MVO JAARVERSLAG REMMERS BOUWGROEP. Al meer dan 100 jaar bewezen bouwkwaliteit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO JAARVERSLAG 2013-2014 REMMERS BOUWGROEP. Al meer dan 100 jaar bewezen bouwkwaliteit!"

Transcriptie

1 MVO JAARVERSLAG REMMERS BOUWGROEP Al meer dan 100 jaar bewezen bouwkwaliteit!

2 INDEX INHOUDSOPGAVE MVO JAARVERSLAG 2014 Voorwoord 3,4 Verbeteren 5 Klantgericht 6 Verbruik 7 Verbruikscijfers 8 CO 2 uitstoot 9 Afval 10 Transport 11 Stakeholders 12 Welzijn 13 Fair Wear Foundation 14 Gezondheid en veiligheid 15 Maatschappelijk Verantwoord 16 3

3 VOORWOORD REMMERS BOUWGROEP ANNO 2014 Met het behalen van onze MVO certificering niveau 3 in december 2013, hebben we als Remmers Bouwgroep laten zien dat we in staat zijn geweest om ons in korte tijd adequaat te kwalificeren. Maar het zou te kort doen aan zowel de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het gedachtengoed rondom People, Planet and Prosperity als onze eigen doelstellingen, om het daar bij te laten. Mede ingegeven door een organisatorische aanpassing als gevolg van de marktomstandigheden, hebben we dit jaar onze ambities niet helemaal kunnen invullen. Dit heeft ons voor een uitdaging gesteld, maar aan de andere kant is dit een organisatorische aanpassing gebleken die ons ook heeft gesterkt voor de toekomst en waarmee we constructief zijn gaan bouwen aan een verdergaande verbetering van Directie Remmers Bouwgroep onze processen en dienstverlening. De tijd die deze aanpassing heeft gevergd kon uiteraard niet altijd besteed worden aan ons hoge ambitieniveau. Het economische principe heeft moeten prevaleren en als directie hebben we deze keuze moeten maken. Dat zet je dan met twee benen op de grond, op onze Planet. Ook dat is bewustwording, maar zeker geen berusting. In het 2 e halfjaar van 2014 hebben we daarom de MVO verbetercyclus weer volop opgepakt en zijn we met een 9-tal stakeholders in dialoog gegaan. Hun bevindingen over onze organisatie zijn wederom zeer waardevol gebleken en dat verdient een individuele terugkoppeling aan de stakeholders over welke acties we hier aan wensen te verbinden. We hebben tegelijkertijd ervaren dat continue verbetering een degelijke inbedding in de organisatie vergt. Om alle lagen binnen de organisatie mede te enthousiasmeren om te komen met verbetervoorstellen is in mei het Samen Slimmer traject opgestart. Hierin is een aantal principes en uitgangspunten uit het Lea(r)n gedachtengoed verweven. We leggen onder andere onze bedrijfsprocessen in werkgroepverband onder de loep en durven kritisch naar ons zelf te zijn zodat doorlooptijdverkorting van het proces en verbetering van de output en samenwerking wordt gerealiseerd. Dit is uiteraard een bewust begin zonder einde, want we zijn hier simpelweg nooit mee klaar. Er blijven (gelukkig!) altijd verbeteringen mogelijk. We willen ons zelf continu prikkelen om te verbeteren. Verderop in dit verslag komen enkele voorbeelden nader aan bod. Naast deze organisatieverbeteringen hebben we ook fysiek geïnvesteerd in een betere werkomgeving. Zo is er geïnvesteerd in de opbouw van kennis voor Building Information Modeling (BIM), hetgeen bij kan dragen om met elkaar de dingen in één keer goed te doen en daarmee de faalkosten voor ons zelf en voor onze leveranciers te reduceren. Belangrijker is dat er op een innovatieve en efficiënte wijze samengewerkt wordt met project partners. De vraag die we ons vaker zullen stellen is: wat moeten wij doen aan onze processen om te zorgen dat we in de helft van de tijd, en voor minder budget het werk voor onze klanten kunnen doen? Of anders, meer kwaliteit voor hetzelfde budget. Dat vergt lef en een zekere kwetsbare opstelling om de traditionele paden te verlaten en daadwerkelijk naar een vorm van ketensamenwerking te gaan. 1

4 VOORWOORD Een offerte van een leverancier die in euro s aanvankelijk hoger lijkt dan van een andere, kan aldus toch een afweging vormen om in een dergelijke samenwerking te kiezen voor de echte samenwerker om efficiënter te werken en zorg te dragen voor minder verspilling en waarde creatie. De bewustwording hierover is aan het groeien binnen Remmers en zal op enige termijn leiden tot meer innovatieve en duurzamere samenwerkingsmodellen, hetgeen bijvoorbeeld in een BIM omgeving prima tot zijn recht kan komen. Daadwerkelijke bereidheid tot samenwerking staat echter in beginsel los van systemen, hoe mooi ze ook zijn. Remmers is er meer dan ooit toe bereid om deze samenwerking te zoeken! Wij dagen partijen uit om zowel horizontaal als verticaal in de keten met ons de verkenningen hiervoor verder vorm te geven. Reeds vorig jaar schreven we in ons MVO jaarverslag dat samen veranderen ons motto is. Wij zijn aan zet om samen met u hier vorm en inhoud aan te geven. Open en transparant, daar staat de Remmers Bouwgroep immers voor in onze huidige participatiemaatschappij. Een andere ontwikkeling tot samenwerking hebben we gevonden in het voornemen om in 2015 onze afzonderlijke zorgsystemen te gaan integreren in één Remmers Management zorgsysteem. Ons ISO 9001 (kwaliteit), ISO (milieu), ISO (MVO) VCA ** (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) maar ook ons FSC systeem (duurzaam hout) zorgen tezamen voor een wirwar aan procedures en regelgeving, welke we graag willen omzetten in één Remmers Management zorgsysteem, dat van toegevoegde waarde is in het dagelijks gebruik voor al onze medewerkers. Dit wordt voor onze medewerkers het systeem om ze snel en goed te helpen bij hun dagelijkse werk. Dat is de uitdaging die we aangaan! Ook is geïnvesteerd in onze eigen leefomgeving in Zo is ons kantoorgebouw voorzien van een compleet nieuwe luchtbehandelingsinstallatie gebaseerd op duurzame opwekking, in combinatie met een verbeterd rendement oplossing voor onze (stads)verwarming. Naast een sterk verbeterd binnenklimaat voor onze medewerkers heeft deze investering er toe bijgedragen dat het verbruik aan energie fors is teruggelopen. Zo wordt dit jaar 25% minder verbruik aan KWh s gerealiseerd en 40% aan Gigajoules voor stadsverwarming. Dat zijn besparingen die er toe doen. Deze en andere ontwikkelingen zoals in dit voorwoord geschetst, sterken ons in het vertrouwen dat we met elkaar goed op weg zijn om als Remmers Bouwgroep onze rol op het gebied van duurzaamheid en het continu verbeteren, met alle aandacht voor People, Planet en Prosperity uit te dragen en mede vorm te geven. Dit wordt ook nog eens onderstreept door een recente herformulering van onze visie en missie. Hiermee hebben wij een nieuwe stip op de horizon geplaatst dat ons een duidelijke richting geeft voor de komende jaren. Wij hopen dat we u als lezer van dit verslag op deze ingeslagen weg tegen zullen komen en dat we met elkaar nog mooiere resultaten kunnen verwezenlijken! Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit verslag. Namens de directie Remmers Bouwgroep 2

5 VERBETEREN SAMEN SLIMMER! In 2014 heeft Remmers de start gemaakt met het 'Samen Slimmer' traject. Op basis van de LEAN methodieken worden de bedrijfsprocessen onder de loep genomen en verbeterd. De directie heeft met een aantal medewerkers hiervoor een LEAN training gevolgd, waardoor er inzicht is verkregen in de LEAN methodieken. Inmiddels zijn verschillende medewerkers getraind. De komende tijd zullen nog meer medewerkers deel gaan nemen aan deze LEAN bewustwording. Naast deze training zijn er nog een aantal andere zaken veranderd, om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zo is er een 'Verbeterbord' opgehangen in de gang en zijn er 'Ideeënbussen' geplaatst op de bouwplaatsen. Op deze manier kan iedereen ideeën over verbeteringen aandragen. Daarnaast is er in juli gestart met het opnieuw opzetten van ons managementsysteem. Dit systeem wordt opgezet onder de ISO 9001, ISO 14001, VCA** en MVO Prestatieladder niveau 3 normering en krijgt de naam Remmers Managementsysteem. Op deze manier moet een 'eigen' systeem worden opgezet, zonder dat "het volgens ISO moet". Uit de aangedragen verbeteringen zijn al een aantal besprekingen geweest, met daarin de volgende onderwerpen en uitwerkingen: Wordt een proces voor structurele evaluaties met klanten opgezet; Wordt het PKP plan op dit moment ge-update; Wordt er binnenkort gestart met een nieuwe leveranciers/onderaannemers beoordeling. Wordt gestreefd naar een verkorte doorlooptijd van de klachtenafhandeling Inkoopcontracten worden geoptimaliseerd Administratieve lasten m.b.t. materieelbeheer worden verminderd Kortom, het begin is gemaakt om energievreters in de organisatie te signaleren en dingen die verkeerd gaan met elkaar te delen. Met andere woorden: we worden samen slimmer! De komende jaren zal dit verder worden uitgerold, zodat wij hierbij ook leveranciers en onderaannemers kunnen betrekken en hiervan de meerwaarde aan onze opdrachtgevers kunnen laten zien. SAMEN SLIMMER IS LEAN! Alle medewerkers krijgen toegang tot Intranet zodat iedereen op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast krijgt iedereen de mogelijkheid hierop een nieuwsbericht te plaatsen en belangrijke info te delen; Initiatieven zijn bedacht en in de praktijk uitgezet om de teamspirit tussen collega s te verhogen; Het klachten meldsysteem van de ICT afdeling is verbeterd en weer in gebruik genomen; (proef) printers zijn geplaatst op enkele bouwplaatsen voor het printen en scannen in kleuren A3; 3

6 KLANTGERICHT ONTZORGEN Voor onze opdrachtgevers is een gebouw primair een oplossing voor hun huisvestingsbehoefte. Het gaat niet enkel om een optimaal gebouw, maar vooral om de kwaliteit van leven en werken in een houdbare en prettige omgeving. Daarnaast geldt het gebouw als visitekaartje voor de gebruiker. Onze opdrachtgevers willen bij hun huisvestingsvraagstukken ontzorgd worden door een bouwpartner die in staat is om toegevoegde waarde te leveren in de fases van initiatief, realisatie en gebruik. Wij kunnen deze huisvestingsbehoefte beantwoorden met een Design & Build Mantain contractvorm, waarin wij onze opdrachtgever compleet ontzorgen. Ook turn-key contractvormen zijn hierin mogelijk, evenals Maintain contracten. Afgelopen jaar hebben wij op basis van Design & Build een aantal voorstellen ingediend, waaronder: 1 BIM PROJECT 1 BREEAM PROJECT 1 DESIGN & BUILD PROJECT 44 Appartementen Berkenheuvel 45 Appartementen Eikendonk DC voor meubelfabrikant m 2 DC voor logistieke dienstverlener m 2 Om dit te realiseren hebben wij betrouwbare en flexibele leveranciers en onderaannemers nodig, waarmee wij samen deze trajecten op kunnen zetten. Met name de partijen die toegevoegde waarde hebben, zullen wij blijven benaderen om met ons samen deze trajecten in te gaan. In 2015 heeft Remmers als doelstelling ten minste 1 BIM project, 1 BREEAM project en 1 Design & Build project in uitvoering nemen. De nodige voorbereidingen en ervaring hiervoor is opgedaan in de volgende trajecten: Somatiekgebouw Berkenheuvel Hockeyclub Tilburg Aanbesteding DC Waalhaven Aanbesteding renovatie/verduurzaming kantoor Tilburg 10 Woningen Zegge 4

7 VERBRUIK WARMTE - GAS - ELKTRA - WATER Goed omgaan met je milieu, dat is volgens Remmers belangrijk. We kunnen niet onuitputtelijk grondstoffen van onze aarde blijven nemen zonder zorg te dragen voor de volgende generaties. Die tijd is voorbij en het is aan ons om na te denken over de toekomst. In dit kader hebben we verschillende maatregelen getroffen om het energie- en waterverbruik te reduceren. Het creëren van bewustwording onder onze medewerkers is hierbij essentieel. Want gedrag is volgens Remmers in deze alles bepalend. Op de bouwplaats willen wij dit bereiken middels: Ten aanzien van het energieverbruik wil Remmers Bouwgroep in 2015 met name focussen op energiezuinige middelen. Daar is volgens ons de meeste winst mee te boeken. Het beleid om slimme oplossingen door te voeren wordt gecontinueerd. Eind 2013 is de beslissing genomen om in een energiezuinige klimaatbeheersing te investeren. Deze is in 2014 geïnstalleerd in ons kantoorgebouw. Naar verwachting kan er een besparing van 40% Gigajoules mee gerealiseerd worden in Energie- en waterverbruik als onderwerp op te nemen in onze werkplekinspecties Milieu te bespreken tijdens de verschillende toolboxmeetings Maar niet alleen op de bouwplaats is het belangrijk om bewust en goed om te gaan met het milieu, op kantoor gebruiken we uiteraard ook energie en water. Daarom vindt Remmers het belangrijk dat men elkaar aanspreekt op gedrag: zet je computerscherm uit (en dus niet op stand-by!) en laat lampen niet onnodig branden. Het zijn kleine dingetjes, maar kleine dingen kunnen het grote verschil maken. Op de volgende pagina worden de totale gebruikscijfers van Remmers in 2013 ten opzichte van 2010 tot en met 2012 gepresenteerd. ANALYSE De gegevens tonen aan dat er nauwelijks verschillen zijn in de verbruikscijfers. De toename aan warmtegebruik wordt met name toegeschreven aan de koude wintermaanden begin

8 VERBRUIKSCIJFERS 600,0 WARMTE (GJ) , ,0 402,7 300,0 312 Warmte (GJ) 200,0 100,0 0, ELEKTRA (kwh) Piek (kwh) Dal (kwh) Project (kwh)

9 CO 2 REMMERS GAAT VOOR DUURZAAMHEID! Gas, water en elektriciteit worden in deze huidige tijd gezien als basisbehoeften. Zonder na te denken gebruiken we het iedere dag. En dat is ook niet erg! Echter, we vinden het wel belangrijk dat we er bij Remmers bewust mee omgaan. Want onnodig gebruik neemt onnodig CO 2 uitstoot met zich mee, en dat is niet de bedoeling. Om duurzaam met water en energie om te kunnen gaan, hebben we in 2014 hebben we een aantal beslissingen genomen. Zo is ons kantoor voorzien van een compleet nieuwe luchtbehandelingsinstallatie gebaseerd op duurzame opwekking, in combinatie met een verbeterd rendement oplossing voor onze (stads)verwarming. Deze investering zal het verbruik aan energie fors doen teruglopen. Zo zal er in % minder verbruik aan KWh s gerealiseerd worden en 40% minder aan Gigajoules voor stadsverwarming. Dat zijn besparingen die er toe doen. Tevens wordt er sinds 2014 LED verlichting toegepast op onze bouwplaatsen en worden in toenemende mate oude bouwlampen vervangen door nieuwe duurzamere exemplaren. Maar ook ons wagenpark hebben wij in ogenschouw genomen. Zoals weergegeven in de grafiek op deze pagina, behelst dit grootste factor voor onze CO 2 uitstoot. Daarom vinden wij van Remmers dat daartoe maatregelen getroffen moeten worden om deze uitstoot te reduceren. Zoals reeds benoemd, willen wij onze kleine bestellingen reduceren met 5%. Daarnaast gaan wij in 2015 de mogelijkheden tot een mobiliteitsplan nader onderzoeken en moedigen wij onze medewerkers aan om bij het aangaan van een nieuwe leaseovereenkomst, te kiezen voor een milieuvriendelijke auto (A of B label). Diesel 18% 82,5 ton CO 2 UITSTOOT 2013 Elektra eigen locatie 19% 85,83 ton Elektra projecten 16% 73,56 ton Benzine 45% 201,81 ton Warmte 2% 6,35 ton 7

10 AFVAL 3348 WEINIG, MINDER, MINST Afval wordt toenemend belangrijk. In het streven naar een circulaire economie zijn er zeer veel initiatieven van afvalinzamelaars en verwerkers. Deze initiatieven dragen bij aan een betere afvalscheiding en het inzetten van afval als grondstof. Deze initiatieven gaan gepaard met lagere kosten. In 2015 wil Remmers Bouwgroep een structureel beter afvalmanagement doorvoeren, dat niet ten koste gaat van de efficiency op de bouw. In samenwerking met een lokale afvalverwerker, willen we samen komen tot een verbetering van het afvalscheidingspercentage. Want daar waar we eind 2013 de ambitie hadden om het percentage BSA met 10% te reduceren, moeten we helaas eind 2014 concluderen dat we onze doelstelling niet gehaald hebben. Door concrete afspraken te hebben gemaakt met onze afvalverwerker, willen wij opnieuw ons ten doel stellen om het BSA met 10% te reduceren. Met een proactieve aanpak vanuit Remmers en haar uitvoerders, moet dit zeker haalbaar zijn! 4000 AFVAL (M3))

11 TRANSPORT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN Remmers heeft transport nodig om medewerkers, materialen en materieel op de bouw te krijgen, maar ook om bijvoorbeeld restmaterialen en afval af te voeren. Daardoor ontstaan er vele transportbewegingen naar en van de bouw. Dit kan invloed hebben op verschillende aspecten: De omgeving van een bouwproject Het milieu Wanneer er veel transportbewegingen rondom een bouwproject zijn, kunnen omwonenden hier last van hebben, voornamelijk wanneer een project zich midden in een woonwijk of stad bevindt. Tevens brengen deze transportbewegingen brandstofverbruik en CO 2 uitstoot met zich mee, welke een negatief effect hebben op het milieu. Ten aanzien van het milieu en de CO 2 uitstoot, hebben we daarom in 2013 bij Remmers de beslissing genomen om alleen auto s met groen label te leasen. Om zowel de omgeving te ontzien alsook het brandstofverbruik te drukken, zijn we in 2013 van start gegaan met het inzichtelijk maken van het aantal kleine bestellingen per jaar. Want hoe meer kleine bestellingen, des te meer transportbewegingen nodig zullen zijn. Daarnaast is reeds in 2013 geconstateerd dat een veelvoud aan kleine bestellingen, een veelvoud aan administratieve handelingen behoeft en dus met een veelvoud aan kosten gepaard gaat. Daar waar in 2013 het aantal kleine bestellingen ten opzichte van het totaal aantal bestellingen 25% was, is dit in 2014 nog maar 16%. Echter, deze daling is voornamelijk toe te wijzen aan het aantal uitgevoerde opdrachten en niet zozeer aan een proactieve benadering hierin. Remmers heeft na deze constatering meteen actie ondernomen. Wij zijn namelijk absoluut van mening dat het aantal kleine bestellingen gereduceerd kan worden. Een juiste planning door onze uitvoerders is het sleutelwoord. Door een juiste planning en een goed overzicht van het aanwezige materieel en materiaal, zijn last minute bestellingen minder snel nodig en kunnen in plaats daarvan bestellingen (en facturen) gebundeld worden. Het resultaat: minder transportbewegingen, minder facturen en minder kosten. Dit hebben we besproken tijdens de uitvoerdersvergadering. Tevens wil Remmers in 2015 een pilot uitvoeren met een zogeheten zelf-scan container. Op deze manier kan onze leverancier onze voorraad beheren en is tijdig inzichtelijk welke voorraad op raakt. Ook hierdoor wordt het bundelen van bestellingen en dus het benodigde transport geoptimaliseerd. Percentage kleine bestellingen t.o.v. aantal bestellingen % % 9

12 STAKEHOLDERS MVO WIE BEPAALT DAT? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een begrip dat steeds vaker voorkomt. Maar wie bepaalt eigenlijk wat MVO is? Eigenlijk zegt de naam het zelf al: maatschappelijk verantwoord, dus met andere woorden: de maatschappij bepaalt! Omdat stakeholders de maatschappij vertegenwoordigen, voert Remmers jaarlijks een aantal dialogen uit met hun belangrijkste leverancier en klanten. Maar ook de directie en medewerkers komen uiteraard aan bod. Tijdens deze dialogen wordt er gespard over de onderwerpen People, Planet en Profit (de drie P s); wat wordt belangrijk geacht, wat kunnen wij bij Remmers verbeteren en wat kunnen we wellicht samen met onze stakeholders in de keten oppakken? Veel verschillende ideeën, visies, meningen, werkwijzen en verbetermogelijkheden werden aangedragen. Op basis van deze uitspraken hebben wij met de MVO projectgroep acties binnen Remmers uitgezet om te kunnen komen tot verbetering op het gebied van de drie P s. Om te voorkomen dat dergelijke verbeterinitiatieven ergens boven in de organisatie blijven hangen, hebben wij verschillende mensen van Remmers verantwoordelijk gemaakt voor het succes van de MVO acties. Op de rechterpagina vindt u een korte samenvatting van de input verkregen van onze stakeholders en welke acties wij op basis van de dialogen hebben uitgezet. ONZE STAKEHOLDERS VRAGEN: 1 Toolboxmeetings moeten interessant zijn, wil je je mensen op de bouw kunnen boeien 2 Je dient iemands talenten te ontwikkelen. Iedereen heeft andere talenten en daarom is niemand hetzelfde 3 Een bijdrage leveren aan een goed doel in de vorm van een teambuildingsactiviteit 4 Reduceren van kleine bestellingen t.b.v. brandstof- en kostenreductie 5 Bewust omgaan met energie op de bouwplaats 6 Medewerkers duidelijkheid verschaffen over waar ze aan toe zijn binnen de organisatie. Goede interne communicatie is daarbij essentieel REMMERS DOET: 1 In overleg met uitvoerders een andere invulling geven aan de toolboxmeetings 2 Ontwikkelen van een nieuwe beoordelingssystematiek 3 Organiseren van een teambuildingsactiviteit welke een bijdrage levert aan een goed doel 4 Pilot opgeruimde containers starten zodat uitvoerders beter overzicht krijgen van hun materieel 5 Pilot zelf-scan containers starten 6 Het onderwerp energie meenemen op de werkplekinspectie zodat medewerkers bewust bezig zijn met energieverbruik en excessen sneller opmerken 7 Om te borgen dat de medewerkers op de bouw nieuwtjes van het intranet ook lezen, worden deze berichten naar hun adres gestuurd 10

13 WELZIJN LEKKER IN JE VEL ZITTEN Wanneer je als organisatie goede prestaties wil leveren, is het belangrijk dat je oog hebt voor je medewerkers. Want als bouwbedrijf heb je mensen nodig om het werk te realiseren. Vitaliteit en fitheid zijn ons inzien hierbij essentieel. Wanneer werknemers goed in hun vel zitten, hebben ze plezier in hun werk, voelen zij zich betrokken en geïnspireerd en zal zich dit uiten in een betere dienstverlening, iets wat onze klanten verdienen. Tevens zal dit resulteren in een lager ziekteverzuim. Om lichamelijke welzijn voor onze medewerkers te borgen, bieden wij hen elk jaar de mogelijkheid om aan een Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek (PAGO) deel te nemen. Ieder werknemer van Remmers heeft namelijk recht op het pakket individuele preventiezorg en het PAGO is hier een onderdeel van. Maar niet alleen de fysieke gesteldheid is belangrijk, mensen moeten het ook echt leuk vinden om te werken. Interesse in elkaar tonen, elkaar motiveren, samen nadenken over verbeteren en zo nu en dan een luisterend oor bieden draagt bij aan een prettige werksfeer. Om hier invulling aan te geven hebben wij in verschillende stappen ondernomen. Zo voeren we binnen Remmers bijvoorbeeld jaarlijks functioneringsgesprekken met onze medewerkers om vast te stellen waar ze staan, wat zij en wij in de toekomst ambiëren en hoe we dat samen kunnen bereiken, bijvoorbeeld middels opleidingen en cursussen. Deze opleidingen hebben mede tot doel om per individu bestaand talent te ontplooien. Het verbeterbord is binnen Remmers geïntroduceerd om iedereen binnen de organisatie te stimuleren om na te denken over kansen tot verbetering in onze huidige manier van werken. Ideeën en gedachtes kunnen op het bord gezet worden. Dit is ons nieuwe platform waar met veel enthousiasme gebruik van wordt gemaakt. AANGEBODEN OPLEIDINGEN Praktijktraining luchtdicht bouwen Werken op steigers Nascholing leermeester (Herhaling) BREEAM expert Herhaling BHV (VOL) VCA Bewustwordingstraining Lean & Learn ZIEKTEVERZUIM 2014 In 2012 en 2013 hadden we een hoog ziekteverzuim bij Remmers Bouwbedrijf B.V. (8,35%) en een laag verzuim van 0,45% bij Remmers Bouwgroep B.V. In 2014 kent Remmers Bouwbedrijf een lager ziekteverzuimpercentage maar kent Remmers Bouwgroep daarentegen een forse stijging. Dit kan verklaard worden door een zwangerschapsverlof. Voor 2015 streeft Remmers Bouwgroep naar een ziekteverzuim welke lager ligt dan het landelijk gemiddelde (3,8%). 18,3% Remmers Bouwbedrijf B.V. % ZIEKTEVERZUIM 8,35% 0,45% 0,45% Remmers Bouwgroep B.V. 5,9% ,18% 11

14 VEILIGHEID EN GEZONDHEID VEILIGHEID VOOROP! Als werkgever moet je te allen tijde borgen dat je werknemers in een veilige werkomgeving kunnen werken. Dit geldt ook in grote mate in de bouwsector. Mensen leveren fysieke inspanningen, werken vaak op hoogte en gebruiken materieel waar risico s aan verbonden zijn. Om deze redenen brengt Remmers veiligheid met regelmaat onder de aandacht bij haar medewerkers. Dit doen wij middels werkplekinspecties, uitvoerdersvergaderingen en gewoonweg door elkaar er op aan te spreken tijdens het werk. Echter, we zijn van mening dat dit nog beter kan. Maar hoe dan? Door in gesprek te gaan met onze stakeholders hebben we goede en bruikbare ideeën opgedaan om veiligheid binnen onze organisatie nog meer te benadrukken. Het visualiseren van veiligheid is een van deze goede ideeën. Vaak worden fouten onbewust gemaakt en zien mensen na een aantal jaren van ervaring niet meer zo snel de risico s. Door het maken van foto s tijdens de werkplekinspecties en deze terug te koppelen tijdens een toolboxmeeting, kunnen we beter bewustwording creëren. Onze KAM-manager is hier in 2014 reeds mee aan de slag gegaan. In het verlengde hiervan ligt het voornemen om toolboxmeetings interessanter te maken. Wat we hiermee bedoelen is dat we graag een andere invulling willen geven aan deze bijeenkomsten dan alleen het bespreken van noodzakelijke onderwerpen. Het bespreken van foto s is hier een onderdeel van. Maar wij willen ook graag partijen, zoals onze afvalverwerker of onze materieel leverancier, uitnodigen om over verschillende onderwerpen te praten: hoe kun je het beste afval scheiden en wat levert dat op voor Remmers? Maar ook: hoe kunnen we veilig omgaan met ons materieel / machines? Door onze toolboxmeetings anders te organiseren, willen wij medewerkers boeien, interesseren en instrueren. Om veiligheid binnen Remmers een structureel karakter te bieden, zijn we al enkele jaren VCA** gecertificeerd. Deze norm geeft ons inzichten hoe wij veiligheid op de bouw goed kunnen organiseren. Het doel voor 2015 is dan ook het behouden van het VCA** certificaat door te voldoen aan de eisen uit de norm en daarbij een extra inzet te leveren om nog betere bewustwording te creëren binnen de organisatie middels het visualiseren van veiligheid en het interessanter maken van onze toolboxmeetings. HOE HET DUS NIET MOET 12

15 FAIR WEAR FOUNDATION EERLIJKE KLEDING De P van People is binnen het MVO breed te interpreteren. Een ondernemer zal wellicht in eerste instantie denken aan zijn eigen medewerkers. Maar ook kan er gedacht worden aan mensen buiten de organisatie. Zij hebben ook behoefte aan bijvoorbeeld welzijn, gezondheid en veiligheid. Deze combinatie van welzijn heeft Remmers gezocht in haar bedrijfskleding. Bedrijfskleding dient onze medewerkers namelijk te beschermen tegen weersinvloeden en eventuele risico s op de bouw. Maar dergelijke kleding dient ook vervaardigd te worden, door mensen. Om het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook buiten de organisatie te dragen, gaat het personeel van Remmers onder meer gekleed in werkkleding van HaVeP. De producent, van Puijenbroek Textiel in Goirle, was één van de eerste werkkleding leveranciers die zich aansloot bij de Fair Wear Foundation. Deze producent heeft zijn ateliers niet in het verre Oosten staan, daar waar de werkomstandigheden vaak te wensen overlaten, maar in Macedonië en Tunesië. Remmers gaat nog een stapje verder als het gaat om MVO, want niet alleen de kleding is maatschappelijk verantwoord, ook de bouwhelmen worden weer ingezameld en gerecycled, wat weer goed is voor ons milieu! QR CODE Om zo transparant mogelijk te zijn over de afkomst van de werkkleding, is ieder HaVeP kledingstuk voorzien van een QR code. Door deze code te scannen krijgt de scanner antwoord op de vraag waar de kleding vandaan komt. Zo creëer je betrokkenheid en openheid. Foto s: Paul Diersen Bron: 13

16 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ELKAAR HELPEN - Remmers in de maatschappij Remmers Bouwgroep is een onderneming met stevige roots in Tilburg en we vinden het daarom dan ook erg prettig dat we een goede band met onze directe omgeving hebben. We dragen, daar waar mogelijk, een steentje bij aan goede en leuke initiatieven, want elkaar helpen vinden wij absoluut belangrijk. Elk jaar wordt er budget vrijgemaakt en maken we een weloverwogen keuze waar dit bedrag aan besteed wordt. Dit jaar hebben de Tilburgse carnavalsvereniging, Stichting Kunst & Onderneming Brabant en Stichting Culinair een donatie van Remmers ontvangen. Op sportief vlak zijn we sponsor van HC Tilburg. Maar niet alleen de directe omgeving vinden wij belangrijk, ook bieden wij graag onze financiële steun aan initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijk doel. In dit kader sponsort Remmers de Kiwanis rally. Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie verenigd in lokale serviceclubs, zo ook gelegen in Tilburg, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. En ook dit jaar is er aansluiting gezocht bij de Rotary. Tevens heeft Remmers een donatie gedaan aan het initiatief Swim to Fight Cancer waarbij mensen de strijd aan gaan met het water om de strijd met kanker in de toekomst te kunnen winnen. % werknemers afkomstig uit Tilburg LOKALE WERKGELEGENHEID Het leveren van een bijdrage aan de directe omgeving, gaat ons inziens verder dan alleen een financiële bijdrage. Het creëren van werkgelegenheid vinden wij ook een vorm van elkaar helpen. Niet alleen van de omgeving nemen, maar ook geven. Daarom streven wij er naar om zoveel mogelijk mensen uit Tilburg en omstreken aan te nemen. Uiteraard willen wij hierbij benodigde competenties en kwaliteit niet uit het oog verliezen. Wanneer we kijken naar het woon-werkverkeer, zien we een gemiddelde van 36,6 km per persoon per dag. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 24 km per persoon per dag. Desondanks woont de helft van onze medewerkers in Tilburg. Omdat Remmers een echte Tilburgse onderneming is, blijven we sturen op het aantrekken van nieuw talent uit de regio. Daarnaast bieden we als erkend leerbedrijf toekomstige vakmensen de mogelijkheid een kijkje te nemen in de keuken van Remmers. 50% Woon-werk verkeer 36,6 km 14

17 DE TOEKOMST TOEKOMSTPERSPECTIEF Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behelst meer dan alleen op korte termijn goed zijn voor onze mensen, het milieu, de omgeving, de continuïteit en het welzijn van Remmers. MVO is vooral nadenken over de toekomst: hoe kunnen we er NU met z n allen voor zorgen dat iedereen een goed en gezond toekomstperspectief heeft? Remmers heeft hierover een duidelijk beeld welke zich vertaalt in doelstellingen verdeeld onder People, Planet en Profit. Van hier uit worden afspraken verder ingevoerd in de organisatie. PEOPLE Veiligheid op de bouwplaats essentieel. Middels het uitvoeren van werkplekinspecties, het organiseren van toolboxmeetings met een goed programma en het visualiseren van gevaren, willen wij onze mensen bewust maken van de risico s op hun werkplaats en leren wat de veiligste werkmethoden zijn. In 2015 streeft Remmers dan ook naar een Injury Frequency (IF) lager dan 10. Naast het aantrekken van nieuw talent, is het verder ontplooien van bestaand talent een belangrijke doelstelling. Daarom hebben wij binnen Remmers persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Het ontwikkelen van een nieuwe beoordelingsmethodiek moet bijdragen aan een betere constatering van opleidingsbehoeften zodat we samen met de medewerkers een ontwikkeltraject kunnen vaststellen die zowel voor de werknemer als voor Remmers van toegevoegde waarde kan zijn. Door continu met onze afvalverwerker nauw samen te werken en onderling goede afspraken te maken, voornamelijk met onze uitvoerders, willen wij in 2015 het percentage BSA reduceren met 10%. PROFIT Als echte Tilburgse ondernemer, vindt Remmers het belangrijk om de goede band met de directe omgeving te behouden. Door het steunen van lokale initiatieven en het creëren van lokale werkgelegenheid, willen wij iets terug doen. Niet alleen nemen maar ook geven is essentieel. SAMEN VERBETEREN In 2014 hebben we een belangrijke omslag gemaakt en zijn we van start gaan met Samen Slimmer waarbij we onze bedrijfsprocessen in werkgroepverband onder de loep nemen en kritisch naar ons zelf durven te kijken. In het verlengde hiervan ligt het realiseren van een integraal Remmers managementsysteem waarbij we al onze afzonderlijke processen willen integreren en daardoor kunnen komen tot efficiënte en effectieve werkwijzen. Geconcludeerd kan worden dat we in 2014 goede stappen hebben gezet is het jaar waarin we deze verbeterslag nog verder gaan uitdiepen binnen onze organisatie en met elkaar al kunnen bouwen aan de verdere toekomst van Remmers als dienstverlener met onderscheidend vermogen. PLANET Goed omgaan met afval heeft bij Remmers prioriteit. We zien nog genoeg verbetermogelijkheden om ons afval nog beter te scheiden. 15

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF WILLEMS BOUWBEDRIJF Inhoud VOORWOORD BELEID PEOPLE 3 RESULTATEN PEOPLE 4-5 SAFETY FIRST 6-7 BELEID PLANET 8 VERBRUIKSCIJFERS 9-10 RESULTATEN PLANET 11 BELEID PROSPERITY 12 RESULTATEN PROSPERITY 13 EEN

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 6 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van Hef & Hijs Nederland. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag over 2018 BlijWerkt gaat, na het behalen van het MVO certificaat in 2018, in 2019 haar MVO beleid steviger verankeren in

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 20 januari 2016

Energiemanagement actieplan. 20 januari 2016 Energiemanagement actieplan 20 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

MVO Programma

MVO Programma 2017-2020 Inleiding Jan Bakker heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in de agrarische sector en de grond-, wegen waterbouw. We zijn gegroeid en geprofessionaliseerd, maar met behoud van onze eigen

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV

MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV MVO-rapportage Brands Bouwgroep BV 2 juni 2015 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid... 4 1.2. Gezondheid... 4 1.3. Opleiding...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Voorwoord. Namens directie Remmers Bouwgroep; Peter Picavet en René de Ridder.

Voorwoord. Namens directie Remmers Bouwgroep; Peter Picavet en René de Ridder. MVO JAARVERSLAG 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag MVO van de Remmers Bouwgroep. Op het moment van schrijven van deze inleiding zijn we ons aan het voorbereiden op de in december 2013

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG korte versie

MVO JAARVERSLAG korte versie MVO JAARVERSLAG 2017 korte versie MVO BIJ SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION THE NETHERLANDS B.V. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, een vanzelfsprekendheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al lang

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 december 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: J. Burg T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2015 WILLEMS BOUWBEDRIJF

MVO JAARVERSLAG 2015 WILLEMS BOUWBEDRIJF MVO JAARVERSLAG 2015 WILLEMS BOUWBEDRIJF INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 BELEID PEOPLE 3 RESULTATEN PEOPLE 4-6 SAFETY FIRST 7 BELEID PLANET 8 RESULTATEN PLANET 9-10 WILLEMS VERBRUIKSCIJFERS 11 BELEID PROSPERITY

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling bedrijfsmiddelen 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel

MVO-rapportage Stam Bouw BV 4 december 2015 11:13. MVO-rapportage. Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel MVO-rapportage Hoogeveenenweg 2 A - 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel Door Hennie Stam 4 december 2015 Opgesteld door Stam Bouw B.V. - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers... 4 1.1. Veiligheid...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2016 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw MVO-rapportage Broekema Wegenbouw Peizerweg 148a - 9727 AR Groningen Door Koos Bakker 11 november 2015 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Medewerkers...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv

MVO-rapportage. van Kesselwegenbouw bv MVO-rapportage van Kesselwegenbouw bv Rijnstraat 76-4191cm Geldermalsen - Opgesteld met MVO-zelfscan van Bouwend Nederland - Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Medewerkers... 5 Veiligheid... 5 Gezondheid...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2018 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Subdoelstellingen4 2.1. Subdoelstelling

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTACTIEPLAN mateco b.v. Pittsburghstraat BL Rotterdam

ENERGIEMANAGEMENTACTIEPLAN mateco b.v. Pittsburghstraat BL Rotterdam mateco b.v. Pittsburghstraat 1 3047 BL Rotterdam Nevenvestigingen: Eiffelstraat 11, 8013 RT, Zwolle Vlothavenweg 8, 1013 BJ, Amsterdam Doornhoek 3724, 5465 TA, Veghel Scottweg 12, 4462 GS, Goes Nusterweg

Nadere informatie

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat

holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat holding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zo doen we dat Inleiding Droste BV heeft een heldere visie op de woon-, werk-, en leefomgeving van haar klanten en medewerkers. Wij bouwen voor uw leefplezier!

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2018

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2018 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2018 Inhoudsopgave Inzicht - Footprint... 1 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2018 BlijWerkt gaat in 2018 voor het certificeren van Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag vertellen we

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

A Inzicht Jaar 2016 V 2

A Inzicht Jaar 2016 V 2 A: Inzicht Jaar 2016 Q1-Q4 Deze emissie inventarisatie geeft een beeld van de verschillende energiestromen binnen CoHold. Naast een inventarisatie is in dit rapport ook de CO2 footprint berekend. De rapportage

Nadere informatie

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw MVO-rapportage Broekema Wegenbouw Peizerweg 148a - 9727 AR Groningen Door Koos Bakker 25 juli 2017 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieu... 4 1.1. Grondstoffenefficiëntie...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: ENERIEMANAMENTACTIEPLAN 2017 Versie 8 februari 2017 CONCEPT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Swart Installatietechniek BV

Swart Installatietechniek BV Swart Installatietechniek BV CO 2 -Prestatieladder Participatie plan Opgesteld door: E. Wolthuis Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Huis ter Heideweg 4 3705 LZ Zeist Tel: 030 243 64 64 Datum: februari

Nadere informatie

Communicatieplan 2016 CO2-prestatieladder

Communicatieplan 2016 CO2-prestatieladder Communicatieplan 2016 CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK Pagina 1 Voorwoord 3 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroep 3 2.1 Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie en emissiebeleid

Energie en emissiebeleid Energie en emissiebeleid Proludic B.V. wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor meer energie en milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbetering. Om deze reden

Nadere informatie

Factsheet CO2-Prestatieladder

Factsheet CO2-Prestatieladder Beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO: People Planet - Profit) speelt een steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering van A-Garden B.V. Wij zijn ons al langer bewust van onze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Holstein BV. Energie(management) actieplan Conform NEN april Holstein BV. Verantwoordelijke voor dit verslag is Holstein BV

Holstein BV. Energie(management) actieplan Conform NEN april Holstein BV. Verantwoordelijke voor dit verslag is Holstein BV Energie actieplan Holstein BV - Energie(management) actieplan -1 Conform NEN 50001 Holstein BV 16 april Holstein BV Verantwoordelijke voor dit verslag is Holstein BV 5 Energie actieplan Holstein BV - Inhoudsopgave

Nadere informatie

1.0 Inleiding 2.0 Verantwoordelijk 3.0 Communicatie 3.1 Website

1.0 Inleiding 2.0 Verantwoordelijk 3.0 Communicatie 3.1 Website Communicatie plan Inhoud 1.0 Inleiding... 3 2.0 Verantwoordelijk... 3 3.0 Communicatie... 3 3.1... 3 4.0 Duurzaamheid Beleid... 4 5.0 Stuurcyclus... 5 6.0 Betrokken doelgroepen... 8 6.1 Ketenanalyse...

Nadere informatie

MVO-rapportage VDR Bouwgroep B.V.

MVO-rapportage VDR Bouwgroep B.V. MVO-rapportage VDR Bouwgroep B.V. Dortmundstraat 30-7418 BH DEVENTER 14 januari 2019 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieu... 4 1.1. Grondstoffenefficiëntie...

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTACTIEPLAN 2019

ENERGIEMANAGEMENTACTIEPLAN 2019 Berkhout Schipluiden Rijkstraat 17 2636 AX Schipluiden Telefoon: 015 380 9548 E-mail: info@berkhoutschipluiden.nl Website: berkhoutschipluiden.nl ENERGIEMANAGEMENTACTIEPLAN 2019 07-02-2019 Datum: 07-02-2019

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2016

Duurzaamheidsverslag 2016 Datum: 9-11-2017 Versie: 2 1 Inleiding Sinds de oprichting in 1965 is Boeve Afbouw een bedrijf met ambitie geweest. Het leveren van hoge kwaliteit, meedenken met de klant en een efficiënte werkwijze zit

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder. Q1, Q2 en Q3 2017

Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder. Q1, Q2 en Q3 2017 sbrief CO2-Prestatieladder Q1, Q2 en Q3 2017 Wij hebben als Kleywegen groep de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 10 6. Toekomst 11

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is : Akkoord op het energiemanagement actieplan voor 2017

Doel van deze presentatie is : Akkoord op het energiemanagement actieplan voor 2017 1 Doel van deze presentatie is : Akkoord op het energiemanagement actieplan voor 2017 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 2. Footprint 2016 3. Gerealiseerde reductie 4. Trends en ontwikkelingen 5. KPI 2017

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

BRANDWIJK HOLDING BV

BRANDWIJK HOLDING BV BRANDWIJK HOLDING BV CO 2 -Prestatieladder Participatie plan Opgesteld door: E. Wolthuis Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Huis ter Heideweg 4 3705 LZ Zeist Tel: 030 243 64 64 Datum: 23 september

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave H4A Communicatieplan CO2 prestatieladder 2018 Inhoudsopgave HOOFDSTUK Pagina 1 Voorwoord 4 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroep 4 2.1 Communicatiedoelstellingen 4 2.2 Interne doelgroepen 5 2.3 Externe

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

CO-2 Prestatieladder

CO-2 Prestatieladder CO-2 Prestatieladder Jaarplan 2015/2016 W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. Rhoon Inleiding Inn 2013 hebben wij ons tot doel gesteld om minimaal te voldoen aan de CO-2 prestatieladder niveau 3. Om dit

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan 2015-2020 Januari 2019 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

W & M de Kuiper Holding

W & M de Kuiper Holding 2 januari t/m juni 2018 2 Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overzicht -emissie gegevens 3 Vergelijking met voorgaande jaren 4 3 -gerelateerd gunningsvoordeel 5 4 Doelstellingen 5 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

De volgende stap naar certificering!

De volgende stap naar certificering! CO₂ PRESTATIELADDER EN CO₂ FOOTPRINT De volgende stap naar certificering! Laat u ondersteunen en vergroot het draagvlak binnen uw organisatie. Draag zorg voor een continue verbetering van processen, producten

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

Onze kernwaarden. Samenwerken Samen met collega s, klanten en partners doelen stellen. Kwaliteit Op duurzame wijze gaan voor het hoogst haalbare.

Onze kernwaarden. Samenwerken Samen met collega s, klanten en partners doelen stellen. Kwaliteit Op duurzame wijze gaan voor het hoogst haalbare. Onze missie Van der Tol wil met behulp van groene oplossingen de stad duurzamer, gezonder en leefbaarder maken. Wij richten ons op 5 hoofdthema s voor de komende decennia, het inzetten van groene oplossingen

Nadere informatie

Meijerink Wegenbouw bv, Gezichtslaan 276, 3723 MA Bilthoven Versie: juni Energiemanagement actieplan Datum:...

Meijerink Wegenbouw bv, Gezichtslaan 276, 3723 MA Bilthoven Versie: juni Energiemanagement actieplan Datum:... Energiemanagementactieplan 2017 Versie: juni 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Datum:... Energiemanagementactieplan 2017 Versie: juni 2017 Paraaf directie:... 2 Energiemanagementactieplan 2017 Versie:

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Memo. extern. Geachte Mevrouw / Heer,

Memo. extern. Geachte Mevrouw / Heer, Van Spijker Infrabouw B.V. Aan: Externe belanghebbende van Van Spijker Infrabouw B.V. Van: Ester van Spijker / Gerrit Plaggenmars CC: Datum: 14 november 2016 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder,

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM

Milieu jaarplan. Plan van Aanpak 2013. BAM Utiliteitsbouw bv. Afdeling KAM Milieu jaarplan Plan van Aanpak 2013 BAM Utiliteitsbouw bv Afdeling KAM Datum: 19-12-2012 1. Inleiding Duurzaamheid is een onlosmakelijk aspect van de bedrijfsvoering van BAM. Mens en milieu staan hierbij

Nadere informatie

Inleiding: Rooden Landscape Solutions is sinds oktober 2016 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, niveau 3.

Inleiding: Rooden Landscape Solutions is sinds oktober 2016 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, niveau 3. Inleiding: De verwachte klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. De aandacht die de afgelopen jaren hieraan is besteed heeft geleid tot het nemen van maatregelen vanuit de

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2018

CO 2 reductiedoelstellingen 2018 CO 2 reductiedoelstellingen 2018 Meeuwisse Nederland B.V. Conform niveau 5, CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 1.2. Doelstellingen per emissiebron en per FTE tot

Nadere informatie

EBPI MVO Kwartaalrapportage

EBPI MVO Kwartaalrapportage EBPI MVO Kwartaalrapportage 2017 EBPI 088-1161800 Prinses Catharina-Amaliastraat 5 www.ebpi.nl 2496 XD Den Haag info@ebpi.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 EBPI & MVO... 4 ONZE KERNWAARDEN:... 4 PEOPLE...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 5 september 2017 Versie: 2.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Actieve deelname aan keteninitiatief maart tussentijdse rapportage. Inhoudsopgave

Actieve deelname aan keteninitiatief maart tussentijdse rapportage. Inhoudsopgave 3.D.1 Keteninitiatief 2016-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Initiatief 1: door samenwerking meer efficiency... 3 Doel van het initiatief... 3 Het initiatief... 3 Meerwaarde m.b.t. maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

De voortgangsrapportage van CO 2 -reductie Visscher Oldebroek Eerste half jaar 2016

De voortgangsrapportage van CO 2 -reductie Visscher Oldebroek Eerste half jaar 2016 Datum: 02-12-2016 Versie: 1 De voortgangsrapportage van CO 2 -reductie Visscher Oldebroek Eerste half jaar 2016 1. Inleiding Halfjaarlijks communiceert Visscher Oldebroek (Visscher) over de voortgang van

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Van Eijk Leiden wil CO 2 -reductie!

Van Eijk Leiden wil CO 2 -reductie! Communicatiebericht 2018 10-12-2018 Van Eijk Leiden wil CO 2 -reductie! VAN EIJK LEIDEN heeft zich ten doel gesteld om haar energie- en brandstofverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2025 is 25%

Nadere informatie