NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid en 7 april 2011 De Meervaart Amsterdam. Uitnodiging & Programma GEZOND DUURZAAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2011. 6 en 7 april 2011 De Meervaart Amsterdam. Uitnodiging & Programma GEZOND DUURZAAM"

Transcriptie

1 NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2011 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D 6 en 7 april 2011 De Meervaart Amsterdam Uitnodiging & Programma DUURZAAM GEZOND

2 Uitnodiging Wilt u binnen twee dagen op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid? Laat u inspireren en informeren op het negende Nederlands Congres Volksgezondheid op 6 en 7 april 2011 in Amsterdam. Dit jaar richten we de blik op de toekomst van de volksgezondheid. Hoe blijven we duurzaam gezond? Tijd voor duurzaamheid We zijn zo druk met het onderzoeken en oplossen van gezondheidsproblemen in het hier en nu, dat we te weinig oog hebben voor de gezondheid van toekomstige generaties. Dat is de visie van prof. Hilary Graham uit York die de eerste congresdag de spits afbijt. Graham pleit voor aandacht voor duurzaam gezonde omstandigheden in beleid, praktijk en onderzoek. Prof. Hans Hofstraat, Philips Research, schetst de mogelijkheden die medische technologie biedt ter ondersteuning van een duurzaam volksgezondheidsbeleid. Wat dat betekent voor Nederland, hoort u aansluitend van prof. Louise Gunning, voorzitter van de Gezondheidsraad. Minister Schippers De tweede congresdag wordt geopend door de nieuwe minister van VWS, Edith Schippers. De minister schetst de contouren van de nieuwe nota volksgezondheidsbeleid. Wat is er nodig voor het ontwikkelen van duurzaam volksgezondheidsbeleid? Kom beide dagen Gun uzelf tijd voor reflectie en volg het tweedaagse congres van A tot Z. De eerste dag staat namelijk in het teken van de volksgezondheidsvraagstukken van de toekomst, de tweede dag focussen we op de aanpak van problemen. Er is veel verbinding tussen de lezingen, workshops en andere sessies. En gebruikt u sociale media? Houdt uw mobiel bij de hand en stem en twitter mee tijdens de lezingen en workshops. Na afloop van de eerste dag kunt u mee debatteren met leden van de Eerste Kamer over het toekomstig volksgezondheidsbeleid. En uiteraard wordt deze dag afgesloten met een spetterende feestavond. Twee prijzen Dit jaar worden er twee prijzen uitgereikt. Tijdens de eerste congresdag zet ZonMw een duurzaam project in het zonnetje dat de parelstatus verdient. Op de tweede congresdag wordt de winnaar van de Volksgezondheidsprijs 2010 bekend gemaakt. Lezingen & presentaties Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011 biedt u een keur aan lezingen, workshops, presentaties en minisymposia. Sprekers als prof. Mischa de Winter, dr. Cecile Janssens, prof. Dick Willems en Judith Oostendorp laten hun persoonlijk licht schijnen over duurzame volksgezondheid, de problemen van de toekomst en van toekomstige generaties. Tussendoor kunt u uw hart ophalen tijdens de uitgebreide informatiemarkt. Deelsessies Het tweedaagse programma bestaat uit: maar liefst 29 interactieve workshops over de toekomst van de volksgezondheid en actuele onderwerpen op ons vakgebied bovendien 14 inspirerende minisymposia, bestaand uit een aantal samenhangende presentaties over interessante onderwerpen uit beleid, praktijk en onderzoek omzoomd met 13 strakke parallelsessies van mondelinge presentaties die op thema zijn gegroepeerd en door een toonaangevende expert worden samengevat en bediscussieerd en zoals te doen gebruikelijk de altijd goedbezochte sessie Actueel Thema onder leiding van Guus Schrijvers en Marieke van der Waal Welkom in de Amsterdamse Meervaart! Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011 vindt plaats op 6 en 7 april 2011 in De Meervaart in Amsterdam. Meldt u nu aan via U vindt hier ook een uitgebreid programma van de twee congresdagen. Karien Stronks, afd. Sociale Geneeskunde AMC, namens organisatiecomité NCVGZ 2011 Nanne de Vries, voorzitter Nederlands Congres Volksgezondheid

3 Programma woensdag 6 april :40 Opening door Nanne de Vries, voorzitter Nederlands Congres Volksgezondheid Prof. Hilary Graham, University of York, UK - Where is the future in public health? Prof. Hans Hofstraat, Philips Research - Sustainable Health: Solutions Enabled by Appropriate Medical Technologies Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter Gezondheidsraad Discussie over implicaties voor publieke gezondheid in Nederland Pauze e ronde deelsessies, workshops, minisymposia en presentaties Pauze e ronde deelsessies, workshops, minisymposia en presentaties Pauze Prof. Dick Willems, AMC / UvA - Public health, biodiversiteit en milieu Prof. dr. Misha de Winter, Universiteit Utrecht - Duurzaam gezond? begin bij de opvoeding Uitreiking ZonMw Parel duurzaam project Luchtige afsluiting Afsluiting Politiek café Feestelijke avond met lopend buffet in Opium Einde avond donderdag 7 april :45 Opening door de dagvoorzitter, prof. Dr. Karien Stronks, afd. Sociale Geneeskunde AMC / UvA Minister van VWS - Gezondheid dicht bij huis Dr. Cecile Janssens, Erasmus Medisch Centrum - Genetica en publieke gezondheid: feit of fictie? Uitreiking V&W volksgezondheidsprijs Pauze e ronde parallel programma met workshops, minisymposia en presentaties Lunch e ronde parallel programma met workshops, minisymposia en presentaties Pauze Plenaire sessie: investeren in beroepskrachten als voorwaarde voor een toekomstbestendige publieke gezondheid Inleiding Judith Oostendorp, adjunct directeur GGD Nederland - (Toe-)gerust naar de toekomst en een paneldiscussie met vertegenwoordigers van opleidingen, brancheorganisaties en beroepsverenigingen Afsluiting door de voorzitter - Aankondiging congres volgend jaar Borrel

4 Deelsessies Elke dag vindt er zowel in de eerste als in de tweede ronde een workshop back casting plaats. In kleine groepen werken de deelnemers vanuit een gewenst toekomstbeeld (bijv. een halvering van het aantal zelfdodingen in 2040; een diabetes-vrij 2050) via interactieve werkvormen terug in de tijd naar maatregelen en/of interventies die daarvoor in het heden nodig zouden zijn. De resultaten van deze vier workshops worden kort gepresenteerd tijdens de afsluiting van het congres. Ronde I, tijd : A Back Casting 1 Toekomstverkennen: meer dan het doortrekken van lijnen uit het verleden 2 Van zz naar gg: naar voren denken in instellingen 3 Zorg voor chronisch zieken en personen met onvoldoende sociale redzaamheid 4 Een gezonde(re) lokale leefomgeving duurzaam bevorderen 5 Overheveling Jeugdzorg naar Gemeenten 6 Duurzaam gezond op school: een nationaal en Europees perspectief 7 Is integraal gezondheidsbeleid haalbaar voor gemeenten? Inzicht in beïnvloedingsprocessen. 8 Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) 9 Duurzaam mentaal gezond: mentale fitheid voor jongeren, volwassenen en ouderen 10 Ziektepreventie, duurzame preventie: bevolkingsonderzoek 11 Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs 12 Epidemiologie: co-morbiditeit 13 Infectieziekten Ronde II, tijd: B Back Casting 14 Actualiteit: discussie over actueel onderwerp onder leiding van Guus Schrijvers en Marieke van der Waal 15 Samenwerken bij gemeentelijk gezondheidsbeleid; hoe doe je dat?! 16 Duurzaamheid van de integrale aanpak door theorie gestuurde evaluatie 17 Een gezonde leefomgeving? Het kan! 18 Welke kansen biedt flexibilisering voor de JGZ en de gezondheid van de jeugd? 19 Wetenschap en bedrijven bevorderen duurzame gezondheidsbevordering van werknemers op de werkplek woensdag 6 april 20 Duurzaamheid in de publieke gezondheidszorg. Wat betekent dat eigenlijk? 21 Kansen voor gezondheidsbevordering in mbo scholen 22 Klaar voor een Kind, de Rotterdamse aanpak ter verbetering van geboorteuitkomsten 23 Epidemiologie: lage sociaal-economische status 24 Snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk 25 Beïnvloeden beweeggedrag 26 Gezondheidsbevordering: interventies in de zorg

5 Deelsessies Een uitgebreide beschrijving / toelichting, met volledige titels en namen van de sprekers, vindt u terug op de site van het congres (www.ncvgz.nl) en is ook terug te vinden in de digitale congresfolder. Deze kunt u downloaden van de congreswebsite. In de mondelinge presentaties en minisymposia staat het presenteren van resultaten centraal, terwijl in een workshop de discussie voorop staat. Ronde III, tijd: C Back Casting 27 Seksuele weerbaarheid laagopgeleide jongeren: leefstijlcampagne Maak seks lekker duidelijk 28 Duurzame deskundigheidsbevordering: Hoe houden jonge health promotion professionals hun idealisme en deskundigheid op peil? 29 De GGD van de toekomst, de toekomst van de GGD? 30 Opleiden voor de toekomst in Gezondheidsbevordering en Preventie 31 Hoe verhogen we het bereik bij doelgroep in lage sociaaleconomische positie en allochtone groepen? 32 Zelfmanagement bij migranten met lage gezondheidsvaardigheden: eenvoudig is niet makkelijk 33 Nieuwkomer(s)?! Seksuele en reproductieve gezondheid van nieuwe migrantengroepen 34 Duurzaam gezond: een nieuwe uitdaging voor professionals 35 Een duurzame en gezonde leefomgeving 36 Sociaal geneeskundig onderzoek: sociale participatie en gezondheid gedurende de levensloop 37 Communicatie, risico s en gezondheidsbevordering 38 Genotmiddelengebruik: roken en alcohol 39 Gezondheidsbevordering: voorbeeldinterventies jeugd Ronde IV, tijd: D Back Casting 40 Gezondheid en Duurzaamheid in de Zorg: maatschappelijk verantwoord ondernemen 41 Duurzame inzetbaarheid: gezondheid als werkpaard 42 Versterken van lokale praktijk van gezondheidsbevordering en preventie 43 Voorspellen op basis van het genoom. Gezondheidskansen verbeteren op basis van genetica 44 Omgaan met taal- en culturele barrières in kwalitatieve interviews met allochtonen 45 De communicatie van gezondheidsrisico s en een duurzamere gezondheid 46 Storytelling en nieuwe media 47 Duurzame Gezondheid en Marketing donderdag 7 april 48 Public health genomics in Nederland 49 Promotie van gezond gedrag in achterstandswijken; samenwerken loont! 50 Gezondheidsbevordering: rol van de GGD 51 Gezondheidsbevordering: rol cultuur en sociaal-economische status 52 Gezondheidsbevordering: inspirerende voorbeelden jeugd

6 Programma Deelsessies Woensdag 6 april Ronde I uur A Back casting 1 Toekomstverkennen: meer dan het doortrekken van lijnen uit het verleden. A. van Loon 2 Van zz naar gg: naar voren denken in instellingen. P. Vos 3 Zorg voor chronisch zieken en personen met onvoldoende sociale redzaamheid. J. van Wijngaarden 4 Een gezonde(re) lokale leefomgeving duurzaam bevorderen. Vergrijzing, klimaatverandering en ongezonde leefstijl als opgaven. T. van Alphen 5 Overheveling Jeugdzorg naar Gemeenten. I. ter Laak 6 Duurzaam gezond op school: een nationaal en Europees perspectief. J. Jansen Gezondheidsinstituut NIGZ, Duurzame gezondheidsbevordering op scholen: een Europees perspectief. S. de Ruiter, G. Buijs Duurzame gezondheidsbevordering in het Nederlandse onderwijs door integrale samenwerking. K. Pucher, M. Boot, N. de Vries Duurzame gezondheidsbevordering in het onderwijs in de praktijk. N. Bosman, C. Maessen, A. van de Kar 7 Is integraal gezondheidsbeleid haalbaar voor gemeenten? Inzicht in beïnvloedingsprocessen. J. Schuit De decentralisatie paradox van lokaal gezondheidsbeleid. J. de Goede Intersectorale beleidsmaatregelen gericht op het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen: een haalbaarheidsstudie. M.J. Aarts Volwassenheid van gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal gezondheidsbeleid. I. Storm Effecten van beleidsondersteuning op de ontwikkeling van integraal binnen gemeenten. M. Steenbakkers 8 Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO). K. Wynia, J.Uittenbroek, S. Spoorenberg, H. Kremer, S. Reijneveld Pilot Casemanagement voor ouderen met complexe zorgbehoeften Een nieuw zorgmodel voor ouderen. De theorie Een nieuw zorgmodel voor ouderen. De praktijk Een nieuw zorgmodel voor ouderen. Het onderzoek 9 Duurzaam mentaal gezond: mentale fitheid voor jongeren, volwassenen en ouderen. B.J.F. Boon Duurzaam mentaal gezond: Jongeren mentaal fit met Boost Your Mood & Happyles. R. van der Zanden Duurzaam mentaal gezond: Volwassenen mentaal fit met Mentaalvitaal.nl, Psyfit.nl & Mental fitness. L. Bolier Duurzaam mentaal gezond: Ouderen mentaal fit met Op zoek naar zin. I. van Ash 10 Ziektepreventie, duurzame preventie: bevolkingsonderzoek X. Gravestein Programmatische ziektepreventie: duurzaam en kosteneffectief L. Stokx Preventie van baarmoederhalskanker N. van der Veen De jaarlijkse griepprik M. Heijnen Preventie bij zwangeren en pasgeborenen A. Meeuwese-Jongejeugd 11 Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. M. Martens (voorzitter) L. Bagchus, M. Cense, A. Kool, M. van der Sluis, I. van der Vlugt Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs: resultaten van een procesonderzoek Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs: resultaten van een effectonderzoek Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs: resultaten van een implementatieonderzoek 12 Epidemiologie: co-morbiditeit. A. Verhoeff Het vóórkomen van multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking analyses van de LINH. S. van Oostrom Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland: omvang en gevolgen geïnventariseerd. A. Wijga Trends in prevalenties en associaties tussen chronische ziekten, beperkingen en ervaren gezondheid in de ouderenpopulatie. H. Galenkamp Fragiele ouderen op het consultatiebureau. R. Gobbens 13 Infectieziekten. M. Prins Hepatit B ye hayir ; het stimuleren van hepatitis B-testen bij Turkse Rotterdammers. Y. van der Veen Hepatitis B awareness en screeningsprogramma voor Chinese gemeenschappen in Nederland. M. Mostert Congenitale cytomegalovirus infectie in Nederland: geboorteprevalentie, risicofactoren, implicaties voor de ziektelast en mogelijkheden voor preventie. J. de Vries (Nieuw) registratiesysteem voor partnerwaarschuwing bij SOA. Hanteerbaar hulpmiddel voor verpleegkundigen, artsen en cliënten? H. Aangenend

7 Woensdag 6 april Ronde II, uur B Back casting 14 Actualiteit: discussie over actueel onderwerp. G. Schrijvers / M. van der Waal 15 Samenwerken bij gemeentelijk gezondheidsbeleid; hoe doe je dat?! H. van Zoest 16 Duurzaamheid van de integrale aanpak door theorie gestuurde evaluatie. L. Hiemstra 17 Een gezonde leefomgeving? Het kan! L. Kuijpers 18 Welke kansen biedt flexibilisering voor de JGZ en de gezondheid van de jeugd? M. Beckers 19 Wetenschap en bedrijven bevorderen duurzame gezondheidsbevordering van werknemers op de werkplek L.M. Horn 20 Duurzaamheid in de publieke gezondheidszorg. Wat betekent dat eigenlijk? K. Horstman Tussen toekomst en hier-en-nu. De betekenis van tijd voor een duurzame publieke gezondheidszorg. M. Huijer Duurzame meer bewegen: van geest stuurt lichaam naar belichaamde identiteit. J. Slatman Duurzame infectieziektebestrijding: een kwestie van publiek vertrouwen. K. Horstman Van kloof naar interactie : duurzame relaties tussen onderzoek, beleid en praktijk. R. Bal 21 Kansen voor gezondheidsbevordering in mbo scholen. V. Bos Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting. A. von Heijden Verkennend onderzoek naar implementatiekansen van Gezonde School op het MBO. D. Schokker Handleiding Gezonde School voor het mbo. J. Faber Duurzame genotmiddelenpreventie in het MBO? M. Maat 22 Klaar voor een Kind, de Rotterdamse aanpak ter verbetering van geboorteuitkomsten. A.J.J. Voorham De Sociale Index en perinatale uitkomsten in Rotterdam. J. Poeran Pilot projects on preconception care in two deprived neighbourhoods of Rotterdam. S. Temel Risicoprofielen v. vrouwen die bevallen in het 1elijns geboortecentrum Sophia, Rotterdam. J. van der Kooy De R4U - een nieuwe lijnoverstijgende prenatale risico-checklist. M. van Veen 23 Epidemiologie: lage sociaal-economische status. F. van Lenthe Sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de rol van Type D (distressed) persoonlijkheid. M. van Bon-Martens De bijdrage van specifieke ziekten aan sociaaleconomische verschillen in de beperkingenlast in Nederland. B. Klijs Sociaaleconomische verschillen in de effectiviteit van leefstijlinterventies ter preventie van overgewicht; heranalyses van Nederlandse interventies.t. Magnée Pimp your intervention : verbeterslag van een bestaande voedingsinterventie. C. Goor 24 Snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk. J. Keijsers Actie onderzoek in community gezondheidsbevordering: de bijdrage v. loop learning. A. Wagemakers Verbetert samenwerkend onderzoek de integratie van beleid, onderzoek en praktijk? W. Krebbekx Delta een spelsimulatie voor het bevorderen van samenwerking tussen wetenschap, praktijk en beleid. R. Wehrens Succesvoorwaarden Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG): survey onder GGD en en universiteiten met en zonder Werkplaatsfunctie. M. Bekker 25 Beïnvloeden beweeggedrag S. Kremers Motieven voor het kiezen van actief transport: een kwalitatieve studie onder volwassen bewoners van Amsterdam. J. Maas Eindhovens wijkgezondheidsprogramma Gezond in de Buurt, in beweging met Philips. H. Donkers De effectiviteit van Start to Run, een 6-weeks hardloopprogramma, op het verbeteren van het beweeggedrag. L. Ooms Bewegen op Recept in Den Haag: effecten onder deelnemers op korte termijn. M. Gademan Voor- en nadelen van het gebruik van GPS in onderzoek naar beweeggedrag. J. Maas 26. Gezondheidsbevordering; interventies in de zorg De diagnostische waarde van een triagesysteem tijdens een influenzapandemie. P. Mertens Kosteneffectivitiet van de polypil in de primaire preventie van hart- en vaatziekten. P. van Gils Aandachtgerichte training (MBCT) voor mensen met een depressieve geschiedenis: evaluatie en effecten. A. Visser De implementatie van de NDF Zorgstandaard Diabetes: gepercipieerde belemmerende factoren van zorgprofessionals en patiënten. L. Raaijmakers Implementeren van voedingsvoorlichting binnen het vmbo: een vanzelfsprekendheid of een uitdaging? K. Bessems

8 Programma Deelsessies Donderdag 7 april Ronde III, uur C Back casting 27 Seksuele weerbaarheid laagopgeleide jongeren: leefstijlcampagne Maak seks lekker duidelijk M. Cense 28 Duurzame deskundigheidsbevordering: Hoe houden jonge health promotion professionals hun idealisme en deskundigheid op peil? G.M.M. Boonekamp 29 De GGD van de toekomst, de toekomst van de GGD? J. Melse 30 Opleiden voor de toekomst in Gezondheidsbevordering en Preventie. O.R.W. de Jong 31 Hoe verhogen we het bereik bij doelgroep in lage sociaaleconomische positie en allochtone groepen? V. Nierkens 32 Zelfmanagement bij migranten met lage gezondheidsvaardigheden: eenvoudig is niet makkelijk. K. Hosper 33 Nieuwkomer(s)?! Seksuele en reproductieve gezondheid v. nieuwe migrantengroepen. I. van der Vlugt 34 Duurzaam gezond: een nieuwe uitdaging voor professionals J. de Boer, M. Essink-Bot Naar een populatiegerichte medische beroepenstructuur: kansen en uitdagingen. T. Plochg De opleiding Arts Maatschappij & Gezondheid (M&G), Vrije Richting. M. Essink-Bot De Master of public health en de academische opleidingswerkplaats Arbeid, Maatschappij en Gezondheid. M. Penris Het belang van onderbouwde beroepskrachtenontwikkeling in de publieke gezondheidszorg. M. Jambroes 35 Een duurzame en gezonde leefomgeving. B. Brunekreef Medische Milieukunde; tussen beleid en wetenschap. S. Evertz Locaal onderzoek naar hittebeleving bij ouderen. N. van Riet Langdurige blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en ziekenhuisopnamen ten gevolge van luchtwegaandoeningen in de Randstad. M. Dijkema Met groen meer mens, en meer stad. J. van den Bogaard 36 Sociale geneeskundig onderzoek: sociale participatie en gezondheid gedurende de levensloop. F. Feron Medische Advisering Ziek gemelde Leerlingen. Y. Vanneste Is subjectieve gezondheid een factor van belang bij de arbeidsre-integratie van langdurig arbeidsongeschikten? A. de Rijk Pensioen en leeftijd van pensioen: het effect op verandering in cognitief functioneren na zes jaar K. Rijs De relatieve bijdrage van vrienden, inkomen, of persoonlijkheid op succesvol functioneren in chronisch zieke ouderen. H. Bosma De ontwikkeling van een technologisch communicatieplatform voor ouderen in een kwetsbare positie. M. Spreeuwenberg 37 Communicatie, risico s en gezondheidsbevordering. O. de Zwart Vaccinatie tegen pandemische Influenza A (H1N1): waarom lieten ouders hun kind wel of niet vaccineren? M. Bults Gezondheidskansen verbeteren met de familieanamnese en preventief genetisch testen. De mening van de burger. E. Vermeulen Informatie over familiair risico om diabetes te vóórkomen: veranderen mensen hun risicogedrag? M. Wijdenes-Pijl Risicocommunicatie in gezondheidschecks. O. Damman 38 Genotmiddelengebruik: roken en alcohol. R. van der Most Hoe denken jongvolwassenen over alcohol: Imago s van alcohol en implicaties voor interventies. B. van Lettow Rookgedrag bij Nederlandse ouderen - de Longitudinal Aging Study Amsterdam. M. Huisman De VoorZorginterventie vermindert het roken bij hoogrisico zwangeren. J. Mejdoubi De effectiviteit van een internet terugvalpreventie programma (genaamd SQ4U) voor rokers. I. Elfeddali 39 Gezondheidsbevordering: voorbeeldinterventies jeugd. P. Kocken Valtraining in primair onderwijs leidt tot letselreductie. L. Adriaensens De invloed van ouders op fruitconsumptie van 8-jarige kinderen: moderatie en mediatie. G. Rodenburg Evaluatie Door Dik en Dun, behandelprogramma voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht of obesitas. G. de Lijster Evaluatie van YouRAction: een advies-op-maatinterventie met individuele en omgevingsfeedback ter bevordering van beweeggedrag bij jongeren. R. Prins

9 Donderdag 7 april Ronde IV, uur D Back casting 40 Gezondheid en Duurzaamheid in de Zorg: maatschappelijk verantwoord ondernemen. J.A.R. Koot 41 Duurzame inzetbaarheid: gezondheid als werkpaard. L.J. van der Heiden 42 Versterken van lokale praktijk van gezondheidsbevordering en preventie. M. Sturkenboom 43 Voorspellen op basis van het genoom. Gezondheidskansen verbeteren op basis van genetica M.C. Cornel 44 Omgaan met taal- en culturele barrières in kwalitatieve interviews met allochtonen. J.L. Suurmond 45 De communicatie van gezondheidsrisico s en een duurzamere gezondheid. D.R.M. Timmermans 46 Storytelling en nieuwe media. M. Bouman 47 Duurzame Gezondheid en Marketing. M. Keverling 48 Public health genomics in Nederland. J. Melse Public Health Genomics in Europe. M. Brand Opportunities for Public Health Genomics of Infectious Diseases. S. Morré Public Health Genomics in the Public Health Status and Forecasts H. van Kranen The complex etiology of common diseases: implications for translating genomics research to health care. A. Janssens 49 Promotie van gezond gedrag in achterstandswijken; samenwerken loont! N. Klazinga 1+1=3: Betere preventie in de achterstandswijk door samenwerking. G. Nijhof De geïntegreerde eerste lijn anno 2011 M. Bruijnzeels De aanpak in De Gezonde Regio. S. Petra Evaluatie project Vroegsignalering alcohol in multidisciplinaire teams van een gezondheidscentrum. H. Dijkshoorn 50 Gezondheidsbevordering: rol van de GGD. A. Koornstra Visie op publieke gezondheid. M. Hesdahl Gezonde leefomgeving: wat kun je ermee als gemeente of GGD? A. Gout Groen en Gezondheid: wat kan je ermee als GGD? Praktijkvoorbeelden uit het Utrechtse wijkgezondheidswerk. H. Borst Evaluatie community benadering soa/hiv preventie Amsterdam. A. Wagemakers De rol van gezondheidsmakelaar: leerervaringen uit drie jaar samenwerkend onderzoek. J. Harting 51 Gezondheidsbevordering: rol cultuur en sociaal-economische status. J. Brug Deelname van Turkse en Marokkaanse vrouwen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. M. Muijsenbergh JOGG Den Haag: starten in de Schilderswijk. C. Schaap Social Marketing binnen Rotterdam Lekker Fit!: Wat beweegt Turkse en Marokkaanse moeders? L. Blanchette Effectevaluatie van Diabetes voorkómen?! ; een voorlichtings- en bewegingsstimulerende interventie bij Turkse en Marokkaanse ouderen. F. El Fakiri 52 Gezondheidsbevordering: inspirerende voorbeelden jeugd. F. Strijthagen Kinderen met astma: hoe ziet hun dagelijks leven eruit? L. van Buul Verschillen tussen JGZ artsen in de opsporing van psychosociale problemen. M. Theunissen De effectiviteit van Triple P niveau 3 in de Jeugdgezondheidszorg: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. W. Spijkers Tramalant in Tandenland. Hoe verminderen we het tandbederf onder kinderen? M. Jurg

10 Politiek Café Open podium Met Eerste Kamerleden gaan we in publiek gesprek over politiek en volksgezondheid. Hoe speelt de volksgezondheid een rol in de Haagse besluitvorming? Hoe wordt volksgezondheid afgewogen tegen andere doelen en waarden? En preventie van gezondheidsbescherming tot -bevordering, is dat in de komende tijd nu wel of niet een taak van de overheid en waarom dan wel? Het Politiek Café vindt plaats op 6 april, van tot uur in de Meervaart, met aansluitend de feestavond in Opium! Er gebeurt veel in onze sector. Tijdens het congres krijgen professionals de kans hun initiatieven en producten kort te presenteren op een open podium tijdens de lunchpauzes van het congres. Je kunt je product of initiatief in maximaal 5 minuten onder de aandacht van de deelnemers brengen. Voor een podium en geluidsversterking wordt gezorgd. De rest moet jij doen. Meld je wel vooraf aan zodat we de schaarse tijd goed kunnen indelen. We hebben plaats voor 8 presentaties. Wie het eerst komt. Feestavond met buffet Meet the experts / Posterwalk Na afloop van het politiek café bent u van harte uitgenodigd om de avond ontspannen en feestelijk, maar ook met verrassende ontmoetingen, voort te zetten in Club Restaurant Opium, gelegen tegenover de Meervaart. Na het buffet zal een DJ met retromuziek garant staan voor een vitale afsluiting van de avond. Inschrijving is noodzakelijk. Bekijk de posters onder de inspirerende leiding van een expert! Of wissel van gedachten met toonaangevende public health professionals tijdens meet-the-expertsessies! Meer informatie hierover vindt u op de website. Kosten: 40,- (incl. buffet en deels incl. drinks) Aantal gasten: maximaal 200 (schrijf op tijd in!)

11 Praktische informatie Datum / plaats Woensdag 6 en donderdag 7 april 2011 in de Meervaart te Amsterdam/Osdorp, Meer en Vaart LE Amsterdam. Bereikbaarheid / parkeren De Meervaart is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Voor uitgebreide routeinformatie verwijzen wij u naar de site van de Meervaart: Vanaf Centraal Station of NS station Lelylaan, kunt u tram 1 of 17 nemen. Vanaf NS Station Lelylaan kunt u met bus 63. Pendelbus Vanaf het voor de meeste intercity s goed bereikbare NS Station Sloterdijk worden pendelbussen van en naar de Meervaart ingezet. Maak hiervan (kosteloos!) gebruik! Deelnamekosten / betaling Deelname aan het congres kost 360,- voor twee dagen en 180,- voor één dag. Studenten krijgen 50% korting (kopie collegekaart toezenden). Tegelijk met de bevestiging van uw inschrijving, ontvangt u een factuur. Doelgroep Het congres is bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders, onderzoekers, uitvoerders, zorgverzekeraars en alle anderen die werkzaam zijn op of interesse hebben in het brede werkterrein van de Volksgezondheid (Public & Occupational Health/ Openbare Gezondheidszorg). Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij: het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde voor artsen voor arbeid en gezondheid, bedrijfsartsen en artsen voor maatschappij en gezondheid, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg en medische milieukunde, de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG) en het College voor Accreditatie Huisartsen. V&VN kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden Naar verwachting zal deelname aan het gehele congres (2 dagen) 8-10 registratiepunten opleveren. Voor de laatste informatie verwijzen wij naar Annulering / verhindering Als u verhinderd bent en/of een vervanger wenst te sturen dan vragen wij u dit te melden bij het organisatiebureau; decongresbalie, telefoonnummer of per Bij annulering voor 28 maart 2011 bent u geen annuleringskosten verschuldigd, na deze datum brengen wij u de volledige kosten van uw inschrijving in rekening. Voor meer inhoudelijke informatie/vragen verwijzen wij u naar of Inschrijving U kunt zich online registreren via of liefst vóór 28 maart. Let op: Ook wanneer u een poster, workshop of presentatie verzorgt, vragen wij u zich persoonlijk in te schrijven voor het congres! Alleen online registreren!

12 Afz. decongresbalie Bredaseweg 108a 4902 NS Oosterhout (NB) Informatie en organisatie Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met decongresbalie: Bredaseweg 108a, 4902 NS Oosterhout (NB) Telefoon Voor actuele informatie over het programma Voor overige informatie NPHF p/a NIVEL Postbus BN Utrecht Bezoekadres: Otterstraat Telefoon ontwerp:

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet

Nadere informatie

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Goed bemoeien? Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Johan M. Melse Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent De bijdrage van het health literacy-perspectief aan patiëntenrechten NIGZ, 2006 Hans Saan Loes Singels Colofon Titel: Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening

Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.

Nadere informatie

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! Colofon Deze uitgave is gemaakt door vertegenwoordigers van: Gemeente Utrecht Achmea Divisie Zorg & Gezondheid RIVM Centrum

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Onder Controle Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland 2013 2018 Inhoud Woord van dank 4 Samenvatting 5 1. Introductie 11 1.1 Aanleiding 11

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Met de kennis van later

Met de kennis van later Met de kennis van later Met de kennis van later. Naar een toekomstgericht zorgbeleid Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie