Instituut voor Permanente Vorming Faculteit Diergeneeskunde Cursusprogramma Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Permanente Vorming Faculteit Diergeneeskunde Cursusprogramma Academiejaar 2009-2010"

Transcriptie

1 r k e n Va r k e n Va 35

2 RESULTATEN PRAKTIJKGERICHTE ONDERZOEKSPROJECTEN VEEPEILER VARKEN Dat u m: Vrijdag 18 september 2009 van 14u tot 17u Pl a at s : faculteit Diergeneeskunde, Auditorium Klinieken programma : 14u00 14u40 : Poot- en klauwproblemen bij zeugen in verschillende groepshuisvesting systemen dierenarts L. Pluym 14u40 15u20 : Screening van urineweginfecties bij zeugen dierenarts T. Vandersmissen 15u20 15u40 : Pauze 15u40 16u20 : Resultaten van de E-test dr. F. Vangroenweghe 16u20-17u00 : Rol van de dierenarts in de bedrijfsbegeleiding: resultaten van een enquête onderzoek prof. dr. D. Maes Cu r s u s p r i j s: Standaardprijs: 60 euro Afgestudeerd in 2009: 30 euro Studenten 3e proef: gratis mits inschrijving (syllabus 5 euro) Inschrijving ter plaatse: 70 euro Cu r s u s n u m m e r: GV - 01 [steeds vermelden!] 36

3 EEN UPDATE VAN PRRSV INFECTIES 2009 Dat u m: Vrijdag 16 oktober 2009 van 14u tot 17u Pl a at s: faculteit Diergeneeskunde, Auditorium Klinieken pr o g r a m m a: 14u00 15u00: Evolutie van PRRSV dr. T. Stadejek 15u00 15u30: Pathogenese en kliniek: state of the art dierenarts M. Geldhof 15u30 16u00: Pauze 16u00 17u00: Moeilijkheden bij de bestrijding van PRRSV prof. dr. H. Nauwynck Cu r s u s p r i j s: Standaardprijs: 60 euro Afgestudeerd in 2009: 30 euro Studenten 3e proef: gratis mits inschrijving (syllabus 5 euro) Inschrijving ter plaatse: 70 euro Cu r s u s n u m m e r: GV - 02 [steeds vermelden!] 37

4 IPVS-studienamiddag Dat u m: Vrijdag 27 november 2009 van 14u tot 17u Pl a at s : faculteit Diergeneeskunde, Auditorium Klinieken programma : 13u30 13u45 : Onthaal 13u45 15u00 : Streptococcus suis infections in pigs: what is important? prof. dr. M. Gottschalk 15u00 15u30 : Dietary-dependent changes in the small intestine of premature piglets. A potential model for necrotizing enterocolitis prof. dr. C. Van Ginneken 15u30 16u00 : Pauze 16u00 16u30 : Problematiek van doodgeboren biggen: Hoe praktisch aanpakken? dierenarts C. Vanderhaeghe 16u30 17u00 : Belang van Helicobacter suis infecties bij varkens dierenarts B. Flahou Aansluitend receptie aangeboden door Pr i j s: IPVS-leden: gratis Niet-IPVS-leden: 40 euro 38

5 HOOG PRODUCTIEVE varkensbedrijven: BEDRIJFSVOERING EN ECONOMISCHE ASPECTEN 2009 Dat u m: Vrijdag 26 februari 2009 van 14u tot 17u Pl a at s: faculteit Diergeneeskunde, Auditorium Klinieken programma : 14u00 14u50 : Voeding, huisvesting en management op hoog productieve bedrijven dr. J. Jourquin 14u50 15u30 : Importance of sow colostrum quality in relation to piglet survival dr. H. Quesnel 15u30 16u00 : Pauze 16u00 17u00 : Maximaal productiegetal: ook maximaal rendement? dr. ir. R. Hovenier Cu r s u s p r i j s: Standaardprijs: 60 euro Afgestudeerd in 2009: 30 euro Studenten 3e proef: gratis mits inschrijving (syllabus 5 euro) Inschrijving ter plaatse: 70 euro Cu r s u s n u m m e r: GV - 03 [steeds vermelden!] 39

6 IPVS casuïstieken avond Dat u m: Donderdag 22 april om 20u. Pl a at s: faculteit Diergeneeskunde, Auditorium Klinieken programma : 20u00 23u00 : Het programma zal enkele weken op voorhand bepaald worden. Cu r s u s p r i j s: IPVS-leden: gratis; Niet-IPVS leden: 40 euro STUDIEDAG TER GELEGENHEID VAN 25 JAAR BESTAAN IPVS BELGIAN BRANCH Najaar 40

7 LESGEVERS VARKEN 2009 Dr. B. Fl a h o u: Bram Flahou studeerde in 2005 af als dierenarts, optie gezelschapsdieren, aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent in Merelbeke. In datzelfde jaar startte hij aan diezelfde faculteit zijn doctoraatsonderzoek over gastrale helicobacters bij verschillende huisdieren aan de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten. Sinds een tweetal jaar gaat zijn voornaamste interesse uit naar Helicobacter suis, een heel uitdagende bacterie die de maag van zowel varkens als mensen infecteert. Ook staat hij samen met enkele collega s in voor de bacteriële diagnostiek in het Laboratorium voor Microbiologie van dezelfde vakgroep. Dr. Ma r c Ge l d h o f: Hij behaalde in 2005 het diploma van Dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Daaropvolgend was hij gedurende ruim twee jaar actief als praktijkdierenarts in de dierenartsenpraktijken Degudap in Izegem en Eybecque in Boeschepe. Sinds eind 2007 is Marc Geldhof verbonden aan het Laboratorium voor Virologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent op een door de Federale Overheid gefinancierd doctoraatsonderzoek getiteld Onderzoek naar nieuwe methoden (markervaccin & differentieel ELISA) voor de preventie en de bestrijding van PRRS bij varkens. Pr o f. d r. Ma r c e l lo Go t t s c h a l k: Hij werd in 1982 dierenarts aan de faculteit diergeneeskunde van Buenos Airos (Argentinië) en behaalde in 1991 zijn doctoraat aan de Universiteit van Montréal (Québec, Canada). Momenteel is hij professor aan de faculteit Diergeneeskunde van Montréal. Hij verricht vooral onderzoek naar bacteriële aandoeningen bij varkens en is international gerenommeerd voor zijn onderzoek naar Streptokokken en Actinobacillus pleuropneumoniae infecties bij varkens. Dr. Ir. Ro n Hovenier: Hij studeerde in 1988 af aan de faculteit landbouw van de universiteit van Wageningen. Hij is momenteel werkzaam als technisch marketing manager bij PIC Europa en hij wordt erg gewaardeerd omwille van zijn uitgebreide kennis over en specialisatie in de varkensgenetica en de varkenshouderij in het algemeen. Dr. Ja n Jo u r q u i n: 1988: DVM (Ghent University) 1991: Post Graduate in Zootecnical Sciences (University Ghent). Thesis : Comparison of sow management programs in Belgium : Ghent University: assistant at the Department of Nutrition Sciences 41

8 of the Veterinary Faculty. IWONL project : Phosphorus needs of the Belgian slaughter pig : SeghersGenetics, head of the technical support team. Responsibilities: sanitary policy for the selection pyramid worldwide, organizing the fulfillment of the sanitary requirements for exports of breeding stock, technical support of the sales team, technical support of the distributor network and mayor clients, support of the research program : Rattlerow Seghers, head of the technical support team with the same responsibilities as mentioned before. Commercial director for the Iberian and Mexican market. March 2006: Janssen Animal Health, international technical manager for pig products. Pr o f. d r. Dominiek Ma e s: Hij is afgestudeerd in 1993, behaalde zijn doctoraat in 1998 en was in 2000 gedurende 1 jaar werkzaam als post doc aan de University of Minnesota (US). Van 1993 tot 1995 volgde hij de opleiding Gespecialiseerde Studies in de Dierlijke Productie (UGent) en in 1998 werd hij Master of Science Herd Health and Epidemiology (Universiteit Utrecht). Hij is sinds 2003 docent verbonden aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Faculteit Diergeneeskunde, UGent, Merelbeke. Hij doceert er de opleidingsonderdelen bedrijfsbegeleiding, voortplanting en inwendige ziekten van het varken (2 en 3de Master) alsook de opleidingsonderdelen huisvesting van de huisdieren (3de bachelor, 3de Master) en veterinaire volksgezondheid in de primaire productie (3de Bachelor Merelbeke en Antwerpen). Hij verricht toegepast diergeneeskundig onderzoek in de varkenshouderij. De belangrijkste onderzoekslijnen betreffen respiratoire problemen, reproductie en productie, en zoönotisch belangrijke infecties bij varkens. Pr o f. d r. Ha n s Na u w y n c k : Hans Nauwynck is sedert 1987 verbonden aan het Laboratorium voor Virologie van de Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Hij is momenteel hoofd van het laboratorium. Naast het doceren van verschillende cursussen over virale ziekten bij huisdieren is hij zeer actief in het wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft een grote interesse in virussen die betrokken zijn bij reproductiestoornissen bij varkens. Dierenarts Liesbet Pl u y m: Studeerde af als dierenarts optie varkens-pluimvee-konijn in Haar thesis handelde over Voorkomen en belang van poot- en klauwproblemen bij zeugen in twee types groepshuisvesting met Prof. D. Maes als promotor. 42

9 Dr. Hélène Quesnel: Zij is verbonden aan het Institut National de la Recherche Agronomique (INRA, Rennes France) en heeft in de afgelopen 10 jaar uitgebreid onderzoek verricht naar metabole stoornissen bij zeugen, en vooral naar de relatie tussen voeding, metabolisme en vruchtbaarheid. In 2007 heeft ze haar l Habilitation à Diriger des Recherches sciences de la vie behaald. Haar huidig onderzoek spitst zich vooral toe op factoren die de vitaliteit en de overleving van biggen na de geboorte bevorderen Dr. To m a s Stadejek: He obtained his DVM degree in 1990 in Lublin, PhD in 1996, DSc Since the beginning of his career, he has been working at the Department of Swine Diseases of the National Veterinary Research Institute in Pulawy. He has been involved in the diagnosis (development and routine) of CSFV, PRRSV and PCV2. Mostly PCR methods and ELISA. In the last few years, he has been involved in the analysis of PRRSV genetic diversity mostly in Eastern Europe. He is the OIE nominated expert for PRRS. Now, his research is focussed on the assessment of the impact of PRRSV diversity on PRRS diagnosis and control. Dierenarts Ca r o l i n e Va n d e r h a e g h e: Caroline Vanderhaeghe behaalde het diploma van dierenarts in 2001 en is een aantal jaren werkzaam geweest op het project Bedrijfsadvisering Varkenshouderij aan het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum te Beitem. Sinds oktober 2004 is zij werkzaam aan de vakgroep Voorplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde. Naast haar interesse voor de vruchtbaarheid bij het varken in het algemeen, richt zij zich hoofdzakelijk op de problematiek rond het werpen en doodgeboren biggen. Dierenarts Ta m a r a Vandersmissen: Studeerde in 2007 af als dierenarts optie varken-pluimvee-konijn aan de faculteit diergeneeskunde van de universiteit Gent. Op 1 augustus van dat jaar trad ze in dienst bij DGZ-Vlaanderen als projectdierenarts varkensgezondheidszorg. Tamara volgt de certificatieprogramma s Schurftvrij en AR-gescreend op en voert een aantal deelprojecten uit in het kader van Veepeiler, waaronder het project urineweginfecties bij zeugen. Tevens is ze het aanspreekpunt voor dierenartsen en veehouders van de regio Oost in het kader van de 2de-lijnsdiergeneeskunde. Prof. dr. Chris Van Ginneken: Zij is afgestuurd aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent in Zij is onmiddellijk gestart aan de Universiteit Antwerpen binnen de onderzoeksgroep Anatomie en Embryologie van de Huisdieren, waar ze momenteel nog steeds werkzaam is. In 2001 behaalde ze zowel haar doctoraat in de Diergeneeskundige Wetenschappen als haar Master in Laboratory Animal Sciences aan de 43

10 Universiteit Gent. Aan de Universiteit Antwerpen doceert ze opleidingsonderdelen met betrekking tot de Anatomie van de Huisdieren, Proefdierkunde en Bioethiek. Ze verricht morfologische onderzoek van het spijsverteringstelsel van het perinatale varken en relatie tot voeding met zowel een relevantie naar de varkenshouderij als naar de humane geneeskunde. Dr. Fr é d é r i c Va n g r o e n w e g h e: Studeerde af als dierenarts optie varkens-pluimvee-konijn in Hij behaalde in 2004 een doctoraat in de diergeneeskundige wetenschappen en in 2005 een Master in Veterinary Public Health and Food Safety. Sinds 2006 werkzaam als dierenarts varkensgezondheidszorg voor het project Veepeiler-varken. Verantwoordelijke voor meerdere praktijkgerichte deelprojecten en eerste aanspreekpunt voor dierenartsen en veehouders voor de regio West in het kader van de 2de-lijns diergeneeskunde en de varkensdiagnostiek in het algemeen. 44

Jaargang 2, nummer 2. Mens en Dier. Juni 2012. Organisatie HYGIEIA

Jaargang 2, nummer 2. Mens en Dier. Juni 2012. Organisatie HYGIEIA Jaargang 2, nummer 2 Juni 2012 Mens en Dier Organisatie HYGIEIA 2 Mens en Dier Inhoudsopgave Voorwoord 3 Column: Een nieuw seizoen, een nieuw geluid Thom van Strien 5 Colofon Redactie Marjolijn Schlepers

Nadere informatie

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon : epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon

Nadere informatie

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS!

Het Ingenieursblad. Rekruteringsdossier ERVAREN INGENIEURS! Het Ingenieursblad Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging Ingenieurshuis, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen www.hetingenieursblad.be Afgiftekantoor Gent X Erkenningsnummer P508727 Toelating

Nadere informatie

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative 2013-2014 Course timetable 2013-2014 DATE TITLE PRESENTERS LEVEL AND MORE LANGUAGE ON PAGE September 2013 30 September, Essential Tools for R Anna

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis Eindrapport De crisis tussen mens en dier Evaluatie bestrijding AI-crisis EINDRAPPORT DE CRISIS TUSSEN MENS EN DIER EVALUATIE BESTRIJDING AI-CRISIS Utrecht, maart 2004 Marja den Boer Lars Canté Annelies

Nadere informatie

Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden.

Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden. Human Capital in de veredelingssector: samen werken aan het versterken van opleidingsmogelijkheden. Rapportage van een Verkenning Plantenveredeling in de Groene Kenniskolom November 2008 2 Rapportage van

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING

WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING M as te ro fs ci en in ce 5 ja in O ar s te op at hi e WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING Studierichting Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.)Ost.) in coöperatie met

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Honden en katten als proefdieren

Honden en katten als proefdieren Honden en katten als proefdieren Samenvatting In Nederland worden op dit moment ongeveer 3 miljoen katten en bijna 2 miljoen honden als huisdier gehouden. De meeste daarvan maken deel uit van een huishouden,

Nadere informatie

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier.

Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert het welzijn van het dier. Beantwoording begrotingsvragen Diergezondheidfonds: 1 Welk verband heeft diergezondheid met dierenwelzijn? Dierenwelzijn omvat de fysieke en mentale staat van het dier. Een goede diergezondheid bevordert

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Grip op Klauwen. Eindverslag

Grip op Klauwen. Eindverslag Grip op Klauwen Eindverslag ZLTO, april 2014 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Doelstelling en resultaten...4 En nu verder... 14 Bijlagen... 15 Bijlage 1 Eindverslag quickscan Bijlage 2 Poster integrale adviesaanpak

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie