Omschrijving opdracht content Jongerengids.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving opdracht content Jongerengids.be"

Transcriptie

1 NOTA Omschrijving opdracht content Jongerengids.be Datum: 10 maart De Ambrassade 1.1 Missie De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving, we dragen bij tot het geluk en welzijn van alle kinderen en alle jongeren en hebben daardoor een positieve impact op hun levenskwaliteit. We strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun leven zelf in handen kunnen nemen. We versterken de kansen en kwaliteit van het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid. De Ambrassade doet dit aan de hand van een inhoudelijk kompas dat ons de weg wijst voor de komende acht jaar. Ons inhoudelijk kompas start vanuit het idee van een duurzame, participatieve en solidaire samenleving, waarin het geluk van kinderen en jongeren centraal staat. Als weg hiernaartoe kiezen wij voor publiek debat en maatschappelijk experiment. Op die manier bepalen we hoe we kwaliteitsvolle jeugdinformatie verspreiden, hoe we de jeugd(informatie)sector versterken en hoe we, samen met de Vlaamse Jeugdraad en diverse partners, het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid realiseren. 1.2 Functie en opdrachten De Ambrassade wordt ook decretaal onderbouwd. In artikel 8 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 20 januari 2012 wordt het volgende opgenomen: De Vlaamse regering subsidieert een vereniging met de volgende taken: 1 de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector; 2 de ondersteuning van de Jeugdraad, vermeld in artikel 7; 3 het informeren van kinderen en jongeren. 1.3 Jongerengids.be Deze opdracht kadert binnen operationele doelstelling 3.3 in de beleidsnota : De Ambrassade realiseert samen met de jeugdinformatieactoren een veelzijdig en kwaliteitsvol informatieaanbod. Meer specifiek kadert dit project binnen de acties: 3.3.1: De Ambrassade realiseert samen met kinderen, jongeren en de jeugdinformatieactoren een generalistisch, kwaliteitsvol informatieaanbod op papier op maat van alle kinderen en jongeren en ontsluit dit tweejaarlijks op systematische wijze (Jongerengids.be). We hebben telkens aandacht voor vernieuwende manieren om informatie over te brengen op papier (infographics, symbolen...). En 3.3.2: De Ambrassade heeft drie websites Jongerengids.be (8-11, 12-15, 16+): in 2015 worden de drie websites aangepast aan de nieuwe lay-out van de papieren Jongerengids. in 2017 bouwen we drie volledig nieuwe websites naar de dan heersende normen voor jongereninformatiewebsites.

2 Deze opdracht heeft betrekking op de inhoud van Jongerengids.be, voor zowel de gidsen als de websites. 2 De smoel van Jongerengids.be Alle kinderen, tieners en jongeren hebben recht op informatie. Het is belangrijk hen een veelzijdig informatieaanbod aan te bieden zodat zij op een individuele manier een mening kunnen vormen en keuzes kunnen maken. Om dit mogelijk te maken, moet de toegang tot informatie voor alle kinderen, tieners en jongeren openstaan. Met Jongerengids.be wil De Ambrassade hieraan bijdragen. Jongerengids.be zijn 3 boekjes en 3 websites met generalistische informatie dat op een systematische manier verspreid wordt. Dit houdt in dat een breed en algemeen gamma aan informatiethema s wordt behandeld dat op alle tijden toegankelijk is en blijft voortbestaan. Jongerengids.be is een startpunt van waaruit kinderen, tieners en jongeren een antwoord kunnen zoeken op hun vragen en een middel om de weg te vinden in het informatieaanbod. 2.1 Jongerengids voldoet aan de principes van Trusty, het label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatieproducten: OP MAAT het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk CORRECT en VOLLEDIG het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden EMPOWEREND het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. Het helpt de doelgroep om zelf keuzes te maken over levensthema s. TRANSPARANT de visie en beweegredenen van de makers van het product worden openlijk gecommuniceerd. De informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden EFFECTIEF heeft de beoogde impact op de doelgroep en vervult een wezenlijke behoefte PARTICIPATIEF de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product EVALUATIEF/REFLECTIEF de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig 2.2 Jongerengids wordt geschreven met de kinderrechtenbril op We informeren kinderen en jongeren over hun eigen rechten. Kinderrechteneducatie begint bij het kennismaken met de eigen rechten. Meestal weten kinderen niet dat ze rechten hebben en wat rechten betekenen. Kinderen op een aangepaste manier informeren over het bestaan van hun eigen rechten, is de eerste stap. 2.3 Daarnaast staat Jongerengids voor Positieve beeldvorming van kinderen, tieners, jongeren Aandacht voor diversiteit en armoede Doorverwijzen naar goeie bronnen: toeleidend Open minded Niet belerend of betuttelend Authentiek en herkenbaar Eenvoudig taalgebruik en tekstniveau Structuur en overzicht op maat van kinderen, tieners en jongeren Relevant Concreet Toegankelijk/overzichtelijk Informatiegeletterdheid: we geven kinderen en jongeren mee hoe ze betrouwbare info kunnen herkennen.

3 3 Aanpak Jongerengids.be 2015 We schrijven 2 verschillende bestekken uit: Look & feel Content Voor de content schrijven we één offertevraag uit waarin de verschillende thema s en leeftijdscategorieën zijn opgenomen. Een expertorganisatie kan intekenen op: een thema per leeftijdscategorie een thema over verschillende leeftijdscategorieën meerdere thema s per leeftijdscategorie of meerdere thema s over verschillende leeftijdscategorieën. Voor de editie 2015 doorlopen we een participatietraject met kinderen en jongeren onder de deskundige begeleiding van Jong & Van Zin. Het participatietraject bestaat uit 3 momenten, waarvan het eerste al achter de rug is. 1. vastleggen thema s + bepaling partner look & feel 2. thema s uitdiepen + uitwerken look & feel 3. afgewerkt hoofdstuk aftoetsen In meerdere klassen per doelgroep: : in twee lagere scholen in landelijk en stedelijk gebied : in meerdere klassen (ASO, BSO, KSO, TSO) in secundair onderwijs - 16+: in meerdere klassen (ASO, BSO, KSO, TSO) in secundair onderwijs Voor het tweede participatiemoment verwachten we actieve deelname van de content-partners. We werken één thema uit per klas, maar gaan hierbij wel in de diepte. Omdat niet alle organisaties evenveel expertise hebben rond het schrijven voor een bepaalde doelgroep, lassen we ook een ronde eindredactie in. Een gespecialiseerde organisatie herschrijft alle informatie op maat van de doelgroep. 4 De opdracht Wat houdt de opdracht content in? Samen uitdenken van de methodieken voor het tweede deel van het participatietraject o Op 9 september 2014, 9.30u tot 16u o In De Ambrassade, Leopoldstraat 25 in Brussel o Samen met de andere expert-organisaties en onder de deskundige begeleiding van Jong & Van Zin denken we samen methodieken uit om in de klas aan de slag te gaan rond jouw thema. o Hier wordt Jongerengids nog eens in detail toegelicht en overlopen we de verschillende evaluaties die we deden bij kinderen, tieners en jongeren. Uittesten methodieken o Op 18 september 2014, van 9.30u tot 16u o In De Ambrassade, Leopoldstraat 25 in Brussel o Samen testen we de methodieken bij elkaar uit en sturen bij waar nodig Begeleiden participatiemoment in scholen o Tussen 22 september en 17 oktober o De Ambrassade legt de klassen vast. De expert-organisatie begeleidt het participatiemoment van twee uur per thema en per leeftijdscategorie. Jong & Van Zin staat tijdens het hele proces ter beschikking voor telefonisch advies.

4 Verwerken participatiemoment o De Ambrassade zorgt voor een sjabloon waarin je het verslag van het participatiemoment kan maken. Dit stuur je op naar De Ambrassade en gebruik je als input voor de uitwerking van jouw thema( s) in Jongerengids.be. Het schrijven van één thema voor Jongerengids.be op papier, waarvan de inhoud strookt met de smoel van Jongerengids.be (zie hoofdstuk 2) o Aantal tekens per thema: Voor kinderen (9-11): tussen en tekens Voor tieners (12-15): tussen en tekens Voor jongeren (16+): tussen en tekens o In elk hoofdstuk zitten minstens 5 verschillende formats. De getuigenis van een leeftijdsgenootje is verplicht. Verder kan je kiezen uit: een verhaaltje, lijstje, wist-je-datjes, testje, spelletje, quote, tips, cijfers of grafiekje Het screenen van informatie over jouw thema op Jongerengids.be website Het updaten en aanvullen van informatie over jouw thema op de website van Jongerengids.be Na afloop van deze opdracht ziet De Ambrassade je als eerste partner om te antwoorden op eventuele reacties van jongeren en een tussentijdse screening van de inhoud van jouw thema( s) op de site(s). Wat krijg je ervoor terug? Je logo in zo n Jongerengidsen en op de website Opname als partner in communicatie van Jongerengids Interessant participatieproces Interactie met verschillende jeugdinformatiespelers Op maat begeleiding in participatieproces door Jong & Van Zin 5 Het thema en de doelgroep Je kan intekenen op volgende thema s voor volgende doelgroepen. Onder het thema staat uitgelegd waarover dit allemaal zou kunnen gaan. Tijdens het uitdiepen van de thema s in de klas, zullen de kinderen, tieners en jongeren zelf aangeven waarop ze de nadruk willen zien liggen in de gids en op de websites. Kinderen 9-11 jaar Tieners jaar Jongeren jaar Vrienden Vriendschap online en offline, (cyber)pesten, plagen, BFF, ruzie uitpraten, racisme, discriminatie, geloof, vrienden op internet, vriendje in rolstoel, jaloers, recht op eigen mening Vrienden en familie Vrienden maken, chatten, ouderlijk gezag, privacy, problemen thuis, peer pressure, adoptie, pleeggezin, scheiden, ruzie, ouders met verslaving, BFF, meningsverschillen, verlies en rouw, agressie, identiteit, praten met je ouders, zakgeld, (instelling), nieuw samengesteld gezin, weglopen, handicap in gezin, erbij horen, imago, ruzies uitpraten, (cyber)pesten (pester, gepeste), verlegen zijn, opkomen voor je mening, respect voor jezelf, discriminatie/racisme, haat, vooroordelen, Vrienden en familie Ouderlijk gezag, problemen thuis, weglopen/aan de deur gezet, op eigen benen, geweld/verwaarlozing/mishandeling, rechten en plichten van ouders, scheiding, co-ouderschap, pleeggezin, adoptie, voogd, nieuw samengesteld gezin, instelling, fiscaal ten laste, vriendschap, ruzie, (cyber)pesten, nieuwe vrienden maken, vrienden in de problemen, discriminatie en racisme Goed in je vel Weet wat je eet, bewegen, ziek, hygiëne, puberteit (borsten, menstruatie, haar, ), gelukkig zijn, mooi/lelijk, handicap, medisch schooltoezicht, grensoverschrijdend gedrag, verdriet, bang, verslaafd (aan suiker), Goed in je vel Puberteit (menstruatie, haartjes, huid), goedkope en gezonde voeding, vlees of veggie, bewegen/fit zijn/sporten, drugs, drank, tabak, medicatie, handicap, langdurig ziek, zelfvertrouwen, hygiëne, mooi/lelijk, Goed in je vel Gezond zijn, depri, denken en piekeren, angsten, stress, omgaan met jezelf, psychotherapeut, psycholoog, psychiater, uiterlijk, eetproblemen, gezond eten, veggie, vegan of omnivoor, beweging, ziektekosten

5 alcohol, koffie, sigaretten, ADHD, gevoelens, dipjes, eten, diëten, BMI, extreem eetgedrag, zelfmoordgedachten, passief roken, zingeving, en verzekering, handicap, medicijnen en alternatieve geneeskunde, alcohol, tabak, drugs, verslaving, mishandeling/geweld, zelfdoding, zelfverwonding, internetverslaving, frustraties en hoe ermee om te gaan, Verliefd Holebi, liefde, eerste kus Relaties en seks Verliefd, zin in seks, hormonen, masturberen, klaarkomen, relatie, holebi, maagd(envlies), de eerste keer, eerste kus, anticonceptie, erectie, soa, tampon, liefdesverdriet, zwangerschap, abortus, vertrouwen, zelfbeeld, grenzen, weerbaarheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag, imago, zelfverwonding, versiertips Relaties en seks Verliefd, holebi, liefdesverdriet, verloven/trouwen (gedwongen huwelijk), samenwonen en samenlevingscontract, seks en de wet, eerste keer, masturbatie/doe het zelf, orgasme, sextalk, cyberseks, alle voorbehoedmiddelen, zwanger, kinderwens, abortus, soa, maagdenvlies, vruchtbaarheid, noodpil, de gynaecoloog, dood, geweld in relaties, incest, seksueel misbruik, transgender, BDSM, eerste contact leggen, weerbaarheid, porno School Leerplicht, soorten scholen, schoolreglement, rapport, tips om beter te leren, leerlingenraad, dyslexie, het middelbaar, vakantie, als je het moeilijk hebt op school, faalangst, spieken, zittenblijven, straf, thuisblijven, studiekeuze School Studierichting, CLB, leerlingenraad, studietips, examenstress/faalangst, religie op school, leerproblemen, deeltijds onderwijs, studietoelage, conflict met je leerkracht, school zonder racisme, schoolmoeheid, zittenblijven Leren Leerplicht, spijbelen, studiekeuze, onderwijsweb, verder studeren, studeren in het buitenland, AFS, weggestuurd van school, deeltijds leren, tweedekansonderwijs, examencommissie, studiebeurs/toelage, CLB, studeertips, faalangst, examenstress, avonden weekendonderwijs, schoolreglement, onderwijs- en examenreglement, leerproblemen, opleidingen en opleidingscheques, stage (in het buitenland), begeleid individueel studeren, getuigschrift/diploma, studeren en werken, studeren met uitkering, cursussen, betaald educatief verlof, uitslag aanvechten, autodidact (how to op Youtube), informatiegeletterdheid, problemen met je leerkracht, langdurig ziek en studeren De Wereld Oorlog/vrede, armoede, consuminderen, recycleren, energie besparen, de toekomst De Wereld Armoede, oorlog/vrede, geloof, toekomst, de wereld ontdekken, het milieu, het verkeer, fairtrade, andere culturen, ecologische voetafdruk Maatschappij Politiek (verkiezingen, partijen, zelf opkomen), milieu (vervuiling, ecologische voetafdruk), noord-zuid (fairtrade ), religie/spiritualiteit, cultuur Spelen en vervelen Vakantie, klusjes doen en geld verdienen, tips om verveling tegen te gaan, op reis gaan, sport, hobby s, keuzevaardigheden. Ontspanning Muziek, tijd voor jezelf, rondhangen, jeugdbeweging, jeugddienst, jeugdhuis, sport, cultuur opsnuiven, schrijven, dj-en, dansen, fuiven, uitgaan, gehoorschade, tips tegen verveling, keuzevaardigheden Ontspanning Uitgaan (je oren beschermen), iets organiseren (fuif, straatfeest), SABAM, geluidsoverlast, een club oprichten, cultuur niet duur, verenigingen en jeugdwerk, kadervorming, vrijwilligerswerk (in het buitenland), gamen, rondhangen, DIY, auteursrecht, toffe tools op internet, online shoppen, sociale media, privacy, downloaden, goedkoop reizen, virussen op smartphones Internet en gsm Mailen, chatten, Skypen, je eigen gsm, Internet en gsm Veilig internet, hate speech, foto s posten,

6 gamen, sociale media, tips om veilig te surfen + informatiegeletterdheid, toffe sites voor kinderen: positieve insteek! sociale media, privacy online, internetverslaving, mediawijs, reclame op het net, downloaden, porno, gamen, toffe sites, gsm-rekening Geld Bankrekening, vakantiejob, vrijwilligerswerk, geld lenen, contracten tekenen, zakgeld, werken, studiebeurs, hoe omgaan met geld?, goedkoop leven Centen Subsidies, zakgeld, onderhoudsgeld, bijverdienen, schulden, platzak, kinderbijslag, studiebeurs, online kopen en betalen, budgetteren, bankzaken, gokken, sparen, consumentenbescherming, schulden, shoppen, bedrijfsvoorheffing, leefloon, lenen, investeren, op afbetaling kopen, pensioensparen, verzekeringen, economische crisis, inflatie/index Mogen en moeten Leeftijdsladder, Rechten en plichten, seks, school, roken, drugs, alcohol, uitgaan, echtscheiding, politie, jeugdrechter, participatie en inspraak, GAS-boetes, euthanasie Rechten en plichten Leeftijdsladder, handelingsbekwaam, kinderrechten, nationaliteit, aansprakelijkheid, schade berokkenen, politie en parket, pv, jeugdrechter, strafblad, justitie, advocaat, rechtshulp, misdrijf, inspraak, jeugdraad, leerlingenraad, rijbewijs, autoverzekering, gezinsverzekering, rechtszaak, pro deo, vrederechter, piercing en tattoo, nationaliteit, GAS, euthanasie Familie Ouders, broers/zussen, ruzie in familie, adoptie, scheiden, nieuw samengesteld gezin, zakgeld, weglopen, mishandeling en seksueel misbruik, ouderlijk gezag, voogd, pleeggezin, (huis)dieren, ouders met verslaving, verlies en rouw Werken Schoolverlater, op zoek naar werk, solliciteren (originele sollicitatietips), jobstudent, arbeidscontract, ontslag, arbeidsvoorwaarden, werkloos, uitkeringen, zelfstandige (in bijberoep), werken en studeren, werken in het buitenland, stevig in je schoenen, uitzendkantoren, je rechten als werknemer, vakantie en vakantiegeld, spontaan solliciteren, arbeidsongeschikt, freelance, zwartwerk, kunstenaarsstatuut, sociale zekerheid, loopbaanonderbreking, mag je als werkloze vrijwilligerswerk doen, belastingen, knelpuntberoepen, welk werk past bij mij, startbaankaart Wonen Alleen gaan wonen, op zoek naar een woning, elektriciteit, water en gas, huren, op kot, sociale woning, CO2, domicilie, co-housen, sociaal verhuurkantoor, begeleid zelfstandig wonen, woonverzekering, checklist veilig en gezond wonen, kraken, woning kopen, alternatieve woonvormen Extra aandacht voor: kinderrechten onder elk thema! Extra aandacht voor: buitenland en internet

7 6 Verloning De expertorganisatie ontvangt voor het uitschrijven van één thema per leeftijdscategorie euro incl. BTW. De organisatie mag intekenen op verschillende thema s of op gelijkaardige thema s voor de drie leeftijdscategorieën. Voor elke opdracht die de organisatie toegewezen krijgt, krijgt zij dan 1000 euro. Bijvoorbeeld: schrijf je het hoofdstuk vrienden voor kinderen, familie voor kinderen, vrienden en familie voor tieners en vrienden en familie voor jongeren, dan krijg je 4000 euro, incl. BTW. Schrijf je het hoofdstuk De Wereld voor tieners en Mogen en moeten voor tieners, dan krijg je 2000 euro, incl. BTW. 7 Timing Het project gaat van start op 9 september 2014 met een inleidende dag en het gezamenlijk uitdenken van de methodieken die we gaan gebruiken in de klassen. Na de effectieve bevraging in de weken tussen 22 september en 17 oktober 2014 schrijft de expert-organisatie haar thema( s) uit. De inhoud moet via mail toekomen bij De Ambrassade op 1 december Schrijf je meer dan één thema, dan moeten er één uitgeschreven thema s binnen zijn op 1 december. Voor de andere thema s krijg je tijd tot 16 januari Het screenen, updaten en aanvullen van informatie op de website moet gebeuren voor 15 juli Toewijzingsvoorwaarden Heb je zin om je in dit traject te smijten? Stuur dan voor 25 april 2014 een mailtje naar Sofie Iserbyt en stel je kandidaat voor een bepaald thema en/of leeftijdscategorie: Geef hierbij een kort antwoord (max. 10 zinnen per vraag) op volgende twee vragen: Waarom vind je het interessant om in te tekenen op deze offertevraag? Wat maakt jou expert in dit thema? Indien er meerder kandidaten zijn per thema, krijgen Trusty-leden of kandidaat-trusty-leden voorrang. Meer info over Trusty vind je hier: Indien er meerdere Trusty-leden interesse hebben, bekijken we samen met de kandidaat opdrachtnemers wat mogelijk is. Sofie Iserbyt contacteert de organisaties die zich hebben kandidaat gesteld midden mei.

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my l a t i e s g e - N18 dheid leren rken dag- steding n geld rech- wo- /plichten my relaties gedheid leren BN18 Bruggen na(ar) 18: inleiding In 2010 werd met middelen van Integrale Jeugdhulp en met ondersteuning

Nadere informatie

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud: Gemeentelijke jeugddienst, tel. 059/56.19.64 Layout: Gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Een klare kijk op 12 tot 17 jarigen.

Een klare kijk op 12 tot 17 jarigen. Datum: 05/03/2012 Auteur: Beelen, Sandra & Van Hecke, Itte Versie: definitief Herkomst: Project Jongerenhulpverlening in het Algemeen Welzijnswerk Doel: ter aanbod informatie het AWW voor 12 tot 17 jarigen

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud KENNISMAKING MET INTERNET JOUW PC PERSOONSGEGEVENS DINGEN DIE JE OP DE PC KUNT DOEN MSN HET GEVAAR VAN DE WEBCAM ONLINE PESTEN GAMEN E MAILEN OP INTERNET SURFEN PROFIELSITES

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Auteurs: Hanneke Felten Met bijdragen van: Maurits Boote, Jiro Ghianni, Anouk Poll, Judith Schuyf, Wil Verschoor (MOVISIE) en Theo Verlaan

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd 3-14 Kinderen vragen tijd Jaarverslag Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? 13-14

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie