Omschrijving opdracht content Jongerengids.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving opdracht content Jongerengids.be"

Transcriptie

1 NOTA Omschrijving opdracht content Jongerengids.be Datum: 10 maart De Ambrassade 1.1 Missie De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving, we dragen bij tot het geluk en welzijn van alle kinderen en alle jongeren en hebben daardoor een positieve impact op hun levenskwaliteit. We strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun leven zelf in handen kunnen nemen. We versterken de kansen en kwaliteit van het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid. De Ambrassade doet dit aan de hand van een inhoudelijk kompas dat ons de weg wijst voor de komende acht jaar. Ons inhoudelijk kompas start vanuit het idee van een duurzame, participatieve en solidaire samenleving, waarin het geluk van kinderen en jongeren centraal staat. Als weg hiernaartoe kiezen wij voor publiek debat en maatschappelijk experiment. Op die manier bepalen we hoe we kwaliteitsvolle jeugdinformatie verspreiden, hoe we de jeugd(informatie)sector versterken en hoe we, samen met de Vlaamse Jeugdraad en diverse partners, het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid realiseren. 1.2 Functie en opdrachten De Ambrassade wordt ook decretaal onderbouwd. In artikel 8 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 20 januari 2012 wordt het volgende opgenomen: De Vlaamse regering subsidieert een vereniging met de volgende taken: 1 de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector; 2 de ondersteuning van de Jeugdraad, vermeld in artikel 7; 3 het informeren van kinderen en jongeren. 1.3 Jongerengids.be Deze opdracht kadert binnen operationele doelstelling 3.3 in de beleidsnota : De Ambrassade realiseert samen met de jeugdinformatieactoren een veelzijdig en kwaliteitsvol informatieaanbod. Meer specifiek kadert dit project binnen de acties: 3.3.1: De Ambrassade realiseert samen met kinderen, jongeren en de jeugdinformatieactoren een generalistisch, kwaliteitsvol informatieaanbod op papier op maat van alle kinderen en jongeren en ontsluit dit tweejaarlijks op systematische wijze (Jongerengids.be). We hebben telkens aandacht voor vernieuwende manieren om informatie over te brengen op papier (infographics, symbolen...). En 3.3.2: De Ambrassade heeft drie websites Jongerengids.be (8-11, 12-15, 16+): in 2015 worden de drie websites aangepast aan de nieuwe lay-out van de papieren Jongerengids. in 2017 bouwen we drie volledig nieuwe websites naar de dan heersende normen voor jongereninformatiewebsites.

2 Deze opdracht heeft betrekking op de inhoud van Jongerengids.be, voor zowel de gidsen als de websites. 2 De smoel van Jongerengids.be Alle kinderen, tieners en jongeren hebben recht op informatie. Het is belangrijk hen een veelzijdig informatieaanbod aan te bieden zodat zij op een individuele manier een mening kunnen vormen en keuzes kunnen maken. Om dit mogelijk te maken, moet de toegang tot informatie voor alle kinderen, tieners en jongeren openstaan. Met Jongerengids.be wil De Ambrassade hieraan bijdragen. Jongerengids.be zijn 3 boekjes en 3 websites met generalistische informatie dat op een systematische manier verspreid wordt. Dit houdt in dat een breed en algemeen gamma aan informatiethema s wordt behandeld dat op alle tijden toegankelijk is en blijft voortbestaan. Jongerengids.be is een startpunt van waaruit kinderen, tieners en jongeren een antwoord kunnen zoeken op hun vragen en een middel om de weg te vinden in het informatieaanbod. 2.1 Jongerengids voldoet aan de principes van Trusty, het label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatieproducten: OP MAAT het informatieproduct is aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk CORRECT en VOLLEDIG het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden EMPOWEREND het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. Het helpt de doelgroep om zelf keuzes te maken over levensthema s. TRANSPARANT de visie en beweegredenen van de makers van het product worden openlijk gecommuniceerd. De informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden EFFECTIEF heeft de beoogde impact op de doelgroep en vervult een wezenlijke behoefte PARTICIPATIEF de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product EVALUATIEF/REFLECTIEF de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig 2.2 Jongerengids wordt geschreven met de kinderrechtenbril op We informeren kinderen en jongeren over hun eigen rechten. Kinderrechteneducatie begint bij het kennismaken met de eigen rechten. Meestal weten kinderen niet dat ze rechten hebben en wat rechten betekenen. Kinderen op een aangepaste manier informeren over het bestaan van hun eigen rechten, is de eerste stap. 2.3 Daarnaast staat Jongerengids voor Positieve beeldvorming van kinderen, tieners, jongeren Aandacht voor diversiteit en armoede Doorverwijzen naar goeie bronnen: toeleidend Open minded Niet belerend of betuttelend Authentiek en herkenbaar Eenvoudig taalgebruik en tekstniveau Structuur en overzicht op maat van kinderen, tieners en jongeren Relevant Concreet Toegankelijk/overzichtelijk Informatiegeletterdheid: we geven kinderen en jongeren mee hoe ze betrouwbare info kunnen herkennen.

3 3 Aanpak Jongerengids.be 2015 We schrijven 2 verschillende bestekken uit: Look & feel Content Voor de content schrijven we één offertevraag uit waarin de verschillende thema s en leeftijdscategorieën zijn opgenomen. Een expertorganisatie kan intekenen op: een thema per leeftijdscategorie een thema over verschillende leeftijdscategorieën meerdere thema s per leeftijdscategorie of meerdere thema s over verschillende leeftijdscategorieën. Voor de editie 2015 doorlopen we een participatietraject met kinderen en jongeren onder de deskundige begeleiding van Jong & Van Zin. Het participatietraject bestaat uit 3 momenten, waarvan het eerste al achter de rug is. 1. vastleggen thema s + bepaling partner look & feel 2. thema s uitdiepen + uitwerken look & feel 3. afgewerkt hoofdstuk aftoetsen In meerdere klassen per doelgroep: : in twee lagere scholen in landelijk en stedelijk gebied : in meerdere klassen (ASO, BSO, KSO, TSO) in secundair onderwijs - 16+: in meerdere klassen (ASO, BSO, KSO, TSO) in secundair onderwijs Voor het tweede participatiemoment verwachten we actieve deelname van de content-partners. We werken één thema uit per klas, maar gaan hierbij wel in de diepte. Omdat niet alle organisaties evenveel expertise hebben rond het schrijven voor een bepaalde doelgroep, lassen we ook een ronde eindredactie in. Een gespecialiseerde organisatie herschrijft alle informatie op maat van de doelgroep. 4 De opdracht Wat houdt de opdracht content in? Samen uitdenken van de methodieken voor het tweede deel van het participatietraject o Op 9 september 2014, 9.30u tot 16u o In De Ambrassade, Leopoldstraat 25 in Brussel o Samen met de andere expert-organisaties en onder de deskundige begeleiding van Jong & Van Zin denken we samen methodieken uit om in de klas aan de slag te gaan rond jouw thema. o Hier wordt Jongerengids nog eens in detail toegelicht en overlopen we de verschillende evaluaties die we deden bij kinderen, tieners en jongeren. Uittesten methodieken o Op 18 september 2014, van 9.30u tot 16u o In De Ambrassade, Leopoldstraat 25 in Brussel o Samen testen we de methodieken bij elkaar uit en sturen bij waar nodig Begeleiden participatiemoment in scholen o Tussen 22 september en 17 oktober o De Ambrassade legt de klassen vast. De expert-organisatie begeleidt het participatiemoment van twee uur per thema en per leeftijdscategorie. Jong & Van Zin staat tijdens het hele proces ter beschikking voor telefonisch advies.

4 Verwerken participatiemoment o De Ambrassade zorgt voor een sjabloon waarin je het verslag van het participatiemoment kan maken. Dit stuur je op naar De Ambrassade en gebruik je als input voor de uitwerking van jouw thema( s) in Jongerengids.be. Het schrijven van één thema voor Jongerengids.be op papier, waarvan de inhoud strookt met de smoel van Jongerengids.be (zie hoofdstuk 2) o Aantal tekens per thema: Voor kinderen (9-11): tussen en tekens Voor tieners (12-15): tussen en tekens Voor jongeren (16+): tussen en tekens o In elk hoofdstuk zitten minstens 5 verschillende formats. De getuigenis van een leeftijdsgenootje is verplicht. Verder kan je kiezen uit: een verhaaltje, lijstje, wist-je-datjes, testje, spelletje, quote, tips, cijfers of grafiekje Het screenen van informatie over jouw thema op Jongerengids.be website Het updaten en aanvullen van informatie over jouw thema op de website van Jongerengids.be Na afloop van deze opdracht ziet De Ambrassade je als eerste partner om te antwoorden op eventuele reacties van jongeren en een tussentijdse screening van de inhoud van jouw thema( s) op de site(s). Wat krijg je ervoor terug? Je logo in zo n Jongerengidsen en op de website Opname als partner in communicatie van Jongerengids Interessant participatieproces Interactie met verschillende jeugdinformatiespelers Op maat begeleiding in participatieproces door Jong & Van Zin 5 Het thema en de doelgroep Je kan intekenen op volgende thema s voor volgende doelgroepen. Onder het thema staat uitgelegd waarover dit allemaal zou kunnen gaan. Tijdens het uitdiepen van de thema s in de klas, zullen de kinderen, tieners en jongeren zelf aangeven waarop ze de nadruk willen zien liggen in de gids en op de websites. Kinderen 9-11 jaar Tieners jaar Jongeren jaar Vrienden Vriendschap online en offline, (cyber)pesten, plagen, BFF, ruzie uitpraten, racisme, discriminatie, geloof, vrienden op internet, vriendje in rolstoel, jaloers, recht op eigen mening Vrienden en familie Vrienden maken, chatten, ouderlijk gezag, privacy, problemen thuis, peer pressure, adoptie, pleeggezin, scheiden, ruzie, ouders met verslaving, BFF, meningsverschillen, verlies en rouw, agressie, identiteit, praten met je ouders, zakgeld, (instelling), nieuw samengesteld gezin, weglopen, handicap in gezin, erbij horen, imago, ruzies uitpraten, (cyber)pesten (pester, gepeste), verlegen zijn, opkomen voor je mening, respect voor jezelf, discriminatie/racisme, haat, vooroordelen, Vrienden en familie Ouderlijk gezag, problemen thuis, weglopen/aan de deur gezet, op eigen benen, geweld/verwaarlozing/mishandeling, rechten en plichten van ouders, scheiding, co-ouderschap, pleeggezin, adoptie, voogd, nieuw samengesteld gezin, instelling, fiscaal ten laste, vriendschap, ruzie, (cyber)pesten, nieuwe vrienden maken, vrienden in de problemen, discriminatie en racisme Goed in je vel Weet wat je eet, bewegen, ziek, hygiëne, puberteit (borsten, menstruatie, haar, ), gelukkig zijn, mooi/lelijk, handicap, medisch schooltoezicht, grensoverschrijdend gedrag, verdriet, bang, verslaafd (aan suiker), Goed in je vel Puberteit (menstruatie, haartjes, huid), goedkope en gezonde voeding, vlees of veggie, bewegen/fit zijn/sporten, drugs, drank, tabak, medicatie, handicap, langdurig ziek, zelfvertrouwen, hygiëne, mooi/lelijk, Goed in je vel Gezond zijn, depri, denken en piekeren, angsten, stress, omgaan met jezelf, psychotherapeut, psycholoog, psychiater, uiterlijk, eetproblemen, gezond eten, veggie, vegan of omnivoor, beweging, ziektekosten

5 alcohol, koffie, sigaretten, ADHD, gevoelens, dipjes, eten, diëten, BMI, extreem eetgedrag, zelfmoordgedachten, passief roken, zingeving, en verzekering, handicap, medicijnen en alternatieve geneeskunde, alcohol, tabak, drugs, verslaving, mishandeling/geweld, zelfdoding, zelfverwonding, internetverslaving, frustraties en hoe ermee om te gaan, Verliefd Holebi, liefde, eerste kus Relaties en seks Verliefd, zin in seks, hormonen, masturberen, klaarkomen, relatie, holebi, maagd(envlies), de eerste keer, eerste kus, anticonceptie, erectie, soa, tampon, liefdesverdriet, zwangerschap, abortus, vertrouwen, zelfbeeld, grenzen, weerbaarheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag, imago, zelfverwonding, versiertips Relaties en seks Verliefd, holebi, liefdesverdriet, verloven/trouwen (gedwongen huwelijk), samenwonen en samenlevingscontract, seks en de wet, eerste keer, masturbatie/doe het zelf, orgasme, sextalk, cyberseks, alle voorbehoedmiddelen, zwanger, kinderwens, abortus, soa, maagdenvlies, vruchtbaarheid, noodpil, de gynaecoloog, dood, geweld in relaties, incest, seksueel misbruik, transgender, BDSM, eerste contact leggen, weerbaarheid, porno School Leerplicht, soorten scholen, schoolreglement, rapport, tips om beter te leren, leerlingenraad, dyslexie, het middelbaar, vakantie, als je het moeilijk hebt op school, faalangst, spieken, zittenblijven, straf, thuisblijven, studiekeuze School Studierichting, CLB, leerlingenraad, studietips, examenstress/faalangst, religie op school, leerproblemen, deeltijds onderwijs, studietoelage, conflict met je leerkracht, school zonder racisme, schoolmoeheid, zittenblijven Leren Leerplicht, spijbelen, studiekeuze, onderwijsweb, verder studeren, studeren in het buitenland, AFS, weggestuurd van school, deeltijds leren, tweedekansonderwijs, examencommissie, studiebeurs/toelage, CLB, studeertips, faalangst, examenstress, avonden weekendonderwijs, schoolreglement, onderwijs- en examenreglement, leerproblemen, opleidingen en opleidingscheques, stage (in het buitenland), begeleid individueel studeren, getuigschrift/diploma, studeren en werken, studeren met uitkering, cursussen, betaald educatief verlof, uitslag aanvechten, autodidact (how to op Youtube), informatiegeletterdheid, problemen met je leerkracht, langdurig ziek en studeren De Wereld Oorlog/vrede, armoede, consuminderen, recycleren, energie besparen, de toekomst De Wereld Armoede, oorlog/vrede, geloof, toekomst, de wereld ontdekken, het milieu, het verkeer, fairtrade, andere culturen, ecologische voetafdruk Maatschappij Politiek (verkiezingen, partijen, zelf opkomen), milieu (vervuiling, ecologische voetafdruk), noord-zuid (fairtrade ), religie/spiritualiteit, cultuur Spelen en vervelen Vakantie, klusjes doen en geld verdienen, tips om verveling tegen te gaan, op reis gaan, sport, hobby s, keuzevaardigheden. Ontspanning Muziek, tijd voor jezelf, rondhangen, jeugdbeweging, jeugddienst, jeugdhuis, sport, cultuur opsnuiven, schrijven, dj-en, dansen, fuiven, uitgaan, gehoorschade, tips tegen verveling, keuzevaardigheden Ontspanning Uitgaan (je oren beschermen), iets organiseren (fuif, straatfeest), SABAM, geluidsoverlast, een club oprichten, cultuur niet duur, verenigingen en jeugdwerk, kadervorming, vrijwilligerswerk (in het buitenland), gamen, rondhangen, DIY, auteursrecht, toffe tools op internet, online shoppen, sociale media, privacy, downloaden, goedkoop reizen, virussen op smartphones Internet en gsm Mailen, chatten, Skypen, je eigen gsm, Internet en gsm Veilig internet, hate speech, foto s posten,

6 gamen, sociale media, tips om veilig te surfen + informatiegeletterdheid, toffe sites voor kinderen: positieve insteek! sociale media, privacy online, internetverslaving, mediawijs, reclame op het net, downloaden, porno, gamen, toffe sites, gsm-rekening Geld Bankrekening, vakantiejob, vrijwilligerswerk, geld lenen, contracten tekenen, zakgeld, werken, studiebeurs, hoe omgaan met geld?, goedkoop leven Centen Subsidies, zakgeld, onderhoudsgeld, bijverdienen, schulden, platzak, kinderbijslag, studiebeurs, online kopen en betalen, budgetteren, bankzaken, gokken, sparen, consumentenbescherming, schulden, shoppen, bedrijfsvoorheffing, leefloon, lenen, investeren, op afbetaling kopen, pensioensparen, verzekeringen, economische crisis, inflatie/index Mogen en moeten Leeftijdsladder, Rechten en plichten, seks, school, roken, drugs, alcohol, uitgaan, echtscheiding, politie, jeugdrechter, participatie en inspraak, GAS-boetes, euthanasie Rechten en plichten Leeftijdsladder, handelingsbekwaam, kinderrechten, nationaliteit, aansprakelijkheid, schade berokkenen, politie en parket, pv, jeugdrechter, strafblad, justitie, advocaat, rechtshulp, misdrijf, inspraak, jeugdraad, leerlingenraad, rijbewijs, autoverzekering, gezinsverzekering, rechtszaak, pro deo, vrederechter, piercing en tattoo, nationaliteit, GAS, euthanasie Familie Ouders, broers/zussen, ruzie in familie, adoptie, scheiden, nieuw samengesteld gezin, zakgeld, weglopen, mishandeling en seksueel misbruik, ouderlijk gezag, voogd, pleeggezin, (huis)dieren, ouders met verslaving, verlies en rouw Werken Schoolverlater, op zoek naar werk, solliciteren (originele sollicitatietips), jobstudent, arbeidscontract, ontslag, arbeidsvoorwaarden, werkloos, uitkeringen, zelfstandige (in bijberoep), werken en studeren, werken in het buitenland, stevig in je schoenen, uitzendkantoren, je rechten als werknemer, vakantie en vakantiegeld, spontaan solliciteren, arbeidsongeschikt, freelance, zwartwerk, kunstenaarsstatuut, sociale zekerheid, loopbaanonderbreking, mag je als werkloze vrijwilligerswerk doen, belastingen, knelpuntberoepen, welk werk past bij mij, startbaankaart Wonen Alleen gaan wonen, op zoek naar een woning, elektriciteit, water en gas, huren, op kot, sociale woning, CO2, domicilie, co-housen, sociaal verhuurkantoor, begeleid zelfstandig wonen, woonverzekering, checklist veilig en gezond wonen, kraken, woning kopen, alternatieve woonvormen Extra aandacht voor: kinderrechten onder elk thema! Extra aandacht voor: buitenland en internet

7 6 Verloning De expertorganisatie ontvangt voor het uitschrijven van één thema per leeftijdscategorie euro incl. BTW. De organisatie mag intekenen op verschillende thema s of op gelijkaardige thema s voor de drie leeftijdscategorieën. Voor elke opdracht die de organisatie toegewezen krijgt, krijgt zij dan 1000 euro. Bijvoorbeeld: schrijf je het hoofdstuk vrienden voor kinderen, familie voor kinderen, vrienden en familie voor tieners en vrienden en familie voor jongeren, dan krijg je 4000 euro, incl. BTW. Schrijf je het hoofdstuk De Wereld voor tieners en Mogen en moeten voor tieners, dan krijg je 2000 euro, incl. BTW. 7 Timing Het project gaat van start op 9 september 2014 met een inleidende dag en het gezamenlijk uitdenken van de methodieken die we gaan gebruiken in de klassen. Na de effectieve bevraging in de weken tussen 22 september en 17 oktober 2014 schrijft de expert-organisatie haar thema( s) uit. De inhoud moet via mail toekomen bij De Ambrassade op 1 december Schrijf je meer dan één thema, dan moeten er één uitgeschreven thema s binnen zijn op 1 december. Voor de andere thema s krijg je tijd tot 16 januari Het screenen, updaten en aanvullen van informatie op de website moet gebeuren voor 15 juli Toewijzingsvoorwaarden Heb je zin om je in dit traject te smijten? Stuur dan voor 25 april 2014 een mailtje naar Sofie Iserbyt en stel je kandidaat voor een bepaald thema en/of leeftijdscategorie: Geef hierbij een kort antwoord (max. 10 zinnen per vraag) op volgende twee vragen: Waarom vind je het interessant om in te tekenen op deze offertevraag? Wat maakt jou expert in dit thema? Indien er meerder kandidaten zijn per thema, krijgen Trusty-leden of kandidaat-trusty-leden voorrang. Meer info over Trusty vind je hier: Indien er meerdere Trusty-leden interesse hebben, bekijken we samen met de kandidaat opdrachtnemers wat mogelijk is. Sofie Iserbyt contacteert de organisaties die zich hebben kandidaat gesteld midden mei.

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen.

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen. THEMA'S TOP 10 TOTAAL thema rangorde aantal % van totaal* relatie tot ouders 1 3401 15% verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 3380 15% vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 1936 8% problemen of ruzie

Nadere informatie

Trusty is een kwaliteitslabel voor digitale en fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren. Met dit label wil De Ambrassade het ruime - en

Trusty is een kwaliteitslabel voor digitale en fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren. Met dit label wil De Ambrassade het ruime - en InfoBUNDEL Trusty-label INLEIDING Trusty is een kwaliteitslabel voor digitale en fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren. Met dit label wil De Ambrassade het ruime - en kwaliteitsvolle- informatieaanbod

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

IEMAND VAN JE FAMILIE

IEMAND VAN JE FAMILIE POLITIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE FAMILIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE GEZIN STEUNKAARTJE JE VERKERING STEUNKAARTJE BESTE VRIEND/VRIENDIN STEUNKAARTJE HUISARTS STEUNKAARTJE (LEERLING)BEGELEIDER STEUNKAARTJE

Nadere informatie

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan Alles over verslavingen Voor vragen over alcohol, illegale drugs, gokken en medicijnen: De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be SOS Nuchterheid tel. 09

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Datum: Naam: Adres: GSM: Onderstreep welke van de volgende begrippen op u van toepassing is: 1: Hoofdpijn.

VRAGENLIJST. Datum: Naam: Adres: GSM: Onderstreep welke van de volgende begrippen op u van toepassing is: 1: Hoofdpijn. VRAGENLIJST Het doel van deze vragenlijst is een globaal beeld te krijgen van de aard van uw problemen. Het zal de gesprekken ten goede komen indien u deze vragen, onafhankelijk van elkaar, zo nauwkeurig

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan

v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan v e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan Alles over verslavingen Voor vragen over alcohol, illegale drugs, gokken en medicijnen: De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be SOS Nuchterheid tel. 09

Nadere informatie

Individueel Transitieplan Jongere eerste fase (12-14 jaar)

Individueel Transitieplan Jongere eerste fase (12-14 jaar) Individueel Transitieplan Jongere eerste fase (12-14 jaar) Naam: Startdatum: Data van evaluatie in gesprek 1. Ik kan mijn ziekte beschrijven en aan anderen uitleggen. 2. Ik stel zelf vragen bij het consult.

Nadere informatie

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs. Regio Nijmegen Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Regio Nijmegen Vul de onderstaande gegevens in: Naam meisje jongen Klas Geboortedatum Vragenlijst Kruis het vakje voor het juiste antwoord aan. Het is belangrijk dat je

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET 1 Educatief materiaal om te werken rond s en seksualiteit met de bijhorende VOET Beddengoed, voorbehoedmiddelengids voor jongeren Een heldere en leerrijke brochure, bruikbaar in klasverband. Het boekje

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Opleiding erotische sector

Opleiding erotische sector Opleiding erotische sector Ben je gefascineerd door erotiek en ben je op zoek naar een bijbehorende lucratieve activiteit? Wil je je inzichten en kwaliteiten op seksueel, psychologisch en praktisch vlak

Nadere informatie

Examen commissie secundair onderwijs

Examen commissie secundair onderwijs Examen commissie secundair onderwijs Haal je diploma op je eigen tempo Alles over de Examencommissie secundair onderwijs Examencommissie secundair onderwijs www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie

Nadere informatie

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht Budgetoefening Situering Als grootste armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel laat Welzijnszorg niet los aan de armoedethematiek. Armoede is de dagelijkse realiteit voor 1 op 7 Belgen.

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Seksuele vorming: gave (op-)gave

Seksuele vorming: gave (op-)gave Seksuele vorming: gave (op-)gave De Wegwijzer Oosterwolde, 28 januari 2016 Mieneke Aalberts-Vergunst Programma Introductie Stellingen De wereld om ons heen Onze opvoeding Seksualiteit Het Bijbelse beeld

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan

Als je ouders uit elkaar gaan Scheiding Als je ouders uit elkaar gaan Alles over scheiden Bemiddelen in familiezaken www.bemiddelingvzw.be Als je ouders apart gaan wonen www.tweehuizen.be De Scheidingsschool www.descheidingsschool.be

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Geweld is niet oké. Het kan stoppen.

Mishandeling en seksueel. Geweld is niet oké. Het kan stoppen. Mishandeling en seksueel misbruik Geweld is niet oké. Het kan stoppen. Alles over mishandeling en seksueel misbruik Hulplijn 1712 www.1712.be tel. 1712 Voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Elke

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Gratis uit te lenen bij de jeugddienst: INFORMATIEVE SPELEN. Leren spelen. Uitgave 2015

Gratis uit te lenen bij de jeugddienst: INFORMATIEVE SPELEN. Leren spelen. Uitgave 2015 Gratis uit te lenen bij de jeugddienst: INFORMATIEVE SPELEN Leren spelen Uitgave 2015 PAGINA 2 PAGINA 15 Een woordje uitleg Informatieve spelen Bij informatieve spelen wordt het spel gebruikt als vormingsmiddel.

Nadere informatie

Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen

Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen Mediacoach opleiding Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in

Nadere informatie

Zelfmoordgedachten. Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op.

Zelfmoordgedachten. Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Zelfmoordgedachten Praat over wat je denkt, voelt, ervaart. Praten lucht op. Alles over zelfmoordgedachten Zelfmoordlijn 1813 Die kan je bellen, chatten of mailen als je aan zelfdoding denkt. Op de website

Nadere informatie

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen!

Studiek e uze. Neem je tijd voor belangrijke stappen! Studiek e uze Neem je tijd voor belangrijke stappen! Alles over studiekeuze Vlaamse infolijn - Onderwijs tel. 1700 (gratis nummer) Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be Departement Onderwijs www.onderwijs.vlaanderen.be

Nadere informatie

- Babbel - spel Dit is een spel die leerlingen op een speelse manier laat oefenen in sociale vaardigheden.

- Babbel - spel Dit is een spel die leerlingen op een speelse manier laat oefenen in sociale vaardigheden. Overzicht anti-pestactieplan Gaspard de Colignyschool- School met de Bijbel Preventief Schoolniveau - Babbel - spel Dit is een spel die leerlingen op een speelse manier laat oefenen in sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet.

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Hoe oud moet ik zijn om met een brommer te mogen rijden? Zijn mijn ouders over alles de baas? Waarover mag ik zelf beslissen? In dit boekje lees je er

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Ik heb deze kaarten uitgeprint per onderwerp een kleur gekozen en geseald.

Ik heb deze kaarten uitgeprint per onderwerp een kleur gekozen en geseald. 9 thema s doelkaarten: Werken met doelkaarten (aangepast aan de leeftijd van de klant) Het doel is om met deze kaarten wensen van de klant inzichtelijke te maken. Kaarten met de verschillende levensgebieden,

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

Welkom bij. Mijn puber en de sociale media hoe ga ik daar mee om? Gaby Herweijer

Welkom bij. Mijn puber en de sociale media hoe ga ik daar mee om? Gaby Herweijer Welkom bij Mijn puber en de sociale media hoe ga ik daar mee om? Gaby Herweijer Welkom in de Puberteit Pubers ondergaan veel veranderingen Vrienden School Lichamelijk Seksualiteit Hersenen Pubers vragen

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs

Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Regio Rivierenland Vragenlijst Voortgezet Onderwijs Vul de onderstaande gegevens in: Naam Klas meisje jongen Geboortedatum Vragenlijst Kruis het vakje voor het juiste antwoord aan. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen V.U. Paul Van Deun VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - januari 2016 D/2016/6030/3 De DrugLijn is een initiatief van VAD - VAD wordt gefinancierd

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Socialisatie & Seksualiteit

Socialisatie & Seksualiteit levensbeschouwing & maatschappij M A V O 3 katern 5 Socialisatie & Seksualiteit naam cluster maartenscollege groningen / haren MAVO 3 KATERN 5 2010 2011 levensbeschouwing & maatschappij: socialisatie &

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

Verl e gen zijn Tijd voor meer assertiviteit!

Verl e gen zijn Tijd voor meer assertiviteit! Verl e gen zijn Tijd voor meer assertiviteit! Alles over verlegen zijn Vereniging voor Verlegen Mensen tel. 0478 05 41 29 www.vvm-vzw.be Centrum voor Leerlingenbegeleiding www.clb.be Tele-Onthaal tel.

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 5: oefenen in sociale verantwoordelijkheid

Bijzonder procesdoel 5: oefenen in sociale verantwoordelijkheid Bijzonder procesdoel 5: oefenen in sociale verantwoordelijkheid Eerste leerjaar B Omgaan met mijn zelfstandigheid * Opkomen voor mezelf: mijn rechten: - eerlijke behandeling - ik word gepest: maatregelen

Nadere informatie

V e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan

V e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan V e rslaafd? Wat als je niet meer zonder kan Alles over verslavingen De Druglijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be SOS Nuchterheid tel. 09 330 35 25 www.sosnuchterheid.org Anonieme Alcoholisten Vlaanderen

Nadere informatie

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner!

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner! U wilt... respectvol uit elkaar gaan geen kostbare, langdurige juridische strijd met advocaten financiële duidelijkheid voor nu en later duurzame, evenwichtige afspraken uw kinderen niet de dupe laten

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

kwaliteiten en motieven

kwaliteiten en motieven Project Kerntaken Werkprocessen Competenties Afspraak is afspraak Stuurt de eigen loopbaan Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven Gedraagt zich

Nadere informatie

Nieuw platform over mediawijs opvoeden

Nieuw platform over mediawijs opvoeden Nieuw platform over mediawijs opvoeden Webinar Heleen Mesellem LINC vzw Doelstellingen Informeren en sensibiliseren. Inzetten op dialoog / interactie met kinderen, samen media beleven en ontdekken

Nadere informatie

Week van de Lentekriebels

Week van de Lentekriebels Ouderbijeenkomst Week van de Lentekriebels Relationele en seksuele opvoeding, op school en thuis Anja Sijbranda GGD Hart voor Brabant Programma Waarom relationele en seksuele vorming? Wat doet school?

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie & Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs GO! wereldoriëntatie E HO DIT T RK AL E W ITA? G I D IER H CA mens & maatschappij specifieke visie van leerlijn naar methodiek van methodiek naar leerlijn

Nadere informatie

Mama, mag ik op t internet?

Mama, mag ik op t internet? Mama, mag ik op t internet? Sofie Vandoninck Faculteit Sociale Wetenschappen Onderzoekproject Online risico s & online weerbaarheid Doel van het onderzoek? Welke kinderen zijn meer kwetsbaar online? Hoe

Nadere informatie

Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening

Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening Seksualiteit bij jongeren met een (chronische) aandoening Op de polikliniek van het Universitair Kinderziekenhuis St Radboud ziekenhuis willen wij je met deze folder informatie geven over seksualiteit

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw tel. 03 218 59 01 www.vlaanderenvrijwilligt.be www.vrijwilligerswerk.be Het Punt Brussel

Nadere informatie

CF Groei-wijzer jaar: Goed bezig

CF Groei-wijzer jaar: Goed bezig CF Groei-wijzer 12-16 jaar: Goed bezig Naam: Als je opgroeit verandert er veel voor jou en voor je ouders/verzorgers. Stap voor stap word je zelfstandiger, je regelt dingen zelf en krijgt eigen taken.

Nadere informatie

Vragenlijst gezondheidscheck

Vragenlijst gezondheidscheck Vragenlijst gezondheidscheck IK HEB ZELF VRAGEN Op de volgende vragen kun je met Ja óf Nee antwoorden. Antwoord je met Ja dan nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. In het gesprek wordt

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Hasj en wiet zijn drugs. Dat heet blowen. In deze folder vind je:

Hasj en wiet zijn drugs. Dat heet blowen. In deze folder vind je: Je hebt vast wel eens van hasj of wiet gehoord. Hasj en wiet zijn drugs. Hasj en wiet worden meestal gerookt. Er wordt een soort sigaret gedraaid met tabak en hasj of wiet. Dat heet blowen. In deze folder

Nadere informatie

Epilepsie Groei-wijzer jaar: Goed bezig

Epilepsie Groei-wijzer jaar: Goed bezig Epilepsie Groei-wijzer 12-16 jaar: Goed bezig Naam: Als je opgroeit verandert er veel voor jou en voor je ouders/verzorgers. Stap voor stap word je zelfstandiger, je regelt dingen zelf en krijgt eigen

Nadere informatie

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema s, is het belangrijk om aan de volgende 4 niveaus aandacht

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Holebi. transgender. Je bent wie je bent!

Holebi. transgender. Je bent wie je bent! Holebi en transgender Je bent wie je bent! Alles over holebi en transgender Holebifoon Voor vragen over holebiseksualiteit. Je kan er ook discriminatie melden tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria

Nadere informatie

Holebi. transgender. Je bent wie je bent!

Holebi. transgender. Je bent wie je bent! Holebi en transgender Je bent wie je bent! Alles over holebi en transgender Holebifoon Voor vragen over holebiseksualiteit. Je kan er ook discriminatie melden tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort 1 THEMA 1. Weet wat je ziet Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn:

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn: Prioriteitenworkshop voor ouders Basisonderwijs Stap 1 Stel een gespreksleider per groep aan. Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Vind ik leuk Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Alles over veilig internet en sociale netwerken Informatie over veilig internet en cyberpesten www.clicksafe.be Voor al je vragen over en problemen

Nadere informatie

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Vind ik leuk Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Alles over veilig internet en sociale netwerken Informatie over veilig internet en cyberpesten www.clicksafe.be Voor al je vragen over en problemen

Nadere informatie

Put your Life to the test

Put your Life to the test Put your Life to the test Kies je antwoord zo eerlijk mogelijk en ontdek waar je staat: Indien ik naar mijn gevoelens kijk, dan ben ik voor % gelukkig. A B C ALGEMEEN, denken en bewustzijn: Ik pieker bijna

Nadere informatie

IEMAND VAN JE FAMILIE

IEMAND VAN JE FAMILIE POLITIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE FAMILIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE GEZIN STEUNKAARTJE JE VERKERING STEUNKAARTJE BESTE VRIEND/VRIENDIN STEUNKAARTJE HUISARTS STEUNKAARTJE (LEERLING)BEGELEIDER STEUNKAARTJE

Nadere informatie

Pubers opvoeden. Veranderingen in de puberteit

Pubers opvoeden. Veranderingen in de puberteit Pubers opvoeden Pubers opvoeden De puberteit is de ontwikkelingsfase tussen 10 en 18 jaar. Maar die puberteit is er natuurlijk niet opeens. Vanaf ongeveer 9 jaar kan je al merken dat kinderen beginnen

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Individueel Transitieprofiel voor jongeren

Individueel Transitieprofiel voor jongeren Individueel Transitieprofiel voor jongeren Naam Datum van invullen : : A. ZIEKTE EN GEZONDHEID 1. Ik kan mijn aandoening goed beschrijven. 2. Ik begrijp wat mijn arts vertelt. 3. Ik weet welke medicijnen

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 1: groei naar volwassenheid

Bijzonder procesdoel 1: groei naar volwassenheid Bijzonder procesdoel 1: groei naar volwassenheid Eerste leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar Onthaalperiode Betekenis en waarde van het klaslokaal voor nietconfessionele zedenleer De sociale omgang:

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1 Safe surfen www.safesurfen.be Safe surfen juf Lies 1 INLEIDING 1. WAAROVER GAAT DEZE BUNDEL? Deze bundel wil je op weg helpen om veilig op het internet te surfen. In de bundel staan gevaren van het internet

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Goed bezig. Nier Groei-wijzer jaar: Enkele tips: Naam:

Goed bezig. Nier Groei-wijzer jaar: Enkele tips: Naam: Nier Groei-wijzer 12-16 jaar: Goed bezig Naam: Als je opgroeit verandert er veel voor jou en voor je ouders/verzorgers. Stap voor stap word je zelfstandiger, je regelt dingen zelf en krijgt eigen taken.

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met:

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: VAN : DATUM: ALGEMENE GEGEVENS 1 Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: 1. Samenstelling van mijn gezin (evt. genogram of sociogram invullen als bijlage) Naam Relatie tot het kind m/v

Nadere informatie