thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5."

Transcriptie

1 thuis in de IJmond nummer 3 winter 2013 een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Wij wensen u fijne feestdagen! Te koop met woonvoordeel Het succes van de huurwenswoning Duivenoverlast Team WOONopMAAT naar de top

2 Column Wat kunt u in 2014 van WOONopMAAT verwachten? 2 Inhoud 2 Column Aad Leek 3 Huisje, boompje beestje, de tuin is een feestje 4 Nieuws van WOONopMAAT 5 Binnenkijken bij de afdeling... 6 Het succes van de wenswoning 7 Het optiesysteem 8 Plannen voor 2014, het Activiteitenplan in vogelvlucht 10 Ter Zake 12 KOOPenHUUR 13 Mededelingen Huurdersplatvorm Straatnamen verklaard 14 Uit in de IJmond Recept van Agenda 16 Puzzel Op de cover: De medewerkers van WOONopMAAT Foto: Marco Keyzer Redactionele realisatie: WOONopMAAT Met medewerking van: Marco Keyzer en Moniek Moorman Vormgeving: Renée Duin Correctie: WOONopMAAT Thuis in de IJmond Verschijnt drie keer per jaar, is een uitgave van WOONopMAAT en bestemd voor huurders. Aan publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Als ik tegenwoordig op een feestje kom krijg ik steeds vaker wat meewarige blikken toegeworpen. Steevast gevolgd door: Nou, het is me wat hè, bij de woningcorporaties. Zal niet meevallen met al die schandalen, sanering van Vestia en heffingen. Met enige tegenzin probeer ik dan toch uit te leggen dat er bij WOONopMAAT geen schandalen zijn, dat we de afgelopen jaren goed op de centen hebben gepast en daarom nog steeds in staat zijn om onze maatschappelijke taken naar behoren te vervullen. Natuurlijk, die verhuurdersheffing hakt er stevig in. Het zou voor iedereen veel beter zijn als corporaties dit geld investeren in het verbeteren van woningen met de voordelen: de Staat vangt hetzelfde bedrag, maar dan als directe en indirecte belastingen, de huurders krijgen nog meer waar voor hun geld, de corporaties verhogen de kwaliteit en duurzaamheid van het woningbezit en de wijken en een heleboel mensen blijven aan het werk. Helaas wil het Kabinet daar niet aan en ik heb daar tot op de dag van vandaag geen zinnige verklaring voor gehoord. Alleen dat ze de sociale huur-sector willen verkleinen. Wie daar nou beter van wordt, ik weet het echt niet. Dit Kabinet wil blijkbaar liever dat iedereen met een jaarinkomen boven de ,- een huis koopt. Is kopen dan beter dan huren? Meer huiseigenaren betekent meer hypotheken en dus ook meer hypotheekrenteaftrek. Dat is nu al een veelvoud van de huurtoeslag: 14,5 miljard om 2,4 miljard voor huurtoeslag. Door huurders naar de koopsector te jagen stijgt de renteaftrek tot bijna 16 miljard. De huurtoeslag vermindert hierdoor niet want huurders die een huis kunnen kopen krijgen geen huurtoeslag. Wist u dat de hypotheekrenteaftrek de enige subsidieregeling is waar de hoogste inkomens de meeste subsidie krijgen? Als u hieruit opmaakt dat ik tegen het kopen van een huis ben, dan heeft u dat mis. Ik wil alleen dat mensen daar zelf bewust voor kiezen en daartoe niet worden gedwongen. WOONopMAAT moet zich beraden over hoe zij met die veranderende omstandigheden omgaat. De verhuurdersheffing en de saneringssteun samen, kosten WOONopMAAT vanaf 2014 ruim 6 miljoen, bijna 12% van de huuropbrengst. Dat is veel geld en dat grijpt stevig in onze bedrijfsvoering. Dat betekent dat wij nadrukkelijker keuzes moeten maken. Voor het onderbouwen van die keuzes wordt in 2014 een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Daarin gaan we eerder gemaakte keuzes tegen het licht houden. Belangrijk daarbij zijn vragen zoals: Voor wie wel en voor wie niet? Nu kunnen mensen met een inkomen tot ,- bij ons terecht voor een huurwoning. Blijft dat zo, of beperken we ons tot inkomens tot ,- of wordt het ,-? Dat is een belangrijke vraag. Het kabinet wil dat deze middeninkomens zichzelf op de woningmarkt redt. Maar kan dat wel? Hebben zij in de IJmond een redelijk alternatief? En zo niet, wie zorgt er dan voor een passend woningaanbod? Vragen die de essentie van de woningcorporatie raken. De kern van onze doelstelling is immers de zorg voor mensen die zelf niet goed in hun huisvestingsbehoefte kunnen voorzien. In 2014 gaan we hierover met onze belanghouders, de huurders en de gemeenten in gesprek. Kwaliteit en betaalbaarheid? De overheid dwingt ons om jaarlijks de verhuurdersheffing te betalen. In ruil daarvoor mogen we de huren extra verhogen. WOONopMAAT heeft dat in 2013 gematigd gedaan. Voor 2014 staan we weer voor de vraag of en hoe we de huren zo betaalbaar mogelijk kunnen houden, zonder dat de financiële continuïteit in het geding komt. Het is tenslotte zaak om niet alleen nu ons werk goed te kunnen doen, maar ook in de toekomst. Huisvesting, leefbaarheid en maatschappelijke voorzieningen? In het huidige beleidsplan staat al dat WOONopMAAT prioriteit geeft aan de huisvestingstaak, daarna aan de leefbaarheid en als laatste aan maatschappelijke voorzieningen. Het ziet er naar uit dat de

3 tijd komt dat wij echt keuzes moeten maken. Essentieel hierbij is de vraag waar de grens voor de corporatie ligt als het gaat om investeren in leefbaarheid. Investeren wij alleen in de directe omgeving van onze woningen of gaat dat verder? Waar wordt het de verantwoordelijkheid van de overheid of andere woningeigenaren? En, voor welke maatschappelijke voorzieningen moet de corporatie zich verantwoordelijk voelen en welke niet? Zorg en wonen Een andere ingrijpende ontwikkeling is de manier waarop zorg in combinatie met huisvesting wordt aangeboden. De financiering van de zorg en de huisvesting wordt voor steeds meer situaties gesplitst. Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop mensen met zorg in de toekomst gaan wonen: meer zelfstandig en veel minder in een verpleeghuis. Daarnaast moeten burgers daar zelf meer aan bijdragen en meer voor elkaar zorgen. WOONopMAAT verhuurt in Beverwijk en Heemskerk diverse zorgcentra aan zorginstellingen zoals de VIVA Zorggroep. In 2014 gaan we verder in gesprek over de manier waarop we samen de bestaande voorzieningen niet alleen behouden, maar ook zo efficiënt mogelijk inzetten ten behoeve van onze bewoners. Klant en koning We zijn er voor onze bestaande én toekomstige klanten. We hechten dan ook veel waarde aan de inspraak van de klant op alle niveaus: de individuele bewoner, de bewonerscommissies, de wijkteams en het huurdersplatform. Los van alle financiële perikelen willen we onze klanten zoveel mogelijk bieden. Eén van de belangrijkste activiteiten in 2014 wordt een methode te vinden, waarmee WOONopMAAT samen met de klant tot keuzes kan komen. Bijvoorbeeld bij het mutatieonderhoud (welke verwachtingen/wensen heeft de toekomstige bewoner) en te treffen energiebesparende voorzieningen (invloed bewoners op het energieverbruik). Huisje, boompje, beestje, de tuin is een feestje! Veel van onze huurders wonen graag in een woning met een tuin. Daar is dan ook veel vraag naar. Een tuin is genieten! Mooie planten in de tuin, de vogels in de boom, in de zomer buiten eten en een plek waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Maar een tuin heeft ook verzorging nodig en dat is aan de huurder! U kiest voor een woning met een tuin en wij en uw buren verwachten van u dat uw tuin, oprit en erfafscheiding een verzorgde indruk maken. Zo geniet u van uw tuin en blijft u lekker in beweging. Regelmatig komt het voor dat uw buren een andere opvatting hebben over een verzorgde tuin en melden dat bij WOONopMAAT. Het wijkteam pakt de klacht op. De eerste vraag is natuurlijk wel: Heeft u uw buren er zelf al op aangesproken? Als dat het geval is en het heeft niets opgeleverd dan kunnen wij in actie komen. Wij bekijken de situatie en spreken bij terechte klachten de huurders aan. Soms is het een bewoner op leeftijd of iemand met een hele krappe beurs. Daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden! Hoe wordt uw tuin een verzorgde tuin? verwijder onkruid; maai uw gras op tijd; houd heggen bij en verwijder dode planten; snoei bomen, heggen en struiken tijdig, zodat zij niet te groot worden; ruim uw tuin op en breng het winkelwagentje terug naar de winkel; verwijder afval en etensresten ter voorkoming van stank en ongedierte; laat uw hond niet in de tuin uit en ruim de uitwerpselen op; zorg voor een nette en veilige erfafscheiding; vervang gebroken tegels; houd uw oprit netjes en.. stal geen voertuigen in de tuin. Ook zonder groene vingers kunt u ervoor zorgen dat uw tuin er netjes bij staat en geen bron van ergernis is voor de omwonenden. Al met al lijkt het erop dat 2014 een belangrijk jaar wordt voor de toekomst van WOONopMAAT. We gaan niet alleen intern het strategisch beleid heroverwegen en de uitvoering toetsen, er zal ook meer duidelijkheid komen over hoe de wind uit Den Haag gaat waaien en wat de gevolgen zijn voor het kompas van WOONopMAAT. Het enige dat we u garanderen is dat we de bramzeilen bijzetten om te voorkomen dat het schip WOONopMAAT uit haar koers raakt en averij oploopt. Aad Leek, Directeur WOONopMAAT 3

4 Nieuws van WOONopMAAT Bemiddeling voor huurwoningen in 2014 door WOONopMAAT Al jarenlang bemiddelen medewerksters van KOOPenHUUR voor WOONopMAAT bij de verhuur en verkoop van woningen. KOOPenHUUR is een onderdeel van Brantjes Makelaars. Vanuit Heemskerk verzorgen zij deze dienstverlening aan woningzoekenden. Wij evalueren periodiek de contracten met externe leveranciers van producten en/of diensten. Daarbij bepalen wij in overleg met het betreffende bedrijf of en onder welke condities wij de samenwerking willen voortzetten. Een dergelijke evaluatie heeft in 2013 ook plaatsgevonden voor het contract met Brantjes Makelaars. Over de kwaliteit van de geleverde dienstverlening zijn wij en onze klanten zeer tevreden. Op het onderdeel van de bemiddeling bij de verhuur hebben we echter geen overeenstemming over de prijsstelling kunnen bereiken. Omdat deze werkzaamheden een essentieel onderdeel van onze kerntaken zijn, hebben wij besloten om per 1 april 2014 de bemiddeling weer zelf uit te voeren. Woningzoekenden kunnen voor opties en vragen over huurwoningen vanaf 1 april 2014 terecht bij WOONopMAAT aan de Jan Ligthartstraat te Heemskerk. De bemiddeling bij de verkoop van onze koopwoningen blijft wel via Brantjes Makelaars lopen. Terugblik Jan van Polanenstraat In januari 2012 is bewonersbegeleidster Donate Rijs gestart met het bezoeken van de bewoners in het gebouw. Zij heeft de rechten en plichten uitgelegd en gevraagd naar de woonwens van de bewoners. Veel bewoners zijn verhuisd naar een eengezinswoning of een appartement van WOONopMAAT. Een aantal bewoners is verhuisd naar een andere gemeente of heeft een woning gekocht. Van de in totaal tweeënzeventig bewoners keren uiteindelijk zes bewoners terug naar een nieuwbouwwoning in de Jan van Polanenstraat. Deze bewoners wonen nu in een (tijdelijke) wisselwoning. Alle oorspronkelijke en tijdelijke huurders van de Jan van Polanenstraat zijn verhuisd. Het hele gebouw was op 15 november leeg. Huisbezoeken Simon van Haerlemstraat Op 4 november 2013 was er een informatiemarkt over de nieuwbouwplannen in de Jan van Polanenstraat. Na deze informatiemarkt is bewonersbegeleidster Donate Rijs gestart met de huisbezoeken in de Simon van Haerlemstraat. Van de zesennegentig bewoners zijn er inmiddels twintig verhuisd. De leegkomende woningen worden tijdelijk verhuurd door Interveste. Hebt u interesse in een tijdelijke woning, kijk dan op www. interveste.nl. Team WOONopMAAT naar de TOP Op 6 september beklom Team WOONopMAAT de beruchte Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk voor Grootverzettegenkanker. Het doel was een sponsorbedrag voor het KWF bij elkaar te fietsen. Met deze actie haalden zij op. Het hele team heeft de top bereikt. El Santa opgeleverd 4 Op 1 oktober 2013 is symbolisch de sleutel overgedragen van alle appartementen van het woonzorgcentrum El Santa aan de Wijkerbaan. Jan van Rhijn van Van Rhijn Bouw gaf de sleutel aan Aad Leek van WOONopMAAT. Hij overhandigde vervolgens de sleutel aan de vertegenwoordiger van ViVa! Zorggroep, Trudy Dijk.

5 Binnenkijken bij WOONopMAAT Wat doet de afdeling Dagelijks en Wijkbeheer? Betaalbare en kwalitatief goede woningen in een aantrekkelijke woonomgeving; bij WOONopMAAT wordt hard aan die doelstelling gewerkt. Elke afdeling heeft haar eigen taak. Maar wat doen ze nu precies? Deze keer kijken we binnen bij de afdeling Dagelijks en Wijkbeheer. > De medewerkers van Dagelijks en Wijkbeheer: (van links naar rechts): John de Weijer, Ramon Derksen, Jeffrey Donkers en Arjan Nunnink. Niet op de foto Alex Petra (mutatieopzichter). Elke huurder van WOONopMAAT krijgt wel eens met ze te maken: de mannen van Dagelijks- en Wijkbeheer: Ramon Derksen, Jeffrey Donkers, Arjan Nunnink, John de Weijer en (mutatieopzichter) Alex Petra. De vier wijkopzichters zijn elk verantwoordelijk voor het technisch beheer van de circa woningen in hun wijk. Een veelomvattende en uitdagende taak, maar wat doen ze nu precies? Spin in het web We worden wel eens de burgemeester van de wijk genoemd, maar ik zie onze rol meer als de spin in het web, vertelt John. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het inspecteren van de woningen waar een verhuizing plaatsvindt. Tijdens dat bezoek beoordelen wij de technische staat van de woning, maken afspraken met de vertrekkende huurder en organiseren de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Ook komen bij ons alle verzoeken voor onder andere bouwtechnische veranderingen, mutatieonderhoud en energiebesparende maatregelen terecht. Wij beoordelen deze verzoeken en laten deze indien nodig uitvoeren. Uiteraard verzorgen wij ook de administratie die daar allemaal bij hoort. Schoon, heel en veilig De wijkopzichters zijn betrokken bij de beoordeling van alle technische veranderingen aan een woning, bijvoorbeeld bij een verhuizing, de aanvraag voor een woningrenovatie of een zelfaangebrachte voorziening. Behalve technisch inzicht vraagt dat ook de nodige communicatieve vaardigheden. Jeffrey: Wij brengen mensen ook wel eens slecht nieuws. Als huurders bijvoorbeeld een aanvraag doen om de badkamertegels te vernieuwen, maar de technische staat van de huidige tegels blijkt nog te voldoen, dan worden ze niet vervangen. Ook keuren wij bij de oplevering van een woning zelf aangebrachte voorzieningen wel eens af. De norm is schoon, heel en veilig. Uiteraard lichten wij zo n besluit altijd wel goed toe. Elke dag anders Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een wijkopzichter er uit? Arjan: Elke dag is anders. Om telefonisch goed bereikbaar te zijn, werken we in principe elke dag een dagdeel op kantoor. Er komen regelmatig spoedklussen tussendoor waardoor je je hele agenda moet omgooien. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Juist door de dagelijkse hectiek zijn de wijkopzichters enthousiast over hun werk. Ramon: Als wijkopzichter heb je met veel verschillende partijen te maken: van huurders, aannemers, bewonerscommissies, gemeenten tot aan de politie en zorginstellingen. Dat maakt ons werk enorm afwisselend en interessant. Het lastige is dat de tijd zo snel gaat. Valkenier Mart Schrieken met zijn slechtvalk Pietertje Duivenoverlast bestreden De bewoners van de Plesmanweg, Pelikaanhof en Uiverhof hebben enkele jaren overlast gehad van duiven op hun flats. De vogels nestelden zich op de richels en balkons van de gebouwen en brachten vervuiling en schade aan de gebouwen toe. Dit is verleden tijd. Valkenier Schrieken liet enige tijd één van zijn jachtvogels in het gebied rondvliegen om de duiven omhoog te jagen. Op de daken van de gebouwen stonden voerplaatsen met vangkooien. De valkenier heeft de duiven gevangen en meegenomen. 5

6 Het succes van de wenswoning Het bieden van zoveel mogelijk keuzevrijheid is één van de doelstellingen van WOONopMAAT. Keuzevrijheid wordt bepaald door een gevarieerd woningaanbod en de vraag of het aanbod aansluit aan de woonwensen van de mensen. Keuzevrijheid leidt tot een grotere klanttevredenheid. Een goed voorbeeld van keuzevrijheid is de wenswoning voor huurders. K opers van nieuwbouwwoningen zijn niet anders gewend; keuzevrijheid. Je eigen identiteit geven aan je toekomstige woning. Voor huurders is dit nieuw. WOONopMAAT kwam jaren geleden met dit concept. In verschillende deelgebieden in de Broekpolder konden toekomstige huurders de kleuren van hun keuken, sanitair en tegelwerk kiezen. Maar ook de kleur van de stenen en de voordeur. Zelfs de indeling van de voor- en achtergevel kon de toekomstige huurder bepalen. Een huurhuis met de privileges van een koopwoning. ons eigen huis Inmiddels realiseerde WOONopMAAT ruim 360 woningen in Heemskerk en Beverwijk op deze manier. Wenswonen voor huurders is een uniek concept. Er zijn niet veel woningcorporaties die het op deze manier doen. Uiteraard staan enkele zaken wel vast. Een keuken op zolder is natuurlijk niet mogelijk. Maar verder kan het echt een woning met een eigen identiteit worden. Zo krijgen we geen saaie rij met allemaal dezelfde woningen. Martijn en Chantal verwachten hun eerste kindje. Zij wonen nu in een flat aan de Simon van Haerlemstraat en krijgen een wenswoning aan de Pieter Breughelstraat. We hebben veel keus. Zo wordt het echt ons eigen huis! een beetje puzzelen Dit jaar is WOONopMAAT gestart met de bouw van eenendertig huurwenswoningen aan de Pieter Breughelstraat en de Westerweelstraat. In september 2013 vond de werving van de nieuwe huurders plaats. Er waren meer dan 500 belangstellenden. 6 In 2014 realiseert WOONopMAAT nog eens vijfentwintig huurwenswoningen aan de Jan van Polanenstraat. Ook voor deze woningen is veel belangstelling. Dit zegt wel iets over het succes van de huurwenswoning! Mevrouw Bakkum krijgt een wenswoning toegewezen in het nieuwbouwplan aan de Westerweelstraat. Ik vind dat ik veel mag kiezen en heb dit samen met mijn kinderen gedaan. Het was soms een beetje puzzelen, maar uiteindelijk heb ik de gevelindeling gekozen met de meeste ramen. Dus veel licht.

7 Op zoek naar een woning van WOONopMAAT! Neem een optie! Huurwoningen in de IJmond worden aangeboden via een optiesysteem. Bent u geïnteresseerd in een huurwoning in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest of Wijk aan Zee? Dan kunt u uw kansen vergroten door één of meerdere opties te nemen. Hoe werkt het optiesysteem? Een optie is een voorinschrijving op een huurwoning waarvoor u graag in aanmerking komt. U kunt een woning selecteren op basis van uw woonwensen en/of gewenste wachttijd. Uw keuze(s) kunt u vervolgens via een optie vastleggen. Bij elke corporatie in de IJmond kunt u maximaal vijf opties nemen. Als een woning binnen een optie vrijkomt, wordt deze aan de optiehouder aangeboden. Staan er meerdere kandidaten voor dezelfde optie ingeschreven, dan wordt deze woning in principe eerst aan de langst ingeschreven optiehouder aangeboden. Personen met een urgentieverklaring hebben voorrang. Waarom is de aangegeven wachttijd soms korter? Bij elke woning staat een wachttijd vermeld. In praktijk blijkt deze wachttijd nog wel eens mee te vallen. Dat komt omdat de behoefte om te verhuizen niet bij elke optiehouder even groot is. Sommige mensen hebben opties uit voorzorg genomen, veel mensen hebben meerdere opties. Wanneer WOONopMAAT een woning aanbiedt, komt het geregeld voor dat de kandidaat de optie aan zich voorbij laat gaan. Soms willen mensen een verhuizing nog even uitstellen of liever een andere optie afwachten. Zo kan het gebeuren dat een woning eerder voor u beschikbaar komt dan de wachttijd aangeeft. Uiteraard doet WOONopMAAT zijn best om een zo realistisch mogelijke wachttijd te geven. Wij vragen ingeschreven woningzoekenden jaarlijks hun optie te verlengen. Eigenlijk vragen wij dus: Heeft u nog interesse in de woning?. Zo blijft ons bestand actueel. Opties verlengen of opzeggen Om uw opties te behouden moet u deze jaarlijks verlengen via onze website. Als u bent ingelogd op Mijn WOONopMAAT en op optiebeheer klikt, ziet u direct welke optie(s) u heeft. Tevens ziet u geldig tot bijvoorbeeld Dit betekent dat u in 2014 uw optie moet verlengen. Het verlengen van de opties moet dan vóór 15 april van het desbetreffende jaar gebeuren. Alle optiehouders ontvangen in januari automatisch een met het verzoek om de optie(s) te verlengen. Let op: als uw adres niet bij ons bekend is, kunnen wij u geen bericht sturen. Wanneer u uw opties niet verlengt, raakt u deze kwijt en krijgt u geen geld retour. Wilt u van uw opties af? Verwijder ze dan zelf op tijd, u krijgt per optie 2,50 of 20,- retour (afhankelijk van het bedrag dat u heeft betaald). De prijs van een optie is per 1 mei 2012 verhoogd van 5,- naar 25,-. Deze verhoging heeft ertoe geleid dat mensen bewuster voor een optie kiezen. De wachtlijsten zijn hierdoor korter geworden. Op dit moment (eind 2013) staan er 3887 woningzoekenden ingeschreven bij WOONopMAAT en zijn er 8896 opties geregistreerd. Zorg ervoor dat uw gegevens bij ons bekend zijn! Het komt nog al eens voor dat wij kandidaten niet kunnen bereiken. Een onjuist telefoonnummer of adres kan ertoe leiden dat u een woning misloopt. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Zorg er daarom voor dat uw gegevens bij WOONopMAAT altijd up-to-date zijn! Voor welke huurwoning komt u in aanmerking? Voor een huurwoning met een huurprijs tot 681,02 mag uw huishoudinkomen niet meer dan ,- bruto per jaar bedragen (prijspeil 2013). Ligt uw jaarinkomen tussen de ,- en de ,- dan kunt u in aanmerking komen voor een huurwoning met een huurprijs tussen de 600,- en de 681,02. De hoogte van uw inkomen toont u aan met een IB-60 formulier 2012 of een definitieve aanslag inkomensbelasting WOONopMAAT bekijkt bij de toewijzing ook of de woning bij uw inkomen past. Hiervoor hanteren wij de 1/3 regel. Voorbeeld 1: Huurprijs van de woning: 520,- kale huur. Maandelijkse netto inkomen: 1.600,- De kandidaat krijgt geen huurtoeslag. De berekening is als volgt: kale huur x 3 = benodigd netto inkomen; 520,- x 3 = 1.560,- Het inkomen is 1.600,- dus de woning is passend. Voorbeeld 2: Huurprijs van de woning: 520,- kale huur. Maandelijkse netto inkomen: 1.000,- De kandidaat krijgt 247,- huurtoeslag*. De berekening is als volgt: kale huur bedrag huurtoeslag x 3 = benodigd netto inkomen; ( 520,- 247,-) x 3 = 819,- Het inkomen is 1.000,- dus ook deze woning is passend. *De hoogte van de huurtoeslag is een fictief bedrag. 7

8 Plannen voor 2014 Het acti voge Heemskerk; herstructurering Jan van Polanenstraat Beverwijik; Adigestraat en omgeving deze bergingsgangen zien er straks weer mooi en verzorgd uit Heemskerk; het schilderwerk van de Luxemburglaan wordt aangepakt Heemskerk; Hevel en omgeving in het centrum Broekpolder de rookmelders worden vervangen 8 Beverwijk; Wolff- en Dekenstraat; straks weer fris geschilderd Heemskerk; huurwenswoningen in de Pieter Breughelstraat

9 viteitenplan in lvlucht Huurwenswoningen Westerweelstraat Heemskerk; Ardennenlaan, ook hier komt de schilder langs Heemskerk; Spinsteen en omgeving wordt ook geschilderd In 2014 staat visitatie op de agenda en wordt WOONopMAAT onder de loep genomen Heemskerk; de Lessestraat is aan een verfbeurt toe, het appartementengebouw en de eengezinswoningen 9

10 TER ZAKE IBAN, best even wennen... De komende periode zijn consumenten en bedrijven verplicht om gebruik te maken van IBAN. Zo ook WOONopMAAT. En dat is best even wennen. IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer voorafgegaan door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Voor WOONopMAAT betekent dit dat wij onze acceptgiro s moeten aanpassen. Ook voor het afgeven en het verwerken van machtigingen moeten wij gebruik maken van IBAN informatie. Wat betekent dit voor u? Betaalt u met acceptgiro of maakt u de huur zelf over? Huurders van WOONopMAAT, die zelf hun huur aan WOONopMAAT overmaken, moeten bij hun overschrijving vanaf 1 februari 2014 het nieuwe IBAN-nummer van WOONopMAAT gebruiken. Oude acceptgiro s kunnen én mogen vanaf dat moment niet meer gebruikt worden. Betaalt u met een automatische incasso? Voor de huurders die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, wordt de omzetting automatisch geregeld. U hoeft dus niets zelf te doen.! VVV Cadeaubon, ook in 2013 als dank voor de goed betalende huurder! WOONopMAAT bedankt graag haar huurders die het hele jaar door op tijd en op de gewenste manier de huur betalen. U ontvangt de VVV Cadeaubon omdat u: op 1 november 2013 huurder bent van WOONopMAAT in 2013 betaalde per automatische incasso het hele jaar keurig op tijd de huur betaalde zonder storno s. Voldoet u aan al deze voorwaarden dan vindt u half december 2013 een VVV Cadeaubon van 25,00 in uw brievenbus. 10 De invoering van IBAN is voor u als huurder mogelijk een reden om gebruik te maken van de automatische incasso voor het betalen van de huur aan WOONopMAAT. U hoeft als huurder dan geen rekening te houden met het nieuwe IBAN-nummer van WOONopMAAT. Daarnaast levert het u een VVV-cadeaubon van 25 euro op als u de huur het hele jaar via een automatische incasso, op tijd en zonder storno s betaalt. Wilt u dit, neemt u dan contact op met ons. Vaktaal verklaard > Wat is een thermische breuk? Een thermische breuk is een breuk in het glas als gevolg van spanningen die worden veroorzaakt door een temperatuurverschil tussen twee delen in het glas. Een temperatuurverschil kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een deel van het glas in de schaduw staat en een deel wordt blootgesteld aan de zon. Een temperatuurverschil in het glas kan ook worden veroorzaakt doordat er binnen vlak achter het raam een kussen of een stoel staat. Maar ook een kaars voor het raam die minder dan 20 cm van het raam af staat, kan al een temperatuurverschil veroorzaken. Hierdoor kan een thermische breuk ontstaan Bij een temperatuurverschil is er dus een koud en een warm deel in het glas. Door verwarming van het glas wil het glas uitzetten. Het koude deel van het glas verhindert dit. Hierdoor ontstaan er druk- en trekspanningen in het koude en het warme deel van het glas. Deze spanningen veroorzaken uiteindelijk de glasbreuk. En dit fenomeen wordt thermische glasbreuk genoemd. Houd hier rekening mee en plaats geen kussens of stoelen voor het raam. En wilt u een kaars bij het raam plaatsen, zorg er dan voor dat deze tenminste 20 cm van het raam staat. Zo kan een thermische breuk worden voorkomen Als u de bon op 20 december 2013 nog niet heeft ontvangen, maar u bent van mening dat u er wel voor in aanmerking komt, vragen wij u dit vóór 1 februari 2014 aan ons te melden. Reacties na 1 februari 2014 worden niet meer in behandeling genomen. Wijziging Huu Huurtoeslag op uw eigen rekening Vanaf 1 december 2013 verandert de uitbetaling van de huurtoeslag. Door nieuwe wetgeving moet de belastingdienst alle toeslagen uitbetalen op één rekeningnummer. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Wat betekent dit voor u? Rond 20 december 2013 ontvangt u de huurtoeslag voor januari 2014 op uw eigen rekening. Half december ontvangt u een acceptgirokaart voor de volledige huur voor de maand januari Als u een automatische incasso heeft afgegeven incasseren wij vanaf 1 januari 2014 de volledige huur van uw rekening.

11 Medehuurderschap Gaat u binnenkort samenwonen of bent u pas getrouwd? Gefeliciteerd! Als u een beetje gewend bent, vraagt u zich misschien af wat dit nu betekent voor uw huurovereenkomst. Is uw partner nu ook medehuurder van de woning? Als u getrouwd of geregistreerd partner bent dan bepaalt de wet dat u ook medehuurder bent. U heeft dan dezelfde rechten en plichten als uw partner die de huurovereenkomst is aangegaan. Voor samenwonen geldt dit niet. Om ook medehuurder te worden moet u eerst twee jaar samenwonen. Na die twee jaar kan uw partner medehuurderschap voor u aanvragen. U moet dan wel aantonen dat er ook echt sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Wat als u weer bij uw ouders of vader of moeder gaat wonen? Dan kunt u geen medehuurder worden. De wet bepaalt hier dat er geen sprake is van een duurzame huishouding tussen ouders en kind omdat kinderen uiteindelijk het huis weer verlaten. Wat nu als u en uw partner uit elkaar gaan? Dit is altijd een nare situatie. Een van beide verlaat de woning. Als u getrouwd bent, gaat u officieel scheiden en zal de rechter de scheiding uitspreken. Er wordt dan een beschikking gemaakt waarin wordt bepaald wie er in de woning achterblijft. Als de scheiding is uitgesproken, duurt het nog drie maanden voordat de gegevens worden ingeschreven in het echtscheidingsregister. Daarna kan de tenaamstelling van de huurovereenkomst worden gewijzigd. Heeft u in het verleden medehuurderschap verkregen door een aanvraag en gaat u uit elkaar dan moet er een afstandsverklaring worden ingevuld. Deze verklaring kunt u bij WOONopMAAT aanvragen. De ene partij doet dan afstand van de woning ten gunste van de ander. Als dit niet gebeurt blijft u beide verantwoordelijk voor de woning. Ook in geval van huurachterstand. In alle gevallen is het van belang dat u ons op de hoogte brengt zodat wij de tenaamstelling van de huurovereenkomst kunnen wijzigen. Niet Vergeten! Groepswonen voor ouderen D Oldenborgh is een woongroep voor zelfstandige mensen waarbij vrijblijvend rekening wordt gehouden met de medebewoners. Alle activiteiten die er worden georganiseerd hebben ook een vrijblijvend karakter. U woont in uw eigen appartement en kunt meedoen aan activiteitein die u zelf leuk vindt en wilt doen, zoals koersballen, glas in lood maken en tiffany, kaarten maken, klaverjassen, pokeren, bridgen, zaterdagmorgen gezamenlijk koffie drinken en één keer per veertien dagen gezellig eten met elkaar. Heeft u interesse? D Oldenborgh vindt u aan de Fokkerlaan 107 in Beverwijk. Telefoonnummer rtoeslag! Automatische incasso 2014 Vanaf 1 januari 2014 krijgen huurders die met een automatische incasso de huur betalen, andere gegevens te zien op hun bankafschrift. Gevolgen van huurwijzigingen voor uw huurtoeslag De jaarlijkse huurverhoging wordt door ons doorgegeven aan de belastingdienst. Als u tussentijds een huurprijswijziging krijgt, door bijvoorbeeld het plaatsen van isolatieglas, moet u dit zelf doorgeven aan de belastingdienst. Het kan zijn dat de belastingdienst niet direct de huurtoeslag aanpast en dat het bedrag dat u ontvangt hetzelfde blijft. Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve berekening. Hierin is de huurprijswijziging wel verwerkt. In de voorschotbeschikking van het volgende jaar wordt wel meteen rekening gehouden met de verhoging van uw huur. U herkent onze incasso dan aan de volgende gegevens: Ons IncassantID: NL71WOM Uw machtigingskenmerk: xxxxx Omschrijving : Incasso WOONopMAAT huur xxxx Het bovenstaande geldt ook voor eigenaren binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) die een automatische incasso bij ons hebben voor de afrekening van de servicekosten. Het IncassantID is dan het ID van de VvE waar uw woning bij hoort. Bij de omschrijving staat de naam van de VvE vermeld 11

12 In het centrum wonen én heerlijk in alle rust kunnen genieten van de zon op u goed gelegen balkon? Dat kan bij dit keurig afgewerkte 4-kamerappartement met centrale ligging nabij winkels, uitvalswegen en het NS station. Het appartement is gelegen op de 3e verdieping. Begane grond: entree/hal met trappenhuis en brievenbussen. 3e verdieping: entree met meterkast en bergkast. Toilet met fonteintje. In lichte kleurstelling afgewerkte badkamer met wastafel en douche. Drie goed bemeten slaapkamers waarvan er twee toegang hebben tot het aangrenzend balkon. Royale woonkamer voorzien van laminaatvloer en toegang tot het balkon aan de voorzijde. Dichte, luxe afgewerkte keuken voorzien van In het centrum! Peperstraat 64, Beverwijk diverse inbouwapparatuur. Het grote balkon aan de achterzijde met zicht op een binnentuin ligt op het zuiden. Bijzonderheden: - de V.v.E. bijdrage (servicekosten) bedragen 150,52 per maand. Dit is onder meer bestemd voor gemeenschappelijk planmatig onderhoud, zoals het schilderwerk, dak, gevel, metselwerk, onderhoud C.V. ketel, vervanging C.V. ketel en onderhoudscontracten. De V.v.E. is actief, vergadert jaarlijks, heeft een 10-jaren onderhoudsbegroting en wordt professioneel beheerd; - de gehele woning is voorzien van een laminaatvloer; - er is parkeergelegenheid aan de voorzijde van het gebouw. Er bevindt zich tevens een parkeerterrein op loopafstand extra woonvoordeel! wegens succes verlengd tot 31 december 2013 De Hoven 39, HeemSkerk k.k. starterslening mogelijk!* Modern driekamerappartement met zonnig balkon op het zuidwesten met fantastisch vrij uitzicht. Het appartement is keurig afgewerkt en daardoor snel te betrekken. U heeft de beschikking over een privéparkeerplaats in de parkeergarage en een eigen berging. Het appartement ligt dichtbij het centrum, openbaar vervoer, diverse uitvalswegen en snelweg A9.! Starterslening mogelijk!* k.k. Bouwjaar: circa 1980 Inhoud: circa 201 m 3 Gebruiksoppervlakte woonfunctie: circa 74 m 2 *Starterslening mogelijk; voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de Gemeente Heemskerk en Beverwijk. Indien u een van deze appartementen koopt vóór 31 december 2013 ontvangt u een keuken- of meubelcheque van 4.000,- én een cheque van 1.000,- die u kunt besteden bij een door ons geselecteerde elektronica specialist of klusjesman voor de eerste verbouwing. Indeling: entree met meterkast (4 groepen met aardlek-schakelaar), hal met videofooninstallatie en toilet met fontein. De ruime en lichte woonkamer biedt toegang tot het goed bemeten balkon, waar u tot laat in de avond kunt genieten van de avondzon. Semi-open keuken met diverse inbouwapparatuur. Twee ruime slaapkamers, waarvan één bij de woonkamer kan worden betrokken. Inpandige berging met cv-ketel en aansluiting wasmachine/droger. Ruime badkamer met douchehoek, tweede toilet en wastafel. Bijzonderheden: - het hele appartement is rolstoelvriendelijk; - luxe en modern vormgegeven gebouw met twee liften; - privé-parkeerplaats in de parkeergarage; - berging in de onderbouw; - goede parkeervoorzieningen voor tweede auto en/of gasten; - zonnescherm aan balkonzijde en aan galerijkant; - servicekosten bedragen 132,- per maand. Bouwjaar: 2004 Inhoud: circa 235 m 3 Woonoppervlakte: circa 83 m 2 (exclusief balkon) 12 Interesse in een van deze woningen? Schakel direct uw eigen NVM-aankoop-makelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op

13 Mededeling(en) Huurdersplatform Het Huurdersplatform heeft sinds enkele maanden een nieuw bestuurslid: Ingrid van Voorthuizen uit Beverwijk. Wie is zij, waarom wilde ze zich aansluiten bij het Huurdersplatform en hoe bevalt dit haar tot nu toe? Een korte kennismaking. Ingrid van Voorthuizen (49 jaar) werd in september 2013 lid van het Huurdersplatform van WOONopMAAT. Inmiddels heeft ze twee bestuursvergaderingen bijgewoond en meegedraaid met een bewonersspreekuur. Waarom koos Ingrid voor aansluiting bij het Huurdersplatform? Ik vind het leuk om me bezig te houden met zaken die dichtbij mij liggen, letterlijk en figuurlijk. Ik woon sinds twintig jaar in Beverwijk en ben geïnteresseerd in mijn omgeving. Naast het werk voor het Huurdersplatform zit ik ook in de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van Beverwijk en werk ik als vrijwilliger bij de Historische Kring Heemskerk. Daar houd ik mij bezig met stamboomonderzoek. Verder ben ik nog bestuurslid van de Kringloopwinkel De Groene Ezel. Goede invulling Hoe maakt Ingrid tijd voor al die werkzaamheden? Ik doe al vrijwilligerswerk sinds ik arbeidsongeschikt werd. Toen mijn hond vorig jaar overleed, kreeg ik wat meer tijd. Op zoek naar een goede invulling kwam ik onder andere bij het Huurdersplatform van WOONopMAAT terecht. Deze bestuurswerkzaamheden kosten me nu nog wat meer tijd omdat ik aan het inlezen ben, maar het is voor mij goed te combineren met mijn andere werkzaamheden. De bestuursleden van het Huurdersplatform vergaderen tenminste zes keer per jaar. Verder is er de jaarlijkse ledenvergadering en regulier overleg met WOONopMAAT. Daarnaast bemannen we bij toerbeurt het inloopspreekuur voor huurders van WOONopMAAT op woensdagmorgen. Betrokkenheid Ingrid is niet altijd arbeidsongeschikt geweest. Hoe is dat gekomen en wat deed ze voor die tijd? Ik ben geboren met een korte linkerarm, pas sinds tien jaar heb ik een kunstarm. Mijn eerste baan was apothekersassistente; dat heb ik tien jaar gedaan totdat ik door die korte arm teveel last van mijn rug kreeg. Als omscholing heb ik de opleiding HBO Psychosociaal Werk gedaan. Ik heb nog een aantal jaar met dak- en thuislozen en moeilijk opvoedbare jongeren gewerkt. Uiteindelijk ben ik door mijn rugklachten arbeidsongeschikt verklaard, maar niets doen kan ik niet. Is het werk voor het Huurdersplatform wat ze ervan had verwacht? Ingrid: Eigenlijk ben ik er niet met zulke uitgesproken verwachtingen aan begonnen. Ik laat dit soort dingen altijd een beetje op me afkomen. De enige verwachting en hoop die ik had, was dat ik mij betrokken zou voelen bij het onderwerp wonen en die verwachting is gelukkig uitgekomen. Straatnamen verklaard Schildersbuurt De straten in deze wijk zijn genoemd naar kunstschilders. Pieter Bruegel de Oude Brabantse kunstschilder, geboren in Breda of Bree (onzeker), circa Hij overleed op 9 september 1569 in Brussel. Vader van Pieter Brueghel de Jonge en van Jan Brueghel de Oude. De naam van Bruegel wordt ook vaak geschreven als Brueghel, zoals ook zijn beroemde zoons en kleinzoon heten. De schrijfwijze zonder H werd door Pieter Bruegel van 1559 tot zijn dood gebruikt. Zijn bijnamen zijn Boeren-Bruegel, Vieze Bruegel en Peer den Drol. Karel (Carel) van Mander Kunstschilder en schrijver van Vlaamse afkomst. Geboren in Meulebeke, mei 1548 en overleden in Amsterdam op 11 september Volgens diverse bronnen behoorde Frans Hals tot Van Manders leerlingen. Van Mander leefde zijn laatste jaren eerst in Heemskerk, in het buiten Sevenbergen, en daarna in Amsterdam. Hij overleed op 58-jarige leeftijd en werd twee dagen later begraven vanuit een pand op het Rokin. Als de doot komt daer en is geen anderen raet, dan stille legghen en sterven, zou hij hebben opgemerkt. Jacob Cornelisz. van Oostsanen Nederlands schilder en ontwerper van houtsneden. Hij wordt beschouwd als een van de grote Nederlandse meesters uit de eerste helft van de zestiende eeuw. De schrijver-schilder Karel van Mander meldt in zijn Schilder-boeck uit 1604 dat de schilder Jacob Cornelisz. van Oostsanen geboren werd in het dorp Oostzaan in Waterland (ten noorden van Amsterdam). Later vestigde Jacob zich in Amsterdam; daarom wordt hij ook wel Jacob Cornelisz. van Amsterdam genoemd. Zijn geboortejaar is niet precies bekend. Omdat Jacobs zoon, de schilder Dirck Jacobsz., volgens Van Mander in 1567 stierf in de leeftijd van ongeveer zeventig jaar, wordt Jacobs geboortejaar rond vermoed. Hij overleed vóór 18 oktober Anthonis Mor van Dashorst Nederlands kunstschilder. Hij werd ook Anthonie, Anthonis, Ant(h)onius of Antoon Mor of Antonio Moro genoemd. De geboortedatum van Mor wordt geplaatst tussen 1516 en 1519 in Utrecht en zijn sterfdatum circa 1575 in Antwerpen. Mor vervaardigde vrijwel uitsluitend portretten. Hij doorliep een spectaculaire loopbaan als portretschilder in dienst van de Habsburgers. Over het leven en de werkpraktijk van Anthonis Mor van Dashorst is weinig bekend. In navolging van Carel van Mander gaat men ervan uit dat Mor een leerling van Jan van Scorel was. Jacobus Hendricus (Jacob) Maris Nederlands impressionistisch kunstschilder van de Haagse School. Geboren op 25 augustus 1837 in Den Haag en overleden op 7 augustus 1899 in Karlsbad. Jacob was naast kunstschilder ook etser en lithograaf. Jacob Maris, zoon van de boekdrukker Mattheus Marris en Hendrika Bloemert, werd als de oudste van drie broers geboren in 1837 in Den Haag. Zijn grootvader Wenzel Maresch was in Praag geboren en trouwde met de Amsterdamse Metge Smit in Den Haag, even na Hun zoon Mattheus werd 9 jaar later geboren. Zijn naam werd als Marris geboekt. 13

14 ijmuiden uit wijk aan zee beverwijk uitgeest heemskerk velsen in de IJmond! Kerstavond onder Wijkertoren 1-daagse Theaterworkshop Toneel op Stal Terwijl Bertje het geitje gekke bokkespronken maakt in het weiland, je neus de boerderijgeuren opsnuift, je oren allerlei vrolijke dierengeluidjes horen, leer je toneel maken met alles wat de boerderij te bieden heeft. Natuurlijk doen ook de dieren mee om samen een spannend avontuur te beleven. Kosten: 35,00 (inclusief lunch) Leeftijd: 4 tot en met 7 jaar Tijd: van uur tot uur Informatie en inschrijven via of bel Foto: Leo Tillmans Dinsdag 24 december 2013 Kerstavond van uur tot uur. Kerkplein onder de Wijkertoren, Beverwijk. Nieuwjaarsdijk in Wijk aan Zee Locatie: Informatieboerderij Zorgvrij Genieweg 50, 1981 LN Velsen-Zuid Informatie: Woensdag 1 januari 2014 Nieuwjaarsduik in Wijk aan Zee Kijken? Om uur is het startschot. Meedoen? Schrijf je in op > Recept van WOONopMAAT Wie is wie bij WOONopMAAT en wat koken ze? Deze keer Hans Bakker, projectleider Technische Zaken Kip met tapenade 14 Ik werk nu bijna een jaar op de afdeling Technische Zaken, als opvolger van Henk van Teeckelenburgh. Nu is Henk natuurlijk niet te evenaren, dus probeer ik het maar op mijn eigen (wijze) manier. Zo ook met het gerecht. Koken vind ik een leuke bezigheid. Niet de standaard kant en klare pakketjes uit de supermarkt, maar met even wat meer aandacht aparte gerechtjes klaarmaken. Dit is een redelijk eenvoudig, snel klaar te maken gerecht. Met de komende kerstperiode als hoofdgerecht heerlijk in te voegen. Eet smakelijk! Voor 4 personen: 4 kipfilets, 4 eetlepels groene olijventapenade, 8 dunne plakjes gerookte pancetta (of mager spek), 2 tenen knoflook, fijngesneden, 250 g kerstomaatjes, gehalveerd, zout en peper, 100 ml droge witte wijn, 2 eetlepels olijfolie, 8 sneetjes ciabatta Verwarm de oven voor op 220 graden. Leg de kipfilets op een snijplank en kerf elke kipfilet drie keer diep in. Bestrijk de kipfilet met een eetlepel van de tapenade en druk deze diep in de inkervingen. Omwikkel elke kipfilet met twee of drie plakjes Pancetta. Schik de kipfilets in een ondiepe ovenschaal en verdeel de knoflook en de tomaten eromheen. Bestrooi met wat zout en peper en sprenkel er de wijn en 1 eetlepel van de olie over. Zet de kip circa 25 minuten in de oven. Haal de kip uit de oven en dek losjes af met aluminium folie. Laat vijf minuten rusten. Verwarm de gril voor op de hoogste stand. Bestrijk de sneetjes ciabatta met de resterende olie en laat ze in twee à drie minuten aan beide zijden goudbruin kleuren. Schep de kip en tomaten op de borden, schep de jus erover en seveer met de getoaste ciabatta. Voor de caloriefreaks onder ons; caloriën 602 kcal, eiwit 50,21 gr, koolhydraten 74,98 g, vet 27,70 g.

15 Actief in de buurt AGENDA Kerstvakantie-activiteiten Het team kinderwerk van Stichting Welzijn Beverwijk organiseert de komende kerstvakantie weer diverse leuke activiteiten voor kinderen van de basisschool op de volgende locaties: - Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk (Broekpolder); voor informatie en aanmelding - Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk; voor informatie en aanmelding Bewegen is goed voor iedereen en zeker als u een dagje ouder wordt! Stichting Welzijn Beverwijk is gestart met 2 wandelgroepjes op dinsdagochtend. Ook als u wat slechter ter been bent of met een rollator loopt! Natuurlijk onder deskundige begeleiding. Er zijn geen kosten aan verbonden, de komende wandelingen zijn op 17 december, 14 en 28 januari. Meer informatie: Stichting Welzijn Beverwijk, Agnes Jacobs, consulent senioren, telefoon: Wandelgroep voor senioren start vanuit wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Start uur, einde uur. Wandelgroep voor senioren start in wijk Meerestein. De start- en eindplek is het gebouw van het Leger des Heils, Geijsendorfferlaan 4 in Beverwijk. Start om uur, einde uur. Open eettafel bij buurthuis Wijk aan Duin. Nieuw bij buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2 c is de open eettafel op maandag van uur tot uur. Vrijwilligers koken voor u een voor-, hoofd- en nagerecht. Samen eten is zoveel leuker! De kosten zijn 6,50 per keer, opgeven tot vrijdag uur via Stichting Welzijn Beverwijk, telefoon , tussen uur en uur. Het nieuwe Jongerenwerkteam Inside de Broekpolder Sinds september van dit jaar is er een heel nieuw team van jongerenwerkers Inside de Broekpolder gestart. Met zijn vieren zorgen zij ervoor dat Inside54 vier middagen en twee avonden open is voor tieners van 11 tot en met 17 jaar, onder het motto: Voor ieder wat chills. Het team is te vinden op Twitter en Hyves en te bereiken via WhatsApp. Wil je meer weten of op een andere manier met hen in contact komen check dan of kom even langs bij Inside54, Schutterskwartier 54 in Heemskerk. Nooit te oud om te leren! Welschap organiseert samen met SeniorWeb een Computer-inloop. Op maandagochtend van 9.30 uur tot uur kunt u met al uw vragen op het gebied van computers en tablets terecht in het Spectrum, Lauraplein 1. Uw vragen worden beantwoord door de ambassadeurs van SeniorWeb. Deze inloop is gratis. Bij Welschap kunt u elke dag Klaverjassen. In het Spectrum om de week op maandagmiddag en avond, elke donderdagmiddag en op dinsdagmiddag alleen vrouwen. In de Schuilhoek elke maandagmiddag. In de Stut om de week op dinsdagavond. In de Jansheeren op woensdagmiddag. U kunt gewoon een keer langskomen en meedoen. Gezellige Rommelmarkt in Zuidbroek-Oosterwijk, in de Stut, Maasstraat 3 in Heemskerk, op zaterdag 11 januari en 8 maart. U kunt er heerlijk rondstruinen op zoek naar dat ene artikeltje of uw spullen te koop aanbieden. Tafels reserveren en afrekenen kan op de donderdag ervoor, 9 januari en 6 maart, van 9.00 uur tot uur in de Stut. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Elke woensdagavond is het Buurtavond in de Schuilhoek, bedoeld voor bewoners die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten en met elkaar een kopje koffie of drankje te drinken. Tijd: uur tot uur. Een gezellige Buurtkien in Zuidbroek-Oosterwijk op zaterdag 15 maart om uur in ontmoetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 in Heemskerk. Drie Kienrondes plus een loterij. Vrijwilligerswerk is gezellig, leerzaam, uitdagend en goed voor uw contacten. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk een manier is om je minder eenzaam te voelen. Welschap heeft allerlei leuke functies. Informatie & contact - U bent welkom in de buurtcentra van Welschap: de Schuilhoek, van Bronckhorststraat 1 of het Spectrum, Lauraplein 1. Of kijkt u op vrijdag 20 december Workshop kerststuk maken voor 55+ Tijd: van uur tot uur Kosten: 18,00 Paviljoen Westerhout Westerhoutplein AA Beverwijk Inschrijven: of mail zondag 29 december Curieus Op de overdekte markt van De Bazaar vind je tal van verzamelobjecten, kunst, antiek, brocante, vintage en curiosa. Tijd: uur tot uur Kosten: 2,30, kinderen tot 12 jaar gratis De Bazaar, in De Beursvloer Montageweg PH Beverwijk Telefoon: Meer informatie: van 21 december t/m 5 januari Kerstvakantie activiteiten Zorgvrij Tijd: van uur en uur Leeftijd: 5 tot en met 12 jaar Wintermemo knutselen Maak een gezellige wintermemo. Kleuren, knippen en plakken en je gaat nooit meer iets vergeten. Kosten 3,50 Waskaarsen rollen Rol een geurige kaars van bijenwas en brand de kaars met Kerst of met Oud en Nieuw! Kosten 2,00 Informatieboerderij Zorgvrij Genieweg 50, 1981 LN Velsen Zuid Telefoon: maandag 23 december Workshop Van Koe tot Cake Tijdens deze workshop ga je met de boer een koe melken, raap je eieren uit het kippenhok, maal je meel en bak je hiervan cakejes. Nog even versieren in Kerstsfeer en eet smakelijk! Tijd: uur tot uur Kosten: 15,00, Leeftijd: 8 tot en met 12 jaar Aanmelden: Ja, minimaal 10 dagen van tevoren Kinderboerderij Zorgvrij. 15

16 Puzzel PUZZEL MEE PER POST! De oplossing van de puzzel van de vorige uitgave was: Koningslinde. Deze keer zijn de prijzen gewonnen door: Eerste prijs geschenkbon t.w.v. 25,-: A.M.A. Mulder, Heemskerk Tweede prijs geschenkbon t.w.v. 20,-: M. Veerbeek, Beverwijk Derde prijs geschenkbon t.w.v. 15,-: C. Brouwer, Heemskerk Horizontaal 1 persoonlijk voornaamwoord - 3 water in Friesland - 4 regeringsreglement - 5 meterton 6 voormiddag - 7 rondhout - 8 voorzetsel - 9 achter - 11 persoonlijk voornaamwoord 12 zuiver - 14 insect - 15 vrouwelijke titel 17 zangstuk - 19 meervoud - 21 roem - 22 betalingswijze - 25 man van adel - 26 Sociale Dienst - 27 smekend verzoek - 28 vreemde munt - 29 plaats in Frankrijk - 30 dier in het kerstverhaal - 31 kerkdienst - 32 gesloten - 33 motorraces - 34 ten laatste 36 zacht metalen buisje - 38 Europese Economische Gemeenschap - 40 aanwijzing 42 kerstboomversiering - 44 tijdmaat - 46 uniform van een lakei - 48 hemoglobine - 50 vordering - 51 planeet - 53 met bestemming 54 tam - 55 voertuig van de kerstman - 57 onmeetbaar getal - 59 voegwoord - 60 onmisbaar voor een witte kerst - 63 bevel 64 sterkedrank - 65 dierenmond - 66 niet (in samenstellingen) - 67 dier in het kerstverhaal - 68 kledingstuk. Verticaal 1 Europeaan - 2 gulle gever - 5 moeder van het kerstkind - 9 Romeinse keizer - 10 dier dat de slee van de kerstman trekt - 11 noot - 13 tijdperk - 14 verlegen - 16 bloeiwijze - 18 noot - 20 kerstgedachte - 22 begin - 23 Spaanse uitroep - 24 periode voor Kerstmis 26 wijnsoort - 28 waterplant - 29 ongebruikt 31 insect - 33 uniform - 35 stremsel - 37 studiefonds - 39 bitterheid - 41 wieg van het kerstkind - 43 gezongen muziekstuk - 45 feestelijke wijn - 47 smerig - 49 zeeboezem 52 godsdienst - 53 spijslijst - 56 in gebruik gegeven - 58 rond kerstmis regelmatig gesignaleerd wezen - 61 boom - 62 verlangen 65 dierengeluid - 66 onder andere Belangrijke adressen en telefoonnummers CALLCENTER WOONopMAAT Voor al uw onderhoudsverzoeken: telefoon (0900) ( 0,01 p.m.) of KANTOOR WOONopMAAT Jan Ligthartstraat BE Heemskerk Telefoon: (0251) Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur KOOPenHUUR HEEMSKERK Van Coevenhovenstraat NW Heemskerk Telefoon: (0251) Openingstijden: maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur vrijdag uur zaterdag uur BRANTJES MAKELAARS Stationsplein 2a 1948 LB Beverwijk Telefoon: (0251) Openingstijden: maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur vrijdag uur zaterdag uur HUURDERSPLATFORM WOONopMAAT Van der Hoopstraat TT Beverwijk Telefoon: (0251) Spreekuur: iedere woensdag uur 16 Schrijf de oplossing van deze puzzel op een briefkaart en stuur die vóór 1 februari 2014 naar: Redactie Thuis in de IJmond, Postbus 20, 1960 AA Heemskerk. > Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal 1 inzending per adres.

Onze gastvrouw helpt u graag!

Onze gastvrouw helpt u graag! thuis in de IJmond nummer 2 najaar 2014 Onze gastvrouw helpt u graag! Pieter Breughelstraat opgeleverd Te koop: Kerkstraat, Beverwijk Kunst in de IJmond Chocolademousse Receptie nieu 2 Inhoud 2 Receptie

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad

Voor geen goud weg uit Amsterdam. Ook voor gezinnen is het goed toeven in de stad Huurdersmagazine Stadgenoot Vijfde jaargang september 2012 nummer 3 Niet alleen bij ambulancepersoneel Steeds vaker geweld tegen Stadgenootmedewerkers Achter de geraniums? De bewoners van De Wasknijper

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO o k t o b e r 2 0 1 0 VOORZORG INFO 16 De Voorzorg voortvarend aan de slag met nieuwe projecten Maak kennis met Dennis Budé van ons Bedrijfsbureau Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN Verhalen van grote woningaanpassingen in Gelderland OPENHARTIGE GESPREKKEN MET MENSEN DIE HUN WOONSITUATIE INGRIJPEND HEBBEN VERANDERD VANWEGE DE ZORG VOOR EEN OUDER OF

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie