thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5."

Transcriptie

1 thuis in de IJmond nummer 3 winter 2013 een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Wij wensen u fijne feestdagen! Te koop met woonvoordeel Het succes van de huurwenswoning Duivenoverlast Team WOONopMAAT naar de top

2 Column Wat kunt u in 2014 van WOONopMAAT verwachten? 2 Inhoud 2 Column Aad Leek 3 Huisje, boompje beestje, de tuin is een feestje 4 Nieuws van WOONopMAAT 5 Binnenkijken bij de afdeling... 6 Het succes van de wenswoning 7 Het optiesysteem 8 Plannen voor 2014, het Activiteitenplan in vogelvlucht 10 Ter Zake 12 KOOPenHUUR 13 Mededelingen Huurdersplatvorm Straatnamen verklaard 14 Uit in de IJmond Recept van Agenda 16 Puzzel Op de cover: De medewerkers van WOONopMAAT Foto: Marco Keyzer Redactionele realisatie: WOONopMAAT Met medewerking van: Marco Keyzer en Moniek Moorman Vormgeving: Renée Duin Correctie: WOONopMAAT Thuis in de IJmond Verschijnt drie keer per jaar, is een uitgave van WOONopMAAT en bestemd voor huurders. Aan publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Als ik tegenwoordig op een feestje kom krijg ik steeds vaker wat meewarige blikken toegeworpen. Steevast gevolgd door: Nou, het is me wat hè, bij de woningcorporaties. Zal niet meevallen met al die schandalen, sanering van Vestia en heffingen. Met enige tegenzin probeer ik dan toch uit te leggen dat er bij WOONopMAAT geen schandalen zijn, dat we de afgelopen jaren goed op de centen hebben gepast en daarom nog steeds in staat zijn om onze maatschappelijke taken naar behoren te vervullen. Natuurlijk, die verhuurdersheffing hakt er stevig in. Het zou voor iedereen veel beter zijn als corporaties dit geld investeren in het verbeteren van woningen met de voordelen: de Staat vangt hetzelfde bedrag, maar dan als directe en indirecte belastingen, de huurders krijgen nog meer waar voor hun geld, de corporaties verhogen de kwaliteit en duurzaamheid van het woningbezit en de wijken en een heleboel mensen blijven aan het werk. Helaas wil het Kabinet daar niet aan en ik heb daar tot op de dag van vandaag geen zinnige verklaring voor gehoord. Alleen dat ze de sociale huur-sector willen verkleinen. Wie daar nou beter van wordt, ik weet het echt niet. Dit Kabinet wil blijkbaar liever dat iedereen met een jaarinkomen boven de ,- een huis koopt. Is kopen dan beter dan huren? Meer huiseigenaren betekent meer hypotheken en dus ook meer hypotheekrenteaftrek. Dat is nu al een veelvoud van de huurtoeslag: 14,5 miljard om 2,4 miljard voor huurtoeslag. Door huurders naar de koopsector te jagen stijgt de renteaftrek tot bijna 16 miljard. De huurtoeslag vermindert hierdoor niet want huurders die een huis kunnen kopen krijgen geen huurtoeslag. Wist u dat de hypotheekrenteaftrek de enige subsidieregeling is waar de hoogste inkomens de meeste subsidie krijgen? Als u hieruit opmaakt dat ik tegen het kopen van een huis ben, dan heeft u dat mis. Ik wil alleen dat mensen daar zelf bewust voor kiezen en daartoe niet worden gedwongen. WOONopMAAT moet zich beraden over hoe zij met die veranderende omstandigheden omgaat. De verhuurdersheffing en de saneringssteun samen, kosten WOONopMAAT vanaf 2014 ruim 6 miljoen, bijna 12% van de huuropbrengst. Dat is veel geld en dat grijpt stevig in onze bedrijfsvoering. Dat betekent dat wij nadrukkelijker keuzes moeten maken. Voor het onderbouwen van die keuzes wordt in 2014 een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Daarin gaan we eerder gemaakte keuzes tegen het licht houden. Belangrijk daarbij zijn vragen zoals: Voor wie wel en voor wie niet? Nu kunnen mensen met een inkomen tot ,- bij ons terecht voor een huurwoning. Blijft dat zo, of beperken we ons tot inkomens tot ,- of wordt het ,-? Dat is een belangrijke vraag. Het kabinet wil dat deze middeninkomens zichzelf op de woningmarkt redt. Maar kan dat wel? Hebben zij in de IJmond een redelijk alternatief? En zo niet, wie zorgt er dan voor een passend woningaanbod? Vragen die de essentie van de woningcorporatie raken. De kern van onze doelstelling is immers de zorg voor mensen die zelf niet goed in hun huisvestingsbehoefte kunnen voorzien. In 2014 gaan we hierover met onze belanghouders, de huurders en de gemeenten in gesprek. Kwaliteit en betaalbaarheid? De overheid dwingt ons om jaarlijks de verhuurdersheffing te betalen. In ruil daarvoor mogen we de huren extra verhogen. WOONopMAAT heeft dat in 2013 gematigd gedaan. Voor 2014 staan we weer voor de vraag of en hoe we de huren zo betaalbaar mogelijk kunnen houden, zonder dat de financiële continuïteit in het geding komt. Het is tenslotte zaak om niet alleen nu ons werk goed te kunnen doen, maar ook in de toekomst. Huisvesting, leefbaarheid en maatschappelijke voorzieningen? In het huidige beleidsplan staat al dat WOONopMAAT prioriteit geeft aan de huisvestingstaak, daarna aan de leefbaarheid en als laatste aan maatschappelijke voorzieningen. Het ziet er naar uit dat de

3 tijd komt dat wij echt keuzes moeten maken. Essentieel hierbij is de vraag waar de grens voor de corporatie ligt als het gaat om investeren in leefbaarheid. Investeren wij alleen in de directe omgeving van onze woningen of gaat dat verder? Waar wordt het de verantwoordelijkheid van de overheid of andere woningeigenaren? En, voor welke maatschappelijke voorzieningen moet de corporatie zich verantwoordelijk voelen en welke niet? Zorg en wonen Een andere ingrijpende ontwikkeling is de manier waarop zorg in combinatie met huisvesting wordt aangeboden. De financiering van de zorg en de huisvesting wordt voor steeds meer situaties gesplitst. Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop mensen met zorg in de toekomst gaan wonen: meer zelfstandig en veel minder in een verpleeghuis. Daarnaast moeten burgers daar zelf meer aan bijdragen en meer voor elkaar zorgen. WOONopMAAT verhuurt in Beverwijk en Heemskerk diverse zorgcentra aan zorginstellingen zoals de VIVA Zorggroep. In 2014 gaan we verder in gesprek over de manier waarop we samen de bestaande voorzieningen niet alleen behouden, maar ook zo efficiënt mogelijk inzetten ten behoeve van onze bewoners. Klant en koning We zijn er voor onze bestaande én toekomstige klanten. We hechten dan ook veel waarde aan de inspraak van de klant op alle niveaus: de individuele bewoner, de bewonerscommissies, de wijkteams en het huurdersplatform. Los van alle financiële perikelen willen we onze klanten zoveel mogelijk bieden. Eén van de belangrijkste activiteiten in 2014 wordt een methode te vinden, waarmee WOONopMAAT samen met de klant tot keuzes kan komen. Bijvoorbeeld bij het mutatieonderhoud (welke verwachtingen/wensen heeft de toekomstige bewoner) en te treffen energiebesparende voorzieningen (invloed bewoners op het energieverbruik). Huisje, boompje, beestje, de tuin is een feestje! Veel van onze huurders wonen graag in een woning met een tuin. Daar is dan ook veel vraag naar. Een tuin is genieten! Mooie planten in de tuin, de vogels in de boom, in de zomer buiten eten en een plek waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Maar een tuin heeft ook verzorging nodig en dat is aan de huurder! U kiest voor een woning met een tuin en wij en uw buren verwachten van u dat uw tuin, oprit en erfafscheiding een verzorgde indruk maken. Zo geniet u van uw tuin en blijft u lekker in beweging. Regelmatig komt het voor dat uw buren een andere opvatting hebben over een verzorgde tuin en melden dat bij WOONopMAAT. Het wijkteam pakt de klacht op. De eerste vraag is natuurlijk wel: Heeft u uw buren er zelf al op aangesproken? Als dat het geval is en het heeft niets opgeleverd dan kunnen wij in actie komen. Wij bekijken de situatie en spreken bij terechte klachten de huurders aan. Soms is het een bewoner op leeftijd of iemand met een hele krappe beurs. Daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden! Hoe wordt uw tuin een verzorgde tuin? verwijder onkruid; maai uw gras op tijd; houd heggen bij en verwijder dode planten; snoei bomen, heggen en struiken tijdig, zodat zij niet te groot worden; ruim uw tuin op en breng het winkelwagentje terug naar de winkel; verwijder afval en etensresten ter voorkoming van stank en ongedierte; laat uw hond niet in de tuin uit en ruim de uitwerpselen op; zorg voor een nette en veilige erfafscheiding; vervang gebroken tegels; houd uw oprit netjes en.. stal geen voertuigen in de tuin. Ook zonder groene vingers kunt u ervoor zorgen dat uw tuin er netjes bij staat en geen bron van ergernis is voor de omwonenden. Al met al lijkt het erop dat 2014 een belangrijk jaar wordt voor de toekomst van WOONopMAAT. We gaan niet alleen intern het strategisch beleid heroverwegen en de uitvoering toetsen, er zal ook meer duidelijkheid komen over hoe de wind uit Den Haag gaat waaien en wat de gevolgen zijn voor het kompas van WOONopMAAT. Het enige dat we u garanderen is dat we de bramzeilen bijzetten om te voorkomen dat het schip WOONopMAAT uit haar koers raakt en averij oploopt. Aad Leek, Directeur WOONopMAAT 3

4 Nieuws van WOONopMAAT Bemiddeling voor huurwoningen in 2014 door WOONopMAAT Al jarenlang bemiddelen medewerksters van KOOPenHUUR voor WOONopMAAT bij de verhuur en verkoop van woningen. KOOPenHUUR is een onderdeel van Brantjes Makelaars. Vanuit Heemskerk verzorgen zij deze dienstverlening aan woningzoekenden. Wij evalueren periodiek de contracten met externe leveranciers van producten en/of diensten. Daarbij bepalen wij in overleg met het betreffende bedrijf of en onder welke condities wij de samenwerking willen voortzetten. Een dergelijke evaluatie heeft in 2013 ook plaatsgevonden voor het contract met Brantjes Makelaars. Over de kwaliteit van de geleverde dienstverlening zijn wij en onze klanten zeer tevreden. Op het onderdeel van de bemiddeling bij de verhuur hebben we echter geen overeenstemming over de prijsstelling kunnen bereiken. Omdat deze werkzaamheden een essentieel onderdeel van onze kerntaken zijn, hebben wij besloten om per 1 april 2014 de bemiddeling weer zelf uit te voeren. Woningzoekenden kunnen voor opties en vragen over huurwoningen vanaf 1 april 2014 terecht bij WOONopMAAT aan de Jan Ligthartstraat te Heemskerk. De bemiddeling bij de verkoop van onze koopwoningen blijft wel via Brantjes Makelaars lopen. Terugblik Jan van Polanenstraat In januari 2012 is bewonersbegeleidster Donate Rijs gestart met het bezoeken van de bewoners in het gebouw. Zij heeft de rechten en plichten uitgelegd en gevraagd naar de woonwens van de bewoners. Veel bewoners zijn verhuisd naar een eengezinswoning of een appartement van WOONopMAAT. Een aantal bewoners is verhuisd naar een andere gemeente of heeft een woning gekocht. Van de in totaal tweeënzeventig bewoners keren uiteindelijk zes bewoners terug naar een nieuwbouwwoning in de Jan van Polanenstraat. Deze bewoners wonen nu in een (tijdelijke) wisselwoning. Alle oorspronkelijke en tijdelijke huurders van de Jan van Polanenstraat zijn verhuisd. Het hele gebouw was op 15 november leeg. Huisbezoeken Simon van Haerlemstraat Op 4 november 2013 was er een informatiemarkt over de nieuwbouwplannen in de Jan van Polanenstraat. Na deze informatiemarkt is bewonersbegeleidster Donate Rijs gestart met de huisbezoeken in de Simon van Haerlemstraat. Van de zesennegentig bewoners zijn er inmiddels twintig verhuisd. De leegkomende woningen worden tijdelijk verhuurd door Interveste. Hebt u interesse in een tijdelijke woning, kijk dan op www. interveste.nl. Team WOONopMAAT naar de TOP Op 6 september beklom Team WOONopMAAT de beruchte Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk voor Grootverzettegenkanker. Het doel was een sponsorbedrag voor het KWF bij elkaar te fietsen. Met deze actie haalden zij op. Het hele team heeft de top bereikt. El Santa opgeleverd 4 Op 1 oktober 2013 is symbolisch de sleutel overgedragen van alle appartementen van het woonzorgcentrum El Santa aan de Wijkerbaan. Jan van Rhijn van Van Rhijn Bouw gaf de sleutel aan Aad Leek van WOONopMAAT. Hij overhandigde vervolgens de sleutel aan de vertegenwoordiger van ViVa! Zorggroep, Trudy Dijk.

5 Binnenkijken bij WOONopMAAT Wat doet de afdeling Dagelijks en Wijkbeheer? Betaalbare en kwalitatief goede woningen in een aantrekkelijke woonomgeving; bij WOONopMAAT wordt hard aan die doelstelling gewerkt. Elke afdeling heeft haar eigen taak. Maar wat doen ze nu precies? Deze keer kijken we binnen bij de afdeling Dagelijks en Wijkbeheer. > De medewerkers van Dagelijks en Wijkbeheer: (van links naar rechts): John de Weijer, Ramon Derksen, Jeffrey Donkers en Arjan Nunnink. Niet op de foto Alex Petra (mutatieopzichter). Elke huurder van WOONopMAAT krijgt wel eens met ze te maken: de mannen van Dagelijks- en Wijkbeheer: Ramon Derksen, Jeffrey Donkers, Arjan Nunnink, John de Weijer en (mutatieopzichter) Alex Petra. De vier wijkopzichters zijn elk verantwoordelijk voor het technisch beheer van de circa woningen in hun wijk. Een veelomvattende en uitdagende taak, maar wat doen ze nu precies? Spin in het web We worden wel eens de burgemeester van de wijk genoemd, maar ik zie onze rol meer als de spin in het web, vertelt John. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het inspecteren van de woningen waar een verhuizing plaatsvindt. Tijdens dat bezoek beoordelen wij de technische staat van de woning, maken afspraken met de vertrekkende huurder en organiseren de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Ook komen bij ons alle verzoeken voor onder andere bouwtechnische veranderingen, mutatieonderhoud en energiebesparende maatregelen terecht. Wij beoordelen deze verzoeken en laten deze indien nodig uitvoeren. Uiteraard verzorgen wij ook de administratie die daar allemaal bij hoort. Schoon, heel en veilig De wijkopzichters zijn betrokken bij de beoordeling van alle technische veranderingen aan een woning, bijvoorbeeld bij een verhuizing, de aanvraag voor een woningrenovatie of een zelfaangebrachte voorziening. Behalve technisch inzicht vraagt dat ook de nodige communicatieve vaardigheden. Jeffrey: Wij brengen mensen ook wel eens slecht nieuws. Als huurders bijvoorbeeld een aanvraag doen om de badkamertegels te vernieuwen, maar de technische staat van de huidige tegels blijkt nog te voldoen, dan worden ze niet vervangen. Ook keuren wij bij de oplevering van een woning zelf aangebrachte voorzieningen wel eens af. De norm is schoon, heel en veilig. Uiteraard lichten wij zo n besluit altijd wel goed toe. Elke dag anders Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een wijkopzichter er uit? Arjan: Elke dag is anders. Om telefonisch goed bereikbaar te zijn, werken we in principe elke dag een dagdeel op kantoor. Er komen regelmatig spoedklussen tussendoor waardoor je je hele agenda moet omgooien. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Juist door de dagelijkse hectiek zijn de wijkopzichters enthousiast over hun werk. Ramon: Als wijkopzichter heb je met veel verschillende partijen te maken: van huurders, aannemers, bewonerscommissies, gemeenten tot aan de politie en zorginstellingen. Dat maakt ons werk enorm afwisselend en interessant. Het lastige is dat de tijd zo snel gaat. Valkenier Mart Schrieken met zijn slechtvalk Pietertje Duivenoverlast bestreden De bewoners van de Plesmanweg, Pelikaanhof en Uiverhof hebben enkele jaren overlast gehad van duiven op hun flats. De vogels nestelden zich op de richels en balkons van de gebouwen en brachten vervuiling en schade aan de gebouwen toe. Dit is verleden tijd. Valkenier Schrieken liet enige tijd één van zijn jachtvogels in het gebied rondvliegen om de duiven omhoog te jagen. Op de daken van de gebouwen stonden voerplaatsen met vangkooien. De valkenier heeft de duiven gevangen en meegenomen. 5

6 Het succes van de wenswoning Het bieden van zoveel mogelijk keuzevrijheid is één van de doelstellingen van WOONopMAAT. Keuzevrijheid wordt bepaald door een gevarieerd woningaanbod en de vraag of het aanbod aansluit aan de woonwensen van de mensen. Keuzevrijheid leidt tot een grotere klanttevredenheid. Een goed voorbeeld van keuzevrijheid is de wenswoning voor huurders. K opers van nieuwbouwwoningen zijn niet anders gewend; keuzevrijheid. Je eigen identiteit geven aan je toekomstige woning. Voor huurders is dit nieuw. WOONopMAAT kwam jaren geleden met dit concept. In verschillende deelgebieden in de Broekpolder konden toekomstige huurders de kleuren van hun keuken, sanitair en tegelwerk kiezen. Maar ook de kleur van de stenen en de voordeur. Zelfs de indeling van de voor- en achtergevel kon de toekomstige huurder bepalen. Een huurhuis met de privileges van een koopwoning. ons eigen huis Inmiddels realiseerde WOONopMAAT ruim 360 woningen in Heemskerk en Beverwijk op deze manier. Wenswonen voor huurders is een uniek concept. Er zijn niet veel woningcorporaties die het op deze manier doen. Uiteraard staan enkele zaken wel vast. Een keuken op zolder is natuurlijk niet mogelijk. Maar verder kan het echt een woning met een eigen identiteit worden. Zo krijgen we geen saaie rij met allemaal dezelfde woningen. Martijn en Chantal verwachten hun eerste kindje. Zij wonen nu in een flat aan de Simon van Haerlemstraat en krijgen een wenswoning aan de Pieter Breughelstraat. We hebben veel keus. Zo wordt het echt ons eigen huis! een beetje puzzelen Dit jaar is WOONopMAAT gestart met de bouw van eenendertig huurwenswoningen aan de Pieter Breughelstraat en de Westerweelstraat. In september 2013 vond de werving van de nieuwe huurders plaats. Er waren meer dan 500 belangstellenden. 6 In 2014 realiseert WOONopMAAT nog eens vijfentwintig huurwenswoningen aan de Jan van Polanenstraat. Ook voor deze woningen is veel belangstelling. Dit zegt wel iets over het succes van de huurwenswoning! Mevrouw Bakkum krijgt een wenswoning toegewezen in het nieuwbouwplan aan de Westerweelstraat. Ik vind dat ik veel mag kiezen en heb dit samen met mijn kinderen gedaan. Het was soms een beetje puzzelen, maar uiteindelijk heb ik de gevelindeling gekozen met de meeste ramen. Dus veel licht.

7 Op zoek naar een woning van WOONopMAAT! Neem een optie! Huurwoningen in de IJmond worden aangeboden via een optiesysteem. Bent u geïnteresseerd in een huurwoning in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest of Wijk aan Zee? Dan kunt u uw kansen vergroten door één of meerdere opties te nemen. Hoe werkt het optiesysteem? Een optie is een voorinschrijving op een huurwoning waarvoor u graag in aanmerking komt. U kunt een woning selecteren op basis van uw woonwensen en/of gewenste wachttijd. Uw keuze(s) kunt u vervolgens via een optie vastleggen. Bij elke corporatie in de IJmond kunt u maximaal vijf opties nemen. Als een woning binnen een optie vrijkomt, wordt deze aan de optiehouder aangeboden. Staan er meerdere kandidaten voor dezelfde optie ingeschreven, dan wordt deze woning in principe eerst aan de langst ingeschreven optiehouder aangeboden. Personen met een urgentieverklaring hebben voorrang. Waarom is de aangegeven wachttijd soms korter? Bij elke woning staat een wachttijd vermeld. In praktijk blijkt deze wachttijd nog wel eens mee te vallen. Dat komt omdat de behoefte om te verhuizen niet bij elke optiehouder even groot is. Sommige mensen hebben opties uit voorzorg genomen, veel mensen hebben meerdere opties. Wanneer WOONopMAAT een woning aanbiedt, komt het geregeld voor dat de kandidaat de optie aan zich voorbij laat gaan. Soms willen mensen een verhuizing nog even uitstellen of liever een andere optie afwachten. Zo kan het gebeuren dat een woning eerder voor u beschikbaar komt dan de wachttijd aangeeft. Uiteraard doet WOONopMAAT zijn best om een zo realistisch mogelijke wachttijd te geven. Wij vragen ingeschreven woningzoekenden jaarlijks hun optie te verlengen. Eigenlijk vragen wij dus: Heeft u nog interesse in de woning?. Zo blijft ons bestand actueel. Opties verlengen of opzeggen Om uw opties te behouden moet u deze jaarlijks verlengen via onze website. Als u bent ingelogd op Mijn WOONopMAAT en op optiebeheer klikt, ziet u direct welke optie(s) u heeft. Tevens ziet u geldig tot bijvoorbeeld Dit betekent dat u in 2014 uw optie moet verlengen. Het verlengen van de opties moet dan vóór 15 april van het desbetreffende jaar gebeuren. Alle optiehouders ontvangen in januari automatisch een met het verzoek om de optie(s) te verlengen. Let op: als uw adres niet bij ons bekend is, kunnen wij u geen bericht sturen. Wanneer u uw opties niet verlengt, raakt u deze kwijt en krijgt u geen geld retour. Wilt u van uw opties af? Verwijder ze dan zelf op tijd, u krijgt per optie 2,50 of 20,- retour (afhankelijk van het bedrag dat u heeft betaald). De prijs van een optie is per 1 mei 2012 verhoogd van 5,- naar 25,-. Deze verhoging heeft ertoe geleid dat mensen bewuster voor een optie kiezen. De wachtlijsten zijn hierdoor korter geworden. Op dit moment (eind 2013) staan er 3887 woningzoekenden ingeschreven bij WOONopMAAT en zijn er 8896 opties geregistreerd. Zorg ervoor dat uw gegevens bij ons bekend zijn! Het komt nog al eens voor dat wij kandidaten niet kunnen bereiken. Een onjuist telefoonnummer of adres kan ertoe leiden dat u een woning misloopt. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Zorg er daarom voor dat uw gegevens bij WOONopMAAT altijd up-to-date zijn! Voor welke huurwoning komt u in aanmerking? Voor een huurwoning met een huurprijs tot 681,02 mag uw huishoudinkomen niet meer dan ,- bruto per jaar bedragen (prijspeil 2013). Ligt uw jaarinkomen tussen de ,- en de ,- dan kunt u in aanmerking komen voor een huurwoning met een huurprijs tussen de 600,- en de 681,02. De hoogte van uw inkomen toont u aan met een IB-60 formulier 2012 of een definitieve aanslag inkomensbelasting WOONopMAAT bekijkt bij de toewijzing ook of de woning bij uw inkomen past. Hiervoor hanteren wij de 1/3 regel. Voorbeeld 1: Huurprijs van de woning: 520,- kale huur. Maandelijkse netto inkomen: 1.600,- De kandidaat krijgt geen huurtoeslag. De berekening is als volgt: kale huur x 3 = benodigd netto inkomen; 520,- x 3 = 1.560,- Het inkomen is 1.600,- dus de woning is passend. Voorbeeld 2: Huurprijs van de woning: 520,- kale huur. Maandelijkse netto inkomen: 1.000,- De kandidaat krijgt 247,- huurtoeslag*. De berekening is als volgt: kale huur bedrag huurtoeslag x 3 = benodigd netto inkomen; ( 520,- 247,-) x 3 = 819,- Het inkomen is 1.000,- dus ook deze woning is passend. *De hoogte van de huurtoeslag is een fictief bedrag. 7

8 Plannen voor 2014 Het acti voge Heemskerk; herstructurering Jan van Polanenstraat Beverwijik; Adigestraat en omgeving deze bergingsgangen zien er straks weer mooi en verzorgd uit Heemskerk; het schilderwerk van de Luxemburglaan wordt aangepakt Heemskerk; Hevel en omgeving in het centrum Broekpolder de rookmelders worden vervangen 8 Beverwijk; Wolff- en Dekenstraat; straks weer fris geschilderd Heemskerk; huurwenswoningen in de Pieter Breughelstraat

9 viteitenplan in lvlucht Huurwenswoningen Westerweelstraat Heemskerk; Ardennenlaan, ook hier komt de schilder langs Heemskerk; Spinsteen en omgeving wordt ook geschilderd In 2014 staat visitatie op de agenda en wordt WOONopMAAT onder de loep genomen Heemskerk; de Lessestraat is aan een verfbeurt toe, het appartementengebouw en de eengezinswoningen 9

10 TER ZAKE IBAN, best even wennen... De komende periode zijn consumenten en bedrijven verplicht om gebruik te maken van IBAN. Zo ook WOONopMAAT. En dat is best even wennen. IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer voorafgegaan door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Voor WOONopMAAT betekent dit dat wij onze acceptgiro s moeten aanpassen. Ook voor het afgeven en het verwerken van machtigingen moeten wij gebruik maken van IBAN informatie. Wat betekent dit voor u? Betaalt u met acceptgiro of maakt u de huur zelf over? Huurders van WOONopMAAT, die zelf hun huur aan WOONopMAAT overmaken, moeten bij hun overschrijving vanaf 1 februari 2014 het nieuwe IBAN-nummer van WOONopMAAT gebruiken. Oude acceptgiro s kunnen én mogen vanaf dat moment niet meer gebruikt worden. Betaalt u met een automatische incasso? Voor de huurders die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, wordt de omzetting automatisch geregeld. U hoeft dus niets zelf te doen.! VVV Cadeaubon, ook in 2013 als dank voor de goed betalende huurder! WOONopMAAT bedankt graag haar huurders die het hele jaar door op tijd en op de gewenste manier de huur betalen. U ontvangt de VVV Cadeaubon omdat u: op 1 november 2013 huurder bent van WOONopMAAT in 2013 betaalde per automatische incasso het hele jaar keurig op tijd de huur betaalde zonder storno s. Voldoet u aan al deze voorwaarden dan vindt u half december 2013 een VVV Cadeaubon van 25,00 in uw brievenbus. 10 De invoering van IBAN is voor u als huurder mogelijk een reden om gebruik te maken van de automatische incasso voor het betalen van de huur aan WOONopMAAT. U hoeft als huurder dan geen rekening te houden met het nieuwe IBAN-nummer van WOONopMAAT. Daarnaast levert het u een VVV-cadeaubon van 25 euro op als u de huur het hele jaar via een automatische incasso, op tijd en zonder storno s betaalt. Wilt u dit, neemt u dan contact op met ons. Vaktaal verklaard > Wat is een thermische breuk? Een thermische breuk is een breuk in het glas als gevolg van spanningen die worden veroorzaakt door een temperatuurverschil tussen twee delen in het glas. Een temperatuurverschil kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een deel van het glas in de schaduw staat en een deel wordt blootgesteld aan de zon. Een temperatuurverschil in het glas kan ook worden veroorzaakt doordat er binnen vlak achter het raam een kussen of een stoel staat. Maar ook een kaars voor het raam die minder dan 20 cm van het raam af staat, kan al een temperatuurverschil veroorzaken. Hierdoor kan een thermische breuk ontstaan Bij een temperatuurverschil is er dus een koud en een warm deel in het glas. Door verwarming van het glas wil het glas uitzetten. Het koude deel van het glas verhindert dit. Hierdoor ontstaan er druk- en trekspanningen in het koude en het warme deel van het glas. Deze spanningen veroorzaken uiteindelijk de glasbreuk. En dit fenomeen wordt thermische glasbreuk genoemd. Houd hier rekening mee en plaats geen kussens of stoelen voor het raam. En wilt u een kaars bij het raam plaatsen, zorg er dan voor dat deze tenminste 20 cm van het raam staat. Zo kan een thermische breuk worden voorkomen Als u de bon op 20 december 2013 nog niet heeft ontvangen, maar u bent van mening dat u er wel voor in aanmerking komt, vragen wij u dit vóór 1 februari 2014 aan ons te melden. Reacties na 1 februari 2014 worden niet meer in behandeling genomen. Wijziging Huu Huurtoeslag op uw eigen rekening Vanaf 1 december 2013 verandert de uitbetaling van de huurtoeslag. Door nieuwe wetgeving moet de belastingdienst alle toeslagen uitbetalen op één rekeningnummer. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Wat betekent dit voor u? Rond 20 december 2013 ontvangt u de huurtoeslag voor januari 2014 op uw eigen rekening. Half december ontvangt u een acceptgirokaart voor de volledige huur voor de maand januari Als u een automatische incasso heeft afgegeven incasseren wij vanaf 1 januari 2014 de volledige huur van uw rekening.

11 Medehuurderschap Gaat u binnenkort samenwonen of bent u pas getrouwd? Gefeliciteerd! Als u een beetje gewend bent, vraagt u zich misschien af wat dit nu betekent voor uw huurovereenkomst. Is uw partner nu ook medehuurder van de woning? Als u getrouwd of geregistreerd partner bent dan bepaalt de wet dat u ook medehuurder bent. U heeft dan dezelfde rechten en plichten als uw partner die de huurovereenkomst is aangegaan. Voor samenwonen geldt dit niet. Om ook medehuurder te worden moet u eerst twee jaar samenwonen. Na die twee jaar kan uw partner medehuurderschap voor u aanvragen. U moet dan wel aantonen dat er ook echt sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Wat als u weer bij uw ouders of vader of moeder gaat wonen? Dan kunt u geen medehuurder worden. De wet bepaalt hier dat er geen sprake is van een duurzame huishouding tussen ouders en kind omdat kinderen uiteindelijk het huis weer verlaten. Wat nu als u en uw partner uit elkaar gaan? Dit is altijd een nare situatie. Een van beide verlaat de woning. Als u getrouwd bent, gaat u officieel scheiden en zal de rechter de scheiding uitspreken. Er wordt dan een beschikking gemaakt waarin wordt bepaald wie er in de woning achterblijft. Als de scheiding is uitgesproken, duurt het nog drie maanden voordat de gegevens worden ingeschreven in het echtscheidingsregister. Daarna kan de tenaamstelling van de huurovereenkomst worden gewijzigd. Heeft u in het verleden medehuurderschap verkregen door een aanvraag en gaat u uit elkaar dan moet er een afstandsverklaring worden ingevuld. Deze verklaring kunt u bij WOONopMAAT aanvragen. De ene partij doet dan afstand van de woning ten gunste van de ander. Als dit niet gebeurt blijft u beide verantwoordelijk voor de woning. Ook in geval van huurachterstand. In alle gevallen is het van belang dat u ons op de hoogte brengt zodat wij de tenaamstelling van de huurovereenkomst kunnen wijzigen. Niet Vergeten! Groepswonen voor ouderen D Oldenborgh is een woongroep voor zelfstandige mensen waarbij vrijblijvend rekening wordt gehouden met de medebewoners. Alle activiteiten die er worden georganiseerd hebben ook een vrijblijvend karakter. U woont in uw eigen appartement en kunt meedoen aan activiteitein die u zelf leuk vindt en wilt doen, zoals koersballen, glas in lood maken en tiffany, kaarten maken, klaverjassen, pokeren, bridgen, zaterdagmorgen gezamenlijk koffie drinken en één keer per veertien dagen gezellig eten met elkaar. Heeft u interesse? D Oldenborgh vindt u aan de Fokkerlaan 107 in Beverwijk. Telefoonnummer rtoeslag! Automatische incasso 2014 Vanaf 1 januari 2014 krijgen huurders die met een automatische incasso de huur betalen, andere gegevens te zien op hun bankafschrift. Gevolgen van huurwijzigingen voor uw huurtoeslag De jaarlijkse huurverhoging wordt door ons doorgegeven aan de belastingdienst. Als u tussentijds een huurprijswijziging krijgt, door bijvoorbeeld het plaatsen van isolatieglas, moet u dit zelf doorgeven aan de belastingdienst. Het kan zijn dat de belastingdienst niet direct de huurtoeslag aanpast en dat het bedrag dat u ontvangt hetzelfde blijft. Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve berekening. Hierin is de huurprijswijziging wel verwerkt. In de voorschotbeschikking van het volgende jaar wordt wel meteen rekening gehouden met de verhoging van uw huur. U herkent onze incasso dan aan de volgende gegevens: Ons IncassantID: NL71WOM Uw machtigingskenmerk: xxxxx Omschrijving : Incasso WOONopMAAT huur xxxx Het bovenstaande geldt ook voor eigenaren binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) die een automatische incasso bij ons hebben voor de afrekening van de servicekosten. Het IncassantID is dan het ID van de VvE waar uw woning bij hoort. Bij de omschrijving staat de naam van de VvE vermeld 11

12 In het centrum wonen én heerlijk in alle rust kunnen genieten van de zon op u goed gelegen balkon? Dat kan bij dit keurig afgewerkte 4-kamerappartement met centrale ligging nabij winkels, uitvalswegen en het NS station. Het appartement is gelegen op de 3e verdieping. Begane grond: entree/hal met trappenhuis en brievenbussen. 3e verdieping: entree met meterkast en bergkast. Toilet met fonteintje. In lichte kleurstelling afgewerkte badkamer met wastafel en douche. Drie goed bemeten slaapkamers waarvan er twee toegang hebben tot het aangrenzend balkon. Royale woonkamer voorzien van laminaatvloer en toegang tot het balkon aan de voorzijde. Dichte, luxe afgewerkte keuken voorzien van In het centrum! Peperstraat 64, Beverwijk diverse inbouwapparatuur. Het grote balkon aan de achterzijde met zicht op een binnentuin ligt op het zuiden. Bijzonderheden: - de V.v.E. bijdrage (servicekosten) bedragen 150,52 per maand. Dit is onder meer bestemd voor gemeenschappelijk planmatig onderhoud, zoals het schilderwerk, dak, gevel, metselwerk, onderhoud C.V. ketel, vervanging C.V. ketel en onderhoudscontracten. De V.v.E. is actief, vergadert jaarlijks, heeft een 10-jaren onderhoudsbegroting en wordt professioneel beheerd; - de gehele woning is voorzien van een laminaatvloer; - er is parkeergelegenheid aan de voorzijde van het gebouw. Er bevindt zich tevens een parkeerterrein op loopafstand extra woonvoordeel! wegens succes verlengd tot 31 december 2013 De Hoven 39, HeemSkerk k.k. starterslening mogelijk!* Modern driekamerappartement met zonnig balkon op het zuidwesten met fantastisch vrij uitzicht. Het appartement is keurig afgewerkt en daardoor snel te betrekken. U heeft de beschikking over een privéparkeerplaats in de parkeergarage en een eigen berging. Het appartement ligt dichtbij het centrum, openbaar vervoer, diverse uitvalswegen en snelweg A9.! Starterslening mogelijk!* k.k. Bouwjaar: circa 1980 Inhoud: circa 201 m 3 Gebruiksoppervlakte woonfunctie: circa 74 m 2 *Starterslening mogelijk; voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de Gemeente Heemskerk en Beverwijk. Indien u een van deze appartementen koopt vóór 31 december 2013 ontvangt u een keuken- of meubelcheque van 4.000,- én een cheque van 1.000,- die u kunt besteden bij een door ons geselecteerde elektronica specialist of klusjesman voor de eerste verbouwing. Indeling: entree met meterkast (4 groepen met aardlek-schakelaar), hal met videofooninstallatie en toilet met fontein. De ruime en lichte woonkamer biedt toegang tot het goed bemeten balkon, waar u tot laat in de avond kunt genieten van de avondzon. Semi-open keuken met diverse inbouwapparatuur. Twee ruime slaapkamers, waarvan één bij de woonkamer kan worden betrokken. Inpandige berging met cv-ketel en aansluiting wasmachine/droger. Ruime badkamer met douchehoek, tweede toilet en wastafel. Bijzonderheden: - het hele appartement is rolstoelvriendelijk; - luxe en modern vormgegeven gebouw met twee liften; - privé-parkeerplaats in de parkeergarage; - berging in de onderbouw; - goede parkeervoorzieningen voor tweede auto en/of gasten; - zonnescherm aan balkonzijde en aan galerijkant; - servicekosten bedragen 132,- per maand. Bouwjaar: 2004 Inhoud: circa 235 m 3 Woonoppervlakte: circa 83 m 2 (exclusief balkon) 12 Interesse in een van deze woningen? Schakel direct uw eigen NVM-aankoop-makelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op

13 Mededeling(en) Huurdersplatform Het Huurdersplatform heeft sinds enkele maanden een nieuw bestuurslid: Ingrid van Voorthuizen uit Beverwijk. Wie is zij, waarom wilde ze zich aansluiten bij het Huurdersplatform en hoe bevalt dit haar tot nu toe? Een korte kennismaking. Ingrid van Voorthuizen (49 jaar) werd in september 2013 lid van het Huurdersplatform van WOONopMAAT. Inmiddels heeft ze twee bestuursvergaderingen bijgewoond en meegedraaid met een bewonersspreekuur. Waarom koos Ingrid voor aansluiting bij het Huurdersplatform? Ik vind het leuk om me bezig te houden met zaken die dichtbij mij liggen, letterlijk en figuurlijk. Ik woon sinds twintig jaar in Beverwijk en ben geïnteresseerd in mijn omgeving. Naast het werk voor het Huurdersplatform zit ik ook in de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van Beverwijk en werk ik als vrijwilliger bij de Historische Kring Heemskerk. Daar houd ik mij bezig met stamboomonderzoek. Verder ben ik nog bestuurslid van de Kringloopwinkel De Groene Ezel. Goede invulling Hoe maakt Ingrid tijd voor al die werkzaamheden? Ik doe al vrijwilligerswerk sinds ik arbeidsongeschikt werd. Toen mijn hond vorig jaar overleed, kreeg ik wat meer tijd. Op zoek naar een goede invulling kwam ik onder andere bij het Huurdersplatform van WOONopMAAT terecht. Deze bestuurswerkzaamheden kosten me nu nog wat meer tijd omdat ik aan het inlezen ben, maar het is voor mij goed te combineren met mijn andere werkzaamheden. De bestuursleden van het Huurdersplatform vergaderen tenminste zes keer per jaar. Verder is er de jaarlijkse ledenvergadering en regulier overleg met WOONopMAAT. Daarnaast bemannen we bij toerbeurt het inloopspreekuur voor huurders van WOONopMAAT op woensdagmorgen. Betrokkenheid Ingrid is niet altijd arbeidsongeschikt geweest. Hoe is dat gekomen en wat deed ze voor die tijd? Ik ben geboren met een korte linkerarm, pas sinds tien jaar heb ik een kunstarm. Mijn eerste baan was apothekersassistente; dat heb ik tien jaar gedaan totdat ik door die korte arm teveel last van mijn rug kreeg. Als omscholing heb ik de opleiding HBO Psychosociaal Werk gedaan. Ik heb nog een aantal jaar met dak- en thuislozen en moeilijk opvoedbare jongeren gewerkt. Uiteindelijk ben ik door mijn rugklachten arbeidsongeschikt verklaard, maar niets doen kan ik niet. Is het werk voor het Huurdersplatform wat ze ervan had verwacht? Ingrid: Eigenlijk ben ik er niet met zulke uitgesproken verwachtingen aan begonnen. Ik laat dit soort dingen altijd een beetje op me afkomen. De enige verwachting en hoop die ik had, was dat ik mij betrokken zou voelen bij het onderwerp wonen en die verwachting is gelukkig uitgekomen. Straatnamen verklaard Schildersbuurt De straten in deze wijk zijn genoemd naar kunstschilders. Pieter Bruegel de Oude Brabantse kunstschilder, geboren in Breda of Bree (onzeker), circa Hij overleed op 9 september 1569 in Brussel. Vader van Pieter Brueghel de Jonge en van Jan Brueghel de Oude. De naam van Bruegel wordt ook vaak geschreven als Brueghel, zoals ook zijn beroemde zoons en kleinzoon heten. De schrijfwijze zonder H werd door Pieter Bruegel van 1559 tot zijn dood gebruikt. Zijn bijnamen zijn Boeren-Bruegel, Vieze Bruegel en Peer den Drol. Karel (Carel) van Mander Kunstschilder en schrijver van Vlaamse afkomst. Geboren in Meulebeke, mei 1548 en overleden in Amsterdam op 11 september Volgens diverse bronnen behoorde Frans Hals tot Van Manders leerlingen. Van Mander leefde zijn laatste jaren eerst in Heemskerk, in het buiten Sevenbergen, en daarna in Amsterdam. Hij overleed op 58-jarige leeftijd en werd twee dagen later begraven vanuit een pand op het Rokin. Als de doot komt daer en is geen anderen raet, dan stille legghen en sterven, zou hij hebben opgemerkt. Jacob Cornelisz. van Oostsanen Nederlands schilder en ontwerper van houtsneden. Hij wordt beschouwd als een van de grote Nederlandse meesters uit de eerste helft van de zestiende eeuw. De schrijver-schilder Karel van Mander meldt in zijn Schilder-boeck uit 1604 dat de schilder Jacob Cornelisz. van Oostsanen geboren werd in het dorp Oostzaan in Waterland (ten noorden van Amsterdam). Later vestigde Jacob zich in Amsterdam; daarom wordt hij ook wel Jacob Cornelisz. van Amsterdam genoemd. Zijn geboortejaar is niet precies bekend. Omdat Jacobs zoon, de schilder Dirck Jacobsz., volgens Van Mander in 1567 stierf in de leeftijd van ongeveer zeventig jaar, wordt Jacobs geboortejaar rond vermoed. Hij overleed vóór 18 oktober Anthonis Mor van Dashorst Nederlands kunstschilder. Hij werd ook Anthonie, Anthonis, Ant(h)onius of Antoon Mor of Antonio Moro genoemd. De geboortedatum van Mor wordt geplaatst tussen 1516 en 1519 in Utrecht en zijn sterfdatum circa 1575 in Antwerpen. Mor vervaardigde vrijwel uitsluitend portretten. Hij doorliep een spectaculaire loopbaan als portretschilder in dienst van de Habsburgers. Over het leven en de werkpraktijk van Anthonis Mor van Dashorst is weinig bekend. In navolging van Carel van Mander gaat men ervan uit dat Mor een leerling van Jan van Scorel was. Jacobus Hendricus (Jacob) Maris Nederlands impressionistisch kunstschilder van de Haagse School. Geboren op 25 augustus 1837 in Den Haag en overleden op 7 augustus 1899 in Karlsbad. Jacob was naast kunstschilder ook etser en lithograaf. Jacob Maris, zoon van de boekdrukker Mattheus Marris en Hendrika Bloemert, werd als de oudste van drie broers geboren in 1837 in Den Haag. Zijn grootvader Wenzel Maresch was in Praag geboren en trouwde met de Amsterdamse Metge Smit in Den Haag, even na Hun zoon Mattheus werd 9 jaar later geboren. Zijn naam werd als Marris geboekt. 13

14 ijmuiden uit wijk aan zee beverwijk uitgeest heemskerk velsen in de IJmond! Kerstavond onder Wijkertoren 1-daagse Theaterworkshop Toneel op Stal Terwijl Bertje het geitje gekke bokkespronken maakt in het weiland, je neus de boerderijgeuren opsnuift, je oren allerlei vrolijke dierengeluidjes horen, leer je toneel maken met alles wat de boerderij te bieden heeft. Natuurlijk doen ook de dieren mee om samen een spannend avontuur te beleven. Kosten: 35,00 (inclusief lunch) Leeftijd: 4 tot en met 7 jaar Tijd: van uur tot uur Informatie en inschrijven via of bel Foto: Leo Tillmans Dinsdag 24 december 2013 Kerstavond van uur tot uur. Kerkplein onder de Wijkertoren, Beverwijk. Nieuwjaarsdijk in Wijk aan Zee Locatie: Informatieboerderij Zorgvrij Genieweg 50, 1981 LN Velsen-Zuid Informatie: Woensdag 1 januari 2014 Nieuwjaarsduik in Wijk aan Zee Kijken? Om uur is het startschot. Meedoen? Schrijf je in op > Recept van WOONopMAAT Wie is wie bij WOONopMAAT en wat koken ze? Deze keer Hans Bakker, projectleider Technische Zaken Kip met tapenade 14 Ik werk nu bijna een jaar op de afdeling Technische Zaken, als opvolger van Henk van Teeckelenburgh. Nu is Henk natuurlijk niet te evenaren, dus probeer ik het maar op mijn eigen (wijze) manier. Zo ook met het gerecht. Koken vind ik een leuke bezigheid. Niet de standaard kant en klare pakketjes uit de supermarkt, maar met even wat meer aandacht aparte gerechtjes klaarmaken. Dit is een redelijk eenvoudig, snel klaar te maken gerecht. Met de komende kerstperiode als hoofdgerecht heerlijk in te voegen. Eet smakelijk! Voor 4 personen: 4 kipfilets, 4 eetlepels groene olijventapenade, 8 dunne plakjes gerookte pancetta (of mager spek), 2 tenen knoflook, fijngesneden, 250 g kerstomaatjes, gehalveerd, zout en peper, 100 ml droge witte wijn, 2 eetlepels olijfolie, 8 sneetjes ciabatta Verwarm de oven voor op 220 graden. Leg de kipfilets op een snijplank en kerf elke kipfilet drie keer diep in. Bestrijk de kipfilet met een eetlepel van de tapenade en druk deze diep in de inkervingen. Omwikkel elke kipfilet met twee of drie plakjes Pancetta. Schik de kipfilets in een ondiepe ovenschaal en verdeel de knoflook en de tomaten eromheen. Bestrooi met wat zout en peper en sprenkel er de wijn en 1 eetlepel van de olie over. Zet de kip circa 25 minuten in de oven. Haal de kip uit de oven en dek losjes af met aluminium folie. Laat vijf minuten rusten. Verwarm de gril voor op de hoogste stand. Bestrijk de sneetjes ciabatta met de resterende olie en laat ze in twee à drie minuten aan beide zijden goudbruin kleuren. Schep de kip en tomaten op de borden, schep de jus erover en seveer met de getoaste ciabatta. Voor de caloriefreaks onder ons; caloriën 602 kcal, eiwit 50,21 gr, koolhydraten 74,98 g, vet 27,70 g.

15 Actief in de buurt AGENDA Kerstvakantie-activiteiten Het team kinderwerk van Stichting Welzijn Beverwijk organiseert de komende kerstvakantie weer diverse leuke activiteiten voor kinderen van de basisschool op de volgende locaties: - Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk (Broekpolder); voor informatie en aanmelding - Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk; voor informatie en aanmelding Bewegen is goed voor iedereen en zeker als u een dagje ouder wordt! Stichting Welzijn Beverwijk is gestart met 2 wandelgroepjes op dinsdagochtend. Ook als u wat slechter ter been bent of met een rollator loopt! Natuurlijk onder deskundige begeleiding. Er zijn geen kosten aan verbonden, de komende wandelingen zijn op 17 december, 14 en 28 januari. Meer informatie: Stichting Welzijn Beverwijk, Agnes Jacobs, consulent senioren, telefoon: Wandelgroep voor senioren start vanuit wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Start uur, einde uur. Wandelgroep voor senioren start in wijk Meerestein. De start- en eindplek is het gebouw van het Leger des Heils, Geijsendorfferlaan 4 in Beverwijk. Start om uur, einde uur. Open eettafel bij buurthuis Wijk aan Duin. Nieuw bij buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2 c is de open eettafel op maandag van uur tot uur. Vrijwilligers koken voor u een voor-, hoofd- en nagerecht. Samen eten is zoveel leuker! De kosten zijn 6,50 per keer, opgeven tot vrijdag uur via Stichting Welzijn Beverwijk, telefoon , tussen uur en uur. Het nieuwe Jongerenwerkteam Inside de Broekpolder Sinds september van dit jaar is er een heel nieuw team van jongerenwerkers Inside de Broekpolder gestart. Met zijn vieren zorgen zij ervoor dat Inside54 vier middagen en twee avonden open is voor tieners van 11 tot en met 17 jaar, onder het motto: Voor ieder wat chills. Het team is te vinden op Twitter en Hyves en te bereiken via WhatsApp. Wil je meer weten of op een andere manier met hen in contact komen check dan of kom even langs bij Inside54, Schutterskwartier 54 in Heemskerk. Nooit te oud om te leren! Welschap organiseert samen met SeniorWeb een Computer-inloop. Op maandagochtend van 9.30 uur tot uur kunt u met al uw vragen op het gebied van computers en tablets terecht in het Spectrum, Lauraplein 1. Uw vragen worden beantwoord door de ambassadeurs van SeniorWeb. Deze inloop is gratis. Bij Welschap kunt u elke dag Klaverjassen. In het Spectrum om de week op maandagmiddag en avond, elke donderdagmiddag en op dinsdagmiddag alleen vrouwen. In de Schuilhoek elke maandagmiddag. In de Stut om de week op dinsdagavond. In de Jansheeren op woensdagmiddag. U kunt gewoon een keer langskomen en meedoen. Gezellige Rommelmarkt in Zuidbroek-Oosterwijk, in de Stut, Maasstraat 3 in Heemskerk, op zaterdag 11 januari en 8 maart. U kunt er heerlijk rondstruinen op zoek naar dat ene artikeltje of uw spullen te koop aanbieden. Tafels reserveren en afrekenen kan op de donderdag ervoor, 9 januari en 6 maart, van 9.00 uur tot uur in de Stut. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Elke woensdagavond is het Buurtavond in de Schuilhoek, bedoeld voor bewoners die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten en met elkaar een kopje koffie of drankje te drinken. Tijd: uur tot uur. Een gezellige Buurtkien in Zuidbroek-Oosterwijk op zaterdag 15 maart om uur in ontmoetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 in Heemskerk. Drie Kienrondes plus een loterij. Vrijwilligerswerk is gezellig, leerzaam, uitdagend en goed voor uw contacten. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk een manier is om je minder eenzaam te voelen. Welschap heeft allerlei leuke functies. Informatie & contact - U bent welkom in de buurtcentra van Welschap: de Schuilhoek, van Bronckhorststraat 1 of het Spectrum, Lauraplein 1. Of kijkt u op vrijdag 20 december Workshop kerststuk maken voor 55+ Tijd: van uur tot uur Kosten: 18,00 Paviljoen Westerhout Westerhoutplein AA Beverwijk Inschrijven: of mail zondag 29 december Curieus Op de overdekte markt van De Bazaar vind je tal van verzamelobjecten, kunst, antiek, brocante, vintage en curiosa. Tijd: uur tot uur Kosten: 2,30, kinderen tot 12 jaar gratis De Bazaar, in De Beursvloer Montageweg PH Beverwijk Telefoon: Meer informatie: van 21 december t/m 5 januari Kerstvakantie activiteiten Zorgvrij Tijd: van uur en uur Leeftijd: 5 tot en met 12 jaar Wintermemo knutselen Maak een gezellige wintermemo. Kleuren, knippen en plakken en je gaat nooit meer iets vergeten. Kosten 3,50 Waskaarsen rollen Rol een geurige kaars van bijenwas en brand de kaars met Kerst of met Oud en Nieuw! Kosten 2,00 Informatieboerderij Zorgvrij Genieweg 50, 1981 LN Velsen Zuid Telefoon: maandag 23 december Workshop Van Koe tot Cake Tijdens deze workshop ga je met de boer een koe melken, raap je eieren uit het kippenhok, maal je meel en bak je hiervan cakejes. Nog even versieren in Kerstsfeer en eet smakelijk! Tijd: uur tot uur Kosten: 15,00, Leeftijd: 8 tot en met 12 jaar Aanmelden: Ja, minimaal 10 dagen van tevoren Kinderboerderij Zorgvrij. 15

16 Puzzel PUZZEL MEE PER POST! De oplossing van de puzzel van de vorige uitgave was: Koningslinde. Deze keer zijn de prijzen gewonnen door: Eerste prijs geschenkbon t.w.v. 25,-: A.M.A. Mulder, Heemskerk Tweede prijs geschenkbon t.w.v. 20,-: M. Veerbeek, Beverwijk Derde prijs geschenkbon t.w.v. 15,-: C. Brouwer, Heemskerk Horizontaal 1 persoonlijk voornaamwoord - 3 water in Friesland - 4 regeringsreglement - 5 meterton 6 voormiddag - 7 rondhout - 8 voorzetsel - 9 achter - 11 persoonlijk voornaamwoord 12 zuiver - 14 insect - 15 vrouwelijke titel 17 zangstuk - 19 meervoud - 21 roem - 22 betalingswijze - 25 man van adel - 26 Sociale Dienst - 27 smekend verzoek - 28 vreemde munt - 29 plaats in Frankrijk - 30 dier in het kerstverhaal - 31 kerkdienst - 32 gesloten - 33 motorraces - 34 ten laatste 36 zacht metalen buisje - 38 Europese Economische Gemeenschap - 40 aanwijzing 42 kerstboomversiering - 44 tijdmaat - 46 uniform van een lakei - 48 hemoglobine - 50 vordering - 51 planeet - 53 met bestemming 54 tam - 55 voertuig van de kerstman - 57 onmeetbaar getal - 59 voegwoord - 60 onmisbaar voor een witte kerst - 63 bevel 64 sterkedrank - 65 dierenmond - 66 niet (in samenstellingen) - 67 dier in het kerstverhaal - 68 kledingstuk. Verticaal 1 Europeaan - 2 gulle gever - 5 moeder van het kerstkind - 9 Romeinse keizer - 10 dier dat de slee van de kerstman trekt - 11 noot - 13 tijdperk - 14 verlegen - 16 bloeiwijze - 18 noot - 20 kerstgedachte - 22 begin - 23 Spaanse uitroep - 24 periode voor Kerstmis 26 wijnsoort - 28 waterplant - 29 ongebruikt 31 insect - 33 uniform - 35 stremsel - 37 studiefonds - 39 bitterheid - 41 wieg van het kerstkind - 43 gezongen muziekstuk - 45 feestelijke wijn - 47 smerig - 49 zeeboezem 52 godsdienst - 53 spijslijst - 56 in gebruik gegeven - 58 rond kerstmis regelmatig gesignaleerd wezen - 61 boom - 62 verlangen 65 dierengeluid - 66 onder andere Belangrijke adressen en telefoonnummers CALLCENTER WOONopMAAT Voor al uw onderhoudsverzoeken: telefoon (0900) ( 0,01 p.m.) of KANTOOR WOONopMAAT Jan Ligthartstraat BE Heemskerk Telefoon: (0251) Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur KOOPenHUUR HEEMSKERK Van Coevenhovenstraat NW Heemskerk Telefoon: (0251) Openingstijden: maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur vrijdag uur zaterdag uur BRANTJES MAKELAARS Stationsplein 2a 1948 LB Beverwijk Telefoon: (0251) Openingstijden: maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur vrijdag uur zaterdag uur HUURDERSPLATFORM WOONopMAAT Van der Hoopstraat TT Beverwijk Telefoon: (0251) Spreekuur: iedere woensdag uur 16 Schrijf de oplossing van deze puzzel op een briefkaart en stuur die vóór 1 februari 2014 naar: Redactie Thuis in de IJmond, Postbus 20, 1960 AA Heemskerk. > Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal 1 inzending per adres.

Beverwijk Plesmanweg 393. Vraagprijs 124.500 k.k.

Beverwijk Plesmanweg 393. Vraagprijs 124.500 k.k. Beverwijk Plesmanweg 393 Vraagprijs 124.500 k.k. www.brantjes.nl www.brantjes.nl Tekening www.brantjes.nl Omschrijving STARTERSLENING MOGELIJK! NU EXTRA WOONVOORDEEL VAN 5.000,-!!! Indien u dit appartement

Nadere informatie

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen WonenaandeAa 30eengezinswoningen Wonen aan de Aa Geachte lezer, In de prachtig groene buurt Beeklust aan de Rombout Verhulstlaan bouwt Beter Wonen 30 grondgebonden woningen. Met Wonen aan de Aa ontstaat

Nadere informatie

Linschotensingel 1 AA 3525 XA UTRECHT (HOOGRAVEN)

Linschotensingel 1 AA 3525 XA UTRECHT (HOOGRAVEN) Linschotensingel 1 AA - UTRECHT Linschotensingel 1 AA 3525 XA UTRECHT (HOOGRAVEN) VERKOCHT 70m 2 030-2100401 info@rvlmakelaars.nl ADRES KANTOOR Prins Hendriklaan 44 3583 EN, UTRECHT OMSCHRIJVING Een licht

Nadere informatie

Vraagprijs 160.000,- k.k.

Vraagprijs 160.000,- k.k. BAARSCHOOTSEKREEK 4D ROTTERDAM Rustig gelegen 3-kamer appartement met royaal balkon op het zuiden in het luxe appartementencomplex De Olympus in Rotterdam IJsselmonde. Het appartement ligt op de 2e etage,

Nadere informatie

Vraagprijs 218.000,- k.k.

Vraagprijs 218.000,- k.k. SASSEMERHOF 66 SASSENHEIM Royaal en uitstekend onderhouden 3-kamer appartement met balkon op het zuiden in het luxe appartementencomplex De Sassemerhof. Het appartement ligt op de 7e etage en beschikt

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Weidelanden. Wij starten op 9 januari 2014 met het verhuren van 6 sociale huurappartementen en 6 maisonnettes in Hazerswoude-Dorp

Weidelanden. Wij starten op 9 januari 2014 met het verhuren van 6 sociale huurappartementen en 6 maisonnettes in Hazerswoude-Dorp Habeko wonen gewoon goed Weidelanden Wij starten op 9 januari 2014 met het verhuren van 6 sociale huurappartementen en 6 maisonnettes in Hazerswoude-Dorp 6 appartementen en 6 maisonnettes op een mooie

Nadere informatie

TE HUUR. Huizen. Gooierserf 168. Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift

TE HUUR. Huizen. Gooierserf 168. Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift TE HUUR Huizen HUIZEN NABIJ HISTORISCH CENTRUM EN JACHTHAVEN Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift - Grote zonnige woonkamer met ruime eetkamer - Luxe ruime keuken in

Nadere informatie

Weteringstraat 2C AALSMEER Vraagprijs: 219.000 k.k.

Weteringstraat 2C AALSMEER Vraagprijs: 219.000 k.k. Weteringstraat 2C AALSMEER Vraagprijs: 219.000 k.k. In het centrum van Aalsmeer bieden wij u aan op de 1e verdieping een mooi starters appartement. Het 2 kamerappartement is netjes afgewerkt en bijgehouden.

Nadere informatie

JOHAN WILLEM FRISOSTRAAT 105 / WIJK

JOHAN WILLEM FRISOSTRAAT 105 / WIJK TE_KOOP ZOETERMEER Vraagprijs: 112.500,= k.k. Bouwjaar 1973 Woonoppervlakte 59 m² Inhoud 165 m³ Servicekosten 209,10 per maand Aanvaarding In overleg LET OP: Geheel gerenoveerd appartement o.a. voorzien

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Antwerpenstraat 532

TE KOOP. Breda Antwerpenstraat 532 TE KOOP Breda Antwerpenstraat 532 Royaal en zeer goed onderhouden driekamerappartement (voorheen 4) met zonnig balkon, fraai uitzicht en berging in het souterrain. Het appartement ligt op de 9 e verdieping,

Nadere informatie

Bos en Lommerweg 3 I, 1055 DK Amsterdam Vraagprijs 154.000,- k.k.

Bos en Lommerweg 3 I, 1055 DK Amsterdam Vraagprijs 154.000,- k.k. Bos en Lommerweg 3 I, 1055 DK Amsterdam Vraagprijs 154.000,- k.k. Kuijs Reinder Kakes Valkenburgerstraat 67 a + b 1011 MG, Amsterdam Tel: 020-6265361 amsterdam@krk.nl www.krk.nl Omschrijving Op de hoek

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Huren in een wijk met karakter Hofstede Elderom is een wijk met karakter in het noordelijke

Nadere informatie

Huurprijs 920,44 p.m.

Huurprijs 920,44 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor G. Kok BV is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen makelaar mee te nemen voor uw belangenbehartiging

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

TE KOOP. de Wilmskamp 211, 7552 GZ Hengelo. Vraagprijs 89.500,- k.k.

TE KOOP. de Wilmskamp 211, 7552 GZ Hengelo. Vraagprijs 89.500,- k.k. TE KOOP de Wilmskamp 211, 7552 GZ Vraagprijs 89.500,- k.k. Omschrijving Heerlijk licht en luxe afgewerkt 2-kamer appartement met een ruime inpandige berging/werkruimte, gelegen op de derde verdieping.

Nadere informatie

TE KOOP GASTHUISLAAN 101 TE S-GRAVENZANDE VRAAGPRIJS 215.000,- K.K.

TE KOOP GASTHUISLAAN 101 TE S-GRAVENZANDE VRAAGPRIJS 215.000,- K.K. TE KOOP GASTHUISLAAN 101 TE S-GRAVENZANDE VRAAGPRIJS 215.000,- K.K. Omschrijving Ben je een starter of wilt u kleiner gaan wonen? Dan is een kijkje nemen in dit modern en royaal ingedeeld appartement met

Nadere informatie

92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. Brusselstraat 670 4826NR, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg

92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. Brusselstraat 670 4826NR, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg Brusselstraat 670 4826NR, Breda Oppervlakte: 90 m 2 Aantal kamers: 4 Appartement 92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 212.500,= k.k.

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 212.500,= k.k. TE_KOOP WADDINXVEEN Vraagprijs: 212.500,= k.k. Bouwjaar 1984 Woonoppervlakte 92 m² Perceeloppervlakte 110 m² Inhoud 300 m³ Aanvaarding Direct VERHUIZEN BINNEN EEN MIDDAG!!! Fijne 5-kamer eengezinswoning

Nadere informatie

Prinses Beatrixlaan 100 RIJSWIJK

Prinses Beatrixlaan 100 RIJSWIJK Prinses Beatrixlaan 100 RIJSWIJK Prinses Beatrixlaan 100 2286 LC Prinses Beatrixlaan 100, 2286 LC te Rijswijk Op centrale locatie gelegen zeer goed onderhouden 4 kamer appartement op de 3e verdieping.

Nadere informatie

Perfecte plek met fantastisch uitzicht!

Perfecte plek met fantastisch uitzicht! Perfecte plek met fantastisch uitzicht! Realengracht 170 te Amsterdam Algemeen: Een fantastisch uitzicht, dé perfecte plek, voorbij varende bootjes en 's winters het ijspret voor de deur, wie wil dit uitzicht

Nadere informatie

Lommerhof. Schapenweide 2 t/m 74, Duiven. Royale driekamer huurappartementen

Lommerhof. Schapenweide 2 t/m 74, Duiven. Royale driekamer huurappartementen Lommerhof Schapenweide 2 t/m 74, Duiven Royale driekamer huurappartementen Inhoudsopgave Pag. 2 Inhoudsopgave Pag. 3 Plaatsinformatie Duiven Pag. 4 Omschrijving woning en kenmerken Pag. 5 Het woongebouw

Nadere informatie

Super appartement met prachtig uitzicht!

Super appartement met prachtig uitzicht! Super appartement met prachtig uitzicht! Realengracht 172 te Amsterdam Algemeen: Een fantastisch uitzicht, dé perfecte plek, met voorbij varende bootjes en met 's winters ijspret voor de deur! Wie wil

Nadere informatie

Stadhoudersring 196 Zoetermeer

Stadhoudersring 196 Zoetermeer Stadhoudersring 196 Zoetermeer Stadhoudersring 196 te Zoetermeer Ruim en licht 5 kamer appartement aan de Stadhoudersring. Het betreft hier het grote type met een netto woonoppervlak van ca. 90 m² inclusief

Nadere informatie

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Amerbos 291, 1025 ZE Amsterdam. Kant-en-Klaar. Comfortabel wonen. Keurig afgewerkt. Actieve VvE.

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Amerbos 291, 1025 ZE Amsterdam. Kant-en-Klaar. Comfortabel wonen. Keurig afgewerkt. Actieve VvE. Huizen van Hoekstra & van Eck Amerbos 291, 1025 ZE Amsterdam Kant-en-Klaar Comfortabel wonen Keurig afgewerkt Actieve VvE Lift aanwezig H16 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage

Nadere informatie

TE KOOP. RE/MAX Hofstad Makelaars K.K. Heiloostraat KE Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade AL Den Haag

TE KOOP. RE/MAX Hofstad Makelaars K.K. Heiloostraat KE Den Haag. RE/MAX Hofstad Makelaars. Soestdijksekade AL Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars TE KOOP Heiloostraat 243 2547 KE Den Haag RE/MAX Hofstad Makelaars Soestdijksekade 337 2574 AL Den Haag 070-4483150 info@remax-hofstad.nl remax-hofstad.nl 89.500 K.K. Keurig 2

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Iepenschans 35. Vraagprijs: 145.000 k.k. 2352 BH Leiderdorp. Rijnhart Wonen. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop

Iepenschans 35. Vraagprijs: 145.000 k.k. 2352 BH Leiderdorp. Rijnhart Wonen. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop Iepenschans 35 2352 BH Leiderdorp woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 145.000 k.k. Rijnhart Wonen verkoop@rijnhartwonen.nl 071-581 11 85 www.rijnhartwonen.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Het Hoefijzer Het Hoefijzer bestaat uit 45 levensloopbestendige appartementen verdeeld over twee gebouwen in drie bouwlagen. Het hoofdgebouw, voorzien van

Nadere informatie

Akkerdistelstraat 35 - Goes

Akkerdistelstraat 35 - Goes q Akkerdistelstraat 35 - Goes Vraagprijs 189.000,- k.k. Omschrijving Akkerdistelstraat 35 - Goes Keurig onderhouden en luxe uitgevoerd 3-kamerappartement gelegen op de eerste verdieping van een nieuw appartementencomplex

Nadere informatie

TE KOOP. ALPHEN AAN DEN RIJN Willem de Zwijgerlaan 31. Koopsom 121.000,= k.k. Gezellig 3-kamerappartement met tuin!

TE KOOP. ALPHEN AAN DEN RIJN Willem de Zwijgerlaan 31. Koopsom 121.000,= k.k. Gezellig 3-kamerappartement met tuin! TE KOOP ALPHEN AAN DEN RIJN Willem de Zwijgerlaan 31 Koopsom 121.000,= k.k. Gezellig 3-kamerappartement met tuin! Aarplein 2 2406 BZ ALPHEN AAN DEN RIJN Tel.: 0172-473351 Fax: 0172-490004 E-mail: alphen@drieman.nl

Nadere informatie

Digizine Woonservice, Totale aanbod Digizine editie 37 De reactietermijn loopt tot maandag 21 september 2015 08:00 uur.

Digizine Woonservice, Totale aanbod Digizine editie 37 De reactietermijn loopt tot maandag 21 september 2015 08:00 uur. igizine Woonservice, Totale aanbod igizine editie 37 e reactietermijn loopt tot maandag 21 september 2015 08:00 uur. Actueel aanbod SENIORENWONING Blinkertlaan 38 2015 EG Haarlem Wijk : West Woningnummer

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Beneluxlaan 62 3527HV, UTRECHT. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.

Beneluxlaan 62 3527HV, UTRECHT. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar. Beneluxlaan 62 3527HV, UTRECHT Vraagprijs Soort woning : galerijflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1963 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 74 m² Inhoud : 214 m³ 0900-9100100 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Oostburgwal Arnhem. Huurprijs 900,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl

Oostburgwal Arnhem. Huurprijs 900,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl Oostburgwal Arnhem Huurprijs 900,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Arnhem Arnhem is meer dan duizend jaar geleden als een klein gehucht ontstaan langs de Sint-Jans beek. Dat is de beek

Nadere informatie

Albert Schweitzerplaats 573. 120.000 k.k. 3069 GP Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Albert Schweitzerplaats 573. 120.000 k.k. 3069 GP Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Albert Schweitzerplaats 573 3069 GP Rotterdam woonoppervlakte 86 m 2 3 slaapkamers te koop 120.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Hamstraat 50-d Roermond

Hamstraat 50-d Roermond Hamstraat 50-d Roermond Vraagprijs: 300.000,00 k.k. Omschrijving Verrassend ruim (ca. 140 m2!) appartement gelegen hartje binnenstad in het uitzonderlijke appartementencomplex De Stad Parijs met, vanuit

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Forellendaal 355 2553JN, 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.

Forellendaal 355 2553JN, 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar. Forellendaal 355 2553JN, 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs Soort woning : galerijflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1976 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 70 m² Inhoud : 180 m³ 0900-9100100 (lokaal

Nadere informatie

Gruttersdijk 32 A 3514 BH UTRECHT (VOGELENBUURT)

Gruttersdijk 32 A 3514 BH UTRECHT (VOGELENBUURT) Gruttersdijk 32 A - UTRECHT Gruttersdijk 32 A 3514 BH UTRECHT (VOGELENBUURT) 175.000,- k.k. 43m 2 030-2100401 info@rvlmakelaars.nl ADRES KANTOOR Prins Hendriklaan 44 3583 EN, UTRECHT OMSCHRIJVING In de

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ANTILOPESPOOR 371 3605 VE TE MAARSSEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ANTILOPESPOOR 371 3605 VE TE MAARSSEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ANTILOPESPOOR 371 3605 VE TE MAARSSEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Te koop. 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin. Binnensingel 16, 3291 TC Strijen

Te koop. 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin. Binnensingel 16, 3291 TC Strijen Te koop 2-kamer benedenwoning met 80 m2 op het zuiden gelegen achtertuin Binnensingel 16, 3291 TC Strijen Algemeen Deze benedenwoning is gebouwd in 1971 en maakt deel uit van 4 appartementen, waarvan 2

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

Dubbel bovenhuis in luxe appartementencomplex

Dubbel bovenhuis in luxe appartementencomplex Dubbel bovenhuis in luxe appartementencomplex Tolstraat 26 te Amsterdam Eerste indruk: Prachtig dubbel bovenhuis (circa 90 m²) op de hoogste verdieping van een luxe appartementencomplex in hartje De Pijp.

Nadere informatie

Minervaplein 40 G - Rotterdam Huurprijs 964,97 p.m.

Minervaplein 40 G - Rotterdam Huurprijs 964,97 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Minervaplein 40 G - Rotterdam Huurprijs 964,97 p.m. Minervaplein 40g te Rotterdam - 110-Morgen Omschrijving 4-kamer appartement gelegen

Nadere informatie

TE KOOP TILBURG, EUROPALAAN 65

TE KOOP TILBURG, EUROPALAAN 65 Droomhuistilburg.nl TE KOOP TILBURG, EUROPALAAN 65 LICHT EN COMFORTABEL APPARTEMENT IN TILBURG-WEST. INSTAPKLAAR MET SCHITTEREND UITZICHT OP BREDE GROENSTROOK. EEN ABSOLUTE BUITENKANS! DEZE LICHTE EN ZONNIGE

Nadere informatie

TE KOOP. Westerdok 652, 1013 BV Amsterdam. Vraagprijs 345.000,- k.k.

TE KOOP. Westerdok 652, 1013 BV Amsterdam. Vraagprijs 345.000,- k.k. TE KOOP Westerdok 652, 1013 BV Vraagprijs 345.000,- k.k. Omschrijving 3-kamer appartement op een fijne locatie op 10 minuten lopen van het Centraal Station. Met lift, een aparte berging en een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Apollostraat 26 - Rotterdam Huurprijs 1.026,63 p.m.

Apollostraat 26 - Rotterdam Huurprijs 1.026,63 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Apollostraat 26 - Rotterdam Huurprijs 1.026,63 p.m. Apollostraat 26 te Rotterdam - 110-Morgen Omschrijving Modern 3-kamer appartement gelegen

Nadere informatie

V. LINSCHOTENLAAN 332 HILVERSUM.

V. LINSCHOTENLAAN 332 HILVERSUM. V. LINSCHOTENLAAN 332 HILVERSUM. Voorwoord Namens de verkoper(s) bedanken wij u voor de getoonde belangstelling voor hun woning. Ook voor de verkoper is deze periode spannend en uiteraard zijn zij zeer

Nadere informatie

TE_KOOP MARTIN LUTHER KINGLAAN 614 DIEMEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 188.000,= k.k.

TE_KOOP MARTIN LUTHER KINGLAAN 614 DIEMEN. www.holland-huis.nl. Vraagprijs: 188.000,= k.k. TE_KOOP DIEMEN Vraagprijs: 188.000,= k.k. Bouwjaar 1972 Woonoppervlakte 110 m² Inhoud 300 m³ Servicekosten 240,78 per maand Aanvaarding In overleg Op de vierde verdieping van een goed onderhouden appartementencomplex

Nadere informatie

Kornalijnhorst HZ, 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs (lokaal tarief)

Kornalijnhorst HZ, 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs (lokaal tarief) Kornalijnhorst 120 2592HZ, 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs Soort woning : portiekflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1968 Aantal kamers : 4 Woonoppervlakte : 118 m² Inhoud : 365 m³ 0900-9100100 (lokaal

Nadere informatie

8 Rijwoningen. Vlinderlaan

8 Rijwoningen. Vlinderlaan 8 Rijwoningen Vlinderlaan Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping (Huisnummer 94j is gespiegeld.) Voorgevel Vlinderlaan Doorsnede hoekwoning 2 HOEKWONINGEN Vlinderlaan 94a en 94j Woningomschrijving

Nadere informatie

Realengracht 168 te Amsterdam

Realengracht 168 te Amsterdam Op prachtige locatie aan het water een mooi verbouwd 3-k.appartement circa 82m² Realengracht 168 te Amsterdam Eerste indruk: Gelegen op een verrukkelijke locatie aan het water, op de Westelijke Eilanden

Nadere informatie

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN. Vraagprijs: ,= k.k.

TE_KOOP KORENAKKER 25 WADDINXVEEN.  Vraagprijs: ,= k.k. TE_KOOP WADDINXVEEN Vraagprijs: 212.500,= k.k. Bouwjaar 1984 Woonoppervlakte 92 m² Perceeloppervlakte 110 m² Inhoud 300 m³ Aanvaarding Direct VERHUIZEN BINNEN EEN MIDDAG!!! Fijne 5-kamer eengezinswoning

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2 8261 AR KAMPEN

BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2 8261 AR KAMPEN BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2 8261 AR KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 BUITEN NIEUWSTRAAT 59-2, KAMPEN Dit appartement heeft een balkon over de gehele

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Gedempte Tankgracht 38 'S-GRAVENZANDE. Vraagprijs 279.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus.

Gedempte Tankgracht 38 'S-GRAVENZANDE. Vraagprijs 279.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus. Gedempte Tankgracht 38 'S-GRAVENZANDE Vraagprijs 279.000,- k.k. HELM & HEUS MAKELAARS VREEBURGHLAAN 1 S-GRAVENZANDE Tel: 0174 419000 info@helmheus.nl Helm & Heus makelaars O.G. b.v. * Woningen * bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Bagijnenwaard 258 2716XE, ZOETERMEER. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl

Bagijnenwaard 258 2716XE, ZOETERMEER. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl Bagijnenwaard 258 2716XE, ZOETERMEER Vraagprijs 95.000 k.k. Soort woning : portiekflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1975 Aantal kamers : 2 Woonoppervlakte : 57 m² Inhoud : 145 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Kerkweg 26 - VOORHOUT. 359.000,- k.k.

Kerkweg 26 - VOORHOUT. 359.000,- k.k. Kerkweg 26 - VOORHOUT 359.000,- k.k. Kerkweg 26 - VOORHOUT 359.000,- k.k. Werkelijk schitterend luxe afgewerkt appartement voorzien van vloerverwarming in het centrum van Voorhout! Gelegen op de 2e verdieping

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht Huizen van Hoekstra & van Eck Jan Evertsenstraat 637, 1061 XZ Amsterdam 2008 gebouwd Vrij uitzicht Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056 Eigen parkeerplaats H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

TE KOOP. Bandoengstraat 38, 7556 TG Hengelo. Vraagprijs 107.500,- k.k.

TE KOOP. Bandoengstraat 38, 7556 TG Hengelo. Vraagprijs 107.500,- k.k. TE KOOP Bandoengstraat 38, 7556 TG Vraagprijs 107.500,- k.k. Omschrijving Heerlijk instap klaar appartement op loopafstand van het centrum gelegen. Dit 3-kamer appartement (voorheen 4- kamers) is vanaf

Nadere informatie

Statenjachtstraat 209

Statenjachtstraat 209 Statenjachtstraat 209 Comfortabel en rustig wonen met weids uitzicht over de stad. Dit zeer lichte en goed afgewerkte appartement biedt het allemaal: de rust van Amsterdam Noord en tegelijkertijd, op een

Nadere informatie

Gelreweg 71 - Harderwijk

Gelreweg 71 - Harderwijk Huurprijs 695,-- per maand Omschrijving TE HUUR: Gelreweg 71, 3843 AN Harderwijk (Beschikbaar medio juli 2013) Prima afgewerkt HOEKAPPARTEMENT gelegen op de 2e verdieping van het appartementengebouwen

Nadere informatie

Pastoor Gowthorpestraat 37. Vraagprijs 157.500,- K.K. Barneveld

Pastoor Gowthorpestraat 37. Vraagprijs 157.500,- K.K. Barneveld Pastoor Gowthorpestraat 37 Vraagprijs 157.500,- K.K. Barneveld Barneveld, Pastoor Gowthorpestraat 37 Vraagprijs 157.500 - K.K. OMSCHRIJVING LIGGING BEGANE GROND 1 e VERDIEPING ALGEMEEN Fraai gelegen 2-2

Nadere informatie

Zwedenburg BM, 'S-GRAVENHAGE (lokaal tarief)

Zwedenburg BM, 'S-GRAVENHAGE (lokaal tarief) Zwedenburg 272 2591BM, 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs 121.000 k.k. Soort woning : galerijflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1965 Aantal kamers : 4 Woonoppervlakte : 80 m² Inhoud : 236 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

Trumanlaan 12 - Goes

Trumanlaan 12 - Goes q Trumanlaan 12 - Goes Vraagprijs 159.000,- k.k. Omschrijving Trumanlaan 12 - Goes Aantrekkelijke hoekwoning met berging en vrij uitzicht aan de achterzijde. Deze hoekwoning met maar liefst 4 slaapkamers

Nadere informatie

Reinwardtstraat 204, 1093 HP Amsterdam Vraagprijs 175.000,- v.o.n.

Reinwardtstraat 204, 1093 HP Amsterdam Vraagprijs 175.000,- v.o.n. Vraagprijs 175.000,- v.o.n. Omschrijving Bij deze bieden wij aan: Een super gaaf 3-kamer appartement van 69 m² g.b.o. met ruim balkon op het zonnige zuiden, in de gezellige Dapperbuurt! Het appartement

Nadere informatie

Huizen. Licht appartement. Unieke locatie, vrij uitzicht. Royaal dakterras. Voldoende parkeergelegenheid. Rustig, maar dichtbij winkels gelegen

Huizen. Licht appartement. Unieke locatie, vrij uitzicht. Royaal dakterras. Voldoende parkeergelegenheid. Rustig, maar dichtbij winkels gelegen Huizen vanhendriks Groningensingel 1059, 6835 HW Arnhem Unieke locatie, vrij uitzicht Royaal dakterras Voldoende parkeergelegenheid Licht appartement Rustig, maar dichtbij winkels gelegen H49 H49 Kenmerken

Nadere informatie

HOBBESTEEG 24 BEVERWIJK

HOBBESTEEG 24 BEVERWIJK HOBBESTEEG 24 BEVERWIJK Zeestraat 66 1942 AS Beverwijk 0251-272726 info@grasmakelaardij.nl www.grasmakelaardij.nl IBAN NL47INGB0657340723 KvK 34136202 BTW no. 8089.11.326.B01 BEVERWIJK HOBBESTEEG 24

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Amaliagaarde 10 Bussum Vraagprijs 157.500,= K.K. Huurprijs 850,= per Maand

TE KOOP / TE HUUR. Amaliagaarde 10 Bussum Vraagprijs 157.500,= K.K. Huurprijs 850,= per Maand TE KOOP / TE HUUR Amaliagaarde 10 Bussum Vraagprijs 157.500,= K.K. Huurprijs 850,= per Maand woningmakelaars bedrijfsmakelaars rental service vastgoedbeheer Direct aan de rand van de Bussummerheide, met

Nadere informatie

Dordrecht. Isaac da Costastraat 27. Huurprijs 750,- per maand

Dordrecht. Isaac da Costastraat 27. Huurprijs 750,- per maand Dordrecht Isaac da Costastraat 27 Huurprijs 750,- per maand Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving Goed onderhouden eengezinswoning

Nadere informatie

Huurprijs: 650,-- per maand*

Huurprijs: 650,-- per maand* Breedstraat 7 C - Alkmaar Huurprijs: 650,-- per maand* Regio Holland Makelaardij Breedstraat 7 C - Alkmaar SPECIALE ACTIE!! HUURKORTING EERSTE JAAR Midden in het centrum van Alkmaar modern en licht 2-kamerappartement

Nadere informatie

Munt 77 - Heerenveen

Munt 77 - Heerenveen Vraagprijs 76.500,- kosten koper Makelaars Netwerk Postbus 121 8440 AC HEERENVEEN Tel: 088-3101010 E-mail: contact@makelaarsnetwerk.nl Omschrijving Open huis zaterdag 16 februari 2013 van 13.00 uur tot

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARESSINGEL 41 7514 EK ENSCHEDE TE KOOP

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARESSINGEL 41 7514 EK ENSCHEDE TE KOOP VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARESSINGEL 41 7514 EK ENSCHEDE TE KOOP VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARESSINGEL 41 ENSCHEDE Vraagprijs : 97.000,- k.k. Kadastrale gegevens : Gemeente Sectie Nummer(s)

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Veilig en onbekommerd wonen. 5e etage, een prachtig uitzicht. Royale woonkamer met veel lichtinval

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Veilig en onbekommerd wonen. 5e etage, een prachtig uitzicht. Royale woonkamer met veel lichtinval Huizen van Hoekstra & van Eck Schaapskuilmeer 26, 1705 CM Heerhugowaard 5e etage, een prachtig uitzicht Keurige afwerking, zo te betrekken Royale woonkamer met veel lichtinval Veilig en onbekommerd wonen

Nadere informatie

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw Karel Appellaan 11 Rhoon Rijwoning Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw 11 Eengezinswoning voor een groot gezin Aan de dorpsrand van Rhoon ligt het sfeervolle, landelijke Essendael. In deze kleine

Nadere informatie

Dokter Van Ledestraat 15

Dokter Van Ledestraat 15 Dokter Van Ledestraat 15 2265BP, LEIDSCHENDAM Vraagprijs 209.000 k.k. Soort woning : galerijflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 2002 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 104 m² Inhoud : 325 m³

Nadere informatie

Ronsseweg 33 - Gouda

Ronsseweg 33 - Gouda - Vraagprijs 105.000 Kosten Koper Op steenworp afstand van centrum en station gelegen ruim 3-kamerappartement op de 2e verdieping met zonnig balkon. Dit appartement is centraal gelegen nabij het NS- en

Nadere informatie

STADSKANAAL Blokwieke 22

STADSKANAAL Blokwieke 22 STADSKANAAL Blokwieke 22 Huurprijs: 850,00 /maand 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verhuurt in de vrije sector! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie

Nadere informatie

JOHN LENNONSTRAAT 43 LENT

JOHN LENNONSTRAAT 43 LENT JOHN LENNONSTRAAT 43 te LENT Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen, geheel

Nadere informatie

Woonoppervlakte 120 m 2 TE HUUR. Laseurpad 12 Schiedam

Woonoppervlakte 120 m 2 TE HUUR. Laseurpad 12 Schiedam Woonoppervlakte 120 m 2 TE HUUR Laseurpad 12 Schiedam OMSCHRIJVING Ruime gezinswoning met flinke achter- en voortuin, zeer kindvriendelijk gelegen. Gratis parkeergelegenheid in de wijk, voorziening als

Nadere informatie

Van Weerden Poelmanlaan 154

Van Weerden Poelmanlaan 154 Van Weerden Poelmanlaan 154 3527KS, UTRECHT Vraagprijs 185.000 k.k. Soort woning : galerijflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1968 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 83 m² Inhoud : 244 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

TE HUUR. Breda Mgr. Zwijsenstraat 5

TE HUUR. Breda Mgr. Zwijsenstraat 5 TE HUUR Breda Mgr. Zwijsenstraat 5 Leuk, instapklaar, zeer goed onderhouden driekamerappartement met balkon en ruime berging. Het appartement is gesitueerd op de 1 e woonlaag en ligt nabij het Dr. Struyckenplein

Nadere informatie

Dordrecht. Mildenburg 60. Huurprijs 0,- per maand

Dordrecht. Mildenburg 60. Huurprijs 0,- per maand Dordrecht Mildenburg 60 Huurprijs 0,- per maand Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving Buitengewoon royale 4-kamer (voorheen

Nadere informatie

Te Koop. Akkerbouw NT Houten. Aspekt ERA Makelaars Beverweide TJ Nieuwegein Tel

Te Koop. Akkerbouw NT Houten. Aspekt ERA Makelaars Beverweide TJ Nieuwegein Tel Te Koop Akkerbouw 6 3991 NT Houten Aspekt ERA Makelaars Beverweide 2 3437 TJ Nieuwegein Tel. 030-6003940 E-mail: info@aspektmakelaars.nl Akkerbouw 6 te 3991 NT Houten Vraagprijs : 272.500,-- k.k. Kadastrale

Nadere informatie

3e Eeldepad 12 2541JJ, 'S-GRAVENHAGE. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl

3e Eeldepad 12 2541JJ, 'S-GRAVENHAGE. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.nl 3e Eeldepad 12 2541JJ, 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs 89.500 k.k. Soort woning : portiekflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 1959 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 70 m² Inhoud : 200 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

Iepenschans 53. 2352 BJ Leiderdorp. Vraagprijs: 150.000 k.k. Rijnhart Wonen. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop

Iepenschans 53. 2352 BJ Leiderdorp. Vraagprijs: 150.000 k.k. Rijnhart Wonen. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop Iepenschans 53 2352 BJ Leiderdorp woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 150.000 k.k. Rijnhart Wonen verkoop@rijnhartwonen.nl 071-581 11 85 www.rijnhartwonen.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie