Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent"

Transcriptie

1 Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

2 Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder kredietlijn (per jaar) 4 Contante storting in een kantoor in de munt van de rekening 4 Rekening-, transactie en kostenrapportering 5 Kanalen voor de overdracht van bestanden 5 Interactieve kanalen 5 Spaarrekeningen 6 Standaardelementen spaarrekeningen 6 Valutadata 6 Creditrente voor spaarrekeningen 6 Debetrente voor spaarrekeningen (per jaar) 6 Single credit transfers en domiciliëringen 7 Overschrijvingen - Uitgaand 7 Overschrijvingen - Binnenkomend 7 Domiciliëringen 7 SEPA-domiciliëring 8 Meervoudige credittransfers (enkelvoudig debet) 8 Bijkomende kosten 9 Valutadata 9 Cheques 10 Betaling van ING-cheques uitgeschreven door onze cliënten 11 Uitschrijven van bankcheques 11 Andere Diensten 12 Binnenlands thesauriebeheer 12 Internationaal thesauriebeheer 12 Kluizen (excl. btw) 13 Opname in een kantoor (niet aan een geldautomaat) in de munt van de rekening 13 Kaarten 14 Kredietkaarten gekoppeld aan 14 Opname via geldautomaat 14 Bewaring, terbeschikkingstelling, overdracht van effecten 15 Bewaarloon (excl. btw) 15 Terbeschikkingstelling van effecten 15 Effectenverrichtingen 16 Aandelen 16 Opties 16 Obligaties 16 Fonds 17 Toepasbare valutadata 17 Uitbetaling van coupons en aflossing van aandelen 18 Gedomicilieerde effecten 18 Niet-gedomicilieerde effecten betaalbaar in Luxemburg

3 Niet-gedomicilieerde effecten betaalbaar in het buitenland 18 Mogelijke bijkomende kosten 19 Cut-Off Times - Valutering - Overige informatie 20 Cut-off time 20 Varia 20 Wisselkoersen 20 Nachtkluis 20 Definities 21 Klachtenprocedure

4 Rekeningen Een overzicht van de verschillende elementen van onze zichtrekeningen Standaardelementen Een rekening openen 1 Kosten Beheerskosten International Account Service Afsluiting Zichtrekening 12 EUR /jaar /rekening /adres 5 maximum /kwartaal /cliëntnr. 10 maximum /maand /niet-verblijfhoudende rekening Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder kredietlijn (per jaar) Debetrente EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR HKD AUD NZD SGD JPY 12% 12% 12% 10% 12% 12% 12% 12% 25% 15% 13% 14% 13% 8,25% Creditrente EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR HKD AUD NZD SGD JPY 0% 0% 0% -1,50% -0,60% 0% -1,60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Contante storting in een kantoor in de munt van de rekening Kosten EER-munten Andere munten Valutadata EER-munten Andere munten D ( consumer cliënt) en D + 1 BWD ( non-consumer cliënt) D + 6 BWD 1 Uitgezonderd gedomicilieerde ondernemingen: 125 EUR/cliëntnr

5 Rekening-, transactie en kostenrapportering Elektronische rapportering Intraday ING zichtrekening per maand Intraday Naar derde bank 5 per maand Intraday Van derde bank 5 per maand Einde van de dag ING zichtrekening per maand Einde van de dag Naar derde bank 25 EUR per maand Einde van de dag Van derde bank 25 EUR per maand CAMT 053 ING zichtrekening per maand CAMT 053 Naar derde bank 25 EUR per maand CAMT 053 Van derde bank 25 EUR per maand Rapportering op papier Rekeningoverzicht op papier Portkosten + EUR 0,15 Kanalen voor de overdracht van bestanden De kosten en commissies zijn onderworpen aan overeenstemming FTP Swiftnet Interactieve kanalen Kosten ING Overige kosten (diestverlener) - EUR Zie voor huidige tarieven Multiline Zie

6 Spaarrekeningen Standaardelementen spaarrekeningen Rekeningkosten Beschikbare munten Rekeningafschriften Compte Vert 8 EUR /jaar /rekening /adres EUR, DKK, GBP, CHF, USD, CAD, AUD, NZD Via My ING verzonden per post Verzendingskosten + 0,15 EUR Valutadata Compte Vert Binnenkomend in EUR D + 5 BWD 2 Uitgaand in EUR D - 2 BWD Binnenkomend in DKK, GBP, CHF, D + 6 BWD USD, CAD, AUD, NZD Uitgaand in DKK, GBP, CHF, USD, CAD, AUD, NZD Overschrijving: D - 2 BWD Opvraging: D - 6 BWD Creditrente voor spaarrekeningen De Creditrente voor spaarrekeningen is beschikbaar op aanvraag bij uw relatiebeheerder. Debetrente voor spaarrekeningen (per jaar) Op een spaarrekening is geen debetsaldo toegestaan. Mocht er toch een debetsaldo op een spaarrekening ontstaan, dan zal hierop de debetrente van toepassing zijn die geldt voor de zichtrekening in de desbetreffende munt. Het bedrag van de aldus opgelopen debetrente zal worden afgetrokken van de toekomstige creditrente. 2 BWD = bankwerkdag - 6 -

7 Single credit transfers en domiciliëringen Overschrijvingen - Uitgaand Zonder wisselverrichting 3 Aan ING Luxembourg In EUR In vreemde munt Elektronische overschrijving Papieren overschrijving 0,15% van het bedrag met Min. 5 EUR max. 12 SEPA 1 0,15% van het bedrag met Min. 1 max. 20 Anders dan SEPA 0,15% van het bedrag met Min. 5 EUR max. 12 0,15% van het bedrag met Min. 1 max. 20 Overschrijvingen - Binnenkomend Zonder wisselverrichting 3 SEPA Anders dan SEPA 0,15% van het bedrag met Min. 5 EUR max. 36 EUR Domiciliëringen SEPA Verzoek tot terugbetaling na inning in geval van een ongeldig mandaat: Vergissing van de debiteur 6 ten laste van de debiteur Vergissing van de crediteur 6 ten laste van de crediteur 3 Voor buitenlandse wisselverrichtingen moet de wisselprovisie vermeld op pagina 9 worden bijgeteld - 7 -

8 SEPA-domiciliëring SEPA-domiciliëring als schuldeiser SEPA-domiciliëring kern Batchvergoeding per batch Transactievergoeding per transactie SEPA-domiciliëring B2B Batchvergoeding per batch Transactievergoeding per transactie SEPA-domiciliëring R-berichten Retour per transactie Verwerping / Weigering per transactie Terugbetaling toegelaten inning per transactie Terugbetaling niet-toegelaten inning 6 per transactie Vergoeding voor de schuldeiser Bijkomende diensten Verzoek om een SEPA-domiciliëring te annuleren (vóór betaaldatum) per voorval SEPA-domiciliëring als schuldenaar SEPA-domiciliëring kern Transactievergoeding per transactie SEPA-domiciliëring B2B Transactievergoeding per transactie Aanmaak mandaat per voorval Wijziging of annulering per voorval Bijkomende diensten Mandaat aanmaak blokkeringen en filters per voorval Verzoek voor kopie van SEPAdomiciliëringsmandaat 3 per voorval Vergoeding voor de schuldenaar Overige Onbetaalde SEPA-domiciliëring tengevolge van onvoldoende fondsen Ten onrechte vordering voor terugbetaling van niet-toegelaten SEPAdomiciliëring per transactie 6 per voorval Vergoeding voor de schuldenaar Meervoudige credittransfers (enkelvoudig debet) Meervoudige SEPA-credittransfer Batch per batch Eén dag per transactie in batch Zelfde dag 6,2 per transactie in batch - 8 -

9 Bijkomende kosten Wisselverrichting (bedrag van overschrijving in EUR of 0,10%, min 1,5 max. 125 EUR tegenwaarde in vreemde munt) Dringende overschrijving 6,2 Collectieve papieren overschrijving 8 EUR Niet-standaard papieren overschrijving 6 EUR Contante overschrijving in een kantoor naar een ING 6,2 Luxembourg-rekening van een andere cliënt Verwerkingskosten voor onvolledige en/of 4,5 teruggestuurde verrichtingen Weigering betaling 25 EUR Kosten voor betalingsbevestiging 15 EUR/bevestiging Overschrijving met de vermelding 'alle kosten voor rekening van opdrachtgever' of 'OUR' (Overschrijvingsbedrag in EUR of tegenwaarde in vreemde munt) EUR > à EUR > à > à > Valutadata Een zichtrekening in Valutadatum Uitgaande overschrijving EER- of niet-eer-munt D Binnenkomende overschrijving In EER-munt In dezelfde EER-munt D In een andere EER-munt D In niet-eer-munt D In niet-eer-munt In dezelfde munt D + 1 BWD In een andere niet-eer-munt D + 2 BWD In een EER-munt D + 2 BWD 4 Voor overschrijvingen in niet-eer-munten of aan niet-eer-landen behoudt de bank zich het recht voor om de cliënt alle kosten aan te rekenen die ingehouden worden door correspondentbanken of van de bank gevorderd worden door correspondentbanken wanneer die kosten hoger zijn dan 10 Er worden aan de cliënt 25 EUR verwerkingskosten aangerekend, vermeerderd met de eventuele kosten gemaakt door onze correspondentbank(en): a) indien de cliënt verzoekt om terugboeking nadat de bank de betalingsopdracht heeft ontvangen; b) bij navraag die de bank op verzoek van de cliënt doet bij haar correspondenten of bij de begunstigde bank over de ontvangst of het ontbreken daarvan van de door de cliënt overgeschreven bedragen; c) bij correcties door de bank van een onvolledige of onjuiste overschrijvingsopdracht afkomstig van de cliënt als gevolg van een fout of vergetelheid van de cliënt; d) voor elke annulering door de bank van een overschrijvingsopdracht van de cliënt

10 Cheques 5 Afgifte van cheques voor creditering op rekening Op het Groothertogdom Luxemburg Gratis getrokken cheque in EUR Andere cheques Inningskosten Verwerkingskosten 0,20% van het bedrag van de afgifte, met een minimum van 5 EUR en een maximum van 25 4 EUR per afgifte 35 EUR per cheque 8 Correspondentkosten - Voor inning 6 of Onder Gebruikelijk Voorbehoud 7 - Opzoekingskosten Cheque van minder dan een jaar: minimaal 5 Cheque van meer dan een jaar: minimaal 15 Verzendingskosten Kosten voor geweigerde cheque 5 EUR per afgifte + 6 voor een dringende beveiligde verzending 12,5 + min. 35 EUR correspondentkosten N.B.: de crediteringsdatum op de rekening van een ter incasso aan de bank overhandigde cheque wijkt altijd af van de datum van afgifte die vastgelegd wordt in de boeken van de bank. Wanneer de creditering van de cheque geschiedt 'onder gebruikelijk voorbehoud', dat wil zeggen dat de bank de rekening van de cliënt crediteert voordat het bedrag van de cheque werkelijk door de bank is ontvangen, dient de cliënt zich bij de afgifte van de cheque te informeren over de valutadata die de bank hanteert. 5 Invorderingskosten: 25 EUR 6 Minimaal bedrag per cheque: 30 (of tegenwaarde) / 400 USD 7 Enkel voor cheques: - in EUR getrokken door een bank die gevestigd is in een van de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Monaco, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk. - in GBP getrokken op een bank die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. - in USD getrokken op een Amerikaanse bank 8 Deze kosten zijn cumuleerbaar met de eventuele correspondentkosten

11 Betaling van ING-cheques uitgeschreven door onze cliënten In het Groothertogdom Luxemburg uitgeschreven cheque in EUR Gratis Alle cheques uitgegeven in andere landen Transfercommissie 0,20% (min 6 EUR, max. 15) Wisselcommissie 0,10% (min 1,5, max. 125 EUR) Kosten voor geweigerde cheque 12,5 Uitschrijven van bankcheques Uitschrijvingskosten Verzendingskosten Cheque binnen Europa Cheque buiten Europa Kosten voor aangetekende spoedverzending Transfercommissie 9 Wisselcommissie 9 Annulatie van of verzet tegen een bankcheque 2 5 EUR 8 EUR 65 EUR 0,15% (min 1, max. 20) 0,10% (min 1,5, max. 125 EUR) 5 9 Voor elke cheque die uitbetaald moet wordenen die de SEPA criteria niet respecteerd (zie pagina 21) of die een wisselverrichting inhoudt

12 Andere Diensten Certificaten (excl. btw) Termijnrekeningen 10 Duplicaat afschriften Mutaties op Compte Vert Goodstanding Overzicht dividenden en rente op effecten 9 Overzicht effectenportefeuille 9 Saldo en/of rente op rekening 9 Minimumsaldo Samenvatting activa en inkomsten 11 Speciale verzoeken, opzoekingen Certificaat basissaldo Indien krediet op rekening Indien effecten op rekening Voor documentaire kredieten Certificaat saldo behalve einde van de maand Certificaat oprichting 25 EUR/rekening/jaar 25 EUR/subrekening/jaar 5/subrekening/jaar 125 EUR per certificaat 25 EUR/rekening/jaar 25 EUR/rekening/jaar 25 EUR/rekening/jaar 25 EUR/rekening/jaar 75 EUR/rekening/jaar 5/uur 25 EUR + bijkomende 25 EUR + bijkomende 25 EUR + bijkomende 25 EUR 75 EUR 25 EUR/certificaat Binnenlands thesauriebeheer Binnenlandse cash-balancing einde van de dag Aanmaak - EUR Onderworpen aan overeenstemming Onderhoud 125 EUR per maand Onderworpen aan overeenstemming Internationaal thesauriebeheer ING Bank biedt haar cliënten internationaal thesauriebeheer aan. De kosten en commissies zijn onderworpen aan overeenstemming. 10 Certificaten opgenomen in 'Samenvatting activa en inkomsten' 11 Met inbegrip van ecofin & relibi (bevrijdend ingehouden aan de bron in Luxemburg)

13 Kluizen (excl. btw) Volume Jaarlijkse huur 7 tot 10 dm³ 7 11 tot 16 dm³ 95 EUR 17 tot 24 dm³ 115 EUR 25 tot 39 dm³ tot 70 dm³ 185 EUR 71 tot 99 dm³ tot 200 dm³ 35 Opname in een kantoor (niet aan een geldautomaat) in de munt van de rekening Bankbiljetten Elke waarde Bedrag ,5 2,5 > 300 < EUR 5 EUR < < Bankbiljetten Specifieke waarde gevraagd door cliënt De hierboven vermelde kosten voor opnames in contanten zijn van toepassing op de Zichtrekening, Compte Vert, Juniorspaarrekening, Compte Vert Jongeren, Zichtrekening Jongeren, ING Orange Account, ING Orange Savings en Visa-rekening. Kosten voor niet-opname van gereserveerde bedragen: 0,10% van het gereserveerde bedrag met een minimum van 15 EUR en een maximum van 10. Valutadata EER-munten Andere munten D D - 5 BWD 12 Alle bedragen in EUR

14 Kaarten Kredietkaarten gekoppeld aan Jaarlijkse provisie Visa Classic Visa Classic & Assistance Visa Gold Zichtrekening EUR 105 EUR Debetrente 16,80% Per jaar op het saldo van het overzicht van de 20 e, dat niet betaald is op de 5 e van de volgende maand Extra commissie indien het minimale bedrag van 10% van het schuldsaldo niet wordt afbetaald EUR EUR Eerste herinnering Volgende herinnering Opname via geldautomaat Met uw ING-kredietkaart Via geldautomaten van ING Luxembourg 14 Alle andere opname via een geldautomaat Opvragingslimiet Kredietkaart geldautomaat Visa Classic/Visa Classic & Assistance Visa Gold Limieten voor betalingen in winkels Zichtrekening 2,5 + 2% Toegestane kredietlimiet (CRAC) + saldo Visa-rekening 13 De tarieven gelden ook voor kredietkaarten die niet gekoppeld zijn aan de gewone zichtrekening. 14 Voor Visa-rekeningen met een creditsaldo

15 Bewaring, terbeschikkingstelling, overdracht van effecten Bewaarloon (excl. btw) Provisie per schijf (jaarlijkse inhouding op vervaldag) Waarde van effectenportefeuille in EUR* ,20%/jaar > tot ,15%/jaar > ,10%/jaar * Tarief voor edele metalen 0,30%/jaar Min. 12 EUR per item en min. 5 per rekening Vrijstelling van bewaarloon voor kasbons, beleggingsfondsen en beveks, aandelen, obligaties en gestructureerde producten van ING Groep. Terbeschikkingstelling van effecten Terbeschikkingstelling van edele metalen Afstand van effecten Informatiebundel voor de deelname van de cliënt aan de algemene vergaderingen Overdracht van effecten Overdracht van effecten binnen ING Luxembourg Overdracht van effecten van een andere bank Overdracht van effecten naar een andere bank 10 per item 125 EUR per item 4 per item 15 per vergadering 10 per item American Depositary Receipt (ADR) & Global Depositary Receipt (GDR) De met ADR- en GDR-producten verbonden externe kosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten worden ingeboekt zoals gebruikelijk in de diverse markten

16 Effectenverrichtingen Aandelen Aan- / verkoop van aandelen op de beurs Order < of tegenwaarde in vreemde munt 1,25% min. 75 EUR (+ eventuele lokale taksen) Order of tegenwaarde in vreemde munt 0,80% (+ eventuele lokale taksen) Nieuwe aandelenemissies 0,50% min. 25 EUR Opties Aan- / verkoop van aandelen- / indexopties VS-Nederland-VK-Japan-Duitsland- België-Zwitserland-Spanje-Italië- 12 EUR per contract min. 75 EUR per verrichting (+ eventuele lokale taksen) Canada Frankrijk 1,2 per contract min. 75 EUR per verrichting (+ eventuele lokale taksen) Andere landen Neem contact op met uw kantoor Obligaties Aan- / verkoop van obligaties en edele metalen Order (EUR of tegenwaarde in valuta) < ,00 % min tot < ,75 % ,50 %

17 Fonds 15 Aankoop ING-fonds Thesauriefonds 0,10% Andere fondsen 3,00% Aankoop van derdenfonds Thesauriefonds 0,50% min. 5 Andere fondsen 3,00% min. 5 Verkoop van derdenfonds Thesauriefonds Andere fondsen 5 Toepasbare valutadata Voor een aankooporder is de valutadatum gelijk aan de transactiedatum. Voor een verkooporder geldt doorgaans als valutadatum de transactiedatum + 3 BWD. Afhankelijk van de normale gang van zaken van de lokale markt waarop de verrichting uitgevoerd wordt, kan de termijn langer zijn dan 3 BWD. 15 Plus eventuele kosten die worden aangerekend door de promotor van het fonds

18 Uitbetaling van coupons en aflossing van aandelen Gedomicilieerde effecten Coupons en aandelen van ING Luxembourg en kasbons en obligaties van ING België Effecten in bewaring Inning 16 n.v.t. Valutadatum Vervaldatum Niet-gedomicilieerde effecten betaalbaar in Luxemburg Effecten in bewaring ING-Fonds Inning 16 n.v.t. Valutadatum Vervaldatum Andere coupons Inning 16 Valutadatum n.v.t. Vervaldatum + 3 BWD Niet-gedomicilieerde effecten betaalbaar in het buitenland Niet-gedomicilieerde coupons betaalbaar in het buitenland Effecten in bewaring Inning 16 1,25% min. 4 EUR per lijn Valutadatum Vervaldatum + 3 BWD Niet-gedomicilieerde effecten betaalbaar in het buitenland Inning 16 0,25% min. 5 EUR, max.75 EUR per lijn Valutadatum Vervaldatum + 3 BWD 16 Enkel inning via credit op een bij de bank geopende rekening

19 Mogelijke bijkomende kosten Wisselprovisie Kosten voor opvraging in vreemde munt Kosten opvolging vervaldatum Kosten voor afgifte van coupons onder voorbehoud van controle Wordt per effect in rekening gebracht in geval van omwisseling van de couponmunt in een andere munt, hetzij wegens onmiddellijke opvraging, hetzij wegens creditering van een rekening. Tel in dat geval 2 BWD bij de valutadatum. Raadpleeg het bedrag van de wisselprovisie die in de rubriek 'Overschrijvingen naar het buitenland' staat. Worden in rekening gebracht bij een opvraging in contanten in een andere munt dan EUR: 0,50%, min. 5 EUR max. 125 EUR. Worden in rekening gebracht voor het ter inning indienen van niet-vervallen effecten en coupons: 7 EUR per effect en per kalendermaand of een deel ervan. Worden in rekening gebracht bij inlevering van hoeveelheden coupons die te omvangrijk zijn om aan het loket te worden afgehandeld (meer dan 500 stempels of meer dan 15 verschillende effecten) en die aangenomen worden onder voorbehoud van controle: 15 EUR

20 Cut-Off Times - Valutering - Overige informatie Cut-off time Binnenkomend Cut-off time Datum ontvangst geld door de bank Munten 09:00 D - 1 BWD AED/CZK/EEK/ILS/LTL/LVL/SGD /THB 13:30 D - 1 BWD AUD/BGN/DKK/HKD/HUF/JPY/NOK /NZD/PLN/RON/SEK/ZAR 09:00 D CHF/TRY 13:30 D CAD/GBP/MXN 16:00 D EUR/USD Cut-off time nachtkluis 08:00 Uitgaand Cut-off time Uitvoeringsdatum 17 Munten 15:00 D Alle munten Varia Opzoekingskosten (excl. btw): Vervanging Digi Pass: Kosten voor inbeslagname op rekening 5 per uur + 0,25 EUR per fotokopie 1 25 Wisselkoersen Wisselkoers gebruikt voor contante omrekeningen andere dan Visa en V PAY Interne ING-wisselkoers te raadplegen op of in uw kantoor Wisselkoers Visa Bij een verrichting in vreemde munt wordt de volgende koers toegepast: de Visa International-koers (te raadplegen in uw kantoor of op + toeslag van 1% Nachtkluis Kosten Nachtkluis- of cliënteninvorderingsformulier onvolledig/onjuist 5 17 Zie de algemene voorwaarden voor een definitie van de uitvoeringsperiode

21 Definities SEPA overschrijving: Een SEPA overschrijving is een overschrijving: in EUR; waarbij de rekening van de opdrachtgever en de rekening van de begunstigde worden beheerd in een van de 28 lidstaten van de Europese Unie met een BIC (Bank Identifier Code) en IBAN (International Bank Account Number); met gedeelde kosten (ook 'SHA' genoemd, wat voor 'shared' staat). SEPA Countries: België (EUR), Bulgarije (BGN), Cyprus (EUR), Denemarken (DKK), Duitsland (EUR), Estland (EUR), Finland (EUR), Frankrijk (EUR), Griekenland (EUR), Hongarije (HUF), Ierland (EUR), Italië (EUR), Kroatië (HRK), Letland (LVL), Litouwen (EUR), Luxemburg (EUR), Malta (EUR), Nederland (EUR), Oostenrijk (EUR), Polen (PLN), Portugal (EUR), Roemenië (RON), Slovenië (EUR), Slowakije (EUR), Spanje (EUR), Tsjechië (CZK), Verenigd Koninkrijk (GBP), Zweden (SEK), IJsland (ISK), Liechtenstein (CHF), Monaco (EUR), Noorwegen (NOK), San Marino (EUR) en Zwitserland (CHF); IBAN: IBAN staat voor International Banking Account Number, een nieuwe internationale norm voor een uniforme structuur van rekeningnummers bedoeld om overschrijvingen binnen Europa sneller en veiliger te maken. BIC: De BIC of Bank Identifier Code is de internationale identificatiecode van uw bank (ook SWIFT-code genoemd- en moet in uw grensoverschrijdende overschrijvingen worden vermeld. De BIC voor ING Luxembourg is bijvoorbeeld CELLLULL. Andere betaling dan SEPA: Elke betaling die niet aan de SEPA-criteria voldoet. Europese Economische Ruimte (EER): op het moment van vankrachtwording van de tarievenlijst bestaat de EER uit de 28 lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Munten van EER-landen: EUR, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, ISK, LTL, NOK, PLN, RON, SEK. Bankwerkdag: elke dag waarop de banken in het Groothertogdom Luxemburg gewoonlijk open zijn, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen. Gangbare munten: EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, ZAR, HKD, AUD, NZD, SGD en JPY. Cut-off time: tijd waarna alle betalingsopdrachten en binnenkomende betalingen beschouwd worden als te zijn ontvangen of aangeboden op de volgende bankwerkdag. SWIFT: Een unieke identificatiecode voor zowel financiële als niet-financiële instellingen. Die codes worden gebruikt bij het overschrijven van geld tussen banken, vooral voor internationale overschrijvingen, en ook voor de uitwisseling van andere berichten tussen banken. De codes zijn soms terug te vinden op rekeningafschriften

22 Klachtenprocedure Een klacht indienen tegen ING Luxembourg S.A. U kan schriftelijk een klacht indienen via briefwisseling, of beveiligd bericht via "MY ING aan de Klantendienst van ING Luxembourg: ING Luxembourg S.A. Klantendienst 52, route d Esch L-2965 Luxemburg Op de klachtenbrief moeten duidelijk de contactgegevens van de cliënt vermeld staan en deze moet een korte beschrijving van de reden voor de klacht bevatten. Ingeval u niet tevreden bent met de oplossing of het antwoord dat wordt gegeven door ING Luxembourg, kan u een aanvraag indienen voor een schikking van de klacht buiten de rechtbank om, overeenkomstig de bepalingen van verordening nr uitgegeven door de Luxemburgse financiële regulator (CSSF). Commission de Surveillance du Secteur Financier Juridisch Departement II L-1150 Luxemburg Fax: (+352) Meer details zijn terug te vinden op de site van de CSSF:

23 BELANGRIJKE OPMERKING: Dit uittreksel uit ons tariefboek is een samenvatting van de tarieven voor de belangrijkste producten en/of diensten en is dus niet volledig. De tarieven voor nietstandaardproducten en/of -diensten of gecombineerde aanbiedingen staan niet in dit uittreksel uit het tariefboek. De cliënt wordt hiervoor verwezen naar de brochure over het bewuste product, gecombineerd aanbod of dienst. Als u het tarief voor de verrichting of het order dat u wenst uit te voeren niet vindt in dit uittreksel, vraag het tarief dan in uw kantoor of aan uw vaste relatiebeheerder voordat u uw order plaatst of uw verrichting uitvoert. Behoudens uitdrukkelijk anders weergegeven, zijn de hierboven aangegeven tarieven exclusief btw wanneer btw van toepassing is volgens de toepasselijke btw-wetgeving. De btw zal worden toegepast volgens het geldende tarief van de toepasselijke btw-wetgeving

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG

COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG APRIL 2014-77 11 556 200 COMFORTABEL ALL-IN-ONE KIES ZELF UW VASTE MAANDBEDRAG FINANCIERING ONDERHOUD GARANTIE RENAULT Financial Services Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk Postbus 75760, 1118 ZX

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

De Euro-incasso voor zakelijke klanten

De Euro-incasso voor zakelijke klanten De Euro-incasso voor zakelijke klanten Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest dynamische en concurrerende economie

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem.

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. BOSCH MOBILITY PROGRAMME ALGEMENE VOORWAARDEN De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. Artikel 1: BEGRIPPEN Rechthebbend voertuig Elk

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Bellen. . Het extra rekening. Red. Red Business Essential. Super. mms in de bundel. voor meer informatie

Tarievenoverzicht. Bellen. . Het extra rekening. Red. Red Business Essential. Super. mms in de bundel. voor meer informatie Vodafone Zakelijkee Tarieven per 6 Oktober 2014 Tarievenoverzicht Basic 100 Basic 275 Maandbedrag van het abonnement inclusief (smart)phone (*a)) Maandbedrag van het Sim Only abonnement 1 jaar j Maandbedrag

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden

Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden Tarief in voege op 7 april 25 Aan- en verkoop van effecten 3. Fondsen 3.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4.3 VVPR-strips, inschrijvings-

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie