Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014"

Transcriptie

1 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

2 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze standaard cursussen 5 Overige cursussen 6 Cursusjaar 7 Cursusgeld 7 Penningmeester 7 Tarieven 7 Inschrijving en informatie 8 Cursusleiding 8 Examens 9 Wat is DELF en DALF? 10 Cultureel programma 11 Cineclub 11 Avond van de Franse film 11 Lidmaatschap en contributie 12 Adres bestuur algemeen 13 Inschrijfformulier 14 Aanmeldingsformulier lidmaatschap 15

3 3 Wat is de Alliance Francaise? De Alliance Française, stichting zonder winstoogmerk, werd in Parijs opgericht en genoot al snel internationale bekendheid. Zij houdt zich bezig met het overbrengen van de Franse taal en cultuur en heeft circa cursisten en leden in bijna alle landen van de wereld. In Nederland bestaat de Alliance Française sinds 1888 en de eerste afdeling was in Zeeland. Zij telt nu 34 plaatselijke afdelingen. Deze hebben alle hetzelfde doel : het bevorderen van de belangstelling en de kennis van de Franse taal en cultuur en het ontwikkelen van contacten tussen Nederlanders en Franstaligen. De Alliance Française besteedt daartoe aandacht aan de Franse cultuur en geschiedenis tijdens een aantal culturele avonden en organiseert cursussen zowel voor beginners als meer of minder ver gevorderden. Het accent bij de cursussen ligt op het luisteren naar en spreken van de taal, het deelnemen aan een gesprek. Gaandeweg krijgen ook overige vaardigheden als lezen, schrijven en het houden van een voordracht de aandacht. Voor het behalen van de internationaal erkende diploma s Delf en Dalf worden speciale cursussen georganiseerd. De Alliance Française de Walcheren is opgericht in 1973 als voortzetting van de Zeeuwse afdeling van de Vereniging Frankrijk Nederland. Zij organiseert cursussen en culturele evenementen als lezingen, avonden met muziek en chansons, filmavonden en excursies..

4 4 Hoe zijn de cursussen opgezet? Er zijn cursussen voor zowel echte beginners als ver gevorderden. Frans leren zonder drempels! Met het accent op de het leren luisteren, verstaan en spreken van de taal. Voor nieuwe cursisten kan door een gesprek en/of een eenvoudige entreetest worden bezien welk niveau het meest geschikte is. Daarbij kan een aantal niveaus worden onderscheiden : Beginners: Die nog nooit Frans hebben geleerd of een of enkele jaren Frans hebben gevolgd. Gevorderden Die al een aantal jaren Frans hebben gevolgd, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs of door cursussen van de Alliance Française. Ver gevorderden Die zich al goed kunnen uitdrukken in het Frans en / of hun Frans op een hoog niveau willen bijhouden. Bij nieuwe cursisten stellen de docenten in een gesprek en eventueel een korte test tijdens een informatie- of inschrijfavond of andere gelegenheid vast welk niveau het meest geschikt is. Europees referentiekader Deze niveaus zijn gerangschikt in een Europees referentiekader, waardoor de aanduidingen van de niveaus in heel Europa hetzelfde is. Dat kan van belang zijn, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Op de volgende bladzijde vindt u een schema van de toepassing hiervan in onze standaard cursussen. Het is ook mogelijk om bepaalde diploma s te halen, maar dat is niet verplicht. Het deelnemen aan examens is geheel persoonlijk en vrijwillig. Voor de diploma s Delf en Dalf worden speciale cursussen georganiseerd. Boeken voor de diverse cursussen: A.1.1, A.1.2, A.2.1 en A.2.2: C est bien ça 1 tekstboek ISBN C est bien ça 1 oefenboek ISBN B.1.1 en B.1.2: C est bien ça 2 tekstboek ISBN C est bien ça 2 oefenboek ISBN C.1: Activités pour le CECR C1-C2 ISBN Conversatie en literatuur: lesstof in overleg met de docent

5 5 Onze standaard cursussen De standaardcursussen zijn verdeeld in drie niveaus: A, B en C. A-niveau : basisgebruiker A1 Basisniveau Basiskennis van de taal, bekend met alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen. Mogelijke examens: DELF A1 A2 Overlevingsniveau Bekend met vaak voorkomende uitdrukkingen en het voeren van gesprekken over elementaire zaken. Mogelijke examens: DELF A2, CEFP1 B-niveau: Onafhankelijk gebruiker B1 Drempelniveau Kan eigen mening geven en beschrijving van gebeurtenissen, dromen en verwachtingen. Mogelijke examens: DELF B1, CEFP, CEFP2 B2 Echte talige zelfstandigheid Kan kerngedachten van complexe teksten begrijpen. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan communiceren. Mogelijke examens: DELF B2, DL, DFA 1 C-niveau : vaardig gebruiker C1 Uitgebreide talige zelfstandigheid Kan effectief bijdragen aan discussies, kan snel lezen op academisch niveau, kan redelijke precieze aantekeningen maken tijdens vergaderingen of een tekst produceren waaruit grote communicatievaardigheid blijkt. Mogelijke examens: DALF C1, DS, DFA 2 C2 Zeer uitgebreide talige zelfstandigheid Kan haast al het gehoorde of gesprokene gemakkelijk verstaan. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties. Mogelijke examens: DALF C2 Het accent tijdens alle cursussen ligt op het aanleren van vaardigheden, in het bijzonder op het luisteren naar en spreken van de taal. Het deelnemen aan examens voor bepaalde diploma s is geheel vrijwillig en behoort niet expliciet tot de cursussen. Voor die cursisten die in aanmerking willen en kunnen komen voor het met succes afleggen van een examen bestaan speciale cursussen ter voorbereiding op de examens DELF en DALF. Over die voorbereidingscursussen kunnen tijdens het cursusjaar nadere gegevens worden verstrekt.

6 6 Overige cursussen Literatuur In modulen van elk vier lesavonden van anderhalf uur wordt aan de hand van een vooraf bepaald thema aandacht besteed aan schrijvers, boeken en stromingen in de Franse literatuur. Ook de spreekvaardigheid komt bij deze cursus aan bod. Het aantal modulen is afhankelijk van de belangstelling, voor elke module kan afzonderlijk worden ingeschreven. Conversatie Voor cursisten die al over een goede kennis van het Frans beschikken en deze kennis door het deelnemen aan gesprekken willen behouden en/of uitbreiden. Standaard bieden we een cursus aan van 10 lesavonden van 1,5 lesuur. Deze cursussen kunnen ook overdag georganiseerd worden. Kindercursus Frans Cursus Frans voor leerlingen van groep 7/8 basisscholen. De bedoeling van deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 1 uur, is om de kinderen vertrouwd te maken met het Frans. Zij leren zich in korte zinnen uit te drukken door middel van onder andere spelletjes, liedjes en toneelstukjes. Individuele lessen Frans De inhoud en tijd van de cursus wordt afgestemd op uw wensen. Intensieve taalcursussen Korte, intensieve cursussen op maat om snel resultaten te boeken. Dit kan op alle niveaus, afhankelijk van de belangstelling zowel overdag als s-avonds. Enkele voorbeelden : - 5 avonden/ dagdelen van 3 lesuren - 3 avonden/ dagdelen van 3 lesuren. Frans voor bedrijven en organisaties Cursussen die helemaal worden afgestemd op de activiteiten binnen een onderneming of organisatie. Intensieve cursussen kunnen zowel overdag als s-avonds worden georganiseerd. De cursussen worden opgezet in overleg met de desbetreffende onderneming of organisatie..

7 7 Cursusjaar Het cursusjaar loopt voor de standaard cursussen van begin oktober tot begin april. Voor de speciale cursussen geldt per cursus een andere indeling. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De lessen worden gegeven in het gebouw van de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia aan de Breeweg 71-e in Middelburg. Enkele cursussen conversatie worden overdag verzorgd bij de docente thuis in Middelburg. De cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober Cursusgeld Het cursusgeld varieert per cursus en is onder andere mede afhankelijk van het aantal cursisten per groep en het aantal lessen. Zie hiervoor de afzonderlijke tarievenlijst of vraag informatie aan de cursusleiding. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een te klein aantal cursisten een cursus niet te laten doorgaan of de bijdrage per cursist naar rato te verhogen. Betaling contant bij inschrijving, éénmalige automatische incasso of overmaking tijdig vóór de aanvang van de cursus. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt terugbetaling van het cursusgeld in principe niet plaats, omdat de Alliance Française de organisatiekosten van de gehele cursus moet dragen. Uitzonderingen worden van geval tot geval bezien, ter beslissing van het bestuur. Penningmeester: J.J. Huijsen Postweg AB Lewedorp Telefoon ( 0113) IBAN: NL 33 INGB t.n.v Alliance Française Walcheren te Lewedorp Tarieven Standaardcursussen A1 t/m C2 : 22 wekelijkse lessen van anderhalf uur 230,=, exclusief boeken Conversatie voor gevorderden: 10 wekelijkse lessen van anderhalf uur 130,= + eventueel bijdrage lesmateriaal Andere cursussen : afhankelijk van aantal lessen en cursisten per groep

8 8 Inschrijving en informatie cursussen Maandag 8, dinsdag 9, maandag 15 en dinsdag 16 september 2014, steeds van uur. In het gebouw van de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia Breeweg 71 e in Middelburg. Inschrijving is ook mogelijk per brief of per . Daartoe kunnen inschrijfformulieren worden aangevraagd - per - telefoon ( 0118 ) / schriftelijk aan het adres Alliance Française de Walcheren / cursussen L. Simonsestraat AV Biggekerke Informatie en inschrijving cursussen: Telefoon (00118) / Bgg Telefoon ( 0118) Via onze website kan ook automatisch worden ingeschreven:

9 9 Examens DELF / DALF DELF : Diplôme d Etudes en Langue Française DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française Deze examens worden in Den-Haag door de Alliance Française de La Haye afgenomen. CEFP ( Certificat d Etudes de Français Pratique ) I en CEFP II (niveau resp. A2 en B1) Diplôme de Langue (B2) Diplôme supérieur (C1) Dit zijn examens van de Alliance Française de Paris. Ze worden in de maand april op een aantal plaatsen in Nederland afgenomen en in Frankrijk gecorrigeerd. Ze zijn erkend door het Franse Ministerie van Onderwijs. Inschrijving voor examens via uw cursuscentrum. Bent u geen cursist bij de Alliance Française, dan kunt u informatie krijgen en/of een inschrijfformulier ontvangen via Het deelnemen aan examens is geheel vrijwillig en is op geen enkele wijze een verplicht onderdeel van een cursus. Over de mogelijkheden tot het deelnemen aan examens en de voorbereiding daarop zullen wij u graag nader informeren.

10 10 Wat zijn de DELF en de DALF? De DELF en de DALF zijn officiële diploma s die verleend worden door het Franse ministerie van onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden in de Franse taal waarborgen. In Nederland is de Alliance Française de La Haye (Den-Haag) het officiële examencentrum voor het organiseren en afleggen van de DELF/ DALF examens. De DELF en DALF diploma s kunnen afzonderlijk van elkaar worden behaald, door het afleggen van examens in een of meerdere landen. Deze diploma s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich gelijktijdig voor meerdere examens opgeven. De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma s. Deze staan gelijk aan des zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden de vier volgende competenties geëvalueerd: luistervaardigheid en spreekvaardigheid, leervaardigheid en schrijfvaardigheid. Waar dienen deze examens voor? * Om over een officieel, internationaal erkend diploma te beschikken. * Uw taalvorderingen te meten en op te waarderen. * Voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden: uw competenties kunnen aantonen. * Uw kansen te benutten op de arbeidsmarkt ( stage, sollicitatie, promotie, mobiliteit).. De examens worden als regel twee maal per jaar afgenomen..

11 11 Cultureel programma De Alliance Française heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis van de Franse taal en cultuur. Naast het organiseren van cursussen Frans neemt daarom ook de aandacht voor de Franse cultuur in de meest brede zin van het woord een belangrijke plaats in. In haar cultureel programma besteedt de AF de Walcheren jaarlijks tijdens speciale avonden aandacht aan die cultuur door een aantal voordrachten over zeer uiteenlopende onderwerpen:kunst, geschiedenis,film,de regio s,chansons,etc.. Ook organiseert de AF de Walcheren regelmatig excursies en korte meerdaagse reizen naar Frankrijk. Bijzonderheden over het programma worden via een nieuwsbrief en de website bekend gemaakt. Café Français De AF de Walcheren organiseert elke maand een Café Français. Hier kunnen leden, cursisten en andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer wat Frans spreken met elkaar. Er is geen vast programma. Centraal staat de ontmoeting tussen onze leden, cursisten en belangstellenden, Nederlanders en in de regio wonende Fransen. Aanmelding bij het bestuur, telefoon ( 0118) ; CINECLUB De AF de Walcheren besteedt veel aandacht aan de moderne Franse film. Daartoe heeft zij een eigen CINECLUB opgericht. Avond van de Franse film In Cinema Middelburg (De Kloveniersdoelen) in Middelburg wordt elke maand (derde woensdag) tijdens een "avond van de Franse Film" een Franse film met Nederlandse ondertiteling vertoond. Voor onze leden en cursisten geldt voor deze voorstellingen een speciale prijs, op vertoon van de carte nationale. Het programma voor de filmavonden wordt ook in onze Nieuwsbrieven en op onze website bekend gemaakt.

12 12 Lidmaatschap/ contributie Vanaf haar oprichting is de Alliance Française de Walcheren gesteund door een aantal trouwe leden. Door hun steun is de continuïteit van de activiteiten door de jaren heen gewaarborgd en is het mogelijk gebleken de tarieven voor de cursussen zo laag mogelijk te houden. In een tijd, waarin in het bijzonder in het onderwijs de aandacht voor de Franse taal en cultuur gaandeweg is verminderd, is die steun voor de doelstelling van de Alliance Française van groot belang gebleken. Om ook in de toekomst haar werk te kunnen voortzetten zijn nieuwe leden en hun steun van harte welkom. Ook cursisten kunnen lid worden. De contributie voor het lidmaatschap van de Alliance Française bedraagt 27,50 euro per persoon per jaar. Met een partner betaalt men 37,50 euro. In het lidmaatschap is begrepen een (gratis) abonnement op het tijdschrift En Route. Voor cursisten is de contributie 20,00 euro per jaar, met partner samen 30,00. Inlichtingen en aanmelding als lid bij het bestuur. Tel ( 0118) of

13 13 Oui, je parle français! Bestuur algemeen: Alliance Française de Walcheren Zusterstraat KJ Middelburg Website: T. (0118)

14 14 ALLIANCE FRANÇAISE DE WALCHEREN INSCHRIJFFORMULIER ONDERGETEKENDE, Naam : Voorletters : M /V Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon : Iban/Bankrekeningnummer : Geboortedatum : Eerder cursist van de cursus : Lid : ja/ nee Geeft zich hierbij op als lid : ja / nee Eventuele voorkeursavond : Eventuele avond die niet schikt : Geeft zich hierbij op voor de cursus : in het cursusjaar Hij/ zij verklaart hierbij ermee bekend te zijn dat de inschrijving geldt voor de gehele cursus en dat bij tussentijdse beëindiging geen restitutie van het cursusgeld zal plaatsvinden, anders dan in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling door het bestuur van de Alliance Française Walcheren, bij besluit van dat bestuur. Het cursusgeld dient betaald te worden voor de aanvang van of deelname aan een cursus. Hij/zij verklaart tevens akkoord te zijn met de deelnemersvoorwaarden. Cursusgeld voor de cursus )*: Boeken : Diversen : Totaal Betaling : )** - contant bij de inschrijving - door overmaking naar IBAN nummer: NL 33 INGB t.n.v. Alliance Française Walcheren te Lewedorp, vóór de aanvang van de cursus. - Hij/ zij machtigt de Alliance Française Walcheren het verschuldigde bedrag eenmalig af te schrijven van zijn /haar IBAN nummer : bij ( naam bankinstelling ) : De afschrijving zal plaatshebben onder toepassing van de geldende regels voor het machtigen tot automatische incasso. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Voor akkoord: Datum : Handtekening : * Voor de cursussen niveau A1 t/m C2 230,= ; conversatie 130,=,module literatuur afhankelijk van aantal deelnemers Tarieven overige cursussen afhankelijk van de aard van de cursus, het aantal lessen en het aantal cursisten. )** doorhalen wat niet van toepassing is IN TE ZENDEN AAN: Alliance Française de Walcheren cursussen L. Simonsestraat AV Biggekerke Telefoon ( 0118) /

15 15 AANMELDING ALS LID VAN DE ALLIANCE FRANÇAISE DE WALCHEREN Ondergetekende, Naam : m / v Voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon: Geboortedatum: Cursist : ja/ nee geeft zich hierbij op als lid van de Alliance Française de Walcheren met / zonder partner. De contributie bedraagt per jaar voor 1 persoon 27,50 euro,voor 2 personen ( met partner) 37,50,voor een cursist 20 euro en voor een cursist+partner op hetzelfde adres 30 euro Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij het tijdig, dat wil zeggen drie maanden voor het einde van het kalenderjaar, schriftelijk wordt opgezegd. Betaling contributie: - Door overschrijving naar IBAN nummer: NL 33 INGB t.n.v. Alliance Française Walcheren te Lewedorp. - Of, Hij/ zij machtigt de Alliance Française Walcheren het verschuldigde bedrag eenmalig af te schrijven van zijn/ haar IBAN nummer bij ( naam bankinstelling ): De afschrijving zal plaats hebben onder toepassing van de geldende regels voor het machtigen tot automatische incasso. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Datum: Handtekening: Inzenden aan: Alliance Française Walcheren Zusterstraat KJ Middelburg of per aan

16 16

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012 1 2 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2012-2013. De nieuwe cursussen beginnen in de week van 1 oktober 2012 3 Inhoud Wat is de Alliance Française? 4 Hoe zijn de cursussen opgezet? 5 Onze standaardcursussen

Nadere informatie

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM

Lente / Zomer 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM Lente / Zomer 2015 Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM LENTECURSUSSEN Deze algemene cursussen van 24 uur komen overeen met de helft van een niveau. U werkt zowel aan lees- en luistervaardigheid als aan

Nadere informatie

CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014

CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014 CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014 ALGEMENE CURSUSSEN Deze algemene cursussen van 24 uur komen overeen met de helft van een niveau. U werkt zowel aan lees- en luistervaardigheid als schrijf- en spreekvaardigheid.

Nadere informatie

Het DELF junior is ook opengesteld voor Franstaligen zolang deze het Nederlands onderwijssysteem volgen.

Het DELF junior is ook opengesteld voor Franstaligen zolang deze het Nederlands onderwijssysteem volgen. Informatie voor DELF scholen Scholen die deelnemen aan het DELF junior netwerk bieden hun leerlingen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het DELF junior examen. Dit is een versie van het

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Cursussen Frans en Culturele Activiteiten. September 2010 - Januari 2011. Sinds 1965

Cursussen Frans en Culturele Activiteiten. September 2010 - Januari 2011. Sinds 1965 Cursussen Frans en Culturele Activiteiten September 2010 - Januari 2011 Sinds 1965 Het Centre Culturel Français gaat verhuizen! Het Centre Culturel Français (CCF) blijft op de eerste verdieping van het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans Juni, Juli, Augustus 2013 PAYS-BAS MAISON DESCARTES www.institutfrancais.nl Cursussen juni Algemene cursussen - 5 weken BEGINNERS - HALF 1 24 lesuren - 290/ 265* A1-1 Half 1 Di en Do 18.30-21.00

Nadere informatie

Institut français Groningen (CCF) CURSUSSEN FRANS EN CULTURELE ACTIVITEITEN

Institut français Groningen (CCF) CURSUSSEN FRANS EN CULTURELE ACTIVITEITEN Institut français Groningen (CCF) CURSUSSEN FRANS EN CULTURELE ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2011 JANUARI 2012 Het Institut français... Het Centre Culturel Français Groningue wordt het Institut Français Groningen

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur. Hardenberg, 20 april 2016 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2016-2017, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

Franse cursussen januari- april Leer Frans in een Franstalige omgeving. La Haye. Nieuw seizoen vanaf 9 januari

Franse cursussen januari- april Leer Frans in een Franstalige omgeving. La Haye. Nieuw seizoen vanaf 9 januari Franse cursussen januari- april 2017 La Haye Leer Frans in een Franstalige omgeving Franstalige docenten / Gespecialiseerde docenten in Frans als tweede taal / Innovatieve leermethode: leer op de voor

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur. Hardenberg, 8 mei 2014 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2014-2015, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Frans 2e jaars (start oktober 2016)

Frans 2e jaars (start oktober 2016) Frans 2e jaars (start oktober Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse cursussen Frans, die elk bestaan uit 20 lessen van anderhalf uur. De einddata van deze cursussen liggen in maart.

Nadere informatie

organiseert BUSSUM de opleiding tot AFDELING Midden J E U G D T R A I N E R Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM

organiseert BUSSUM de opleiding tot AFDELING Midden J E U G D T R A I N E R Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM Dag Datum Tijden Woensdag 18 mei 2005 18.45 uur 21.45 uur Woensdag 25 mei 2005 18.45 uur 21.45 uur Zaterdag 28 mei 2005 13.30 uur 17.00 uur Woensdag

Nadere informatie

walcheren@alliance-francaise.nl Zusterstraat 2 Le Grand Soir

walcheren@alliance-francaise.nl Zusterstraat 2 Le Grand Soir 1 Alliance Française de Walcheren Nieuwsbrief walcheren@alliance-francaise.nl Zusterstraat 2 telefoon ( 0118) 627411 4331 KJ Middelburg 8 mei 2013 http://alliancefrancaisewalcheren.info DE AVOND VAN DE

Nadere informatie

De nieuwe Alliance Française. Cursusprogramma. Franse taal en cultuur. April 2014

De nieuwe Alliance Française. Cursusprogramma. Franse taal en cultuur. April 2014 De nieuwe Alliance Française Cursusprogramma April 2014 APRIL/JULI De Alliance Française de La Haye is gespecialiseerd in het geven van cursussen Frans en het organiseren van culturele activiteiten. De

Nadere informatie

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 A.u.b. in blokletters invullen Personalia Naam Voornamen Man/Vrouw 1 Adres Postcode/Woonplaats Land Tel.nr. privé Tel.nr. werk Mobiel nr. E-mail

Nadere informatie

Locatie cursussen FNV Scholing

Locatie cursussen FNV Scholing Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISLERAAR A 2007/2008 Alle sportopleidingen worden gemoderniseerd in de Europese Unie en dus ook in Nederland.

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate DevelsteinCollege - Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht T: 078-619

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk)

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea Voorbeeld Adviseur: De heer Administrator de Beheerder Datum: 19 juni 2015 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen.

Nadere informatie

Informatie over kosten, betalen & inschrijven

Informatie over kosten, betalen & inschrijven Informatie over kosten, betalen & inschrijven 2015-2016 Inhoudsopgave Onderwijskosten... 2 Betalen... 2 Termijnen... 2 Tussentijdse beëindiging... 3 Administratiekosten... 3 Sponsoring... 4 Fiscale voordelen...

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2015 / 2016

Cursusprogramma s 2015 / 2016 Cursusprogramma s 2015 / 2016 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

TAALCURSUSSEN & EXAMENS

TAALCURSUSSEN & EXAMENS TAALCURSUSSEN & EXAMENS FEBURARI JULI 2015 Goethe Institut Brüssel Sprache. Kultur. Deutschland. DUITS LEREN in 92 landen aan 13 instituten in Duitsland of op afstand. www.goethe.de/deutschkurse Goethe

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepsopleiding 2099,- Startdatum././

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

Informatie over kosten, betalen & inschrijven

Informatie over kosten, betalen & inschrijven Informatie over kosten, betalen & inschrijven 2016-2017 Inhoudsopgave Onderwijskosten... 2 Betalen... 2 Termijnen... 2 Tussentijdse beëindiging... 3 Administratiekosten... 3 Sponsoring... 4 Fiscale voordelen...

Nadere informatie

INSCHRIJF-FORMULIER:

INSCHRIJF-FORMULIER: INSCHRIJF-FORMULIER: Voor / achternaam :... M / V Adres :... Postcode / Woonplaats :... Telefoonnummer: :.... Contact in geval van nood : Naam:. Tel:... Geboortedatum :.../.../... Beroep:... E-mail :...

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Duits voor werkzoekenden

Duits voor werkzoekenden Taaltrainingen & Workshops Duits 2013 Duits voor werkzoekenden Unser Angebot an Sie! & Verbeter je kansen op de arbeidsmarkt! Zakelijk Duits voor Werkzoekenden! U bent op zoek naar werk en u hebt er last

Nadere informatie

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië?

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Maak dan kennis met DANTE ALIGHIERI RE MI DEL LIMBURGO Wat is de vereniging DANTE ALIGHIERI? De Società Dante Alighieri, een Italiaans cultureel

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Zakelijk. Open inschrijving

Cursusprogramma s. Zakelijk. Open inschrijving Cursusprogramma s Zakelijk Open inschrijving 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid, betrokkenheid en

Nadere informatie

INSCHRIJF-FORMULIER:

INSCHRIJF-FORMULIER: INSCHRIJF-FORMULIER Voor / achternaam M / V Postcode / Woonplaats Telefoonnummer.... Contact in geval van nood Naam. Geboortedatum.../.../... E-mail Bijzonderheden* Tel... Beroep... *Ziekte of beperking

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl

STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl DE PLU GEGEVENS Achternaam Voornaam + voorletters Adres Postcode/ woonplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Inschrijfformulier (vertrouwelijk)

Inschrijfformulier (vertrouwelijk) . Rijneiland 2 3984 MA Odijk Tel. : 030-6563030 e-mail: nicolaasschool@nicolaasschool-odijk.nl www.nicolaasschool-odijk.nl Inschrijfformulier (vertrouwelijk) Gegevens kind Achternaam :.. Straat :.. Huisnr.

Nadere informatie

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2013-2014 (bijlage I) per gezin 1. Persoonlijke gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië?

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Maak dan kennis met DANTE ALIGHIERI RE MI DEL LIMBURGO Wat is de vereniging DANTE ALIGHIERI? De Società Dante Alighieri, een Italiaans cultureel

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden INSCHRIJFFORMULIER in te vullen door de school naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden ja / nee Gegevens leerling Achternaam Voornamen Roepnaam O Jongen O Meisje Geboorteplaats

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving Cursusprogramma s Zakelijk (Braziliaans-) Portugees Open inschrijving 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid,

Nadere informatie

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs.

Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Hengelo (Gld.), 16 augustus 2010 Geachte geïnteresseerde lezer, Uw belangstelling voor één van de mooiste en meest uitdagende golfbanen in de Achterhoek stellen wij zeer op prijs. Golfclub t Zelle is opgericht

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Zakelijk. Engels

Cursusprogramma s. Zakelijk. Engels Cursusprogramma s Zakelijk Engels 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid, betrokkenheid en kwaliteit

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal III

Trainer-Coach Zaalvoetbal III Algemeen Binnen het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nog even en dan beginnen de cursussen weer!

Nieuwsbrief. Nog even en dan beginnen de cursussen weer! Nieuwsbrief Alliance Française de Walcheren september 2014 AF de Walcheren Statenhove 15 4336 CA Middelburg telefoon 06-1105 1204 www.alliancefrancaisewalcheren.info afdewalcheren@gmail.com Twitter: @AFdewalcheren

Nadere informatie

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING Mensen houden ervan om er verzorgd uit te zien, daarom besteden we aandacht

Nadere informatie

Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht:

Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht: Foto s VERRASSINGSFIETSTOCHT van 31 mei 2016 Hierbij een aantal foto s van de verrassingfietstocht: Workshop elektrische fietsen op 6 juli 2016 Elektrische fietsen zijn een normaal verschijnsel geworden

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje

Achternaam. Voornamen. Geboortedatum : jongen meisje Pagina 1 van 5 Aanmeldingsformulier Gegevens leerling Achternaam Roepnaam Voornamen Geboortedatum jongen meisje BSN (sofi nr.) Straat Plaats Vaste telefoon Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Thuistaal

Nadere informatie

ZOMER. Votre référence pour le français. Onze cursussen. Onze school. Wie we zijn. Keizersgracht EZ Amsterdam

ZOMER. Votre référence pour le français. Onze cursussen. Onze school. Wie we zijn. Keizersgracht EZ Amsterdam ZOMER Wie we zijn L'école de français biedt Franse taalcursussen voor particulieren en bedrijven in Nederland. We hebben een breed aanbod van onder meer speciale cursussen, privélessen, workshops, uitjes

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM

Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM Niet invullen a.u.b. Vt/H H/V 1A 1G Voorlopig Bsn P / I / UB D Initialen Datum Aanmeldingsformulier COORNHERT LYCEUM Algemene leerlinggegevens 2 pasfoto s 1. Achternaam 2. Roepnaam 3. Voornamen 4. Officiële

Nadere informatie

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag Inschrijfformulier Gegevens cursist Naam: Geboortedatum: Adres: Plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Gekozen docent: Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag NB: Op maandag geeft

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepscombinatie opleiding

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Aanmeld- en inschrijfformulier

Aanmeld- en inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Aanmeld- en inschrijfformulier Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke Geslacht M / V Geboortedatum (dd-mm-jj) Geboorteplaats Sofinummer/BSN* Onderwijsnummer

Nadere informatie

Foto's Bloesemtocht 26 april 2016

Foto's Bloesemtocht 26 april 2016 Foto's Bloesemtocht 26 april 2016 Hierbij levendige foto s van de bloesemtocht Frans opfriscursus (start donderdag 6 oktober 2016) Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse cursussen

Nadere informatie

Cursussen Frans. vanaf Januari 2012. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. vanaf Januari 2012. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans vanaf Januari 2012 PAYS-BAS MAISON DESCARTES 1 Het Institut français des Pays Bas biedt diverse cursussen aan zodat we aan uw specifieke wensen kunnen voldoen. Het niveau van onze cursussen

Nadere informatie

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : 084 711 75 24 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.nl Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2015

INSCHRIJFFORMULIER 2015 Achternaam: Voornaam: INSCHRIJFFORMULIER 2015 Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG

AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG Locatie: Gasselte Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit: Geboorteland: Gegevens

Nadere informatie

KUNSTINN ALGEMENE VOORWAARDEN 2013/2015

KUNSTINN ALGEMENE VOORWAARDEN 2013/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Kunstinn is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van cursussen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.

Nadere informatie

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost.

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost. Algemene voorwaarden Coöperatie de Wâldsang Begripsbepaling Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL Algemene lesvoorwaarden Van Musicentral, Gevestigd te Zwolle. De onderstaande tekst geldt vanaf 28 augustus 2016. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Inschrijfformulier MBA-opleiding

Inschrijfformulier MBA-opleiding Inschrijfformulier MBA-opleiding Netherlands Business Academy Paardeweide 5, 4824 EH Breda Tel: +31 (0) 76 820 0505 I: www.netherlandsbusinessacademy.nl E: info@netherlandsbusinessacademy.nl 1. Bedrijfsgegevens/contractant

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Reglement Zeeuwse bibliotheken

Reglement Zeeuwse bibliotheken Reglement Zeeuwse bibliotheken Vastgesteld op 1 januari 2015 1 Dit reglement bevat regels voor het lenen van titels van de Zeeuwse bibliotheken. Voor het lenen van titels behoort de lener ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken.

Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken. Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken. 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden van Meesterstudent.nl,

Nadere informatie

Vanaf Januari 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM

Vanaf Januari 2015. Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM Vanaf Januari 2015 Cursussen Frans PAYS-BAS AMSTERDAM ??? Cursussen volgen bij het PAYS-BAS AMSTERDAM des Pays-Bas Dat betekent: Cursussen en diploma s welke conform aan het ERK (Europees Referentiekader)

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2015-2016 (1/2)

INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2015-2016 (1/2) INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MACHTIGING V.A.S. ARASHI 2015-2016 (1/2) Lees de voorwaarden op de informatiebrief van dit formulier goed door! Er wordt via een e-mail bevestigd dat het formulier verwerkt is.

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Examendata Financieel Management en Calculatie

Examendata Financieel Management en Calculatie Rijswijk, 27 juli 2008 Geachte dames en heren, In juni van dit jaar heeft het exameninstituut SEB Beroepsvervoer, ons, de examendata voor het 2 e halfjaar van 2008 doorgegeven. Vanaf januari 2008 zal de

Nadere informatie

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen

Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen Bijdrage voor maatschappelijke participatie voor mensen met een laag inkomen (januari 2016) In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor

Nadere informatie