Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014"

Transcriptie

1 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

2 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze standaard cursussen 5 Overige cursussen 6 Cursusjaar 7 Cursusgeld 7 Penningmeester 7 Tarieven 7 Inschrijving en informatie 8 Cursusleiding 8 Examens 9 Wat is DELF en DALF? 10 Cultureel programma 11 Cineclub 11 Avond van de Franse film 11 Lidmaatschap en contributie 12 Adres bestuur algemeen 13 Inschrijfformulier 14 Aanmeldingsformulier lidmaatschap 15

3 3 Wat is de Alliance Francaise? De Alliance Française, stichting zonder winstoogmerk, werd in Parijs opgericht en genoot al snel internationale bekendheid. Zij houdt zich bezig met het overbrengen van de Franse taal en cultuur en heeft circa cursisten en leden in bijna alle landen van de wereld. In Nederland bestaat de Alliance Française sinds 1888 en de eerste afdeling was in Zeeland. Zij telt nu 34 plaatselijke afdelingen. Deze hebben alle hetzelfde doel : het bevorderen van de belangstelling en de kennis van de Franse taal en cultuur en het ontwikkelen van contacten tussen Nederlanders en Franstaligen. De Alliance Française besteedt daartoe aandacht aan de Franse cultuur en geschiedenis tijdens een aantal culturele avonden en organiseert cursussen zowel voor beginners als meer of minder ver gevorderden. Het accent bij de cursussen ligt op het luisteren naar en spreken van de taal, het deelnemen aan een gesprek. Gaandeweg krijgen ook overige vaardigheden als lezen, schrijven en het houden van een voordracht de aandacht. Voor het behalen van de internationaal erkende diploma s Delf en Dalf worden speciale cursussen georganiseerd. De Alliance Française de Walcheren is opgericht in 1973 als voortzetting van de Zeeuwse afdeling van de Vereniging Frankrijk Nederland. Zij organiseert cursussen en culturele evenementen als lezingen, avonden met muziek en chansons, filmavonden en excursies..

4 4 Hoe zijn de cursussen opgezet? Er zijn cursussen voor zowel echte beginners als ver gevorderden. Frans leren zonder drempels! Met het accent op de het leren luisteren, verstaan en spreken van de taal. Voor nieuwe cursisten kan door een gesprek en/of een eenvoudige entreetest worden bezien welk niveau het meest geschikte is. Daarbij kan een aantal niveaus worden onderscheiden : Beginners: Die nog nooit Frans hebben geleerd of een of enkele jaren Frans hebben gevolgd. Gevorderden Die al een aantal jaren Frans hebben gevolgd, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs of door cursussen van de Alliance Française. Ver gevorderden Die zich al goed kunnen uitdrukken in het Frans en / of hun Frans op een hoog niveau willen bijhouden. Bij nieuwe cursisten stellen de docenten in een gesprek en eventueel een korte test tijdens een informatie- of inschrijfavond of andere gelegenheid vast welk niveau het meest geschikt is. Europees referentiekader Deze niveaus zijn gerangschikt in een Europees referentiekader, waardoor de aanduidingen van de niveaus in heel Europa hetzelfde is. Dat kan van belang zijn, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Op de volgende bladzijde vindt u een schema van de toepassing hiervan in onze standaard cursussen. Het is ook mogelijk om bepaalde diploma s te halen, maar dat is niet verplicht. Het deelnemen aan examens is geheel persoonlijk en vrijwillig. Voor de diploma s Delf en Dalf worden speciale cursussen georganiseerd. Boeken voor de diverse cursussen: A.1.1, A.1.2, A.2.1 en A.2.2: C est bien ça 1 tekstboek ISBN C est bien ça 1 oefenboek ISBN B.1.1 en B.1.2: C est bien ça 2 tekstboek ISBN C est bien ça 2 oefenboek ISBN C.1: Activités pour le CECR C1-C2 ISBN Conversatie en literatuur: lesstof in overleg met de docent

5 5 Onze standaard cursussen De standaardcursussen zijn verdeeld in drie niveaus: A, B en C. A-niveau : basisgebruiker A1 Basisniveau Basiskennis van de taal, bekend met alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen. Mogelijke examens: DELF A1 A2 Overlevingsniveau Bekend met vaak voorkomende uitdrukkingen en het voeren van gesprekken over elementaire zaken. Mogelijke examens: DELF A2, CEFP1 B-niveau: Onafhankelijk gebruiker B1 Drempelniveau Kan eigen mening geven en beschrijving van gebeurtenissen, dromen en verwachtingen. Mogelijke examens: DELF B1, CEFP, CEFP2 B2 Echte talige zelfstandigheid Kan kerngedachten van complexe teksten begrijpen. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan communiceren. Mogelijke examens: DELF B2, DL, DFA 1 C-niveau : vaardig gebruiker C1 Uitgebreide talige zelfstandigheid Kan effectief bijdragen aan discussies, kan snel lezen op academisch niveau, kan redelijke precieze aantekeningen maken tijdens vergaderingen of een tekst produceren waaruit grote communicatievaardigheid blijkt. Mogelijke examens: DALF C1, DS, DFA 2 C2 Zeer uitgebreide talige zelfstandigheid Kan haast al het gehoorde of gesprokene gemakkelijk verstaan. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties. Mogelijke examens: DALF C2 Het accent tijdens alle cursussen ligt op het aanleren van vaardigheden, in het bijzonder op het luisteren naar en spreken van de taal. Het deelnemen aan examens voor bepaalde diploma s is geheel vrijwillig en behoort niet expliciet tot de cursussen. Voor die cursisten die in aanmerking willen en kunnen komen voor het met succes afleggen van een examen bestaan speciale cursussen ter voorbereiding op de examens DELF en DALF. Over die voorbereidingscursussen kunnen tijdens het cursusjaar nadere gegevens worden verstrekt.

6 6 Overige cursussen Literatuur In modulen van elk vier lesavonden van anderhalf uur wordt aan de hand van een vooraf bepaald thema aandacht besteed aan schrijvers, boeken en stromingen in de Franse literatuur. Ook de spreekvaardigheid komt bij deze cursus aan bod. Het aantal modulen is afhankelijk van de belangstelling, voor elke module kan afzonderlijk worden ingeschreven. Conversatie Voor cursisten die al over een goede kennis van het Frans beschikken en deze kennis door het deelnemen aan gesprekken willen behouden en/of uitbreiden. Standaard bieden we een cursus aan van 10 lesavonden van 1,5 lesuur. Deze cursussen kunnen ook overdag georganiseerd worden. Kindercursus Frans Cursus Frans voor leerlingen van groep 7/8 basisscholen. De bedoeling van deze cursus, die bestaat uit 10 lessen van 1 uur, is om de kinderen vertrouwd te maken met het Frans. Zij leren zich in korte zinnen uit te drukken door middel van onder andere spelletjes, liedjes en toneelstukjes. Individuele lessen Frans De inhoud en tijd van de cursus wordt afgestemd op uw wensen. Intensieve taalcursussen Korte, intensieve cursussen op maat om snel resultaten te boeken. Dit kan op alle niveaus, afhankelijk van de belangstelling zowel overdag als s-avonds. Enkele voorbeelden : - 5 avonden/ dagdelen van 3 lesuren - 3 avonden/ dagdelen van 3 lesuren. Frans voor bedrijven en organisaties Cursussen die helemaal worden afgestemd op de activiteiten binnen een onderneming of organisatie. Intensieve cursussen kunnen zowel overdag als s-avonds worden georganiseerd. De cursussen worden opgezet in overleg met de desbetreffende onderneming of organisatie..

7 7 Cursusjaar Het cursusjaar loopt voor de standaard cursussen van begin oktober tot begin april. Voor de speciale cursussen geldt per cursus een andere indeling. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De lessen worden gegeven in het gebouw van de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia aan de Breeweg 71-e in Middelburg. Enkele cursussen conversatie worden overdag verzorgd bij de docente thuis in Middelburg. De cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober Cursusgeld Het cursusgeld varieert per cursus en is onder andere mede afhankelijk van het aantal cursisten per groep en het aantal lessen. Zie hiervoor de afzonderlijke tarievenlijst of vraag informatie aan de cursusleiding. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een te klein aantal cursisten een cursus niet te laten doorgaan of de bijdrage per cursist naar rato te verhogen. Betaling contant bij inschrijving, éénmalige automatische incasso of overmaking tijdig vóór de aanvang van de cursus. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt terugbetaling van het cursusgeld in principe niet plaats, omdat de Alliance Française de organisatiekosten van de gehele cursus moet dragen. Uitzonderingen worden van geval tot geval bezien, ter beslissing van het bestuur. Penningmeester: J.J. Huijsen Postweg AB Lewedorp Telefoon ( 0113) IBAN: NL 33 INGB t.n.v Alliance Française Walcheren te Lewedorp Tarieven Standaardcursussen A1 t/m C2 : 22 wekelijkse lessen van anderhalf uur 230,=, exclusief boeken Conversatie voor gevorderden: 10 wekelijkse lessen van anderhalf uur 130,= + eventueel bijdrage lesmateriaal Andere cursussen : afhankelijk van aantal lessen en cursisten per groep

8 8 Inschrijving en informatie cursussen Maandag 8, dinsdag 9, maandag 15 en dinsdag 16 september 2014, steeds van uur. In het gebouw van de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia Breeweg 71 e in Middelburg. Inschrijving is ook mogelijk per brief of per . Daartoe kunnen inschrijfformulieren worden aangevraagd - per - telefoon ( 0118 ) / schriftelijk aan het adres Alliance Française de Walcheren / cursussen L. Simonsestraat AV Biggekerke Informatie en inschrijving cursussen: Telefoon (00118) / Bgg Telefoon ( 0118) Via onze website kan ook automatisch worden ingeschreven:

9 9 Examens DELF / DALF DELF : Diplôme d Etudes en Langue Française DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française Deze examens worden in Den-Haag door de Alliance Française de La Haye afgenomen. CEFP ( Certificat d Etudes de Français Pratique ) I en CEFP II (niveau resp. A2 en B1) Diplôme de Langue (B2) Diplôme supérieur (C1) Dit zijn examens van de Alliance Française de Paris. Ze worden in de maand april op een aantal plaatsen in Nederland afgenomen en in Frankrijk gecorrigeerd. Ze zijn erkend door het Franse Ministerie van Onderwijs. Inschrijving voor examens via uw cursuscentrum. Bent u geen cursist bij de Alliance Française, dan kunt u informatie krijgen en/of een inschrijfformulier ontvangen via Het deelnemen aan examens is geheel vrijwillig en is op geen enkele wijze een verplicht onderdeel van een cursus. Over de mogelijkheden tot het deelnemen aan examens en de voorbereiding daarop zullen wij u graag nader informeren.

10 10 Wat zijn de DELF en de DALF? De DELF en de DALF zijn officiële diploma s die verleend worden door het Franse ministerie van onderwijs. Kandidaten buiten Frankrijk kunnen hiermee hun vaardigheden in de Franse taal waarborgen. In Nederland is de Alliance Française de La Haye (Den-Haag) het officiële examencentrum voor het organiseren en afleggen van de DELF/ DALF examens. De DELF en DALF diploma s kunnen afzonderlijk van elkaar worden behaald, door het afleggen van examens in een of meerdere landen. Deze diploma s zijn voor onbepaalde tijd geldig. Kandidaten kunnen zich gelijktijdig voor meerdere examens opgeven. De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma s. Deze staan gelijk aan des zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden de vier volgende competenties geëvalueerd: luistervaardigheid en spreekvaardigheid, leervaardigheid en schrijfvaardigheid. Waar dienen deze examens voor? * Om over een officieel, internationaal erkend diploma te beschikken. * Uw taalvorderingen te meten en op te waarderen. * Voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden: uw competenties kunnen aantonen. * Uw kansen te benutten op de arbeidsmarkt ( stage, sollicitatie, promotie, mobiliteit).. De examens worden als regel twee maal per jaar afgenomen..

11 11 Cultureel programma De Alliance Française heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis van de Franse taal en cultuur. Naast het organiseren van cursussen Frans neemt daarom ook de aandacht voor de Franse cultuur in de meest brede zin van het woord een belangrijke plaats in. In haar cultureel programma besteedt de AF de Walcheren jaarlijks tijdens speciale avonden aandacht aan die cultuur door een aantal voordrachten over zeer uiteenlopende onderwerpen:kunst, geschiedenis,film,de regio s,chansons,etc.. Ook organiseert de AF de Walcheren regelmatig excursies en korte meerdaagse reizen naar Frankrijk. Bijzonderheden over het programma worden via een nieuwsbrief en de website bekend gemaakt. Café Français De AF de Walcheren organiseert elke maand een Café Français. Hier kunnen leden, cursisten en andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer wat Frans spreken met elkaar. Er is geen vast programma. Centraal staat de ontmoeting tussen onze leden, cursisten en belangstellenden, Nederlanders en in de regio wonende Fransen. Aanmelding bij het bestuur, telefoon ( 0118) ; CINECLUB De AF de Walcheren besteedt veel aandacht aan de moderne Franse film. Daartoe heeft zij een eigen CINECLUB opgericht. Avond van de Franse film In Cinema Middelburg (De Kloveniersdoelen) in Middelburg wordt elke maand (derde woensdag) tijdens een "avond van de Franse Film" een Franse film met Nederlandse ondertiteling vertoond. Voor onze leden en cursisten geldt voor deze voorstellingen een speciale prijs, op vertoon van de carte nationale. Het programma voor de filmavonden wordt ook in onze Nieuwsbrieven en op onze website bekend gemaakt.

12 12 Lidmaatschap/ contributie Vanaf haar oprichting is de Alliance Française de Walcheren gesteund door een aantal trouwe leden. Door hun steun is de continuïteit van de activiteiten door de jaren heen gewaarborgd en is het mogelijk gebleken de tarieven voor de cursussen zo laag mogelijk te houden. In een tijd, waarin in het bijzonder in het onderwijs de aandacht voor de Franse taal en cultuur gaandeweg is verminderd, is die steun voor de doelstelling van de Alliance Française van groot belang gebleken. Om ook in de toekomst haar werk te kunnen voortzetten zijn nieuwe leden en hun steun van harte welkom. Ook cursisten kunnen lid worden. De contributie voor het lidmaatschap van de Alliance Française bedraagt 27,50 euro per persoon per jaar. Met een partner betaalt men 37,50 euro. In het lidmaatschap is begrepen een (gratis) abonnement op het tijdschrift En Route. Voor cursisten is de contributie 20,00 euro per jaar, met partner samen 30,00. Inlichtingen en aanmelding als lid bij het bestuur. Tel ( 0118) of

13 13 Oui, je parle français! Bestuur algemeen: Alliance Française de Walcheren Zusterstraat KJ Middelburg Website: T. (0118)

14 14 ALLIANCE FRANÇAISE DE WALCHEREN INSCHRIJFFORMULIER ONDERGETEKENDE, Naam : Voorletters : M /V Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon : Iban/Bankrekeningnummer : Geboortedatum : Eerder cursist van de cursus : Lid : ja/ nee Geeft zich hierbij op als lid : ja / nee Eventuele voorkeursavond : Eventuele avond die niet schikt : Geeft zich hierbij op voor de cursus : in het cursusjaar Hij/ zij verklaart hierbij ermee bekend te zijn dat de inschrijving geldt voor de gehele cursus en dat bij tussentijdse beëindiging geen restitutie van het cursusgeld zal plaatsvinden, anders dan in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling door het bestuur van de Alliance Française Walcheren, bij besluit van dat bestuur. Het cursusgeld dient betaald te worden voor de aanvang van of deelname aan een cursus. Hij/zij verklaart tevens akkoord te zijn met de deelnemersvoorwaarden. Cursusgeld voor de cursus )*: Boeken : Diversen : Totaal Betaling : )** - contant bij de inschrijving - door overmaking naar IBAN nummer: NL 33 INGB t.n.v. Alliance Française Walcheren te Lewedorp, vóór de aanvang van de cursus. - Hij/ zij machtigt de Alliance Française Walcheren het verschuldigde bedrag eenmalig af te schrijven van zijn /haar IBAN nummer : bij ( naam bankinstelling ) : De afschrijving zal plaatshebben onder toepassing van de geldende regels voor het machtigen tot automatische incasso. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Voor akkoord: Datum : Handtekening : * Voor de cursussen niveau A1 t/m C2 230,= ; conversatie 130,=,module literatuur afhankelijk van aantal deelnemers Tarieven overige cursussen afhankelijk van de aard van de cursus, het aantal lessen en het aantal cursisten. )** doorhalen wat niet van toepassing is IN TE ZENDEN AAN: Alliance Française de Walcheren cursussen L. Simonsestraat AV Biggekerke Telefoon ( 0118) /

15 15 AANMELDING ALS LID VAN DE ALLIANCE FRANÇAISE DE WALCHEREN Ondergetekende, Naam : m / v Voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon: Geboortedatum: Cursist : ja/ nee geeft zich hierbij op als lid van de Alliance Française de Walcheren met / zonder partner. De contributie bedraagt per jaar voor 1 persoon 27,50 euro,voor 2 personen ( met partner) 37,50,voor een cursist 20 euro en voor een cursist+partner op hetzelfde adres 30 euro Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij het tijdig, dat wil zeggen drie maanden voor het einde van het kalenderjaar, schriftelijk wordt opgezegd. Betaling contributie: - Door overschrijving naar IBAN nummer: NL 33 INGB t.n.v. Alliance Française Walcheren te Lewedorp. - Of, Hij/ zij machtigt de Alliance Française Walcheren het verschuldigde bedrag eenmalig af te schrijven van zijn/ haar IBAN nummer bij ( naam bankinstelling ): De afschrijving zal plaats hebben onder toepassing van de geldende regels voor het machtigen tot automatische incasso. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Datum: Handtekening: Inzenden aan: Alliance Française Walcheren Zusterstraat KJ Middelburg of per aan

16 16

VerstERKt over de grens

VerstERKt over de grens VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het Engels aan het einde van de Balans van het Engels aan het einde

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie