Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. (CONCEPT) Bijlage Algemene sterkte bouwconstructie. Integraal (alles controleren). Representatief (controle op onderdelen). Deze wordt uitbesteed aan een constructeur, 2.2 Sterkte bij brand. Integraal (alles controleren). Representatief (controle op onderdelen). Deze wordt uitbesteed aan een constructeur, BB 2003 Artikel 2.18 (Opstapmogelijkheid). Bevinden zich tussen de 0,2m en 0,7m geen opstapmogelijkheden? 2.4 Overbrugging hoogte verschillen. BB 2003 Artikel 2.23 Worden er voldoende maatregelen getroffen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen? BB 2003 Artikel (Voorziening). Worden er op de minimale hoogte de juiste voorzieningen toegepast? Representatief (contr. onderd.) Gebruiksveiligheid 2.3 Vloerafscheiding. BB 2003 Artikel 2.23 BB 2003 Artikel 2.14 Worden er voldoende trappen en/of Worden er voldoende voorzieningen getroffen voor hellingsbanen bij de juiste minimale hoogte het voorkomen dat men van een vloer valt? bevestigd? BB 2003 Artikel 2.15 (Aanwezigheid). BB 2003 Artikel (Voorziening). Is de vloerafscheiding op de goede plaats Worden de trappen en/of hellingsbanen bij aangebracht? de juiste minimale hoogte bevestigd? BB 2003 Artikel 2.16 (Hoogte). minimale maat bedraagt 0,21m. Voldoet de hoogte van de vloerscheiding aan de minimale maatvoering conform BB 2003? 2.5 Trap. BB 2003 Artikel 2.17 (Openingen). Voldoen de openingen bij een vloerafscheiding conform BB 2003? BB 2003 Artikel 2.27 BB 2003 Artikel 2.18 (Opstapmogelijkheid). Is de trap correct weergeven op de tek.? Is het van belang om opstapmogelijkheden te BB 2003 Artikel 2.28 (Afm. Trap). crieeren conform BB 2003? Voldoet en staan de afmetingen van de Representatief (controle op onderdelen). trap op de tekening? BB 2003 Artikel 2.29 (Trapbordes). BB 2003 Artikel 2.14 Voldoet en staan de juiste afmetingen van Voldoet de vloerafscheiding aan de richtlijnen in het bordes op de tekening? tabel 2.14 van het BB 2003? BB 2003 Artikel 2.30 (Afscheiding). BB 2003 Artikel 2.15 (Aanwezigheid). Voldoet en staat de afscheiding correct op Worden er afscheidingen toegepast op een minimale de tekening? hoogte van 1meter? (Excl. Celfunctie 1,2) BB 2003 Artikel 2.31 (Leuning). BB 2003 artikel 2.15 lid 2 staat vermeldt wanneer Zijn er leuningen aangegeven op de een vloerafscheiding niet van toepassing is. tekening? BB 2003 Artikel 2.16 (Hoogte). BB 2003 Artikel 2.32 (Regenwerendheid). Voldoet de hoogte van de vloerafscheiding aan de Voldoet de trap conform NEN 2778, minimale maatvoering conform BB 2003? regenwerendheid? BB 2003 Artikel 2.17 (Openingen). Voldoen de openingen bij een vloerafscheiding conform BB 2003? pagina 1

2 Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel 2.41 (Afscheiding). Is de afscheiding op de goede hoogte geplaatst? BB 2003 Artikel 2.27 en is er kloppen de minimale breedte van Is de trap correct weergeven op de tekening conform de openingen? maatvoering en plaatsing? BB 2003 Artikel 2.28 (Afm. Trap). 2.7 Electriciteit/noodvoorziening. Voldoet de trap conform BB 2003 tabel 2.28a/b? Iedere functie heeft zijn eigen afmetingen van de trap. BB 2003 Artikel 2.29 (Trapbordes). BB 2003 Artikel 2.46 Word er voldaan aan de minimale afmetingen voor Staan er op de tekening voldoende veilige elk lid van artikel 2.28 BB 2003? voorzieningen voor elektriciteit? BB 2003 Artikel 2.30 (Afscheiding). BB 2003 Artikel 2.47 (Aanwezigheid). Is de afscheiding op de goede hoogte geplaatst? Heeft iedere gebruiksfunctie een voorziening en is er kloppen de minimale breedte van voor elektriciteit? de openingen? BB 2003 Artikel 2.48 (Aansluitingen). BB 2003 Artikel 2.31 (Leuning). Heeft een voorziening voor elektriciteit aansluit Is er ten minste 1 leuning aanwezig als de mogeljikheden voor aansluiting op het helling van de klimlijn groter is dan 2:3? distributienet van elektriciteit. Is de plaatsing correct d.m.v. goede hoogte? BB 2003 Artikel 2.49 (Veiligheid). BB 2003 Artikel 2.32 (Regenwerendheid). Voldoet een voorziening van elektriciteit/ Voldoet de trap conform NEN 2778 regenwerendheid? noodstroom aan de ministriele regeling aangewezen voorschriften? 2.6 Hellingsbaan. BB 2003 Artikel 2.50 (Verbouw). B&W verlenen geen ontheffing van de in de artikelen 2.47, 2de lid, en de lid BB 2003 Artikel 2.38 gestelde voorschriften. Worden er voldoende voorzieningen getroffen voor BB 2003 Artikel 2.51 (Tijdleijke bouw). het veilig overbruggen van een hoogteverschil? D.m.v. Bij het bouwen van een niet-permanent een hellingsbaan. bouwwerk is art de lid van toepassing. BB 2003 Artikel 2.39 (Afmetingen hellingsbaan). Zijn de afmetingen goed weergegeven op de tekening conform BouwBesluit? BB 2003 Artikel 2.46 BB 2003 Artikel 2.40 (Hellingsbaan-bordes). Worden er veilige voorzieningen voor elektriciteit Wordt er voldaan aan de minimale afmetingen van een toegepast conform voorschriften BB 2003? te plaatse bordes? BB 2003 Artikel 2.47 (Aanwezigheid). BB 2003 Artikel 2.41 (Afscheiding). Is er bij iedere gebruiksfunctie noodstroom Staat de afscheiding correct weergegeven op de aanwezig? Indien de verlichtinginstallatie tekening conform Bouwbesluit 2003? volgens art.2.59, moet zijn aangesloten op een Representatief (controle op onderdelen). voorziening voor noodstroom. BB 2003 Artikel 2.48 (Aansluitingen). BB 2003 Artikel 2.38 Heeft een voorziening voor elektriciteit aansluit Voldoet de helleingsbaan aan de voorschriften in mogeljikheden voor aansluiting op het tabel 2.38 conform Bouwbesluit? distributienet van elektriciteit. BB 2003 Artikel 2.39 (Afmetingen hellingsbaan). BB 2003 Artikel 2.49 (Veiligheid). voldoet de helleingsbaan aan de afmetingen conform Voldoet een voorziening van elektriciteit/ Bouwbesluit. noodstroom aan de ministriele regeling BB 2003 Artikel 2.40 (Hellingsbaan-bordes). aangewezen voorschriften? Is het bordes op een vrije vloeroppervlakte Geeft noodstroom voldoende elektriciteit bij tenminste 1,4m X 1,4m? het uitvallen van de stroom? pagina 2

3 BB 2003 Artikel 2.50 (Verbouw). BB 2003 Artikel 2.60 (Voorz. van noodstroom) B&W verlenen geen ontheffing van de in de artikelen Voldoet de aansluiting van noodstroom aan de 2.47, 2de lid, en de lid gestelde voorschriften. minimale sterkte van 1 lux? BB 2003 Artikel 2.51 (Tijdelijke bouw). BB 2003 Artikel 2.61 (Verbouw). Bij het bouwen van een niet-permanent B&W verlenen geen ontheffing van de artikelen bouwwerk is art de lid van toepassing de en 4de lid en Representatief (controle op onderdelen). B&W verlenen geen ontheffing aan bouwwerk geen gebouw zijnde van de artikelen 2.57 BB 2003 Artikel de lid, 2.58, de lid en 2.60 Worden er veilige voorzieningen voor elektriciteit BB 2003 Artikel 2.62 (Tijdelijke bouw). toegepast conform voorschriften BB 2003? Bij het bouwen van een niet-permanent BB 2003 Artikel 2.47 (Aanwezigheid). bouwwerk is art t/m 2.60 van toepassing. Is er bij iedere gebruiksfunctie noodstroom aanwezig? Indien de verlichtinginstallatie 2.9 Gasvoorziening. volgens art.2.59, moet zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom. BB 2003 Artikel 2.48 (Aansluitingen). BB 2003 Artikel 2.68 Heeft een voorziening voor elektriciteit aansluit Staat op de tekening een aansluiting voor mogeljikheden voor aansluiting op het veilig gasverbruik? distributienet van elektriciteit. BB 2003 Artikel 2.69 (Aanwezigheid). BB 2003 Artikel 2.49 (Veiligheid). Heeft een gebruiksfunctie/woning een Voldoet een voorziening van elektriciteit/ voorziening voor gas? Tenzij de gebruiksfunctie/ noodstroom aan de ministriele regeling woning kan worden aangesloten op een aangewezen voorschriften? gemeenschappelijke of publieke voorziening Geeft noodstroom bij het uitvallen van de stroom voor verwarming. binnen 15 seconden voldoende stroom gedurende BB 2003 Artikel 2.70 (Aansluitingen). 60 minuten te laten werken? Is er in de meterkast een aansluiting voor gas? BB 2003 Artikel 2.50 (Verbouw). Zijn er aansluitpunten op de tekening B&W verlenen geen ontheffing van de in de artikelen weergegeven voor verschillende opstelplaatsen? 2.47, 2de lid, en de lid gestelde voorschriften. BB 2003 Artikel 2.71 (Veiligheid). BB 2003 Artikel 2.51 (Tijdelijke bouw). Voldoet een voorziening voor gas aan de Bij het bouwen van een niet-permanent ministriele regeling aangewezen voorschriften? bouwwerk is art de lid van toepassing Beweegbare constructiedelen. 2.8 Verlichting. BB 2003 Artikel 2.75 BB 2003 Artikel 2.56 Kan er veilig worden gevlucht door beweegbare Staat er voldoende verlichting aangegeven op de constructie onderdelen? tekening, zodat men sociaal veilig en bruikbaar het BB 2003 Artikel 2.76 (Hoogte). bouwwerk kan verlaten? Zijn de maten correct aangegeven op de BB 2003 Artikel 2.57 (Verlichtingssterkte). tekening per situatie conform BB 2003? Worden de correcte verlichtingssterkte toegepast BB 2003 Artikel 2.77 (Verbouw). conform BB 2003 tabel 2.56? B&W verlenen geen ontheffing van artikel 2.76 BB 2003 Artikel 2.58 (Stroomvoorziening). 2de en 5de lid. Is een verlichtingsinstallatie aangesloten op een BB 2003 Artikel 2.78 (Tijdleijke bouw). voorziening voor elektriciteit? Bij het bouwen van een niet-permanent BB 2003 Artikel 2.59 (Noodverlichting). bouwwerk is art de, 3de 3n 5de lid Staat de noodverlichting op een goed opgestelde van toepassing. plaats op de tekening? pagina 3

4 Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel 2.75 BB 2003 Artikel 2.81 Wordt er voldaan aan de voorschriften conform Wordt er voldaan aan de voorschriften BB 2003 tabel 2.75? conform BB 2003 in tabel 2.81? BB 2003 Artikel 2.76 (Hoogte). BB 2003 Artikel 2.82 (Stookplaats). Zijn de maten correct aangegeven op de Wordt het materiaal zodanig toegepast tekening per situatie conform BB 2003? conform NEN 6064,onbrandbaar? BB 2003 Artikel 2.77 (Verbouw). Deze is niet van toepassing als een intensiteit B&W verlenen geen ontheffing van artikel 2.76 van de warmtestraling kan optreden volgens 2de en 5de lid. NEN BB 2003 Artikel 2.78 (Tijdelijke bouw). of als er een temperatuur in het materiaal kan Bij het bouwen van een niet-permanent optreden conform NEN bouwwerk is art de, 3de 3n 5de lid BB 2003 Artikel 2.83 (Schacht, koker, kanaal). van toepassing. Wordt het materiaal gebruik toegepast conform NEN 6064,onbrandbaar over een dikte van Brandveiligheid. minimaal 0,1m, gemeten loodrecht op de 2.11 Beperken ontstaan brandgevaarlijke situaties. binnenzijde? Niet van toepassing als het uitsluitend voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimtes BB 2003 Artikel 2.81 of badruimtes betreft. Is het bouwwerk zodanig gebouwd dat het ontstaan BB 2003 Artikel 2.84 (Rookafvoer). van een brandgevaarlijkesituatie voldoende wordt Is er een voorziening voor de afvoer van de rook beperkt? aanwezig conform NEN 6062,brandveiligheid? Wordt er voldaan aan de toelichtingen conform BB? BB 2003 Artikel 2.85 (Dak). BB 2003 Artikel 2.82 (Stookplaats). Voldoet een dak van een gebruiksfunctie aan Wordt er het juiste materiaal toegepast in de nabijheid NEN 6063, niet brandgevaarlijk? of ter plaatse van een stookplaats? (Deze NEN norm is niet van toepassing conform BB 2003 Artikel 2.83 (Schacht, koker of kanaal). BB 2003 Artikel 2.85 lid 2 en 3) Wordt het materiaal gebruik toegepast conform BB 2003 Artikel 2.86 (Verbouw). NEN 6064? B&W verlenen geen ontheffing van de artikelen BB 2003 Artikel 2.84 (Rookafvoer). 2.83,2.84 1ste en 2de lid, en Is er een voorziening voor de afvoer van de rook BB 2003 Artikel 2.87 (Tijdleijke bouw). aanwezig conform NEN 6062,brandveiligheid? Bij het bouwen van een niet-permanent BB 2003 Artikel 2.85 (Dak). bouwwerk is art. 2.83, ste en 2de lid, Voldoet een dak van een gebruiksfunctie aan en 2.85 van toepassing. NEN 6063, niet brandgevaarlijk? (Deze NEN norm is niet van toepassing conform 2.12 Beperking ontwikkeling brand. BB 2003 Artikel 2.85 lid 2 en 3) BB 2003 Artikel 2.86 (Verbouw). B&W verlenen geen ontheffing van de artikelen BB 2003 Artikel ,2.84 1ste en 2de lid, en Is er voldoende rekening gehouden zodat de BB 2003 Artikel 2.87 (Tijdelijke bouw). brand niet snel om zich heen kan grijpen? Bij het bouwen van een niet-permanent Denk aan brandvertragende materialen. bouwwerk is art. 2.83, ste en 2de lid, en 2.85 Wordt er voldaan aan de voorschriften van toepassing. conform BB 2003 tabel 2.91? BB 2003 Artikel 2.92 (Binnenoppervlak). Voldoet een constructie onderdeel die niet grenst aan de buitenlucht aan NEN 6065, bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting? pagina 4

5 BB 2003 Artikel 2.93 (Buitenoppervlak) Beperking uitbreiding brand. Voldoet een constructie onderdeel niet zijnde een deur, raam, kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie onderdeel aan NEN 6065, bepaalde BB 2003 Artikel bijdrage tot brandvoortplanting? Zijn er voldoende maatregelen getroffen BB 2003 Artikel 2.94 (Beloopbaar vlak). om uitbreiding van brand naar een ander Heeft een vloer, helingsbaan of een trap aan de perceel tegen te gaan? bovenzijde een bijdrage tot brandvoortplanting, die BB 2003 Artikel (Ligging). voldoet aan de klasse die is aangegeven in tabel 2.91? Ligt een besloten ruimte in een brandcompartiment? BB 2003 Artikel 2.95 (Vrijgesteld). excl. Wc bad meterkast en een opstelplaats voor Artikel 2.92 t/m 2.94 is niet van toepassing als de een verbrandingstoestel. totale oppervlakte van een constructie onderdeel ten Ligt een niet besloten verblijfsgebied in een hoogste 5% bevat. brandcompartiment? BB 2003 Artikel 2.96 (Verbouw). BB 2003 Artikel (Omvang). B&W verlenen geen ontheffing van artikel de lid. Strekt een brandcompartiment zich niet uit over BB 2003 Artikel 2.97 (Tijdelijke bouw). meer dan een perceel? Bij het bouwen van een niet-permanent Heeft een brandcompartiment niet groter dan in bouwwerk is art de lid van toepassing. tabel aangegeven gebruiksoppervlakte? Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel (Weerstand tegen brand- doorslag en brandoverslag). BB 2003 Artikel 2.91 Voldoet de overslag naar een ander brand- Is er voldoende rekening gehouden zodat de compartiment aan de gewenste weerbaarheid brand niet snel om zich heen kan grijpen? uitgedrukt in minuten? Denk aan brandvertragende materialen. BB 2003 Artikel (Zelfsluitende deur). Wordt er voldaan aan de voorschriften Zijn er zelfsluitende deuren aanwezig? conform BB 2003 tabel 2.91? dit is van toepassing als; BB 2003 Artikel 2.92 (Binnenoppervlak). in een inwendige scheidingsconstructie van een Voldoet een constructie onderdeel die niet subbrandcompartiment waarvoor een eis voor de grenst aan de buitenlucht aan NEN 6065, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting? geldt. BB 2003 Artikel 2.93 (Buitenoppervlak). BB 2003 Artikel (Verbouw). Voldoet de bepaalde klasse aan de toegepaste B&W verlenen geen ontheffing van art hoogte conform BB 2003? BB 2003 Artikel (Tijdleijke bouw). BB 2003 Artikel 2.94 (Beloopbaar vlak). Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk Heeft een vloer, helingsbaan of een trap aan de zijn de artikelen en van toepassing. bovenzijde een bijdrage tot brandvoortplanting, die Waarbij voor de weerstand tegen branddoorslag voldoet aan de klasse die is aangegeven in tabel 2.91? en brandoverslag telkens 30 minuten De bovenstaande artikelen zijn niet van toepassing wordt aangehouden. voor de bovenzijde van een vloer, hellingsbaan, een trap en een dak. BB 2003 Artikel 2.95 (Vrijgesteld). BB 2003 Artikel Artikel 2.92 t/m 2.94 is niet van toepassing als de Zijn er voldoende maatregelen getroffen om totale oppervlakte van een constructie onderdeel ten uitbreiding van brand naar een ander perceel hoogste 5% bevat. Deze eis is van belang voor het tegen te gaan? aanbrengen van wandcontatdozen,schakelaars en dergelijke. BB 2003 Artikel 2.96 (Verbouw). B&W verlenen geen ontheffing van artikel de lid. BB 2003 Artikel 2.97 (Tijdelijke bouw). Bij het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is art de lid van toepassing. pagina 5

6 BB 2003 Artikel (Ligging). Representatief (controle op onderdelen). Ligt een besloten ruimte in een brandcompartiment? excl. Wc bad meterkast en een opstelplaats voor BB 2003 Artikel een verbrandingstoestel. Zijn er voldoende maatregelen getroffen om Ligt een niet besloten verblijfsgebied in een uitbreiding van brand naar een ander perceel brandcompartiment? tegen te gaan? Dit geldt niet op een lichte industriefunctie met een en voldoet het aan de wettelijke eisen conform gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50m², die BB 2003? uitsluitend bestemd is voor opslag voor goederen of BB 2003 Artikel (Ligging). materialen. Het 1ste lid geldt niet op een lichte industriefunctie Ligt een ruimte waardoor een brand- en rookvrije met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50m² vluchtroute voert, niet in een brandcompartiment? die uitsluitend bestemd is voor opslag voor BB 2003 Artikel (Omvang). goederen of materialen. Strekt een brandcompartiment zich niet uit over Ligt een ruimte waardoor een brand- en rookvrije meer dan een perceel? vluchtroute voert, niet in een brandcompartiment? Heeft een brandcompartiment niet groter dan in Op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervl. tabel aangegeven gebruiksoppervlakte? van niet meer dan 1000m² en met volgens NEN Ligt het brandcompartiment van een woongebouw 6090 bepaalde vuurbelasting van ten hoogste uitsluitend in woonfuncties? 500MJ/m² is lid 1 en lid 4 conform BB 2003 van dit Heeft een technische ruimte een gebruiksoppervlakte artikel niet van toepassing. meer dan 50m²? Zo ja, dan is het een brandcompar- BB 2003 Artikel (Omvang). timent? Strekt een brandcompartiment zich niet uit over Een opslag voor brandbare stoffen is een meer dan een perceel? brandcompartiment. Heeft een brandcompartiment niet groter dan in BB 2003 Artikel (Weerstand tegen brand- tabel aangegeven gebruiksoppervlakte? doorslag en brandoverslag). Ligt het brandcompartiment van een woongebouw Voldoet de overslag naar een ander brand- uitsluitend in woonfuncties? compartiment aan de gewenste weerbaarheid Heeft een technische ruimte een gebruiksoppervlakte van 60 minuten? Dit wordt bepaald in NEN meer dan 50m²? Zo ja, dan is het een brandcompar- Is de brand uitsluitend in een compartiment dan timent? moet de brandovergang minimaal 30 minuten voldoen. Een opslag voor brandbare stoffen is een indien de bepaalde permanente vuurbelasting niet brandcompartiment. groter is dan 500MJ/m². BB 2003 Artikel (Weerstand tegen brand- BB 2003 Artikel (Zelfsluitende deur). doorslag en brandoverslag). Zijn er zelfsluitende deuren aanwezig? Voldoet de overslag naar een ander brand- BB 2003 Artikel (Verbouw). compartiment aan de gewenste weerbaarheid B&W verlenen geen ontheffing van art van 60 minuten? Dit wordt bepaald in NEN BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Is de brand uitsluitend in een compartiment dan Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk moet de brandovergang minimaal 30 minuten voldoen. zijn de artikelen en van toepassing. indien de bepaalde permanente vuurbelasting niet Waarbij voor de weerstand tegen branddoorslag groter is dan 500MJ/m². en brandoverslag telkens 30 minuten BB 2003 Artikel (Zelfsluitende deur). wordt aangehouden. Zijn er zelfsluitende deuren aanwezig? BB 2003 Artikel (Verbouw). B&W verlenen geen ontheffing van art BB 2003 Artikel (Tijdleijke bouw). Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen en van toepassing. Waarbij voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag telkens 30 minuten wordt aangehouden. pagina 6

7 2.14 Verdere beperking uitbreiding brand Beperking ontstaan rook. Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel BB 2003 Artikel Zijn er voldoende maatregelen getroffen Wordt het snel ontwikkelen van rook voldoende om uitbreiding van brand naar een ander beperkt in het gebouw? perceel tegen te gaan? BB 2003 Artikel (Algemeen). Dit in verdere mate. Voldoet een constructieonderdeel aan een BB 2003 Artikel (Ligging). bepaalde rookdichtheid conform NEN 6066? Ligt een niet-gemeenschappelijke ruimte in een En voldoet deze aan de wettelijke gestelde klasse? subbrandcompartiment? Excl. Toilet, badruimte, BB 2003 Artikel (Beloopbaar vlak) meterkast en en opstelplaats voor een Artikel de t/m 11de 13de en 14de lid verbarndingstoestel niet gelegen in een stookruimte. gelden niet voor de bovenzijde van; Ligt een gemeenschappelijk verblijfsgebied in een een vloer subbrandcompartiment? een helleingsbaan en Ligt een verblijfsruimte in een subbrandcompartiment? een trap. Ligt een subbrandcompartiment in een brand- BB 2003 Artikel (Vrijgesteld). compartiment? Op ten hoogste van 5% van de totale oppervlakte BB 2003 Artikel (Omvang). van de constructieonderdelen van elke Strekt een subbrandcompartiment zich niet meer dan afzonderlijke ruimte waarvoor volgens art een brandcompartiment uit? een eis geldt, is die eis niet van toepassing. Heeft een subbrandcompartiment een niet groter BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). gebruiksopppervlakte dan 500m²? Op het te bouwen van een niet-permanent bouwwerk Omvat een subbrandcompartiment waarin een zijn de art t/m van toepassing. verblijfsruimte ligt uitsluitend, Representatief (controle op onderdelen). 1 of meer met elkaar in verbinding staande ruimten met een totale gebruiksoppervlakte van max. 40m²? BB 2003 Artikel Of die verblijfsruimte, indien de vloeroppervlakte van Wordt het snel ontwikkelen van rook voldoende die verblijfsruimte groter is dan 40m²? beperkt in het gebouw? BB 2003 Artikel (Weerstand tegen brand- BB 2003 Artikel (Algemeen). doorslag en brandoverslag). Voldoet een constructieonderdeel aan een Voldoen de wettelijke eisen conform NEN 6068 aan bepaalde rookdichtheid conform NEN 6066? de gestelde eisen in tabel bb 2003? En voldoet deze aan de wettelijke gestelde klasse? Dit geldt niet als: Let op: Er zijn uitzonderingen per klasse en de permanente vuurbelasting niet groter is dan rookdichtheid. Voor toelichting raadpleeg 500MJ/m² en in hetgebouw geen vloer van een BB 2003 betreft dit artikel. verblijfsruimte hoger ligt dan 7m boven het BB 2003 Artikel (Beloopbaar vlak) meetniveau. Artikel de t/m 11de 13de en 14de lid BB 2003 Artikel (Zelfsluitende deur). gelden niet voor de bovenzijde van; Zijn er zelfsluitende deuren aanwezig? een vloer dit is van toepassing als; een helleingsbaan en in een inwendige scheidingsconstructie van een een trap. subbrandcompartiment waarvoor een eis voor de BB 2003 Artikel (Vrijgesteld). weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag Op ten hoogste van 5% van de totale oppervlakte geldt. van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waarvoor volgens art een eis geldt, is die eis niet van toepassing. BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Op het te bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de art t/m van toepassing. pagina 7

8 2.16 Beperking verspreiding rook. BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de art t/m van toepassing. BB 2003 Artikel Zijn er voldoende maatregelen getroffen dat rook 2.17 Vluchten binnen rook-/subb rand-compartiment. zich niet binnen korte tijd kan verspreiden naar een ander deel van het bouwwerk? Om zo veilig het pand te verlaten. BB 2003 Artikel BB 2003 Artikel (Ligging). Kunnen deze compartimenten veilig en snel worden Is een brandcompartiment ingedeeld in 1 of meer verlaten? rookcompartimenten? BB 2003 Artikel (Verblijfsgebied en verblijfs- BB 2003 Artikel (Omvang). ruimte). Voldoet de loopafstand aan de wettelijke eisen Voldoet de afstand van een gemeenschappelijk conform BB 2003 tabel 2.134? verblijfsgebied naar een subbrandcompartiment BB 2003 Artikel (Weerstand rookdoorgang). aan de maximale loopafstand van 20m? Voldoet de rookdoorgang aan de wettelijke eis van Dit zelfde alleen dan een verblijfsruimte bedraagt de niet rookdoorlatend in 30 minuten conform afstand 30m NEN 6075? BB 2003 Artikel (Subbrandcompartiment). BB 2003 Artikel (Zelfsluitende constructie- Is er een toegang van rookcompartiment waarin dat onderdelen). subbrandcompartiment ligt? Zijn zelfsluitende deuren aanwezig in een rook- Is er een toegang waarbij een route begint die niet compartiment waar een weerstand tegen rookdoor- door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een gang geldt? badruimte of een technische ruimte naar een toegang Dit geldt niet voor een woonfunctie in een woongebouw van het rookcompartiment voert? BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Heeft een subbrandcompartiment ten minste 2 Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk toegangen bij een gebruikersoppervl. Van meer dan zijn de art t/m van toepassing. 500m²? Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel (Rookcompartiment). Voldoet dit compartiment aan de hoeveelheid BB 2003 Artikel gestelde eisen conform BB 2003? Zijn er voldoende maatregelen getroffen dat rook Deuren van de vluchtgang mogen niet bij het openen zich niet binnen korte tijd kan verspreiden naar een in de vluchtweg draaien. ander deel van het bouwwerk? Om zo veilig het pand BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). te verlaten. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk BB 2003 Artikel (Ligging). art t/m van toepassing. Is een brandcompartiment ingedeeld in 1 of meer Representatief (controle op onderdelen). rookcompartimenten? BB 2003 Artikel (Omvang). BB 2003 Artikel Voldoet de loopafstand aan de wettelijke eisen Kunnen deze compartimenten veilig en snel worden conform BB 2003 tabel 2.134? verlaten? BB 2003 Artikel (Weerstand rookdoorgang). Voldoet de rookdoorgang aan de wettelijke eis van niet rookdoorlatend in 30 minuten conform NEN 6075? BB 2003 Artikel (Zelfsluitende constructieonderdelen). Zijn zelfsluitende deuren aanwezig in een rookcompartiment waar een weerstand tegen rookdoorgang geldt? Dit geldt niet voor een woonfunctie in een woongebouw pagina 8

9 BB 2003 Artikel (Verblijfsgebied en verblijfs- BB 2003 Artikel (Uit rookcompartiment). ruimte). Zijn er in elk rookcompartiment voldoene vluchtwegen Voldoet de afstand van een gemeenschappelijk aanwezig conform BB 2003? verblijfsgebied naar een subbrandcompartiment Voldoen de vluchtwegen aan de gestelde eisen in aan de maximale loopafstand van 20m? het BB 2003 van dit artikel? Dit zelfde alleen dan een verblijfsruimte bedraagt de BB 2003 Artikel (Uit subbrandcompartiment). afstand 30m Zijn er in elk cubbrandcompertiment voldoene Hebben deze minimaal 2 toegangen indien, in die vluchtwegen aanwezig conform BB 2003? ruimte geen opstelplaats voor een kooktoestel ligt Voldoen de vluchtwegen aan de gestelde eisen in en de vloeroppervlakte van dat gebied groter is dan het BB 2003 van dit artikel? 75m² of in die ruimte een opstelplaats voor een BB 2003 Artikel (Vluchttrappenhuis). kooktoestel ligt en de vloeroppervlakte van dat gebied Een hoogteverschil van 8m in een vluchttrappenhuis groter is dan 25m²? voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn Voldoen de rookmelders aan de gestelde eisen op een ruimte waardoor een brand- en rookvrije conform NEN 2555 vluchtroute voert. BB 2003 Artikel (Subbrandcompartiment). BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Is er een toegang van rookcompartiment waarin dat Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk subbrandcompartiment ligt? zijn de art t/m van toepassing. Is er een toegang waarbij een route begint die niet Representatief (controle op onderdelen). door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een toegang BB 2003 Artikel van het rookcompartiment voert? Zijn de vluchtwegen op de tekening aangegeven? Heeft een subbrandcompartiment ten minste 2 En zijn deze voldoende aanwezig? toegangen bij een gebruikersoppervl. Van meer dan BB 2003 Artikel (Veilige plaats). 500m²? Is men in staat de vluchten naar een aansluitend BB 2003 Artikel (Rookcompartiment). terrein zonder daarvoor deuren en toegangen open Voldoet dit compartiment aan de hoeveelheid te maken dmv een sleutel? gestelde eisen conform BB 2003? Kan men binnen 1 minuuut buiten zijn? Deuren van de vluchtgang mogen niet bij het openen Is er rekening gehouden met de starttijd? in de vluchtweg draaien. BB 2003 Artikel (Algemeen). BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft, afhankelijk Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk van zijn bestemming en grootte art t/m van toepassing. voldoende vluchtroutes. BB 2003 Artikel (Uit rookcompartiment) Vluchtroutes. Zijn er in elk rookcompartiment voldoene vluchtwegen aanwezig conform BB 2003? Voldoen de vluchtwegen aan de gestelde eisen in BB 2003 Artikel het BB 2003 van dit artikel? Zijn de vluchtwegen op de tekening aangegeven? BB 2003 Artikel (Uit subbrandcompartiment). En zijn deze voldoende aanwezig? Zijn er in elk cubbrandcompertiment voldoene BB 2003 Artikel (Veilige plaats). vluchtwegen aanwezig conform BB 2003? Is men in staat de vluchten naar een aansluitend Voldoen de vluchtwegen aan de gestelde eisen in terrein zonder daarvoor deuren en toegangen open het BB 2003 van dit artikel? te maken dmv een sleutel? BB 2003 Artikel (Vluchttrappenhuis). BB 2003 Artikel (Algemeen). Een hoogteverschil van 8m in een vluchttrappenhuis Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft, afhankelijk voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn van zijn bestemming en grootte op een ruimte waardoor een brand- en rookvrije voldoende vluchtroutes. vluchtroute voert. BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de art t/m van toepassing. pagina 9

10 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes. BB 2003 Artikel (Afmetingen doorgang). Heeft een rookvrije doorgang een minimale breedte van 0,6m en een minimale hoogte van 1,9m? BB 2003 Artikel Een rookvrije doorgang naar een ander compartiment Kan men het bouwwerk zodanige ingerichte rookvrije is met een lengte van 2,3, en een hoogte van 1,9m vluchtroutes, dat in geval van brand snel en veilig kan en een breedte van 1,1m horizontaal kan worden worden gevlucht? voortbewogen. BB 2003 Artikel (Afmetingen doorgang). BB 2003 Artikel (Scheidingsconstructie Voldoen de doorgangen aan de wettelijke afmetingen tussen vluchtroutes). conform BB 2003? Voldoen de scheidingsconstructie aan een minimale BB 2003 Artikel (Scheidingsconstructie waarbaarheid van 30 minuten? tussen vluchtroutes). Conform NEN Voldoen de scheidingsconstructie aan de wettelijke BB 2003 Artikel (Luchttoevoer & rookafvoer). eisen conform BB 2003 voor het aantal weerbare Heeft een niet-besloten ruimte waardoor een minuten? rookvrije vluchtroute voert een voorziening voor afvoer BB 2003 Artikel (Luchttoevoer & rookafvoer). van rook en toevoer voor verse lucht? Heeft een niet-besloten ruimte waardoor een Dit met een zodanige capaciteit dat die ruimte tijdens rookvrije vluchtroute voert een voorziening voor afvoer brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt van rook en toevoer voor verse lucht? om te vluchten. Dit met een zodanige capaciteit dat die ruimte tijdens BB 2003 Artikel (Permanente vuurbelasting). brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt Is er zoweinig mogelijk brandbaar materiaal aanwezig om te vluchten. om voortzetten van de brand tegen te gaan? BB 2003 Artikel (Permanente vuurbelasting). Conform NEN Is er zoweinig mogelijk brandbaar materiaal aanwezig BB 2003 Artikel (Draairichting deur). om voortzetten van de brand tegen te gaan? Draait een deur in een besloten ruimte waardoor BB 2003 Artikel (Draairichting deur). een rookvrije vluchtroute voert, en een trappenhuis Draait een deur in een besloten ruimte waardoor niet in de vluchtroute? een rookvrije vluchtroute voert, en een trappenhuis Indien de totale aangewezen gebruiksoppervl aan niet in de vluchtroute? rookcompartiment groter is dan in tabel Indien de totale aangewezen gebruiksoppervl aan aangegeven grenswaarde. rookcompartiment groter is dan in tabel BB 2003 Artikel (Loopafstand). aangegeven grenswaarde. Is de loopafstand tussen een besloten ruimte waardoor BB 2003 Artikel (Loopafstand). een rookvrije vluchtroute voert niet groter dan 30 m? Is de loopafstand tussen een besloten ruimte waardoor dit geldt niet voor een trappenhuis. een rookvrije vluchtroute voert niet groter dan 30 m? BB 2003 Artikel (Opvang-en doorstroomcap.) dit geldt niet voor een trappenhuis. Voldoet een ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute BB 2003 Artikel (Opvang-en doorstroomcap.) voert aan een opvang en doorstroomcapaciteit Voldoet een ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute conform ministrele regeling gegeven voorschriften? voert aan een opvang en doorstroomcapaciteit BB 2003 Artikel (Inrichting). conform ministrele regeling gegeven voorschriften? Kan een bouwwerk geen gebouw zijnde op een BB 2003 Artikel (Inrichting). veranmtwoordelijke en veilige manier gevlucht worden? Kan een bouwwerk geen gebouw zijnde op een verantwoordelijke en veilige manier gevlucht worden? Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel Kan men het bouwwerk zodanige ingerichte rookvrije vluchtroutes, dat in geval van brand snel en veilig kan worden gevlucht? Zijn er voldoende voorzieningen voor alarmering? pagina 10

11 2.20 Voorkomen en beperken van ongevallen BB 2003 Artikel (Loopafstand). bij brand. Voldoet de loopafstand tussen een toegang van een subbrandcompartiment of een rookcompartiment en ten minste 1 toegang van een vluchttrappenhuis BB 2003 Artikel aan de maximale afstand van 45m? Wordt er voldoende aandacht besteed om Met brandweerlift is het 90m. ongevallen tegen te gaan bij brand? Toegang rookcompartiment bedraagt max. 30m. Denk hierbij aan aanwezigheid, loopafstand, Rookcompartiment en brandweerlift bedraagt inrichting. maximaal 75m. BB 2003 Artikel (Aanwezigheid). BB 2003 Artikel (Inrichting). Heeft een gebruiksfunctie waarin een vloer van een Heeft een niet besloten ruimte waardoor een verblijfsgebied hoger ligt dan 20m boven het rookvrije vluchtroute voert, een voorziening voor de meetniveau een brandweerlift? afvoer van rook met een component voor toevoer van Een gebruiksfunctie met een lift heeft al een verse lucht en een component voor afvoer van rook? brandweerlift. Met een zodanige capaciteit dat de ruimte goed BB 2003 Artikel (Loopafstand). kan worden gebruikt voor bluswerkzaamheden. Voldoet de loopafstand tussen een toegang van een BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). subbrandcompartiment of een rookcompartiment Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk en ten minste 1 toegang van een vluchttrappenhuis zijn de art t/m van toepassing. aan de maximale afstand van 45m? Met brandweerlift is het 90m Bestrijding van brand. Toegang rookcompartiment bedraagt max. 30m. Representatief (controle op onderdelen). Rookcompartiment en brandweerlift bedraagt maximaal 75m. BB 2003 Artikel BB 2003 Artikel (Inrichting). Heeft het bouwwerk zodanige voorzieningen voor de Heeft een niet besloten ruimte waardoor een bestrijding van brand, dat de brand binnen redelijke rookvrije vluchtroute voert, een voorziening voor de tijd kan worden bestreden? Denk hierbij aan: afvoer van rook met een component voor toevoer van Automatische blusmiddelen. verse lucht en een component voor afvoer van rook? Paraatheid bedrijfsbrandweer. Met een zodanige capaciteit dat de ruimte goed Snelheid naar de meldkamer. kan worden gebruikt voor bluswerkzaamheden. Mogelijkheid binnen aanval uit te voeren. BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Aanweizgheid bluswater. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk BB 2003 Artikel (Aanwezigheid). zijn de art t/m van toepassing. Heeft een verblijfsgebied waarvan de vloer hoger ligt Representatief (controle op onderdelen). dan 20 m boven het meetniveau een droge blusleiding? Heeft een gebruuksfunctie met een gebruiksoppervl. BB 2003 Artikel die hoger ligt dan de grenswaarde in tabel Wordt er voldoende aandacht besteed om een brandslanghaspel? ongevallen tegen te gaan bij brand? Denk hierbij aan aanwezigheid, loopafstand, inrichting. BB 2003 Artikel (Aanwezigheid). Heeft een gebruiksfunctie waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20m boven het meetniveau een brandweerlift? Een gebruiksfunctie met een lift heeft al een brandweerlift. pagina 11

12 BB 2003 Artikel (Aantal). Voor blusmogelijkheden denk aan: Is het aantal blusleidingen zodanig dat de loopafstand Automatische blusmiddelen. tussen een brandslangansluiting van een droge Paraatheid bedrijfsbrandweer. blusleiding en een toegang van een op die aansluiting Snelheid naar de meldkamer. aangewezen subbrandcompartiment niet groter is Mogelijkheid binnen aanval uit te voeren. dan 50 m? Aanweizgheid bluswater. Is het aantal blusleidingen zodanig dat de loopafstand Tegen gaan van brand naar een ander perceel kan zo tussen een brandslangansluiting van een droge verminderd worden: blusleiding en een toegang van een op die aansluiting gebruiksoppervlakte. aangewezen rookcompartiment niet groter is Vorm van het gebouw. dan 35m? Vuurbelasting. Is het aantal brandslanghaspels zodanig dat de De brandcompartimentering. loopafstand Hewt aantal verbindingen. tussen een brandslanghaspel en elk punt vande vloer De afstand tot de perceelgrens. van een gebruiksfunctie niet hoger is dan de lengte BB 2003 Artikel (Vluchtroute). van de brandslang, verminderd met 5m? Is er een vluchtroute aanwezig waar men 30 sec. BB 2003 Artikel (Veiligheid). de adem kan inhouden in het brandende Voldoet een droge blusleiding aan NEN 1594? compartiment? Is een brandslanghaspel aangesloten op een voorziening van drinkwater? En ligt het niet in een 2.23 Hoge, ondergrondse gebouwen. vluchttrappenhuis? Representatief (controle op onderdelen). Heeft een brandslanghaspel een lengte van niet meer dan 30 meter? BB 2003 Artikel en is de statische druk niet minder dan 100kPa en Is het bouwwerk waarin een vloer van een verblijfseen capaciteit van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik gebied hoger dan 70 m boven en lager dan 8 m van twee brandslanghaspels? onder het meetniveau ligt, zodanig ingericht dat het BB 2003 Artikel (Verbouw). bouwwerk brandveilig is? B&W verlenen geen ontheffing van de art In BB 2003 tabel staan de voorschriften 2de en 3de lid, de t/m 5de lid, en omtrent het artikel. 2de en 3de lid. BB 2003 Artikel (Inrichting). BB 2003 Artikel (Tijdelijke bouw). Is het bouwwerk waarin een vloer van een verblijfs- Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk gebied hoger dan 70 m boven en lager dan 8 m zijn de art t/m van toepassing. onder het meetniveau ligt, zodanig ingericht dat het bouwwerk brandveilig is? 2.22 Grote brandcompartimenten. Punten waarop het veilig moet zijn betrefen: Representatief (controle op onderdelen). Het beperken van de kans op het ontstaan van de brand. BB 2003 Artikel Brandcompartiment,rookcompartimentering en Is het bouwwerk met een brandcompartiment of een subbrandcompartimentering. subbrandcompartiment waarvan de gebruiksoppervl. De aanwezigheid en inrichting van vluchtroutes. groter is dan de toelaatbare gebruiksoppervl. Als Aanweizgheid van blusmiddelen en voorzieningen bedoeld in paragraaf zodanig ingericht voor de inzet van de brandweer. dat het brandveilig is? Voldoet het aan de voorschriften conform BB 2003? BB 2003 Artikel (Inrichting). Is het bouwwerk met een brandcompartiment of een subbrandcompartiment waarvan de gebruiksoppervl. groter is dan de toelaatbare gebruiksoppervl. Als bedoeld in paragraaf zodanig ingericht dat het brandveilig is? pagina 12

13 Sociale veiligheid toegang bouwwerk. BB 2003 Artikel Deze hebben alleen betrekking op functie wonen. Zijn de toegangen zodanig veilig en voorzien van een slot om inbraak tegen te gaan? BB 2003 Artikel (Aanwezigheid). Is de toegang voorzien van opening dmv sleutel conform BB 2003 art Inbraakwerendheid. BB 2003 Artikel Zijn er op de tekening voldoende maatregelen getroffen om inbraak te voorkomen? BB 2003 Artikel (Hoedanigheid). Zijn de constructieonderdelen inbraakwerend met een klasse 2? Dit wordt bepaald in NEN pagina 13

14 Hoofdstuk 3 Gezondheid. Geluid. 3.1 Bescherming tegen buiten geluid. 3.2 Bescherming tegen installatie geluid. BB 2003 Artikel 3.1 BB 2003 Artikel 3.6 Biedt het bouwwerk genoeg wering tegen geluid Biedt het bouwwerk voldoende bescherming tegen van buiten? Wordt er voldaan aan de eisen geluid van installaties? conform BB 2003? BB 2003 Artikel 3.7 (Aangrenzend perceel). BB 2003 Artikel 3.2 (Industrie- weg of Is er voldoende rekening gehouden met de maximale railverkeer-lawaai). db(a) per installatie in een gebruiksfunctie? Voldoet de gestelde minimale eis van db(a) aan BB 2003 Artikel 3.8 (Zelfde perceel). de gestelde eis per functie conform BB 2003? Is er voldoende rekening gehouden met de maximale BB 2003 Artikel 3.3 (Luchtverkeerlawaai). db(a) per installatie in een gebruiksfunctie? Voldoet de minimale Ke-waarde een de gestelde Let op de functie logies heft een andere maximale minimale db(a) conform BB 2003? Zie voor de db(a). exacte eisen in tabel t/m BB 2003 Artikel 3.9 (Verbouw). BB 2003 Artikel 3.4 (Verbouw). B&W kan voor bepaalde artikelen ontheffing verlenen, In dit artikel staat vermeldt welke artikelen conform waarbij het niveau maximaal 10 db(a) hoger ligt. dit hoofdstuk ontheffing kan worden gevraagd en BB 2003 Artikel 3.10 (Tijdelijke bouw). toegepast. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk BB 2003 Artikel 3.5 (Tijdelijke bouw). zijn de artikelen 3.7 en 3.8 van toepassing Als het een tijdelijke bouw betreft wordt dan waarbij het niveau maximaal 10 db(a) hoger ligt. voldaan aan de gestelde eisen conform BB 2003? Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel 3.6 BB 2003 Artikel 3.1 Biedt het bouwwerk voldoende bescherming tegen Biedt het bouwwerk genoeg wering tegen geluid geluid van installaties? van buiten? Wordt er voldaan aan de eisen BB 2003 Artikel 3.7 (Aangrenzend perceel). conform BB 2003? Voldoet een installatie aan de gestelde NEN 5077 BB 2003 Artikel 3.2 (Industrie- weg of met een maximale db(a)? Voor de installatie denk railverkeer-lawaai). aan een toillet,kraan, mechanische ventilatie enz. Voldoet de uitwendige scheidingsconstructie van BB 2003 Artikel 3.8 (Zelfde perceel). een gebruiksfunctie aan de NEN 5077 bepaalde Is er voldoende rekening gehouden met de maximale karakterstieke geluiswering? db(a) per installatie in een gebruiksfunctie? Voldoet de gestelde minimale eis van db(a) aan Let op de functie logies heft een andere maximale de gestelde eis per functie conform BB 2003? db(a). BB 2003 Artikel 3.3 (Luchtverkeerlawaai). BB 2003 Artikel 3.9 (Verbouw). Voldoet de uitwendige scheidingsconstructie van B&W kan voor bepaalde artikelen ontheffing verlenen, een gebruiksfunctie aan de NEN 5077 bepaalde waarbij het niveau maximaal 10 db(a) hoger ligt. karakterstieke geluiswering? BB 2003 Artikel 3.10 (Tijdelijke bouw). Deze mogen niet kleinder zijn dan de waarde die is Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk aangegeven in tabel BB. Indien de zijn de artikelen 3.7 en 3.8 van toepassing geluidbelasting ligt tussen de Ke-waarde. waarbij het niveau maximaal 10 db(a) hoger ligt. BB 2003 Artikel 3.4 (Verbouw). In dit artikel staat vermeldt welke artikelen conform dit hoofdstuk ontheffing kan worden gevraagd en toegepast. BB 2003 Artikel 3.5 (Tijdelijke bouw). Als het een tijdelijke bouw betreft wordt dan voldaan aan de gestelde eisen conform BB 2003? pagina 14

15 3.3 Geluidwering tussen verblijfsruimten van BB 2003 Artikel 3.20 (Verbouw). dezelfde gebruiksfunctie B&W kan ontheffing verlenen bedoeld in artikel 3.18 en 3.19 tot een maximaal niveau dat maximaal 10dB(A) hoger ligt. BB 2003 Artikel 3.11 BB 2003 Artikel 3.21 (Tijdelijke bouw). Is er voldoende bescherming tegen onderlinge Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk geluidsoverlast tussen niet-gemeenschappelijke zijn de artikelen 3.18 en 3.19 van toepassing verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie? waarbij het niveau maximaal 10 db(a) hoger ligt. Voldoet het aan de gestelde eissen conform BB? BB 2003 Artikel 3.12 (Isolatie-index). Vocht Voldoet de isolatie conform NEN 5077 m.b.t. 3.6 Wering van vocht van buiten. contactgeluid? Let op iedere functie heeft een andere eis. BB 2003 Artikel 3.13 (Verbouw). BB 2003 Artikel 3.22 B&W kan voor artikel 3.12 ontheffing verlenen tot Is het bouwwerk zodanig gemaakt dat het binnen een niveau dat maximaal 10dB(A) hoger ligt. dringen van vocht in vertrekken zo veel mogelijk BB 2003 Artikel 3.14 (Tijdleijke bouw). beperkt wordt? Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk BB 2003 Artikel 3.23 (Algemeen). zijn de artikelen ste lid van toepassing Wordt er voldaan aan NEN 2778 om het waterdicht waarbij het niveau maximaal 10 db(a) hoger ligt. te maken? Is er op de tekening aangeven welke vertrekken er 3.4 Beperking van galm. vochtwerend moeten zijn? 3.7 Wering van vocht van binnen. BB 2003 Artikel 3.15 Voldoet het bouwwerk aan een zodanige geluidabsorptie dat geluidhinder door galm wordt BB 2003 Artikel 3.26 beperkt? Heeft het bouwwerk een zodanige scheidings- BB 2003 Artikel 3.16 (Galm). constructie dat de vorming van allergenen wordt Voldoet de nagalmtijd aan de gestelde eisen conform beperkt? BB 2003 tabel 3.15? Wordt er voldaan aan eisen conform BB 2003 BB 2003 Artikel 3.27 (Factor van de temperatuur). 3.5 Geluidwering tussen ruimten van Is er rekening gehouden met de F-factor dwz verschillende gebruiksfuncties. voorkomen van ophopende vocht in de wanden. Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel 3.28 (Wateropname). Voldoet een scheidingsconstructie van een toillet of BB 2003 Artikel 3.17 een badruimte aan de gestelde eisen conform Biedt het bouwwerk voldoende bescherming tegen NEN 2778, m.b.t. bepaalde wateropname? onderlinge geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties? Voldoet het aan de gestelde eisen conform BB 2003 tabel 3.17? BB 2003 Artikel 3.18 (Ander perceel). Voldoet het aan NEN 5077 excl. Aangrezende gebruiksfunctie een licht industriefunctie of een overige gebruiksfunctie. BB 2003 Artikel 3.19 (Hetzelfde perceel). Voldoet het aan de gestelde eisen conform BB 2003 tabel 3.17? Let op deze waarde is per overgang verschillend. pagina 15

16 Schadelijke of hinderlijke stoffen/ventillatie Luchtverversing VG,VR, WC en badruimte 3.8 Afvoer van afvalwater en fecaliën Representatief (controle op onderdelen). BB 2003 Artikel 3.46 BB 2003 Artikel 3.31 Is er voldoende aandacht besteed aan: Heeft het bouwwerk een zodanige voorziening voor Kwalitiet toegevoerde lucht? de afvoer van afvalwater en fecalien dat voor de Verontreinigingsbronnen van de binnenlucht? gezondheid een nadelige situatie wordt voorkomen? Capacitiet voorziening voor luchtverversing? Voor nadere eisen zie BB 2003 tabel De inrichting van de voorziening? BB 2003 Artikel 3.32 (Aanwezigheid). Voldoet het aan de eis NEN 2757 mbt de Heeft een gebruiksfunctie een voorziening voor de verdunningsfactor per soort afvoer. afvoer van afvalwater en fecalien? BB 2003 Artikel 3.47 (Aanwezigheid). Heeft een gebruiksfunctie met een lozingtoestel een Heeft een verblijfsruimte en een verblijfsgebied een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecalien? voorziening voor luchtverversing voor toevoer van BB 2003 Artikel 3.33 (Aansluitingen). verse lucht en een component voor afvoer van Heeft een voorziening voor de afvoer van afvalwater en binnenlucht? fecalien aansluitmogelijkheden op het openbaar riool? Incl. toilletruimte en badruimte. Heeft een voorziening aansluitpunten ter plaatse van BB 2003 Artikel 3.48 (Capaciteit). een lozingtoestel? Heeft een voorziening voor luchtverversing een BB 2003 Artikel 3.34 (Capaciteit). volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten Voldoet een voorziening voor de afvoer van afvalwater minste de grenswaarde, als aangegeven in en fecalien aan bepaalde capacieitet tabel ? conform NEN 3215 die niet kleinder is dan volgens Voldoet de minimale capaciteit per verblijfsruimte, NEN 3215 bepaalde belasting? verblijfsgebied conform NEN 1087? BB 2003 Artikel 3.35 (Lucht-/waterdicht). BB 2003 Artikel 3.49 (Thermisch comfort). Voldoet een voorziening voor de afvoer van afvalwater Voldoet de toevoer van lucht aan de maximale en fecalien aan lucht-/waterdicht conform NEN 3215? luchtsnelheid van 0,2m/s BB 2003 Artikel 3.50 (Regelbaarheid). 3.9 Afvoer van hemelwater. Kan de gebruiker in het gebied 0% tot 25% een component voor toevoer van verse lucht zelf bedienen? BB 2003 Artikel 3.41 Laat de voorziening in de nul stand niet meer dan Is de HWA goed ingetekend op de tekeningen en een 10% van de capaciteit door? goede aansluiting op het openbaar riool? Conform Verschilt de luchtvolumestroom door een BB zelfregelende voorziening aan het drukverschil van BB 2003 Artikel 3.42 (Aanwezigheid). 1 Pa tot 25 Pa niet meer dan 20% van de Heeft het dak een voroziening voor de opvang en normale capaciteit afvoer van hemelwater? BB 2003 Artikel 3.51 (Stromingsrichting). BB 2003 Artikel 3.43 (Aansluitingen). Voldoet een voorziening die gaat vanuit een Heeft een voorziening voor de afvoer van hemelwater verblijfsgebied of een verblijfsruimte aan NEN 1087 aansluitmogelijkheden op het openbaar riool? bepaalde richting van de luchtstroming voor de BB 2003 Artikel 3.44 (Capaciteit). toevoer van verse lucht? Voldoet een voorziening voor de afvoer en opvang BB 2003 Artikel 3.52 (Plaats van opening). van hemelwater aan bepaalde capacieitet Is een instroomopening voor de toevoer van verse conform NEN 3215 die tenminste kleinder is dan lucht van een voorziening voor luchtverversing volgens NEN 3215 bepaalde belasting? zodanig geplaatst dat een bepaalde verdunnings- BB 2003 Artikel 3.45 (Lucht-/waterdicht). factor van de rook en verdunningsfactor van de Voldoet een voorziening voor de afvoeren opvang binnenlucht afkomstig is van een uitmonding van van hemelwater aan lucht-/waterdicht een voorziening voor de afvoer van rook en conform NEN 3215? een voorziening voor luchtverversing voor de afvoer van binnenlucht? pagina 16

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Toetsing bouwbesluit voor: Woonfunctie Opdrachtgever: Dhr. C. J. L. Hendriks Vreeswijksestraatweg 10 3432 NA Nieuwegein datum: 04-06-09 projectnummer: 814

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM

Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM 26 juni 1997/MJZ97108345 Centrale Directie Juridische Zaken De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat)

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 0801 "Houten gevelelementen" (2005-12) BRL 0808 "Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen" (2003-04) BRL 2902 "Gelamineerd

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN

TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN Technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande bijeenkomstgebouwen TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN met uitzondering van horecagebouwen, kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN BRL 0905-1 d.d. 13-01-2013 DEEL 1 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 Besluit van ( ), houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012 project: status: werknummer: Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam Definitief 2016-098 rapportnummer: datum: auteur: 2016098_TBB01C161221 21 december 2016 ing.

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens Behoudens advies van de c ommissi e ABA Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens BESLUITEN 1. De Beleidsregels technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine ouwkundig v KL mv V funderingsbalk vlgs constr. geisoleerde kanaalplaatvloer betonvloer + 0mm dekvloer kruipluik mechanische ventilatie unit (afvoer) type volgens EP meterkast gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

Afdeling Risicobeheersing Team advies

Afdeling Risicobeheersing Team advies Afdeling Risicobeheersing Team advies Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude T.a.v. De heer P. Mendrik Postbus 83 1160 AB Zwanenburg Verzenddatum 10 april 2013

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 5701 Wijzigingsblad 14112016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01092016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Afdeling 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 410 Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid,

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: L20160234 OLO: 2443559 Dossiernaam: oprichten 27 woningen/appartementen Locatie: Datum aanvraag: 14-07-2016 Organisatie: Woningstichting Centrada Contactpersoon

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 Bouwbesluit 2003 Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 1 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...6 1.1. Begripsbepalingen...6 1.2. Toepassing NEN

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

KLANTGESTUURD RENOVEREN

KLANTGESTUURD RENOVEREN KLANTGESTUURD RENOVEREN DENISE ROOD Faculteit Bouwkunde Real Estate Management & Development Januari 2014 Een onderzoek naar de mogelijkheden om woningrenovaties klantgestuurd uit te voeren en de ontwikkeling

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

RABB 7515 dd

RABB 7515 dd dd.08-02-2017 SKH-RICHTLIJN 7515 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor BOUWSYSTEMEN VOOR (ENERGIEZUINIGE) WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN EN/OF WOONGEBOUWEN Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie