T O E T S I N G S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T O E T S I N G S R A P P O R T"

Transcriptie

1 T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012 project: status: werknummer: Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam Definitief rapportnummer: datum: auteur: _TBB01C december 2016 ing. S. van Wijk

2 Projectgegevens KENMERKEN De Nieuwbouw van 30 bedrijfsunits in plan Hempoint te Amsterdam. Opdrachtgever/aanvrager HEMPOINT CV Danzigerkade AP AMSTERDAM Ontwerp Wakker Architecten Postbus CB VUGHT Tel Contactpersoon: dhr. ir. J. Janssens Advies bouwregelgeving TEAM42 Kerkstraat AP NIEUWKUIJK Tel Contactpersoon: dhr. S. van Wijk Toetsingscriteria - Bouwbesluit TEAM _TBB01C Pagina 2 van 43

3 INDEX 1. Inleiding Startinformatie Uitgangspunten Kenmerken object Toetsing conform hoofdstuk 2, Veiligheid (BB2012) Algemene sterkte van de bouwconstructie (afdeling 2.1) Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan (afdeling 2.3) Overbruggen van hoogteverschillen (afdeling 2.4) Trap (afdeling 2.5) Hellingbaan (afdeling 2.6) Beweegbare constructieonderdelen (afdeling 2.7) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (afdeling 2.8) Beperking van het ontwikkelen van rook (afdeling 2.9) Beperking van uitbreiding van brand (afdeling 2.10) Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook (afdeling 2.11) Vluchtroutes (afdeling 2.12) Hulpverlening bij brand (afdeling 2.13) Hoge en ondergrondse gebouwen (afdeling 2.14) Inbraakwerendheid (afdeling 2.15) Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied (afdeling 2.15) Aanvullenden regels tunnelveiligheid (afdeling 2.17) Toetsing conform hoofdstuk 3, Gezondheid (BB2012) Bescherming tegen geluid van buiten (afdeling 3.1) Bescherming tegen geluid van installaties (afdeling 3.2) Beperking van galm (afdeling 3.3) Geluidwering tussen ruimten (afdeling 3.4) Wering van vocht (afdeling 3.5) Luchtverversing (afdeling 3.6) Spuivoorziening (afdeling 3.7) Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (afdeling 3.8) Beperking van aanwezigheid schadelijke stoffen en ioniserende straling (afdeling 3.9) Bescherming tegen ratten en muizen (afdeling 3.10) Daglicht (afdeling 3.11) Toetsing conform hoofdstuk 4, Bruikbaarheid (BB2012) Verblijfsgebied en verblijfsruimte (afdeling 4.1) Toiletruimte (afdeling 4.2) Badruimte (afdeling 4.3) Bereikbaarheid en toegankelijkheid (afdeling 4.4) Buitenberging (afdeling 4.5) Buitenruimte (afdeling 4.6) TEAM _TBB01C Pagina 3 van 43

4 4.7. Opstelplaatsen (afdeling 4.7) Toetsing conform hoofdstuk 5, Energieprestatie en Milieu (BB2012) Energiezuinigheid (afdeling 5.1) Toetsing conform hoofdstuk 6, Installaties (BB2012) Verlichting (afdeling 6.1) Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie (afdeling 6.2) Watervoorziening (afdeling 6.3) Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (afdeling 6.4) Tijdig vaststellen van brand (afdeling 6.5) Vluchten bij brand (afdeling 6.6) Bestrijden van brand (afdeling 6.7) Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (afdeling 6.8) Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw (afdeling 6.10) Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw (afdeling 6.12) Samenvatting en Conclusie BIJLAGE 1 SITUATIE BIJLAGE 2 GEBRUIKSFUNCTIES BIJLAGE 3 GEBIEDEN BEREKENINGEN/TEKENINGEN BIJLAGE 4 BRANDVEILIGHEID BIJLAGE 5 ENERGIEPRESTATIE TEAM _TBB01C Pagina 4 van 43

5 1. Inleiding In opdracht van HEMPOINT CV te Amsterdam wordt door TEAM42 te Nieuwkuijk de toetsing ten aanzien van Bouwbesluit 2012 verzorgd in het project Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam. In plan Hempoint worden 30 nieuwe bedrijfsunits met kantoor gerealiseerd. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de gebruiksoppervlakten per Unit. Bedrijfsunit Aantal (st) Gebruiksopp. (m2) A1 t/m D ,00 E1 t/m E ,30 Tabel 1, gebruiksoppervlakte De bedrijfsunits bestaan uit een kantoor op de entresol (4900+P) en een bedrijfsruimte op begane grond (Peil). Het gebruik wordt afgestemd op industrie- en kantoorfunctie volgens Bouwbesluit De bedrijfsruimte (industriefunctie) is rechtstreeks van buiten bereikbaar. Op begane grond bevinden zich o.a. een meterkast, toilet, trap en de bedrijfsruimte. Via een trap kan een overloop worden bereikt welke toegang biedt tot het kantoorgedeelte. De gehele bedrijfsruimte wordt thermisch geïsoleerd en verwarmd middels heaters aan het plafond. De entresol (kantoorfunctie), gelegen aan de voorzijde van het pand, heeft een opstelplaats voor een pantry en tevens is de techniekruimte voor de WTW-unit hier aanwezig. Via de gevelopeningen in de voorgevel is ruim voldoende daglichttoetreding aanwezig. Via een kozijn in de binnenwand is tevens zicht op de bedrijfsruimte mogelijk. Het gehele kantoor wordt verwarmd middels radiatoren. Dit rapport is onderdeel van de bouwaanvraag met als doel omgevingsvergunning Startinformatie Ter beoordeling van de toetsing van het gebouw aan Bouwbesluit 2012 is gebruik gemaakt van de volgende gegevens, te weten: - DO-set, Plattegronden, gevels, doorsneden en situatie d.d Uitgangspunten Het toetsingskader voor de beoordeling plan aan bouwregelgeving zijn de nieuwbouweisen, zoals omschreven in hoofdstuk 2 t/m hoofdstuk 6 van Bouwbesluit De voorschriften worden getoetst aan referentie-unit type A7 (hoek). Daar waar voorschriften gelden t.a.v. de gehele situatie of tussen units onderling wordt dit expliciet benoemd Kenmerken object Het gebouw is gelegen op een inbreidingslocatie van een bedrijventerrein te Amsterdam. Het betreft hier een volledige nieuwbouwsituatie. TEAM _TBB01C Pagina 5 van 43

6 Overige kenmerken, welke maatgevend zijn voor de toetsing: - Gebruiksfuncties: kantoorfunctie en industriefunctie; - Hoogste vloer is gelegen op 4900+P; - Het gebouw is aan 4 zijden omsloten door belendende percelen; - Voorgevel heeft een variabele oriëntatie (zie overzicht in bijlage 1). In de ruimtenstaat, zie bijlage 3, staan de ruimten/-zones benoemd welke maatgevend zijn voor de toetsing van het plan. Zowel op begane grond als verdieping zijn nevenruimten aanwezig, zoals toiletruimten, verkeersruimten en techniekruimten. Deze worden, wanneer van toepassing, benoemd bij het desbetreffende artikel uit het Bouwbesluit. In de conclusie (hoofdstuk 7) worden aandachtspunten/maatregelen benoemd, zodat wordt voldaan aan de in deze rapportage benoemde eisen, conform Bouwbesluit TEAM _TBB01C Pagina 6 van 43

7 2. Toetsing conform hoofdstuk 2, Veiligheid (BB2012) De toetsing aan veiligheid wordt uitgevoerd aan de hand van de eisen uit het Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 2. In bovenstaande bouwregelgeving worden de bouwkundige brandveiligheidseisen beschreven Algemene sterkte van de bouwconstructie (afdeling 2.1) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten. Bovenstaande bepalingen worden door de constructeur getoetst Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Deze paragraaf bevat de sterkte van de bouwconstructie. Hierdoor kan het bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar is voor instorting. Tijdsduur bezwijken (art. 2.10) - Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een sub-brandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt; - Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment; - Reductie van 30 minuten op de hierboven gestelde tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken is mogelijk indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2. Het hoogst gelegen gebruiksgebied van de in het gebouw aanwezige gebruiksfuncties is gelegen op 4900+P. De nieuwe bouwconstructie heeft geen eisen aan de tijdsduur van bezwijken. Bouwconstructie te bepalen door constructeur Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan (afdeling 2.3) Deze paragraaf bevat de benodigde voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, een trap en een hellingbaan zo veel mogelijk wordt voorkomen. Aanwezigheid (art. 2.17) - Een trap/vloer/hellingbaan heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak/vloerrand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding. Hoogte (art. 2.18) - Een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer; - Een afscheiding ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam heeft een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer; - Een afscheiding van een trap of een hellingbaan heeft een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken of vanaf de vloer van de hellingbaan. TEAM _TBB01C Pagina 7 van 43

8 Openingen (art. 2.19) - Een afscheiding heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,5 m; - een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m (dit is niet van toepassing op een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan, of een gedeelte daarvan, niet bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar); - De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een afscheiding is niet groter dan 0,05 m; - De bovenregel van een afscheiding heeft geen onderbreking van meer dan 0,1 m. Overklauterbaarheid (art. 2.20) - Een afscheiding of een constructieonderdeel dat, installatie die of onderdeel van een installatie dat aan of naast een dergelijke afscheiding is geplaatst, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan. In het nieuw te realiseren gebouw zijn de volgende voorzieningen t.b.v. overbruggen van hoogteverschillen aanwezig, te weten: - (entresol) Trap tussen bedrijfsruimte en overloop, hoogteverschil = 4900 mm, maatregelen: aanbrengen van een afscheiding met een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken. De ruimte naast de trap en de opgaande wand wordt dichtgezet, zodat er geen openingen groter dan 0,05 m aanwezig zijn. Doorvalbeveiliging hoeft niet te worden aangebracht bij kozijnen op de verdieping. De aanwezige borstwering van 1000 mm is ruim voldoende Overbruggen van hoogteverschillen (afdeling 2.4) Deze paragraaf bevat de benodigde voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door personen. Voorziening bij hoogteverschil (art. 2.27) - Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten, of voor bezoekers bestemde vloeren, vloeren van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar verbindt of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan. Hoogteverschillen in het gebouw: - Verdieping (entresol) = 4900+P In het gebouw is per unit één trap aanwezig ter overbrugging van hoogteverschillen. Zie voor minimale afmetingen 2.5 Trap (afdeling 2.5). TEAM _TBB01C Pagina 8 van 43

9 2.5. Trap (afdeling 2.5) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen trap die een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter overbrugt, veilig kan worden gebruikt. Afmetingen trap (art. 2.33) - Een trap als bedoeld in Overbruggen van hoogteverschillen (afdeling 2.5), heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2; - Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. Afmetingen trap Reguliere trap of trap uitsluitend bedoeld voor ontvluchten Minimum breedte van de trap 0,8 m 1 Minimum vrije hoogte boven de trap 2,1 m 1 Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de 0,185 m 1 voorkant van de trede Maximum hoogte van een optrede 0,21 m 1 Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van 0,05 m 1 dat vlak Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten 0,23 m 1 loodrecht op de voorkant van dat vlak Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 m 1 Tabel 2, afmetingen van een trap De trap(pen) bevinden zich in het gebouw (zie ook 2.4). Het te overbruggen hoogteverschil bedraagt maximaal 4900 mm. Trapbordes (art. 2.34) - Een trap als bedoeld in Overbruggen van hoogteverschillen (afdeling 2.4), sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 m1 x 0,8 m1. De bovenzijde van alle trappen in het plan sluiten rechtstreeks aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 m 1 x 0,8 m 1 t.p.v. de overloop. Leuning (art. 2.35) - Een trap als bedoeld in Overbruggen van hoogteverschillen (afdeling 2.4), voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m 1 en met een helling ter plaatse van de klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,8 m 1 en ten hoogste 1 m 1. T.p.v. de trap is een leuning aanwezig, op een hoogte van ca. 0,9 m 1. TEAM _TBB01C Pagina 9 van 43

10 2.6. Hellingbaan (afdeling 2.6) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil overbrugt, veilig kan worden gebruikt. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Beweegbare constructieonderdelen (afdeling 2.7) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanige beweegbare constructieonderdelen heeft dat deze geen hinder veroorzaken bij het vluchten door en bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte. Hinder (art. 2.51) - Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg of strook; - Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die weg. Dit voorschrift geldt niet voor een nooddeur; - Een beschermde vluchtroute die langs een beweegbaar constructie-onderdeel voert, heeft met het constructieonderdeel in geopende stand, een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,6 m en een hoogte van ten minste 2,2 m; - Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een deur van een ruimte met een vloeroppervlakte van minder dan 0,5 m². Alle vluchtroutes vanuit het gebouw zijn zonder hinder door beweegbare constructieonderdelen toegankelijk over tenminste de vereiste vrije doorgang van 850 x 2300 mm Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (afdeling 2.8) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt. Stookplaats (art. 2.57) - Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 indien: o op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kw/m2, OF o in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 ºC. In het pand is géén stookplaats aanwezig. Schacht, koker of kanaal (art. 2.58) - Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN TEAM _TBB01C Pagina 10 van 43

11 - Dit geldt niet voor: o een schacht die uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten en die niet door andere ruimten voert; o ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de binnenzijde, en o het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door een schacht, koker of kanaal. Het gebouw bestaat uit 1 brand- en sub-brandcompartiment, waardoor bovenstaande uit art niet van toepassing is. Iedere bedrijfsunit is een afzonderlijk brandcompartiment. Rookgasafvoer (art. 2.59) - Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062; De rookgasafvoer van de installatie voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding voldoet aan NEN Beperking van het ontwikkelen van rook (afdeling 2.9) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. Binnenoppervlak (art. 2.67) - Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s2 en: o Extra beschermde vluchtroute: brandklasse B; o Beschermde vluchtroute en overig: brandklasse D. Buitenoppervlak (art. 2.68) - Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan: o Extra beschermde vluchtroute: brandklasse C; o Beschermde vluchtroute en overig: brandklasse D. - In afwijking van bovenstaande voldoet een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN Beloopbaar vlak (art. 2.69) - Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht geldt rookklasse s1fl en bepaald volgens NEN-EN : o Extra beschermde vluchtroute: brandklasse Cfl; o Beschermde vluchtroute en overig: brandklasse Dfl. - Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht geldt bepaald volgens NEN-EN : o Extra beschermde vluchtroute: brandklasse Cfl; o Beschermde vluchtroute en overig: brandklasse Dfl. Alle beloopbare vlakken dienen te voldoen aan rookklasse s1 fl en brandklasse D fl. TEAM _TBB01C Pagina 11 van 43

12 Dakoppervlak (art. 2.71) - De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m1 boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m1 vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel. In het gebouw is geen voor personen bestemde vloer aanwezig hoger dan 5 m 1. Het gebouw ligt echter wel binnen 15 m 1 van een perceelsgrens. Het dakvlak uitvoeren als niet brandgevaarlijk, conform NEN Zie tabel 3 voor de geldende brand- en rookklassen van de diverse constructieonderdelen. Type ruimte Binnenlucht (brand - rook) Buitenlucht (brand) Beloopbaar vlak (brand - rook) Overige ruimte D s2 D Dfl s1fl Niet brandgevaarlijk (NEN 6063) Dak Tabel 3, brand- en rookklasse constructieonderdeel Beperking van uitbreiding van brand (afdeling 2.10) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Ligging (art. 2.82) - Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment, behalve: o een toiletruimte; o een badruimte; o een liftschacht, indien de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN , EN o een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m² niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw. - Een extra beschermde vluchtroute voert niet door een brandcompartiment. Omvang (art. 2.83) - Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan 1000 m2 (kantoorfunctie) en 2500 m2 (industriefunctie); - Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel; - Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² of een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw worden opgesteld, is een afzonderlijk brandcompartiment; TEAM _TBB01C Pagina 12 van 43

13 - Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan m² is het eerste lid niet van toepassing op een of meer in dat brandcompartiment gelegen nevenfuncties met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100 m². Het gebouw bestaat uit 1 brandcompartiment, te weten: Brand compartiment Ruimten Omvang Hoogste vloer BC-01 t/m BC-28 Unit A1 t/m D4 276,00 m P BC-29 t/m BC-30 Unit E1 t/m E2 327,30 m P Tabel 4, Brandcompartimentering Zie ook bijlage 4 voor een overzicht van de compartimentering binnen het plan. Wbdbo (art. 2.84) - De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten; - Er kan worden volstaan met 30 minuten indien: o o de besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen, en; in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau. - De verlaging naar tenminste 30 minuten geldt niet voor een ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert; - Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat perceel. In het pand is géén vloer van een gebruiksgebied aanwezig welke hoger is gelegen dan 5 m boven meetniveau. Het brandcompartiment heeft een WBDBO-eis van tenminste 30 minuten. Om brandoverslag naar naastgelegen percelen te voorkomen, wordt vanuit opdrachtgever een WBDBO-eis van 60 minuten van gehanteerd voor alle gevels die op/tegen de perceelsgrens zijn gelegen Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook (afdeling 2.11) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt beperkt en dat veilig kan worden gevlucht. Ligging (art. 2.92) - Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer sub-brandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert; TEAM _TBB01C Pagina 13 van 43

14 - Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment. Het brandcompartiment bestaat uit één sub-brandcompartiment met dezelfde omvang als dat brandcompartiment Vluchtroutes (afdeling 2.12) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanige vluchtroutes heeft dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. Vluchtroute (art ) - Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg; - De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een uitgang van het sub-brandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30 m1; - Bij een niet nader in te delen gebruiksgebied en bij een verblijfsruimte wordt in plaats van de gecorrigeerde loopafstand uitgegaan van de loopafstand die niet groter is dan 30 m1; - Bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment geldt een waarde van ten hoogste 45 m1; - (industriefunctie) Bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 30 m² gebruiksoppervlakte van het sub-brandcompartiment geldt een waarde van ten hoogste 60 m1; - (kantoorfunctie) Op elk punt van een voor personen bestemde vloer in een subbrandcompartiment begint ten minste een vluchtroute met een op die vluchtroute te overbruggen hoogteverschil naar een uitgang van het subbrandcompartiment van ten hoogste 4 m1; - Een subbrandcompartiment of een daar in gelegen ruimte heeft, indien bestemd voor meer dan 150 personen, ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt. De onderlinge afstand tussen de uitgangen is ten minste 5 m1. In het gebouw zijn vanuit alle ruimten de aanwezige vluchtdeuren binnen 30 meter te bereiken. Deze route leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. Extra beschermde vluchtroute (art ) - Een vluchtroute waarop meer dan 37 en ten hoogste 150 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van het sub-brandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein; - In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert is de loopafstand vanaf de uitgang van het sub-brandcompartiment waarin de vluchtroute begint tot het punt waar een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of tot het aansluitende terrein niet groter dan 30 m1; - Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute. Géén extra beschermde vluchtroutes in het gebouw aanwezig. Inrichting vluchtroute (art ) - Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m1 en een hoogte van ten minste 2,3 m1. TEAM _TBB01C Pagina 14 van 43

15 De ruimten zijn voorzien van doorgangen van tenminste 0,85 x 2,3 m 1. Capaciteit van een vluchtroute (art ) - De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van: o 45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17 m bedraagt; o o o o 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte; 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden; 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden, en 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang. Capaciteit van de vluchtroutes voldoet ruimschoots Hulpverlening bij brand (afdeling 2.13) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden en brand kan bestrijden. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Hoge en ondergrondse gebouwen (afdeling 2.14) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven of lager dan 8 m onder het meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het bouwwerk brandveilig is. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Inbraakwerendheid (afdeling 2.15) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen woonfunctie, niet zijnde een woonwagen, weerstand biedt tegen inbraak. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied (afdeling 2.15) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft is zodanig dat het risico dat voortvloeit uit het vervoer van gevaarlijke stoffen voor personen in het bouwwerk beperkt is. Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied (art.2.133) TEAM _TBB01C Pagina 15 van 43

16 Bij ministeriële regeling kunnen aan een bouwwerk in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft zodanige voorschriften worden gegeven dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit op de weg, de spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Aanvullenden regels tunnelveiligheid (afdeling 2.17) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is zodanig dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing. TEAM _TBB01C Pagina 16 van 43

17 3. Toetsing conform hoofdstuk 3, Gezondheid (BB2012) De toetsing aan gezondheid wordt uitgevoerd aan de hand van de eisen uit het Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 3. In bovenstaande regelgeving, hoofdstuk 3, worden de prestatie eisen t.a.v. gezondheid beschreven Bescherming tegen geluid van buiten (afdeling 3.1) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk in een verblijfsgebied bescherming biedt tegen geluid van buiten. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Bescherming tegen geluid van installaties (afdeling 3.2) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk bescherming biedt tegen geluid van installaties. Aangrenzend perceel (art. 3.8) - Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 db. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie. Tussen de bedrijfsunits onderling gelden eisen t.a.v. bescherming tegen geluid van installaties. Hierbij dient installatiegeluid dat wordt geproduceerd in het toilet en de WTW-installatie te worden gedempt tot maximaal 30 db. De unit-scheidende wanden bestaan uit massieve E300 KZelementen (300 mm) en voldoen hier ruimschoots aan Beperking van galm (afdeling 3.3) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen woongebouw in een gemeenschappelijke verkeersruimte een zodanige geluidsabsorptie heeft, dat geluidhinder door galm wordt beperkt. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Geluidwering tussen ruimten (afdeling 3.4) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk bescherming biedt tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie voor zover in het bouwwerk een woonfunctie ligt. Ander perceel (art. 3.16) - Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 db; - Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen TEAM _TBB01C Pagina 17 van 43

18 besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 47 db; - Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59 db; - Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 64 db. Tussen de bedrijfsunits onderling gelden eisen t.a.v. geluidwering tussen ruimten. Hierbij dient lucht- en contactgeluid te worden gereduceerd. De unit-scheidende wanden bestaan uit massieve E300 KZ-elementen (300 mm) en voldoen ruimschoots aan de bovenstaande eisen Wering van vocht (afdeling 3.5) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanige scheidingsconstructies heeft dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt. Wering van vocht van buiten (art. 3.21) - Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht; - Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht; - Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht; - Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste m³/(m².s). Alle ruimten voldoen aan hierboven gestelde waterdichtheid volgens NEN Factor van de temperatuur (art. 3.22) - Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 geldt, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan 0,5; - Bovenstaande geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen. Het gebouw voldoet aan de bovenstaande eisen t.a.v. factor van temperatuur volgens NEN TEAM _TBB01C Pagina 18 van 43

19 Wateropname (art. 3.23) - Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2). - Voor een badruimte geldt bovenstaande wateropname ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte. De vloer- en wandafwerking in de toiletruimten is nog niet bekend. Materiaalkeuze bepalen door architect a.d.h.v. bovenstaande eisen conform art Luchtverversing (afdeling 3.6) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk een zodanige voorziening voor luchtverversing heeft dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimten (art. 3.29) - Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 4 aangegeven capaciteit per persoon; - Een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s; - Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087; - Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN Zie tabel 5 en bijlage 3 voor de capaciteiten t.a.v. luchtverversing. Gebruiksfunctie Per persoon (dm3/s) Kantoorfunctie 6,5 Industriefunctie 6,5 Tabel 5, luchtverversing capaciteit per gebruiksfunctie Thermisch comfort (art. 3.30) - De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. In het pand komt een luchtbehandelingssysteem op basis van ventilatiesysteem D (mech. toe- en afvoer, centraal). De inblaasventielen dienen zodanig te worden gepositioneerd en afgesteld, dat deze toevoer van verse lucht geen luchtsnelheid in de leefzone van een verblijfsgebied oplevert die groter is dan 0,2 m/s. Nadere technische uitwerking van het ventilatiesysteem volgt tijdens bouwvoorbereiding door Installateur-W. TEAM _TBB01C Pagina 19 van 43

20 Regelbaarheid (art. 3.31) - Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 30% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen; - Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied; - Een voorziening voor toevoer van verse lucht mag zelfregelend zijn in het regelgebied. Het mechanische ventilatiesysteem voldoet aan bovenstaande eisen t.a.v. regelbaarheid. Nadere technische uitwerking van het ventilatiesysteem volgt tijdens bouwvoorbereiding door Installateur-W. Luchtverversing overige ruimten (art. 3.32) - Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s; - Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m² heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 10 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte. De meterruimte (begane grond) heeft aan de onder- en bovenzijde van de toegangsdeur een opening. Hierdoor kan luchtverversing plaatsvinden met tenminste 2 dm 3 /s. Huishoudelijk afval wordt verzameld in een rolcontainer welke is geplaatst buiten het gebouw. Plaats van de opening (art. 3.33) - De volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing ten hoogste 0,01. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing; - De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor rookgas heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing ten hoogste 0,01. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing; - Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen. De afvoervoorzieningen t.b.v. luchtverversing dient te voldoen aan een verdunningsfactor van 0,01 volgens NEN 1087 en NEN TEAM _TBB01C Pagina 20 van 43

21 De toevoervoorziening t.b.v. luchtverversing is gelegen in het dak. Nadere technische uitwerking van het ventilatiesysteem en rookgas volgt tijdens bouwvoorbereiding door Installateur-W. Luchtkwaliteit (art. 3.34) - De toevoer van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats; - Ten minste 21 dm³/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd; - De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats. Toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied vindt, via de luchtbehandelingskast, rechtstreeks van buiten plaats. De afvoervoorzieningen t.b.v. luchtverversing toiletruimten bevinden zich op het dak Spuivoorziening (afdeling 3.7) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk een voorziening heeft voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing. Wel is spuien mogelijk via de te openen delen in de kozijnen aan de voorgevel van iedere bedrijfsunit Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (afdeling 3.8) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. Aanwezigheid (art. 3.49) - Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kw, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing. Capaciteit (art. 3.50) - Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor een verbrandingstoestel met een nominale belasting van meer dan 130 kw heeft een zodanige capaciteit, dat de verbranding doeltreffend kan plaatsvinden; - Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel met een nominale belasting van niet meer dan 130 kw heeft ten minste 0,38*10-3 m3/s toevoercapaciteit van verbrandingslucht per kw nominale belasting, bepaald volgens NEN 1087; - Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit. TEAM _TBB01C Pagina 21 van 43

22 Plaats van de opening (art. 3.51) - Bij toevoer van verbrandingslucht via een verblijfsgebied, heeft de volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en van een afvoervoorziening voor rookgas, ter plaatse van een in de uitwendige scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor verbrandingslucht, ten hoogste 0,01. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing; - Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht en een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas, liggen op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water of dat groen; - Een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas ligt, gemeten langszij aan een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, niet zijnde het dak, op een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrens; - Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht en een uitmonding van een afvoervoerziening voor rookgas, gelegen boven een constructieonderdeel of het aansluitende terrein, liggen, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat constructieonderdeel of dat terrein. Thermisch comfort (art. 3.52) - De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. Stromingsrichting (art. 3.53) - De volgens NEN 1087 bepaalde richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een opstelplaats van een verbrandingstoestel. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing; - Rookgas stroomt, bepaald volgens NEN 2757, vanaf de opstelplaats van een verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven bouwwerken en andere daarmee gelijk te stellen belemmeringen op een ander perceel buiten beschouwing. Voorzieningen t.a.v. rookgas dienen te voldoen aan bovenstaande, zoals beschreven onder afdeling 3.8. Nadere technische uitwerking volgt tijdens bouwvoorbereiding door Installateur-W Beperking van aanwezigheid schadelijke stoffen en ioniserende straling (afdeling 3.9) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen en ioniserende straling beperkt is. TEAM _TBB01C Pagina 22 van 43

23 Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Bescherming tegen ratten en muizen (afdeling 3.10) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan. Openingen (art. 3.69) - Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van: o een afvoervoorziening voor luchtverversing; o een afvoervoorziening voor rookgas, en o een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater; - Een grotere opening is toegestaan voor een nest of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens de Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Alle openingen in een uitwendige scheidingsconstructie zijn max. 0,01 m breed, met uitzondering van voorzieningen t.b.v. luchtverversing, huishoudelijk afvalwater, hemelwater en rookgas. Voor zover bekend zijn geen beschermde diersoorten op de locatie aanwezig. Scherm (art. 3.70) - Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Het gebouw voorziet, ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, in een scherm tot een diepte van ten minste 0,6 m. Zie ook detaillering van de fundering Daglicht (afdeling 3.11) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat daglicht in voldoende mate kan toetreden. Daglichtoppervlakte (art. 3.75) - Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan, het in tabel 6 gestelde percentage, in m² van dat verblijfsgebied; - Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5 m2; - Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte: o blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing; o blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en TEAM _TBB01C Pagina 23 van 43

24 o is de in rekening te brengen belemmeringshoek α, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 20. VG (%) VR (m2) Gebruiksfunctie Kantoorfunctie 2,5 0,5 Industriefunctie nvt nvt Tabel 6, daglichttoetreding Daglichtberekening a.d.h.v. onderstaande formule ( NEN 2057): A e = A d C b C u C LTA Waarin: A e = equivalente daglichtoppervlakte, in m2 A d = oppervlakte van de doorlaat, in m2 C b = belemmeringsfactor van de doorlaat C u = uitwendige reductiefactor van doorlaat C LTA = reductiefactor lichtdoorlatende materialen met een LTA waarde lager dan 0,60 Zie voor daglichtberekening van de kantoorfunctie bijlage 3. Eisen t.a.v. daglichttoetreding gelden uitsluitend voor de kantoorfunctie. De industriefunctie heeft géén eisen t.a.v. daglichttoetreding en is hier dus niet van toepassing. Aan bovenstaande eisen t.a.v. daglicht wordt voldaan. TEAM _TBB01C Pagina 24 van 43

25 4. Toetsing conform hoofdstuk 4, Bruikbaarheid (BB2012) De toetsing aan bruikbaarheid wordt uitgevoerd aan de hand van de eisen uit het Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 4. In bovenstaande regelgeving, hoofdstuk 4, worden de prestatie eisen t.a.v. bruikbaarheid beschreven Verblijfsgebied en verblijfsruimte (afdeling 4.1) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk een verblijfsgebied heeft waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden. Aanwezigheid (art. 4.2) - Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied. Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte (art. 4.3) - Een verblijfsgebied heeft ten minste 5 m2 aan vloeroppervlakte; - Een verblijfsgebied heeft ten minste 1,8 m aan breedte; - Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste 2,6 m aan hoogte boven de vloer. Zie bijlage 2 en 3 voor de schematisering van de gebruiksfuncties, overzicht verblijfsgebieden en de 55%-toets in het plan (55%-toets geldt niet voor de industriefunctie) Toiletruimte (afdeling 4.2) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk voldoende toiletruimten heeft. Aanwezigheid (art. 4.9) - Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 10 aangegeven aantal toiletruimten; - (kantoorfunctie) Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen. Gebruiksfunctie Minimaal aantal (st) Kantoorfunctie 1 Industriefunctie 1 Tabel 7, Aantal toiletten Afmetingen (art. 4.11) - Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m; - Een vloeroppervlakte boven die vloer heeft ten minste 2,3 m aan hoogte (bestaand tenminste 2,1 m). In een bedrijfsunit is 1 toilet aanwezig. Dit aantal is ruim voldoende, conform BB2012. Alle toiletruimten zijn bereikbaar via een verkeersruimte. Zie bijlage 3 voor het overzicht van het aantal toiletten opgenomen in het plan. TEAM _TBB01C Pagina 25 van 43

26 Alle toiletten voldoen aan de bovenstaande afmetingen Badruimte (afdeling 4.3) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk voldoende badruimten heeft. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Bereikbaarheid en toegankelijkheid (afdeling 4.4) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten heeft. Vrije doorgang (art. 4.22) - Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten minste 2,3 m aan vrije hoogte. Dit geldt voor een doorgang naar: o een verblijfsgebied; o een verblijfsruimte; o een toiletruimte; o een bergruimte; o Dit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein naar een bovenstaande ruimte. Alle doorgangen, naar bovenstaande ruimten, hebben een minimale breedte van 0,85 m en een vrije hoogte van 2,3 m. Aan bovenstaande eisen t.a.v. vrije doorgang wordt voldaan. Vrije doorgang verkeersroute (art. 4.23) - Een verkeersroute die begint bij een doorgang loopt door een ruimte met een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten minste 2,3 m aan vrije hoogte. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap voert; - Indien de ruimte in een toegankelijkheidssector ligt, is de vrije breedte ten minste 1,2 m. Alle verkeersroutes hebben een minimale breedte van 0,85 m en een vrije hoogte van 2,3 m. Aan bovenstaande eisen t.a.v. vrije doorgang wordt voldaan Buitenberging (afdeling 4.5) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen woonfunctie een bergruimte heeft om fietsen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Buitenruimte (afdeling 4.6) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen woonfunctie een rechtstreeks bereikbare buitenruimte heeft. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing. TEAM _TBB01C Pagina 26 van 43

27 4.7. Opstelplaatsen (afdeling 4.7) Deze paragraaf stelt dat een te bouwen bouwwerk opstelplaatsen heeft voor een verwarmingstoestel en een warmwatertoestel. Aanwezigheid (art. 4.38) - Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel, waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming; In de technische ruimte is de opstelplaats van het verwarmings- en warmwatertoestel opgenomen. Deze ruimte heeft voldoende afmetingen. TEAM _TBB01C Pagina 27 van 43

28 5. Toetsing conform hoofdstuk 5, Energieprestatie en Milieu (BB2012) De toetsing aan energieprestatie en milieu wordt uitgevoerd aan de hand van de eisen uit het Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 5. In bovenstaande regelgeving, hoofdstuk 5, worden de prestatie eisen t.a.v. energieprestatie en milieu beschreven Energiezuinigheid (afdeling 5.1) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk energiezuinig is. Energieprestatiecoëfficiënt (art. 5.2) - Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 7 aangegeven waarde. - Wanneer een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens het eerste lid een energieprestatiecoëfficiënt geldt, heeft een totaal volgens NEN 7120 bepaald karakteristiek energiegebruik dat niet hoger is dan het totale volgens NEN 7120 bepaalde toelaatbare energiegebruik. Bij het bepalen van het toelaatbare energiegebruik wordt per gebruiksfunctie uitgegaan van de in tabel 7 aangegeven waarde. Gebruiksfunctie EPC Kantoorfunctie 0,8 Industriefunctie nvt Tabel 8, EPC-eis Thermische isolatie (art. 5.1) - Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,5; - Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 6,0; - Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5; - Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5; - Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,5; - Ramen, deuren en kozijnen in een bovenstaande scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m².K. De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in bovenstaande TEAM _TBB01C Pagina 28 van 43

29 scheidingsconstructies van een bouwwerk is, bepaald volgens een bij ministeriële regeling gegeven bepalingsmethode, ten hoogste 1,65 W/m².K. - Met ramen, deuren, kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen in een bovenstaande scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 1,65 W/m².K. - Bovenstaande eisen zijn niet van toepassing op een oppervlakte aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie. Luchtvolumestroom (art. 5.4) - De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. In het gebouw worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Bouwkundig: Rc-vloer (m2k/w): 3,50 Rc-panelen (m2k/w): 4,50 Rc-gevel (m2k/w): 4,50 Rc-dakkapel (m2k/w): nvt Rc-hellend dak (m2k/w): nvt Rc-plat dak (m2k/w): 6,00 Infiltratie: 0,46 dm3/s per m2 Kozijnen (buiten) aluminium, Uw=1,65, Ugl=1,1 Gesloten plafond, systeem Installaties: Ruimteverwarming: combi-ketel (HR-107 ketel), type Remeha Calenta 28C of gelijkwaardig; Afgiftesysteem: Hoge Temperatuur (HT) radiatoren; Warmtapwater: gasgestookt combitoestel HRww (67,5%); Luchtverversing: Ventilatiesysteem D (mech. toe- en afvoer, Centraal, zonder zonering/sturing, wtw-rendement 80%); Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen: LUKA C; Koeling: n.v.t. Electra opwekking: PV-paneel (1 stuks), 260 Wp, zuidoriëntatie, opstelling 15 graden; Verlichting: 8 W/m2 (LED), aanwezigheidsdetectie, veegpulsschakeling i.c.m. daglichtschakeling. Het kantoorgedeelte is ingedeeld in 1 klimaatzone. Zie berekening Energieprestatie in bijlage 3. TEAM _TBB01C Pagina 29 van 43

30 6. Toetsing conform hoofdstuk 6, Installaties (BB2012) De toetsing aan installaties wordt uitgevoerd aan de hand van de eisen uit het Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 6. In bovenstaande bouwregelgeving worden de installatietechnische prestatie eisen beschreven 6.1. Verlichting (afdeling 6.1) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk een zodanige verlichtingsinstallatie heeft dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten. Verlichting (art. 6.2) - Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux; - Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. Noodverlichting (art. 6.3) - Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting; - Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2 heeft noodverlichting; - Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux. Aansluiting op voorziening voor elektriciteit (art. 6.4) - Een verlichtingsinstallatie is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit. Alle verblijfs- en verkeersruimten dienen te worden voorzien van een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. In het gebouw is géén voorziening voor noodverlichting benodigd Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie (afdeling 6.2) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie een veilige voorziening heeft voor het afnemen en gebruiken van energie. Voorziening voor elektriciteit (art. 6.8) - Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan: o NEN 1010 bij lage spanning, en o NEN-EN-IEC en NEN-EN 50522, bij hoge spanning TEAM _TBB01C Pagina 30 van 43

31 Voorziening voor gas (art. 6.9) - Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan: o NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en o NEN-EN bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar - Een te bouwen bouwwerk met een in artikel 6.10 bedoelde aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte (art. 6.10) - Een voorziening voor elektriciteit is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit indien: o de aansluitafstand niet groter is dan 100 m, of o de aansluitafstand groter is dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m. - Een voorziening voor gas is aangesloten op het distributienet voor gas indien: o de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of o de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. De aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis voor aansluiting op het distributienet voor gas voldoet aan NEN Watervoorziening (afdeling 6.3) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt. Drinkwatervoorziening (art. 6.12) - Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN Warmwatervoorziening (art. 6.13) - Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN Aansluiting op distributienet voor drinkwater (art. 6.14) - Een watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater, indien: o de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of o de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. Het gebouw krijgt een aansluiting op het openbare distributienet voor drinkwater Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater (afdeling 6.4) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater heeft dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd. TEAM _TBB01C Pagina 31 van 43

32 Afvoer van huishoudelijk afvalwater (art. 6.16) - Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor een lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater. - Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid heeft: o bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215; o bij een bestaand bouwwerk: een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN Afvoer van hemelwater (art. 6.17) - Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening. - Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht. Het gebouw krijgt aan afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater Tijdig vaststellen van brand (afdeling 6.5) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht. Brandmeldinstallatie (art. 6.20) - Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien: o de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven grenswaarde; o de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze bijlage aangegeven grenswaarde, of o deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld. - Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie ligt, heeft een brandmeldinstallatie met een zelfde omvang van de bewaking en doormelding als die gebruiksfunctie; - Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien: o de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is; o de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m² is, of TEAM _TBB01C Pagina 32 van 43

33 o het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is. - Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie waarvoor geen certificaat is vereist, voldoet aan NEN ; - Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoen aan NEN In het gebouw is géén brandmeldinstallatie benodigd Vluchten bij brand (afdeling 6.6) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat het ontvluchten goed kan verlopen. Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan (art. 6.23) - Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575; - Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie voldoen aan NEN ; - Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan. In het gebouw is een ontruimingsalarminstallatie niet benodigd. Vluchtrouteaanduidingen (art. 6.24) - Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011 of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088, en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838; - Een vluchtrouteaanduiding is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats; - Een vluchtrouteaanduiding voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN 1838; - Op een vluchtrouteaanduiding, waar reeds noodveerlichting aanwezig is, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de zichtbaarheidseisen niet van toepassing. Vluchtwegaanduidingen zijn niet benodigd. Deuren in vluchtroutes (art. 6.25) - Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen; - Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn; - Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door: o o a. een lichte druk tegen de deur, of b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. TEAM _TBB01C Pagina 33 van 43

34 - Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur vrijhouden» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN De hoofdentree van iedere bedrijfsunit dient tevens als vluchtdeur. Deze vluchtdeur hoeft niet in vluchtrichting te kunnen worden geopend. Zelfsluitende deuren (art. 6.26) - Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. In het gebouw zijn géén zelfsluitende deuren benodigd Bestrijden van brand (afdeling 6.7) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. Brandslanghaspels (art. 6.28) - Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw groter is dan 500 m2; - De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor een niet in een functiegebied gelegen vloer die uitsluitend door niet besloten ruimten kan worden bereikt. - Een brandslanghaspel: o heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m; o is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 6.12, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kpa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels, en o ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert. In het gebouw zijn brandslanghaspels niet benodigd. Het advies is echter om per bedrijfsunit één brandslanghaspel met een slanglengte van 20 meter toe te passen. In bijlage 4 zijn de brandslanghaspels aangegeven. Bluswatervoorziening (art. 6.30) - Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist. - De afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang is ten hoogste 40 m. - Een bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden. Bluswatervoorziening als bestaand en zoals bekend bij Havenbedrijf Amsterdam voor de betreffende percelen. TEAM _TBB01C Pagina 34 van 43

35 Blustoestellen (art. 6.31) - Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden; - Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd. Extra blustoestellen zijn niet benodigd. Aanduiding blusmiddelen (art. 6.33) - Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN Wanneer toegepast: brandslanghaspels voorzien van de juiste pictogrammen als bedoeld in NEN Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (afdeling 6.8) Deze paragraaf stelt dat een bouwwerk zodanig bereikbaar is voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. Brandweeringang (art. 6.36) - Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist; - Indien een bouwwerk dat een brandweeringang moet hebben meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen; - In een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20 wordt een brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. Brandweeringang is de hoofdentree aan de voorzijde van iedere bedrijfsunit. Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten (art. 6.37) - Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten; - Tenzij het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening anderszins bepaalt heeft een verbindingsweg: o een breedte van ten minste 4,5 meter; o een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste kilogram; o een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en o een doeltreffende afwatering. TEAM _TBB01C Pagina 35 van 43

36 - Een verbindingsweg is over de hoogte, van 4,2 meter, en breedte,van 4,5 meter, vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten; - Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. Het plan ligt op eigen terrein met een goede infrastructuur. Ontsluiting van het terrein ligt direct aan de openbare weg, waardoor een goede bereikbaarheid van hulpdiensten mogelijk is. Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen (art. 6.38) - Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd; - De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang is ten hoogste 40 m; - Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de hoogte, van 4,2 meter, en breedte, van 3,25 meter, vrijgehouden voor brandweervoertuigen; - Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. De opstelplaats van de bluswagen is mogelijk aan de voorzijde van het gebouw. De hoofdentree van het gebouw is ruim binnen 40 meter bereikbaar. Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten (art. 6.40) - Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het goed functioneren van hulpverleningsdiensten afhankelijk is van mobiele radiocommunicatie heeft indien dat voor die communicatie nodig is een door het bevoegd gezag goedgekeurde installatie voor mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk. Bovenstaande voorziening tbv radiocommunicatie is hier niet van toepassing. Verder dient de inrichting van het openbare terrein in overleg met brandweer/bevoegd gezag te worden afgestemd Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw (afdeling 6.10) Deze afdeling stelt dat een bouwwerk met een toegankelijkheidssector vanaf de openbare weg toegankelijk is voor personen met een functiebeperking. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw Deze afdeling stelt dat een woongebouw zodanige voorzieningen heeft dat veel voorkomende criminaliteit wordt voorkomen. Deze afdeling is op dit project niet van toepassing. TEAM _TBB01C Pagina 36 van 43

37 6.11. Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw (afdeling 6.12) Deze afdeling stelt dat een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd. Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (art. 6.53) - Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. Aan en op de gebouwen worden voorzieningen getroffen die het mogelijk maken om valbeveiliging te borgen tijdens onderhoudswerkzaamheden. TEAM _TBB01C Pagina 37 van 43

38 7. Samenvatting en Conclusie Aan de in hoofdstuk 2 t/m 6 gestelde eisen wordt voldaan met als onderstaande aandachtspunten, te weten: - Bouwconstructie t.b.v. voorkomen van bezwijken vluchtroutes, ten minste 30 minuten brandwerend uitvoeren. Bouwconstructie nog te bepalen door constructeur; - Afmetingen trap laten voldoen aan tabel 2, pag. 9 en aanbrengen van een leuning; - Brand- en rookklassen aanhouden materialen volgens tabel 3, pag. 12; - Toiletruimten: materialisatie afstemmen op prestatie-eisen art (wateropname); - WBDBO-eisen tussen brandcompartimenten = 30 minuten; - WBDBO-eisen m.b.t. gevel op perceelsgrens = 60 minuten; - Ventilatiesysteem nader technisch uitwerken door Installateur-W; - Toegangsdeur meterruimte aan onder- en bovenzijde vrijhouden i.v.m. luchtverversing. - Huishoudelijk afval verzamelen in rolcontainer buiten het gebouw. Locatie rolcontainer nog nader te bepalen; - Bouwkundige- en installatietechnische uitgangspunten aanhouden volgens 5.1, pag. 29 en EPG-berekening in bijlage 5; - Verblijfsruimten en verkeersruimten voorzien van verlichting volgens 6.1, pag. 30; - Wanneer toegepast: brandslanghaspels aanbrengen volgens 6.7, pag. 34 en voorzien van de juiste pictogrammen (NEN 3011); - Brandweeringang, bluswatervoorziening en opstelplaats bluswagen volgens 6.8, pag. 35 en 36; - Veiligheidsvoorzieningen treffen t.b.v. onderhoud aan het gebouw volgens 6.10, pag. 37. Bekijk ook bijlagen 1 t/m 5 voor een verdere vertaling van de eisen uit Bouwbesluit 2012 naar het plan. TEAM _TBB01C Pagina 38 van 43

39 BIJLAGE 1, SITUATIE TEAM _TBB01C Pagina 39 van 43

40 BIJLAGE 2, GEBRUIKSFUNCTIES TEAM _TBB01C Pagina 40 van 43

41 P = 0+ bedrijfsruimte onbenoemderuimte 165 m² hwa wand loopt op met onderzijde trap 800x2000 mm ok.kozijn 1000m +bkv.vloer hwa stalen kolom houten kozijn met vast glas 800x2000 mm ok.kozijn 1000m +bkv.vloer toilet sanitaireruimte 1.6 m² overloop verkeersruimte 1.7 m² 20m wtw + cv dichtleggen houten trap 25 x optrede 196 mm 24 x aantrede 210 mm 2744+P bk.bordes P = 0+ bedrijfsruimte onbenoemderuimte 50 m² P = entresol verblijfsruimte 49.4 m² dakluik tbv inspectie dak BEGANE GROND (PEIL) VERDIEPING (4900+P) RENVOOI kantoorfunctie (51,6 m2) industriefunctie (219,4 m2) - A1 t/m D4 Industriefunctie (270,7 m2) - E1 t/m E2 versie 19/12/2016 PROJECT Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam OPDRACHTGEVER HEMPOINT CV datum status revisie DECEMBER 2016 definitief - getekend SW projectnummer Kerkstraat AP Nieuwkuijk E PLATTEGRONDEN - GEBRUIKSFUNCTIES (Begane Grond + Verdieping) schaal 1:100 tekeningnummer TBB-01

42 BIJLAGE 3, GEBIEDEN BEREKENINGEN/TEKENINGEN TEAM _TBB01C Pagina 41 van 43

43 P = 0+ bedrijfsruimte onbenoemderuimte 165 m² 2 pers. Qv>13 dm3/s hwa Qv>7 dm3/s wand loopt op met onderzijde trap 800x2000 mm ok.kozijn 1000m +bkv.vloer hwa stalen kolom houten kozijn met vast glas 800x2000 mm ok.kozijn 1000m +bkv.vloer RENVOOI 20m toilet sanitaireruimte 1.6 m² wtw + cv overloop verkeersruimte 1.7 m² dichtleggen 4 pers. Qv>26 dm3/s toiletruimten verblijfsruimten Qv>2 dm3/s houten trap 25 x optrede 196 mm 24 x aantrede 210 mm 2744+P bk.bordes P = 0+ bedrijfsruimte onbenoemderuimte 50 m² P = entresol verblijfsruimte 49.4 m² dakluik tbv inspectie dak BEGANE GROND (PEIL) VERDIEPING (4900+P) versie 19/12/2016 PROJECT Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam OPDRACHTGEVER HEMPOINT CV datum status revisie DECEMBER 2016 definitief - Kerkstraat AP Nieuwkuijk E PLATTEGRONDEN - GEBIEDEN (Begane Grond) getekend schaal SW 1:100 projectnummer tekeningnummer TBB-03

44 Hempoint te Amsterdam UNIT A1 T/M D4 nr. ruimte aantal type gebruiksfunctie nivo BC Sub-BC luchtverversing (dm3/s) aantal personen GO (m2) VR/VG (m2) toegankelijkheidsector BEGANE GROND 2 220,30 200, bedrijfsruimte verblijfsruimte industriefunctie PEIL ,50 200,00 nvt 0.2 meterkast techniekruimte industriefunctie PEIL ,36 - nvt 0.3 toilet toiletruimte industriefunctie PEIL ,48 - nvt nr. ruimte aantal type gebruiksfunctie BC Sub-BC nivo aantal personen GO (m2) VR/VG (m2) toegankelijkheidsector 1e VERDIEPING 4 55,70 48, overloop verkeersruimte kantoorfunctie 4900+P ,70 - nvt 1.2 entresol (kantoor) verblijfsruimte kantoorfunctie 4900+P ,80 48,80 nvt 1.3 techniek techniekruimte kantoorfunctie 4900+P ,10 - nvt aantal GO (m2) VR/VG (m2) 55%-regel personen TOTALEN BINNEN OPDRACHT (CUMULATIEF) 6 276,00 248,80 90% kantoorfunctie 4 51,60 48,80 95% industriefunctie 2 219,34 200,00 nvt aantal GO (m2) personen TOTALEN BRANDVEILIGHEID (CUMULATIEF) 6 276,00 Brandcompartiment ,00 Sub-Brandcompartiment ,00 NIET GELEGEN IN BC 0 0,00 aantal toiletten aantal MIVA afd. 4.2 kantoorfunctie 1 0 gemeenschappelijk afd. 4.2 industriefunctie 1 0 gemeenschappelijk Afdeling Daglicht Conclusie: VOLDOET conform NEN 2057:2011 aantal A d (m 2 ) C b C u C LTA A e (m 2 ) bijzonderheden Vereist (m2) aanwezig (m2) VERDIEPING VG-01 (2,5%; 0,5 m2) 1,22 8,42 entresol (kantoor) 0,5 8,42 kozijn voorgevel 1 10,93 0,77 1,00 1,00 8,42 α = 20; ß = van 1

45 Hempoint te Amsterdam UNIT E1 T/M E2 nr. ruimte aantal type gebruiksfunctie nivo BC Sub-BC luchtverversing (dm3/s) aantal personen GO (m2) VR/VG (m2) toegankelijkheidsector BEGANE GROND 2 271,60 250, bedrijfsruimte verblijfsruimte industriefunctie PEIL ,80 250,00 nvt 0.2 meterkast techniekruimte industriefunctie PEIL ,36 - nvt 0.3 toilet toiletruimte industriefunctie PEIL ,48 - nvt nr. ruimte aantal type gebruiksfunctie BC Sub-BC nivo aantal personen GO (m2) VR/VG (m2) toegankelijkheidsector 1e VERDIEPING 4 55,70 48, overloop verkeersruimte kantoorfunctie 4900+P ,70 - nvt 1.2 entresol (kantoor) verblijfsruimte kantoorfunctie 4900+P ,80 48,80 nvt 1.3 techniek techniekruimte kantoorfunctie 4900+P ,10 - nvt aantal GO (m2) VR/VG (m2) 55%-regel personen TOTALEN BINNEN OPDRACHT (CUMULATIEF) 6 327,30 298,80 91% kantoorfunctie 4 51,60 48,80 95% industriefunctie 2 270,64 250,00 nvt aantal GO (m2) personen TOTALEN BRANDVEILIGHEID (CUMULATIEF) 6 327,30 Brandcompartiment ,30 Sub-Brandcompartiment ,30 NIET GELEGEN IN BC 0 0,00 aantal toiletten aantal MIVA afd. 4.2 kantoorfunctie 1 0 gemeenschappelijk afd. 4.2 industriefunctie 1 0 gemeenschappelijk Afdeling Daglicht Conclusie: VOLDOET conform NEN 2057:2011 aantal A d (m 2 ) C b C u C LTA A e (m 2 ) bijzonderheden Vereist (m2) aanwezig (m2) VERDIEPING VG-01 (2,5%; 0,5 m2) 1,22 8,42 entresol (kantoor) 0,5 8,42 kozijn voorgevel 1 10,93 0,77 1,00 1,00 8,42 α = 20; ß = van 1

46 BIJLAGE 4, BRANDVEILIGHEID TEAM _TBB01C Pagina 42 van 43

47 P = 0+ bedrijfsruimte onbenoemderuimte 165 m² RENVOOI BC (276,0 m2) A1 t/m D4 hwa 20m toilet sanitaireruimte 1.6 m² wand loopt op met onderzijde trap 800x2000 mm ok.kozijn 1000m +bkv.vloer hwa wtw + cv stalen kolom overloop verkeersruimte 1.7 m² dichtleggen houten kozijn met vast glas 800x2000 mm ok.kozijn 1000m +bkv.vloer sub-bc (276,0 m2) A1 t/m D4 BC (327,3 m2) E1 t/m E2 houten trap 25 x optrede 196 mm 24 x aantrede 210 mm 2744+P bk.bordes P = 0+ bedrijfsruimte onbenoemderuimte 50 m² P = entresol verblijfsruimte 49.4 m² sub-bc (327,3 m2) E1 t/m E2 dakluik tbv inspectie dak brandslanghaspel (20 meter) BEGANE GROND (PEIL) VERDIEPING (4900+P) versie 19/12/2016 PROJECT Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam OPDRACHTGEVER HEMPOINT CV datum status revisie DECEMBER 2016 definitief - getekend SW projectnummer Kerkstraat AP Nieuwkuijk E PLATTEGRONDEN - BRANDVEILIGHEID (Begane Grond + Verdieping) schaal 1:100 tekeningnummer TBB-02

48 BIJLAGE 5, ENERGIEPRESTATIE TEAM _TBB01C Pagina 43 van 43

49 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen 4577 Hempoint Amsterdam - Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant CV-ketel incl. tapwater met WTW en PV-panelen 0,80 Algemene gegevens projectomschrijving Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant variant straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwjaar categorie datum opmerkingen Indeling gebouw CV-ketel incl. tapwater met WTW en PV-panelen Energieprestatie Utiliteitsbouw Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond verwarmde zone Kantoor kg/m² gesloten plafond Gebruiksfuncties per rekenzone Kantoor gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;h [ ] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis kantoorfunctie 59,40 nee ja n.v.t. 20,00 1,11 0,80 Infiltratie meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec lengte van het gebouw breedte van het gebouw hoogte van het gebouw nee 38,00 m 49,60 m 8,50 m Eigenschappen infiltratie rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²] Kantoor meerlaags gebouw, bovenste laag (standaard geveltype) 0,46 Open verbrandingstoestellen Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen. Bouwkundige transmissiegegevens Transmissiegegevens rekenzone Kantoor constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting Entresolvloer - AVR - 59,4 m² Uniec v2.2.8 Pagina 1/10 Printdatum: :35

50 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen Transmissiegegevens rekenzone Kantoor constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting Entresolvloer 59,40 3,50 Voorgevel - buitenlucht, N - 38,0 m² - 90 Gevels 22,40 4,50 minimale belem. Kozijn+raam (alu) 6,00 1,65 0,00 nee minimale belem. Kozijn+raam (alu) 4,80 1,65 0,00 nee minimale belem. Kozijn+raam (alu) 4,80 1,65 0,00 nee minimale belem. Achtergevel - AVR - 38,0 m² Gevels 38,00 4,50 Rechter Zijgevel - buitenlucht, W - 15,0 m² - 90 Gevels 9,00 4,50 minimale belem. Kozijn+raam (alu) 6,00 1,65 0,00 nee minimale belem. Linker Zijgevel - AVR - 15,0 m² Gevels 15,00 4,50 Platdak - buitenlucht, HOR, dak - 59,4 m² - 0 Dak 59,40 6,00 minimale belem. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN Verwarmingsystemen verwarming Opwekking type opwekker HR-ketel positie HR-ketel binnen EPC begrenzing indeling LT/HT voor opwekker hoge temperatuur toestel - HR-ketel Remeha Calenta 28C aantal HR-ketels 1 transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 70 W/K warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) MJ hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) MJ opwekkingsrendement - HR ketel (ηh;gen) 0,950 Kenmerken afgiftesysteem verwarming Type warmteafgifte type warmteafgifte positie hoogte Rc θ em;avg η H;em radiator- en/of convectorverwarming buitenwand < 8 m 2,5 m²k/w > 50 0,95 afgifterendement (ηh;em) 0,950 Kenmerken distributiesysteem verwarming Uniec v2.2.8 Pagina 2/10 Printdatum: :35

51 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen warmtetransport door n.v.t. (lokaal systeem) koeltransport door n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling) geïsoleerde leidingen en kanalen ja distributierendement (ηh;dis) 1,000 Hulpenergie verwarming hoofdcirculatiepomp aanwezig hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling aanvullende circulatiepomp aanwezig ja ja nee Aangesloten rekenzones Kantoor Warmtapwatersystemen warmtapwater Opwekking type opwekker gasgestookt toestel toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5, 6) toestel gasgestookt combitoestel HRww (67,5%) aantal toestellen 1 hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 297 MJ opwekkingsrendement warmtapwater - gasgestookt (ηw;gen) 0,459 Kenmerken tapwatersysteem gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 59,40 m² gemiddelde lengte uittapleidingen 3 meter afgifterendement warmtapwater (ηw;em) 1,000 Douchewarmteterugwinning douchewarmteterugwinning nee Zonneboiler zonneboiler nee Ventilatie ventilatie Ventilatiesysteem ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal systeemvariant D2 WTW-installatie zonder zonering, zonder sturing luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00 correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00 Kenmerken ventilatiesysteem centrale luchtbehandelingskast aanwezig werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend terugregeling / recirculatie nee nee geen terugregeling / recirculatie Uniec v2.2.8 Pagina 3/10 Printdatum: :35

52 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C Passieve koeling max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte spuivoorziening ja ja te openen ramen Kenmerken warmteterugwinning rendement warmteterugwinning forfaitair tegenstroomwarmtewisselaar - kunststof - 80% rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie nee fractie lucht via bypass 1,00 toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 2,0m Kenmerken ventilatoren nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair type ventilatoren (vermogen forfaitair) extra circulatie op ruimteniveau ventilatoren met constant-volumeregeling ja gelijkstroom ja nee Aangesloten rekenzones Kantoor Zonnestroom zonnestroom 1 PVT systeem geen PVT systeem piekvermogen (Wp) per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC Zonnestroom eigenschappen ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [ ] beschaduwing sterk geventileerd - vrijstaand 1,60 Z 15 minimale belemmering Verlichting verlichting Kantoor Verlichtingssysteem verlichtingsvermogen forfaitair oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair nee ja Kenmerken verlichtingssysteem aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen ja nee Eigenschappen verlichtingssysteem regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD Uniec v2.2.8 Pagina 4/10 Printdatum: :35

53 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen veegpulsschakeling icm daglichtschakeling 8,0 59,40 0,67 Uniec v2.2.8 Pagina 5/10 Printdatum: :35

54 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen Resultaten Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie verwarming (excl. hulpenergie) EH;P MJ hulpenergie 407 MJ warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 647 MJ hulpenergie 0 MJ koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ hulpenergie 0 MJ zomercomfort ESC;P 742 MJ bevochtiging Ehum;P 0 MJ ventilatoren EV;P MJ verlichting EL;P MJ geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el MJ in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ Oppervlakten totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 59,40 m² totale verliesoppervlakte Als 112,40 m² Aardgasgebruik (exclusief koken) gebouwgebonden installaties Elektriciteitsgebruik gebouwgebonden installaties niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit geëxporteerde electriciteit TOTAAL 321 m³aeq kwh kwh 226 kwh 0 kwh kwh CO2-emissie CO2-emissie mco kg Energieprestatie specifieke energieprestatie EP 391 MJ/m² karakteristiek energiegebruik EPtot MJ toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb MJ energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,791 - energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,80 - Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit) 0,99 - Eptot / EP;adm;tot;nb (energielabel) 0,72 - energielabel nieuwbouw utiliteit BENG indicatoren energiebehoefte primair energiegebruik A++ 59,8 kwh/m² 108,6 kwh/m² aandeel hernieuwbare energie 3 % Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit Uniec v2.2.8 Pagina 6/10 Printdatum: :35

55 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 Energieprestatie van gebouwen (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen. Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden. Uniec v2.2.8 Pagina 7/10 Printdatum: :35

56 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen Verklaringen Uniec v2.2.8 Pagina 8/10 Printdatum: :35

57 Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - Basisvariant Patrick Sloot, Huisman & van Muijen Uniec v2.2.8 Pagina 9/10 Printdatum: :35

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012: LUCHTVERVERSING project: status: werknummer: Geluidstudio Warnier Posta Amsterdam Definitief 2016-032 rapportnummer: datum: auteur: 2016032_LUCHTVERVERSING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Borghese Logistics Kaapstadweg III te Amsterdam Projectnummer : PR9149 Datum : 14 april 2017 Tekening : T08.08.03.10 d.d. 14 februari 2017 Versie : 3.0 Opdrachtgever : Mies

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Zoet of Zout Haringvliet te Stellingdam Projectnummer : PR7529 Datum : 20 april 2016 Tekening : BA-10, 11 en 20 d.d. 12 april 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : HDK architecten

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1403081 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR5244 Datum : TGK NGW 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : 8 woningen Buiten de Veste

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012 BEM1503896 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR6519 Datum : TGK NGW 15 juli 2015 Tekening: 15010 TO02 d.d. 3 juli 2015 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Verbouw en uitbreiding woning

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine ouwkundig v KL mv V funderingsbalk vlgs constr. geisoleerde kanaalplaatvloer betonvloer + 0mm dekvloer kruipluik mechanische ventilatie unit (afvoer) type volgens EP meterkast gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

Nadere informatie

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal:

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal: DETAILBOEKJE ARCHITECTEN Laan 21 1741 EA Schagen 072-760.0000 www.avem.nl onderw: DETAILS schaal: opbouw dak: dakpan panlatten tengels waterkerende en dampdoorlatende laag sporenkap vlgns opgave leverancier

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 4-7-206 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek van 30-08-206 Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen 2060342

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Notitie Luchtverversing

Notitie Luchtverversing Notitie Luchtverversing volgens de NEN 1087 en Bouwbesluit 2012 onderdeel: Ventilatiebalans berekening Project: Woonhuis fam. Baarspul te Nieuwegein opdrachtgever : Fam. Baarspul onderwerp : Ventilatiebalans

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Bouwbesluit Rapport Verbouw

Bouwbesluit Rapport Verbouw Bouwbesluit Rapport Verbouw Project: 4 PH woningen Multatulistraat Ulft, 20 april 2012 Projectnummer : 292011 Versie : BB 2012 Ontwerptekeningen : 1107V003 Datum tekeningen : 21-02-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1503119 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Sanitairgebouw Jachthaven de Schapenput te De Heen PR6276 6 mei 2015 DO d.d. 21 april 2015 v 1.0

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 14 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Datum: 05-01-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening Boerderij

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN BOUWBESLUIT BEREKENINGEN 677717_1356078252474_2012 13_121218_BB berekening_s_bem1300014_pdf *BEM1300014* BEM1300014 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Dhr. C.P.A. van Merriënboer Eerste Boutweg 21 4756

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Het bouwen van een vrijstaande woning aan de Spekkendijk te De Heurne. Aanvraag omgevingsvergunning

Het bouwen van een vrijstaande woning aan de Spekkendijk te De Heurne. Aanvraag omgevingsvergunning Project Het bouwen van een vrijstaande woning aan de Spekkendijk te De Heurne Architect Werknummer Fase Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo T 0315-657000 E info@klomps.nl K1046 Aanvraag

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Afdeling 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

Verbouw / uitbreiding van een kantoorpand aan de Fortstraat 2 te Halle. Stationsweg CT Terborg T E

Verbouw / uitbreiding van een kantoorpand aan de Fortstraat 2 te Halle. Stationsweg CT Terborg T E Project Verbouw / uitbreiding van een kantoorpand aan de Fortstraat 2 te Halle Architect Werknummer Fase ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl H306 Aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 Besluit van ( ), houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge.

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge. From: "Boer" ; Sent: ma, 01 mei 2017 15:06:27 +02:00 To: "olo-middendrenthe.nl" ; Subject: zaaknr.826635 aanvullende info. Attachments: Uitbreiding hoofdgebouw

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage

Bouwbesluit rapportage Bouwbesluit rapportage Project: aanpassen bijgebouw met sauna voorziening Dossier: 16.043 Opdrachtgever: Dhr. A. Jonkers Loon 51 5757 AA Deurne Architect: J.A.W. van Extel buro voor Bouwadvies Ontwerp

Nadere informatie

Berekening Bouwbesluit

Berekening Bouwbesluit Berekening Bouwbesluit 1. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied 2. Daglichttoetreding 3. Luchtverversing 4. Spuivoorziening 1 2 3 6 Project : Oprichten woning aan de Heilaardreef ong. 4814 NM Breda Bijlage

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning Projectnummer : 1679 Datum : 1-2-2017 Datum wijziging A : Datum wijziging B : Inhoud Behoort bij beschikking

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN BRL 0905-1 d.d. 13-01-2013 DEEL 1 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

Nadere informatie

(n.a.v. gewijzigde voorgevel)

(n.a.v. gewijzigde voorgevel) Project Architect Werknummer Fase Het bouwen van een dubbele woning aan de Europastraat (kavelnummers 5 en 6) te Dinxperlo ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 13 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Datum: 04-02-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening (boerderijgedeelte)

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten Project Architect Werknummer Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl A96 Datum 6-4-2017 Gewijzigd 19-4-2017

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Toetsing bouwbesluit voor: Woonfunctie Opdrachtgever: Dhr. C. J. L. Hendriks Vreeswijksestraatweg 10 3432 NA Nieuwegein datum: 04-06-09 projectnummer: 814

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid.

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. (CONCEPT) Bijlage 3 2.1 Algemene sterkte bouwconstructie. Integraal (alles controleren). Representatief (controle op onderdelen). Deze wordt uitbesteed

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie