Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015"

Transcriptie

1 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen die specifiek bedoeld zijn voor studenten die studeren aan een MBO-, HBO- of universitaire instelling (woonfunctie voor studenten) soms minder zware eisen. Ook voor woningen die in particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd en bedoeld zijn voor eigen bewoning (woonfunctie voor particulier eigendom), gelden soms minder zware eisen. Beide woonfuncties kunnen in principe gecombineerd worden met alle hierboven genoemde subgebruiksfuncties. In de praktijk zullen deze woonfuncties vooral gecombineerd worden met de andere woonfunctie en de andere woonfunctie voor kamergewijze verhuur. onbebouwde terrein lezen als onbebouwde gedeelte van het terrein dat >> paragraaf toevoegen: Particulier opdrachtgeverschap 2.22 Definitie toevoegen onder bovenstaand kopje: Het Bouwbesluit stelt minimale technische eisen aan nieuw te bouwen bouwwerken. Voor het bouwen in particulier opdrachtgeverschap bedoeld voor eigen bewoning, ook wel bouwen voor particulier eigendom genoemnd, is het aantal gebruiksvoorschriften die het Bouwbesluit stelt, per 1 juli 2015 aanzienlijk beperkt. Achterliggende gedachte is dat als je iets laat bouwen voor jezelf, het te hanteren kwaliteitsniveau geen zaak is voor de Rijksoverheid, maar voor de particuliere opdrachtgever die er zelf gebruik van gaat maken. In de beschrijvingen van alle voorschriften waarvoor deze versoepeling geldt, is dit duidelijk aangegeven. Belangrijke noot is dat, ondanks de versoepeling voor particulier opdrachtgeverschap, vaak nog steeds de minimale eisen gelden voor bestaande bouw. Daar moet ook in elk bestaand bouwwerk aan worden voldaan. Bij de voorschriften waarvoor minimale eisen gelden, is dit ook aangegeven in de beschrijving van de voorschriften. >> wijzigen (wijz. Stb ): Beschermd subbrandcompartiment Wijziging: Een beschermd subbrandcompartiment is een compartiment dat lezen als: Een beschermd subbrandcompartiment is een gedeelte van een bouwwerk dat >> wijzigen (wijz. Stb ): Aansluitend terrein, aansluitend water 2.15 Wijziging: >> toevoegen (wijz. Stb ): particulier opdrachtgeverschap Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen C.1.2, C.1.3 Nieuwe tekst toevoegen onder bovenstaande nieuwe kopje: De eventuele eisen voor de aansluiting op een distributienetwerk voor energie (elektriciteit, gas, warmte) zijn niet van toepassing op de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Artikel 1.12a Pagina 1 van 17

2 Aanwezigheid vloerafscheiding A.5.1, A.5.2, E.1.1, E.1.2, E.2, E.3 Tekst als volgt aan te vullen: Een voor personen bestemde vloer of een zijkant van een traptredevlak of hellingbaan die zich > 1 m boven een aansluitende vloer, terrein of water bevindt heeft een vaste afscheiding. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eis voor bestaande bouw: i.p.v. > 1 m mag > 1,5 m worden aangehouden. Artikel 2.17 lid 1, 2, 3, 4; artikel 1.12a; artikel 2.23 lid 1, 2, 3, 4 Hoogte vloerafscheiding E.2 Een vaste vloerafscheiding is 1 m hoog, gemeten vanaf de aansluitende vloer. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eis voor bestaande bouw: i.p.v. 1 m mag 0,9 m worden aangehouden. Indien de hoogte van de vloerafscheiding en de breedte van de bovenregel bij elkaar opgeteld 1 m bedraagt, is een nog lagere hoogte voor de vloerafscheiding toegestaan, zolang die hoogte niet lager dan 0,6 m bedraagt. Artikel 2.18 lid 1; artikel 1.12a; artikel 2.24 lid 1, 3 Hoogte borstwering E.2, G.1, G.2 Ter plaatse van een raam (zowel vast raam als beweegbaar raam) is een borstwering (=vaste vloerafscheiding) van 0,85 m toegestaan. Voor met de eis voor bestaande bouw: i.p.v. 0,85 m mag 0,6 m worden aangehouden. Artikel 2.18 lid 3; artikel 1.12a; artikel 2.24 lid 2 Hoogte vloerafscheiding E.1.1, E.1.2, E.2, E.3 Een vereiste vaste vloerafscheiding langs een trap of hellingbaan is minimaal 0,85 m hoog, gemeten vanaf de voorkant van het tredevlak of vanaf de vloer van de hellingbaan. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eis voor bestaande bouw: i.p.v. 0,85 m mag 0,6 m worden aangehouden. Artikel 2.18 lid 5; artikel 1.12a; artikel 2.24 lid 4 Openingen vloerafscheiding E.2 Een vereiste vaste vloerafscheiding heeft geen openingen waardoor een denkbeeldige bol met een diameter van 0,2 m doorheen past. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met de eis voor bestaande bouw: tot een hoogte van 0,6 m geldt deze eis voor een vereiste vaste vloerafscheiding. Artikel 2.19 lid 1; artikel 1.12a; artikel 2.25 lid 1 Pagina 2 van 17

3 Openingen vloerafscheiding E.2 Een vereiste vaste vloerafscheiding heeft tot 0,7 m boven meetniveau geen openingen waardoor een denkbeeldige bol met een diameter van 0,1 m doorheen past. Voor bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt deze eis niet. Artikel 2.19 lid 2; artikel 1.12a >> wijzigen (wijz. Stb en Stb ): Opstapmogelijkheden vloerafscheiding E.2 Een vereiste vaste vloerafscheiding heeft, ter voorkoming van overklauterbaarheid, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m. Ook een constructieonderdeel dat tegen of naast de vloerafscheiding is geplaatst of een installatieonderdeel (bijv. een radiator) mag tussen de 0,2 m en 0,7 m geen opstapmogelijkheid hebben. Voor bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt deze eis niet. Artikel 2.20 lid 1; artikel 1.12a Openingen vloerafscheiding E.2 Een vereiste vaste vloerafscheiding heeft geen horizontale openingen > 0,05 m tussen afscheiding en rand van de vloer, tredevlak of hellingbaan. Voor met de eis voor bestaande bouw: in plaats van > 0,05 m mag > 0,1 m worden aangehouden. Artikel 2.19 lid 3; artikel 1.12a; artikel 2.25 lid 2 Openingen bovenregel vloerafscheiding E.2 De bovenregel van een vereiste vaste vloerafscheiding heeft geen onderbreking > 0,1 m. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt deze eis niet. Artikel 2.19 lid 4; artikel 1.12a Overbrugging hoogteverschil E..1.1, E.3 Een hoogteverschil > 0,21 m dient te worden overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan. Voor met de eis voor bestaande bouw: voor vluchttrappen en afstapjes in vluchtroutes geldt dat in plaats van 0,21 m, 0,22 m als maximale optrede mag worden aangehouden. Voor overige trappen en hoogteverschillen tussen vloeren, geldt geen eis voor het maximaal te overbruggen hoogteverschil / de maximale optrede. Artikel 2.27 lid 1; artikel 1.12a; artikel 2.31 lid 1 Afmetingen trap E..1.1, Pagina 3 van 17

4 Een vereiste reguliere trap voldoet aan de volgende minimale afmetingen: breedte 0,8 m; vrije hoogte boven de trap 2,3 m; aantrede 0,22 m; optrede 0,188 m; breedte van het tredevlak 0,05 m en breedte van het tredevlak t.p.v de klimlijn 0,23 m. Afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap (leuning is niet relevant) 0,3 m. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: breedte 0,7 m; vrije hoogte boven de trap 1,9 m; aantrede 0,13 m; optrede 0,22 m; voor de breedte van het tredevlak en de breedte van het tredevlak t.p.v de klimlijn geldt geen eis. Afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap (leuning is niet relevant) 0,2 m. Artikel 2.33 lid 1; artikel 1.12a; artikel 2.39 Maximale traphoogte E..1.1, E.1.2 Een trap overbrugt nooit een hoogteverschil 4 m zonder toepassing van een tussenbordes. Voor bedoeld zijn voor eigen bewoning, geldt deze eis niet. Artikel 2.33 lid 2; artikel 1.12a Afmetingen vloermatje trap E..1.1, E.1.2 De bovenste trede van een trap sluit altijd aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m. Voor met de eisen voor bestaande bouw: 0,7 m x 0,7 m. Artikel 2.34; artikel 1.12a Leuning trap E..1.1 Een vereiste reguliere trap met een helling > 2:3 ter plaatse van de klimlijn (komt overeen met en een hoek van 33,7 o t.o.v. de vloer), heeft aan één zijde een leuning tussen de 0,8 m en 1 m boven de voorkant van de traptrede. Voor een luiere trap is geen leuning verplicht. Voor met de eisen voor bestaande bouw: bij een vaste trap met dezelfde helling die minder dan 1,5 m hoogteverschil overbrugt, is geen leuning vereist. Indien mer dan 1,5 m hoogteverschil wordt overbrugd is aan één zijde een leuning vereist tussen de 0,6 m en 1 m boven de voorkant van de traptrede. Artikel 2.35; artikel 1.12a; artikel 2.41 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen+ extra eisenkaarten): Regenwerendheid trap D.3.1, D.3.2, D.3.3, E.1.1, E.1.2 Wijzigingen: Een vereiste reguliere trap die meer dan 1,5 m hoogteverschil overbrugt en bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, is gelegen in een gemeenschappelijke verkeersruimte die regenwerend is ter plaatse van de trap. Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend wordt gebruikt voor het vluchten. Artikel 2.36 Verwijzing: NEN 2778 Tekst ook opnemen in eisenkaart E.1.2 Pagina 4 van 17

5 Afmetingen hellingbaan E..3 Een vereiste hellingbaan heeft een minimale breedte van 1,1 m en overbrugd niet meer dan 1 m hoogte zonder tussenbordes. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: breedte hellingbaan 0,7 m. Artikel 2.43; artikel 1.12a; artikel 2.48 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): Maximale helling hellingbaan E..3 De vereiste helling van een hellingbaan is afhankelijk van de te overbruggen hoogte: bij een overbruggingshoogte 0,25 m is de helling maximaal 1:12 (komt overeen met een hoek van 4,76 o ); bij een overbruggingshoogte > 0,25 m en 0,5 m is de helling maximaal 1:16 (komt overeen met een hoek van 3,57 o ); bij een overbruggingshoogte > 0,5 m en 1 m is de helling maximaal 1:20 (komt overeen met een hoek van 2,8 o ). Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: helling is maximaal 1:10. Artikel 2.43; artikel 1.12a; artikel 2.48 De bovenkant van een vereiste hellingbaan sluit altijd aan op een vloer van minimaal 1,4 m x 1,4 m. Voor met de eisen voor bestaande bouw: 0,7 m x 0,7 m. Artikel 2.44; artikel 1.12a; artikel 2.49 Geleiderand hellingbaan E..3 Een vereiste hellingbaan heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand met vanaf de vloer van de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04 m. Voor bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt deze eis niet. Artikel 2.45; artikel 1.12a >> wijzigen (wijz. Stb ): vrije doorgang vluchtroute Komt voor in de paragraaf bouwfysica van de volgende D.2.2, G.2 Een deur (of ander beweegbaar constructieonderdeel) die zich langs een beschermde vluchtroute bevindt en zich in geopende stand kan bevinden in een beschermde vluchtroute, is zodanig dat er te allen tijde een vrije doorgang blijft in de beschermde vluchtroute van minimaal 0,6 m breed en 2,2 m hoog. Dit geldt niet voor een deur / raam / luik met een oppervlakte < 0,5 m 2. Artikel 2.51 lid 3 en lid 4 Afmetingen vloermatje hellingbaan E..3 Pagina 5 van 17

6 >> wijzigen (wijz. Stb ): Brandklasse materialen in een schacht, koker of kanaal Komt voor in de paragraaf brand van de volgende G.2 Materiaal aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal die grenst aan meerdere (sub)brandcompartimenten en een inwendige doorsnede heeft > 0,015 m2, voldoet aan brandklasse A2 (gipsplaten en kunststof lining voldoet). Maximaal 5% van de totale oppervlakte hoeft hier niet aan te voldoen. Indien de schacht uitsluitend voert door boven elkaar gelegen bad- en/of toiletruimten, is deze eis niet van toepassing. Deze eis schrijft bovendien niets voor over de in de schacht te gebruiken materialen voor buizen, kanalen en leidingen. Artikel 2.58 lid 1 en 2 Verwijzing: NEN-EN Brand- en rookklasse vloer woongebouw Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende D.2.1, D.2.2, D.2.3, D.3.1, D.3.2, D.3.3, E.1.1, E.1.2, E.3 De bovenzijde van een vloer, trap en hellingbaan van een beschermde of extra beschermde vluchtroute in een woongebouw die grenst aan de binnenlucht, voldoet aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl. Voor overige ruimten geldt brandklasse D en rookklasse s1fl. Deze eisen gelden niet voor ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte. Voor afzonderlijke ruimten waardoor geen (extra) beschermde vluchtroute voert en die niet is gelegen in een woongebouw voor zorg, geldt dat 10% niet aan deze eisen hoeft te voldoen. Artikel 2.69 lid 1; artikel 2.70 lid 1, 2 Verwijzing: NEN-EN Brand- en rookklasse vloer niet gelegen in een woongebouw Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende D.2.4, E.1.1, E.1.2, E.3 De bovenzijde van een vloer, trap en hellingbaan van een extra beschermde vluchtroute, niet gelegen in een woongebouw, die grenst aan de binnenlucht, voldoet aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl. Voor een beschermde vluchtroute en voor overige ruimten, niet gelegen in een woongebouw, gelden brandklasse D en rookklasse s1fl. Deze eisen gelden niet voor ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte. Voor afzonderlijke ruimten waardoor geen (extra) beschermde vluchtroute voert en die niet is gelegen in een woongebouw voor zorg, geldt dat 10% niet aan deze eisen hoeft te voldoen. Artikel 2.69 lid 1; artikel 2.70 lid 1,2 Verwijzing: NEN-EN Brandklasse vloer vluchtroute woongebouw in de buitenlucht Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende D.2.2, D.2.3, E.1.1, E.1.2, E.3 De bovenzijde van een vloer, trap en hellingbaan van een beschermde en van een extra beschermde vluchtroute die grenst aan de buitenlucht, voldoet aan brandklasse Cfl. Voor overige ruimten geldt brandklasse D. Deze eisen gelden niet voor ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte. Voor afzonderlijke ruimten waardoor geen (extra) beschermde vluchtroute voert en die niet is gelegen in een woongebouw voor zorg, geldt dat 10% niet aan deze eisen hoeft te voldoen. Artikel 2.69 lid 2; artikel 2.70 lid 1, 2 Pagina 6 van 17

7 Verwijzing: NEN-EN Brandklasse vloer vluchtroute in de buitenlucht, niet gelegen in een woongebouw Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende D.2.4, E.1.1, E.1.2, E.3 De bovenzijde van een vloer, trap en hellingbaan van een extra beschermde vluchtroute, niet gelegen in een woongebouw, die grenst aan de buitenlucht, voldoet aan brandklasse Cfl. Voor een beschermde vluchtroute en voor overige ruimten, niet gelegen in een woongebouw, geldt brandklasse D. Deze eisen gelden niet voor ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte. Voor afzonderlijke ruimten waardoor geen (extra) beschermde vluchtroute voert en die niet is gelegen in een woongebouw voor zorg, geldt dat 10% niet aan deze eisen hoeft te voldoen. Artikel 2.69 lid 2; artikel 2.70 lid 1, 2 Verwijzing: NEN-EN >> toevoegen alinea aan extra eisenkaart: geluidoverdracht naar ander perceel Artikel 3.16 lid 1, 3 B.1.1, G.1, G.2 Tekst ongewijzigd toevoegen aan eisenkaart B.1.1: Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied op een ander perceel wordt zodanig beperkt dat een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil 52 db wordt gerealiseerd. Daarnaast is het maximaal gewogen contactgeluidniveau 54 db Artikel 3.16 lid 1, 3 Verwijzing: NEN 5077 geluidoverdracht naar aangrenzende woning G.1, G.2 Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied in een aangrenzende woning (woonfunctie) op hetzelfde perceel wordt zodanig beperkt dat een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil 52 db wordt gerealiseerd. Daarnaast is het maximaal gewogen contactgeluidniveau 54 db. Beide eisen gelden niet voor geluidoverdracht vanuit een nevenfunctie van een woonfunctie, zoals een garage naast een woning. Ook gelden deze eisen niet indien bedoelde ruimten beide gemeenschappelijke ruimten zijn of tussen een gemeenschappelijke verkeersruimte en een woonfunctie voor studenten. Artikel 3.17 lid 1, 3, 6, 8 Verwijzing: NEN 5077 geluidoverdracht naar aangrenzende woning G.1, G.2 Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woning (woonfunctie) op hetzelfde perceel wordt zodanig beperkt dat een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil 47 db wordt gerealiseerd. Daarnaast is het maximaal gewogen contactgeluidniveau 59 db. Beide eisen gelden niet voor geluidoverdracht vanuit een nevenfunctie van een woonfunctie, zoals een garage naast een woning. Ook gelden deze eisen niet tussen twee gemeenschappelijke ruimten, of als het gaat om een gemeenschappelijke verkeersruimte en een besloten ruimte of een woonfunctie voor studenten. Pagina 7 van 17

8 Artikel 3.17 lid 2, 4, 6, 7, 8 Verwijzing: NEN 5077 daglichtoppervlakte B.1.1, B.1.2, B.2 Het aantal m 2 equivalente daglichtoppervlakte van een verblijfsgebied 10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. Per verblijfsruimte is een minimale equivalente daglichtoppervlakte vereist van 0,5 m 2. Voor met de eisen voor bestaande bouw: er geldt geen daglichteis voor een verblijfsgebied. Alleen de eis om minimaal 0,5 m 2 equivalente daglichtoppervlakte voor een verblijfsruimte te realiseren, is van toepassing. Artikel 3.75 lid 1 en 2; artikel 1.12a; artikel 3.78 lid 1 Verwijzing: NEN 2057 belemmeringen daglichttoetreding B.1.1, B.1.2, B.2 Bij de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte mogen bouwwerken en andere belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing worden gelaten. Daglichtopeningen die zich op minder dan 2 m afstand van de perceelsgrens bevinden (gemeten loodrecht op het projectievlak) of op minder dan 2 m van het hart van de openbare weg, openbaar groen of openbaar water indien het perceel hieraan grenst, mogen niet worden meegerekend voor de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte. Ten slotte is de, voor de berekening volgens NEN 2057, in rekening te brengen belemmeringshoek α nergens, voor elk te onderscheiden segment, kleiner dan 20 o. Voor met de eisen voor bestaande bouw: aan te houden minimale belemmeringshoek > 25 o Artikel 3.75 lid 3; artikel 1.12a; artikel 3.78 lid 2 Verwijzing: NEN 2057 minimale aanwezige oppervlakte B.1.1, B.1.2 Een woning (woonfunctie) heeft minimaal 18 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar als niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied. Voor een woonfunctie voor studenten mag worden volstaan met 15 m 2. Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van de hele woning is verblijfsgebied. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: minimaal 10 m 2 nietgemeenschappelijk verblijfsgebied vereist en er geldt geen eis voor de verhouding tussen verblijfsgebied en gebruiksoppervlakte. Artikel 4.2 lid 1, 2; artikel 1.12a; artikel 4.6 minimale ruimteafmetingen B.1.1, B.1.2 Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte 5 m 2, een breedte 1,8 m en een vrije hoogte 2,6 m. Voor met de eisen voor bestaande bouw: eisen voor minimale vloeroppervlakte en breedte van een verblijfsgebied gelden niet. Voor de hoogte van een verblijfsgebied geldt een minimum van 2,1 m. Pagina 8 van 17

9 Artikel 4.3 lid 1, 2, 6; artikel 1.12a; artikel 4.7 lid 1 minimale ruimteafmetingen B.2 Een verblijfsruimte heeft een breedte 1,8 m en een vrije hoogte 2,6 m. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: eisen voor minimale vloeroppervlakte en breedte van een verblijfsruimte gelden niet. Voor de hoogte van een verblijfsruimte geldt een minimum van 2,1 m. Artikel 4.3 lid 3, 6; artikel 1.12a; artikel 4.7 lid 1 minimale woonoppervlakte B.1.1, B.1.2, B.2 In minstens één verblijfsgebied in een woning ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte 11 m² met een breedte 3 m. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: minimale vloeroppervlakte in één verblijfsgebied 7,5 m² met een breedte 2,4 m. Artikel 4.3 lid 4; artikel 1.12a; artikel 4.7 lid 2 Aanwezigheid A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2 In een woning (woonfunctie) is minimaal één toiletruimte aanwezig. Artikel 4.9 lid 1; artikel 1.12a; artikel 4.14 lid 1 gemeenschappelijk A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2 Een toiletruimte mag ook gemeenschappelijk zijn. Niet meer dan 5 woningen mogen op deze gemeenschappelijke toiletruimte zijn aangewezen. Een nevenfunctie van de woonfunctie (bijv. kantoor/praktijk aan huis) mag ook gebruik maken van dit toilet. Voor met de eisen voor bestaande bouw: er is geen maximum aan het aantal woningen dat is aangewezen op een gemeenschappelijke toiletruimte. Artikel 4.9 lid 2; artikel 1.12a Afmetingen A.1.1 Een vereiste toiletruimte heeft de volgende minimale netto-afmetingen: lengte x breedte 0,9 x 1,2 m. Hoogte 2,3 m. Voor bouwopgaven in particulier bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: vloeroppervlak toiletruimte 0,64 m 2 met een breedte 0,6 m en een hoogte 2 m. Artikel 4.11 lid 1, 3; artikel 1.12a; artikel 4.16 lid 1 Pagina 9 van 17

10 Aanwezigheid A.2.1, A.3.1, G.1 In een woning (woonfunctie) is minimaal één badruimte aanwezig. Voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.18; artikel 1.12a Afmetingen A.2.1 Een vereiste badruimte heeft een vloeroppervlakte 1,6 m 2, een breedte 0,8 m en een hoogte 2,3 m. Voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.19 lid 1, 5; artikel 1.12a vrije doorgang A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1, A.4.2, A.5.1, A.5.2, B.2, D.1.1, G.1 Een doorgang naar een volgens het Bouwbesluit vereiste ruimte heeft een vrije breedte 0,85 m en een vrije hoogte 2,3m. Voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.22 lid 1; artikel 1.12a vrije doorgang verkeersroute D.1.1 Een verkeersroute naar een volgens het Bouwbesluit vereiste ruimte heeft een vrije breedte 0,85 m en een vrije hoogte 2,3m, voorzover deze niet over een trap voert. Voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.23 lid 1; artikel 1.12a Gecombineerde ruimte A.3.1 Een gecombineerde vereiste bad- en toiletruimte heeft een vloeroppervlakte 2,2 m 2, een breedte 0,9 m en een hoogte 2,3 m. Voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.19 lid 2, 5; artikel 1.12a bereikbaarheid ruimte in een toegankelijkheidssector B.1.2, D.1.2, D.1.3 Artikelverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.26 lid 1, 3 Pagina 10 van 17

11 gemeenschappelijke verkeersroute D.1.3 Artikelverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.26 lid 4 0,02 m dient dit te worden overbrugd door een hellingbaan. Een hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein of de gemeenschappelijke verkeersruimte groter dan 1 m is nooit toegestaan. Voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning gelden deze verplichtingen niet. Artikel 4.27 lid 3; artikel 1.12a >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen): hoogteverschillen overbruggen in toegankelijkheidssector B.1.2, D.1.2, D.1.3 Artikeverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.27 lid 1 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen): toegankelijkheid woongebouw E.3 Artikeverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.27 lid 2 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): toegankelijkheid vereiste buitenruimte buiten de woning A.5.1, D.1.1 Ten minste één route vanuit de toegang van een woning met een gebruiksoppervlakte 50 m 2 die leidt naar een vereiste gemeenschappelijke buitenruimte, heeft nergens een hoogteverschil > 0,02 m (vloerafwerking mag hierin worden meegerekend) of een hoogteverschil wordt overbrugd door een lift of hellingbaan. Voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.27 lid 4; Artikel4.35 lid 2; artikel 1.12a >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): toegankelijkheid woning D.1.1 Bij ten minste één toegang van een woning (dus niet per se de voordeur) is een dorpel of ander hoogteverschil in de vloer tussen een ruimte in de woning (nietgemeenschappelijke vloer) en de aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein 0,02 m (vloerafwerking mag worden meegerekend). Indien het hoogteverschil > >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen): Brancardlift E.4.1, G.2 Artikeverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.27 lid 5 Pagina 11 van 17

12 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb en Stb ): bereikbaarheid en afmetingen individuele bergruimte A.4.2 Wijzigingen: In titel buitenruimte wijzigen in bergruimte Een woning (woonfunctie) heeft een eigen afsluitbare bergruimte voor het stallen van fietsen en scootmobielen (overige gebruiksfunctie als nevenfunctie van de woonfunctie) met een vloeroppervlakte 5 m 2 met een minimale breedte 1,8 m en een vrije hoogte 2,3 m boven de vereiste vloeroppervlakte. De bergruimte mag inpandig zijn, of buiten de woning zijn gelegen, maar is altijd rechtstreeks vanaf de openbare weg bereikbaar via het aansluitende terrein of via een gemeenschappelijke verkeersruimte (woongebouw). Bereikbaarheid d.m.v. een niet al te lange trap waarlangs een fietsgootje is gemaakt, is acceptabel. Een buitenberging is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Evenmin is een buitenberging verplicht voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Voor een woonfunctie voor zorg en bij de huisvesting voor studenten is een bergruimte voor het stallen van fietsen en scootmobielen wel verplicht, maar gelden geen eisen voor de afmetingen ervan. Fietsen plaatsen in de gang is nooit acceptabel. Artikel 4.30 lid 1; artikel 4.31 lid 1, 2, 3, 4 + toelichting lid 4; artikel 1.12a >> wijzigen (wijz. Stb en Stb ): gemeenschappelijke bergruimte A.4.1 Een woning (woonfunctie) met een gebruiksoppervlakte 50 m 2 mag, in plaats van een verplichte eigen afsluitbare bergruimte, ook aangewezen zijn op een gemeenschappelijke bergruimte met een totale vloeroppervlakte van 1,5 m 2 per woning (woonfunctie) die hierop is aangewezen. Een buitenberging is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Voor een woonfunctie voor zorg en bij de huisvesting voor studenten gelden geen eisen voor de afmetingen ervan. Artikel 4.30 lid 1; Artikel 4.31 lid 2, 4 regenwerendheid A.4.1, A.4.2 Een bergruimte is regenwerend uitgevoerd (uitwendige scheidingsconstructie is regenwerend). Deze eis geldt niet voor een bergruimte voor een woonfunctie voor zorg of voor studentenhuisvesting. Artikel 4.32 Verwijzing: NEN 2778 >> wijzigen (wijz. Stb en Stb ): afmetingen A.5.2 Een woning (woonfunctie) heeft een eigen buitenruimte (niet-gemeenschappelijk) van 4 m 2 met een breedte 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is via een nietgemeenschappelijk verblijfsgebied in de woning. Een buitenruimte is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Evenmin is een buitenruimte verplicht voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Ten slotte is een buitenruimte ook niet verplicht in een woonfunctie voor zorg en bij de huisvesting van studenten. Artikel 4.34 lid 1; artikel 4.35 lid 1, 3, artikel 1.12a Pagina 12 van 17

13 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb en Stb ): gemeenschappelijke buitenruimte A.5.1 Een woning (woonfunctie) met een gebruiksoppervlakte 50 m 2 mag, in plaats van een verplichte eigen buitenruimte, ook aangewezen zijn op een gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte van 1 m 2 per woning (woonfunctie) die hierop is aangewezen, met een minimum van 4 m 2 en een breedte 1,3 m. De gemeenschappelijke buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning, of via gemeenschappelijke verkeersruimten bereikbaar. Een buitenruimte is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Evenmin is een buitenberging verplicht voor de bouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Artikel 4.35 lid 2, 3, artikel 1.12a aanwezigheid opstelplaats kooktoestel A.6.1, A.6.2 Een woning (woonfunctie) heeft in ten minste één verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel. Dit is niet verplicht voor een woonfunctie voor zorg. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt dat deze opstelplaatsen niet per se in een verblijfsgebied hoeven liggen, maar wel in een besloten ruimte. Artikel 4.38 lid 1; artikel 1.12a; artikel 4.42 lid 1 afmetingen opstelplaats C.2.1 Een woning (woonfunctie) heeft een voldoende grote opstelplaats voor een verwarmings- en warmwatertoestel, afgestemd op het te plaatsen toestel voorzover de woning niet is aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming / warm water (bijv. stadsverwarming). Voor bouwopgaven in particulier bewoning gelden geen eisen voor de aanwezigheid en afmetingen voor een opstelplaats voor een verwarmingsen warmwatertoestel. Artikel 4.38 lid 2, 3; artikel 1.12a >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): afmetingen opstelplaats aanrecht A.6.1, A.6.2 Een verplichte opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte 1,5 m x 0,6 m. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met een minimum vloeroppervlakte 0,7 m x 0,4 m. Artikel 4.39 lid 1; artikel 1.12a; artikel 4.43 lid 1 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): afmetingen opstelplaats kooktoestel A.6.1, A.6.2 Een verplichte opstelplaats voor een kooktoestel heeft een vloeroppervlakte 0,6 m x 0,6 m. Voor Pagina 13 van 17

14 met een minimum vloeroppervlakte 0,4 m x 0,4 m. Artikel 4.39 lid 2; artikel 1.12a; artikel 4.43 lid 2 >> wijzigen ( wijz. Stb , wijz. Stb xxx): Energieprestatiecoëfficiënt Komt voor in de paragraaf Overig van de volgende eisenkaart: H.1.1 Een woning (woonfunctie) heeft een energieprestatiecoefficiënt (EPC) 0,4. De energieprestatie van een woning of woongebouw wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen. Artikel 5.2 lid 1 Verwijzing: NEN 7120 >> wijzigen ( wijz. Stb xxx): aanvullende energieprestatie-eis bij toepassing collectieve energiebronnen Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: Indien bij de EPC-berekening gebruik wordt gemaakt van collectieve energiebronnen (bijv. stadsverwarming, collectieve warmtepompen/warmtekrachtinstallaties, collectieve windmolens, collectieve zonnecellen, etc.) mag -bij toepassing van de NEN 7120 voor het uitrekenen van de EPC- gebruik worden gemaakt van de NVN 7125 waarin deze collectieve maatregelen ook in rekening kunnen worden gebracht, mits de EPC, berekend volgens NEN 7120 en zonder meerekenen van collectieve maatregelen uit NVN ,33 x 0,6 = 0,798 bedraagt. Bij het toepassen van bedoelde collectieve maatregelen (gebiedsmaatregelen volgens NVN 7125) in de EPC-berekening moet worden nagedacht over de technische, functionele en economische haalbaarheid ervan. Deze overwegingen moeten worden gedocumenteerd en beschikbaar gehouden voor controle. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over deze overwegingen, documentatie en controle. Op dit moment zijn hiervoor nog geen voorschriften opgenomen. Artikel 5.2 lid 3, 4, 7 Verwijzing: NEN 7120, NVN 7125 >> toevoegen nieuw kopje ( wijz. Stb xxx): Bijna energieneutraal H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: Nieuwe woningen en woongebouwen zijn bijna energieneutraal per 31 december Bij ministeriële regeling kunnen hiervoor nadere voorschriften worden gegeven. Op dit moment zijn hiervoor nog geen voorschriften opgenomen. Artikel 5.2 lid 6, 7 >> wijzigen ( wijz. Stb ): Thermische isolatie A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2, B.1.1, B.1.2, H.1.1 Wijzigingen: Vervalt volledig Een uitwendige scheidingsconstructie (bijv. gevel, dak, bg-vloer) van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, is thermisch isolerend en heeft een warmteweerstand Rc 3,5 m 2.K/W. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geisoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. Artikel 5.3 lid 1, 2, 5 Verwijzing: NEN 1068 Pagina 14 van 17

15 >> wijzigen (wijz. Stb ): Voorgenomen wijziging: thermische isolatie A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2, B.1.1, B.1.2, H.1.1 Wijzigingen: Titel paragraaf Voorgenomen wijziging: thermische isolatie wijzigen in thermische isolatie bestaande tekst vervalt. Volledig te vervangen door de volgende tekst: Voor de uitwendige scheidingsconstructies tussen een verblijfsgebied en een toilet- of badruimte geldt, incl. erop aansluitende constructies die invloed hebben op de warmteweerstand, het volgende: een gevel heeft een warmteweerstand Rc 4,5 m 2. K/W; een dak heeft een warmteweerstand Rc 6,0 m 2. K/W; een vloer boven een kruipruimte of grenzend aan de grond of aan het water heeft een warmteweerstand Rc 3,5 m 2. K/W. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geisoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. artikel 5.3 lid 1, 2, 3, 4, 8 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb ): Thermische isolatie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2, B.1.1, B.1.2, H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: bestaande tekst vervalt. Volledig te vervangen door de volgende tekst: Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, is thermisch isolerend en heeft een warmteweerstand Rc 4,5 m 2. K/W. Hierbij mag rekening worden gehouden met de positieve effecten van de aansluitende onverwarmde ruimte. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geïsoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. Artikel 5.3 lid 5, 8 + toelichting lid 5 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb ): warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: bestaande tekst vervalt volledig: Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een inwendige of uitwendige scheidingsconstructie die thermisch isolerend moet zijn, hebben een warmtedoorgangscoefficiënt U 1,65 W/m².K. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geisoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. Artikel 5.3 lid 3, 5 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb ): voorgenomen wijziging warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: Pagina 15 van 17

16 Titel paragraaf Voorgenomen wijziging warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen wijzigen in warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen bestaande tekst vervalt. Volledig te vervangen door de volgende tekst: Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een inwendige of uitwendige scheidingsconstructie die thermisch isolerend moet zijn, hebben een gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt U 1,65 W/m².K. Voor ramen, deuren en kozijnen geldt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt nergens hoger is dan 2,2 W/m².K (kozijn en glas samen). Voor paneelconstructies in kozijnen, zijwangen van dakkapellen e.d. geldt een gemiddelde en maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U 1,65 W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënten zijn bepaald volgens de bepalingsmethode zoals aangegeven in de ministeriële regeling. Artikel 5.3 lid 6, 7 Verwijzing: NEN 1068, Regeling Bouwbesluit (MR) gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer, tredevlak of hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux geeft. Artikel 6.3 lid 5 materiaal terreinleiding Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen C.1.4 vervalt volledig Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een terreinleiding voldoen aan: NEN 7002, NEN 7003, NEN 7013, NEN-EN , NEN-EN 295-1, NEN-EN en NEN-EN Artikel 6.18 lid 4 Verwijzing: NEN 7002, NEN 7003, NEN 7013, NEN-EN , NEN-EN 295-1, NEN-EN en NEN-EN >> wijzigen (wijz. Stb ): verlichtingssterkte Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen C.1.2, D.2.1, D.2.2, D.2.3 Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer, tredevlak of hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. Artikel 6.2 lid 4 nadere eisen afvoerleiding Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen C.1.4 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater of aan de benodigde extra voorzieningen op het eigen erf of terrein als een openbaar vuilwaterriool of hemelwaterstelsel aanwezig is. Artikel 6.18 lid 4 >> wijzigen (wijz. Stb ): noodverlichting liftkooi Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen E.4.1, E.4.2, E.4.3 Een liftkooi heeft noodverlichting die binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening >> wijzigen (wijz. MR ): zelfsluitendheid woningtoegangsdeur Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende D.2.1, D.2.2, G.2 Pagina 16 van 17

17 Een brandwerende deur in een inwendige scheidingsconstructie, zoals een woningtoegangsdeur in een lift-/toegangshal in een woongebouw of in een portiek, is zelfsluitend. MR artikel 2.3 >> wijzigen (wijz. Stb ): materiaal bij warmte-ontwikkelende apparatuur en installaties Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende F.2.2 Artikelverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 7.4 lid 4 en 6 Verwijzing: NEN-EN , NEN 6064, NEN 6061 nachtverblijf of verschaffen van dagverblijf aan > 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen) en/of een gebruiksmelding brandveilig gebruik vereist is (> 50 personen tegelijk aanwezig of door toepassing van een gelijkwaardige oplossing brandveiligheid), zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit is niet vereist in een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak of met zorg op afroep. Artikel 7.11a lid 1, 2 Verwijzing: Bouwbesluit artikel 1.18; Bor artikel 2.2 opslag in stookruimte Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende C.2.2, F.2.2 In een technische ruimte met verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting > 130 kw zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld. Artikel 7.8 >> toevoegen (wijz. Stb ): hulp bij ontruiming bij brand Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende F.1.3, G.2.1 Kopje hulp bij ontruiming bij brand toevoegen Onderstaande tekst hieronder toevoegen: In een woonfunctie voor zorg waarin een brandmeldinstallatie verplicht is en/of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik vereist is (bedrijfsmatig of aan > 10 personen verschaffen van Pagina 17 van 17

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal:

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal: DETAILBOEKJE ARCHITECTEN Laan 21 1741 EA Schagen 072-760.0000 www.avem.nl onderw: DETAILS schaal: opbouw dak: dakpan panlatten tengels waterkerende en dampdoorlatende laag sporenkap vlgns opgave leverancier

Nadere informatie

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine ouwkundig v KL mv V funderingsbalk vlgs constr. geisoleerde kanaalplaatvloer betonvloer + 0mm dekvloer kruipluik mechanische ventilatie unit (afvoer) type volgens EP meterkast gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN BOUWBESLUIT BEREKENINGEN 677717_1356078252474_2012 13_121218_BB berekening_s_bem1300014_pdf *BEM1300014* BEM1300014 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Dhr. C.P.A. van Merriënboer Eerste Boutweg 21 4756

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel B B & bouwadvies De Stek 10 info@benbbouwadvies.nl 5684 LV Best www.benbbouwadvies.nl 0499-850415 Bouwbesluittoetsing Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel Opdrachtgever : Dhr.

Nadere informatie

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap

Nadere informatie

Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding

Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Toetsing bouwbesluit voor: Woonfunctie Opdrachtgever: Dhr. C. J. L. Hendriks Vreeswijksestraatweg 10 3432 NA Nieuwegein datum: 04-06-09 projectnummer: 814

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1403081 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR5244 Datum : TGK NGW 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : 8 woningen Buiten de Veste

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Kremboong te Tiendeveen. Toetsing Bouwbesluit t.b.v. S 809

Nieuwbouw woning Kremboong te Tiendeveen. Toetsing Bouwbesluit t.b.v. S 809 2016-P001 DATUM 05-07-16 project Nieuwbouw woning Kremboong te Tiendeveen betreft Toetsing Bouwbesluit t.b.v. S 809 projectnummer 2016-P001 datum 05-07-16 2016-P001 DATUM 05-07-16 projectgegevens Nieuwbouw

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012 project: status: werknummer: Bedrijfsunits Hempoint Amsterdam Definitief 2016-098 rapportnummer: datum: auteur: 2016098_TBB01C161221 21 december 2016 ing.

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Zoet of Zout Haringvliet te Stellingdam Projectnummer : PR7529 Datum : 20 april 2016 Tekening : BA-10, 11 en 20 d.d. 12 april 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : HDK architecten

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Berekening Bouwbesluit

Berekening Bouwbesluit Berekening Bouwbesluit 1. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied 2. Daglichttoetreding 3. Luchtverversing 4. Spuivoorziening 1 2 3 6 Project : Oprichten woning aan de Heilaardreef ong. 4814 NM Breda Bijlage

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN BRL 0905-1 d.d. 13-01-2013 DEEL 1 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

Nadere informatie

TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN

TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN Technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande bijeenkomstgebouwen TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN met uitzondering van horecagebouwen, kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Borghese Logistics Kaapstadweg III te Amsterdam Projectnummer : PR9149 Datum : 14 april 2017 Tekening : T08.08.03.10 d.d. 14 februari 2017 Versie : 3.0 Opdrachtgever : Mies

Nadere informatie

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend.

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend. -1 Parkeerkelder Etra Beschermde Vluchtroute Elke woning is een brandcompartiment, maar tevens ook subbrandcompartiment en beschermd subbrandcompartiment Brandwerendheid scheiding 60min in twee richtingen

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: L20160234 OLO: 2443559 Dossiernaam: oprichten 27 woningen/appartementen Locatie: Datum aanvraag: 14-07-2016 Organisatie: Woningstichting Centrada Contactpersoon

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK d.d. nr.(s) Omgevingsmanager. Rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Behoort bij beschikking ZK d.d. nr.(s) Omgevingsmanager. Rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Datum 7 juni 2013 Referentie Project Status A4.900-001 8396 - Nieuw Vossemeer, Nieuwbouw woonzorgcomplex Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 02-10-2013 ZK13000714 BEM1302980 gemeente Steenbergen Omgevingsmanager

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 13 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Datum: 04-02-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening (boerderijgedeelte)

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten Project Architect Werknummer Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl A96 Datum 6-4-2017 Gewijzigd 19-4-2017

Nadere informatie

Het bouwen van een vrijstaande woning aan de Spekkendijk te De Heurne. Aanvraag omgevingsvergunning

Het bouwen van een vrijstaande woning aan de Spekkendijk te De Heurne. Aanvraag omgevingsvergunning Project Het bouwen van een vrijstaande woning aan de Spekkendijk te De Heurne Architect Werknummer Fase Bouwbedrijf Klomps Meniststraat 2 7091 ZZ Dinxperlo T 0315-657000 E info@klomps.nl K1046 Aanvraag

Nadere informatie

Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM

Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM 26 juni 1997/MJZ97108345 Centrale Directie Juridische Zaken De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

OVERIGE BESCHEIDEN S. `t0 S''s-Hertogenbosch * S B 3 S O B 1 N N 2 4 9 Q * DOSSIERNR : S0B1002490 BARCODE

OVERIGE BESCHEIDEN S. `t0 S''s-Hertogenbosch * S B 3 S O B 1 N N 2 4 9 Q * DOSSIERNR : S0B1002490 BARCODE OVERGE BESCHEDEN S 1 4 1 `t0 S''s-Hertogenbosch v DOSSERNR : S0B1002490 BARCODE 11 11111111111111111111111111111 * S B 3 S O B 1 N N 2 4 9 Q * Hofvijver 's-hertogenbosch Correspondentie-adres Postbus 12345

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

KLANTGESTUURD RENOVEREN

KLANTGESTUURD RENOVEREN KLANTGESTUURD RENOVEREN DENISE ROOD Faculteit Bouwkunde Real Estate Management & Development Januari 2014 Een onderzoek naar de mogelijkheden om woningrenovaties klantgestuurd uit te voeren en de ontwikkeling

Nadere informatie