Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015"

Transcriptie

1 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje Beschermde vluchtroute, geheel verwijderen. Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen die specifiek bedoeld zijn voor studenten die studeren aan een MBO-, HBO- of universitaire instelling (woonfunctie voor studenten) soms minder zware eisen. Ook voor woningen die in particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd en bedoeld zijn voor eigen bewoning (woonfunctie voor particulier eigendom), gelden soms minder zware eisen. Beide woonfuncties kunnen in principe gecombineerd worden met alle hierboven genoemde subgebruiksfuncties. In de praktijk zullen deze woonfuncties vooral gecombineerd worden met de andere woonfunctie en de andere woonfunctie voor kamergewijze verhuur. >> wijzigen (wijz. Stb ): Beschermd subbrandcompartiment Wijziging: Een beschermd subbrandcompartiment is een compartiment dat lezen als: Een beschermd subbrandcompartiment is een gedeelte van een bouwwerk dat >> wijzigen (wijz. Stb ): Aansluitend terrein, aansluitend water 2.16 Wijziging: onbebouwde terrein lezen als onbebouwde gedeelte van het terrein dat >> paragraaf toevoegen: Particulier opdrachtgeverschap 2.23 Definitie toevoegen onder bovenstaand kopje: Het Bouwbesluit stelt minimale technische eisen aan nieuw te bouwen bouwwerken. Voor het bouwen in particulier opdrachtgeverschap bedoeld voor eigen bewoning, ook wel bouwen voor particulier eigendom genoemnd, is het aantal gebruiksvoorschriften die het Bouwbesluit stelt, per 1 juli 2015 aanzienlijk beperkt. Achterliggende gedachte is dat als je iets laat bouwen voor jezelf, het te hanteren kwaliteitsniveau geen zaak is voor de Rijksoverheid, maar voor de particuliere opdrachtgever die er zelf gebruik van gaat maken. In de beschrijvingen van alle voorschriften waarvoor deze versoepeling geldt, is dit duidelijk aangegeven. Belangrijke noot is dat, ondanks de versoepeling voor particulier opdrachtgeverschap, vaak nog steeds de minimale eisen gelden voor bestaande bouw. Daar moet ook in elk bestaand bouwwerk aan worden voldaan. Bij de voorschriften waarvoor minimale eisen gelden, is dit ook aangegeven in de beschrijving van de voorschriften. >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): Status vluchtroutes 2.15 Wijzigen: Pagina 1 van 16

2 >> toevoegen (wijz. Stb ): particulier opdrachtgeverschap Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen Geheel vernieuwen: C.1.2, C.1.3 Nieuwe tekst toevoegen onder bovenstaande nieuwe kopje: De eventuele bestaande eisen voor de aansluiting op een distributienetwerk voor energie (elektriciteit, gas, warmte) zijn niet van toepassing op de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Eventuele contractverplichtingen ten aanzien van de afname van energie, staan hier los van. Artikel 1.12a + toelichting Verbouw sterkte bouwconstructie Komt voor in de paragraaf overig van de volgende Geheel vernieuwen: Gedeeltelijk vernieuwen: G.1, G.2 Bij verbouw: Voor het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van de algemene sterkte van de bouwconstructie van een bouwwerk gelden dezelfde eisen, waarbij wordt uitgegaan van het niveau zoals aangegeven in NEN Voor het GEHEEL vernieuwen van een bouwwerk gelden de nieuwbouwvoorschriften. Artikel 2.5; artikel 2.5b Verwijzing: NEN 8700 Verbouw vloerafscheiding Komt voor in de paragraaf praktisch gebruik en veiligheid Geheel vernieuwen: A.5.1, A.5.2, E.1.1, E.1.2, E.2, E.3 Gedeeltelijk vernieuwen: A.5.1, A.5.2, E.1.1, E.1.2, E.2, E.3 Tekst als volgt aan te vullen: Bij verbouw: voor het GEHEEL, gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor een vloerafscheiding, het rechtens verkregen niveau. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt dat ook aan een lager kwaliteitsniveau is toegestaan voor zover ten minste aan het niveau voor bestaande bouw wordt voldaan. artikel 2.21; artikel 1.12a Verbouw overbrugging hoogteverschil Komt voor in de paragraaf praktisch gebruik en veiligheid Geheel vernieuwen: E.1.1, E.3 Gedeeltelijk vernieuwen: E.1.1, E.3 Bij verbouw: voor het GEHEEL, gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt voor het overbruggen van hoogteverschillen het rechtens verkregen niveau. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt dat ook aan een lager kwaliteitsniveau is toegestaan voor zover ten minste aan het niveau voor bestaande bouw wordt voldaan. Artikel 2.28; artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen+ extra eisenkaarten): Regenwerendheid trap Komt voor in de paragraaf praktisch gebruik en veiligheid Geheel vernieuwen: D.3.1, D.3.2, D.3.3, E.1.1, E.1.2 Gedeeltelijk vernieuwen: D.3.1, D.3.2, D.3.3, E.1.1, E.1.2 Wijzigingen: Een vereiste reguliere trap die meer dan 1,5 m hoogteverschil overbrugt en bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, is gelegen in een gemeenschappelijke verkeersruimte die regenwerend is ter plaatse van de trap. Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend wordt gebruikt voor het vluchten. Pagina 2 van 16

3 Artikel 2.36 Verwijzing: NEN 2778 Tekst opnemen in alle hierboven aangegeven eisenkaarten. Verbouw trap Komt voor in de paragraaf praktisch gebruik en veiligheid Geheel vernieuwen: D.3.1, D.3.2, D.3.3, E.1.1, E.1.2 Gedeeltelijk vernieuwen: D.3.1, D.3.2, D.3.3, E.1.1, E.1.2 Verbouw: voor het GEHEEL of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk, geldt, voor een trap, het rechtens verkregen niveau. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt dat ook aan een lager kwaliteitsniveau is toegestaan voor zover ten minste aan het niveau voor bestaande bouw wordt voldaan. Artikel 2.37; artikel 1.12a (incl. toelichting) Verbouw hellingbaan Komt voor in de paragraaf praktisch gebruik en veiligheid Geheel vernieuwen: E.3 Gedeeltelijk vernieuwen: E3 Verbouw: voor het GEHEEL of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk, geldt - voor een hellingbaan- het rechtens verkregen niveau. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt dat ook aan een lager kwaliteitsniveau is toegestaan voor zover ten minste aan het niveau voor bestaande bouw wordt voldaan. Artikel 2.46; artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (wijz. Stb ): vrije doorgang vluchtroute Komt voor in de paragraaf bouwfysica van de volgende Geheel vernieuwen: D.2.2, G.2 Gedeeltelijk vernieuwen: D.2.2, G.2 Een deur (of ander beweegbaar constructieonderdeel) die zich langs een beschermde vluchtroute bevindt en zich in geopende stand kan bevinden in een beschermde vluchtroute, is zodanig dat er te allen tijde een vrije doorgang blijft in de beschermde vluchtroute van minimaal 0,6 m breed en 2,2 m hoog. Dit geldt niet voor een deur / raam / luik met een oppervlakte < 0,5 m 2. Artikel 2.51 lid 3 en lid 4 >> wijzigen (wijz. Stb ): Brandklasse materialen in een schacht, koker of kanaal Komt voor in de paragraaf brand van de volgende Geheel vernieuwen: G.2 Gedeeltelijk vernieuwen: G.2 Materiaal aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal die grenst aan meerdere (sub)brandcompartimenten en een inwendige doorsnede heeft > 0,015 m2, voldoet aan brandklasse A2 (gipsplaten en kunststof lining voldoet). Maximaal 5% van de totale oppervlakte hoeft hier niet aan te voldoen. Indien de schacht uitsluitend voert door boven elkaar gelegen bad- en/of toiletruimten, is deze eis niet van toepassing. Deze eis schrijft bovendien niets voor over de in de schacht te gebruiken materialen voor buizen, kanalen en leidingen. Artikel 2.58 lid 1 en 2 Verwijzing: NEN-EN Pagina 3 van 16

4 Geluidoverdracht naar aangrenzende woning Komt voor in de paragraaf bouwfysica van de volgende Geheel vernieuwen: G.1, G.2 Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied in een aangrenzende woning (woonfunctie) op hetzelfde perceel wordt zodanig beperkt dat een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil 52 db wordt gerealiseerd. Daarnaast is het maximaal gewogen contactgeluidniveau 54 db. Beide eisen gelden niet voor geluidoverdracht vanuit een nevenfunctie van een woonfunctie, zoals een garage naast een woning. Ook gelden deze eisen niet indien bedoelde ruimten beide gemeenschappelijke ruimten zijn of tussen een gemeenschappelijke verkeersruimte en een woonfunctie voor studenten. Artikel 3.17 lid 1, 3, 6, 8 Verwijzing: NEN 5077 geluidoverdracht naar aangrenzende woning Geheel vernieuwen: G.1, G.2 Geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woning (woonfunctie) op hetzelfde perceel wordt zodanig beperkt dat een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil 47 db wordt gerealiseerd. Daarnaast is het maximaal gewogen contactgeluidniveau 59 db. Beide eisen gelden niet voor geluidoverdracht vanuit een nevenfunctie van een woonfunctie, zoals een garage naast een woning. Ook gelden deze eisen niet tussen twee gemeenschappelijke ruimten, of als het gaat om een gemeenschappelijke verkeersruimte en een besloten ruimte of een woonfunctie voor studenten. Artikel 3.17 lid 2, 4, 6, 7, 8 Verwijzing: NEN 5077 daglichtoppervlakte Geheel vernieuwen: B.1.1, B.1.2, B.2 Het aantal m 2 equivalente daglichtoppervlakte van een verblijfsgebied 10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. Per verblijfsruimte is een minimale equivalente daglichtoppervlakte vereist van 0,5 m 2. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: er geldt geen daglichteis voor een verblijfsgebied. Alleen de eis om minimaal 0,5 m 2 equivalente daglichtoppervlakte voor een verblijfsruimte te realiseren, is van toepassing. Artikel 3.75 lid 1 en 2; artikel 1.12a; artikel 3.78 lid 1 Verwijzing: NEN 2057 belemmeringen daglichttoetreding Geheel vernieuwen: B.1.1, B.1.2, B.2 Bij de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte mogen bouwwerken en andere belemmeringen die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing worden gelaten. Daglichtopeningen die zich op minder dan 2 m afstand van de perceelsgrens bevinden (gemeten loodrecht op het projectievlak) of op minder dan 2 m van het hart van de openbare weg, openbaar groen of openbaar water indien het perceel hieraan grenst, mogen Pagina 4 van 16

5 niet worden meegerekend voor de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte. Ten slotte is de, voor de berekening volgens NEN 2057, in rekening te brengen belemmeringshoek α nergens, voor elk te onderscheiden segment, kleiner dan 20 o. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: aan te houden minimale belemmeringshoek > 25 o Artikel 3.75 lid 3; artikel 1.12a; artikel 3.78 lid 2 Verwijzing: NEN 2057 voor verblijfsgebieden en verblijfsruimten, het rechtens verkregen niveau voor de vereiste breedte en voor de vereiste vloeroppervlakte. Voor de vrije hoogte is ten minste 2,1 m vereist. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag volstaan worden met de eisen voor bestaande bouw en gelden daarom geen eisen voor de minimale breedte en oppervlakte van verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Artikel 4.4; artikel 1.12a (incl. toelichting) verbouw, daglichttoetreding Gedeeltelijk vernieuwen: B.1.1, B.1.2, B.2 Verbouw: bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor de vereiste daglichtopperlvlakte, het rechtens verkregen niveau. Voor het GEHEEL vernieuwen van een bouwwerk gelden de nieuwbouwvoorschriften. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt dat ook aan een lager kwaliteitsniveau is toegestaan voor zover ten minste aan het niveau voor bestaande bouw wordt voldaan. Artikel 3.76; artikel 1.12a (incl. toelichting) verbouw, afmetingen verblijfsruimte en verblijfsgebied Geheel vernieuwen: B.1.1, B.1.2, B.2 Gedeeltelijk vernieuwen: B.1.1, B.1.2, B.2 Verbouw: bij het GEHEEL of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, Aanwezigheid Geheel vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2 Gedeeltelijk vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2 In een woning (woonfunctie) is minimaal één toiletruimte aanwezig. Artikel 4.9 lid 1; artikel 1.12a; artikel 4.14 lid 1 gemeenschappelijk Geheel vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2 Gedeeltelijk vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2 Een toiletruimte mag ook gemeenschappelijk zijn. Niet meer dan 5 woningen mogen op deze gemeenschappelijke toiletruimte zijn aangewezen. Een nevenfunctie van de woonfunctie (bijv. kantoor/praktijk aan huis) mag ook gebruik maken van dit toilet. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: er is geen maximum aan het aantal woningen dat is aangewezen op een gemeenschappelijke toiletruimte. Artikel 4.9 lid 2; artikel 1.12a Pagina 5 van 16

6 Afmetingen Geheel vernieuwen: A.1.1 Gedeeltelijk vernieuwen: A.1.1 Een vereiste toiletruimte heeft een minimale vrije hoogte 2 m. Voor de lengte x breedte geldt het rechtens verkregen niveau. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag volstaan worden met de eisen voor bestaande bouw: vloeroppervlak toiletruimte 0,64 m2 met een breedte 0,6 m en een hoogte 2 m. Artikel 4.11 lid 1, 3; artikel 1.12a (incl. toelichting); artikel 4.16 lid 1 verbouw, toiletruimte Geheel vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2, G.1 Gedeeltelijk vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2, G.1 Verbouw: bij het GEHEEL of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor het aantal vereiste toiletruimten de nieuwbouwvoorschriften en voor de vereiste afmetingen, het rechtens verkregen niveau waarbij altijd aan een minimale vrije hoogte van 2 m moet worden voldaan. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag volstaan worden met de eisen voor bestaande bouw. Artikel 4.12; artikel 1.12a (incl. toelichting) Aanwezigheid Geheel vernieuwen: A.2.2, A.3.2 Gedeeltelijk vernieuwen: A.2.2, A.3.2 In een woning (woonfunctie) is minimaal één badruimte aanwezig. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.18; artikel 1.12a (incl. toelichting) Afmetingen Gedeeltelijk vernieuwen: A.2.1 Een vereiste badruimte heeft een minimale vrije hoogte 2 m. Voor de vereiste vloeroppervlakte en afmetingen geldt het rechtens verkregen niveau. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.19 lid 1, 5; artikel 1.12a (incl. toelichting) Gecombineerde ruimte Gedeeltelijk vernieuwen: A.3.1 Een gecombineerde vereiste bad- en toiletruimte heeft een minimale vrije hoogte 2 m. Voor de vereiste vloeroppervlakte en afmetingen geldt het rechtens verkregen niveau. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.19 lid 2, 5; artikel 1.12a (incl. toelichting) Pagina 6 van 16

7 Afmetingen Geheel vernieuwen: A.2.1 Een vereiste badruimte heeft een vloeroppervlakte 1,6 m 2, een breedte 0,8 m en een hoogte 2,3 m. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.19 lid 1, 5; artikel 1.12a (incl. toelichting) Gecombineerde ruimte Geheel vernieuwen: A.3.1 Een gecombineerde vereiste bad- en toiletruimte heeft een vloeroppervlakte 2,2 m 2, een breedte 0,9 m en een hoogte 2,3 m. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.19 lid 2, 5; artikel 1.12a (incl. toelichting) Verbouw, badruimte Geheel vernieuwen: A.1.2, A.2.2, A.3.2 Verbouw: bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor de vereiste afmetingen en vloeroppervlakte van een badruimte, het rechtens verkregen niveau. De minimale vrije hoogte waaraan moet worden voldaan is altijd 2 m. Voor het GEHEEL vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk gelden de nieuwbouwvoorschriften. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning gelden geen eisen. Artikel 4.20; artikel 1.12a (incl. toelichting) vrije doorgang Geheel vernieuwen: A.1.2, A.2.2, A.3.2 Een doorgang naar een volgens het Bouwbesluit vereiste ruimte heeft een vrije breedte 0,85 m en een vrije hoogte 2,3m. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.22 lid 1; artikel 1.12a (incl. toelichting) vrije doorgang verkeersroute Geheel vernieuwen: D.1.2 Een verkeersroute naar een volgens het Bouwbesluit vereiste ruimte heeft een vrije breedte 0,85 m en een vrije hoogte 2,3m, voorzover deze niet over een trap voert. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Artikel 4.23 lid 1; artikel 1.12a (incl. toelichting) Pagina 7 van 16

8 bereikbaarheid ruimte in een toegankelijkheidssector Geheel vernieuwen: B.1.2, D.1.2, D.1.3 Artikelverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.26 lid 1, 3 gemeenschappelijke verkeersroute Geheel vernieuwen: D.1.3 Artikelverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.26 lid 4 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen): hoogteverschillen overbruggen in toegankelijkheidssector Geheel vernieuwen: B.1.2, D.1.2, D.1.3 Artikeverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.27 lid 1 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen): toegankelijkheid woongebouw Geheel vernieuwen: E.3 Artikeverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.27 lid 2 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): toegankelijkheid woning Geheel vernieuwen: D.1.1 Bij ten minste één toegang van een woning (dus niet per se de voordeur) is een dorpel of ander hoogteverschil in de vloer tussen een ruimte in de woning (nietgemeenschappelijke vloer) en de aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein 0,02 m (vloerafwerking mag worden meegerekend). Indien het hoogteverschil > 0,02 m dient dit te worden overbrugd door een hellingbaan. Een hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein of de gemeenschappelijke verkeersruimte groter dan 1 m is nooit toegestaan. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning gelden deze verplichtingen niet. Artikel 4.27 lid 3; artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): toegankelijkheid vereiste buitenruimte buiten de woning Geheel vernieuwen: A.5.1, D.1.1 Ten minste één route vanuit de toegang van een woning met een gebruiksoppervlakte 50 m 2 die leidt naar een vereiste gemeenschappelijke buitenruimte, heeft nergens een hoogteverschil > 0,02 m (vloerafwerking mag hierin worden meegerekend) of een hoogteverschil wordt overbrugd door een lift of hellingbaan. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning geldt deze verplichting niet. Pagina 8 van 16

9 Artikel 4.27 lid 4; Artikel4.35 lid 2; artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen): Brancardlift Geheel vernieuwen: E.4.1, G.2 Artikeverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 4.27 lid 5 verbouw, bereikbaarheid en toegankelijkheid Gedeeltelijk vernieuwen: A.5.1, D.1.1, D.1.2, D.1.3, E.4.1, E.4.2, E.4.3, G.2 Verbouw: bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid, het rechtens verkregen niveau. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning gelden geen eisen. Artikel 4.29; artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb en Stb ): bereikbaarheid en afmetingen individuele bergruimte Geheel vernieuwen: A.4.2 Wijzigingen: In titel buitenruimte wijzigen in bergruimte Een woning (woonfunctie) heeft een eigen afsluitbare bergruimte voor het stallen van fietsen en scootmobielen (overige gebruiksfunctie als nevenfunctie van de woonfunctie) met een vloeroppervlakte 5 m 2 met een minimale breedte 1,8 m en een vrije hoogte 2,3 m boven de vereiste vloeroppervlakte. De bergruimte mag inpandig zijn, of buiten de woning zijn gelegen, maar is altijd rechtstreeks vanaf de openbare weg bereikbaar via het aansluitende terrein of via een gemeenschappelijke verkeersruimte (woongebouw). Bereikbaarheid d.m.v. een niet al te lange trap waarlangs een fietsgootje is gemaakt, is acceptabel. Een buitenberging is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Evenmin is een buitenberging verplicht voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Voor een woonfunctie voor zorg en bij de huisvesting voor studenten is een bergruimte voor het stallen van fietsen en scootmobielen wel verplicht, maar gelden geen eisen voor de afmetingen ervan. Fietsen plaatsen in de gang is nooit acceptabel. Artikel 4.30 lid 1; artikel 4.31 lid 1, 2, 3, 4 + toelichting lid 4; artikel 1.12a >> wijzigen (wijz. Stb en Stb ): gemeenschappelijke bergruimte Geheel vernieuwen: A.4.1 Een woning (woonfunctie) met een gebruiksoppervlakte 50 m 2 mag, in plaats van een verplichte eigen afsluitbare bergruimte, ook aangewezen zijn op een gemeenschappelijke bergruimte met een totale vloeroppervlakte van 1,5 m 2 per woning (woonfunctie) die hierop is aangewezen. Een buitenberging is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Voor een woonfunctie voor zorg en bij de huisvesting voor studenten gelden geen eisen voor de afmetingen ervan. Pagina 9 van 16

10 Artikel 4.30 lid 1; Artikel 4.31 lid 2, 4 regenwerendheid Geheel vernieuwen: A.4.1, A.4.2 Een bergruimte is regenwerend uitgevoerd (uitwendige scheidingsconstructie is regenwerend). Deze eis geldt niet voor een bergruimte voor een woonfunctie voor zorg of voor studentenhuisvesting. Artikel 4.32 Verwijzing: NEN 2778 verbouw, buitenberging Gedeeltelijk vernieuwen: A.4.1, A.4.2 Verbouw: bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor de eisen voor een buitenberging, het rechtens verkregen niveau.voor het GEHEEL vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk gelden de nieuwbouwvoorschriften. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning gelden geen eisen. Artikel 4.33; artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (wijz. Stb en Stb ): afmetingen Geheel vernieuwen: A.5.2 Een woning (woonfunctie) heeft een eigen buitenruimte (niet-gemeenschappelijk) van 4 m 2 met een breedte 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is via een nietgemeenschappelijk verblijfsgebied in de woning. Een buitenruimte is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Evenmin is een buitenruimte verplicht voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Ten slotte is een buitenruimte ook niet verplicht in een woonfunctie voor zorg en bij de huisvesting van studenten. Artikel 4.34 lid 1; artikel 4.35 lid 1, 3, artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb en Stb ): gemeenschappelijke buitenruimte Geheel vernieuwen: A.5.1 Een woning (woonfunctie) met een gebruiksoppervlakte 50 m 2 mag, in plaats van een verplichte eigen buitenruimte, ook aangewezen zijn op een gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte van 1 m 2 per woning (woonfunctie) die hierop is aangewezen, met een minimum van 4 m 2 en een breedte 1,3 m. De gemeenschappelijke buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning, of via gemeenschappelijke verkeersruimten bereikbaar. Een buitenruimte is niet verplicht in een woonfunctie waar door het COA opvang wordt geboden aan asielzoekers. Evenmin is een buitenberging verplicht voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning. Artikel 4.35 lid 2, 3, artikel 1.12a (incl. toelichting) Pagina 10 van 16

11 verbouw, buitenruimte Gedeeltelijk vernieuwen: A.5.1, A.5.2 Verbouw: bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor de eisen voor een buitenruimte, het rechtens verkregen niveau.voor het GEHEEL vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk gelden de nieuwbouwvoorschriften. Voor de verbouw van een woning voor een particuliere opdrachtgever en die bedoeld is voor eigen bewoning gelden geen eisen. Artikel 4.36; artikel 1.12a (incl. toelichting) aanwezigheid opstelplaats kooktoestel Geheel vernieuwen: A.6.1, A.6.2 Een woning (woonfunctie) heeft in ten minste één verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel. Dit is niet verplicht voor een woonfunctie voor zorg. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning geldt dat deze opstelplaatsen niet per se in een verblijfsgebied hoeven liggen, maar wel in een besloten ruimte. Artikel 4.38 lid 1; artikel 1.12a; artikel 4.42 lid 1 Een woning (woonfunctie) heeft een voldoende grote opstelplaats voor een verwarmings- en warmwatertoestel, afgestemd op het te plaatsen toestel voorzover de woning niet is aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming / warm water (bijv. stadsverwarming). Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning gelden geen eisen voor de aanwezigheid en afmetingen voor een opstelplaats voor een verwarmingsen warmwatertoestel. Artikel 4.38 lid 2, 3; artikel 1.12a (incl. toelichting) verbouw, opstelplaatsen in een woning Gedeeltelijk vernieuwen: A.6.1 Verbouw: bij het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk geldt, voor de eisen voor opstelplaatsen in een woning / woonfunctie, het rechtens verkregen niveau.voor het GEHEEL vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk gelden de nieuwbouwvoorschriften. Voor bouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met de eisen voor bestaande bouw: opstelplaats aanrecht 0,7 x 0,4 m en opstelplaats voor een kooktoestel van 0,4 x 0,4 m. Artikel 4.40; artikel 1.12a (incl. toelichting) >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): afmetingen opstelplaats Geheel vernieuwen: C.2.1 afmetingen opstelplaats aanrecht Geheel vernieuwen: A.6.1, A.6.2 Pagina 11 van 16

12 Een verplichte opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte 1,5 m x 0,6 m. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met een minimum vloeroppervlakte 0,7 m x 0,4 m. Artikel 4.39 lid 1; artikel 1.12a (incl. toelichting); artikel 4.43 lid 1 >> wijzigen (tekstcorrectie algemeen en wijz. Stb ): afmetingen opstelplaats kooktoestel Geheel vernieuwen: A.6.1, A.6.2 Een verplichte opstelplaats voor een kooktoestel heeft een vloeroppervlakte 0,6 m x 0,6 m. Voor verbouwopgaven in particulier opdrachtgeverschap die bedoeld zijn voor eigen bewoning mag worden volstaan met een minimum vloeroppervlakte 0,4 m x 0,4 m. Artikel 4.39 lid 2; artikel 1.12a (incl. toelichting); artikel 4.43 lid 2 >> wijzigen ( wijz. Stb , wijz. Stb xxx): Energieprestatiecoëfficiënt Komt voor in de paragraaf Overig van de volgende eisenkaart: Geheel vernieuwen: H.1.1 Een woning (woonfunctie) heeft een energieprestatiecoefficiënt (EPC) 0,4. De energieprestatie van een woning of woongebouw wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen. Artikel 5.2 lid 1 Verwijzing: NEN 7120 >> wijzigen ( wijz. Stb xxx): aanvullende energieprestatie-eis bij toepassing collectieve energiebronnen Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen Geheel vernieuwen: H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: Indien bij de EPC-berekening gebruik wordt gemaakt van collectieve energiebronnen (bijv. stadsverwarming, collectieve warmtepompen/warmtekrachtinstallaties, collectieve windmolens, collectieve zonnecellen, etc.) mag -bij toepassing van de NEN 7120 voor het uitrekenen van de EPC- gebruik worden gemaakt van de NVN 7125 waarin deze collectieve maatregelen ook in rekening kunnen worden gebracht, mits de EPC, berekend volgens NEN 7120 en zonder meerekenen van collectieve maatregelen uit NVN ,33 x 0,6 = 0,798 bedraagt. Bij het toepassen van bedoelde collectieve maatregelen (gebiedsmaatregelen volgens NVN 7125) in de EPC-berekening moet worden nagedacht over de technische, functionele en economische haalbaarheid ervan. Deze overwegingen moeten worden gedocumenteerd en beschikbaar gehouden voor controle. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over deze overwegingen, documentatie en controle. Op dit moment zijn hiervoor nog geen voorschriften opgenomen. Artikel 5.2 lid 3, 4, 7 Verwijzing: NEN 7120, NVN 7125 >> wijzigen ( wijz. Stb ): Thermische isolatie A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2, B.1.1, B.1.2, H.1.1 Wijzigingen: Vervalt volledig Een uitwendige scheidingsconstructie (bijv. gevel, dak, bg-vloer) van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, is thermisch isolerend en heeft een Pagina 12 van 16

13 warmteweerstand Rc 3,5 m 2.K/W. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geisoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. Artikel 5.3 lid 1, 2, 5 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb ): Voorgenomen wijziging: thermische isolatie Geheel vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2, B.1.1, B.1.2, H.1.1 Wijzigingen: Titel paragraaf Voorgenomen wijziging: thermische isolatie wijzigen in thermische isolatie bestaande tekst vervalt. Volledig te vervangen door de volgende tekst: Voor de uitwendige scheidingsconstructies tussen een verblijfsgebied en een toilet- of badruimte geldt, incl. erop aansluitende constructies die invloed hebben op de warmteweerstand, het volgende: een gevel heeft een warmteweerstand Rc 4,5 m 2. K/W; een dak heeft een warmteweerstand Rc 6,0 m 2. K/W; een vloer boven een kruipruimte of grenzend aan de grond of aan het water heeft een warmteweerstand Rc 3,5 m 2. K/W. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geisoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. artikel 5.3 lid 1, 2, 3, 4, 8 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb ): Thermische isolatie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte Geheel vernieuwen: A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2, B.1.1, B.1.2, H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: bestaande tekst vervalt. Volledig te vervangen door de volgende tekst: Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, is thermisch isolerend en heeft een warmteweerstand Rc 4,5 m 2. K/W. Hierbij mag rekening worden gehouden met de positieve effecten van de aansluitende onverwarmde ruimte. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geïsoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. Artikel 5.3 lid 5, 8 + toelichting lid 5 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb ): warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen Geheel vernieuwen: H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: bestaande tekst vervalt volledig: Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een inwendige of uitwendige scheidingsconstructie die thermisch isolerend moet zijn, hebben een warmtedoorgangscoefficiënt U 1,65 W/m².K. Slechts een totaaloppervlak van de thermisch geisoleerde omhulling, gelijk aan 2% van de Pagina 13 van 16

14 gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, is hiervan uitgezonderd om bijv. ventilatieroosters in de gevel aan te kunnen brengen. Artikel 5.3 lid 3, 5 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb ): voorgenomen wijziging warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen Geheel vernieuwen: H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: Titel paragraaf Voorgenomen wijziging warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen wijzigen in warmtedoorgangscoëfficiënt open geveldelen bestaande tekst vervalt. Volledig te vervangen door de volgende tekst: Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een inwendige of uitwendige scheidingsconstructie die thermisch isolerend moet zijn, hebben een gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt U 1,65 W/m².K. Voor ramen, deuren en kozijnen geldt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt nergens hoger is dan 2,2 W/m².K (kozijn en glas samen). Voor paneelconstructies in kozijnen, zijwangen van dakkapellen e.d. geldt een gemiddelde en maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U 1,65 W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënten zijn bepaald volgens de bepalingsmethode zoals aangegeven in de ministeriële regeling. Artikel 5.3 lid 6, 7 Verwijzing: NEN 1068, Regeling Bouwbesluit (MR) >> toevoegen nieuw kopje (wijz. Stb xxx): verbouw, vernieuwen of vervangen van isolatie Gedeeltelijk vernieuwen: H.1.1, H.1.2 Wijzigingen: Een nieuwe of vervangende isolatielaag voor een vloer heeft een Rc 2,5 m2.k/w. Een nieuwe of vervangende isolatielaag voor een gevel heeft een Rc 1,3 m2.k/w. Een nieuwe of vervangende isolatielaag voor een dak heeft een Rc 2,0 m2.k/w. Artikel 5.6 lid 2 Verwijzing: NEN 1068 >> wijzigen (wijz. Stb , wijz. Stb xxx): verbouw, thermische isolatie en luchtdichtheid bij vergunningvrij bouwdeel Geheel vernieuwen: G.1, H.1.1 Gedeeltelijk vernieuwen: G.1, H.1.1 Wijzigingen: Verbouw: bij het GEHEEL oprichten of GEHEEL vernieuwen van een dakkapel of van een vergunningvrij te bouwen bijgebouw (bijbehorend bouwwerk dat voldoet aan de afmetingen volgens bijlage II Besluit Omgevingsrecht) hoeft geen EPC-berekening te worden gemaakt. Voor de luchtdichtheid geldt het rechtens verkregen niveau. Voor de thermische isolatie gelden de nieuwbouwvoorschriften (Rc,gevel 4,5 m2.k/w; Rc,dak 6,0 m2.k/w, Rc,beganegrondvloer 3,5 m2.k/w). Artikel 5.6 lid 3 Verwijzing: Bor bijlage II >> wijzigen (wijz. Stb xxx): verbouw, thermische isolatie en luchtdichtheid bij ingrijpende renovatie Gedeeltelijk vernieuwen: G.1, G.2, H.1.1, H.1.2 Pagina 14 van 16

15 Artikelverwijzing wijzigen: Artikel 5.6 lid 4, 5; MR artikel 3.2 ISSO 75.1, uitgave oktober 2011 >> wijzigen (wijz. Stb ): verlichtingssterkte Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen Geheel vernieuwen: C.1.2, D.2.1, D.2.2, D.2.3 Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer, tredevlak of hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. Artikel 6.2 lid 4 >> wijzigen (wijz. Stb ): noodverlichting liftkooi Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen Geheel vernieuwen: E.4.1, E.4.2, E.4.3 Een liftkooi heeft noodverlichting die binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer, tredevlak of hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux geeft. Artikel 6.3 lid 5 materiaal terreinleiding Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen Geheel vernieuwen: C.1.4 vervalt volledig Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een terreinleiding voldoen aan: NEN 7002, NEN 7003, NEN 7013, NEN-EN , NEN-EN 295-1, NEN-EN en NEN-EN Artikel 6.18 lid 4 Verwijzing: NEN 7002, NEN 7003, NEN 7013, NEN-EN , NEN-EN 295-1, NEN-EN en NEN-EN nadere eisen afvoerleiding Komt voor in de paragraaf Installaties en nutsvoorzieningen Geheel vernieuwen: C.1.4 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater of aan de benodigde extra voorzieningen op het eigen erf of terrein als een openbaar vuilwaterriool of hemelwaterstelsel aanwezig is. Artikel 6.18 lid 4 >> wijzigen (wijz. MR ): zelfsluitendheid woningtoegangsdeur Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende Geheel vernieuwen: D.2.1, D.2.2, G.2 Een brandwerende deur in een inwendige scheidingsconstructie, zoals een woningtoegangsdeur in een lift-/toegangshal in een woongebouw of in een portiek, is zelfsluitend. MR artikel 2.3 Pagina 15 van 16

16 >> wijzigen (wijz. Stb ): materiaal bij warmte-ontwikkelende apparatuur en installaties Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende Geheel vernieuwen: F.2.2 Gedeeltelijk vernieuwen: F.2.2 Artikelverwijzing als volgt te wijzigen: Artikel 7.4 lid 4 en 6 Verwijzing: NEN-EN , NEN 6064, NEN 6061 gelijkwaardige oplossing brandveiligheid), zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit is niet vereist in een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak of met zorg op afroep. Artikel 7.11a lid 1, 2 Verwijzing: Bouwbesluit artikel 1.18; Bor artikel 2.2 opslag in stookruimte Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende Geheel vernieuwen: C.2.2, F.2.2 Gedeeltelijk vernieuwen: C.2.2, F.2.2 In een technische ruimte met verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting > 130 kw zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld. Artikel 7.8 >> toevoegen (wijz. Stb ): hulp bij ontruiming bij brand Komt voor in de paragraaf Brand van de volgende Geheel vernieuwen: F.1.3, G.2.1 Gedeeltelijk vernieuwen: F.1.3, G.2.1 Kopje hulp bij ontruiming bij brand toevoegen Onderstaande tekst hieronder toevoegen: In een woonfunctie voor zorg waarin een brandmeldinstallatie verplicht is en/of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik vereist is (bedrijfsmatig of aan > 10 personen verschaffen van nachtverblijf of verschaffen van dagverblijf aan > 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen) en/of een gebruiksmelding brandveilig gebruik vereist is (> 50 personen tegelijk aanwezig of door toepassing van een Pagina 16 van 16

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN BOUWBESLUIT BEREKENINGEN 677717_1356078252474_2012 13_121218_BB berekening_s_bem1300014_pdf *BEM1300014* BEM1300014 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Dhr. C.P.A. van Merriënboer Eerste Boutweg 21 4756

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel B B & bouwadvies De Stek 10 info@benbbouwadvies.nl 5684 LV Best www.benbbouwadvies.nl 0499-850415 Bouwbesluittoetsing Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel Opdrachtgever : Dhr.

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding

Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding Woning Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Daglichttoetreding

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: L20160234 OLO: 2443559 Dossiernaam: oprichten 27 woningen/appartementen Locatie: Datum aanvraag: 14-07-2016 Organisatie: Woningstichting Centrada Contactpersoon

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Kremboong te Tiendeveen. Toetsing Bouwbesluit t.b.v. S 809

Nieuwbouw woning Kremboong te Tiendeveen. Toetsing Bouwbesluit t.b.v. S 809 2016-P001 DATUM 05-07-16 project Nieuwbouw woning Kremboong te Tiendeveen betreft Toetsing Bouwbesluit t.b.v. S 809 projectnummer 2016-P001 datum 05-07-16 2016-P001 DATUM 05-07-16 projectgegevens Nieuwbouw

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Berekening Bouwbesluit

Berekening Bouwbesluit Berekening Bouwbesluit 1. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied 2. Daglichttoetreding 3. Luchtverversing 4. Spuivoorziening 1 2 3 6 Project : Oprichten woning aan de Heilaardreef ong. 4814 NM Breda Bijlage

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend.

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend. -1 Parkeerkelder Etra Beschermde Vluchtroute Elke woning is een brandcompartiment, maar tevens ook subbrandcompartiment en beschermd subbrandcompartiment Brandwerendheid scheiding 60min in twee richtingen

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine ouwkundig v KL mv V funderingsbalk vlgs constr. geisoleerde kanaalplaatvloer betonvloer + 0mm dekvloer kruipluik mechanische ventilatie unit (afvoer) type volgens EP meterkast gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage

Bouwbesluit rapportage Bouwbesluit rapportage Project: aanpassen bijgebouw met sauna voorziening Dossier: 16.043 Opdrachtgever: Dhr. A. Jonkers Loon 51 5757 AA Deurne Architect: J.A.W. van Extel buro voor Bouwadvies Ontwerp

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 13 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Datum: 04-02-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening (boerderijgedeelte)

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1403081 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR5244 Datum : TGK NGW 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : 8 woningen Buiten de Veste

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - *

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * hermische isolatie gebruiksfunctie leden van toepassing algemeen deur, raam, kozijn thermische isolatie-index vrijgesteld verbouw tijdelijk bouw artikel 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 lid 1 2 3 4 5 1 2 * 1 2

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM

Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM Regeling Bouwbesluit bestaande bouw VROM 26 juni 1997/MJZ97108345 Centrale Directie Juridische Zaken De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge.

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge. From: "Boer" ; Sent: ma, 01 mei 2017 15:06:27 +02:00 To: "olo-middendrenthe.nl" ; Subject: zaaknr.826635 aanvullende info. Attachments: Uitbreiding hoofdgebouw

Nadere informatie

Verslag van het jaarcongres door E. Oosterhuis (d.d. 6-11-2015)

Verslag van het jaarcongres door E. Oosterhuis (d.d. 6-11-2015) Verslag van het jaarcongres door E. Oosterhuis (d.d. 6-11-2015) EEN KANSRIJKE TOEKOMST JAARCONGRES VAN DE VERENIGING BWT D.D. 29 OKTOBER 2015 EEN KANSRIJKE TOEKOMST VOOR BWT, toespraak door onze nieuwe

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie