Daniel Blarer (Nespresso): Iedereen de mogelijkheid bieden om thuis de beste koffie klaar te maken - p. 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daniel Blarer (Nespresso): Iedereen de mogelijkheid bieden om thuis de beste koffie klaar te maken - p. 14"

Transcriptie

1 October - November 2010 Issue 85 Daniel Blarer (Nespresso): Iedereen de mogelijkheid bieden om thuis de beste koffie klaar te maken - p. 14 CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, October - November 2010 Issue 85, afgiftekantoor Leuven X P , toelating gesloten verpakking; PB-België B-7, Prijs lidmaatschap 110,00 (excl. BTW) Partners: Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives Informatique administrative wallonne: l ouverture à la concurrence Rudy Demotte, Ministre-Président - p. 16 Uitdagingen voor het beheer van een Globale Supply Chain Prof. dr. Alex Van Breedam, AMS - p. 59 Nissan 370Z, revolutionaire Scratch Shield-technologie geneest kleine beschadigingen - p. 77 Management Human Resources ICT Logistics Manufacturing Sales Marketing Finance

2

3 Stimulating an international mindset 26 & 27 October 2010 Speakers Michel De Coster (ex Belgacom) Gert Van Melkebeke (ONDD) Fabiaan Van Vrekhem (Accord) Bart Van Coppenolle (ex Metris) Jef Staes (EOI Academy) Kalman Tiboldi (TVH) Koenraad D Helft (Hansen Transmissions) Denise Laros (Isabel) Michel Vandermeulen (IWT) Roger Bouvrie (Puratos) Alex Van Breedam (UA & KU Leuven) Nico Vandaele (KU Leuven) Patryk Wezowki Dirk Hendrickx (Barco) Platinum partner Golden partners CxO Magazine October - November

4 ONDD is expert inzake kredietverzekering We ondersteunen de internationale expansie van ondernemingen Een bedrijf dat internationaal onderneemt, moet met heel wat zaken rekening houden. Eén daarvan is exportkredietverzekering, een materie die het best aan experts wordt toevertrouwd. ONDD is zo n specialist ter zake. Onze missie bestaat erin om de internationale expansie van Belgische ondernemingen te ondersteunen, vertelt Gert Van Melkebeke van ONDD. Een Belgische exporteur die in het buitenland verkoopt, kan zich maar beter laten indekken tegen het risico van contractverbreking of niet-betaling. Wij bieden dekking aan voor deze risico s en dit voor zowel grote als kleine exporteurs en transacties, zegt Van Melkebeke. De Gert Van Melkebeke (ONDD): Ondanks de precaire economische omstandigheden blijven wij ook vandaag bereid om moeilijke risico s te aanvaarden. verzekering die ONDD aanbiedt kan zowel ten gunste van de exporteur als de interveniërende bank worden afgegeven. Kleinere transacties worden niet enkel verzekerd. Daarvoor biedt ONDD ook forfaiting aan. Dat gaat om het verdisconteren van wisselbrieven of vorderingen die een exporteur op z n klant heeft. Verder verzekert ONDD ook investeringen. Van Melkebeke: Als een Belgische firma in het buitenland investeert, kan die zich laten verzekeren tegen politieke risico s: onteigening en overheidsmaatregelen, oorlog en ten slotte transferproblemen, als het bedrijf een som geld het land dus niet uitkrijgt. Solide verzekeraar, ook in slechte tijden Om Belgische firma s te helpen in hun expansie, bieden we ook financiële garanties aan, gaat Van Melkebeke verder. Daarvoor werken we samen met banken die een internationaal georiënteerde klant een financiering willen toekennen, maar niet bereid zijn om het volledige bedrag in eigen risico te houden. ONDD neemt dan een deel van het risico van de bank over, waardoor de bank toch het vereiste bedrag aan z n klant kan lenen. Wij geven een tegengarantie aan de bank. Het resultaat is dat zowel de bank als de klant tevreden is. Alle exporteurs en debiteurs zijn zoals alle bedrijven met de crisis geconfronteerd. In 2009 hebben wij naar aanleiding van de crisis meer dan 300 miljoen euro schade uitgekeerd, legt Van Melkebeke uit. Dat komt overeen met het bedrag dat we in de vorige 8 à 10 jaar hebben uitbetaald. Daarmee hebben we aangetoond een solide kredietverzekeraar te zijn, niet enkel in goede maar ook in slechte tijden. Sinds midden 2009 neemt het aantal schadegevallen af, maar ondanks de precaire economische omstandigheden blijven wij ook vandaag bereid om moeilijke risico s te aanvaarden. ONDD: a solid credit insurer The Office national du ducroire Nationale Delcrederedienst (ONDD) is the Belgian public credit insurer with a mission to promote international economic relations. ONDD is an autonomous government institution enjoying the State guarantee and has been rated AA+ by Standard & Poor s. ONDD was set up in 1921 and has since then built up a long-lasting experience in international markets and addi tional acknowledged expertise in emerging markets. It has subsidiaries and branches in Belgium, Austria, the Czech Republic, France, Germany, Russia, Switzerland and the United Kingdom. ONDD enables banks, SMEs, large companies and multinationals to carry out their projects or sell their products overseas by insuring them against the political and commercial risks of international trade. A transaction can face two types of risk: cancellation of the contract and non-payment by the foreign buyer. Cancellation and non-payment can arise either as result of financial difficulties experienced by the buyer (commercial risk) or as a result of problems in the buyer s country (political risk). The commercial transactions insured by ONDD mainly pertain to capital goods and industrial projects, as well as contracted works and services. ONDD also insures against political risks relating to foreign direct investments. When the insured company faces cancellation or non-payment, ONDD will indemnify it for the losses incurred up to a percentage laid down in the insurance contract. Besides credit insurance products, ONDD offers financial guarantees which facilitate access to bank credits for Belgian companies. ONDD also proposes a forfaiting product in which case ONDD purchases the foreign trade receivables from Belgian exporters and thus directly finances commercial transactions. With ONDD, each and every Belgian company active overseas can reduce risks, have easier access to credit and find appropriate financing. 4 CxO Magazine October - November

5 Geef uw opvolger extra troeven om het familiebedrijf over te nemen. Schrijf hem in voor de Opvolgersacademie via Een familiebedrijf Een fami fa mililieb e ed eb edri rijf jff o overnemen vern ve rnem rn emen em en iiss ni niet et n nik niks. i s. JJur ik Juridische, urid ur i is id isch che, ch e e, ec c on onom o is om i ch che, e, ffis isca is cale ca le,, em le emot otio ot ione io nele ne le een n fa fami mili mi lial li ale al e economische, fiscale, emotionele familiale aaspecten as p ctten pe e Ze vechten vvec echt ec hten ht en allemaal allllllem a em maa a l om uw uw aandacht. aaand dac acht ht.. Het ht Het komt ko m eerr dus mt dus op aan aan om om goed g ed go d vvoo oorb oo rber rb e ei er eid d aan aa an de start ssta taartt voorbereid te verschijnen. v er ersc schi sc hijn hi jnen jn en.. Daarom en Daar Da arom ar om stellen s te tellllllen e ING en I NG en e n het he t Instituut In n st stit itt uu uutt voor vo or h et FFam am mililie ie ebe bedr drijijjf u de O dr p ol pv o ge gers rsac rs acad ac adem ad emie em ie vvoor. oor. oo r. het Familiebedrijf Opvolgersacademie Een fo oru rum m waar waar kkandidaat-opvolgers andi an dida di daaat daat a -opv -o opv p ol o ge gers rs een n de desk skun sk undi un dige di gen ge n Een forum deskundigen elka el kaar ka ar kunnen kun unne nen ne n ontmoeten ontm on tm moe oete teen en van van a gedachten ged g edac ed acht ac h en wisselen. ht wis w isse is sele se len. le n. elkaar llee eert ee rt u van van n elkaars elk lkaa a rs ervaring aa erv rvar arin ar ing in g en bouwt bou b ouwt ou wtt u tegelijk teg egel elijijijk el k een een Zo leert neetw netw twer erk er k op. op. Tijdens Tijd Ti jd den ens de sessies ses essi sies ess zorgt zzor o gt or g uw uw ING-coach INGIN G-co Gc ac co ach h voor vo oor o netwerk o dig od ig ige g e on onde ders de rste rs t un te n in n g. IInf n o en iins nf nss ch c ri rijv jvin jv in n ge gen n op op de n nodige ondersteuning. Info inschrijvingen www. ww w op opvo vo olg lger e saaca er cade d mi de m e. e be w ww.ing.be/business ING België nv Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB Rekening: (IBAN: BE ). Verantwoordelijk uitgever: Philippe Wallez Marnixlaan 24, B-1000 Brussel Z702706N

6 Mode de financement qui répond aux besoins des entreprises Factoring: une alternative de choix pour la gestion des créances En Belgique, on estime entre 3 et 4000 le nombre d entreprises qui recourent au factoring. Ce marché, qui a bénéficié depuis quelques années une croissance annuelle supérieure à 15%, a également connu les remous de la crise en 2008 et 2009, mais l activité factoring a fortement rebondi avec une croissance de 30 à 40% pendant le premier semestre 2010 en comparaison avec Patrick Beselaere, CEO ING Lease & Commercial Finance, partie de ING Commercial Banking: Cette accélération trouve deux explications. Tout d abord, le chiffre d affaires moyen des sociétés a augmenté par rapport à l année passé. En deuxième lieu, de plus en plus de sociétés sont tentées par cette façon simple et efficace d améliorer leurs liquidités. Le principe de base du factoring est bien connu. Le factor achète à son client ses factures pour une valeur comprise entre 70 et 90% de leur valeur faciale. Il en règlera ensuite le solde à la date d échéance tout en conservant une marge pour la rémunération de ses services. Avec ou sans recours Le factoring est qualifié de Recours ou de Non Recours. Dans le premier cas, le factor exigera le remboursement des sommes qu il n a pas récupérées auprès des clients. Dans le second cas, la totalité du risque de remboursement est transférée, avec bien sûr une différence dans le pourcentage de rémunération. Avantages pour l entreprise qui touchera en deux temps la presque totalité de ses créances : elle bénéficie d une liquidité immédiate de son portefeuille et simplifie considérablement sa gestion administrative. Patrick Beselaere: Contrairement au crédit bancaire courte terme où l on exprime un besoin fixe, le factoring se base sur le montant des créances qui évolue en fonction des affaires. Et le financement s opère non pas en fonction de la qualité du client, mais sur base de la qualité du portefeuille de créances. Lorsque l on connaît les besoins de financement des sociétés en croissance, on comprend alors que le factoring soit un produit taillé sur mesure pour la gestion d un portefeuille de créances. Patrick Beselaere, CEO ING Lease & Commercial Finance: Le factoring permet de supporter la croissance d une société en augmentant les liquidités. C est un outil taillé sur mesure pour la gestion d un portefeuille de créances. Une solution offrant pas mal d avantages Le factoring a longtemps eu mauvaise presse, avec le sentiment que l on ne s y intéressait qu en dernier recours, lorsque l on est proche de l asphyxie financière. C est une perception fausse de la réalité. Il apparaît au contraire que ce sont d abord les jeunes entreprises et les entreprises en croissance qui s intéressent à cette technique financière. Pourquoi? Parce que cette technique financière permet de simplifier considérablement une gestion administrative à laquelle leur structure naissante peut difficilement faire face. Patrick Beselaere: La crise économique a également joué un rôle, en augmentant le besoin de liquidités. De plus en plus, le factoring est considéré comme un mode de financement qui répond mieux aux besoins des entreprises qu un crédit classique à court terme. Nous nous adressons aussi bien aux grandes entreprises qu aux PME. Les grandes entreprises cherchent surtout des solutions hors bilan, où le risque est définitivement transféré vers la société de factoring. Les PME y ont recours parce qu elles considèrent que c est la meilleure solution pour supporter leur croissance. Point forts Les points forts d ING Lease & Commercial Finance dans ce marché en pleine évolution? Patrick Beselaere: Notre connaissance du marché et des entreprises via l activité bancaire du groupe ING. Un groupe, et c est crucial, qui a une dimension internationale. Nous pouvons capitaliser sur cette expérience de plusieurs années et proposer aux entreprises qui ont des créanciers à l étranger un interlocuteur global. Nous pouvons enfin lui proposer une solution globale par des services complémentaires comme la gestion des débiteurs, l assurance crédit ou encore le recouvrement des fournisseurs. 6 CxO Magazine October - November

7 Sales attitude moet in DNA van bedrijf verankerd zitten België kent geen verkoopscultuur Een Belgische ondernemer zorgt er eerst voor dat z n bedrijfsprocessen perfect draaien en investeert maximaal in de kwaliteit van zijn producten en diensten. Maar die assets in euro s omzetten is een ander paar mouwen. De perceptie van sales is niet goed en sales medewerkers hebben geen betrouwbaar imago, zegt Bruno Desmet. Dat is een typisch Vlaams fenomeen. In Nederland zie je dat veel minder. Nederlanders durven veel meer en zijn handelaars van origine. Sales is ontzettend belangrijk als je succesvol wilt zijn. Als je sales departement niet goed draait, wordt het een kost en heeft het een negatieve impact op de organisatie, aldus Desmet. Binnen een bedrijf moet er ook een sales cultuur aanwezig zijn. Als je met kwalitatieve verkopers werkt die met een consistente boodschap naar buiten komen, boek je gegarandeerd successen. Het is ook van groot belang dat het management ervan overtuigd is dat iedereen binnen de organisatie sales georiënteerd is. Bruno Desmet: Daar moet een bedrijf echt van doordrongen zijn. Als je wilt tegemoet komen aan de veeleisende verwachtingen van klanten dan moet je interdepartementeel kunnen samenwerken. Je kan als verkoper je job perfect uitvoeren, maar als de mensen rondom jou geen sales attitude hebben dan riskeer je klanten te verliezen. Klanten worden almaar veeleisender en als een verkoper geen ondersteuning krijgt, dan is hij gedoemd om te mislukken. Alles wat als bedrijf doet, moet ten dienste staan van de klant. En als je iets (niet) doet, dan moet je je afvragen welke impact dat heeft op je klant. Solide fundamenten The House of Sales komt de meest voorkomende pijnpunten binnen een sales departement te weten via een sales audit waarbij naar de sales fundamenten wordt gekeken. Een succesvol bedrijf heeft twee kenmerken: de fundamenten moeten solide zijn en ook de go-tomarket moet goed zitten, gaat Desmet Assets omzetten in euro s. Daar is het The House of Sales allemaal om te doen. En in België blijkt er nog heel wat werk aan de winkel. Als regio zit Vlaanderen met een uitdaging, vertelt Bruno Desmet van The House of Sales. Het gaat om een gebrek aan ambitie die in de Vlaamse volksaard is ingebakken. Een Vlaming is al tevreden als hij rond de kerktoren succesvol is. verder. Eén van de fundamenten is bijvoorbeeld een CRM-systeem. Een onderneming zonder CRM-systeem is zoals een Belgisch café zonder bier. Als we bij een bedrijf binnen komen, krijgen we regelmatig met weerstand te maken, aldus nog Bruno Desmet. Maar dat weten we en het is geen showstopper. Wij maken aan de sales medewerkers duidelijk dat zij diegene zijn die carrière moeten maken en dat we aan hun kant staan. De mensen bij wie we terecht komen, mogen argwanend zijn. Maar uiteindelijk zijn wij enkel tevreden als zij dat ook zijn. En worden zij beter van ons werk omdat de omzet groeit en het bedrijfsresultaat de hoogte in gaat. Uitdagingen In tijden van crisis krijgt The House of Sales ook regelmatig te horen dat klanten beslissen om niet te beslissen. Dat is een foute instelling. Ook tijdens een recessie moet je je klant ervan kunnen overtuigen dat je z n omzet kan verhogen, de kosten verlagen of de operationele risico s reduceren. Ook al is het economisch min 20 is, dan kan je nog altijd business doen. Sales komt neer op overtuigen om te handelen. En dat is een kunst waarin je moet investeren, legt Desmet uit. Als een sales medewerker een bedrijf opbelt, beslist de persoon aan de andere Bruno Desmet van The House of Sales: Klanten worden almaar veeleisender en als een verkoper geen ondersteuning krijgt, dan is hij gedoemd om te mislukken. kant van de lijn die je allicht stoort in z n werkzaamheden en niet op je oproep zit te wachten binnen de 20 seconden of hij een afspraak toestaat of niet. Je boodschap moet dus heel zorgvuldig geformuleerd worden om zo snel mogelijk op te vallen. Een van de grootste uitdagingen voor de volgende jaren is het vinden van de juiste mensen. Als bedrijf moet je ze goed screenen en ervoor zorgen dat je ze kan houden, besluit Desmet. Uiteraard is het belangrijk dat ze het potentieel hebben om te groeien. Een andere uitdaging is om verkopers uit hun comfortzone te halen. Als goeie verkoper moet je kunnen evolueren met veranderende marktomstandigheden, uiteraard onder begeleiding van en mits het nodige vertrouwen geschonken door het management. CxO Magazine October - November

8 F.I.T. en AWEX ondersteunen Belgische ondernemingen Ook KMO s kunnen de internationale toer op F.I.T levert financiële ondersteuning Wie dacht dat export en activiteiten ontplooien in het buitenland alleen weggelegd was voor grotere ondernemingen, vergist zich. Ook KMO s kunnen best hun mannetje staan. In Vlaanderen kunnen ze rekenen op een duwtje in de rug van F.I.T., Flanders Investment & Trade. Awex: 450 personnes au service de l économie wallonne L Agence wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) est le département de la Région wallonne en charge de la promotion du commerce extérieur et de l accueil des investisseurs étrangers. En 2009, elle a mené à bien 71 dossiers d investissements étrangers totalisant des investissements à hauteur de 489 millions. Philippe Suinen, CEO: En quelques chiffres, l AWEX c est 450 personnes, 7 bureaux régionaux de conseil et de proximité. C est aussi un réseau mondial de plus de 100 attachés économiques et commerciaux couvrant une centaine de marchés et une vingtaine d organisations internationales. L Awex a développé une série d aides qui sont autant de coups de pouce visant à accompagner les entreprises dans les diverses étapes de leurs démarches commerciales. Ces services couvrent toutes les étapes de la démarche exportatrice: information, Uiteraard hebben grote bedrijven het doorgaans gemakkelijker om naar het buitenland te trekken, ook en vooral omdat ze kapitaalkrachtiger zijn. Dat is precies een van de hindernissen die F.I.T. probeert uit de weg te ruimen door een waaier van subsidies te voorzien waarvan een Vlaamse KMO gebruik kan maken. In totaal zijn er acht initiatieven waarvoor zo n financiële bijstand kan aangevraagd worden: prospectie of zakenreis buiten de EER; reis naar zetels van multilaterale instellingen; deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement; oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER; aanmaak productdocumentatie, commerciële vertaling en inlassing in vakmedia; registratie, homologatie en certificatie; uitnodiging van aankopers en decisionmakers van buiten de EER; intrek in een dienstencentrum. Sommige KMO s die opereren op het raakvlak van export en ontwikkelingssamenwerking kunnen bij F.I.T. ook nog aankloppen voor specifieke subsidies. Zo kunnen Vlaamse consultants, studie- en ingenieursbureaus een subsidie krijgen voor haalbaarheidsstudies van milieu- of bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Daarbij is het wel essentieel dat het gaat om projecten die zowel het ontwikkelingsland als het Vlaamse bedrijfsleven ten goede komen. promotion, prospection, formation, stimulation financière et financements internationaux. Chimie & TIC: secteurs porteurs En 2009, l Awex a concrétisés 71 dossiers d investissements étrangers (contre 74 en 2008) totalisant 489 millions (-8,5%) drainant 1560 emplois promis (-14,5%). Ce sont les Etats-Unis qui ont largement contribué au soutien des investissements étrangers en Wallonie, avec 44% des montants injectés. Les secteurs qui ont attiré le plus d investissements étrangers sont la chimie (126 Export en activiteiten ontplooien in het buitenland is ook weggelegd voor KMO s. Ook in dienstencentra Wie op de eerste plaats denkt aan het oprichten van een buitenlands kantoor, kan ook terecht in de erkende dienstencentra van Flanders Investment & Trade. In een instapklaar kantoor op een toplocatie in de regio kan een bedrijf daar genieten van alle mogelijke faciliteiten (Internet, telefoon, onthaal- en vergaderruimte, enz.). Het dienstencentrum kan ook zorgen voor contacten met de juiste mensen voor juridisch of boekhoudkundig advies of voor de rekrutering van plaatselijke medewerkers. F.I.T. ondersteunt dit initiatief ook financieel voor een periode van minimum 3 en maximum 18 maanden, beperkt tot euro per maand. Er zijn nu al dergelijke dienstencentra in Abu Dhabi, Beijing, Dubai, Hongkong, Los Angeles, Mexico, Moskou, Mumbai, New Delhi, New York, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Silicon Valley, en Sjanghai. Meer info vind je op de Website van Flanders Investment & Trade, be, of via millions ), les technologies de l information (102 millions ) et les sciences du vivant (85 millions ). Le plus important pourvoyeur d emplois a été la logistique (533), suivie des sciences du vivant, de la chimie et de l agroalimentaire. 381 nouveaux exportateurs wallons Au total, ce sont entreprises qui ont bénéficié d un ou plusieurs services de l Awex. Parmi celles-ci, 381 entreprises wallonnes ont exporté pour la première fois en 2009 avec l aide de l AWEX et 783 entreprises ont bénéficié pour la première fois d un service de l AWEX (+20,4% par rapport à 2008). Mieux que l Union Européenne On notera que, si la Wallonie n a pas été épargnée par les remous de la récession internationale, avec recul de 21,2% des ventes wallonnes à l étranger, ses résultats à l exportation restent néanmoins meilleurs que ceux de l UE15 (-21,6%), de la Flandre et de l Allemagne, mais se situent en deça de ceux de la France (-21,6%) et des Pays-Bas (-19,3%). 8 CxO Magazine October - November

9 Editoriaal / Editorial Dirk Vermant uitgever / éditeur & directeur Een geweldig geschenk van Europa voor onze ondernemers U denkt aan groeien? Wel dan heeft Europa schitterend nieuws voor u. Wist u dat u als dienstverlenend bedrijf vanaf begin dit jaar makkelijker, goedkoper en eenvoudiger met uw onderneming naar het buitenland kan? Vanaf 2010 is namelijk de nieuwe Europese Dienstenrichtlijn van toepassing. En die is bijzonder waardevol. Dankzij deze richtlijn kunnen KMO s in Europa grenzeloos ondernemen. Uit een snel onderzoek blijkt echter dat 8 van de 10 ondernemers het in Keulen hoort donderen als je hen vraagt: Kent u de Europese dienstenrichtlijn? Volgens mij is er serieus wat mis met economische perscommunicatie van onze overheden. De Europese Dienstenrichtlijn is van kapitaal belang voor de toekomst van onze Belgische ondernemingen en geen enkel zakelijk medium spreekt er over. Als je op Google Europese Dienstenrichtlijn intikt dan vind je in de eerste 10 resultatenpagina s geen enkele krant die erover schrijft. We mogen de beleidsmakers natuurlijk niet beladen met alle zonden van Israël, want de opiniemedia dienen ook de hand in eigen boezem te steken. De economische redacties van onze Belgische kranten moeten toch weten dat deze richtlijn van kapitaal belang is. Maar ja, goed nieuws verkoopt niet zeker? Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de motor van de Europese Economie. Maar er waren in het verleden obstakels. Ze vonden moeilijk informatie over oprichtingsvereisten in andere Europese landen. Om een vergunning te krijgen, moesten ze een hele reeks instanties aanspreken. De nieuwe Europese Dienstenrichtlijn maakt daar brandhout van. ( Kris Peeters, Vlaams minister-president zegt dat hij mee zal waken over de correcte toepassing van deze richtlijn in de andere EU-landen. Dat is uiteraard belangrijk. Maar is het even belangrijk dat er in ons land eerst aan een Europees bewustmakingsproces wordt gewerkt. Hier gaat Europa volledig uit de bocht. US-burgers zijn trots om Amerikaan te zijn, maar zijn EUburgers trots om Europeaan te zijn? Ik stel me ernstig de vraag of Europa hierover een visie heeft. L Europe fait un superbe cadeau à nos entrepreneurs Vous pensez croissance? Dans ce cas, l Europe vous réserve une excellente nouvelle. Saviez-vous qu en tant que prestataire de services, votre entreprise peut dès le début de l année prochaine étendre aisément, simplement et à moindre coût ses activités à l étranger? En effet, à partir de 2011, une nouvelle Directive Européenne des Services entre en vigueur. Grâce à cette directive, les PME peuvent entreprendre en Europe en faisant abstraction des frontières. Or à l issue d un simple sondage on aura vite compris que 8 entrepreneurs sur 10 n entendent rien à la directive européenne de services. La directive européenne de quoi? s étonne la plupart. La communication adressée à la presse économique par nos pouvoirs publics souffre de pas mal de lacunes. La Directive Européenne sur les Services revêt une importance capitale pour l avenir de nos entreprises belges et pas un média d affaires n en parle. Si vous tapez Directive Européenne Services sur Google, les dix premiers résultats montrent que la nouvelle n est relayée par aucun journal. On ne peut évidemment pas mettre cette situation au seul crédit de nos dirigeants. Les médias d opinion ont eux aussi une grande part de responsabilité. Les rédactions économiques de nos quotidiens belges devraient savoir que cette directive est d une importance capitale. Les petites et moyennes entreprises constituent la force motrice de l économie européenne. Une pénurie d informations qui concerne notamment les conditions de création et de fonctionnement de l entreprise dans les autres pays européens. Pour obtenir les autorisations, il leur fallait s adresser à toute une série d offices et d institutions. Eh bien, plus maintenant, grâce à la nouvelle directive. Kris Peeters, ministre-président de la région flamande, annonce qu il veillera personnellement à ce que cette directive soit appliquée correctement dans les autres pays de l UE. C est essentiel, en effet. Mais n est-il pas aussi très important que dans notre pays soit d abord favorisée la prise de conscience européenne. Les citoyens des Etats-Unis sont fiers d être Américains. Les citoyens de l UE sont-il fiers d être Européens? Je doute qu à ce propos, l Europe ait un point de vue. Adverteerderslijst Editie Medium Verschijningsdatum Edition Média Date de parution 85 CxO Magazine CxO Webzine CxO Magazine CxO Webzine CxO Magazine Accord 1, 31 Acerta 25, 83 AMS outsert Audi 39 Base 84 BMW 17 BNP Paribas Fortis 2 Delsey 37 Dexia (publireportage) 67 Garage 54 Eurocam Media Center 63 Finnair 61 IFMA 54 ING 5 Iptor 47 KBC 42,43, 71 Peugeot 75 PwC 51 Securex 29 Vicre 28 Vicre (advertorial) 22 Bright ideas Phi Data 56 CxO Magazine October - November

10 inhoud General 18 Strategische aanpak 4 ONDD is expert inzake kredietverzekering 6 Factoring: une alternative de choix pour la gestion de créances 7 Sales attitude moet in DNA van bedrijf verankerd zitten 8 Ook KMO s kunnen de internationale toer op 14 Consumenten wereldwijd een perfect kopje koffie aanbieden Koffie is in en vele koffiebranders doen hun uiterste best om koffie hip te maken, ook bij jongere generaties Human Resources 26 Thema-artikel: Duurzame ontwikkeling: meer dan een modeterm Het woordje duurzaam wordt als modeterm af en toe misbruikt. In de context van ontwikkeling van medewerkers biedt het toch interessante mogelijkheden. We vroegen een bedrijf dat opleidingen verzorgt en twee bedrijven wat duurzame ontwikkeling voor hen betekent 28 Bi-Monthly Headlines Motivatie en tevredenheid Belgische werknemers slinken Belgische rekruteringsbedrijven scoren zwak op vlak van sociale media 30 Expert Group HR: Talent management Belgacom gericht op functions of the future Als organisatie moet je bereid zijn om mensen te herscholen en te heroriënteren. Maar als medewerker moet je ook met verandering kunnen omgaan Sales & Marketing 32 Do s en Don ts voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Deel 23: Merkenstrategie 34 Verkoopt u enkel uw product of ook uw bedrijf? Heel wat verkopers laten de bedrijfsvoorstelling links liggen tijdens een verkoopsgesprek feelfree: 1ste sociale netwerk voor evenwichtig eten én bewegen 36 Expert Group Sales & Marketing: Evenementen van ATTENTIA gericht op direct contact Een open communicatie voeren, content aanbieden met een toegevoegde waarde en netwerk momenten creëren voor klanten en prospects 38 Schrijven in spreektaal 40 5 webcopywriting technieken die opbrengen 41 Ethisch geëngageerde communicatie voor dieren onder de loep 44 Bi-Monthly Headlines ICT 45 Multimedia Clash der titanen: iphone 4 versus Galaxy S Makkelijke back-ups van én overal toegang tot gegevens: myditto De MPro150 van 3M 46 Bi-Monthly Headlines La carte d identité devient une carte de fidélité Les TIC au coeur de la présidence belge de l Union Plan d action numérique européen 48 Expert Group ICT: België voortrekker in data warehousing bij Thomas Cook Het IT-departement is nu met het belangrijkste bezig: quality management 50 Desperately seeking skillful expertise CIOnet Opinion: Louis Mahy Duurzaam ondernemen Ethisch geëngageerde communicatie Skillful expertise 10 CxO Magazine October - November

11 Management innovation, leadership, strategy and vision 16 Informatique administrative wallonne: l ouverture à la concurrence 18 Meer dan voetbal: een visie op voetbal Sterke visie voor de scheidsrechter is een must Logistics & Manufacturing 52 Expert Group Logistics & Manufacturing: Logistiek van Telenet focust op customer satisfaction 55 Het groeiende belang van Facility Management Newsletter IFMA 56 Bi-Monthly Headlines 1,18 miljoen euro investeren in de binnenvaart om te innoveren Succesvolle realisatie tweede green lane testen van Brazilië naar Antwerpen 57 Nieuwe Europese reglementering voor beveiliging van de luchtvrachtketen Newsletter O.T.M. 58 Kostenbesparing door opleiding Voor logistieke medewerkers is veiligheid op de werkvloer een belangrijke kwestie 59 Uitdagingen voor het beheer van een Globale Supply Chain Het World Economic Forum geeft logistieke efficiency wereldwijd een onvoldoende 19 Méér consolidaties en herstructurering, minder fusies en overnames 20 Thema-artikel: Business Process Management zit duidelijk in de lift 23 Creativiteit en Business: vriend of vijand? 24 Bi-Monthly Headlines Finance & Legal 60 Hogere marges realiseren zonder prijzen te verhogen, het kan Newsletter European Pricing Platform 62 Bi-Monthly Headlines 64 Expert Group Finance: Aveve volgt financiële status van klanten op de voet 66 Vertrouwen tussen leverancier en koper herstellen Kredietverlening kan zijn functie als commerciële motor blijven vervullen 68 Thema-artikel: Private banking revisited Het belang van Private Banking heeft veel, zoniet alles, te maken met de bescherming en het beheer van private patrimonia op korte tot lange termijn 70 Omgezet in het Belgisch recht 72 Thema-artikel: Corporate banking ondergaat gedaanteverwisseling Corporate banking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en op een openheid van geest 74 Finance Function BPM in de lift Extra Autorubriek: Blik op verrassende modellen Honda CR-Z, Dacia Duster, Renault Laguna Grandtour, Nissan 370 Z, Nissan GT-R 78 De cultus van de presentatie 79 De belangrijkste factor in het succesvol zijn op LinkedIn De belangrijkste reden waarom veel mensen en organisaties zeggen dat ze geen resultaten halen uit hun LinkedIn lidmaatschap is dat ze geen goede doelen stellen 80 Welke ondernemers kunnen ons uit de crisis halen? Newsletter Junior Chamber International 81 Boekbesprekingen De kracht van scrum Hoe lanceer ik een nieuw product!? Globale optimalisaties Discretionair vermogensbeheer Onklopbare verhouding prijs/ ruimte CxO Magazine October - November

12 CxO s Raad der Wijzen Conseil des Sages Board of the Wise Bestuurders KMO s Koert Damveld gedelegeerd bestuurder Fiege Luc De Bruyckere gedelegeerd bestuurder Ter Beke Norbert Verkimpe voorzitter raad van bestuur WDM Belgium Wouter De Geest gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen Noë Denecker bestuurder Honda Europe Jannie Haek gedelegeerd bestuurder NMBS Jo Benoit general manager Baxter Kris Cloots country manager ISS Vincent de Clippele CEO Nestlé Eddy de Mûelenaere managing director Vandemoortele Luc Deflem CEO Securex Jean-Claude Delen general manager DHL Global Forwarding Alexander Dewulf managing director Cebeo Bestuurders Communities Koen Allaert gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade Eddy Bruyninckx afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen Antoon De Proft voorzitter raad van bestuur IMEC Dirk Fransaer afgevaardigd bestuurder Vito Recent toegetreden lid Philippe Haspeslagh Decaan Vlerick Leuven Gent Management School Erelid Expert Group HR Expert Group ICT Georges Anthoon HR manager Axa Belgium Prof dr. Peggy De Prins Docente en academisch verantwoordelijke HRM UAMS Astrid De Lathauwer HRD Belgacom Peter Bal CIO Wabco Vehicle Control Systems Els Blaton CIO Axa Belgium fotografe Annabel Boon Recent toegetreden lid Recent toegetreden lid voorzitter Voka Patrick Beselaere managing director ING Commercial Finance Belux Daniel Blarer CEO Nespresso Eddy Bonne Directeur Gosselin Group Christophe Cherry country director Atradius Belux Hadelin D Hoop afgevaardigd bestuurder AC Brussels Jan Heiremans managing director StepStone Peter Ryckaert CEO DigiPoint Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering Philippe Naert Decaan Antwerp Management School Erelid Vincent Van Quickenborne Minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging Expert Group Sales & Marketing Lieven Beyl marketing manager Athlon Car Lease Belgium Tim Claessens marketing director DHL Express Belux Michel De Bolle marketing manager Citibank Belgium Koen Descheemaeker HR manager Gosselin Group Koenraad D Helft chief human resources Hansen Transmissions Groep Els Druyts HR manager Shell Belgium Piet De Grauwe marketing manager Cofely Services Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco Gert Jacobs marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium Geert Christiaens Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij Christiaan De Backer CIO Tom Tom Groep Denise Laros HR senior manager Isabel Patrick Muylle Directeur personeel en organisatie Campina België Wim Roef HR Director Benelux Tech Data Ursula Quadpeers marketing manager Mazda Motors Belux Johan Vanden Bergh marketing manager KIA Motors Belgium Patrick Van der Avert manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance Catherine Hellebaut EMEA IT, Lead Lean Six Sigma Black Belt 3M Europe Jan Heylen ICT Manager Sanoma Magazines Belgium Kristian Vandenhoudt HR manager Atlas Copco Michel Vandermeulen HR-directeur IWT Marc Van Hoecke HR director KPMG Anne Van Gils marketing manager Gosselin Group Joris Vanholme marketing manager Attentia Ward Van Rijckeghem Brand manager Volvo Cars Europe Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe Geert Sinnaeve IT Manager Thomas Cook Belgium Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven Paul Vermeylen Commercieel Manager Marsh Sven Verresen Alfacam Group Corporate Communications & Media Relations Jan Vroemans marketing manager Jaguar Land Rover Belux Freddy Van den Wyngaert CIO Agfa-Gevaert group

13 CxO s Raad der Wijzen Conseil des Sages Board of the Wise Bestuurders Grote ondernemingen Marc Haelemeersch gedelegeerd bestuurder Centea Roger Heijens voorzitter PwC Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Emmanuel Mottrie gedelegeerd bestuurder Altran Karel Plasman gedelegeerd bestuurder Acerta Luc Van den Bossche gedelegeerd bestuurder BAC Eric Verrept Administrateur-generaal Vlaamse Gemeenschapscommissie Algemene directie Grote ondernemingen Rudy Hulsman algemeen directeur Quick Belux Ronnie Leten president & CEO Atlas Copco Eduard Schaepman algemeen directeur Regus Benelux Stéphane Thiery directeur TEC Jean-Paul Van Avermaet managing director G4S Security Services Jo Van Onsem general manager Xerox Belux en Nederland Rik Vanpeteghem CEO Deloitte België Algemene directie KMO s Jukka Tiitu general manager Nokia Belgium Bart Van Coppenolle ondernemer Pascale Van Damme general manager Dell Danny Vanden Herrewegen managing director Dun & Bradstreet Saskia Van Uffelen CEO Bull Mathieu Verwilghen algemeen directeur Century 21 Benelux Recent toegetreden lid Hans Wilmots CEO BDO Ondernemers KMO s Algemene directie Communities Gabriël Fehervari CEO Alfacam & Euro1080 Inge Geerdens CEO CV Warehouse Cathy Berx gouverneur Provincie Antwerpen Bernard Caprasse gouverneur Provincie Luxemburg Lodewijk De Witte gouverneur Provincie Vlaams-Brabant Herman Reynders gouverneur Provincie Limburg Expert Group Logistics Expert Group Finance Chris Borremans General Manager, European IT Komatsu Europe Jan Buys IT Manager Accor Hotels-Belgium Mike Callens Vice President sourcing Atlas Copco Airpower nv Erik Chabot Business Unit Manager Logistics Honda Europe Oliver Corluy President PICS Belgium Johan Blauwblomme Credit Control, Risk and Tax Manager Balta Industries Ann Cools Finance & Administration Director G4S Security Services Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux Prof. dr. Steven De Haes Director Knowledge & Research AMS Jan Dobbenie CIO Nuon Suzy Costers Director SC2 Supply Chain Square Isabelle Dero Logistiek manager Hubo België Nik Delmeire Nationaal voorzitter O.T.M. Luc D Hoine Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions Werner De Laet CFO Mobistar Patrick Descamps CFO EOC Belgium Christiaan Peeters IT Manager Johnson Controls Joost Rommelaere IT Manager Tessenderlo Group Sonja De Wolf Logistiek Manager Eternit Paul Masschelein Procurement Director Asco Industries Luc Peeters Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium Rudi De Winter CFO Van Laere Joost Gietelink CFO - Randstad Group Belgium & Luxemburg Luc Janssens Financieel directeur Aveve Recent toegetreden lid Lutgart Van den Berghe executive director GUBERNA Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent Kalman Tiboldi CIO TVH Forklift Parts Marc Slegers VP Telenet Procurement & Supply Chain Geert Swinnen Business Services Manager Chevron Phillips Chemical Company Alex Van Breedam Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul Johan Maes CFO Aquafin Jean-Luc Van Doninck Head of Data & Development Fortis Investment Management Nico Vandaele Prof. dr. KU Leuven Johan Van Den broeck Supply Chain and Purchasing Director Nathalie Vierset Manager logistiek Tiense Suikerraffinaderij Jean Volders CFO Topcom

14 General Management Erwin De Weerdt Nespresso, what else? Consumenten wereldwijd een perfect kopje koffie aanbieden België is een land van koffiedrinkers, jawel! Koffie is blijkbaar in, en vele koffiebranders doen hun uiterste best om koffie hip te maken, ook bij jongere generaties. Opmerkelijk is de geografische vaststelling: hoe zuidelijker, hoe kleiner de koffiekopjes en hoe straffer de koffie. Hoe noordelijker, hoe groter de koppen en hoe milder de smaak. En men doet er meer melk bij de koffie. Dat Nespresso bij zowat iedereen bekend in de oren klinkt heeft het merk allicht te danken aan George Clooney die op schitterende manier de consument verleid, maar niet om het even welke koffie te drinken: Nespresso, what else?! de titel van het snelst groeidende miljardenmerk binnen de Nestlé Group opgeleverd. Alleen al in de afgelopen twee jaar is de omzet van Nestlé Nespresso meer dan verdubbeld en werd het record van 2 miljard CHF in 2008 overschreden, twee jaar eerder dan verwacht. In 2009 bedroeg de omzet CHF 2,77 miljard. De basisidee Voor Nespresso begon alles met een eenvoudig, maar revolutionair idee: iedereen de mogelijkheid bieden om thuis de beste koffie klaar te Vorig jaar is de Belgische markt van Espressoapparaten met 57% gegroeid. In de eerste drie maanden van 2010 zelfs met 89%. Vandaag is één op zes verkochte koffieapparaten in België een espressomachine. Vijf jaar geleden was dit één op twintig. Dat geeft Nespresso een marktaandeel van 44%. Een duidelijk bewijs dat de Belg de combinatie van kwaliteitskoffie met het gebruiksgemak van innovatieve machines weet te waarderen. Om het geheim achter het succes van Nespresso een beetje te doorgronden, zochten wij Daniel Blarer op, algemeen directeur van Nespresso Benelux. Het kantoor van deze meertalige Zwitser aan de Louizalaan in Brussel bleek meteen symbolisch geladen want Nespresso opende enkele weken geleden aan het begin van diezelfde Louizalaan een Boutique, de vierde flagship store na Parijs, New York en Miami! De company Nestlé Nespresso S.A. werd in 1986 opgericht en opereert vanuit het hoofdkantoor in Paudex in Zwitserland. Nestlé Nespresso S.A. is uitgegroeid tot een autonoom wereldwijd actief bedrijf van de Nestlé Group. Deze solide basis heeft de onderneming ertoe in staat gesteld uit te groeien tot een iconisch internationaal merk dat inmiddels vertegenwoordigd is in meer dan 50 landen wereldwijd. Ook al haar R&D activiteiten zitten in Paudex. Uniek business model Nespresso dankt haar succes aan haar uniek business, gebaseerd op een trilogie van exclusieve bedrijfswaarden, zijnde de mogelijkheid om topkwaliteit te garanderen binnen elke fase van het productieproces en het directe contact met klanten wereldwijd. Meer dan 70% van haar ruim medewerkers wereldwijd staat in direct contact met de consument en ruim de helft van alle nieuwe klanten komen voor het eerst in aanraking met het merk dankzij de contacten met Nespresso Clubleden. Het feit dat Nespresso uitgegroeid is tot wereldmarktleider in het segment van de geportioneerde kwaliteitskoffie dankt het bedrijf allicht aan haar vermogen om zich voortdurend opnieuw uit te vinden in een streven naar ultieme kwaliteit. Deze succesformule draagt al sinds 2000 bij aan een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 30% en heeft Nespresso Met de introductie van op duurzaamheid gebaseerde innovatie bij de inkoop van onze koffie, onze grotere inzet om Clubleden aan te moedigen en te helpen met de recycling van aluminium capsules en de reductie van de CO2-uitstoot van machines en bedrijfsactiviteiten, wil Nespresso ook in de toekomst blijven voldoen aan de hoge verwachtingen die onze Clubleden en NGO partners stellen, Richard Girardot, CEO van Nestlé Nespresso SA. maken. In het geval van Nespresso is dat een perfecte espresso, met een uitzonderlijke crema, een verleidelijk aroma en een volle body, zoals een echte barista die maakt. Nespresso nam dat idee als uitgangspunt en pionierde met het concept van geportioneerde kwaliteitskoffie met het doel consumenten wereldwijd een perfect kopje koffie aan te bieden. Innovatie is dus een must bij de zoektocht naar de beste kwaliteit van het water, de juiste luchtdruk in de machine en uiteraard de kwaliteit van de koffie. 14 CxO Magazine October - November

15 Trilogie Centraal in het hele concept staat een unieke Nespresso trilogie, een combinatie van drie pijlers waarop uitmuntendheid gefundeerd is. 1: Perfect geportioneerde topkwaliteit in Grand Cru koffie Slechts 1 % van de wereldkoffieproductie van groene bonen voldoet aan de specifieke smaak- en aromaprofielen waarop Nespresso selecteert. Alleen koffiebonen verbouwd in gemeenschappen van koffietelers in de beste koffieproducerende regio s van de wereld komen in aanmerking. Vaak afgelegen gebieden die door de subtiele combinatie van hoogteligging, klimaatomstandigheden en bodemeigenschappen koffiesoorten voortbrengen die vanwege hun onderscheidende smaken, aroma s en complexe karakter geschikt zijn voor de Nespresso Grands Crus. Zo bv. in Columbia, boven de m grens. Na blenden, branden en malen van de koffiebonen in eigen productiecentra in de Zwitserse steden Avenches en Orbe, wordt de koffie luchtdicht verpakt in 100% recyclebare aluminium Nespresso-capsules, om ze te beschermen tegen de invloeden van lucht, licht en vocht. In 2003 is Nespresso, in samenwerking met Rainforest Alliance, gestart met het AAA Sustainable Quality Program, waarbij alleen de hoogste kwaliteit bonen worden geteeld en waarbij boeren een premie ontvangen. In 2009 waren 51% van alle groene koffiebonen die Nespresso inkocht, afkomstig uit het AAA Sustainable Quality Program. Tegen 2013 wil Nespresso dit percentage verhogen naar 80%. 2: Doordachte, stijlvolle koffiemachines Behalve dat ze werken met een gepatenteerd extractiesysteem compleet met 19-bar hoge druk pomp en geraffineerde capsules, controleren de Nespresso machines alle factoren die resulteren in perfecte koffie. Naast de definitie van hoe een koffiemachine eruit moet en kan zien, is het Nespresso systeem voortdurend doorontwikkeld en geperfectioneerd, zowel technisch als naar design. 3: Nespresso Club: exclusieve, persoonlijke dienstverlening Meer dan 20 jaar geleden startte Nespresso met een 24-uurs info- en bestelservice. Vandaag biedt Nespresso ook winkelbelevenissen in exclusieve Boutiques en via haar website. Iedereen heeft directe toegang tot koffiespecialisten via de Customer Relationship Centres van de Nespresso Club, een community van koffiekenners. Contact en informatie-uitwisseling, advies, gepersonaliseerd dienstenaanbod, voordelen en speciale aanbiedingen verlopen via 3 interactieve kanalen: - het online e-commerce platform ( - het wereldwijde netwerk van meer dan 190 Boutiques, en - het internationale netwerk van Customer Care Centres. Alle vragen worden binnen een werkdag beantwoord en bestelde producten worden binnen 48 uur automatisch verzonden naar het opgegeven thuisof kantooradres. Deze succesformule levert Nespresso een wereldmarktaandeel op van 20% in de verkoop van espressomachines en de aantrekkingskracht van het merk op koffiekenners wereldwijd. Intussen telt de Nespresso Club 7 miljoen gepassioneerde leden. Elke minuut van de dag drinken consumenten wereldwijd kopjes Nespresso Grand Cru koffie. Recyclage Nespresso Clubleden kunnen vanaf nu hun gebruikte capsules naar de Nespresso Boutiques terugbrengen. In de nieuwe Brusselse Boutique is een speciale Recycling corner voorzien. Gebruikte capsules kunnen ondermeer naar boekhandels, bloemenwinkels of naar één van de 550 Kiala-punten in België en Luxemburg gebracht worden. De ingezamelde capsules worden vandaar naar een centrale opslagplaats gebracht voor recyclage. Marktverbreding In 2010 breidde Nespresso haar wereldwijde verkoopnetwerk uit met flagship Boutiques en komen nieuwe regio s in beeld: Shanghai (China), Kaapstad en Johannesburg in Zuid-Afrika. Momenteel richt Nespresso zich ook op nieuwe markten: horeca, kantoren, hotels, boetieks en de betere luchtvaartmaatschappijen. Het is bekend dat bezoekers van high-end horecazaken, van Michelinsterren voorziene topklasse Daniel Blarer, algemeen directeur van Nespresso Benelux. restaurants en van 5-sterrenhotels naar hoogwaardige kwaliteitskoffie vragen, terwijl de barista er een erezaak van maakt om hen die haast volmaakte koffie te schenken. Een gelijkaardige verschuiving doet zich voor in de kantorenmarkt waar bedrijven hun bezoekers echt wel de betere kop koffie willen aanbieden als bewijs dat zij belang hechten aan kwaliteit en dan draagt een perfecte koffie ervoor dat bezoekers met een goede indruk het pand verlaten. Volgens Wikipedia is een barista als een kok in de keuken. Hij/zij is een vakman of -vrouw die zich toelegt op het bereiden van espresso en aanverwante dranken zoals cappuccino en kent vrijwel alles van de techniek van de espressomachine en de processen bij het bereiden van espresso s. U wilt reageren? CxO Magazine October - November

16 General Management Jean-Luc Manise Entrepreneurs wallons Informatique administrative wallonne: l ouverture à la concurrence En 2011, 50% de l informatique administrative wallonne sera ouverte à la concurrence. Les 50% restant concernent les applications existantes comme la comptabilité publique ou la gestion des salaires. Mais l objectif à terme, a expliqué en juin dernier Rudy Demotte au CIO Club Wallonie-Bruxelles devant un parterre d entrepreneurs, est bien d ouvrir à la concurrence 100% des applications et des achats en matière d informatique administrative. En février 2008, le gouvernement wallon, s appuyant notamment sur les conclusions d un audit externe réalisé par Ramboll Management et ICT Control, décidait de dénoncer la convention qui liait la Région au GIEI. Il avait alors été décidé de se donner trois ans pour organiser la transition, c est-à-dire rapatrier certaines compétences et préparer l ouverture au marché de divers pans de l informatique administrative. La stratégie adoptée a été le phasing out plutôt qu un big bang. En conséquence, c est dans quelques mois 50% de l ensemble de l informatique administrative wallonne. En 2009, celle-ci s est traduite par 160 projets ICT à destination de utilisateurs finaux, pour un budget total de 51 millions d euros. Premiers marchés en mars 2011 Pour gérer la transition, la Région a décidé de s appuyer sur un nouveau département, le DTIC (Département des Technologies de l Information et de la Communication). Celui-ci a pour mission de proposer au gouvernement wallon un modèle de sourcing détaillé, avec une estimation budgétaire. Il doit aussi mettre en place un programme de transition identifiant l ensemble des applications à mettre sur le marché et planifier le phasing pour les anciennes applications. Enfin, il est chargé de lancer les premières procédures d externalisation par lots. Et pour accélérer la mise en oeuvre de la transition, le gouvernement a décidé de la création d un coordinateur à la transition. Il sera chargé du suivi administratif de la transition et du reporting régulier au gouvernement. Les premiers marchés, attendus pour mars de l année prochaine concerneront la fourniture de matériels et de services liés à la gestion de l infrastructure (bureautique, gestion de serveurs, entretien du parc IT) et le développement d applications. Mutualisation Quelles seront les évolutions majeures de l informatique wallonne? A l évidence, les maîtres mots sont synergies et mutualisation. Rudy Demotte: l objectif est, à moyen terme, de mutualiser autant que possible les ressources en matière d informatique administrative. Nous avons déjà posé les balises de ce mouvement par la mise en place de deux mécanismes facilitateurs: les centrales de marché et l accord de collaboration signé entre la Région et la Communauté. Nous profiterons du remplacement du parc informatique du Ministère de la Communauté française pour constituer une centrale de marchés commune aux deux entités. La mise en oeuvre sera assurée par un groupe de travail commun à la Région et à la Communauté, regrou- Rudy Demotte: Nous aurons systématiquement recours aux marchés publics ouverts à toutes les entreprises informatiques capables de répondre aux cahiers des charges. pant les agents en charge de ce dossier au sein du DTIC et de l Etnic, son équivalent communataire. Ce seront donc les mêmes personnes qui se chargeront de la mise en oeuvre, garantissant ainsi une unité dans l effort. L accord de coopération, plus formel quant à lui, nous permettra de mutualiser et simplifier la gestion des marchés publics concernant les fournitures nécessaires aux deux entités. La volonté de synergie vaut aussi pour les autres niveaux de pouvoirs. Au niveau des communes, le programme CommunesPlone est l un des plus prometteurs. Il a pour objectif le développement d applications informatiques libres par -et pour- les communes et les CPAS. A ce jour, 83 communes et CPAS l utilisent, ou envisagent de l utiliser prochainement. Il a été en outre adapté par Easi- Wall et l ETNIC pour devenir le logiciel de gestion des séances des gouvernements wallons et communautaires. Vous souhaitez réagir? 16 CxO Magazine October - November

17

18 General Management Jef Brouwers Managing Partner - Act Sport is metafoor voor het bedrijfsleven Meer dan voetbal: een visie op voetbal Wereldkampioenschap voetbal. Eén groot feest en tegelijk afwezigheid van vooruitgang. Geld regeert het gebeuren. In het hoofd van velen is voetbal een bijzaak. Of toch niet? nigen zijn uitverkoren. Joachim Löw, de coach van Duitsland, die slechts kalmte en berekening, nadenken, visie en rust uitstraalt, slaat de hele voetbalwereld met verstomming. Niemand gaf veel om de kansen van zijn jonge ploeg. De evolutie van het moderne voetbal wordt afgeremd door aftandse ideeën, die gekoesterd worden door oudere heren, die een gebrek aan visie koppelen aan privileges die het voetbal ten gronde kunnen richten. Als begeleider van scheidsrechters, meen ik dat een sterke visie voor de scheidsrechter een must is. Hoe een scheidsrechter optreedt zal afhangen van een strategische visie op zijn werk. De scheidsrechter maakt immers het spel en het succes. Hij (en in de toekomst misschien zij) maakt de wedstrijd. Hij is de manager van een gigantische EBIT, EBITDA en ROCE, turnover. Deze termen maken echter geen deel uit van het jargon van de verantwoordelijken van het voetbalspel. Zij houden zich bezig met het afremmen van de integratie van technologie in het beoordelen van fasen. Zo worden clubs nog steeds benadeeld terwijl dat niet zou moeten. Scheidsrechters zijn immers mensen en mensen maken meer fouten dan technologie. Strategie maakt het verschil Enkel een toekomstgerichte visie zal dit euvel verdwijnen. Een wereld-voetballeiding, die machtsgeil is en ingaat tegen het gezond verstand, kan veel zaken positief beïnvloeden. Visie is ook in de sport de veroorzaker van grote successen. Strategie maakt het verschil tussen de veelvuldige winnaar en de toevallige. Zo ook in het bedrijfsleven. Sport is een zeer belangrijke metafoor voor het bedrijfsleven. Carrières vertrekken vanuit visie en niet vanuit een geïsoleerde prestatie. De job-hoppende mens of diegene die denkt te kunnen wedden op verschillende paarden, vergist zich. De sporter, die wint, onderscheidt zich door focus, structuur en discipline. Gebrek aan evolutie in coaching Wanneer we kijken naar de wereldbeker dan zien we dat, onverwachts, de Duitse ploeg een geweldige indruk maakt. Hun structuur steekt schril af tegen de wijze waarop de Argentijnen en hun coach Maradona de zaken aanpakken. Duitsland, een moderne ploeg met een nieuwe visie op voetbal tegenover Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Portugal, Italië zonder structuur. Is het toevallig dat structuur van nature minder belangrijk is in die landen terwijl talent massaal aanwezig is? Neen, mijn bescheiden mening zegt me dat een gebrek aan evolutie in de wijze van coaching die resultaten hindert. Coaching met visie, een coach die beseft dat elke niet bedachte aanpak leidt tot emotionele beslissingen en reacties, dat is waar me naartoe moeten. Maar wei- De strategische aanpak van scheidsrechter Frank De Bleeckere heeft tot succes op lange termijn geleid. De kracht van visie Ik vrees dat te weinigen het belang inzien van visie, ook voor een voetbalploeg. Zoals ook bedrijfsleiders het aanhangen van een visie onderschatten. Vooral de KMO-ers kunnen dikwijls niet overtuigd worden van het belang van de inbreng van buitenstaanders om een gedurfde Strategie maakt het verschil tussen de veelvuldige winnaar en de toevallige. Zo ook in het bedrijfsleven. visie te ontwikkelen, die korte termijn overwinningen omzet in lange termijn successen. De visie zet (een toevallig) succes om in grootse resultaten. Het feit dat het grootste percentage van faillissementen te vinden is bij KMO s bevestigt onze stelling. Ook in België zie je successen voor voetbalcoaches met een plan. Coaches die een ploeg op sleeptouw kunnen nemen met hun visie creëren volgers. De implementatie, die tot successen leidt, vaart er wel bij. Niet in het minst heb ik gezien hoe de strategische aanpak van onze landgenoot scheidsrechter Frank De Bleeckere geleid heeft tot succes op lange termijn. Ook op dit WK 2010, waar vele top scheidsrechters vroegtijdig huiswaarts werden gestuurd, bleef Frank tot het einde. De kracht van visie. En de competentie om ze te implementeren. ACT, Partners for Results, en haar consultants optimaliseren aanwezige individuele en team competenties. U wilt reageren? 18 CxO Magazine October - November

19 General Management Erwin De Weerdt Bedrijfsherstructureringen in EU voortaan belastingvrij Méér consolidaties en herstructurering, minder fusies en overnames De recente economische recessie dwingt heel wat multinationals tot kostenbesparingen om terugvallende inkomsten te compenseren. Die trend krijgt de benaming corporate simplification of bedrijfsvereenvoudiging, een manier om te besparen door een eenvoudiger besluitvorming en minder kosten wegens minder complexe bedrijfsstructuren. Bedrijfsgrootte? Sinds het begin van dit millennium ging niet alleen het aantal maar ook de gemiddelde waarde van de fusies en overnames in Europa in stijgende lijn. In 2007 bedroeg de gezamenlijke waarde van alle fusie- en overnamedeals in Europa zo n miljard, in 2003 was dat slechts 424 miljard. Volgens dezelfde bron bedroeg de totale waarde van alle transacties van meer dan 500 miljoen niet minder dan 863,7 miljard in 2007, tegenover 298,5 miljard in Economische groei blijkt dus de voornaamste motivatie voor overnames en fusies: bedrijven willen hun marktaandeel vergroten of zich een toegang verschaffen tot nieuwe markten en activiteiten. Een fusie of overname is één zaak, zegt Jan Muyldermans, Lead Transactions Partner bij PwC. We stellen vast dat bedrijven vaak heel wat tijd nodig hebben om een nieuw verworven bedrijf of groep in het eigen bedrijf te integreren. Vaak gebeurt dat echter gewoon niet, bv. omdat men het overgenomen bedrijf, of delen ervan, nadien ook gemakkelijker weer verkoopt. Operationeel leidt dit soms tot zeer complexe bedrijfsstructuren met verschillende entiteiten en divisies in tal van landen en zo gaan een aantal voordelen van de overname, zoals synergieën of kostenbesparingen, verloren. Bedrijfsbeheer? Dergelijke structurele complexiteit brengt vaak onnodige kosten met zich mee: overlappende managementstructuren, dubbele bezetting van back office functies, De globalisering van de wereldeconomie drijft heel wat bedrijven naar schaalvergroting. Het lijkt wel of megadeals het Mergers & Acquisition-landschap (M&A) kleuren. Via fusies en overnames trachten bedrijven te groeien, winsten te verhogen en competitief te blijven op de wereldmarkt. Zo ontstaan vaak enorme groepen. Dikwijls multinationals met uiterst complexe bedrijfsstructuren, bestaande uit talloze vennootschappen en divisies in soms meer dan 100 landen. hoge compliance kosten. Een complexe structuur leidt eveneens tot een hoger effectief belastingtarief omdat verschillende vennootschappen in verschillende landen hun bedrijfsresultaten niet kunnen consolideren. Ook het laten doorvloeien van bedrijfswinsten naar aandeelhouders kan tot hogere belastingkosten leiden. Lead Transactions Partner bij PwC M&A s vergen vaak veel intra-groepstransacties, zegt Muyldermans. Die brengen heel wat administratie en dus nutteloze kosten met zich mee. Dat alles komt neer op minder- waardecreatie voor de aandeelhouders, en op versnippering van de cash. Terwijl cashflow van levensbelang is voor een bedrijf in een moeilijke economie. Corporate simplification! In het huidige economische klimaat doen multinationals er goed aan hun operationele en organisatorische structuur aan te passen. Kosten besparen. De complexiteit van de bedrijfsstructuur na overnames en fusies verminderen staat voortaan centraal. Slapende vennootschappen liquideren, het aantal actieve entiteiten verminderen via fusies of aparte legale entiteiten (dochterbedrijf) omvormen tot filialen ( branches ) maken consolidatie van winst en verlies mogelijk. Dergelijke vereenvoudiging komt de besluitvorming ten goede en laat meer controle en flexibiliteit toe. Er zijn natuurlijk ook minder aangename gevolgen voor de medewerkers. Meestal gaan reorganisaties gepaard met ontslagen, omdat men dubbele functies elimineert. Ook de lokale besluitvorming wordt uitgehold. Men ziet effectief dat beslissingsmacht wordt weggenomen van de lokale entiteiten en overgeheveld naar het moederhuis. Lokaal moet men louter de beslissingen uitvoeren. Dat betekent ook minder uitdaging voor de lokale HR en andere managers. U wilt reageren? CxO Magazine October - November

20 General Management Frans Godden thema-artikel Visie overbrengen Business Process Management zit duidelijk in de lift Business Process Management of BPM is een term die te pas en te onpas opduikt in managementliteratuur. Sedert vele jaren zijn er BPM-suites op de markt, maar hun implementatie bleef vrij beperkt. Tot de economische crisis bedrijven wakker schudde en naar BPM deed grijpen om hun productiviteit en efficiëntie op te drijven. Joachim Van den Bergh, Manager BPM Network aan de Vlerick Leuven Gent Management School, omschrijft BPM als een managementdiscipline waarbij de organisatie zich organiseert volgens en aandacht besteedt aan de horizontale, typisch cross-functionele bedrijfsprocessen met een end-to-end visie over de waardeketen (klant- of burgergericht) en dit met het oog op performantieverbetering. Dat laatste kan volgens hem verschillende betekenissen krijgen al naargelang de strategische context: efficiëntie, vermogen om te innoveren, kwaliteitszorg of klantgerichtheid. Maar je zal er steeds dezelfde elementen in terugvinden, namelijk een transversale en verbeteringsgerichte visie op de organisatie met het oog op waardecreatie voor de klant, burger of patiënt - in aanvulling op de klassieke hiërarchische en functionele visie op een bedrijf, aldus Van den Bergh. Visie overbrengen Daarmee is ook de cruciale term gevallen waarmee het hele BPM-proces kan staan of vallen: visie. Eddy Helsen, zaakvoerder van Vicre, een Kempense specialist van BPM-implementaties, windt er geen doekjes om: Onze hoofdopdracht is de visie van het topmanagement over te dragen naar beneden toe, maar om dat te kunnen uitvoeren moet de algemeen directeur wel eerst die visie scherp in beeld zetten - en daar kan een bedrijf als Vicre hem perfect bij helpen. Eenmaal die visie duidelijk omschreven werd, is de volgende fase aan de orde, focusmanagement, mensen van alle niveaus bij elkaar brengen om hen de visie van de directeur te laten begrijpen. Maar dat vraagt tijd, gemiddeld zo n anderhalf jaar vooraleer de directeur en zijn mensen op dezelfde lijn zitten. Dan komt volgens Eddy Helsen de belangrijkste fase eraan, BPI of Business Process Innovation, waarbij de alignering tussen de vele basisprocessen in de onderneming tot stand komt en waarbij uiteindelijk de visie van de algemeen Joachim Van den Bergh, Manager BPM Network aan de Vlerick Leuven Gent Management School: Belgische markt staat in t algemeen erg open staat voor BPM. directeur of CEO dan omgezet wordt in businessprocessen. Belangrijk hier is dat wij de link kunnen leggen tussen de zeer goede processen die al in de onderneming aanwezig zijn en de visie van de CEO, beklemtoont hij. Zowel boven als onder Joachim Van den Bergh is het eens met Eddy Helsen dat BPM vanuit een topdown aanpak kan starten. Meestal zijn dat grootschalige bedrijfsbrede programma s die een rechtstreekse link met de strategie hebben, genre Business Process Re-engineering zeg maar, al is het vaak niet meer zo drastisch als in de jaren negentig. Als het initiatief uitgaat van de directie, heb je het grote voordeel dat je niet meer moet gaan zoeken naar een mandaat om zaken te wijzigen. Het nadeel is wel dat de organisatie niet altijd bereid is om veranderen. Maar een BPM-proces kan voor Van den Bergh ook evenzeer van onderuit opgezet worden. Vaak start BPM bij enkele believers ergens in het middelmanagement van een organisatie. Op hun niveau passen ze dan BPM-technieken en -ideeën toe. Indien die pilootprojecten succesvol zijn en zij erin slagen de BPMgedachte als een olievlek te verspreiden, dan bestaat er een goede kans dat het concept ook centraal wordt opgepikt en zich uitbreidt naar de rest van de organisatie - wat men vaak omschrijft met de term viral change. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: de projecten moeten succesvol zijn, de initiatiefnemers moeten erin slagen als champions op te treden en zo anderen te inspireren, en ze moeten een link vinden met de organisatiestrategie om hun initiatief naar een hoger niveau te kunnen tillen. Lukt dat niet, dan zal BPM een nuttig maar geïsoleerd en weinig duurzaam initiatief blijven. Over één ding mag nochtans geen twijfel bestaan: in beide gevallen is acceptatie van het middelmanagement cruciaal. Joachim Van den Bergh heeft in de loop 20 CxO Magazine October - November

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector De CSV benadering Relation conceptuelle entre CSV, développement durable, capital social et compétitivité Creating Shared Value

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling Développement professionnel

Professionele ontwikkeling Développement professionnel Professionele ontwikkeling Développement professionnel Wie neemt de lead? Qui prend la main? Talent Management in de praktijk De investering 1. HR-afdeling Investeert men in mijn talent? Oog voor talent

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

KEYPLAN Een goed plan voor uw geld.

KEYPLAN Een goed plan voor uw geld. KEYPLAN Een goed plan voor uw geld. 1.Voor wie? Voor wat? Agenda 2.De markt context Sparen & beleggen Gouden tips 3.KEYPLAN De ideale oplossing Demo 4.Samenvatting 1.Pour qui? Pour quoi? Agenda 2.Le contexte

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen 12-05 - 000532 Flanders Investment & Trade Opgericht bij decreet van 7 mei 2004 (BS,

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABMB - BVBL Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABB / Section Sociétés de bourse BVB / Afdeling Beursvennootschappen 24 06-2005 ABB/SdB 24-06-2005 2 1. Fiscal / Custody

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Seminarie: de nieuwe mededinging- en prijzenwetgeving Boek V en de werkgeversfederaties

Seminarie: de nieuwe mededinging- en prijzenwetgeving Boek V en de werkgeversfederaties Seminarie: de nieuwe mededinging- en prijzenwetgeving Boek V en de werkgeversfederaties Pieter Weyn Adviseur economie FEVIA 17/09/2013 2 Boek V: welke rol hebben de federaties te spelen? Members Third

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day doe mee!! Zet op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de World Fair Trade Day, eerlijke handel flink

Nadere informatie

De KMO-test: Thema 10 van de RIA. Le Small Business Act pour l Europe (2008) et sa révision (2011).

De KMO-test: Thema 10 van de RIA. Le Small Business Act pour l Europe (2008) et sa révision (2011). De KMO-test: Thema 10 van de RIA Les origines du Test PME : Le Small Business Act pour l Europe (2008) et sa révision (2011). Objectif : promouvoir la compétitivité des PME et l'esprit d'entreprise. Principe

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

JOUR DE PRESSE. 16 november 2010 16 novembre 2010

JOUR DE PRESSE. 16 november 2010 16 novembre 2010 PERSDAG JOUR DE PRESSE 16 november 2010 16 novembre 2010 Welkom bij SESVanderHave Bienvenue chez SESVanderHave Inleiding Introduction Mieke Haijen, Senior Marketing & Communication Officer Waarom deze

Nadere informatie

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 1 Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 2 Agenda Algemeen kader Cadre général Rol Defensie Rôle de

Nadere informatie

Forum Financier 21 novembre 2013 Une présentation de Didier Bouckaert

Forum Financier 21 novembre 2013 Une présentation de Didier Bouckaert Baromètre pour les PME 2013 Tableau de bord financier et fiscal des PME belges Forum Financier 21 novembre 2013 Une présentation de Didier Bouckaert Deloitte Fiduciaire connaît le monde des PME comme nulle

Nadere informatie

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren,

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Ik heet u van harte welkom op het academisch deel van onze Algemene Vergadering, die dit jaar voor de derde

Nadere informatie

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD. Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD. Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten Het Funds For Good Team Patrick Somerhausen Nicolas Crochet Marc Verhaeren Managing Partner, Funds

Nadere informatie

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB CONTEXT Pyramide des âges Pyramide des âges 2009 - ouvriers Pyramide des âges 2009 - employés 60-65 1,3% 60-65 3,4% 55-59 8,2% 55-59 16,2% 50-54 16,1% 50-54 22,7% 45-49 13,4% 45-49 14,4% 40-44 12,9% 40-44

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone.

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Persbericht Brussel, 22 april 2010 Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Xpertize ontwikkelde met behulp van de onderneming AppSolution

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 een vrouw / une femme 39% een man / un homme 61% Brussel 9% Wallonie 28% Abroad 2% Vlaandere n 61% Ouder dan 50 jaar / Plus de 50 ans 48,1% Tussen 40 en 49 jaar

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

SCAN EN BRENG DEZE COVER TOT LEVEN! (uitleg pagina 61) FLASHEZ ET DONNEZ VIE À CETTE COUVERTURE! (explications page 61) PASSION FOR FIRE GAS /GAZ

SCAN EN BRENG DEZE COVER TOT LEVEN! (uitleg pagina 61) FLASHEZ ET DONNEZ VIE À CETTE COUVERTURE! (explications page 61) PASSION FOR FIRE GAS /GAZ SCAN EN BRENG DEZE COVER TOT LEVEN! (uitleg pagina 61) FLASHEZ ET DONNEZ VIE À CETTE COUVERTURE! (explications page 61) PASSION FOR FIRE GAS /GAZ passion for fire Dhr. Bart Goovaerts Vuur is bij M-Design

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie

Réseau de présentoirs. Netwerk van displays. Diffusion de brochures d informations économiques au sein d entreprises bruxelloises

Réseau de présentoirs. Netwerk van displays. Diffusion de brochures d informations économiques au sein d entreprises bruxelloises LE RESEAU D INFORMATION ECONOMIQUE AU COEUR DE VOTRE ENTREPRISE HET NETWERK VAN HET ECONOMISCHE NIEUWS BINNEN UW BEDRIJF Réseau de présentoirs Diffusion de brochures d informations économiques au sein

Nadere informatie

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum Données enregistrées durant l'état définitif du 12ème mois de l'année concernée Gegevens opgenomen in de definitieve staat van de 12de maand van het betrokken jaar A. Les titulaires du minimex De gerechtigden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie