Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18"

Transcriptie

1 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België (ex-bfe). De eerste gegevens dateren van We kunnen zo een periode van meer dan 20 jaar vergelijken. Tous les trois ans un inventaire est établit de tous les types de lampes et leurs puissances d éclairage public en Belgique. Ces données triénnales sont rassemblées par Synergrid, la fédération des gestionnaires i de réseaux d électricité et de gaz en Belgique (ex-fpe). Les premières données datent de Nous pouvons ainsi faire la comparaison sur une période de plus de 20 ans. 1

2 Alle gegevens van de opgestelde lampen en hun vermogens in België zijn samengestelde cijfers van zowel de gemengde als de zuivere intercommunales en het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Toutes les données des lampes placées et leurs puissances en Belgique sont des chiffres composés tant des intercommunales mixtes et pures que des administrations régionales des Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale. Gewesten - Régions: Capitale) Intercommunales: AWV: Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) SPW: Service public de Wallonie (Région Wallone) Bruxelles Mobilité / Mobiel Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Région De Eandis (Vlaanderen / Wallonie) Infrax (Vlaanderen) Ores (Wallonie / Vlaanderen) Tecteo (Wallonie) Wavre (Wallonie) AIESH (Wallonie) AIEG (Wallonie) Sibelga (Brussel / Bruxelles) Bruxelles- 2

3 In België zijn er opgestelde lampen op 31 december La Belgique compte déjà de lampes depuis 31 decembre

4 De onderstaande tabel geeft de situatie in andere landen van Europa weer. Le tableau ci-dessous reflète la situation dans d'autres pays en Europe. Nederland: 2,6 miljoen lampen / 645 GWh (1999) France: 8,75 million lampes / MW / GWh UK: 7 million lamps / GWh (2004) Deutschland: 913Million 9,13 Lampen (2004) / GWh 4

5 Door correctere methodes en gegevens zijn de cijfers van 2008 aangepast om een juister beeld te krijgen. We zien dat het aantal lampen nogmaals gestegen is. Grâce aux méthodes et à des données plus précises; les chiffres de 2008 sont adaptés pour obtenir une image plus précise. Nous constatons que le nombre des lampes a augmenté de nouveau. 5

6 De totale lichtstroom bedraagt 25 Glm. Le flux totale se chiffre à 25 Glm. 6

7 De gewestelijke administraties, die de openbare verlichting van de autosnelwegen en nationale wegen beheren, hebben vooral NaLP-lampen. De intercommunales, die de openbare verlichting van de gemeentelijke wegen en doortochten beheren, maken meer gebruik van NaHP-lampen. Les administrations régionales, qui gèrent l éclairage public des autoroutes et des routes nationales, utilisent des lampes NaLP. Les intercommunales, qui gèrent l éclairage public des routes communales et de passages, utilisent plutôt des lampes NHP NaHP. 7

8 De belangrijkste trends worden per lampentype besproken. Les tendances les plus importantes sont traitées par type de lampe. 8

9 Het werkelijk opgenomen vermogen van openbare verlichting in België bedraagt kw. Deze waarden zijn gebaseerd op de Technische voorschriften Elektriciteit Vermogen van OV-lampen rekening houdend met eventuele voorschakelapparatuur van Synergrid. De erin opgenomen waarden zijn gebaseerd op metingen die in laboratoria en op terrein werden uitgevoerd. La puissance absorbée réelle d éclairage public en Belgique se chiffrer à kw. Ces chiffres sont basés sur la prescription technique Puissance des lampes EP compte tenu de l appareillage auxiliaire éventuel de Synergrid. Les valeurs présentées sont basées sur des mesures effectuées en laboratoire et sur le terrain. 9

10 Ook hier zijn de cijfers van 2008 aangepast door correctere gegevens. Er is een lichte stijging ten opzichte van Les chiffres de l année 2008 sont également adaptés grâce à des données plus précises. Il y a une abaissement léger par rapport à

11 Het verbruik van de openbare verlichting in België bedraagt 875 GWh en is kleiner dan 1% van het totale elektriciteitsverbruik in België. In 2008 was het cijfer 800 GWh een schatting. De CO 2 -waarden zijn gebaseerd op de studie van Synergrid (publicaties La consommation de l'éclairage public en Belgique s'élève à 875 GWh et est plus petite que 1% de la consommation d'électricité totale en Belgique. En 2008 le chiffre 800 GWh a été une estimation. Les valeurs de CO 2 sont basées sur l etude de Synergrid (publications 11

12 12

13 13

14 Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE Elektronische voorschakelapparatuur bij NaHP en MHHP-Cr is in opmars. Les auxiliaires électroniques pour NaHP et MHHP-Cr ont une succès grandissant. 14

15 15

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen I.V. COM (2014-2015) Nr. 90 C.R.I. COM (2014-2015) N 90 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST JANUARI-FEBRUARI-MAART 2015

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST JANUARI-FEBRUARI-MAART 2015 OBSERVATOIRE DES PRIX DE L ELECTRICITE ET DU GAZ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE JANVIER-FEVRIER-MARS 2015 OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST JANUARI-FEBRUARI-MAART

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België 2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België Voorbereid door Federale Overheidsdienst van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011

GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011 GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011 BAROMETRE DE LA SANTE DES ENTREPRISES BELGES SITUATION AU 31/12/2011 HANDELSINFORMATIE bron van zekerheid Van beknopte tot zeer

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 2000-2001 7 NOVEMBRE 2000 GEWONE ZITTING 2000-2001 7 NOVEMBER 2000 PROPOSITION D ORDONNANCE relative à l organisation

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 21 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2000-2001

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 21 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2000-2001 N. 21 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 2000-2001 GEWONE ZITTING 2000-2001 15 SEPTEMBRE 2001 15 SEPTEMBER 2001 Questions et Réponses Vragen en

Nadere informatie

De prijs van elektriciteit en aardgas voor ondernemingen in België WORKING PAPER 10-14. Federaal Planbureau

De prijs van elektriciteit en aardgas voor ondernemingen in België WORKING PAPER 10-14. Federaal Planbureau Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten De prijs van elektriciteit en aardgas voor ondernemingen in België Samenstelling, niveau en evolutie ten opzichte van de buurlanden December 2014

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 17 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2010-2011 GEWONE ZITTING 2010-2011 15 AVRIL 2011 15 APRIL 2011 Questions et Réponses Vragen en Antwoorden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012 20 december 2011

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)

Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Des possibilités de rendement potentiel liées à une croissance à long terme. Kansen op potentieel rendement bij vermogensgroei op de lange termijn. Ethna-GLOBAL Dynamisch (T)

Nadere informatie

2835/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur le surendettement des consommateurs. betreffende overmatige schuldenlast bij consumenten

2835/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur le surendettement des consommateurs. betreffende overmatige schuldenlast bij consumenten DOC 53 2835/001 DOC 53 2835/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mai 2013 AUDITIONS sur le surendettement des consommateurs 27 mei 2013 HOORZITTINGEN

Nadere informatie

Dagdeel 1. Infrax KCOV. Johan T Jonck Infrax West. 16 Januari 2014. Dirk Van Kerckhoven

Dagdeel 1. Infrax KCOV. Johan T Jonck Infrax West. 16 Januari 2014. Dirk Van Kerckhoven Dagdeel 1 Infrax KCOV Dirk Van Kerckhoven Johan T Jonck Infrax West 16 Januari 2014 Agenda 16 01 2014 Dagdeel 1 - ABC van Openbare Verlichting Wat is licht Fotometrische grootheden Installaties voor Openbare

Nadere informatie

Verspreiding: Beperkt. Eindrapport

Verspreiding: Beperkt. Eindrapport Verspreiding: Beperkt Eindrapport Studie ter kwantificering van de biomassastromen, geproduceerd en geïmporteerd in het territorium van het Belgische koninkrijk met het oog op de productie van energie

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN RESOLUTIE PROPOSITION DE RÉSOLUTION PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 16 SEPTEMBRE 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 16 SEPTEMBER 2008 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant

Nadere informatie

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 357 / 1-95 / 96 Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers - 357 / 1-95 196 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 8 JANUARI 1996 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 8 JANVIER

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 JANUARI 2015 15 JANVIER 2015 Vragen en Antwoorden Questions et

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSEL-HOOFDSTAD ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE SESSION ORDINAIRE 2010-2011 8 DECEMBRE

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen. Commission des Finances et des Affaires économiques. Session ordinaire 2013-2014

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen. Commission des Finances et des Affaires économiques. Session ordinaire 2013-2014 Sénat de Belgique Session ordinaire 2013-2014 Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden Dinsdag 14 januari 2014 Ochtendvergadering 5-269COM Commission des Finances et des Affaires

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2009 12 novembre 2009 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 JUSTIFICATION

Nadere informatie

Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T)

Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T) Ethna-DEFENSIV (T) Objectifs: stabilité de la valeur, préservation du capital et liquidité de l actif. Beleggingsdoelen: waardestabiliteit, kapitaalbehoud en liquiditeit van de activa. Avec pour objectif

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 26 februari 2010 26 février 2010 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde

Nadere informatie

Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn.

Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn. Ethna-AKTIV (T) Objectif: Créer de la valeur à long terme. Beleggingsdoel: Vermogensgroei op lange termijn. Ethna-AKTIV (T) Avec pour objectif de créer des valeurs à long terme, l Ethna-AKTIV (T) s adresse

Nadere informatie

ETUDE PORTANT SUR LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE CAHIER DES CHARGES : CFDD 2009.10. Rapport final 19 mai 2010. pour le compte du CFDD

ETUDE PORTANT SUR LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE CAHIER DES CHARGES : CFDD 2009.10. Rapport final 19 mai 2010. pour le compte du CFDD REGASA ETUDE PORTANT SUR LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE CAHIER DES CHARGES : CFDD 2009.10 pour le compte du CFDD INSTITUT DE CONSEIL ET D'ETUDES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE ASBL (ancien nom Institut

Nadere informatie

Beantwoording van de vragenlijst van de Commissie (beschikking 2002/529/EG) over de solventrichtlijn (1999/13/EG) voor België

Beantwoording van de vragenlijst van de Commissie (beschikking 2002/529/EG) over de solventrichtlijn (1999/13/EG) voor België Beantwoording van de vragenlijst van de Commissie (beschikking 2002/529/EG) over de solventrichtlijn (1999/13/EG) voor België België is een federaal land met drie gewesten (, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Interview met Mr. De Wit inzake BTW

Interview met Mr. De Wit inzake BTW 20 januari 2013 Interview met Mr. De Wit inzake BTW V Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen inzake BTW? A. Vooreerst misschien een nieuwigheid die tot nu weinig is belicht, m.n. de vraag van België aan de

Nadere informatie