Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pius Floris Boomverzorging Veenendaal"

Transcriptie

1 Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: Opdrachtgever: PFBL.14.BP004 Nieuw Vogelesang BV T.a.v. de heer W. N. Wijnholds p/a Rijksstraatweg CJ Leersum Contactpersoon: De heer A.C. van Polen Telefoon: Onderzoeker/auteur: De heer A. C. van Polen European Tree Technician Datum: 7 januari 2015 Boom Effect Analyse Rijksstraatweg Leersum Nieuw Vogelesang (versie 2)

2 Inhoud 1. Inleiding Beoordeling Conclusie 8 4. Advies Foto s Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 1

3 1 Inleiding In opdracht van Nieuw Vogelesang BV heeft Pius Floris Boomverzorging Veenendaal een Boom Effect Analyse uitgevoerd bij 20 bomen aan de Rijksstraatweg 162 in Leersum. 1.1 Aanleiding De aanleiding voor het uitvoeren van de Boom Effect Analyse is de sloop van het bestaande Hotel Vogelesang-gebouw en de nieuwbouw van de zorgvilla Nieuw Vogelesang aan de Rijksstraatweg 162 in Leersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug). In dit onderzoek zijn de te verwachten gevolgen, door de aanleg van de zorgvilla, voor de bomen onderzocht. Het doel van het onderzoek is om te bepalen welke gevolgen de werkzaamheden hebben op de toekomstverwachting van de bomen. Op basis hiervan kan worden bepaald of de bomen duurzaam te behouden zijn. Indien dit niet het geval is, wordt beoordeeld of er alternatieven mogelijk zijn in de uitvoering van werkzaamheden. (het ontwerp staat namelijk vast) Standaard onderzoeksvraag bij een Boom Effect Analyse is: Kunnen de aanwezige bomen, in de huidige verschijningsvorm en op de huidige standplaats, in relatie met de voorgenomen werkzaamheden, duurzaam behouden worden? Binnen het projectgebied zijn door de opdrachtgever 20 bomen aangewezen waarbij het onderzoek moet plaats vinden. In het onderzoek zijn de bomen geïnventariseerd en is het bewortelingspatroon en het bodemprofiel beoordeeld. Op basis van deze gegevens in combinatie met het ontwerp van de zorgvilla, is beoordeeld welke gevolgen de bomen ondervinden van de uit te voeren werkzaamheden. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 2

4 Schematische opstelling bestaand gebied 1.2 Situatie en uit te voeren werk Het projectgebied bevindt zich aan de Rijksstraatweg 162 in Leersum. Op de locatie bevindt zich een oud hotelpand, waar in de zij tuin 4 beuken staan en in de achtertuin 4 berken, 1 ceder, 1 hulst, 2 sierkersen en 8 naaldbomen. Het huidige pand wordt gesloopt en er verschijnt op iets meer afstand van de beuken een nieuw pand, met een kelder. Tussen de beuken komt een oprit naar de aan te leggen parkeergelegenheden aan de achterzijde van de beuken. Alle twintig bomen bevinden zich binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden. De onderlinge afstand van de bomen tot de werkzaamheden is divers. Overzichtsfoto: Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 3

5 2 Beoordeling In dit hoofdstuk wordt de beoordeling van de aanwezige bomen en de verwachte schade weergegeven. Binnen het projectgebied zijn de volgende 20 bomen visueel beoordeeld en gecontroleerd. (zie schematische voorstelling) 2.1 Bomen Boom 1 Gewone beuk (Fagus sylvatica) omtrek 235 cm (gemeten op 1.30 m boven maaiveld) Kroon diameter 13 x 10 meter, weinig dood hout aanwezig, dubbele top (op termijn zo nodig een stormanker plaatsen) goede conditie en goede toekomstverwachting. Boom 2 Gewone beuk (Fagus sylvatica) omtrek 205 cm, kroon diameter 11 x 11 meter, weinig dood hout, veel bastknobbels (ongevaarlijk). Goede conditie en goede toekomstverwachting. Boom 3 Gewone beuk (Fagus sylvatica) omtrek 164 cm, kroon diameter 12 x 6 meter, veel dood hout, zware vergaffeling met plakoksel en natuurlijke verankering. Boom is onderstandig tussen boom 2 en 4. Goede conditie en een matige toekomstverwachting. Boom 4 Gewone beuk (Fagus sylvatica) omtrek 280 cm, kroon diameter 13 x 16 meter, weinig dood hout. Goede conditie en goede toekomstverwachting. Boom 5 Berk (Betula pendula) omtrek 93 cm, kroon diameter 5 x 6 meter, goede conditie en goede toekomstverwachting. Boom 6 Berk (Betula pendula) omtrek 124 cm, kroon diameter 7 x 6 meter, goede conditie en redelijke toekomstverwachting. Boom 7 Ceder (Cedrus libanii) omtrek 196 cm, kroondiameter 10 x 7 meter, zware plakoksel en zware zijarm, oude scheefstand stam, goede conditie en matige toekomstverwachting. Boom 8 Hemlockspar (Tsuga) omtrek 68 cm, goede conditie en redelijke toekomstverwachting. Boom 9 Dwergcypres (Chamaecyparis) meer stammig, slechte aanhechting van stammen, goede conditie en matige toekomstverwachting Boom 10/11 Sierkersen (Prunus) meerstammig, slechte conditie en slechte toekomstverwachting, vol met zwammen. Boom 12/13 Dwergcypres (Chamaecyparis) omtrek 120 / 130 cm, goede conditie en redelijke toekomstverwachting. Boom 14/15 Spar (Abies) omtrek 89 / 90 cm, slechte conditie en slechte toekomstverwachting. Boom 16 Hulst (Ilex) omtrek 51 cm, goede conditie en redelijke toekomstverwachting. Boom 17 Dwergcypres (Chamaecyparis) omtrek 89 cm, goede conditie en redelijke toekomstverwachting. Boom 18 Hemlockspar (Tsuga) omtrek 73 cm, goede conditie en redelijke toekomstrverwachting. Boom 19 Berk (Betula) omtrek 155 cm, goede conditie en redelijke toekomst verwachting. Boom 20 Berk (Betula) omtrek 177 cm, goede conditie en redelijke toekomstverwachting. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 4

6 2.2 Beworteling Beworteling en profielopbouw Voor het inzichtelijk maken van het bewortelingspatroon en de profielopbouw zijn diverse grondboringen verricht. De beworteling bevind zich in de bovenste 60 cm en is zeer intensief. De bomen zijn breeduit geworteld. De bomen 2 en 3 hebben een éénzijdige beworteling door de aanwezigheid van het hotelgebouw. Het bodemprofiel is als volgt opgebouwd: Bovenste 10 cm grind (gebruikt als half verharding) van 10 tot 90 cm humusrijke grond, dieper dan 90 cm zand. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 5

7 2.3 Gevolgen van bouw- en inrichtingsactiviteiten voor de bomen In deze paragraaf worden de gevolgen door de voorgenomen werkzaamheden per boom individueel beschreven. Hierbij wordt aangegeven welke schade de bomen ondervinden van de werkzaamheden. Boom 1 Op basis van het ontwerp blijkt dat er een inrit en parkeerplaatsen rondom de boom gesitueerd zijn. Het verder inperken van de groeiplaats heeft gevolgen voor de toekomstverwachting. Door de uitvoering van de werkzaamheden wordt de toekomstverwachting matig beperkt. (3-4 jaar) Boom 2 Op basis van het ontwerp blijkt dat de inrit langs de boom op gesitueerd is. Bij de sloopwerkzaamheden zal een keermuur verwijderd moeten worden, en de sloop van het gebouw zal kort naar de boom uitgevoerd moeten worden. Het verder inperken van de groeiplaats heeft gevolgen voor de toekomstverwachting. Door de uitvoering van de werkzaamheden wordt de toekomstverwachting matig beperkt. (3-4 jaar) Boom 3 Op basis van het ontwerp blijkt dat er bij de sloopwerkzaamheden een keermuur verwijderd moet worden en de sloop van het gebouw gaat zeer dicht langs de boom op plaatsvinden. Verder ligt er nabij de stam diverse beton-elementen. Het verder inperken van de groeiplaats heeft ernstige gevolgen voor de toekomstverwachting Door de uitvoering van de werkzaamheden wordt de toekomstverwachting ernstig beperkt. (8-10 jaar) Boom 4 Op basis van het ontwerp blijkt dat er een inrit en parkeerplaatsen rondom de boom gesitueerd zijn. Het verder inperken van de groeiplaats heeft gevolgen voor de toekomstverwachting. Door de uitvoering van de werkzaamheden wordt de toekomstverwachting matig beperkt. (3-4 jaar) Boom 5 Op basis van het ontwerp staat de boom op de locatie waar parkeerplaatsen gesitueerd zijn. De boom heeft hier geen toekomstverwachting. Boom 6 Op basis van het ontwerp zijn er geen nadelige gevolgen voor de boom te verwachten. Echter voor de inrichting van het tuingedeelte heeft de boom geen toekomstwaarde. Boom 7 Op basis van het ontwerp staat de boom op de locatie waar gebouwd gaat worden. De boom heeft hier geen toekomstverwachting. Boom 8-20 Op basis van het ontwerp staan de bomen op de locatie waar gebouwd gaat worden, of waar de opslag (tijdelijk) gesitueerd is. De bomen hebben hier geen toekomstverwachting. Schade gegevens Algemeen: Schade bovengronds Door de inzet van zwaar materieel en het werken in korte nabijheid van de bomen, is er een verhoogde kans op stam en kroonbeschadiging. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 6

8 Schade ondergronds Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat er wortelverlies als gevolg van de graafwerkzaamheden. Tevens bestaat er een groot risico op bodemverdichting van de groeiplaats die zich buiten het te graven cunet bevindt. Daarnaast kan er indirect wortelschade/sterfte ontstaan de opslag van materiaal en materieel. Dit vanwege een verstoorde diffusie van bodemgassen met de buitenlucht. Onder het begrip wortelschade wordt de schade aan de opnamewortels verstaan. Deze wortels zorgen voor de opname van voedingsstoffen en vocht. Het wordt weergeven in procenten ten opzichte van de totale opname wortels. Onder het begrip stabiliteitswortelschade wordt de schade aan de wortels verstaan die zorgen voor de stabiliteit van de boom. Het wordt weergeven in procenten ten opzichte van de totale stabiliteit wortels. Voor het percentage schade aan de beworteling zijn onderstaande richtlijnen opgesteld: Tot 10 % verlies is acceptabel bij een goede groeiontwikkeling; Bij > 10% wortelschade is compensatie gewenst; Bij % verlies is individuele afweging noodzakelijk. Bij meer dan 40% verlies van de stabiliteitswortels (> 5 cm diam.) is er sprake van acute instabiliteit. In de regel heeft een boom 3 jaar nodig om het wortelverlies te compenseren, indien hiervoor ondergronds de mogelijkheden (nieuwe doorwortelbare ruimte) toereikend zijn. Bronbemaling Voor de vochtvoorziening zijn de bomen afhankelijk van het regen- en grondwater. Bij de toepassing van bronbemaling wordt de grondwaterstand verlaagd. Het grondwater is tijdens de werkzaamheden niet meer bereikbaar voor de bomen. Afhankelijk van het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden kan de vochtvoorziening ontoereikend zijn voor de bomen. 2.4 Fase waarin het project zich bevindt Het huidige ontwerp is als definitief vastgesteld. 2.5 Alternatief voor uitvoering Voor het minimaliseren van de wortelschade aan de bomen 1, 2 en 4 zal een plan van aanpak moeten worden gemaakt, hoe de inrit en parkeerplaatsen gerealiseerd zullen gaan worden. Tevens is de aanbeveling de groeiplaats na afloop te optimaliseren. Dit plan zal moeten worden beoordeeld door een gecertificeerd European Tree Technician. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 7

9 3 Conclusie In dit hoofdstuk wordt het antwoord gegeven op de onderzoeksvraag of dat de bomen duurzaam behouden kunnen worden. Duurzaam behoud met compenserende maatregelen Bij de bomen 1, 2 en 4 zijn compenserende maatregelen noodzakelijk voor het duurzaam instant houden van deze boom. Het verder inperken van de ondergrondse groeiruimte heeft gevolgen voor de toekomstverwachting. Door het creëren van nieuwe doorwortelbare ruimte binnen de huidige groeiplaats kan de boom zich herstellen. Dit heeft ook een positieve uitwerking op de huidige toekomstverwachting. Niet duurzaam te behouden op hun huidige standplaats De bomen 3 en 6 zijn niet duurzaam te behouden op zijn huidige standplaats. Als gevolg van de werkzaamheden en/of de onderstandige groei, wordt de toekomstverwachting van de boom ernstig negatief beïnvloed. Niet te behouden op de huidige standplaats De bomen 5, 7 en 8-20 zijn niet te handhaven op hun locatie. De bomen bevinden zich in het gebied waar parkeerplaatsen en/of bebouwing staat gesitueerd. Volgens de richtlijnen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dient een kapvergunning te worden aangevraagd voor boom nr. 3 de beuk en boom nr. 7 de Ceder. (De berken, schubvormige naaldbomen en bomen binnen de 30 cm diameter gemeten op 1.30 meter hoogte, zijn kap vrij.) 4 Advies 4.1 Algemeen Het advies is om de onderstaande maatregelen te nemen en de alternatieven op te nemen in de uitvoering. Hiermee kan bij een deel van de bomen de wortelschade verminderd of geminimaliseerd worden en daarmee de bomen duurzaam behouden blijven. De noodzakelijke kapaanvraag te laten uitvoeren door een deskundige om met de juiste onderbouwing, problemen te voorkomen. 4.2 Compenserende maatregelen Nadat het plan voor de aanleg van de inrit en parkeerplaatsen uitgevoerd is, kunnen de volgende compenserende maatregelen uitgevoerd worden. Het advies is compenserende maatregelen toe te passen bij boom 1, 2 en 4. Hiermee ontstaat nieuwe extra doorwortelbare ruimte waarin de boom zijn nieuwe wortels kan vormen. De huidige groeiplaats buiten het te graven cunet van de bomen te behandelen doormiddel van TFI-4000 methode. De TFI-4000 methode (Tree Fertilizer Injector) bestaat uit het met perslucht inbrengen van een substraat. De bodem wordt losgebroken, er ontstaan scheuren in de bodem en deze ruimten worden opgevuld met een substraat. De doorwortelbare ruimte wordt doormiddel van deze methode vergroot. En de aanwezige bodemverdichting en storende lagen wordt opgeheven. In bijlage 1 is de werkwijze van de TFI-4000 methode weergegeven. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 8

10 4.3 Maatregelen bij uitvoering van de werkzaamheden Om de bomen, die op hun huidige standplaats gehandhaafd moeten blijven, duurzaam te kunnen behouden, dienen een aantal maatregelen en randvoorwaarden in acht te worden genomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de bomen gesnoeid te worden, zodat machines geen schade aan de kroon kunnen veroorzaken. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een ervaren European Tree Worker. Een beuk is namelijk zeer gevoelig voor zonnebrand, en daar dient bij de snoeiwerkzaamheden terdege rekening mee gehouden worden. Op de groeiplaats onder de bomen waar transport noodzakelijk is (éénmalige aanvoer machines) dienen rijplaten te worden gelegd om de druk te verdelen. De huidige groeiplaats waar geen werkzaamheden hoeven plaats te vinden dienen instant te worden gehouden door middel van afgeschermde zone. De afgeschermde zone beschermt de onderliggende beworteling tegen beschadiging en de bodem tegen verdichting. De voorkeur gaat uit naar het afzetten van dit beschermde gebied door middel van hekken. Binnen de afscherming zone gelden de volgende beperkingen: * Er mag geen materiaal worden geplaatst of opgeslagen. * Er mogen geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. * Er mogen geen voertuigen of andere machines worden geparkeerd. * Er mogen geen bewegingen plaats vinden van voertuigen of andere machines. * Het instrueren van werknemers welke de werkzaamheden uitvoeren hoe om te gaan met de beschermde zonde, wortelkap en werken bij bomen. * Bij de bomen dient rond de stam een stambescherming te worden aangebracht om directe schade te allen tijde te voorkomen. * De te verwijderen keermuren alleen bovengronds verwijderen. * Indien wortelkap noodzakelijk is dient dit te gebeuren door middel van een recht snijvlak, haaks op de lengte richting van de wortel. Wortelkap bij wortels vanaf 5 cm diameter dient handmatig te worden uitgevoerd. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een boomdeskundige. * Het advies is om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het project een boom technisch toezichthouder aan te stellen. Deze ziet toe op de werkzaamheden en op de naleving van de randvoorwaarden en geeft zo nodig advies. 4.4 Bronbemaling Het advies is om de werkzaamheden uit te voeren in de bladerloze periode van de bomen. Er is dan op dat moment geen verdamping dus ook geen verhoogd risico op een vocht tekort. Mochten de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bladperiode is het advies om te zorgen voor een retourleiding richting de bomen. Deze retourleiding dient voldoende capaciteit te hebben om de beuken niet te laten verdrogen. Verder dienen er peilbuizen geplaatst te worden om de grondwaterstand te monitoren. Vervolgens kan worden bepaald of de bomen nog voorzien moeten worden van extra water. Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 7 januari 2015 Ing. W.A. van Ginkel Directeur Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 9

11 5 Foto s Boom 3 Plakoksel/vergaffeling Boom 1Dubbele top, stormanker?? Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 10

12 Boom 2 en 3 te verwijderen keermuren Boom 3 middenin, onderstandig! Pius Floris Boomverzorging Veenendaal PFBL.14.BP004 11

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN VIVARE AFDELING PROJECTEN Foto 1, De onderzochte Amerikaanse eik. ANDE(R)S Boomtechnisch Advies Harold Schoenmakers 22 september 2011 ABT/2011/011-110

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012 Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout Helmond, januari 2012 Colofon Gemeente Helmond Afdeling Beheer Openbare Ruimte Januari 2012 John van den Berg j.van.den.berg@helmond.nl

Nadere informatie

Verzetsplein Amersfoort

Verzetsplein Amersfoort Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: Opdrachtgever: PFBV11.017 Zegers ontwikkeling B.V. De heer K. Bijsterbosch Postbus 4167 6803 ED ARNHEM Contactpersoon: Dhr. C. van den Dikkenberg Telefoon:

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave.

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Auteur: P.A.M. (Pascal) Peterman Redactie: M. (Mike) Wallink Project: 13 122a Datum: 19 juni

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Gilze en Rijen Mevr. N. van der Steen Datum: 25 juni 2014 Projectnummer: 20140624 Status rapport:

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER

NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER Aan : De heer R. Savelkoel Nijhuis Bouw BV. Van : E. Fidder (European Tree Technician) Bomenwacht Nederland Datum : 9 december Projectcode : 15347 INLEIDING Bomenwacht

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed Contactpersoon: J. (Jan) van Maanen Auteur: C (Kees) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 30 januari

Nadere informatie

De checklist bomen in projecten

De checklist bomen in projecten De checklist bomen in projecten Inleiding en doel Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor u om een project of (bouw)werkzaamheden in de buurt van bomen zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Daarmee

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Opdrachtgever: Afdeling: Gemeente Woerden Team werken en renovaties

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 januari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

stuct toekomst Opmerking Toelichting Boswet/ APV D Fokkema Noord

stuct toekomst Opmerking Toelichting Boswet/ APV D Fokkema Noord 7000 C eik 15 voldoende voldoende Eerste boom op de hoek van de D. Fokkemalaan in fietspad kap 7001 C eik 15 voldoende voldoende binnen meter 7002 C eik 15 voldoende voldoende 7003 C eik 15 voldoende voldoende

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Broström Boomtechniek Boomtechnisch advies Boomverzorging Ecologisch advies Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Colofon Project: Doezastraat 35-37, Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : :

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : : INVENTARISATIE BOMEN PATERSERF, OOSTERHOUT THUISVESTER BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet

Nadere informatie

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150799-1761491 UVS 2015. Boomwaardebepaling en herplant plan

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150799-1761491 UVS 2015. Boomwaardebepaling en herplant plan Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150799-1761491 UVS 2015 Boomwaardebepaling en herplant plan Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp Projectnummer: Opdrachtgever: PFBL.15.MS008

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

AG VESPA WORTELONDERZOEK TERBEKEHOFDREEF

AG VESPA WORTELONDERZOEK TERBEKEHOFDREEF AG VESPA WORTELONDERZOEK TERBEKEHOFDREEF Opdrachtgever: AG Vespa Generaal Lemanstraat 55 2000 Antwerpen Contactpersoon: Selina Cheung selina.cheung@vespa.ant werpen.be Aannemer: Krinkels nv Uitvoering

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch

Bomen Effect Analyse Beukenhof Wijbosch Hoofdstuk: Inleiding 1 Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch april 2015 Boomverzorging en beheer, VTA controles, onderzoeken en cursussen boomverzorging B.E.A. 's en taxaties Vennenweg 9 5807 EH Oostrum

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Opdrachtgever: Contactpersoon: Land s-heeren Dhr. E. Groenen Datum: april 2011 Projectnummer: 20110716 Status rapport: Definitief - mei 2011

Nadere informatie

GEMEENTE HAAKSBERGEN

GEMEENTE HAAKSBERGEN GEMEENTE HAAKSBERGEN DE KALTER HAAKSBERGEN Datum : 23 maart 2011 Kenmerk : PFBD11.103 BOMEN EFFECT ANALYSE Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer E.J.H. Ooink Postbus 102 7480 AC Haaksbergen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Openbare Ruimte Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Gemeente Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 020 251 1111 Fax 020 251 1199 www.iba.amsterdam.nl Openbare Ruimte Notitie Datum 15 november

Nadere informatie

BOOM EFFECT RAPPORTAGE

BOOM EFFECT RAPPORTAGE BOOM EFFECT RAPPORTAGE OUDE TEMPELLAAN 2-4, SOESTERBERG BTL Bomendienst Rapport Gezien Telefoonnummer Faxnummer E-mail Internet Datum Kenmerk 055-5999 444 055-5338 844 bomendienst@btl.nl www.bomendienst.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg

Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT bv Baarzenstraat 17, 5262 GD Vught Postbus 2021, 5260 CA Vught Telefoon : 073 656 72 35 Fax : 073 656 94

Nadere informatie

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Pius Floris Boomverzorging Bunde Opdrachtgever: Coenegracht architecten bna De heer Coenegracht Bergweg 2 6212

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

Projectteam Groen. Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma

Projectteam Groen. Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma Projectteam Groen Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma 1 2 Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidsonderzoek Datum 10 augustus 16 Auteur Ing. P. Siegersma Ingenieursbureau

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Bussum Onderwerp: Bomen effect analyse twee beuken en één kastanje Emmaschool te Bussum Martijn van der Spoel 29 juli 2015 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen December 2016 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland december 2016 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Opdrachtgever: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Bijlage 1: Bomenverordening Gemeente waterland

Bijlage 1: Bomenverordening Gemeente waterland Bijlage 1: Gemeente waterland 7801 - Groenvisie 2016 gemeente Waterland 7801 - Groenvisie 2016 gemeente Waterland Bijlage 2: Technische randvoorwaarden groen gemeente Waterland Technische randvoorwaarden

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING GEMEENTE WERKEN TEAM GROENVOORZIENING DE HEER O. VAN NISPEN POSTBUS 201 2050 AE OVERVEEN

GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING GEMEENTE WERKEN TEAM GROENVOORZIENING DE HEER O. VAN NISPEN POSTBUS 201 2050 AE OVERVEEN VAN JAARSVELD / VAN SCHERPENZEEL Overeind 42 3998 JB SCHALKWIJK Telefoon 030. 601 18 80 Fax 030. 601 23 66 info@boomtotaalzorg.nl KvK Utrecht: 30098295 BTW nr.: NL 818691992 B01 GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING

Nadere informatie

BOOMEFFECTANALYSE 1 BEUK EN 1 ESDOORN OP HET RESSINGPLEIN IN DELDEN DATUM: JUNI 2007

BOOMEFFECTANALYSE 1 BEUK EN 1 ESDOORN OP HET RESSINGPLEIN IN DELDEN DATUM: JUNI 2007 BOOMEFFECTANALYSE 1 BEUK EN 1 ESDOORN OP HET RESSINGPLEIN IN DELDEN WINDEMULLER BOOMADVIES M.A. Windemuller, boomtechnisch adviseur en geregistreerd boomtaxataur Van Heeksbleeklaan 70 7522 LB ENSCHEDE

Nadere informatie

Koningsoord. Situatie berceau december 2011.

Koningsoord. Situatie berceau december 2011. Koningsoord In Koningsoord worden de komende jaren nieuwe woningen, voorzieningen, nieuwe sportcomplexen ontwikkeld. Een gedeelte van Koningsoord vormt straks het nieuwe centrum van Berkel-Enschot. Bron:

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren

Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren Status rapport: Definitief, september 2009 Opgesteld voor: Dhr. J.H.C. Copal Helvoirtseweg 8 5076 PK Haaren 0411-625397 Gezien door: R. Valk Directeur

Nadere informatie

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT Lage Raam 1 5076 PE HAAREN Postbus 2021, 5260 CA Vught T +31 (0)73 656 72 35 F +31 (0)73 656 94 35 www.piusfloris.nl

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BDMvO02. Kappen linden A. Loeffstraat te Oudheusden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BDMvO02. Kappen linden A. Loeffstraat te Oudheusden Zaaknummer: BDMvO02 Onderwerp Kappen linden A. Loeffstraat te Oudheusden Collegevoorstel Inleiding De projectleider van project Castellum te Oudheusden heeft een vergunning aangevraagd voor het rooien

Nadere informatie

Advies. In opdracht van: Gemeente Lochem. Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem

Advies. In opdracht van: Gemeente Lochem. Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem Advies In opdracht van: Gemeente Lochem Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem A. C. van Polen 17 september 2009 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lochem De heer H. W.

Nadere informatie

De checklist bomen in projecten

De checklist bomen in projecten De checklist bomen in projecten Inleiding Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel om bomen in projecten te beschermen. De checklist helpt bij het bepalen welke stappen noodzakelijk zijn om bomen zo goed

Nadere informatie

Bomen verlaten de kwekerij, en dan?

Bomen verlaten de kwekerij, en dan? Boomkwekers stoppen bloed, zweet en tranen in hun kindjes om ze op te laten groeien tot sterke individuen die op eigen benen kunnen staan. Zonde om deze te zien kwarren of afsterven door verkeerde aanplant.

Nadere informatie

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL Inventarisatie Bijzonder waardevolle bomen Gemeente Leiderdorp Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL.10.005 Colofon Projectgegevens: Inventarisatie waardevolle bomen Leiderdorp Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING

STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING Stationsgebied Utrecht; concept 1 IBU - Ingenieursbureau Utrecht Dossiernummer : 402.30742-3 Postbus 8375, 3503 RJ UTRECHT Datum: : 1 juli 2008 Bezoekadres: Ravellaan 96

Nadere informatie

Bijlagen. Behorende bij het Bomenbeleidsplan

Bijlagen. Behorende bij het Bomenbeleidsplan Bijlagen Behorende bij het Bomenbeleidsplan Bijlage behorende bij hoofdstuk 3 3.8 Bestemmingplannen Voorbeelden van bestemmingsplankaart met legenda (bron: Bomen Effect Analyse, bomenstichting) Voorbeeld

Nadere informatie

VASO PROJECTONTWIKKELING. Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf :

VASO PROJECTONTWIKKELING. Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : BOOM EFFECT ANALYSE MONUMENTALE EIK DASLAAN 59 TE WAALRE VASO PROJECTONTWIKKELING Aangepaste versie BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999

Nadere informatie

Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats. Erwin Reinhard

Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats. Erwin Reinhard Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats Erwin Reinhard Kwaliteit beuken: Veiligheid Conditie - Toekomstperspectief Kwaliteit groeiplaats: Opbouw bodemprofiel & doorworteling Bodemvruchtbaarheid

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE STATIONSSTRAAT AMERSFOORT

BOMEN EFFECT ANALYSE STATIONSSTRAAT AMERSFOORT BOMEN EFFECT ANALYSE STATIONSSTRAAT AMERSFOORT MIRTHOS PROJECTEN B.V. BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Ron Schraven Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE

BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE omvormen voetpad naar fietspad BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE omvormen voetpad naar fietspad Opdrachtgever: Antea Businesslijn Infra De heer V. van der Heem Projectnummer : P16083

Nadere informatie

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Inventarisatie en quickscan Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Wilbertoord, 18 juni 2009 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Colofon Opdrachtgever Gemeente Nijmegen Stadhuis DGG - OR - Ingenieursbureau

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan 2 2264 BM LEIDSCHENDAM Prohold BV Amorijstraat 12 6815 GJ Arnhem Tel: 06 27 166 502 gjvanprooijen@telfort.nl Betreft: Second

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven

ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven ONDERZOEK Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven Opdrachtgever : De nieuwe combinatie BV Ing. T.H.J. De Vries Boomtechnisch

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Blaricum Onderwerp: Bomen effect analyse rioolvervanging omgeving Molenweg/Capittenweg te Blaricum Peter Spijker 25 november 2015 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Klimaatverandering en effecten op het bomenbestand

Klimaatverandering en effecten op het bomenbestand Klimaatverandering en effecten op het bomenbestand Presentatie Arthur Wopereis en Henk Puijk Platform Water Vallei en Eem Wageningen 15 december 2016 1. Inleiding 2. Onderzoeksvragen 3. Verandering van

Nadere informatie

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst.

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst. BOMEN EFFECT ANALYSE HART VAN BRABANTLAAN SPOORZONE PROJECT GEMEENTE TILBURG BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338

Nadere informatie

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 opdrachtgever De Maaihoeve B.V. contactpersoon A.G.J.T. van Veluw

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL

BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Thale Roosien Paraaf : Telefoonnummer

Nadere informatie

document; DO Bomen effect analyse

document; DO Bomen effect analyse document; DO.1004 1312 Bomen effect analyse datum; 03/10/2014 Bomen Effect Analyse hockeycomplex Oosterplasweg s-hertogenbosch Opdrachtgever: Gemeente s-hertogenbosch Contactpersoon: Dhr. H. (Hans) Verkammen

Nadere informatie

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Eindhoven Meneer T. Schoester Datum: februari 2010 Projectnummer: 20091932 Status rapport: concept, februari

Nadere informatie

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 111111111111111111 III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 Aan de bewoners van de Jan van Goyenkade 1 t/m 8, 78 en 7C, Paul Cézannestraat 31 en 33, Paulus Potterhof 18 t/m 21, Saenredamstraat 50 t/m 53 gemeente

Nadere informatie

KNELPUNTEN BIJ HET UITVOEREN VAN HET VOORLIGGEND ONTWERP

KNELPUNTEN BIJ HET UITVOEREN VAN HET VOORLIGGEND ONTWERP Bomenstichting Uiterwaardenstraat 308 1079 DB Amsterdam betr: behoud wilgen tijdelijke rechtbank Fred. Roeskestraat e-mail: info@bomenstichting.nl Amsterdam, 9 september 2015 Geachte bestuursleden van

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID

BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID BOOMONDERZOEK IEPEN ATRIUM VERPLANTBAARHEID Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Zuidas mevrouw R. van Schooneveld Projectnummer : P15043 Datum : 16 april 2015

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG In verband met herinrichting Opdrachtgever: Natuurbeleven BV Mark Kuiper Projectnummer : P15122 Datum : 29 juni 2015 Auteur Controle : T. van de Wiel : B. Stoffer. M.

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1.

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. project: Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: 21-12--2011 opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. INLEIDING Eljans Vastgoed B.V. te Twello is voornemens op de

Nadere informatie

Besteksomschrijving;

Besteksomschrijving; Besteksomschrijving; BELUmat beluchtingsmat Ter bevordering van de zuurstofvoorziening en om de bodemgassen af te voeren dient gebruik gemaakt te worden van een driedimensionale nylon structuurmat, dikte

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven Opdrachtgever EMM Vastgoed BV Contactpersonen L. van Aken Projectnummer 15103 Object Locatie Ellertsveldstraat en Huizingalaan ter hoogte

Nadere informatie

E t t e k o v e n. V e l d m. M o n t g o m e r y w e g 4 4. S o e s t e r b e r g. B E A i n l a n d s e e i k. R a p p o r t n r : 16029

E t t e k o v e n. V e l d m. M o n t g o m e r y w e g 4 4. S o e s t e r b e r g. B E A i n l a n d s e e i k. R a p p o r t n r : 16029 E t t e k o v e n V e l d m. M o n t g o m e r y w e g 4 4 S o e s t e r b e r g B E A i n l a n d s e e i k R a p p o r t n r : 16029 P r o j e c t n u m m e r 16029 O n d e r w e r p BEA inlandse eik

Nadere informatie

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed blad -1- Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed 17.1 Bestemmingsomschrijving 17.1.1 Algemeen De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),

Nadere informatie

Kuubs Groeiplaats voorbereiden/verbeteren

Kuubs Groeiplaats voorbereiden/verbeteren Kuubs Groeiplaats voorbereiden/verbeteren Voldoende Kuubs Bomen zijn ingesteld op leven in een bos. Hoeveel kubieke meters ondergrondse groeiruimte is nodig om bomen in een bebouwde omgeving te laten overleven

Nadere informatie

Boomcategorieën en Afwegingscriteria

Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën Op basis van de puntenwaardering in het toetsingsformulier worden een aantal categorieën onderscheiden: 1. > 50 punten: Nationaal groenmonument of Gemeentelijk

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT Waardebepaling bestaande bomen In het plangebied is in september 2015 een inventarisatie van de bestaande bomen doorgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn

Nadere informatie

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie inclusief waardebepaling van het oude LTS-terrein te Uden. Ing. R.M.M. Vos Augustus 2014 0 Colofon: Status: Definitief Versie: 2.0 Datum:

Nadere informatie

Grondwater en de fundering van uw huis

Grondwater en de fundering van uw huis Grondwater en de fundering van uw huis Vlak onder de grond is de bodem verzadigd met water: dit is het grondwater. Als uw huis houten funderingspalen heeft of géén funderingspalen, dan kan een lage grondwaterstand

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch. Referentienummer : BD14392.251. Datum afronding : 27 mei 2014

BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch. Referentienummer : BD14392.251. Datum afronding : 27 mei 2014 / BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch Referentienummer : BD14392.251 Opdrachtgever : Heijmans Vastgoed BV Datum afronding : 27 mei 2014 BOMEN EFFECT ANALYSE 4 BOMEN,

Nadere informatie

Onderwerp. Datum : 19 maart 2015 Projectnummer : 211x07324

Onderwerp. Datum : 19 maart 2015 Projectnummer : 211x07324 Onderwerp Inpassings- en beplantingsplan van parkeerplaats en bebouwing, en legaliseren bestaande bebouwing t.b.v. een seksinrichting aan de Roermondseweg 203 te Weert Datum : 19 maart 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bomen. Plantgoed en kwaliteit

Bomen. Plantgoed en kwaliteit Bomen Plantgoed en kwaliteit bosplantsoen; spil; veer; hoogstam (halfstam, laagstam); solitair; meerstammig. Type plantgoed Het type plantgoed is afhankelijk van de standplaats, de soort, de aangeplante

Nadere informatie

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Arnhem, augustus 2014 Opdrachtgever: Gem. Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Grondzaken t.a.v. W. Dekker Opdrachtnemer: Prohold BV G.J. van Prooijen

Nadere informatie

Verslag 2 e informatieavond

Verslag 2 e informatieavond Verslag 2 e informatieavond Projectnaam RP1217 Herinrichting Lekkerbeetjenlaan Opdrachtgever gemeente Vught Projectnummer T1133HA1 Contactpersoon de heer G. Franssen Documentnummer T1133HA1_140403 BV04

Nadere informatie

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Conclusie en advies..3

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Opname betreft raming sloopkosten woningen en bedrijven Definitief Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, mede namens Gemeente Moerdijk en Het Rijk Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Beplantingsplan 2 Te behouden beplanting Kootwijkerdijk 12 te behouden zomereiken te behouden gewone esdoorn te

Nadere informatie