GLASNET NIEUWKOOP. Het glasvezelnetwerk voor bedrijven op industrieterrein De Olm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GLASNET NIEUWKOOP. Het glasvezelnetwerk voor bedrijven op industrieterrein De Olm"

Transcriptie

1 GLASNET NIEUWKOOP Het glasvezelnetwerk voor bedrijven op industrieterrein De Olm m ondern en duu aa em rz Een initiatief van Stichting Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop in samenwerking met De Commerciële Club Nieuwkoop Nieuwkoop

2 ADVIESGROEP GLASNET NIEUWKOOP Actieve bestuursleden Adviseurs Rob Wilders Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop Voorzitter Remco Driessen Vink Bouw Nieuwkoop Michael Soederhuizen Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop Secretaris Stephan Krimpenfort Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop Penningmeester Ton de Kleer Grofsmederij Ronald Paape, Wed. J. de Bruyn & zonen Jan Oor Commerciële Club Nieuwkoop Voorzitter Henk van Vliet, Gebroeders Bodegraven Sander Bijlhout Ecomediagroep Wat is de rol van de adviesgroep? Als bestuur van DON willen we nooit over één nacht ijs gaan. Alle voor- en tegens willen we op een gedegen manier afwegen. Door een brede adviesgroep samen te stellen maken we gebruik van elkaars expertise en voorkomen we een zogenaamde tunnelvisie. Daarnaast is de adviesgroep bereid om u een eventuele toelichting te geven op de plannen vanuit hun eigen perspectief. Het staat u vrij om met een van hen contact op te nemen. Ondernemers onder elkaar vinden het nu eenmaal soms prettiger om bepaalde zakelijke aangelegenheden te bespreken met medeondernemers die ze kennen.

3 GLASVEZEL, DAT DOEN WE SAMEN OP DE OLM! In opdracht van de Commerciële Club Nieuwkoop heeft Stichting Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop (DON) een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheden om geïnteresseerde bedrijven op Industrieterrein De Olm gezamenlijk aan te sluiten op een snelle internetverbinding. De resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn op maandag 7 juli 2014 gepresenteerd aan een twintigtal ondernemers. Na de presentatie gaf 90% van de aanwezige ondernemers aan om deel te willen nemen aan een gezamenlijk initiatief om bedrijven op Industrieterrein De Olm aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u downloaden via onze website -> downloads. Op initiatief van DON is een adviesgroep samengesteld, bestaande uit ICT specialisten van de volgende zes bedrijven: Gebroeders Bodegraven, Vink Bouw Nieuwkoop, Grofsmederij, Weduwe J. de Bruin, Omefa en Ecomediagroep. Tevens zijn de bestuursleden Rob Wilders en Michael Soederhuizen van DON en Jan Oor, voorzitter van De Commerciële Club Nieuwkoop actief betrokken bij deze adviesgroep. Op initiatief van DON hebben we een plan ontwikkeld onder de naam GLASNET NIEUWKOOP, een collectief project om een onafhankelijk en open glasvezelnetwerk te realiseren op Industrieterrein De Olm. Alle bedrijven stellen wij in staat om deel te nemen aan dit project. In deze informatiebrochure beschrijven we het project en geven we antwoord op de vele vragen die ons de afgelopen tijd vanuit de ondernemers hebben bereikt. Indien uw bedrijf ook interesse heeft om deel te nemen aan dit collectieve project verzoeken we je vriendelijk om bijgaand bestelformulier aan ons te retourneren. Indien je geen interesse hebt zouden we graag een verklaring van geen deelname van je willen ontvangen. Op deze manier kunnen we mogelijke onduidelijkheden in de toekomst voorkomen. Namens het bestuur van DON Rob Wilders (voorzitter) Michael Soederhuizen (secretaris) Stephan Krimpenfort (penningmeester) Jan Oor (namens CCN)

4 Waarom een snellere verbinding? Op de eerste plaats hebben ondernemers op De Olm aangegeven dat ze behoefte hebben aan een snelle internetverbinding. Nu hebben we alleen de keuze uit een ADSL verbinding: het oude telefoonnetwerk. Door de lange afstand tot de wijkcentrale, het feit dat de ADSL verbinding gedeeld wordt met 20 anderen en de uploadsnelheid veel lager is dan de downloadsnelheid knelt de verbinding steeds vaker. Het gebruik van videobeelden, cloud computing, online diensten, online beveiliging, het beheer van webshops en uploaden van foto of filmmateriaal zijn hiermee gewoonweg niet werkbaar of soms zelfs niet mogelijk. Een opsomming van activiteiten waarvoor u in de toekomst een snelle verbinding nodig heeft: Communicatie: Voice Over IP (VOIP), WebEx, Videoconferencing Veiligheid: WebCamera s, terrein-bewaking Organisatorisch: Cloud computing, Cloud telefonie, VPN verbindingen, thuiswerken, onlineback-up, virtuele desktop, online opleidingen en trainingen (o.a. door serious gaming) Commercieel: E-commerce, internet, webshop, remote services, instructie-video s, apps, web to print, beeldbank, videobank Supply Chain integratie: Coöperatief design, collectieve supply chain informatiesystemen Wat is GLASNET NIEUWKOOP? GLASNET NIEUWKOOP is een initiatief van Stichting Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop in samenspraak met de Commerciële Club Nieuwkoop. Het netwerk komt tot stand door een samenwerking met FiberRevolution. FiberRevolution werkt op basis van een coöperatieve grondslag, waarbij de maandelijkse aansluitprijs op termijn kan dalen met maximaal 30% (alleen voor initiële deelnemers). Waarom glasvezeltechnologie? In feite hebben we de optie uit twee mogelijkheden voor snel internet: glasvezel en kabel (koper via coax). Het grootste verschil tussen glasvezel en kabel is dat kabelaanbieders zowel het netwerk beheren als de diensten erover aanbieden. Ook is er op de kabel in een regio maar één aanbieder (ZIGGO) actief. Het glasvezelnetwerk daarentegen is een open netwerk. Iedere aanbieder kan zijn diensten via dat netwerk aanbieden. Je hebt dus de keuze uit meerdere leveranciers van diensten. Een voordeel van glasvezel ten opzichte van kabel is dat de uploadsnelheid bij glasvezel in theorie gelijk is aan de downloadsnelheid. Bij kabel is dat niet het geval: daar is de uploadsnelheid veel lager. De uploadsnelheid (het plaatsen van informatie) is in tegenstelling tot particulier gebruik voor bedrijven van een groter belang. Een kabelaansluiting deel je met anderen, vaak met 10 of 20 andere bedrijven. We noemen dit het versnijden van de kabel. Als je op piekmomenten gezamenlijk gebruik maakt van het netwerk, kan de snelheid behoorlijk dalen. Kabelaanbieders garanderen vaak 80% beschikbaarheid, maar dat is gemeten over een langere periode. Op piekmomenten kan de effectieve snelheid soms met 50% tot 80% teruglopen. Bij glasvezelnetwerk dat we in dit project voor ogen hebben is dit niet het geval. Daar hebben we te maken met een 1:1 verbinding. Een 40Mb netwerk kan daardoor vele malen sneller zijn dan een 200/20 Mb netwerk. Maar misschien nog het belangrijkste argument om te kiezen voor een open, onafhankelijk netwerk zijn de aansluitkosten. De kosten om aangesloten te worden op de coax kabel van Ziggo bedragen tenminste 800 euro eenmalig, mits 60 bedrijven op het terrein meedoen. Indien minder bedrijven aansluiting wensen, kan dit oplopen tot euro en meer. Eerlijkheidshalve dient wel vermeld te worden dat de maandelijkse abonnementskosten van coax doorgaans lager liggen.

5 Waarom dit gezamenlijke project? Op de eerste plaats omdat het aansluiten van een collectief netwerk vele malen goedkoper is dan een individuele aansluiting. Ter vergelijk: als u nu een glasvezelnetwerkaansluiting wenst van KPN, dan betaalt u tussen de en euro aansluitkosten en afhankelijk van de gewenste snelheid tussen de 300 en euro per maand aan abonnementskosten. Indien u instapt in dit collectieve project betaalt uw bedrijf 199 euro aansluitkosten en een bedrag van 149 en 199 per maand voor abonnementskosten. Dit laatste is afhankelijk van de gewenste snelheid. Welke mogelijkheden hebben we om een collectief glasvezelnetwerk aan te leggen? Uit onderzoek hebben we vastgesteld dat er in feite drie mogelijkheden zijn om een gezamenlijk glasvezelnetwerk aan te leggen: 1. Uitvoering door commerciële partijen (bijvoorbeeld KPN, ZIGGO of Xenosite). 2. Uitvoering door het opzetten van een zelfstandige coöperatie (operatie en exploitatie zelf doen). 3. Uitvoering door te opereren als een collectief (operatie en exploitatie uitbesteden). Indien we kiezen voor uitvoering door commerciële partijen zijn we in feite afhankelijk van hun diensten. Men zegt dat het netwerk open is voor iedere andere dienstenaanbieder, maar in de praktijk worden astronomische bedragen gerekend indien een andere aanbieder gebruik wenst te maken van de kabel. In een onafhankelijke uitvoering hebben we de optie tussen een coöperatief en een collectief netwerk. Bij een coöperatief netwerk dienen we als ondernemers alles zelf te regelen (vergunningen, financiering, onderhoud, contractbeheer, calamiteitenbeheer, rapportages, wet- en regelgeving, etc). Een collectief netwerk heeft hetzelfde karakter als een coöperatief netwerk, met dat verschil dat we de gehele operatie en exploitatie uitbesteden bij een derde partij die kennis van zaken en ervaring heeft. Waarom kiezen we voor een collectieve aanpak? Hoe meer bedrijven deelnemen aan dit collectieve project, des te voordeliger zijn de maandelijkse kosten. De staffelkorting kan oplopen tot 30%. Een collectieve aanpak loont dus. Wat is de rol van de operationele beheerder? Waarom FiberRevolution? FiberRevolution organiseert en beheert open zakelijke glasvezelnetwerken binnen Nederland en is aangesteld door Rabobank CIF (NL pensioenfondsen: oa. PGGM en ABP) om als operationeel beheerder te fungeren voor een nieuwe collectief glasvezel model. Door de collectieve aanpak in nauwe samenwerking met de lokale ondernemersvereniging en gemeente kunnen verkoop- en beheerkosten beheerst worden. Daarmee worden scherpe eenmalige en maandelijkse aansluittarieven mogelijk. Nb door de gehanteerde coöperatieve grondslag kunnen op termijn de maandprijzen tot maximaal 30% dalen. FiberRevolution levert geen diensten maar connecteert automatisch op een of meer digitale marktplaats(en). Hiermee is het netwerk echt open en zijn alle Service Providers welkom. Afgelopen jaren zijn op tientallen bedrijventerreinen open netwerken gerealiseerd waarop momenteel meer dan bedrijven actief zijn.

6 FiberRevolution werkt op basis van een coöperatieve grondslag en zal bij extra aansluitingen op het lokale netwerk de maandelijkse aansluitprijs op basis van de gepubliceerde staffelkorting automatisch bijstellen. Deze staffelkorting wordt alleen verleend aan bedrijven die vanaf de initiëringsfase deelnemen aan het project. Het glasvezelnetwerk dat FiberRevolution aanlegt voor de bedrijven op De Olm, is volledig Open: dit betekent dat men optimale keuzevrijheid heeft diensten bij welke Service Provider af te nemen. GLASNET NIEUWKOOP realiseert op verzoek VLAN verbinding met de gekozen dienstverlener. Wat zijn de afspraken met FiberRevolution? Het netwerk opereert onder de naam GLASNET NIEUWKOOP, powered by FiberRevolution; FiberRevolution exploiteert het netwerk en verzorgt alle communicatie rondom glasvezel; Het signaal van GLASNET NIEUWKOOP wordt automatisch afgeleverd op een of enkele Amsix datacenters/marktplaats; Internet toegang wordt niet meegeleverd met de glasvezelaansluiting. Uw automatiserings- of Telecombedrijf kan u hierover adviseren. Bij meer netwerkaansluitingen treedt de GLASNET NIEUWKOOP staffelkorting in werking; De staffelkortings-tabel wordt bij aanleg van het netwerk gepubliceerd; Website wordt opgezet en onderhouden; Het beheer en de nazorg verzorgt FiberRevolution in samenwerking met de lokale ondernemers; FiberRevolution stelt een Glasnet Nieuwkoop Glasvezel Coördinator beschikbaar. Wat zijn uw kosten om deel te nemen aan GLASNET NIEUWKOOP? BANDBREEDTE Instap 40 Mbps Basis 100 Mbps Hoog 250 Mbps MAANDKOSTEN BIJ CONTRACTPERIODE 5 JAAR 149,00 169,00 199,00 MAANDKOSTEN BIJ CONTRACTPERIODE 3 JAAR 159,00 179,00 209,00 Éénmalige aansluitkosten Bijdrage aan technische ontwerpplan 199,00 (alleen van toepassing bij initiële deelname) 250,00 (te voldoen aan Stichting DON) Wat zit er in het GLASNET NIEUWKOOP abonnement? In het abonnement zitten de volgende componenten: twee glasvezels afgemonteerd in meterkast één switch/cpe met 4 UTP poorten voor koppeling met inpandige bekabeling één symmetrische ethernet verbinding 1:1 met vaste bandbreedte: 40, 100 of 250 Mbps het signaal wordt afgeleverd op de Amsix, Amsterdam de verbinding kent een zeer hoge beschikbaarheid 99,90% professionele ondersteuning en beheer, standaard abonnement periode is 5 jaar ofwel 60 maanden monitoring 7 x 24 en spoed herstel volledig vrije keuze Service Provider staffelkorting tot maximaal 30% bij meer deelname op het netwerk één centraal contactpersoon: Glasvezel Coördinator Waarom een technisch ontwerp plan ten bedrage van euro? Om te kijken voor een technische en financiële haalbaarheid dienen we technisch plan op te laten stellen door een adviesbureau. Dit coördineert Stichting DON. De kosten hiervoor bedragen euro. Indien u initieel wenst mee te doen aan GLASNET NIEUWKOOP ontvangt u van Stichting DON een nota van 250,00. Dit bedrag kan niet worden gerestitueerd indien het plan voor GLASNET NIEUWKOOP onvoldoende interesse kent. Is er een minimale deelname vereist? Om een financieringsaanvraag te doen bij Rabobank CIF, dienen zich voor een financiële haalbaarheid tenminste 20 tot 30 bedrijven initieel aan te melden. Onder dit aantal is het project financieel niet haalbaar en zal in dat geval derhalve moeten worden stopgezet. Willen bedrijven dan toch aangesloten worden op GLASNET NIEUWKOOP, dan dienen veel hogere aansluitkosten afgerekend te worden. Ook de maandelijkse kosten zullen dan aanzienlijk hoger liggen.

7 Waarom zijn de kosten veel lager voor GLASNET NIEUWKOOP dan de gangbare marktprijzen? De financiering wordt gedaan door Rabobank CIF, die de penvoerder zijn voor een aantal pensioenfondsen (oa. PGGM en ABP). Deze partijen prefereren een robuust en bescheiden lange-termijn rendement. Voorts kan de operationeel beheerder door de intensieve samenwerking met Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop en de lokale spelers efficiënter hun dienstverlening uitvoeren. Wat zijn bijkomende kosten? Let op: internet toegang wordt niet meegeleverd met de glasvezelaansluiting. U dient dit door uw eigen provider te laten regelen. Dit varieert van circa acht euro tot enkele tientjes per maand, afhankelijk van uw capaciteitsbehoefte. Uw automatiserings- of Telecombedrijf kan u hierover adviseren. Verder is ook Splinter Voice en Data zijdelings bij dit project betrokken. Zij ontwikkelen thans diensten die ze aan GLASNET NIEUWKOOP in collectiviteit aanbieden. Neem hierover contact op met Gerrit Splinter. Wat zijn uw voordelen om deel te nemen vanaf de initiëringsfase? Bedrijven zijn uiteraard vrij om deel te nemen aan dit project. Ook bestaat er een mogelijkheid om later in te stappen. Echter, latere toetreders delen dan niet mee in de voordelen. De kosten van een latere aansluiting op GLASNET NIEUWKOOP bedragen ten minste euro plus de kosten voor fysieke aansluiting. Afhankelijk van de complexiteit kunnen deze oplopen tot wel euro en hoger. Bedrijven die later deelnemen aan GLASNET NIEUWKOOP zullen ook niet direct een korting op de maandelijkse abonnementskosten ontvangen. Deze bedrijven betalen het volledige bedrag. De korting wordt verstrekt aan initiële deelnemers. Er bestaat een mogelijkheid om wel direct fysiek aangesloten te worden op GLASNET NIEUWKOOP, maar de verbinding nog niet te activeren. Echter, dient u zich dan wel te verplichten om tenminste binnen 15 maanden na oplevering van het netwerk te activeren. De eenmalige aansluitkosten bedragen in dat geval 650,00. Bij voortijdige beëindiging van het contract betaalt u een exit fee voor de resterende maanden van de contractsperiode, tenzij u verhuist binnen het bestaande netwerk. Om alle onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen vragen wij bedrijven die niet willen deelnemen in GLASNET NIEUWKOOP een afstandsverklaring te willen ondertekenen. Kunnen ook particulieren deelnemen aan dit project? Nee, particulieren kunnen niet deelnemen aan GLASNET NIEUWKOOP. U dient ingeschreven te staan bij de KvK als onderneming en op het industrieterrein gevestigd te zijn. Overigens is een glasvezelnetwerk voor particulieren ook technisch gezien van een andere aard en opzet. Voor bedrijven in de directe omgeving van Industrieterrein De Olm wordt tijdens de technische ontwerpfase nader onderzoek gedaan. Stichting DON stelt zich daarbij op het standpunt dat deze bedrijven tegen dezelfde condities aangesloten moeten kunnen worden. Hoe kunt u deelnemen aan GLASNET NIEUWKOOP? Door bijgaand bestelformulier in te vullen en voor 18 augustus te retourneren naar het correspondentieadres van Stichting DON: Stichting DON Postbus AA Nieuwkoop Meer weten? Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met een van de genoemde leden van de adviescommissie.

8 en rz duu m ondern em aa Nieuwkoop Stichting Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop Postbus AA Nieuwkoop

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Over CBizz CBizz is een innovatieve internetprovider en erkend telecombedrijf dat een breed pakket van diensten aan de zakelijke markt levert, variërend

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Visiedocument Regio Rivierenland In samenwerking met ICTRecht Auteursrecht en disclaimer Dit werk is uitgebracht onder de CC BY-SA 4.0 licentie. ICTRecht

Nadere informatie