Verslagen van de workshops van de Roeidag op 29 oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagen van de workshops van de Roeidag op 29 oktober 2005"

Transcriptie

1 Verslagen van de workshops van de Roeidag op 29 oktober 2005 Workshopronde 1 Sponsorwerving. Als workshopbegeleider was Martin van Kesteren aanwezig. Als spreker was Koj Koning uitgenodigd om te vertellen over de manier waarop bij de roeiclub TOR wordt omgegaan met sponsoring. Bij TOR zijn een aantal leden bezig met sponsering. Er was een sponsorplan, maar daar werd weinig meegedaan. Bij de bouw van een nieuw onderkomen voor de club werd besloten om de sponsoring grondig aan te pakken. Er werd gekeken wat in natura gesponsord kon worden door leden die een eigen bedrijf hebben en door de al aanwezige contacten. Dat leverde bijvoorbeeld een nieuwe keuken op. Vooral binnen de verenging bekijken wie wat voor je zou kunnen doen. Wel moet je sponsors iets terug geven. Naamsvermelding, een activiteit. Ook kun je leden kleine zaken laten sponsoren. Zoals een deel van een tafel, stoelen, vloertegels, e.d. En hier dan ook vermelden wie de sponsor is. Daarna kun je nog naar grotere bedrijven gaan en kijken of zij wat voor je kunnen betekenen. Dan kun je zaken aanbieden als een personeelsfeest of een andere grote activiteit of een reclame uiting. Verder kun je als je geen bedrijven kent, eens gaan praten met een wethouder sportzaken in je gemeente. Deze mensen kennen een heleboel bedrijven die je zouden kunnen helpen. Ook kun je eenmalige fondsen opzoeken. Er is een boek met fondsen. Waarin je kun zoeken naar een passend fonds. Dit gaat vaak over thema s. Verenigingen die vragen hebben kunnen altijd contact met TOR opnemen, want hun ervaringen willen ze wel delen. Ook op de toekomstige website. Workshopronde 2 Sponsorwerving. Geen verslag Workshopronde 1 Accommodaties Aanwezige verenigingen: Amycus, ARC, De Eem, DDS, Amenophis, Phocas, Saurus, Skadi, Willem III en Vada. De presentatie ter illustratie van het onderwerp werd verzorgt door Amycus uit Almelo. Amycus heeft de afgelopen jaren zorgvuldig gewerkt aan het opzetten van een prachtige accommodatie aan het Twentekanaal. Doelstellingen bij deze nieuw-/verbouw waren o.a. toename van de loodscapaciteit, uitbreiding van de kadecapaciteit en het creëren van goede sanitaire voorzieningen. Dit alles moest worden gerealiseerd zonder lastenverhoging voor de leden. Amycus stelde een bouwpastoor aan. Deze persoon was verantwoordelijk voor de coördinatie rondom de bouwactiviteiten. Belangrijkste advies dat door Amycus werd aangedragen was het optimaal benutten van de relaties. Amycus heeft veel kunnen realiseren doordat relaties materiaal en arbeid wilden investeren. Voordeel van dergelijke sponsoring is dat deze onbelast is. Als tegenprestatie kregen bedrijven een roeiclinic aangeboden. Een dergelijke roeiclinic bestaat o.a. uit een ergometerpresentatie, roei-instructie, teambuildingpresentatie, borrel en BBQ. Na afloop van de presentatie stelde Jan Karel Mak de vraag: Welke voorwaarden moeten er worden gecreëerd om verenigingen de mogelijkheden te verschaffen, zodat zij in de toekomst hun accommodatie kunnen uitbreiden of vernieuwen? Als belangrijkste voorwaarden werden informatieverschaffing rondom subsidies/financiering en adviezen en ondersteuning bij vergunningaanvragen aangedragen. De adviezen op financieel en subsidiegebied zouden kunnen worden gepubliceerd op de website van de KNRB. Jan Karel benadrukt dat de KNRB rondom planologische kernbeslissingen e.d. altijd een reactieve houding heeft aangenomen. Op dit moment ontbreken de middelen om pro-actief te handelen. Hij zou graag zien dat de KNRB in dergelijke gevallen een constructieve benadering toepast: De KNRB zou moeten fungeren als een uitwisselingsdepot voor kennis en informatie. Daarnaast wil men actief ingaan op hulpvragen van de verenigingen en waar mogelijk ondersteuning verlenen en gerichte bestuurlijke druk uitoefenen.

2 Vorig jaar is de KNRB uit het Watersportverbond gestapt. De bond had niet het geval dat het Watersportverbond in voldoende mate de roeibelangen verdedigde. De KNRB wil niet onder de voorwaarden die het Watersportverbond stelt samenwerken. Vandaar dat de samenwerking op dit moment op een laag pitje staat. De KNRB is wel in gesprek met de regionale roeibonden over een toekomstige herstructurering van de roeisport in Nederland. Op dit moment verschillen de regionale bonden sterk in mate van activiteit. De KNRB wil graag naar een meer logische structuur met een goede taakverdeling tussen de nationale en regionale bonden. Workshopronde 2 Accommodaties Geen verslag Workshopronde 1 Materiaal In deze workshop werd het botenbeheersysteem van RIC behandeld. In dit systeem worden punten toegekend aan de kwaliteit van de boten. Aan de hand daarvan en van het ideale aantal van een bepaalde soort boot, wordt een aankoop-/onderhouds-/verkoopvoorstel gemaakt. De aanwezigen focusten helaas vooral op het budget van de vereniging en niet op het systeem. Het systeem is voor elke vereniging werkbaar, ook voor verenigingen die niet elk jaar nieuwe boten kunnen kopen. Verder kwam er uit de discussie dat er een platform moet komen voor kennisdelen, wat zijn de leveranciers, welke prijzen hebben ze, en welke ervaringen hebben de verenigingen met het materiaal en de service. Er is bovendien behoefte aan een materiaaldag, en een beurs, waar bekend wordt gemaakt wat waar te koop is voor hoeveel, en eventueel ook wat er te leen of te huur is. Tijdens deze workshop werd het wel en wee rond de Beuk, het in 1997 gebouwde botenhuis van Proteus-Eretes behandeld. De volgende punten kwamen aan de orde: Gebruik kennis binnen je vereniging- waarom iets duur inhuren als je het al in huis hebt. Zorg dat je de financiering op orde hebt, je kunt met sparen beginnen lang voordat je bouwplannen concreet zijn. Weet wanneer je een professional in moet huren- als je niet zeker weet of je het zelf kunt, huur dan kennis en ervaring in. Gebruik ook hiervoor je netwerk. Als je een professional inhuurt, zorg dat hij kan wat je wilt. In dit geval was er een architect ingehuurd die niets van roeiloodsen snapt. Is niet handig. Kijk wat je zelf kunt doen, en waar je kunt bezuinigen. Zorg dat alle betrokkenen, in dit geval de buren, de TU, de gemeente op tijd op de hoogte zijn en mee kunnen en gaan denken. De door Jan-Karel Mak uitgelichte punten waren de volgende: Gebruik je relaties, ook in het bestuurlijke vlak, en zorg dat je verstand hebt van bouwen en wat daarbij komt kijken. Heb je dat niet zelf, huur dat dan in. Verder kwamen er verhalen van andere verenigingsvertegenwoordigers aan de orde: Voor TOR was dit een herkenbaar verhaal, is er een handboek voor het inrichten van accommodaties? MdR heeft 10 jaar met de gemeente gediscussieerd over nieuwbouw en nieuwe vlotten. De Hunze heeft een nieuw, mooi gebouw, is erg mooi, maar niet praktisch. Is onder architectuur gebouwd en dus beschermd, en ligt in de binnenstad. Het gebouw is nu al te klein, maar mag niet uitbreiden. Ze hebben een bijzonder vlot. Tip: zorg voor standaardvlotten, want dat is veel goedkoper te vervangen. De Laak zit op een bedrijventerrein, ze zijn uit hun jasje gegroeid. Ze hebben nog geen concrete bouwplannen, maar zijn wel bezig met zich oriënteren bij de wethouder. Wellicht is er samenwerking mogelijk met een sportschool. Die Leythe heeft 5 jaar geleden accommodatieverbetering gehad. Er is een nieuwe soos gebouwd, de oude soos is als uitbreiding van de loods gebruikt, en is nu al te klein. In deze workshop is het roeiwater onderbelicht, de gemeente Leiden heeft plannen die ten koste gaan van het roeiwater. BSV Scylla is bezig een locatie te vinden, ze zitten nu nog bij Dudok. Het is een jonge vereniging die ook nog bezig is een netwerk op te bouwen. De NSRF wil weten wat de knelpunten bij de verenigingen zijn. Asopos de Vliet zit nu in een tijdelijke locatie. Het gebied wordt herontwikkeld, en ze zijn druk bezig met onderhandelen met de gemeente.

3 Okeanos heeft problemen ondervonden met de verbreding van de bosbaan. Dat zorgde voor veel vertraging. Ze hebben 5 jaar in een tijdelijke sociëteit gezeten. De bedoeling was dat ze in 2003 klaar zouden zijn, en dat samen met het OTC zouden bouwen. Dat kon wel, niet, wel, niet. Ze hebben last gehad van de wispelturigheid van de KNRB en de gemeente. Het handboek accommodaties is in mei 2005 gereed gekomen, het is staat op de KNRB-site. Het behandelt het voorbereiden, situeren, de veiligheid van het gebouw. Het gaat ook in op de uitvoering, het onderhoud en het beheer. Het gaat echter niet expliciet in op hoe je een nieuwbouw organiseert, hoe het bestuurlijke krachtenspel ligt en waar en subsidies zijn. Op de vraag op welk terrein de KNRB hulp zou kunnen of moeten bieden kwam het antwoord dat de KNRB zou moeten bemiddelen bij of ondersteunen in conflicten met gemeente of bouwer. Historisch is het zo dat de bond reactief werkte en dat er alleen een brief kwam om de vereniging te ondersteunen bij zijn lobby. Idealiter zou de bond proactief zijn, en bij de gemeentes, de provincies, de ministeries etc. alles bijhouden, maar dat kan helaas niet. Het streven is dat er constructief gewerkt wordt. Als de KNRB iets hoort, dan erin duiken en het spel actief spelen. Dit is bijvoorbeeld bij Hemus en DDS gebeurd. De KNRB is ook actief bij het ontwikkelen van roeiwater: de roeibaan bij Rotterdam en Groningen. Anderszins is de KNRB een platform voor kennis. Die moet beschikbaar komen door actieve bemoeienis bij het ontsluiten van kennis, ook over subsidies. Zo zijn er de SNS, de groenfinanciering en leader plus, de Johan Cruijffoundation, en is er geld voor gehandicaptensport. Provincies doen niet meer aan accommodatiesubsidies, dit ligt bij de gemeentes. Binnen de gemeenteraad moet je de instanties op de hoogte brengen van plannen. De KNRB kan van hulp zijn om een vuurtje aan te wakkeren. Er zijn fondsen, die moet je alleen aan zien te boren. Speel actief een rol, zorg dat je vooraf goed lobbiet, en roep eventueel de hulp van de bond in. Contact opnemen kan via het bondsbureau of via de MDB ers. Punten die bij nieuwbouw belangrijk zijn: Kan een aannemer omgaan met zelfwerkzaamheid? Snapt de architect een roeiclub? Zorg dat de gemeente je ruim voordien kent, laat bijvoorbeeld de wethouder een boot dopen. Als je roeiclinics organiseert, moet je daar belasting over betalen, als je het sponsorbijeenkomst noemt hoeft dat niet. In Zuid-Holland is een nieuw plan voor vaarwegen opgesteld, hierbij zijn de roeiers genegeerd. PE heeft contact met Schuttevaer gezocht, samen met de gemeente hebben ze gezorgd dat er mogelijkheden zijn. Het KNWV behartigt de belangen van zeilers, motorbootjes en vissers. Soms lopen de belangen parallel, maar soms staan ze ook lijnrecht tegenover elkaar, er wordt een gezonde afstand tot het KNWV gehouden. De regionale bonden zijn niet allemaal even actief. Als de regelgeving wijzigt, geeft de KNRB het door aan de leden via de ledenpost zodra ze daar zelf van verneemt. Er wordt gevraagd om de beschikbaarheid van draaiboeken, en een website waarop alles eenvoudig te vinden is. Dan gaat het om bestuurlijke informatie, regelgeving en financiële informatie. Workshopronde 2 Materiaal De workshop werd gegeven door bestuurslid Arnout Emke met veel assistentie van de materiaalcommissaris van RIC René Nolen. Bij het voorstellen van de aanwezigen bleken daar veel materiaalcommissarissen van de diverse verenigingen bij te zijn. Arnout opende de workshop met de vraag of er bij meer verenigingen belangstelling bestond voor een handig systeem om via internet boten te reserveren. Een aantal verenigingen heeft al zo'n systeem. Er is dus ervaring mee. Voor andere grote verenigingen kan dit interessant zijn. Verenigingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich bij Arnout melden. Een ander punt is dat er wellicht meer centraal aan ontwikkeling en bestelling van botenwagens gewerkt kan worden. De eisen daarvoor worden in 2006 aangescherpt, waardoor bestaande botenwagens niet meer voldoen of althans sommige boottypen niet meer daarop vervoerd kunnen worden. Verenigingen die mee willen doen aan een project botenwagen kunnen zich melden bij Arnout/KNRB, terwijl er ter plekke ook een intekenlijst aanwezig was. Uit de aanwezigen kwamen aan het eind van de workshop nog de volgende punten; a. Er is behoefte aan de organisatie van (regionale) cursussen voor materiaalcommissarissen c.q. leden van materiaalcommissies.

4 b. Er is behoefte aan (regionale) centrale werkplaatsen voor botenonderhoud. Bij de ZHRB is men al bezig met een dergelijk plan. Ook hier worden veiligheids-/milieu-eisen aangescherpt en sommige werkzaamheden kunnen niet meer op de verenigingen zelf uitgevoerd worden. c.er is behoefte aan een inventarisatie van alle firma's die boten bouwen en hun prijzen en de ervaringen van verenigingen met die firma's. Dit kan ook via de nieuw te bouwen kenniswebsite van de KNRB gebeuren. d. Als de KNRB boten van haar vloot in de verkoop doet moet daar ook door verenigingen buiten het enge kringetje van Amsterdam/Bosbaan op gereageerd kunnen worden. e. Er wordt met vreugde geconstateerd dat er in de Nederlandse roeiwereld een grote bereidheid is bij de grote, rijke verenigingen om materiaal goedkoop door te schuiven naar kleine en nieuwe verenigingen. Aankoop/vervanging bij RIC René Nolen gaf een uiteenzetting van het systeem waarmee de vereniging RIC het aankoop/vervangingsbeleid van boten vast stelt. RIC is een vrij grote vereniging met 500 leden en 87 boten. Daarvan zijn 25 wedstrijdboten, 21 boten zijn C-boten en wherry's en 41 vallen in de categorie niveau 2. Er is een tendens dat de gemiddelde leeftijd van de leden van RIC oploopt en daarmee de behoefte aan C-boten toeneemt. De vereniging heeft nog 3 houten wherry's en verder zijn bijna alle boten van kunststof. Bij het C- materiaal wordt bijna alleen gekocht bij de firma C-line, voor de wedstrijdvloot wordt Empacher gekocht en soms Filippi, en voor niveau 2 meest Filippi. In deze categorie zitten ook de doorgeschoven boten uit de wedstrijdcategorie. Standaardisatie vindt men heel belangrijk. Met altijd dezelfde firma's voor aankoop kan er bij schade/slijtage snel materiaal uitgewisseld worden. RIC heeft geen betaalde bootsman. Er is een materiaalcommissie, die op maandagavond schades verhelpt en klein onderhoud doet. Moeilijke klussen worden uitbesteed. Er is een vlootplan met diverse klasses en voor elk boottype in elke klasse is een ideaal aantal vastgesteld. Voor sommige boottypes zijn boten van verschillende gewichtsklasses van roeiers aanwezig. Eenmaal per jaar is er een waardering van de hele vloot, waarbij cijfers van 8 tot 1 aflopend worden gegeven. Daaruit komt een prioriteitenlijst voor het aankoopvoorstel aan de ALV. Per jaar wordt momenteel voor ca euro aan nieuw materiaal gekocht. Daarnaast is er nog een pot onderhoud van ca euro. Naast de prioriteitenlijst voor aankoop/vervanging wordt er rekening gehouden met beleidsmatige planning. De jeugd en het wedstrijdroeien worden nu extra gestimuleerd. Door dit systeem van gereguleerde vroegtijdige vervanging is de kwaliteit van de vloot in de loop van de jaren steeds beter geworden. RIC heeft momenteel eigenlijk een luxe probleem, waarbij boten van best nog redelijke kwaliteit regelmatig goedkoop verkocht kunnen worden aan vooral kleine (nieuwe) verenigingen. De hele vloot is op een paar uitzonderingen na nu maximaal 10 jaar oud en bijna alles is al kunststof, dat minder onderhoud vergt. Er is ook voortdurend doorschuiving in de categorieën, van de wedstrijdvloot naar 2, maar men houdt in de gaten dat het kwaliteitsniveau van de boten voor alle niveaux van roeiers hetzelfde (en hoog) blijft. Daarbij gaf René Nolen wel toe dat het systeem van waardering altijd subjectief blijft en dat het niet altijd consequent wordt toegepast. Zo worden bijvoorbeeld de 3 houten wherry's langer gehandhaafd, deels uit sentimentele overwegingen. Workshopronde 1 Verenigingsorganisatie De workshop werd gegeven door bestuurslid Edith Weersink met veel assistentie van DDS-bestuurslid wedstrijdroeien Matthijs Groot Wassink. Hoofdthema was het bespreken van de problemen van verenigingen met vrijwilligerswerk en Matthijs gaf een overzicht van hoe DDS het roeien van de jeugd had gestructureerd.

5 DDS is een middelgrote vereniging in Delft. De club is gehuisvest in een historisch gebouw en men is al gedurende ca. 10 jaar bezig met verbouwingen, grotendeels met hulp van vrijwilligers. In 2005 bezette DDS op de schaal van gaafste vereniging voor de jeugd de 5de plaats. Men heeft er de afgelopen jaren veel junioren bij gekregen. DDS heeft 350 leden, waarvan 60 jeugd. In de laatste categorie acht men groei gewenst, zowel naar kwantiteit als kwaliteit. Bij de jeugd, die óf voor nationale wedstrijden traint óf aan de juniorencompetitie mee doet, heeft men een hoofdcoach en vier aparte groepen met elk een eigen coördinator; a. de instructiegroep, momenteel 15 leerlingen met 6 coaches/instructeurs b. de groep jaar, nu 15 deelnemers met 3 coaches c. de groep jaar meisjes, nu 20 meisjes met 3 coaches d. de groep jaar jongens, nu 10 jongens met 3 coaches Alles gebeurt ook onder supervisie van de commissaris jeugdroeien. Wedstrijdroeien en recreatieroeien gaan grotendeels door elkaar heen, maar de junioren doen minstens mee aan de juniorencompetitie. Voor de hoofdcoach wil men minimaal iemand met examen Coach B hebben, de coördinatoren moeten indien mogelijk Coach A zijn en de coördinator van de instructie is een bevoegde KNRBinstructeur. Er wordt ook intern voor opleiding gezorgd en er is regelmatig overleg met de hoofdcoach. Knelpunt is dat er 15 werkers zijn op 60 junioren. Coaches zijn ook elders in de vereniging nodig en het is tijdsintensief werk. Geleidelijk ging de workshop over van deze DDS-jeugd naar het algemene probleem van het krijgen en houden van voldoende vrijwilligers in de vereniging. DDS heeft dus nog 1 vrijwilliger op 4 junioren. Gouda meldde met 1 op 3 te werken maar kreeg er ineens 16 junioren in de wedstrijdsectie bij. Daarop werd besloten de junioren vooraf al te selecteren. Niet iedereen die wil krijgt dus wedstrijdbegeleiding. Er werden diverse oplossingen aangedragen om het vrijwilligersprobleem op te lossen. De leden verplichten tot vrijwilligerswerk? Het aantrekken van betaalde krachten? De junioren zelf inzetten als coaches/instructeurs? (Betaalde) hulp van de studentenverenigingen? Die Leythe heeft veel overloop van Njord. Dus mensen die al kunnen roeien. Voor het behalen van een bepaald wat hoger examen vereist men daar dat het betreffende lid minstens een aantal beurten instructie of coaching doet. Dat maakt de mensen betrokken bij de vereniging. De Laak huurt de studenten van Pelargos in om op een doordeweekse middag, als de normale vrijwilligers in de vereniging niet kunnen, jeugdbegeleiding te doen. Zo hoeven die normale vrijwilligers zich niet tekort gedaan te voelen. Bij Daventria wordt het schoolroeien, dat een module in de bovenbouw is, gedaan door de groep 50+ers. Zo wordt op elke grote vereniging toch een groep mensen aangetroffen die overdag tijd hebben. Daar moet meer gebruik van worden gemaakt. Bij Daventria doet van de 350 leden zo'n % aan vrijwilligerswerk. Dat is gekomen na een grote oproep op een moment dat het slecht ging met de club. De sfeer is onderhand dat het leuk is om wat te doen. Nieuwe leden worden meteen gewezen op taken in de vereniging. Wie daar niet voor voelt moet gewoon geen lid worden. Daar wordt meteen bij de aanmelding op gewezen en een enkele keer heeft een aspirant-lid daarop ook afgezegd. Men heeft bij Daventria wel het geluk dat er een beheerder/bewaker is die pal naast het gebouw woont en altijd het gebouw kan openen/sluiten. Een commissie moet niet verstarren, er moet elk jaar een nieuweling in komen. Er zijn twee verenigingscoördinatoren, die alle vrijwilligersdiensten turven. Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar in beeld. De Laak vindt nog wel genoeg mensen voor barbediening, maar voor instructiewerk moet men té veel bellen. Viking is overgeschakeld op verplichte bardiensten. Probleem is nog wat te doen met de mensen die niet komen opdagen. Boete? Kan men zijn dienst afkopen?

6 In steden met zowel een burgervereniging als een studentenvereniging kunnen de studenten in de vorm van een werkactie ingehuurd worden voor bijvoorbeeld instructie of coaching van de jeugd. Ook het doen van schoolroeien valt daar onder. Over het algemeen wordt betaling van diensten in de vereniging geschikt gevonden als het gaat om; --activiteiten die de gewone leden (in die tijd) absoluut niet kunnen doen. --er combi's van studenten met burgers mogelijk zijn. --het gaat om het behalen van een examen o.i.d. Workshopronde 2 Verenigingsorganisatie De workshop werd ingeleid met een presentatie van Willem III en Skøll: Springplank naar succes. De samenwerking tussen een burger- en een studentenroeivereniging blijkt zeer succesvol. Op meerdere terreinen blijken de verenigingen complementair: kader, vloot en ledenopbouw. Zo wordt de profcoach van Skøll ingezet bij Willem III en kan Skøll gebruik maken van de bootsmannen van Willem III. Beide verenigingen kunnen nu voor alle leeftijden roeien aanbieden en bij evenementen kan men gebruik maken van elkaars vloot. Geografisch gezien zou een dergelijke samenwerking op meerder plaatsen in Nederland mogelijk zijn (bijv. Groningen, Wageningen, Leiden en Tilburg). Op dit moment is er in meer plaatsen sprake van samenwerking, maar deze gaat vaak niet verder dan het uitlenen van boten en voorzichtige bestuurlijke samenwerking. Problemen die burgerverenigingen ervaren in samenwerking met studentenverenigingen zitten m.n. in het feit dat de wisseling van besturen de continuïteit van eventuele samenwerking verstoren. Bij Skøll is een profcoach werkzaam die de continuïteit in de samenwerking met Willem III verzorgt. Over het algemeen zien de burgerverenigingen het gat in de ledenopbouw (tussen 18 en 25) niet als een probleem. De grote groep consumentenroeiers in de leeftijd van 25 tot 50 is een groter probleem. Zij dragen over het algemeen weinig bij aan kaderactiviteit. Het ligt er achter ook aan of je roeiers de mogelijkheid biedt om alleen maar te consumeren of dat je kaderwerkzaamheden verplicht stelt. Vaak zien zij oud-studentenroeiers terugkeren binnen hun vereniging. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van een goed contact met de studentenverenigingen. Meer samenwerking tussen burgerverenigingen wordt gezien als een mogelijkheid om verenigingen te versterken. Met name op het gebied van instructie zou samenwerking de druk op het kader kunnen verlichten. Berlagebrug wordt hierbij als voorbeeld aangehaald. Wat betreft verenigingsorganisatie worden verder vragen gesteld rondom wet- en regelgeving. Momenteel schiet de KNRB tekort als het gaat om informatievoorziening op dit gebied. De website die wordt opgezet door de werkgroep kennis delen moet een betere informatievoorziening verzorgen. Verenigingen kunnen bij het NOC*NSF het boekje wet- en regelgeving voor sportverenigingen aanvragen. Als één van de mogelijkheden om de kaderproblematiek op te lossen wordt het betalen van kader besproken. Deze discussie blijkt gevoelig. Een aantal vereniging besteed het schoonmaken uit. In de toekomst zal het betalen van kader onontkoombaar zijn. In eerste instantie kan dan worden gedacht aan het aanvullen van het coachingskader door werkacties van studenten.

ROEIACCOMMODATIES. Kennis bundelen en delen! Presentatie door KNRB Commissie Infrastructuur Rianne Meester-Broertjes en Jan Dirk Heijnis

ROEIACCOMMODATIES. Kennis bundelen en delen! Presentatie door KNRB Commissie Infrastructuur Rianne Meester-Broertjes en Jan Dirk Heijnis ROEIACCOMMODATIES Kennis bundelen en delen! Presentatie door KNRB Commissie Infrastructuur Rianne Meester-Broertjes en Jan Dirk Heijnis 30 januari 2016 KNRB Commissies: welke commissies zijn er? Atletencommissie

Nadere informatie

verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008

verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008 verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008 1 Inleiding Enige jaren geleden heeft de D.S.R.V. LAGA een herstelplan ontwikkeld om weer een bloeiende vereniging te worden en terug te komen aan de top van roeiend

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst!

De jeugd heeft de toekomst! De jeugd heeft de toekomst! het opzetten van een jeugd/juniorenbeleidsplan 30 januari 2016 @ Nationaal roeicongres Jappe & Edwin r.v. De Delftsche Sport Geen hoorcollege, Wel een workshop! Waarom wil

Nadere informatie

UITSLAG Westelijke Regatta 22, 23 en 24 april 2016

UITSLAG Westelijke Regatta 22, 23 en 24 april 2016 veld Jongens 18 skiff B-finale zondag 208 J18 1x FB 07:45 3 BAS1 Basler 1 01:56,16 (2) 03:57,43 (1) 06:00,15 (1) 07:58,81 (1) 6 AMS Amstel 01:55,50 (1) 03:58,93 (2) 06:02,63 (2) 08:01,39 (2) +2,58 5 HEM1

Nadere informatie

Amsterdam International Masters 2016 Zondag 24 april 2016 Bosbaan, Amstelveen

Amsterdam International Masters 2016 Zondag 24 april 2016 Bosbaan, Amstelveen UITSLAGEN Pagina 1 van 7 [020] Mixed veteranen dubbeltwee [zondag 10:30] Heat 1 Officieel 5 DDS DDS (4) 01:32,77 [1] 01:50,57 [1] 4 DAV/WEE Daventria/Weesp (3) 01:42,38 [2] 01:54,91 [2] [014] Veteranen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND

HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND 4 HOOFDSTUK 4 INTERNATIONALE TOPTOERNOOIEN IN NEDERLAND Inleiding Dit hoofdstuk richt zich op de activiteiten in 2006 van prioriteit D: Internationale toptoernooien in Nederland. Prioriteitenmatrix 2005-2008

Nadere informatie

vrijwilligersbeleid Hemus

vrijwilligersbeleid Hemus vrijwilligersbeleid Hemus voorstel bestuur december 2003, besproken met commissies september 2003 Huidige situatie Hemus kent op dit moment één verplichting: het draaien van bardienst. De invulling van

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Algemene Vergadering. Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond . BIJLAGE 1 Aan: Algemene Vergadering Van: Bestuur KNRB Datum: 11 februari 2010 Betreft Notulen AV 7 maart 2009 Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Talent Identification Project. Inleiding

Talent Identification Project. Inleiding Talent Identification Project Inleiding In mijn baan als Development coach is het de bedoeling om er voor te zorgen dat er een kwantitatief en kwalitatief sterk team staat in Athene 2004. Uitgangspunt

Nadere informatie

R.S.V.U. OKEANOS. Roeien om te Roeien. Beleid competitieroeien R.S.V.U. Okeanos

R.S.V.U. OKEANOS. Roeien om te Roeien. Beleid competitieroeien R.S.V.U. Okeanos R.S.V.U. OKEANOS Roeien om te Roeien Beleid competitieroeien R.S.V.U. Okeanos 2014-2019 Door: Bestuur R.S.V.U. Okeanos, Hoofd Coaches Competitieroeien Okeanos, Commissie van Advies Okeanos Voorjaar 2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Omslagfoto: Triton 8 op de Amstelbeker 2014 o.a. Olympisch roeiers Kaj Hendriks en Harold Langen

INHOUDSOPGAVE. Omslagfoto: Triton 8 op de Amstelbeker 2014 o.a. Olympisch roeiers Kaj Hendriks en Harold Langen INHOUDSOPGAVE U.S.R. Triton Pagina 5 Roeisport Pagina 7 Toproeiers bij Triton Pagina 9 Contact met leden Pagina 11 Naamsbekendheid Pagina 13 Roeien met uw bedrijf Pagina 15 Recruitment Pagina 17 Maatschappelijk

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten. september 2015

Regiobijeenkomsten. september 2015 Regiobijeenkomsten september 2015 Agenda 19.00 uur inloop 19.30 uur nieuw programma nationale wedstrijden 20.00 uur Meerjarenambities 2016+ 20.45 uur vragen en afronding 21.00 uur einde en afsluitend drankje

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, gehouden op 20 april in Grand Café de Bosbaan, Amstelveen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, gehouden op 20 april in Grand Café de Bosbaan, Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, gehouden op 20 april in Grand Café de Bosbaan, Amstelveen Aanwezig de heer F.C. Cornelis, (vice) voorzitter namens het

Nadere informatie

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer Convenant Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland en Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer en Delftse Studentenroeivereniging Proteus-Eretes Delftse Studentenroeivereeniging Laga Roeivereniging

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda November 2012. Inhoudsopgave Achtergrond en actuele situatie 3 Toekomstbeeld 3 Structuur en organisatie 4 Beloning 5 Opleiding en Begeleiding 5 Budget 6 Beleidsplan

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

In bijgaande beschrijving van bestuursfuncties, commissies en taken, en het organigram is e.e.a. weergegeven.

In bijgaande beschrijving van bestuursfuncties, commissies en taken, en het organigram is e.e.a. weergegeven. Deze keer een bijzondere editie van De Loods met maar één onderwerp: de bestuursstructuur en de samenstelling en omvang van bestuur, s e.d. Met uiteraard daarbij een overzicht van zwak of niet bezette

Nadere informatie

Archief klassement. Nereus Gyas Proteus- Eretes

Archief klassement. Nereus Gyas Proteus- Eretes Archief klassement Winnaars Eerstejaarsklassement Zwaar Licht Dames Lichte Dames 215 Vidar Nereus Njord Argo 214 Nereus Asopos Njord Njord 213 Gyas Nereus Nereus 212 Laga Orca Gyas 211 Nereus Gyas 21 Laga

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

2016 RV Naarden. Jeugdroeien RV Naarden 2016

2016 RV Naarden. Jeugdroeien RV Naarden 2016 2016 RV Naarden Jeugdroeien RV Naarden 2016 Inleiding In dit boekje vindt u de belangrijkste informatie over het jeugdroeien bij RV Naarden. Het geeft in het kort een beeld van de stappen waarin het roeien

Nadere informatie

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe gaat zo n wedstrijd in zijn werk... 3 3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen?... 3 4. Categorieën

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel mannen

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 4 maart 2013

Coach- en traineravond. 4 maart 2013 Coach- en traineravond 4 maart 2013 Agenda Even voorstellen Hoe is de eerste helft van seizoen 2012-2013 gegaan? Digitaal wedstrijdformulier Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Hockeyzaken

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 2 september 2013

Coach- en traineravond. 2 september 2013 Coach- en traineravond 2 september 2013 Even voorstellen Hockeyzaken Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Penningmeester Vragen? Agenda Even voorstellen Bestuur Aanwezige coaches en

Nadere informatie

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014 AFSPRAKEN ROEIAFDELING WATERSPORTVERENIGING DE HELLING De Roeiafdeling van Watersportvereniging De Helling heeft als doel het stimuleren en faciliteren van roeien (scullen en boordroeien) in Culemborg

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Bedrijfsroeien Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel

Nadere informatie

1. Voorbeeldtitel. Voorbeeldtekst. NOOC Competitieforum. Ouderejaarsroeien

1. Voorbeeldtitel. Voorbeeldtekst. NOOC Competitieforum. Ouderejaarsroeien 1. Voorbeeldtitel Voorbeeldtekst NOOC Competitieforum Ouderejaarsroeien 1 i. Inhoud 1. Bevindingen Bestuursbokaal 3 2. Inventarisatie oorzaken van het ledenverloop 4 3. Verticale/horizontale ledenbinding

Nadere informatie

Aegon Open Roeidag. Tips en tools voor het organiseren van een open dag

Aegon Open Roeidag. Tips en tools voor het organiseren van een open dag Aegon Open Roeidag Tips en tools voor het organiseren van een open dag Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Doel 5 2. Organisatie 6 3. Communicatie 7 4. De open dag 8 5. Evaluatie 9 6. Tijdspad 10 3 Inleiding

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Veilig varen doe je samen!

Veilig varen doe je samen! Convenant Veilig varen doe je samen! Provincie Zuid-Holland Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga Roeivereniging

Nadere informatie

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden Roeien bij Nereus Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden U kunt trots zijn op Nereus. Als lid of oud-lid maakt u deel uit van de rijke historie van s lands beste, grootste en

Nadere informatie

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Inhoudsopgave De parken van Rotterdam 3 Het Paviljoen Arts & Food 3 Het concept van Arts & Food 3 Beelden van het Paviljoen Arts & Food 4 Arts & Food,

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 MEER JONGEREN AAN HET ROEIEN

HOOFDSTUK 1 MEER JONGEREN AAN HET ROEIEN 1 HOOFDSTUK 1 MEER JONGEREN AAN HET ROEIEN Inleiding Dit hoofdstuk richt zich op de activiteiten in 2006 uit prioriteit A: Meer jongeren aan het roeien. De ambitie van de KNRB met deze prioriteit blijkt

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Onderzoek ledenwerving en ledenbehoud

Onderzoek ledenwerving en ledenbehoud Handvatten voor een sterker ledenbestand Een verzameling van best practices omtrent het ledenbestand van roeiverenigingen Onderzoek ledenwerving en ledenbehoud Inleiding Nederland is een echt verenigingsland.

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

Informatie Workshop Arbeidsrecht Regelgeving Kantine-exploitatie

Informatie Workshop Arbeidsrecht Regelgeving Kantine-exploitatie 1/5 VO Thema-avonden De hieronder aangegeven thema-avonden betreffen onderwerpen, die niet direct kaatsspecifiek zijn, Maar ook deze onderwerpen verschijnen vroeg of laat toch op het bordje van de kaatsbestuurder:

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Geen enkele sportclub kan zonder de inzet van vrijwilligers. Immers, er zijn vele taken te verrichten en daarbij vormen

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden Delftsche Studenten RoeiVereeniging Laga Op de avond van de 13 e april 1876 werd de Delftsche Studenten RoeiVereeniging Laga opgericht als ondervereniging van het Delftsch Studenten

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Vrijwilligers HC Rijnvliet

Vrijwilligers HC Rijnvliet Vrijwilligers HC Rijnvliet Zoals elke vereniging is ook HC Rijnvliet grotendeels aangewezen op de inzet van vrijwilligers. In dit hoofdstuk is beschreven hoe HC Rijnvliet om wil gaan met vrijwilligers.

Nadere informatie

Ambitie door samenwerking

Ambitie door samenwerking Ferieningsdei Gewest Fryslân Op zaterdag 29 november 2014 wordt op Thialf te Heerenveen een gewestelijke Ferieningsdei georganiseerd met als thema: Ambitie door samenwerking Deze ferieningsdei, waar geen

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Beleidsplan Stichting Boemerang 2014 2015 Voorwoord. Voor u ligt

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

Aangepast Roeien Stand van zaken 2010

Aangepast Roeien Stand van zaken 2010 Aangepast Roeien Stand van zaken 2010 Koninklijke Nederlandsche Roeibond Joke Davio Medewerker aangepast roeien a-roeien@knrb.nl Januari 2011 Betrokkenen bij aangepast roeien: Aangepast Roeien, Stand van

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststelling notulen

Nadere informatie

De heer J. Sweere. De heer J. van Dijk. Mevrouw G. Kilian. De heer W. Damen

De heer J. Sweere. De heer J. van Dijk. Mevrouw G. Kilian. De heer W. Damen Aanwezig namens de verenigingen: Badmintonvereniging Groene Ster Atletiekvereniging Groene Ster Judoklub Klundert HTJ Zevenbergschen Hoek Landelijke Rijvereniging Prinses Irene Gymclub DITO Voetbalvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

skv NEXUS SPONSORBROCHURE E-mail : sponsoring@skvnexus.nl

skv NEXUS SPONSORBROCHURE E-mail : sponsoring@skvnexus.nl skv NEXUS SPONSORBROCHURE E-mail : sponsoring@skvnexus.nl Sponsoring EN BELEID Wie zijn wij? De Schiedamse korfbalvereniging NEXUS (Latijn voor verbinding) is het resultaat van een fusie tussen ssc Harga

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Mogelijkheden financiering accommodatie. Emiel Krijt, beleidsadviseur NOC*NSF

Mogelijkheden financiering accommodatie. Emiel Krijt, beleidsadviseur NOC*NSF Mogelijkheden financiering accommodatie Emiel Krijt, beleidsadviseur NOC*NSF Wat is de investering? Kostenraming bouwwerk Aangevuld met overige kosten zoals: Rente tijdens de bouw Architect CAR verzekering

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Plannen... 4 Hoofdstuk 2 Meubels enzo... 6 Hoofdstuk 3 Geld... 8 Hoofdstuk 4 Winkelen... 10 Hoofdstuk 5 Adreswijziging... 12 Hoofdstuk 6 De sleutel!... 14 Hoofdstuk 7 Voorbereiden...

Nadere informatie

Met bijna 1500 leden zijn we een interessante partij voor de gemeente en sponsors. We staan sterk in de Amstelveense maatschappij!

Met bijna 1500 leden zijn we een interessante partij voor de gemeente en sponsors. We staan sterk in de Amstelveense maatschappij! Met bijna 1500 leden zijn we een interessante partij voor de gemeente en sponsors. We staan sterk in de Amstelveense maatschappij! MISSIE: Hockeyvereniging Myra is een maatschappelijk betrokken hockeyclub

Nadere informatie

Wat wordt in de toekomst mijn plek?

Wat wordt in de toekomst mijn plek? Wat wordt in de toekomst mijn plek? Daar gaan we het op 3 juli samen over hebben ! Lumens Groep, Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven T (040) 219 33 44, lumensgroep.nl @LumensGroep Beste medewerker

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi Draaiboek Dunker Draaiboek voor, tijdens en na het 1. Contact gegevens organisatie Organiserende Vereniging Email gegevens Locatie Datum locatie Rayonbureau Email gegevens Deelnemende Scholen Draaiboek

Nadere informatie

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Een verbouwing is een mooie stap naar een woning die beter past bij persoonlijke wensen en eisen. Maar de verbouwing kan ook een bron zijn van

Nadere informatie

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm:

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm: Wonen op de Groppe Hier wonen 6 tot 8 mensen die veel begeleiding nodig hebben. Het gebouw is gelegen naast de stallen en is dicht bij alle dieren. Er is een grote gezamenlijke woonkamer en keuken, waar

Nadere informatie

RINGVAART REGATTA. 11 mei 2016. Samenwerkingsmogelijkheden

RINGVAART REGATTA. 11 mei 2016. Samenwerkingsmogelijkheden 41 STE OC&C RINGVAART REGATTA 11 mei 2016 Samenwerkingsmogelijkheden EEN BEGRIP SINDS 1976 De Ringvaart Regatta is ontstaan in 1976 als een onderlinge strijd tussen de roeiverenigingen Njord en Laga naar

Nadere informatie

Starterswoningen in kleine dorpen

Starterswoningen in kleine dorpen Starterswoningen in kleine dorpen Pagina 1 Wijster, januari 2015 Binnen de BOKD komt het onderwerp woningen voor starters regelmatig ter tafel. Sommige dorpen kregen het voor elkaar. Hoe hebben zij dat

Nadere informatie

# 2. Noord. Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten. Deze uitgave is een samenwerking tussen

# 2. Noord. Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten. Deze uitgave is een samenwerking tussen Noord # 2 Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten Deze uitgave is een samenwerking tussen December 2014 wvl1014lv045 Foto: Ivo Vrancken Inhoud Verdieping Een

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017 Nieuwsbrief MHCU Oktober 2017 Van de voorzitter Gelukkig nieuwjaar voor alle MHCUleden en betrokkenen! Dat klinkt misschien vreemd, maar het is een nieuw hockeyjaar en daar horen ook goede voornemens bij.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken Beleidsplan 2016-2020 Contactadres: Merwekade 92 3311 TH Dordrecht e-mail adres: secretaris@gehandicaptenroeien.nl Bank: Rabo: NL38RABO160380820 t.n.v.

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1 . BIJLAGE 4 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Jaarplan 2011 Jaarplan 2011 KNRB 1 Jaarplan 2011 THEMA / A Roeien heeft een sterk en positief profiel A.1 De

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID

VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID Bijeenkomst 15 februari 2016 PROGRAMMA Opening Presentatie - terugblik vorige bijeenkomsten - vooruitblik: hoe verder - gedachtenlijn nieuw subsidiebeleid Interactief

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

De vrijwilliger in de hockeyvereniging

De vrijwilliger in de hockeyvereniging Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Johan Wakkie Nieuwegein, november 2010 Inhoud Strategische Visie Ontwikkeling De vrijwilliger in de hockeyvereniging Strategische visie ontwikkeling

Nadere informatie

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage 22 Januari 2011 Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan Achtergrond maatschappelijke stage Op het moment van dit schrijven is de wet is nog niet aangenomen,

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Gratis advies van jongeren aan gemeenten

Gratis advies van jongeren aan gemeenten Gratis advies van jongeren aan gemeenten 1 Voorwoord In november 2013 vond de achtste Week van de Jeugdzorg plaats, waarin het hele Utrechtse Jeugdzorgveld elkaar weer ontmoette. De week stond in het teken

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie