3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Ontstaan vreedzame wijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Ontstaan vreedzame wijk"

Transcriptie

1 3. Vreedzame wijk 3.1. Petra Jongerius, sociaal makelaar wijk & co Petra Jongerius is sociaal makelaar en werkt vanuit welzijn. Ze is verbonden aan de Brede School Overvecht. Ontstaan vreedzame wijk Vreedzame wijk is ongeveer 13 jaar geleden ontstaan, in de wijk werd men geconfronteerd met veel gedragsproblemen. Dit zette zich ook voort in de klas en leerkrachten vroegen zich af hoe ze ermee om konden gaan. De basis van het project Vreedzame school is het ontwikkelen van burgers die leven in een democratie: wat betekent het om in een democratie te leven en wat betekent dat voor het leven in een groep. Het werken als vreedzame school vergt een omslag in de school: - We horen bij elkaar - Conflict oplossen - Conflicten en verschillende meningen horen bij het leven - Maar je moet voorkomen dat het escaleert Toen het project opgestart werd, werd het op de voet gevolgd door o.a. de universiteit. Er werden veiligheidsmetingen uitgevoerd en er werd in kaart gebracht of er verandering optrad. Uit die gegevens bleek dat het gevoel van veiligheid verbeterde. Op school stelde men merkbare veranderingen vast, maar zodra de school uit was, deden zich conflicten voor op straat. Daar heerste immers nog steeds de survival of the fittest, diegene met de grootste mond of de sterkste overleeft. Ook in speelzalen veranderde er niets, zodat leerkrachten, als ze op de speelzaal binnenkwamen soms schrokken van hoe kinderen zich gedroegen. Dat was vaak een groot verschil met wat er op school zich voordeed.

2 Van vreedzame school naar vreedzame wijk Van daaruit groeide Vreedzame Wijk. Verschillende partners, en alle 11 basisscholen in de wijk bundelden de krachten. De ontwikkeling resulteerde in een positief pedagogisch klimaat in de wijk. Professionele medewerkers in de wijk (buurthuis, speelpleinen, sportverenigingen, ) sloten aan bij het werken rond vreedzame oplossingen: het taalgebruik, de manier waarop met conflicten omgegaan werd eensgezind in de wijk. De verschillende werelden werden steeds meer op elkaar afgestemd en dat maakte het voor kinderen heel helder om ermee om te gaan. Hoe werkt het? Leerlingen in de bovenbouw kunnen solliciteren naar een rol als mediator. In de verschillende pauzes zijn telkens twee verschillende mediatoren aan de beurt. In de school hangt aan de trap een foto van de mediatoren van dienst en de mediatoren hebben ook een fluohesje aan. Zo is het voor iedereen duidelijk wie mediator is. De mediatoren krijgen een training en volgen een stappenplan om conflicten op te lossen. Het is wonderbaarlijk hoe goed dat gaat. Vervolgens werden ook wijkmediatoren opgeleid. Alle kinderen van groep 8 uit scholen in Overvecht komen in aanmerking. Dit jaar werden 54 kinderen opgeleid tot wijkmediator. Ze kregen daarvoor een extra opleiding, omdat mediëren in de wijk, buiten de school, toch extra vaardigheden vergt. Zo spelen leerlingen ook een rol in de wijk. Op de diploma-uitreiking, maakten de kinderen ook kennis met alle organisaties in de wijk. Deze organisaties krijgen ook een overzicht van de wijkmediatoren, zo kunnen professionals in de wijk bijvoorbeeld ook kinderen aanspreken om hen te helpen. Bijvoorbeeld: in het speelplein is een luchtkussen, als er 30 kinderen op spelen zijn er constant conflicten. Vaak besloot men om het luchtkussen af te sluiten, zodat er niet meer gespeeld kon worden. Maar, nu kinderen zelf verantwoordelijkheid opnemen, gaan ze zelf bekijken wat ze kunnen doen om de problemen op te lossen. Er zijn wel volwassenen op de achtergrond om dat te ondersteunen. Vreedzame wijk kinderraad Alle scholen zijn vertegenwoordigd in de kinderraad. Deze raad komt drie maal per jaar samen en buigt zich over de vraag Wat voor wijk willen we zijn?. Uit deze raad kwam bijvoorbeeld naar boven dat men overal in de wijk vreedzaam wilde zijn en vreedzaam met elkaar wilde omgaan. Kinderen gaven het signaal dat op sommige plekken in de wijk het niet echt vreedzaam was, of dat op bepaalde speelplekjes er nogal veel conflicten waren. Uit de gesprekken bleek dat kinderen het signaal gaven dat ze elkaar eigenlijk niet goed kennen. Er bestond ook rivaliteit tussen kinderen uit verschillende scholen. Daarom werd een speeddate opgezet tussen twee scholen en er werden ook vragen bedacht door de kinderen om dit te organiseren. Op school wordt per groep nagedacht over thema s die interessant zijn voor de kinderwijkraad en worden ideeën van de kinderwijkraad besproken. Zo worden verschillende signalen gebundeld. Een volgende stap is het betrekken van ouders en wijkpartners om zo te zorgen voor een positieve sfeer in de wijk.

3 Deze affiche werd ontwikkeld door de kinderwijkraad: daar werd door kinderen aangegeven dat ze vinden dat op alle plekken in de wijk aandacht moet zijn voor het vreedzaam omgaan met elkaar. Ouders zijn belangrijke partners in de wijk Vanuit de vreedzame wijk zijn ouders belangrijke partners in het creëren van een veilig opvoedingsklimaat. Daarom worden ouders geïnformeerd, wordt informatie gegeven. De oudertraining die georganiseerd werd, zodat een heel aantal ouders mediatoren zijn in de wijk, geeft ouders een tool om verantwoordelijkheid op te nemen in de wijk. Het is een olievlek, niet een methode, een aanpak maar op maat zoeken, wat past bij ouders en hoe doe ik dat? Voortgezet onderwijs en vreedzame wijk/school? De deelnemers van het inspiratiebezoek vroegen zich af hoe het staat met vreedzame school in het secundair onderwijs. Petra Jongerius geeft aan dat de wijkmediatoren hun competenties meenamen naar het voortgezet onderwijs en dat zo het ideeëngoed verder verspreid wordt. Maar tegelijkertijd zijn er ook contacten met scholen om te bekijken hoe de werking van het basisonderwijs verdergezet kan worden of vertaald kan worden voor het voortgezet onderwijs. Een VMBO-school (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) uit de wijk is momenteel een pilootschool waar met de vreedzame school gewerkt wordt.

4 Olievlek Verschillende scholen in Utrecht werken als vreedzame school of starten ermee. In Overvecht werd op kleine schaal met een kleine groep geëxperimenteerd. Het breidde uit van de school naar de wijk. En momenteel zie je dat heel wat scholen instappen. Scholen zijn niet verplicht om in te stappen. Maar Petra stelt vast dat de visie achter vreedzame wijk en vreedzame school heel wat mensen aanspreekt, uit verschillende organisaties. Dit omdat het uitgangspunt en de doelen voor veel organisaties en scholen perfect aansluiten bij de eigen visie. Bijvoorbeeld: twee scholen in de wijk die met leefstijlen werken, werken ook met vreedzame school omdat dat perfect aansluit bij hun pedagogisch project. Tal van verschillende scholen/organisaties kunnen zich dus terugvinden in de uitgangspunten van vreedzame school/wijk. Welzijnswerk: een andere aanpak Het werk van het welzijnswerk is veranderd de laatste jaren. Men legt het accent meer op het creëren van een kader voor anderen (buurtbewoners, kinderen, ) om zelf activiteiten uit te voeren en op te zetten en hen te stimuleren om dingen zelf in handen te nemen. Dit is een omslag in de werking en vergt een andere mindset, niet alleen van professionals, maar ook van kinderen en ouders. Een sociaal makelaar is een nieuwe functie, het doel is te schakelen, om tussen diensten en actoren in de wijk sociale verbanden te leggen. Bijvoorbeeld: iemand die een naaiclub wil starten in de wijk koppelen aan een andere partij (zodat er benut wordt wat er is).

5 3.2. Mediatoren (leerlingen) Drie leerlingen (Iman Ahmed, Irsänne Zimmerman en Erva Sekin), school- én wijkmediatoren, stelden ons met een mooie powerpoint de werking van de mediatoren voor. Ze behandelden verschillende aspecten die belangrijk zijn als mediator. Wat doet de mediator? Er zijn 8 wijkmediatoren op de school. Er zijn basisregels. In groep 6 lopen de leerlingen stage (schoolmediator). Er wordt per klas gestemd wie het het best kan (8 kinderen/klas). Kinderen van groep 8 kunnen vervolgens een opleiding volgen tot wijkmediator. Op school zijn er in de pauze maximum drie mediatoren aan het werk. Ze zijn verantwoordelijk om als er conflicten te zijn, deze te begeleiden tot een oplossing. Dit doen ze aan de hand van een stappenplan. Verder wordt er ook in een kaft bijgehouden welke conflicten zich voordeden, tussen wie en wat de oplossing was. Dit is handig voor de school, zo kan je monitoren: waar gaan conflicten over. Bijvoorbeeld: op een school waren er veel conflicten over knikkeren. Vervolgens werd op die school een knikkercommissie samengesteld.

6 Wat is het verschil tussen wijkmediator en schoolmediator? Wijkmediator Wijk Geen fluohesje Geen leerkrachten in de buurt, het is belangrijk op (eigen) veiligheid te letten. Soms wel andere professionals in de buurt Schoolmediator School Fluohesje Leerkrachten ter ondersteuning Om wijkmediator te worden moesten kinderen ook stagelopen op het plein. Zo leren ze bemiddelen bij iemand die je niet zo goed kent. Stappenplan Mediatoren volgen een stappenplan wanneer ze mediëren bij een conflict. - Stel jezelf voor - De regels: niet schoppen, niet schelden, uitpraten - Wat is er gebeurd? o Laat eerst het ene kind vertellen en vervolgens het andere - Hoe voelde je je? - Wat is een oplossing voor jullie? - Elkaars hand schudden

7 Effecten? De drie mediatoren vertellen ons dat er niet zoveel conflicten zijn, dus dat ze niet elke speeltijd moeten optreden. De meeste conflicten doen zich voor bij het voetballen, dus dat houden ze wel in de gaten. Maar mediatoren mogen ook nee zeggen als ze geen zin hebben of zich niet zo goed voelen. Jannelies vertelt dat van in de kleuterschool gewerkt wordt aan het oplossen van conflicten: Stop, hou op, ik wil dat niet. Kinderen leren zo al heel vroeg om te gaan met conflicten. Steeds meer kinderen zijn ook mediator in de wijk en hebben heel wat ervaring opgedaan bij het omgaan met conflicten.

8 Na de presentaties gingen we op stap naar het vreedzame plein.

9

10

11

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken

19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken 19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken BSL - ALG_BK_1KZM - 3274r1_9789031399826 157 158 De generalist Wil Vugts kwam in 2008 bij Welzijn Eindhoven om als opbouwwerker de krachtteammethodiek

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Y Auteur : Jenny Hilberts Datum : Maart 2013 Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling 1 Voorwoord Op onze school is er

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Eerste probleem: de inschrijving

Eerste probleem: de inschrijving Over mezelf: Kathleen Van Wynsberghe, moeder van 3 kinderen en deeltijds werkende als verloskundige Ik ga je vertellen waarom wij gekozen hebben om Maud, 18 jaar en met het syndroom van Down, inclusief

Nadere informatie

Artikel Marc Jetten. Leiderschap en het Nieuwe Werken

Artikel Marc Jetten. Leiderschap en het Nieuwe Werken Als leidinggevende sta je in je blootje. Leidinggeven en het Nieuwe Werken! Ze vragen me om los te laten. En geen leiding te geven op basis van hiërarchie maar te coachen op basis van vertrouwen. Ik krijg

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie