Showcase De Amsterdamse Canon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Showcase De Amsterdamse Canon"

Transcriptie

1 Showcase De Amsterdamse Canon Een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van de centrale Drupal website ter bevordering van het historisch bewustzijn en sociale cohesie in Amsterdam, ontwikkeld door Internet Unlimited, onderdeel van Byelex. Imre Gmelig Meijling 7 April 2009

2 De Amsterdamse Canon In navolging van de Nationale Canon, is er sinds september 2008 de Amsterdamse Canon, een project op initiatief van de Gemeenteraad van Amsterdam. De canon moet historisch bewustzijn van Amsterdammers en het Wij Amsterdammers gevoel onder Amsterdammers vergroten. Het Platform Amsterdam Samen (PAS), onderdeel van de Gemeente Amsterdam, was, samen met Ewoud Poerink van het Instituut voor Publiek en Politiek, verantwoordelijk voor de totstandkoming Amsterdamse Canon. In de zomer van 2008 is uit drie aanbieders gekozen en is Internet Unlimited gevraagd om de website te ontwikkelen. De Canon is een verzameling van 50 'vensters' waarin de geschiedenis van Amsterdam wordt uitgebeeld. Tot aan september 2008 heeft een Canoncommissie, onder leiding van Prof. Dr. Piet de Rooij (hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA) die mede daarvoor een onderscheiding kreeg van burgemeester Job Cohen, de inhoud van de Canon vastgesteld. De website is het centrale communicatie portaal rond de Canon. Op de website zullen de 50 vensters te zien zijn. Ook wekelijkse uitzendingen van AT5 kunnen via de website worden bekeken en krijgen Amsterdammers de mogelijkheid te reageren. Bezoekers kunnen reageren op de vensters en kunnen zelf eenvoudig hun Eigen Canon aanmaken op de website. Tijdens een officiële bijeenkomst in het Amsterdams Historisch Museum is de Canon op ceremoniële wijze overhandigd aan burgemeester Cohen. De website is een spraakmakend voorbeeld van een eigentijdse website ontwikkeld in het populaire content management systeem Drupal. De website heeft een duidelijke rol als community platform. Deze showcase geeft een kijkje achter de schermen van de ontwikkeling van een campagne website die onze Drupal grenzen heeft verlegd. Het is een project voor de inwoners van Amsterdam. Dit moet zich vertalen in het visueel ontwerp van de website. Het is een website van Amsterdammers, niet zozeer van de Gemeente Amsterdam. 2 P agina

3 Doelstellingen & Eigenschappen De website moet het historisch bewustzijn van Amsterdammers vergroten en het wij- Amsterdammers gevoel versterken. De website moet de centrale rol vervullen in alles wat rond de Amsterdamse canon gebeurt. Dit wordt bereikt door de 50 vensters waaruit de canon bestaat in tekst en beeld te presenteren. Daarnaast dient de website de mogelijkheid te bieden als community met interactiviteit in de vorm van discussie, downloads en een plaats waar mensen een eigen canon kunnen samenstellen. Doelgroep Alle Amsterdammers, met speciale aandacht voor onderwijs en jongeren. 3 P agina

4 Uitgangspunten Uitgangspunt was een website waarbij Amsterdammers zich Amsterdammers bij zouden voelen. Een website door en voor de eigen inwoners. Wèl een hoog Amsterdam gehalte, maar niet strict binnen de stijl van Gemeente Amsterdam, welke zij wel zeer strict en consistent heeft vastgelegd. Stijlgids IAmsterdam is verwant aan de campagne van de Canon om het wij-amsterdammers gevoel te vergroten. De uitingen welke door de gehele stad groot en zichtbaar zijn uitgevoerd lijken wel wat op de website zoals deze uiteindelijk is geworden. Natuurlijk hebben we de stijlgids van de gemeente Amsterdam bekeken en doorgenomen. Toch hebben we het als een vrijheid ervaren om zonder invloed van stijlgids en huisstijl bewakers een ontwerp te kunnen maken voor zo n kenmerkend Amsterdams project. Enrico Webers - Briefing Een briefing op één enkele A4 vormde het uitgangspunt voor de website. Omdat we goed in staat zijn om aan de hand van een uitgangspunt een webconcept te visualiseren, hebben we in een zeer vroeg stadium een aantal mockups gepresenteerd aan de opdrachtgever. 4 P agina

5 Creative brief Een aantal strategische sessies met de opdrachtgever over het concept van het Canon project en de rol van de website resulteerde in een samenbrenging van elementen uit de verschillende mockups en een vervolmaakt ontwerp voor de website welke herkenbaar Amsterdams, maar niet gemeentelijk moest zijn. Hieruit onstond de creative brief welke als leidraad diende voor de creatieve aspecten rond het vervolg van het project. Drie verschillende mockups voor De Amsterdamdse Canon 5 P agina

6 6 Pagina

7 Concept ontwerpen van De Amsterdamse Canon 7 P agina

8 Het Proces Voor de uitvoering van projecten hanteren we een aanpak waarbij vier mijlpalen worden bereikt voor de oplevering van het project, in het Engels de vier D s genaamd: Definition (definitie), Design (ontwerp), Development (ontwikkeling) en Deployment (uitrol/installatie). Deze worden per onderdeel toegelicht. Definitionn De definitiefase start met de inrichting van het project, waarbij de invulling van het projectplan een uitkomst is. Vrijwel direct daarnaa start het traject van beeldvorming van de inhoud van de opdracht en de invulling van de wensen. Functionele specificities De functionele specificaties speelden hierbij een belangrijke rol. Dit document geeft antwoord op de vraag: Wat gaan we maken?. Verder is hierbij onder meer opgenomen: Informatie architectuur Website structuur Contentplan Functionaliteiten beschrijving Rolverdeling, toegangsmodel en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever Open punten en randvoorwaarden Website structuur van de Amsterdamse Canon 8 P agina

9 Technische specificaties Voor de ontwikkelaars, software testing, inrichting van de hosting en toekomstig update management is het van belang om vast te stellen wat de specificaties zijn waarbinnen een project zal worden opgeleverd, zoals hardware en software specificaties, te ondersteunen browsers en resoluties en gebruikte Drupal modules. De Amsterdamse Canon is opgeleverd op een server configuratie met de volgende parameters: Intel PE 1950 III Quad Core Xeon E5405 4GB (2x2gb Dual Rank Dimms) 667MHz FB 146 GB SAS 15k 3.5" HD Hot Plug 1024x768 pixels resolutie Internet Explorer 6.x, 7.x, Mozilla Firefox 2.x en 3.x Elk soort pagina is gebaseerd op een content type. Deze hebben we in de technische specificaties vastgelegd. Hierbij beschrijven we het doel van content type, de invulling, de velden en veldeigenschappen (type, lengte, verplichting, etc.). Design Bij een campagne georiënteerd project licht de focus veelal op het concept en de visuele uitwerking ervan. Daardoor is de opdrachtgever nauw betrokken bij alles wat zich afspeelt in de Design fase, zo zij dit niet al uit eigen beweging doet. Amsterdam Het Wapen van Amsterdam zijn twee leeuwen aan weerzijde van een schild. De drie kruizen zijn onderdeel van het Wapen van Amsterdam welke je aantreft op allerlei karakteristiek Amsterdamse beelden. Rood is de kleur van Amsterdam. Door het raadplegen van de stijlgids van de Gemeente Amsterdam zonder deze als harde richtlijn te hoeven gebruiken, waren we in staat een visueel ontwerp te creëren welke typisch Amsterdams is, maar niet gedicteerd vanuit de richtlijnen. Het Wapen van Amsterdam leende zich als design element voor de website. Onder druk werd dit de dag voor de lancering weer verwijderd. 9 P agina

10 Idea file Een van de eerste stappen in het design proces is het aanleggen van een idea file. Dit zijn screenshots en voorbeelden van bestaande websites die aansluiten bij het concept of welke de opdrachtgever aanspreken. Ook voor website van de Amsterdamse Canon speelde de idea file een belangrijke rol. De website van SoulSurvivor diende als inspiratie voor de Amsterdamse Canon Visueel en Interactie ontwerp De mockups uit de opstartfase zijn als uitgangspunt genomen om een ontwerp te slijpen. Bepaalde elementen uit het ene ontwerp spraken aan en hebben we gecombineerd met elementen uit een ander ontwerp. Na het samensmelten van elementen uit de verschillende ontwerpen en de definitieve keuze voor de stijl en layout van de toekomstige website zijn we de diepte in gegaan om alle onderliggende schermen en stadia te ontwerpen. Eerst als wireframes, daarna als concreet visueel design. Hierbij proberen we altijd zoveel mogelijk te werken met het user centered design principe, waarbij we de raakvlakken met de doelstellingen zoveel mogelijk vergroten. De website Gemeente Amsterdam en een concept van de Amsterdamse Canon 10 P agina

11 Laagdrempelig Nadruk lag op de aansluiting bij doelgroep en de identiteit van het project. Maar ook usability principes hebben een belangrijke rol gespeeld. Immers wanneer je je richt op potentiële Amsterdammers, behoren zowel de ICT ers van AIX als de bakker op de hoek tot de doelgroep. De keerzijde van open-source is dat duizenden ontwikkelaars ieder een eigen benadering kunnen kiezen bij de realisatie van gelijke interactie; De ene oplossing werkt met radio buttons, een andere met een selectbox. Dit fenomeen is onderkend door de Drupal community. Voor een breed uitgezette website als de Amsterdamse Canon speelde dit een rol bij de uitvoering van bepaalde functionaliteiten. Logo Een project als De Amsterdamse Canon is een begrip geworden. Een project geïnitieerd door de Gemeenteraad, gericht op alle Amsterdammers of zij die een band hebben met de stad, uitzendingen op de Amsterdamse televisiezender AT5 en een samenstelling door een commissie, vraagt om een consistente visuele benadering. Het logo is hierbij het belangrijkste beeldmerk wat ontbrak en waaraan we tussen neus en lippen door vorm aan hebben gegeven. Vensters De canon bestaat uit 50 vensters. Elk venster is een opgestelde tekst, met beeld- en videomateriaal. De 50 vensters vormen het hart van de website. De inhoud van de 50 vensters is samengesteld door een onafhankelijke Canon commissie, onder leiding van Prof. Dr. Piet de Rooij. De inhoud van de vensters is vertrouwelijk behandeld tot op de dag van lancering. 11 P agina Rembrandt Harmensz. van Rijn. Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht', Collectie Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. SK-C-5

12 Het beeldrecht van elk van de geselecteerde vensters leverde een aanzienlijke discussie en belasting op het project. Terwijl het grootste gedeelte van de beelden tot het publiekelijk erfgoed behoren, moesten er relatief hoge kosten worden gemaakt en heen- en weer worden g d voor vrijgave van het beeldmateriaal. Daarnaast werd het verzoek neergelegd om de beelden te beschermen tegen printen, downloaden en andere vormen van bescherming. Een verzoek wat voor internet begrippen zeer moeilijk in te willigen is. We hebben wel een aantal technische maatregelen genomen die het de meeste bezoekers zal belemmeren de beelden te downloaden of te kopiëren. Daarnaast is de disclaimer minutieus samengesteld en is elk beeld voorzien van een eigen copyright statement. Development De Amsterdamse Canon is ontwikkeld op basis van het populaire content management systeem Drupal, versie 5. Er is een enorme hoeveelheid aan functionaliteiten voor Drupal. Dit komt vooral door een grote schare van ontwikkelaars die er voortdurend functionaliteiten voor maken, welke als modules (ook wel Contrib Modules genoemd) kunnen worden ingeplugd. Drupal 6 was reeds uitgebracht maar een aantal belangrijke modules als Views, CCK, Panels en Advanced Profile Kit had op dat moment nog geen (stabiele) Drupal 6 versie. De ontwikkeling van de website bood ons twee uitdagingen: Het ontwikkelen van de specifieke functionaliteiten die niet (out-of-the-box) bestonden Het themen van de website zodat deze aansloot bij de campagne en een laagdrempelig, consistent platform tot resultaat zou hebben Tijdlijn De tijdlijn toont de 50 vensters op een interactieve manier, in chronologische volgorde. Hiertoe hebben we in eerste instantie gebruik gemaakt van het SIMILE Timeline project (http://www.simile-widgets.org/timeline/) van de Massaschussetts Institute of Technology (MIT). Van deze javascript library bestond destijds een Drupal 4.7 versie, deze hadden we toen zelf omgebouwd naar Drupal 5. Echter tijdens het ontwikkelen gaf de klant aan dat de standaard SIMILE layout niet voldeed aan hun verwachtingen. Ze hadden liever een timeline waarbij alle evenementen als een filmstrip achter elkaar worden weergegeven. Omdat de SIMILE timeline module al reeds was ingebouwd besloten we om de layout van deze library om te bouwen naar de wensen van de klant. mijncanon Om de betrokkenheid van Amsterdammers te vergroten, kunnen zij registreren en een eigen Canon aanmaken. Deze bestaan uit vensters, die ook weer bestaan uit één of meerdere foto s en een stuk tekst. Een venster kan gaan over een bepaalde periode of een gebeurtenis die iemand heeft meegemaakt. De website moet voor een zeer breed publiek toegankelijk zijn. De trouwe dienders van de stadsreiniging moeten net zo goed in staat kunnen zijn hun canon aan te maken als de surfende scholieren. Elke gebruiker kan zijn of haar profiel invulling geven en vensters aanmaken of publiceren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen personen (persoonlijke canon) of groepen. 12 P agina

13 (groepscanon). Een groepscanon is bedoeld voor bedrijven of wijken die met elkaar een eigen canon kunnen samenstellen. Voor het mijncanon gedeelte hebben we als basis de Advanced Profile Kit module gebruikt. Deze bied als voordeel dat je een node als profiel kan gebruiken. Het voordeel van het werken met nodes is dat er binnen Drupal veel meer modules bestaan om te werken met nodes dan met user profielen. Hierdoor was het mogelijk om meer standaard modules te gebruiken. Voor het maken van venster bij een persoonlijke canon hebben we gebruik gemaakt van de Node family module. Deze module creëert relaties tussen nodes. Tijdens de ontwikkeling van de Amsterdamse Canon was de kwaliteit van de verschillende node relatie modules echter nog vrij slecht. In onze situatie waren er een paar requirements voor de relatie tussen het gebruikers profiel en de vensters behorende bij dit profiel: Bij het verwijderen van het profiel moeten ook de vensters verwijderd worden. Bij het (de)publiceren van het profiel moeten ook de vensters ge(de)publiceerd worden. Publiceren van het profiel is alleen mogelijk als er een minimum aantal vensters zijn. Er is een maximum aantal vensters bij een profiel. Voor deze requirements bestond op dat moment geen module die stabiel genoeg en alle 4 deze functionaliteiten bevatte. Deze functionaliteiten hebben we toen zelf ingebouwd in de Node family module. Vooral op het vlak van relaties tussen nodes is er nog een hoop werk te verzetten voor Drupal. 13 P agina

14 Defender De Amsterdamse Canon spreekt Amsterdammers aan. Het gaat om hun stad. In de campagne werden alle Amsterdammers en verwante bezoekers uitgenodigd om onderbouwde suggesties voor veranderingen te doen, voordat de definitieve samenstelling van de Canon in november 2008 zou worden vastgesteld door de Canon commissie. Amsterdam is een stad waarbij sociale cohesie een veelbesproken politieke onderwerpen is. In een stad met gevoelige onderwerpen als de thuisploeg Ajax, de moord op Theo van Gogh en het ontbreken van de Olympische Spelen in de 50 vensters van de Canon, is de controle over de reacties een pré. De website is gemaakt om reacties van het publiek te faciliteren. Daarbij werd de Defender een belangrijke functionaliteit om aanvallen van ongewenste reacties snel te kunnen verhinderen. De website werd in de eerste weken overspoeld met reacties van het publiek. Deze werden gemodereerd door de Canon redactie waarbij het Dashboard overzichten toont van binnengekomen reacties en controls om deze snel en efficiënt te bewerken. Als je iets maakt over een stad als Amsterdam kun je van alles verwachten. We lokken reacties uit. Dat is de bedoeling. Met een dergelijke campagne website in de spotlights, moeten we wel alle poorten dicht kunnen zetten als Geenstijl langskomt om te stresstesten. 14 P agina

15 Middels de Auto Assign Role module krijgt elke geregistreerde gebruiker automatisch een bepaalde rol bij registratie. Deze rol heeft rechten om comments te plaatsen en nodes aan te maken. De Defender functionaliteit is een custom stukje code. Wanneer de Defender functionaliteit gebruikt wordt, wordt het recht om comments te plaatsen en nodes aan te passen weggehaald bij de rol die alle gebruikers hebben. Hierdoor kunnen de moderators de site overnemen en alle schadelijke content weghalen zonder dat de gebruikers meteen weer nieuwe content bij plaatsen. Contrib Modules De volgende modules zijn gebruikt bij de totstandkoming van de website van De Amsterdamse Canon: CCK Views Webform Panels Pathauto (SEO) Global Redirect (SEO) Path Redirect (SEO) Search 404 (SEO) Mollom (Anti Spam) User cancellation (User Management) Advanced Profile Kit (User Management) Advanced User Management (User Management) Node Family, customized (User Management) Embedded Media Field (Media management) Image Field (Media management) Image Cache (Media management) Dynamic Views (voor de vensters pagina) Custom Modules Naast de Contrib Modules hebben we een aantal functionaliteiten zelf als modules moeten ontwikkelen: Shadowbox Defender (Reactie moderatie) Contenttype buttons (verbergen van de preview button en toevoegen van een cancel link) 15 P agina

16 Theming Drupal formulieren zijn vooral functioneel. Het concept van Drupal forms maakt een cancel knop overbodig maar dit blijkt voor veel gebruikers verwarrend te zijn. Form theming is een discipline die we vanuit het Amsterdamse Canon project nu standaard doorvoeren. Met een hoge concentratie aan forms binnen de website hebben we belangrijke forms omgezet naar consistente, laagdrempelige interactiemomenten. Drupal heeft standaard een aantal opties voor webformulieren. We hebben dit afgevangen in een template file die ook meteen gestyled kon worden. Met deze code worden overbodige knoppen niet getoond en wordt de mogelijkheid toegevoegd om af te breken middels een Cancel link: [<div class="login_form"><div class="venstermijncanon-form"> <?php //print_r($form); print '<h4>venster <span class"red">titel en omschrijving</span></h4>'; print '<p class="beschrijving">je venster kan gaan over een onderwerp, gebeurtenis of een plaats die te maken heeft met Amsterdam. Bijvoorbeeld: "1991 Wonen aan de Prinsengracht". Geef in een duidelijke tekst wat je wilt vertellen om je venster compleet te maken.</p>'; print '<div class="gray-area"><span class="top"> </span>'; print '<div class="post-area"><div class="part-form">'; print '<div class="naam">'.drupal_render($form['title']).'</div>'; print '<div class="naam">'.drupal_render($form['body_filter']['body']).'</div>' ; print '</div>'; print '</div><span class="bottom"> </span></div>'; ] 16 P agina

17 Andere theming elementen die zijn meegenomen zijn onder meer: Broodkruimelpad Mail-to en print-deze-pagina Exposed filters voor het venster overzicht Reacties Een maatwerk Profiel pagina met specifieke velden Form theming stelt ons in staat om elk Drupal form te boetseren zoals het moet worden 17 P agina

18 Testing De opdrachtgever kijkt mee op een test URL. Dit doen we voor ieder project zodat de klant in een vroeg stadium kan meekijken en prototypen. Een set van unieke functionaliteiten die worden aangeboden aan een massa publiek, moeten goed en professioneel getest worden. De inzet van TMAP deskundigen met een correcte afhandeling van bevindingen in het Mantis bugtracking systeem gaven ons het vertrouwen dat we live konden voor het oog van de opdrachtgever, journalisten, de burgemeester en het publiek. Alle bevindingen worden geregistreerd en afgewerkt Deployment Enkele dagen voor de lancering begint het te rommelen bij de gemeentelijke stijl functionarissen, waar de test URL terecht is gekomen. Er komen berichten dat er bepaalde elementen moeten worden aangepast. Op 2 september, 24 uur voordat de website lanceert komt vanuit hoog in het ambtelijk apparaat de eis dat de design elementen die het wapen van Amsterdam bevatten moeten worden verwijderd. De uitgangspunten welke we hebben meegekregen en directe mandaat van de burgemeester worden onder behoorlijke druk gezet. We geven natuurlijk gehoor. Snel en adequaat. De kosten worden achteraf verrekend. De lancering van de Amsterdamse Canon vond plaats in het Amsterdams Historisch Museum op woensdag 3 september 2008, om precies 17:30 tijdens een officiële overhandiging van de Amsterdamse Canon aan de burgemeester van Amsterdam. Er is bewust en zorgvuldig omgegaan met dit tijdstap om het mediamoment wat gepland stond zo effectief mogelijk te maken. Het officiële wapen van Amsterdam mag blijkbaar krachtens koninklijk besluit enkel voor zeer officiële gelegenheden gebruikt worden. Het moet verwijderd worden P agina

19 Het was ook niet de bedoeling dat het publiek de website al zou hebben gezien, alvorens het aan de burgemeester zou zijn vertoond. Lopend over De Dam in Amsterdam is met een telefoontje het virtuele doek van de website gehaald, vlak voor de ceremonie zou starten. Ewoud Poerink van Instituut voor Publiek en Politiek 'overhandigt' de Canon aan de Gemeente en de burgemeester, in bijzijn van pers en publiek. Taart ter gelegenheid van de lancering 19 P agina

20 Service & Support De Amsterdamse Canon wordt gebackupped en gemonitored op statistieken, bezoekers en updates. Natuurlijk is het belangrijk om te weten wanneer de website het zwaar krijgt en hoeveel data er gegenereerd wordt. Voorspellingen zijn enkel ter indicatie. Als de organisatie rond de website op gang komt in de vorm van TV uitzendingen, lesmateriaal en campagnes, kan de load sterk toenemen. Hoewel de website op een dedicated server draait, gaat zij mee in onze Drupal Commander service waarmee we het totaal overzicht behouden van ons Drupal netwerk en de status van de modules voor elk project, waaronder de Amsterdamse Canon Het Service Level wat we hebben afgesproken legt daarbij vast: Uptime Websiteruimte Prioriteitsstelling Data verkeer Support window Responsetijden 20 P agina

21 Het website project van de Amsterdamse Canon in Drupal Commander 21 P agina

22 De Canon in de media De Amsterdamse Canon (ook als Canon van Amsterdam bekend) heeft veel aandacht gekregen. Er is op veel plaatsen over geschreven of iets mee gedaan. De Wereld Draait Door Op de avond is de burgemeester van Amsterdam te zien in het infotainment programma De Wereld Draait Door van de VARA en spreekt lovende woorden over de website. Het boek November 2008 is, met inspraak van het publiek middels de website de Amsterdamse Canon definitief gemaakt en in boekvorm verschenen (Uitgeverij Boom, ISBN ) De kranten De website is vermeld in kranten en websites van het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, De Telegraaf, Metro, NRC, De Pers en het Parool. Er is een Wikipedia sectie over en er is nu zelfs een fietsroute welke je langs de 50 vensters voert. AT5 Wekelijks brengt AT5 één van de vensters in beeld in een korte uitzending. Deze uitzending wordt wekelijks door veel kijkers bekeken. En dan denk ik dat zo n Canon daar een bijdrage aan kan leveren. Die website ziet er zo leuk uit en je kan er zoveel dingen mee doen. En ik denk dat als je je Amsterdammer wilt voelen, je dat des te meer voelt naarmate je meer van de geschiedenis weet. 22 P agina

23 23 P agina

24 Links De Amsterdamse Canon NRC Handelsblad n_canon Parool /Amsterdam-heeft-zijn-eigen-canon.dhtml AT5 Volkskrant en_canon De Wereld Draait Door, 3 september Wiki Canon van Amsterdam fiets route 24 P agina Vorige pagina: Campagne poster voor onderwijs instellingen, voorjaar 2009

25 2009 Internet Unlimited. De beelden in deze publicatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, verspreid of gebruikt in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Internet Unlimited of de betreffende rechthebbenden. Deze publicatie bevat een samenvatting van activiteiten en gebeurtenissen zoals deze door de schrijver zijn gememoreerd en vastgelegd. Getracht is om een inzichtelijk beeld te creëren van wat er bij de totstandkoming van de website van de Amsterdamse Canon heeft afgespeeld. Dit beeld bevat mogelijk subjectieve waarnemingen en meningen die uitsluitend kunnen worden toegeschreven aan Internet Unlimited en/of de schrijver van deze publicatie en niet aan de genoemde partijen en/of de opdrachtgever van het project. De gebeurtenissen en data zijn tijdsgebonden en kunnen inmiddels achterhaald zijn. Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van Ewoud Poerink, project manager van het Amsterdamse Canon project, werkzaam bij het Instituut voor Publiek en Politiek te Amsterdam Internet Unlimited. Internet Unlimited is een onderdeel van Byelex. Alle rechten voorbehouden / P agina

Naam: zangers Velden hoef je niet toe te voegen Voeg nu twee keer inhoud toe van het type zangers. Een titel is voldoende.

Naam: zangers Velden hoef je niet toe te voegen Voeg nu twee keer inhoud toe van het type zangers. Een titel is voldoende. Inleiding In de les werken we verder op onze Drupal 8 site. We stellen deze verder in en aan de hand van korte stappen wordt even een licht geworpen op een aantal zaken die anders zijn dan Drupal 7, doch

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 2 3 1. Achtergrond 4 2. Structuur 5 3. Inhoud Mixed Emotions

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Uwschoolonline.nl. Wij zetten uwschoolonline.nl

Uwschoolonline.nl. Wij zetten uwschoolonline.nl Uwschoolonline.nl U wilt een website die helemaal van deze tijd is en op alle apparaten goed te bekijken is? Die u en uw collegae zelf actueel kunnen houden, zonder ingewikkelde handelingen? Wij zetten

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Over de schutting: Tour top 100

Over de schutting: Tour top 100 Over de schutting: Tour top 100 Project 4 fase 2 Mediadeveloper 30-09-2014 VERTROUWELIJK Pagina 1 van 5 Contents Inleiding... 3 Situatie... 3 Eisen van de opdrachtgever... 3 Eisen van de opleiding... 4

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio.

Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio. Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio. portfolio / Blader eens door mijn werk. Een verzameling van web en print. Gemaakt tijdens mijn studie, werk of uit mezelf. p. simon

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Netwerk functionaliteit OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0

Netwerk functionaliteit OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0 Netwerk functionaliteit OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN SAN v3 Update document 2010 uitgebracht door OCEN Inhoudsopgave. Inleiding...3 1 Navigatie...4 1.1 Navigatie: het menu...4 1.2 Navigatie: dashboard...4 1.3 Navigatie: kruimelpad...4 1.4 Navigatie: iconen

Nadere informatie

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum Groepsopdracht 2 Zuilen voor in het Rijksmuseum Interactie ontwerper: Andrea Pineda Calderon (10590501) Grafisch ontwerper: Abe Sweep (11039469) Technisch ontwerper: Dennis Wiersma (11035099) Facilitator:

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

SiteManager CMS. Content Management Software voor online marketing met een voorsprong

SiteManager CMS. Content Management Software voor online marketing met een voorsprong SiteManager CMS Content Management Software voor online marketing met een voorsprong Uw doelgroepen online bereiken wordt een heel stuk simpeler met goede gereedschappen. Bij Integrace bent u daarvoor

Nadere informatie

Handleiding opmaken Wageningen UR Blog. Oktober 2015

Handleiding opmaken Wageningen UR Blog. Oktober 2015 Handleiding opmaken Wageningen UR Blog Oktober 2015 Voorwoord In deze handleiding is voor beheerders van het Wageningen UR blog template stap voor stap beschreven hoe zij hun blog kunnen inrichten. Bij

Nadere informatie

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project.

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. Introductie Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. We hebben dit document opgesteld om jullie te helpen een duidelijk visie op papier te zetten voor het project. Zie het als een business

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD BETAALBARE WEBSITE MET MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST STABIEL, KWALITEIT, PROFESSIONEEL

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

2. Download via onderstaande link de nodige plugins/third party-bestanden voor de modules, deze zullen we later samen op de server plaatsen

2. Download via onderstaande link de nodige plugins/third party-bestanden voor de modules, deze zullen we later samen op de server plaatsen Les 9 Afbeeldingsgallerijen In dit eerste onderdeel bespreken we een aantal modules om afbeeldingen op een elegante manier te vertonen op een website. Je zal hiervoor modules moeten installeren die vaak

Nadere informatie

PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV

PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV 7 CAST TV DE KIJKER. DE BELANGRIJKSTE ROL BINNEN EEN WEBINAR. UITGANGSPUNT BIJ 7 CAST TV IS DE TV ERVARING. DE VIDEO STAAT CENTRAAL.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1 Documentatie InstantModules Q42 Versie 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voor gebruikers... 3 InstantComment... 3 InstantTagging... 5 Voor webmasters... 9 InstantComment... 9 InstantTagging... 11 Voor

Nadere informatie

Clixmaster Studio R3.8. Wat is nieuw in Clixmaster Studio? Release notes R3.8 1/4

Clixmaster Studio R3.8. Wat is nieuw in Clixmaster Studio? Release notes R3.8 1/4 1/4 Clixmaster Studio R3.8 Dit document beschrijft alle nieuwe functionaliteiten, wijzigingen en opgeloste issues in Clixmaster Studio ten opzichte van voorgaande releases. Hoe de nieuwe functionaliteit

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311 Handleiding ego4: Webformulieren en Loket - Workflow 1 Inhoud 2 Inleiding...3 3 Webformulieren...3 3.1 Toevoegen...3 3.2 Workflow beheren...3 3.2.1 Nieuwe stap toevoegen...4 3.2.2 Opvolging...4 3.2.3 Acties...5

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Documentatie WD32. Christine van Woensel M32

Documentatie WD32. Christine van Woensel M32 Documentatie WD32 Christine van Woensel M32 Ontwerpkeuzes per device resolutie Desktop (1025 1600px & 769 1024px): Tablet (481 768px): Smartphone (321 480px & tot 320px): Algemeen: Alle ontwerpen voor

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Handleiding NBVA-Webformulesite 2.0

Handleiding NBVA-Webformulesite 2.0 Handleiding NBVA-Webformulesite 2.0 Inhoud 1. Algemeen 2. Structuur beheeromgeving 2a Posities 2b Inhoud 2c Extra 3. Hoe werkt de WYSIWYG-editor? 3a Wijzigen van teksten 3b Nieuwsberichten plaatsen 3c

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

DRUPAL Dev Training, dag 1. Introductie

DRUPAL Dev Training, dag 1. Introductie DRUPAL Dev Training, dag 1 Introductie Me in nuttshell www.jorissnoek.nl Inleiding Globale inhoud Drupal Block 1: Drupal intro Block 2: use case, VBM ontwikkeling Block 3: Themen die hap! Block 4: Programmeren

Nadere informatie

Website AC Lebbeke Inhoud

Website AC Lebbeke Inhoud Website AC Lebbeke Inhoud 1. Inloggen 2. Login Aanvraag en roles 3. Nieuwsbericht toevoegen 4. Afspraken nieuwsberichten 5. Pagina s aanpassen en document uploaden 6. Pagina s en nieuwsberichten bewerken

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.3.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.3.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.3.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: Maart 2015 2015 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Clixmaster Studio R4.0. Wat is nieuw in Clixmaster Studio? Release notes R4.0 1/5

Clixmaster Studio R4.0. Wat is nieuw in Clixmaster Studio? Release notes R4.0 1/5 1/5 Clixmaster Studio R4.0 Dit document beschrijft alle nieuwe functionaliteiten en wijzigingen Clixmaster Studio ten opzichte van voorgaande releases. Hoe de nieuwe functionaliteit exact werkt, kunt u

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Deel I Introductie Clixmaster Studio

Deel I Introductie Clixmaster Studio Deel I Introductie Clixmaster Studio R5.0 Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/12 Deel I - Introductie Clixmaster Studio 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen

Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen Beheer uw eigen site, en bepaal eigen regels, voor een regio of specifieke groep op het domein van Advertentiewereld.com Copyright 2014 Advertentiewereld.com

Nadere informatie

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn Videorapporten gebruiken Overzicht Met videorapporten kunnen gebruikers videobeelden bekijken en systeemgebeurtenissen continu monitoren. Met de videorapportfunctie van Paxton10 kunnen live en reeds gearchiveerde

Nadere informatie

Op het einde van deze les moeten we een werkende site op Drupal 8 hebben en een opgekuiste versie van onze Drupal 7 site.

Op het einde van deze les moeten we een werkende site op Drupal 8 hebben en een opgekuiste versie van onze Drupal 7 site. Les 1 Inleiding In deze eerste les bekijken we een naakte installatie van Drupal 8 van dichtbij. We stellen een vergelijking op met Drupal 7. Op het einde van deze les moeten we een werkende site op Drupal

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Een poging om de snelheid van de sites te verzekeren tijdens de lessen:

Een poging om de snelheid van de sites te verzekeren tijdens de lessen: Les 5 Nieuwe sites Een poging om de snelheid van de sites te verzekeren tijdens de lessen: Luc www.lucacht.drupallearning.be Johan www.jdb.drupallearning.be Laurens www.laurens8.drupallearning.be Ria www.riaacht.drupallearning.be

Nadere informatie

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Deze handleiding is opgesplitst in twee delen. Deel 1: Hoe gebruik je het Smart2VR CMS? Deel 2: Hoe gebruik je de Virtual Reality app? Deel 1:

Nadere informatie

Multisite OTYS Recruiting Technology. Versie 1.0

Multisite OTYS Recruiting Technology. Versie 1.0 Multisite OTYS Recruiting Technology Versie 1.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U kunt

Nadere informatie

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein

MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP. Handleiding Slagersplein MUNTZ MARKETING COMMUNICATION GROUP Handleiding Slagersplein Inhoudsopgave Pagina - Uitleg beginscherm 3 - Aanmaken Profiel 5 - Maak Printmateriaal: Stap 1, kies doel 8 - Maak printmateriaal: Stap 2, kies

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITES. Versie 1.0, 31 Maart 2015. Pagina 1 / 59 Handleiding websites

HANDLEIDING WEBSITES. Versie 1.0, 31 Maart 2015. Pagina 1 / 59 Handleiding websites HANDLEIDING WEBSITES Versie 1.0, 31 Maart 2015 Pagina 1 / 59 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gebruik 2.1 Modulaire opzet 2.2 Uw resultaat zien aan de voorkant 2.3 Cache legen 3. Inloggen 4. Dashboard 5.

Nadere informatie

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Inhoud Introductie... 3 Belangrijke Termen... 3 Inloggen op jouw Wordpress website... 4 Een Backup maken... 4 Het Wordpress dashboard... Thema

Nadere informatie

Kunnen reageren op een vraag: - Invoervlak: o Tekst o Bijlagen toevoegen o Bronnen toevoegen - Knop: - Ingelogd zijn

Kunnen reageren op een vraag: - Invoervlak: o Tekst o Bijlagen toevoegen o Bronnen toevoegen - Knop: - Ingelogd zijn Een vraag kunnen stellen: - Gebruiker moet ingelogd zijn - Invoer vak o Onderwerp o Vraag + details o Bronnen o Bijlagen toevoegen (link/knop) o Foto s invoegen (link/knop) o Plaatsen o Preview o Annuleren

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine CMS Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine is een ijzersterk Content Management Systeem gebouwd op CodeIgniter, één van de

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Toelichting release notes. 23 oktober 2014

Toelichting release notes. 23 oktober 2014 Toelichting release notes 23 oktober 2014 2 Toelichting release notes 23 oktober 2014 Inleiding release notes Deze week ontvangen jullie de release notes waarin onder meer twee nieuwe Paddlets, verschillende

Nadere informatie

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman De Facebook timeline is vernieuwd! Per 30 maart 2012 is de timeline door Facebook verplicht

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Solution Builder SE : BSE200 Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Gewijzigd in Solution Builder 8 en ITSM 8 In Solution Builder versie 8 zijn

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie