Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 29.11.2013"

Transcriptie

1 Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van De vergadering wordt geopend om uur door Stéphanie De Smet die de avond aan elkaar praat en de sprekers inleidt. Zij geeft na de introductie het woord aan Franky Depickere, die de vergadering uitzonderlijk om 20 uur dient te verlaten. In totaal zijn 160 leden van de Nationale Adviesraad aanwezig. Daarnaast zijn er ook externe bestuurders van Cera Beheersmaatschappij, onafhankelijke bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij, enkele genodigden, directieleden, adviseurs, coördinatoren en andere personeelsleden van Cera aanwezig. Aan alle aanwezigen werd een deelnemersmap bezorgd met daarin o.m. een afdruk van de in de vergadering getoonde slides. 1. Actualiteiten door Franky Depickere Het eerste thema dat Franky Depickere behandelt is de vraag Verankering: quo vadis? Dat KBC Groep de bladzijde gedraaid heeft, is voor iedereen duidelijk. Maar welke impact heeft dit op Cera en KBC Ancora? Als we terug kijken op de periode van 9 december 2012 tot 19 november 2013, zien we een wereld van verschil. Er werd in die periode immers ca. 1 miljard euro reglementair eigen vermogen van KBC Groep vrijgemaakt door de recente transacties van de Cera-groep. Op 3 juli 2013 gebeurde de herplaatsing van 325 miljoen euro aan aandeelhoudersleningen. Op 18 november volgde dan de verkoop van KBC aandelen, gevolgd door de afbouw van kredieten bij KBC. Dit resulteerde in een bijkomende waardecreatie voor alle aandeelhouders van KBC Groep. Dit is duidelijk te merken aan de positieve evolutie van de beurskoers. De verkoop van de aandelen kadert in het strategisch plan Horizon 2020 en garandeert de toekomst van de Cera-groep. Na KBC draait ook de Cera-groep de bladzijde. Het risicoprofiel voor de vennoten is aanzienlijk verbeterd door de transactie. Vervolgens gaat Franky Depickere dieper in op de verkoop van 14,1 miljoen KBC aandelen door Cera. Deze verkoop leverde Cera een cashopbrengst van 552 miljoen euro op. Vervolgens gebeurde er een inkoop van de termijnlening bij KBC van 250 miljoen euro met eindvervaldag in 2017, hetgeen een positief resultaat van 6,25 miljoen euro opleverde. Ook de uitstaande kortetermijnschulden bij KBC Bank werden volledig terugbetaald. Hierdoor reduceerde Cera haar schulden met ca. 90 % gedurende het boekjaar 2013 en heeft Cera geen uitstaande schulden meer bij KBC Bank. 1 P agina

2 Cera is door de crisis geraakt, dit heeft offers gevraagd maar we zijn terug in good shape. Hierdoor worden vanaf 1 januari opnieuw vrijwillige uittredingen mogelijk, eventueel beperkt tot 10 %, aldus Franky Depickere. En er is meer: door de gevoelige verlichting van de balans en de verbetering van het risicoprofiel voor de vennoten, wordt overwogen of een nieuwe emissie van coöperatieve aandelen mogelijk is. Na de transactie bezit Cera 11,1 miljoen KBC Groep-aandelen (2,7 % in KBC Groep) en 46,1 miljoen KBC Ancora aandelen (59 % in KBC Ancora), besluit Franky Depickere. Ook voor KBC Ancora was de verkoop van 4,7 miljoen aandelen een positieve zaak. De verkoop zorgde immers voor een cashopbrengst van 184 miljoen euro en de realisatie van een positief resultaat van 35,9 miljoen euro. Daardoor werd de inkoop van de termijnlening bij KBC van 175 miljoen euro met eindvervaldag in 2027 een feit en dit leverde een positief resultaat van 15,75 miljoen euro op. Ook de kortetermijnschuld werd afgebouwd. Door deze transactie daalde de schuldgraad van KBC Ancora met een derde. De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel is gelijk aan de beurskoers van het KBC Groep-aandeel, vermenigvuldigd met 0,99 en verminderd met de schuld per KBC Ancora-aandeel (momenteel 4,98 euro). Dit betekent dat de intrinsieke waarde van een KBC Ancora aandeel nu ca. 35 euro bedraagt. De analisten hebben het koersdoel voor KBC Ancora verhoogd naar ca. 33 euro. Franky Depickere benadrukt dat KBC Ancora de grootste aandeelhouder van KBC Groep blijft met 77,5 miljoen aandelen (18,59%). Voor KBC Groep heeft de verkoop van de aandelen een substantiële vermindering van de aandeelhoudersleningen tot gevolg. Het bedrag aan toegestane leningen aan Cera en KBC Ancora verminderde met 0,7 miljard euro. Hierdoor verstevigt KBC verder zijn kapitaalpositie en verbetert zijn kapitaalratio ( Common equity ratio - Basel III fully loaded ) die per 30 september ,5 % bedroeg, met 0,7 %. Op 3 juli 2013 werd al aangekondigd dat KBC Bank andere leningen aan KBC Ancora (325 mio euro) had herplaatst. Franky Depickere stelt dat aandeelhoudersleningen moesten afgetrokken worden van het eigen vermogen. Door de inkoop en herplaatsing van de (aandeelhouders)leningen, kan die 1 miljard nu terug bij het eigen vermogen gevoegd worden. Dit alles heeft een positief effect op de kapitaalratio én op de koers van KBC Groep. De analisten verhoogden het koersdoel voor het KBC aandeel tot 53 euro. Maar hoe zit het nu met de verankering van KBC Groep na de transactie? Na de transactie bezitten Cera en KBC Ancora samen 88,6 miljoen aandelen van KBC Groep (21,3 %) en blijven hiermee de grootste aandeelhouder van KBC Groep. Cera zal haar rol in de verankering van de KBC-groep onverkort blijven invullen, en dit samen met KBC Ancora en de andere stabiele aandeelhouders. 2 P agina

3 De KBC aandelen in handen van het syndicaat bedragen nog altijd meer dan 30 %. Het totale aandelenbezit van de stabiele aandeelhouders bedraagt ca. 43 %. Het tweede punt dat Franky Depickere toelicht zijn de actualiteiten binnen KBC Groep. KBC zette een sterke prestatie neer in het derde kwartaal van 2013 met een netto gerapporteerd resultaat van 272 miljoen euro. Dit was iets minder dan hetgeen de markt verwachtte. Dit resultaat werd negatief beïnvloed door 231 miljoen euro afwaarderingen op overblijvende desinvesteringen, o.a. Diamantbank. Door het voortdurend goed aangepast resultaat van 457 miljoen euro, kon KBC in het derde kwartaal een rendement op eigen vermogen ( Return On Equity - ROE ) van 16 % realiseren. Tevens waren er sterke commerciële bankverzekeringsactiviteiten in de kernmarkten in België, Tsjechië, Hongarije, Slovakije, Bulgarije en Ierland. KBC realiseerde een licht hogere rentemarge. De netto fee- en commissieinkomsten daarentegen werden aangetast door het seizoenseffect, maar de beheerde activa ( Assets under Management - AuM) groeiden lichtjes. Verder waren er hogere overige netto inkomsten, maar wel een lagere marktwaarde van sommige afgeleide producten. Voor de verzekeringen gold een goede combined ratio en voor de bank een excellente cost/income ratio. De voorzieningen ten slotte waren lager. Franky Depickere stelt tenslotte dat KBC beschikt over een solide kapitaalpositie en een robuuste liquiditeitspositie. Eind september bedroeg de kapitaalsratio ( Common equity ratio Basel 3 fully loaded ) 12,5 %, hetgeen zeer goed is. KBC kan bogen op een voortdurend sterke liquiditeitspositie. Op korte termijn bedraagt de Liquidity Coverage Ratio (LCR) 132 % en op langere termijn bedraagt de Net Stable Funds Ratio (NSFR) 108 %. Daarmee bevindt KBC zich in het koppeloton van de Europese banken. In het licht van de voorschriften van Europese toezichthouders gebeurde een evaluatie van de kredietportefeuille. De European Banking Authority EBA en de European Securities and Market Authority - ESMA ) vaardigden richtlijnen uit die nog niet van kracht zijn, maar wel reeds gelden als leidraad voor de toekomst. Er is tevens een globale doorlichting van banken ( Comprehensive Assessment en Asset Quality Review - AQR ) in het kader van de Europese Centrale Bank (ECB) op til. Deze richtlijnen werden getoetst aan de situatie in Ierland en er werd dan ook een specifieke focus op Ierland gevestigd, tevens in het licht van de richtlijnen van de Ierse Centrale Bank ( CBI ). Er werd gewerkt aan de implementatie van de strategie om achterstallen op hypotheekleningen weg te werken ( Mortgage Arrears Resolution Strategy MARS ). Tevens werden er bijkomende voorzieningen aangelegd in het kader van de herklassificering van 2 miljard euro geherstructureerde hypotheekleningen van risicoklasse 1 tot en met 9 naar risicoklasse Pagina

4 Er werden verder bijkomende voorzieningen aangelegd voor kredieten aan bedrijven omwille van een voorzichtigere inschatting van toekomstige kasstromen en pandwaarden. In totaal zal dit aanleiding geven tot een afwaardering in Ierland die kan oplopen tot 775 miljoen euro in het vierde kwartaal Verdere kredietverliezen situeren zich in de vork van 150 tot 200 miljoen euro voor 2014 en 50 tot 100 miljoen euro voor 2015 en voor KBC verwacht winstgevend te zijn in Ierland vanaf Voor alle andere landen waarin KBC actief is, wordt de ingeschatte impact tot nu als niet betekenisvol beschouwd. KBC liep vooruit op de richtlijnen van de ECB en heeft mogelijke problemen vooraf gecommuniceerd aan de markt. De markt apprecieerde deze openheid en beloonde KBC dan ook: de koers steeg 3% na de bekendmaking van de cijfers op 14 november laatstleden. En dat was vanzelfsprekend ook belangrijk voor de verkoop van KBC-aandelen door Cera en KBC Ancora. Vervolgens komen de actualiteiten over KBC Ancora aan bod. Voor boekjaar 2012/2013 werd een winst van 50,8 miljoen euro (t.o.v. een verlies van 30,4 miljoen euro in vorig boekjaar) gerealiseerd door het ontvangen dividend van KBC (1 euro per aandeel). Er gebeurde evenwel geen uitkering van een dividend omwille van het overgedragen verlies van het vorige boekjaar. Begin juli werd een nieuwe kredietverstrekker gevonden voor leningen van 325 miljoen euro die eerder verstrekt werden door KBC Bank. De voorwaarden inzake looptijd en rentevoet blijven ongewijzigd. Het gaat om kredieten met vervaldagen in 2017 (175 miljoen euro), in 2022 (50 miljoen euro) en in 2027 (100 miljoen euro). Door deze herplaatsing werd een positieve impact gerealiseerd op de kapitaalpositie van KBC en in de praktijk ook op de beurskoers van KBC Ancora. Deze evolueerde van 7,85 euro naar meer dan 28 euro. Ten slotte wijzigde de samenstelling van de Raad van Bestuur door het vertrek van professor Cynthia Van Hulle die 12 jaar in de Raad van Bestuur zetelde als voorzitter van de raad van bestuur en als onafhankelijk bestuurder. Als nieuwe onafhankelijke bestuurder werd professor-emeritus Jules Stuyck benoemd. Mevrouw Katelijne Callewaert volgt mevrouw Van Hulle op als voorzitter. Ook bij Cera gebeurde er heel wat sedert de laatste Nationale Adviesraad, vertelt Franky Depickere. Op 8 juni was er de Algemene Vergadering en op 28 september volgde er een Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering waar een voorgestelde statutenwijziging werd goedgekeurd die de modaliteiten van in- en uittreden versoepelt. De Cera-ploeg verhuisde ook naar het Ladeuzeplein in het centrum van Leuven en ook aan de Muntsite werd verder gewerkt. Cera lanceerde ook Horizon Vijftien jaar na de start van Cera oordeelden we dat het tijd was voor herbronning en dat een groot onderhoud nodig was. We laten de turbulente 4 Pagina

5 periode van 2008 tot 2013 achter ons en kijken naar de toekomst van Cera, onze toekomst. Er is een grote lotsverbondenheid tussen de Cera-groep en KBC Groep. Cera is altijd een betrouwbare partner geweest van KBC en is mee door de storm gegaan. Dit werd ook meermaals gezegd door Thomas Leysen. Nu heeft KBC de bladzijde gedraaid en heeft de groep alle potentieel om opnieuw te groeien en te bloeien. Cera en haar vennoten hebben ook de broeksriem moeten aanhalen. En ja, wij hebben de luiken moeten sluiten, maar wij staan er nog en opnieuw! Er was veerkracht nodig om door de crisis te komen, maar nu is het tijd voor slagkracht en enthousiasme. Cera is een coöperatie en dus een onderneming, een bedrijf waar de vennoot centraal staat. Cera is er door, voor en met de vennoot. Betrokkenheid en samenwerking zijn centrale begrippen, intern en extern! De Raad van Bestuur heeft een boeiend toekomstbeeld geschetst voor Cera in Het is nu aan ons allen om dit te realiseren! Daarom gaat Franky Depickere graag wat dieper in op dit uitdagend project: Horizon Tijdens de Raad van Bestuur van 28 juni werd rond vier thema s gewerkt: Cera als coöperatieve maatschappelijke investeerder en verankeraar, de vennotenbasis van Cera, lokale werking en inspraak en bestuur. Op de Raad van Bestuur van 20 september werd schriftelijk verslag uitgebracht over de vier thema s. De Raad van Bestuur nam kennis van de krachtlijnen van Horizon 2020 en gaf groen licht om verder te gaan in de aangegeven richting. Op 18 oktober volgde dan een briefing van en een brainstorm met de uitgebreide personeelsploeg om draagvlak te realiseren en input te krijgen. De kernvraag was: Wat moeten we doen om in 2020 te staan waar we moeten staan? Er werden een 30-tal werkfiches opgeleverd met de volgende onderwerpen: Welke acties? Wie zijn de betrokken partijen? Welke zijn de aandachtspunten? De Raad van Bestuur boog zich op 25 oktober over de krachtlijnen revisited, de eerste stappen voor implementatie en de stand van zaken van de voorbereiding van de budgetronde voor Op de Raad van Bestuur van december ten slotte zal een drie en een jaarplan voorgelegd worden, samen met het budget voor Coöperatie is het centrale begrip in Horizon De coöperatie Cera wordt gekenmerkt door drie waardeproposities: verankering, maatschappelijke dienstverlening en vennotenaanbiedingen, met participatie/ vennotenwerking als transversaal begrip. Voor wat de verankering betreft is het belangrijk dat de vennoten weten dat ze bijdragen tot deze verankering. De vennoot is immers vaak een goede en stabiele cliënt en krijgt daar ook iets voor terug. In het kader van Horizon 2020 zouden de volgende doelstellingen gerealiseerd moeten worden: 5 Pagina

6 KBC is een maatschappelijk betrokken bank-verzekeraar met faire producten tegen faire voorwaarden; De vennoot begrijpt en apprecieert het belang van verankering voor de ruimere leefwereld; Er zijn tastbare voordelen voor de vennoot-cliënt; De vennoot fungeert als klankbord voor diverse activiteiten van KBC. Concreet: in 2014 staat een bevraging van RAR-leden op de agenda. Voor de maatschappelijke dienstverlening is de rode draad waardevolle zaken in beweging zetten en in opdracht van de vennoot maatschappelijke impact realiseren. Dit wil Cera doen op de volgende manier: De vennoot investeert in Cera, waardoor Cera impact kan realiseren d.m.v. activiteiten met maatschappelijke impact; We streven naar een combinatie van financiering door Cera en derden als hefboom; We doen dit op verschillende niveaus (plaatselijk, streek, provincie, gemeenschap, internationaal). Concreet: in 2014 volgt er een projectoproep nieuwe stijl, lokaal / regionaal / nationaal. Voor de vennotenaanbiedingen is er enerzijds de aanvulling van het huidige aanbod met must have s : Permanente of langdurige kortingen op basisproducten en diensten Versterking transactierelatie tussen de vennoten en Cera. Bv. Vennoten voor vennoten. Anderzijds worden de vennotenaanbiedingen als kernactiviteit ingebed in de globale werking. Dit vereist een inzet op het wervende én op het retentiekarakter. Participatie ten slotte houdt in dat de vennoten veel meer kunnen en moeten betrokken worden en dit op alle niveaus. Dit geldt dus zowel voor het financiële als voor het maatschappelijke luik. Niet alleen de regionale indeling, maar ook het bestaan en de activiteiten van lokale of regionale structuren moeten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: Vertegenwoordiging van en binding met de vennotenbasis; Flexibiliteit en differentiatie van de lokale/regionale werking (niet one size fits all ). Participatie vereist kennis en inzet. Het is de bedoeling dat op alle niveaus van de organisatie personen aanwezig zijn met de profielen die het meest geschikt zijn. Dit kan door een systeem van coöptatie zonder afbreuk te doen aan geografische spreiding en zonder uitbreiding van het aantal mandaten. De vennoten moeten meer stem krijgen in: Maatschappelijke dienstverlening: Cera doet wat u belangrijk vindt Vennotenaanbiedingen: Cera biedt aan wat u gevraagd hebt 6 P agina

7 Participatie: Kijken met de bril van de vennoot Concreet: bevraging op NAR, in magazines voorjaar 2014, Met als leidraad Cera, diep geworteld en breed vertakt willen we dit concreet realiseren door middel van de volgende aanpak: We gaan terug naar de roots van de coöperatie: (meer)waarde creëren met, door en voor de vennoten; Het draagvlak van vennoten, de langetermijnvisie, het meerdimensionaal denken en maatschappelijke betrokkenheid zijn maar enkele van de aspecten die coöperatief ondernemen anders én aantrekkelijk maken; Vennoten krijgen een duidelijke propositie met drie luiken waarbij ze uitgenodigd of zelfs uitgedaagd worden om deze mee invulling te geven; Die invulling gebeurt via participatie, een essentieel begrip in elke coöperatie. Zoals eerder al gezegd gaat het om coöperatie en dus participatie in de praktijk, en daar willen we nu al, in deze vergadering, werk van maken, stelt Franky Depickere. Na deze uitgebreide toelichting van Franky Depickere worden de vooraf toegestuurde vragen die aansluiten bij de actualiteit beantwoord. De eerste vraag is van Antoine De Caluwe, Ondervoorzitter RAR Lokeren- Dendermonde, die de volgende vraag stelt m.b.t. het dossier splitsing retail- en zakenbank activiteiten: 1) Welke zijn daar de inhoudelijke voorstellen, de plannen van de federale regering (voorgelegd door Min. Geens)? 2) Wat zijn eventuele gevolgen van deze ontwikkeling voor de KBC-groep? Franky Depickere antwoordt het volgende: Zoals u weet, zijn er terzake nog geen beslissingen genomen door de regering. Verwacht mag worden dat er geen volledige splitsing komt van het retail- en zakenbankieren, maar dat de zogenaamde handel voor eigen rekening van de banken aan zéér strenge begrenzingen zullen onderworpen worden. In dit verband is er sprake van een begrenzing op 2,5 % van het eigen vermogen. Bij een overschrijding van deze grens moet deze activiteit in een aparte vennootschap ondergebracht worden. Het is nog te vroeg om de precieze impact voor KBC in te schatten. Op zich is een risicobegrenzing een goede zaak, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat KBC ook in de toekomst producten kan aanbieden aan haar klanten die deze laatsten moeten toelaten om bepaalde risico s (interestrisico, wisselkoersrisico, ) in te dekken. Bovendien is het belangrijk dat KBC als Belgische bank geen concurrentieel nadeel zou ondervinden t.o.v. de buitenlandse banken die op de Belgische markt actief zijn ( level playing field ). 7 Pagina

8 Herman Baele, Voorzitter RAR Dender-Zwalm, stelt volgende vraag: 1) Hoeveel RAR s gebruiken hun volledige budget? 2) Hoeveel RAR s dragen een deel van hun budget over naar volgend jaar? Matthieu Vanhove antwoordt dat er van de 45 RAR s een twintigtal 95 tot 100% van hun budget opgebruiken, een tiental gebruikt tussen de 90 en 95% van hun budget en zo n vijftien RAR s gebruiken minder dan 90% van hun budget. Matthieu merkt op dat 30% van het oorspronkelijke budget mag worden overgedragen. Deze overdracht bedraagt voor 2014 zo n euro. Gerard Gijbels, Afgevaardigd lid RAR Noord-Limburg, stelt volgende vraag: In de verkoop van 4,5 % KBC Groep aandelen kan ik me vinden, zodat de lening bij KBC kan afgelost worden. Het is echter in tegenstrijd met de verankering. Zijn de kopers verankeraars of externen? Franky Depickere antwoordt dat KBC als beursgenoteerd bedrijf met referentieaandeelhouders eerder op de interesse van institutionele investeerders, die op lange termijn kijken, kan rekenen. Traders, de zgn. hedgefunds, zullen minder interesse hebben. Waar gaan de aandelen naar toe? Wel, daar hebben we een redelijk goed zicht op en we kunnen stellen dat het grootste pakket naar investeerders met een langetermijnperspectief is gegaan. Toch waren er ook enkele hedgefunds bij de kopers, die de aandelen direct na de aankoop weer op de markt gooiden. Dit kon men duidelijk merken aan het grote aantal verhandelde aandelen. De eerste dag na de transactie werden er 3,5 miljoen aandelen verhandeld, terwijl dit er op een normale dag een miljoen zijn. Dit heeft zich daarna hersteld. We kunnen dus besluiten dat een groot deel gekocht werd voor de lange termijn en vaak ook door kopers die al KBC-aandelen bezaten. Sonja Lennertz, RAR Oost-België, vraagt of het financiële deel (voor de leken onder ons), langzamer en verstaanbaarder kan worden uitgelegd. Franky Depickere antwoordt dat hij zal proberen om langzamer te spreken, hoewel dit tegen zijn natuur is;-) Hij belooft ook zijn best te doen om een duidelijkere uitleg te geven. Bij de presentatie die hij vandaag gaf, werd al gepoogd om minder cijfers te geven, maar het zal wellicht nog anders en beter kunnen. Hij neemt de opmerkingen ter harte en gaat er iets aan proberen te doen. Bert Craps vult aan dat er momenteel een pilootproject loopt in verband met een financiële opleiding voor RAR-leden. Francis Vandenbussche, Afgevaardigd lid CCR Hainaut-Occidental, stelt volgende vragen: 8 P agina

9 1) Zal de Raad van Bestuur de vennoten toelaten om uit te treden tijdens de eerste jaarhelft van 2014? 2) Zal de Raad van Bestuur beslissen om een nieuwe uitgifte van E-aandelen te doen in 2014, om de verankering door Cera te waarborgen in het geval dat het aantal vennoten lager dan zou zijn? Franky Depickere antwoordt dat de uittredingen vanaf 1 januari 2014 terug mogelijk zijn. Indien deze te snel zouden gaan, kunnen we de 10 %-regel toepassen om de verankering en de representativiteit van Cera als coöperatie te waarborgen. Een mogelijke emissie in 2014 wordt bestudeerd. Luc Vandecatseye, Afgevaardigd lid RAR Dender-Zwalm, maakt volgende bedenking: Als lid van de adviesgroep van de Cera Award, betreur ik dat de uitreiking van de Awards samenviel met de BAV. Was het niet mogelijk de organisatie ervan zodanig te plannen dat beide manifestaties te combineren waren? Toen we de laatste RAR-Info ontvingen vond ik het dubbel spijtig dat ik niet kon aanwezig zijn, want ik had ook graag kennis gemaakt met de voor ons minder gekende talenten van sommige Cera-medewerkers! Matthieu Vanhove antwoordt dat Cera de ijver en de inzet van Luc en vele anderen enorm apprecieert. Door de samenwerking met andere partners en het feit dat de locatie van de prijsuitreiking al heel lang vast lag, was het helaas onmogelijk om de datum te verzetten. Anderzijds was het vastleggen van de datum van de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering allesbehalve evident: de tijdspanne was kort, het mocht niet in de zomer zijn en de Brabanthal was al op verschillende data bezet. In elk geval beloven we om volgend jaar geen herexamen meer te hebben voor de AV en bieden we onze verontschuldigingen aan voor deze dubbele boeking. Om uur wordt de vragenronde over de actualiteiten afgesloten en verwelkomt Lode Morlion op zijn beurt de aanwezigen. Ook hij dankt Cynthia Van Hulle voor haar jarenlange inzet als voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij. Vandaag verwelkomen we ook een aantal nieuwe leden, of leden in een nieuwe functie: Hendrik Calu als afgevaardigd lid van de RAR Veurne-Diksmuide Marita Godyns als afgevaardigd lid van de RAR Leuven Oswald Lamberty als afgevaardigd lid van de RAR Oost-België Linda Timmermans als voorzitter van de RAR Midden-Brabant Danny Van Lathem als ondervoorzitter van de RAR Midden-Brabant 9 P agina

10 Vandaag is het de laatste NAR-vergadering voor: Guy Boeckx, afgevaardigd lid van de RAR Herentals-Heist o/d Berg, Leo Geerts, afgevaardigd lid van de RAR Voorkempen, Jacques Ramaekers, afgevaardigd lid van de RAR Maasland, Joseph Van der Borght, ondervoorzitter van de RAR Mortsel-Rupel, Reimond Verbist, afgevaardigd lid van de RAR Mechelen-Klein-Brabant, Julien Van De Walle, afgevaardigd lid van de RAR Meetjesland Ook hun mandaat loopt ten einde. We danken hen voor hun jarenlange inzet en samenwerking. En de volgende NAR-leden gaven te kennen dat ze willen terugtreden voor hun NAR-mandaat: Marc Vloeberghs, voorzitter van de RAR Midden-Brabant, Luc Dekeyser, ondervoorzitter van de RAR Midden-Brabant, Hilaire Gijbels, voorzitter van de RAR Midden-Limburg en Rainer Franzen, afgevaardigd lid Oost-België. Uiteraard ook aan hen veel dank voor hun inzet en engagement. We verkiezen vandaag een nieuw lid voor de stuurgroep Kunst en Cultuur in opvolging van Roger Poelman, die lid was van deze stuurgroep. De leden van de NAR hebben bij het binnenkomen hun stem kunnen uitbrengen. Lode Morlion deelt het resultaat van deze stemming mee. Aangezien geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen haalde in de eerste stemronde, is een tweede stemronde noodzakelijk. Kristof Van Gestel, jurist bij Cera, legt kort het vervolg van de verkiezingsprocedure uit. Tijdens de tweede ronde kan er gestemd worden op de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen, namelijk Marianne Leenaerts en Geert Heestermans. 2. Interactief gedeelte over vennotenvoordelen door Koen Snauwaert Om uur krijgt Koen Snauwaert het woord om de vennotenvoordelen nieuwe stijl voor te stellen en om input te vragen. De presentatie is opgebouwd aan de hand van de Olympische ringen en is erg visueel. Deze presentatie werd bij aanvang van de vergadering aan de leden bezorgd. Nieuw is vooral dat we op zoek gaan naar permanente externe partners waarmee we dan structurele voordelen kunnen realiseren, zoals een extra korting voor vennoten op bepaalde producten van Colruyt. Er wordt tevens onderzocht of een internetplatform Vennoten voor Vennoten een mogelijkheid zou zijn. Koen Snauwaert nodigt de leden van de Nationale Adviesraad uit om na de vergadering hun mening te geven op een Olympische manier: steek een briefje met jouw mening in een bal en probeer deze in een van de Olympische ringen te gooien! Hij verwacht een rangschikking van de lifestyle thema s in volgorde van interesse en vraagt zich af of er nog andere thema s zijn die interessant kunnen zijn. Verder wil 10 Pagina

11 hij ook graag weten welke drie interne partners de NAR-leden het belangrijkste vinden en in welke sectoren Cera op zoek moet gaan naar structurele partners. Op basis van de feedback die we van de NAR-leden krijgen, zal er ook nog een bevraging gebeuren van de RAR-leden en onze vennoten in het algemeen. Om uur maakt Lode Morlion bekend dat het nieuwe lid voor de stuurgroep Kunst en Cultuur Geert Heestermans van RAR 55 Aalst-Wetteren is. Hij feliciteert Geert Heestermans, waarop een applaus volgt. 3. Eindejaarsactie van KBC samen met Cera door Stéphanie De Smet Vervolgens is het woord aan Stéphanie De Smet die de KBC Eindejaarsactie in samenwerking met Cera voorstelt. De uitgangspunten van deze actie zijn enerzijds het feit dat KBC als bankverzekeraar haar engagement naar de samenleving opneemt, o.a. door het ter beschikking stellen van werkmiddelen aan Cera voor het ondersteunen van maatschappelijke projecten. Anderzijds zet Cera, als coöperatieve maatschappelijke investeerder, samen met heel wat partners, nieuwe projecten en initiatieven op die inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Armoedebestrijding en sociale inclusie is een van de thema s waarop Cera focust. Daarom werd het thema voor de campagne lokale ontmoeting, waarbij we vertrekken vanuit de sterktes van Cera en KBC. En het is tegelijk ook een mooie nazorg voor de studie over plattelandsarmoede van Het doel van de campagne is informeren en sensibiliseren rond het thema, maar ook activeren en zelf in actie komen, bv. door te vertellen over oplossingen en initiatieven die nu al bestaan. KBC stelt minstens euro ter beschikking van Cera om in te zetten op maatschappelijke projectwerking: Ontmoeten, gericht op vrijwilligers in het kader van dorpsrestaurants via een eigen projectoproep; Outreach, gericht op professionelen via Reach Out; Mobiliteit, gericht op brede publiek via Mobiel 21. Stéphanie vertelt enthousiast dat ook de NAR-leden kunnen meewerken aan deze campagne. De campagne loopt van 23 december tot 5 januari in de KBC kantoren. Er komt een ontmoetingsmachine op Facebook en het is de bedoeling dat daar 1001 ontmoetingen uit voortkomen. Hoe werkt het? Wel, een Facebook-app stelt voor om via een willekeurige selectie 3 FB-vrienden op te zoeken. Samen met deze vrienden kan je dan naar een van drie door KBC gesponsorde events of activiteiten gaan, telkens direct of indirect gelinkt aan een van de drie onderliggende Ceraprojecten (dorpsrestaurants, Reach Out of Mobiel 21). Vervolgens beantwoorden Lode Morlion en de leden van het managementcomité vragen uit de vergadering. 11 P agina

12 Een eerste vraag is van Herman Van De Weyer van RAR Waals-Brabant. Hij is het niet eens met het verloop en de agenda van de vergadering en is van mening dat men de mogelijkheid had moeten hebben om vragen te stellen over Cera, de verankering en Corporate Governance. Punten die nu verborgen zaten in andere agendapunten. Hij vraagt of de vermindering van de participatie van Cera in KBC werd opgelegd door KBC. Hierdoor werd de aandeelhoudersstructuur volgens hem, meer fragiel. Luc De Bolle stelt dat er twee aspecten zijn: enerzijds de vraag of we met een lager percentage van de vaste aandeelhouders toch nog kunnen verankeren en anderzijds of ons patrimonium nog voldoende draagvlak heeft om onze werking/verankering verder te zetten. Wat het eerste aspect betreft is het inderdaad zo dat de vorige situatie, zijnde 50 %, meer zekerheid bood en comfortabeler was maar economisch gezien is 44 % ook erg goed. Immers, de kans dat 56 % van de aandelen van KBC in een hand verenigd worden is theoretisch. Het is bovendien beter om deze stabiliteit te verzekeren met 44 % en een gezonde balans dan met 48 % met een minder gezonde balans. Voor het tweede aspect van de vraag stelt Luc De Bolle dat Cera nu nog 11 miljoen aandelen bezit van KBC. De inkomsten hiervan zijn op zich niet voldoende voor de werking van Cera. Maar Cera bezit nog 59 % van de aandelen van KBC Ancora, die op haar beurt 18,6 % van de aandelen van KBC bezit. Van die 59 % is ca. de helft een langetermijninvestering en de andere helft zal gespreid worden uitgekeerd aan D-vennoten. De tweede vraag is van Willy Lenaerts, RAR Geel-Mol. Hij stelt dat de aandeelhouders en de vennoten blij mogen zijn met de evolutie van de koers. We kunnen ons versterken, we kunnen zelf ook aandelen bij kopen. Als we immers voldoende kapitaal binnen krijgen van nieuwe vennoten, zouden we ons aandelenbezit in KBC weer kunnen verhogen. Dit zou veel mensen geruststellen. Matthieu Vanhove antwoordt dat er in het kader van Horizon 2020 doelstellingen vooropgesteld worden met betrekking tot het verhogen van het aantal vennoten. We willen ook de kans geven aan bestaande vennoten om aandelen bij te kopen. De derde vraag is van Paul Lepercq, RAR Aalst-Wetteren. Hij benadrukt dat waar we nu staan te danken is aan het feit dat we een coöperatie zijn. Meer dan vennoten hebben een bedrag ingelegd waarmee we samen dingen verwezenlijken. Maar er zouden veel meer vennoten aanwezig moeten zijn op evenementen. Bert Craps antwoordt dat deze bedenking volledig kadert in Horizon 2020 waar voor, door en met vennoten als rode draad geldt. Het is zeker de bedoeling om dit door te trekken naar alle geledingen van Cera. 12 Pagina

13 Een laatste vraag is van Philippe Henri, RAR Hainaut-Occidental Hij vraagt of er een budget zal zijn voor de nationale projecten. Matthieu Vanhove antwoordt dat er zeker een nationale projectwerking zal zijn en dat dit, tengevolge van de heroriëntering, kan gebeuren door financiële steun maar ook daar structurele samenwerkingen. Er zijn in elk geval budgetten voorzien om te investeren in maatschappelijke dienstverlening. Na de vragenronde bedankt Lode Morlion Stéphanie De Smet en de andere collega's voor de voorbereiding en de uitwerking van deze bijeenkomst. Hij legt uit dat de NAR-leden naar goede gewoonte niet met lege handen naar huis gaan. Bij het verlaten van de zaal krijgen ze de Groene Gault & Millau 2013 met de beste groentenrestaurants van de Benelux en een zakagenda 2014 waarin meteen de volgende NAR-vergadering van 23 mei 2014 en de AV van 7 juni genoteerd kunnen worden. Daarnaast ontvangen de NAR-leden twee flessen olijfolie Fattoria Lo Scopeto. De NAR-leden kunnen ook de Horizontenpublicatie 'Sociale media in de social profit: vriend of vijand? inkijken of meenemen. We voorzien de uitgifte van een Franse versie van de deze publicatie in het 1 ste semester van We geven ook de laatste editie van het magazine Weliswaar mee, waarin verschillende Ceraprojecten terug te vinden zijn. Ten slotte nodigt Lode Morlion de NAR-leden uit om de heerlijke chocolade van Belvas te proeven. Dit bedrijf won op 11 juni de Grote prijs van de Stichting voor Toekomstige Generaties, een initiatief dat Cera al 7 jaar ondersteunt. Op donderdag 27 februari is er een bedrijfsbezoek dat Cera speciaal voor de NAR-leden en hun partners organiseert in Gellingen. Meer info hierover is te vinden in de deelnemersmap. Om af te ronden, dankt Lode iedereen voor de aanwezigheid, wenst hij iedereen een goed eindejaar, een gelukkig 2014 en een goede thuiskomst. Kristien Martens 13 P agina

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Verslag van de Nationale Adviesraad van

Verslag van de Nationale Adviesraad van Verslag van de Nationale Adviesraad van 28-11-2014 Stéphanie De Smet opent de vergadering en stelt het verloop van de vergadering en de verschillende sprekers voor. Daarna geeft ze het woord aan Lode Morlion,

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014

Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014 Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014 Lode Morlion, voorzitter van de Raad van Bestuur, opent de vergadering om 10 uur stipt. In totaal tekenen 143 stemgerechtigde leden van de Nationale Adviesraad

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/9 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2014 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap?

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? Agenda van de sessie Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? De statuten van de coöperatieve vennootschap Sociaal Oogmerk De praktijk: hoe vennoot worden?

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2008 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN

OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN 1. Cera CVBA 2. Cera Beheersmaatschappij NV 3. Cera Ancora VZW 4. KBC Ancora Comm.VA 5. Almancora Beheersmaatschappij NV 6. Almancora VZW 7. Ancora VZW II. EXTERNE

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 Jaarcijfers 2015 Hoofdpunten

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016 , Leuven, 2015/2016 In het eerste halfjaar van boekjaar 2015/2016 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro, 1,9% beter dan over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat

Nadere informatie

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Nettowinst over 2013 33,5 miljoen Kosten dalen met 6% Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008 Van Lanschot NV Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 17 december 2008 Agendapunt 2 Toelichting op uitgifte preferente aandelen 1 Strategie Van Lanschot Duidelijke positionering

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1.

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1. Risicomanagement De Rabobank voert een risicobeleid dat gericht is op een gematigd risicoprofiel. De risicostrategie is gericht op contuïteit en bewerkstelligt de beschermg van de wst en wstgroei, het

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/12 Notulen van de Algemene Vergadering van 25 oktober 2013 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013 53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013 Persbericht 24 oktober 2013 In 2013 deelt de Belgische Vereniging van Financiële Analisten voor de 53ste keer de Prijs voor Beste Financiële Informatie

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, 1. Opening De heer Nijenhof, voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 31 mei 2013

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 31 mei 2013 Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 31 mei 2013 De vergadering wordt geopend om 19.15 uur door Stéphanie De Smet die de verschillende agendapunten van de vergadering verbindt. Zij geeft na

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Peter Van Heukelom Algemeen directeur Eric Van Herzele Commercieel adviseur Oorsprong en Geschiedenis Vastgoedbevak:

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Intern reglement vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 10 Rechtspersonenregister Leuven

Intern reglement vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 10 Rechtspersonenregister Leuven Intern reglement vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 10 Rechtspersonenregister Leuven 0463.314.263 Het intern reglement werd goedgekeurd door de Bijzondere Algemene

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 MEI

Nadere informatie

1998 2007 2001 2012 2005 2013

1998 2007 2001 2012 2005 2013 JAARVERSLAG 2013/2014 1998 KBC Ancora Comm.VA werd opgericht op 18 december 1998 als Cera Ancora NV. Het kapitaal van Cera Ancora werd gevormd door de inbreng van 35.950.000 Almanij-aandelen en van ca.

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Het Hinkelspel cvba Kenmerken Opgericht in 1982 Multistakeholder coöperatie > 2 miljoen euro omzet in 2013 > 70 vennoten We blijven

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Persbericht 18 augustus 2016 Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie