Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014"

Transcriptie

1 Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014 Lode Morlion, voorzitter van de Raad van Bestuur, opent de vergadering om 10 uur stipt. In totaal tekenen 143 stemgerechtigde leden van de Nationale Adviesraad present (afgevaardigden van de RAR s en CCR en leden van de Raad van Bestuurvennotenvertegenwoordigers en gedelegeerd bestuurders). Daarnaast zijn er externe bestuurders van Cera Beheersmaatschappij, onafhankelijke bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij, directieleden, adviseurs, coördinatoren en personeelsleden van Cera aanwezig. Iedereen heeft voor de start van de vergadering een deelnemersmap gekregen met onder meer een kopie van de in de vergadering vertoonde beelden op groot scherm. 1. Welkom door de voorzitter Lode Morlion verwelkomt iedereen en in het bijzonder Jules Stuyck, die sedert 29/11/2013 als onafhankelijk bestuurder zetelt in de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij. Een speciaal welkom gaat ook uit naar een aantal nieuwe leden, of leden in een nieuwe functie: Wilmair De Buyser als afgevaardigd lid van de RAR Mechelen-Klein-Brabant Christine Devaux als voorzitter van de CCR Namur Koen Maenhout als afgevaardigd lid van de RAR Meetjesland Frans Moons als voorzitter van de RAR Midden-Limburg Dirk Peeters als ondervoorzitter van de RAR Mortsel-Rupel Paul Peeters als afgevaardigd lid van de RAR Herentals-Heist o/d Berg Myriam Schautteet als afgevaardigd lid van de RAR Waasland Luc Van Elsacker als afgevaardigd lid van de RAR Voorkempen Leo Van Lee als afgevaardigd lid van de RAR Maasland Gui Van Lerberghe als afgevaardigd lid van de CCR Hainaut Sud Lut Vanderaspoilden als ondervoorzitter van de RAR Leuven Eddy Willems als voorzitter van de RAR Leuven Bernard Charlotteaux heeft de wens geuit om zijn mandaat als voorzitter van de CCR Namur neer te leggen. De voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange aanwezigheid en inzet op de NAR. Cera kan verder op hem rekenen als lid in CCR Namur. Cera betreurt het overlijden van: Tino Steegen, lid RAR Zuid-Limburg Nicola Ventola, afgevaardigd lid CCR Hainaut De voorzitter wijst de NAR-leden nog kort op het nieuwe format van de vergadering, namelijk de combinatie van NAR en AV op 1 dag en dit bij wijze van proef. Uiteraard zal na dit experiment rekening worden gehouden met de reacties van alle NAR-leden, ook van hen die niet op de vergadering zijn, om te zien of dit voor herhaling vatbaar is. Alle NAR-leden mogen hiervoor een bevraging in hun mailbox verwachten. 1

2 De voorzitter gaat vervolgens over tot de orde van de dag en geeft het woord aan Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder, die de actualiteiten toelicht en ook ingaat op 5 schriftelijke vragen. 2. Actualiteiten (Franky Depickere) slide 3 tot en met 24 KBC Groep: Dankzij sterke commerciële prestaties in het 1e kwartaal 2014 zette KBC een mooi nettoresultaat van 397 mio euro neer. Met een kosten/inkomsten ratio van 56 % houdt de bank de kosten goed onder controle en dit ondanks hoge banktaksen, vooral in Hongarije. Voor Ierland blijft de indicatie behouden van mio euro kredietvoorzieningen voor boekjaar KBC behoudt een solide kapitaalpositie en robuuste liquiditeitspositie, wat de versnelde terugbetaling heeft toegelaten van 500 mio overheidssteun (hoofdsom+boete) aan de Vlaamse overheid in januari KBC Ancora: Het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 laat een positief resultaat zien van 37 mio euro, maar het gaat om eenmalige resultaten n.a.v. de verkoop van KBC Groep-aandelen (36 mio) en de inkoop van een lening in november 2013 (15,8 mio). KBC Ancora zal geen dividend uitkeren over het lopende boekjaar. Prof. Dr. Cynthia Van Hulle is vertrokken na 12 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur en onafhankelijk bestuurder (bestuurder C). Zij werd opgevolgd door mevrouw Katelijn Callewaert, die sinds oktober 2010 als onafhankelijk bestuurder zetelt en die ook voorzitter wordt van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité. Prof. Dr. Jules Stuyck is de nieuwe onafhankelijke bestuurder en wordt ook lid van het Auditcomité en van het Benoemingscomité. Cera: Aan de deelnemers zal tijdens de algemene vergadering in de namiddag een dividendvoorstel van 2,5 % ter goedkeuring worden voorgelegd met volgende argumenten: Cera betaalde haar schuldfinanciering nagenoeg volledig terug en realiseerde een belangrijke eenmalige winst. Het voorstel moet ook gezien worden als een appreciatie voor het geduld en de trouw van de vennoten en als blijk van vertrouwen in de toekomst. Sedert 1 januari 2014 zijn verzoeken tot vrijwillige uittredingen opnieuw mogelijk en sedert 5 mei geeft Cera E-aandelen uit, bestemd voor zowel nieuwe als voor bestaande vennoten. Doelstelling daarbij is de vennotenbasis te versterken en te verjongen, hetgeen belangrijk is voor de dynamiek van Cera en de efficiënte werking van haar inspraakstructuren. Het is verheugend vast te stellen dat over de eerste 5 maanden slechts vennoten te kennen hebben gegeven te willen uittreden, terwijl Cera na 1 maand al bijna nieuwe intekeningen op E-aandelen mag optekenen, waarvan bovendien ongeveer 40% nieuwe vennoten zijn. Franky Depickere gaat vervolgens in op de vooraf ingestuurde schriftelijke vragen die aansluiten bij de actualiteit. Michel Tillieut, afgevaardigd lid CCR Brabant-Wallon, stelt volgende vraag: Suite à l augmentation du capital Cera les perspectives et stratégie de développement (roadmap) seront-elles revues? Si oui, quelles sont les nouvelles orientations? Antwoord: in de strategische visie van Horizon 2020 was al rekening gehouden met de mogelijkheid om een uitgifte van Cera-aandelen te doen. De context heeft er toe geleid dat we dit al konden realiseren in de eerste helft van dit jaar. In combinatie met de beperkte 2

3 uittredingen geeft dat ons de mogelijkheid om sneller werk te maken van de oriëntaties die in Horizon 2020 zitten. Harry Van Vlierberghe, afgevaardigd lid RAR Waasland, zou graag weten of het KBC-personeel voldoende werd ingelicht over de nieuwe emissie van E-aandelen. Familieleden van hem hadden minder goede ervaringen hiermee. Antwoord: globaal zijn we zeer tevreden over de samenwerking met KBC voor de emissie. Maar we hebben gehoord dat er hier en daar iets kon verbeterd worden aan de service. We hebben dit aangekaart bij KBC en men neemt dit ter harte. We mogen overigens niet vergeten dat het bijna 6 jaar geleden is dat Cera nog een uitgifte van aandelen heeft gedaan, zodat het voor de KBCcollega s ook weer wat wennen is. Geert Heestermans, afgevaardigd lid RAR Aalst-Wetteren, stelt de vraag naar de mogelijke heropstart van de PAR-werking in Vlaanderen en vraagt of de communicatie van de maatschappelijke werking niet kan gebeuren samen met de het vennotenvoordeelmagazine, bv. via een aparte regionale bijlage. Antwoord: in het kader van de flexibilisering van de RAR-werking krijgen we vanuit diverse RAR s het signaal om te bekijken of het provinciaal niveau niet opnieuw kan geactiveerd worden. Bij de opmaak van de budgetten voor volgend jaar en in de context van de verdere uitrol van Horizon 2020, zal dit zeker door de Raad van Bestuur meegenomen worden. In de communicatie naar de vennoten streven we er naar om een globaal beeld te geven van wat Cera is en doet. Twee maal per jaar versturen we de samen met het Ceravoordeelmagazine. In het redactionele magazine wordt er vooral aandacht besteed aan de maatschappelijke dienstverlening, in het tweede aan de vennotenaanbiedingen. Wanneer we voor één magazine zouden gaan, vrezen we dat de lezer vooral naar de voordelen zal kijken en de andere boodschappen niet genoeg aandacht gaan krijgen. Daarom kiezen we voor twee aparte drukwerken. Bij de strategie van de vennotenaanbiedingen zal Koen Snauwaert straks aan bod brengen dat Cera hiermee ook maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht van de vennoten wil brengen. De uitgebreide regionale werking is inderdaad iets wat ons uniek maakt en wat een groot potentieel heeft om de vennoten aan te spreken. Nu doen we dat op een bescheiden manier in de onder de rubriek Uit de regio s. Maar we willen verder gaan. We bekijken momenteel of we meer gefocuste info kunnen bezorgen aan de vennoten, rekening houdend met hun interesse en bv. hun woonplaats. Marc Coppens zal straks een experiment van de RAR Lier voorstellen, waarbij we een digitale nieuwsbrief maken op maat van die regio en waarvan we hopen dat de lezers hiermee makkelijker de weg zullen vinden naar de regiopagina op de website van Cera. Philippe Lammens, afgevaardigd lid RAR Pajottenland, stelt dat hij verrast was toen hij vernam dat het ARKimedesfonds, dat beheerd wordt door KBC, slachtoffer is geweest van oplichters en vraagt zich af hoe hij dit moet linken aan het feit dat zelfstandigen en KMO s moeite ondervinden om een lening te bekomen. Antwoord: beide mogen inderdaad niet aan elkaar worden gelinkt: het beheer van het toenmalig ARKimedesfonds gebeurde op vraag van de Vlaamse regering door KBC Private Equity, maar volgens door de Vlaamse regering opgelegde beoordelingscriteria, die afwijken van de door KBC gehanteerde beoordelingscriteria voor kredietaanvragen. Bovendien werd in het kader van de afspraken met Europa KBC Private Equity verkocht en loopt de juridische procedure dus met de overnemers van de portefeuille. Franky voegt hier nog aan toe dat KBC regelmatig aan de 3

4 Vlaamse regering moet rapporteren over haar kredietverlening aan KMO s en bedrijven en dat Vlaanderen behoorlijk tevreden is over de groei van deze kredietverlening en ook over de hypothecaire kredietverlening aan particulieren. Luc Vandecatseye, ondervoorzitter RAR Dender-Zwalm, stelt volgende vragen: Hoe zit het met de vernieuwing van de syndicaatsovereenkomst? Antwoord: de overeenkomst met Boerenbond en de andere vaste aandeelhouders vervalt inderdaad einde dit jaar en momenteel lopen gesprekken voor het hernieuwen van de overeenkomst. Zonder vooruit te lopen op het resultaat kan toch gesteld worden dat Cera en KBC Ancora, rekening gehouden met hun belang in KBC Groep, ongetwijfeld blijvend hun stempel zullen drukken op strategie en toezicht bij KBC. In de pers verschenen berichten over een onderzoek van de NBB naar coöperatief kapitaal in de financiële sector. Is hier al iets meer over geweten en wat zijn eventuele gevolgen voor Cera? Antwoord: we hebben dit ook gelezen in de pers. Het is de taak van de NBB toe te zien op de stabiliteit van de financiële sector. Cera zelf heeft hierover tot op vandaag geen vragen of bedenkingen van de NBB gekregen. Voor de lopende emissie werd het prospectus van Cera door de toezichthouder goedgekeurd. Cera verwacht op dit vlak geen noemenswaardige problemen. Lode dankt Franky voor zijn duidelijke uiteenzetting en informeert of er nog mondelinge vragen van de deelnemers aan Franky Depickere zijn. Dat is niet het geval en bijgevolg geeft de voorzitter het woord aan Koen Snauwaert, coördinator Vennotenaanbiedingen, die feedback zal geven op de vennotenbevraging van het Voordeelmagazine van maart 2014 en op het interactieve gedeelte tijdens de vorige NAR. 3. Feedback Vennotenaanbiedingen (Koen Snauwaert) slide 25 tot en met 53 Ter inspiratie wordt eerst een video getoond over het Belgische damesbobsleeteam op de Olympische Winterspelen in Sochi. Cera dient over dezelfde troeven te beschikken als diegene, die een olympische held onderscheidt van alle anderen. - Talent en doorzettingsvermogen: Cera organiseert zeer veel en investeerde de laatste jaren zwaar in Lifestyle Events en Produkten. We zijn fier dat telkens ongeveer 25% van de vennotengezinnen terug intekent op de Vennotenaanbiedingen. - Steun uit de directe omgeving: we laten ons voortdurend inspireren door onze interne partners van de maatschappelijke projectwerking, BRS, Coopburo, - Financiële mogelijkheden: Cera heeft moeilijke jaren achter de rug. We hebben met externe partners zoals Belgacom en Lampiris onderhandeld om met Cera permanent in zee te gaan. - Fans: door en voor onze vennoten, waarmee we samenwerken en Cera moet faciliteren. Koen overloopt dan de resultaten van de NAR-bevraging: Lekker België staat als Lifestyle thema op de eerste plaats. BRS is eruit gekomen als belangrijkste interne partner en structurele deals moeten vooral gezocht worden in de voedingssector vennoten hebben deelgenomen aan de bevraging van het Voordeelmagazine van maart. De Cera vennoten zijn dus nauw betrokken bij de vennotenaanbiedingen en appreciëren de inspraak die hen geboden wordt. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 75% van de bevraagden elk nummer van het Voordeelmagazine deelneemt. De antwoorden op de vraag naar de meest interessante thema s lopen bijna volledig gelijk met de resultaten van de NAR-bevraging en 80% van de bevraagden ziet niet direct thema s om te schrappen. 4

5 Suggesties voor nieuwe thema s zijn er vooral rond kinderen, toerisme, muziek en sport. Opvallend is de belangstelling van grootouders voor activiteiten met hun kleinkinderen. De vennotenaanbiedingen worden vooral gezien als een extraatje en de informatie over aanbiedingen wordt nog steeds liefst op papier, dus met het Voordeelmagazine ontvangen. 70% van de participanten heeft interesse om zijn/haar mening te geven over de vennotenaanbiedingen. Tot slot schetst Koen een aantal nieuwe initiatieven als resultaat van de beide bevragingen en die op korte termijn mogen verwacht worden. Hij bedankt de NAR-leden voor hun inbreng. Het team van adviseurs leidt vervolgens de videopresentaties over de flexibilisering van de RARwerking in goede banen. Er is ruimte voor feedback en reacties uit de zaal. 4. Flexibilisering RAR-werking Marc Coppens: in regio Lier zal een korte elektronische nieuwsbrief worden verstuurd naar de lokale vennoten met gekend mailadres, waarmee ze via een eenvoudige muisklik rechtstreeks worden doorgestuurd naar de pagina over regio Lier op de Cera-website met de informatie omtrent hun vertegenwoordiger(s) in de RAR en de gesteunde projecten in hun buurt. Met 1 op 5 vennotengezinnen kan op die manier snel, efficiënt en goedkoop worden gecommuniceerd. Als de resultaten goed zijn zal dit communicatiemiddel verder worden gebruikt om vennoten uit te nodigen naar lokale ontmoetingen met RAR-leden en regionaal ondersteunde organisaties. Naarmate de lokale vennoten hun vertegenwoordiger beter leren kennen mag verwacht worden dat RAR-leden ook meer rechtstreeks zullen worden aangesproken door lokale vennoten. Hoe kan Cera de RAR-leden daarin ondersteunen? Feedback uit de zaal: Roger Bogaert wijst op het voorstel van RAR Lokeren-Dendermonde om regionaal een digitaal platform uit te bouwen, waarop lokale vennoten hun competenties en interesses zouden kunnen vermelden. De inventaris hiervan zou voor de RAR kunnen dienen als basis voor verdere samenwerking met de lokale vennoten. Adriaan Brebels van RAR Herentals-Heist o/d Berg doet de suggestie om de informatie over regionaal ondersteunde projecten vlotter en meer overzichtelijk toegankelijk te maken voor de lokale vennoten door gebruik van het systeem van Google Maps. Kris Debruyne: RAR Oost-België zal in november een ontmoetingsavond organiseren met de lokale vennoten. Wat moet aan bod komen op dergelijke ontmoetingen en wat zouden de aanwezigen vooral moeten onthouden over Cera? Feedback uit de zaal: Volgens Georges Blauwet van RAR Noord-Limburg zouden de vennoten vooral moeten onthouden welke belangrijke rol Cera als coöperatie heeft gespeeld in het herstel van KBC na de financiële crisis. Lieven Boone van RAR Meetjesland zou vooral graag meer uitleg willen geven over de lokale maatschappelijke werking van Cera. Teveel vennoten denken nog altijd dat Cera een bank is. Marita Godyns van RAR Leuven zou op dergelijke ontmoetingen van de aanwezige vennoten vooral willen weten waarvoor zij zich engageren en bij welke organisaties zij betrokken zijn. Dit kan interessante input leveren voor de regionale projectwerking. 5

6 Christophe Kevelaer: de CCR zullen in Wallonië een ontmoeting met de lokale vennoten organiseren. In de CCR en RAR Brussel zal een projectoproep worden gedaan, waarbij van de leden verwacht wordt dat zij proactief mooie projecten in het domein Zorg in de Samenleving gaan zoeken. Zij gaan daarbij kijken naar organisaties die de laatste jaren zijn gesteund en waarmee peters en meters dus al contact hebben. Hoe denkt u dat de peters en meters met dat proactieve zullen omgaan? Feedback uit de zaal: Alain Deberg van RAR Geel-Mol wijst op het feit dat er normaal 3 jaar moet verlopen voordat een nieuwe steunaanvraag wordt gedaan. Gaat eerder contact geen valse verwachtingen wekken bij de organisaties? Christophe Kevelaer antwoordt dat dit juist is, maar in de testfase wil men het de leden niet te moeilijk maken en daarom zal de oproep zich in deze fase richten tot organisaties die de leden al kennen. Christine Devaux van CCR Namur heeft intussen al contact gehad met 2 eerder gesteunde organisaties en heeft enthousiaste reacties gekregen. Raymond Smeyers van RAR Antwerpen wijst erop dat zij meer en meer aanvragen krijgen, maar gezien de budgetbeperkingen dienen veel mooie projectaanvragen negatief beantwoord te worden en worden aanvragers teleurgesteld. Gaat dit er niet toe leiden dat organisaties denken dat ze toch geen kans maken en dus geen aanvraag meer indienen? Franky Depickere antwoordt hierop dat Cera na de financiële crisis eraan denkt om de budgetten voorzichtig en stilaan terug te verruimen. Koen Kerremans van RAR Lier verwijst naar de steun die Coopburo biedt aan kleine coöperaties. Dezelfde steun zou kunnen geboden worden door deskundige RAR-leden aan kleine VZW s, die nog op zoek zijn naar de juiste structuur en manier van werken. Kristien Martens heeft in haar RAR s gevraagd naar experimenten om de vennoten uit de regio beter te leren. Verschillende RAR s zijn intussen hiermee bezig. RAR Lokeren-Dendermonde zal voor vennoten een fietstocht organiseren langs eerder gesteunde projecten uit de verschillende domeinen. Elkaar wederzijds beter leren kennen zou bijvoorbeeld ook toelaten om makkelijker goede kandidaten voor de vacatures in de RAR te vinden. De NAR vindt dat dergelijk initiatief gratis moet zijn voor de deelnemende vennoten. Elke vennoot zou misschien een niet-vennoot kunnen meebrengen, die op die manier misschien kan overtuigd worden om achteraf vennoot te worden. Het vooruitzicht op een bezoek aan gesteunde projecten is misschien niet voldoende, er moet een lokkertje bij zijn: receptie, een optreden achteraf, Martin Claessens van RAR Lokeren-Dendermonde antwoordt dat er inderdaad wordt gedacht aan een concert van een in de regio bekende en door Cera gesteunde harmonie. Lode Morlion dankt de adviseurs voor hun interventie en geeft het woord aan Fons Van Dyck, managing director van BBDO Think. BBDO Think is een onderdeel van de wereldwijde communicatiegroep BBDO. Fons Van Dyck adviseert merken en organisaties op vlak van imagoen communicatiestrategie. Hij is ook gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel en columnist bij De Standaard. Hij kent Cera goed, want al in 2007 was hij betrokken bij de strategische communicatieoefening bij Cera. 6

7 Hij heeft het onder meer over een aantal maatschappelijke trends en hun relevantie voor een organisatie als Cera. 5. Vennotenaanbiedingen en consumententrends (Fons Van Dyck) slides op het NAR-Portaal In een korte videofilm wordt getoond dat het wereldwijde verschijnsel Deeleconomie diep verankerd is in moderne drijfveren van de samenleving. De digitale revolutie en de economische crisis hebben voor het verschijnsel gewerkt als brandversnellers: het vertrouwen van de mensen in financiële instellingen heeft klappen gekregen en de consument neemt zelf zijn lot in handen. Zelf de regie in handen nemen Empowerment leeft niet alleen sterk bij de huidige generatie van 20- en 30-jarigen, maar kent een heel breed draagvlak. Het is een wereldwijd verschijnsel, maar lokaal verankerd. Verbondenheid is de tweede drijfveer: er is een nieuw geloof in het belang van de gemeenschap en de digitale revolutie zorgt dat we alles langs de sociale media met elkaar delen. Zijn is het nieuwe hebben : de dreigende milieuproblematiek maakt van ecologisch en duurzaam consumeren een trend. Behalve materiële behoeften gaan we op zoek naar fysieke en mentale belevingen. Spiritualiteit en zingeving winnen aan belang. Herverdelen, samenwerken en delen zijn de 3 vormen van Deeleconomie. Van elk van deze 3 vormen geeft Fons Van Dyck een aantal treffende voorbeelden en toepassingen in vele domeinen. De nieuwe Deeleconomie biedt tal van voordelen op de 3 verschillende terreinen: Empowerment : extra geld besparen, extra geld verdienen en meer toegang tot producten en diensten. Verbondenheid : sociaal kapitaal, vertrouwen, netwerken en meer respect voor elkaar. Zijn is het nieuwe hebben : door te delen komen we in contact met meer mensen en krijgen we terug vertrouwen in anderen door positieve ervaringen. Door deze deeleconomie is er ook meer ruimte voor micro ondernemingen, freelancers en kennisuitwisseling De nieuwe Deeleconomie toont aan dat coöperatie heel actueel is, dat het geen oude maar een moderne gedachte is en biedt grote kansen voor de coöperatieve beweging tot initiëren, stimuleren en integreren. Franky Depickere geeft vervolgens een uiteenzetting over de recente evolutie op het vlak van besturen en bestuurdersprofielen en de impact hiervan op Cera. 6. Bestuurdersprofielen: ontwikkeling in de regelgeving en voorstelling nieuwe bestuurder C (Franky Depickere) slide 56 tot en met 65 Tijdens de recente financiële crisis de ergste sedert de crisis van de jaren 30 uit de vorige eeuw- heeft Cera bewezen over een competente, solidaire en ervaren bestuursploeg en dito inspraakorganen te beschikken. Uitdaging voor de toekomst blijft De juiste persoon op de juiste plaats en dit rekening houdend met de toenemende wet- en regelgeving omtrent bestuur: Belgische Corporate Governance code, Genderevenwicht, Fit and proper -beleid voor leiders van 7

8 financiële instellingen, Nieuwe Bankenwet en recente probleemdossiers in de coöperatieve omgeving als Arco (B), Groenkracht (B), Co-op Bank en Co-operative Group (UK) en Fagor / Mondragon (SP). Ook in die context moet het goed samenspel gewaarborgd blijven tussen alle onderling betrokken partijen: bestuur, vennoten, directie en management en de inspraakorganen. Het systeem van getrapte vertegenwoordiging is krachtig, maar heeft ook beperkingen op het vlak van zowel de instroom als de doorstroom. De doorstroom naar de verschillende bestuursorganen zowel binnen als buiten Cera is zo afhankelijk van veel verschillende factoren als vacatures, resterende mandaatduur, leeftijd, competenties, beschikbaarheid,... Mogelijk is dus niet steeds de (meest) geschikte kandidaat op het juiste moment beschikbaar. Ook is het van belang een sterke ploeg te hebben met complementaire competenties. Vandaar dat op de Raad van Bestuur van 23 mei 2014 een voorstel werd gedaan voor een gemengd model van én getrapte vertegenwoordiging én coöptatie. Het Managementcomité werkt op vraag van de Raad van Bestuur deze eerste aanzet nu verder uit om de ideeën vervolgens te kunnen toetsen in de RAR- vergaderingen en de NAR, waarna tenslotte de Raad van Bestuur de definitieve beslissing zal nemen. Voor Guido Van Oevelen eindigen zijn mandaten als bestuurder C van Cera Beheersmaatschappij, als voorzitter van het Auditcomité en van de Stuurgroep Zorg in de samenleving. Het Corporate Governance Charter voorziet specifieke bepalingen inzake profielbeschrijving en de benoemingsprocedure van een bestuurder C, waarbij deze specifieke kennis en ervaring inbrengt, zowel inzake beleid als inzake toezicht. Uitdaging was om iemand te vinden met voldoende achtergrond, zowel op het financiële vlak als op het vlak van Zorg in de samenleving, vermits de nieuwe bestuurder ook het voorzitterschap van de desbetreffende stuurgroep moet kunnen opnemen. Affiniteit met de coöperatieve sector staat vanzelfsprekend ook in de profielbeschrijving. Met de nodige trots stelt Franky vervolgens Heidi Loos voor als nieuwe bestuurder C van Cera Beheersmaatschappij: Heidi is handelsingenieur KU Leuven, was van 1986 tot 1998 actief binnen CERA Bank in diverse kaderfuncties (Kredietdiensten Relatiebeheerder Social Profitsector) en was van 1998 tot 2011 Directie-adjunct maatschappelijke projectwerking bij Cera. Heidi is lid van diverse raden van bestuur, stuurgroepen en adviesraden. Lode Morlion verwelkomt en feliciteert op zijn beurt Heidi Loos en vraagt aan de leden van het Managementcomité om voor de afsluitende vragenronde naar voren te komen. Martin Claessens, voorzitter RAR Lokeren-Dendermonde: Wat houden de Europese stresstesten in voor de banken en voor KBC in het bijzonder? Antwoord van Franky Depickere: de stresstesten door de Europese Centrale Bank-ECB lopen vooruit op het toezicht over 130 banken dat vanaf einde dit jaar door de ECB zal worden overgenomen van de nationale toezichthouders. In een eerste fase gebeuren kwaliteitstesten op de kredietportefeuille van elk van die banken. In de tweede fase wil de ECB via stresstesten nagaan welke mogelijke problemen gedurende de komende 3 tot 5 jaren bij de banken zouden kunnen opduiken onder verschillende hypotheses omtrent de evolutie van de economie: een normale groei, recessie De uitslag van die testen wordt gebruikt om na te gaan of elke bank over voldoende kapitaal beschikt om die verschillende scenario s zonder problemen door te komen. Is dat niet zo dan zullen natuurlijk in de desbetreffende bank maatregelen moeten genomen worden. Het bekend maken van de resultaten van de testen einde dit jaar is nog niet 8

9 zeker. De ECB is zich bewust van het feit dat dit delicaat kan zijn en geen aanleiding mag geven tot een nieuwe financiële crisis. Wat houdt dit concreet in voor KBC? Momenteel licht een team van 50 mensen voor de ECB en de NBB de kredietportefeuilles van KBC door, niet in alle landen, maar bijvoorbeeld wél in Ierland. We krijgen daarover tot op heden weinig feedback. Het feit dat de NBB aan KBC toelating heeft gegeven om begin dit jaar Vlaamse overheidssteun vervroegd terug te betalen geeft wel aan dat de NBB weinig problemen verwacht. Marcel Verstraete, voorzitter RAR Ieper-Poperinge: Bij de berekening en verdeling van de budgetten voor de regionale projectwerking wordt rekening gehouden met de aanwezigheid of afwezigheid van grotere steden in de regio s. Moet ook geen rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het aantal aanvragen? Antwoord van Matthieu Vanhove: gezien het ergste van de financiële crisis achter de rug is mogen we hopen dat de Raad van Bestuur bij de budgetopmaak voor 2015 misschien wat soepeler kan zijn. Misschien moeten we inderdaad eens kijken of ook andere criteria, waaronder het aantal aanvragen in het verleden, moeten in rekening worden gebracht bij de budgetverdeling. Koen Van der Steen, afgevaardigde lid RAR West-Limburg: Nieuw is dat reeds eind december 2013 het voorstel van dividend werd aangekondigd. Zal dit de gewoonte worden? Antwoord van Franky Depickere: met het einde 2013 aankondigen van het voorstel van dividend wou de Raad van Bestuur aangeven dat de situatie na de financiële crisis sterk verbeterd is en haar waardering uitdrukken voor het geduld en vertrouwen dat de vennoten hebben opgebracht. Of het aankondigen van het dividend voor de aanvang van de uittredingsperiode een gewoonte kan worden moet nog bekeken worden in de Raad van Bestuur. De voorzitter dankt iedereen die bijgedragen heeft tot het welslagen van de vergadering en in het bijzonder gastspreker, Fons Van Dyck. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om voorzitters, ondervoorzitters en afgevaardigden ruimer te bedanken voor hun inzet, hun trouw en engagement. De vergadering eindigt om 12 uur. Marc Coppens 9

Verslag van de Nationale Adviesraad van

Verslag van de Nationale Adviesraad van Verslag van de Nationale Adviesraad van 28-11-2014 Stéphanie De Smet opent de vergadering en stelt het verloop van de vergadering en de verschillende sprekers voor. Daarna geeft ze het woord aan Lode Morlion,

Nadere informatie

OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN

OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN OVERZICHT MANDATEN I. INTERNE MANDATEN 1. Cera CVBA 2. Cera Beheersmaatschappij NV 3. Cera Ancora VZW 4. KBC Ancora Comm.VA 5. Almancora Beheersmaatschappij NV 6. Almancora VZW 7. Ancora VZW II. EXTERNE

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/9 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2014 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2008 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 29.11.2013

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 29.11.2013 Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 29.11.2013 De vergadering wordt geopend om 19.10 uur door Stéphanie De Smet die de avond aan elkaar praat en de sprekers inleidt. Zij geeft na de introductie

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn.

Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn. Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn. Samen met zo n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische

Nadere informatie

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 27 maart 2015

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 27 maart 2015 Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 27 maart 2015 De vergadering werd geopend om 19.15 u door Stéphanie De Smet en zij leidde de diverse sprekers in. In totaal waren 164 leden van de Nationale

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

De vergadering wordt om u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michielsen, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De vergadering wordt om u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michielsen, Voorzitter van de Raad van Bestuur. 12 mei 2009 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2009 om 14 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap?

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? Agenda van de sessie Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? De statuten van de coöperatieve vennootschap Sociaal Oogmerk De praktijk: hoe vennoot worden?

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 31 mei 2013

Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 31 mei 2013 Verslag Nationale Adviesraad Cera vergadering van 31 mei 2013 De vergadering wordt geopend om 19.15 uur door Stéphanie De Smet die de verschillende agendapunten van de vergadering verbindt. Zij geeft na

Nadere informatie

Verslag van de Nationale Adviesraad van 26 april 2016

Verslag van de Nationale Adviesraad van 26 april 2016 Verslag van de Nationale Adviesraad van 26 april 2016 Er zijn 156 NAR-leden aanwezig. Daarnaast zijn er externe bestuurders van Cera Beheersmaatschappij, de directieleden, de adviseurs, coördinatoren en

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe

CORPORATE GOVERNANCE. Prinicipe 1. De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe CORPORATE GOVERNANCE Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate governance

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van Baron

Nadere informatie

KERNCIJFERS Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) Adviesverlening en vorming BRS vzw

KERNCIJFERS Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) Adviesverlening en vorming BRS vzw Jaarverslag 2015 KERNCIJFERS 2015 Financieel Participatie in KBC Groep 2,66% Participatie in KBC Ancora 55,42% Eigen vermogen (in euro) 1.444.431.037 Resultaat van het boekjaar (in euro) 62.809.538 Coöperatief

Nadere informatie

Intern reglement vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 10 Rechtspersonenregister Leuven

Intern reglement vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 10 Rechtspersonenregister Leuven Intern reglement vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 10 Rechtspersonenregister Leuven 0463.314.263 Het intern reglement werd goedgekeurd door de Bijzondere Algemene

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 11/03/16 12:27 5 Voorwoord Vlaanderen evolueert naar een superdiverse samenleving. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee ook voor het beleidsdomein Welzijn,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2010 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.00 h) VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper. NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV, RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 gehouden op vrijdag 16 mei 2008 om 15 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren.

Nadere informatie

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 MEI

Nadere informatie

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ):

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ): V O L M A C H T De ondergetekende (voor natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit

Nadere informatie

agrarische coöperaties

agrarische coöperaties Adviesverlening, vorming en netwerking voor agrarische coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Adviesverlening, vorming en netwerking voor agrarische coöperaties Bent u bestuurder,

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2007 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Peter Van Heukelom Algemeen directeur Eric Van Herzele Commercieel adviseur Oorsprong en Geschiedenis Vastgoedbevak:

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Reglement projectoproep

Reglement projectoproep Reglement projectoproep In onderstaand reglement wordt naar de organisatoren verwezen als de Organisatie en naar de aanvrager als de deelnemer. Dit reglement maakt integraal deel uit van het kandidaatsdossier.

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten

In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten In deze presentatie: 1.Waarom een coöperatie? 2.Meer weten? 3.Hulp nodig? 4.Het Vlaams actieplan coöperatief ondernemen 5.Oproep pilootprojecten Waarom een coöperatie? Co operative enterprises build a

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

1998 2007 2001 2012 2005 2013

1998 2007 2001 2012 2005 2013 JAARVERSLAG 2013/2014 1998 KBC Ancora Comm.VA werd opgericht op 18 december 1998 als Cera Ancora NV. Het kapitaal van Cera Ancora werd gevormd door de inbreng van 35.950.000 Almanij-aandelen en van ca.

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april 2014. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE Trierstraat 31-33 1040 BRUSSEL Brussel, 10 december 2014 AAN DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN VAN COC 1 VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2015

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2015 PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2015 De zitting wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Graaf Buysse. Mevrouw Joëlle Micha neemt de

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 7 Beleidsverklaring Cera Missie Samen investeren in welvaart en welzijn. Beleidsverklaring Cera is een coöperatieve financiële groep met een dubbele opdracht: haar patrimonium,

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

1. Hoeveel aanvragen voor een zorgtraject werden in de tussentijd al door de bankensector ontvangen? Graag een overzicht per provincie.

1. Hoeveel aanvragen voor een zorgtraject werden in de tussentijd al door de bankensector ontvangen? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 364 van MARTINE TAELMAN datum: 17 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bankenplan - Zorgtrajecten financiële moeilijkheden Op

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie