Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014"

Transcriptie

1 Verslag Nationale Adviesraad Cera van 7 juni 2014 Lode Morlion, voorzitter van de Raad van Bestuur, opent de vergadering om 10 uur stipt. In totaal tekenen 143 stemgerechtigde leden van de Nationale Adviesraad present (afgevaardigden van de RAR s en CCR en leden van de Raad van Bestuurvennotenvertegenwoordigers en gedelegeerd bestuurders). Daarnaast zijn er externe bestuurders van Cera Beheersmaatschappij, onafhankelijke bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij, directieleden, adviseurs, coördinatoren en personeelsleden van Cera aanwezig. Iedereen heeft voor de start van de vergadering een deelnemersmap gekregen met onder meer een kopie van de in de vergadering vertoonde beelden op groot scherm. 1. Welkom door de voorzitter Lode Morlion verwelkomt iedereen en in het bijzonder Jules Stuyck, die sedert 29/11/2013 als onafhankelijk bestuurder zetelt in de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij. Een speciaal welkom gaat ook uit naar een aantal nieuwe leden, of leden in een nieuwe functie: Wilmair De Buyser als afgevaardigd lid van de RAR Mechelen-Klein-Brabant Christine Devaux als voorzitter van de CCR Namur Koen Maenhout als afgevaardigd lid van de RAR Meetjesland Frans Moons als voorzitter van de RAR Midden-Limburg Dirk Peeters als ondervoorzitter van de RAR Mortsel-Rupel Paul Peeters als afgevaardigd lid van de RAR Herentals-Heist o/d Berg Myriam Schautteet als afgevaardigd lid van de RAR Waasland Luc Van Elsacker als afgevaardigd lid van de RAR Voorkempen Leo Van Lee als afgevaardigd lid van de RAR Maasland Gui Van Lerberghe als afgevaardigd lid van de CCR Hainaut Sud Lut Vanderaspoilden als ondervoorzitter van de RAR Leuven Eddy Willems als voorzitter van de RAR Leuven Bernard Charlotteaux heeft de wens geuit om zijn mandaat als voorzitter van de CCR Namur neer te leggen. De voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange aanwezigheid en inzet op de NAR. Cera kan verder op hem rekenen als lid in CCR Namur. Cera betreurt het overlijden van: Tino Steegen, lid RAR Zuid-Limburg Nicola Ventola, afgevaardigd lid CCR Hainaut De voorzitter wijst de NAR-leden nog kort op het nieuwe format van de vergadering, namelijk de combinatie van NAR en AV op 1 dag en dit bij wijze van proef. Uiteraard zal na dit experiment rekening worden gehouden met de reacties van alle NAR-leden, ook van hen die niet op de vergadering zijn, om te zien of dit voor herhaling vatbaar is. Alle NAR-leden mogen hiervoor een bevraging in hun mailbox verwachten. 1

2 De voorzitter gaat vervolgens over tot de orde van de dag en geeft het woord aan Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder, die de actualiteiten toelicht en ook ingaat op 5 schriftelijke vragen. 2. Actualiteiten (Franky Depickere) slide 3 tot en met 24 KBC Groep: Dankzij sterke commerciële prestaties in het 1e kwartaal 2014 zette KBC een mooi nettoresultaat van 397 mio euro neer. Met een kosten/inkomsten ratio van 56 % houdt de bank de kosten goed onder controle en dit ondanks hoge banktaksen, vooral in Hongarije. Voor Ierland blijft de indicatie behouden van mio euro kredietvoorzieningen voor boekjaar KBC behoudt een solide kapitaalpositie en robuuste liquiditeitspositie, wat de versnelde terugbetaling heeft toegelaten van 500 mio overheidssteun (hoofdsom+boete) aan de Vlaamse overheid in januari KBC Ancora: Het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 laat een positief resultaat zien van 37 mio euro, maar het gaat om eenmalige resultaten n.a.v. de verkoop van KBC Groep-aandelen (36 mio) en de inkoop van een lening in november 2013 (15,8 mio). KBC Ancora zal geen dividend uitkeren over het lopende boekjaar. Prof. Dr. Cynthia Van Hulle is vertrokken na 12 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur en onafhankelijk bestuurder (bestuurder C). Zij werd opgevolgd door mevrouw Katelijn Callewaert, die sinds oktober 2010 als onafhankelijk bestuurder zetelt en die ook voorzitter wordt van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité. Prof. Dr. Jules Stuyck is de nieuwe onafhankelijke bestuurder en wordt ook lid van het Auditcomité en van het Benoemingscomité. Cera: Aan de deelnemers zal tijdens de algemene vergadering in de namiddag een dividendvoorstel van 2,5 % ter goedkeuring worden voorgelegd met volgende argumenten: Cera betaalde haar schuldfinanciering nagenoeg volledig terug en realiseerde een belangrijke eenmalige winst. Het voorstel moet ook gezien worden als een appreciatie voor het geduld en de trouw van de vennoten en als blijk van vertrouwen in de toekomst. Sedert 1 januari 2014 zijn verzoeken tot vrijwillige uittredingen opnieuw mogelijk en sedert 5 mei geeft Cera E-aandelen uit, bestemd voor zowel nieuwe als voor bestaande vennoten. Doelstelling daarbij is de vennotenbasis te versterken en te verjongen, hetgeen belangrijk is voor de dynamiek van Cera en de efficiënte werking van haar inspraakstructuren. Het is verheugend vast te stellen dat over de eerste 5 maanden slechts vennoten te kennen hebben gegeven te willen uittreden, terwijl Cera na 1 maand al bijna nieuwe intekeningen op E-aandelen mag optekenen, waarvan bovendien ongeveer 40% nieuwe vennoten zijn. Franky Depickere gaat vervolgens in op de vooraf ingestuurde schriftelijke vragen die aansluiten bij de actualiteit. Michel Tillieut, afgevaardigd lid CCR Brabant-Wallon, stelt volgende vraag: Suite à l augmentation du capital Cera les perspectives et stratégie de développement (roadmap) seront-elles revues? Si oui, quelles sont les nouvelles orientations? Antwoord: in de strategische visie van Horizon 2020 was al rekening gehouden met de mogelijkheid om een uitgifte van Cera-aandelen te doen. De context heeft er toe geleid dat we dit al konden realiseren in de eerste helft van dit jaar. In combinatie met de beperkte 2

3 uittredingen geeft dat ons de mogelijkheid om sneller werk te maken van de oriëntaties die in Horizon 2020 zitten. Harry Van Vlierberghe, afgevaardigd lid RAR Waasland, zou graag weten of het KBC-personeel voldoende werd ingelicht over de nieuwe emissie van E-aandelen. Familieleden van hem hadden minder goede ervaringen hiermee. Antwoord: globaal zijn we zeer tevreden over de samenwerking met KBC voor de emissie. Maar we hebben gehoord dat er hier en daar iets kon verbeterd worden aan de service. We hebben dit aangekaart bij KBC en men neemt dit ter harte. We mogen overigens niet vergeten dat het bijna 6 jaar geleden is dat Cera nog een uitgifte van aandelen heeft gedaan, zodat het voor de KBCcollega s ook weer wat wennen is. Geert Heestermans, afgevaardigd lid RAR Aalst-Wetteren, stelt de vraag naar de mogelijke heropstart van de PAR-werking in Vlaanderen en vraagt of de communicatie van de maatschappelijke werking niet kan gebeuren samen met de het vennotenvoordeelmagazine, bv. via een aparte regionale bijlage. Antwoord: in het kader van de flexibilisering van de RAR-werking krijgen we vanuit diverse RAR s het signaal om te bekijken of het provinciaal niveau niet opnieuw kan geactiveerd worden. Bij de opmaak van de budgetten voor volgend jaar en in de context van de verdere uitrol van Horizon 2020, zal dit zeker door de Raad van Bestuur meegenomen worden. In de communicatie naar de vennoten streven we er naar om een globaal beeld te geven van wat Cera is en doet. Twee maal per jaar versturen we de samen met het Ceravoordeelmagazine. In het redactionele magazine wordt er vooral aandacht besteed aan de maatschappelijke dienstverlening, in het tweede aan de vennotenaanbiedingen. Wanneer we voor één magazine zouden gaan, vrezen we dat de lezer vooral naar de voordelen zal kijken en de andere boodschappen niet genoeg aandacht gaan krijgen. Daarom kiezen we voor twee aparte drukwerken. Bij de strategie van de vennotenaanbiedingen zal Koen Snauwaert straks aan bod brengen dat Cera hiermee ook maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht van de vennoten wil brengen. De uitgebreide regionale werking is inderdaad iets wat ons uniek maakt en wat een groot potentieel heeft om de vennoten aan te spreken. Nu doen we dat op een bescheiden manier in de onder de rubriek Uit de regio s. Maar we willen verder gaan. We bekijken momenteel of we meer gefocuste info kunnen bezorgen aan de vennoten, rekening houdend met hun interesse en bv. hun woonplaats. Marc Coppens zal straks een experiment van de RAR Lier voorstellen, waarbij we een digitale nieuwsbrief maken op maat van die regio en waarvan we hopen dat de lezers hiermee makkelijker de weg zullen vinden naar de regiopagina op de website van Cera. Philippe Lammens, afgevaardigd lid RAR Pajottenland, stelt dat hij verrast was toen hij vernam dat het ARKimedesfonds, dat beheerd wordt door KBC, slachtoffer is geweest van oplichters en vraagt zich af hoe hij dit moet linken aan het feit dat zelfstandigen en KMO s moeite ondervinden om een lening te bekomen. Antwoord: beide mogen inderdaad niet aan elkaar worden gelinkt: het beheer van het toenmalig ARKimedesfonds gebeurde op vraag van de Vlaamse regering door KBC Private Equity, maar volgens door de Vlaamse regering opgelegde beoordelingscriteria, die afwijken van de door KBC gehanteerde beoordelingscriteria voor kredietaanvragen. Bovendien werd in het kader van de afspraken met Europa KBC Private Equity verkocht en loopt de juridische procedure dus met de overnemers van de portefeuille. Franky voegt hier nog aan toe dat KBC regelmatig aan de 3

4 Vlaamse regering moet rapporteren over haar kredietverlening aan KMO s en bedrijven en dat Vlaanderen behoorlijk tevreden is over de groei van deze kredietverlening en ook over de hypothecaire kredietverlening aan particulieren. Luc Vandecatseye, ondervoorzitter RAR Dender-Zwalm, stelt volgende vragen: Hoe zit het met de vernieuwing van de syndicaatsovereenkomst? Antwoord: de overeenkomst met Boerenbond en de andere vaste aandeelhouders vervalt inderdaad einde dit jaar en momenteel lopen gesprekken voor het hernieuwen van de overeenkomst. Zonder vooruit te lopen op het resultaat kan toch gesteld worden dat Cera en KBC Ancora, rekening gehouden met hun belang in KBC Groep, ongetwijfeld blijvend hun stempel zullen drukken op strategie en toezicht bij KBC. In de pers verschenen berichten over een onderzoek van de NBB naar coöperatief kapitaal in de financiële sector. Is hier al iets meer over geweten en wat zijn eventuele gevolgen voor Cera? Antwoord: we hebben dit ook gelezen in de pers. Het is de taak van de NBB toe te zien op de stabiliteit van de financiële sector. Cera zelf heeft hierover tot op vandaag geen vragen of bedenkingen van de NBB gekregen. Voor de lopende emissie werd het prospectus van Cera door de toezichthouder goedgekeurd. Cera verwacht op dit vlak geen noemenswaardige problemen. Lode dankt Franky voor zijn duidelijke uiteenzetting en informeert of er nog mondelinge vragen van de deelnemers aan Franky Depickere zijn. Dat is niet het geval en bijgevolg geeft de voorzitter het woord aan Koen Snauwaert, coördinator Vennotenaanbiedingen, die feedback zal geven op de vennotenbevraging van het Voordeelmagazine van maart 2014 en op het interactieve gedeelte tijdens de vorige NAR. 3. Feedback Vennotenaanbiedingen (Koen Snauwaert) slide 25 tot en met 53 Ter inspiratie wordt eerst een video getoond over het Belgische damesbobsleeteam op de Olympische Winterspelen in Sochi. Cera dient over dezelfde troeven te beschikken als diegene, die een olympische held onderscheidt van alle anderen. - Talent en doorzettingsvermogen: Cera organiseert zeer veel en investeerde de laatste jaren zwaar in Lifestyle Events en Produkten. We zijn fier dat telkens ongeveer 25% van de vennotengezinnen terug intekent op de Vennotenaanbiedingen. - Steun uit de directe omgeving: we laten ons voortdurend inspireren door onze interne partners van de maatschappelijke projectwerking, BRS, Coopburo, - Financiële mogelijkheden: Cera heeft moeilijke jaren achter de rug. We hebben met externe partners zoals Belgacom en Lampiris onderhandeld om met Cera permanent in zee te gaan. - Fans: door en voor onze vennoten, waarmee we samenwerken en Cera moet faciliteren. Koen overloopt dan de resultaten van de NAR-bevraging: Lekker België staat als Lifestyle thema op de eerste plaats. BRS is eruit gekomen als belangrijkste interne partner en structurele deals moeten vooral gezocht worden in de voedingssector vennoten hebben deelgenomen aan de bevraging van het Voordeelmagazine van maart. De Cera vennoten zijn dus nauw betrokken bij de vennotenaanbiedingen en appreciëren de inspraak die hen geboden wordt. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 75% van de bevraagden elk nummer van het Voordeelmagazine deelneemt. De antwoorden op de vraag naar de meest interessante thema s lopen bijna volledig gelijk met de resultaten van de NAR-bevraging en 80% van de bevraagden ziet niet direct thema s om te schrappen. 4

5 Suggesties voor nieuwe thema s zijn er vooral rond kinderen, toerisme, muziek en sport. Opvallend is de belangstelling van grootouders voor activiteiten met hun kleinkinderen. De vennotenaanbiedingen worden vooral gezien als een extraatje en de informatie over aanbiedingen wordt nog steeds liefst op papier, dus met het Voordeelmagazine ontvangen. 70% van de participanten heeft interesse om zijn/haar mening te geven over de vennotenaanbiedingen. Tot slot schetst Koen een aantal nieuwe initiatieven als resultaat van de beide bevragingen en die op korte termijn mogen verwacht worden. Hij bedankt de NAR-leden voor hun inbreng. Het team van adviseurs leidt vervolgens de videopresentaties over de flexibilisering van de RARwerking in goede banen. Er is ruimte voor feedback en reacties uit de zaal. 4. Flexibilisering RAR-werking Marc Coppens: in regio Lier zal een korte elektronische nieuwsbrief worden verstuurd naar de lokale vennoten met gekend mailadres, waarmee ze via een eenvoudige muisklik rechtstreeks worden doorgestuurd naar de pagina over regio Lier op de Cera-website met de informatie omtrent hun vertegenwoordiger(s) in de RAR en de gesteunde projecten in hun buurt. Met 1 op 5 vennotengezinnen kan op die manier snel, efficiënt en goedkoop worden gecommuniceerd. Als de resultaten goed zijn zal dit communicatiemiddel verder worden gebruikt om vennoten uit te nodigen naar lokale ontmoetingen met RAR-leden en regionaal ondersteunde organisaties. Naarmate de lokale vennoten hun vertegenwoordiger beter leren kennen mag verwacht worden dat RAR-leden ook meer rechtstreeks zullen worden aangesproken door lokale vennoten. Hoe kan Cera de RAR-leden daarin ondersteunen? Feedback uit de zaal: Roger Bogaert wijst op het voorstel van RAR Lokeren-Dendermonde om regionaal een digitaal platform uit te bouwen, waarop lokale vennoten hun competenties en interesses zouden kunnen vermelden. De inventaris hiervan zou voor de RAR kunnen dienen als basis voor verdere samenwerking met de lokale vennoten. Adriaan Brebels van RAR Herentals-Heist o/d Berg doet de suggestie om de informatie over regionaal ondersteunde projecten vlotter en meer overzichtelijk toegankelijk te maken voor de lokale vennoten door gebruik van het systeem van Google Maps. Kris Debruyne: RAR Oost-België zal in november een ontmoetingsavond organiseren met de lokale vennoten. Wat moet aan bod komen op dergelijke ontmoetingen en wat zouden de aanwezigen vooral moeten onthouden over Cera? Feedback uit de zaal: Volgens Georges Blauwet van RAR Noord-Limburg zouden de vennoten vooral moeten onthouden welke belangrijke rol Cera als coöperatie heeft gespeeld in het herstel van KBC na de financiële crisis. Lieven Boone van RAR Meetjesland zou vooral graag meer uitleg willen geven over de lokale maatschappelijke werking van Cera. Teveel vennoten denken nog altijd dat Cera een bank is. Marita Godyns van RAR Leuven zou op dergelijke ontmoetingen van de aanwezige vennoten vooral willen weten waarvoor zij zich engageren en bij welke organisaties zij betrokken zijn. Dit kan interessante input leveren voor de regionale projectwerking. 5

6 Christophe Kevelaer: de CCR zullen in Wallonië een ontmoeting met de lokale vennoten organiseren. In de CCR en RAR Brussel zal een projectoproep worden gedaan, waarbij van de leden verwacht wordt dat zij proactief mooie projecten in het domein Zorg in de Samenleving gaan zoeken. Zij gaan daarbij kijken naar organisaties die de laatste jaren zijn gesteund en waarmee peters en meters dus al contact hebben. Hoe denkt u dat de peters en meters met dat proactieve zullen omgaan? Feedback uit de zaal: Alain Deberg van RAR Geel-Mol wijst op het feit dat er normaal 3 jaar moet verlopen voordat een nieuwe steunaanvraag wordt gedaan. Gaat eerder contact geen valse verwachtingen wekken bij de organisaties? Christophe Kevelaer antwoordt dat dit juist is, maar in de testfase wil men het de leden niet te moeilijk maken en daarom zal de oproep zich in deze fase richten tot organisaties die de leden al kennen. Christine Devaux van CCR Namur heeft intussen al contact gehad met 2 eerder gesteunde organisaties en heeft enthousiaste reacties gekregen. Raymond Smeyers van RAR Antwerpen wijst erop dat zij meer en meer aanvragen krijgen, maar gezien de budgetbeperkingen dienen veel mooie projectaanvragen negatief beantwoord te worden en worden aanvragers teleurgesteld. Gaat dit er niet toe leiden dat organisaties denken dat ze toch geen kans maken en dus geen aanvraag meer indienen? Franky Depickere antwoordt hierop dat Cera na de financiële crisis eraan denkt om de budgetten voorzichtig en stilaan terug te verruimen. Koen Kerremans van RAR Lier verwijst naar de steun die Coopburo biedt aan kleine coöperaties. Dezelfde steun zou kunnen geboden worden door deskundige RAR-leden aan kleine VZW s, die nog op zoek zijn naar de juiste structuur en manier van werken. Kristien Martens heeft in haar RAR s gevraagd naar experimenten om de vennoten uit de regio beter te leren. Verschillende RAR s zijn intussen hiermee bezig. RAR Lokeren-Dendermonde zal voor vennoten een fietstocht organiseren langs eerder gesteunde projecten uit de verschillende domeinen. Elkaar wederzijds beter leren kennen zou bijvoorbeeld ook toelaten om makkelijker goede kandidaten voor de vacatures in de RAR te vinden. De NAR vindt dat dergelijk initiatief gratis moet zijn voor de deelnemende vennoten. Elke vennoot zou misschien een niet-vennoot kunnen meebrengen, die op die manier misschien kan overtuigd worden om achteraf vennoot te worden. Het vooruitzicht op een bezoek aan gesteunde projecten is misschien niet voldoende, er moet een lokkertje bij zijn: receptie, een optreden achteraf, Martin Claessens van RAR Lokeren-Dendermonde antwoordt dat er inderdaad wordt gedacht aan een concert van een in de regio bekende en door Cera gesteunde harmonie. Lode Morlion dankt de adviseurs voor hun interventie en geeft het woord aan Fons Van Dyck, managing director van BBDO Think. BBDO Think is een onderdeel van de wereldwijde communicatiegroep BBDO. Fons Van Dyck adviseert merken en organisaties op vlak van imagoen communicatiestrategie. Hij is ook gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel en columnist bij De Standaard. Hij kent Cera goed, want al in 2007 was hij betrokken bij de strategische communicatieoefening bij Cera. 6

7 Hij heeft het onder meer over een aantal maatschappelijke trends en hun relevantie voor een organisatie als Cera. 5. Vennotenaanbiedingen en consumententrends (Fons Van Dyck) slides op het NAR-Portaal In een korte videofilm wordt getoond dat het wereldwijde verschijnsel Deeleconomie diep verankerd is in moderne drijfveren van de samenleving. De digitale revolutie en de economische crisis hebben voor het verschijnsel gewerkt als brandversnellers: het vertrouwen van de mensen in financiële instellingen heeft klappen gekregen en de consument neemt zelf zijn lot in handen. Zelf de regie in handen nemen Empowerment leeft niet alleen sterk bij de huidige generatie van 20- en 30-jarigen, maar kent een heel breed draagvlak. Het is een wereldwijd verschijnsel, maar lokaal verankerd. Verbondenheid is de tweede drijfveer: er is een nieuw geloof in het belang van de gemeenschap en de digitale revolutie zorgt dat we alles langs de sociale media met elkaar delen. Zijn is het nieuwe hebben : de dreigende milieuproblematiek maakt van ecologisch en duurzaam consumeren een trend. Behalve materiële behoeften gaan we op zoek naar fysieke en mentale belevingen. Spiritualiteit en zingeving winnen aan belang. Herverdelen, samenwerken en delen zijn de 3 vormen van Deeleconomie. Van elk van deze 3 vormen geeft Fons Van Dyck een aantal treffende voorbeelden en toepassingen in vele domeinen. De nieuwe Deeleconomie biedt tal van voordelen op de 3 verschillende terreinen: Empowerment : extra geld besparen, extra geld verdienen en meer toegang tot producten en diensten. Verbondenheid : sociaal kapitaal, vertrouwen, netwerken en meer respect voor elkaar. Zijn is het nieuwe hebben : door te delen komen we in contact met meer mensen en krijgen we terug vertrouwen in anderen door positieve ervaringen. Door deze deeleconomie is er ook meer ruimte voor micro ondernemingen, freelancers en kennisuitwisseling De nieuwe Deeleconomie toont aan dat coöperatie heel actueel is, dat het geen oude maar een moderne gedachte is en biedt grote kansen voor de coöperatieve beweging tot initiëren, stimuleren en integreren. Franky Depickere geeft vervolgens een uiteenzetting over de recente evolutie op het vlak van besturen en bestuurdersprofielen en de impact hiervan op Cera. 6. Bestuurdersprofielen: ontwikkeling in de regelgeving en voorstelling nieuwe bestuurder C (Franky Depickere) slide 56 tot en met 65 Tijdens de recente financiële crisis de ergste sedert de crisis van de jaren 30 uit de vorige eeuw- heeft Cera bewezen over een competente, solidaire en ervaren bestuursploeg en dito inspraakorganen te beschikken. Uitdaging voor de toekomst blijft De juiste persoon op de juiste plaats en dit rekening houdend met de toenemende wet- en regelgeving omtrent bestuur: Belgische Corporate Governance code, Genderevenwicht, Fit and proper -beleid voor leiders van 7

8 financiële instellingen, Nieuwe Bankenwet en recente probleemdossiers in de coöperatieve omgeving als Arco (B), Groenkracht (B), Co-op Bank en Co-operative Group (UK) en Fagor / Mondragon (SP). Ook in die context moet het goed samenspel gewaarborgd blijven tussen alle onderling betrokken partijen: bestuur, vennoten, directie en management en de inspraakorganen. Het systeem van getrapte vertegenwoordiging is krachtig, maar heeft ook beperkingen op het vlak van zowel de instroom als de doorstroom. De doorstroom naar de verschillende bestuursorganen zowel binnen als buiten Cera is zo afhankelijk van veel verschillende factoren als vacatures, resterende mandaatduur, leeftijd, competenties, beschikbaarheid,... Mogelijk is dus niet steeds de (meest) geschikte kandidaat op het juiste moment beschikbaar. Ook is het van belang een sterke ploeg te hebben met complementaire competenties. Vandaar dat op de Raad van Bestuur van 23 mei 2014 een voorstel werd gedaan voor een gemengd model van én getrapte vertegenwoordiging én coöptatie. Het Managementcomité werkt op vraag van de Raad van Bestuur deze eerste aanzet nu verder uit om de ideeën vervolgens te kunnen toetsen in de RAR- vergaderingen en de NAR, waarna tenslotte de Raad van Bestuur de definitieve beslissing zal nemen. Voor Guido Van Oevelen eindigen zijn mandaten als bestuurder C van Cera Beheersmaatschappij, als voorzitter van het Auditcomité en van de Stuurgroep Zorg in de samenleving. Het Corporate Governance Charter voorziet specifieke bepalingen inzake profielbeschrijving en de benoemingsprocedure van een bestuurder C, waarbij deze specifieke kennis en ervaring inbrengt, zowel inzake beleid als inzake toezicht. Uitdaging was om iemand te vinden met voldoende achtergrond, zowel op het financiële vlak als op het vlak van Zorg in de samenleving, vermits de nieuwe bestuurder ook het voorzitterschap van de desbetreffende stuurgroep moet kunnen opnemen. Affiniteit met de coöperatieve sector staat vanzelfsprekend ook in de profielbeschrijving. Met de nodige trots stelt Franky vervolgens Heidi Loos voor als nieuwe bestuurder C van Cera Beheersmaatschappij: Heidi is handelsingenieur KU Leuven, was van 1986 tot 1998 actief binnen CERA Bank in diverse kaderfuncties (Kredietdiensten Relatiebeheerder Social Profitsector) en was van 1998 tot 2011 Directie-adjunct maatschappelijke projectwerking bij Cera. Heidi is lid van diverse raden van bestuur, stuurgroepen en adviesraden. Lode Morlion verwelkomt en feliciteert op zijn beurt Heidi Loos en vraagt aan de leden van het Managementcomité om voor de afsluitende vragenronde naar voren te komen. Martin Claessens, voorzitter RAR Lokeren-Dendermonde: Wat houden de Europese stresstesten in voor de banken en voor KBC in het bijzonder? Antwoord van Franky Depickere: de stresstesten door de Europese Centrale Bank-ECB lopen vooruit op het toezicht over 130 banken dat vanaf einde dit jaar door de ECB zal worden overgenomen van de nationale toezichthouders. In een eerste fase gebeuren kwaliteitstesten op de kredietportefeuille van elk van die banken. In de tweede fase wil de ECB via stresstesten nagaan welke mogelijke problemen gedurende de komende 3 tot 5 jaren bij de banken zouden kunnen opduiken onder verschillende hypotheses omtrent de evolutie van de economie: een normale groei, recessie De uitslag van die testen wordt gebruikt om na te gaan of elke bank over voldoende kapitaal beschikt om die verschillende scenario s zonder problemen door te komen. Is dat niet zo dan zullen natuurlijk in de desbetreffende bank maatregelen moeten genomen worden. Het bekend maken van de resultaten van de testen einde dit jaar is nog niet 8

9 zeker. De ECB is zich bewust van het feit dat dit delicaat kan zijn en geen aanleiding mag geven tot een nieuwe financiële crisis. Wat houdt dit concreet in voor KBC? Momenteel licht een team van 50 mensen voor de ECB en de NBB de kredietportefeuilles van KBC door, niet in alle landen, maar bijvoorbeeld wél in Ierland. We krijgen daarover tot op heden weinig feedback. Het feit dat de NBB aan KBC toelating heeft gegeven om begin dit jaar Vlaamse overheidssteun vervroegd terug te betalen geeft wel aan dat de NBB weinig problemen verwacht. Marcel Verstraete, voorzitter RAR Ieper-Poperinge: Bij de berekening en verdeling van de budgetten voor de regionale projectwerking wordt rekening gehouden met de aanwezigheid of afwezigheid van grotere steden in de regio s. Moet ook geen rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het aantal aanvragen? Antwoord van Matthieu Vanhove: gezien het ergste van de financiële crisis achter de rug is mogen we hopen dat de Raad van Bestuur bij de budgetopmaak voor 2015 misschien wat soepeler kan zijn. Misschien moeten we inderdaad eens kijken of ook andere criteria, waaronder het aantal aanvragen in het verleden, moeten in rekening worden gebracht bij de budgetverdeling. Koen Van der Steen, afgevaardigde lid RAR West-Limburg: Nieuw is dat reeds eind december 2013 het voorstel van dividend werd aangekondigd. Zal dit de gewoonte worden? Antwoord van Franky Depickere: met het einde 2013 aankondigen van het voorstel van dividend wou de Raad van Bestuur aangeven dat de situatie na de financiële crisis sterk verbeterd is en haar waardering uitdrukken voor het geduld en vertrouwen dat de vennoten hebben opgebracht. Of het aankondigen van het dividend voor de aanvang van de uittredingsperiode een gewoonte kan worden moet nog bekeken worden in de Raad van Bestuur. De voorzitter dankt iedereen die bijgedragen heeft tot het welslagen van de vergadering en in het bijzonder gastspreker, Fons Van Dyck. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om voorzitters, ondervoorzitters en afgevaardigden ruimer te bedanken voor hun inzet, hun trouw en engagement. De vergadering eindigt om 12 uur. Marc Coppens 9

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

RAR-Info 1. Cera geeft coöperatieve aandelen uit

RAR-Info 1. Cera geeft coöperatieve aandelen uit RAR-Info mei 2014 Nieuws Niet voor verspreiding in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan Cera geeft coöperatieve aandelen uit Je las het persbericht alvast op onze website ofwel in de krant.

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

cera@work Een aandeel waar je drie keer de vruchten van plukt! www.cera.be p atwork@cera.be Infomagazine voor de vennoten van Cera maart 2015

cera@work Een aandeel waar je drie keer de vruchten van plukt! www.cera.be p atwork@cera.be Infomagazine voor de vennoten van Cera maart 2015 Infomagazine voor de vennoten van Cera cera@work maart 2015 Thuisverpleging Meerdael: een coöperatie met een hart Pag. 4-5 Doe mij maar een dakschotel! Pag. 8-9 Coop Intro s: van kaas tot hernieuwbare

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, gevestigd te s-hertogenbosch, gehouden op woensdag 13 mei 2015 te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer De Swaan,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden.

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Verslag aan de samenleving over 2013 We willen onze cliënten zo behandelen dat ze kiezen voor een relatie met KBC op lange termijn. 2 Verslag aan de samenleving

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Het appèl van de mensen

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 CONCEPT PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 1. Opening en mededelingen Dames en heren, graag heet ik u van harte welkom op deze Algemene Vergadering

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Westland Coöperatieve Rabobank Westland U.A. gevestigd te Westland Correspondentieadres Postbus 9 2670 AA Naaldwijk Telefoon: (0174) 21 52 15 E-mail: info@westland.rabobank.nl

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer,

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer, jaarverslag 2013 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Inleiding 5 YAR Vlaanderen: wie zijn we? 6 YAR Vlaanderen in cijfers YAR Coaching Antwerpen 12 YAR Coaching Vlaams-Brabant en Brussel 18 YAR Coaching Limburg

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie