Beleidsplan Mixed Hockey Club Heerhugowaard Datum: september Opgesteld door: beleidscommissies Samengesteld door:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Mixed Hockey Club Heerhugowaard 2014-2020. Datum: september 2014. Opgesteld door: beleidscommissies Samengesteld door:"

Transcriptie

1 Beleidsplan Mixed Hockey Club Heerhugowaard Datum: september 2014 Status: definitief Opgesteld door: beleidscommissies Samengesteld door: 1

2 Samenvatting Dit beleidsplan is samengesteld door diverse beleidscommissies binnen Mixed Hockey Club Heerhugowaard. Op deze pagina treft u een samenvatting aan van de onderwerpen die in het beleidsplan naar voren komen. De hoofdstukken hierna dienen als bijlagen en diepen steeds een onderwerp uit. Kernwaarden Mixed Hockey Club Heerhugowaard is een sociale vereniging waar gezelligheid, betrokkenheid, veiligheid en een open sfeer centraal staan. Maar waar presteren wel gefaciliteerd wordt. Een vereniging voor jong en oud, met focus op de jeugd. Het sociale van de vereniging komt tot uiting door middel van een drietal kernwaarden: Het thuisgevoel dat gekoesterd wordt Verantwoord gedrag Sportief presteren Van 400 naar 600 leden Mixed Hockey Club Heerhugowaard heeft de ambitie om te groeien in aantal leden en prestatie. Het huidige ledenaantal staat op het moment van schrijven van dit beleidsplan op ongeveer 430 leden. De wens is om de komende jaren te groeien naar zo n 600 leden. Naast groeien in aantal leden en prestatie, heeft de club ook de missie om uitstroom van leden tot een minimum te beperken. Juist het behouden van de leden in de leeftijd van 16 tot 18 jaar is een uitdaging waar de club voor staat en die ze graag aangaat. Ondanks de focus op de jeugd wordt ook veel waarde gehecht aan onze seniorenleden. Mixed Hockey Club Heerhugowaard streeft ernaar de balans tussen junioren en senioren te verbeteren. Zo proberen we de club gezond te houden en is de uitvoer van vrijwilligerstaken gewaarborgd. Accomodatie De accommodatie van Mixed Hockey Club Heerhugowaard is aangepast aan de eisen van dit moment. Op dit gebied zijn op korte termijn dus geen investeringen te verwachten. Er wordt echter wel intensief overlegd met de gemeente Heerhugowaard over de realisatie van een derde hockeyveld. Financiën Mixed Hockey Club Heerhugowaard is een financieel gezonde club die het zonder de subsidies van de gemeente moet doen. Er zijn echter weinig reserves. De gemeente Heerhugowaard hanteert bij haar subsidiebeleid een instandhoudings principe. Dit betekent dat een vereniging alleen in aanmerking komt voor subsidie, als de zaken die voor subsidie in aanmerking komen niet betaald kunnen worden. Vanwege de groei van Mixed Hockey Club Heerhugowaard is onze club, volgens de gemeente, zeer goed in staat de kosten zelf te dragen. Communicatie Communicatie is een belangrijke middel bij het profileren van Mixed Hockey Club Heerhugowaard. Binnen de club is een aantal mensen zeer actief bezig met de communicatie en PR van onze club. Dit resulteert regelmatig in stukjes over de club in de huis-aan-huis-bladen. Daarnaast worden ook Facebook en Twitter zeer regelmatig gebruikt. Leuke nieuwsfeiten worden gemeld, maar ook de toegankelijkheid van de velden bij slecht weer wordt via Social Media gedeeld. De nieuwste aanwinst is de LISA-app. Via deze app wordt team- en wedstrijdinformatie gedeeld. 2

3 Maatschappelijk verantwoord verenigen Het sociale van Mixed Hockey Club Heerhugowaard komt mede tot uiting in de wens maatschappelijk verantwoord te willen verenigen. Onze club heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van sociale, educatieve en sportieve vaardigheden. Daarnaast is de club zich bewust van de omgeving en het milieu. Om die reden worden er bewuste keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid en wordt onderzocht of wij onze energie misschien kunnen opwekken via zonlicht. Sponsorbeleid Het sponsorbeleid is erop gericht om de positionering van Mixed Hockey Club Heerhugowaard te versterken. De kernwaarden worden ook in het sponsorbeleid uitgedragen. De branding van het merk Mixed Hockey Club Heerhugowaard wordt door de sponsorcommissie serieus aangepakt en steeds verder uitgebreid. Spelregelkennis Sportief gedrag is onderdeel van een sociale sportvereniging. Binnen Mixed Hockey Club Heerhugowaard wordt veel aandacht besteed aan sportief gedrag. Dit uit zich tijdens trainingen, maar ook tijdens de wedstrijden. Voorafgaand aan iedere wedstrijd worden handen geschud en wensen wij de tegenstander een prettige wedstrijd. Na afloop wordt de tegenstander bedankt en drinken wij gezamenlijk iets in het clubhuis. Dit gedrag wordt al bij de jongste jeugd aangeleerd. Sportief gedrag wordt extra ondersteund door spelregelkennis. Spelregelkennis is van belang voor iedereen die op of langs het veld staat. Kennis is macht en stelt een ieder in staat om maatregelen beter te begrijpen, waardoor sportief en respectvol met elkaar omgegaan kan worden. 3

4 Colofon De plannen voor dit visiedocument zijn tot stand gekomen met medewerking van onderstaande commissies onder leiding van: Kernwaarden Peter van Rotterdam Omvang en groei (van 400 naar 600 leden) Prestatieniveau Accommodatie Financiën Communicatie Maatschappelijk verantwoord verenigen Sponsoring Spelregelkennis (fluiten, coach, spelers, toeschouwers) Bestuurlijke structuur André van Zomeren André van Zomeren Paul Konings Theo in t Veld Gijs Schram Cornel de Koster Rob de Ruiter Peter van Rotterdam Rianne van Toonen 4

5 Inhoud Samenvatting... 2 Colofon Kernwaarden Van 400 naar 600 leden Accommodatie Financiën Communicatie Maatschappelijk verantwoord verenigen Sponsorbeleid Spelregelkennis Bestuurlijke structuur Definities:

6 1. Kernwaarden In het hoofdstuk Kernwaarden wordt verwoord hoe de leden/ouders binnen de club met elkaar en als club met de omgeving willen omgaan. Het (gewenste) gedrag, profiel, de sfeer, cultuur en identiteit die maken dat wij Mixed Hockey Club Heerhugowaard zijn waarmee wij ons verbonden voelen en waarmee wij het doel van onze club nastreven¹. De drie kernwaarden van Mixed Hockey Club Heerhugowaard zijn: 1. Thuisgevoel koesteren 2. Verantwoord gedrag 3. Sportief presteren Hieronder volgen per kernwaarde: Een beknopte uitleg Enkele voorbeelden/suggesties voor de dagelijkse praktijk Uitleg van de symbolen: Wat gaat goed en willen we behouden (Tops) Wat gaat niet goed en moet op termijn verbeterd worden (Tips) Wat gaat niet goed en moet zo snel mogelijk verbeterd worden (Snel verbeteren) Kernwaarde 1: Thuisgevoel koesteren Mixed Hockey Club Heerhugowaard wil een familieclub zijn waarvan de (ouders van) leden het thuisgevoel koesteren, zich verantwoord gedragen en sportief presteren. Voor velen voelt Mixed Hockey Club Heerhugowaard als een tweede thuis. Wij brengen er graag een deel van onze tijd door. Een gevoel om te koesteren en om trots op te zijn. -Vrijwilligers: de één doet meer voor de club dan de ander. Prima zolang elk(e) lid/ouder (uitzonderingen daargelaten) de twee basisdiensten (bar- en rijdiensten) verricht. Tops: Vrijwilligersavond Ome Jan Familietoernooi Sunshine commissie Tips: Afspreken welke diensten leden/ouders verrichten (bij inschrijving, op ouderavond). Nog meer betrokkenheid van nog meer ouders; hoe? Door hen op de club positief en persoonlijk te benaderen. Bijvoorbeeld tijdens een training voor ouders met hun kinderen. -Onderlinge binding: naast de activiteiten van het eigen team nemen veel leden/ouders ook deel aan activiteiten voor de club als geheel of met andere teams Tips: Er zijn goede evenementen en er kan meer (Club BBQ, Thé Dansant, Hockeytuin). Ouderavonden met een thema, zoals fysieke veiligheid, gezonde keuken. 1 de bevordering van de hockeysport in al haar verschijningsvormen door het lidmaatschap van de KNHB en door de leden te laten deelnemen aan door de KNHB georganiseerde competities en andere activiteiten op het gebied van de hockeysport ; zie Statuten). 6

7 Snel verbeteren: Binding van de zaterdaggroep met zondaggroep clinic Heren1 voor JE is een mooi voorbeeld hoe senioren, junioren (en hun ouders) kunnen binden. Ballenjongens- /meisjes (C, B). Binding met andere teams: wekelijks nieuwsbrief met wedstrijdverslagen genereren. Kernwaarde 2: Verantwoord gedrag Mixed Hockey Club Heerhugowaard wil een familieclub zijn waarvan de (ouders van) leden zich verantwoord gedragen naar de omgeving en waarvan de leden/ouders zich verantwoord naar elkaar gedragen. -Respect/Wellevendheid: Leden/ouders gedragen zich met de beste bedoelingen Vrijwilligers verdienen onze waardering Suggesties hoe het anders kan zijn welkom Tops: Emoties worden alleen met betrokkenen en uitsluitend mondeling gedeeld; -Sociale Veiligheid/Teamgeest: Iedereen moet zich veilig voelen, ongeacht uiterlijk, achtergrond en hockeyvaardigheid Iedereen is gelijkwaardig Tops: Er is nauwelijks sprake van pestgedrag. Mocht het voorkomen dan wordt het direct opgepakt. Tips: Samen vertrekken naar wedstrijden, liefst vanaf het clubhuis (alle jeugd) Snel verbeteren: Niet alleen/zonder begeleiding vertrekken na avond-trainingen (jonge kinderen) -Fysieke Veiligheid: In aanvulling op de eigen verantwoordelijkheid van leden/ouders helpt de club trainers/coaches om de kans op en schade van ongelukken te beperken. Tips: Veiligheid tijdens trainingen (schoeisel, beschermers, bitjes, (warme) kleding). EHBO-cursus voor trainers/coaches/belangstellenden. Snel verbeteren: Te weinig hulpverleners tijdens training/wedstrijden; EHBO-dienst? Maskers: naast keepersuitrusting moeten (jeugd)teams maskers krijgen van de club. -Openheid/Communicatie: Alles bestuursbesluiten, financiën, teamsamenstelling, incidenten, etcetera worden, voor zover het de privacy van betrokkenen en clubbelangen niet schaadt, in alle openheid en positief gecommuniceerd; zowel de maatregel als ook de argumentatie moet duidelijk zijn. 7

8 Tops: Veel onderwerpen vinden hun weg naar website, nieuwsbrief en ledenvergadering. Tips: Niet altijd is duidelijk waarom een maatregel nodig is en wie uitleg kan geven. Stimuleer het gebruik van een (digitale) ideeënbus. -Gezondheid: In aanvulling op de eigen verantwoordelijkheid van leden/ouders, bevordert de club het bewustzijn voor gezond gedrag. Uitzondering is Paastoernooi. Tops: Gezonde keuken: Alcohol-vrij bier, appels, melk, broodje gezond. Tips: Voorbeeldgedrag: roken mag, maar dan buiten, liefst uit het zicht van de jeugd. In aanvulling op hockeytraining ook zo nu en dan looptraining. Kernwaarde 3: Sportief presteren Mixed Hockey Club Heerhugowaard wil een familieclub zijn waarvan de leden/ouders sportief en respectvol met elkaar, gasten (tegenstanders) en scheidsrechters omgaan, en waar mogelijk, hun wedstrijden willen winnen. -Recreatief en Prestatief: Het is aan elk individueel lid om te kiezen voor recreatief dan wel prestatief hockeyen. De club faciliteert beide. Prestatief hockey kan in beperkte mate gebruik maken van extra faciliteiten (zoals meer en betere training) in ruil voor extra verplichtingen (zoals selectie op hockeyvaardigheid). Tips: Hoe te handelen als het beoogde team niet passend is voor een speler? -Sportief: Of je nu recreatief of prestatief speelt of aanmoedigt, je gedraagt je sportief. Dat doen we met zijn allen. Formeel is het aan scheidsrechters om tijdens wedstrijden in het veld hierop toe te zien. In alle andere gevallen (buiten het veld) aan het bestuur. Tips: Gedragscommissie instellen om op te treden ingeval van onsportief/afwijkend gedrag. Aanvullende Aspecten: -Respect: Altijd handen schudden voor de wedstrijd, elkaar bedanken na de wedstrijd en vooral het samen nagenieten na de wedstrijd. Dit geldt voor al onze teams vanaf de F-jeugd tot en met de senioren en hun supporters. Tips: Voor de nazit de zitjes in clubhuis na 6- en 8-tallen ruimer maken voor 11-tallen. Snel verbeteren: Ook jeugdteams doen samen met de gasten een derde helft. 8

9 Betere ontvangst van gasten tijdens wedstrijddagen en bij jeugdtrainingen bestuurstafel. -Stoer/Cool: Juist prestatieteams stralen door hun inzet uit dat hockey stoer/cool is. Tops: De videoclips over Mixed Hockey Club Heerhugowaard. Er zijn regelmatig sessies voor trainers/coaches. Tips: Stagiair laten uitzoeken hoe Mixed Hockey Club Heerhugowaard/hockey beter aan jongens kan appelleren. Scholentoernooi (m.n. om jongens te trekken). Snel verbeteren: Sportieve prestaties uitventen; (digitale) posters bij topwedstrijden; hockeyplaatjes? -Begeleiding: De club vraagt van trainers/coaches én levert ook ondersteuning. Tips: Ook sessies van trainers/coaches met ouders (al dan niet met een thema). 2. Van 400 naar 600 leden Mixed Hockeyclub Heerhugowaard is momenteel een club met ongeveer 430 leden. De afgelopen jaren is de club gestaag gegroeid en naar verwachting zal de groei nog verder toenemen. Recent onderzoek van VODW, in opdracht van de KNHB, geeft aan dat er in de regio Heerhugowaard/Langedijk nog potentieel zo n 250 nieuwe leden wonen (VODW rapport 2011: KNHB-leden is haalbaar in 2020). Dit betekent dat er in de regio Heerhugowaard in potentie ruimte zou zijn voor een hockeyclub met zo n 600 leden. De doelstelling van Mixed Hockey Club Heerhugowaard is om de komende jaren gestaag door te groeien naar ongeveer 600 leden in 2020 (en 500 leden in 2017). Als opmerking wordt hierbij vermeld dat het groeicijfer op zichzelf van relatief ondergeschikt belang is aan een aantal andere randvoorwaarden die nodig zijn om een gezonde vereniging te zijn en te blijven. Er is een aantal punten geïdentificeerd waar aandacht aan besteed moet worden om een gezonde groei en omvang van de club mogelijk te maken: 1. Beperken uitstroom bestaande leden 2. Verbeteren balans tussen jongens en meisjes 3. Verbeteren balans tussen junioren en senioren 4. Voldoende vrijwilligers beschikbaar 5. Voldoende veldcapaciteit beschikbaar 6. Goede en prettige sfeer binnen de vereniging Deze zes punten vormen de pijlers van het beleid om de uiteindelijke doelstellingen voor omvang en groei op een goede manier te kunnen realiseren. Hieronder worden de zes punten kort toegelicht en worden zoveel mogelijk concrete subdoelstellingen beschreven om ervoor te zorgen dat Mixed Hockey Club Heerhugowaard tot 2020 op een gezonde manier kan groeien. 9

10 1. Beperken uitstroom bestaande leden Om op een goede manier te kunnen groeien dient de club er onder andere voor te zorgen dat de uitstroom van bestaande leden beperkt blijft. Vooral de vaak relatief grote uitstroom van de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar is een bedreiging. Wanneer deze leeftijdscategorie voor de club behouden kan blijven, zal het aantal senioren op de langere termijn weer uitbreiden en wordt een bredere basis gelegd voor de invulling van de veelheid aan vrijwilligersfuncties. Ook biedt dit meer kansen voor verbetering van het hockeyniveau. Het is daarom van belang om de categorie jongeren te boeien en te binden zodat ze op een leuke manier kunnen doorstromen naar de senioren. Om de uitstroom van bestaande leden te beperken kunnen de volgende concrete acties/aandachtspunten worden geformuleerd: Behoud en versterk de rol van het jeugdbestuur. Zorg voor voldoende activiteiten/feesten die direct of indirect met hockey te maken hebben. Verkrijg zoveel mogelijk informatie over de vertrekreden bij opzeggingen van de leden en ontwikkel een procedure om al in een vroeg stadium eventuele ontevreden leden te achterhalen/benaderen (bijhouden in de ledenadministratie). Bij de A-teams; het faciliteren van een coach die betrokken is bij de club en zelf ook hockeyt in de senioren of veteranen. Op deze manier kan de coach de jeugd leren hoe leuk de club kan zijn, ook buiten het hockeyen om. Dit is gelijk een aandachtspunt dat ervoor kan zorgen dat de verhoudingen tussen jeugd en senioren beter worden. 2. Verbeteren balans tussen jongens en meisjes Bij Mixed Hockey Club Heerhugowaard zijn momenteel relatief meer meisjes dan jongens actief. Dit is een landelijke trend die door allerlei redenen is ontstaan (o.a. successen hockeydames nationaal, rolmodellen/imago van de sport) en ook lastig te doorbreken is. Voor de groei van de vereniging, en potentieel het hockeyniveau van de meisjeslijn, is het ook positief dat er relatief veel nieuwe meisjes bij de club komen. Deze ontwikkeling moet daarom ook niet worden afgeremd. Er zou op verschillende manieren bekeken moeten worden hoe er extra jongens naar de hockeyclub getrokken kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden door de ledenwerving specifiek te richten op het aantrekken van jongens. 3. Verbeteren balans tussen junioren en senioren Een goede balans tussen junior- en seniorleden is belangrijk voor de ontwikkeling van een gezonde club. Wanneer de club uit relatief veel juniorleden bestaat, dan zit hier het risico in dat er te weinig kader binnen de club is voor het uitvoeren van allerlei vrijwilligerstaken. Om de balans tussen junioren en senioren te verbeteren kunnen de volgende concrete acties/aandachtspunten worden geformuleerd: Beperken van de uitstroom van leden. Bij voorkeur behouden we elk lid voor de club en specifiek de categorie 16 tot 18 jaar (dit worden op de korte termijn de senioren) en de senioren zelf. Dit beïnvloedt de balans tussen junioren en senioren positief. Stimuleer aanmelding van ouders/enthousiastelingen als Trim lid. Deze relatief laagdrempelige manier van hockeyen kan een basis vormen voor uitbreiding naar (invalbeurten bij) het wedstrijdhockey. Zet bestaande netwerken in van de seniorleden om via deze kanalen seniorleden te werven. Overweeg nieuwe vormen van lidmaatschap (bijvoorbeeld een duo-lidmaatschap) 4. Voldoende vrijwilligers beschikbaar Bij een groeiende club is ook een groeiend aantal vrijwilligers nodig om de veelheid aan taken en functies in te kunnen vullen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende en geschikte vrijwilligers beschikbaar zijn kunnen de volgende concrete acties genomen worden: 10

11 Beoordeel de inschrijfformulieren van nieuwe leden op interesse voor vrijwilligerswerk en de achtergronden van de (ouders van) nieuwe leden om het potentieel goed in kaart te brengen. Zorg voor een up-to-date overzicht van (openstaande) functies, inclusief beschrijving van de verwachtingen en verwachte tijdsinvestering. Zorg voor een enthousiaste groep jonge trainers en faciliteer opleidingsmogelijkheden. 5. Voldoende veldcapaciteit beschikbaar Momenteel beschikt de club over twee kunstgrasvelden waarbij opgemerkt moet worden dat het tweede veld gedeeltelijk gebruikt wordt door de korfbalvereniging. Met het huidige ledenaantal en de balans tussen junioren (zaterdag) en senioren (zondag) zijn de grenzen van de veldcapaciteit bereikt. Als de verwachte groei van de club doorzet, dan is er binnen twee jaar een derde kunstgrasveld nodig. 6. Goede en prettige sfeer binnen de vereniging Een goede en prettige sfeer binnen de vereniging is een van de belangrijke kernwaarden van de club. Dit moet zo blijven en er zijn een aantal concrete aandachtspunten te noemen die bijdragen aan het behoud van de goede sfeer: Organisatie van diverse activiteiten op de club voor jong en oud. Goede balans tussen junioren en senioren. Goede balans tussen jongens en meisjes op de club. Omvang van de club zodanig dat de gezellige sfeer niet negatief wordt beïnvloed. Prestatieniveau Het prestatieniveau van de club is een belangrijke doelstelling. Deze grijpt in op een aantal andere beleidsdoelstellingen, zoals: omvang, accommodatie en financiën. Bij de doelstellingen voor het prestatieniveau wordt onderscheid gemaakt in doelstellingen voor de jeugd en voor de senioren. Belangrijk hierbij is om enigszins aansluiting te hebben tussen het hockeyniveau van de junioren en de senioren. Voor de doelstellingen van de senioren, zie onderstaande tabel. De doelstellingen zijn gebaseerd op de huidige verdeling van leden (weinig jongens, veel meisjes) en de potentie voor ontwikkeling van het prestatieniveau. Bij de heren zijn nu een aantal oudere junioren klaar voor Heren 1. Als hier de komende jaren nog een aantal talenten bijkomen dan zou een duurzame plek in de 3 e klasse haalbaar moeten zijn. Op de langere termijn is doorgroei naar 2 e klasse waarschijnlijk niet haalbaar. Voor de dames geldt dat er bij de oudere junioren veel talent zit (aantal en niveau) en ook bij de jongere jeugd wordt al op relatief hoog niveau gespeeld. Dit maakt de overgang naar de 3 e klasse en wellicht zelfs 2 e klasse op termijn meer realistisch. Als Mixed Hockeyclub Heerhugowaard ambities heeft om nog hoger te spelen dan worden meer eisen gesteld aan de organisatie (professionele trainers/coaches), financiën (hogere technische kosten) en moet worden nagedacht over het samengaan van de hoge hockeyambities met de kernwaarde sfeer en gezelligheid. 11

12 Tijdlijn Heren: Dames: Nu 4 e klasse Reserve 4 e klasse 3 jaar 3 e klasse 3 e klasse 6 jaar 3 e klasse 3 e /2 e klasse Voor de junioren vanaf de C-jeugd wordt gestreefd naar een eerste team dat uitkomt in de eerste klasse. Wanneer de eerste jeugdteams dit niveau kunnen halen en handhaven, dan is er een goede basis om in de senioren te kunnen handhaven in de 3 e klasse. Net als bij de doelstellingen voor omvang en groei is er bij de doelstellingen voor prestatieniveau een aantal punten geïdentificeerd die aandacht behoeven om de doelstellingen op het gebied van prestatieniveau van de club mogelijk te maken: Beperken uitstroom bestaande leden Verbeteren balans tussen junioren en senioren Goede en prettige sfeer binnen de vereniging Deze punten zijn ook al benoemd bij de doelstellingen voor omvang en groei. De uitleg en concrete acties zijn grotendeels hetzelfde. Alleen met betrekking tot een goede en prettige sfeer binnen de vereniging, wordt opgemerkt dat dit punt in het kader van prestatieniveau vooral gaat over de ontwikkeling en uitvoering van een duidelijk beleid rondom de teamindelingen. Dit gaat voornamelijk over criteria voor de selectieteams en in iets mindere mate ook in algemene zin (indeling op leeftijd, uitleg naar ouders etcetera). 3. Accommodatie Met de uitgebreide renovatie van het clubhuis en de nieuwbouw van de kleedkamers is de accommodatie gereed voor de toekomst. Als alles volgens plan verloopt wordt eind 2014/begin 2015 aan de noordzijde van de kleedkamers een materiaalhok geplaatst. In dit hok, centraal gelegen tussen beide velden, worden de alle materialen (karren, pionnen, ballen, etcetera) voortaan opgeslagen. Hierna staat het verder verduurzamen van het clubhuis nog op het lijstje, bijvoorbeeld door het toepassen van zonnepanelen. Hoewel deze investeringen op lange termijn een goed rendement bieden, zal het om budget-technische redenen nog even duren voordat e.e.a. wordt uitgevoerd. Realisatie van het 3e veld Het aantal leden van de club groeit gestaag. Hierbij valt op dat de groei zich met name manifesteert bij de jeugd. Dit leidt tot een knelpunt in de wedstrijdplanning op zaterdag. Veld 2 wordt op zaterdag namelijk gedeeld met Apollo, de korfbalvereniging. Uit overleg blijkt dat er geen mogelijkheid is om onze speeltijden te verruimen, om die reden moet serieus over een 3e veld worden nagedacht. Recent is een commissie 3e veld opgetuigd. Doel van deze commissie is het inventariseren van de mogelijkheden en het starten van de lobby richting de Gemeente (onze club huurt de velden van de Gemeente Heerhugowaard). 12

13 4. Financiën Omdat Mixed Hockey Club Heerhugowaard momenteel beschikt over een accommodatie die is aangepast aan de eisen van dit moment, zijn er op korte termijn geen grote investeringsuitgaven met betrekking tot de accommodatie van de vereniging te verwachten. De financiering van deze investeringen berustte op een viertal pijlers: Afsluiten van een lening bij de Rabobank Het uitgeven van obligaties aan de leden van de vereniging Het houden van een bouwstenenactie onder de (jeugd)leden Een eenmalige bijdrage van de Stichting NUT Heerhugowaard De laatste twee genoemde onderdelen leiden voor Mixed Hockey Club Heerhugowaard niet tot uitgaven in de toekomst. Dit geldt niet voor de lening bij de Rabobank en de obligatielening die uitstaat bij de leden van de vereniging. Deze leiden tot afnemende financiële verplichtingen tot Dat heeft tot gevolg dat, zeker in de eerstkomende jaren, de financiële ruimte beperkt(er) is. Er zullen daardoor keuzes gemaakt moeten worden. Bij het maken van die keuzes moet een aantal uitgangspunten in acht worden genomen: 1. Structurele uitgaven moeten worden betaald uit structurele inkomsten 2. Inkomsten uit sponsoring zijn niet volledig als structureel te beschouwen 3. Het opstellen van een verstandige begroting 4. Een zich terugtrekkende gemeentelijke overheid 5. Het streven de organisatie van de vereniging verder te professionaliseren Onderstaand volgt een nadere uitwerking van de genoemde uitgangspunten: 1. Structurele uitgaven dienen betaald te worden uit structurele inkomsten De structurele uitgaven zijn de uitgaven die nodig zijn om gebruik te maken van de accommodatie en te kunnen hockeyen. Deze zijn qua hoogte nauwelijks te beïnvloeden. Hieronder vallen de huur en heffingen van de accommodatie, de nutskosten, aflossing en rente op leningen, verzekeringen, hockey-technische kosten en de contributie die de vereniging moet betalen aan de KNHB. De structurele inkomsten zijn alle ontvangsten uit contributies en een deel van de inkomsten uit sponsoring. Er wordt gestreefd naar een situatie dat de structurele uitgaven de structurele inkomsten niet overtreffen. Alleen dan kan worden gegarandeerd dat er geen wankele financiële basis voor de vereniging ontstaat. 2. Inkomsten uit sponsoring niet geheel als structureel beschouwen Sponsorcontracten hebben doorgaans een looptijd van drie jaar. Daarna moet weer worden afgewacht of sponsoren bereid zijn het contract te verlengen. Het aangaan van financiële verplichtingen waarbij de inkomsten niet volledig zijn gegarandeerd, moet daarom worden voorkomen. Uit ervaring in de afgelopen jaren is gebleken dat de inkomsten uit sponsoring voor een deel een structureel karakter hebben. Daardoor is het zeer verdedigbaar de helft van deze sponsorinkomsten als structurele inkomsten te beschouwen. Hierdoor nemen de totale structurele inkomsten toe. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om alleen dat deel van de sponsorinkomsten als structureel aan te merken. Het risico op een financieel tekort valt weg wanneer een deel van deze inkomsten zouden wegvallen. 3. Opstellen van een verstandige begroting Bij het opstellen van een begroting moet worden uitgegaan van twee principes: Het ruim begroten van de uitgaven/lasten Het krap begroten van de inkomsten/baten 13

14 Deze manier van begroten levert op dat er makkelijker meevallers voor de vereniging ontstaan. Ook kunnen dan eerder keuzes worden gemaakt wanneer de te verwachten uitgaven/lasten de verwachte inkomsten/baten overtreffen. Eventuele batige saldi zouden, zeker in de eerste jaren, gebruikt kunnen worden om extra af te lossen op de bestaande leningen. Dit leidt automatisch tot lagere financieringslasten in de toekomst. 4. Terugtrekkende gemeentelijke overheid De gemeente Heerhugowaard hanteert bij haar subsidiebeleid het in-standhoudingsprincipe. Dit houdt in dat alleen subsidie wordt toegekend als de vereniging zelf niet in staat is (volgens de door de gemeente zelf vastgestelde criteria) de voor subsidie in aanmerking komende zaken te kunnen betalen. Door de groei van het aantal leden is Mixed Hockey Club Heerhugowaard, volgens de gemeente, in staat de continuïteit van de vereniging te garanderen en komt daarom niet in aanmerking voor subsidie. Tegelijkertijd hecht de gemeente een steeds grotere waarde aan de rol van sportverenigingen als samenbindend middel binnen de gemeente en wordt door haar een beroep op ons gedaan activiteiten te ontplooien. Het is alleen verstandig hierop in te gaan als dit voor de vereniging geen nadelig financiële consequenties heeft. 5. Het streven naar een steeds verdere professionalisering Leden en ouders van leden worden steeds kritischer over de wijze waarop zaken in de vereniging zijn georganiseerd. Soms verliest men daarbij uit het oog dat Mixed Hockey Club Heerhugowaard een vereniging is die haar bestaansrecht ontleent aan de vele vrijwilligers. De vereniging moet tot steun zijn voor alle vrijwilligers. Het volgen van cursussen/opleidingen en dergelijke moet, indien nodig, door de vereniging worden bekostigd. Zeker als dit het functioneren van de vrijwilliger ten goede komt. Het is echter niet zo dat de professionalisering zo ver doorgevoerd zou moeten worden dat het vele werk bijna alleen door betaalde krachten gedaan wordt. 5. Communicatie Mixed Hockeyclub Heerhugowaard heeft de ambitie om verder te groeien. Hiervoor is een goed communicatiebeleid van groot belang. In onderstaande tekst staat hoe de speerpunten op het gebied van communicatie worden opgepakt. Mixed Hockey Club Heerhugowaard wil een gestroomlijnde communicatie mogelijk maken. Zowel binnen de club als naar buiten (interne en externe communicatie). De communicatie moet passend zijn bij een groeiende vereniging, adviserend naar de diverse commissies binnen de club en inspelend op de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en beschikbare media. Het overbrengen van de kernwaarden staat centraal. Speerpunten binnen de communicatie zijn: 1. Communicatiestructuren binnen de club: hoe communiceren we onderling? 2. Publicatiebeleid: wie communiceert wat en wanneer via welk medium? 3. Grafische vorm en beeldmateriaal Onderstaand volgt een nadere uitwerking van de genoemde speerpunten: 1. Communicatiestructuren binnen de club: hoe communiceren we onderling? Mixed Hockey Club Heerhugowaard wil een laagdrempelige club zijn. Hierbij past in de dagelijkse omgang tussen leden en commissies een informele communicatievorm. Daarom tutoyeren we elkaar binnen de club. Voor de communicatie naar buiten (stakeholders en sponsoren) is de hoofdvorm vousvoyeren. 14

15 Om de continuïteit te garanderen vindt de communicatie tussen commissies en leden altijd plaats vanuit het mailadres van de betreffende commissie of vanuit de ledenadministratie. De voorzitter is eigenaar van het mailadres en heeft een back-up binnen de commissie of bestuur. De individuele commissieleden kunnen onderling wel communiceren met hun privé mailadres. Het is van belang dat er een heldere communicatiestructuur beschikbaar is, zodat de verschillende commissies elkaar goed kunnen vinden en er optimaal samengewerkt kan worden. Deze communicatiestructuren zullen continu worden afgestemd op de ontwikkelingen binnen de club. Zodra er nieuwe commissies worden ingesteld worden deze in de structuur ingevoerd. Om voor iedereen helder te hebben wat de taken en verantwoordelijkheden van de commissies zijn, stelt elke commissie een doelstelling op, waarin de volgende essentiële gegevens zijn opgenomen: Achtergrond/omgeving Doelstelling Leden Mijlpalen/oplevering Beslisbevoegdheid Scope/reikwijdte Interacties/afhankelijkheden Werkafspraken/richtlijnen Deze informatie staat op de website en is alleen voor leden beschikbaar (login nodig). 15

16 2. Publicatiebeleid Het publicatiebeleid is onderverdeeld in de ontvanger, de boodschap en het medium of communicatiekanaal. De ontvanger - Doelgroepen intern zijn o Leden o Potentiële leden o Ouders - Doelgroepen extern zijn o Leden van andere clubs o Sponsoren o Pers o Belanghebbenden (stakeholders) De boodschap In de communicatieve boodschappen staan de kernwaarden van de club voorop De communicatie is vooral positief Voor communicatie naar buiten wordt niet betaald Persberichten worden ook op de website geplaatst, zodat leden kennis hebben van uitgaande persberichten. Boodschappen en informatie voldoen aan de privacyrichtlijnen (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Communicatie van persoonsgebonden gegevens (beschikbaarheid voor team op site) is volgens de privacyrichtlijnen (LISA, Ledennet). Communicatiekanalen Communicatiekanalen zijn continue in ontwikkeling. Nieuwe media komen erbij en oude media worden soms minder relevant of verdwijnen. De communicatie volgt deze ontwikkelingen en regelmatig wordt opnieuw bepaald hoe en wanneer er wordt ingespeeld op de ontwikkelingen. Momenteel zijn de volgende kanalen van toepassing: - Rechtstreekse persoonsgebonden Wordt ingezet voor: o Team-gerelateerde zaken o Commissie-gerelateerde zaken o Verspreiding nieuwsbrief - Website Openbare informatie, die voor iedereen (intern en extern) zichtbaar is. De volgende uitgangspunten gelden: o Informatie is op één locatie terug te vinden o Website-ondersteuning via LISA o Nieuws o Informatie is actueel en consistent - LISA app o De LISA-app wordt beschikbaar gesteld door de vereniging met als doel het gebruik van moderne communicatiemiddelen die ook de jeugd aanspreken. 16

17 Naast team- en wedstrijdinformatie, heeft de app ook een nieuwsonderdeel. Hierin wordt hetzelfde nieuws weergegeven als op de website. - Nieuwsbrief o Primaire informatie die intern gecommuniceerd wordt en niet aan nieuwswaarde verliest als deze niet als nieuws op de website wordt geplaatst - Aankondigen op het bord in het clubhuis. Informatie die ondersteund wordt door grafisch materiaal. Hieronder vallen: o Krantenknipsels o Posters - Media o o Digitale media: Twitter, Facebook, LinkedIn Voor de snelle communicatie en weetjes; belangrijke need to know informatie wordt niet alleen via dit kanaal verspreid, maar ook altijd op de website geplaatst of via directe mailcommunicatie verspreid. Gedrukte media (kranten): Heerhugowaards Nieuwsblad De Koerier Alkmaarsche Courant - Narrowcasting Voor de volgende vormen van informatie wordt narrowcasting gebruikt: o Activiteiten van de dag (wedstrijdschema e.d.) o Reclame-uitingen van sponsoren o Digitale aanvulling op aankondigingenborden Communicatiekanalen worden beveiligd en elk nieuw communicatiekanaal wordt gescreend op veiligheid. De communicatiecommissie draagt zorg voor de beschikbaarheid van draaiboeken voor repeterende communicatiestromen. Hieronder vallen: - Frequentie van communicatie en middelen (met name voor krant en plaatsing). o Belangrijke zaken moeten in de krant komen. Om dit te bereiken moet er gedoseerd worden aangeleverd aan kranten en huis-aan-huisbladen. Zo worden de belangrijkste berichten zeker geplaatst (onderdeel van het draaiboek). o Bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een lustrum, nieuw tenue, zoveelste lid, nieuw veld), altijd alle kranten en media benaderen + Hockey.nl - Draaiboeken voor communicatie van vaste onderdelen o Seizoensplanning PR-momenten: gerelateerd aan toernooien en activiteiten o Toernooien (in samenwerking met betreffende commissie(s) o Grote Clubactie 3. Grafische vorm en beeldmateriaal In de communicatie vormen de clubkleuren zoveel mogelijk de basis. Dit zijn bruin en oranje. Daar waar mogelijk zal ook het logo worden getoond om de herkenbaarheid te vergroten. Het te tonen materiaal voldoet aan de kernwaarden van de club. 17

18 Foto s gemaakt in en rond de club en van teams kunnen zonder verdere toestemming van de persoon op het beeldmateriaal gebruikt worden. Op verzoek van de vertoonde persoon kan beeldmateriaal verwijderd worden van de digitale bron. Reeds verspreid materiaal wordt niet teruggeroepen. Meting Het succes van de uitvoering van het communicatiebeleid kan als volgt worden gemeten (SMART): Gezochte informatie kan binnen 1 minuut op de website gevonden worden. Geen dubbele informatie die afwijkt in verschillende media. Het aantal publicaties in de media tijdens het seizoen. Het aantal bezoekers van website gemiddeld: 50 per week. Het aantal volgers op Twitter/Facebook/Linkedin. Het aantal gebruikers van LISA: 75% van ledenaantal. 6. Maatschappelijk verantwoord verenigen Als vereniging hebben we een voorbeeldfunctie en dragen we bij aan de sociale, educatieve en sportieve vaardigheden. Bewust zijn van onze omgeving, onze maatschappelijke rol, het milieu en het belang van gezondheid zijn belangrijke bijdragen voor de toekomst. Door bewuste keuzes in duurzaamheid te maken, deze geleidelijk uit te voeren en een extra maatschappelijke rol te vervullen, dragen wij bij aan dit algemeen belang en stellen tegelijk een voorbeeld. Met maatschappelijk verantwoord verenigen kunnen we ons als Mixed Hockey Club Heerhugowaard onderscheiden van andere hockey- en sportverenigingen. Door te investeren in duurzaamheid en gezondheid en anderen kansen te geven in onze vereniging, besparen we op termijn geld en trekken we nieuwe vrijwilligers aan. Hiermee wordt de betrokkenheid en continuïteit van de vereniging vergroot. Maatschappelijk en duurzaam verantwoord verenigen raakt alle commissies van onze hockeyclub. Of het nu de commissie is die zich met het gebouw, de bar, communicatie, sponsoring of financiën bezighoudt, allen zijn een onderdeel in de verdere uitwerking en realisering van voorgesteld beleid. Thema s die betrekking hebben op duurzaamheid Duurzaamheid geeft kleur aan onze vereniging. Duurzaamheid heeft veel met gedrag en bewustzijn te maken. Het gaat niet alleen om zonnepanelen en geld besparen. Soms gaat het ook gewoon om simpele kleine zaken, zoals het scheiden van plastic, papier en glas van het overige afval. Duurzaamheid kost geld en levert soms wat geld op. De hoofddrijfveer voor onze vereniging moet vooral een duurzame toekomst zijn, waar we op dit moment onze steen aan bij dragen. De speerpunten zijn: energie, isolatie van het gebouw, installaties in het gebouw, energie opwekking. 1. Energie Onder het speerpunt energie doen we voorstellen voor isolatie van het gebouw, de installaties, energieopwekking, apparatuur en buitenverlichting. 2. Isolatie van het gebouw De afgelopen periode is het clubgebouw verbouwd. Er is geïnvesteerd in LED-verlichting. Voor de toekomst kiezen we bij verbouwingen en vervangingen voor een optimalisering van het gebouw op isolatie en duurzaamheid. In 2015 inventariseren wij, in samenwerking met de accomodatiecommissie, welke isolerende maatregelen mogelijk zijn. Ook het onderzoeken of de gemeente hierbij een ondersteunende rol kan spelen hoort hierbij. 18

19 3. Installaties in het gebouw De verwarmingsketel is binnenkort aan vervanging toe. Dit biedt kansen om een zuinigere ketel aan te schaffen, wellicht in combinatie met energieopwekking. 4. Energieopwekking Het opwekken van energie kan via zonlicht of wind. Alles wat je opwekt en dus niet hoeft in te kopen is naast duurzaam ook een besparing in je huidige kosten. Ons clubhuis heeft een plat dak, dat op zich ideaal is om zonnepanelen te plaatsen. Gezien de ligging van onze sportvelden, waar wind vrij kan waaien, zijn wellicht ook mogelijkheden op gebied van windenergie. Het voordeel van windenergie is dat dit ook in de avonden energie opbrengt en men niet afhankelijk is van voldoende zonlicht. Voor beide geldt dat als je meer opwekt dan gebruikt, je tegen een kleine vergoeding aan het net terug levert. Het heeft de voorkeur om 32 zonnepanelen aan te schaffen. Geschatte kosten zijn ,-. 5. Energiezuinige apparatuur Bij nieuwe aanschaf moet eerst de noodzaak geïnventariseerd worden. Daarnaast moet het kwaliteitsdoel van het label bepaald worden bij nieuwe aanschaf. De voorkeur gaat uit naar apparatuur met een A+++ label. Dit zijn de meest zuinige apparaten. De keuken heeft nu beperkte mogelijkheden. Het streven is om in 2020 een nieuwe keuken te kunnen realiseren. 6. Verlichting van de velden De hockeyvelden worden verlicht met gewone lampen. De lampen en armaturen zijn eigendom van de gemeente. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij gaan in gesprek met de gemeente (2014) om te bespreken of LED-verlichting een haalbaar duurzaam alternatief is. LED-verlichting is voordelig voor alle verenigingen. Het hoge verbruik aan kwh kan naar beneden bijgesteld worden. 7. Materiaalgebruik en afval Uitgangspunt is dat we bewust moeten omgaan met: Grootverpakkingen en statiegeldverpakkingen. Plastic of kartonnen bekers. Gescheiden afval: glas, papier, karton en plastic gescheiden inzamelen. We moeten ons steeds afvragen welke gevolgen de productie en distributie van een artikel heeft de voor omgeving (CO2-afdruk, gebruik duurzame materialen). We voeren een duurzaam/bewust inkoopbeleid. Er zijn inmiddels een aantal afvalbakken voor plastic. Ook hebben we promotiemateriaal om het recyclen van plastic op gang te helpen. De kosten zijn nihil. De commissie heeft meer van deze kleine en goedkope acties in planning. 8. Mobiliteit Naar uitwedstrijden proberen we zoveel mogelijk te carpoolen. Bij trainingen en thuiswedstrijden, zeker met droog weer, promoten om op de fiets te komen. Uiteraard wordt de keuze bij de leden gelaten, maar het alternatief wordt duidelijk naar voren gebracht. Thema s die betrekking hebben op de maatschappelijke rol van sport 1. Voeding en gezondheid De gezonde sportkantine als speerpunt Aanbod van gezonde snacks Drink water-project samen met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Verantwoord omgaan met alcohol 19

20 Fair-Trade koffie- en thee en biologische zuivel Kwaliteit en gezondheid moeten we stimuleren. Wij stellen dan ook voor om de verdienmarge op gezonde voeding te verlagen. In navolging van het broodje gezond pleiten wij voor een kwalitatieve en gezondere uitbreiding van het assortiment. In overleg met sponsors willen we bespreken welke mogelijkheden er zijn met groente en fruit (2014) 2. Zelfredzaamheid De wens bestaat om, in samenwerking met Sportservice Heerhugowaard, een laagdrempelig sportaanbod te doen voor mensen die op doktersadvies gaan sporten. Bijvoorbeeld: Mensen met overgewicht of depressie Senioren Oprichten van een G-sport team 3. Participatie Werkelozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden bij Mixed Hockey Club Heerhugowaard in de gelegenheid gesteld om sociale vaardigheden op te doen door vrijwilligerswerk te doen. 7. Sponsorbeleid Hoe vergelijk je de ene met de andere hockeyvereniging? Statistieken leveren harde cijfers over het ledenaantal, het aantal kunstgrasvelden en het aantal teams. Door deze cijfers zijn goede vergelijkingen mogelijk. Moeilijker wordt het wanneer een hockeyvereniging gaat nadenken over wie ze is en waar ze naar toe wil. Mixed Hockey Club Heerhugowaard heeft hier over nagedacht. 1. Positionering Mixed Hockey Club Heerhugowaard staat voor: spelplezier, ambitie, gezelligheid, sportief, respect voor het individu, no-nonsense cultuur, laagdrempelig. 2. Het merk Mixed Hockey Club Heerhugowaard groeit hard. Inmiddels heeft de club zo n 430 leden. Elke wedstrijddag (zaterdag) zijn er minimaal 300 hockeyers, ouders en toeschouwers bij Mixed Hockey Club Heerhugowaard aanwezig. 3. Activiteiten Met uitzondering van de dinsdag, wordt er op elke doordeweekse middag en/of avond getraind. De website wordt door ouders van de jeugdleden en leden goed bezocht. Mixed Hockey Club Heerhugowaard organiseert jaarlijks een aantal toernooien en activiteiten voor de jeugd. De hoofdsponsors mogen de uitstraling van Mixed Hockey Club Heerhugowaard gebruiken voor eigen marketing- en communicatiedoeleinden. Mixed Hockey Club Heerhugowaard vormt een sterk sociaal en sportief netwerk. 4. Perceptie De sterke ledenaanwas in 2014 geeft aan dat men zich met de ambitie van Mixed Hockey Club Heerhugowaard identificeert. Veel (oud) leden en ouders hebben een hechte relatie met de club en beoordelen Mixed Hockey Club Heerhugowaard als laagdrempelig en zeer gezellig 20

21 5. Sponsormogelijkheden Hieronder zijn de sponsormogelijkheden aangegeven. Bedragen worden in overleg bepaald. Naamsbekendheid bedrijf Reclame op kleding (voor shirtsponsors wordt branche-exclusiviteit gegarandeerd) De overeenkomsten voor sponsoring van wedstrijdkleding zijn drie jaar. Overige kleding in overleg Naamverbintenis jaarlijks (A) toernooi, exclusief de bondstoernooien Naamverbintenis jeugdactiviteiten zoals clinics en kampeernachten Gebruik van de uitstraling van Mixed Hockey Club Heerhugowaard voor eigen communicatie Banner op de website Reclameborden Sponsorvisie (narrowcasting) Vlaggen bij het clubhuis Sponsorbord in het clubhuis Materiaalsponsoring sport: ballen, keeperspullen, hesjes, pionnen, etcetera Materiaalsponsoring: inrichting kantine, meubilair etcetera 6. Facilitair Gebruik van het clubhuis en complex in overleg en afhankelijk van de sponsorstatus Uitnodiging sponsorevenementen Netwerk: LinkedIn, Twitter en Facebook 7. Sponsor spelregels Het tenue van Mixed Hockey Club Heerhugowaard is voorgeschreven door de KNHB. Kleuren, cijfers, letters en logo's zijn daarom aan regels gebonden. Mixed Hockey Club Heerhugowaard houdt zich strikt aan deze regels. Dit houdt in dat er niet zomaar sponsors op het officiële tenue mogen worden geplaatst. Mixed Hockey Club Heerhugowaard hanteert de volgende regels: Reclame-uitingen dienen altijd te voldoen aan Artikel 7 van het KNHB reglement. De sponsorcommissie geeft aan welke sponsor(s) op het officiële tenue mogen. De KNHB bepaalt het uiterlijk van het officiële tenue en wanneer dit wordt gedragen. Alle reclame-uitingen die buiten regel 1, 2 en 3 vallen moeten worden gemeld aan de sponsorcommissie en goedgekeurd door het bestuur. 8. Contact Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij onderstaande adres van de sponsorcommissie van Mixed Hockey Club Heerhugowaard: 8. Spelregelkennis Voor wie is spelregelkennis van belang en waarom? Spelregelkennis is van groot belang voor vijf doelgroepen: 1. Spelers; om tijdens wedstrijden te weten wat je wel en niet mag of moet. Van senioren verlangen we meer dan van junioren en van junioren meer dan van de jongste jeugd. 2. Scheidrechters; om tijdens wedstrijden de spelregels goed te kunnen toepassen en dit in gebaar, woord en gedrag duidelijk te maken aan spelers, coaches en toeschouwers. 3. Coaches; om tijdens wedstrijden te begrijpen wat scheidsrechters doen en waarom. Daarmee kunnen coaches hun spelers, ongeacht leeftijd en niveau, beter begeleiden. 4. Trainers; om tijdens trainingen de toepassing van spelregels aan spelers uit te leggen. 21

22 5. Publiek; om tijdens wedstrijden te begrijpen wat scheidsrechters doen en waarom. Zo kunnen toeschouwers hun favorieten beter aanmoedigen en meer plezier beleven. Spelregelkennis bij alle doelgroepen draagt bij aan onze kernwaarde Sportief Presteren. Hoe bevordert Mixede Hockey Club Heerhugowaard de spelregelkennis? Mixed Hockey Club Heerhugowaard bevordert de spelregelkennis bij de vijf doelgroepen als volgt. De club: 1. Organiseert elk seizoen voor spelers tot en met 15 jaar een hockeydiploma en/of spelregelquiz tegen ouders/coaches. Uiteraard verschilt de vorm per leeftijdscategorie. 2. Organiseert elk seizoen minstens 2 maal een spelregelcursus met examen voor spelers vanaf 16 jaar. Ook coaches, trainers en ouders worden hiervoor uitgenodigd. 3. Organiseert elk jaar minstens één opfrisbriefing voor alle scheidsrechters. Ook coaches, trainers, ouders en spelers worden hiervoor uitgenodigd. 4. Heeft een arbitrageplan en past dit ook toe. Bijvoorbeeld: beginnende scheidsrechters krijgen begeleiding van ervaren scheidsrechters totdat zij zelfstandig kunnen fluiten. 5. Gebruikt zoveel als zinvol hulpmiddelen en best practices van de KNHB en andere clubs. 6. Heeft een gedragscommissie om op te treden ingeval van onsportief/afwijkend gedrag. Wat gaat nu al goed en willen we behouden, wat kan/moet nu of op termijn verbeteren? Tops: Bij de jongste jeugd ouders vragen bij toerbeurt (begeleidend) te fluiten. Dit is bij 1 team goed bevallen mits de ouders de spelregels goed kennen en hanteren meer teams? Toekennen van de gouden fluit aan een fluitist met een bijzondere prestatie/verdienste. Tips: Ouders (ook via coaches) stimuleren voor een spelregelcursus (examen hoeft niet persé). Interne beoordeling van de scheidsrechters gebeurt nu niet expliciet, maar kunnen we introduceren. bij aanmelding nieuwe leden een informatiepakket, o.a. over spelregels, mailen; expliciet budget voor acties over spelregelkennis/scheidsrechters/fluiten toekennen. Snel verbeteren: Er is nu geen avond voor (nieuwe) ouders over kennismaking met de spelregels. Deze moet er wel komen. Ervaren scheidsrechters informeren over hoe nog beter te worden. Bijvoorbeeld door middel van een CS+ cursus en de CS-café informatieavond door de bond/district. Hoe maken we ons beleid over spelregelkennis en de groei hierin SMART? Jaarlijks meten we voor elk event de opkomst in percentages van de maximaal mogelijke opkomst. Jaarlijks meten we het aantal rode en gele kaarten en incidenten per 100 leden. 22

23 9. Bestuurlijke structuur Organogram invoegen 23

24 Definities: Beleid: het aangeven van richting, tijd en middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. Visie: het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. De visie wordt afgeleid van en is in overeenstemming met de missie. Missie: datgene wat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Profilering: heeft te maken met de uitstraling, het imago dat de vereniging nastreeft en uitdraagt. Niet alleen naar de eigen achterban maar ook naar andere partijen, de stakeholders, zoals: Gemeente Sponsoren Donateurs Branding: heeft diverse betekenissen. Brand als merk, naam, logo of slogan, of brand management het toepassen van marketingactiviteiten rondom een brand. Oftewel, alle acties die erop gericht zijn om het merk of de naam gedifferentieerd te positioneren in de markt waarmee consumenten (de clubleden van Mixed Hockey Club Heerhugowaard) zich willen en kunnen identificeren. 24

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsoren bij de Mixed Hockey Club Leeuwarden. Dat is zakelijk en sportief scoren! MHCL is in de loop der jaren uitgegroeid naar een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Sponsorgids HC Hisalis 2013-2014. (Hockeyclub Hillegom Sassenheim en Lisse)

Sponsorgids HC Hisalis 2013-2014. (Hockeyclub Hillegom Sassenheim en Lisse) Sponsorgids HC Hisalis 2013-2014 (Hockeyclub Hillegom Sassenheim en Lisse) juni 2013 Inhoud Sponsor en beleid...3 Doelgroepen en bereik...5 Sponsorplan van HC Hisalis...8 2 Sponsor en beleid. Sportsponsoring:

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

Met bijna 1500 leden zijn we een interessante partij voor de gemeente en sponsors. We staan sterk in de Amstelveense maatschappij!

Met bijna 1500 leden zijn we een interessante partij voor de gemeente en sponsors. We staan sterk in de Amstelveense maatschappij! Met bijna 1500 leden zijn we een interessante partij voor de gemeente en sponsors. We staan sterk in de Amstelveense maatschappij! MISSIE: Hockeyvereniging Myra is een maatschappelijk betrokken hockeyclub

Nadere informatie

Handbalvereniging HV Delta Sport

Handbalvereniging HV Delta Sport Handbalvereniging HV Delta Sport Sponsorbeleid 2015-2018 1. Algemeen Op 29 juni 1969 is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Nadere informatie

VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl. Sponsorgids

VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl. Sponsorgids VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl Sponsorgids Welkom bij Hockey Club Voorne Hockeyclub Voorne is opgericht in 1971 en het complex is momenteel nog steeds gevestigd aan de Boerseweg in Hellevoetsluis.

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Sponsor Hockeyclub Berlicum!

Sponsor Hockeyclub Berlicum! Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Mei 2011 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

Sponsorpakketten en mogelijkheden

Sponsorpakketten en mogelijkheden Sponsorpakketten en mogelijkheden HBR (Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs) HBR bestaat inmiddels al 40 jaar, heeft ruim 1300 actieve leden en is één van de snelst groeiende verenigingen in Nederland!

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Sponsorpresentatie. Hockeyvereniging Bleiswijk

Sponsorpresentatie. Hockeyvereniging Bleiswijk Sponsorpresentatie Hockeyvereniging Bleiswijk Visie / Ambitie HVB 2015-2020 Visie ; Hockeyvereniging Bleiswijk is een vereniging voor iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperking en van recreatief

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

om iedereen mee te laten spelen, hebben we sponsors nodig die mee willen doen

om iedereen mee te laten spelen, hebben we sponsors nodig die mee willen doen speel mee. doe mee. ONZE HUIDIGE SPONSOREN inhoud voorwoord sponsor mogelijkheden evenementen kalender vrienden van MHC Soest algemene voorwaarden contactgegevens om iedereen mee te laten spelen, hebben

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

sponsorinformatie BHV Push sept 2014

sponsorinformatie BHV Push sept 2014 sponsorinformatie BHV Push sept 2014 Waarom hockey sponsoren? Hockey is de snelst groeiende teamsport in Nederland. Een sport voor het hele gezin met toenemende media aandacht. Het hockeypubliek is niet

Nadere informatie

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Clubgegevens Hockeyclub AMVJ Sportpark 'Het Loopveld' Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen Sponsorcommissie Bas Arentsen Joey Neeteson E sponsoring@hcamvj.nl W www.hcamvj.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMNIVERENIGING WERE DI TILBURG

OMNIVERENIGING WERE DI TILBURG SPONSORHANDBOEK OMNIVERENIGING WERE DI TILBURG SEIZOEN 2012-2013 Sponsorcommissie Were Di Tilburg E-mail : sponsorcommissie@wereditilburg.nl Sponsorhandboek Were Di Tilburg 2012-2013 Pagina 1 Inhoud Pagina

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club Een uitgave van de sponsorcommissie Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Scoren met de Rijswijksche Hockey Club 2 Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Het zal u niet zijn ontgaan: met bijna 1.100 leden

Nadere informatie

K.V. Good Luck. sponsoren scoren

K.V. Good Luck. sponsoren scoren K.V. Good Luck sponsoren scoren Sport en sponsoring is tegenwoordig niet meer los van elkaar te zien. Van professioneel niveau tot amateurniveau. Sponsormogelijkheden K.V. Good Luck Korfbalvereniging Good

Nadere informatie

Welkom bij HHC Quick Stick!

Welkom bij HHC Quick Stick! Sponsorbrochure Welkom bij HHC Quick Stick! In 2017 bestaat de Heerenveense Hockey Club Quick Stick alweer 60 jaar. Er is heel wat gebeurd sinds het moment dat gymnastiekleraar Theo Bakker de club oprichtte

Nadere informatie

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsormap 2017

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsormap 2017 Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsormap 2017 Sponsoren bij de Mixed Hockey Club Leeuwarden. Dat is zakelijk en sportief scoren! Als sponsor van MHCL verbindt u zich met de grootste en duurzaamste

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp

Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp Leiderdorp, 11 september 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Sponsoring... 3 2.1 Bordsponsoring... 3 2.2 Vlaggensponsoring... 4 2.3 Balsponsoring...

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging!

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging! Trekvogels Op naar 100 jaar Samen zijn we de vereniging! Beste leden van voetbalvereniging Trekvogels, Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de

Nadere informatie

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek Voetbalverenigingen in de Zaanstreek De toekomst van voetbalverenigingen in de Zaanstreek De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk een consolidatieslag van het aantal voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden Hockeyclub De Hoeksche Waard

Sponsormogelijkheden Hockeyclub De Hoeksche Waard Sponsormogelijkheden Hockeyclub De Hoeksche Waard Draagt u HCHW ook een warm hart toe? HCHW, de enige hockeyclub in de Hoeksche Waard, zorgt voor verbondenheid tussen mensen. Want hockey is een echte teamsport.

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels 3) Informatie sponsoring Scheldevogels 4) Sponsormogelijkheden Scheldevogels 5) Teamfoto s 1) Inleiding Scheldevogels is opgericht

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

Datum: maart 2015 Versie: 1. Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal

Datum: maart 2015 Versie: 1. Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal Datum: maart 2015 Versie: 1 Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal Inhoudsopgave: 1. O-meting: analyse van de vereniging 2. Doelstelling 3. Inventariseren 4. Werven 5. Behouden 6. Andere

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Arbitrage plan HC Berlicum

Arbitrage plan HC Berlicum ! Arbitrage plan HC Berlicum!1 Inleiding De KNHB adviseert om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding. Hierdoor is het fluiten van wedstrijden, net als trainen en het spelen van

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Sponsoring kledinglijn 2010 2013 WMHC. Wageningsche Mixed Hockey Club

Sponsoring kledinglijn 2010 2013 WMHC. Wageningsche Mixed Hockey Club Sponsoring kledinglijn 2010 2013 WMHC Wageningsche Mixed Hockey Club Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure waarin u als sponsor kennis maakt met de kledinglijn van de Wageningsche Mixed Hockey Club

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN BASKETBALL VERENIGING BOURGONDIË: De basketbalvereniging van Wijk bij Duurstede

SPONSORMOGELIJKHEDEN BASKETBALL VERENIGING BOURGONDIË: De basketbalvereniging van Wijk bij Duurstede SPONSORMOGELIJKHEDEN BASKETBALL VERENIGING BOURGONDIË: De basketbalvereniging van Wijk bij Duurstede Tenuesponsoring - Naamsbekendheid Productplacement Sampling - Websitevermelding 1 Historie Basketball

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

Sponsorplan Handbalvereniging S.v. Tyfoon

Sponsorplan Handbalvereniging S.v. Tyfoon Sponsorplan Handbalvereniging S.v. Tyfoon Tyfoon d.d. januari 2014 www.svtyfoon.nl Handbalvereniging SV Tyfoon 1. Inleiding Voor u ligt het sponsorplan van handbalvereniging SV Tyfoon. In dit schrijven

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Geen enkele sportclub kan zonder de inzet van vrijwilligers. Immers, er zijn vele taken te verrichten en daarbij vormen

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

SPONSORINFORMATIE

SPONSORINFORMATIE SPONSORINFORMATIE 2017-2018 MHC Leusden MHC Leusden is een club waar families al jaren samen komen om te hockeyen, plezier te hebben en te genieten. Het is een club met clubgevoel. Kernwoord? Gezelligheid!

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden

FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden FC Weesp, dat zijn wij allemaal Thuis bij vrienden Introductie FC Weesp dat zijn wij allemaal! Dat is een mooie kreet, hoe vullen we dat nu in en wat betekent het concreet? Hieronder vind je de verdere

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 1. Stellingen 1. Alle selectieteams van Almere Pioneers moeten op het hoogste landelijke niveau spelen Almere is één van de grootste gemeentes in NL Daarbij

Nadere informatie

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Clubgegevens Hockeyclub AMVJ Sportpark 'Het Loopveld' Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen Bestuurlid PR & Sponsoring Susan Leerkes E: pr@hcamvj.nl www.hcamvj.nl Inhoudsopgave Hockeyclub

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 4 maart 2013

Coach- en traineravond. 4 maart 2013 Coach- en traineravond 4 maart 2013 Agenda Even voorstellen Hoe is de eerste helft van seizoen 2012-2013 gegaan? Digitaal wedstrijdformulier Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Hockeyzaken

Nadere informatie

1. Waar staat Midlandia voor?

1. Waar staat Midlandia voor? Sponsoring Deze map geeft informatie over de sponsormogelijkheden van korfbalvereniging Midlandia. Midlandia is op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze visie en onze activiteiten

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 2 september 2013

Coach- en traineravond. 2 september 2013 Coach- en traineravond 2 september 2013 Even voorstellen Hockeyzaken Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Penningmeester Vragen? Agenda Even voorstellen Bestuur Aanwezige coaches en

Nadere informatie

EZC '84 Sponsorplan Sponsorplan EZC '84

EZC '84 Sponsorplan Sponsorplan EZC '84 Sponsorplan EZC '84 Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van Voetbalvereniging EZC 84 uit Epe. Dit plan is geschreven om de sponsor binnen de vereniging beter zichtbaar te maken voor potentiële sponsoren

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

K.V. Blauw Zwart Wierden

K.V. Blauw Zwart Wierden K.V. Blauw Zwart Wierden Beleidsplan 2012-2015 Blauw Zwart de vereniging Blauw Zwart is sinds 1933 een bloeiende korfbalvereniging met een geheel eigen identiteit en clubcultuur en de nodige mooie sportieve

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors U kunt ons helpen! Gymnastiekvereniging ALDO Missie Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort stimuleert zoveel mogelijk mensen om zijn of haar sportieve

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015

HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015 HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015 Voorwoord Almere is een unieke stad. Gebouwd in een van de jongste polders van Nederland en in een tijdbestek van nog geen 40 jaar gegroeid van een handvol inwoners in

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015

Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015 Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015 Het eerste jaar gelijk al een kampioensteam: de U14 Rev 1: Eerste officiële versie Datum: oktober 2014 Index 1 Geschiedenis Basketbal

Nadere informatie

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN.

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Geachte relatie, Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Wij hebben getracht de sponsorpakketten zo evenwichtig

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Hoofdstuk: Sponsorpakketten. Sponsorbrochure. Sponsorcommissie MHC Bennebroek 10-9-2008

Hoofdstuk: Sponsorpakketten. Sponsorbrochure. Sponsorcommissie MHC Bennebroek 10-9-2008 Hoofdstuk: Sponsorpakketten 2008 Sponsorbrochure Sponsorcommissie MHC Bennebroek 10-9-2008 1 Hoofdstuk: Sponsorpakketten Inleiding MHC Bennebroek is een regionale hockeyclub met meer dan 600 leden. Er

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

MHCL uitwerking. Missie Visie Doelen Strategie

MHCL uitwerking. Missie Visie Doelen Strategie MHCL uitwerking Missie Visie Doelen Strategie 2016-2020 Missie doelgroep MHC Leusden is een familie club met spor9eve ambi9es! product = hockey Ambi

Nadere informatie

DE FIJNSTE KLEINE HOCKEYCLUB VAN BRABANT

DE FIJNSTE KLEINE HOCKEYCLUB VAN BRABANT HC LIEMPDE HOCKEYCLUB LIEMPDE SPONSORBROCHURE HOOFDSPONSOR Dommel & Aa POSTBUS 78 5280 AB BOXTEL Een stukje geschiedenis Hockeyclub Liempde is opgericht in 1977 met aanvankelijk als doel binnen Liempde

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Korfbalvereniging DVS 69

Korfbalvereniging DVS 69 Korfbalvereniging DVS 69 USPONSORMOGELIJKHEDENU Geachte mevrouw/mijnheer, Bij deze vragen wij uw aandacht voor de korfbalvereniging DVS 69 uit Hendrik-Ido-Ambacht. Deze vereniging is in 1969 opgericht

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Handbalvereniging Saturnus

Handbalvereniging Saturnus Handbalvereniging Saturnus Informatiefolder voor seniorleden, jeugdleden en hun ouders Geachte seniorleden, jeugdleden en hun ouders, U (of uw kind) wordt lid van Saturnus. Reden voor ons als bestuur om

Nadere informatie

Sponsor Hockeyclub Berlicum!

Sponsor Hockeyclub Berlicum! Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2011-2012 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

Sponsorvoorstel trainingsgoals HC De Pelikaan. Najaar 2015

Sponsorvoorstel trainingsgoals HC De Pelikaan. Najaar 2015 Sponsorvoorstel trainingsgoals HC De Pelikaan Najaar 2015 Inleiding Geachte geintereseerde HC De Pelikaan is al>jd op zoek naar sponsoren die voor de club iets extra s willen doen. Dank voor je interesse.

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Introductie S.V. Kampong Voetbal voor sponsors Februari 2017

Introductie S.V. Kampong Voetbal voor sponsors Februari 2017 Introductie S.V. Kampong Voetbal voor sponsors Februari 2017 1 Introductie S.V. Kampong Kampong is een echt sportdorp S.V. Kampong Voetbal is onderdeel van de omni-sportvereninging S.V. Kampong: Voetbal,

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

Geachte lezer, Wanneer er in dit document gesproken wordt over bedrijf, worden ook alle organisaties, bv`s en andere instellingen bedoeld.

Geachte lezer, Wanneer er in dit document gesproken wordt over bedrijf, worden ook alle organisaties, bv`s en andere instellingen bedoeld. SPONSORBROCHURE Geachte lezer, Graag willen we u middels deze brochure wijzen op de mogelijkheden tot samenwerking in de vorm van sportsponsoring. Dit kan voor uw bedrijf 1 en voor BC Ommoord voordelen

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

SPONSOR GIDS IJ.V.V. De Zwervers

SPONSOR GIDS IJ.V.V. De Zwervers SPONSOR GIDS IJ.V.V. De Zwervers Voorwoord IJ.V.V. De Zwervers is een ambitieuze amateur voetbalvereniging met ruim 700 leden. Deze leden bestaan uit senioren, jeugd, dames, g-voetbal en veel vrijwilligers,

Nadere informatie

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties.

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties. Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols Samen werken aan sportieve prestaties. Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Een initiatief van het bestuur

Nadere informatie