FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad"

Transcriptie

1 FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010

2

3 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE ARCHITECTUUR VAN TRIPLE A Over Sonar 7 Het Sonar 7 Begeleidingsysteem is ontwikkeld voor leren en begeleiden op maat. Sonar is een combinatie van een digitaal portfolio, een volgsysteem, diverse dossiers en vele andere functionaliteiten. De nieuwste versie van Sonar sluit precies aan bij de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Competentiegericht leren, leerwerktrajecten, onderwijslogistiek en doorlopende leerlijnen; Sonar weet er wel raad mee. De Overdracht is voortdurend bezig met de ontwikkeling van Sonar 7. Wij vinden het belangrijk dat Sonar aansluit bij uw onderwijs en u optimaal ondersteunt. De functionaliteiten van Sonar 7 overlappen voor een groot deel de functies van de architectuur van Triple A. Sonar 7 ondersteunt niet alleen de begeleiding van het primaire proces, maar is ook een portfolio, een onderwijscatalogus en biedt de mogelijkheid om opleidingen in te richten. In de architectuur hieronder ziet u welke functionaliteiten Sonar 7 vervult. Dit wordt in dit document verder toegelicht. Over Triple A Triple A is een netwerk van ROC s en AOC s die samenwerken in het opstellen van een architectuur voor onderwijsprocessen en ICT-systemen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs. Deze architectuur is gebaseerd op een gezamenlijke visie van de ROC s en AOC s op hun bedrijfsprocessen en sluit aan bij het Competentiegericht Onderwijs. De architectuur van Triple A vormt voor veel scholen het uitgangspunt voor het aanschaffen van ICT-producten ter ondersteuning van onderwijsprocessen. Daarom heeft De Overdracht een analyse gemaakt van de functies die Sonar 7 binnen de filosfie van Triple A vervult. In dit document vindt u per hoofdfunctie een beschrijving van de filosofie van Triple A en van de functionaliteiten van Sonar 7. Aan het eind van het rapport treft u technische informatie en vindt u hoe Sonar 7 communiceert met andere deelsystemen binnen uw onderwijsorganisatie. ARCHITECTUUR SONAR 7 ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht l 14

4 MAGAZIJN IN SONAR 7 ONDERWIJSCATALOGUS VOLGENS TRIPLE A Magazijn in Sonar 7 In Sonar 7 zit een onderwijscatalogus, zoals beschreven door Triple A. Deze catalogus noemen we het magazijn. In het magazijn kunt u alle componenten van uw onderwijs opnemen, zoals lesmodules, bpv-momenten, toetsen en vele anderen. Dit zijn de bouwstenen voor de opleidingen. Aan deze bouwstenen kunt u eigenschappen, de Metadata, meegeven. Bijvoorbeeld, aan welk werkproces en competentie het onderdeel bijdraagt. Met de componenten uit het magazijn kunt u trajecten (opleidingen) samenstellen. Wij noemen dit configureren. U geeft aan welke onderdelen achtereenvolgens of simultaan worden doorlopen. De configuratie die zo ontstaat, is vergelijkbaar met een referentiearrangement in de catalogus volgens Triple A. Deze configuratie kunt u, al dan niet met wijzigingen, toekennen aan een individuele deelnemer of aan een groep. Onderwijscatalogus volgens Triple A Als je wilt gaan bouwen, moet je weten welke bouwstenen je gaat gebruiken. En welke stenen op elkaar passen. Dit is van toepassing op het bouwen met Lego, maar ook op het bouwen van opleidingen. Een opleiding is opgebouwd uit onderwijsproducten. De eigenschappen van deze bouwstenen, zoals niveau en inhoud, zijn opgeslagen in Metadata. In de Onderwijscatalogus zijn alle bouwstenen, met hun metadata, opgeslagen. Met deze bouwstenen kun je arrangementen bouwen. Een arrangement is het onderwijsaanbod van de onderwijsinstelling aan een individuele deelnemer. Het is een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement dat als voorbeeld is opgesteld, wordt een referentiearrangement genoemd. Dit kan worden gebruikt voor het opstellen van een arrangement voor een individuele deelnemer. Functionaliteiten Sonar 7 l Magazijn l De Overdracht l 14

5 MAGAZIJN IN SONAR 7 ONDERWIJSCATALOGUS VOLGENS TRIPLE A Functies Onderwijscatalogus Functies Sonar 7 versie Onderhouden referentiearrangementen Controleren en beschikbaar stellen referentiearrangement Zoeken en raadplegen onderwijscatalogus Zoeken en raadplegen referentiearrangementen Onderhouden onderwijsproducten Controleren en beschikbaar stellen onderwijsproduct Metadatavelden (van een onderwijsproduct) aanwezig in Sonar 7. Huidige versie Sonar: Onderhouden trajecten (opleidingen) Controleren en beschikbaar stellen trajecten (opleidingen) Zoeken en raadplegen magazijn Zoeken en raadplegen trajecten (opleidingen) Onderhouden lijnen en leeritems Controleren en beschikbaar stellen lijnen en leerlitems Metadatavelden aangeven van een lijn of leeritem Functionaliteiten Sonar 7 l Magazijn l De Overdracht l 14

6 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Leertrajectbegeleiding in Sonar 7 In Sonar 7 staat de ontwikkeling van de deelnemer letterlijk centraal. Tijdens de intake maken de deelnemer en de begeleider samen een keuze voor een opleidingtraject. Dit kan een standaard traject zijn uit het magazijn, of een individueel traject. De leerloopbaan van de deelnemer wordt weergegeven in de trajectkaart. Hierin ziet u zowel het POP als het PAP en de resultaten in één overzicht. Dit ziet u hieronder. Leertrajectbegeleiding volgens Triple A De leervraag van de deelnemer staat centraal in de onderwijsintake en in de begeleiding van de deelnemer. De begeleiding van de deelnemer start bij de intake. Samen met de deelnemer formuleert de school doelen voor de ontwikkeling op lange en op korte termijn. Deze worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) én in een Persoonlijk Actie Plan (PAP). Begeleiders kunnen het leerproces van de deelnemer volgen in de trajectkaart. Dit overzicht is altijd en overal bereikbaar via internet. Hierin staat het leertraject weergegeven in verschillende leerlijnen. Bijvoorbeeld een leerlijn voor de BPV of voor LLB. De begeleider kan de deelnemer feedback geven, beoordelingen doorvoeren en afspraken plannen. Sonar 7 ondersteunt zowel de formatieve, als de summatieve beoordeling. Hierbij kunt u uw eigen normeringen gebruiken. De trajectkaart laat de resultaten van alle toetsen zien. Ook kunt u bijhouden aan welke competenties en werkprocessen wordt gewerkt. Zo weten de deelnemer en de begeleider welke kwalificatie binnen bereik is. Op basis van informatie uit het primaire proces wordt de voortgang van de deelnemer gevolgd in het kader van zijn leerloopbaan. De begeleider kan op ieder gewenst moment de stand van zaken bekijken en de voortgang van een deelnemer volgen. De formatieve peilstok laat de formatieve resultaten zien. Aan de hand hiervan adviseert de begeleider over de meest geschikte leerweg. De summatieve peilstok biedt inzicht in de behaalde en nog te behalen summatieve resultaten voor de beoogde diplomering. Bovendien biedt deze peilstok de mogelijkheid om de resultaten af te zetten tegen andere kwalificatiedossiers. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

7 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Dossier en beoordelen in Sonar 7 In Sonar kunt u allerlei dossiers aanmaken, bijvoorbeeld een intakedossier, een dossier voor loopbaanbegeleiding, een examendossier of een zorgdossier. En voor de leerling kunt u binnen Sonar een ontwikkelportfolio creëren. U bepaalt zelf welke dossiers u aanmaakt en wie hier toegang toe krijgt. Een voorbeeld hiervan vindt u op de volgende pagina. Docenten kunnen incidenten vastleggen in het begeleidingsdossier. Op de startpagina vindt iedere begeleider een bericht wanneer er nieuwe gegevens zijn toegevoegd aan een dossier van de deelnemer. Zo kunnen incidenten worden gesignaleerd. Opleiden en vormen volgens Triple A Een docent of begeleider kan te maken krijgen met een incident. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het bedreigen van personeel of het plegen van vernielingen. Dit soort afwijkingen in de houding en het gedrag van een deelnemer zijn belangrijke signalen voor de begeleiding. Alle constateringen die een docent, praktijkopleider of stagebegeleider doet tijdens de uitvoering van het onderwijs en die relevant zijn voor de begeleiding, worden geregistreerd in het begeleidingsdossier. Wanneer directe actie van de begeleiding noodzakelijk is, wordt naast de registratie een signaal aan de begeleiding gegeven. Sonar 7 ondersteunt verschillende vormen van beoordelen, zowel formatief als summatief. U kunt zelf als school bepalen welke normeringen u hiervoor gebruikt. Ook kan de begeleider feedback geven op de ontwikkeling van de deelnemer. Sonar 7 biedt ook de mogelijkheid om resultaten te bevriezen en toe te voegen aan het examendossier. Dit ziet u in het scherm hieronder. Hierna kunnen deze gegevens niet meer worden gewijzigd. In de trajectkaart kunt u de formatieve en summatieve beoordelingen inzien. Zo weet zowel u, als de deelnemer, hoe ver het diploma nog is verwijderd. Gedurende de tijd dat een deelnemer onderwijs volgt, in welke vorm dan ook, vinden er op allerlei manieren beoordelingen plaats. Formatieve beoordelingen hebben als belangrijkste doel de deelnemer feedback te geven en zo inzicht te geven in zijn vorderingen in het leerproces. Een summatieve beoordeling vindt altijd plaats in het kader van een bepaald onderwijsproduct. Summatieve resultaten hebben een directe waarde voor de kwalificering of diplomering van een deelnemer. Zo kan er bijvoorbeeld kennis beoordeeld worden (met een toets) of er kunnen competenties worden beoordeeld. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

8 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Het volgen van competenties in Sonar 7 In Sonar kunt u in het magazijn aangeven aan welke kerntaken, werkprocessen en competenties de componenten bijdragen. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat een bepaalde lesmodule bijdraagt aan een bepaalde kerntaak van het kwalificatiedossier, welke werkprocessen hierbij worden behandeld en aan welke competenties dit bijdraagt. In Sonar 7 kunt u een overzichtelijk rapport uitdraaien waarin deze informatie wordt samengevat. Beoordelen competenties volgens Triple A Een beoordeling vindt altijd plaats in het kader van een bepaald onderwijsproduct. De informatie die aan het onderwijsproduct is gekoppeld (de metadata), is hierbij heel belangrijk. Zo kan er bijvoorbeeld kennis beoordeeld worden (met een toets) of er kunnen competenties worden beoordeeld. De relevante competenties zijn dan af te leiden uit de beschrijvende kenmerken van het onderwijsproduct. Het is niet alleen mogelijk om de samenhang tussen lesproducten en kerntaken, werkprocessen en competenties aan te geven. Sonar 7 biedt u ook handvatten om op competenties te begeleiden. Verschillende begeleiders kunnen aangeven in hoeverre de deelnemer de competenties van een studieonderdeel beheerst, In een overzichtelijk diagram wordt deze beoordeling van alle begeleiders weergegeven. Dit ziet u in het scherm hieronder. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een beoordelingsregistratie. Een beoordeling kan betrekking hebben op het hele onderwijsproduct, of bestaan uit beoordelingen per relevante competentie. In dit geval worden er dus één of meerdere formatieve resultaten vastgelegd, die gekoppeld zijn aan het betreffende onderwijsproduct of aan een aantal specifieke competenties die voor dat product relevant zijn. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

9 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Portfolio van de deelnemer in Sonar 7 Sonar 7 geeft de deelnemer net zoveel inzicht in het leerproces als de begeleiders. De deelnemer heeft ook toegang tot de trajectkaart en ziet hier de behaalde formatieve en summatieve resultaten. Zo krijgt de deelnemer inzicht in de voortgang op het afgesproken leertraject. De deelnemer kan in Sonar 7 allerlei bestanden toevoegen als bewijs van zijn of haar ontwikkeling. Dit kan zowel bij de verschillende studieonderdelen in de trajectkaart, als in een apart ontwikkelportfolio. Het maakt niet uit of dit foto s, verslagen of andere bestanden zijn. Dit kunt u als school zelf bepalen. Wanneer de deelnemer nieuwe bestanden heeft geplaatst, verschijnt er bij de begeleider een signaal dat er bestanden klaar staan om te beoordelen. Allerlei begeleiders, van praktijkopleider tot SLB-begeleider, kunnen hier feedback op geven. De deelnemer kan al deze feedback inzien. Dit is weergegeven in het scherm hieronder. Portfolio van de deelnemer volgens Triple A Het portfolio is in principe van de deelnemer. De deelnemer is verantwoordelijk voor het vullen en bijhouden van het portfolio. Het portfolio geeft de deelnemer inzicht in het eigen leerproces en laat zien welke competenties hij/zij beheerst. De deelnemer verzamelt allerlei producten in zijn portfolio. Dit kunnen verslagen of werkstukken zijn, maar ook foto s van fysieke producten die de deelnemer heeft gemaakt. Dit kan met anderen worden gedeeld en ter beoordeling worden aangeboden. Vanuit het portfolio heeft de deelnemer inzicht in zijn vorderingen. De deelnemer heeft voor een deel toegang tot dezelfde hulpmiddelen die de begeleider ook kan gebruiken bij het monitoren. Dit geeft de deelnemer inzicht in de behaalde formatieve en summatieve resultaten en hoe de deelnemer daarin staat ten opzichte van het afgesproken leertraject en de beoogde doelen (examinering en/of diplomering). Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

10 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Examineren in Sonar 7 De onderdelen in de trajectkaart worden beoordeeld door het begeleidingsteam. Allerlei begeleiders kunnen hun beoordeling doorgeven, zoals de vakdocent, de praktijkopleider en de mentor. Het is ook mogelijk om specifieke toetsmomenten op te nemen in de trajectkaart. Examineren volgens Triple A Per individu kan een examen(-onderdeel) worden aangevraagd. Examens en EVC-beoordelingen zijn als product in de onderwijscatalogus opgenomen. Een examen of EVCbeoordeling leidt tot een summatief resultaat en telt daarmee mee voor de kwalificering of diplomering van de deelnemer. Wanneer een of meerdere begeleiders hun beoordeling hebben ingevoerd, moeten de resultaten worden vastgesteld. Dit kan alleen een assessor die hiertoe is bevoegd, bijvoorbeeld een lid van de examencommissie. Hierna worden de resultaten bevroren en kunnen niet meer worden aangepast. Het examendossier is een onderdeel van het deelnemersdossier en bevat de bewijsstukken, summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages. Summatieve resultaten worden behalve in het examendossier ook in de kernregistratie deelnemers vastgelegd ten behoeve van de diplomering. Summatieve beoordelingen kunnen worden toegevoegd aan het examendossier. Hieronder ziet u een lijstoverzicht van vastgestelde resultaten. Per onderdeel ziet u de looptijd, de beoordeling, of het onderdeel is van het examendossier en of er feedback is toegevoegd. Per individu kan een examen(-onderdeel) worden aangevraagd. Dit zal in veel gevallen gebeuren als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het adviesgesprek tussen de deelnemer en de leertrajectbegeleider. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

11 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Functies Onderwijs Functies Sonar 7 versie Raadplegen deelnemergegevens Raadplegen onderwijscatalogus Vastleggen resultaten intake Aanvragen EVC-beoordeling Opnemen documenten in begeleidingsdossier Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier Analyseren situatie deelnemer Raadplegen formatieve peilstok Raadplegen summatieve peilstok Vastleggen advies in begeleidingsdossier Vastleggen incidenten in begeleidingsdossier Vastleggen onderwijsgerelateerde houding en gedrag Beschikbaar stellen producten in portfolio Raadplegen producten in portfolio Vastleggen formatieve resultaten Plaatsen beoordeelde producten in portfolio Registreren aanvraag examen - Vastleggen summatieve resultaten Aanmaken diploma Aanmaken portfolio Onderhouden gegevens deelnemer in portfolio Plaatsen en ordenen producten in portfolio Importeren portfolio - Exporteren portfolio - Raadplegen deelnemergegevens Raadplegen magazijn Vastleggen resultaten intake Aanvragen EVC-beoordeling (intake) Opnemen documenten in begeleidingsdossier Vastleggen afspraken/acties begeleidingsdossier Analyseren situatie deelnemer Raadplegen formatieve peilstok Raadplegen summatieve peilstok Vastleggen advies in begeleidingsdossier Vastleggen incidenten in beg.dossier Nieuw (2010) Vastleggen onderwijsgerel. houding en gedrag Beschikbaar stellen producten in portfolio Raadplegen producten in portfolio Vastleggen formatieve resultaten Plaatsen beoordeelde producten in portfolio - In onderzoek Vastleggen summatieve resultaten Maatwerkrapport Aanmaken portfolio Onderhouden gegevens deelnemer in portfolio Plaatsen en ordenen producten in portfolio Importeren portfolio Nieuw (2010) Exporteren portfolio Nieuw (2010) aanwezig in Sonar 7. Huidige versie Sonar: Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

12 ONDERWIJSINRICHTING EN BPV IN SONAR 7 ONDERWIJSLOGISTIEK VOLGENS TRIPLE A Leervraag en leertraject in Sonar 7 Met de losse componenten uit het magazijn van Sonar 7 kunt u opleidingstrajecten samenstellen. Dit noemen wij configureren. De trajecten kunnen volledige opleidingen zijn, maar ook trajecten die naast de opleiding worden doorlopen, zoals bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding of tweedelijnsbegeleiding. Een voorbeeld van een deel van een traject is in het figuur hieronder weergegeven. U kunt hierbij de duur en de volgorde van de onderdelen binnen het traject vaststellen, maar ook de wijze van beoordeling en het niveau. De instelling kan zo zelf opleidingstrajecten samen stellen. Het is ook mogelijk om voor een basiscrebo meerdere uitstroomdifferentiaties vast te stellen. Deze trajecten kunnen aan een individuele leerling of een volledige groep worden toegekend. Tijdens de intake maken de deelnemer en de (loopbaan) begeleider samen een keuze voor een opleidingstraject. Dit kan worden gekozen vanuit het magazijn. Het is ook mogelijk om een individueel traject op te zetten. Of om bepaalde onderdelen toe te voegen aan een standaard traject. Leervraag en leerarrangement volgens Triple A De leervraag van de deelnemer staat centraal in het gehele proces van onderwijslogistiek en roosteren. De leervraag wordt samen met de deelnemer geformuleerd. Dan wordt deze omgezet in een leerarrangement, samengesteld uit product(en) uit de onderwijscatalogus en aangevuld met wensen en randvoorwaarden van de deelnemer. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van referentiearrangementen. De instelling richt zelf de onderwijscatalogus in. Deze bevat (op het laagste aggregatieniveau) de roosterbare eenheden, met behulp waarvan het onderwijsaanbod kan worden opgebouwd (gearrangeerd). De structuur en inrichting van de onderwijscatalogus is van invloed op de flexibileit van het onderwijs. Uiteindelijk ontstaat een op de deelnemer toegesneden arrangement waarin de leervraag is vertaald naar een aanbod, samengesteld uit de onderwijsproducten van de onderwijscatalogus, aangevuld met aanvullende wensen en randvoorwaarden. De verzameling arrangementen is daarmee geschikt gemaakt voor het roosterproces. Functionaliteiten Sonar 7 l Onderwijsinrichting en BPV l De Overdracht l 14

13 ONDERWIJSINRICHTING EN BPV IN SONAR 7 ONDERWIJSLOGISTIEK VOLGENS TRIPLE A Beroepspraktijkvorming in Sonar 7 De module beroepspraktijkvorming in Sonar 7 biedt u optimale begeleiding voor het BPV-proces. Deze module maakt het mogelijk om BPV-bedrijven en stageplaatsen te beheren, om deelnemers te matchen aan beschikbare stageplaatsen en maakt de bezetting door deelnemers per bedrijf zichtbaar. Het BPV-proces volgens Triple A Binnen Triple A is het BPV-proces onderdeel van het logistieke systeem. Het BPV-product uit de catalogus is te vergelijken met een lege envelop. Het bevat wel metadata met de relevante informatie voor het tot stand brengen van arrangementen en roosters, maar bevat geen informatie over de BPV-plaats. Binnen het leertraject heeft u de stage als onderdeel gepland. Hierin is opgenomen wanneer de BPV wordt gevolgd en aan welke competenties de stage bijdraagt, maar nog niet waar de stage wordt gelopen. Voordat de deelnemer stage gaat lopen, matcht u de deelnemer aan het leerbedrijf. Op basis van de gegevens van de deelnemer, de gewenste periode en de afstand tot de woonplaats geeft Sonar 7 u een overzicht van de beschikbare stagebedrijven. Dit ziet u op de volgende pagina. Per BPV-bedrijf kunt u meerdere stageplaatsen opnemen. Ook kunt u aangeven of de BPV-plek geaccrediteerd is en aan welke competenties en werkprocessen de stage bijdraagt. Uniek in Sonar 7 is het overzicht met de bezetting. Dit overzicht laat u zien welke deelnemers stage lopen bij het BPV-bedrijf. Dit ziet u hieronder. Nadat de BPV is gepland in het rooster, kan de deelnemer aan een stageplaats worden gematcht. Uiteraard moet dit gebeuren voordat de stage van start gaat. Bij een succesvolle match hoort ook een adequate administratieve afhandeling. Er wordt een Praktijk OvereenKomst (POK) opgesteld en toegevoegd aan de bestaande verbintenis. Ook wordt gecheckt of de BPV-plaats wel echt beschikbaar is. Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-plaatsen aanbieden. Deze BPV-plaatsen kunnen verschillen qua kwalificatiedossier en qua type stage (oriënterend/ taalstage etc.). Zowel de gegevens van de BPV-bedrijven, als de gegevens van de stage moeten in het BPV-proces worden beheerd. Deze informatie wordt gebruikt voor het tot stand brengen van de match met de BPV-plaats. Functionaliteiten Sonar 7 l Onderwijsinrichting en BPV l De Overdracht l 14

14 ONDERWIJSINRICHTING EN BPV IN SONAR 7 ONDERWIJSLOGISTIEK VOLGENS TRIPLE A Functies Onderwijslogistiek Functies Sonar 7 versie Tonen deelnemergegevens Vastleggen leervraag en wensen Raadplegen onderwijscatalogus Controleren leervraag Registratie behoefte nieuw onderwijsproduct Registratie status leervraag en arrangement Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens Vastleggen BPV-plaats Aanvragen accreditatie Controleren accreditatie Zoeken BPV-plaats vanuit arrangement Vastleggen plaatsing Afleiden initiële arrangementen Tonen arrangementen overzicht Vastleggen arrangement Controleren arrangement Registratie status leervraag en arrangement Handmatige registratie aan- en afwezigheid door docent - Handmatige registratie aanwezigheid door deelnemer - Tonen deelnemergegevens Vastleggen leervraag en wensen (intake) Raadplegen magazijn Controleren leervraag (intake) Registratie behoefte nieuwe lijn of leeritem Registratie status leervraag en opleiding/traject (intake) Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens Nieuw (2010) Vastleggen BPV-plaats Nieuw (2010) Aanvragen accreditatie Nieuw (2010) Controleren accreditatie Nieuw (2010) Zoeken BPV-plaats vanuit opleiding Nieuw (2010) Vastleggen plaatsing Nieuw (2010) Afleiden initiële opleiding/traject Tonen opleidingen overzicht Vastleggen opleiding/traject Controleren opleiding/traject Registratie status leervraag en opleiding/traject Handmatige registratie afwezigheid docent en hoger Handmatige registratie afwezigheid deelnemer en hoger aanwezig in Sonar 7. Huidige versie Sonar: Functionaliteiten Sonar 7 l Onderwijsinrichting en BPV l De Overdracht l 14

15 TECHNISCHE INFORMATIE SONAR 7 Technische gegevens Architectuur Web-based; Client-Server; Modulair Ontwikkeltools Microsoft ASP.NET (VB.NET) met AJAX extensions, JQUERY (Javascript/ HttpRequest) en Crystal Reports. Database-platform MS SQL Server 2005 Webserver Internet Information Services op MS Windows 2003 server Client browsers Ondersteund: IE 7.0; Firefox 2.0 en hoger; Niet officieel ondersteund: Safari 3.0 en hoger. Beveiliging Optioneel gebruik over SSL; 128-bit MD5 encryptie t.b.v. wachtwoorden. Dit is te upgraden naar 256-bit AES*. Bestandtypes Standaard: MS Office-bestanden; PDF-, ZIP,- RAR-, JPG-, GIF- en TXT-bestanden. Dit is aan te passen naar uw specificaties, Interfacing Microsoft SQL Server Data Transformation Services (DTS). Koppelingen met Icaris, NoiSe, PeopleSoft, HRM-systemen* (import docenten), Question Mark* etc. Import kwalificatiedossiers vanuit Colo.* XML- koppelingen zijn mogelijk.* Hosting Sonar 7 Shared & Sonar dedicated server external hosting gebaseerd op SaaS of Sonar 7 dedicated server internal hosting met de server bij de onderwijsinstelling. Validatie Het is mogelijk om de login-gegevens in Sonar 7 te valideren vanuit uw Active Directory.* * maatwerk Interfaces met andere kernsystemen Binnen de onderwijsvisie van Triple A worden meerdere deelsystemen ingezet om alle functionaliteiten te vervullen. Sonar 7 vervult de in deze factsheet beschreven functionaliteiten en heeft interfaces om te communiceren met andere systemen. Deze worden hieronder toegelicht. Kernregistratie deelnemergegevens Dit kernsysteem richt zich op de kernregistratie van deelnemergevens. Sonar 7 communiceert momenteel met de huidige kernregistratiesystemen op de markt en zal binnenkort ook aansluiten bij de nieuwere systemen. Digitale overdracht deelnemergegevens Dit kernsysteem richt zich op het importeren en het exporteren van dossiers. Sonar 7 beschikt al over diverse dossiers en portfolio s. De digitale uitwisseling komt in versie (2010). Externe verantwoording Dit kernsysteem heeft een sterke relatie met de kernregistratie van deelnemergegevens en richt zich op mutaties die moeten worden uitgewisseld. Momenteel wordt onderzocht hoe Sonar 7 hier op kan aansluiten. Beheren middelen en Roosteren Deze kernsystemen richten zich op het efficiënt inzetten van middelen. Momenteel wordt onderzocht hoe Sonar 7 hier op kan aansluiten. Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht l 14

16 UW VOORDELEN MET SONAR 7 Sonar past in iedere vorm van onderwijs Sonar past in iedere onderwijsorganisatie. Welke onderwijsvorm u ook hanteert, het maakt niet uit, want Sonar is flexibel in te richten. Sonar kan worden gebruikt door verschillende domeinen en teams; de gebruikers komen na het inloggen vanzelf bij de opleidingen die voor hen geschikt zijn. Sonar is opgebouwd uit modules en kan zo op maat worden gemaakt voor iedere organisatie en voor alle leerlingen. Ook kunt u in Sonar uw eigen vaktaal, kleuren en logo gebruiken. Sonar is zelfs in meerdere talen verkrijgbaar. Intussen blijven wij Sonar doorontwikkelen om goed aan te sluiten bij uw wensen. De voordelen van Sonar op een rij. Sonar 7: - verhoogt de kwaliteit van begeleiden - versterkt de communicatie - is toepasbaar voor vele onderwijs- en begeleidingsvormen - is een volg-, portfolio-, logistieksysteem in één - biedt pop, pap en examendossier geïntegreerd - biedt toegankelijke dossiers - levert managementinformatie - brengt uniformiteit op de werkvloer - draagt bij aan efficiënte begeleiding - vormt zich naar uw organisatie - is dé perfecte aanvulling op uw KRD Onderwijskundige ondersteuning Bij de installatie en implementatie van Sonar 7 wordt u deskundig ondersteund. Onze adviseurs hebben een onderwijskundige achtergrond en begeleiden u bij de vertaling van uw onderwijs naar Sonar 7. Wij ondersteunen u bij de inrichting van het magazijn en bij het configureren van opleidingstrajecten. Daarnaast organiseren wij trainingen voor docenten en andere begeleiders, zodat zij met Sonar aan de slag kunnen. Ook na de installatie blijven wij u ondersteunen bij het onderhoud en het gebruik van Sonar 7. Zo krijgt Sonar 7 een vaste plek in uw organisatie. Sonar in de praktijk Sonar & Zorg Het project Begeleidingstrajecten Zakelijke Dienstverlening van ROC Mondriaan biedt trajecten op maat voor risicoleerlingen. Het doel is terugkeer naar de eigen opleiding, of instroom in een andere opleiding. De ontwikkeling van de deelnemer wordt op vijf verschillende ontwikkellijnen bijgehouden in Sonar. Dit project was geselecteerd voor Innovatieprijs van het HPBO. Sonar & CGO ROC Mondriaan heeft gekozen voor Sonar voor de begeleiding van CGO. Een belangrijke motivatie voor deze keuze was de veelzijdigheid van het systeem. Zo gebruikt de leerling de trajectkaart voor het bijhouden van zijn portfolio en gebruikt de docent hetzelfde overzicht als volgsysteem. Sonar & BPV Bij de opleidingen van Mobiliteit (Albeda Techniek) wordt Sonar gebruikt bij de BPV-begeleiding. Teamleider Arnold Baijens: Sonar is een ideaal instrument voor de samenwerking tussen bedrijf, school, ouders en de leerling. In Sonar zie ik in één oogopslag hoe de leerling en het bedrijf er voor staan. Meer informatie Sonar 7 is een product van De Overdracht. De Overdracht is een onderwijsadviesbureau met ruime ervaring in het onderwijs. De Overdracht ontwikkelt slimme producten, zoals Sonar 7, en biedt helder advies op het gebied van onderwijsvernieuwingen. Als u meer wilt weten over Sonar 7, nodig ons dan uit voor een vrijblijvende demonstratie. U kunt contact met ons opnemen via of per telefoon: Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht l 14

Kick-off kwalificatiestructuur

Kick-off kwalificatiestructuur Kick-off kwalificatiestructuur Programma's van Eisen Bas Kruiswijk Bianca Buts Amersfoort 5 maart 2014 Agenda Onze opdracht Vertrekpunt: van hotspots naar drie thema s Thema s plus wijzigingen per thema

Nadere informatie

Triple A Encyclopedie

Triple A Encyclopedie Triple A Encyclopedie Van referentiekader naar concrete toepassingen Utrecht, 29 juni 2011 Eric Jongepier Resultaten: encyclopedie Encyclopedie van functionele ontwerpen Gestart vanuit een gemeenschappelijke

Nadere informatie

ICT BENCHMARK BVE 2014

ICT BENCHMARK BVE 2014 ICT BENCHMARK BVE 2014 16 januari 2014 Martijn Broekhuizen Noorderpoort Jef van den Hurk M&I/Partners AGENDA ICT Kostenbenchmark BVE 2014: Waarom Wat Hoe Nieuw in de benchmark: Triple A Applicatielandschap

Nadere informatie

Onderwijsvisie. Versie: 11/12/ :59:16

Onderwijsvisie. Versie: 11/12/ :59:16 Onderwijsvisie Versie: 11/12/2016 16:59:16 Inhoudsopgave Onderwijsvisie... 2 Verschillende redenen voor vernieuwing van systemen... 2 De onderwijsprocessen vanuit deelnemersperspectief... 4 Inschrijven

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud. Stichting ROC West-Brabant. Perceel 2: DIS Periferie. Openbare Europese Aanbesteding

Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud. Stichting ROC West-Brabant. Perceel 2: DIS Periferie. Openbare Europese Aanbesteding Bijlage 11: Proof-of-Concept: procedure en inhoud Stichting ROC West-Brabant Perceel 2: DIS Periferie Openbare Europese Aanbesteding Datum : februari 2016 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Procedure Proof-of-Concept...

Nadere informatie

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek Portfolio Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek 1 Presentatoren Chris Bouwens Projectleider Jan Luesink verantwoordelijk voor implementatie 2 Visie Leren op zijn Radius 6 stappen begrijp de

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Even voorstellen Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Peter Ran Operationeel Directeur Winvision Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision Waar gaan we het vandaag

Nadere informatie

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN.

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN. TALENT METEN VOLGEN MATCHEN SCORION www.parantion.nl Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 Presentatie Voorstellen Wie bent u en waar komt u voor? Wij zijn wij? Wat gaan we laten zien Wat is Scorion Kurkentrekkerdilemma:

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

De deelnemer voegt bewijzen toe en houdt de urenverantwoording bij per beoordelingseenheid.

De deelnemer voegt bewijzen toe en houdt de urenverantwoording bij per beoordelingseenheid. Docenten Inloggen 1. Ga naar het internetadres dat u van uw Fundeon adviseur of beheerder van hebt gekregen: www.bpvnet.nl/sites/[naam]. 2. Log in met de persoonlijke inlognaam en het wachtwoord dat u

Nadere informatie

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht Werkgroep digitaal portfolio Auteur: Steven Boot in samenwerking met werkgroep portfoliosysteem In opdracht van: Directie VO, stuurgroep

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Release overzicht. Main Coon 13/08/2015. Puzzlewuzzle 25/06/2015

Release overzicht. Main Coon 13/08/2015. Puzzlewuzzle 25/06/2015 Release overzicht Aan Alle gebruikers van PROFIJT Van PROFIJT ontwikkelteam Betreft Alle releases van PROFIJT Datum 18 augustus 2015 Main Coon 13/08/2015 o Periode beheer - Schoolbeheerders kunnen nu perioden

Nadere informatie

Leerwijzer Docententrainers training. 16, 17 en 22 april 2013

Leerwijzer Docententrainers training. 16, 17 en 22 april 2013 Leerwijzer Docententrainers training 16, 17 en 22 april 2013 25 april 2013 Inleiding Deze training is bedoeld voor de mensen van ROC Amsterdam en Flevoland die de rol van docent vervullen. Docenten geven

Nadere informatie

Op weg naar individuele leerarrangementen 11 februari 2010 EXCELLENT LEREN - EXCELLENT ORGANISEREN

Op weg naar individuele leerarrangementen 11 februari 2010 EXCELLENT LEREN - EXCELLENT ORGANISEREN Op weg naar individuele leerarrangementen 11 februari 2010 EXCELLENT LEREN - EXCELLENT ORGANISEREN Op weg naar Individuele leerroutes voor onze studenten ROC onderwijsstandaarden Digitale Onderwijscatalogus

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ONDERWIJS

ARCHITECTUUR ONDERWIJS THIJS 1 ARCHITECTUUR ONDERWIJS Aantonen competenties en kennis Inschrijven Examineren Opleiden en vormen Leertraject begeleiding Leervraag arrangeren Diplomeren Ontwikkelen onderwijs Beheren onderwijs

Nadere informatie

Beschikbare functionaliteit PR

Beschikbare functionaliteit PR Beschikbare functionaliteit PR Aan Geïnteresseerden in PROFIJT Van PROFIJT team Betreft Beschikbare functionaliteit in PROFIJT Datum 20 augustus 2015 Dit document is bedoeld als leeswijzer bij de werking

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester Leermeester en de werkprocessen Een centrale rol voor de leermeester leermeester reflectieverslag Competentiebeoordeling Werkprocessen aftekenen PersoonlijkOntwikkelingsPlan Regiobegeleider Scholingsbegeleider

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4 INHOUDSOPGAVE Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden... 3 Vragen of opmerkingen... 3 Voor wie is de ZZP-Tool... 4 Wat kan je allemaal met de ZZP-Tool... 4 Mobiel te gebruiken...

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Onderwijs wordt steeds flexibeler en meer op maat aangeboden aan leerlingen. Voor onze doelgroep is dat logischer en vanzelfsprekender dan waar

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

OnStage. Podium voor talent. BPV matching. BPV Onderwijsproduct - KD - WP s. Wensen deelneme. begeleiding. randvoorwaarden. Terugkoppeling BPV bedrijf

OnStage. Podium voor talent. BPV matching. BPV Onderwijsproduct - KD - WP s. Wensen deelneme. begeleiding. randvoorwaarden. Terugkoppeling BPV bedrijf Wensen deelneme begeleiding randvoorwaarden BPV Onderwijsproduct - KD - WP s BPV matching Podium voor talent Terugkoppeling BPV bedrijf Voeren informatiesoliicitatiegesprek Maken verbintenis BP Plaat -

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Estel digitaal beoordelen 1

Estel digitaal beoordelen 1 Estel digitaal beoordelen 1 Instructie digitaal beoordelen Demo omgeving 2 Ga naar de website Estel digitaal beoordelen 3 Rollen Student -de student is in control en neemt het initiatief Bedrijf -rol als

Nadere informatie

Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans

Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans Pagina 2 van 17 Pagina 3 van 17 Uitgangspunten Passend Onderwijs De komst van Passend Onderwijs vraagt om een goede samenwerkingsrelatie tussen scholen

Nadere informatie

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v.

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v. MATRIX Learning4u INHOUD Studenten Matrixoverzicht Celstatus Werkwijze Feedback en beoordeling Begeleiders en docenten Feedback geven Beoordelen Bewijslast bevriezen Begeleiding aanpassen Coördinatoren

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen SCORION TALENT METEN VOLGEN MATCHEN www.parantion.nl Overzicht toetsvormen 1 Scorion als instrument voor het volgen en inzichtelijk maken van leer- en ontwikkelprocessen Toetsend leren en toetsvormen Scorion

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

14 decmber 2009 ComTak. Beoordelen van verschillende onderwijsvormen

14 decmber 2009 ComTak. Beoordelen van verschillende onderwijsvormen 14 decmber 2009 ComTak Beoordelen van verschillende onderwijsvormen Agenda Introductie Onderwijstypen Introductie beoordelen Voorbeelden Demonstratie ComTak BV - oplossingen Onderwijs Module Taken Trajecten

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Opleidingsdomeinen. Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012

Opleidingsdomeinen. Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012 Opleidingsdomeinen Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012 Frans Bergmans, hoofd studentenbeheer ROC Eindhoven Wim Konings, informatiemanager Graafschap College Pierre Veelenturf, MBO Raad Agenda 1 Waarom

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

LEC-toets Capaciteitsbesturing. Vragen : 50 mc vragen 4 opdrachten met open vragen. Tijdsduur : Maximaal 120 minuten

LEC-toets Capaciteitsbesturing. Vragen : 50 mc vragen 4 opdrachten met open vragen. Tijdsduur : Maximaal 120 minuten LEC-toets Capaciteitsbesturing Opleiding : MTL Verantwoording Werkproces : B1-K1-W1 P1-K1-W1 B1-K1-W2 P1-K2-W1 Vragen : 50 mc vragen 4 opdrachten met open vragen 4 Tijdsduur : Maximaal 120 minuten Overzicht

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 3 en 4 gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Sandra J. Lim A Po 1

Sandra J. Lim A Po 1 Sandra J. Lim A Po 1 Voorlopers HKS bij ROCvA en ROCvF In het schooljaar 2015-2016 zijn ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland voorlopers bij de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuren. Wij voeren

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

Beheerders. Handleiding BPVnet

Beheerders. Handleiding BPVnet Beheerders Inhoudsopgave... 2 Taken van de -beheerder... 2 Systeemeisen... 2 Configureren... 2 URL van... 2 Uw administratoraccount... 3 Het portaal... 3 De beheeromgeving... 3 Docentenaccounts aanmaken...

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL BEOORDELEN

HANDLEIDING DIGITAAL BEOORDELEN HANDLEIDING DIGITAAL BEOORDELEN Dit is een beknopte versie van de handleiding voor digitaal beoordelen. Hierin is opgenomen: Registeren als student Inloggen als student Werken met digitaal beoordelen Heb

Nadere informatie

Scorion. Personal Development

Scorion. Personal Development Scorion Personal Development Wat is Scorion Personal Development in beeld Scorion is een volledig web-based Portfolio. We noemen het een 3 e generatie portfolio omdat het volledig uitgaat van het leerproces.

Nadere informatie

Three Ships N@Tschool!

Three Ships N@Tschool! Three Ships M a a k t l e r e n a l t i j d e n o v e r a l m o g e l i j k Een leven lang leren, op iedere plaats en op ieder moment. Dit toekomstbeeld krijgt steeds meer vorm in de dagelijkse realiteit.

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie