FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad"

Transcriptie

1 FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010

2

3 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE ARCHITECTUUR VAN TRIPLE A Over Sonar 7 Het Sonar 7 Begeleidingsysteem is ontwikkeld voor leren en begeleiden op maat. Sonar is een combinatie van een digitaal portfolio, een volgsysteem, diverse dossiers en vele andere functionaliteiten. De nieuwste versie van Sonar sluit precies aan bij de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Competentiegericht leren, leerwerktrajecten, onderwijslogistiek en doorlopende leerlijnen; Sonar weet er wel raad mee. De Overdracht is voortdurend bezig met de ontwikkeling van Sonar 7. Wij vinden het belangrijk dat Sonar aansluit bij uw onderwijs en u optimaal ondersteunt. De functionaliteiten van Sonar 7 overlappen voor een groot deel de functies van de architectuur van Triple A. Sonar 7 ondersteunt niet alleen de begeleiding van het primaire proces, maar is ook een portfolio, een onderwijscatalogus en biedt de mogelijkheid om opleidingen in te richten. In de architectuur hieronder ziet u welke functionaliteiten Sonar 7 vervult. Dit wordt in dit document verder toegelicht. Over Triple A Triple A is een netwerk van ROC s en AOC s die samenwerken in het opstellen van een architectuur voor onderwijsprocessen en ICT-systemen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs. Deze architectuur is gebaseerd op een gezamenlijke visie van de ROC s en AOC s op hun bedrijfsprocessen en sluit aan bij het Competentiegericht Onderwijs. De architectuur van Triple A vormt voor veel scholen het uitgangspunt voor het aanschaffen van ICT-producten ter ondersteuning van onderwijsprocessen. Daarom heeft De Overdracht een analyse gemaakt van de functies die Sonar 7 binnen de filosfie van Triple A vervult. In dit document vindt u per hoofdfunctie een beschrijving van de filosofie van Triple A en van de functionaliteiten van Sonar 7. Aan het eind van het rapport treft u technische informatie en vindt u hoe Sonar 7 communiceert met andere deelsystemen binnen uw onderwijsorganisatie. ARCHITECTUUR SONAR 7 ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht l 14

4 MAGAZIJN IN SONAR 7 ONDERWIJSCATALOGUS VOLGENS TRIPLE A Magazijn in Sonar 7 In Sonar 7 zit een onderwijscatalogus, zoals beschreven door Triple A. Deze catalogus noemen we het magazijn. In het magazijn kunt u alle componenten van uw onderwijs opnemen, zoals lesmodules, bpv-momenten, toetsen en vele anderen. Dit zijn de bouwstenen voor de opleidingen. Aan deze bouwstenen kunt u eigenschappen, de Metadata, meegeven. Bijvoorbeeld, aan welk werkproces en competentie het onderdeel bijdraagt. Met de componenten uit het magazijn kunt u trajecten (opleidingen) samenstellen. Wij noemen dit configureren. U geeft aan welke onderdelen achtereenvolgens of simultaan worden doorlopen. De configuratie die zo ontstaat, is vergelijkbaar met een referentiearrangement in de catalogus volgens Triple A. Deze configuratie kunt u, al dan niet met wijzigingen, toekennen aan een individuele deelnemer of aan een groep. Onderwijscatalogus volgens Triple A Als je wilt gaan bouwen, moet je weten welke bouwstenen je gaat gebruiken. En welke stenen op elkaar passen. Dit is van toepassing op het bouwen met Lego, maar ook op het bouwen van opleidingen. Een opleiding is opgebouwd uit onderwijsproducten. De eigenschappen van deze bouwstenen, zoals niveau en inhoud, zijn opgeslagen in Metadata. In de Onderwijscatalogus zijn alle bouwstenen, met hun metadata, opgeslagen. Met deze bouwstenen kun je arrangementen bouwen. Een arrangement is het onderwijsaanbod van de onderwijsinstelling aan een individuele deelnemer. Het is een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement dat als voorbeeld is opgesteld, wordt een referentiearrangement genoemd. Dit kan worden gebruikt voor het opstellen van een arrangement voor een individuele deelnemer. Functionaliteiten Sonar 7 l Magazijn l De Overdracht l 14

5 MAGAZIJN IN SONAR 7 ONDERWIJSCATALOGUS VOLGENS TRIPLE A Functies Onderwijscatalogus Functies Sonar 7 versie Onderhouden referentiearrangementen Controleren en beschikbaar stellen referentiearrangement Zoeken en raadplegen onderwijscatalogus Zoeken en raadplegen referentiearrangementen Onderhouden onderwijsproducten Controleren en beschikbaar stellen onderwijsproduct Metadatavelden (van een onderwijsproduct) aanwezig in Sonar 7. Huidige versie Sonar: Onderhouden trajecten (opleidingen) Controleren en beschikbaar stellen trajecten (opleidingen) Zoeken en raadplegen magazijn Zoeken en raadplegen trajecten (opleidingen) Onderhouden lijnen en leeritems Controleren en beschikbaar stellen lijnen en leerlitems Metadatavelden aangeven van een lijn of leeritem Functionaliteiten Sonar 7 l Magazijn l De Overdracht l 14

6 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Leertrajectbegeleiding in Sonar 7 In Sonar 7 staat de ontwikkeling van de deelnemer letterlijk centraal. Tijdens de intake maken de deelnemer en de begeleider samen een keuze voor een opleidingtraject. Dit kan een standaard traject zijn uit het magazijn, of een individueel traject. De leerloopbaan van de deelnemer wordt weergegeven in de trajectkaart. Hierin ziet u zowel het POP als het PAP en de resultaten in één overzicht. Dit ziet u hieronder. Leertrajectbegeleiding volgens Triple A De leervraag van de deelnemer staat centraal in de onderwijsintake en in de begeleiding van de deelnemer. De begeleiding van de deelnemer start bij de intake. Samen met de deelnemer formuleert de school doelen voor de ontwikkeling op lange en op korte termijn. Deze worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) én in een Persoonlijk Actie Plan (PAP). Begeleiders kunnen het leerproces van de deelnemer volgen in de trajectkaart. Dit overzicht is altijd en overal bereikbaar via internet. Hierin staat het leertraject weergegeven in verschillende leerlijnen. Bijvoorbeeld een leerlijn voor de BPV of voor LLB. De begeleider kan de deelnemer feedback geven, beoordelingen doorvoeren en afspraken plannen. Sonar 7 ondersteunt zowel de formatieve, als de summatieve beoordeling. Hierbij kunt u uw eigen normeringen gebruiken. De trajectkaart laat de resultaten van alle toetsen zien. Ook kunt u bijhouden aan welke competenties en werkprocessen wordt gewerkt. Zo weten de deelnemer en de begeleider welke kwalificatie binnen bereik is. Op basis van informatie uit het primaire proces wordt de voortgang van de deelnemer gevolgd in het kader van zijn leerloopbaan. De begeleider kan op ieder gewenst moment de stand van zaken bekijken en de voortgang van een deelnemer volgen. De formatieve peilstok laat de formatieve resultaten zien. Aan de hand hiervan adviseert de begeleider over de meest geschikte leerweg. De summatieve peilstok biedt inzicht in de behaalde en nog te behalen summatieve resultaten voor de beoogde diplomering. Bovendien biedt deze peilstok de mogelijkheid om de resultaten af te zetten tegen andere kwalificatiedossiers. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

7 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Dossier en beoordelen in Sonar 7 In Sonar kunt u allerlei dossiers aanmaken, bijvoorbeeld een intakedossier, een dossier voor loopbaanbegeleiding, een examendossier of een zorgdossier. En voor de leerling kunt u binnen Sonar een ontwikkelportfolio creëren. U bepaalt zelf welke dossiers u aanmaakt en wie hier toegang toe krijgt. Een voorbeeld hiervan vindt u op de volgende pagina. Docenten kunnen incidenten vastleggen in het begeleidingsdossier. Op de startpagina vindt iedere begeleider een bericht wanneer er nieuwe gegevens zijn toegevoegd aan een dossier van de deelnemer. Zo kunnen incidenten worden gesignaleerd. Opleiden en vormen volgens Triple A Een docent of begeleider kan te maken krijgen met een incident. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het bedreigen van personeel of het plegen van vernielingen. Dit soort afwijkingen in de houding en het gedrag van een deelnemer zijn belangrijke signalen voor de begeleiding. Alle constateringen die een docent, praktijkopleider of stagebegeleider doet tijdens de uitvoering van het onderwijs en die relevant zijn voor de begeleiding, worden geregistreerd in het begeleidingsdossier. Wanneer directe actie van de begeleiding noodzakelijk is, wordt naast de registratie een signaal aan de begeleiding gegeven. Sonar 7 ondersteunt verschillende vormen van beoordelen, zowel formatief als summatief. U kunt zelf als school bepalen welke normeringen u hiervoor gebruikt. Ook kan de begeleider feedback geven op de ontwikkeling van de deelnemer. Sonar 7 biedt ook de mogelijkheid om resultaten te bevriezen en toe te voegen aan het examendossier. Dit ziet u in het scherm hieronder. Hierna kunnen deze gegevens niet meer worden gewijzigd. In de trajectkaart kunt u de formatieve en summatieve beoordelingen inzien. Zo weet zowel u, als de deelnemer, hoe ver het diploma nog is verwijderd. Gedurende de tijd dat een deelnemer onderwijs volgt, in welke vorm dan ook, vinden er op allerlei manieren beoordelingen plaats. Formatieve beoordelingen hebben als belangrijkste doel de deelnemer feedback te geven en zo inzicht te geven in zijn vorderingen in het leerproces. Een summatieve beoordeling vindt altijd plaats in het kader van een bepaald onderwijsproduct. Summatieve resultaten hebben een directe waarde voor de kwalificering of diplomering van een deelnemer. Zo kan er bijvoorbeeld kennis beoordeeld worden (met een toets) of er kunnen competenties worden beoordeeld. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

8 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Het volgen van competenties in Sonar 7 In Sonar kunt u in het magazijn aangeven aan welke kerntaken, werkprocessen en competenties de componenten bijdragen. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat een bepaalde lesmodule bijdraagt aan een bepaalde kerntaak van het kwalificatiedossier, welke werkprocessen hierbij worden behandeld en aan welke competenties dit bijdraagt. In Sonar 7 kunt u een overzichtelijk rapport uitdraaien waarin deze informatie wordt samengevat. Beoordelen competenties volgens Triple A Een beoordeling vindt altijd plaats in het kader van een bepaald onderwijsproduct. De informatie die aan het onderwijsproduct is gekoppeld (de metadata), is hierbij heel belangrijk. Zo kan er bijvoorbeeld kennis beoordeeld worden (met een toets) of er kunnen competenties worden beoordeeld. De relevante competenties zijn dan af te leiden uit de beschrijvende kenmerken van het onderwijsproduct. Het is niet alleen mogelijk om de samenhang tussen lesproducten en kerntaken, werkprocessen en competenties aan te geven. Sonar 7 biedt u ook handvatten om op competenties te begeleiden. Verschillende begeleiders kunnen aangeven in hoeverre de deelnemer de competenties van een studieonderdeel beheerst, In een overzichtelijk diagram wordt deze beoordeling van alle begeleiders weergegeven. Dit ziet u in het scherm hieronder. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een beoordelingsregistratie. Een beoordeling kan betrekking hebben op het hele onderwijsproduct, of bestaan uit beoordelingen per relevante competentie. In dit geval worden er dus één of meerdere formatieve resultaten vastgelegd, die gekoppeld zijn aan het betreffende onderwijsproduct of aan een aantal specifieke competenties die voor dat product relevant zijn. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

9 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Portfolio van de deelnemer in Sonar 7 Sonar 7 geeft de deelnemer net zoveel inzicht in het leerproces als de begeleiders. De deelnemer heeft ook toegang tot de trajectkaart en ziet hier de behaalde formatieve en summatieve resultaten. Zo krijgt de deelnemer inzicht in de voortgang op het afgesproken leertraject. De deelnemer kan in Sonar 7 allerlei bestanden toevoegen als bewijs van zijn of haar ontwikkeling. Dit kan zowel bij de verschillende studieonderdelen in de trajectkaart, als in een apart ontwikkelportfolio. Het maakt niet uit of dit foto s, verslagen of andere bestanden zijn. Dit kunt u als school zelf bepalen. Wanneer de deelnemer nieuwe bestanden heeft geplaatst, verschijnt er bij de begeleider een signaal dat er bestanden klaar staan om te beoordelen. Allerlei begeleiders, van praktijkopleider tot SLB-begeleider, kunnen hier feedback op geven. De deelnemer kan al deze feedback inzien. Dit is weergegeven in het scherm hieronder. Portfolio van de deelnemer volgens Triple A Het portfolio is in principe van de deelnemer. De deelnemer is verantwoordelijk voor het vullen en bijhouden van het portfolio. Het portfolio geeft de deelnemer inzicht in het eigen leerproces en laat zien welke competenties hij/zij beheerst. De deelnemer verzamelt allerlei producten in zijn portfolio. Dit kunnen verslagen of werkstukken zijn, maar ook foto s van fysieke producten die de deelnemer heeft gemaakt. Dit kan met anderen worden gedeeld en ter beoordeling worden aangeboden. Vanuit het portfolio heeft de deelnemer inzicht in zijn vorderingen. De deelnemer heeft voor een deel toegang tot dezelfde hulpmiddelen die de begeleider ook kan gebruiken bij het monitoren. Dit geeft de deelnemer inzicht in de behaalde formatieve en summatieve resultaten en hoe de deelnemer daarin staat ten opzichte van het afgesproken leertraject en de beoogde doelen (examinering en/of diplomering). Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

10 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Examineren in Sonar 7 De onderdelen in de trajectkaart worden beoordeeld door het begeleidingsteam. Allerlei begeleiders kunnen hun beoordeling doorgeven, zoals de vakdocent, de praktijkopleider en de mentor. Het is ook mogelijk om specifieke toetsmomenten op te nemen in de trajectkaart. Examineren volgens Triple A Per individu kan een examen(-onderdeel) worden aangevraagd. Examens en EVC-beoordelingen zijn als product in de onderwijscatalogus opgenomen. Een examen of EVCbeoordeling leidt tot een summatief resultaat en telt daarmee mee voor de kwalificering of diplomering van de deelnemer. Wanneer een of meerdere begeleiders hun beoordeling hebben ingevoerd, moeten de resultaten worden vastgesteld. Dit kan alleen een assessor die hiertoe is bevoegd, bijvoorbeeld een lid van de examencommissie. Hierna worden de resultaten bevroren en kunnen niet meer worden aangepast. Het examendossier is een onderdeel van het deelnemersdossier en bevat de bewijsstukken, summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages. Summatieve resultaten worden behalve in het examendossier ook in de kernregistratie deelnemers vastgelegd ten behoeve van de diplomering. Summatieve beoordelingen kunnen worden toegevoegd aan het examendossier. Hieronder ziet u een lijstoverzicht van vastgestelde resultaten. Per onderdeel ziet u de looptijd, de beoordeling, of het onderdeel is van het examendossier en of er feedback is toegevoegd. Per individu kan een examen(-onderdeel) worden aangevraagd. Dit zal in veel gevallen gebeuren als gevolg van de afspraken die zijn gemaakt in het adviesgesprek tussen de deelnemer en de leertrajectbegeleider. Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

11 BEGELEIDEN IN SONAR 7 PORTFOLIO + PRIMAIR PROCES ONDERSTEUNING VOLGENS TRIPLE A Functies Onderwijs Functies Sonar 7 versie Raadplegen deelnemergegevens Raadplegen onderwijscatalogus Vastleggen resultaten intake Aanvragen EVC-beoordeling Opnemen documenten in begeleidingsdossier Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier Analyseren situatie deelnemer Raadplegen formatieve peilstok Raadplegen summatieve peilstok Vastleggen advies in begeleidingsdossier Vastleggen incidenten in begeleidingsdossier Vastleggen onderwijsgerelateerde houding en gedrag Beschikbaar stellen producten in portfolio Raadplegen producten in portfolio Vastleggen formatieve resultaten Plaatsen beoordeelde producten in portfolio Registreren aanvraag examen - Vastleggen summatieve resultaten Aanmaken diploma Aanmaken portfolio Onderhouden gegevens deelnemer in portfolio Plaatsen en ordenen producten in portfolio Importeren portfolio - Exporteren portfolio - Raadplegen deelnemergegevens Raadplegen magazijn Vastleggen resultaten intake Aanvragen EVC-beoordeling (intake) Opnemen documenten in begeleidingsdossier Vastleggen afspraken/acties begeleidingsdossier Analyseren situatie deelnemer Raadplegen formatieve peilstok Raadplegen summatieve peilstok Vastleggen advies in begeleidingsdossier Vastleggen incidenten in beg.dossier Nieuw (2010) Vastleggen onderwijsgerel. houding en gedrag Beschikbaar stellen producten in portfolio Raadplegen producten in portfolio Vastleggen formatieve resultaten Plaatsen beoordeelde producten in portfolio - In onderzoek Vastleggen summatieve resultaten Maatwerkrapport Aanmaken portfolio Onderhouden gegevens deelnemer in portfolio Plaatsen en ordenen producten in portfolio Importeren portfolio Nieuw (2010) Exporteren portfolio Nieuw (2010) aanwezig in Sonar 7. Huidige versie Sonar: Functionaliteiten Sonar 7 l Begeleiden l De Overdracht l 14

12 ONDERWIJSINRICHTING EN BPV IN SONAR 7 ONDERWIJSLOGISTIEK VOLGENS TRIPLE A Leervraag en leertraject in Sonar 7 Met de losse componenten uit het magazijn van Sonar 7 kunt u opleidingstrajecten samenstellen. Dit noemen wij configureren. De trajecten kunnen volledige opleidingen zijn, maar ook trajecten die naast de opleiding worden doorlopen, zoals bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding of tweedelijnsbegeleiding. Een voorbeeld van een deel van een traject is in het figuur hieronder weergegeven. U kunt hierbij de duur en de volgorde van de onderdelen binnen het traject vaststellen, maar ook de wijze van beoordeling en het niveau. De instelling kan zo zelf opleidingstrajecten samen stellen. Het is ook mogelijk om voor een basiscrebo meerdere uitstroomdifferentiaties vast te stellen. Deze trajecten kunnen aan een individuele leerling of een volledige groep worden toegekend. Tijdens de intake maken de deelnemer en de (loopbaan) begeleider samen een keuze voor een opleidingstraject. Dit kan worden gekozen vanuit het magazijn. Het is ook mogelijk om een individueel traject op te zetten. Of om bepaalde onderdelen toe te voegen aan een standaard traject. Leervraag en leerarrangement volgens Triple A De leervraag van de deelnemer staat centraal in het gehele proces van onderwijslogistiek en roosteren. De leervraag wordt samen met de deelnemer geformuleerd. Dan wordt deze omgezet in een leerarrangement, samengesteld uit product(en) uit de onderwijscatalogus en aangevuld met wensen en randvoorwaarden van de deelnemer. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van referentiearrangementen. De instelling richt zelf de onderwijscatalogus in. Deze bevat (op het laagste aggregatieniveau) de roosterbare eenheden, met behulp waarvan het onderwijsaanbod kan worden opgebouwd (gearrangeerd). De structuur en inrichting van de onderwijscatalogus is van invloed op de flexibileit van het onderwijs. Uiteindelijk ontstaat een op de deelnemer toegesneden arrangement waarin de leervraag is vertaald naar een aanbod, samengesteld uit de onderwijsproducten van de onderwijscatalogus, aangevuld met aanvullende wensen en randvoorwaarden. De verzameling arrangementen is daarmee geschikt gemaakt voor het roosterproces. Functionaliteiten Sonar 7 l Onderwijsinrichting en BPV l De Overdracht l 14

13 ONDERWIJSINRICHTING EN BPV IN SONAR 7 ONDERWIJSLOGISTIEK VOLGENS TRIPLE A Beroepspraktijkvorming in Sonar 7 De module beroepspraktijkvorming in Sonar 7 biedt u optimale begeleiding voor het BPV-proces. Deze module maakt het mogelijk om BPV-bedrijven en stageplaatsen te beheren, om deelnemers te matchen aan beschikbare stageplaatsen en maakt de bezetting door deelnemers per bedrijf zichtbaar. Het BPV-proces volgens Triple A Binnen Triple A is het BPV-proces onderdeel van het logistieke systeem. Het BPV-product uit de catalogus is te vergelijken met een lege envelop. Het bevat wel metadata met de relevante informatie voor het tot stand brengen van arrangementen en roosters, maar bevat geen informatie over de BPV-plaats. Binnen het leertraject heeft u de stage als onderdeel gepland. Hierin is opgenomen wanneer de BPV wordt gevolgd en aan welke competenties de stage bijdraagt, maar nog niet waar de stage wordt gelopen. Voordat de deelnemer stage gaat lopen, matcht u de deelnemer aan het leerbedrijf. Op basis van de gegevens van de deelnemer, de gewenste periode en de afstand tot de woonplaats geeft Sonar 7 u een overzicht van de beschikbare stagebedrijven. Dit ziet u op de volgende pagina. Per BPV-bedrijf kunt u meerdere stageplaatsen opnemen. Ook kunt u aangeven of de BPV-plek geaccrediteerd is en aan welke competenties en werkprocessen de stage bijdraagt. Uniek in Sonar 7 is het overzicht met de bezetting. Dit overzicht laat u zien welke deelnemers stage lopen bij het BPV-bedrijf. Dit ziet u hieronder. Nadat de BPV is gepland in het rooster, kan de deelnemer aan een stageplaats worden gematcht. Uiteraard moet dit gebeuren voordat de stage van start gaat. Bij een succesvolle match hoort ook een adequate administratieve afhandeling. Er wordt een Praktijk OvereenKomst (POK) opgesteld en toegevoegd aan de bestaande verbintenis. Ook wordt gecheckt of de BPV-plaats wel echt beschikbaar is. Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-plaatsen aanbieden. Deze BPV-plaatsen kunnen verschillen qua kwalificatiedossier en qua type stage (oriënterend/ taalstage etc.). Zowel de gegevens van de BPV-bedrijven, als de gegevens van de stage moeten in het BPV-proces worden beheerd. Deze informatie wordt gebruikt voor het tot stand brengen van de match met de BPV-plaats. Functionaliteiten Sonar 7 l Onderwijsinrichting en BPV l De Overdracht l 14

14 ONDERWIJSINRICHTING EN BPV IN SONAR 7 ONDERWIJSLOGISTIEK VOLGENS TRIPLE A Functies Onderwijslogistiek Functies Sonar 7 versie Tonen deelnemergegevens Vastleggen leervraag en wensen Raadplegen onderwijscatalogus Controleren leervraag Registratie behoefte nieuw onderwijsproduct Registratie status leervraag en arrangement Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens Vastleggen BPV-plaats Aanvragen accreditatie Controleren accreditatie Zoeken BPV-plaats vanuit arrangement Vastleggen plaatsing Afleiden initiële arrangementen Tonen arrangementen overzicht Vastleggen arrangement Controleren arrangement Registratie status leervraag en arrangement Handmatige registratie aan- en afwezigheid door docent - Handmatige registratie aanwezigheid door deelnemer - Tonen deelnemergegevens Vastleggen leervraag en wensen (intake) Raadplegen magazijn Controleren leervraag (intake) Registratie behoefte nieuwe lijn of leeritem Registratie status leervraag en opleiding/traject (intake) Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens Nieuw (2010) Vastleggen BPV-plaats Nieuw (2010) Aanvragen accreditatie Nieuw (2010) Controleren accreditatie Nieuw (2010) Zoeken BPV-plaats vanuit opleiding Nieuw (2010) Vastleggen plaatsing Nieuw (2010) Afleiden initiële opleiding/traject Tonen opleidingen overzicht Vastleggen opleiding/traject Controleren opleiding/traject Registratie status leervraag en opleiding/traject Handmatige registratie afwezigheid docent en hoger Handmatige registratie afwezigheid deelnemer en hoger aanwezig in Sonar 7. Huidige versie Sonar: Functionaliteiten Sonar 7 l Onderwijsinrichting en BPV l De Overdracht l 14

15 TECHNISCHE INFORMATIE SONAR 7 Technische gegevens Architectuur Web-based; Client-Server; Modulair Ontwikkeltools Microsoft ASP.NET (VB.NET) met AJAX extensions, JQUERY (Javascript/ HttpRequest) en Crystal Reports. Database-platform MS SQL Server 2005 Webserver Internet Information Services op MS Windows 2003 server Client browsers Ondersteund: IE 7.0; Firefox 2.0 en hoger; Niet officieel ondersteund: Safari 3.0 en hoger. Beveiliging Optioneel gebruik over SSL; 128-bit MD5 encryptie t.b.v. wachtwoorden. Dit is te upgraden naar 256-bit AES*. Bestandtypes Standaard: MS Office-bestanden; PDF-, ZIP,- RAR-, JPG-, GIF- en TXT-bestanden. Dit is aan te passen naar uw specificaties, Interfacing Microsoft SQL Server Data Transformation Services (DTS). Koppelingen met Icaris, NoiSe, PeopleSoft, HRM-systemen* (import docenten), Question Mark* etc. Import kwalificatiedossiers vanuit Colo.* XML- koppelingen zijn mogelijk.* Hosting Sonar 7 Shared & Sonar dedicated server external hosting gebaseerd op SaaS of Sonar 7 dedicated server internal hosting met de server bij de onderwijsinstelling. Validatie Het is mogelijk om de login-gegevens in Sonar 7 te valideren vanuit uw Active Directory.* * maatwerk Interfaces met andere kernsystemen Binnen de onderwijsvisie van Triple A worden meerdere deelsystemen ingezet om alle functionaliteiten te vervullen. Sonar 7 vervult de in deze factsheet beschreven functionaliteiten en heeft interfaces om te communiceren met andere systemen. Deze worden hieronder toegelicht. Kernregistratie deelnemergegevens Dit kernsysteem richt zich op de kernregistratie van deelnemergevens. Sonar 7 communiceert momenteel met de huidige kernregistratiesystemen op de markt en zal binnenkort ook aansluiten bij de nieuwere systemen. Digitale overdracht deelnemergegevens Dit kernsysteem richt zich op het importeren en het exporteren van dossiers. Sonar 7 beschikt al over diverse dossiers en portfolio s. De digitale uitwisseling komt in versie (2010). Externe verantwoording Dit kernsysteem heeft een sterke relatie met de kernregistratie van deelnemergegevens en richt zich op mutaties die moeten worden uitgewisseld. Momenteel wordt onderzocht hoe Sonar 7 hier op kan aansluiten. Beheren middelen en Roosteren Deze kernsystemen richten zich op het efficiënt inzetten van middelen. Momenteel wordt onderzocht hoe Sonar 7 hier op kan aansluiten. Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht l 14

16 UW VOORDELEN MET SONAR 7 Sonar past in iedere vorm van onderwijs Sonar past in iedere onderwijsorganisatie. Welke onderwijsvorm u ook hanteert, het maakt niet uit, want Sonar is flexibel in te richten. Sonar kan worden gebruikt door verschillende domeinen en teams; de gebruikers komen na het inloggen vanzelf bij de opleidingen die voor hen geschikt zijn. Sonar is opgebouwd uit modules en kan zo op maat worden gemaakt voor iedere organisatie en voor alle leerlingen. Ook kunt u in Sonar uw eigen vaktaal, kleuren en logo gebruiken. Sonar is zelfs in meerdere talen verkrijgbaar. Intussen blijven wij Sonar doorontwikkelen om goed aan te sluiten bij uw wensen. De voordelen van Sonar op een rij. Sonar 7: - verhoogt de kwaliteit van begeleiden - versterkt de communicatie - is toepasbaar voor vele onderwijs- en begeleidingsvormen - is een volg-, portfolio-, logistieksysteem in één - biedt pop, pap en examendossier geïntegreerd - biedt toegankelijke dossiers - levert managementinformatie - brengt uniformiteit op de werkvloer - draagt bij aan efficiënte begeleiding - vormt zich naar uw organisatie - is dé perfecte aanvulling op uw KRD Onderwijskundige ondersteuning Bij de installatie en implementatie van Sonar 7 wordt u deskundig ondersteund. Onze adviseurs hebben een onderwijskundige achtergrond en begeleiden u bij de vertaling van uw onderwijs naar Sonar 7. Wij ondersteunen u bij de inrichting van het magazijn en bij het configureren van opleidingstrajecten. Daarnaast organiseren wij trainingen voor docenten en andere begeleiders, zodat zij met Sonar aan de slag kunnen. Ook na de installatie blijven wij u ondersteunen bij het onderhoud en het gebruik van Sonar 7. Zo krijgt Sonar 7 een vaste plek in uw organisatie. Sonar in de praktijk Sonar & Zorg Het project Begeleidingstrajecten Zakelijke Dienstverlening van ROC Mondriaan biedt trajecten op maat voor risicoleerlingen. Het doel is terugkeer naar de eigen opleiding, of instroom in een andere opleiding. De ontwikkeling van de deelnemer wordt op vijf verschillende ontwikkellijnen bijgehouden in Sonar. Dit project was geselecteerd voor Innovatieprijs van het HPBO. Sonar & CGO ROC Mondriaan heeft gekozen voor Sonar voor de begeleiding van CGO. Een belangrijke motivatie voor deze keuze was de veelzijdigheid van het systeem. Zo gebruikt de leerling de trajectkaart voor het bijhouden van zijn portfolio en gebruikt de docent hetzelfde overzicht als volgsysteem. Sonar & BPV Bij de opleidingen van Mobiliteit (Albeda Techniek) wordt Sonar gebruikt bij de BPV-begeleiding. Teamleider Arnold Baijens: Sonar is een ideaal instrument voor de samenwerking tussen bedrijf, school, ouders en de leerling. In Sonar zie ik in één oogopslag hoe de leerling en het bedrijf er voor staan. Meer informatie Sonar 7 is een product van De Overdracht. De Overdracht is een onderwijsadviesbureau met ruime ervaring in het onderwijs. De Overdracht ontwikkelt slimme producten, zoals Sonar 7, en biedt helder advies op het gebied van onderwijsvernieuwingen. Als u meer wilt weten over Sonar 7, nodig ons dan uit voor een vrijblijvende demonstratie. U kunt contact met ons opnemen via of per telefoon: Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht l 14

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Standaardiseren om te flexibiliseren

Standaardiseren om te flexibiliseren Jef van den Hurk en Luc Verburgh Jef van den Hurk Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren om te flexibiliseren: het lijkt een contradictio in terminis. Standaardiseren betekent immers dat

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie