Water en Recreatie. Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Water en Recreatie. Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam"

Transcriptie

1 Water en Recreatie Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 Water en Recreatie 3 Uitleg over Waternet 3 Vaarwegbeheer 4 Overtredingen 5 Vaartuigafmetingen en snelheden 6 Speciale regels 8 Openbare aanlegplaatsen 8 Wachtplaatsen bruggen en sluizen 9 Stremmingen 9 Beheer bruggen en sluizen 9 Brugbediening op afstand 9 Bruglichten 10 Snelheid op de vaarwateren 11 Snelle motorboten 12 Het vaarbewijs 13 Leeftijd van de bestuurder 14 Verzekering 14 Voorrangsregels 14 Zwemmen in open water 15 Alcohol 15 Zendapparatuur 15 Sportvisserij in het binnenwater 16 Milieuregels en water 7 Milieu 17 Vuilwater inzameling 17 Hoe om te gaan met uw afval? 17 Stoor de natuur zo min mogelijk 18 De Vecht 18 Amsterdam-Rijnkanaal 20 Tips bij het oversteken van het Amsterdam-Rijnkanaal 20 Verkeersborden langs het water 22 Hoe te handelen in noodsituaties 23

4 Inleiding Welkom in het mooie waterrijke gebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. In het gebied vindt u historische rivieren zoals de Vecht, Kromme Mijdrecht en bijzondere kunstwerken, zoals de Groote Zeesluis in Muiden. In deze brochure leest u de belangrijkste afspraken en regels die gelden op het water. Naast het Binnenvaart Politie Reglement dat u aan boord dient te hebben, kunt u deze brochure bewaren als naslagwerk. Hierin vindt u tevens handige adressen en telefoonnummers, de openingstijden van bruggen en sluizen en specifieke informatie over het gebied. Ook vindt u in het midden van deze brochure de vaarkaart met afmeervoorzieningen en maximum snelheden. Kortom: handige informatie om aan boord te hebben. Jaarlijks recreëren veel mensen op en aan het water. Als wij ons samen aan de regels houden, kunnen we nog lang genieten van dit unieke gebied. Namens de afdeling Handhaving wensen wij u veel vaarplezier toe!

5 Water en Recreatie Uitleg over Waternet Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, waterpeil en kwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied. AGV ziet ook toe op de naleving van verschillende wetgeving, zoals de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de eigen waterschapsverordening, de Keur. Waternet is de uitvoerende organisatie van AGV en werkt daarnaast voor gemeente Amsterdam op het gebied van drinkwater, riolering en ondiep grondwater. AGV heeft op het gebied van water twee verantwoordelijkheden. Voor alle wateren is AGV verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en voor de meeste vaarwegen is AGV tevens het nautisch bevoegd gezag en vaarwegbeheerder. In het hele werkgebied zorgt Waternet voor: riolering, schoonhouden en doorspoelen van de grachten (gemeente Amsterdam) zuivering van afvalwater schoon oppervlaktewater de bescherming van het beheersgebied tegen overstroming het juiste waterpeil in rivieren, meren, grachten en sloten de vaarweg zodanig in te richten, te beheren en te onderhouden dat deze bevaarbaar is voor schepen van de toegelaten klasse de veiligheid en het bevorderen van het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer het voorkomen en beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen. In deze folder vindt u onder andere informatie over de regels die op het water gelden. Wilt u nog meer weten over de regels op het water dan vindt u die in de scheepvaartverkeerswetgeving, het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en de Milieuwetgeving. Het BPR dient u aan boord te hebben (dit geldt niet voor een klein open schip tot 7 meter). Het BPR is onder andere opgenomen in de Wateralmanak Deel I, welke wordt uitgegeven door de ANWB. In de Wateralmanak deel II zijn onder andere de openingstijden van bruggen en sluizen, kenmerken van wateren en jachthavens, handige telefoonnummers en marifoonkanalen opgenomen. Let er wel op dat de informatie in deel II jaarlijks kan veranderen, het is aan te bevelen om voor aanvang van het seizoen dit deel te vervangen. 3

6 Meer informatie over de vaarwegen binnen het beheersgebied van Waternet vindt u op de website van Waternet. Achter in deze folder staan een aantal verwijzingen naar interessante en handige internetadressen. Vaarwegbeheer De onderhoudstaak van de vaarwegbeheerder (technisch vaarwegbeheer) bestaat met name uit het handhaven van het profiel van de vaarweg (diepte, breedte door baggeren), het vrijhouden van de vaargeul (voorwerpen en vuil verwijderen) en het beschermen van de oevers tegen golfslag (afdoende beschoeiing). Ten aanzien van de veiligheid, het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer en de bescherming van de oevers zijn door het hoogheemraadschap een aantal verkeersbesluiten genomen. De belangrijkste hiervan zijn: vaststelling van de maximum snelheid op deze vaarwegen. (kleine en kwetsbare vaarwegen 6 km, grotere vaarwegen 9 kilometer per uur) vaststelling van de maximale breedte/lengte/diepgang van schepen voor een bepaalde vaarweg vaststelling openbare aanlegplaatsen voor alle vaarwegen Voor het nautisch toezicht op de vaarwegen (scheepvaartverkeerswetgeving, BPR en milieuwetgeving) heeft Waternet toezichthoudende ambtenaren in dienst die buitengewoon opsporingsambtenaar zijn. Voor dit toezicht en de andere handhavingstaken beschikt Waternet over duidelijk herkenbare surveillancevaartuigen.

7 De handhavingstaken op het water van Waternet zijn: toezicht en controle op de scheepvaartverkeerswetgeving toezicht en controle op de besluiten van AGV toezicht en controle op de milieuwetgeving op de vaarwegen toezicht en controle van evenementen op en aan vaarwegen assistentieverlening bij calamiteiten signalering van onderhoudsproblemen van vaarwegen en waterkeringen Waternet werkt bij het toezichthouden samen met Recreatie Midden-Nederland, Politie en overige handhavende instanties. Overtredingen Zeker in het zomerseizoen controleert Waternet bijna dagelijks op overtredingen. Bij overtredingen kunt u bijvoorbeeld denken aan het storten of lozen van afval, te snel varen of het onjuist afmeren. Op overtredingen staan hoge boetes, zoals; Geen man-overboord-knop gebruiken in snelle motorboot e 150,- Geen reddingsvest(en) onder handbereik in snelle motorboot e 30,- tot 6 km/u e 60,- 6 tot 15 km/u e 90,- Snelheidoverschrijding 15 tot 25 km/u e 130,- meer dan 25 km/u wordt bepaald door de OvJ** Als schipper varen met een snelle motorboot zonder vaarbewijs e 360,- Door rood licht varen bij brug of sluis e 150,- Met een schip ligplaatsverbod negeren e 90,- Een snelheidswedstrijd met motorboten houden wordt bepaald door de OvJ** Onnodig hoge hekgolven veroorzaken wordt bepaald door de OvJ** Transactiebedragen Wvo zoals het weggooien van afval in water e 90,- * Tarieven per 01 juli 2008 ** Officier van Justitie van het Openbaar ministerie Om de vaarweg in goede staat te houden heeft Waternet de hulp nodig van de recreanten en de beroepsvaart. Door gedrag- en milieuregels na te leven blijven de vaarwegen in goede staat en kan iedereen hier nog lang van genieten.

8 Vaartuigafmetingen en snelheden Maximale vaartuigafmetingen en snelheden voor de vaarwegen die openbaar toe- gankelijk zijn voor motorvaartuigen Naam vaarweg Maximale diepgang (m) vaartuigen Maximale lengte (m) vaartuigen Maximale breedte (m) vaartuigen Maximum snelheid (km/u) Angstel (noordelijk deel) 1, ,2 6 Angstel (zuidelijk deel) 1, ,5 9 Bijleveld (noordelijk deel) 1, ,6 6 Bijleveld (zuidelijk deel) 1, ,2 6 Bullewijk 1, ,5 9 Diem (ten westen van het Amsterdam Rijnkanaal) 0, ,2 6 Gaasp 2, ,5 9 Geer 1, ,6 6 Nauwe Gein 0, ,6 6 Gein 1, ,2 6 Geuzensloot-buiten (oostelijk deel) 1, ,5 9 s-gravelandse Vaart (Vecht - Hilv. Kanaal) 1, ,0 6 Groote Heycop, Kerkvaart voortzetting Groote Heycop 1, ,6 6 Heinoomsvaart (overig noordelijk deel) 1, ,2 6 Heinoomsvaart (zuidwestelijk) 1, ,6 6 Holendrecht 1, ,0 6 Karnemelksloot 1, ,0 6 Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht) 1, ,2 6 Kromme Mijdrecht 2, ,6 9 Muidertrekvaart 1, ,0 6 Naarder Vestinggrachten 1, ,0 6 Naardertrekvaart 1, ,0 6 Nieuwe Wetering (Westelijk deel) 1, ,5 9 Nieuwe Wetering (Oostelijk deel) 1, ,2 6 Oude Waver 1, ,2 6 Ringvaart Groot Mijdrecht 1, ,2 6 Smalweesp 2, ,5 6

9 Naam vaarweg Maximale diepgang (m) vaartuigen Maximale lengte (m) vaartuigen Maximale breedte (m) vaartuigen Maximum snelheid (km/u) Vecht (Muiden - Sluis t Hemeltje) 2, ,5 9 tot park Vechtoevers Vecht ( t Hemeltje Mijndense Sluis) 1, ,5 6 Vecht (Mijndense Sluis Weerdsluis) 1, ,5 6 Vecht ( t Hemeltje Weerdsluis)* 1, ,6 6 Waver 1, ,6 6 Weespertrekvaart 2, ,5 9 Winkel 1, ,6 6 Kunstwerk Groote Zeesluis in de Vecht te Muiden: Oostsluis Kunstwerk Groote Zeesluis in de Vecht te Muiden: Middensluis 2,10 1,95 1, < 6,50 6,50 7,0 7,0 7,50 2, ,30 * Dit betreft schepen die een diepgang hebben van minder dan 1,3 meter. Hierbij is in overweging genomen dat schepen met een geringe diepgang aanzienlijk minder opwerveling van slib en golfslag en daarmee potentieel minder schade aan de ecologische kwaliteit veroorzaken. Incidenteel kunnen ontheffingen op de toegestane maximale afmetingen per vaarweg aangevraagd worden. Hierbij kijkt Waternet namens AGV of er zwaarwegende redenen zijn om deze te verlenen. Met ontheffingen op de maximaal toegestane diepgang wordt zéér terughoudend omgegaan. 7

10 Speciale regels Waternet hecht grote waarde aan behoud en herstel van het natuurlijke landschap. Op de vaarwegen die Waternet beheert, gelden daarom enkele speciale regels: Gebruik uw veiligheidsmiddelen. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) van Waternet controleren onder andere op het gebruik van uw Man-overboord-knop. Indien u uw evenwicht verliest en u stoot tegen uw gashandel dan wordt uw schip een ongeleid projectiel en kan desastreuze schade veroorzaken. Het niet gebruiken van deze voorziening in een snelle motorboot met open stuurstand kan u een boete van e 150,- opleveren. Houdt u aan de maximumsnelheid. De maximum snelheid is in het gehele gebied duidelijk met behulp van borden aangegeven. U mag alleen afmeren op de plaatsen die daartoe zijn aangewezen. Veroorzaak geen files: passeer een brug vlot, maar niet sneller dan toegestaan is. Gooi geen afval in het water. Veroorzaak geen hinderlijke golfslag of andere overlast (artikel 6.20 BPR). Openbare aanlegplaatsen Waar afmeren maximaal 3 x 24 uur is toegestaan, geldt de bepaling dat na verlaten van deze aanlegplaats het verboden is binnen 3 x 24 uur terug te keren op deze aanlegplaats.

11 Wachtplaatsen bruggen en sluizen Afmeren op deze plaatsen is alleen toegestaan ten behoeve van de eerst volgende brug- en sluisbediening of buiten de bedieningstijden. Er moet dan wel op een zodanige manier worden afgemeerd dat het overige (doorvarende) scheepvaartverkeer niet wordt gehinderd. Stremmingen Bij een calamiteit of bij werkzaamheden op en langs vaarwegen kunnen stremmingen voor het scheepvaartverkeer optreden. Deze worden doorgaans met borden ter plaatse aangeduid. Raadpleeg teletekst pagina 721 voor een actueel overzicht van de stremmingen of kijk op Beheer bruggen en sluizen Waternet beheert en coördineert veel bruggen en sluizen. Spoedeisende zaken voor Waternet en calamiteiten zoals olievervuiling e.d. kunt u melden op telefoonnummer (24-uurs dienst). Brugbediening op afstand Waternet beschikt sinds 2002 over brugbediening op afstand waarmee diverse bruggen op afstand kunnen worden bediend. Vanuit de centrale in Weesp opent en sluit Waternet diverse bruggen in Nigtevecht, Nieuwersluis, Vreeland, Loenen a/d Vecht, Eembrugge en Driemond.

12 Bruglichten Op bijna alle bruggen en sluizen treft u doorvaartlichten aan. Voor gedetailleerde informatie over de betekenis van deze doorvaartlichten kunt u het binnenvaartpolitie- reglement (BPR) raadplegen. Let op! wanneer een brug geopend wordt en de lichten staan zijn aan uw kant op rood dan betekent dat, dat doorvaart voor u verboden is! Doorvaart verboden Doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk Doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk Doorvaart gesloten brug toegestaan voor tegenliggende vaart verboden Doorvaart verboden, wordt aanstonds toegestaan 10

13 Groene flikkerlichten Doorvaart verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk is Doorvaart toegestaan Doorvaart toegestaan, brug is onbewaakt, tegenvaart is mogelijk! Snelheid op de vaarwateren Op de vaarwateren is Waternet druk bezig met het behoud en herstel van het natuurlijke landschap door bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. In het algemeen geldt voor de wat smallere vaarwegen een maximum snelheid van 6 kilometer per uur. Dit is nodig om de natuur en met name ook de oevers te beschermen tegen hinderlijke zuiging en golfslag en overlast voor aanwonenden te voorkomen. Deze snelheidsbeperkingen zijn duidelijk aangegeven door borden. 11

14 De opsporingsambtenaren van Waternet zijn bevoegd op basis van geschatte snelheid een proces-verbaal op te maken van overschrijding van de maximumsnelheid. In het zomerseizoen worden door de opsporingsambtenaren regelmatig snelheidscontroles gehouden waarbij tevens gebruikt gemaakt wordt van een lasergun. Snelle motorboten Een schip met een lengte van minder dan 20 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken is een snelle motorboot. Let op! Het is niet het aantal pk s wat bepaald of het een snelle motorboot is maar de combinatie boot en pk s is bepalend. Zelfs een klein rubberbootje met daarin een volwassen persoon en een 5 pk buitenboordmotortje kan al een snelle motorboot zijn! De hoogte van de boete voor het varen zonder geldig klein vaarbewijs bedraagt e 360,-! Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals aangegeven in km/uur! 12

15 Het vaarbewijs In Nederland is voor het varen met grotere schepen of snelle motorboten een vaarbewijs nodig. Er is onderscheid gemaakt tussen een groot en een klein vaarbewijs. Hieronder kunt u in schema terugvinden wanneer u een klein of een groot vaarbewijs nodig heeft: Klein vaarbewijs Groot vaarbewijs Een schip dat langer is dan 15 meter en niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. Een schip dat tussen de 15 en 20 meter lang is en bedrijfsmatig wordt gebruikt of gebruikt kán worden. Een sleep of duwboot. Een schip met een lengte minder dan 15 meter, maar die sneller kan varen dan 20 km per uur. Het schip is langer dan 20 meter en deze wordt voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt. Het schip wordt gebruikt voor het vervoer van 12 mensen of meer op een bedrijfsmatige wijze. Een schip dat gebruikt wordt om een ander schip langer dan 20 meter te slepen, duwen of daaraan vast te maken. Het door de ANWB afgegeven klein vaarbewijs I wordt in Nederland erkend voor het varen met een pleziervaartuig op de binnenwater, uitgezonderd de Wester- en Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief IJmeer en Markermeer ten westen van de Hollandsebrug), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Het kleinvaarbewijs II wordt erkend voor het varen met een pleziervaartuig op alle binnenwateren. De schipper moet indien vereist het vaarbewijs bij controle aan boord kunnen tonen. Voor snelle motorboten is bovendien voorgeschreven: een reddingsvest voor elk der opvarenden. Dit reddingsvest moet binnen handbereik zijn. De bestuurder die zijn boot staande bestuurt moet een reddingsvest dragen. Dit geldt niet voor binnenbesturing! een technische inrichting die bij onderbreking de motor stopt. ( Man overboord knop ). Geldt niet voor binnenbesturing! een deugdelijke brandblusser een deugdelijke stuurinrichting een deugdelijke geluiddempende inrichting voor de afvoer van afgewerkte gassen (uitlaat) Bovendien wordt aanbevolen: een anker met voldoende lijn en/of ketting, EHBO-middelen, peddels of riemen, reddingsboei, gereedschap, waterdichte lantaarn, enz. 13

16 Leeftijd van de bestuurder Wie een pleziervaartuig besturen wil moet bekwaam zijn en een minimumleeftijd bezitten. Dit is voor een snelle motorboot 18 jaar (boete bij overtreding e 130,-) en voor alle andere schepen 16 jaar (boete bij overtreding e 130,-). Er zijn echter uitzonderingen, voor open motorboten korter dan 7 meter met een maximumsnelheid van 13 km per uur is het minimaal 12 jaar. Voor het sturen van zeilboten korter dan 7 meter en roeiboten door spierkracht voortbewogen is er geen minimumleeftijd. Verzekering Het is aan te bevelen een WA-verzekering of all-riskverzekering af te sluiten. Voor snelle motorboten is op sommige wateren een WA-verzekering verplicht. Voorrangsregels 14 Sinds de wijziging van het BPR op 1 december 2004 is klein wijkt voor groot niet meer de hoofdregel in het reglement. Kleine schepen krijgen wat meer ruimte en bescherming. Zie voor de laatste wijzigingen de 17e druk november 2004 van het BPR.

17 Zwemmen in open water Wij raden u aan om alleen te zwemmen bij officiële zwemgelegenheden. Deze recreatiegebieden worden regelmatig gecontroleerd op waterkwaliteit en voldoen aan het voorzieningenniveau voor een zwemgelegenheid. Zwemmen in open water is altijd voor eigen risico. Zwemmers moeten voldoende afstand houden van een varend schip en het is verboden te zwemmen bij een brug, sluis of stuw; in vaargeulen of routes van veerponten; in havens en haveningangen en bij meergelegenheden. Bij overtreding van dit verbod kan een boete van e 90,- worden opgelegd. Informatie over de zwemwaterkwaliteit is beschikbaar bij de betreffende provincie. Alcohol Op het water gelden ook regels voor het gebruik van alcohol. Te vaak wordt het gebruik van alcohol op het water onderschat. Ook in de pleziervaart, vooral bij snelle motorboten, is bekwaam en snel reageren zeer belangrijk. Bij de komst aan boord wordt echter vaak aan de inhoud van de koelkast meer aandacht geschonken dan aan de veiligheidsuitrusting. Het maximaal toegestane alcoholpromillage op het water is 0.8 promille. Zendapparatuur De vergunning moet aan boord zijn en de gebruiker moet in het bezit zijn van een bedieningscertificaat. Elke marifoon die op de binnenwateren gebruikt wordt moet zijn voorzien van ATIS (automatische zenderidentificatie). Met ingang van 2008 heeft het Ministerie van Economische Zaken de Marifoonvergunning (leges) voor de pleziervaart afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een éénmalige aanmelding bij het Agentschap Telecom. Er bestaat geen algemene uitrustingsplicht van marifoon voor de pleziervaart. Bij gebruik van radar, zowel bij goed als bij slecht zicht, mag men alleen varen als het schip is uitgerust met een marifoon, voorzien van ATIS en met vergunning. Nieuw! Vanaf 22 juli 2005 is het toegestaan draagbare marifoons (portofoons) aan boord van plezierjachten te gebruiken. Voor het gebruik gelden dezelfde voorwaarden als voor een normale marifoon. Dus er moet een vergunning zijn, een Basiscertificaat Marifonie, Atis enz. 15

18 Sportvisserij in het binnenwater Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke hengelaar een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een vergunning beschikbaar stelt. De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de vergunning, waarmee u kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) staan vermeld. Vergunningen zijn meestal te verkrijgen bij hengelsportverenigingen en hengelsportzaken. 16

19 Milieuregels en water Milieu Het milieu zit in alles om ons heen, in de lucht, op het land en in het water. Om de waterkwaliteit te beschermen en plant en dier in de omgeving van water de ruimte te geven zijn verschillende wetten opgesteld. Ook op het gebied van milieu zijn er dus enkele gedragsregels waar u zich aan moet houden. Vuilwater inzameling Nederland is een geweldig watersportland. Schoon oppervlaktewater, waarin veilig gerecreëerd kan worden, is daarbij van groot belang. De grootste vervuilers van het oppervlaktewater zijn de afgelopen decennia verdwenen. Nu is het tijd om ook de kleine lozingen te beperken. Daaronder vallen de lozingen van recreatievaartuigen. Vanwege de gezondheid van zwemmers en surfers, duurzame waterkwaliteit en de verplichting om aan Europese regelgeving te voldoen, is het vanaf 1 januari 2009 verboden om toiletwater te lozen. Er zijn verschillende manieren om toiletlozingen te voorkomen, bijvoorbeeld door het toiletwater op te vangen in een vuilwatertank of een mobiel toilet en deze op de daarvoor bestemde afgiftepunten in jachthavens te legen. Dit worden servicepunten genoemd. De komende jaren zal het aantal servicepunten snel toenemen, zodat het eenvoudiger wordt deze lozingen te voorkomen. Hoe om te gaan met uw afval? Om de omgeving van het water schoon te houden, hebben wij uw hulp nodig. Deponeer overgebleven voedselresten en papier in daarvoor bestemde bakken of containers. Neem het afval mee naar huis of terug mee op de boot en stort het dan in uw jachthaven in een daarvoor bestemde afvalcontainer. Bij chemisch afval, zoals afgewerkte olie, bilgewater, smeermiddelen en dergelijke, is het belang nog groter dat u het netjes opruimt. Deze stoffen kunnen natuur en dier ernstige schade toebrengen. Bij jachthavens en campings zijn er meestal wel ontvangstmogelijkheden voor chemisch afval. 17

20 Stoor de natuur zo min mogelijk Recreëren in een rustige en natuurlijke omgeving wordt steeds populairder. Het wordt hierdoor niet alleen drukker in recreatie- en natuurgebieden, maar ook de overlast voor dier en natuur kan daardoor groter worden. Kunt u rekening houden met het volgende? Bij te snel varen kan de oever aangetast worden en worden waterdieren verstoord. Als u zich aan de maximum snelheid houdt beperkt u de overlast voor oever, mens en dier. Meer alleen af op plaatsen die hiervoor geschikt zijn, steigers en dergelijke. Rietkragen, oeverplanten of grasland zijn in de omgeving van water vaak broedgebieden van vogels en reptielen. Wij adviseren u daarom om deze groene oevers voorbij te varen. Waternet controleert streng op het verkeerd afmeren, op deze overtredingen staan hoge boete s. De Vecht Verreweg de meest bekende vaarweg in ons beheersgebied is de rivier de Vecht. De Vecht loopt vanaf Utrecht naar Muiden om daar in het IJmeer uit te monden. Het is een belangrijke en voor velen favoriete route, zowel over het water als er langs, bijvoorbeeld op de fiets. De Vecht was in de Gouden Eeuw al een populaire verblijfsplek, getuige de vele mooie buitenplaatsen. De laatste jaren is door het consortium Restauratieplan Vecht hard gewerkt om de Vecht weer in oude luister en natuurlijke staat te herstellen. Op vele plaatsen krijgt de natuur weer een kans. De eerste tekenen van natuurlijk herstel zijn al te zien: de vogels broeden weer in de rietkragen en de oorspronkelijke begroeiing keert weer terug, ook de helderheid van het water neemt weer toe. 18 De Vecht wordt in het recreatieseizoen druk bevaren door de recreatievaart. Op de Vecht vinden gemiddeld zo n scheepsbewegingen per jaar plaats. Beroepsmatige vrachtvaart vindt eigenlijk alleen nog plaats tussen Muiden en Hilversum. Wel varen er op het hele traject diverse partyschepen.

21 Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de maximumsnelheid voor de scheepvaart op de Vecht vastgesteld op 9 kilometer per uur (gedeelte tussen Muiden en Nederhorst den Berg) en 6 kilometer per uur (gedeelte tussen Nederhorst den Berg en Utrecht). Voor veel schepen geldt dat zij geen snelheidsmeter hebben (geen verplichting). Langs de Vecht zijn snelheid meettrajecten opgesteld; deze zijn aangegeven met borden op de oever. Schippers kunnen met de borden hun eigen snelheid bepalen. Een meettraject is 500 meter lang; aan weerszijde staat op de oever een bord met de volgende tekst: SNELHEID GESCHWINDIGKEIT / SPEED MEETRAJECT LENGTE 500 METER 5.00 MIN = 6 KM/U 3.24 N.MILE/H Als u dus vijf minuten doet over dit traject, dan heeft u 6 km/u gevaren. Doet u drie en halve minuut over dit traject, dan heeft u 9 km/u gevaren, dus 3 km/u te hard als u maar 6 km/u mag varen! In Maarssen, tussen de verbindingen van de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal richting Maarssen, ligt het eerste meettraject. In dat gebied is de maximumsnelheid 6 km/u. In Nigtevecht, ter hoogte van de kaasboerderij De Wilgen, ligt het tweede meettraject. In dat gebied is de maximumsnelheid eveneens 6 km/u. Tussen Muiden en Weesp ligt het derde meettraject. De maximumsnelheid in dat gebied is 9 km/u. Let op! Van 2008 tot 2015 wordt er groot onderhoud uitgevoerd op en aan de Vecht. Er wordt gebaggerd, onderhoud gepleegd aan en aanleg van, natuurvriendelijke oevers en de aanleg van riolering. Let u dus op de ter plaatse aangegeven aanwijzingen v.w.b. hinderlijke golfbeweging, doorvaartmogelijkheden en vaarsnelheden. 19

22 Amsterdam-Rijnkanaal Tussen de watersportgebieden Vinkeveen en Loosdrecht ligt het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is voor wat betreft de beroepsvaart een van de drukste kanalen. Ook de recreatievaart maakt veelvuldig gebruik van dit kanaal. Door de combinatie van drukke en vrij snel varende beroepsvaart in combinatie met de afgedamde oevers kunnen golfpatronen ontstaan die voor de recreatievaart problemen opleveren. Zo kunnen bijvoorbeeld motorstoringen optreden door opgewoeld vuil in de brandstoftank. Hieronder een aantal adviezen als u gebruik maakt van het Amsterdam-Rijnkanaal. Zorg dat u als schipper voldoende ervaring heeft in het varen in combinatie met beroepsvaart Zorg dat uw vaartuig en motor in optimale conditie verkeert, denk hierbij aan schone brandstoffilters en een goed gevulde brandstoftank. Bij pech kunt u namelijk op zeer weinig plaatsen veilig afmeren Zorg dat alles aan boord zoveel mogelijk zeevast staat Houdt op het kanaal stuurboordswal Zorg voor goedwerkende navigatieverlichting en een radarreflector Zorg voor voldoende en goede meertrossen Zorg voor voldoende uitzicht rondom Kijk frequent achterom. Meestal zit het grootste gevaar in het van achteren naderende scheepvaartverkeer, de beroepsvaart vaart vaak sneller dan een motorjacht kan varen. Beroepsschippers kunnen vaak niet waarnemen wat vlak voor hen vaart door een dode hoek van honderden meters aan de voorzijde van hun schip Zorg dat er voldoende reddingsmiddelen aan boord zijn Maak bij slechte weersomstandigheden en duisternis alleen gebruik van het Amsterdam-Rijnkanaal als u beschikt over een goed werkende radar Afmeren wordt sterk afgeraden aan de oevers of in de kommen van het kanaal, door golfslag kunnen hierbij namelijk gevaarlijke situaties ontstaan Laat duidelijk zien wat uw bedoeling is en dat u andere scheepvaart heeft gezien Tips bij het oversteken van het Amsterdam-Rijnkanaal Neem de tijd als u het Amsterdam-Rijnkanaal oversteekt. Bij de oversteek met het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) heeft u snel last van golfslag en zuiging welke door het scheepvaartverkeer kan worden veroorzaakt. 20

23 Houd er rekening mee dat uw schip voor de beroepsvaart op het radar niet zichtbaar is als u dichtbij of onder een brug vaart. Bruggen veroorzaken een slecht beeld op de radar. Gecombineerd met de dode hoek van het binnenvaartschip, kan dat voor de binnenvaartschipper problemen opleveren. Hoe steekt u het Amsterdam-Rijnkanaal veilig over: Wanneer u vanuit een zijwater het Amsterdam-Rijnkanaal kruist, vaar rustig stuurboord uit het ARK op en vaar aan stuurboordwal een stukje met de vaarrichting op het ARK mee. Heeft u voldoende overzicht en is het veilig om over te steken, dan steekt u het kanaal haaks over. U kunt nu weer aan stuurboordwal met de vaarrichting meevaren. Doe dit vooral met gematigde snelheid. Het beroepsschip is sneller bij u dan u denkt. U kunt met beperkte snelheid immers nog stoppen. De maximum snelheid op het Amsterdam-Rijnkanaal is 18 kilometer per uur. Bedenk wel dat ook bij geringere snelheden uw schip hinderlijke waterbewegingen voor anderen op kan leveren. 21

24 Verkeersborden langs het water 7 Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals aangegeven in km/uur Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst Verplichting bijzonder op te letten In-, uit- of doorvaren verboden Niet-vrijvarende veerpont Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst VHF 18 Marifoonkanaal voor nautische informatie, bijvoorbeeld: kanaal 18 22

25 Hoe te handelen in noodsituaties Bij gevaar en ongevallen is een ieder verplicht, rekeninghoudend met zijn eigen mogelijkheden, hulp te verlenen. Handel snel en doelgericht, voorkom paniek! Brand voorkomen is beter dan blussen elke brand, ook de kleinste, direct energiek met alle beschikbare middelen bestrijden zuurstoftoevoer afsluiten brandstoftoevoer afsluiten let altijd op de bereikbaarheid van de brandblusmiddelen nooit met water blussen op een vloeistofbrand! Averij direct vaststellen of personen letsel hebben opgelopen eerste hulp verlenen eventueel noodsignalen geven anderen op de noodsituatie attent maken reddingsvesten aantrekken en andere reddingsmiddelen gereed houden hulp aanvragen bij gezonken schip de plaats markeren, bijvoorbeeld met een boei autoriteiten inlichten U maakt het hulpverleners gemakkelijker als u kunt aangeven welke hulp u nodig heeft en wat de omvang van de schade is. Ook uw positie is voor hen erg belangrijk. Kapseizen blijf bij de omgeslagen boot kijk uit naar de overige bemanningsleden vermijd onnodige krachtsinspanning (onderkoeling) bied hulp aan anderen roep om hulp en probeer de aandacht van anderen te trekken geef indien mogelijk noodsignalen Man over boord reddingsmiddelen werpen direct een uitkijk opstellen man over boord manoeuvre uitvoeren. Oefen deze bij mooi weer in zwemkleding positie vaststellen 23

26 overige schepen op de situatie attenderen per marifoon om hulp vragen Voor spoedeisende zaken zoals waterverontreiniging, overlast door te snel varen en andere calamiteiten kunt u contact opnemen met Waternet. Telefoonnummer (24-uurs dienst). Wij wensen u een prettig en veilig verblijf op onze wateren! 24

27

28

29

30 Internetlinks pagina 726 scheepvaartberichten pagina 710 weerwaarschuwingen pagina 725 zwemwaterkwaliteit Colofon Dit is een uitgave van Waternet. Adres Korte Ouderkerkerdijk 7 Postbus GJ Amsterdam, T F Deze folder geeft de wettelijke regels eenvoudig weer. Bij twijfel is de officiële tekst van de wet en/of verordening doorslaggevend. juni 2008

Spelregels voor een veilige snelle vaart

Spelregels voor een veilige snelle vaart Spelregels voor een veilige snelle vaart Voor het verkeer op het water gelden regels. Elke schipper moet ze kennen, zodat hij zelf goed vaart en weet wat andere schippers doen. Regels zijn nodig om het

Nadere informatie

Spelregels voor een veilige snelle vaart

Spelregels voor een veilige snelle vaart Spelregels voor een veilige snelle vaart Voor het verkeer op het water gelden regels. Elke schipper moet ze kennen, zodat hij zelf goed vaart en weet wat andere schippers doen. Regels zijn nodig om het

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Houd plezier in de vaart!

Houd plezier in de vaart! Houd plezier in de vaart! Regels en tips voor veilige recreatievaart 1 2 Trossen los, lekker varen Net als op de weg gelden ook op de vaarweg verkeersregels. Rijkswaterstaat zet in deze brochure de belangrijkste

Nadere informatie

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Aan Onderwerp Bouw Brugbouw in de N-236 over de Vecht te Weeso Bijlagen :1 1.Bordenplan (BPR) Nautisch advies Contactpersoon G. Kroon Doorkiesnummer Locatie : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Nautisch vaarwegbeheerder:

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken)

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) of of A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor A.2 Voorbijlopen

Nadere informatie

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen.

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen. H3 PR 3.1 Het innenvaartpolitiereglement Voordat we het water op kunnen moeten we goed weten wanneer je wel of geen voorrang hebt. Daarvoor bestaat het innenvaartpolitiereglement. Wanneer je de regels

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Lichten & Seinen. Antwoord. Antwoord. Verkeerstekens. Verkeerstekens. In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1)

Lichten & Seinen. Antwoord. Antwoord. Verkeerstekens. Verkeerstekens. In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1) In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1) Buitengebruik gestelde gedeelten van de vaarweg (Bordnr. A.1a) Geldt niet voor een klein schip zonder motor. Voorbijlopen verboden (Bordnr. A.2) Verboden ligplaats

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

Waterwaaier. Tips voor samen veilig varen

Waterwaaier. Tips voor samen veilig varen Waterwaaier Tips voor samen veilig varen Inhoudsopgave Toezicht op het water 3 Binnenvaartpolitiereglement 5 Geluidsseinen 6 Verkeers- en gedragsregels op het water 7 Tips voor de recreatievaart 9 Stuurboordwalverplichting

Nadere informatie

WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie

WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie 2 INHOUDSOPGAVE Watersport in Flevoland doe je zo 5 Wat te doen bij brug of sluis 7 Openingstijden bruggen en sluizen 9 Tips en gedragsregels voor op

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Zwemvereniging Het Y Amsterdam Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Datum 20 april 2015 Casecode W-15.01011 Kenmerk 15.046466 Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-2 varen met gemotoriseerde schepen

Nadere informatie

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden Waternet sector TOP Weesperpoortsluis in Muiden Datum 29 september 2016 Casecode W-16.02122 Kenmerk 16.081112 Ontheffing Binnenvaart-politiereglement voor het stremmen van de scheepvaart bij het vernieuwen

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen Betonning Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Laterale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren Geeft

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel Swim Bike Run Events B.V. triatlon Ouder-Amstel Datum 15 mei 2015 Casecode W-15.01207 Kenmerk 15.057420 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement tijdelijke stremming scheepvaart Bullewijk, Waver en Oude

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME De schipper van elk deelnemend schip zal zich onderwerpen aan

Nadere informatie

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Vergunningen langs de Vecht Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Als u een steiger wilt aanbrengen in de Vecht, een vaartuig wilt afmeren of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen langs de oever dan moet u

Nadere informatie

Examen November 2007

Examen November 2007 Examen November 2007 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2007. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

voor het gemotoriseerd varen op de Ouderkerkerplas bij het sportevenement Spierathlon op 10 juni 2017 en in 2018 t/m 2021

voor het gemotoriseerd varen op de Ouderkerkerplas bij het sportevenement Spierathlon op 10 juni 2017 en in 2018 t/m 2021 Stichting Spieren voor Spieren Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel Datum 11 mei 2017 Casecode W-17.01120 Kenmerk 17.083140 Ontheffing Verkeersbesluit AGV-2 voor het gemotoriseerd varen op de Ouderkerkerplas

Nadere informatie

Verkeersbesluit D /

Verkeersbesluit D / 1 Inleiding Op 4 maart 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een verkeersbesluit op basis van de Scheepvaartverkeerswet voor het plaatsen van BPR (Binnenvaart Politiereglement) bebording langs de

Nadere informatie

Bedieningstijden Periode Ma t/m Vr. Zaterdag Zon- en feestdagen. Nadere plaatsaanduiding. Bedieningsplichtige. Volg nr. Naam en/of soort kunstwerk

Bedieningstijden Periode Ma t/m Vr. Zaterdag Zon- en feestdagen. Nadere plaatsaanduiding. Bedieningsplichtige. Volg nr. Naam en/of soort kunstwerk Overzicht per 1 juni 2014 van de bediingstijd voor brugg andere in de vaarweg die onder toezicht staan van de provincie Utrecht. Aan dit overzicht kunn ge recht word ontled. Volg nr. Naam /of soort Nadere

Nadere informatie

Route 1. De plaatsen waar je o.a. doorheen komt: Alphen aan den Rijn. Oudewater

Route 1. De plaatsen waar je o.a. doorheen komt: Alphen aan den Rijn. Oudewater Route 1 Gouda Breukelen Waddinxveen Maarssen Alphen aan den Rijn Utrecht Langeraar Nieuwegein Uithoorn Ysselstein Mijdrecht Montfoort Wilnis Oudewater Deze route begint in. Via diverse wateren door en

Nadere informatie

water sj Waternet sector Watersysteem Ontheffing Verkeersbesluït Vaarwegen AGV 2

water sj Waternet sector Watersysteem Ontheffing Verkeersbesluït Vaarwegen AGV 2 water sj Waternet sector Watersysteem diverse wateren in het beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Datum 21 juli 2016 Casecode W-16.01874 Kenmerk 16.067571 Ontheffing Verkeersbesluït

Nadere informatie

Examen Beperkt stuurbrevet

Examen Beperkt stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 Maart 2011. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10 vragen) geeft u

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

WATERPOLITIE 2012 GOOI EN VECHTSTREEK / FLEVOLAND G&V / FVL. Gooi en Vechtstreek

WATERPOLITIE 2012 GOOI EN VECHTSTREEK / FLEVOLAND G&V / FVL. Gooi en Vechtstreek WATERPOLITIE 2012 GOOI EN VECHTSTREEK / FLEVOLAND G&V / FVL Gooi en Vechtstreek De politie staat voor veiligheid. Ook op het water. Samen met diverse partners surveilleren we op het water en op de stranden.

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

Vaarbewijs 1. Verlichting

Vaarbewijs 1. Verlichting Vaarbewijs 1 Verlichting Kleine schepen Motorboot: Boordlichten Toplicht, tenminste 1 meter boven boordlichten Heklicht of Rondom schijnend licht i.p.v. apart toplicht en heklicht Kleine schepen Zeilboot:

Nadere informatie

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 40 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 1 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen: Hieronder staan de vragen van het Beperkt Stuurbrevet-examen

Nadere informatie

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren 1 De belangrijkste voorrangsregels op binnenwater Kleine schepen (tot 20 meter lengte) verlenen altijd voorrang aan grote schepen (langer dan 20 meter),

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643

Watervergunning. Datum 2 juni Zaaknummer 12643 Watervergunning Voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats op de locatie Prinses Beatrixstraat 23 in Bunnik Datum 2 juni 2017 Zaaknummer 12643 Poldermolen

Nadere informatie

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitieregelement. Smal Weesp en de Vecht in Weesp

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitieregelement. Smal Weesp en de Vecht in Weesp Volksfeesten Weesp Smal Weesp en de Vecht in Weesp Datum 2 augustus 2016 Casecode W-16.01822 Kenmerk 16.071658 Watervergunning en ontheffing Binnenvaartpolitieregelement Voor het Sluis & Bruggenfeest van

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

De Sneekerpoort anders bekeken

De Sneekerpoort anders bekeken KNMC/VNM, Meent 2a, 4141 AC Leerdam. Tel. 0345 62 31 00 www.knmc.nl De Sneekerpoort anders bekeken 1 Toekomstvisie 2025 Wat doet Waternet Laagwater in de Waal Verhuisbericht De ambitie is om een visie

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Varen doe je samen! Op de Europese binnenwateren

Varen doe je samen! Op de Europese binnenwateren Varen doe je samen! Op de Europese binnenwateren 1 Houd plezier in de vaart! Varen is vrijheid. Los van het land. U kunt volop genieten van het water in heel Europa. De watersportmogelijkheden zijn legio.

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven!

Het schip dient uiterlijk om 13.00 uur terug te zijn in de haven! Rode route Nieuwegein, Utrecht (alleen voor schepen met een hoogte tot 2.85 mtr), Maarssen, Breukelen, Loosdrechtse Plassen, Weesp, Muiden-IJsselmeer (alleen met toestemming van Hatenboer Yachtcharter),

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 110 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Vragen 1-4 In

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Rechten en plichten van de kanoër op het Wad

Rechten en plichten van de kanoër op het Wad Rechten en plichten van de kanoër op het Wad Als kanoër heb je op het water te maken met wettelijke regels en andere voorschriften van overheden en beheerders van de watergebieden die je bevaart. Op het

Nadere informatie

KLPD - Dienst Waterpolitie. Vaarwijzer 2010. Waar watersporters in Nederland op moeten letten

KLPD - Dienst Waterpolitie. Vaarwijzer 2010. Waar watersporters in Nederland op moeten letten KLPD - Dienst Waterpolitie Vaarwijzer 2010 Waar watersporters in Nederland op moeten letten Waterpolitie Zeehavenpolitie De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Informatie boekje voor leden

Informatie boekje voor leden Informatie boekje voor leden Inhoud Welkom... 3 Over ons... 4 Het Bestuur... 5 Contributie... 6 De Haven... 6 Havenmeester Rottevalle... 6 Regels binnen en buiten de haven.... 8 Regels op het haventerrein....

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie Samen varen Beroeps- en pleziervaart in harmonie Door vlotte en veilige wateren Als schipper vaar je in Vlaanderen door vlotte en veilige wateren. Dat geldt zowel voor professionals als voor hobbyisten.

Nadere informatie

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Opleiding/Cursus Aantal dagen Kosten Klein vaarbewijs 1 (Start 09-02-10) 8 90 euro * Klein vaarbewijs 2 (Start 11-03-10) 8 90 euro * Marifoon Basis ** 4 50

Nadere informatie

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot Auszug aus der Bußgelddatei für den Wassersport in den Niederlanden (siehe auch www.vaarbewijzen.nl) Anm.: In blauer Farbe sinngemäße deutsche Übersetzung Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen

Nadere informatie

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM

PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM PLEZIERVAART VEILIG VAREN DOOR ROTTERDAM WELKOM IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Je vaart in Rotterdam als het ware op een snelweg voor de scheepvaart. Zee- en binnenvaartschepen varen veel sneller dan je denkt

Nadere informatie

Samen door de bocht(en) Editie

Samen door de bocht(en) Editie Samen door de bocht(en) Editie 2011-2012 Samen door de bocht(en) In de bochten bovenstrooms Nijmegen tot aan de Pannerdensche Kop breidt Rijkswaterstaat in overleg met het Watersportverbond en de Koninklijke

Nadere informatie

Regeling snelle motorboten Rijkswateren

Regeling snelle motorboten Rijkswateren Regeling snelle motorboten Rijkswateren Zuid-Holland en Zeeland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Uitgave 1996 M ' '"f '"' : De gewijzigde Regeling snelle motorboten

Nadere informatie

hebt tussen de 25 en 40 meter lengte. Je moet dan een Beperkt Groot Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs hebben.

hebt tussen de 25 en 40 meter lengte. Je moet dan een Beperkt Groot Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs hebben. Examens en vaarbewijzen Dit boek behandelt de stof die je moeten kennen om de examens Klein Vaarbewijs 1 en 2 te halen. Wie alleen het eerste examen haalt, krijgt een Klein Vaarbewijs 1, wie later of meteen

Nadere informatie

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep CONVENANT Samen veiilliig varen Roeiivereniigiingen en Riijjkswaterstaat Oost-Nederlland Doel Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers is het wenselijk om tussen Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart I. Afmetingen In afwijking van artikel 1 2 en van artikel 2 van het Bijzonder Reglement van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart

Nadere informatie

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 vraag 1) Zeilend met een vlet zie je recht vooruit een schip dat aan stuurboord twee boven elkaar gehesen groene ruiten voert en aan bakboord een rode bal. Je

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

Verklaring zeewaardigheid schip /zeevaardigheid schipper

Verklaring zeewaardigheid schip /zeevaardigheid schipper Naam: Polisnummer: Verklaring zeewaardigheid schip /zeevaardigheid schipper OM TE BEPALEN OF UW VAARTUIG VOLDOENDE ZEEWAARDIG IS EN U VOLDOENDE ZEEVAARDIG, DIENT U DE ONDERSTAANDE CHECKLIST IN TE VULLEN.

Nadere informatie

B C. knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal. 1 b

B C. knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal. 1 b A B C 21 22 23 24 25 26 27 28 knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal 1 b 2008 Voorwoord Voor u ligt een brochure in het kader van het project Varen doe je samen met de detailkaarten van de vaarwegknooppunten

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Boekje kwijt? Je kan hem ook terugvinden op onze website! www.scoutingwestvoorne.nl Speltakken > Zeeverkenners > CWO Zeilen Aftekenlijst voor het CWO 2 Diploma Praktijk Eisen: CWO

Nadere informatie

Examen CWO buitenboordmotor III

Examen CWO buitenboordmotor III Examen CWO buitenboordmotor III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Artikel 13.01. Verboden handelingen Behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit is het verboden op de

Nadere informatie

DEEL 1 - VRAGEN 1-20

DEEL 1 - VRAGEN 1-20 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel DEEL 1 - VRAGEN 1-20 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 4 mei 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Nadere informatie

2. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld.

2. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. 41 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 2 Opmerking: De vermelding "CEVNI" heeft betrekking op de Europese reglementering. De vermelding "SIGNI" heeft betrekking op de Europese voorschriften voor signalisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 17 mei 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

3. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

3. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 44 Examen mei 2013 Examenvragen stuurbrevet - 04 Mei 2013 Beperkt stuurbrevet Opmerking: De vermelding "CEVNI" heeft betrekking op de Europese reglementering. De vermelding "SIGNI" heeft betrekking op

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

BPR. Betonning. Instructie ZI BPR

BPR. Betonning. Instructie ZI BPR BPR Betonning Instructie ZI BPR Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren

Nadere informatie

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI):

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI): Examen Maart 2002 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 9 maart 2002. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

Een aantal bepalingen uit het Binnenvaart Politie Reglement * welke voor roeiers van belang kunnen zijn.

Een aantal bepalingen uit het Binnenvaart Politie Reglement * welke voor roeiers van belang kunnen zijn. Een aantal bepalingen uit het Binnenvaart Politie Reglement * welke voor roeiers van belang kunnen zijn. *) nb. In verband met de duidelijkheid is hier en daar de officiële tekst wat minder formeel gemaakt.

Nadere informatie

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Met het Watersport Certificaat kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u conform de Nederlandse wet- en regelgeving in Nederland op alle

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 5 mei 2012

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 5 mei 2012 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 5 mei 2012 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel staan

Nadere informatie

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam Als u iets in of langs water of

Nadere informatie

Nummer: 17UTP Van: - het Binnenvaartpolitiereglement (BPR); - de Algemene wet bestuursrecht; OVERWEGINGEN:

Nummer: 17UTP Van: - het Binnenvaartpolitiereglement (BPR); - de Algemene wet bestuursrecht; OVERWEGINGEN: Nummer: 17UTP01208 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal

Knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal 1 c Knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal ALMERE-BUITEN HAARLEM AMSTERDAM ALMERE-STAD ALMERE-HAVEN HARDERWIJK 24 25 HILVERSUM LEIDEN AMERSFOORT 26 VENINGEN 27 UTRECHT DELFT ZOETERMEER GOUDA 28 29 EDE DINGEN

Nadere informatie

Knooppunten vaarwegen Amsterdam-Rijnkanaal

Knooppunten vaarwegen Amsterdam-Rijnkanaal 1 c 2017 Knooppunten vaarwegen Amsterdam-Rijnkanaal ALMERE-BUITEN HAARLEM AMSTERDAM ALMERE-STAD ALMERE-HAVEN HARDERWIJK 24 25 HILVERSUM LEIDEN AMERSFOORT 26 VENINGEN 27 UTRECHT DELFT ZOETERMEER GOUDA 28

Nadere informatie

Examen November 2005

Examen November 2005 Examen November 2005 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 26 november 2005. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

ligplaatsen in Fryslân

ligplaatsen in Fryslân Meer dan 3.500 GRATIS ligplaatsen in Fryslân Aan de natuur en het behoud van ons fraaie Friese landschap hechten wij zeer veel waarde Gratis aanleggen midden in de natuur In Fryslân vindt u midden in de

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen

Verkeersbesluit Vaarwegen Verkeersbesluit Vaarwegen Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, overwegende dat; het dagelijks bestuur door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als bevoegd gezag in de zin van artikel 2,

Nadere informatie