WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie"

Transcriptie

1 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Watersport in Flevoland doe je zo 5 Wat te doen bij brug of sluis 7 Openingstijden bruggen en sluizen 9 Tips en gedragsregels voor op het water 11 Binnenvaart politiereglement 13 In nood op het water 15 Werk in uitvoering 17 Handige internetadressen en belangrijke telefoonnummers 19 Kaart vaarwegen provincie Flevoland 21 3

4 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO 4

5 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Voor de scheepvaart in onze provincie zijn in 2014 een paar essentiële zaken gewijzigd. Daarop willen wij u in deze brochure attent maken, want de provincie is verantwoordelijk voor 15 bruggen en sluizen in Flevoland en heeft oog voor uw veiligheid. Het gaat om: Nieuwe bedieningstijden voor alle 15 sluizen en beweegbare bruggen van de provincie Flevoland. Voortaan worden de bruggen en sluizen bediend van uur tot uur. De openingstijden op za en zon en feestdagen blijven nagenoeg gelijk (volledige tijden zie pagina 9). de sluizen en bruggen die nu op afstand worden bediend vanuit Lelystad. Dit betekent dat er geen sluis-/ brugwachter aanwezig is om u te helpen. De hulp komt via de omroepinstallatie op de bruggen en sluizen. Hoog verval sluizen: dat doe je zo Als u met uw boot of schip in en uit Flevoland vaart, dan is er een hoog verval in de sluis. Dit betekent dat u met uw vaartuig ongeveer 6 meter zakt of omhoog gaat. Daarbij is het goed om te weten wat u moet doen als u in onze sluizen ligt. Sla bijvoorbeeld de touwen om de glijstangen of glijtouwen heen, zodat ze meebewegen met het stijgen of zakken van het water in de sluis. In deze brochure vindt u zulke tips. Rekening houden met elkaar In deze nieuwe situatie vragen wij dan ook aan alle schippers, groot of klein, beroeps- of pleziervaart, om rekening met elkaar te houden. Iedereen moet immers aan de nieuwe situatie wennen en niet iedereen is even ervaren. Ook wij als provincie moeten wennen aan deze manier van werken. Watersporten Wij heten u van harte welkom op de Flevolandse wateren. Flevoland is een perfecte watersportprovincie. In de ruim negentigduizend hectare water die Flevoland rijk is, vindt u afwisselende vaargebieden met fraaie aanlegplaatsen, sfeervolle, moderne jachthavens en diverse mogelijkheden voor allerlei watersporten. Wij hopen dat u daar veel gebruik van gaat maken. Veel vaarplezier. Provincie Flevoland 5

6 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO 6

7 WAT TE DOEN BIJ BRUG OF SLUIS De bruggen en sluizen van de provincie Flevoland worden bediend op afstand vanuit het provinciehuis in Flevoland. Dit wordt gedaan met behulp van camera s. Via omroepinstallaties kunnen de bedieningsmedewerkers ook aanwijzingen geven. Dit is nieuw voor de provincie Flevoland anno Aanmelden Voor het passeren van een brug of sluis is aanmelden verplicht. Dit kan maximaal één uur van te voren via het telefoonnummer of via de drukknoppen bij de wachtplaatsen of via marifoon. Zorg er voor dat uw schip binnen het bereik van de camera s afmeert. Zo kan de bedieningsmedewerker zien of de aangemelde schepen, die de brug of sluis willen passeren, zijn gearriveerd. Let op: er is een hoog verval als u Flevoland in en uit vaart. U zakt of stijgt ongeveer 6 meter in een sluis. Voor de brug en sluis Sluit achteraan bij wachtende boten voor bruggen en sluizen en wacht uw beurt af. U wordt geschut op volgorde van aankomst. Zorg dat u uw schip binnen het bereik van de camera s afmeert. Zo kan de brugwachter zien of er schepen zijn die de brug willen passeren. Is er een marifoon aan boord, luister deze dan goed uit (uitluisterplicht) op het ter plaatse geldende marifoonkanaal. Vanaf 2015 heeft de provincie Flevoland ook weer een marifoon. Wanneer de lichten groen en rood geven, kunt u in de richting van de brug varen. Dit is het teken dat de brug spoedig open gaat. Wacht voor rood licht. Strijk bij drukke bruggen zo mogelijk de mast. Volg de aanwijzingen van de brug- en sluiswachters op. 7

8 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO In de brug of sluis Volg de aanwijzingen van de brug- en sluiswachters op. Sla de touwen om de glijstangen en/of glijtouwen heen, zodat deze meebewegen in de sluis met het stijgen of dalen van het water. Let op de stopstrepen in de sluis, blijf daar binnen. Lees artikel 6.24 t/m 6.28 van het BPR? Als je vóór de brug blijft lig je nog niet in de sluis Ga in de sluis om-en-om liggen: begin stuurboord en de volgende gaat bakboord liggen. Trossen vast? Schroef uit! Soms kan de brug-/ sluiswachter een groot schip voorrang geven. Dit doet hij of zij alleen als dat de veiligheid van iedereen ten goede komt. Houd met een klein schip in de sluis, zo mogelijk, enige afstand van een groot schip. Vaar bij een geopende brug vlot door. 8

9 OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe bedieningstijden voor alle vijftien sluizen en beweegbare bruggen van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten heeft dit besluit genomen. Dit betekent een verruiming van de openingstijden tot uur door de week in de zomerperiode. De openingstijden op zaterdag en zon- en feestdagen blijven gelijk. Ook worden de bruggen en sluizen vanaf dan op afstand bediend. De openingstijden worden met ingang van 1 januari 2014 Bedientijden in de zomerperiode 1 april 31 oktober Maandag tot en met vrijdag tot uur Zaterdag tot uur Zon- en feestdagen tot uur Bedientijden in de winterperiode 1 januari 31 maart en 1 november 31 december Maandag tot en met vrijdag tot uur Zaterdag tot uur Zon- en feestdagen Geen Uitzonderingen Een aantal bruggenen sluizen wordt op andere tijden bediend, omdat daar bijvoorbeeld meer verkeer op de weg is of omdat schoolkinderen van en naar school gaan tussen de middag. 1 Brug Marknessersluis in Marknesse dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen en uur en tussen en uur. met uitzondering van de schoolvakanties basisonderwijs. 2 De Vollenhoverbrug en de Elburgerbrug gaan tussen en uur maximaal twee keer open voor de scheepvaart. 3 Voor de Elburgerbrug geldt een beperkte bediening voor de scheepvaart bijvoorbeeld bij een evenement als Lowlands. Het gaat hier niet om vaste tijden; wel om een tijdelijke instructie voor de brugwachters om de brug zo te bedienen dat het wegverkeer goed door kan bij deze evenementen. 9

10 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO 10

11 TIPS EN GEDRAGSREGELS VOOR OP HET WATER Elk jaar komen veel toeristen naar Flevoland om te genieten van ons prachtige watersportgebied. Tijdens varen houden we rekening met elkaar. Naast de verkeersregels in het Binnenvaartpolitiereglement (zie pagina 13) volgen hieronder verschillend tips en gedragsregels voor op het water. 1 Begin met een goede voorbereiding: Zorg ervoor dat uw schip en bemanning klaar zijn voor de reis en dat u voldoende informatie hebt over de wateren die u gaat bevaren. Ga alleen varen als het zicht goed is! 2 Zien en gezien worden: Zorg ervoor dat u altijd goed zichtbaar bent én dat u zelf onbelemmerd om u heen kunt kijken. Kijk regelmatig achterom, zodat u oplopende schepen tijdig ziet. Verder moet u de geluidsseinen goed kunnen horen. 3 Motor aan boord, noodzaak: Een klein vaartuig moet een motor hebben en daarmee een snelheid kunnen handhaven van ten minste 6 km/u ten opzichte van het water. 4 Geef anderen de ruimte, vaar langs de SB oever: Vaar zoveel mogelijk langs de SB oever en geef binnenvaartschepen de ruimte, vooral in de bochten! Voorkom laveren op drukke vaarroutes. 5 Vaar een duidelijke koers: Laat andere schepen met uw koers duidelijk zien wat u van plan bent. Verander niet plotseling van koers. Voer tijdig de juiste navigatieverlichting. 6 Denk aan de dode hoek: Een vrachtschip kan soms een grote dode hoek hebben, waardoor de schipper u niet goed kan zien. (De dode hoek kan 350 meter groot zijn!) 7 Let op snelverkeer : Op sommige plekken mogen motorboten sneller varen dan 20 km per uur. 8 Pas uw snelheid aan: Zorg dat kleinere schepen, geladen vrachtschepen en afgemeerde vaartuigen geen hinder hebben van uw hek- en boeggolf. 9 Vaar niet te snel: Hekgolven zijn erg hinderlijk voor afgemeerde boten en de oevers lijden hieronder. 10 Gebruik de marifoon: Vaar met de marifoon aan en gebruik deze om onduidelijke en gevaarlijke situaties te voorkomen. Nota: de rechter oever kan zowel aan de SB of BB kant zijn! 11

12 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO 11 Drink geen alcohol: Als u nog gaat varen, drink dan geen alcoholische dranken. Het maximaal toegestane alcoholpromillage voor schippers, is net als voor bestuurders op de weg, 0.5 promille. 12 Blijf uit de buurt van visnetten: Deze zijn gemarkeerd met vlaggetjes of een bord met een rood/witte ruit. Passeer de visnetten altijd aan de witte kan van het bord. 13 Juist aanleggen en afmeren: Probeer bij het afmeren zoveel mogelijk aan te schuiven. Leg uw bijbootje naast uw schip en niet erachter. Zo laat u ook nog ruimte voor een ander. Aanleggen langer dan drie dagen op dezelfde plaats is niet toegestaan. (verplicht art BPR) 14 Waar niet aanleggen en afmeren: Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater. Meer nooit af in het riet. 15 Respecteer de omgeving: Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden. Betreed geen privéterreinen. Laat geen afval achter. Gebruik de barbecue niet op steigers en banken. Maak geen kampvuren in de natuur in verband met gevaar voor bosbrand en overlast voor dieren. Maak gebruik van de vuilcontainers, aanwezig op de meeste sluizen, maar niet voor chemisch afval. 16 Als booteigenaar kunt u zelf veel doen om de diefstal van uw buitenboordmotor of boot te voorkomen. Beveilig uw buitenboordmotor of boot met een buitenboordmotorslot. Daarnaast kunt u elektronische signalering aanleggen. 17 Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan. 18 U bent toch geen lozer? Uw toiletwater aan boord kunt u opslaan en afvoeren bij de hiervoor bestemde inzamelingspunten. 12

13 BINNENVAART POLITIEREGLEMENT Op de openbare wateren in Flevoland die voor de scheepvaart open staan, is het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht. Dat is te vinden via: wetten.overheid.nl. Het BPR staat ook in deel 1 van de Wateralmanak van de ANWB. Iedere schipper moet het BPR aan boord hebben, met uitzondering van een klein open schip. Aanvullend geldt in Flevoland nog de volgende regel Beroepsschepen en recreatieschepen mogen niet langs de oevers van de provinciale vaarten worden afgemeerd, behalve aan de daarvoor bestemde voorzieningen: recreatieschepen mogen alleen worden afgemeerd aan de passantensteigers (3 x 24 uur); beroepsschepen mogen alleen worden afgemeerd aan loswallen of kades van bedrijven. Bij sluizen of bruggen kan wel gebruik worden gemaakt van de wachtsteigers, maar dan alleen in afwachting tot de volgende bediening. 13

14 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO 14

15 IN NOOD OP HET WATER? De vele boten en jachten op de Flevolandse wateren vormen in de zomer een prachtig plaatje. U zou dan bijna vergeten dat varen risico s met zich mee kan brengen. U kunt te maken krijgen met een aanvaring, een motor die uitvalt, brand of zelfs een ontploffing. Voorkomen is beter dan genezen. En als er toch iets misgaat, is het belangrijk dat u weet wat u moet doen. Andere boten in nood Als u vanaf het water een boot in nood ziet: Leg contact met de watersporter in nood. Bied uw hulp aan. Sla alarm als dat nog niet is gebeurd. (marifoon, noodvuurwerk of telefoon). Let altijd op uw eigen veiligheid. Bent u zelf in nood? U kunt zelf ook een ongeval krijgen op het water. Wat moet u dan doen? Blijf rustig Bel Geef aan waar u bent: Geef steigernaam, boeinummer of uw GPS-positie door. Marifoonkanaal 16 is noodkanaal Meer weten? Wilt u meer weten over wat u kunt doen tijdens noodsituaties? Kijk dan op Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. Een beetje vooruit denken. 15

16 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO 16

17 WERK IN UITVOERING De provincie onderhoudt haar vaarwegen. Elk jaar onderhouden wij: Reparatie en vervanging van de oeverbeschoeiingen. Reparatie en vervanging van de passantensteigers. Het baggeren van de vaarwegen. Het maaien van het talud / plasberm. Het groot onderhoud aan de sluizen en beweegbare bruggen. Aanleg marifoon op de hoogvervalsluizen en de Elburgerbrug. In de meeste gevallen leidt dit niet tot hinder of een stremming van de vaarweg. En als dat wel het geval is, dan wordt dat tijdig via de scheepvaartbericht kenbaar gemaakt. Dit gebeurt meestal als een sluis of beweegbare brug voor reparaties enkele dagen buiten gebruik moet worden gesteld. Er worden soms ook werkzaamheden uitgevoerd aan de vaarwegen om nieuwe dingen aan te leggen. Het belangrijkste voorbeeld is de realisatie van natuurvriendelijke oevers. Daardoor wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit, maar draagt ook bij aan een meer gevarieerde en interessantere oever. Zo kunt u veilig en met veel plezier het Flevolandse water op. 17

18 WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO 18

19 HANDIGE INTERNETADRESSEN EN BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Handige internetadressen Belangrijke telefoonnummers Algemeen alarmnummer 112 GGD Flevoland Meldkamer Driebergen KLPD Waterpolitie Centrale Meldpost IJsselmeergebied Politie Provincie Flevoland (algemeen) Aanmeldnummer bruggen en sluizen +31 (0) van provincie Flevoland. VVV informatienummer Weertelefoon voor watersporters ( 0,70 pm) Zwemwatertelefoon

20 VAARWEGEN PROVINCIE FLEVOLAND 20

21 21

22 Colofon Dit is een uitgave van: Afdeling INFRA Provincie Flevoland Visarenddreef 1 Postbus AD Lelystad Contact: Telefoon Maart 2014

23

24

Watersport in Fryslân

Watersport in Fryslân Watersport in Fryslân Tips voor varen op het Friese water NIEUW! Download de Watersport-app Inhoudsopgave Altijd het laatste waternieuws 3 1. Regels en veiligheid 4 Bruggen en sluizen 5 Verkeers- en gedragsregels

Nadere informatie

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren 1 De belangrijkste voorrangsregels op binnenwater Kleine schepen (tot 20 meter lengte) verlenen altijd voorrang aan grote schepen (langer dan 20 meter),

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

ligplaatsen in Fryslân

ligplaatsen in Fryslân Meer dan 3.500 GRATIS ligplaatsen in Fryslân Aan de natuur en het behoud van ons fraaie Friese landschap hechten wij zeer veel waarde Gratis aanleggen midden in de natuur In Fryslân vindt u midden in de

Nadere informatie

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling vaarrecreatie in westland Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Inhoud Voorwoord 3 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Het is mijn leven. Een werkboek dat helpt bij beslissingen

Het is mijn leven. Een werkboek dat helpt bij beslissingen Een werkboek dat helpt bij beslissingen Dit werkboek is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) in samenwerking met Stichting De Toekomst. Het LKNG bundelt bestaande (wetenschappelijke)

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Informatie voor ouders 2 Het medicijn Gammaglobuline onder je huid (subcutaan) 4 Wil je meer

Nadere informatie

Afschakelen, de overgang van werk naar privé

Afschakelen, de overgang van werk naar privé Afschakelen, de overgang van werk naar privé 1 Inleiding: waarom heb ik dit gemodelleerd? Ik mag mezelf gelukkig prijzen, ik heb naast een heerlijke privé situatie ook fantastisch werk. Toch merkte ik

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen!... hier ben ik www.icare.nl Informatie voor ouders/verzorgers Veel kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar maken een kortere of langere periode door van weinig

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Veilig in de winkel 1

Veilig in de winkel 1 Veilig in de winkel 1 Inleiding Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. De schade voor de detailhandel wordt geschat op jaarlijks 1 miljard. Bovendien nemen geweld en agressie in de winkel toe. Gelukkig

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie