Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid"

Transcriptie

1 Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid

2 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy. De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen: Algemeen Grondgebied en leefmilieu Bevolking Samenleving Economie en financiën Landbouw en vergelijkbare activiteiten Industrie Diensten, handel en vervoer Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Verantwoordelijke uitgever: Niko Demeester, ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE uitgever B1000 Brussel Leuvenseweg 44

3 Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid Maandelijkse publicatie nr. 9 September

4 Inhoudsopgave Statistiek van de industriële productie I. PRODCOM sectoren : voornamelijk Industrie (vanaf 1/1/94)...1 A. Verdeling van de waarde van de productie en van de tewerkstelling volgens de hoofdactiviteit van de vestiging: Inleiding...3 Waarde van de industriële productie...4 Tewerkstelling...16 B. Waarde van de bestellingen voor bepaalde bedrijfstakken volgens de hoofdactiviteit van de vestiging...36 C. Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de PRODCOM lijst: Inleiding...39 Gegevens...40 II. D. NIETPRODCOM sectoren: voornamelijk Energie en Recuperatie (vanaf 1/1/94)...85 A. Omzet en tewerkstelling Inleiding...87 Omzet...88 Tewerkstelling...90 B. Industriële productie in absolute cijfers: Waterdistributie...94 Statistiek van de bouwnijverheid (vanaf 1/1/95) A. Tewerkstelling...96 B. Lonen C. Nieuwe bestellingen per subsectoren D. Nieuwe bestellingen per gewest...109

5 Statistiek van de bouwvergunningen en van de begonnen gebouwen Definities van de gebruikte termen I. Bouwvergunningen Woongebouwen : indeling per provincie Nietwoongebouwen : indeling per provincie Woongebouwen Nietwoongebouwen Nietwoongebouwen : indeling naar volume Verbouwingen bij woongebouwen: indeling per provincie Verbouwingen bij nietwoongebouwen: indeling per provincie Woongebouwen : indeling per arrondissement Nietwoongebouwen : indeling per arrondissement Nietwoongebouwen : indeling per bestemming II. Begonnen gebouwen volgens reële datum van start van werkzaamheden Woongebouwen : indeling per provincie Nietwoongebouw : indeling per provincie Woongebouwen Nietwoongebouwen Nietwoongebouwen : indeling naar volume Verbouwingen bij woongebouwen: indeling per provincie Verbouwingen bij nietwoongebouwen: indeling per provincie Woongebouwen : indeling per arrondissement Nietwoongebouwen : indeling per arrondissement Niet woongebouwen: indeling naar bestemming

6 Conventionele tekens en afkortingen Conventionele tekens Gegevens ontbreken.. 0 of minder dan de helft van de gebruikte eenheid Voorlopige cijfers (*) De komma wordt gebruikt om de eenheden af te zonderen van de decimalen, Niet publiceerbaar om reden vertrouwelijkheid Afkortingen kleiner of gelijk <= gelijk of groter => acrylonitrilbutadieenstyreen ABS Chemical Vapour Deposition (chemische afzetting uit de dampfase) CVD Isolations Prüfung IP Liquid Crystal Display LCD Physical Vapour Deposition (fysische afzetting uit de dampfase) PVD styreenacrylonitril SAN Geharmoniseerd Systeem GS gecombineerde nomenclatuur GN centigram cg kubieke centimeter cm3 kilonewton kilovar kilovolt millimeter megapascal ton zogenaamd en dergelijk exclusief inclusief met betrekking tot niet elders genoemd niet opgemaakt voor de verkoop in het klein opgemaakt voor de verkoop in het klein vin de qualité produit dans une région déterminée (in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen) kn kvar kv mm MPa t z.g. e.d. excl. incl. m.b.t. n.e.g. n.o.v.k. o.v.k. v.q.p.r.d.

7

8

9 PRODCOM Inleiding per activiteit Inleiding 1 januari 1994 betekent een keerpunt in de opstelling van maandstatistieken van de industriële productie. Tot 1993 bestond voor de meeste sectoren een specifieke maandstatistiek. De gebruikte goederennomenclatuur was een empirisch ontworpen productenlijst per bedrijfstak. Sinds het tot stand komen van de interne markt op 1 januari 93 is de behoefte aan internationaal vergelijkbare resultaten toegenomen. Men wil de gegevens over productie kunnen koppelen aan die over de buitenlandse handel. Dit leidde tot de PRODCOMenquête. De meeste industriële ondernemingen met 10 of meer personeelsleden of met een jaaromzet van ,25 EUR, en sommige andere ondernemingen met een industriële nevenactiviteit waar tenminste 20 personen werken, zijn onderworpen aan Prodcom. Om uiteenlopende redenen worden de statistieken van enkele sectoren (energie, recuperatie, waterdistributie, slachthuizen, zuivel, ijzer en staal) nog ingezameld volgens het oude systeem. De nieuwe nomenclatuur voor de productiestatistieken, de Prodcomlijst, bevat ongeveer industriële producten, hoofdzakelijk goederen, maar ook een aantal industriële diensten. Elke rubriek van de Prodcomlijst wordt aangeduid door een code van acht cijfers. De eerste vier cijfers komen overeen met een klasse van de NACErev. 1. Aldus wordt een overeenstemming gerealiseerd tussen producten en activiteiten. Bovendien bestaan de rubrieken van de Prodcomlijst uit artikelen of groepen artikelen van de gecombineerde nomenclatuur. Er wordt geënquêteerd op het niveau van de lokale eenheid. Indien in één lokale eenheid meerdere activiteiten worden uitgeoefend, vult men één aangifte in per activiteit, t.t.z. per afdeling (2 cijfers) van de NACErev. 1. Naast gegevens betreffende de waarde van de productie volgens de hoofdactiviteit (hoeveelheid en waarde van de leveringen), zijn er ook gegevens betreffende tewerkstelling en arbeidsvolume. In deze tabel is de waarde van de productie van een vestiging gerangschikt in één code op vier cijfers van de NACErev.1. Deze code duidt de hoofdactiviteit van de vestiging aan. Ter verduidelijking volgt een voorbeeld: Gegeven een vestiging X die twee producten A (code ) en B (code ) produceert met als respectievelijke waarde EUR en EUR. Deze producten behoren tot twee verschillende klassen van de NACErev.1 (d.w.z. de eerste vier cijfers van de Prodcomcode van A en B verschillen). Vestiging X krijgt als hoofdactiviteit de eerste vier cijfers van product A nl (met het grootste aandeel in de waarde van de productie van vestiging X). In de tabel wordt de volledige waarde van de productie van vestiging X, EUR, opgenomen in de activiteitscode 17.2 (drie cijfers). De resultaten zijn nog voorlopig, omdat er nog steeds een kleine nonrespons is. De belangrijke verschillen die worden vastgesteld voor bepaalde sectoren tussen december van een bepaald jaar en januari van het volgend jaar, zijn gedeeltelijk te wijten aan de jaarlijkse bijwerking van het Prodcomaangeversbestand. Leuvenseweg 44 Verantwoordelijke statisticus: Yvan Bergmans : tel. 02/ B1000 Brussel Contactpersoon Industriële statistieken : tel. 02/

10 PRODCOM Leveringen per activiteit Waarde van de industriële productie (1) volgens de hoofdactiviteit NACE Code Activiteit Oktober November December Januari 14 Overige winning van delfstoffen Winning van zand en klei C Overige winning van delfstoffen n.e.g. (14.B = ) 1C Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (1C=15 m.u.v. slachterijen en melkerijen) 15.B Productie en verwerking van vlees en vleesproducten (15B= 15.1 m.u.v. slachterijen) 15.2 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visproducten 15.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit 15.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten C Consumptieijs (15.C = 15.52) Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van dierenvoeders Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel Textielveredeling Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding 17.5 Vervaardiging van overige textielproducten 17.6 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 17.7 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen (1) Leveringen m.i.v. de industriële behandelingen en diensten en aan het buitenland geleverd maakloonwerk.

11 van de vestiging (voorlopige cijfers in EUR) PRODCOM Leveringen per activiteit Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus NACE Code C C B C

12 PRODCOM Leveringen per activiteit Waarde van de industriële productie (1) volgens de hoofdactiviteit NACE Code Activiteit Oktober November December Januari 18 Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 19 Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel A Looien, bereiden en vervaardiging van lederen artikelen, behalve schoeisel (19.A = ) Vervaardiging van schoeisel Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van 20.1 Zagen en schaven van hout, impregneren van hout 20.2 Vervaardiging van panelen en platen van hout Vervaardiging van schrijn en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk 21 Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 21.1 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 21.2 Vervaardiging van artikelen van papier en karton 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media A Uitgeverijen en reproductie van opgenomen media (22.A = ) 22.2 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten 24.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 24.4 Vervaardiging van farmaceutische en van chemische en botanische producten voor medicinaal gebruik 24.5 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen 24.A Vervaardiging van overige chemische producten, m.i.v. voor de landbouw (24.A = ) (1) Leveringen m.i.v. de industriële behandelingen en diensten en aan het buitenland geleverd maakloonwerk.

13 van de vestiging (voorlopige cijfers in EUR) vervolg PRODCOM Leveringen per activiteit Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus NACE Code A A A

14 PRODCOM Leveringen per activiteit Waarde van de industriële productie (1) volgens de hoofdactiviteit NACE Code Activiteit Oktober November December Januari 24.7 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van producten van kunststof 26 Vervaardiging van overige nietmetaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk A Vervaardiging van keramische tegels, plavuizen, behalve dakpannen en bakstenen (26.A = ) 26.4 Vervaardiging van dakpannen, bakstenen, tegels en overige producten voor de bouw van gebakken klei 26.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips 26.6 Vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement 26.7 Houwen, bewerken en afwerken van bouwen siersteen 26.8 Vervaardiging van overige nietmetaalhoudende minerale producten 27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van buizen Overige eerste verwerking van ijzer en staal Productie van nonferrometalen Gieten van metalen Vervaardiging van producten van metaal Vervaardiging van metalen constructiewerken voor de bouw Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van radiatoren en ketels Vervaardiging van stoomketels (1) Leveringen m.i.v. de industriële behandelingen en diensten en aan het buitenland geleverd maakloonwerk.

15 van de vestiging (voorlopige cijfers in EUR) vervolg PRODCOM Leveringen per activiteit Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus NACE Code A

16 PRODCOM Leveringen per activiteit Waarde van de industriële productie (1) volgens de hoofdactiviteit NACE Code Activiteit Oktober November December Januari 28.4 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 28.5 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking 28.6 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren 28.7 Vervaardiging van overige producten van metaal 29 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines voor de productie en toepassing van mechanische energie, exclusief motoren voor 29.2 Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik 29.3 Vervaardiging van machines voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van overige machines voor specifieke doeleinden Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van elektrische machines en apparaten Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 31.2 Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 31.3 Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 31.4 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 31.5 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten 31.6 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden 32 Vervaardiging van audio, video en telecommunicatieapparatuur Vervaardiging van elektronische onderdelen (1) Leveringen m.i.v. de industriële behandelingen en diensten en aan het buitenland geleverd maakloonwerk.

17 van de vestiging (voorlopige cijfers in EUR) vervolg PRODCOM Leveringen per activiteit Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus NACE Code

18 PRODCOM Leveringen per activiteit Waarde van de industriële productie (1) volgens de hoofdactiviteit NACE Code Activiteit Oktober November December Januari 32.2 Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en lijntelegrafie 32.3 Vervaardiging van audio en videoapparatuur 33 Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie en optische instrumenten en van uurwerken 33.1 Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen 33.2 Vervaardiging van meet, regel, navigatie en controleapparatuur 33.3 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging en assemblage van auto's Vervaardiging van carrosserieën; vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 34.3 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 35 Vervaardiging van overige transportmiddelen Scheepsbouw en reparatie Vervaardiging van rollend materieel voor spoor en tramwegen 35.3 Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen 35.4 Vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen 36 Vervaardiging van meubelen; overige industrie Vervaardiging van meubelen Bewerking van edelstenen en vervaardiging van juwelen en dergelijke artikelen Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van spellen en speelgoed (1) Leveringen m.i.v. de industriële behandelingen en diensten en aan het buitenland geleverd maakloonwerk.

19 van de vestiging (voorlopige cijfers in EUR) vervolg PRODCOM Leveringen per activiteit Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus NACE Code

20 PRODCOM Leveringen per activiteit Waarde van de industriële productie (1) volgens de hoofdactiviteit NACE Code Activiteit Oktober November December Januari 36.A Overige industrie, m.i.v. de vervaardiging van muziekinstrumenten (36.A = ) (1) Leveringen m.i.v. de industriële behandelingen en diensten en aan het buitenland geleverd maakloonwerk.

21 PRODCOM Leveringen per activiteit van de vestiging (voorlopige cijfers in EUR) vervolg en einde Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus NACE Code A

22 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December 14 Overige winning van delfstoffen Aantal arbeiders 14.1 Winning van steen Aantal arbeiders 14.2 Winning van zand en klei Aantal arbeiders 14.C Overige winning van delfstoffen n.e.g. Aantal arbeiders (14.B = ) 1C Vervaardiging van voedingsmiddelen en Aantal arbeiders dranken (1C=15 m.u.v. slachterijen en melkerijen) 15.B Productie en verwerking van vlees en Aantal arbeiders vleesproducten (15B= 15.1 m.u.v. slachterijen) 15.2 Verwerking en conservering van vis Aantal arbeiders en vervaardiging van visproducten 15.3 Verwerking en conservering van Aantal arbeiders groenten en fruit 15.4 Vervaardiging van plantaardige en Aantal arbeiders dierlijke oliën en vetten 15.C Consumptieijs (15.C = 15.52) Aantal arbeiders 15.6 Vervaardiging van maalderijproducten, Aantal arbeiders zetmeel en zetmeelproducten 15.7 Vervaardiging van dierenvoeders Aantal arbeiders Vervaardiging van overige Aantal arbeiders (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR).

23 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code C C B C

24 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Aantal arbeiders Vervaardiging van tabaksproducten Aantal arbeiders Vervaardiging van textiel Aantal arbeiders Bewerken en spinnen van textielvezels Aantal arbeiders 17.2 Weven van textiel Aantal arbeiders 17.3 Textielveredeling Aantal arbeiders 17.4 Vervaardiging van geconfectioneerde Aantal arbeiders artikelen van textiel, exclusief kleding 17.5 Vervaardiging van overige Aantal arbeiders textielproducten 17.6 Vervaardiging van gebreide en Aantal arbeiders gehaakte stoffen 17.7 Vervaardiging van gebreide en Aantal arbeiders gehaakte artikelen 18 Vervaardiging van kleding en Aantal arbeiders bontnijverheid 18.2 Vervaardiging van overige kleding en Aantal arbeiders toebehoren (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR)

25 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code

26 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December 19 Leernijverheid en vervaardiging van Aantal arbeiders schoeisel 19.A Looien, bereiden en vervaardiging van Aantal arbeiders lederen artikelen, behalve schoeisel (19.A = ) 19.3 Vervaardiging van schoeisel Aantal arbeiders 20 Houtindustrie en vervaardiging van Aantal arbeiders artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van 20.1 Zagen en schaven van hout, Aantal arbeiders impregneren van hout 20.2 Vervaardiging van panelen en platen Aantal arbeiders van hout 20.3 Vervaardiging van schrijn en timmerwerk Aantal arbeiders 20.4 Vervaardiging van houten emballage Aantal arbeiders 20.5 Vervaardiging van overige artikelen Aantal arbeiders van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk 21 Vervaardiging van pulp, papier en Aantal arbeiders papierwaren 21.1 Vervaardiging van papierpulp, papier Aantal arbeiders en karton 21.2 Vervaardiging van artikelen van Aantal arbeiders papier en karton (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR)

27 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code A

28 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December 22 Uitgeverijen, drukkerijen en Aantal arbeiders reproductie van opgenomen media A Uitgeverijen en reproductie van Aantal arbeiders opgenomen media (22.A = ) 22.2 Drukkerijen en diensten in verband met Aantal arbeiders drukkerijen 24 Vervaardiging van chemische producten Aantal arbeiders 24.1 Vervaardiging van chemische Aantal arbeiders basisproducten 24.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen Aantal arbeiders en van andere chemische producten voor de landbouw 24.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., Aantal arbeiders drukinkt en mastiek 24.4 Vervaardiging van farmaceutische Aantal arbeiders en van chemische en botanische producten voor medicinaal gebruik 24.5 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, Aantal arbeiders poets en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen 24.A Vervaardiging van overige chemische Aantal arbeiders producten, m.i.v. voor de landbouw (24.A = ) 24.6 Vervaardiging van overige chemische Aantal arbeiders producten 24.7 Vervaardiging van synthetische en Aantal arbeiders kunstmatige vezels Vervaardiging van producten van rubber Aantal arbeiders (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR).

29 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code A A

30 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December en kunststof Vervaardiging van producten van rubber Aantal arbeiders Vervaardiging van producten van Aantal arbeiders kunststof Vervaardiging van overige Aantal arbeiders nietmetaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Aantal arbeiders 26.A Vervaardiging van keramische tegels, Aantal arbeiders plavuizen, behalve dakpannen en bakstenen (26.A = ) 26.4 Vervaardiging van dakpannen, bakstenen, Aantal arbeiders tegels en overige producten voor de bouw van gebakken klei 26.5 Vervaardiging van cement, kalk en Aantal arbeiders gips 26.6 Vervaardiging van artikelen van Aantal arbeiders beton, gips en cement 26.7 Houwen, bewerken en afwerken van bouw Aantal arbeiders en siersteen 26.8 Vervaardiging van overige Aantal arbeiders nietmetaalhoudende minerale producten 27 Vervaardiging van metalen in primaire Aantal arbeiders vorm 27.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van Aantal arbeiders ferrolegeringen (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR)

31 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code A

32 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December 27.2 Vervaardiging van buizen Aantal arbeiders 27.3 Overige eerste verwerking van ijzer en Aantal arbeiders staal 27.4 Productie van nonferrometalen Aantal arbeiders 27.5 Gieten van metalen Aantal arbeiders 28 Vervaardiging van producten van metaal Aantal arbeiders 28.1 Vervaardiging van metalen Aantal arbeiders constructiewerken voor de bouw 28.2 Vervaardiging van tanks, reservoirs en Aantal arbeiders bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van radiatoren en ketels 28.3 Vervaardiging van stoomketels Aantal arbeiders 28.4 Smeden, persen, stampen en Aantal arbeiders profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 28.5 Oppervlaktebehandeling en bekleding Aantal arbeiders van metaal; algemene metaalbewerking 28.6 Vervaardiging van scharen, messen, Aantal arbeiders bestekken, gereedschap en ijzerwaren 28.7 Vervaardiging van overige producten Aantal arbeiders van metaal (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR)

33 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code

34 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December 29 Vervaardiging van machines, apparaten Aantal arbeiders en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines voor de Aantal arbeiders productie en toepassing van mechanische energie, exclusief motoren voor 29.2 Vervaardiging van overige machines voor Aantal arbeiders algemeen gebruik 29.3 Vervaardiging van machines voor de Aantal arbeiders landbouw en de bosbouw 29.4 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen Aantal arbeiders 29.5 Vervaardiging van overige machines Aantal arbeiders voor specifieke doeleinden 29.6 Vervaardiging van wapens en munitie Aantal arbeiders 29.7 Vervaardiging van huishoudapparaten Aantal arbeiders 30 Vervaardiging van kantoormachines Aantal arbeiders en computers 31 Vervaardiging van elektrische Aantal arbeiders machines en apparaten 31.1 Vervaardiging van elektromotoren en Aantal arbeiders van elektrische generatoren en transformatoren 31.2 Vervaardiging van schakel en Aantal arbeiders verdeelinrichtingen Vervaardiging van geïsoleerde kabels Aantal arbeiders (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR).

35 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code

36 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December en draad 31.4 Vervaardiging van accumulatoren en Aantal arbeiders elektrische batterijen 31.5 Vervaardiging van elektrische lampen Aantal arbeiders en verlichtingsapparaten 31.6 Vervaardiging van overige elektrische Aantal arbeiders benodigdheden 32 Vervaardiging van audio, video en Aantal arbeiders telecommunicatieapparatuur 32.1 Vervaardiging van elektronische Aantal arbeiders onderdelen 32.2 Vervaardiging van zendapparatuur voor Aantal arbeiders televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en lijntelegrafie 32.3 Vervaardiging van audio en Aantal arbeiders videoapparatuur 33 Vervaardiging van medische apparatuur Aantal arbeiders en instrumenten, van precisie en optische instrumenten en van uurwerken 33.1 Vervaardiging van medische Aantal arbeiders apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen 33.2 Vervaardiging van meet, regel, Aantal arbeiders navigatie en controleapparatuur 33.3 Vervaardiging van apparaten voor de Aantal arbeiders bewaking van industriële processen 33.4 Vervaardiging van optische Aantal arbeiders instrumenten en van foto en filmapparatuur (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR)

37 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code

38 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December 33.5 Vervaardiging van uurwerken Aantal arbeiders 34 Vervaardiging en assemblage van auto's, Aantal arbeiders aanhangwagens en opleggers Vervaardiging en assemblage van auto's Aantal arbeiders 34.2 Vervaardiging van carrosserieën; Aantal arbeiders vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 34.3 Vervaardiging van onderdelen en Aantal arbeiders accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 35 Vervaardiging van overige Aantal arbeiders transportmiddelen 35.1 Scheepsbouw en reparatie Aantal arbeiders 35.2 Vervaardiging van rollend materieel Aantal arbeiders voor spoor en tramwegen 35.3 Vervaardiging van lucht en Aantal arbeiders ruimtevaartuigen 35.4 Vervaardiging van motorrijwielen en Aantal arbeiders rijwielen 36 Vervaardiging van meubelen; overige Aantal arbeiders industrie 36.1 Vervaardiging van meubelen Aantal arbeiders (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR)

39 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code

40 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen volgens de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige NACE Code Activiteit Oktober November December 36.2 Bewerking van edelstenen en Aantal arbeiders vervaardiging van juwelen en dergelijke artikelen Vervaardiging van sportartikelen Aantal arbeiders Vervaardiging van spellen en speelgoed Aantal arbeiders A Overige industrie, m.i.v. de Aantal arbeiders vervaardiging van muziekinstrumenten (36.A = ) Aantal arbeiders (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers teweresteld in de industriële afdelingen (in EUR).

41 PRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen cijfers) vervolg en einde NACE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Code A

42 PRODCOM Bestellingen Waarde van de bestellingen voor bepaalde bedrijfstakken volgens NACE code Activiteit Bestelling Oktober November December 1E Vervaardiging van textiel (1E= 17 behalve textielveredeling) Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van kleding en bontnijverheid Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van chemische producten Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van metalen in primaire vorm Waarvan voor het buitenland D Vervaardiging van produkten van metaal (2D=28 m.u.v.oppervlaktebehandeling en Waarvan voor het buitenland en bekleding van metaal) Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van kantoormachines en computers Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van elektrische machines en apparaten Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van audio, video en telecommunicatieapparatuur Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie en Waarvan voor het buitenland optische instrumenten en van uurwerken Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers Waarvan voor het buitenland Vervaardiging van overige transportmiddelen Waarvan voor het buitenland

43 de hoofdactiviteit van de vestiging (voorlopige cijfers in ) PRODCOM Bestellingen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus NACE code E D

44

45 PRODCOM Inleiding per product Inleiding 1 januari 1994 betekent een keerpunt in de opstelling van maandstatistieken van de industriële productie. Tot 1993 bestond voor de meeste sectoren een specifieke maandstatistiek. De gebruikte goederennomenclatuur was een empirisch ontworpen productenlijst per bedrijfstak. Sinds het tot stand komen van de interne markt op 1 januari 93 is de behoefte aan internationaal vergelijkbare resultaten toegenomen. Men wil de gegevens over productie kunnen koppelen aan die over de buitenlandse handel. Dit leidde tot de PRODCOMenquête. De meeste industriële ondernemingen met 10 of meer personeelsleden of met een jaaromzet van ,25 EUR, en sommige andere ondernemingen met een industriële nevenactiviteit waar tenminste 20 personen werken, zijn onderworpen aan Prodcom. Om uiteenlopende redenen worden de statistieken van enkele sectoren (energie, recuperatie, waterdistributie, slachthuizen, zuivel, ijzer en staal) nog ingezameld volgens het oude systeem. De nieuwe nomenclatuur voor de productiestatistieken, de Prodcomlijst, bevat ongeveer industriële producten, hoofdzakelijk goederen, maar ook een aantal industriële diensten. Elke rubriek van de Prodcomlijst wordt aangeduid door een code van acht cijfers. De eerste zes cijfers komen overeen met de statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten (CPA). Bovendien bestaan de rubrieken van de Prodcomlijst uit artikelen of groepen artikelen van de gecombineerde nomenclatuur. Er wordt geënquêteerd op het niveau van de lokale eenheid. Indien in één lokale eenheid meerdere activiteiten worden uitgeoefend, vult men één aangifte in per activiteit, t.t.z. per afdeling (2 cijfers) van de NACErev. 1. Naast gegevens betreffende de waarde van de productie volgens de hoofdactiviteit, zijn er ook gegevens betreffende tewerkstelling en arbeidsvolume (Prodcom publikatie «Productiewaarde en tewerkstelling volgens de hoofdactiviteit»). Opmerking : Bepaalde producten komen in de publikatie niet voor op het niveau van acht cijfers van de Prodcom lijst. Dit is te wijten aan de vertrouwelijkheid van sommige gegevens. De waarde van de productie van deze vertrouwelijke producten is opgenomen in een minder gedetailleerde code. De resultaten zijn nog voorlopig, omdat er nog steeds een kleine nonrespons is.

46 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli 14 ANDERE DELFSTOFFEN WAARVAN: 1412 KALKSTEEN, GIPS EN KRIJT Kalksteen en gips Krijt en dolomiet 142 ZAND EN KLEI WAARVAN: Korrels, scherven, splinters en poeder van steen; keien, grint, steenslag Steenslag voor de vervaardiging van beton, voor de wegenbouw en voor ander gebruik in de bouw Macadam; teermacadam 15 VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN (M.U.V. SLACHTERIJEN EN MELKERIJEN) 151 VLEES EN VLEESPRODUKTEN (M.U.V. SLACHTERIJEN) 1511 Vers en geconserveerd vlees (behalve van gevogelte) (M.u.v. slachterijen) Vlees en eetbare slachtafvallen van runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en ezels (M.u.v. slachterijen) Vlees van runderen, vers of gekoeld (M.u.v. slachterijen) Vers of gekoeld rundvlees (hele dieren, halve dieren, voorvoeten en achtervoeten) (5) Rundvlees, ander, vers of gekoeld (5) Vlees van varkens, vers of gekoeld (M.u.v. slachterijen) Verse of gekoelde varkens, hele en halve dieren Verse of gekoelde varkenshammen, schouders en delen daarvan, met been Vers of gekoeld varkensvlees, n.e.g. (o.a. uitgebeende hammen en schouders, verder versneden varkensvlees, rauw spek) Vlees van varkens, bevroren (M.u.v. slachterijen) Bevroren varkensvlees, n.e.g. (o.a. uitgebeende hammen en schouders, verder versneden varkensvlees, rauw, spek) Bevroren lams of schapenvlees Eetbare slachtafvallen, enz., vers, gekoeld of bevroren (5) Huidwol en ongelooide huiden en vellen van runderen of paardachtigen (M.u.v. slachterijen) (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers). (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (4) M.u.v. slachterijen en melkerijen. (5) M.u.v. slachterijen.

47 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Runder, schape, geite en varkensvet en vet van gevogelte (M.u.v. slachterijen) Rund, schapen of geitenvet, ruw of gesmolten Ruwe afvallen, niet geschikt voor menselijke consumptie (M.u.v. slachterijen) Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun geheel of in stukken (5) Andere afvalprodukten, niet geschikt voor menselijke consumptie (5) 1512 Vers en geconserveerd vlees van gevogelte Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, vers of gekoeld Kippen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld Delen van hanen of kippen, vers of gekoeld (o.a. kippebouten,bortsen, filets) Delen van kalkoenen, vers of gekoeld Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, bevroren Kippen, niet in stukken gesneden, bevroren Delen van kippen, bevroren (o.a. kippenbouten, borsten filets) Conserven en bereidingen van vlees, van eetbare slachtafvallen of van bloed Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van eetbare slachtafvallen Hammen en schouders van varkens alsmede delen daarvan, met been, gedroogd, gezouten of gerookt Buiken van varkens alsmede delen daarvan, gedroogd, gezouten of gerookt Ander varkensvlees, gedroogd, gezouten of gerookt, n.e.g. (o.a. bacon, cobourg, york, filet de saxe, uitgebeende hammen en schouders) Rundvlees, gedroogd, gezouten of gerookt (o.a. filet d'anvers) Ander vlees, en eetbare slachtafvallen, n.e.g., gedroogd, gezouten of gerookt (o.a. paarderookvlees) ; meel en poeder van vlees of slachtafvallen Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; extracten en sappen van vlees, van vis en van ongewervelde waterdieren (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers). (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (5) M.u.v. slachterijen.

48 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Worst (behalve leverworst) en dergelijke producten, (o.a. verse braadworst of kippenworst, gedroogde worst, alle salami's, kookworsten zoals pensen, hespenworst, Frankfürter worst, cervela) Bereidingen en conserven van lever van andere dieren of pluimvee, behalve eenden of ganzen (o.a. leverpastei, blokpaté) Andere bereidingen van vlees van kalkoenen Andere bereidingen van vlees van ander pluimvee : kip, parelhoen, eend (o.a. volauvent, bereide maaltijd op basis van kip, kippenburger, behalve worsten) Andere bereidingen van hammen van varkens en van delen daarvan (o.a. gekookte en gebakken ham of hesp) Andere bereidingen van schouders van varkens en van delen daarvan (o.a. gekookte schouder) Bereidingen van varkensvlees, incl. mengsels, met minder dan 40% gewicht vlees of slachtafvallen, spek of vet inbegrepen Andere bereidingen van varkensvlees, incl. mengsels, met 40% gewicht vlees of slachtafvallen of meer, spek of vet (o.a. vleeskoek, preskop, paté of basis van vlees, mosterdspek en gebakken) Bereidingen van rundvlees (o.a. gebraden rosbief, bereide rundburgers) Andere bereidingen van vlees, incl. bereidingen van bloed (van alle dieren) (o.a. paarden en schapevlees, wild ) Meel, poeder en pellets van vlees, ongeschikt voor menselijke consumptie ; kanen BEREIDINGEN EN CONSERVEN VAN VIS WAARVAN: Vis, visfilets, ander visvlees en levers, hom en kuit, van vis, bevroren Bevroren zeevis Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis; vismeel, geschikt voor menselijke consumptie Gerookte Pacifische zalm, Atlantische zalm en Donauzalm (inclusief filets) Andere bereidingen en conserven van vis; kaviaar Bereidingen en conserven van zalm (niet fijngemaakt) Bereidingen en conserven van haring (niet fijngemaakt) Bereidingen en conserven van andere vissoorten, niet fijngemaakt en geen vissticks Andere bereidingen en conserven van vis (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

49 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Schaaldieren, weekdieren, enz..., bereid of geconserveerd (o.a. paella) 153 BEREIDINGEN EN CONSERVEN VAN GROENTEN EN FRUIT Bereidingen en conserven van aardappelen Aardappelen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren Aardappelen, in andere vorm dan van meel, gries of vlokken, verduurzaamd, niet bevroren, o.a. chips Vruchten en groentesappen Andere sinaasappelsap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd l Ananassap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd l Tomatensap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol l Appelsap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd l 1533 Bereidingen en conserven van groenten en vruchten n.e.g Bereidingen en conserven van groenten (exclusief aardappelen) Bevroren groenten Groenten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur Paddestoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur Andere groenten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn, enz., bevroren, n.e.g Andere groenten en mengsels van groenten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren en vegetarische producten (o.a. tempeh, seitan en tofu, op basis van soya of quorn) Jam, vruchtengelei, vruchten en notenmoes en vruchten en notenpasta Andere conserven van vruchten 154 DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE OLIEN EN VETTEN WAARVAN: 1542 Geraffineerde oliën en vetten Bereidingen van vetten en oliën voor menselijke consumptie (vloeibare margarine) CONSUMPTIEIJS, OOK INDIEN CACAO BEVATTEND l April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

50 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid 156 MAALDERIJPRODUCTEN, ZETMEEL EN ZETMEELPRODUKTEN 1561 Maalderijproducten Meel van granen en ander plantaardig meel, alsmede mengsels daarvan Meel van tarwe of van mengkoren Mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren (bereid deeg, bestaande uit meel waaraan vet, suiker, eieren en vruchten kunnen zijn toegevoegd) Gries, griesmeel en pellets en andere produkten van granen Andere graanprodukten (inclusief cornflakes) Bewerkte granen o.a. havermoutvlokken Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen Andere bereidingen verkregen door het poffen of roosteren van granen o.a. popcorn en wafels van gepofte rijst 1562 Zetmeel en zetmeelprodukten 157 BEREIDE DIERVOEDERS Bereide veevoeders Voormengsels voor veevoeder Bereidingen voor het voederen van varkens (excl. zgn. premelanges) Bereidingen voor het voederen van rundvee (excl. zgn. premelanges) Andere bereidingen voor het voederen van dieren : pluimvee Bereidingen voor het voederen van dieren, excl. honden, katten, andere huisdieren, varkens, rund en pluimvee (excl. zgn. premelanges) Bereide voeders voor huisdieren 158 OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN Bakkerijprodukten Vers brood, waaraan geen honing, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, (o.a. brood, pistolets, stokbrood, ciabatta) Andere gezoete (o.a. suiker, stroop, honig, aspartaam of sacharine) bakkers en banketwaren, als koffiekoeken, taarten of gebak. April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

51 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Beschuit, koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk Ontbijtkoek; koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes Gezoete (o.a. suiker, stroop, honig, aspartaam of sacharine) koekjes, biscuits, wafels en wafeltjes, geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade Gezoete (o.a. suiker, stroop, honig, aspartaam of sacharine) koekjes en biscuits, zonder chocolade (bvb. speculoos) Wafels en wafeltjes, met een watergehalte > 10%, niet bedekt met chocolade, (o.a. zachte wafels, suikerwafels en Brusselse wafels) Andere ongezoete (geen suiker, stroop, honig, sacharine of aspartaam) bakkers en banketwaren, o.a. meringue, quiches, pizza's of pitabroodjes Suiker Rietsuiker en beetwortelsuiker, geraffineerd, alsmede chemisch zuivere saccharose, in vaste vorm, niet gearomatiseerd of zonder toegevoegde kleurstoffen 1584 Cacao, chocolade en suikerwerk Chocolade en andere bereidingen voor menselijk gebruik die cacao bevatten (andere dan cacaopoeder waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd), anders dan in het groot verpakt Chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen, gevuld Andere chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen, niet gevuld (o.a. repen met volle melkchocolade) Bonbons of pralines met chocolade, alcohol bevattend Andere bonbons of pralines met chocolade (zonder alcohol), uitgez. deze van witte chocolade Andere chocolade en chocoladewerken, gevuld (o.a. truffels, gevulde paaseitjes of zeevruchten), uitgez. deze van witte chocolade Andere bereidingen, cacao bevattend (o.a. pastilles, korrels, spekken omhuld met chocolade, Melo cakes of Marshmallows) Suikerwerk zonder cacao (incl. witte chocolade) Suikerwerk, Witte chocolade (o.a. pralines, truffels, repen, figuurtjes of paaseitjes) Pasta's en spijs (o.a. marsepein), zonder cacao, in verpakking >= Gom en geleiproducten, inclusief vruchtenpasta's toebereid als suikergoed daaronder begrepen (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

52 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld, niet omhuld (noga) Karamels, toffees en dergelijke Ander suikerwerk Macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren Verse deegwaren, niet gekookt, gevuld of bereid, waarin ei is verwerkt Gevulde deegwaren, ook indien gekookt of anders bereid (o.a. lasagne, ravioli, canneloni of tortellini) Koffie en thee Cafeïnevrije koffie en gebrande koffie Gebrande koffie waaruit geen cafeïne is verwijderd (koffiefilters incl.) Gebrande koffie waaruit cafeïne is verwijderd (koffiefilters incl.) Azijn; sausen; samengestelde kruiderijen; mosterdmeel en bereide mosterd Tomatenketchup en andere tomatensausen (tomaten geven het wezenlijk karakter aan de saus) Andere sausen en preparaten voor sausen en samengestelde kruiderijen en dergelijke producten (behalve tomaten en sojasaus) n.e.g Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 1589 Overige voedingsmiddelen Preparaten voor soep of voor bouillon ; bereide soep en bouillon Andere voedingsmiddelen n.e.g Preparaten "fondues", genaamd, en andere producten voor menselijke consumptie n.e.g. 159 DRANKEN WAARVAN: 1591 Gedistilleerde alcoholische dranken l alc. 100% Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken l alc. 100% Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten; samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken l alc. 100% Whisky l alc. 100% (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

53 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Gin en jenever l alc. 100% Wodka l alc. 100% Likeuren en andere gedistilleerde dranken l alc. 100% 1596 Bier van mout Bier van mout l Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen Mout Mineraalwater en frisdranken l Mineraalwater en spuitwater, niet gezoet, noch gearomatiseerd l Andere nietalcoholische dranken l 1600 TABAKSPRODUKTEN WAARVAN: Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten 17 TEXTIEL 1710 TEXTIELGARENS WAARVAN: Vlas, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anderszins bewerkt, maar niet gesponnen ; vlaswerk en afval Textielgarens van natuurlijke vezels Garens van wol, niet voor verkoop in het klein Kaardgaren van wol of fijn haar, n.o.v.k Kamgaren van wol of van fijn of grof haar, n.o.v.k Garens van katoen, niet voor verkoop in het klein Garens van nietgekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor weefgoed (excl. tapijten en vloerbedekking) Textielgarens van synthetische of van kunstmatige filamenten of stapelvezels 17105A = Textielgarens van synthetische of van kunstmatige vezels (naaigarens incl.) Garens van synthetische stapelvezels, niet voor verkoop in het klein Garens van synthetische stapelvezels, andere dan naaigarens, met gewicht >= 85% van die vezels, n.o.v.k Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), gemengd met katoen, n.o.v.k. April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

54 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Garens van synthetische stapelvezels met wol gemengd, niet voor verkoop in het klein Garens van kunstmatige stapelvezels, n.o.v.k TEXTIELWEEFSELS Weefsels (andere dan speciale weefsels) van natuurlijke vezels andere dan katoen m Weefsels van vlas, met een gewicht < 85% vlas m Weefsels (andere dan speciale weefsels) van katoen Weefsels (andere dan speciale weefsels) van synthetische of kunstmatige filamenten of stapelvezels m2 m Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens m Weefsels van synthetische stapelvezels m Weefsels van kunstmatige stapelvezels m Fluweel en pluche, lussenweefsel en andere speciale weefsels Kettingfluweel en inslagfluweel, chenilleweefsel (excl. bad en frottéstof van katoen, getufte textielstoffen, lint) m TEXTIELVEREDELINGSDIENSTEN WAARVAN: Diensten in verband met het bleken, verven en bedrukken van textielvezels en textielgarens A = Verven en appreteren van garens en stapelvezels Verven van garens van wol, fijn of grof dierlijk haar en paardenhaar Verven van garens van katoen (excl. naaigarens) Verven van synthetische filamentgarens (excl. naaigarens) Verven van garens van synthetische stapelvezels (excl. naaigarens) Verven van garens van kunstmatige stapelvezels (excl. naaigarens) Anders afwerken van garens Diensten in verband met het bleken en verven van weefsels Diensten in verband met het bleken van weefsels Diensten in verband met het verven van weefsels April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

55 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Verven van weefsels van katoen, >= 85% gewicht aan katoen Diensten in verband met het bedrukken van weefsels Bedrukken van weefsels van katoen, >= 85% gewicht aan katoen Afwerken van weefsels van synthetische filamentgarens en stapelvezels (excl. bleken, verven, bedrukken) 1740 GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL, EXCLUSIEF KLEDING Geconfectioneerde artikelen van textiel voor huishoudelijk gebruik 17401A = Dekens en beddelinnen Tafellinnen Huishoudlinnen Bad en keukenlinnen, van badstof en dergelijke weefsels van katoen Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed en gordijnvalletjes daaronder begrepen Andere artikelen voor stoffering, n.e.g.; stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën en dergelijke m Andere geconfectioneerde artikelen van textiel Dekkleden, zeilen voor schepen, enz., zonneschermen, tenten en kampeerartikelen Dekkleden, markiezen en zonneschermen (excl. voortenten voor caravans) Slaapzakken; beddegoed 175 OVERIGE TEXTIELPRODUKTEN Tapijten en andere vloerbedekkingen van textielstoffen Geweven tapijten en andere geweven textielbekleding (excl. getuft of gevlokt) m2 m Getufte tapijten en andere getufte vloerbedekking van textiel m Andere tapijten (inclusief die van vilt) m Koord, bindgaren, touw en netten Gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding Overige textielprodukten n.e.g (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

56 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Tule, kant, lint, passementwerk en borduurwerk Lint, excl. etiketten, insignes e.d. artikelen Vilt (al dan niet geïmpregneerd, gecoat, bekleed of gelamineerd n.e.g.) Andere artikelen van textiel 17543A = Textielproducten voor technisch gebruik Beklede textielweefsels m Produkten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik Kousen, pitten en wieken voor lampen, drijfriemen en slangen e.d., van textielstoffen, ook indien versterkt met andere materialen GEBREIDE EN GEHAAKTE STOFFEN Poolbrei en poolhaakwerk aan het stuk Brei en haakwerk (excl. poolbrei en poolhaakwerk) 177 GEBREIDE EN GEHAAKTE ARTIKELEN Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, van brei of haakwerk Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke artikelen, van brei of haakwerk Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor heren of jongens, van synthetische of kunstmatige vezels (excl. lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtleneck) Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor dames of meisjes, van synthetische of kunstmatige vezels (excl. lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtleneck) Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, van textielmaterialen (excl. van wol of fijn dierlijk haar, katoen, synthetische of kunstmatige vezels) 18 KLEDING; BONT WAARVAN: LANGE EN KORTE BROEKEN EN ZOGENAAMDE AMERIKAANSE OVERALLS, WERK EN BEDRIJFSKLEDING, VOOR HEREN Lange broeken en kniebroeken voor heren of jongens van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs of werkkleding April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

57 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Amerikaanse overalls voor heren of jongens, van katoen of synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs of werkkleding ANDERE WERKKLEDING Overige kleding voor heren of jongens, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfsen werkkleding Overige kleding voor dames of meisjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs of werkkleding 1822 BOVENKLEDING Bovenkleding van brei of haakwerk Overige bovenkleding, voor heren of voor jongens Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens Pantalons voor heren of jongens, van synthetische of kunstmatige vezels (excl. gebreid of gehaakt, bedrijfsof werkkleding) Overige bovenkleding, voor dames of voor meisjes Jasjes en blazers voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt) Japonnen, rokken en broekrokken voor dames of voor meisjes Japonnen voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt) Rokken en broekrokken voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt) Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes Pantalons en kniebroeken voor dames of meisjes, van wol of van fijn haar of kunstmatige vezels (excl. gebreid of gehaakt en voor bedrijfs of werkkleding) 1823 ONDERKLEDING WAARVAN: Overige onderkleding Overhemden voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt) 1824 OVERIGE KLEDING EN TOEBEHOREN, N.E.G. WAARVAN: Andere babykleding, andere kleding en kledingtoebehoren van textielstoffen April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

58 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Zakdoeken, sjaals, dassen, handschoenen en ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van textiel, doch niet van brei of haakwerk n.e.g. 19 LEDER EN LEDERWAREN WAARVAN: 1930 SCHOEISEL WAARVAN: Schoeisel, ander dan sportschoeisel en beschermend schoeisel 20 HOUT EN PRODUKTEN VAN HOUT EN KURK (EXCLUSIEF MEUBELEN), ARTIKELEN VAN RIET EN VAN VLECHTWERK pa 2010 HOUT, GEZAAGD, GESCHAAFD OF GEIMPREGNEERD WAARVAN: Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm; houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm, geschaafd (excl. vingerlasverbinding of geschuurd) m Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm, niet geschaafd, niet geschuurd, geen vingerlasverbinding : variëteit Sparhout Picea abies Karst, Abies alba Mill. m Ander naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm, niet geschaafd, niet geschuurd, geen vingerlasverbinding : andere variëteiten dan Picea abies Karst, Abies alba Mill. en Pinus sylvestris L Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm, exclusief naaldhout en tropisch hout en eiken blokjes, stroken en plankjes Plankjes voor parketvloeren, van eikenhout niet geprofileerd Hout waarvan ten minste een zijde over de gehele lengte is geprofileerd; houtwol; houtmeel; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes Hout waarvan ten minste een zijde over de gehele lengte is geprofileerd Naaldhout, over de gehele lengte geprofileerd o.a.staaflijts (moulure) voor schilderijen, foto's (niet ingekaderd) m3 m3 m Ander hout dan naaldhout (nietineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), over de gehele lengte geprofileerd Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes Zaagsel en resten en afval van hout Zaagsel o.a. Geperst tot blokken, pellets (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

59 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Resten en afval van hout (ook geperst) o.a. Schaafkrullen, zaag en schaafafval FINEER; DUPLEX, TRIPLEX EN MULTIPLEXHOUT, MEUBELPLAAT, SPAANPLAAT, VEZELPLAAT EN ANDERE PANELEN EN PLATEN Platen en panelen Triplex en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen Ander triplex en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, met een vulling van plankjes, latten of staafjes Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout (excl. die met een vulling van plankjes, latten of staafjes) Spaanplaat en dergelijke plaat van hout of van andere houtachtige stoffen Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige stoffen Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dikte van meer dan 9 mm m3 m3 m3 m3 m3 m2 m Fineer; hout in platen voor de vervaardiging van triplex en multiplexhout; verdicht hout m SCHRIJN EN TIMMERWERK VOOR BOUWWERKEN Schrijn en timmerwerk voor bouwwerken Vensters, vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van hout Vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van hout Deuren (incl. kozijnen daarvoor, alsmede drempels), van hout Panelen voor parketvloeren, bekistingen voor betonwerken, dakspanen ("shingles" en "shakes"), van hout Ander schrijn (o.a. Trappen, leuningen, rolluiken, ingebouwde kasten, standenbouw) en timmerwerk voor bouwwerken (o.a. Balken, liggers, kepers, dakspanten, geraamten van bouwwerken) Geprefabriceerde bouwwerken van hout (o.a. tuinhuisjes, veranda's, garages) HOUTEN EMBALLAGE (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

60 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Laadborden, laadkisten en andere laadplateaus Pallets, laadborden, opzetframes voor pallets, van hout Laadkisten en andere laadplateaus, van hout Andere houten emballage, alsmede delen daarvan 205 OVERIGE PRODUKTEN VAN HOUT; ARTIKELEN VAN KURK, VAN RIET EN VAN VLECHTWERK WAARVAN: Andere houtwaren (excl. opzetframes voor pallets) 21 PULP, PAPIER EN PAPIERWAREN 211 PULP, PAPIER EN KARTON WAARVAN: Bewerkt papier en bewerkt karton Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in bladen Resten en afval van papier of van karton 212 PAPIER EN KARTONWAREN Gegolfd papier en golfkarton en verpakkingsmateriaal van papier en karton Zakken van papier Zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer Zakken, incl. puntzakken, n.e.g Dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton Vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton Andere verpakkingsmiddelen, incl. hoezen voor grammofoonplaten, n.e.g Huishoudelijke en sanitaire papierwaren Kantoorbenodigdheden van papier Behangselpapier Overige papier en kartonwaren n.e.g Etiketten van papier of van karton Bedrukte etiketten van papier of karton, zelfklevend (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

61 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Bedrukte etiketten van papier of karton, andere A = Etiketten van alle soorten, van papier of karton (excl. bedrukte) Sigarettenpapier; klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmidellen; filtreerpapier en karton; overige papier en kartonwaren n.e.g Andere artikelen van papier/karton 22 DRUKWERK EN OPGENOMEN MEDIA WAARVAN: 2211 BOEKEN WAARVAN: Boeken, brochures, enz., in losse vellen Boeken, brochures en dergelijke, gedrukt en elektronisch Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN, VIER KEER OF MEER PER WEEK VERSCHIJNEND, GEDRUKT EN ELEKTRONISCH KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN, MINDER DAN VIER KEER PER WEEK VERSCHIJNEND, GEDRUKT EN ELEKTRONISCH BRIEFKAARTEN, WENSKAARTEN, PRENTEN ENZOVOORT, GEDRUKT EN ELEKTRONISCH 222 DRUKKERIJEN EN DIENSTEN IN VERBAND MET DRUKKERIJEN Drukken van kranten en tijdschriften, vier keer of meer per week verschijnend 2222 Diensten in verband met drukkerijen n.e.g Postzegels; cheques, bankbiljetten, aandelen; reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke; ander drukwerk n.e.g Nieuwe postzegels ; gezegeld papier ; cheques ; bankbiljetten, enz Reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke Handelscatalogi Ander reclamedrukwerk e.d. (excl. handelscatalogi) Ander drukwerk, n.e.g Registers, comptabiliteitsboeken, opbergmappen, formulieren en dergelijke artikelen, van papier of van karton Registers, comptabiliteitsboeken, order en kwitantieboekjes, papier/karton (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

62 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Opbergmappen, mappen en banden, omslagen voor dossiers, van papier of karton Sets kettingformulieren, ook met carbonpapier Andere sets formulieren, ook met carbonpapier Onderleggers, boekomslagen en andere papierwaren Drukkerijen, andere dan dagbladdrukkerijen Drukken van boeken, brochures en dergelijk drukwerk, prentenalbums, prenten, tekenen kleurboeken voor kinderen, geschreven of gedrukte muziek Andere drukkerijen n.e.g Drukken van kranten en tijdschriften, minder dan vier keer per week verschijnend Drukken van cartografische werken van alle soorten Drukken van alle soorten kalenders, incl. kalenderblokken Drukken van ander drukwerk, n.e.g. (incl. drukwerk op kunststofetiketten, kunststofzakken, glas, panelen enz.) excl. drukwerk op textiel Boekbinden Afwerken van brochures, tijdschriften, catalogi, reclamemateriaal, prospectussen, enz. (vouwen, lijmen, snijden, inbinden e.d.) 2224 Prepressdiensten Zetten en vervaardiging van drukplaten Drukletters, clichés, drukplaten, drukcilinders en dergelijke Overige grafische dienstverlening 24 CHEMISCHE PRODUKTEN EN SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE VEZELS 241 CHEMISCHE BASISPRODUKTEN Industriële gassen Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof m Argon m Stikstof m Zuurstof m Koolstofdioxyde en andere anorganische zuurstofverbindingen van nietmetalen n.e.g (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

63 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Koolstofdioxyde (kooldioxyde) Vloeibare lucht ; samengeperste lucht 2412 Kleurstoffen en pigmenten Oxyden, peroxyden en hydroxyden Looi en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur en verfstoffen n.e.g Synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan Andere synthetische organische kleurstoffen Andere kleur en verfstoffen, preparaten en luminoforen 2413 Overige anorganische chemische basisprodukten Chemische elementen n.e.g.; anorganische zuren en verbindingen daarvan Waterstofchloride; oleum (rokend zwavelzuur); difosforpentaoxyde (fosforzuuranhydride); andere anorganische zuren; silicium en zwaveldioxyde Zwavelzuur SO Oxyden, hydroxyden en peroxyden; hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan Verbindingen van metalen met halogenen; hypochlorieten, chloraten en perchloraten Verbindingen van metalen met halogenen Hypochlorieten, chloraten en perchloraten Sulfiden, sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten Sulfiden, sulfieten en sulfaten Sulfaten, excl. aluminium en bariumsulfaat Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten en polyfosfaten Carbonaten Cyaniden, cyanideoxyden en complexe cyaniden; fulminaten, cyanaten en thiocyanaten; silicaten; boraten; perboraten; anorganische zouten en peroxozouten 2414 Overige organische chemische basisprodukten Koolwaterstoffen en derivaten daarvan Acyclische koolwaterstoffen Cyclische koolwaterstoffen April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

64 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Sulfo, nitro en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd Alcoholen, fenolen, fenolalcoholen, alsmede, halogeen, sulfo, nitro, en nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen Industriële eenwaardige vetzuren; carbonzuren en derivaten daarvan Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en derivaten daarvan Meerwaardige aromatische carbonzuren en carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen en derivaten daarvan, exclusief salicylzuur en zouten daarvan Andere carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen en derivaten Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen Aminoverbindingen Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen, excl. aminoalcoholen, lysine, glutaminezuur Organische zwavelverbindingen en andere organische verbindingen van nietmetalen en van metalen; heterocyclische verbindingen n.e.g Heterocyclische verbindingen, n.e.g.; nucleïnezuren en zouten daarvan Verbindingen met pyridine/(iso)chinolinering, lactamen (ex 6hexaanlactam) en heterocyclische verbindingen met N Ethers, organische peroxyden, epoxyden, acetalen en hemiacetalen; andere organische verbindingen Ethers, organische peroxyden, epoxyden, acetalen hemiacetalen, alsmede derivaten daarvan Enzymen en andere organische verbindingen n.e.g Organische chemische basisprodukten n.e.g Kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen N Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong Meststoffen n.e.g Meststoffen met stikstof, fosfor en kalium, <= 10 gew.% stikstof 2416 Kunststoffen in primaire vormen Polymeren van ethyleen, in primaire vormen (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

65 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Lineair polyethyleen, relatieve dichtheid < 0,94, in primaire vormen Polymeren van styreen, in primaire vormen Polymeren van styreen, in primaire vormen, n.e.g Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen Polyethers en polyesters; polycarbonaten, alkydepoxyharsen Polyethyleenglycolen en andere polyetheralcoholen, in primaire vormen Epoxyharsen, in primaire vormen Alkydharsen, in primaire vormen Andere polyesters, in primaire vormen Andere kunststoffen in primaire vormen; ionenwisselaars Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen Polypropyleen, in primaire vormen Andere polymeren van propyleen of van andere olefinen, in pr. vormen, n.e.g Acrylpolymeren in primaire vormen Polyamiden in primaire vormen Andere aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen Polyurethanen, in primaire vormen Andere kunststoffen in primaire vormen n.e.g Resten en afval van kunststoffen Synthetische rubber VERDELGINGSMIDDELEN EN ANDERE CHEMISCHE PRODUKTEN VOOR DE LANDBOUW WAARVAN: act. subst Desinfecteermiddelen act. subst Ontsmettingsmiddelen op basis van ammonium act. subst VERF, VERNIS E.D., DRUKINKT EN MASTIEK Verf en vernis op basis van polymeren Verf en vernis op basis van acryl of vinylpolymeren, in een waterig medium (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

66 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Verf... op basis van acryl of vinylpolymeren, in een waterig medium Andere verf en vernis, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium Verf en vernis op basis van polyesters, acryl of vinylpolymeren, in een nietwaterig medium Verf en vernis op basis van polyesters, zie aant. 4 op GSpost 32, indien zij meer dan 50% oplosmiddelen bevatten Andere verf en vernis op basis van polyesters Verf en vernis : oplossingen Andere verf en vernis op basis van synthetische en gewijzigde natuurlijke polymeren Andere verf en vernis en soortgelijke produkten; verf voor kunstschilders en drukinkt Stopverf, harscement en ander mastiek 'kit' Nietvuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk Organische oplosmiddelen en verdunners op basis van butylacetaat n.e.g Andere organische oplosmiddelen en verdunners, n.e.g Drukinkt Zwarte drukinkt Andere drukinkt 244 FARMACEUTISCHE PRODUKTEN, CHEMISCHE EN BOTANISCHE PRODUKTEN VOOR MEDICINAAL GEBRUIK 2441 Farmaceutische grondstoffen Lysine, glutaminezuur en zouten daarvan; quaternaire ammoniumzouten en hydroxyden; fosfoaminolipiden; amidoverbindingen, en derivaten en zouten daarvan Lactonen n.e.g., heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom, met een nietgeanelleerde pyrazoolring, een pyrimidinering, een piperazinering, een nietgeanelleerde triazinering of een fenothiazinering, niet verder geanelleerd; nucleïnezuren en zouten daarvan; hydantoïne en derivaten daarvan; sulfonamidoverbindingen 2442 Farmaceutische produkten Geneesmiddelen Geneesmiddelen bevattende penicillinen of andere antibiotica (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

67 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Geneesmiddelen bevattende hormonen, doch geen antibiotica Geneesmiddelen bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of antibiotica Overige farmaceutische produkten Watten, gaas, enz., met farmaceutische zelfstandigheden, o.v.k., n.e.g. 245 GLYCEROL; ZEEP, WASMIDDELEN, POETS EN REINIGINGSMIDDELEN, PARFUMS EN KOSMETISCHE ARTIKELEN 2451 Glycerol, zeep en wasmiddelen, poets en reinigingsmiddelen Organische tensioactieve producten (excl. zeep), n.e.g Zeep, was en reinigingsmiddelen Zeep en als zeep te gebruiken organische tensioactieve produkten en bereidingen Zeep in andere vormen Was en reinigingsmiddelen Tensioactieve bereidingen, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein (excl. die welke zijn bestemd voor gebruik als zeep) Was en reinigingsmiddelen, o.v.k Tensioactieve bereidingen, excl. organische tensioactieve producten n.o.v.k Was en reinigingsmiddelen, n.o.v.k Deodorantia en was Prep. voor het parfumeren van of het neutraliseren van geuren in vertrekken Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal Poetsmiddelen voor metalen Parfums en kosmetische artikelen Poeder, ook indien geperst, voor cosmetisch/toiletgebruik Andere schoonheidsmiddelen Scheermiddelen; deodorantia voor lichaamsverzorging; badpreparaten; andere parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten n.e.g. April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

68 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen Geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten 246 OVERIGE CHEMISCHE PRODUKTEN WAARVAN: Etherische oliën; mengsels van reukstoffen Emulsies voor gevoelige lagen, voor fotografisch gebruik 2466 Andere chemische produkten n.e.g Smeermiddelen; additieven; antivriespreparaten Smeermiddelen Andere smeermiddelen < 70 gew.% (aard)olie, of >= 70 gew.% (aard)olie indien karakter niet door olie bepaald wordt Additieven voor smeerolie Modeleerpasta's; tandtechnische waspreparaten en andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrande gips; preparaten en patronen voor brandblusapparaten; bereide voedingsbodems voor het cultiveren van microorganismen; reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik n.e.g Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen en dergelijke produkten Beitspreparaten; vloeimiddelen; bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers en stabilisatie middelen van gemengde samenstelling voor rubber of kunststof; katalytische preparaten n.e.g.; alkylbenzenen en alkylnaftalenen van gemengde samenstelling n.e.g Preparaten voor het beitsen van metalen Bereide antioxydanten en stabilisatiemiddelen voor rubber of voor kunststof Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische produkten en residuen van de chemische of van aanverwante industrieën n.e.g Diverse andere chemische produkten n.e.g Mengsels van mono, di en trivetzure esters van glycerol Vlamwerende, waterwerende en andere preparaten voor de bescherming van bouwwerken Biobrandstoffen (dieselsubstituut, ethanol als motorbrandstof), andere chemische producten n.e.g SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE VEZELS WAARVAN: Kabel van synthetische filamenten; synthetische stapelvezels, niet gekaard en niet gekamd (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

69 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Synthetisch werk en stapelvezels van PP (excl. gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt voor het spinnen) Overig synthetisch werk en stapelvezels (excl. gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt voor het spinnen) Getextureerde garens en andere garens, eendraads Getextureerde garens van polypropyleen (excl. naaigarens) 25 PRODUKTEN VAN RUBBER OF KUNSTSTOF 251 PRODUKTEN VAN RUBBER WAARVAN: 2513 Overige produkten van rubber Nietgevulcaniseerde rubber en artikelen daarvan; gevulcaniseerde rubber (niet gehard), in de vorm van draad, koord, platen, vellen, strippen, staven en profielen Platen, vellen en strippen van gevulcaniseerde rubber Staven en profielen van nietgeharde gevulcaniseerd rubber zonder celstructuur Buizen en slangen, van gevulcaniseerde rubber, met hulpstukken Artikelen van gevulcaniseerde rubber n.e.g., geharde rubber, werken van geharde rubber Pakking en sluitringen, van gevulcaniseerde rubber Andere artikelen van nietgeharde gevulcaniseerde rubber 252 PRODUKTEN VAN KUNSTSTOF 2521 Platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Monofilament > 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof Monofilament > 1 mm, staven en profielen, van polymeren van vinylchloride Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor, van kunststof Kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof; stijve buizen en slangen van kunststof Stijve buizen en slangen, van polymeren van vinylchloride Andere buizen, slangen en hulpstukken van kunststof Flexibele buizen en slangen, met een drukweerstand >= 27,6 MPa (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

70 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Nietversterkte buizen en slangen, zonder hulpstukken, n.e.g Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, niet gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager Platen, van polymeren van ethyleen, niet versterkt, dik =< 0,125 mm Platen, van polymeren van ethyleen, niet versterkt, dik > 0,125 mm Platen, van biaxiaal gerichte polymeren van propyleen, dik <= 0,10 mm Platen..., van polymeren van styreen, niet versterkt, enz Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinylchloride, bevattende >= 6% weekmakers, dikte > 1 mm Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinylchloride, bevattende < 6% weekmakers, dikte > 1 mm Platen..., van polymethylmethacrylaat, niet versterkt, enz Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, met celstructuur Platen... met celstructuur, van polymeren van urethanen Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, zonder celstructuur Andere platen, vellen, foliën en strip van polymerisatieproducten Verpakkingsmateriaal van kunststof Zakken van polymeren van ethyleen Zakken van andere kunststof (excl. ethyleen) Dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen, van kunststof Flessen, flacons en dergelijke artikelen van kunststof Flessen, flacons en dergelijke artikelen, van kunststof, <= 2 l Flessen, flacons en dergelijke artikelen, van kunststof, > 2 l Ander verpakkingsmateriaal van kunststof (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

71 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Stoppen, deksels en andere sluitingen, van kunststof Andere artikelen voor vervoer of verpakking, van kunststof 2523 Kunststofartikelen voor de bouw Reservoirs... e.d. bergingsmiddelen, inhoud > 300 l, van kunststof Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren; blinden, jaloezieën en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan Deuren en ramen, kozijnen en drempels, van kunststof Blinden, jaloezieën, rolluiken... en dergelijke artikelen alsmede delen, van kunststof Andere kunststofartikelen voor de bouw n.e.g Garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd, van kunststof Andere artikelen van kunststof voor de bouw 2524 Overige produkten van kunststof Andere produkten van kunststof n.e.g Platen, vellen, foliën, strippen en andere platte produkten van kunststof, zelfklevend, op rollen, met een breedte <= 20cm Andere zelfklevende band, platen, strippen, vellen, foliën, op rollen, en andere platte produkten van kunststof n.e.g Platen..., van polymerisatieproducten verkregen door additie Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van kunststof Keuken en tafelgerei van kunststof Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke, beeldjes en andere versieringsvoorwerpen en dergelijke van kunststof Andere artikelen van kunststof en artikelen van ander materiaal Vervaardiging van kunststofartikelen Delen van kunststof voor machines, kernreactoren, stoomketels, mechanieke werktuigen Delen van kunststof voor voertuigen voor vervoer over land Delen van kunststof voor andere elektrische toestellen en apparaten (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

72 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli 26 OVERIGE NIETMETAALHOUDENDE MINERALE PRODUKTEN WAARVAN: 261 GLAS EN PRODUKTEN VAN GLAS Vuurgepolijst glas ("float glass") m Ander vuurgepolijst, geslepen of gepolijst glas, n.e.g. m Gevormd en bewerkt vlalas Veiligheidsglas Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten, n.e.g Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten, voor automobielen Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten, n.e.g. m2 m Spiegels van glas; meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden m Holgas Glasvezels 2615 Overig bewerkt glas, inclusief technisch glaswerk Overig halfafgewerkt glas Technisch en ander glaswerk VUURVAST CEMENT/MORTEL/BETON EN DERGELIJKE VUURVASTE PREPARATEN, N.E.G BAKSTENEN, TEGELS EN ANDER BOUWMATERIAAL, VAN GEBAKKEN KLEI WAARVAN: Bakstenen voor binnenmuren m Gevelstenen m3 265 CEMENT, KALK EN GIPS WAARVAN: Cement Ander hydraulisch cement Ongebluste kalk 266 WERKEN VAN BETON, GIPS EN CEMENT 2661 Werken van beton voor de bouw Werken van beton voor de bouw (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

73 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen, van cement, van beton of van kunststeen Blokken en stenen voor het bouwbedrijf, van cement, beton of kunststeen Tegels en dergelijke artikelen, van cement, beton of kunststeen Geprefabriceerde bouwelementen van cement, beton of kunststeen Buizen van cement, beton of kunststeen Geprefabriceerde bouwwerken van cement Werken van gips voor de bouw m Stortklaar beton Fabrieksmatig vervaardigde mortel Artikelen van vezelcement Andere werken van gips, beton en cement GEHOUWEN, BEWERKT EN AFGEWERKT BOUW EN SIERSTEEN EN WERKEN DAARVAN Marmer, travertijn, albast, behakt/bezaagd, platte/effen kanten, anders bew Andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen; andere korrels en splinters (scherven) en ander poeder van natuursteen, kunstmatig gekleurd; werken van samengeklit leigruis Stenen voor bestrating, plaveien..., van natuursteen (excl. leisteen) Graniet, behakt/bezaagd, platte/effen kanten, anders bewerkt 268 ANDERE NIETMETAALHOUDENDE MINERALE PRODUKTEN Schuur, slijp en polijstmiddelen Overige nietmetaalhoudende minerale produkten n.e.g Dakbedekkingsmateriaal of dampdichte vliezen gebaseerd op bitumen in rollen m Nietmetaalhoudende minerale produkten n.e.g Mengsels en werken van minerale stoffen voor warmteisolering, geluiddemping 27 VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM VERVAARDIGING VAN IJZER EN STAAL EN VAN FERROLEGERINGEN (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

74 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli WAARVAN: Producten van ijzer en staal, in primaire vormen; slakken, wasschilfers en afval, van ijzer en van staal Warmgewalste platte producten van staal, doch niet van roestvrij of van snelstaal Warmgewalst walsdraad en warmgewalste staven 272 BUIZEN WAARVAN: Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal, n.e.g. 273 OVERIG IJZER EN STAAL EN NIETEGKSFERROLEGERINGEN 2731 Koud getrokken produkten 2732 Koud gewalst bandstaal Koudgewalste platte producten van staal, niet bekleed, met een breedte van minder dan 600 mm Koudgewalste platte producten van staal, geplateerd of bekleed, met een breedte van minder dan 600 mm Koud gevormde of koud gefelste produkten van ijzer, van nietgelegeerd staal of van roestvrij staal Draad Draad van nietgelegeerd staal, C < 0,25% 274 NONFERRO METALEN WAARVAN: Staven en profielen, van aluminium Bladaluminium, dikte (zonder onderlaag) <= 0,2 mm Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van aluminium 2743 Lood, zink en tin en werken daarvan 2744 Werken van koper 2745 Werken van andere nonferrometalen 275 GIETEN VAN METALEN Gieten van ijzer Delen van nodulair gietijzer voor ander gebruik Gieten van grijs gietijzer Delen van overig (lamellair) gietijzer voor andere machines Delen van overig (lamellair) gietijzer voor ander gebruik (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

75 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Delen van gietstaal voor ander gebruik Gieten van lichte metalen Gieten van andere nonferrometalen 28 PRODUKTEN VAN METAAL, ANDERE DAN MACHINES EN APPARATEN 281 METALEN CONSTRUCTIEWERKEN 2811 Metalen constructiewerken en delen daarvan Geprefabriceerde bouwwerken van metaal Geprefabriceerde bouwwerken van ijzer of van staal (o.a. tuinhuisjes, veranda's, garages) Geprefabriceerde bouwwerken van aluminium (o.a. tuinhuisjes, veranda's, garages) Metalen constructiewerken en delen daarvan Bruggen en brugdelen, van ijzer of van staal Vakwerkmasten en andere masten, van ijzer of van staal Andere constructiewerken en delen daarvan, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van ijzer, van staal of van aluminium Andere constructiewerken, hoofdzakelijk bestaande uit gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag Andere constructiewerken, hoofdzakelijk bestaande uit andere platen Andere constructiewerken van ijzer of van staal Constructiewerken en delen van constructiewerken, van aluminium, n.e.g Installatie van zelfvervaardigde metalen constructiewerken Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels, van ijzer, van staal en van aluminium Deuren en ramen, kozijnen en drempels, van ijzer of van staal Deuren en ramen, kozijnen en drempels, van aluminium 282 TANKS, RESERVOIRS EN BERGINGSMIDDELEN, VAN METAAL; RADIATOREN EN KETELS VOOR CENTRALE VERWARMING 2821 Tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

76 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van ijzer, van staal of van aluminium Andere reservoirs, kuipen e.d. bergingsmiddelen, voor vloeistoffen Reservoirs, kuipen e.d. bergingsmiddelen, van ijzer of van staal, met een inhoud > 300 l, voor vaste stoffen Reparatie en onderhoud van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 2822 Radiatoren en ketels voor centrale verwarming Radiatoren en ketels Radiatoren, nietelektrisch verwarmd, en delen daarvan, van ijzer/staal Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij GSpost Delen van ketels voor centrale verwarming Reparatie en onderhoud van ketels voor centrale verwarming, voor niethuishoudelijk gebruik 2830 STOOMKETELS, ANDERE DAN WARMWATERKETELS VOOR DE CENTRALE VERWARMING WAARVAN: Installatie van stoomketels, andere dan warmwaterketels voor de centrale verwarming met inbegrip van de installatie van leidingstelsels van metaal in fabrieken 2840 SMEDEN, PERSEN, STAMPEN EN PROFIELWALSEN VAN METAAL; POEDERMETALLURGIE WAARVAN: Andere vormbewerkingen van metaal Pers, trek en stansdelen van staal voor andere machines Pers, trek en stansdelen van staal voor elektrotechnische producten Pers, trek en stansdelen van nonferrometalen 285 OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METAAL; ALGEMENE METAALBEWERKING 2851 Oppervlaktebehandeling van metaal Bekleden van metaal Bekleden van metaal met metaal Metallische laag (Dompel) Overige metallische lagen (Elektrolytisch en chemisch vernikkelen, verkoperen, verchromen, enz.) April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

77 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Bekleden van metaal met ander materiaal dan metaal Andere behandeling van metaal Warmtebehandeling (harden e.d.) Andere oppervlaktebehandeling van metaal Lakken e.d Overige oppervlaktebewerkingen van metalen 2852 Algemene metaalbewerking Draaien van metalen delen Gedraaide metalen delen voor machines en mechanische toestellen Gedraaide metalen delen voor voertuigen voor vervoer te land (m.u.v. die voor rollend spoor en tramwegmaterieel, vervaardigd door gieten, smeden, persen, stampen, walsen of poedermetallurgie) Metalen delen (m.u.v. gedraaide metalen delen) 286 MESSENMAKERSWERK, GEREEDSCHAP EN IJZERWAREN WAARVAN: Handzagen; zaagbladen van alle soorten Ander gereedschap Grond en gesteenteboren met werkzaam deel van diamant (excl. delen) Trekstenen, matrijzen, pers of extrusiematrijzen voor metaalbewerking Gereedschap voor het stampen en stansen, voor metaalbewerking Gereedschap voor het stampen en stansen, andere Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels, sleutels en delen daarvan, van onedel metaal Scharnieren, garnituren, beslag en dergelijke, van onedel metaal, voor automobielen, deuren, vensters, meubelen en voor dergelijke werken Garnituren, beslag,..., voor gebouwen, van onedel metaal, n.e.g Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal (excl. die voor automobielen, voor bouwwerken of voor meubelen) 287 OVERIGE PRODUKTEN VAN METAAL April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

78 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (andere dan voor gas), van ijzer of van staal Bergingsmiddelen van licht metaal Bergingsmiddelen van licht metaal (ander dan aluminium Artikelen van draad Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad, van staaldraad of van koperdraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat of bandijzer, plaat of bandstaal of plaat of bandkoper 2874 Bouten, schroeven, moeren, kettingen en veren Artikelen met schroefdraad, van ijzer of van staal, n.e.g Artikelen met schroefdraad, n.e.g., van ijzer of van staal Veren en veerbladen, van ijzer of van staal; veren van koper Drukveren (excl. voluutveren) van ijzer of van staal, koud gevormd Andere schroefveren van staal, koud gevormd 2875 Overige produkten van metaal, n.e.g Metaalwaren voor huishoudelijk gebruik Gootstenen, wasbakken, badkuipen en andere toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer, staal, koper of aluminium Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer, staal, koper of aluminium Andere huishoudelijke artikelen van roestvrij staal Overige metaalwaren (andere dan sabels, degens, bajonetten en dergelijke) Andere artikelen van onedel metaal, n.e.g Gegoten artikelen van ijzer of staal, n.e.g Gesmede of gestampte artikelen van ijzer of staal, n.e.g Andere gestampte werken van ijzer of van staal Andere werken van ijzer of van staal Andere gegoten werken van aluminium Werken van aluminium n.e.g Artikelen van koper, n.e.g (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

79 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Werken van zink, n.e.g Buigzame buizen (slangen), van ijzer of van staal Verkeersborden, straatnaamborden, uithangborden en dergelijke borden, van onedel metaal 29 MACHINES, APPARATEN EN WERKTUIGEN N.E.G. WAARVAN: 291 MACHINES VOOR DE PRODUKTIE EN TOEPASSING VAN MECHANISCHE ENERGIE, EXCLUSIEF MOTOREN VOOR LUCHTVAARTTUIGEN, MOTORVOERTUIGEN EN RIJWIELEN 2911 Motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaarttuigen, motorvoertuigen en rijwielen Installatie, reparatie en onderhoud van motoren en turbines (excl. motoren voor luchtvaarttuigen, motorvoertuigen en rijwielen) 2912 Pompen en compressoren Centrifugaalpompen voor vloeistoffen; andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen Delen van pompen, van compressoren en van hydraulische en pneumatische motoren en krachtmachines Delen van pompen, compressoren, ventilatoren, afzuigkappen 2913 Kranen en dergelijke artikelen Kranen en dergelijke artikelen, voor leidingen, ketels, reservoirs, bakken of dergelijke bergingsmiddelen Regelafsluiters, schuifafsluiters, klepafsluiters en andere kleppen en afsluiters 2914 Lagers, getande overbrengingen en drijfwerkelementen Lagers, getande overbrengingen en drijfwerkelementen Andere overbrengingsmechanismen Tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het aanpassen van snelheid OVERIGE MACHINES EN APPARATEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK Ovens en branders Hijs, hef en transportwerktuigen Dirkkranen; hijskranen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan Personen en goederenliften; roltrappen en paden (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers). (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (6) Behalve vervaardiging van ijzer en staal en van ferroleringen (voorlopig)

80 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Personen en goederenliften (incl. bakkenliften), elektrisch Pneumatische en andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, met banden, n.e.g Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, rollenbanen/castors Delen van hijs, hef en transportwerktuigen Installatie, reparatie en onderhoud van hijs, hef en transportwerktuigen Installatie van hef, hijs en transportwerktuigen (excl. liften en roltrappen) Reparatie en onderhoud van hef, hijs en transportwerktuigen 2923 Machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Warmtewisselaars; toestellen voor de koeltechniek en klimaatregeling; filtreertoestellen Warmtewisselaars Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten Ventilatoren, andere dan tafel, vloer, wand, raam, plafond en dakventilatoren Delen van machines en toestellen voor de koel en vriestechniek, alsmede van warmtepompen Delen van koelmeubelen, delen van warmtepompen, andere Installatie, reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Installatie van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik 2924 Overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Gasgeneratoren, distileer, filtreer en rectificeertoestellen Machines en toestellen voor het reinigen van flessen, voor het vullen of voor het wegen; toestellen voor het spuiten (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

81 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Machines en toestellen voor het reinigen, vullen en verpakken van flessen en andere bergingsmiddelen Blusapparaten, spuitpistolen, zand en stoomstraal toestellen en dergelijke straaltoestellen, andere dan die voor de landbouw of de tuinbouw Blusapparaten Delen van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik Delen van kalanders en walsmachines; delen van toestellen voor het spuiten, gewichten voor weegtoestellen Installatie, reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g Installatie van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g MACHINES VOOR DE LAND, TUIN OF BOSBOUW, VOOR DE VOORBEREIDING, BEWERKING OF BEBOUWING VAN DE BODEM DELEN VAN MACHINES EN TOESTELLEN VOOR DE LANDBOUW OF DE BOSBOUW WAARVAN: Delen van machines, toestellen en werktuigen van GSpost INSTALLATIE, REPARATIE EN ONDERHOUD VAN MACHINES EN TOESTELLEN VOOR DE LANDBOUW OF DE BOSBOUW 294 GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN WAARVAN: Andere gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal 2943 Overige gereedschapswerktuigen, n.e.g Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van hout en van dergelijke harde stoffen Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, kurk, steen, geharde rubber en dergelijke harde stoffen Installatie, onderhoud en reparatie van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, kurk, steen, geharde rubber en dergelijke harde stoffen 295 OVERIGE MACHINES, APPARATEN EN WERKTUIGEN VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN 2951 Machines voor de metallurgie April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

82 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli Delen van machines voor de metallurgie; walsrollen; delen van walsstoelen Installatie, reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie 2952 Machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Delen van machines voor het winnen van delfstoffen en voor de bouw Installatie, reparatie en onderhoud van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 2953 Machines voor de produktie van voedings en genotmiddelen Machines voor de produktie van voedings en genotmiddelen Machines en toestellen, n.e.g., voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken (incl. oliën en vetten) Machines en toestellen voor brood of banketbakkerijen, n.e.g Machines en toestellen voor brouwerijen Delen van machines voor de produktie van voedingsen genotmiddelen Installatie, reparatie en onderhoud van machines voor de produktie van voedings en genotmiddelen Installatie van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen 2954 Machines voor de produktie van textiel, kleding en leder Machines voor het voorbereiden, het spinnen, het weven en het breien van textielstoffen Andere machines voor de produktie van textiel en kleding (incl. naaimachines) Delen en toebehoren van machines voor de produktie van textiel, kleding en leder Delen en toebehoren van weefgetouwen en machines voor het spinnen Delen en hulpstukken voor machines van GSposten 8444 t/m 8445 en van hulpmachines Delen en hulpstukken voor weefgetouwen en van hulpmachines en toestellen Delen van machines voor andere bewerkingen van textielstoffen en kleding en voor het bewerken van leder (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

83 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli 2955 Machines voor de produktie van papier of karton 2956 Overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g Machines en toestellen voor het drukken en het inbinden van boeken, alsmede delen daarvan Diverse machines en toestellen voor specifieke doeleinden, alsmede delen daarvan Gietvormen; vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen Vormen voor het spuit of persgieten van rubber of kunststof Machines en toestellen voor specifieke doeleinden, n.e.g Machines voor het mengen, kneden,..., met een eigen functie, n.e.g. (excl. robots) Delen van machines van GSpost Installatie, reparatie en onderhoud van machines en toestellen voor specifieke doeleinden n.e.g Installatie van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g Reparatie en onderhoud van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 297 HUISHOUDAPPARATEN N.E.G Elektrische huishoudapparaten Koelkasten en vrieskasten; wasmachines; elektrisch verwarmde dekens; ventilatoren Andere elektrische huishoudapparaten n.e.g Nietelektrische huishoudapparaten Andere toestellen voor huishoudelijk gebruik, voor gas of voor gas en andere brandstof, voor vloeibare brandstof of voor vaste brandstof 300 KANTOORMACHINES EN COMPUTERS WAARVAN: Gegevensverwerkende machines en delen en toebehoren daarvan Machines met in één huis ten minste een centrale verwerkingseenheid en een invoer/uitvoereenheid Invoer en uitvoereenheden Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij GSpost 8471 ; delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de GSposten 8469 tot en met (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

84 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid April Mei Juni Juli 31 ELECTRISCHE MACHINES EN APPARATEN N.E.G ELEKTROMOTOREN, ELEKTRISCHE GENERATOREN EN ELEKTRISCHE TRANSFORMATOREN WAARVAN: Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers Ballasten voor ontladingslampen en buizen; statische omvormers; andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen Installatie, reparatie en onderhoud van elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren 3120 SCHAKEL EN VERDEELINRICHTINGEN WAARVAN: Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom <= 1000 V Schakelaars, n.e.g.: spanning =< V Contactdozen, contactstoppen (stekkers) en andere toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, n.e.g Geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen, spanning <= V Aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabel, spanning <= V Borden, panelen e.d., voorzien van schakelapparaten, enz., voor een spanning <= 1000 V Borden, enz., voor elektr. bediening of het verdelen van elektr. stroom, spanning <= V Delen van schakel en verdeelinrichtingen Borden, panelen, enz., van GSpost 8537, zonder toestellen Andere delen van toestellen van GSpost 8535, 8536 of Installatie, reparatie en onderhoud van schakel en verdeelinrichtingen GEÏSOLEERDE KABEL EN DRAAD; OPTISCHEVERZELKABEL WAARVAN: Andere geleiders van elektriciteit, voor een spanning <= 1000 V 3140 ACCUMULATOREN, ELEKTRISCHE ELEMENTEN EN ELEKTRISCHE BATTERIJEN 3150 VERLICHTINGSTOESTELLEN EN ELEKTRISCHE LAMPEN EN BUIZEN WAARVAN: (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers)

85 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Verlichtingstoestellen Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen 316 ELEKTRISCHE BENODIGDHEDEN N.E.G Elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen n.e.g Overige elektrische benodigdheden n.e.g Overige elektrische benodigdheden n.e.g., alsmede delen daarvan Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen, andere dan die voor rijwielen of voor motorvoertuigen Elektrische signaaltoestellen, enz., voor verkeersen waterwegen, enz Installatie, reparatie en onderhoud van andere elektrische benodigdheden n.e.g. 32 RADIO, TELEVISIE EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR WAARVAN: 3210 ELEKTRONENBUIZEN EN ANDERE ELEKTRONISCHE ONDERDELEN WAARVAN: Gedrukte schakelingen Andere gedrukte schakelingen, bestaande uit geleidende elementen en contacten Elektronisch geïntegreerde schakelingen en microassemblages DELEN VAN AUDIO EN VIDEOAPPARATUUR; ANTENNES WAARVAN: Delen (excl. antennes) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de GSposten 8525 tot en met MEDISCHE APPARATUUR EN INSTRUMENTEN, PRECISIE EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN UURWERKEN 3310 MEDISCHE APPARATUUR EN INSTRUMENTEN EN ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN WAARVAN: Medische apparatuur en instrumenten en orthopedische artikelen, alsmede delen daarvan Spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde, n.e.g Gewrichtsprothesen; orthopedische artikelen en toestellen; tandprothesen; andere prothesen n.e.g. April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

86 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Andere orthopedische toestellen, artikelen voor de behandeling van botbreuken Tandprothesen (excl. kunsttanden) 3320 MEET, REGEL EN CONTROLEAPPARATUUR, APPARATUUR VOOR HET NAVIGEREN EN VOOR ANDERE DOELEINDEN WAARVAN: Instrumenten voor het verifiëren van andere fysische karakteristieken Hydrometers, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten, voor het verifiëren of voor onderzoek Delen van meet, regel, controle en navigatieapparatuur en van apparatuur voor andere doeleinden Installatie, reparatie en onderhoud van meet, regel, controle en navigatieapparatuur ONTWERPEN EN MONTEREN VAN APPARATEN VOOR DE BEWAKING VAN INDUSTRIËLE PROCESSEN EN VAN GEAUTOMATISEERDE PRODUCTIELIJNEN 3340 OPTISCHE INSTRUMENTEN EN FOTO EN FILMAPPARATUUR 3350 UURWERKEN 34 MOTORVOERTUIGEN, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 3410 MOTORVOERTUIGEN WAARVAN: Motorvoertuigen met een benzinemotor > cm³ (incl. kampeerauto's met een cilinderinhoud > cm³, excl. voertuigen voor het vervoer van >= 10 personen, sneeuwmobielen, golf buggies en dergelijke voertuigen) 3420 CARROSSERIEËN VOOR MOTORVOERTUIGEN; AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS Carrosserieën voor motorvoertuigen Aanhangwagens en opleggers; containers Delen van aanhangwagens en opleggers; delen van andere voertuigen zonder eigen beweegkracht Delen van aanhangwagens, opleggers, enz.: carrosserieën 3430 DELEN EN TOEBEHOREN VOOR AUTOMOBIELEN EN MOTOREN DAARVAN WAARVAN: Andere delen en toebehoren n.e.g. van motorvoertuigen April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

87 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Bumpers en delen daarvan (incl. van kunststof) Drijfassen met differentieel, ook indien met andere overbrengingsorganen, draagassen en delen daarvan Knaldempers en uitlaatpijpen ; delen daarvan Andere delen en toebehoren voor tractors, automobielen en andere voertuigen, n.e.g Veiligheidsgordels en delen en toebehoren van carrosserieën 35 OVERIGE TRANSPORTMIDDELEN WAARVAN: ANDERE DELEN VAN LUCHT EN RUIMTEVAARTUIGEN WAARVAN: Delen van alle soorten luchtvaartuigen, excl. propellers, rotors, landingsgestellen, voor civiel gebruik 354 MOTORRIJWIELEN EN RIJWIELEN WAARVAN: Rijwielen, (incl. bakfietsen), zonder motor : andere Delen van rijwielen n.e.g. 36 MEUBELEN; OVERIGE GOEDEREN EN PRODUKTEN N.E.G. WAARVAN: 361 MEUBELEN Zitmeubelen en delen daarvan Zitmeubelen, met onderstel van metaal Zitmeubelen voor automobielen Zitmeubelen, opgevuld, onderstel van metaal Zitmeubelen, met onderstel van hout Zitmeubelen, opgevuld, onderstel van hout Andere zitmeubelen, n.e.g Delen van zitmeubelen Delen van zitmeubelen : hout Delen van zitmeubelen voor burgerluchtvaartuigen en andere delen van zitmeubelen Andere meubelen, van de soort gebruikt in kantoren Meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren Bureaus voor kantoren, metaal, hoogte <= 80 cm April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

88 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg Code (2) Omschrijving Eenheid Ander kantoormeub. van metaal, > 80 cm, kasten met deuren, rolluiken, kleppen Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren Bureaus van hout, hoogte <= 80 cm Kantoormeubilair van hout, n.e.g., hoogte <= 80 cm Kantoormeubilair van hout, kasten met deuren, kaartkasten, hoogte > 80 cm Kantoormeubilair van hout, ander, hoogte > 80 cm Meubelen van hout voor winkels Meubelen, van de soort gebruikt in keukens Houten meubelen voor keukens : in elementen Houten meubelen voor keukens : andere Andere meubelen Meubelen van metaal, n.e.g Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers en in zit en eetkamers Meubelen van hout voor slaapkamers Meubelen van hout voor zit en eetkamers Meubelen van hout, n.e.g Meubelen van kunststof en van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen Delen van andere meubelen Delen van meubelen : metaal Delen van meubelen : hout Delen van meubelen : andere Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte matrassen; matrassen Springbakken, (o.a. lattenbodems, spiraalmatrassen) Matrassen Matrassen van rubber met celstructuur Matrassen van kunststof met celstructuur 362 JUWELEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN SPORTARTIKELEN April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

89 PRODCOM Leveringen per product Leveringen (1) in waarde en in hoeveelheid volgens de CPA en de Prodcomlijst (voorlopige cijfers) vervolg en einde Code (2) Omschrijving Eenheid 3650 SPELLEN EN SPEELGOED BEZEMS EN BORSTELS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK 3663 ANDERE WERKEN N.E.G. WAARVAN: Paraplu's en parasols, wandelstokken, knopen, knoopvormen, sluitingen, en delen daarvan TOTAAL April Mei Juni Juli (1) Leveringen m.i.v. aan het buitenland geleverd maakloonwerk. (2) Statistische classering van producten gekoppeld aan activiteiten CPA (26 cijfers); Prodcomlijst (8 cijfers).

90

91

92

93 NIETPRODCOM Inleiding Inleiding Om uiteenlopende redenen worden de statistieken van enkele sectoren (energie, recuperatie, waterdistributie, slachthuizen, zuivel, ijzer en staal) nog ingezameld volgens het oude systeem. Het aantal variabelen dat ingezameld wordt varieert per statistiek. Specifieke maandstatistieken zijn er alleen voor cokes, petroleum, water en bouwnijverheid, alsook in andere sectoren, zoals ijzer en staal, gas en elektriciteit, waarvan inzameling van de gegevens gebeurt door de federaties. Voor de overige sectoren (slachthuizen, zuivel, bewerking van splijt en kweekstoffen en recuperatie van metaal, papier, textiel en scheikundige stoffen) bestaan gegevens over personeel en omzet. Voor de slachthuizen en zuivel bestaan specifieke statistieken in de afdeling landbouwstatistieken. Nace Omschrijving Opmerking Recuperatie van steenkool uit Vestigingen met 10 of meer arbeiders. steenkoolbergen Slachterijen van grootvee Vestigingen met 10 of meer arbeiders Zuivelfabrieken kaasmakerijen Vestigingen met 10 of meer arbeiders Vervaardiging van cokesovenproducten Geen drempel Vervaardiging van geraffineerde Geen drempel. aardolieproducten 23.3 Bewerking van splijt en kweekstoffen Vestigingen met 10 of meer arbeiders Recuperatie van recycleerbaar metaalafval Vestigingen met 10 of meer arbeiders Recuperatie van papier, textiel, scheikundige Vestigingen met 10 of meer arbeiders. stoffen en bouwmaterialen 40.1 Productie en distributie van electriciteit Vestigingen met 10 of meer arbeiders Productie en distributie van gas Vestigingen met 10 of meer arbeiders. 41 Winning, zuivering en distributie van water Geen drempel. 45 Bouwnijverheid Bron : Maandstatistiek van de Bouwnijverheid Ondernemingen met 10 of meer werknemers. Leuvenseweg 44 Verantwoordelijke statisticus: Yvan Bergmans : tel. 02/ B1000 Brussel Contactpersoon Industriële statistieken : tel. 02/

94 NIETPRODCOM Omzet De omzet (1) voor bepaalde bedrijfstakken (voorlopige cijfers in EUR) NACE Code Omschrijving November December Januari Februari 15.1A Slachterijen van grootvee Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van cokesovenproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Bewerking van splijt en kweekstoffen Recycling van metaalafval Recycling van nietmetaalafval Recuperatie van papier Recuperatie van textiel Recuperatie van scheikundige stoffen Recuperatie van bouwmaterialen Winning, zuivering en distributie van water (1) Omzet bevat alle vestigingen met 20 of meer personen.

95 NIETPRODCOM Omzet Maart April Mei Juni Juli Augustus September NACE Code A

96 NIETPRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen voor bepaalde bedrijfstakken (voorlopige cijfers) NACE Code Omschrijving November December Januari 10.1A Recuperatie van steenkool uit Aantal arbeiders steenkoolbergen A Slachterijen van grootvee Aantal arbeiders Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Aantal arbeiders Vervaardiging van cokesovenproducten Aantal arbeiders Vervaardiging van geraffineerde Aantal arbeiders aardolieproducten Bewerking van splijt en kweekstoffen Aantal arbeiders Recycling van metaalafval Aantal arbeiders Recycling van nietmetaalafval Aantal arbeiders Recuperatie van papier Aantal arbeiders Recuperatie van textiel Aantal arbeiders Recuperatie van scheikundige stoffen Aantal arbeiders Recuperatie van bouwmaterialen Aantal arbeiders (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers in (bevat alle vestigingen met 20 of meer personen behalve voor de bouw vanaf 1998).

97 NIETPRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September NACE Code A A

98 NIETPRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen Tewerkstelling, uren en lonen voor bepaalde bedrijfstakken (voorlopige cijfers) NACE Code Omschrijving November December Januari Productie en distributie van Aantal arbeiders elektriciteit Productie van elektriciteit Aantal arbeiders Transmissie van elektriciteit Aantal arbeiders Distributie van en handel in Aantal arbeiders elektriciteit Productie en distributie van gas via Aantal arbeiders leidingen Distributie van en handel in gasvormige Aantal arbeiders brandstoffen via leidingen Winning, zuivering en distributie van Aantal arbeiders water Bouwnijverheid Aantal arbeiders (1) Tot december 1998 urenarbeiders, vanaf januari 1999 uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders). (2) Brutolonen en wedden van de werknemers in (bevat alle vestigingen met 20 of meer personen behalve voor de bouw vanaf 1998).

99 NIETPRODCOM Tewerkstelling, uren en lonen vervolg en einde Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September NACE Code

100 NIETPRODCOM Waterdistributie Waterdistributie in volume en aantal aansluitingen Volume opgevangen grondwater Volume oppervlaktewater behandeld met het oog op de verdeling Volume water ontvangen van andere maatschappijen Volume water afgestaan aan andere maatschappijen Verlies Volume beschikbaar voor de verdeling Aantal gebruikte aansluitingen m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ x Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September

101 Bouwnijverheid Gegevens van de ondernemingen met 10 personen en meer

102 Bouwnijverheid Tewerkstelling, uren Aantal ondernemingen, tewerkstelling en gepresteerde uren per activiteit April Tewerkstelling Aantal arbeiders Aantal gepresteerde uren (1) NACE code Activiteit Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (1) Vanaf januari 1999, uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders).

103 Bouwnijverheid Tewerkstelling, uren Aantal ondernemingen, tewerkstelling en gepresteerde uren per activiteit Mei Tewerkstelling Aantal arbeiders Aantal gepresteerde uren (1) NACE code Activiteit Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (1) Vanaf januari 1999, uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders).

104 Bouwnijverheid Tewerkstelling, uren Aantal ondernemingen, tewerkstelling en gepresteerde uren per activiteit Juni Tewerkstelling Aantal arbeiders Aantal gepresteerde uren (1) NACE code Activiteit Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (1) Vanaf januari 1999, uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders).

105 Bouwnijverheid Tewerkstelling, uren Aantal ondernemingen, tewerkstelling en gepresteerde uren per activiteit Juli Tewerkstelling Aantal arbeiders Aantal gepresteerde uren (1) NACE code Activiteit Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (1) Vanaf januari 1999, uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders).

106 Bouwnijverheid Tewerkstelling, uren Aantal ondernemingen, tewerkstelling en gepresteerde uren per activiteit Augustus Tewerkstelling Aantal arbeiders Aantal gepresteerde uren (1) NACE code Activiteit Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (1) Vanaf januari 1999, uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders).

107 Bouwnijverheid Tewerkstelling, uren Aantal ondernemingen, tewerkstelling en gepresteerde uren per activiteit September Tewerkstelling Aantal arbeiders Aantal gepresteerde uren (1) NACE code Activiteit Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing Gebouwen Grond, water en wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (1) Vanaf januari 1999, uren gepresteerd door de werknemers (bedienden en arbeiders).

108 Bouwnijverheid Lonen Lonen en wedden van het kwartaal per activiteit (in ) NACE code Activiteit 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

109 Bouwnijverheid Bestellingen per subsector Nieuwe bestellingen per subsector en per activiteit (in ) April NACE code Activiteit Gebouwen Grond wateren wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

110 Bouwnijverheid Bestellingen per subsector Nieuwe bestellingen per subsector en per activiteit (in ) Mei NACE code Activiteit Gebouwen Grond wateren wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

111 Bouwnijverheid Bestellingen per subsector Nieuwe bestellingen per subsector en per activiteit (in ) Juni NACE code Activiteit Gebouwen Grond wateren wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

112 Bouwnijverheid Bestellingen per subsector Nieuwe bestellingen per subsector en per activiteit (in ) Juli NACE code Activiteit Gebouwen Grond wateren wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

113 Bouwnijverheid Bestellingen per subsector Nieuwe bestellingen per subsector en per activiteit (in ) Augustus NACE code Activiteit Gebouwen Grond wateren wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

114 Bouwnijverheid Bestellingen per subsector Nieuwe bestellingen per subsector en per activiteit (in ) September NACE code Activiteit Gebouwen Grond wateren wegenbouw Voltooiing 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

115 Bouwnijverheid Bestellingen per gewest Nieuwe bestellingen per gewest en per activiteit (in ) April NACE code Activiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Europese Unie Andere landen 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

116 Nieuwe bestellingen per gewest en per activiteit (in ) Bouwnijverheid Bestellingen per gewest Mei NACE code Activiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Europese Unie Andere landen 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

117 Bouwnijverheid Bestellingen per gewest Nieuwe bestellingen per gewest en per activiteit (in ) Juni NACE code Activiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Europese Unie Andere landen 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

118 Nieuwe bestellingen per gewest en per activiteit (in ) Bouwnijverheid Bestellingen per gewest Juli NACE code Activiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Europese Unie Andere landen 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

119 Bouwnijverheid Bestellingen per gewest Nieuwe bestellingen per gewest en per activiteit (in ) Augustus NACE code Activiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Europese Unie Andere landen 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

120 Nieuwe bestellingen per gewest en per activiteit (in ) Bouwnijverheid Bestellingen per gewest September NACE code Activiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Europese Unie Andere landen 45 BOUWNIJVERHEID Het bouwrijp maken van terreinen Slopen van gebouwen; grondverzet Proefboren en boren Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg en waterbouw Algemene bouwkundige en civieltechnische werken Dakbedekking en bouw van dakconstructies Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten Waterbouw Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Bouwinstallatie Elektrische installatie Isolatiewerkzaamheden Loodgieterswerk Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en wandbekleding Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

121

122 6WDWLVWLHNYDQGHWRHJHVWDQHHQEHJRQQHQJHERXZHQ 'HILQLWLHVYDQGHJHEUXLNWHWHUPHQ Woongebouw Woongebouwen zijn gebouwen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor huisvesting. In deze gebouwen moet meer dan 50% van de totale oppervlakte bestemd zijn voor huisvesting. Nietwoongebouw Nietwoongebouwen zijn gebouwen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een ander gebruik dan huisvesting. In deze gebouwen moet meer dan 50% van de totale oppervlakte bestemd zijn voor een ander gebruik dan huisvesting. Woning De woning is het gebouw of het gedeelte van het gebouw bestemd voor de huisvesting van een gezin en als dusdanig gebruikt. Onder gezin wordt verstaan zowel het particulier (familiaal) gezin als het collectief gezin. Dit laatste omvat groepen van personen die samenleven in weeshuizen, in tehuizen voor bejaarden, in homes voor arbeiders, in weldadigheidsinrichtingen en in andere gestichten kloostergemeenschappen militairen in kazernes gevangenen in tuchthuizen Woonvertrek omvat : keuken, eetkamer, woonkamer, slaapkamer, veranda, bureel gebruikt voor uitoefenen van beroepen zoals arts, notaris, advocaat, architect,, zolder en kelder indien ze de functie van één van voorgaande vertrekken vervullen omvat niet : badkamer, toilet, trap, gang, bergplaats, washuis, kelder, zolder, garage, bijgebouw, Bewoonbare oppervlakte Deze oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle woonvertrekken op de verschillende niveaus. Totale oppervlakte Deze oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle vertrekken.

123 Volume Het volume is het produkt van de oppervlakte van het gelijkvloers met het hoogteverschil tussen de vloer van de benedenverdieping en de halve hoogte van het dak of, indien het om een plat dak gaat, tot de bovenzijde van het dak. Nieuwbouw Gebouw volledig nieuw, al dan niet gelegen op een plaats waar reeds vroeger werd gebouwd. Verbouwing Verbouwing omvat zowel renovatie als uitbreiding van een gebouw als het plaatsen van bijgebouwen op hetzelfde stuk bouwgrond. Om opgenomen te worden in de statistieken moet een verbouwing aan minstens één van volgende voorwaarden voldoen. i vermeerdering of vermindering van de oppervlakte of het volume van het gebouw i vermeerdering of vermindering van het aantal in het gebouw beschikbare woningen i wijziging van bestemming van het gebouw i voor bijgebouwen zoals tuinhuisjes, serres, hokken voor dieren, : minimumoppervlakte 21 m² (uitzondering : garages worden altijd opgenomen)

124

125 (als gevolg van afrondingen kunnen de totalen verschillen van de som van de waarde van de delen)

126 Bouwvergunningen Woongebouwen, indeling per provincie België Brussels Hfdst. Gewest Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Antwerpen Limburg Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Nietwoongebouwen, indeling per provincie België Brussels Hfdst. Gewest Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Antwerpen Limburg Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

127 Bouwvergunningen Woongebouwen aantal Gebouwen Woningen Volume (in m³) Oppervlakte Bewoonbare (in m²) Totale Aantal gebouwen met één woning Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Nietwoongebouwen Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

128 Bouwvergunningen Nietwoongebouwen, indeling naar volume Aantal gebouwen Minder dan 3000 m³ Volume (in m³) Tot. oppervl. (in m²) Aantal gebouwen 3000 tot 9999 m³ Volume (in m³) Tot. oppervl. (in m²) Aantal gebouwen tot m³ Volume (in m³) Tot. oppervl. (in m²) Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli tot m³ m³ en meer Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

129 Bouwvergunningen Verbouwingen bij woongebouwen, indeling per provincie België Brussels Hfdst. Gewest Limburg Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Antwerpen Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Verbouwingen bij nietwoongebouwen, indeling per provincie België Brussels Hfdst. Gewest Limburg Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Antwerpen Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

130 Bouwvergunningen Woongebouwen, juli aantal oppervlakte (in m²) Gebouwen Woningen Volume (in m³) Bewoonbare Totale Aantal gebouwen met één woning Aantal verbouwingen België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Provincie Antwerpen Antwerpen Mechelen Turnhout Provincie Limburg Hasselt Maaseik Tongeren Provincie OostVlaanderen Aalst Dendermonde Eeklo Gent Oudenaarde SintNiklaas Provincie VlaamsBrabant HalleVilvoorde Leuven Provincie WestVlaanderen Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne

131 Bouwvergunningen Woongebouwen, juli vervolg en einde aantal oppervlakte (in m²) Gebouwen Woningen Volume (in m³) Bewoonbare Totale Aantal gebouwen met één woning Aantal verbouwingen Waals Gewest Provincie WaalsBrabant Nijvel Provincie Henegouwen Aat Charleroi Bergen Moeskroen Zinnik Thuin Doornik Provincie Luik Hoei Luik Verviers Borgworm Provincie Luxemburg Aarlen Bastenaken MarcheenFamenne Neufchâteau Virton Provincie Namen Dinant Namen Philippeville

132 Bouwvergunningen Nietwoongebouwen, juli aantal Oppervlakte (in m²) Gebouwen Woningen Volume (in m³) Bewoonbare Totale België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Provincie Antwerpen Antwerpen Mechelen Turnhout Provincie Limburg Hasselt Maaseik Tongeren Provincie OostVlaanderen Aalst Dendermonde Eeklo Gent Oudenaarde SintNiklaas Provincie VlaamsBrabant HalleVilvoorde Leuven Provincie WestVlaanderen Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne

133 Bouwvergunningen Nietwoongebouwen, juli vervolg en einde Gebouwen aantal Woningen Oppervlakte (in m²) Volume (in m³) Bewoonbare Totale Waals Gewest Provincie WaalsBrabant Nijvel Provincie Henegouwen Aat Charleroi Bergen Moeskroen Zinnik Thuin Doornik Provincie Luik Hoei Luik Verviers Borgworm Provincie Luxemburg Aarlen Bastenaken MarcheenFamenne Neufchâteau Virton Provincie Namen Dinant Namen Philippeville

134 Bouwvergunningen Nietwoongebouwen, indeling naar bestemming, juli Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Land, tuinbouw, veeteelt Industrie, bouwnijverheid en ambacht Opslag, behandeling (openbare bedrijven) Vervoer en communicatie Zakelijke dienstverlening Handel Horeca Persoonsverzorging Openbare besturen en parastatalen Particuliere administratie Cultuur en ontspanning Sport Parkeergarages Andere (kerk, kapel)

135 (als gevolg van afrondingen kunnen de totalen verschillen van de som van de waarden van de delen

136 Begin werkzaamheden Woongebouwen, indeling per provincie België Brussels Hfdst. Gewest Limburg Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Antwerpen Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Nietwoongebouwen, indeling per provincie België Brussels Hfdst. Gewest Limburg Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Antwerpen Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni

137 Begin werkzaamheden Woongebouwen aantal Gebouwen Woningen Volume (in m³) Oppervlakte Bewoonbare (in m²) Totale Aantal gebouwen met één woning Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Nietwoongebouwen Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni

138 Begin werkzaamheden Nietwoongebouwen, indeling naar volume Minder dan 3000 m³ 3000 tot 9999 m³ tot m³ Aantal gebouwen Volume (in m³) Tot. oppervl. (in m²) Aantal gebouwen Volume (in m³) Tot. oppervl. (in m²) Aantal gebouwen Volume (in m³) Tot. oppervl. (in m²) Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni tot m³ m³ en meer Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni

139 Begin werkzaamheden Verbouwingen bij woongebouwen, indeling per provincie Juni Juli Augustus September Oktober November December België Brussels Hfdst. Gewest Limburg Vlaams Brabant Waals Brabant Januari Februari Maart April Mei Juni Luik Antwerpen Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Verbouwingen bij nietwoongebouwen, indeling per provincie België Brussels Hfdst. Gewest Limburg Vlaams Brabant Waals Brabant Luik Antwerpen Oost Vlaanderen West Vlaanderen Henegouwen Luxemburg Namen Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni

140 Begin werkzaamheden Woongebouwen, juni aantal Gebouwen Woningen Volume (in m³) Oppervlakte Bewoonbare (in m²) Totale Aantal gebouwen met één woning Aantal verbouwingen België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Provincie Antwerpen Antwerpen Mechelen Turnhout Provincie Limburg Hasselt Maaseik Tongeren Provincie OostVlaanderen Aalst Dendermonde Eeklo Gent Oudenaarde SintNiklaas Provincie VlaamsBrabant HalleVilvoorde Leuven Provincie WestVlaanderen Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne

141 Begin werkzaamheden Woongebouwen, juni vervolg en einde aantal Oppervlakte (in m²) Gebouwen Woningen Volume (in m³) Bewoonbare Totale Aantal gebouwen met één woning Aantal verbouwingen Waals Gewest Provincie WaalsBrabant Nijvel Provincie Henegouwen Aat Charleroi Bergen Moeskroen Zinnik Thuin Doornik Provincie Luik Hoei Luik Verviers Borgworm Provincie Luxemburg Aarlen Bastenaken MarcheenFamenne Neufchâteau Virton Provincie Namen Dinant Namen Philippeville

142 Begin werkzaamheden Nietwoongebouwen, juni Gebouwen aantal Woningen Oppervlakte (in m²) Volume (in m³) Bewoonbare Totale België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Provincie Antwerpen Antwerpen Mechelen Turnhout Provincie Limburg Hasselt Maaseik Tongeren Provincie OostVlaanderen Aalst Dendermonde Eeklo Gent Oudenaarde SintNiklaas Provincie VlaamsBrabant HalleVilvoorde Leuven Provincie WestVlaanderen Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne

143 Begin werkzaamheden Nietwoongebouwen, juni vervolg en einde aantal Oppervlakte (in m²) Gebouwen Woningen Volume (in m³) Bewoonbare Totale Waals Gewest Provincie WaalsBrabant Provincie Henegouwen Aat Charleroi Bergen Moeskroen Zinnik Thuin Doornik Provincie Luik Hoei Luik Verviers Borgworm Provincie Luxemburg Aarlen Bastenaken MarcheenFamenne Neufchâteau Virton Provincie Namen Dinant Namen Philippeville

144 Begin werkzaamheden Nietwoongebouwen, indeling naar bestemming, juni Aantal gebouwen Volume (in m³) Totale oppervlakte (in m²) Land, tuinbouw, veeteelt Industrie, bouwnijverheid en ambacht Opslag, behandeling (openbare bedrijven) Vervoer en communicatie Zakelijke dienstverlening Handel Horeca Persoonsverzorging Openbare besturen en parastatalen Particuliere administratie Cultuur en ontspanning Sport Parkeergarages Andere (kerk, kapel)

145 Informatie

146 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. We hebben de opdracht om aan de informatiebehoeften van zowel overheid, bedrijfswereld als burgers te voldoen, en dit door hen allerlei actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden. Waar vindt u de statistische en economische informatie? Op onze websites (statistieken) en (economie) In vijf grote steden van het land heeft het publiek toegang tot : Jaarboeken, gespecialiseerde publicaties en een selectie van diskettes en cdrom s. Een leeszaal, waar men onze publicaties maar ook statistische publicaties van andere ministeries en Belgische en internationale instellingen kan raadplegen. Al onze bibliotheken zijn op werkdagen open van 8u30 tot 16u30 (Brussel) en van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur (andere). Brussel City Atrium C Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel tel. 02/ / fax 02/ Trein (B) : Noord station Metro (M) : lijn 2, station Rogier Trams : 3, 52, 55, 56, 81, 90 halte Rogier of Noord Bus STIB : 38, 58, 61 halte Rogier of Noord Bus De Lijn : 318, 351, 358, 410, 526, 554 halte Noord Antwerpen Italiëlei 124 bus 85, 2000 Antwerpen tel. 03/ fax 03/ Trein (B) : Centraal Station Metro (M) : halte Opera TramBus : vlakbij (Fr. Rooseveltplaats) FRANKRIJKLEI M QUELLINSTRAAT LEYSSTRAAT DE KEYSERLEI B CENTRAAL STATION P E L IKA A N S TRA AT ZOO KONINGIN ASTRIDPLEIN SINTJACOBSMARKT KIPDORPBRUG FRANKLIN ROOSEVELT PLAATS GEMEENTESTRAAT NIS ITA L IËL E I Charleroi Tour Biarent, Bd Audent 14/5., 6000 Charleroi tel. 071/ fax 071/ Trein (B) : Charleroi Sud, 20 min van het station (Place Buisset, Rue du Collège, Place Charles II, Boulevard Tirou, Rue de la Montagne) Bus : halte Tirou Autoweg : kleine ring van Charleroi uitrit Gare du Sud Parking (P) : betaalparking tegenover het NIS Gent Coupure rechts 620, 9000 Gent tel. 09/ fax 09/ Trein (B): Gent St.Pieters TramBus : 40, 43 halte Theresianenstraat Autoweg: gemakkelijk bereikbaar langs E40 (uitrit 13 GentWest/Drongen) Parking (P): op de Coupure Rechts NAAR E40 AFRIT 13 GENTWEST LEIEKA AI GROENEVALLEILAAN NIEUWE WANDELING C O U P U R E LINK S NOORDSTR. BRUGSEPOORT. HOOGSTRAAT N IS THERESIANENSTRAAT NAAR STATION NAAR E17 B C O U P U R E RE C H T S AKKERSTRAAT Luik Bd de la Sauvenière 7375, 4000 Luik tel. 02/ fax 04/ Trein (B): station Guillemins of Palais TramBus : (Guillemins) 1 en 4 halte Sauvenière Parking (P): Neujean (op 20 m zelfde straatkant) Mercure (tegenover)

147 Statistische publicaties We verspreiden tal van producten die de Belgische socioeconomische realiteit in cijfers weergeven. Al deze producten, opgenomen in onze catalogus, kunt u verkrijgen in onze regionale centra of bij onze Infoshop in Brussel. Onze catalogus wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd. (zie adressen hiernaast). Een keuze uit onze gegevens en de lijst van onze publicaties vindt u eveneens op onze website: Publicaties over de industrie (Uittreksel uit de catalogus) Bouwnijverheid en woningen In deze jaarlijkse publicatie vindt men cijfergegevens terug over het bestand aan woon en andere gebouwen alsook over de toegekende bouwvergunningen en de nieuwbouw en verbouwingswerken in het referentiejaar. Enkele tabellen geven ook het aantal afbraken. De nieuwe gebouwen en het aantal woningen erin worden per administratief arrondissement geteld. Daartoe behoort veel informatie die dienstig kan zijn voor de analyse van de bouwsector: volume, oppervlakte, hoedanigheid van de bouwheer (particulier, staat, vzw, naamloze vennootschap ), bestemming van het gebouw (woning, handel, industrie, opslagplaats ). Enkele andere publicaties Algemene Publicaties Weekbericht Internet Statistisch tijdschrift Internet Grondgebied en leefmilieu Statistiek van de bodembezetting (diskette) Overzicht van milieustatistieken Jaarlijks Bevolking Huishoudens en familiekernen Jaarlijks Totale bevolking op 1 januari Jaarlijks Buitenlandse bevolking Jaarlijks Samenleving Huishoudbudgetenquête jaarlijks Economie en financiën Verkoop van onroerende goederen Jaarlijks De conjunctuur maandelijks Landbouw Land en tuinbouwtelling op 15 mei Jaarlijks Handel, diensten en vervoer Maandelijkse vervoerstatistieken maandelijks Binnenlandse handel jaarlijks

148 Gedrukt door de drukkerij van de Algemene Directie Statistiek En Economische Informatie B1000 Brussel Januari 2008

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de

Nadere informatie

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 05.08.2008 Nr 3214 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM) April 2010... 11 Waterdistributie Mei 2010... 20

Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM) April 2010... 11 Waterdistributie Mei 2010... 20 11.08. Nr 3290 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei 19.06.2008 Nr 3210 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April 2008... 6 Faillissementen Mei 2008...

Nadere informatie

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur NACE-BEL Economische activiteitennomenclatuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform

Nadere informatie

Bouwnijverheid April

Bouwnijverheid April 02.07. Nr 3211 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexen van de bouwvergunningen Maart... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie

Nadere informatie

Evolutie van de tot het verkeer toegelaten nieuwe motorvoertuigen van 2002 tot juni

Evolutie van de tot het verkeer toegelaten nieuwe motorvoertuigen van 2002 tot juni 30.07. Nr 3213 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM)

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 30.558.927,00 380 0 571,00 13124 12,43 0,43 1,83 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.685.954,41 138 0 252,00 4959

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 01 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Aantal Som van de Aantal uren Aantal Sector dodelijke ongeschiktheidsgraad blootstelling ongevallen ongevallen

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden 01 Som uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 29.505.403,27 502 4 843,00 14.955,00 17,01 0,51 3,67 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.006.249,27 169 1 306,00

Nadere informatie

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 29.362.509,49 443 0 618,50 14078 15,09 0,48 2,06 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.138.558,70 153 0 179,00 4179

Nadere informatie

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18 uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 32.471.577 386 0 568,5 11.088 11,89 0,34 1,65 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 13.181.244 109 0 120 2.660 8,27

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Branche op maat december 2017

Branche op maat december 2017 Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie Branche op maat december 2017 NRK in 2017 SBI-verdeling Omzetniveau Omzetontwikkeling Waarom maatwerk Waarom brancheorganisaties voor CBS kiezen Aa Geen

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling uren verloren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 24.732.794,25 456 2 691 12.101 18,44 0,49 3,19 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 11.352.168,13 198 1 356

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 5 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 015 uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN.06.1,90 87 65 11.19 11, 0,,9 01.1 Teelt van

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen NRK Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie CBS Den Haag Henri Faasdreef 32 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +3 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Adressenbestanden Industrie

Adressenbestanden Industrie Adressenbestanden Industrie 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 101 Slachterijen en vleesverwerking 1011 Slachterijen (geen pluimvee-) 1012 Pluimveeslachterijen 1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. Faillissementen

Economie. Faillissementen Economie Faillissementen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 06.02.2006 COM(2006) 39 definitief 2006/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de statistische

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI -

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Werkgelegenheid HTSM in Twente Jaarbericht 214 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Ontwikkeling HTSM-sector 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Economie. Faillissementen

Economie. Faillissementen Economie Faillissementen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006

VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 393/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen NRK Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie CBS Den Haag Henri Faasdreef 32 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +3 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0001 (Code nog niet vastgesteld) 0002 Geen bedrijfsactiviteit(en) 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011 Teelt van eenjarige gewassen Laag

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

7 Belgisch Staatsblad d.d

7  Belgisch Staatsblad d.d Bijlage 4. Lijst met bedrijfstakken en deeltakken die geacht worden te zijn blootgesteld aan een significant weglekrisico Onderstaande s verwijzen naar NACE indeling rev. 1.1. De Prodcom codes verwijzen

Nadere informatie

NACEBELCODELIJST 2008

NACEBELCODELIJST 2008 code omschrijving A SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ AA SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten toegespitst op de lokale situatie De locatie Graafstaete is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit de lichtere categorieën

Nadere informatie

! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

!  #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$3140 56--5(22 "#$%&!'() *+ " ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*,+

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September 04.10.2006 Nr 3144 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli 2006... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal ongevallen met min. 1 dag TAO. Aantal uren blootstelling

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal ongevallen met min. 1 dag TAO. Aantal uren blootstelling Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 01 011 Sector LANDBOUW, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN Teelt van akkerbouwgewassen; teelt van groenten; tuinbouw Aantal uren blootstelling Aantal ongevallen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

Waterdistributie Juni

Waterdistributie Juni 03.09.2008 Nr 3216 I. SAMENLEVING Levensstandaard Indexen van de uurlonen Juli 2008... 5 II. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 9 III. INDUSTRIE

Nadere informatie

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 31.10.2007 Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Augustus 2007... 6 Indexen van de bouwvergunningen

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

Vervoer. Het goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens een ton laadvermogen

Vervoer. Het goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens een ton laadvermogen Vervoer Het goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens een ton laadvermogen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie.

Nadere informatie

Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev. 2 en andere specifieke statistieken ***I

Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev. 2 en andere specifieke statistieken ***I P6_TA(2006)0411 Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev. 2 en andere specifieke statistieken ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Februari

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Februari 17.03.2010 Nr 3275 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Februari 2010... 6 II. DIENSTEN, HANDEL EN

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10.

NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10. NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 10.120

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat.

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April 31.05.2006 Nr 3130 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Maart 2006... 5 Levensstandaard Indexen van de uurlonen April 2006... 11 II. ECONOMIE EN FINANCIEN

Nadere informatie

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF SBICODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 15 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1552 2 consumptieijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord

Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord Bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspley Noord Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Kleefse Waard-Koningspley N oord" (ontwerp) Bijlagen bij de voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften

Nadere informatie

Gemiddeld blijkt dat slechts 10 tot 50% van de gekozen SBI code/ doelgroep bruikbaar en relevant is voor uw organisatie.(!)

Gemiddeld blijkt dat slechts 10 tot 50% van de gekozen SBI code/ doelgroep bruikbaar en relevant is voor uw organisatie.(!) Adressenbestanden en Telemarketing Relevante en actuele adressen in plaats van veel adressen Wij zijn van mening dat uw adressenbestand een integraal onderdeel hoort te zijn van uw marketing, waarbij niet

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Classificaties. Instituut voor de nationale rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Classificaties. Instituut voor de nationale rekeningen NATIONALE REKENINGEN Classificaties Instituut voor de nationale rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoudstafel 1. Classificatie van institutionele

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. WAT IS PRODCOM?... 5 1.1. Ontstaan... 5 1.2. Inhoud... 5 1.3. Juridisch kader... 5 1.4. Welke ondernemingen moeten antwoorden?... 5 1.5. Welke producten?... 5 1.6. Timing...

Nadere informatie

Nr 3262 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3262 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 04.11.2009 Nr 3262 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexen van de nieuwe orders Augustus 2009... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FBZ juli 2008 A LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt van

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak November december

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak November december 20.01.2010 Nr 3267 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Tabak November december 2009... 8 III.

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse.

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse. Bijlage 4 Code Lijst met bedrijven als bedoeld in artikel 5.10 van de PMV. Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak September

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak September 15.10.2009 Nr 3260 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Tabak September 2009... 9 III. DIENSTEN,

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. 2. Alleen de hieronder beschreven delen van de CPC-codes vallen onder de verbodsbepalingen.

Publicatieblad van de Europese Unie. 2. Alleen de hieronder beschreven delen van de CPC-codes vallen onder de verbodsbepalingen. L 94/6 NL Publicatieblad van de Europese Unie 7.4.2017 BIJLAGE BIJLAGE VIII Lijst van de in artikel 3 quater bedoelde diensten OPMERKINGEN: 1. De codes van de centrale productenclassificatie (Central Products

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

juni 2005 BIK BOEKJE KAMER VAN KOOPHANDEL

juni 2005 BIK BOEKJE KAMER VAN KOOPHANDEL juni 2005 BIK BOEKJE KAMER VAN KOOPHANDEL INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari 2004 53

Nadere informatie

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 02.05.2006 Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Maart 2006... 6 Omzetindexen (PRODCOM) Februari

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Besluit van de Commissie

BIJLAGE. bij. Besluit van de Commissie EUROPESE OMMISSIE Brussel, XXX [ ](2014) XXX ANNEX 1 BIJLAGE bij Besluit van de ommissie tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie