Economie. Faillissementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie. Faillissementen"

Transcriptie

1 Economie Faillissementen

2 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy. De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen: Algemeen Grondgebied en leefmilieu Bevolking Samenleving Economie en financiën Landbouw en vergelijkbare activiteiten Industrie Diensten, handel en vervoer Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Verantwoordelijke uitgever: A. Versonnen 2011, FOD ECONOMIE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE uitgever B-1000 Brussel WTC III - 30 Simon Bolivarlaan

3 Economie Jaarlijkse faillissementsstatistiek Jaar 2006

4 Inhoudsopgave Methodologie - Methodologie...2 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in Verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling: Jaar Verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar activiteit en naar Gewest: Jaar Gedetailleerde verdeling naar activiteit, Gewest en klasse van tewerkstelling - Het Rijk Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waalse Gewest Verdeling naar juridische vorm, naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest - Verdeling naar juridische vorm, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar juridisch vorm en naar Gewest: Jaar Verdeling naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar klasse van tewerkstelling en naar Gewest: Jaar

5 Methodologie

6 Methodologie Algemene informatie Faillissementen Het aantal faillissementen van ondernemingen is gebaseerd op de aangiften van de handelsrechtbanken, aangevuld door informatie uit het ondernemingsregister van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie. Sinds de wetten van 8 augustus 1997 betreffende de faillissementen en van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord van kracht zijn sturen de handelsrechtbanken de gegevens over de gefailleerde ondernemingen naar de Directie Statistiek. De gegevens voor het laatste jaar zijn voorlopig en kunnen aangepast worden als de handelsrechtbanken de gegevens laattijdig bezorgen. Statistisch gebied Verwante statistiek(en) Voornaamste economische indicatoren Indexen van de nieuwe orders; Productie-indexen; Afzetprijsindexen; Omzetindexen - Prodcom; Indexen van de loonmassa; Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften; Indexen van de gewerkte uren; Werknemersindexen en indexen van het aantal werkzame personen; Kwartaalindex van de arbeidskosten; Bouwvergunningen; Verkopen van onroerende goederen; Materiaalkostenindexcijfers in de bouwnijverheid; Afzetprijsindex in de bouw; Het gebouwenpark Trefwoorden - Datum bijwerking van het document 19/04/2011 Frequentie Tijdigheid Referentiewetteksten Dragers voor de verspreiding Maandelijks Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode Geen referentiewetteksten Publicatie op het internet ( Persbericht; Brochure 'Conjunctuur ; Brochure Faillissementen

7 Methodologie Faillissementen Begrippen, definities en classificaties Methodologische toelichting Begrippen Classificaties Aantal faillissementen Maand; Gemeente; Type onderneming; Juridische vorm btw; Grootteklasse personeel volgens de RSZ; Economische activiteit (NACE-BEL 2008) Bereik Geografisch bereik België Eerste beschikbare periode Januari 1998 Statistische eenheid Statistische populatie Juridische eenheid Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen Basisgegevens Enquêtes Administratieve gegevens Faillissementenonderzoek by handelsrechbanken KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Statistische producten - Basisperiode - Methoden van samenstelling - Correcties - Andere punten Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement Definities Juridische eenheid De juridische eenheden zijn : - hetzij rechtspersonen, waarvan het bestaan wettelijk wordt erkend, onafhankelijk van de personen of instellingen die deze bezitten of die daarvan lid zijn, - hetzij natuurlijke personen, die, als zelfstandigen, een economische activiteit verrichten. De juridische eenheid vormt altijd, op zich of samen met andere juridische eenheden, de juridische ondersteuning van de statistische eenheid 'onderneming'. Aantal faillissementen Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

8

9 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006

10 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Activiteit Eenpersoons Naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen Coöperatieve vennootschap A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit P Onderwijs Q dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Juridische vorm U Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

11 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Activiteit Vennootschap onder firma of gewone commanditaire vennootschap Faillissementsstatistiek in 2006 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anderen A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen 4 C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Totaal F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit 0 P Onderwijs Q dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Juridische vorm 0 U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 Onbekende economische activiteit Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

12 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Klasse van tewerkstelling Activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit 1 P Onderwijs Q dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 1 U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 Onbekende economische activiteit 209 Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

13 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Faillissementsstatistiek in 2006 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1 F Bouwnijverheid 046 G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 268 H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 511 J Informatie en communicatie 39 K Financiële activiteiten en verzekeringen 08 L Exploitatie van en handel in onroerend goed 63 M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit P Onderwijs 6 Q dienstverlening 0 R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten 77 T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit 09 Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 501 Vlaams Gewest Waals Gewest 222 Totaal

14 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Totaal aantal faillissement: naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling: Jaar 2006 Verdeling naar Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

15

16 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Activiteit A B C D E Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Industrie Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afvalen afvalwaterbeheer en sanering Provincie en Brussel- Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel-Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

17 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Faillissementsstatistiek in 2006 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Activiteit F G H I J K Bouwnijverheid Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Vervoer en opslag Verschaffen van accommodatie en maaltijden Informatie en communicatie Financiële activiteiten en verzekeringen Provincie en Brussel-Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel- Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

18 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Activiteit L M N O P Exploitatie van en handel in onroerend goed Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Administratieve en ondersteunende diensten Onbekende economische activiteit Onderwijs Provincie en Brussel- Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel-Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

19 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Faillissementsstatistiek in 2006 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 Activiteit Q R S T U Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Kunst, amusement en recreatie Overige diensten Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Algemeen totaal Provincie en Brussel-Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel- Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

20 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Totaal aantal faillissement: naar activiteit en naar Gewest: Jaar 2006 Verdeling naar Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

21 Gedetailleerde verdeling naar activiteit, Gewest en klasse van tewerkstelling

22 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen Teelt van meerjarige gewassen Teelt van pit- en steenvruchten Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na 6 de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 1 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen Bosbouw Bosbouw Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 2 03 Visserij en aquacultuur Visserij Zeevisserij B Winning van delfstoffen Overige winning van delfstoffen Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen 3

23 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen Teelt van meerjarige gewassen Teelt van pit- en steenvruchten Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01.7 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen Bosbouw Bosbouw 02.2 Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur Visserij Zeevisserij B Winning van delfstoffen Overige winning van delfstoffen Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen 0 0 3

24 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van groenten en fruit Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 0 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels 1

25 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van groenten en fruit Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten 10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 11 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels

26 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel Weven van textiel Textielveredeling Textielveredeling Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 0 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden 3 en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 3 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van 16.1 Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of 2 vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

27 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Bewerken en spinnen van textielvezels 13.2 Weven van textiel Weven van textiel Textielveredeling Textielveredeling Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 14 Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van 1 artikelen van 16.1 Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout 16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

28 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 0 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 3 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 1 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 0 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 1 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van andere producten van rubber Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof 0

29 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van andere producten van rubber Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

30 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof 4 23 Vervaardiging van andere nietmetaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van producten van vezelcement Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen Productie van andere non-ferrometalen Gieten van metalen Gieten van ijzer 2 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming

31 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof Vervaardiging van andere nietmetaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels 23.4 Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van andere keramische producten 23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van producten van vezelcement Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.4 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming

32 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik

33 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur 26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik 0 0 9

34 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's 1 30 Vervaardiging van andere transportmiddelen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen

35 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 29.3 Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's 30 Vervaardiging van andere transportmiddelen 30.2 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 31 Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van andere meubelen 7 32 Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen 0 0 7

36 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Overige industrie, n.e.g Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines Reparatie en onderhoud van schepen 4 Productie en distributie van elektriciteit, D 2 gas, stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 1 Distributie van water; afval- en E 1 0 afvalwaterbeheer en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 1 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 4

37 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen 32.4 Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 32.9 Industrie, n.e.g Overige industrie, n.e.g. 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines Reparatie en onderhoud van schepen Productie en distributie van elektriciteit, D gas, stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 35.1 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit 35.3 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en E 1 afvalwaterbeheer en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 0 0 4

38 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw 5 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g

39 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2006 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 42.9 Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren 43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g. 49

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. Faillissementen

Economie. Faillissementen Economie Faillissementen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 30.558.927,00 380 0 571,00 13124 12,43 0,43 1,83 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.685.954,41 138 0 252,00 4959

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2011 Aantal uren ongevallen dodelijke ongeschiktheidsgraden 01 Som uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 29.505.403,27 502 4 843,00 14.955,00 17,01 0,51 3,67 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.006.249,27 169 1 306,00

Nadere informatie

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18 uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 32.471.577 386 0 568,5 11.088 11,89 0,34 1,65 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 13.181.244 109 0 120 2.660 8,27

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 29.362.509,49 443 0 618,50 14078 15,09 0,48 2,06 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.138.558,70 153 0 179,00 4179

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 5 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 015 uren TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN.06.1,90 87 65 11.19 11, 0,,9 01.1 Teelt van

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN VOOR Aantal uren blootstelling uren verloren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERVAND MET DEZE ACTIVITEITEN 24.732.794,25 456 2 691 12.101 18,44 0,49 3,19 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 11.352.168,13 198 1 356

Nadere informatie

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 01 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2010 Aantal Som van de Aantal uren Aantal Sector dodelijke ongeschiktheidsgraad blootstelling ongevallen ongevallen

Nadere informatie

NACEBELCODELIJST 2008

NACEBELCODELIJST 2008 code omschrijving A SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ AA SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM) April 2010... 11 Waterdistributie Mei 2010... 20

Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM) April 2010... 11 Waterdistributie Mei 2010... 20 11.08. Nr 3290 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006

VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 393/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

Branche op maat december 2017

Branche op maat december 2017 Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie Branche op maat december 2017 NRK in 2017 SBI-verdeling Omzetniveau Omzetontwikkeling Waarom maatwerk Waarom brancheorganisaties voor CBS kiezen Aa Geen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 06.02.2006 COM(2006) 39 definitief 2006/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de statistische

Nadere informatie

NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10.

NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10. NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 10.120

Nadere informatie

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0001 (Code nog niet vastgesteld) 0002 Geen bedrijfsactiviteit(en) 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011 Teelt van eenjarige gewassen Laag

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 05.08.2008 Nr 3214 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de

Nadere informatie

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de

Nadere informatie

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen NRK Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie CBS Den Haag Henri Faasdreef 32 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +3 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Adressenbestanden Industrie

Adressenbestanden Industrie Adressenbestanden Industrie 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 101 Slachterijen en vleesverwerking 1011 Slachterijen (geen pluimvee-) 1012 Pluimveeslachterijen 1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen NRK Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie CBS Den Haag Henri Faasdreef 32 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +3 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur NACE-BEL Economische activiteitennomenclatuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei 09.08.2006 Nr 3138 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei 2006...

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September 04.10.2006 Nr 3144 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli 2006... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Nadere informatie

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FBZ juli 2008 A LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt van

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013 0111 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 55,39 132,40 0113 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 50,34 132,40 0116 Teelt van vezelgewassen 55,39 132,40

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei 19.06.2008 Nr 3210 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April 2008... 6 Faillissementen Mei 2008...

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Bouwnijverheid April

Bouwnijverheid April 02.07. Nr 3211 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexen van de bouwvergunningen Maart... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013 0111 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 64,83 117,27 0113 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 47,32 117,27 0116 Teelt van vezelgewassen 64,83 117,27

Nadere informatie

19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) 2 de trimester 2011 update... 6 Indexcijfers

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI -

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Werkgelegenheid HTSM in Twente Jaarbericht 214 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Ontwikkeling HTSM-sector 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev. 2 en andere specifieke statistieken ***I

Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev. 2 en andere specifieke statistieken ***I P6_TA(2006)0411 Statistische classificatie van de economische activiteiten NACE Rev. 2 en andere specifieke statistieken ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Besluit van de Commissie

BIJLAGE. bij. Besluit van de Commissie EUROPESE OMMISSIE Brussel, XXX [ ](2014) XXX ANNEX 1 BIJLAGE bij Besluit van de ommissie tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken

Nadere informatie

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 31.10.2007 Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Augustus 2007... 6 Indexen van de bouwvergunningen

Nadere informatie

Evolutie van de tot het verkeer toegelaten nieuwe motorvoertuigen van 2002 tot juni

Evolutie van de tot het verkeer toegelaten nieuwe motorvoertuigen van 2002 tot juni 30.07. Nr 3213 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM)

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten toegespitst op de lokale situatie De locatie Graafstaete is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit de lichtere categorieën

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat.

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Bestemmingsplan Malburgse Sluis

Bestemmingsplan Malburgse Sluis Bestemmingsplan Malburgse Sluis Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Malburgse Sluis" (onherroep elijk) Bijlage bij voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 02.05.2006 Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Maart 2006... 6 Omzetindexen (PRODCOM) Februari

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Vragenlijst KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Vragenlijst KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) Vragenlijst KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) Intern / Vertrouwelijk FORMULIER TE BEZORGEN AAN DE DIENST KLDB-ACCEPTATIE IN HET KADER VAN DE VOORKOMING VAN WITWASMISDRIJVEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME (KLANTACCEPTATIEPROCEDURE).

Nadere informatie

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF SBICODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 15 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1552 2 consumptieijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

De Belgische Machinebouw- en. Mechatronicasector

De Belgische Machinebouw- en. Mechatronicasector De Belgische Machinebouw- en Mechatronicasector Rapport samengesteld door: Daan Oerlemans Tom Vansteenkiste November 2014 Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus

Nadere informatie

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. kl. n.e.g.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie