Economie. Faillissementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie. Faillissementen"

Transcriptie

1 Economie Faillissementen

2 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy. De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen: Algemeen Grondgebied en leefmilieu Bevolking Samenleving Economie en financiën Landbouw en vergelijkbare activiteiten Industrie Diensten, handel en vervoer Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Verantwoordelijke uitgever: A. Versonnen 2012, FOD ECONOMIE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE uitgever B-1000 Brussel WTC III - 30 Simon Bolivarlaan

3 Economie Jaarlijkse faillissementsstatistiek Jaar 2007

4 Inhoudsopgave Methodologie - Methodologie...2 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in Verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling: Jaar Verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar activiteit en naar Gewest: Jaar Gedetailleerde verdeling naar activiteit, Gewest en klasse van tewerkstelling - Het Rijk Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waalse Gewest Verdeling naar juridische vorm, naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest - Verdeling naar juridische vorm, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar juridisch vorm en naar Gewest: Jaar Verdeling naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Grafieken: Totaal aantal faillissement: naar klasse van tewerkstelling en naar Gewest: Jaar

5 Methodologie

6 Methodologie Algemene informatie Faillissementen Het aantal faillissementen van ondernemingen is gebaseerd op de aangiften van de handelsrechtbanken, aangevuld door informatie uit het ondernemingsregister van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie. Sinds de wetten van 8 augustus 1997 betreffende de faillissementen en van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord van kracht zijn sturen de handelsrechtbanken de gegevens over de gefailleerde ondernemingen naar de Directie Statistiek. De gegevens voor het laatste jaar zijn voorlopig en kunnen aangepast worden als de handelsrechtbanken de gegevens laattijdig bezorgen. Statistisch gebied Verwante statistiek(en) Voornaamste economische indicatoren Indexen van de nieuwe orders; Productie-indexen; Afzetprijsindexen; Omzetindexen - Prodcom; Indexen van de loonmassa; Omzet en investeringen volgens de btw-aangiften; Indexen van de gewerkte uren; Werknemersindexen en indexen van het aantal werkzame personen; Kwartaalindex van de arbeidskosten; Bouwvergunningen; Verkopen van onroerende goederen; Materiaalkostenindexcijfers in de bouwnijverheid; Afzetprijsindex in de bouw; Het gebouwenpark Trefwoorden - Datum bijwerking van het document 19/04/2011 Frequentie Tijdigheid Referentiewetteksten Dragers voor de verspreiding Maandelijks Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode Geen referentiewetteksten Publicatie op het internet ( Persbericht; Brochure 'Conjunctuur ; Brochure Faillissementen

7 Methodologie Faillissementen Begrippen, definities en classificaties Methodologische toelichting Begrippen Classificaties Aantal faillissementen Maand; Gemeente; Type onderneming; Juridische vorm btw; Grootteklasse personeel volgens de RSZ; Economische activiteit (NACE-BEL 2008) Bereik Geografisch bereik België Eerste beschikbare periode Januari 1998 Statistische eenheid Statistische populatie Juridische eenheid Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen Basisgegevens Enquêtes Administratieve gegevens Faillissementenonderzoek by handelsrechbanken KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Statistische producten - Basisperiode - Methoden van samenstelling - Correcties - Andere punten Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement Definities Juridische eenheid De juridische eenheden zijn : - hetzij rechtspersonen, waarvan het bestaan wettelijk wordt erkend, onafhankelijk van de personen of instellingen die deze bezitten of die daarvan lid zijn, - hetzij natuurlijke personen, die, als zelfstandigen, een economische activiteit verrichten. De juridische eenheid vormt altijd, op zich of samen met andere juridische eenheden, de juridische ondersteuning van de statistische eenheid 'onderneming'. Aantal faillissementen Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

8

9 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007

10 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Activiteit Eenpersoons Naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen Coöperatieve vennootschap A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit P Onderwijs Q dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Juridische vorm U Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

11 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Activiteit Vennootschap onder firma of gewone commanditaire vennootschap Faillissementsstatistiek in 2007 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anderen A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen 0 C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Totaal F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit 0 P Onderwijs Q dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Juridische vorm 1 U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 Onbekende economische activiteit Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

12 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Klasse van tewerkstelling Activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 3 13 F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit P Onderwijs Q dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 1 U Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

13 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Faillissementsstatistiek in 2007 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D E Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid 102 G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 453 J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen 13 L Exploitatie van en handel in onroerend goed 59 M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Onbekende economische activiteit P Onderwijs Q dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten 68 T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 485 Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

14 Faillissementsstatistiek, verdeling naar activiteit, naar Gewest, naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling Totaal aantal faillissement: naar juridische vorm en naar klasse van tewerkstelling: Jaar 2007 Verdeling naar Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

15

16 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Activiteit A B C D E Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Industrie Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afvalen afvalwaterbeheer en sanering Provincie en Brussel- Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel-Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

17 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Faillissementsstatistiek in 2007 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Activiteit F G H I J K Bouwnijverheid Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Vervoer en opslag Verschaffen van accommodatie en maaltijden Informatie en communicatie Financiële activiteiten en verzekeringen Provincie en Brussel-Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel- Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

18 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Activiteit L M N O P Exploitatie van en handel in onroerend goed Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Administratieve en ondersteunende diensten Onbekende economische activiteit Onderwijs Provincie en Brussel- Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel-Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

19 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Faillissementsstatistiek in 2007 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Activiteit Q R S T U Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Kunst, amusement en recreatie Overige diensten Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Algemeen totaal Provincie en Brussel-Hoofstad Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Henegouwen Luik Waals-Brabant Luxemburg Namen Brussel- Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

20 Faillissementsstatistiek, verdeling naar provincie, Gewest en activiteit Totaal aantal faillissement: naar activiteit en naar Gewest: Jaar 2007 Verdeling naar Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

21 Gedetailleerde verdeling naar activiteit, Gewest en klasse van tewerkstelling

22 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen Bosbouw Bosbouw Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur Visserij Zeevisserij Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water 1 B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

23 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren 01.5 Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen Bosbouw Bosbouw Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur Visserij Zeevisserij Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

24 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

25 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 08.1 Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

26 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 1 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel Weven van textiel Textielveredeling Textielveredeling Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding

27 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel Weven van textiel Textielveredeling Textielveredeling Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 14 Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 7

28 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van 16.1 Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 1 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

29 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadelen tuigmakerswerk 15.2 Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout 16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

30 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 1 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 1 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 1 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

31 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 18.1 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten 18.2 Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

32 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof 3 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

33 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei 23.4 Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement 23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

34 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

35 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere nonferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 0 0 2

36 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

37 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten 26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

38 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 2 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

39 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

40 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's Vervaardiging van andere transportmiddelen 3

41 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's Vervaardiging van andere transportmiddelen 0 0 3

42 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines 2

43 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 30.1 Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 31 Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen 5 32 Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines 0 0 2

44 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, D 3 gas, stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 1 1 Distributie van water; afval- en E 13 afvalwaterbeheer en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 8

45 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, gas, D stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer E 3 en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 0 0 8

46 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g

47 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g. 88

48 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Groot- en detailhandel; reparatie van auto's G en motorfietsen 45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 1 46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten 1 1

49 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en G motorfietsen 45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 0 46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten 1

50 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen 14

51 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen 4

52 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in tabaksproducten in Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

53 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

54 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in ICT-apparatuur in Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in Detailhandel in spellen en speelgoed in 47.7 Detailhandel in andere artikelen in Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi

55 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in spellen en speelgoed in Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kleding in Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi 7 6

56 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer 4 51 Luchtvaart Personenvervoer door de lucht 1

57 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen 47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer 50.2 Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer Luchtvaart 51.1 Personenvervoer door de lucht

58 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Personenvervoer door de lucht Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Opslag Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

59 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Personenvervoer door de lucht 51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Opslag Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

60 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software 8 59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 59.1 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie 7 61 Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten 1

61 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 0 60 Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten

62 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 2 K Financiële activiteiten en verzekeringen Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 8 pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 8 pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 1

63 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 9 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g K Financiële activiteiten en verzekeringen Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

64 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Vermogensbeheer Vermogensbeheer 5 L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Vrije beroepen en wetenschappelijke en M technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen 3 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

65 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 66.3 Vermogensbeheer Vermogensbeheer L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Vrije beroepen en wetenschappelijke en M technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 72.2 Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

66 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en - werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 5

67 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken 74.9 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 0 0 7

68 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus Uitzendbureaus Uitzendbureaus Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten Landschapsverzorging Landschapsverzorging Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten 6 behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters 1

69 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 78.1 Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus Uitzendbureaus Uitzendbureaus Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen 80.3 Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten Landschapsverzorging Landschapsverzorging Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters

70 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 33 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg Tehuizen

71 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 82.3 Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg 8 87 Tehuizen 0 0 8

72 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige tehuizen Overige tehuizen Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie

73 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 87.1 Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige tehuizen Overige tehuizen Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen 0 93 Sport, ontspanning en recreatie

74 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie S Overige diensten Verenigingen Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen 7 96 Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g. 23

75 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 93.1 Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport 93.2 Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie 8 S Overige diensten Verenigingen Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g. 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur 95.2 Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g

76 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen 1 gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal

77 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : het Rijk Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal

78 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen 01.2 Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren 01.5 Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01.7 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen 02.1 Bosbouw Bosbouw 02.2 Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen 02.4 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur 03.1 Visserij Zeevisserij 03.2 Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

79 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen 01.2 Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren 01.5 Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01.7 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen 02.1 Bosbouw Bosbouw 02.2 Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen 02.4 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur 03.1 Visserij Zeevisserij 03.2 Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

80 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

81 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 08.1 Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren 10.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 0 0 7

82 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken 11.0 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel 13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels 13.2 Weven van textiel Weven van textiel 13.3 Textielveredeling Textielveredeling 13.9 Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 14 Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding

83 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken 11.0 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel 13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels 13.2 Weven van textiel Weven van textiel 13.3 Textielveredeling Textielveredeling 13.9 Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 14 Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 0 0 8

84 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 15.2 Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van 3 artikelen van 16.1 Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout 16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of 1 vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton 17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 1 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 9

85 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer 15.1 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadelen tuigmakerswerk 15.2 Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout 16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren 17.1 Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton 17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 0 0 9

86 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten 18.2 Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 1 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

87 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 18.1 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten 18.2 Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten 20.1 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 20.5 Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

88 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

89 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 22.1 Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 23.1 Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei 23.4 Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement 23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

90 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

91 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 23.9 Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere nonferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

92 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 25.4 Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen 25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur 26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur 26.4 Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

93 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 25.4 Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen 25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten 26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur 26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur 26.4 Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

94 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur 26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden 27.5 Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 2 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

95 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur 26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden 27.5 Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

96 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niethuishoudelijk 1 gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's Vervaardiging van andere transportmiddelen 1

97 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 29.3 Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's 30 Vervaardiging van andere transportmiddelen

98 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen 32.4 Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g Reparatie en installatie van machines en apparaten 33.1 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines

99 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 30.1 Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 31 Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen 32.4 Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 32.9 Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g. 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 33.1 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines

100 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, D gas, stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 35.1 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en E 1 afvalwaterbeheer en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal

101 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, gas, D stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 35.1 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer E en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 38.1 Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal

102 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren 43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g

103 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 42.9 Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren 43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g

104 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groot- en detailhandel; reparatie van auto's G en motorfietsen 45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 1 46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten 2

105 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en G motorfietsen 45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's 45.2 Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten 0 0 2

106 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen 1

107 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen

108 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel 2 47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in tabaksproducten in Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

109 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

110 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in ICT-apparatuur in Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in Detailhandel in spellen en speelgoed in 47.7 Detailhandel in andere artikelen in Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi

111 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in spellen en speelgoed in Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kleding in Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi

112 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 1 H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer 50.2 Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer 50.3 Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer 50.4 Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer 1 51 Luchtvaart 51.1 Personenvervoer door de lucht

113 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen 47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water 50.1 Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer 50.2 Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer 50.3 Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer 50.4 Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer 51 Luchtvaart 51.1 Personenvervoer door de lucht

114 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Personenvervoer door de lucht 51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Opslag Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten 53 Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 55.3 Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen 55.9 Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden 56.3 Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

115 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Personenvervoer door de lucht 51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 52.1 Opslag Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten 53 Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting 53.2 Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 55.3 Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen 55.9 Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden 56.3 Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

116 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software 1 59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 59.1 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie 6 61 Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten

117 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen 58.2 Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software 59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's 60.2 Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie 2 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten

118 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 6 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. K Financiële activiteiten en verzekeringen Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen 64.2 Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 64.9 Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 1 pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 1 pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 1

119 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. K Financiële activiteiten en verzekeringen 6 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen 64.2 Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 64.9 Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

120 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vermogensbeheer Vermogensbeheer 1 L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Vrije beroepen en wetenschappelijke en M technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren 70.2 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van 26 bedrijfsvoering 71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen 1 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 72.1 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 72.2 Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

121 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 66.3 Vermogensbeheer Vermogensbeheer L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Vrije beroepen en wetenschappelijke en M 12 technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening 69.2 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten 5 70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren 70.2 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 72.1 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 72.2 Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

122 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken 74.9 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en - werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 1

123 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus 8 74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken 74.9 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's 77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen 77.3 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 0 0 3

124 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus Uitzendbureaus Uitzendbureaus Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen 80.3 Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten Landschapsverzorging Landschapsverzorging 1 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke 2 activiteiten 82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten 1 behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters

125 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 78.1 Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus 78.2 Uitzendbureaus Uitzendbureaus Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 80.1 Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging 80.2 Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen 80.3 Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten Landschapsverzorging Landschapsverzorging 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters

126 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 1 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs 2 85 Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg 1 87 Tehuizen 0

127 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 82.3 Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 0 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg Tehuizen

128 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige tehuizen Overige tehuizen Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen 1 91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie 6

129 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 87.1 Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 87.9 Overige tehuizen Overige tehuizen Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie 5 90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen 91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie 0 0 6

130 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport 93.2 Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie 1 S Overige diensten Verenigingen Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen 96 Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g. 9

131 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 93.1 Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport 93.2 Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie S Overige diensten Verenigingen Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g. 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur 95.2 Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen 96 Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g

132 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit 33 Totaal

133 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal 485

134 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen Bosbouw Bosbouw 02.2 Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur Visserij Zeevisserij Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

135 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren 01.5 Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen 02.1 Bosbouw Bosbouw 02.2 Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen 02.4 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur Visserij Zeevisserij Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

136 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

137 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 08.1 Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 8

138 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 1 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel Weven van textiel Textielveredeling Textielveredeling Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding

139 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel Weven van textiel 13.3 Textielveredeling Textielveredeling Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 14 Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 0 0 6

140 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden 2 en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van 16.1 Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout 16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

141 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadelen tuigmakerswerk 15.2 Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout 16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton 17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

142 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 1 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

143 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 18.1 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten 18.2 Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 20.5 Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

144 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof 2 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

145 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei 23.4 Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement 23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

146 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

147 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere nonferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

148 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

149 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 25.4 Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten 26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur 26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur 26.4 Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

150 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden 27.5 Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 1 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

151 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden 27.5 Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

152 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's 1 30 Vervaardiging van andere transportmiddelen 2

153 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's 30 Vervaardiging van andere transportmiddelen 0 0 2

154 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 31 Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen 32.4 Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g. 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines 1

155 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 30.1 Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 31 Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen 32.4 Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g. 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines

156 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, D 2 gas, stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 1 1 Distributie van water; afval- en E 8 afvalwaterbeheer en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 5

157 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, gas, D stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer E en sanering 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 0 0 5

158 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g

159 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g. 00

160 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groot- en detailhandel; reparatie van auto's G en motorfietsen 45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 3 46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten 7

161 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en G 056 motorfietsen 45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's 45.2 Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten 0 0 8

162 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen 1

163 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen 0

164 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in tabaksproducten in Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

165 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

166 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in ICT-apparatuur in Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in Detailhandel in spellen en speelgoed in 47.7 Detailhandel in andere artikelen in Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi

167 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in spellen en speelgoed in Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kleding in Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi

168 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer 2 51 Luchtvaart Personenvervoer door de lucht 1

169 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen 47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer 50.2 Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer Luchtvaart 51.1 Personenvervoer door de lucht

170 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Personenvervoer door de lucht Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Opslag Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting 53.2 Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

171 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Personenvervoer door de lucht 51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Opslag Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten 6 53 Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting 53.2 Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 55.3 Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen 55.9 Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

172 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software 7 59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van 9 muziekopnamen 59.1 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 4 60 Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie 1 61 Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten 1

173 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's 60.2 Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie 61 Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten

174 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 6 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 2 K Financiële activiteiten en verzekeringen Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 5 pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 5 pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

175 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g K Financiële activiteiten en verzekeringen Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

176 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vermogensbeheer Vermogensbeheer 3 L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 26 Vrije beroepen en wetenschappelijke en M technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening 69.2 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen 1 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

177 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 66.3 Vermogensbeheer Vermogensbeheer L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Vrije beroepen en wetenschappelijke en M technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening 69.2 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 72.2 Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

178 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus 9 74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken 74.9 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en - werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 4

179 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken 74.9 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk 0 0 4

180 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus Uitzendbureaus Uitzendbureaus 78.3 Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen 80.3 Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten Landschapsverzorging Landschapsverzorging Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten 3 behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters 1

181 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 78.1 Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus Uitzendbureaus Uitzendbureaus 78.3 Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen 80.3 Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten Landschapsverzorging Landschapsverzorging Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters

182 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 16 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg Tehuizen

183 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 82.3 Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 6 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs 3 85 Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 0 86 Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg Tehuizen

184 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige tehuizen Overige tehuizen Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen 5 93 Sport, ontspanning en recreatie

185 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 87.1 Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 87.9 Overige tehuizen Overige tehuizen Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie

186 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport 93.2 Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie S Overige diensten Verenigingen 94.1 Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties 94.9 Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur 95.2 Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen 6 96 Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g. 8

187 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 93.1 Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport 93.2 Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie 2 S Overige diensten Verenigingen 94.1 Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties 94.9 Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g. 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur 95.2 Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g

188 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal

189 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Vlaams Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal

190 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen 01.2 Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren 01.5 Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen Bosbouw Bosbouw Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur Visserij Zeevisserij 03.2 Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water 1 B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

191 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen Teelt van andere eenjarige gewassen 01.2 Teelt van meerjarige gewassen Teelt van druiven Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van andere meerjarige gewassen 01.3 Plantenvermeerdering Plantenvermeerdering 01.4 Veeteelt Fokken van melkvee Fokken van andere runderen en buffels Fokken van paarden en andere paardachtigen Fokken van schapen en geiten Fokken van varkens Fokken van pluimvee Fokken van andere dieren 01.5 Gemengd bedrijf Gemengd bedrijf 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 02 Bosbouw en de exploitatie van bossen Bosbouw Bosbouw Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 03 Visserij en aquacultuur 03.1 Visserij Zeevisserij 03.2 Aquacultuur Mariene aquacultuur Aquacultuur in zoet water B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen

192 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

193 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 08.1 Winning van steen, zand en klei Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen Winning van grind, zand, klei en kaolien 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie Overige winning van delfstoffen, n.e.g 09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie en aardgaswinning 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen C Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten Verwerking en conservering van vlees Verwerking en conservering van gevogelte Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van vis en van schaal en weekdieren Verwerking en conservering van groenten en fruit Verwerking en conservering van aardappelen Vervaardiging van groente- en fruitsappen Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Vervaardiging van consumptie-ijs 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van maalderijproducten Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

194 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels 13.2 Weven van textiel Weven van textiel Textielveredeling Textielveredeling 13.9 Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 14 Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 3

195 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Verwerking van thee en koffie Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren 11 Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van andere niet gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 12 Vervaardiging van tabaksproducten 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels 13.2 Weven van textiel Weven van textiel 13.3 Textielveredeling Textielveredeling 13.9 Vervaardiging van andere textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 14 Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 0 0 3

196 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer 15.1 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 15.2 Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van 6 artikelen van 16.1 Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 11

197 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van andere bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 15 Vervaardiging van leer en van producten van leer 15.1 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadelen tuigmakerswerk 15.2 Vervaardiging van schoeisel Vervaardiging van schoeisel 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van Zagen en schaven van hout Zagen en schaven van hout 16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout Vervaardiging van parketvloeren Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 17 Vervaardiging van papier en papierwaren 17.1 Vervaardiging van pulp, papier en karton Vervaardiging van papier en karton 17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 2

198 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten 18.2 Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 1 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

199 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 18.1 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen Krantendrukkerijen Overige drukkerijen Prepress- en premediadiensten Binderijen en aanverwante diensten 18.2 Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 20 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetis Vervaardiging van industriële gassen Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en toiletartikelen Vervaardiging van andere chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van lijm Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

200 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof 1 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei 23.4 Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement 23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

201 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten Vervaardiging van farmaceutische producten 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 22.1 Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing Vervaardiging van andere producten van rubber 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw Vervaardiging van andere producten van kunststof 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten Vervaardiging van vuurvaste producten 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei 23.4 Vervaardiging van andere keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen Vervaardiging van andere keramische producten 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement 23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

202 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

203 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 23.9 Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van schuur, slijp en polijstmiddelen Vervaardiging van andere niet metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal Koudtrekken van staven Koudvervormen of koudfelsen Koudtrekken van draad 24.4 Productie van edele metalen en van andere nonferrometalen Productie van edelmetalen Productie van aluminium Productie van lood, zink en tin Productie van koper Productie van andere non-ferrometalen 24.5 Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van lichte metalen Gieten van andere non ferrometalen 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Vervaardiging van metalen constructiewerken Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren en vensters Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 0 0 2

204 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

205 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie 25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 25.6 Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen Oppervlaktebehandeling van metalen Verspanend bewerken van metalen Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap 25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten 26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur 26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica 26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

206 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur 26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

207 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van meet-, controle- en navigatieinstrumenten en -apparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur 26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media Vervaardiging van magnetische en optische media 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet elektrische huishoudapparaten 27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen Vervaardiging van hydraulische apparatuur

208 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 29.3 Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's Vervaardiging van andere transportmiddelen

209 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Vervaardiging van andere pompen en compressoren Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's 29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 29.3 Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's Vervaardiging van andere transportmiddelen

210 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen 30.2 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 30.3 Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 31 Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines 1

211 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 30.1 Scheepsbouw Bouw van plezier en sportvaartuigen 30.2 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 30.3 Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g Vervaardiging van motorfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 31 Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van meubelen Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen Vervaardiging van keukenmeubelen Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van andere meubelen Overige industrie Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten 32.3 Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Industrie, n.e.g Vervaardiging van borstelwaren Overige industrie, n.e.g. 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 33.1 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines

212 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur 33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, D 1 gas, stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas 35.3 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 4 36 Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 3

213 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen Reparatie van andere apparatuur 33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Productie en distributie van elektriciteit, gas, D stoom en gekoelde lucht 35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 35.1 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit Productie van elektriciteit Distributie van elektriciteit Handel in elektriciteit 35.2 Productie en distributie van gas Productie van gas 35.3 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Winning, behandeling en distributie van water 36.0 Winning, behandeling en distributie van water Winning, behandeling en distributie van water 37 Afvalwaterafvoer 37.0 Afvalwaterafvoer Afvalwaterafvoer 38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning Inzameling van afval Inzameling van ongevaarlijk afval Inzameling van gevaarlijk afval 38.2 Verwerking en verwijdering van afval Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 38.3 Terugwinning Sloop van wrakken Terugwinning van gesorteerd materiaal 0 0 3

214 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 42.9 Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren 43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g

215 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal F Bouwnijverheid Bouw van gebouwen Ontwikkeling van bouwprojecten Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Burgerlijke en utiliteitsbouw Weg- en waterbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van autowegen en andere wegen Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van bruggen en tunnels 42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 42.9 Bouw van andere civieltechnische werken Waterbouw Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen en bouwrijp maken van terreinen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren 43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Elektrische installatie Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Stukadoorswerk Schrijnwerk Vloerafwerking en behangen Schilderen en glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 43.9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g

216 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 6 46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en 1 halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten 1

217 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen Handel in auto's Handel in personenauto's en andere lichte auto's Handel in andere auto's 45.2 Onderhoud en reparatie van auto's Onderhoud en reparatie van auto's Handel in delen en toebehoren van auto's Groothandel in delen en toebehoren van auto's Detailhandel in delen en toebehoren van auto's Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders Groothandel in bloemen en planten

218 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen 3

219 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leer 46.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in vlees en vleesproducten Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten Groothandel in dranken Groothandel in tabaksproducten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen Groothandel in textiel Groothandel in kleding en schoeisel Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen Groothandel in parfumerieën en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in andere consumentenartikelen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen 0 0 3

220 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in tabaksproducten in Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

221 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines Groothandel in kantoormeubelen Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden Groothandel in andere machines en werktuigen Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming Groothandel in chemische producten Groothandel in andere intermediaire producten Groothandel in afval en schroot Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel 2 47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Detailhandel in niet Detailhandel in niet- waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vlees en vleesproducten in Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in Detailhandel in dranken in Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels Overige detailhandel in voedingsmiddelen in Detailhandel in motorbrandstoffen in Detailhandel in motorbrandstoffen in

222 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in ICT-apparatuur in Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in Detailhandel in spellen en speelgoed in 47.7 Detailhandel in andere artikelen in Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi

223 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in Detailhandel in audio- en videoapparatuur in Detailhandel in andere consumentenartikelen in Detailhandel in textiel in Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in Detailhandel in boeken in Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in Detailhandel in audio- en video-opnamen in Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in spellen en speelgoed in Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kleding in Detailhandel in schoeisel en lederwaren in Apothekers in Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde wi

224 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen 47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 2 H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer 50.2 Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer 50.4 Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer 1 51 Luchtvaart 51.1 Personenvervoer door de lucht

225 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Detailhandel in uurwerken en sieraden in Overige detailhandel in nieuwe artikelen in Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels Markt- en straathandel Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Markt en straathandel in andere artikelen 47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel via postorderbedrijven of via internet Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel H Vervoer en opslag Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor 49.3 Overig personenvervoer te land Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer te land, n.e.g Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Goederenvervoer over de weg Verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen Vervoer via pijpleidingen 50 Vervoer over water Zee- en kustvaart, personenvervoer Zee- en kustvaart, personenvervoer 50.2 Zee- en kustvaart, goederenvervoer Zee- en kustvaart, goederenvervoer 50.3 Binnenvaart, personenvervoer Binnenvaart, personenvervoer 50.4 Binnenvaart, goederenvervoer Binnenvaart, goederenvervoer 51 Luchtvaart 51.1 Personenvervoer door de lucht

226 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Personenvervoer door de lucht 51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Opslag Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden 56.3 Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

227 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Personenvervoer door de lucht 51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart Goederenvervoer door de lucht Ruimtevaart 52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Opslag Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten Diensten in verband met vervoer te land Diensten in verband met vervoer over water Diensten in verband met de luchtvaart Vrachtbehandeling Overige vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting 53.2 Overige posterijen en koeriers Overige posterijen en koeriers 4 I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Hotels en dergelijke accommodatie Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 55.3 Kampeer- en caravanterreinen Kampeer- en caravanterreinen 55.9 Overige accommodatie Overige accommodatie 56 Eet- en drinkgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Restaurants en mobiele eetgelegenheden Catering en overige eetgelegenheden Catering Overige eetgelegenheden 56.3 Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden 39

228 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software 59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van 6 muziekopnamen 59.1 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 2 60 Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie 60.1 Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's 60.2 Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie 61 Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet 61.9 Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie 4 62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten

229 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal J Informatie en communicatie Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen 58.2 Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software 59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's Productie van films en video- en televisieprogramma's Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Distributie van films en video- en televisieprogramma's Vertoning van films 59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen Uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie 60.1 Uitzenden van radioprogramma's Uitzenden van radioprogramma's 60.2 Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie 61 Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet 61.9 Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten Schrijven van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten

230 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 7 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. K Financiële activiteiten en verzekeringen Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen 64.2 Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 64.9 Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 65 Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 2 pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 2 pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

231 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen 63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. K Financiële activiteiten en verzekeringen Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Geldscheppende financiële instellingen Overige geldscheppende financiële instellingen 64.2 Holdings Holdings Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen Beleggingstrusts en fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 64.9 Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Financiële lease Overige kredietverstrekking Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 65 Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 65.1 Verzekeringen Levensverzekeringen Levensverzekeringen 66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen Beheer van financiële markten Effecten- en goederenhandel Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

232 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Vermogensbeheer Vermogensbeheer 1 L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 1 Vrije beroepen en wetenschappelijke en M technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen 1 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 72.1 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 72.2 Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

233 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 66.3 Vermogensbeheer Vermogensbeheer L Exploitatie van en handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Vrije beroepen en wetenschappelijke en M technische activiteiten 69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening 69.2 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten 4 70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Activiteiten van hoofdkantoren Activiteiten van hoofdkantoren 70.2 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 9 71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Technische testen en toetsen Technische testen en toetsen 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 72.1 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen Speur en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij en geesteswetenschappen

234 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's 77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en - werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk

235 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Mediarepresentatie 73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus 1 74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten Gespecialiseerde designers Gespecialiseerde designers Fotografen Fotografen Vertalers en tolken Vertalers en tolken Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g Veterinaire diensten 75.0 Veterinaire diensten Veterinaire diensten N Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's Verhuur en lease van vrachtauto's 77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van andere consumentenartikelen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van luchtvaartuigen Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g Arbeidsbemiddeling en personeelswerk

236 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus 78.2 Uitzendbureaus Uitzendbureaus 78.3 Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten 81.3 Landschapsverzorging Landschapsverzorging Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten 2 behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters

237 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 78.1 Arbeidsbureaus Arbeidsbureaus 78.2 Uitzendbureaus Uitzendbureaus 78.3 Andere vormen van arbeidsbemiddeling Andere vormen van arbeidsbemiddeling 79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren 79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Diensten in verband met beveiligingssystemen Diensten in verband met beveiligingssystemen 80.3 Opsporingsdiensten Opsporingsdiensten 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 81.2 Reiniging Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten 81.3 Landschapsverzorging Landschapsverzorging 4 82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 82.2 Callcenters Callcenters

238 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 7 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg Tehuizen

239 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 82.3 Organisatie van congressen en beurzen Organisatie van congressen en beurzen Zakelijke dienstverlening, n.e.g Incasso- en kredietbureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84.1 Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 84.2 Algemene overheidsdiensten Openbare orde en veiligheid P Onderwijs Onderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 85.3 Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs 85.5 Overig onderwijs Sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Autorijscholen Overig onderwijs, n.e.g Onderwijsondersteunende activiteiten Onderwijsondersteunende activiteiten Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 7 86 Menselijke gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen Huisartspraktijken Praktijken van specialisten Tandartspraktijken 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg Overige menselijke gezondheidszorg 2 87 Tehuizen 0 0 5

240 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige tehuizen Overige tehuizen 1 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft 88.1 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen 1 91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen 3 93 Sport, ontspanning en recreatie 13

241 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 87.1 Verpleegtehuizen Verpleegtehuizen 87.2 Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers 87.3 Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige tehuizen Overige tehuizen 88 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft 88.1 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Kinderdagverblijven Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g. R Kunst, amusement en recreatie Creatieve activiteiten, kunst en amusement Creatieve activiteiten, kunst en amusement Uitvoerende kunsten Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten Scheppende kunsten Exploitatie van zalen 91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Musea Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 92 Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie 3

242 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie 5 S Overige diensten Verenigingen Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur 95.2 Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen 1 96 Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g. 6

243 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal 93.1 Sport Exploitatie van sportaccommodaties Sportclubs Fitnesscentra Overige sport 93.2 Ontspanning en recreatie Pret- en themaparken Overige ontspanning en recreatie S Overige diensten Verenigingen Bedrijfs, werkgevers en beroepsorganisaties Bedrijfs en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties 94.9 Overige verenigingen Politieke organisaties Overige verenigingen, n.e.g. 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur 95.2 Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie van meubelen en stoffering Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van andere consumentenartikelen 96 Overige persoonlijke diensten Overige persoonlijke diensten Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten Haar- en schoonheidsverzorging Begrafeniswezen Sauna's, solaria, baden enz Overige persoonlijke diensten, n.e.g

244 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen 1 gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit 75 Totaal

245 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 : Waalse Gewest Klasse van tewerkstelling Activiteit en meer Totaal Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde T productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit Totaal

246

247 Verdeling naar juridische vorm, naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest

248 Faillissementsstatistiek, verdeling naar juridische vorm, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Juridische vorm Arrondissement Eenpersoons Naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen Coöperatieve vennootschap Vennootschap onder firma of gewone commanditaire vennootschap Aalst Antwerpen Brugge Dendermonde Diksmuide Eeklo Gent Halle -Vilvoorde Hasselt Ieper Kortrijk Leuven Maaseik Mechelen Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Tielt Tongeren Turnhout Veurne Aarlen Aat Bastenaken bergen Borgworm Charleroi Dinant Doornik Hoei Luik Marche-en-Famenne Moeskroen Namen Neufchâteau Nijvel Philippeville Thuin Verviers Virton Zinnik Brussel-Hoofdstad Totaal

249 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Faillissementsstatistiek in 2007 Faillissementsstatistiek, verdeling naar juridische vorm, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Juridische vorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anderen Totaal Arrondissement Aalst Antwerpen Brugge Dendermonde Diksmuide Eeklo Gent Halle -Vilvoorde Hasselt Ieper Kortrijk Leuven Maaseik Mechelen Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Tielt Tongeren Turnhout Veurne Aarlen Aat Bastenaken bergen Borgworm Charleroi Dinant Doornik Hoei Luik Marche-en-Famenne Moeskroen Namen Neufchâteau Nijvel Philippeville Thuin Verviers Virton Zinnik Brussel-Hoofdstad Totaal

250 Faillissementsstatistiek, verdeling naar juridische vorm, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Juridische vorm Provincie en Brussel- Hoofstad Eenpersoons Naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen Coöperatieve vennootschap Vennootschap onder firma of gewone commanditaire vennootschap Antwerpen Vlaams Brabant Limburg West Vlaanderen Ooost Vlaanderen Henegouwen Luik Waals Brabant Luxemburg Namen Brussel-Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

251 Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Faillissementsstatistiek in 2007 Faillissementsstatistiek, verdeling naar juridische vorm, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Juridische vorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anderen Totaal Provincie en Brussel- Hoofstad Antwerpen Vlaams Brabant Limburg West Vlaanderen Ooost Vlaanderen Henegouwen Luik Waals Brabant Luxemburg Namen Brussel-Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

252 Faillissementsstatistiek, verdeling naar juridische vorm, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Totaal aantal faillissement: naar juridisch vorm en naar Gewest: Jaar 2007 Verdeling naar Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

253

254 Faillissementsstatistiek, verdeling naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Klasse van tewerkstelling Arrondissement Aalst Antwerpen Brugge Dendermonde Diksmuide Eeklo Gent Halle -Vilvoorde Hasselt Ieper Kortrijk Leuven Maaseik Mechelen Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Tielt Tongeren Turnhout Veurne Aarlen Aat Bastenaken bergen Borgworm Charleroi Dinant Doornik Hoei Luik Marche-en-Famenne Moeskroen Namen Neufchâteau Nijvel Philippeville Thuin Verviers Virton 18 Zinnik Brussel-Hoofdstad Totaal

255 Faillissementsstatistiek, verdeling naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Klasse van tewerkstelling Faillissementsstatistiek in 2007 Arrondissement en meer Totaal Aalst 41 Antwerpen 111 Brugge 90 Dendermonde 31 Diksmuide Eeklo Gent Halle -Vilvoorde Hasselt Ieper Kortrijk 58 Leuven 95 Maaseik 14 Mechelen Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas 53 Tielt Tongeren 05 Turnhout Veurne Aarlen Aat Bastenaken 8 bergen 57 Borgworm Charleroi Dinant Doornik Hoei Luik Marche-en-Famenne Moeskroen Namen 99 Neufchâteau Nijvel Philippeville Thuin Verviers 66 Virton 8 Zinnik 11 Brussel-Hoofdstad 485 Totaal

256 Faillissementsstatistiek, verdeling naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Klasse van tewerkstelling Provincie en Brussel-Hoofdstad Antwerpen Vlaams Brabant Limburg West Vlaanderen Ooost Vlaanderen Henegouwen Luik Waals Brabant Luxemburg Namen Brussel-Hoofdstad Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

257 Faillissementsstatistiek, verdeling naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Aantal ingeleide faillissementsdossiers in 2007 Faillissementsstatistiek in 2007 Klasse van tewerkstelling Provincie en Brussel-Hoofdstad en meer Totaal Antwerpen 590 Vlaams Brabant Limburg West Vlaanderen Ooost Vlaanderen Henegouwen Luik Waals Brabant Luxemburg 11 Namen Brussel-Hoofdstad 485 Totaal Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 485 Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal

258 Faillissementsstatistiek, verdeling naar klasse van tewerkstelling, naar arrondissement, naar provincie en naar Gewest Totaal aantal faillissement: naar klasse van tewerkstelling en naar Gewest: Jaar 2007 Verdeling naar Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

259 Informatie

260 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. We hebben de opdracht om aan de informatiebehoeften van zowel overheid, bedrijfswereld als burgers te voldoen, en dit door hen allerlei actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden. Waar vindt u de statistische informatie? Op onze websites (statistieken) en (economie) Sinds 1 januari 2011 is de leeszaal van de Bibliotheek Queteletfonds gesloten voor het publiek. Dit betekent echter niet het einde van haar publiekswerking! Concreet heeft de sluiting volgende gevolgen: De catalogus blijft ter beschikking op het internet. De waardevolle werken worden ondergebracht in de erfgoedcollectie en zullen nog steeds kunnen geraadpleegd worden op afspraak via telefoon ( ) of fax ( ). Artikels uit tijdschriften en hoofdstukken uit boeken kunnen nog steeds aangevraagd worden via de hierboven vermelde communicatiekanalen. Een ingescande versie wordt dan aangeleverd. Het interbibliothecaire leenverkeer blijft behouden. Boeken kunnen nog steeds uitgeleend worden. Afhaling en teruggave gebeuren via de Infoshop op het gelijkvloers van het gebouw City Atrium C, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel. Brussel City Atrium C Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel tel. 02/ / fax 02/

261 Statistische publicaties We verspreiden tal van producten die de Belgische socio-economische realiteit in cijfers weergeven. Al deze producten, opgenomen in onze catalogus, kunt u verkrijgen in onze regionale centra of bij onze dienst documentatie - verkoop in Brussel. Onze catalogus wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd. (zie adressen hiernaast). Een keuze uit onze gegevens en de lijst van onze publicaties vindt u eveneens op onze website: Economie en financiën: andere publicaties Verkoop van onroerende goederen Deze publicatie geeft informatie over het aantal, de oppervlakte of de verkoopprijs van gronden, gebouwen, eigendommen en appartementen per provincie en per gemeente. De resultaten worden opgesteld aan de hand van de notariële akten, zowel voor onderhandse als voor openbare verkopen. De statistieken zijn eveneens verkrijgbaar op diskette of via . Op eenvoudige vraag kunnen wij U ook meer gedetailleerde of bijkomende, niet in de publicatie vermelde informatie leveren. BTW-statistieken De informatie uit het bestand van de BTW-aangiften worden door het FOD Economie verwerkt om statistieken te berekenen en te publiceren over het aantal aangevers en het bedrag van hun omzet, hun investeringen en hun uitvoer (of soortgelijke verrichtingen). Al die gegevens worden gegroepeerd naar aard van de activiteit volgens de NACE 70-nomenclatuur op 3 cijfers. Zij zijn driemaandelijks verkrijgbaar per gewest en jaarlijks per arrondissement. Er worden eveneens maandcijfers gepubliceerd per gewest, maar dan volgens de NACE 70-nomenclatuur op 2 cijfers. Alle gegevens zijn leverbaar op papier of diskette of per . Enkele andere publicaties Algemene Publicaties Statistisch tijdschrift - Internet Weekbericht - Internet Grondgebied en leefmilieu Statistiek van de bodembezetting (cdrom ) Overzicht Leefmilieu- Jaarlijks Bevolking Huishoudens en familiekernen - Jaarlijks Totale bevolking op 1 januari Jaarlijks Bevolkingsvooruitzichten 2000/2050 Samenleving Enquête naar de arbeidskrachten Jaarlijks Fiscale statistiek van de inkomens - Jaarlijks Landbouw Landbouwstatistieken - Jaarlijks Industrie Industriële productie en bouwbedrijf - Maandelijks Handel, diensten en vervoer Maandelijkse vervoerstatistieken maandelijks Binnenlandse handel - Jaarlijks

262 Gedrukt door de drukkerij van de Algemene Directie Statistiek En Economische Informatie B-1000 Brussel April 2012

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*)

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN Aantal uren blootstelling (*) 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN uren 29.362.509,49 443 0 618,50 14078 15,09 0,48 2,06 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 12.138.558,70 153 0 179,00 4179

Nadere informatie

Economie. Faillissementen

Economie. Faillissementen Economie Faillissementen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18

3.701.264 78 0 122,5 2.195 21,07 0,59 3,08 2.377.587 88 0 103 2.208 37,01 0,93 4,18 uren 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 32.471.577 386 0 568,5 11.088 11,89 0,34 1,65 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 13.181.244 109 0 120 2.660 8,27

Nadere informatie

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

NACEBELCODELIJST 2008

NACEBELCODELIJST 2008 code omschrijving A SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ AA SECTIE A -- LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt

Nadere informatie

Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM) April 2010... 11 Waterdistributie Mei 2010... 20

Maandstatistiek van de industrie (PRODCOM) April 2010... 11 Waterdistributie Mei 2010... 20 11.08. Nr 3290 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006

VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 393/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 06.02.2006 COM(2006) 39 definitief 2006/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de statistische

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Besluit van de Commissie

BIJLAGE. bij. Besluit van de Commissie EUROPESE OMMISSIE Brussel, XXX [ ](2014) XXX ANNEX 1 BIJLAGE bij Besluit van de ommissie tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector. 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0001 (Code nog niet vastgesteld) 0002 Geen bedrijfsactiviteit(en) 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011 Teelt van eenjarige gewassen Laag

Nadere informatie

NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10.

NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10. NACE-Bel NACE-activiteit Code 01.49001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas 01.62011 Activiteit van hoefsmeden 10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 10.120

Nadere informatie

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid

Industrie en bouwnijverheid. Industriële productie en bouwnijverheid Industrie en bouwnijverheid Industriële productie en bouwnijverheid De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de

Nadere informatie

Adressenbestanden Industrie

Adressenbestanden Industrie Adressenbestanden Industrie 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 101 Slachterijen en vleesverwerking 1011 Slachterijen (geen pluimvee-) 1012 Pluimveeslachterijen 1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

Nadere informatie

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur

NACE-BEL. Economische activiteitennomenclatuur NACE-BEL Economische activiteitennomenclatuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform

Nadere informatie

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI -

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Werkgelegenheid HTSM in Twente Jaarbericht 214 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Ontwikkeling HTSM-sector 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

7 Belgisch Staatsblad d.d

7  Belgisch Staatsblad d.d Bijlage 4. Lijst met bedrijfstakken en deeltakken die geacht worden te zijn blootgesteld aan een significant weglekrisico Onderstaande s verwijzen naar NACE indeling rev. 1.1. De Prodcom codes verwijzen

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 05.08.2008 Nr 3214 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013 0111 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 55,39 132,40 0113 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 50,34 132,40 0116 Teelt van vezelgewassen 55,39 132,40

Nadere informatie

Zie hier de website van Eurostat RAMON (reference and management of nomenclatures) voor de originele lijst en voor meer informatie.

Zie hier de website van Eurostat RAMON (reference and management of nomenclatures) voor de originele lijst en voor meer informatie. Overzicht NACE codes (Rev. 2, 2008) Op alle CO 2-bewust Certificaten staan de bedrijfsactiviteiten van het gecertificeerd bedrijf aangegeven. Deze bedrijfsactiviteiten worden aangegeven door middel van

Nadere informatie

CONVERSIETABEL NACE-BEL 2008 - NACE-BEL 2003 - Definitieve versie

CONVERSIETABEL NACE-BEL 2008 - NACE-BEL 2003 - Definitieve versie 2008 2003 Omschrijving 01.110 Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01.110* Graanteelt (m.u.v. rijst) 01.110* Teelt van oliehoudende zaden 01.110* Teelt van droog geoogste

Nadere informatie

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FBZ juli 2008 A LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt van

Nadere informatie

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013

Nace 4 Sectorbenaming bij Nace 4 - observatieperiode 2011-2013 0111 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 64,83 117,27 0113 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 47,32 117,27 0116 Teelt van vezelgewassen 64,83 117,27

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Greenports. Life and health science

Greenports. Life and health science Greenports 0113 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen 0119 Teelt van overige eenjarige gewassen 0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 0129 Teelt van overige

Nadere informatie

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 31.10.2007 Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Augustus 2007... 6 Indexen van de bouwvergunningen

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) 2 de trimester 2011 update... 6 Indexcijfers

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Gemiddeld blijkt dat slechts 10 tot 50% van de gekozen SBI code/ doelgroep bruikbaar en relevant is voor uw organisatie.(!)

Gemiddeld blijkt dat slechts 10 tot 50% van de gekozen SBI code/ doelgroep bruikbaar en relevant is voor uw organisatie.(!) Adressenbestanden en Telemarketing Relevante en actuele adressen in plaats van veel adressen Wij zijn van mening dat uw adressenbestand een integraal onderdeel hoort te zijn van uw marketing, waarbij niet

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 02.05.2006 Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Maart 2006... 6 Omzetindexen (PRODCOM) Februari

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 15 april 2013 Aantal Werkzame Personen SIZOSBI SBI-code Totaal

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 15 april 2013 Aantal Werkzame Personen SIZOSBI SBI-code Totaal 0001 (code nog niet vastgesteld) 33.336 31.246 356 1.401 174 62 46 15 12 8 10 1 1 4 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 70 1 28 24 11 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende

Nadere informatie

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code segment/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 20 september 2013

Bedrijfsleven Nederland: verdeling SBI-code segment/klasse aantal medewerkers Publicatiedatum: 20 september 2013 0001 (code nog niet vastgesteld) 35.465 419 1.304 75 25 23 11 9 6 10 1 1 4 33.577 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 68 25 26 10 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

DR3. DR3DATA Branchecodelijst SBI + Landbouw, bosbouw en visserij

DR3. DR3DATA Branchecodelijst SBI + Landbouw, bosbouw en visserij DR3 Branchecodelijst SBI + A Landbouw, bosbouw en visserij 010000 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011000 Teelt van eenjarige gewassen 011100 Teelt van granen, peulvruchten

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat.

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2017 Structuur: tweede digit en vijfde digit Centraal Bureau voor de Statistiek december 2016 Voorwoord: Er zijn nu vijf jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie

Nadere informatie

FORMULIER 1: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming natuurlijk persoon uit de landbouwsector

FORMULIER 1: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming natuurlijk persoon uit de landbouwsector FORMULIER 1: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming natuurlijk persoon uit de landbouwsector Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw ontbrekende onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector

FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw ontbrekende vestigingseenheid /

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

SBI- codes Landbouw, bosbouw en visserij

SBI- codes Landbouw, bosbouw en visserij SBI- codes SBI-code Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

Nationale rekeningen

Nationale rekeningen Nationale rekeningen Classificaties Instituut voor de nationale rekeningen Dienst Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur Nationale Bank van België, Brussel Inhoud 1. Classificatie van institutionele

Nadere informatie

Bestemmingsplan Malburgse Sluis

Bestemmingsplan Malburgse Sluis Bestemmingsplan Malburgse Sluis Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Malburgse Sluis" (onherroep elijk) Bijlage bij voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau

Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau Bedrijfscode Werkzaamheden Niveau van ambulantie A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Rapport samengesteld door: Lilong Mei Tom Vansteenkiste. Juni 2013. Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg

Rapport samengesteld door: Lilong Mei Tom Vansteenkiste. Juni 2013. Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg De Belgische Voedingsindustrie Rapport samengesteld door: Lilong Mei Tom Vansteenkiste Juni 2013 Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus 2 1150 Brussel +32-2-219-11-74

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

!  #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$3140 56--5(22 "#$%&!'() *+ " ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*,+

Nadere informatie

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V.

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 02 01 afval van landbouw,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 PRODCOM-LIJST 2015 - ALGEMEEN... 5 2 PRODCOM-LIJST 2015... 17 3 PRODCOM-T-LIJST 2015... 221. 1.1 Inleiding 7

Inhoudsopgave 1 PRODCOM-LIJST 2015 - ALGEMEEN... 5 2 PRODCOM-LIJST 2015... 17 3 PRODCOM-T-LIJST 2015... 221. 1.1 Inleiding 7 Inhoudsopgave 1 PRODCOM-LIJST 2015 - ALGEMEEN........................................ 5 1.1 Inleiding 7 1.1.1 Wat is de Prodcom-lijst?..................................................... 7 1.1.2 Samenstelling..............................................................

Nadere informatie

Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Nationaal Zakelijk Bestand. Inclusief wijzigingen 2014. Prinses Beatrixlaan 23. 2595 AK s-gravenhage.

Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Nationaal Zakelijk Bestand. Inclusief wijzigingen 2014. Prinses Beatrixlaan 23. 2595 AK s-gravenhage. Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Inclusief wijzigingen 2014 Nationaal Zakelijk Bestand Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK s-gravenhage Postbus 24024 2490 AA s Gravenhage T + 31 (0)88 23 63 747 www.cendris.nl

Nadere informatie

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 Baan 13 Kaatsheuvel bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel Inhoudsopgave bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 2 bestemmingsplan "Baan 13 Kaatsheuvel" (concept) bestemmingsplan

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek augustus 2015 Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN...3 2. PRODCOM-LIJST 2013...17

Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN...3 2. PRODCOM-LIJST 2013...17 -LIJST Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN...3 1.1. INLEIDING....5 1.1.1. Wat is de Prodcom-lijst?...5 1.1.2. Samenstelling....5 1.1.3. Aanwijzingen voor het gebruik van de Prodcom-lijst....5 1.2.

Nadere informatie

VOEDING EN DRANKEN IN WEST VLAANDEREN

VOEDING EN DRANKEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be VOEDING EN DRANKEN

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei 09.08.2006 Nr 3138 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei 2006...

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Regels 2 Bestemmingsplan "Merwedestraat en omgeving" (onherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlagen bij de voorschriften SBI OMSCHRIJVING AFSTAND CAT 15 VERVAARDIGING

Nadere informatie