De Koerier: februari-2008, Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Koerier: februari-2008, Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula"

Transcriptie

1 De Koerier: februari-2008, Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula Abonnementen: Jaarabonnement 5Euro, per post 15Euro. Advertenties : - Vaste advertentie voor een hele jaargang tot 8 regels 16Euro - Handelsadvertenties tot 5 regels 3Euro - Handeladvertenties tot 10 regels 6Euro - Particuliere advertenties per regel 1 Euro Betaling: Postbank/girorekeningnummer tnv de Penningmeester van De Koerier te Kiel-Windeweer Ingezonden stukken: Verslagen van vergaderingen, dankbetuigingen en dergelijke worden gratis opgenomen. Redactieadressen: Gea de Koning, Dorpsstr 272, tel Janny van Delden, PV Kade 47, tel Dineke Schuiten, PV Kade 21, tel KOPIJ vóór de 20 e inleveren

2 Bedankt Christa. Doordat Hilda Middel in april 1991 naar Assen verhuisde, werd Christa Hoving bereid gevonden haar bezorgroute van De Koerier over te nemen. Zo begonnen de eerste werkzaamheden voor De Koerier. Vanwege de noodgedwongen verhuizing in september 1992 van Freerk Rozema naar Hoogezand in verband met de afbraak van het werkhuis, werden ook zijn taken verdeeld: het penningmeesterschap werd overgedragen aan Christa Hoving en de bezorgroute werd overgenomen door Gea Beuker. Nog meer werk dus voor Christa. Nadat Ria Buisman te kennen had gegeven wel enige ondersteuning voor het klaarmaken van De Koerier te kunnen gebruiken, bood Christa aan haar wel te willen helpen. Toen jaren later de ziekte van Ria zich aankondigde, nam Christa in maart 2005 volledig de werkzaamheden van Ria over in samenwerking met Gea de Koning. Christa was echter de laatste jaren ook weer voor de klas gaan staan, hetgeen veel tijd in beslag nam. Zij kreeg het nu steeds drukker; eigenlijk werd het haar te druk. Dus werd er omgezien naar taakverlichting. In mei 2004 werd Ria Steenhuis bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen en begin 2008 meldden Janny van Delden en Dineke Schuiten zich aan de redaktionele werkzaamheden te willen versterken. Alleen de bezorgroute bleef Christa houden. De redaktie wil Christa dan ook zeer hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet, haar enthousiasme en bijdrage aan onze dorpskrant. Nogmaals bedankt Christa. De redaktie -3-

3 Stichting Dorpsevenementen Kiel-Windeweer Paasvuur in Kiel Ook dit jaar organiseert het bestuur van de Stichting Dorpsevenementen Kiel-Windeweer weer op 1 e Paasdag een Paasvuur. 23 maart a.s. om uur zal het vuur worden ontstoken!!! De lokatie is wederom aan de Dorpsstraat 242. Voor de kinderen zal er weer gratis warme chocolademelk zijn. Tegen een geringe vergoeding zijn overige dranken verkrijgbaar. U kunt uw takken en overig snoeihout aanleveren op zaterdag 22 maart. Indien u geen mogelijkheden heeft om de takken te brengen komen wij ze weer halen. We beginnen daarmee op vrijdag 21 maart. Let wel, geen sloophout en geen stobben (boomwortels met zand!) Leg uw takken goed zichtbaar aan de kant van de weg en.het is niet verboden mee te helpen de takken op de wagens te gooien wanneer men bij u is! Zaterdagmiddag voor uur moet het hout klaarliggen. -6-

4 Om het Paasvuur te kunnen realiseren zoeken wij vrijwilligers om de 21 e en 22 e mee te helpen! Je kunt je vanaf nu aanmelden bij: Thea Beerling tel Anja Kamphuis tel Het bestuur VERHUISBERICHT Wij zijn gestopt met de boerderij aan de Dorpsstraat jaar geleden zijn wij hier komen wonen en hebben dat met veel plezier gedaan. Onze boerderij wordt nu in Duitsland voortgezet en daarom gaan wij verhuizen. Ons nieuwe adres wordt: Nachtegaalstraat VW Ommelanderwijk. Dit met ingang van 1 maart We wensen Kiel-Windeweer een mooi dorpsfeest toe en we komen hier vast nog wel kijken want we blijven in de buurt. Vriendelijke groeten van Henk en Anja Huisman. -7-

5 Van de Redactie Nu Christa Hoving uit de redactie is gegaan is er ook een verandering gekomen in het inlever adres voor de Koerier. Het adres is hetzelfde gebleven, zie binnenomslag van de Koerier maar de andere adressen zijn: Gea de Koning, Dorpsstr. 272, Janny van Delden, PV kade 47 en Dineke Schuiten, PV kade 21 Gevraagd. Wie gaat er dit voorjaar struiken of jonge boompjes uit zijn tuin verwijderen? Wij zouden ze graag willen hebben om een gemengde houtwal aan te leggen. Groetjes, Jakob en Maritha. Nieuwe Compagnie 1 Tel Ook in de maand maart hebben wij weer enkele jarigen. Op 5 maart wordt Mart Ramaker al 13 jaar en op 22 maart is Stephanie Perdok jarig en wordt 8 jaar. Ook 8 jaar wordt Floor op T Holt op 27 maart. En tot slot op 30 maart wordt Inge van Bruggen 9 jaar. Alle jarigen gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. -9-

6 Stichting Dorpsevenementen Kiel-Windeweer Dorpsfeest!!! De vlonders zijn afgeleverd en vrijwel iedereen is al weer flink bezig! Een bijzonder Dorpsfeest dit jaar. Voor het eerst sinds jaren weer een versierde optocht door ons Kieldiep! In totaal zullen er 19 pontons in de optocht meevaren. En het valt samen met de opening voor Toervaart van ons Kieldiep! Dhr. Wim Koeneman van adviesgroep Spankracht uit Hoogezand is door onze gemeente aangesteld de opening van het vaarcircuit "Van Turfvaart naar Toervaart" te organiseren. We hebben zijn plannen in mogen zien en dat beloofd een waar spektakel te worden!!! Het programma voor de feestweek ziet er als volgt uit: Woensdag 30 april uur Sloepenrace voor de buurten (minimum leeftijd 13 jaar) Donderdag 1 mei uur Kindercircus Fantastini Voor uur moet de buurtversiering klaar zijn, de jury zal 's avonds langskomen. -12-

7 Vrijdag 2 mei 's Middags is de opening "Van Turfvaart naar Toervaart". 's Avonds is er het Dorpenfeest (Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Kiel-Windeweer) met optredens van Hollands Verdriet, Rene Becker en Marianne Weber. Zaterdag 3 mei 's Middags de optocht met versierde pontons door het Kieldiep. 's Avonds het Dorpsfeest met optredens van Diep Triest en Burdy. Opgave voor de Sloepenrace voor buurten voor 25 april bij: Thea Beerling Anja Kamphuis Verder hebben we nog en aantal punten die we u mede willen delen: een aantal leden van het bestuur zullen zaterdagmiddag 1 maart een rondje langs alle vlonders maken ter controle. Dit i.v.m. de veiligheid en techniek. Kinderen op de pontons zijn voor eigen risico, bij voorkeur met zwemvest en onder begeleiding van volwassenen. Op de vlonders is het niet verstandig te lopen! start van de optocht is aan de Sluisweg 60 bij de fam. Schrage. Een tijdsschema volgt. Helaas is het om technische redenen niet mogelijk in Nieuwe Compagnie te starten. Ook kunnen we met de pontons niet door de Sluis varen. Om organisatorische redenen (vergunning) komen we i.p.v. week 7 bij u langs in week 10, dat is 3 t/m 7 maart. Tijdens deze collecte vragen wij u een vrijwillige geldelijke bijdrage. In ruil hiervoor ontvangt u twee vrijkaarten voor het Dorpsfeest. Extra kaarten zijn te verkrijgen voor 7,50 euro. Het bestuur. -13-

8 PERSBERICHT Hoogezand, 30 maart 2008 Provinciaal Garantiefonds biedt mogelijkheden Fonds voor aangepast sporten door verenigingen weinig benut Sinds januari 2006 kunnen sportverenigingen in de provincie Groningen subsidie aanvragen voor de kosten die gemaakt worden bij het opstarten van sport en beweegaanbod voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of chronische aandoening. De eerste sportverenigingen hebben al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar daarmee is de bodem van deze subsidiepot nog niet in zicht. Wie gaan er nog meer profiteren van dit provinciale steuntje in de rug? Het doel van het fonds is om meer mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of chronische aandoening aan het bewegen te krijgen. Tot op heden is hier nog nauwelijks gebruik van gemaakt. Terwijl het een mooie financiële ondersteuning is voor verenigingen uit de provincie. Het fonds verstrekt een tijdelijke subsidie voor maximaal 1 jaar voor een bedrag van 750,- per jaar. Deze tijdelijke financiële ondersteuning heeft als doel de verenigingen te helpen uiteindelijk een kostendekkende beweeg/sportgroep te vormen. Ook verenigingen die nog geen aanbod hebben voor aangepast sporten kunnen gebruik maken van deze subsidie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuw op te starten beweeggroep voor reumapatiënten, een zitvolleybalteam of sport- en spelgroep voor astma/copp patiënten. Er zijn wel enkele eisen aan de te vergoeden kosten gesteld, welke te vinden zijn op de website van Huis voor de Sport Groningen. Daar kunt u ook het aanvraagformulier vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Soppe, sportconsulent Aangepast Sporten van Huis voor de Sport Groningen, of

9 Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie Secretariaat: Pieter Venemakade PK Kiel-Windeweer Bezoek aan de Brandweer i.v.m. aanrij-protocol Twee bestuursleden van VPBK (Doeke Schrage en Harold van Leeuwen) gaan komende week op bezoek bij de brandweer om, op uitnodiging van de brandweer, het aanrij-protocol in te zien en met hen te bespreken. Dit naar aanleiding van het twee maal verkeerd (via de P.Venemakade) aanrijden van de brandweer het afgelopen jaar. Nieuwe halte van de Interliner (Qliner) in Kiel-Windeweer Met ingang van 6 januari stopt de Qliner ook in Kiel-Windeweer. Dat is goed nieuws voor ons dorp. De bus stopt op de halte bij de Zuidlaarderweg. Van daaruit ben je in minder dan een half uur op het station in Groningen en in minder dan 10 minuten in Veendam. De bus stopt er twee keer per uur van s morgens 7 tot s avonds 7 uur en daarbuiten eens per uur. Kijk voor de exacte tijden op de Arrvia-site: Inrichten evenemententerrein De komende weken wordt het evenemententerrein definitief ingericht. De hekken worden geplaatst. Natuurlijk met behulp van een flink aantal dorpelingen. Dank jullie wel! Ligplaatsenverordening Elders in deze Koerier staat het concept van de -18-

10 ligplaatsenverordening afgedrukt, samen met de advertentie zoals die in de regiokrant heeft gestaan. Zoals we al wisten, staat daarin het voornemen van het College vermeld om te verbieden dat er boten en bootjes, anders dan bij de aanlegplaatsen, in het Kieldiep mogen liggen. U kunt als inwoner uw zienswijze op dit voorgenomen besluit tot 5 maart indienen bij de gemeente. VPBK overweegt om een zienswijze in te dienen, waarin we het College verzoeken om kleine bootjes voor kinderen wel voor het huis te hebben mogen liggen. U kunt zelf een zienswijze indienen of (via de mail: ) ons voor 1 maart laten weten wat u er van vindt. Volgende vergadering VPBK De volgende vergadering is op 12 maart 2008 om uur bij een van de bestuurders thuis. Heeft u punten die u met ons wilt bespreken? Belt u dan even met de secretaris: Mariken Ligtvoet Ligplaatsenregeling Van Turfvaart naar Toervaart Ontwerp besluit Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp besluit gemaakt voor een ligplaatsenregeling voor het vaarcircuit Van Turfvaart naar Toervaart. Toelichting Het vaarcircuit loopt in de gemeente Hoogezand-Sappemeer vanaf het Zuidlaardermeer via de Leinewijk, het Kieldiep en de Molenwijk naar het Grevelingenkanaal in de gemeente Aa en Hunze. Daarvandaan sluit het aan op andere waterwegen. Dit vaarcircuit wordt dit voorjaar geopend. -19-

11 Op een later moment wordt een verbinding vanaf het Kieldiep naar Veendam geopend. Het is nodig regels te stellen voor het innemen van ligplaatsen in de wateren die deel uitmaken van het vaarcircuit. Inzage Het ontwerp-besluit ligt van 24 januari tot en met 5 maart 2008 tijdens de openingsuren ter inzage bij: Receptie gemeentehuis; Openbare bibliotheek Boekhoven, Gorecht Oost 32, Hoogezand en Noorderstraat 109, Sappemeer; Sociaal Cultureel Centrum t Woldhuus, Kiel-Winderweer, Pieter Venemakade 79-a, Kiel- Windeweer; dorpshuis Kropshuus, Woldweg 114, Kropswolde. Een kopie is tegen betaling van leges verkrijgbaar. Let op: U kunt het ontwerpbesluit ook als pdf-bestand downloaden op Zienswijze Een ieder kan gedurende deze periode zijn of haar zienswijze geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk: door uw brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Mondeling: door een afspraak te maken via telefoonnummer (0598) informatie Telefoon (0598)

12 Ontwerp-ligplaatsenregeling Hoogezand-Sappemeer versie uniforme openbare voorbereidingsprocedure Besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand- Sappemeer, nummer., tot het aanwijzen van in de gemeente liggende vaarwegen, waarin het verboden is ligplaats te nemen (ankeren en meren). Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer Overwegende: dat Provinciale Staten van de provincie Groningen de gemeente Hoogezand-Sappemeer op basis van artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet heeft aangewezen als bevoegd gezag voor het aanwijzen van ligplaatsen, een en ander voor zover deze zich in scheepvaartwegen in beheer bij waterschappen bevinden; dat op de vaarwegen Leinewijk, Kieldiep, Molenwijk en Westerdiepsterdalkanaal, welke behoren tot de route Van Turfvaart naar Toervaart; 1. in verband met de orde, het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer; 2. het in stand houden van de scheepvaartweg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en 3. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen, het gewenst is op daartoe aangewezen gemeentelijke en waterschapsvaarwegen het innemen van ligplaats (ankeren en meren) te reguleren; -21-

13 gelet op de overige bepalingen van de Scheepvaartverkeerswet, van het Binnenvaartpolitiereglement, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en van de Algemene wet bestuursrecht; besluiten: Ingevolge het bepaalde in artikel 3, artikel 8 jo artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet en de artikelen 5.01, 5.02, 7.01 eerste, tweede en derde lid, 7.02 eerste lid sub a en 7.04 eerste lid sub a van het Binnenvaartpolitiereglement, het innemen van ligplaats (ankeren en meren) te verbieden op de volgende gemeentelijke en waterschapsvaarwegen: 1. Leinewijk; 2. Kieldiep, voorzover deel uitmakend van het vaarcircuit Van Turfvaart naar Toervaart ; 3. Molenwijk; 4. Westerdiepsterdalkanaal Van dit verbod uit te zonderen: 1. die gedeelten van de genoemde vaarwegen, waar, door middel van borden overeenkomstig de daartoe bestemde modellen van het BPR, is aangegeven dat: voor een bepaalde categorie scheepvaart, en/of voor een beperkte duur, of anderszins, het innemen van ligplaats is toegestaan; 2. voor het meren: wachtplaatsen bij sluizen en bruggen en verzamelplaatsen voor de konvooivaart uitsluitend voor schepen die wachten op gelegenheid tot schutten of doorlaten, voor maximaal de periode waarin niet wordt bediend; 3. jachthavens/-kaden voor de recreatievaart; -22-

14 4. de als zodanig aangegeven passantenligplaatsen voor de op het onderbord aangegeven maximale verblijfsduur; 5. schepen, waaronder drijvende werktuigen en drijvende inrichtingen, uitsluitend voor zover zij zich met toestemming van of namens het college op de hierboven vermelde vaarwegen moeten begeven voor de uitvoering van werkzaamheden aan de vaarweg of bijbehorende waterstaatswerken, handhavingstaken of hulpverlening. Dit besluit zal worden geplaatst in het door de gemeente gebruikte huisaan-huis blad. Hoogezand, (datum) Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, R.E. Stäbler loco-burgemeester F.J.G. Wiertz secretaris Toelichting Uitgangspunt van het besluit is dat op de voornoemde watergangen nergens ligplaats mag worden ingenomen, behalve op de uitdrukkelijk uitgezonderde plaatsen. Voor passanten worden de openbare ligplaatsen en de wachtplaatsen met borden aangegeven. Rondom de bruggen en sluizen is een veiligheidszone van toepassing. Aan weerszijden van de bruggen en sluizen mag binnen een afstand van 48 m (4x maatgevende lengte schip) geen ligplaats worden ingenomen (praktische vertaling van de Richtlijnen Vaarwegen 2005). Dit verbod geldt ook waneer steigers deel uitmaken van -23-

15 de constructie van de brug (bij sommige draaibruggen). Dit verbod geldt ook voor vissteigers. Voor kano s is het toegestaan gebruik te maken van de kanosteigers in het Kieldiep: a. ter plaatse van de voormalige samenkomst met het kanaal Nieuwe Compagnie; b. even ten noorden van de Middelste Klap in Kiel-Windeweer; c. even ten noorden van de Bovenste Klap in Kiel-Windeweer; even ten noorden van de Burgemeester Blinkbrug in Kiel Windeweer. Gezien de profielbreedte van de vaarwegen kunnen er in het Westerdiepsterdalkaal, de Leinewijk, het Kieldiep en de Molenwijk in principe geen steigers worden gebouwd. Ligplaatsvoorzieningen kunnen echter in principe worden gerealiseerd in de Leinewijk ten oosten van Nieuwe Compagnie, en in het Kieldiep in zeer beperkte mate voor schepen met een kleinere breedte dan het maatgevende schip. Voor de passantenligplaatsen kan liggeld worden geheven. Dit mede ook om het langdurig (meer dan drie dagen) innemen van een ligplaats te voorkomen en de handhaafbaarheid hier van te waarborgen/af te dwingen. Toegestane openbare passantenligplaatsen worden aangegeven met het BPR-bord E.5.1 met op het onderbord de tekst max. 3 dagen. Tevens zijn diverse overige steigers aan weerszijden van de sluizen alleen bestemd als overzetplaats voor kano s. De maximale afmetingen voor schepen op het traject: - Westerdiepsterdalkanaal is lengte 12 m, breedte 3,50 m en diepgang 1,10 m. - Leinewijk, -24-

16 Kieldiep en Molenwijk: lengte 12 m, breedte 3,50 m en diepgang 1,20 m. Nautisch beheerder (zorg voor vlotte en veilige afwikkeling van scheepvaartverkeer op vaarwegen is het waterschap De brugbedienaren regelen de konvooivaart, bedienen de bruggen en sluizen en zien ook toe op de scheepvaart met betrekking tot het innemen van ligplaatsen. Zij kunnen/zullen aan de schepen aanwijzingen geven en moeten daarom ook risico-inschattingen maken, zowel t.a.v. het varen als het (legaal) ligplaats nemen. Wanneer vaartuigen aanwijzingen van brugbedienaren niet willen opvolgen, zal een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en/of de politie worden ingeschakeld. De handhaving is gericht op het handhaven van orde en verkeersveiligheid. Via de wateralmanak en wateratlas en door het uitreiken van folders (provinciale folder met bedieningstijden en mogelijk samen te stellen folder van de gemeente/streek) kunnen passanten worden geïnformeerd over de vaarvoorschriften. -25-

17 Paashaas broodjes voor de kinderen Ingrediënten voor stuks: 375 gr witbroodmix (voor broodbakmachines) 1 theelepel geelwortelpoeder (kurkuma of koenjit) 2 eetlepels gestampte muisjes 2 eetlepels sinaasappelrasp 50 ml vloeibare honing 150 ml lauwwarm water 75 gr roomkwark krenten 1 klein ei (gesplitst) Bereiding: 1. Zeef de broodmix in een kom en meng kurkuma, gestampte muisjes en sinaasappel rasp erdoor. Duw een kuil in het midden. Meng honing, water en kwark en schep dit in de kuil in het meel. 2. Gebruik de mixer met deeghaken en mix het tot een samenhangend deeg. Kneed het deeg minuten. 3. Dek de kom af met vershoudfolie en zet de kom op een warm en tochtvrij plekje. Laat het deeg tot het dubbele volume rijzen. Duw het deeg vervolgens plat. 4. Neem het gerezen deeg uit de kom (of uit de bak van de broodbakmachine). Vorm het tot een dikke staaf en snijd deze in gelijke stukken van gram. Vorm ze tot bolle peertjes met een wat puntige bovenkant. 5. Leg de deegpeertjes op de bakplaat. Knip de puntige kant 3 cm in en buig de beide delen wat uit elkaar; dit zijn de hazenoren. Druk de krenten als neus en oogjes in de haasjes. -26-

18 6. Dek de broodjes af met een doek en laat ze nog 15 minuten rijzen. Warm intussen de oven voor op C. Klop de eierdooier los met wat water en kwast de haasjes hiermee in (het eiwit wordt niet gebruikt). 7. Schuif de bakplaat of platen in de oven en bak de haasjes in minuten goudbruin en gaar. Ze voelen dan licht aan. Tips: Voor het bereiden en rijzen van het deeg kunt u evt. ook een broodbakmachine gebruiken. Doe dan de ingrediënten in de bak van de broodbakmachine en laat de machine kneden en rijzen. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de machine. Boen voor het sinaasappelrasp de sinaasappel schoon. Gebruik een fijne rasp en rasp hiermee alleen de oranje schil af en dus niet het wit daaronder, dat bitter smaakt. Voorbereidingstijd: 20 of 5( broodbakmachine) minuten excl. rijstijd. Bereidingstijd: ca. 30 minuten, excl. baktijd. Voedingswaarde: per broodje (bij 10 broodjes): 182 kcal. -27-

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Vaste advertentie voor een hele jaargang 1/3 pagina 16.-- Handelsadvertentiein overleg

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Vaste advertentie voor een hele jaargang 1/3 pagina 16.-- Handelsadvertentiein overleg Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Verschijnt maandelijks April 2010 38 ste jaargang nummer 12 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post 15,-- ADVERTENTIES: BETALING: INGEZONDEN STUKKEN:

Nadere informatie

De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Verschijnt maandelijks april 2008 37 ste jaargang nummer 1

De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Verschijnt maandelijks april 2008 37 ste jaargang nummer 1 De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Verschijnt maandelijks april 2008 37 ste jaargang nummer 1 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post 15,-- ADVERTENTIES: Vaste advertentie voor

Nadere informatie

De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Verschijnt maandelijks Oktober 2008 37 ste jaargang nummer 6

De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Verschijnt maandelijks Oktober 2008 37 ste jaargang nummer 6 De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Verschijnt maandelijks Oktober 2008 37 ste jaargang nummer 6 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post 15,-- ADVERTENTIES: Vaste advertentie

Nadere informatie

Buurtagent John Buurke wil zich snel inleven in Kiel-Windeweer

Buurtagent John Buurke wil zich snel inleven in Kiel-Windeweer Buurtagent John Buurke wil zich snel inleven in Kiel-Windeweer Kiel-Windeweer heeft een nieuwe buurtagent. Mijn naam is John Buurke en ik heb de taken vanaf eind vorig jaar van Eddy ten Cate overgenomen.

Nadere informatie

De Koerier: maart-2008, Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula

De Koerier: maart-2008, Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula De Koerier: maart-2008, Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula Abonnementen: Jaarabonnement 5Euro, per post 15Euro. Advertenties : - Vaste advertentie voor een hele jaargang tot 8 regels

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Aan Onderwerp Bouw Brugbouw in de N-236 over de Vecht te Weeso Bijlagen :1 1.Bordenplan (BPR) Nautisch advies Contactpersoon G. Kroon Doorkiesnummer Locatie : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Nautisch vaarwegbeheerder:

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Bakrecepten. voor de feestdagen

Bakrecepten. voor de feestdagen Bakrecepten voor de feestdagen Speculaas 100 g boekweitmeel* 100 g rijstmeel** 100 g harde boter 125 g lichtbruine basterdsuiker 1 ei (50 g) 1 theelepel glutenvrije bakpoeder 1 eetlepel glutenvrije speculaaskruiden

Nadere informatie

KOPIJ vóór de 20 e inleveren! -2- De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie

KOPIJ vóór de 20 e inleveren! -2- De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Verschijnt maandelijks Juni/juli 2008 37 ste jaargang nummer 3 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post 15,-- ADVERTENTIES: Vaste advertentie

Nadere informatie

Drakenbrood. Ingrediënten. 500 g bloem of tarwemeel 1 zakje gist 3 dl lauw water 20 g boter 10 g zout rozijnen. Werkwijze

Drakenbrood. Ingrediënten. 500 g bloem of tarwemeel 1 zakje gist 3 dl lauw water 20 g boter 10 g zout rozijnen. Werkwijze Drakenbrood 500 g bloem of tarwemeel 1 zakje gist 3 dl lauw water 20 g boter 10 g zout rozijnen Doe de bloem in een kom. Maak een kuiltje en voeg de gist met het water en boter toe. Strooi het zout langs

Nadere informatie

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel.

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Er staan recepten in die ik lekker vind, kijk maar eens! Deze recepten kunnen jullie zelf bakken/maken. Als je deze recepten wil maken duurt het minimaal 10

Nadere informatie

(Regels voor het innemen van ligplaatsen voor de Lingeboezem) Overwegingen ten aanzien van het besluit

(Regels voor het innemen van ligplaatsen voor de Lingeboezem) Overwegingen ten aanzien van het besluit CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR273006_1 3 juni 2016 Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden op 13 december 2011 inwerkingtreding:

Nadere informatie

LOGUS Proefmenu mei 2012

LOGUS Proefmenu mei 2012 LOGUS Proefmenu mei 2012 Tuinbonensoepje met ansjovis croutons Klassieke asperges met ei, gerookte zalm en krieltjes Victoriacake met aardbeien Vanille koekjes Tuinbonensoepje met ansjovis croutons Voorgerecht:

Nadere informatie

15 x PuurGezond ontbijten. 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee

15 x PuurGezond ontbijten. 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee 15 x PuurGezond ontbijten Ontbijt 1 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee Ontbijt 2 2 sneetjes volkoren brood besmeerd

Nadere informatie

High tea recepten voor Pasen

High tea recepten voor Pasen High tea recepten voor Pasen Vegan Pasen Voor veel mensen draait Pasen om ei. Helaas komt er een hoop leed en onrecht kijken bij de ei-inustrie. Daarom is Pasen bij ons altijd ei-vrij. Omdat we van lekker

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/994

Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Leges per 1 januari 2005 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/994 te behandelen in: de Statencommissie Economie en bestuur op: 13 oktober 2004 om 13.30 uur

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer. Basijn nr: 26/2015 IJmuiden, 12 augustus 2015

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer. Basijn nr: 26/2015 IJmuiden, 12 augustus 2015 BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr: 26/2015 IJmuiden, 12 augustus 2015 Onderwerp: Besluit van Havenmeester van Amsterdam en directeur Centraal

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

ontbijt Gratis recepten gezonde

ontbijt Gratis recepten gezonde Speciaal ontbijt 11 Gratis gezonde recepten Speciaal ontbijt Een ontbijt heb je nodig voor een goed begin van de dag. Je kunt de dag natuurlijk starten met de traditionele boterham met kaas, maar wat te

Nadere informatie

Logus Proefmenu December 2014

Logus Proefmenu December 2014 Logus Proefmenu December 2014 Blini s met gerookte zalm, rucola en bieslookroom - Vispakketjes met peterselie-citroenvulling & Aardappelsterren met broccoli - Appelplaatkoek met cranberry s en vanillesaus

Nadere informatie

Jaarprogramma Vrouwen van Nu 2006

Jaarprogramma Vrouwen van Nu 2006 De Koerier november 2005, Dorpskrant van Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula Verschijnt maandelijks november 2005 34 ste jaargang

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Ontwerp-verkeersbesluit vaarwater de Kromme Rijn, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Spoel de Quinoa voor dat je hem gebruikt eerst goed af, dit ivm met het waslaagje.doe het water en de Quinoa in een middel grote pan en breng aan de kook.

Nadere informatie

Recepten met Oranjebloesemwater

Recepten met Oranjebloesemwater Recepten met Oranjebloesemwater Aardbeien- Sinaasappelschuimtaart 50 gram pistachenoten 4 eieren 150 gram zachte boter + boter om in te vetten 250 gram witte basterdsuiker 2 theelepels oranjebloesemwater

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend. De Grave-Antverpia Mevrouw S. Tychon Bld. Zénobe Gramme 33 B-4040 HERSTAL België Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 12 december

Nadere informatie

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola BGN Kerstmenu 2014 Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola Bijgerecht Sperziebonen met tomaat Dessert Homemade bosvruchtenijs Met dank aan

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015; gelet op artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b,

Nadere informatie

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Mei 2013 42 ste jaargang nummer 2

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie. Mei 2013 42 ste jaargang nummer 2 Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Verschijnt maandelijks Mei 2013 42 ste jaargang nummer 2 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post 17,-- ADVERTENTIES: Vaste advertentie voor een hele

Nadere informatie

dat de nieuwe Nelson Mandelabrug is gelegen in de noordelijke toegangsweg naar het bedrijventerrein Beverkoog ;

dat de nieuwe Nelson Mandelabrug is gelegen in de noordelijke toegangsweg naar het bedrijventerrein Beverkoog ; 37 2016 37 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 16 maart 2016, nr. 779900/779905, tot het vaststellen van de bedieningstijden van de Kraspolderbrug, Nelson Mandelabrug, Roskamsluis, Braaksluis,

Nadere informatie

Witte chocolade met frambozencake

Witte chocolade met frambozencake Koulourakia Aanstaande zondag is het Pasen en dan moet er natuurlijk iets lekkers gebakken worden. Ik maak elk jaar Paaskoekjes. Die maak ik altijd van hetzelfde deeg als de kerstkransjes alleen maak ik

Nadere informatie

Panini kaas tomaat. Panini kaas tomaat. Warme broodjes. Warme broodjes. Tip

Panini kaas tomaat. Panini kaas tomaat. Warme broodjes. Warme broodjes. Tip Panini kaas tomaat Panini kaas tomaat Voor 10 panini s: 10 voorgebakken volkoren of bruine panini s halvarine 1 blik tomatenblokjes (à 400 gram) 1 eetlepel mosterd 250 gram geraspte belegen 30+ kaas n

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie

Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie De Koerier. feb-2006, Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula. Toneelvereniging De Vriendenkring Secretariaat: Johanna Hartman Noordbroeksterstraat 109b 9611 BG Sappemeer Tel. 0598-395000

Nadere informatie

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012

Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Reglement kade- en ligplaatsgeld 2012 Delfzijl Eemshaven B. REGLEMENT KADE- EN LIGPLAATSGELD 2012 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvrager: de natuurlijke- of rechtspersoon

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

Paleo Brood. met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten

Paleo Brood. met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten Paleo Brood met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten 1 Inhoudsopgave Paleo Brood Appel Vinegar Brood 4 Rozemarijn Brood 7 Zoete Aardappel Brood 8 Paleo Knoflook Brood 11 Kaneel Banaan Brood

Nadere informatie

ontbijt Gratis recepten gezonde nummer 1 in gezondheid

ontbijt Gratis recepten gezonde nummer 1 in gezondheid Speciaal ontbijt Gratis gezonde recepten nummer Speciaal ontbijt Een ontbijt heb je nodig voor een goed begin van de dag. Je kunt de dag natuurlijk starten met de traditionele boterham met kaas, maar wat

Nadere informatie

Australian Chocolate Mask. Enjoy! Ingredients: 2 eetlepels Australian cacaopoeder 2 eetlepels yoghurt 2 eetlepels honing Suiker, optioneel

Australian Chocolate Mask. Enjoy! Ingredients: 2 eetlepels Australian cacaopoeder 2 eetlepels yoghurt 2 eetlepels honing Suiker, optioneel Australian Chocolate Mask 2 eetlepels Australian cacaopoeder 2 eetlepels yoghurt 2 eetlepels honing Suiker, optioneel 1. meng de cacaopoeder met de yoghurt en de honing door elkaar 2. Voeg eventueel wat

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Verschijnt maandelijks juli/aug 2011 40 ste jaargang nummer 4 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post 15,50 ADVERTENTIES: Vaste advertentie voor een

Nadere informatie

Bolo de laranja com casca (cake van hele sinaasappel)

Bolo de laranja com casca (cake van hele sinaasappel) Bolo de laranja com casca (cake van hele sinaasappel) In deze cake gaat dus ook de schil. De geur van een verse bolo de laranja is weergaloos. Het recept is ook nog eens erg eenvoudig, en alles bij elkaar

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie

Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie Verschijnt maandelijks augustus 2013 41 ste jaargang nummer 4 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post 17,-- ADVERTENTIES: Vaste advertentie voor een

Nadere informatie

Graag brengen wij nog even de spelregels op en rond het water onder uw aandacht.

Graag brengen wij nog even de spelregels op en rond het water onder uw aandacht. Beste Mensen, Graag brengen wij nog even de spelregels op en rond het water onder uw aandacht. Bron: gemeente Langedijk Varen Langedijk is een waterrijke gemeente. Sloten, bruggen, plassen en het kanaal

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Gustatio: eieren gevuld met ansjovis en tonijn olijven brood mulsum

Gustatio: eieren gevuld met ansjovis en tonijn olijven brood mulsum Gustatio: eieren gevuld met ansjovis en tonijn olijven brood mulsum Mensa prima: gehaktballetjes met pijnboompitten in een saus van rode wijn en druivensap krokant gebakken wortelschijfjes patina van ei

Nadere informatie

Herbalife Paasbrunch

Herbalife Paasbrunch Herbalife Paasbrunch De lente is aangebroken en op 5 & 6 april is het Pasen! Voor veel mensen een gezellig feest waarbij een lekkere brunch op tafel wordt gezet. Heerlijk natuurlijk! Maar hoe past dit

Nadere informatie

Glutenvrije Proeverij Recepten Zelfgebakken Brood

Glutenvrije Proeverij Recepten Zelfgebakken Brood Glutenvrije Proeverij Recepten Zelfgebakken Brood In Glutenvrij (31 e jaargang nummer 1, maart 2004) beschrijft Charlotte Leenaers de resultaten van een glutenvrije proeverij. Een smaakpanel heeft over

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V.

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V. BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan FoxFire B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het produceren van secundaire brandstoffen uit rejects,

Nadere informatie

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Weekmenu 10 Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Dinsdag Ribkarbonade Prei met kaassaus* Gekookte aardappelen Banaan Woensdag Krab in artisjokbodem* Groente-rijstschotel

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Logus Proefmenu Maart 2015

Logus Proefmenu Maart 2015 Logus Proefmenu Maart 2015 Groene Smoothie (kiwi, appel spinazie en avocado) Bosbes Yogi (yoghurt, sinaasappelsap, banaan en bosbes) Courgettesoep met gember en bieslook - Spicy zalm met clementine salsa

Nadere informatie

APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER ZOMER. Williene Klinck. E-nummervrij & suikervrij!

APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER ZOMER. Williene Klinck. E-nummervrij & suikervrij! APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER ZOMER Williene Klinck E-nummervrij & suikervrij! CAESARSALADE MET CITROENMAYONAISE INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN 1 kipfilet 2 kropjes mini Romaine sla 2 takjes cherrytomaatjes

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Avebe U.A.

(ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Avebe U.A. (ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Avebe U.A. ten behoeve van intrekking van de geluidruimte voor de Zwelstijfselfabriek en Nylgumfabriek (Locatie: Avebeweg-1, Foxhol) Groningen,

Nadere informatie

Share your Moments. Cocoa powder recipes

Share your Moments. Cocoa powder recipes Share your Moments. Cocoa powder recipes receptenboek Met lekkere en onderscheidende recepten gemaakt met Organic Cocoa Powder van Australian. inhoud Chocolate Mask pag 3 Brownies pag 4 Chocolate Pie with

Nadere informatie

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende Uitgegeven: 31 augustus 2012 2012, nr. 31 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende 1. de aanwijzing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Recept van de maand mei Medaillekoekjes (12 stuks)

Recept van de maand mei Medaillekoekjes (12 stuks) Horst, 02-05-2015 Beste ouders en gastouders, Stopt u in 2015 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was voorheen 3 maanden. Gaat u binnen deze 6 maanden

Nadere informatie

mevr. J van Buren Opperbuorren-East VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus /cor Z Wiebe Jan Dijk

mevr. J van Buren Opperbuorren-East VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus /cor Z Wiebe Jan Dijk Aan mevr. J van Buren Opperbuorren-East 2 9216 VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus 2016 16-0261/cor Z1361300 Wiebe Jan Dijk D1739415 0512 581234 w.dijk@smallingerland.nl Onderwerp

Nadere informatie

CONCEPT (ONTWERP)BESCHIKKING GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING AVEBE U.A.

CONCEPT (ONTWERP)BESCHIKKING GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING AVEBE U.A. CONCEPT (ONTWERP)BESCHIKKING GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor de productie van zetmeelderivaten

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitieregelement. Smal Weesp en de Vecht in Weesp

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitieregelement. Smal Weesp en de Vecht in Weesp Volksfeesten Weesp Smal Weesp en de Vecht in Weesp Datum 2 augustus 2016 Casecode W-16.01822 Kenmerk 16.071658 Watervergunning en ontheffing Binnenvaartpolitieregelement Voor het Sluis & Bruggenfeest van

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Op bezoek bij bakker de Groot

Op bezoek bij bakker de Groot Op bezoek bij bakker de Groot Basisschool: t Wikveld Groep: 1/2 Aantal kinderen: 3 Datum: 18-1-2011 Ilse Moens Op 18 januari 2011 was het dan zover.. we gingen naar bakker de Groot in s-hertogenbosch!

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

zonder salade (groenten) tot 1400 kcal, met salade (groenten) 1400-200

zonder salade (groenten) tot 1400 kcal, met salade (groenten) 1400-200 4 kipfilets 4 theel crema van zongedroogde tomaat (potje 140gr) 4 takjes basilicum (bakje 15 gr) 3 el olijfolie 4 semi-zongedroogde tomaten, zeer fijn gesneden Vershoudfolie Cocktailprikkers 1. Voorbereiden

Nadere informatie

Kinderkrant. Mei 2013, Thema: musical Slot Zanzibar

Kinderkrant. Mei 2013, Thema: musical Slot Zanzibar Kinderkrant Mei 2013, Thema: musical Slot Zanzibar 1 Namens de kinderkrantredactie: Tijs, groep 5 Karijne, groep 6 Elise, groep 7 Jorick, groep 8 Openbare basisschool de Kiezel en de Kei Lindenstraat 3

Nadere informatie

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven.

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven. , Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 8 april 2014 Afdeling : Beheer en Vastgoed Paraaf Medewerk(st)er : ing. R.W. van Keulen medewerk(st)er:

Nadere informatie

Menu Marokkaans. Paprika-tomatensalade. Harira (Marokkaanse soep) Tagine Kip met amandelen en pruimen. Marokkaans brood

Menu Marokkaans. Paprika-tomatensalade. Harira (Marokkaanse soep) Tagine Kip met amandelen en pruimen. Marokkaans brood Menu 59. - Marokkaans Paprika-tomatensalade Harira (Marokkaanse soep) Tagine Kip met amandelen en pruimen Marokkaans brood Amandelkoekjes met muntthee Paprika-tomatensalade Ingrediënten (4 pers) 750 gr

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: 0512-20150924V Bert Jan Bakker 386222 Onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreid

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 kippenbouten 4.5 eetlepels Vloeibare boter 750 g voorgekookte krielaardappeltjes

Nadere informatie

Tof! kookboek. Lekker koken in 8 stappen

Tof! kookboek. Lekker koken in 8 stappen Tof! kookboek Lekker koken in 8 stappen Stichting Communicatie Samen koken Samen koken, lekker eten en elkaar ontmoeten. Het Tof! kookboek nodigt je uit dat te doen. In dit boek staan 60 recepten. Bij

Nadere informatie

Saenparel INFO 06-10-2014-27-10-2014

Saenparel INFO 06-10-2014-27-10-2014 Saenparel INFO 06-10-2014-27-10-2014 Agenda: Wo 07-10 Herfstwandeling groep 1/2 van 10.00-12.00 uur Do 09-10 Excursie groep 7 8 naar Boerderij Ma t/m vr 13-10 t/m 17-10 Herfstvakantie Ma 20-10 Ouderraad

Nadere informatie

Turbo karamels Turbo karamels voor paarden Ingrediënten: Bereiding:

Turbo karamels Turbo karamels voor paarden Ingrediënten: Bereiding: Turbo karamels Turbo karamels voor paarden 250 g suiker 50g MediBronchiaal 10-15 druppels TurboBronchiaal als nodig Fit BARF fruit Karameliseer de suiker in een steelpan. Ondertussen, de cdvet TurboBronchiaal

Nadere informatie

NEMO Science Museum T.a.v. Dhr. J. Struikmans Postbus AK Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

NEMO Science Museum T.a.v. Dhr. J. Struikmans Postbus AK Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam NEMO Science Museum T.a.v. Dhr. J. Struikmans Postbus 421 1000 AK Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen ONTHEFFING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 9 juni 2015 Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen Aanvrager : Stichting

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Citroentaart. Ingrediënten: 250 g zanddeeg sap van 3 citroenen 3 eieren 25 g maïzena 180 g suiker 220 g boter fijn geraspte schil van 1 citroen

Citroentaart. Ingrediënten: 250 g zanddeeg sap van 3 citroenen 3 eieren 25 g maïzena 180 g suiker 220 g boter fijn geraspte schil van 1 citroen 250 g zanddeeg sap van 3 citroenen 3 eieren 25 g maïzena 180 g suiker 220 g boter fijn geraspte schil van 1 citroen Citroentaart Verwarm de oven voor op 200 C. Rol het deeg uit en leg in de beboterde of

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning

Nadere informatie

Kokos - Havermout koekjes

Kokos - Havermout koekjes Kokos - Havermout koekjes Benodigdheden(16 personen) 40 g suiker 60 milliliter kokosolie / 70 gram boter 50 g havermout 50 g bloem 50 g geraspte kokos 1/2 theelepel kaneel Snuf zout 1. Verwarm de oven

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave GEMEENTE GRAVE Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave 27 oktober 2015 Pagina 2 Pagina 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding Doel Status Plangebied 5 Ligging plangebied Locatiekenmerken

Nadere informatie

Bereidingstijd: 13 uur; Oventijd: 15 minuten

Bereidingstijd: 13 uur; Oventijd: 15 minuten Wildbouillon Ingrediënten voor 3 liter 1,5 kg vlees afval en beenderen van wild 100 gram dobbelsteentjes spek 1 stengels bleekselderij 1 klein blikje tomatenpuree 3 liter bruine fond (zie kookschool) 3

Nadere informatie

Belastingdienst. Na 15 mei 2015 kunt u geen wijzigingen meer doorgeven voor 2014. U kunt alleen nog bezwaar maken tegen de definitieve berekening.

Belastingdienst. Na 15 mei 2015 kunt u geen wijzigingen meer doorgeven voor 2014. U kunt alleen nog bezwaar maken tegen de definitieve berekening. Horst, 01-04-2015 Beste ouders en gastouders, HOERA!!! GOOIENDAAG HERSTRAAT GAAT STARTEN EN WEL PER 7 APRIL De opendag is op zaterdag 4 april van 13.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om

Nadere informatie

Groene asperges met roodloof en cantharellen

Groene asperges met roodloof en cantharellen Groene asperges met roodloof en cantharellen o 3 stronkjes roodloof o 2 el. olijfolie o 200 gr. cantharellen of shii-take in stukken o ½ el. honing o 500 gr. heel kleine groene asperges (korenaren) of

Nadere informatie

Inhoud kinderkookboek

Inhoud kinderkookboek Kinder- kookboek Inhoud kinderkookboek groep 1-2a Nachtpannenkoeken groep 1-2b Toverstengels van Hans en Grietje groep 3 Floddertjes tomatensoep groep 4 Toverbroodjes groep 5 Fleur op een mierenboomstam

Nadere informatie

Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân; gelet op de artikelen 3.1.1, lid 1 onder a, en 3.4.1 van de Verordening

Nadere informatie

Menu: Schuimige soep van gele paprika met rode poon en zeekraal. *** Couscous met 7 groenten, gedroogde krent tomaatjes, lamsvlees en lamsjus.

Menu: Schuimige soep van gele paprika met rode poon en zeekraal. *** Couscous met 7 groenten, gedroogde krent tomaatjes, lamsvlees en lamsjus. Menu: Schuimige soep van gele paprika met rode poon en zeekraal. *** Couscous met 7 groenten, gedroogde krent tomaatjes, lamsvlees en lamsjus. *** Witte chocolade ijsmousse met aardbeien, sabayon van witte

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

KOPIJ voor de 20e inleveren! Dorpskrant Kiel-Windeweer, april 2004. De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula

KOPIJ voor de 20e inleveren! Dorpskrant Kiel-Windeweer, april 2004. De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula Dorpskrant Kiel-Windeweer, april 2004 De Koerier Dorpskrant voor Kiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie en Lula Verschijnt maandelijks April 2004 33e jaargang nummer 1 ABONNEMENTEN: Jaarabonnement 5,-- per post

Nadere informatie

Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug, Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug, Brug te Oude Wetering en Schalkwijkerbrug.

Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug, Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug, Brug te Oude Wetering en Schalkwijkerbrug. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 6 april 2012, nummer 2012-16036, tot het vaststellen van de bedieningstijden van de Rijnlandsluis (Spaarndam), de bruggen van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Weekmenu 1 Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Dinsdag Vlaamse stooflappen* Gekookte aardappelen Sperziebonen Magere vanillevla Woensdag Heldere groentesoep

Nadere informatie

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Op grond van artikel 6.5, lid 3 kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Definitieve Omgevingsvergunning Zaaknummer 730150 (dossier 2016-08454) 1. Inleiding Op 30 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van detailhandel door

Nadere informatie