Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien. - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien. - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9"

Transcriptie

1 Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9 Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus mocht met Hem mee, en ook de broers Jakobus en Johannes. Boven op de berg waren ze alleen. De leerlingen zagen dat Jezus veranderde. Zijn gezicht begon te stralen, net als de zon. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. Opeens zagen de leerlingen Mozes en Elia. Die waren met Jezus aan het praten. Petrus zei tegen Jezus: Heer, het komt goed uit dat wij hier zijn! Als U wilt, maken we hier drie hutten: één voor U, één voor Mozes, en één voor Elia. Terwijl Petrus dat zei, kwam er een stralend lichte wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor Hem is groot. Luister naar Hem! Toen de leerlingen dat hoorden, lieten ze zich voorover op de grond vallen. Ze waren erg bang. Jezus kwam naar hen toe. Hij raakte hen aan en zei: Sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. Toen de leerlingen opkeken, zagen ze niemand meer, behalve Jezus. Jezus en de drie leerlingen gingen weer van de berg af. Jezus zei: Jullie mogen nu nog niet vertellen wat je gezien hebt, aan niemand. Want eerst moet de Mensenzoon opstaan uit de dood. - Bijbelgedeelte: 2 Petrus 1 : Ik en de andere apostelen hebben jullie verteld wat er zal gebeuren: onze Heer Jezus Christus zal met hemelse macht op aarde komen. Dat is beslist geen sprookje, we hebben het niet zelf verzonnen. Want wij hebben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Dat was toen we met Hem op de heilige berg waren. Hij kreeg toen alle eer en macht van God, de Vader, die zelf machtig is en alle eer verdient. Wij hoorden daar de stem van God. Hij zei vanuit de hemel over Jezus: Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot. We weten dat de profeten de waarheid gesproken hebben. En door wat er op de berg gebeurd is, weten we dat helemaal zeker. De woorden van de profeten helpen om de waarheid over Jezus te begrijpen. Luister daarom altijd naar wat er in hun boeken staat. En eens zal de waarheid voor jullie helemaal duidelijk worden. Dat zal gebeuren op de dag dat Jezus zelf komt, en jullie Hem zien. 1

2 WERKBLAD 1. Berg: Jezus vroeger ook Mozes en Elia. 2. Jezus straalt Mozes vroeger ook. 3. Mozes en Elia Lucas 9:30,31: Opeens stonden er twee mannen bij hem met een hemelse glans over zich heen. Het waren Mozes en Elia. Ze spraken met Jezus over de dingen die in Jeruzalem zouden gaan gebeuren. 4. Lijden en glorie wil Petrus die combinatie? 5. Helpen? Wie helpt wie? 6. Een wolk... God passie voor Jezus. 7. Wat vertelt Jezus ons? Dan zegt God: Luister naar Hem! 8. Voorproefje van de glorie van God en Jezus 9. Samen met Jezus Gods glorie zien 10 God zegt: Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Wij mogen zeggen: Jezus, geliefde Zoon van God, in U vind ik vreugde! 2

3 Opmerkingen en vragen bij Matteüs 17 : Een hoge bergtop: er staat niet welke bergtop. In ieder geval is het een plek geweest waar de hemel de aarde raakt. Petrus noemt in 2 Petrus 1:18 die berg een heilige berg. Een berg, een plaats waar God zich indrukwekkend openbaart! Indrukwekkend was ook de openbaring van God op de berg Sinaï. Toen God zijn Tien Woorden gaf aan Mozes (Exodus 19) was er rook, donder en bliksem, een dreigende wolk, zeer luid geschal van een ramshoorn, een geweldig stemgeluid! Indrukwekkend was ook de openbaring van God aan Elia op de berg Horeb. Nadat Elia een reis van veertig dagen door de woestijn had gemaakt (1 Koningen 19) was er een krachtige windvlaag, een aardbeving, een vuur, het gefluister van een zachte bries! 2. Indrukwekkend is het ook nu. Jezus verandert van gedaante (letterlijk staat er: Hij ondergaat een metamorfose ), zijn gezicht straalt als de zon, zijn kleren worden wit als het licht. Hier zien we de glorie van God zelf. Net zo stralend en schitterend als God is de Zoon, is Christus. Hij is God! 3. Toen Mozes eens met de Tien Woorden de berg afkwam, toen straalde en schitterde ook hij. Dat was omdat hij iets van God had gezien (Exodus 34:29-35) en de weerkaatsing daarvan was al zo krachtig dat hij een sluier voor zijn gezicht moest doen omdat hij letterlijk oogverblindend was. Maar Jezus straalt zélf, van binnenuit. Hij is de oogverblindende, stralende, schitterende Zoon van de Vader. 4. Mozes en Elia - Ze staan daar namens heel het Oude Testament. Ze zijn de twee grootste profeten uit de tijd die voorafgaat aan de komst van Jezus op aarde. We zeggen wel: Mozes vertegenwoordigt de wet, Elia de profeten. Want zo wordt het Oude Testament wel samengevat: De wet en de profeten. (Matteüs 22:40). - Allebei hebben ze op een heel bijzondere manier God ontmoet op de berg - Bij allebei is het leven niet op een gewone manier geëindigd. Mozes is gestorven terwijl niemand erbij was en hij is door de HEER zelf begraven (Deuteronomium 34:5-6) en Elia is zelfs niet gestorven maar opgevaren naar de hemel in een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor (2 Koningen 2:11). - Ze komen namens alle OT-gelovigen (ook die al in de hemel zijn) op aarde spreken met Jezus. Matteüs geeft niet aan waarover dat gesprek gaat. Lucas doet dat wel (Lucas 9:30,31): Opeens stonden er twee mannen bij hem met een hemelse glans over zich heen. Het waren Mozes en Elia. Ze spraken met Jezus over de dingen die in Jeruzalem zouden gaan gebeuren. 3

4 5. Temidden van al die glorie en luister en schittering en dat stralende licht, voeren Mozes en Elia namens de hemel dus een gesprek met Jezus over het lijden, over zijn dood, over de weg naar het kruis. - Misschien zijn dat ook wel de twee kanten van ons geloof: a. het lijden van Jezus, het lijden vanwege de zonden, de aanvechting die bij het christenleven hoort, de onvolmaaktheid van dit leven b. de glorie vanwege de overwinning die onze opgestane Heer heeft behaald, de kracht die we als christenen mogen hebben om de zonde te overwinnen en te gaan lijken op Jezus... - Die twee kanten moeten we op elkaar betrokken houden: het lijden en de glorie, het kruis en de opstanding, Jezus als lam en Jezus als leeuw. - Hier op de hoge en heilige berg komt dat samen: we zíen er de luister en we hóren er over het lijden. 6. Voor Petrus is dat opnieuw iets wat hij moet leren. Zes dagen eerder was het daar ook over gegaan. Jezus had gezegd dat Hij moest lijden en sterven (Matteüs 16:21-23). Petrus wil dat niet en zegt: dat nooit Heer. God zal het verhoeden! - Petrus wil wel een Messias maar niet een die dood moet gaan. En Jezus wijst hem terecht: Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. - Petrus moet de noodzaak leren van het lijden en het kruis van Jezus om voor de zonde van de hele wereld te betalen. 7. Petrus moet ook leren dat hij Jezus daarin niet een handje hoeft te helpen! Petrus denkt dat hij de hemel moet helpen door tenten op te zetten voor Jezus en Mozes en Elia. Maar het is juist andersom: de hemel/god is daar om hem te helpen! 8. Die hoge en heilige berg is al de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Maar God doet nog iets om duidelijk te maken dat hij zelf hier aanwezig is: een stralende wolk. - Zo n wolk is vaak het teken van Gods aanwezigheid. Exodus 40 vertelt dat een wolk de pas afgebouwde tabernakel vervult: de majesteit van de HEER vervult de ontmoetingstent. - Gedurende de reis door de woestijn was er overdag steeds de wolkkolom en s nachts de vuurzuil, beide teken van de tegenwoordigheid van God (Exodus 13:21-22). - Als Jezus naar de hemel gaat, en opstijgt, is daar opeens ook een wolk. Dat is niet zomaar een wolk, die er toevallig is. Het is het teken van Gods tegenwoordigheid. Als Jezus naar de hemel opvaart dan laat de wolk zien dat hij wordt opgenomen in de tegenwoordigheid van God (Handelingen 1:9). 4

5 9. Voelt Petrus dat aan? Gód is hier, zijn heerlijkheid is hier, want Jezus is hier! 10. Dan is er ook een stem die uit de wolk klinkt, de stem van de Vader. - Dat gebeurt in het evangelie van Matteüs nog een keer, eerder al, bij de doop van Jezus in de Jordaan (Matteüs 3:16-17). Op beide momenten zegt God precies hetzelfde: Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. - Gods hart klopt sneller als hij zijn Zoon ziet. Over niemand ervaart God meer vreugde dan over zijn eigen Zoon. Hij is aan hem verknocht. - Klopt ons hart ook sneller als het over Jezus gaat? We mogen navolgers worden, en met heel ons hart zeggen: Jezus, geliefde Zoon van God, in U vind ik vreugde! 11. Dan zegt God: Luister naar Hem! - Voor Petrus betekent dat heel concreet: luister als Jezus zegt dat hij moet lijden en sterven; luister als Jezus zegt dat je je kruis op je moet nemen als je Hem wilt volgen; luister als Jezus zegt dat je je leven alleen kunt behouden als je het verliest omwille van Hem luister naar Jezus als hij zegt dat de weg naar glorie altijd door het lijden heengaat. 12. De heerlijkheid en glorie die de leerlingen nu ondergaan op de hoge en heilige berg is een voorproefje van waar het op uitloopt. Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? (Luc. 24:26). 13. Dit alles is zo overweldigend dat Petrus, Jacobus en Johannes zich op de grond neerwerpen en uit angst hun gezicht verbergen. Doodsangsten staan ze uit. Want ze kennen het woord uit de Schrift: Geen mens kan mij zien en in leven blijven. (Ex. 33:20). - Gods aanwezigheid is zo indrukwekkend, zo overweldigend, zo angstaanjagend. Zonder Jezus zou je er dood aan gaan. Zonder Jezus is het zien van Gods glorie het absolute einde. - Maar Jezus is erbij. Hij komt dichterbij zijn leerlingen, hij raakt ze aan met de hand die straks doorboord zal zijn: Sta op! Wees niet bang! - Als je dichtbij Jezus bent - Jezus alleen - hoef je niet bang te zijn. Zijn aanraking en zijn zachtmoedige stem geven rust en vrede en vrijheid. 14. Petrus komt in zijn tweede brief terug op wat hij heeft meegemaakt: wij hebben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. (2 Pet. 1:16-17). - De ervaring op de berg is heel het leven van Petrus met hem meegegaan. Het heeft een ongelooflijke indruk op hem gemaakt. Niet eens zozeer het zien van de glorie van Jezus maar vooral (zie 2 Petrus) dat de Vader zegt: Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. - Petrus moedigt ons dan aan om de Bijbel steeds te lezen met diezelfde woorden in je hart: Jezus, geliefde Zoon van God, in U vind ik vreugde! 5

Jezus glorie zien (Geloven met Petrus 6)

Jezus glorie zien (Geloven met Petrus 6) Jezus glorie zien (Geloven met Petrus 6) Preek over Matteüs 17:1-8 (ds. Jos Douma) Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.

Nadere informatie

Liederen in deze dienst: 19 mei Lied 25: 2 en 4 Lied 367d Lied 305 Lied 283 Lied 517: 1 en 2 Lied 543: 1 Lied 544: 1,2 en 5 Lied 871

Liederen in deze dienst: 19 mei Lied 25: 2 en 4 Lied 367d Lied 305 Lied 283 Lied 517: 1 en 2 Lied 543: 1 Lied 544: 1,2 en 5 Lied 871 19 mei 2019 Voorganger: ds. Peter Bongers Organist: Hans de Graaf Welkom bij de koffie, thee en limonade na de dienst, in De Drieklank Als er kinderen in de oppas zijn kunnen zij tijdens het collecteren

Nadere informatie

Lezen Lukas 9: Zingen Ps 27: 3,7 Prediking Lukas 9: 28-36

Lezen Lukas 9: Zingen Ps 27: 3,7 Prediking Lukas 9: 28-36 Morgendienst Brouwershaven Votum groet Zingen Ps 25: 1,2,3 Tien Woorden LB 311 Gebed Lezen Ex 34: 27-35 Zingen LB 25a: 1,2 Mijn ogen zijn gevestigd (mel Ps 130) Lezen Lukas 9: 28-36 Zingen Ps 27: 3,7 Prediking

Nadere informatie

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell door Heleen van der Sijs en Willem Blonk Solo: Waar is God? door Fleur Dekker Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 16 maart

Liturgie morgendienst Zondag 16 maart 1 Overschat jezelf niet (Mattheüs 26:26-35) Jezus blijft de mensen vertellen dat hij binnenkort zal sterven. Hij vertelt er ook bij dat dat niet het einde van zijn leven is. De leerlingen van Jezus denken

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

zondag 17 maart 2019 in het Kruispunt

zondag 17 maart 2019 in het Kruispunt zondag 17 maart 2019 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Exodus 34, 27-35 27 De HEER zei tegen Mozes: Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten

Nadere informatie

Wijkgemeente Vredeskerk Breepleinkerk zondag 17 maart e zondag 40-dagentijd. Dienst van voorbereiding

Wijkgemeente Vredeskerk Breepleinkerk zondag 17 maart e zondag 40-dagentijd. Dienst van voorbereiding Wijkgemeente Vredeskerk Breepleinkerk zondag 17 maart 2019 2 e zondag 40-dagentijd Voorganger: pastor Guus Ruijl Organist: Ellen Pons Thema : Glans over de doffe realiteit Na de dienst staan koffie en

Nadere informatie

Orde van Dienst. voor zondag 16 maart Maaltijdviering. Thema: Op eenzame hoogte

Orde van Dienst. voor zondag 16 maart Maaltijdviering. Thema: Op eenzame hoogte aan barmhartigheid Protestantse Gemeente Nuenen werken Orde van Dienst voor zondag 16 maart 2014 Maaltijdviering Thema: Op eenzame hoogte Voorganger: ds. Christien Crouwel Ambtsdragers: Helma de Waardt,

Nadere informatie

Dienst op zondag 20 maart 2011 in de Open Hof te Drunen op de tweede zondag in de veertigdagen.

Dienst op zondag 20 maart 2011 in de Open Hof te Drunen op de tweede zondag in de veertigdagen. Dienst op zondag 20 maart 2011 in de Open Hof te Drunen op de tweede zondag in de veertigdagen. Uitleg en verkondiging Gemeente van Christus, De laatste weken, en vooral de laatste dagen gebeurt er zoveel

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Goed Nieuws Wat zie Je? Navertelling Lucas 24,35-48 Goed Nieuws! Toen de twee leerlingen

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

En ook had Jezus Zelf tegen de vrouwen gezegd toen Hij opgestaan was uit het graf en dat staat in vers 10: Hemelvaart

En ook had Jezus Zelf tegen de vrouwen gezegd toen Hij opgestaan was uit het graf en dat staat in vers 10: Hemelvaart - 1 - Hemelvaart Wat is het een voorrecht om Jezus' hemelvaart te gedenken en te vieren en het is zeer bemoedigend wat Jezus tot zijn discipelen sprak voordat Hij naar de hemel voer. We lezen daarover

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ De kerkenraad komt binnen en de afkondigingen worden

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST ZONDAG 21 APRIL 2019 MARTINIKERK PASEN. Muziek van chr.muz.ver.harmonie

ORDE VAN DIENST ZONDAG 21 APRIL 2019 MARTINIKERK PASEN. Muziek van chr.muz.ver.harmonie ORDE VAN DIENST ZONDAG 2 APRIL 209 MARTINIKERK PASEN Muziek van chr.muz.ver.harmonie Lezing: Genesis : 5: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag

Nadere informatie

Les 29: Hemelvaart en Pinksteren.

Les 29: Hemelvaart en Pinksteren. Les 29: Dit verhaal kun je lezen in Handelingen 1 en 2 Hemelvaart en Pinksteren. Johannes, wat zei Jezus nou eigelijk precies? Petrus en Johannes zijn op weg naar de tempel. Ze hebben iets geweldigs meegemaakt.

Nadere informatie

In de geest van Jezus leven

In de geest van Jezus leven In de geest van Jezus leven Tien woorden rond Pinksteren Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

IN GESPREK MET Nieuwe Testament

IN GESPREK MET Nieuwe Testament IN GESPREK MET Nieuwe Testament Ontdekkingsreis 11: Jezus, Gods Zoon Goed nieuws! Keziah en haar moeder en vader (Alison en Peter) lezen samen dit bijbelverhaal. De 7 jaar oude Keziah heeft allerlei vragen

Nadere informatie

Exodus 24,9-11 Aan tafel bij God zelf

Exodus 24,9-11 Aan tafel bij God zelf Exodus 24,9-11 Aan tafel bij God zelf Viering van het Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 156 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen Ps 111,1.2.3 Gebed Lezen uit de Bijbel: Exodus 24,1-11 Zingen Ps 111,5.6

Nadere informatie

Wolk die de Heer verhulde

Wolk die de Heer verhulde Wolk die de Heer verhulde Deze preek is gehouden op hemelvaartsdag 25 mei 2017. Gelezen is Handelingen 1:4-11, Exodus 13: 18-22, Exodus 24:12-18 en Exodus 40:34-38. Na de preek zijn gezongen Psalm 68:6/7

Nadere informatie

- Zingen, uit het nieuwe liedboek, 303: 1,2,3 Zonne en maan, water en wind

- Zingen, uit het nieuwe liedboek, 303: 1,2,3 Zonne en maan, water en wind DE DIENST VAN 25 FEBRUARI 2018 IN DE HOEKSTEEN LEEK Voorganger: ds. Ernst van Gulik Organist: Niek Schuringa De Heilige doop wordt bediend aan: Mason Jurre Geert Voorintholt - Voor de dienst zingen, lied

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest?

Wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God, net als God de Vader en God de Zoon. Soms lijkt het of we over drie personen praten, maar het is allemaal dezelfde God. Hij is één. Net als water dat er

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

weer af het dal in en zoeken we naar waar wij liefde kunnen brengen en nieuw leven Uit eigen ervaring weet ik iets van de situatie van

weer af het dal in en zoeken we naar waar wij liefde kunnen brengen en nieuw leven Uit eigen ervaring weet ik iets van de situatie van Het verhaal van de verheerlijking op de berg Elk jaar in de veertig dagentijd komt het terug op de tweede zondag Een vreemd, maar prachtig verhaal Het raakt me altijd weer En tegelijkertijd is het lastig

Nadere informatie

DAG 1: Eerbied, want God is groot Lees Psalm 95:1-6 Stel je voor dat je op je hurken gaat zitten voor een flat of een kerktoren. Je kijkt omhoog. Wat is dat flat hoog! Wat is die kerktoren hoog! En wat

Nadere informatie

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015 Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof Kortrijk, 25 februari 2015 Je bestemming Schema Hoe ziet ons leven nu eruit? Wat is de prediking van Jezus De zegen van het Nieuwe Verbond Veranderingen van het

Nadere informatie

Liturgie Mededelingen. Votum en Groet. Zingen Hemelhoog 171 Geprezen zij de Heer

Liturgie Mededelingen. Votum en Groet. Zingen Hemelhoog 171 Geprezen zij de Heer Liturgie 23-04-2017 Mededelingen Votum en Groet Zingen Hemelhoog 171 Geprezen zij de Heer Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aard

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen,

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Marcus 9,2-13 Verkijk je niet op Jezus!

Marcus 9,2-13 Verkijk je niet op Jezus! Marcus 9,2-13 Verkijk je niet op Jezus! Liturgie Voorzang: Ps 23 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 43,3.4 WeT Zingen: Ps 81,1.4.8 Gebed Lezen: Marcus 9,2-13 Preek over Marcus 9,2-8 Zingen: Gez 68.1.3

Nadere informatie

Zondag 17 maart Voorganger: Ds. Jennie Lambers-Niers. Organist: Eril Nijzink

Zondag 17 maart Voorganger: Ds. Jennie Lambers-Niers. Organist: Eril Nijzink Zondag 17 maart 2019 Voorganger: Ds. Jennie Lambers-Niers Organist: Eril Nijzink Liederen in deze dienst: Intochtslied: Psalm 25: 1 en 2 Psalm 25: 3 en 4 Lied 273: 1, 2 en 3 Lied 825: 1, 2 en 3 Lied 825:

Nadere informatie

Getuige zijn geeft de opdracht tot verantwoording, tot verantwoordelijkheid. Jij daar, ja jij, zeg het maar, waarvan ben jij nu getuige?

Getuige zijn geeft de opdracht tot verantwoording, tot verantwoordelijkheid. Jij daar, ja jij, zeg het maar, waarvan ben jij nu getuige? Overweging in de Oecumenische viering 24 januari 2010: Lezing uit Lucas 24 (stemmenspel) Geliefde zusters en broeders, getuigen van onze Heer, Jij bent mijn getuige. Je zult maar zo n opdracht krijgen,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren 17 maart Lucas 9

Ontmoetingskerk Laren 17 maart Lucas 9 Ontmoetingskerk Laren 17 maart 2019 - Lucas 9 Sommige herinneringen zijn niet te begraven. Ze gaan altijd met je mee. Sommige herinneringen zitten zo diep in je, dat je ze niet zult vergeten. Misschien

Nadere informatie

BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd

BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd BIJBELLEESROOSTER VOOR GEZINNEN met kinderen in de basisschoolleeftijd DAG 1: God is Koning Lees Psalm 24 Is koning Willem-Alexander belangrijk? Voor Nederland wel. Maar als je naar heel de wereld kijkt,

Nadere informatie

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia.

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia. Antwoorden 20.1: God zorgt a. Gilgal, Bethel, Jericho, de Jordaan. Elia en Elisa reisden van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho en van Jericho naar de Jordaan. b + c a. Twee delen van zijn geest

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Maand 9 week 1: De tabernakel.

Maand 9 week 1: De tabernakel. Maand 9 week 1: De tabernakel. Lees het Bijbelverhaal in Exodus 40. Als je de tekening die hiernaast staat voor je houdt terwijl het Bijbelverhaal voorgelezen wordt zul je waarschijnlijk beter begrijpen

Nadere informatie

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid. Jezus gaat door op de moeilijke weg.

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid. Jezus gaat door op de moeilijke weg. Liturgie Stil Moment 15 maart 2019 Stilte vooraf Uitleg vooraf Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor Een nieuw begin. Zondag Reminiscere ( Latijn voor Gedenk uw barmhartigheden ) de

Nadere informatie

Bible for Children stelt voor. De hemel, de mooie thuis van God

Bible for Children stelt voor. De hemel, de mooie thuis van God Bible for Children stelt voor De hemel, de mooie thuis van God Geschreven door: Edward Hughes Geïllustreerd door: Lazarus Bewerkt door: Sarah S. Vertaald door: Christian Lingua Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De hemel, de mooie thuis van God

De hemel, de mooie thuis van God Bible for Children stelt voor De hemel, de mooie thuis van God Geschreven door: Edward Hughes Geïllustreerd door: Lazarus Bewerkt door: Sarah S. Vertaald door: Christian Lingua Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Dienst met doventolk Zondag 2 september :30 uur

Dienst met doventolk Zondag 2 september :30 uur Dienst met doventolk Zondag 2 september 2018 09:30 uur Lied 283 Lied 286 : 1 Lied 286 : 3 Lied 423 : 1 1 Koningen 19 : 1 16 Psalm 139 : 3 en 5 Johannes 14 : 7-11 Overweging Lied 906 : 5 Lied 839 : 1 en

Nadere informatie

GK 206: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a, 7a (De Heer is waarlijk opgestaan; = GK06 44)

GK 206: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a, 7a (De Heer is waarlijk opgestaan; = GK06 44) 1 april 2018 17.00 uur GP Hommes orgel: Harry Kroeske; piano: Theo van Bokkem schriftlezing: Rinke Larooy Belijdenis van afhankelijkheid en groet GK 206: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a, 7a (De Heer is waarlijk

Nadere informatie

HET WARE KERSTGEVOEL Of: Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

HET WARE KERSTGEVOEL Of: Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt HET WARE KERSTGEVOEL Of: Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt Kerstpreek door ds. Jos Douma Preek over Johannes 1:14: Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Ik sta op dit moment voor de uitdaging om te midden

Nadere informatie

Thema: Gezonden worden gaat en verkondigt 40 dagen 5

Thema: Gezonden worden gaat en verkondigt 40 dagen 5 Lezen: Lucas 24:1-12 Tekst: Lucas 24:32-35 Thema: Gezonden worden gaat en verkondigt 40 dagen 5 Pasen! Gemeente geliefd door Jezus, De afgelopen 40 dagen tijd zijn we opgelopen met 2 mannen op weg naar

Nadere informatie

zondag 7 januari 2018 in het Kruispunt

zondag 7 januari 2018 in het Kruispunt zondag 7 januari 2018 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 61,1-4. 62,11-12 lied Liedboek 530 De Geest des Heren is op hem... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 3, 13-17 lied Liedboek

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 14 vers 1 tot 12. Tom, Tom is altijd goed Kom, kom nou zeg, is dat zo?

Bijbellezing: Johannes 14 vers 1 tot 12. Tom, Tom is altijd goed Kom, kom nou zeg, is dat zo? Bijbellezing: Johannes 14 vers 1 tot 12 Tom, Tom is altijd goed Kom, kom nou zeg, is dat zo? Heb een Tom, Tom gekocht Bij de ANWB winkel in Drachten Nou ja ik heb hem eigenlijk gekregen Voor mijn verjaardag

Nadere informatie

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Voorbereiding. Inleidend orgelspel. Stilte in de kerk tijdens het gebed in de consistorie. Welkom. Intochts-psalm 25: 1, 2 (Heer, ik

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 Mt 16,21 7 8 9 10 Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16 maar de leerlingen herkenden hem niet.

Nadere informatie

Wie is Jezus voor jou? Zaterdag 13 januari 2018

Wie is Jezus voor jou? Zaterdag 13 januari 2018 Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Wie is Jezus voor jou? Zaterdag 13 januari 2018 Jezus als het Lam van God. Navertelling

Nadere informatie

Hier staat dat de aartsengel Michaël met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes. Elia, toen en later

Hier staat dat de aartsengel Michaël met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes. Elia, toen en later - 1 - Elia, toen en later We gaan het weer hebben over Elia. Wat betekende zijn naam ook al weer? Jahwé is mijn God. Elia is niet gestorven maar hij is ten hemel gevaren in een vurige wagen met vurige

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Ontmoetingskerk 21 februari Lucas 9: 28-36

Ontmoetingskerk 21 februari Lucas 9: 28-36 Ontmoetingskerk 21 februari 2016 Lucas 9: 28-36 Het menselijk gelaat, dat is de titel van het bekendste boekje van de joodse filosoof Emmanuel Levinas. Voor Levinas is een menselijk gezicht meer dan zomaar

Nadere informatie

9 september 2018; Immanuëlkerk; ds. Pim Brouwer; Gerard de Waardt liederen uit Nieuwe Liedboek, tenzij anders aangegeven. Zingen: Lied 54: 1

9 september 2018; Immanuëlkerk; ds. Pim Brouwer; Gerard de Waardt liederen uit Nieuwe Liedboek, tenzij anders aangegeven. Zingen: Lied 54: 1 9 september 2018; Immanuëlkerk; ds. Pim Brouwer; Gerard de Waardt liederen uit Nieuwe Liedboek, tenzij anders aangegeven Zingen: Lied 54: 1 1 De kaarsen worden aangestoken Moment van stilte voor persoonlijke

Nadere informatie

De hemel, de mooie thuis van God

De hemel, de mooie thuis van God Bible for Children stelt voor De hemel, de mooie thuis van God Geschreven door: Edward Hughes Geïllustreerd door: Lazarus Bewerkt door: Sarah S. Vertaald door: Christian Lingua Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Veranderd naar het beeld van Christus

Veranderd naar het beeld van Christus Hugo Bouter Veranderd naar het beeld van Christus Exodus 34:29-35 eap. 1. Het gezicht van de middelaar straalde Het uitgangspunt van deze overdenking is het glanzende gezicht van Mozes bij de hernieuwing

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016 Berg op berg af 3 e zondag in de veertig-dagentijd

Zondag 28 februari 2016 Berg op berg af 3 e zondag in de veertig-dagentijd Zondag 28 februari 2016 Berg op berg af 3 e zondag in de veertig-dagentijd Het is een mooi verhaal, dat van Jezus op de berg, maar ook een beetje vervreemdend. Wat zegt het ons nou eigenlijk precies? Wat

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Meditatieviering Zaterdag 5 augustus Theresiagemeenschap Borne. Onderweg naar het Licht

Meditatieviering Zaterdag 5 augustus Theresiagemeenschap Borne. Onderweg naar het Licht Meditatieviering Zaterdag 5 augustus 2017 Theresiagemeenschap Borne Onderweg naar het Licht Opening/welkom Zang: Een schoot van ontferming, GvL 600, blz. 683 Openingsgebed God van mensen, U hebt zich laten

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst 3 september 2017 Welkom en mededelingen Zingen Psalm 116: 1, 2, 3 en 4 God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

1570. Adventspreek voor Dienst met aanpassingen 1. Licht voor de wereld.

1570. Adventspreek voor Dienst met aanpassingen 1. Licht voor de wereld. 1570. Adventspreek voor Dienst met aanpassingen 1. Licht voor de wereld. Alle lezingen zijn uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Wat we in de dienst doen... Wij belijden onze afhankelijkheid van God en

Nadere informatie

Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven

Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven Pasen 2012 Gezamenlijke dienst met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Franeker < Liturgie Binnendragen twee brandende nieuwe paaskaarsen (CGK en GKv)

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Oasemoment 'Toon ons de weg naar de berg' Emmaüsparochie - donderdag 22 februari 2018

Oasemoment 'Toon ons de weg naar de berg' Emmaüsparochie - donderdag 22 februari 2018 Oasemoment 'Toon ons de weg naar de berg' Emmaüsparochie - donderdag 22 februari 2018 Evangelie We lezen uit het Evangelie volgens Marcus. Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus, Jakobus en

Nadere informatie

Het evangelie volgens Johannes

Het evangelie volgens Johannes Het evangelie volgens Johannes Gods Zoon komt naar de wereld Gods Zoon was er al in het begin 1 In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. 2 In het begin was hij al bij God.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Ochtenddienst 21 februari Voorganger : Ds. C. D. van Alphen

Ochtenddienst 21 februari Voorganger : Ds. C. D. van Alphen Ochtenddienst 21 februari 2016 Voorganger : Ds. C. D. van Alphen Organist : Rens van Rossum Welkom Afkondigingen door ouderling Edwin Mallegrom Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de weekbrief.

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp, 22 maart 2009

Pijnacker-Nootdorp, 22 maart 2009 PREEK OVER MARKUS 9,2-13 Pijnacker-Nootdorp, 22 maart 2009 ds. R.T. te Velde Liturgie Votum/groet Zingen Ps. 80:1, 2, 3 [schoolpsalm] Schuldbelijdenis Zingen Ps. 80:8 Genadeverkondiging Zingen Ps. 80:10

Nadere informatie

L i t u r g i e. Welkom

L i t u r g i e. Welkom Hemelvaart Het stuk bestaat uit een cirkel van 5 flessen met in het midden een 6e fles. De middelste fles bevat een witte roos: de bloem van de liefde en de kleur van reinheid, liefde en feest. Daaronder

Nadere informatie

Hij is niet genadig, omdat iemand dat waardig is, maar alleen omdat Hij Zelf zo genadig is. Gods naam geeft Zijn wezen weer

Hij is niet genadig, omdat iemand dat waardig is, maar alleen omdat Hij Zelf zo genadig is. Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op

Nadere informatie

Welke bedoeling heeft de Bijbel met regen?

Welke bedoeling heeft de Bijbel met regen? Zacharia en de vroege regen in relatie met de late regen. Welke bedoeling heeft de Bijbel met regen? Deuteronomium 11:14 14 dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen,

Nadere informatie

Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte?

Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte? Mozes op de berg Sinaï. Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte? Exodus 19:1-2 1 In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken,

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn

Nadere informatie

Gebedshoeken voor jongeren: Sta op en schitter!

Gebedshoeken voor jongeren: Sta op en schitter! Gebedshoeken voor jongeren: Sta op en schitter! Hieronder worden vijf gebedshoeken beschreven met elk een eigen thema die verschillend gebruikt kunnen worden. Misschien is het te gebruiken tijdens een

Nadere informatie

zondag 5 mei 2019 in het Kruispunt

zondag 5 mei 2019 in het Kruispunt zondag 5 mei 2019 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jeremia 32, 36-41 36 Maar toch-dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen: Door het zwaard, de honger

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jezus roept vissers tot leerlingen - Mc 1,16-20 (ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11)

Jezus roept vissers tot leerlingen - Mc 1,16-20 (ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11) Jezus roept vissers tot leerlingen - Mc 1,16-20 (ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11) vertaling Toen Jezus langs het meer van Galilea trok, zag hij Simon en zijn broer Andreas. Ze waren bezig hun netten in het

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

Waarom is het evangelie van Johannes geschreven?

Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Menorah 11-02-2018 Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? A B C D E F Om Gods liefde voor de wereld te laten zien. Om mensen tot geloof in Jezus

Nadere informatie

prijsgegeven aan het verderf. Het was dus onbestaanbaar dat een profeet of knecht van God aan het kruis zou sterven. Daarom waren Jezus leerlingen

prijsgegeven aan het verderf. Het was dus onbestaanbaar dat een profeet of knecht van God aan het kruis zou sterven. Daarom waren Jezus leerlingen Inhoudsopgave Inleiding 6 Christus is opgestaan 8 Christus opstanding verkondigt het kruis 13 Een venster buiten deze wereld 16 Christus of Mohammed? 25 Met Christus opgewekt 27 Vergeving van zonden in

Nadere informatie