Dossier Snelheidsregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Snelheidsregeling"

Transcriptie

1 Dossier Snelheidsregeling Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel

2 Inleiding Het doel van een snelheidsregeling is de snelheid van cilinders en pneumatische motoren regelen door het luchtdebiet Q te beïnvloeden. Dit gebeurt door de nominale doorlaat te wijzigen. In één geval wordt het luchtdebiet vergroot, wat een verhoging van de snelheid met zich meebrengt. Meestal wordt het luchtdebiet echter beperkt, wat een vertraging van de snelheid veroorzaakt. De eenvoudigste manier om dit te verwezenlijken is met een smoorventiel. 2

3 Het smoorventiel Een smoorventiel is niets anders dan een kraan die meer of minder geopend wordt. De regeling gebeurt meestal door middel van een naald. De vorm van de naald bepaalt de debietcurve van het smoorventiel. Naargelang we een nauwkeurige regeling nodig hebben in de hogere of lagere debieten, gebruiken we een smoorventiel met aangepaste curve. Figuur 2. Het instellen van het debiet gebeurt door regelen van de smoorschroef of door een mechanische bediening. Bij een smoorventiel wordt het debiet in beide richtingen geregeld. Het ingestelde debiet is ongeveer identiek in de ene of andere richting. Figuur 1. Figuur 3. Figuur 4. 3

4 Het snelheidsregelventiel Een snelheidsregelventiel is een smoorventiel waarbij het debiet in slechts één richting wordt beperkt, in de andere richting is de doorgang vrij. In de tegengestelde stromingsrichting kan de perslucht daarentegen praktisch zonder drukverlies de terugslagklep passeren. Dit wordt bekomen door bij dit ventiel het snelheidsregelventiel te overbruggen door een terugslagventiel. Figuur 6. Daardoor kan in de blokkeerrichting van het terugslagventiel via de smoring maar een beperkte hoeveelheid lucht doorstromen. Figuur 5. Snelheidsregeling op cilinders De snelheid van de cilinder is afhankelijk van de belasting van de cilinder (zie figuur links). De uitgaande snelheid van de cilinder wordt dus beïnvloed door de krachten F p1, F p2 en F mec. F p1 is de kracht ontwikkeld aan de ene zijde van de zuiger. F p2 is de kracht ontwikkeld aan de andere zijde van de zuiger. F mec is een combinatie van de externe krachten op de zuigerstang met de interne wrijvingskrachten. Als deze drie krachten constant blijven, blijft ook de cilindersnelheid constant. Er zijn in principe twee mogelijkheden van snelheidsregeling: 1. smoring van de ingaande lucht 2. smoring van de uitgaande lucht Figuur 7. 4

5 Smoring van de ingaande lucht Bij deze manier van regelen is het snelheidsregelventiel zo geplaatst, dat het terugslagventiel de naar de cilinder toe stromende perslucht blokkeert (zie figuur). Hierdoor kan de perslucht vrij uit de cilinder ontsnappen (ontluchting), terwijl de ingaande lucht, ook wel toevoerlucht genoemd, wordt gesmoord. Bij de smoring van de ingaande lucht is er geen F p2 tijdens de uitgaande slag vermits de perslucht vrij kan ontsnappen. F p1 is afhankelijk van F mec. Indien F mec beperkt is tot de mechanische wrijving, gaat de cilinder uit bij het overwinnen van deze mechanische wrijving. Dan is de druk p 1 relatief laag. Indien F mec een hogere waarde heeft, door externe krachten, dan zal de druk p 1 stijgen tot de cilinder in beweging komt. Figuur 8. Bij een smoring is er een kwadratisch verband tussen het drukverschil Δ p (zijnde het drukverschil voor en na het snelheidsregelventiel) en het debiet Q. waarbij c afhankelijk is van het gebruikte type smoring. Figuur 9. De ingangsdruk - de druk vóór het snelheidsregelventiel - blijft meestal constant. Indien de belasting van een cilinder wijzigt, zal de uitgangsdruk - de druk na het snelheidsregelventiel, (=p 1 ) - mee veranderen zoals hierboven beschreven. Deze manier van regelen veroorzaakt bij minimale variaties van de belasting grote snelheidsveranderingen. Daarom wordt het smoren van de ingaande lucht zelden gebruikt: wanneer de belasting constant blijft wanneer de belasting weinig wijzigt bij enkelwerkende cilinders 5

6 Smoring van de uitgaande lucht Bij deze manier van regelen is het snelheidsregelventiel zo geplaatst, dat het terugslagventiel de perslucht die uit de cilinder komt, blokkeert (zie figuur). De perslucht die naar de cilinder toe stroomt, kan ongehinderd door het terugslagventiel gaan. De vrije toegang van de perslucht tot de cilinder zorgt voor een constante druk p 1, die vanzelfsprekend resulteert in een constante kracht F p1. Deze kracht veroorzaakt de uitgaande slag. Figuur 10. Tijdens deze beweging wordt de uitgaande lucht gesmoord. Hierdoor ontstaat er een drukopbouw die een kracht F p2 veroorzaakt. F p2 is afhankelijk van F mec. Indien F mec stijgt, zal de druk in p 2 dalen tot het evenwicht is hersteld. Zo wordt een toename van F mec gecompenseerd door een afname van F p2. Figuur 11. De snelheidsveranderingen, die het gevolg zijn van een uitwendige belastingsverandering op de cilinder, zijn dan ook minder groot bij het smoren van de uitgaande lucht dan bij het smoren van de ingaande lucht. Conclusie: Als een enigszins eenparige snelheid gewenst is, moet dus de regeling steeds gebeuren op de uitgaande lucht. 6

7 Plaatsing van het snelheidsregelventiel In de praktijk is snelheidsregeling op 5 verschillende plaatsen mogelijk: in de toevoerleiding van het ventiel op de ontluchting van het ventiel tussen de cilinder en het ventiel op de cilinder op het ventiel Snelheidsregeling in de toevoerleiding Smoorventielen - snelheidregelventielen zonder terugslagventiel - worden ingezet voor het regelen van het debiet. De werking vindt in beide richtingen plaats. Deze wordt voornamelijk bij enkelwerkende cilinders toegepast. Figuur 12. Snelheidsregeling op de ontluchting Smoringen op de uitgaande lucht worden in de ontluchtingspoorten 3 en/of 5 van het ventiel geschroefd en maken het regelen van de zuigersnelheid mogelijk door smoring van de afgevoerde lucht. De begrenzing van de ontluchting kan eenvoudig worden ingesteld met een smoorschroef. De uitstromende lucht ontsnapt via de geïntegreerde geluiddemper. Figuur 13. 7

8 Snelheidsregeling tussen cilinder en ventiel Voorbeeld van regeling door smoorschroef De snelheidsregelaar GR wordt voor de regeling van debieten ingezet. Afhankelijk van de aansluiting kunnen we hierbij zowel op de ontluchting als op de beluchting ingrijpen. Het geïntegreerde terugslagventiel blokkeert het debiet van de lucht in één richting. In de andere richting kan de lucht enkel door de nominale doorsnede, die door de smoorschroef wordt ingesteld, stromen. De pijl op de behuizing duidt aan in welke richting de regeling gebeurt. Figuur 14. Voorbeeld van mechanische regeling Mechanisch bediende snelheidsregelventielen worden toegepast waar de cilindersnelheid tijdens de slag moet veranderen. Bij dubbelwerkende cilinders dient dit ventiel bijvoorbeeld voor het afremmen van de zuiger in situaties waar de bewegingsenergie te groot is voor de ingebouwde luchtbuffering van de cilinder. Figuur 15. Het maximale debiet van dit ventiel wordt ingesteld met een stelbout. Een bijkomende smoring wordt verkregen door het indrukken van de rol. Dit bepaalt de doorstroming en dus de snelheid. In dit voorbeeld sluiten we dan vóór het einde van de slag de doorgang van het ventiel proportioneel af met behulp van een door de cilinder aangedreven nok. Bij het beluchten zorgt de ingebouwde terugslagklep voor een onbelemmerde doorlaat. Figuur 16: Mechanisch bediend snelheidsregelventiel: de bedieningsweg van de rol is evenredig met de doorlaat. 8

9 Snelheidsregeling op de cilinder In dit geval kan de montage van een inschroefsnelheidsregelventiel handig zijn. Door vrije toevoerlucht en gesmoorde afvoerlucht wordt de zuiger tussen de luchtkussens geklemd. In principe is dit een koppeling waarbij de bout is vervangen door een compleet snelheidsregelventiel, met inbegrip van de terugslagfunctie. Bij deze plaatsing zal men gebruik maken van snelheidsregelventielen, die het debiet van de lucht die uit de cilinder komt, regelen. In omgekeerde richting stroomt de lucht via het terugslagventiel en heeft volle doorlaat. Figuur 17: Pijl = gesmoorde richting. Figuur 18. Figuur 19. Snelheidsregeling op het ventiel Bij deze snelheidsregeling worden de snelheidsregelventielen gemonteerd op de uitgangspoorten 2 en 4. Hier zal men gebruik maken van snelheidsregelventielen waarbij de lucht die uit het ventiel komt, via het terugslagventiel gaat en dus volle doorlaat heeft. De debietregeling gebeurt in de andere stroomrichting. Door vrije toevoerlucht en gesmoorde afvoerlucht wordt de zuiger tussen de luchtkussens geklemd. Figuur 17. 9

10 Toepassing op enkelwerkende cilinders Snelheidsregeling op enkelwerkende cilinders is zeer moeilijk. Reden hiervoor is dat we steeds de veerspanning moeten overwinnen vooraleer de cilinder in beweging komt. Hierbij is de veerkracht veranderlijk van min naar max. Bij de ingaande snelheidregeling is het zelfs zo dat wij de druk moeten laten dalen tot onder de veerdruk vooraleer er beweging is. De snelheidsvariatie is des te groter bij veranderlijke belasting. Uitgaande slag enkelwerkende cilinder Snelheidsregelaar in de toevoerleiding van het ventiel (GRO) (Fig. 18). 1. Snelheidsregelaar gemonteerd op de cilinder (GRLZ) 2. Snelheidsregelaar gemonteerd tussen cilinder en ventiel (GR) 3. Snelheidsregelaar gemonteerd op de uitgang van het ventiel (GRLA) (Fig. 18) Figuur 19. Ingaande slag enkelwerkende cilinder Snelheidsregelaar op de ontluchtingspoort van het ventiel (GRE / GRU) 1. Snelheidsregelaar gemonteerd op de cilinder (GRLA) 2. Snelheidsregelaar gemonteerd tussen cilinder en ventiel (GR) 3. Snelheidsregelaar gemonteerd op de uitgang van het ventiel (GRLZ) (Fig. 20). Figuur 20. Figuur

11 Toepassing op dubbelwerkende cilinders Uitgaande slag dubbelwerkende cilinder Snelheidsregelaar op de ontluchtingspoort van het ventiel (GRE / GRU) 1. Snelheidsregelaar gemonteerd op de cilinder (GRLA) 2. Snelheidsregelaar gemonteerd tussen cilinder en ventiel (GR) 3. Snelheidsregelaar gemonteerd op de uitgang van het ventiel (GRLZ) (Fig. 23) Figuur 22. Figuur 21. Ingaande slag dubbelwerkende cilinder Snelheidsregelaar op de ontluchtingspoort van het ventiel (GRE / GRU) 1. Snelheidsregelaar gemonteerd op de cilinder (GRLA) 2. Snelheidsregelaar gemonteerd tussen cilinder en ventiel (GR) Figuur Snelheidsregelaar gemonteerd op de uitgang van het ventiel (GRLZ) (Fig. 21) Figuur

12 Wanneer welke regeling gebruiken? Hou er steeds rekening mee dat, wanneer de toepassing het toelaat, een snelheidsregelaar zo kort mogelijk bij de cilinder moet worden geplaatst. De reden hiervoor is dat het te smoren luchtvolume zo klein mogelijk moet blijven opdat variaties in de cilinderbelasting minder snelheidsveranderingen zouden teweegbrengen. Dit is een toepassing op de wet van Boyle - Mariotte. Hieruit kunnen wij besluiten dat wanneer de cilinder op een veilige en toegankelijke manier kan worden benaderd, we gebruik maken van de snelheidsregelaar die we rechtstreeks op de cilinder monteren. Indien de smoring om praktische redenen niet op de cilinder kan worden geplaatst, wordt één van de andere montagemogelijkheden toegepast. Snelheidsregeling op de ontluchtingspoort van het ventiel kan enkel worden toegepast op individuele ventielen (ventielen die niet in batterij zijn gemonteerd). Deze snelheidsregeling is de goedkoopste versie als ook de meest compacte, omdat snelheidsregelaar en geluiddemper een geheel vormen. Deze snelheidsregelaar wordt dus rechtstreeks in de ontluchtingspoorten van het ventiel gemonteerd. Bij het gebruik van dit type snelheidsregelaar op 4/2-ventielen stelt zich het volgende probleem: de gemeenschappelijke ontluchting zorgt ervoor dat de in - en uitgaande snelheid van de cilinder niet apart te regelen zijn en soms verschillend zijn. Snelheidsregelingen, gemonteerd tussen de cilinder en het ventiel, vereisen meestal bijkomende montagestukken. Deze combinaties zijn minder compact en dus moeilijker in te zetten. Ten slotte kan de snelheidsregelaar rechtstreeks op de uitgangen 2 en 4 van elk ventiel worden gemonteerd. 12

13 Het snelontluchtventiel Tabel 1. Dit ventiel wordt ook wel "snelontluchter" genoemd. Het vindt toepassing in het versnellen van cilinderbewegingen. In het bijzonder zorgen ze voor het verkorten van de teruglooptijd van cilinders, dus net omgekeerd aan de functie van snelheidsregelventielen. Toevoer naar de cilinder of uitgang 2 (Fig. 26) Aan poort 1 toegevoerde perslucht duwt de manchet op het afdichtvlak van het ontluchtkanaal 3. De perslucht drukt vervolgens de afdichtlip van de manchet van de wand en gaat naar de cilinderaansluitpoort 2. De afdichting houdt poort 3 afgesloten zo lang er druk staat op poort 1. Afvoer naar ontluchting 3 Ontluchten we de leiding van poort 1, dan drukt de cilinderlucht de manchet onmiddellijk in de getekende stand terug. Poort 1 is dan afgesloten en poort 3 geopend. De cilinderlucht kan nu via 2 naar 3 ongehinderd naar buiten stromen. 13

14 Ontluchtpoort 3 heeft een doorlaat met grote diameter. De remmende invloed van slang en stuurventiel op het ontluchten wordt zo vermeden. Hierdoor kan de zuigersnelheid het dubbele tot het drievoudige worden van de snelheid bij "gewone" ontluchting. Figuur 25 Het is aan te raden het snelontluchtventiel direct in de cilinderpoort te monteren. Figuur 26 14

15 Toepassingen Hier vind je een paar voorbeelden van reële toepassingen waarbij de componenten en de technieken uit dit dossier gebruikt worden. Toepassingen voor snelheidsregelventielen In een testeenheid voor GSMtoestellen zorgen miniatuursnelheidsregelventielen ervoor dat de snelheden van de testcilinders kunnen worden geregeld vanuit de stuurkast. Indien dit geen praktische problemen schept regelt men de snelheden van de cilinders rechtstreeks op de ontluchtingen van de cilinders zoals dit het geval is bij deze pneumatische handlingeenheden. Hierbij wordt de volledige pneumatische aansluiting in een bodemplaat gefreesd waarop de pneumatische componenten worden gemonteerd. De ideale oplossing voor een geoptimaliseerde regeling van de snelheden bij cilinders is deze waarbij de snelheidsregelventielen gemonteerd staan op de cilinder en de afstand vermogenventiel - snelheidsregelventiel zo kort mogelijk wordt gehouden. Bij serieproductie van machines wordt soms de integratietechniek toegepast. 15 Hierdoor krijgen we zeer compacte stuureenheden. Hier ziet men zo een voorbeeld van integratietechniek waarbij de filtereenheid, ventielen, drukwachter, manometer en snelheidsregelventielen op één basisplaat gemonteerd zijn. De onderlinge verbinding van al deze elementen vindt plaats in de zwarte bodemplaat zichtbaar op de foto.

16 Toepassing voor snelontluchtingsventiel In een productie-eenheid van hoekige profielen voor warmteisolatie is een laadportaal met een pneumatische Z-as voorzien. Deze as is voorzien van een snelontluchtingsventiel dat ervoor zorgt dat de pneumatische verticale as zich met verhoogde opwaartse snelheid beweegt. Toepassing voor pneumatische impulsuitwerper In de industrie wordt perslucht al lang veelvuldig gebruikt voor het uitblazen van werkstukken uit een machine. Dat vereist vaak een kortstondig groot debiet tegen hoge druk met als resultaat een groot luchtverbruik. De impulsuitwerper voorkomt dit hoge luchtverbruik. Hij is opgebouwd uit een snelontluchtingsventiel en een luchtreservoir. Het volume van dit reservoir is aangepast aan de hoeveelheid lucht die voor het uitwerpen nodig is. De pneumatische impulsuitwerper wordt via poort 1 door het normaal geopend 3/2-stuurventiel van perslucht voorzien en vult het reservoir via poort 2 met een gekalibreerde hoeveelheid perslucht. Tijdens de bediening van het normaal open 3/2-ventiel ontlucht de snelontluchter en wordt het luchtreservoir snel over poort 3 geledigd. De met grote kracht en snelheid ontsnappende lucht leiden we via een flexibele slang naar het uitwerppunt. De straal is in staat werkstukken van transportbanden, sorteer- of verpakkingsinrichtingen te blazen. De impuls voor de bediening van het 3/2-ventiel kan zowel mechanisch als pneumatisch, elektrisch of met de hand worden gegeven. De pneumatische impulswerper wordt in de toepassing gebruikt om slechte houten verbindingspennen te verwijderen van de transportband. Om de slechte werkstukken te onderscheiden van de goede wordt een Checkbox van Festo gebruikt. De Checkbox is een systeem dat een optische typeidentificatie toelaat bij moderne installaties. Bij detectie van een slecht werkstuk wordt het 3/2 ventiel van de pneumatische impulswerper geactiveerd waardoor het werkstuk van de transportband wordt weggeblazen. Foutieve of slechte deeltjes worden zo van de automatische montage afgeblazen waardoor machinestilstanden in de verdere productie worden vermeden. 16

Dossier Snelheidsregeling

Dossier Snelheidsregeling Dossier Snelheidsregeling Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Snelheidsregeling Het doel van een snelheidsregeling is de snelheid van

Nadere informatie

Dossier Terugslagventielen

Dossier Terugslagventielen Dossier Terugslagventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-00 Brussel www.festo.com Terugslagventielen Het doel van terugslagventielen is om de doorstroming van lucht in één richting door te

Nadere informatie

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Hydraulica toepassingen

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Hydraulica toepassingen Provinciaal Technisch Instituut EEKLO Automatiseringstechnieken Hydraulica toepassingen Moerman P. 7S TSO CMP/Regeltechniek 2 1. Verband tussen debiet en druk. Aan de hand van de proefopstelling gaan we

Nadere informatie

Dossier Wegventielen. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.

Dossier Wegventielen. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo. Dossier Wegventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Wegventielen. Om pneumatische aandrijvingen te besturen of om de energietoevoer

Nadere informatie

Oefenbundel pneumatica

Oefenbundel pneumatica Oefenbundel pneumatica Festo Belgium nv Doel van deze oefenbundel is om aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen het nut en de werking van de meest voorkomende pneumatische componenten te leren

Nadere informatie

Dossier Positioneren. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.

Dossier Positioneren. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo. Dossier Positioneren Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Het positioneren van pneumatisch aangedreven machineonderdelen De meeste pneumatische

Nadere informatie

Dossier Elektroventielen

Dossier Elektroventielen Dossier Elektroventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Elektroventielen. Om pneumatische aandrijvingen te besturen of om de energietoevoer

Nadere informatie

Dossier Proportionele drukregelventielen

Dossier Proportionele drukregelventielen Dossier Proportionele drukregelventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel www.festo.com Proportionele drukregelventielen In het dossier persluchtverzorging werd het drukregelventiel

Nadere informatie

Dossier Proportionele drukregelventielen

Dossier Proportionele drukregelventielen Dossier Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel www.festo.com Het drukreduceerventiel of drukregelventiel In het dossier persluchtverzorging werd het drukregelventiel behandeld. Zoals

Nadere informatie

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.:

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: Basisset elektropneumatica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 39 didactic_be@festo.be www.festo.com De set wordt geleverd met 2 slotplaten van 694 x 297mm. Deze

Nadere informatie

Dossier Aandrijvingen

Dossier Aandrijvingen Dossier Aandrijvingen Pneumatische aandrijvingen Wanneer men met behulp van elektrische aandrijvingen rechtlijnige beweging wil realiseren, zijn daar dikwijls hoge kosten en veel onderhoud mee gemoeid.

Nadere informatie

Dossier Pneumatisch Positioneren

Dossier Pneumatisch Positioneren Dossier Pneumatisch Positioneren De meeste pneumatische cilinders dienen enerzijds om werkstukken te positioneren en anderzijds om mechanische onderdelen aan te drijven. Het exacte aantal posities dat

Nadere informatie

Dossier Pneumatische Schakellogica

Dossier Pneumatische Schakellogica Dossier Pneumatische Schakellogica Elke pneumatische sturing is volgens een bepaalde logica opgebouwd. Deze logica bepaalt de werking van de schakeling. In dit dossier bespreken we de verschillende pneumatische

Nadere informatie

Dossier Pneumatische schakellogica

Dossier Pneumatische schakellogica Dossier Pneumatische schakellogica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 11 BE-13 Brussel www.festo.com Pneumatische schakellogica Elk schakelschema is volgens een bepaalde logica opgebouwd. Deze logica

Nadere informatie

Pneumatiek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

Pneumatiek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding Het woord pneumatiek is afgeleid van het Franse woord pneu. Dit betekent lucht. Je zou kunnen zeggen dat pneumatiek het werken met perslucht is. In het

Nadere informatie

Dossier Wegventielen. Festo Didactic, Training and Consulting Slide 1. F-Be/

Dossier Wegventielen. Festo Didactic, Training and Consulting Slide 1. F-Be/ Dossier Wegventielen 20.11.2014 Slide 1 De verschillende ventielen Wegventielen 2/2-ventiel 3/2-ventiel 4/2-ventiel 5/2-ventiel 4/3-ventiel 5/3-ventiel Regelventielen Smoring Snelheidsregelventiel Snelontluchter

Nadere informatie

Dossier Luchtverzorging

Dossier Luchtverzorging Dossier Luchtverzorging Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel www.festo.com De persluchtverzorging is het kloppende hart van de installatie. Geen lange levensduur zonder een goede persluchtverzorging!

Nadere informatie

Drukval aan afsluiter (bar) Aansl. Debietfactor Barstdruk kg

Drukval aan afsluiter (bar) Aansl. Debietfactor Barstdruk kg SLANGBREUKBEVEILIGINGEN "... 1 " BSPP Hiermee kan voldaan worden aan veiligheidsvoorschriften EN 983 artikel 5.3.4.3.2 Automatische terugstelling na herstel slangbreuk Lage drukval Corrosiebestendige uitvoering

Nadere informatie

Vragen en opdrachten bij de Technische Leergang Pneumatiek

Vragen en opdrachten bij de Technische Leergang Pneumatiek Vragen en opdrachten bij de Technische Leergang Pneumatiek RBH 2015 Hoort bij: ISBN 978-90-6674-060-0 Technische Leergang Pneumatiek Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Wat is pneumatiek? 1 Als je overstapt van het

Nadere informatie

Open vragen Technische Leergang Hydrauliek. Ing. R. van den Brink

Open vragen Technische Leergang Hydrauliek. Ing. R. van den Brink Open vragen Technische Leergang Hydrauliek Ing. R. van den Brink 2013 1 Hoofdstuk 1 1 Wat verstaat men 'technisch' gezien onder 'hydrauliek' 2 Wat wordt er bedoeld met 'elektro-hydraulische regeltechniek'?

Nadere informatie

Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s

Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-100 Brussel Tel.: + 70 9 Info_be@festo.com www.festo.com Waarom schema s tekenen volgens de norm? Normen

Nadere informatie

Dossier Luchtverzorging

Dossier Luchtverzorging Dossier Luchtverzorging De luchtverzorgingseenheid garandeert de juiste druk en ziet erop toe dat de lucht die men gebruikt zuiver en eventueel geolied is. Kortom, deze eenheid staat in voor de lange levensduur

Nadere informatie

Oefenbundel elektropneumatica

Oefenbundel elektropneumatica Oefenbundel elektropneumatica Festo Belgium nv Doel van deze oefenbundel is om aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen het nut en de werking van de meest voorkomende elektropneumatische componenten

Nadere informatie

Schema s oefenbundel pneumatica

Schema s oefenbundel pneumatica Schema s oefenbundel pneumatica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.com Oefening 1: Persen van werkstukken. SJ : S: Handbediening

Nadere informatie

5 Bediening van een koppeling

5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5.. Werking In voertuigen met een voetbediende droge enkelvoudige platenkoppeling is een mechanisme noodzakelijk

Nadere informatie

Booreenheid. De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 2. Leer & werkboek.

Booreenheid. De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 2. Leer & werkboek. Booreenheid. Werkplek 2 De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Leer & werkboek. Bij dit boek hoort een antwoordboekje waarin de antwoorden, op de vragen uit dit boek, geschreven moeten

Nadere informatie

HYDROVAC B E N D I X

HYDROVAC B E N D I X I. Wat is een HYDROVAC? HYDROVAC B E N D I X Het is een servo-remsysteem dat werkt met onderdruk die de remmen door hydraulische druk bekrachtigen. Wanneer we een remsysteem gebruiken dat op het principe

Nadere informatie

Pneumatic info. Al duizenden jaren gebruikt de mens lucht als hulpmiddel, bijvoorbeeld om vuur te maken met een blaasbalg.

Pneumatic info. Al duizenden jaren gebruikt de mens lucht als hulpmiddel, bijvoorbeeld om vuur te maken met een blaasbalg. Pneumatic info Een stukje geschiedenis Al duizenden jaren gebruikt de mens lucht als hulpmiddel, bijvoorbeeld om vuur te maken met een blaasbalg. De Griek Ktesibios bouwde ca. 260 voor Christus het eerste

Nadere informatie

De uitdaging 2003-2004 De oplossing

De uitdaging 2003-2004 De oplossing uitdaging 00-00 oplossing Keuze van de vermogenselementen op de machine -cilinder moet een slaglengte van 500 mm hebben en een massa van 75 kg opheffen. cilinder moet overgedimensioneerd worden omdat hij

Nadere informatie

Elektrische Spanning. Vermogen

Elektrische Spanning. Vermogen MICRO 0 Serie 8 MICRO SCHUIFVENTIEL met elektropneumatische bediening getapte behuizing Ø M - monteerbaar op meervoudige basisplaten /-/-/ poorten / posities ALGEMENE BESCHRIJVING MEDIUM : Lucht of neutraal

Nadere informatie

PRA/282000/M ISO/VDMA SMART cilinder met stuurventiel en

PRA/282000/M ISO/VDMA SMART cilinder met stuurventiel en P/8000/M IO/VDM MT cilinder met stuurventiel en standmelders geïntegreerd Dubbelwerkend - Ø... 00 mm Voldoet aan IO, IO VDM en NFE 9-00- ompleet functioneel geheel met LED aanduiding Geïntegreerde -i bus

Nadere informatie

Top 10 Tips & Tricks. Luchtverzorging

Top 10 Tips & Tricks. Luchtverzorging Top 10 Tips & Tricks Luchtverzorging Smeer alleen als het nodig is Festo componenten zijn tegenwoordig voorzien van een speciaal vet dat levenslang meegaat. Een olienevelaar in de luchtverzorging is dus

Nadere informatie

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Referentiebenamingen met 1 letter volgens EN 81346-2 Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702

Nadere informatie

Theorieopdracht (geen practicum)

Theorieopdracht (geen practicum) Opdrachten Theorie + Practicum pneumatiek Project Eye Catcher Opdracht 1 M.b.v. een 3/2 ventiel een enkelwerkende cilinder bedienen. Het 3/2 ventiel is drukknop bediend en veerretour. Opdracht 2a M.b.v.

Nadere informatie

Pneumatiek PO 0807 Moduul 8/Vakleer 7 Pneumatiek

Pneumatiek PO 0807 Moduul 8/Vakleer 7 Pneumatiek Naam: Klas: Datum: Vraag 1 Noem drie manieren kun je ventielen bedienen? 1 2 3 Vraag 2 In welke twee groepen kun je de elektromagnetisch bediende ventielen indelen? 1 2 In de figuur een 3/2 ventiel http://www.pneumatics.be

Nadere informatie

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor 5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking 5.1.1 Schema 9 10 M 4 Tractor 8 2 7 7 5 1 5 1 6 3 3 62 1. Cilinders 2. ECU 3. Hoeksensor 4. Kingpensensor 5. Hydrauliek unit 6. Centreerleiding 7. Stuurleidingen

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer BS RECHTHOEKIGE VAV REGELAAR Variaties CONSTRUCTIE Vorm Rechthoekig Debietregeling Lengte Min. hoogte Max. hoogte Stappen in hoogte

Nadere informatie

Dossier Elektroventielen

Dossier Elektroventielen Dossier Elektroventielen 20.11.2014 Slide 1 Elektromagnetische bediening met directe besturing : 2 2 12 1 12 1 3 20.11.2014 Slide 2 Voorgestuurde ventielen (Indirecte besturing): 20.11.2014 Slide 3 Voorgestuurde

Nadere informatie

Pneumatiek: componenten en schema s

Pneumatiek: componenten en schema s Pneumatiek: componenten en schema s 2 Versie: 26 augustus 2014 3 Practicum instructies 4 Inhouds opgave Belangrijk...................................................................... 6 Snelheidsregelventiel.............................................................

Nadere informatie

DAL 516. Drukverschilregelaars Met instelbaar setpoint en debietregeling

DAL 516. Drukverschilregelaars Met instelbaar setpoint en debietregeling DAL 516 Drukverschilregelaars Met instelbaar setpoint en debietregeling IMI TA / Drukverschilregelaars / DAL 516 DAL 516 Compacte drukverschilregelaar voor variabel debiet in verwarming- en koelsystemen.

Nadere informatie

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Montage- & Gebruiksinstructies LD Luchtmessen Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor installatie en gebruik van de LD (Lage Druk) luchtmessen van Fiktech B.V. Deze handleiding dient beschikbaar en

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

3/6/HL/3. Afsluitkleppen. Serie NAK (gasdicht) The art of handling air

3/6/HL/3. Afsluitkleppen. Serie NAK (gasdicht) The art of handling air 3/6/HL/3 Afsluitkleppen Serie NAK (gasdicht) The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoeringen 3 Uitvoeringen Leverbare grootten 4 Functieomschrijving Leveringsprogramma 5 Electrische

Nadere informatie

STANDAARD UITVOERINGEN. Typenummer STANDAARD SLAGLENGTEN Ø º º 25 º º 32 º º 40 º º 50 º º 63 º º

STANDAARD UITVOERINGEN. Typenummer STANDAARD SLAGLENGTEN Ø º º 25 º º 32 º º 40 º º 50 º º 63 º º COMPACT CILINDERS RA/191000/MX,.../M; RA/193000/MX Enkelwerkend, ISO 21287 20 tot 63 mm Bevestigingen volgens ISO21287 Afdichtingen met lage wrijving en lange levensduur Standmelders rechtstreeks in de

Nadere informatie

Documentatie. magneetventielen

Documentatie. magneetventielen magneetventielen 1. Inhoudsopgave 2. Technische specificaties 3 3. Detail tekening 4 4. Kleptypes 5 5. Functie types 5 6. Omschrijving 5 7. Waarschuwingen 6 8. Installatie 7 9. Onderhoud 7 10. Afmetingen

Nadere informatie

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM Het Centraal-vetsmeersysteem is een progressief vetsmeersysteem, dat vet tot en met de NLGI klasse II kan verpompen en verdelen. Progressief wil zeggen dat de vetstroom,

Nadere informatie

Ontwerp Toepassingen Selectie Installatie. De Norgren leidraad voor persluchtcilinders

Ontwerp Toepassingen Selectie Installatie. De Norgren leidraad voor persluchtcilinders Ontwerp Toepassingen Selectie Installatie De Norgren leidraad voor persluchtcilinders INHOUD Inleiding 5 Basisuitvoeringen 5 Enkelwerkende cilinders 5 Dubbelwerkende cilinders 6 Cilinders met magneetzuiger

Nadere informatie

Motorvermogen,verliezen en rendementen

Motorvermogen,verliezen en rendementen Hoofdstuk 3 Motorvermogen,verliezen en rendementen 1) Het indicatordiagram In het vorige hoofdstuk werd een pv diagram opgesteld van de cyclus die doorlopen werd. Dit diagram beschrijft eigenlijk het arbeidsproces

Nadere informatie

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Meten is weten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Debieten... 2 2.2.1 Elektromagnetische debietmeters... 4 2.2.2 Coriolis... 4 2.2.3 Vortex... 4 2.2.4 Ultrasoon... 4 2.2.5 Thermische

Nadere informatie

HYDRAULIEK Adviesbureau de Koster v.o.f.

HYDRAULIEK Adviesbureau de Koster v.o.f. HYDRAULIEK Adviesbureau de Koster v.o.f. 2013 Pagina 1 Voorwoord: Voor u ligt het boek Hydrauliek. De betekenis van dit boek spreekt voor zich. Het boek bevat enerzijds basiskennis die minimaal noodzakelijk

Nadere informatie

Persluchtproductie en - verdeling

Persluchtproductie en - verdeling 1 Inleiding... 2 2 De keuze van de compressor... 3 3 Regelingen van compressoren... 3 4 Belang van de persluchtdruk... 4 5 De aanzuiglucht... 4 6 Het persluchtverdeelnet... 4 7 Warmterecuperatie... 6 8

Nadere informatie

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding In de land- en tuinbouw wordt veel gewerkt met hydraulische installaties, Een trekker heeft een hydraulische hefinrichting waarmee werktuigen opgetild

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer CONSTRUCTIE Vorm Rond Debietregeling Min. diameter Max. diameter Lengte Ø200 mm Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor

Nadere informatie

SCHILTZ N0356 KOELVLOEISTOFVERSTUIVER NEN.MC

SCHILTZ N0356 KOELVLOEISTOFVERSTUIVER NEN.MC KOELVLOEISTOFVERSTUIVER 01/06/1 NEN.MC N036 1 Mini installatie voor het afkoelen en smeren van het werkstuk en het werktuig tijdens de bewerking. Gecontroleerde verspreiding van een mengeling lucht - vloeistof

Nadere informatie

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type 42-14 type 42-18 Type 42-24 A type 42-28 A Type 42-24 B type 42-28 B Type 42-24 A Type 42-28 A figuur 1 Verschildrukregelaar 1. Constructie en werking De verschildrukregelaar

Nadere informatie

Serie 544 MULTIFUNCTIONEEL SCHUIFVENTIEL

Serie 544 MULTIFUNCTIONEEL SCHUIFVENTIEL Serie MULTIFUNCTIONEEL SCHUIFVENTIEL pneumatische en e // ISO 99/0 Grootte poorten / posities ALGEMENE BESCHRIJVING MEDIUM : Lucht/neutraal gas, gefiltreerd, al of niet gesmeerd WERKDRUK : Bruikbaar op

Nadere informatie

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Referentiebenamingen met 2 letters volgens EN 81346-2 Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702

Nadere informatie

PNEUMATISCH VENTIELEILAND ISO 5599 grootte 1 en 2 - serie voor verbinding met PLC door middel van meeraderige kabel en steker MULTIPOL - ISO

PNEUMATISCH VENTIELEILAND ISO 5599 grootte 1 en 2 - serie voor verbinding met PLC door middel van meeraderige kabel en steker MULTIPOL - ISO PNUMATISCH VNTILILAND ISO 99 grootte en 2 - serie - 2 voor verbinding met PLC door middel van meeraderige kabel en steker MULTIPOL - ISO P-R-NL MULTIPOL MULTIPOL MULTIPOL MULTIPOL MULTIPOL - ISO Pneumatisch

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Inhoud Aansluitmogelijkheden op droger Installatie-instructies Installatiemogelijkheden Veiligheidsinstructies... 1 Aansluitmogelijkheden op de droger... 2 Installatie-instructies... 3 Installatiemogelijkheden...

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de fischertechnik PROFI-lijn 3 Een beetje algemene informatie 3. Een stukje geschiedenis 5

Welkom in de wereld van de fischertechnik PROFI-lijn 3 Een beetje algemene informatie 3. Een stukje geschiedenis 5 Welkom in de wereld van de fischertechnik PROFI-lijn 3 Een beetje algemene informatie 3 De pneumatiek 3 Voordelen van de pneumatiek 4 Een stukje geschiedenis 5 Pneumatische systemen en componenten 6 Persluchtopwekker

Nadere informatie

1 Inleiding proportionaal-hydrauliek

1 Inleiding proportionaal-hydrauliek 1 Inleiding proportionaal-hydrauliek 1.1 Wat is proportionaal-hydrauliek? In de proportionaal-hydrauliek worden de hydraulische componenten zoals pompen, stuurschuiven, overdrukkleppen, reduceerkleppen,

Nadere informatie

SCHILTZ N0785 PNEUMATISCHE ISOLATOR MET MEMBRAAN BIAIR BST.BA WWW.SCHILTZ.BE

SCHILTZ N0785 PNEUMATISCHE ISOLATOR MET MEMBRAAN BIAIR BST.BA WWW.SCHILTZ.BE PNEUMTISE ISOLTOR MET MEMRN IIR ST. 1 Ref. ST..EDS... : Lichaam uit staal. Verticale eigenfrequentie : z. orizontale eigenfrequentie : z. Ref. ST..ED... : Lichaam uit aluminium. Verticale eigenfrequentie

Nadere informatie

Inleiding. airconditioning, alsook industriële installaties.

Inleiding. airconditioning, alsook industriële installaties. 00 Inleiding Belparts levert een uitgebreid gamma gemotoriseerde regelafsluiters, speciaal ontwikkeld voor de regeling van hydraulische circuits in centraal verwarmingsinstallaties, sanitair installaties,

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer CONSTRUCTIE Vorm Rond Debietregeling Min. diameter Max. diameter Lengte Ø200 mm Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor

Nadere informatie

7 InF Trucks STUU RH UIS

7 InF Trucks STUU RH UIS 7 InF Trucks STUU RH UIS WER KPLAATSI NSTRU KTI ES A, B. D. E. F. \:. H. Stuurhuis en ventielhuis Zuiger Stuuras Sectoras Worm Kogels Kogelomlooppijp Stroombegrenzingsventiel J, K. L. M. N. P. o. Ventiel

Nadere informatie

PNEUMATISCH BEDIENDE AFSLUITERS

PNEUMATISCH BEDIENDE AFSLUITERS PNEUMATISH BEDIENDE AFSLUITERS Voornaamste voordelen Kwaliteit van de constructie garandeert betrouwbaarheid Instroming van media onder de zitting, om waterslag bij niet comprimeerbare media te voorkomen

Nadere informatie

Dossier Vacuüm. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.com

Dossier Vacuüm. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.com Dossier Vacuüm Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Vacuüm Iets met niets grijpen!...... Klinkt onmogelijk, maar het kan. Er is immers

Nadere informatie

2.1. Enkelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap

2.1. Enkelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap Hoofdstuk 5 Hydraulisch reddingsgereedschap Cursus Korporaal reddingstechnieken 2. Soorten hydraulisch reddingsgereedschap Industrie vs brandweer Bij de brandweer: Hydraulische gereedschapsset, enkelwerkend

Nadere informatie

DAFTrucks SLEEPAS,H EFI N RIC HTI NG ELECTRO.HYDRAULISCH ERKPLAATSINSTRUCTIES

DAFTrucks SLEEPAS,H EFI N RIC HTI NG ELECTRO.HYDRAULISCH ERKPLAATSINSTRUCTIES ERKPLAATSINSTRUCTIES DAFTrucks SLEEPAS,H EFI N RIC HTI NG ELECTRO.HYDRAULISCH Beschrijving systeem en komponenten Werking van de hefinstallatie. Heffen. Hiervoor moet de schakelaar in het dashboard op

Nadere informatie

Een bespanmachine bestaat uit 3 vitale delen en bij het kopen ervan moet de best mogelijke combinatie gekozen worden.

Een bespanmachine bestaat uit 3 vitale delen en bij het kopen ervan moet de best mogelijke combinatie gekozen worden. DUINROOSWEG 57, 1759HG, CALLANTSOOG, THE NETHERLANDS, TEL;+31 224 581458 FAX: 582069 EMAIL: info@stringway-nl.com HET KIEZEN VAN EEN BESPANMACHINE. Een bespanmachine bestaat uit 3 vitale delen en bij het

Nadere informatie

combimix een innovatief regelsysteem voor uw vloerverwarming

combimix een innovatief regelsysteem voor uw vloerverwarming combimix een innovatief regelsysteem voor uw vloerverwarming member of combimix De combimix regeleenheid is in eerste instantie ontworpen voor installaties die uitgerust zijn met een condenserende ketel,

Nadere informatie

Wet van Boyle en Mariotte

Wet van Boyle en Mariotte Wet van Boyle en Mariotte Twee diepzeeduikers zogen bij atmosferiesche druk, 60 ml lucht in een grote meetspuit. De spuitmond werd dichtgebrand. Een van de duikers heeft foto's van de spuit op verschillende

Nadere informatie

IRRIMEC Regenautomaten

IRRIMEC Regenautomaten Irrimec regenautomaten hebben een stabiele constructie en zijn voorzien van een epoxy-laklaag. Frame: AAA Turbine 3 tot 20m³/h Frame: AAA Incl. sproeierwagen 2-wielig Incl. afsluitkraan onder sproeier

Nadere informatie

Nauw verbonden met de industriële toepassingen. Alle opleidingssets maken gebruik van industriële componenten.

Nauw verbonden met de industriële toepassingen. Alle opleidingssets maken gebruik van industriële componenten. Het modulair trainingssysteem met de vele praktische details. De aluminium profielplaat, gecombineerd met één van de beschikbare werkstations laat toe om een ergonomische werkstand te bekomen voor uw opleiding

Nadere informatie

T 1.3/8/HL/1. Verdringingsrooster. Serie QLW-AZ. Voor toe- en afvoerlucht. The art of handling air

T 1.3/8/HL/1. Verdringingsrooster. Serie QLW-AZ. Voor toe- en afvoerlucht. The art of handling air T 1.3//HL/1 Verdringingsrooster Serie QLW-AZ Voor toe- en afvoerlucht The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoeringen Afmetingen Materiaal 3 Inbouw Montage 4 Definities Technische

Nadere informatie

Opleiding Ventilatieverslaggever

Opleiding Ventilatieverslaggever 2016 www.sbmopleidingen.be PROGRAMMA : WETTELIJK KADER WAAROM LUCHTDEBIETEN METEN HOE LUCHTDEBIETEN METEN PRAKTISCHE OEFENING WETTELIJK KADER : IN PRINCIPE IS EEN STS EEN NORMATIEF DOCUMENT, AANGEZIEN

Nadere informatie

MINI-FILL TOUCH VULMACHINE MINI-FILL CATALOGUS 2016 - MACHINES & OPTIES ELECTRISCH & ELECTRISCH-PNEUMATISCH BELDOS MINI FOOD EQUIPMENT

MINI-FILL TOUCH VULMACHINE MINI-FILL CATALOGUS 2016 - MACHINES & OPTIES ELECTRISCH & ELECTRISCH-PNEUMATISCH BELDOS MINI FOOD EQUIPMENT MINI-FILL TOUCH VULMACHINE MINI-FILL CATALOGUS 2016 - MACHINES & OPTIES ELECTRISCH & ELECTRISCH-PNEUMATISCH BELDOS MINI FOOD EQUIPMENT LET OP! Vermeld de elektrische voeding die nodig is voor uw land bij

Nadere informatie

Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19

Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19 Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19 4. Principe voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder. 4.1. Besturing met een bistabiel hoofdstuurventiel. 4.1.1. Pneumatische besturing.

Nadere informatie

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL De CWL-serie omvat toestellen met een luchtdebiet van 50-400 m³/h. Zij kunnen gebruikt worden in particuliere woningen, appartementsgebouwen en

Nadere informatie

KTCM 512. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter Voor modulerende regeling

KTCM 512. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter Voor modulerende regeling KTCM 512 Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter Voor modulerende regeling IMI TA / Regelafsluiter / KTCM 512 KTCM 512 Deze uitstekend presterende,

Nadere informatie

Airco Electra kabel Afstandsbediening

Airco Electra kabel Afstandsbediening Haal de airco uit de doos, controleer deze op beschadigingen en controleer of de inhoud compleet is met instructie manual: Airco Electra kabel Afstandsbediening Verwijder de plakband op de airco binnenunit

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m =

Nadere informatie

3.1. Basiswetten van de hydraulica Basiswetten van de hydraulica Hefbomen Hefbomen Hefbomen het Moment

3.1. Basiswetten van de hydraulica Basiswetten van de hydraulica Hefbomen Hefbomen Hefbomen het Moment Hoofdstuk 5 Hydraulisch reddingsgereedschap 2. Soorten hydraulisch reddingsgereedschap Industrie vs brandweer Bij de brandweer: Hydraulische gereedschapsset, enkelwerkend Hydraulische gereedschapsset,

Nadere informatie

Leidingsysteemcalculatie

Leidingsysteemcalculatie Leidingsysteemcalculatie pagina 30 pagina 31 Leidingsysteemcalculatie Het is van belang dat u een goede calculatie maakt, zodat u weet welke leidingdiameters u moet gaan gebruiken in uw nieuwe leidingsysteem.

Nadere informatie

LUCHTCILINDERS Ø 32 T/M Ø 200. Gebufferd Ongebufferd Dubbelwerkend Enkelwerkend Meerstanden Tandem

LUCHTCILINDERS Ø 32 T/M Ø 200. Gebufferd Ongebufferd Dubbelwerkend Enkelwerkend Meerstanden Tandem LUCHTCILINDERS 32 T/M 200 Gebufferd Ongebufferd Dubbelwerkend Enkelwerkend Meerstanden Tandem De Boeg 26-9206 BB Drachten P.O. Box 633-9200 AP Drachten The Netherlands Tel.: +31 512 51 00 80 Fax. +31 512

Nadere informatie

Juli blauw Fysica Vraag 1

Juli blauw Fysica Vraag 1 Fysica Vraag 1 Een rode en een zwarte sportwagen bevinden zich op een rechte weg. Om de posities van de wagens te beschrijven, wordt een x-as gebruikt die parallel aan de weg georiënteerd is. Op het ogenblik

Nadere informatie

Syllabus: Load Sensing en Flow Sharing

Syllabus: Load Sensing en Flow Sharing Syllabus: Load Sensing en Flow Sharing A B T P T a b 2 Bosch Rexroth Load Sensing en Flow Sharing Inleiding Deze syllabus is het toegezegde naslagwerk van de workshop van het Bosch Rexroth Knowledge Transfer

Nadere informatie

T 1.3/2/HL/1. Verdringingsroosters. Serie QLV. voor het turbulentarm toevoeren van lucht. The art of handling air

T 1.3/2/HL/1. Verdringingsroosters. Serie QLV. voor het turbulentarm toevoeren van lucht. The art of handling air T 1.3/2/HL/1 Verdringingsroosters Serie QLV voor het turbulentarm toevoeren van lucht The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoeringen Afmetingen QLV-90 QLV-180 3 Uitvoeringen Afmetingen

Nadere informatie

Modulair systeem voor verwarmingsinstallaties

Modulair systeem voor verwarmingsinstallaties member of varimix VARIMIX Modulair systeem voor verwarmingsinstallaties > modulair systeem voor verwarmingsinstallaties De Varimix is een modulair systeem voor verwarmingsinstallaties dat uitermate geschikt

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AquaCell: Een nieuwe dimensie in waterontharding

AquaCell: Een nieuwe dimensie in waterontharding quacell: Een nieuwe dimensie in waterontharding Een constante stroom van zacht water Dubbele harscilinders geven een ononderbroken stroom van zacht water, zelfs tijdens de regeneraties. Volumesturing De

Nadere informatie

PNEUMATISCH BEDIENDE AFSLUITERS

PNEUMATISCH BEDIENDE AFSLUITERS PNUMATISCH BIN AFSUITRS pneumatisch bediende afsluiters - serie 290 pagina 14 bronzen behuizing roestvast stalen behuizing bronzen behuizing - met draadaansluiting membraanafsluiters - serie 165 pagina

Nadere informatie

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram Wijbenga info sheet 3: De hogedrukvlotter De hogedrukvlotter voor de koudetechniek is een uitvinding van Theodor Witt, oprichter van de Kältemaschinenfabrik Witt uit Duitsland en al meer dan 100 jaar de

Nadere informatie

M-serie. Zuigercompressoren. Intelligent Air Technology

M-serie. Zuigercompressoren. Intelligent Air Technology M-serie Zuigercompressoren Intelligent Air Technology M-serie Zuigercompressoren Een uitgebreide reeks direct aangedreven oliegesmeerde en olievrije zuigercompressoren, met gebruik van moderne materialen

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Opgave 1 Botsend blokje (5p) Een blok met een massa van 10 kg glijdt over een glad oppervlak. Hoek D botst tegen een klein vastzittend blokje S

Nadere informatie

1 Mechanisch geregelde hogedrukinspuitpompen

1 Mechanisch geregelde hogedrukinspuitpompen Dieselmanagement (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Mechanisch geregelde hogedrukinspuitpompen In de inspuittechniek dienen we de verstuivers, de leidingen en de diverse pompen te onderscheiden

Nadere informatie

D H L. Capaciteit. V ert. Hor. T ype P02 1,0 1, P03 1,3 1, P01 0,5 0, P06 3,0 3,

D H L. Capaciteit. V ert. Hor. T ype P02 1,0 1, P03 1,3 1, P01 0,5 0, P06 3,0 3, Stone Micro Units Gelijkspanning DC Vooraanzicht unit Elektromotor Ventielblok Pomp Reservoir T-1/4" P-1/4" 60 M6 A Type S panning Vermogen Diameter A M0 12 VDC 0 W 80 238 M06 24 VDC 0 W 80 238 M08 12

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

PROPORTIONELE DRUKREGELAAR

PROPORTIONELE DRUKREGELAAR PROPORTIONELE DRUKREGELAAR VOOR DRUKREGELING MET DIGITALE STURING SENTRONIC D P02-NL-R4 DRUKREGELING SENTRONICD: Een nieuwe generatie DIGITALE proportionele drukregelaars: DIRECT WERKEND: nauwkeurige sturing

Nadere informatie