Dossier Proportionele drukregelventielen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Proportionele drukregelventielen"

Transcriptie

1 Dossier Proportionele drukregelventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel

2 Proportionele drukregelventielen In het dossier persluchtverzorging werd het drukregelventiel of drukreduceerventiel behandeld. Zoals we toen gezien hebben heeft dit ventiel tot doel om de druk in een installatie constant te houden. Indien een toepassing echter regelmatig andere drukken vergt is men telkens verplicht om de druk handmatig af te stellen. In een installatie dat bijvoorbeeld tot doel heeft om autobanden op druk te brengen is het gewenst om op een eenvoudige manier de gevraagde bandenspanning of banddruk te kunnen instellen zonder dat men daarvoor steeds een reduceerventiel manueel hoeft in te stellen. Om dit te kunnen bekomen maakt men gebruik van proportionele drukregelventielen die elektrisch of elektronisch gestuurd worden. Dit dossier heeft tot doel om u vertrouwd te maken met deze ventielen Veel leesplezier! Dossier Proportionele Drukregelventielen - 2

3 De proportionele spoel Elektrische sturing van een ventiel In het dossier elektroventielen hebben we besproken hoe we een ventiel elektrisch sturen. Het principe is vrij eenvoudig, men laat een stroom vloeien door een spoel waardoor er een elektromagnetisch veld opgewekt wordt (Fig.1). Dit elektromagnetische veld gaat een kracht uitoefenen op een anker dat zich daardoor naar de spoel toe beweegt. Deze elektromagnetische kracht wordt aangewend om een ventiel te schakelen (Fig.2). Fig. 2 Bij ventielen met proportionele spoelen gaat men de spoel zodanig vervaardigen dat de kracht F uitgeoefend op het anker proportioneel (evenredig) is met de stroom I die men door de spoel laat vloeien (Fig.3). Fig. 3 Fig. 1 Dossier Proportionele Drukregelventielen - 3

4 Het proportionele drukregelventiel met proportionele spoel Een traditioneel drukregelventiel (Fig.4) houdt de druk aan de uitgang (2) constant door ervoor te zorgen dat de kracht (F 2) die deze druk uitoefent op een membraan of klep (A) gelijk blijft aan een ingestelde veerkracht (F 1). Werking Indien de uitgangsdruk (2) gelijk is aan de ingestelde druk zal de kracht uitgeoefend door de uitgangsdruk op het membraan gelijk zijn aan de veerkracht (F 2 = F 1). Hierdoor sluiten de klepzittingen (B en C) in het ventiel. Indien de uitgangsdruk (2) daalt, zal de drukkracht (F 2) afnemen. Het membraan (A) zal naar beneden toe bewegen waardoor de voedingsklep (B) opent en de lucht door het ventiel kan stromen met stijging van de uitgangsdruk (2) tot gevolg. overdruk kan nu ontluchten via de ontluchtingspoorten (3) waardoor de uitgangsdruk daalt. Dank zij deze werking wordt de uitgangsdruk steeds constant gehouden en neemt zij een waarde aan die afhankelijk is van de ingestelde veerkracht (F 1). Men kan dus stellen dat de uitgangsdruk van dat ventiel proportioneel (evenredig) is met de ingestelde veerkracht. De symbolische voorstelling van dit drukregelventiel vindt men in figuur 5. Fig. 5 In een proportioneel drukregelventiel (Fig.6) wordt de manuele instellingen vervangen door een proportionele spoel (A), de uitgangsdruk van dat ventiel is proportioneel met de kracht (F )die door de proportionele spoel uitgeoefend wordt. Vermits deze kracht evenredig is met de stroom (I ) die door de spoel vloeit, kan men stellen dat de uitgangsdruk van zulk een ventiel proportioneel is met de aangelegde stroomsterkte over de spoel. De symbolische voorstelling van dit drukregelventiel vindt men in figuur 7. Zoals men kan merken is de veer uit het vorige symbool vervangen door een spoel. De pijl die door de spoel getekend is duidt erop dat de spoel proportioneel is. Fig. 7: Symbool proportioneel drukregelventiel. De uitgangsdruk van het ventiel zal 0 MPa bedragen bij 0 ma stroomafname en maximaal zijn bij maximale stroomafname van de spoel (Fig. 8). Fig. 4: Traditioneel drukregelventiel. Indien de druk (2) te groot wordt zal de drukkracht (F 2) toenemen waardoor het membraan (A) naar boven toe beweegt en de ontluchtingsklep (C) opent. De Fig. 6: Proportioneel drukregelventiel. Fig. 8 De maximale stroomafname van zulke ventielen kan snel tot 1000 ma oplopen, zelfs voor relatief kleine ventielen. Dossier Proportionele Drukregelventielen - 4

5 Het voorgestuurd proportioneel drukregelventiel Voor grotere ventielen zou de stroomafname bij gewone proportionele drukregelventielen snel te grote waarden aannemen. Om die reden zal men ventielen voor grotere debieten uitvoeren met een voorsturing. Deze ventielen bestaan uit twee drukregelventielen (Fig.9), een voor grotere debieten vervaardigd drukregelventiel (A) en een klein stuurventiel (B). Vermits het stuurventiel slechts kleine debieten moet doorlaten wordt de maximale stroomafname van dit ventiel beperkt. Werking (Fig.10) Het hoofdventiel wordt geregeld door de stuurdruk (p) die een kracht (F ) uitoefent die proportioneel is aan deze stuurdruk. Hierdoor zal de uitgangsdruk 2 van het hoofdventiel steeds proportioneel zijn met de stuurdruk (p). De stuurdruk (p) wordt geregeld door een klein proportioneel drukregelventiel (werking: zie vorige bladzijde). Fig. 9 Fig. 10 Dossier Proportionele Drukregelventielen - 5

6 Het proportionele drukregelventiel met geïntegreerde elektronische sturing Het nadeel van de hiervoor beschreven proportionele ventielen is dat men niet zeker is dat de druk aan de uitgangspoort van het ventiel overeenkomt met de druk die men verwacht had. Een ander nadeel is dat men deze ventielen niet rechtstreeks vanuit een PLC kan aansturen omdat de gevraagde stroomsterkte van de proportionele spoel te groot is. Om dit te verhelpen worden de moderne proportionele drukregelventielen voorzien van een bijkomende geïntegreerde sturing (Fig.11). Fig. 11: Proportioneel ventiel met geïntegreerde elektronische sturing FESTO type MPPES-3-1/8-... Deze proportionele drukregelventielen (Fig.12) bestaan uit een proportioneel drukregelventiel (A), een druksensor (B) en de nodige elektronica (C). In functie van de gewenste uitgangsdruk op 2 gaat men naar ingang W een aangepast elektrisch stuursignaal sturen. De druksensor (B) meet de uitgangsdruk van het proportionele drukregelventiel (A) en zet deze om in een analoog signaal. Dit analoge signaal wordt teruggekoppeld naar de geïntegreerde elektronische module (C) die de gewenste druk (signaal W) vergelijkt met de effectief gemeten uitgangsdruk. Indien de uitgangsdruk niet overeenstemt met de gewenste waarde zal de elektronische module het ventiel bijsturen tot de uitgangsdruk effectief overeenstemt met de gewenste druk. Het analoge uitgangssignaal van de druksensor wordt eveneens naar buiten gebracht via de aansluiting X, dit signaal kan dan eventueel teruggekoppeld worden naar een PLC of andere externe elektronische sturing Omdat het ingangssignaal W slechts een stuursignaal is moet de elektronische module apart met 24VDC gevoed worden (niet afgebeeld op het symbool) Fig. 12: MPPES. Voor grotere ventielen (Fig.13) zal men deze proportionele drukregelventielen eveneens uitvoeren met een voorsturing. Een proportioneel drukregelventiel met geïntegreerde elektronische sturing (A) stuurt daarbij een hoofdventiel (B) aan. De uitgangsdruk van ventiel (B) is dan proportioneel aan de uitgangsdruk van ventiel A zoals reeds eerder aangehaald. Fig. 13: Symbool Proportioneel drukregelventiel met elektronische sturing. Dossier Proportionele Drukregelventielen - 6

7 Aansluiting van het proportionele drukregelventiel met proportionele spoel en geïntegreerde elektronische sturing De aansluiting van proportionele drukregelventielen met geïntegreerde elektronische sturing (Fig.14) is wel iets complexer dan dat van een traditioneel proportioneel drukregelventiel. Naast de aansluiting van de spoel moet ook de aansluiting van de elektronische componenten voorzien worden. Een typisch aansluitschema van zulk een proportioneel ventiel vindt u hiernaast. (referentie: aansluitschema van het MPPES proportioneel drukregelventiel van Festo uitgerust met een standaard 8-polige stekker) Fig. 14 Aansluitklem 1: ongebruikt Aansluitklem 2: GND (0V) Aansluitklem 3: GND (0V) Aansluitklem 4: Win, wenswaarde Aansluitklem 5: ongebruikt Aansluitklem 6: Xout, gemeten waarde door de geïntegreerde druksensor Aansluitklem 7: separate 24VDC voeding voor het vermogen van de spoel Aansluitklem 8: GND (0V) Dossier Proportionele Drukregelventielen - 7

8 Het proportionele drukregelventiel met interne 2/2 pilootventielen Drukregeling aan de hand van 2/2 ventielen Een minder conventionele manier om een druk te regelen is om gebruik te maken van twee 2/2 ventielen (Fig.15). Hieronder zien we een cilinder die verbonden is met twee parallel geschakelde 2/2 ventielen. Ventiel 1V2 dient voor de beluchting van de cilinder, ventiel 1V1 voor zijn ontluchting. Bij het aansturen van de spoel 1Y2 zal ventiel 1V2 schakelen en zal de druk in cilinder 1A stijgen. Bij het aansturen van de spoel 1Y1 zal ventiel 1V1 schakelen en de cilinderdruk dalen. Werking (Fig.16) Het ventiel wordt geregeld door een stuurdruk (p) die een kracht (F ) uitoefent die proportioneel is aan deze stuurdruk. Hierdoor zal de uitgangsdruk 2 van het hoofdventiel steeds proportioneel zijn met de stuurdruk (p). De stuurdruk (p) wordt geregeld door twee 2/2 ventielen 1V1 en 1V2. Ventiel 1V2 zal de stuurdruk (p) laten toenemen, ventiel 1V1 zal de stuurdruk (p) laten afnemen Fig. 16 Fig. 15 Dit principe wordt aangewend in proportionele drukregelventielen met interne 2/2 pilootventielen. Twee 2/2 ventielen regelen de druk van een pneumatisch gestuurd drukregelventiel. Deze ventielen moeten uitgerust worden met een elektronische sturing die de gewenste afgeleverde druk meet en bijstuurt. Dossier Proportionele Drukregelventielen - 8

9 De geïntegreerde elektronische sturing Het volledige proportionele drukregelventiel (Fig.17) met interne 2/2 pilootventielen bestaat uit een luchtgestuurd drukregelventiel (A), twee 2/2 ventielen (B en C), een druksensor (D) en de nodige elektronica (E). In functie van de gewenste uitgangsdruk op 2 gaat men naar ingang W een aangepast elektrisch signaal sturen. De druksensor (D) meet de uitgangsdruk van het luchtgestuurde drukregelventiel (A) en zet deze om in een analoog signaal. Dit analoge signaal wordt teruggekoppeld naar de geïntegreerde elektronische module (E) die de gewenste druk (signaal W) vergelijkt met de effectief gemeten uitgangsdruk. Indien de uitgangsdruk niet overeenstemt met de gewenste waarde zal de elektronische module de 2/2 ventielen bijsturen tot de uitgangsdruk effectief overeenstemt met de gewenste druk. Het analoge uitgangssignaal van de druksensor wordt eveneens naar buiten gebracht via de aansluiting X, dit signaal kan dan eventueel teruggekoppeld worden naar een PLC of andere externe elektronische sturing Aangezien het ingangssignaal W slechts een stuursignaal is moet de elektronische module apart met 24VDC gevoed worden (niet afgebeeld op het symbool) Aansluiting van het proportionele drukregelventiel met 2/2 pilootventielen De aansluiting van deze proportionele drukregelventielen (Fig.18) is vergelijkbaar met deze van proportionele drukregelventielen met proportionele spoel. Een typisch aansluitschema van zulk een proportioneel ventiel vindt u hieronder. (referentie: aansluitschema van het MPPE proportioneel drukregelventiel van Festo uitgerust met een standaard 8-polige stekker) Fig. 18 Aansluitklem 1: bijkomende Xin, aansluitpunt dat toelaat om eventueel een externe druksensor aan te sluiten * Aansluitklem 2: GND (0V) Aansluitklem 3: GND (0V) Aansluitklem 4: Win, wenswaarde Aansluitklem 5: 10V uitgangssignaal dat eventueel kan aangewend worden voor de voeding van een externe potentiometer Aansluitklem 6: Xout, gemeten waarde door de geïntegreerde druksensor Aansluitklem 7: separate 24VDC voeding voor het vermogen van de spoel Aansluitklem 8: GND (0V) * Bij het aansluiten van een externe druksensor zal het ventiel zowel de waarde van de geïntegreerde sensor als deze van de extern aangestuurde sensor in rekening brengen voor het bijsturen van het ventiel. Fig. 17: Symbool proportioneel ventiel. FESTO type MPPE Dossier Proportionele Drukregelventielen - 9

10 Keuze van een proportioneel drukregelventiel Het type ventiel Indien men continu variërende drukken vraagt in de machine (Fig.19) is het raadzaam om proportionele ventielen met een proportionele spoel te kiezen. Indien men hier proportionele drukregelventielen met 2/2 pilootventielen zou gebruiken zouden de 2/2 ventielen immers continu schakelen met een vroegtijdige slijtage van de 2/2 ventielen tot gevolg. Fig. 19 Voor toepassingen met verschillende maar niet continu variërende drukken kiest (Fig.20) men beter voor proportionele drukregelventielen met 2/2 pilootventielen. Fig. 20 Het gewenste drukregelbereik Proportionele drukregelventielen kunnen voor verschillende drukregelbereiken beschikbaar zijn. Het is belangrijk om in functie van de te automatiseren toepassing het correcte drukregelbereik te bepalen. Indien men bijvoorbeeld een toepassing heeft die een maximale druk vergt van 0,4MPa (4bar) is het beter om een drukregelventiel te kiezen met een drukregelbereik van 0 0,6 MPa dan een ventiel met drukregelbereik van 0 10 MPa. Het gewenste debiet Het gekozen drukregelventiel moet voldoende debiet kunnen leveren. Indien men een te klein ventiel heeft voor de gekozen toepassing zal de gewenste druk nooit kunnen aangehouden worden. In figuur 21 is voorgesteld hoe de uitgangsdruk (p2) kan evolueren in functie van het uitgangsdebiet van een ventiel. (referentie: MPPE-3-1/4-6 ventiel van Festo) Zoals men uit de grafiek kan uitmaken zal bij 0,2 Mpa (2bar) de druk slechts constant blijven bij een debiet dat de 2200 l/min niet overschrijdt (1). Fig. 21 Bij 0,4 MPa (4bar) zal de druk reeds beginnen dalen bij een debiet van ongeveer 1800 l/min (2)en bij 0,6 MPa (6bar) zal slechts een constante druk kunnen gehandhaafd blijven bij debieten lager dan 1600 l/min (3). Men kan dus stellen dat dit ventiel slechts geschikt is voor debieten kleiner dan 1600 l/min. Het stuursignaal Proportionele drukregelventielen met proportionele spoel zonder geïntegreerde elektronica kunnen enkel via een stroomsignaal gestuurd worden. Zoals vroeger aangehaald kan dit stroomsignaal oplopen tot 1000 ma naar gelang het gekozen ventiel. Bij proportionele drukregelventielen met geïntegreerde elektronische sturing wordt in functie van de gewenste uitgangsdruk op het ventiel een aangepast stuursignaal gestuurd naar de aansluitklem W. Dit stuursignaal kan een spanningssignaal (0 10 V) of een stroomsignaal zijn (4 20 ma). Dossier Proportionele Drukregelventielen - 10

11 Aansturen van een proportioneel drukregelventiel met geïntegreerde elektronica Elektronische sturing Het proportionele drukregelventiel kan rechtstreeks aangestuurd worden door een PLC of andere elektronische sturing met analoge uitgang. Om het ventiel aan te sturen is een 0 10V of een 0 20 ma uitgangssignaal nodig in functie van het gekozen ventiel. Potentiometer Voor eenvoudige sturingen waar men van op afstand de druk manueel wil instellen maakt men gebruik van een potentiometer met 0 10V uitgangssignaal. Sturing aan de hand van een instelwaardemodule (D/A omvormer) Indien men verschillende vaste drukken nodig heeft en men beschikt niet over een PLC of andere elektronische sturing met analoge uitgangen kan men gebruik maken van een instelwaardemodule. Deze module zet digitale 24VDC signalen om in vooraf ingestelde analoge 0 10V uitgangssignalen. Doordat Digitale signalen omgezet worden in Analoge signalen noemt men deze module ook een D/A omvormer. De analoge uitgangssignalen van de module kunnen rechtstreeks aangesloten worden op het proportionele drukregelventiel (aansluiting op W in, wenswaarde). In figuur 22 ziet u een afbeelding van zulke module die toelaat om 6 digitale signalen om te zetten in 6 vooraf bepaalde analoge signalen. De instelling van de verschillende analoge signalen gebeurd aan de hand van 6 afzonderlijke potentiometers. Fig. 22: Instelwaardemodule (D/A omvormer) FESTO type MPZ-1-24DC-SGH-6-SW De aansluiting van deze module is als volgt (Fig.23): De klemmen worden bijvoorbeeld aangesloten op PLC uitgangen en sturen de 6 vooraf ingestelde analoge uitgangen: Aansluitklem 31: sturing van instelwaarde 1 (SP1) Aansluitklem 32: sturing van instelwaarde 2 (SP2) Aansluitklem 33: sturing van instelwaarde 3 (SP3) Aansluitklem 34: sturing van instelwaarde 4 (SP4) Aansluitklem 35: sturing van instelwaarde 5 (SP5) Aansluitklem 11: sturing van instelwaarde 6 (SP6) Aansluitklem 13: 0V aansluiting Aansluitklem 21: 0V aansluiting Aansluitklem 23: 10V uitgangssignaal dat eventueel kan aangewend worden voor de voeding van een externe potentiometer Aansluitklem 24: aarding Aansluitklem 41: 0V aansluiting Aansluitklem 42: 0 10V uitgang, hierop sluit men de wenswaarde W in van het proportionele ventiel aan Aansluitpunt 44: aarding Aansluitpunt 45: 24VDC voeding (de overige klemmen worden niet gebruikt) De instelschroeven SP1-SP6 zijn de handmatige instelling van de 6 gewenste instelwaarden. 10: groene LED, aanduiding dat de module actief is 20: gele LED, aanduiding van de actieve analoge uitgang Fig. 23 Dossier Proportionele Drukregelventielen - 11

12 Toepassingen Duurzaamheidstest voor stoelruggen Om de duurzaamheid van stoelen na te gaan (Fig.24) worden stoelruggen volgens een vooraf bepaald verloop belast door een cilinder. Doseerinstallatie Een silo voedt een transportband aan granulaten (Fig.26). Om het aanvoerdebiet van de granulaten aan te passen aan de gewenste productie moet de opening van de schuif onderaan de silo geregeld kunnen worden. Het openen van de schuif gebeurd aan de hand van een pneumatische spier waarvan de verplaatsing afhankelijk is aan de voedingsdruk. Omdat deze voedingsdruk kan variëren in functie van de gevraagde productie maakt men gebruik van een proportioneel drukregelventiel. Fig. 24 Dit kan op een eenvoudige wijze door de druk in de cilinderkamer volgens een vooraf bepaalde curve te laten variëren (Fig.25). Fig. 26 Fig. 25 Omdat de druk in de cilinderkamer hier continu varieert zal men opteren om de druk te regelen aan de hand van een proportioneel drukregelventiel met proportionele spoel. De meest voor de hand liggende sturing is deze met een PLC met analoge sturing. Vermits de druk in de kamer niet continu varieert en slechts een aantal vooraf bepaalde waarden kan innemen maakt men hier gebruik van een proportioneel drukregelventiel met 2/2 pilootventielen. De sturing kan op een eenvoudige manier gebeuren aan de hand van een instelwaardemodule. Dossier Proportionele Drukregelventielen - 12

Dossier Elektroventielen

Dossier Elektroventielen Dossier Elektroventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Elektroventielen. Om pneumatische aandrijvingen te besturen of om de energietoevoer

Nadere informatie

Dossier Terugslagventielen

Dossier Terugslagventielen Dossier Terugslagventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-00 Brussel www.festo.com Terugslagventielen Het doel van terugslagventielen is om de doorstroming van lucht in één richting door te

Nadere informatie

Dossier Wegventielen. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.

Dossier Wegventielen. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo. Dossier Wegventielen Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Wegventielen. Om pneumatische aandrijvingen te besturen of om de energietoevoer

Nadere informatie

Dossier Pneumatische Schakellogica

Dossier Pneumatische Schakellogica Dossier Pneumatische Schakellogica Elke pneumatische sturing is volgens een bepaalde logica opgebouwd. Deze logica bepaalt de werking van de schakeling. In dit dossier bespreken we de verschillende pneumatische

Nadere informatie

Dossier Pneumatische schakellogica

Dossier Pneumatische schakellogica Dossier Pneumatische schakellogica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 11 BE-13 Brussel www.festo.com Pneumatische schakellogica Elk schakelschema is volgens een bepaalde logica opgebouwd. Deze logica

Nadere informatie

Dossier Positioneren. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.

Dossier Positioneren. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo. Dossier Positioneren Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Het positioneren van pneumatisch aangedreven machineonderdelen De meeste pneumatische

Nadere informatie

Dossier Elektroventielen

Dossier Elektroventielen Dossier Elektroventielen 20.11.2014 Slide 1 Elektromagnetische bediening met directe besturing : 2 2 12 1 12 1 3 20.11.2014 Slide 2 Voorgestuurde ventielen (Indirecte besturing): 20.11.2014 Slide 3 Voorgestuurde

Nadere informatie

Oefenbundel pneumatica

Oefenbundel pneumatica Oefenbundel pneumatica Festo Belgium nv Doel van deze oefenbundel is om aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen het nut en de werking van de meest voorkomende pneumatische componenten te leren

Nadere informatie

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.:

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: Basisset elektropneumatica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 39 didactic_be@festo.be www.festo.com De set wordt geleverd met 2 slotplaten van 694 x 297mm. Deze

Nadere informatie

Dossier Wegventielen. Festo Didactic, Training and Consulting Slide 1. F-Be/

Dossier Wegventielen. Festo Didactic, Training and Consulting Slide 1. F-Be/ Dossier Wegventielen 20.11.2014 Slide 1 De verschillende ventielen Wegventielen 2/2-ventiel 3/2-ventiel 4/2-ventiel 5/2-ventiel 4/3-ventiel 5/3-ventiel Regelventielen Smoring Snelheidsregelventiel Snelontluchter

Nadere informatie

Dossier Snelheidsregeling

Dossier Snelheidsregeling Dossier Snelheidsregeling Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Snelheidsregeling Het doel van een snelheidsregeling is de snelheid van

Nadere informatie

Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s

Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-100 Brussel Tel.: + 70 9 Info_be@festo.com www.festo.com Waarom schema s tekenen volgens de norm? Normen

Nadere informatie

Dossier Pneumatisch Positioneren

Dossier Pneumatisch Positioneren Dossier Pneumatisch Positioneren De meeste pneumatische cilinders dienen enerzijds om werkstukken te positioneren en anderzijds om mechanische onderdelen aan te drijven. Het exacte aantal posities dat

Nadere informatie

Pneumatiek PO 0807 Moduul 8/Vakleer 7 Pneumatiek

Pneumatiek PO 0807 Moduul 8/Vakleer 7 Pneumatiek Naam: Klas: Datum: Vraag 1 Noem drie manieren kun je ventielen bedienen? 1 2 3 Vraag 2 In welke twee groepen kun je de elektromagnetisch bediende ventielen indelen? 1 2 In de figuur een 3/2 ventiel http://www.pneumatics.be

Nadere informatie

Oefenbundel elektropneumatica

Oefenbundel elektropneumatica Oefenbundel elektropneumatica Festo Belgium nv Doel van deze oefenbundel is om aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen het nut en de werking van de meest voorkomende elektropneumatische componenten

Nadere informatie

Proportioneel drukregelventiel

Proportioneel drukregelventiel Proportioneel drukregelventiel P0 G / Grote debieten, laag drukverlies Gekalibreerd, lineair debiet zonder kruising Keuze van instelpuntinvoer: tot 0 ma, ±, 0 tot 0, vaste waarde, functiegenerator, optionele

Nadere informatie

PROPORTIONELE DRUKREGELAAR

PROPORTIONELE DRUKREGELAAR PROPORTIONELE DRUKREGELAAR VOOR DRUKREGELING MET DIGITALE STURING SENTRONIC D P02-NL-R4 DRUKREGELING SENTRONICD: Een nieuwe generatie DIGITALE proportionele drukregelaars: DIRECT WERKEND: nauwkeurige sturing

Nadere informatie

Technische fiche Healthconnector

Technische fiche Healthconnector v01 - mei 2015 De RENSON Healthconnector regelt per lokaal de afgevoerde (verontreinigde) binnenlucht in gecentraliseerde ventilatiesystemen. Toepassingsgebied Geschikte oplossing om vraaggestuurde ventilatie

Nadere informatie

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor 5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking 5.1.1 Schema 9 10 M 4 Tractor 8 2 7 7 5 1 5 1 6 3 3 62 1. Cilinders 2. ECU 3. Hoeksensor 4. Kingpensensor 5. Hydrauliek unit 6. Centreerleiding 7. Stuurleidingen

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Mechatronica Lesbrief 5: tafelmodel

Mechatronica Lesbrief 5: tafelmodel Tafelmodel Mechatronica Lesbrief 5: 2 1. Inleiding Het geeft een simulatie van een modern transportsysteem dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het transporten van dozen met verpakte eindproducten

Nadere informatie

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Referentiebenamingen met 1 letter volgens EN 81346-2 Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702

Nadere informatie

Schema s oefenbundel pneumatica

Schema s oefenbundel pneumatica Schema s oefenbundel pneumatica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.com Oefening 1: Persen van werkstukken. SJ : S: Handbediening

Nadere informatie

Regelcomponenten voor VAV-regelaars

Regelcomponenten voor VAV-regelaars .3 X X testregistrierung Regelcomponenten voor VAV-regelaars Serie Voor snelle en eenvoudige installatie regelcomponenten voor VAV-regelaars voor eenvoudige bediening direct op de regelaar Eenvoudige bestelling

Nadere informatie

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan jaar: 1995 nummer: 28 Twee zeer lange draden zijn evenwijdig opgesteld. De stroom door de linkse draad ( zie figuur) is in grootte gelijk aan 30 A en de zin ervan wordt aangegeven door de pijl. We willen

Nadere informatie

1 Inleiding proportionaal-hydrauliek

1 Inleiding proportionaal-hydrauliek 1 Inleiding proportionaal-hydrauliek 1.1 Wat is proportionaal-hydrauliek? In de proportionaal-hydrauliek worden de hydraulische componenten zoals pompen, stuurschuiven, overdrukkleppen, reduceerkleppen,

Nadere informatie

SERVOTRONIC. Servoventiel 3/3 voor debietof drukregeling op pneumatisch circuit P 330 A 12 A v. 10v. 10v. 10v 2 L 0.5 L 0.2 L 0.2 L 0.

SERVOTRONIC. Servoventiel 3/3 voor debietof drukregeling op pneumatisch circuit P 330 A 12 A v. 10v. 10v. 10v 2 L 0.5 L 0.2 L 0.2 L 0. L 0. L L L L 0. L Servoventiel / voor debietof drukregeling op pneumatisch circuit 0v SERVOTRONIC v 0v v v s 0 L A p 0.5 L v A 0v s 0v A p A v e 0. L 0.5 L 0 L 0v v 0 L 0.5 L 0 Waarde ROORTIONELE NEMATIEK

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

Serie 19 - Interventiemodulen

Serie 19 - Interventiemodulen Serie 19 - Interventiemodulen SERIE 19 Auto-Off-On interventiemodule 19.21.0.0.0000 Auto/Off/On interventiemodule, bedoeld voor automatische besturing van pompen, ventilatoren en motorgroepen. Of, in geval

Nadere informatie

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.com Waarom de componenten

Nadere informatie

Dossier Snelheidsregeling

Dossier Snelheidsregeling Dossier Snelheidsregeling Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel www.festo.com Inleiding Het doel van een snelheidsregeling is de snelheid van cilinders en pneumatische motoren regelen

Nadere informatie

Periode: 8 Datum: Festo Meet en Regel Techniek. A.Erwin R. Cornelissen T. Akkermans

Periode: 8 Datum: Festo Meet en Regel Techniek. A.Erwin R. Cornelissen T. Akkermans Project: Klas: Naam: Periode: 8 Datum: 15-03-2005 Festo Meet en Regel Techniek EN3AL P.Burema A.Erwin R. Cornelissen T. Akkermans 1. Inleiding Meet en regelprocessen komen vaak voor in de procesindustrie.

Nadere informatie

Analoog - signaalconverter

Analoog - signaalconverter Technische Alternative RT GmbH A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at ACON 34 Vers. 1.00 NL Analoog - signaalconverter Dit apparaat is voor het aanpassen van een signaal

Nadere informatie

Booreenheid. De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 2. Leer & werkboek.

Booreenheid. De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 2. Leer & werkboek. Booreenheid. Werkplek 2 De Booreenheid & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Leer & werkboek. Bij dit boek hoort een antwoordboekje waarin de antwoorden, op de vragen uit dit boek, geschreven moeten

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

Ridder PositioningUnit RPU

Ridder PositioningUnit RPU Producthandleiding Ridder PositioningUnit RPU 265036NL - V03-2014.06 Ridder Drive Systems Lorentzstraat 36-38 3846 AX Harderwijk Postbus 360 3840 AJ Harderwijk Nederland T +31 (0)341 416 854 F +31 (0)341

Nadere informatie

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Hydraulica toepassingen

Provinciaal Technisch Instituut EEKLO. Automatiseringstechnieken. Hydraulica toepassingen Provinciaal Technisch Instituut EEKLO Automatiseringstechnieken Hydraulica toepassingen Moerman P. 7S TSO CMP/Regeltechniek 2 1. Verband tussen debiet en druk. Aan de hand van de proefopstelling gaan we

Nadere informatie

PNEUMATISCHE AUTOMATISERING

PNEUMATISCHE AUTOMATISERING PNEUMTISCHE UTOMTISERING lgemeen VOORDELEN VN PNEUMTISCHE UTOMTISERING Dezelfde energiebron voor zowel "sturing" als "vermogen" Te gebruiken in explosiegevaarlijke, magnetische en stoffige omgeving Veilig

Nadere informatie

Proportioneel drukregelventiel

Proportioneel drukregelventiel Proportioneel drukregelventiel VP G /... G / Volledig digitale stuurelektronica Variabele drukcontrole, externe drukcontrole op aanvraag Optioneel: seriële interface met VP-Toolprogramma Optionele activatie

Nadere informatie

Dossier Vacuüm. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.com

Dossier Vacuüm. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: +32 2 702 32 39 Info_be@festo.com www.festo.com Dossier Vacuüm Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 0 BE-030 Brussel Tel.: +3 70 3 39 Info_be@festo.com www.festo.com Vacuüm Iets met niets grijpen!...... Klinkt onmogelijk, maar het kan. Er is immers

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Nauw verbonden met de industriële toepassingen. Alle opleidingssets maken gebruik van industriële componenten.

Nauw verbonden met de industriële toepassingen. Alle opleidingssets maken gebruik van industriële componenten. Het modulair trainingssysteem met de vele praktische details. De aluminium profielplaat, gecombineerd met één van de beschikbare werkstations laat toe om een ergonomische werkstand te bekomen voor uw opleiding

Nadere informatie

Dossier Aandrijvingen

Dossier Aandrijvingen Dossier Aandrijvingen Pneumatische aandrijvingen Wanneer men met behulp van elektrische aandrijvingen rechtlijnige beweging wil realiseren, zijn daar dikwijls hoge kosten en veel onderhoud mee gemoeid.

Nadere informatie

Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen

Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen Veilig schakelen van pneumatische aandrijvingen Ventielen en sensorsignalen Failsafe installatie concepten Uitgang testsignalen met ventielen Wat

Nadere informatie

Open vragen Technische Leergang Hydrauliek. Ing. R. van den Brink

Open vragen Technische Leergang Hydrauliek. Ing. R. van den Brink Open vragen Technische Leergang Hydrauliek Ing. R. van den Brink 2013 1 Hoofdstuk 1 1 Wat verstaat men 'technisch' gezien onder 'hydrauliek' 2 Wat wordt er bedoeld met 'elektro-hydraulische regeltechniek'?

Nadere informatie

PNEUMATISCH PROPORTIONEEL VENTIEL SENTRONIC 601

PNEUMATISCH PROPORTIONEEL VENTIEL SENTRONIC 601 PNEMTISCH POPOTIONEEL VENTIEL SENTONIC 0 P 00-NL- lle catalogusbladen zijn beschikbaar op: www.ascojoucomatic.nl P00- POPOTIONELE PNEMTIEK SENTONIC e nieuwe generatie JOCOMTIC producten stelt u in staat

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Gestabiliseerde voedingen

Hoofdstuk 4: Gestabiliseerde voedingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 4: Gestabiliseerde voedingen 1: Inleiding Een spanningsstabilisator (= gestabiliseerde voeding) is een elektronische schakeling welke een

Nadere informatie

Serie 544 MULTIFUNCTIONEEL SCHUIFVENTIEL

Serie 544 MULTIFUNCTIONEEL SCHUIFVENTIEL Serie MULTIFUNCTIONEEL SCHUIFVENTIEL pneumatische en e // ISO 99/0 Grootte poorten / posities ALGEMENE BESCHRIJVING MEDIUM : Lucht/neutraal gas, gefiltreerd, al of niet gesmeerd WERKDRUK : Bruikbaar op

Nadere informatie

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema

Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Dossier Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema Referentiebenamingen met 2 letters volgens EN 81346-2 Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702

Nadere informatie

Poortschakelingen - 1

Poortschakelingen - 1 Poortschakelingen - 1 Meting 30-1 Doel: Het vaststellen van de logische functie van een eenvoudige digitale poort, door de uitgang van deze poort bij iedere mogelijke bitcombinatie op de ingangen te bepalen.

Nadere informatie

Vermogen Elektronica : Stappenmotor

Vermogen Elektronica : Stappenmotor Naam : Sven Martens / Rob Nijs Nr : 07 /09 Datum : 8/12/04 Vermogen Elektronica : Stappenmotor 1 1 De stappenmotor De stator bevat een aantal spoelen en om de rotor te laten draaien moeten deze spoelen

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar.

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. Mkv Magnetisme Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar. In een punt P op een afstand d/2 van de rechtse geleider is

Nadere informatie

Regent Tracker aansluitingen 1.2 NL. Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S

Regent Tracker aansluitingen 1.2 NL. Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S 1 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1. Termen en afkortingen... 3 2. Product Overzicht... 3 2.1. Uiterlijk... 3 2.2. Interface Definities... 4 3. Aan de slag...4 3.1 Electrische

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

LABO 2 : Opgave oscilloscoopmetingen DC

LABO 2 : Opgave oscilloscoopmetingen DC Opgave oscilloscoopmetingen 1 / 13 LABO 2 : Opgave oscilloscoopmetingen DC 1. Doelstellingen Na het uitvoeren van de proeven : ken je de massaproblemen bij de scoop. kan je de grootte van een spanning

Nadere informatie

Alarmsensoren aansluiten. Algemeen

Alarmsensoren aansluiten. Algemeen Algemeen De ALM-regeleenheid (alarmsysteem) kan worden besteld met een fabrieksvoorbereiding voor aansluiting van externe alarmsensoren. De voorbereiding bestaat uit stekker C8112. De stekker is geel en

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

METAALTECHNIEK CSE GL

METAALTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur METAALTECHNIEK CSE GL Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Meettechniek en regelaars

Meettechniek en regelaars Hoofdstuk 9 Meettechniek en regelaars Doelstellingen 1. Begrippen uit meettechniek kunnen toelichten 2. Weten dat signalen moeten behandeld worden 3. Verschillende soorten regelaars kunnen uitleggen 9.1

Nadere informatie

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Examen VMBO-KB 2017 gedurende 120 minuten profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Naam kandidaat Kandidaatnummer Dit onderdeel bestaat uit 7 opdrachten. Voor dit onderdeel zijn

Nadere informatie

Repetitie Elektronica (versie A)

Repetitie Elektronica (versie A) Naam: Klas: Repetitie Elektronica (versie A) Opgave 1 In de schakeling hiernaast stelt de stippellijn een spanningsbron voor. De spanningsbron wordt belast met weerstand R L. In het diagram naast de schakeling

Nadere informatie

Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren. Beschrijving. Afgegeven signaal

Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren. Beschrijving. Afgegeven signaal Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren Beschrijving 0. Sensor. Tandkrans. Signaalaansluiting. Signaalaansluiting 3. Afschermmantelaansluiting Principeschema. Tandkrans (recht weergegeven) Afgegeven

Nadere informatie

Beschrijving 2. Plaatsing componenten. 2-polige stelmotor. A = Luchtstroom. 1. Aansluitingen 2. Huis 3. Permanente magneet 4. Anker 5.

Beschrijving 2. Plaatsing componenten. 2-polige stelmotor. A = Luchtstroom. 1. Aansluitingen 2. Huis 3. Permanente magneet 4. Anker 5. Beschrijving 3 4 5 Plaatsing componenten. ansluitingen. Huis 3. Permanente magneet 4. nker 5. Klep = Luchtstroom -polige stelmotor Universele informatie Sensoren en stelelementen 6 V 8 4 8 6 4 = Uit; =

Nadere informatie

5/2-5/3 poorten / posities

5/2-5/3 poorten / posities Serie MULTIFUNCTIONL SCHUIFVNTIL pneumatische en e ISO 99/0 Grootte // poorten / posities ALGMN BSCHRIJVING MDIUM : Lucht/neutraal gas, gefiltreerd, al of niet gesmeerd WRKDRUK : Bruikbaar op vacuüm 0,90

Nadere informatie

jaar: 1989 nummer: 10

jaar: 1989 nummer: 10 jaar: 1989 nummer: 10 Gegeven een cylindervomtige geleider van 1 m lengte met een diameter van 5 mm. De weerstand van de geleider is R. De draad wordt uitgerekt tot een lengte van 1,2 m terwijl het volume

Nadere informatie

De uitdaging 2003-2004 De oplossing

De uitdaging 2003-2004 De oplossing uitdaging 00-00 oplossing Keuze van de vermogenselementen op de machine -cilinder moet een slaglengte van 500 mm hebben en een massa van 75 kg opheffen. cilinder moet overgedimensioneerd worden omdat hij

Nadere informatie

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3).

Men schakelt nu twee identieke van deze elementen in serie (zie Figuur 3). jaar: 1989 nummer: 09 Men heeft een elektrisch schakelelement waarvan we het symbool weergeven in figuur 1. De (I,U) karakteristiek van dit element is weergegeven in de nevenstaande grafiek van figuur

Nadere informatie

WRC S Soundcard Interface

WRC S Soundcard Interface WRC S Soundcard Interface Intro door Eddy, ON7PO: De PC is ook bij de radioamateurs niet meer weg te denken de digitale modes zoals SSTV RTTY, PSK, QSK, PACKET enz. nemen met rassen schreden hun plaats

Nadere informatie

Inhoud. Druksensoren. Serie Materiaal Aansluiting Druk Temperatuur Functie Bladzijde

Inhoud. Druksensoren. Serie Materiaal Aansluiting Druk Temperatuur Functie Bladzijde Inhoud Druksensoren Serie Materiaal Aansluiting Druk Temperatuur Functie Bladzijde 18 S Allfluid Roestvast staal buitendraad 0-800 bar +85 C 228 33 D Aluminium, Roestvast staal, Polyester folie Flens -1-630

Nadere informatie

Top 10 Tips & Tricks. Luchtverzorging

Top 10 Tips & Tricks. Luchtverzorging Top 10 Tips & Tricks Luchtverzorging Smeer alleen als het nodig is Festo componenten zijn tegenwoordig voorzien van een speciaal vet dat levenslang meegaat. Een olienevelaar in de luchtverzorging is dus

Nadere informatie

EASYPLUS PRE DOMOTICA

EASYPLUS PRE DOMOTICA EASYPLUS PRE DOMOTICA 1 of 11 EASYPLUS PRE DOMOTICA... 1 Algemeen... 3 2. PRE08008 : PRE domotica systeem met 8 uitgangen... 3 3. PRE08016 : PRE domotica systeem met 16 uitgangen... 4 4. PRE08024 : PRE

Nadere informatie

Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19

Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19 Principes voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder 19 4. Principe voor het besturen van een dubbelwerkende cilinder. 4.1. Besturing met een bistabiel hoofdstuurventiel. 4.1.1. Pneumatische besturing.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters In dit korte hoofdstuk is het enkel de bedoeling enkele elektro-akoestische basisprincipes aan bod te

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

Dossier Luchtverzorging

Dossier Luchtverzorging Dossier Luchtverzorging Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel www.festo.com De persluchtverzorging is het kloppende hart van de installatie. Geen lange levensduur zonder een goede persluchtverzorging!

Nadere informatie

Insliklezer EMINSL-XXX

Insliklezer EMINSL-XXX Technische handleiding Insliklezer EMINSL-XXX Insliklezer voor kaarten Aanvullende informatie Artikelnummer : EMINSL-XXX Versie : 3.0.1 mei 2012 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen

Nadere informatie

Reeks EcoAIR DESIGN. ecoair DESIGN: centrifugale ventilator met DC motor CENTRIFUGALE VENTILATOREN MET DC MOTOR NIEUW. Ecowatt EcoAIR DESIGN

Reeks EcoAIR DESIGN. ecoair DESIGN: centrifugale ventilator met DC motor CENTRIFUGALE VENTILATOREN MET DC MOTOR NIEUW. Ecowatt EcoAIR DESIGN NIEUW Toepassingen EcoAIR DESIGN mag continu werken en is conform met de debieten volgens EPB. - WC = via EcoAIR DESIGN 30 m 3 /h - Badkamer en berging = Ecoair Design 54 m³/h - Keuken = 2x Ecoair design

Nadere informatie

SmartValve. Eenvoudige, individueel regelbare, energiezuinige vraagsturing voor bestaande hoogbouw

SmartValve. Eenvoudige, individueel regelbare, energiezuinige vraagsturing voor bestaande hoogbouw Eenvoudige, individueel regelbare, energiezuinige vraagsturing voor bestaande hoogbouw Introductie Een groot aantal galerijflats en appartementencomplexen uit de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw

Nadere informatie

PNEUMATISCHE SCHUIFVENTIELEILANDEN Ø M5 G 1/8 G 1/4 of insteekkoppelingen voor aansluiting op PLC met meeraderige kabel MULTIPOL Generatie C

PNEUMATISCHE SCHUIFVENTIELEILANDEN Ø M5 G 1/8 G 1/4 of insteekkoppelingen voor aansluiting op PLC met meeraderige kabel MULTIPOL Generatie C PNEUMTISHE SHUIFVENTIELEILNDEN Ø M G /8 G / of insteekkoppelingen voor aansluiting op PL met meeraderige kabel MULTIPOL Generatie 0 YTE YTE YTE YTE 0 0 0 P8NLR0 MULTIPOL GENERTIE Pneumatisch schuifventieleiland

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS

W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS NIVEAUMEETSYSTEEM NSPN420 1 W & K LEVEL CONTROL SYSTEMS Wethouder Van Klinkenstraat 5 4306 CT NIEUWERKERK Telefoon : 0111-642039 Telefax : 0111 642039 Email : leovanwallenburg@wklevelcontrolsystems.nl

Nadere informatie

Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker

Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw B 3590 Diepenbeek Belgium http://www.khlim.be/~jgenoe In dit hoofdstuk situeren we eerste in het algemeen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

Handleiding BW-serie BW2 012 AW1 R230AC ELEKTRISCHE KOGELKRANEN

Handleiding BW-serie BW2 012 AW1 R230AC ELEKTRISCHE KOGELKRANEN Handleiding BW-serie Energiezuinige en robuuste elektrische kogelkraan met breed toepassingsgebied. Veel voorkomende toepassingen zijn ventilatie, verwarmingssystemen, zonneboilers, irrigatiesystemen en

Nadere informatie

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems PWM50/3 Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING Touwslagerij 19 4762AT Zevenbergen Nederland www.motion.nl info@motion.nl tel: 00 31 168 325077 fax: 00 31 168 328134 Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:...1

Nadere informatie

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1 Ed 1.3 Handleiding Handleiding FT4SW, ed13 2 FT4SW 1. Werking De FT4SW is een IO module stuurmodule met 4 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard (NewClassic, Elegance of Elite serie).

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste orde systemen

Bijlage 2: Eerste orde systemen Bijlage 2: Eerste orde systemen 1: Een RC-kring 1.1: Het frequentiegedrag Een eerste orde systeem kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit de serieschakeling van een weerstand R en een condensator C. Veronderstel

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Manuel de l utilisateur t.s.v.p. Heating Cooling Fresh Air Clean Air Zehnder Group Belgium

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies

14 Oefeningen. 14.1 Basisinstructies nleiding in de PLC 14 Oefeningen 14.1 Basisinstructies 1. Aan ingang 124.0 sluiten we een NO drukknop (S1) aan, op 124.1 een NC (S2). Maak nu een programma zodanig dat 124.0 hoog is als we drukknop S1

Nadere informatie

[INSTALLATIE HANDLEIDING]

[INSTALLATIE HANDLEIDING] [INSTALLATIE HANDLEIDING] o Aquacombi @ info@aquacombi.nl W www.aquacombi.nl T 088 98 99 100 1 VOORDAT U BEGINT WATERDRUK De voorgeschreven werkingsdruk ligt tussen 1,5 en 6 bar. Bij stromend water, mag

Nadere informatie