We do. things. amazing. We maken graag (opnieuw) kennis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We do. things. amazing. We maken graag (opnieuw) kennis"

Transcriptie

1 We do amazing things We maken graag (opnieuw) kennis

2 De kracht van CSC Leon van Riet, Delta Lloyd: Delta Lloyd is zeer tevreden met het door CSC geleverde software product LiFE en CSC heeft de implementatie uitstekend ondersteund. Ook de samenwerking tussen de medewerkers van Delta Lloyd en CSC is goed verlopen. Complexe bedrijfsvraagstukken vragen om Deze unieke mix van op Nederlandse organisaties Sectorspecifieke kennis innovatieve ICT-oplossingen. Die bieden wij gerichte oplossingen met leading edge technologie CSC-ers begrijpen dankzij hun sectorspecifieke kennis bij CSC al ruim vijftig jaar. En hoe moeilijk op wereldniveau, geeft ons een duidelijke voorsprong de wensen van klanten en vertalen deze met enthousiasme op typische global players en lokale nichespelers. en passie naar concrete oplossingen. In Nederland alleen ook de uitdaging, wij zorgen ervoor Dankzij onze sectorspecifieke kennis zijn wij de al staan 750 professionals in uiteenlopende sectoren voor dat de klus geklaard en verwachtingen aangewezen businesspartner om systemen binnen een u klaar. Hiervan initiëren 300 professionals steeds weer overtroffen worden. organisatie te integreren. En omdat bedrijfsprocessen vernieuwingen in de gezondheidszorg. Onze professionals niet bij de firewall van de eigen ICT-afdeling eindigen, in de financiële sector weten alles van levens vormen ketenintegratie en systeemkoppelingen tussen verzekeringen en pensioenen. Niet voor niets zijn wij CSC onderscheidt zich door een uitgebalanceerde organisaties een belangrijk onderdeel van onze marktleider in software voor levensverzekeringen en combinatie van kwaliteiten: activiteiten. Als service integrator is het optimaal inrichten pensioenen. Ook op het gebied van technologie voor samen met internationale en lokale partners van het verkeershandhaving hebben we de afgelopen jaren een gehele ICT-ecosysteem dagelijkse kost voor ons; of het nu voortrekkersrol gespeeld en voor vooruitgang gezorgd. Onze diepgaande kennis van de bedrijfstakken waarin wij in Nederland actief zijn; Onze innovatieve diensten en producten; Onze lokaal opererende medewerkers die de klant voorop stellen en tot het uiterste gaan; Ons DNA van service integrator en cloud orchestrator. om ICT on-premise, cloud of een hybride situatie gaat.

3 innovatieve ICT-OPLOSSINGEN voor complexe bedrijfsvraagstukken Ronald Looman, Ahold: We were really lucky to find CSC. As early enterprise adopters of the platform we wanted the confidence that CSC s experience gave us. And they certainly delivered for us. Wereldoplossingen voor de Nederlandse markt onderliggende technologieën en applicaties transparant Bij CSC werken we volgens processen die zich hebben Latijns Amerika en Zuid-Afrika goede dienstverlening project managers, product specialisten, architecten, Ons toonaangevend portfolio brengt het beste maakt. Desgewenst moderniseren en beheren we voor bewezen en gebaseerd zijn op wereldwijde standaarden. aan tegen relatief lage kosten. Dit heeft het kostmodel service desk medewerkers en field engineers. Neem uit de wereld bij u in bedrijf. Door onze sector- en u een heel applicatieportfolio (FuturEdge). Bovendien In Nederland maken we niet alleen gebruik van het van ICT-outsourcing radicaal beïnvloed: de datacentra bijvoorbeeld onze omvangrijke Nederlandse Service technologiekennis te combineren, creëren we een end-to- bieden we nieuwe servicemodellen (pay-per-use, wereldwijde productportfolio van CSC, maar ook van zijn niet verplaatst, maar de arbeidskosten voor beheer Desk: Nederlandse klanten worden dag en nacht in end dienstverlening waarmee we onze opdrachtgevers easy provisioning) op basis van onze cloudproducten de kracht van onze globale organisatie om kwalitatief zijn door near- en offshoring met 75% gedaald. Mede hun moedertaal geholpen. vergaand ontzorgen op ICT-gebied. (BizCloud, Dynamic Desktop). Hiernaast zorgen we dat hoogwaardige diensten te verlenen. Om die kwaliteit te hierdoor zijn de prijzen voor infrastructuur en applicatie- al uw systemen met cloudtoepassingen goed beveiligd garanderen, werkt CSC altijd op basis van best practices outsourcing de laatste tien jaar wereldwijd ook verder Maar CSC gaat verder: in de wereld van as-a- Onze sectorspecifieke producten bieden onze zijn (CloudIAM) en helpen wij u samenwerking binnen uw en met gestandaardiseerde processen zoals ISO 9000, gedaald. Service oplossingen spelen wij een voortrekkersrol opdrachtgevers de meerwaarde die zij zoeken voor hun organisatie te verbeteren door een collaboration platform en Daarnaast hebben we ook onze eigen op het gebied van orchestratie en integratie van primaire processen. Zo leveren we voor ziekenhuizen (Google Apps) te implementeren. Catalyst-methodiek ontwikkeld, die nauw aansluit bij De golven van virtualisatie en cloud computing bedrijfsprocessen en applicaties. Terwijl organisaties een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier, hebben we producten voor het beheer van verzekeringen Passie voor klant, innovatie en technologie SEI CMMI, ISO 9001, PMBOK, PRINCE2, ITIL en Lean/ Six Sigma. hebben in de afgelopen vijf jaar gezorgd voor een reductie tot het minimum van lokale aanwezigheid beter invulling kunnen geven aan hun multi-sourcing strategie, helpen wij hen de IT-technology roadmap en leveren we systemen voor grensbewaking waarbij vernieuwende meetmethoden worden gebruikt. Natuurlijk zijn wij trots wanneer we in klantevaluaties lezen dat CSC-ers oprecht geïnteresseerd zijn in het Service integrator en cloud orchestrator van technische experts. Voor het blijvend kunnen garanderen van een goede service op lokaal niveau concreet in te vullen. De kosten verlagen, snel inspelen op wijzigingen vanuit de business en tegelijkertijd Onze cross industry -oplossingen zijn gebaseerd op de helpen van de klant en dat CSC-ers verder kijken dan Waar in de jaren zeventig en tachtig westerse landen dienen tegelijkertijd de medewerkers die in direct technologie-gedreven innoveren zijn hiermee voor modernste technologie en bruikbaar in alle sectoren. We het contract en gaan tot het uiterste. Tegelijkertijd zien de ICT-dienstverlening op het gebied van generiek contact staan met de klant, onverminderd aanwezig te elke organisatie binnen handbereik. adviseren over het modelleren van bedrijfsprocessen we die mentaliteit als een onmisbaar ingrediënt van infrastructuurbeheer, applicatieontwikkeling en -beheer zijn. CSC Nederland heeft daarom de afgelopen jaren en bieden een passend platform (Cordys) dat onze dienstverlening. domineerden, bieden tegenwoordig Oost-Europa, Azië, geïnvesteerd in service managers, business consultants,

4 Excelleren in Nederland Thema s Snelheidsdetectie Gewichtsdetectie Voertuigdetectie Beveiliging & Bewaking Producten Trajectcontroles Flitspalen Grenscontrole Weigh-in-motion Voertuigherkenning Traffic Meebouwen aan de intelligente snelweg Voordelen Onze Nederlandse wegen worden telkens intelligenter door de mogelijkheden die moderne Verkeersveiligheid ICT-technologie biedt, waarbij systemen en gegevens real-time worden gekoppeld. Het CSC Milieu onderdeel Traffic biedt meerdere high-tech -oplossingen aan voor detectie en controle op Doorstroming Informatieverstrekking onze wegen en bij de grenzen. De systemen van CSC richten zich op snelheidscontroles, Eerlijke concurrentie het meten van het gewicht van snel bewegende voertuigen, maar ook op detectie van bijvoorbeeld voertuigtype en land van herkomst. Hiernaast richt CSC zich op het combineren van verschillende detectiemethoden. CSC heeft als grote ICT-leverancier de unieke positie dat met andere verkeersinformatie. CSC installeerde - en in Nederland. Maar ook kan oneerlijke concurrentie het in staat is om verkeerssystemen voor detectie en beheert nog steeds - de allereerste trajectcontrole in en schade aan onze wegeninfrastructuur beperkt handhaving op onze wegen full-service te leveren. Niet Nederland en was tevens de eerste die digitale flitspalen worden dankzij techniek van CSC waarmee alleen bouwen we de geavanceerde ICT-systemen die inzette. Voor onze grenscontroles worden verschillende overbeladen vrachtwagens snel en gericht van het hart vormen van de infrastructuur, maar we beheren systemen en locaties gekoppeld, waardoor een de weg worden gehaald. deze ook en ontwikkelen deze verder. CSC kan zijn geavanceerd surveillancenetwerk is gecreëerd voor diensten ook uit de cloud leveren. de Koninklijke Marechaussee. We leveren complete trajectcontroles waarbij de detectie Met haar oplossingen vervult CSC een belangrijke rol op apparatuur geselecteerd en geïnstalleerd wordt en we het gebied van de verkeersveiligheid, de doorstroming, ontwikkelen het platform om deze systemen te schakelen. de informatieverstrekking tijdens de reis, reduceren van We ontsluiten deze informatie en combineren die de luchtvervuiling en terugdringen van geluidsoverlast

5 Vooruitgang en vernieuwing door sectorspecifieke kennis Jan Roelofsen, Ziekenhuis St Jansdal: Onze verpleegkundigen zijn erg enthousiast over het werken met het Verpleegkundig Dossier in Lorenzo. De registratie, bijvoorbeeld van de vochtbalans, verloopt soepel en Lorenzo geeft een compleet overzicht van de gegevens die de verpleegkundigen nodig hebben. Dat heeft de overstap van papieren naar digitale registratie gemakkelijk gemaakt. Healthcare Breder in zorg en ICT CSC is een toonaangevende speler in de toekomst komt daar nog de groeiende zorgvraag bij en de eis vanuit de politiek om verder te bezuinigen. Voor ongeveer twintig ziekenhuizen in Nederland verzorgt CSC vrijwel de gehele ondersteuning van Lorenzo is een samenwerkingsgericht en kwaliteitsverhogend ZIS/EPD. Iedere discipline profiteert van de Financial Services Toonaangevend in polisbeheer CSC biedt voor de volledige afhandeling van levensverzekeringen het product LiFE (gebruikt door gezondheidszorg met wereldwijd 9000 professionals De zorg zoals we die nu kennen, komt daarmee blijvend de primaire processen met ICT-producten. Daarnaast gestructureerde opzet van Lorenzo: verpleegkundigen, De verzekeringsmarkt zal de komende jaren een meer dan 75 verzekeraars wereldwijd) en voor de die direct betrokken zijn bij deze sector. In Nederland onder druk. Specifiek voor de gezondheidszorg is het de leveren we aan veel ziekenhuizen gespecialiseerde specialisten en paramedici hebben direct toegang tot toenemende mate van consolidatie kennen en een pensioenen VP/MS aan. Recentelijk hebben wij SICS zelf zetten zo n 300 professionals hun expertise missie van CSC om zorgorganisaties naar de voorhoede producten, voor onder andere complexe zorgplanning, complete en actuele patiëntgegevens. verminderde complexiteit van de producten. De nieuwe en GraphTalk AIA aan ons portfolio toegevoegd, in voor de zorg. CSC levert onder andere van de gezondheidszorg te brengen door nieuwe, voor apotheken en laboratoria, alsook portalen om ultragenda ondersteunt de steeds complexere zorg logis- verkoopkanalen via het web zorgen ervoor dat deze waarmee we de hele verzekeringsbranche bestrijken ziekenhuisinformatiesystemen in 20 Nederlandse duurzame zorgmodellen te realiseren die kwalitatief patiënten toegang te geven tot hun afspraakgegevens. tieke processen. Het webgebaseerde pakket onder steunt verzekeringsmarkt meer consumentgericht wordt. Onze en nog consumentgerichter zijn. GraphTalk AIA ziekenhuizen en richt zich daarbij op de toenemende hoogstaande zorg combineren met kostenbesparingen. Ongeveer 20 procent van de huisartsen in Nederland het ketenproces met transmurale boekingen. producten richten zich op het beheren van meerdere biedt een integraal polismanagement aan voor communicatie tussen zorgverleners, de patiënt, de Partnerschap is daarbij het sleutelwoord. Vanuit een maakt gebruik van ons huisartseninformatiesysteem MicroHIS X is het eerstelijnszorg systeem van CSC voor verzekeringsproducten in één totaalpakket, zodat er levensverzekeringen en pensioen maar ook voor overheid en de zorgverzekeraars voor meer dan hecht partnerschap komen we tot oplossingen die meer MicroHIS X. huisartsen en de penitentiaire zorg. Recent geheel voor consument en verzekeraar een integraal overzicht zorgverzekeringen en schadeverzekeringen. SICS is 40 ziekenhuizen en 800 huisartsen. De Healthcare- leveren dan enkel ICT-ondersteuning en die u in staat vernieuwd, voldoet het aan de modernste eisen qua komt. Binnen de tak Financial Services levert CSC een product voor herverzekeraars dat de complexe organisatie van CSC heeft een toppositie in de zorg-it. stellen vernieuwende zorg te realiseren. Zorginfrastructuur user interface en koppelingen met andere systemen. voornamelijk producten voor levensverzekeringen en verdeling van risico s kan berekenen en managen. Met inventieve en gedegen oplossingen op het gebied CSC speelt niet alleen in Nederland, maar ook Collaboration Suite MMS-XDS De digitale opslag en de pensioenen en is daarin marktleider en toonaangevend SICS is voornamelijk bedoeld voor (her)verzekeraars van het primaire zorgproces en integratie uit o.a. de Productaanbod wereldwijd een grote rol bij het tot stand komen van interdisciplinaire uitwisse ling van gegevens is een essen- voor de sector. CSC heeft deze leidende positie die in meerdere landen opereren. Verenigde Staten, Denemarken, Nederland en Engeland, CSC heeft een breed scala aan producten voor de grootschalige zorginfrastructuur, waaronder systemen tieel onderdeel geworden van het medisch proces. Om in kunnen nemen door diepgaande kennis van ondersteunt CSC het zorgproces van vandaag en morgen. gezondheidszorgsector en levert naast applicaties voor voor nationale en regionale communicatienetwerken. de vraag naar centrale ontsluiting te ondersteunen is de verzekeringsmarkt en door het voortdurend ziekenhuizen, huisartsen en apotheken, ook oplossingen Zo heeft CSC in Nederland het Landelijk Schakelpunt Collaboration Suite MMS-XDS ontwikkeld. werken aan vernieuwing. De producten die CSC Partnerschap voor de volledige technische infrastructuur. Al deze gebouwd en beheren we de landelijke Grouper en Patiënt Service Portaal CSC heeft een patiëntenportaal aanbiedt zijn uitermate geschikt voor verzekeraars De situatie in de zorg is complex. Op dit moment al oplossingen installeert, beheert en vernieuwt CSC wereldwijd de dossiers van tientallen miljoenen ontwikkeld waarmee de patiënt zelf zijn afspraken kan die internationaal opereren, passend bij de huidige is het voor zorgorganisaties noodzakelijk om hoge desgewenst binnen publieke of private cloudoplossingen. patiënten. Ook routeren we per jaar miljarden maken en wijzigen. trend naar internationalisering. In Nederland worden kwaliteit te leveren waarbij de kosten nauwgezet Als productleverancier en systeemintegrator in één, is CSC berichten tussen zorginstellingen. Onze kennis van de centrasys/evs en Centrasys/TRS bieden de arts, ver- honderdduizenden polissen door ons beheerd en we zijn in het oog moeten worden gehouden, om goed uniek gepositioneerd om ziekenhuizen, zorginstellingen verschillende zorg domeinen garandeert hierbij dat de pleeg kundige en ziekenhuisapotheker een elektronisch gepositioneerd in het leader kwadrant van Gartner s personeel te behouden en om patiënten als kritische en huisartsen volledig te ontzorgen op ICT-gebied en om implementatie efficiënt verloopt en dat voldaan wordt voorschrijfsysteem en toedieningsregistratiesysteem European Life Insurance Policy Administration Systems. zorgconsumenten tevreden te stellen. In de nabije innovatie op zorg- en technologievlak te verwezenlijken. aan de strengste veiligheidsvoorschriften. dat medicatiefouten helpt voorkomen.

6 Best in Class voor iedereen René van Es, NS: Onze focus ligt op robuustheid van de organisatie. Het enthousiasme van de mensen is hoog en de medewerkers zijn terecht trots op hun organisatie. Ik zou aanbevelen; geloof in de techniek maar vertrouw op de mensen. Wanneer analisten CSC beschouwen als voortrekkers in een ICT-segment (oplossing) en klanten ons roemen om ons vermogen de oplossing succesvol te implementeren, bestempelen we een oplossing als Best in Class. Deze oplossingen zijn van unieke waarde voor elke overheid of bedrijfssector. Hoewel we ons alleen bedienen van leading edge technologie, is dat niet ons uitgangspunt, noch ons doel. We kijken naar bedrijfsdoelen en -strategieën van de klant en stemmen het aanbod daarop af. Cordys BPM implementatie FuturEdge Door de strategische alliantie met Cordys en de business Applicatielandschappen binnen een bedrijf zijn vaak en technologische expertise van CSC, zijn we in staat om te complex geworden om nog goed te overzien en om businessoplossingen aan te bieden ondersteund door het de waarde uit het portfolio te halen. Een complex en Cordys Business Operations Platform. Het Business gedeeltelijk verouderd applicatielandschap vormt tevens Operations Platform stelt organisaties in staat om proces een grote barrière om te innoveren. Voor bedrijven met gerichte, bedrijfsbrede oplossingen te ontwerpen, te een complexe IT-omgeving die ook nog de overgang ontwikkelen, te implementeren en te operationaliseren. naar de cloud willen maken, biedt FuturEdge een Klanten kunnen snel gebruik maken van nieuwe en gedegen en bewezen oplossing. CSC analyseert uw verbeterde bedrijfsprocessen. Cordys brengt de portfolio op basis van uw bedrijfsdoelen en maakt bestaande IT-systemen, zelfs verouderde legacy, naar een plan om het te moderniseren, te beheren en een hoger niveau. Bedrijven zijn hierdoor in staat om te vernieuwen. Vervolgens zorgt CSC ervoor dat uw snel en betaalbaar een transformatieproces door te voeren. applicatie portfolio up-to-date blijft en dat u blijvend De geboden oplossing kan zowel on-premise als ook in kunt innoveren. de cloud beschikbaar worden gesteld.

7 Onderscheidend, krachtig en betrouwbaar Christine Atkins, Ahold: From a technical perspective, this was the easiest migration I ve ever seen. And in terms of acceptance, we ve never had such happy users. Google enterprise implementatie ervaren implementatiepartner die u helpt verandering virtualisatietechnologie en is ontwikkeld met onze IT-infrastructuur op locatie terwijl u geen investeringen Google biedt aantrekkelijke oplossingen, gebaseerd in uw (ICT-)organisatie snel en zonder disruptie door strategische technologiepartners. Deze robuuste en vooraf hoeft te doen. Klaar voor gebruik binnen 10 weken. op de filosofie 100% web en cloud, die innovatie met kostenverlaging combineren. Een goed voorbeeld daarvan is het product Google Apps. Google Apps is een samenwerkingsplatform dat mensen op een te voeren. Dynamic Desktop Met onze Dynamic Desktop bieden we een enterprise beproefde oplossing is bij tienduizenden eindgebruikers van onze enterprise klanten naar tevredenheid in gebruik. BizCloud CloudIAM Door een toenemend gebruik van diverse clouddiensten wordt het beheren van Identity and Access een optimale manier laat samenwerken via mail, chat, virtuele desktop die geheel vanuit onze eigen datacenters BizCloud brengt de voordelen van een public cloud steeds grotere uitdaging. Met CSC s recente propositie video en bijvoorbeeld voor het tegelijk bewerken van geleverd wordt. Performance, backup, onderhoud en (as-a-service) in een private cloud (privacy en security). CloudIAM hebben we voor het eerst een dienst die documenten. CSC kan als deploymentpartner van applicatiemanagement (client applicatie) worden volledig De BizCloud server- en storage infrastructuur staat in een organisaties in staat stelt centraal toegang te beheren tot Google Apps organisaties internationaal begeleiden verzorgd door CSC. Een snelle en veilige oplossing om datacentrum bij de klant of bij een hosting provider naar hun ICT-omgeving, inclusief de cloud. Het is een veilige met de implementatie van dit platform. Als trusted vanuit meerdere werkplekken en met meerdere mobiele zijn keuze (eventueel ook CSC zelf) en wordt niet gedeeld. oplossing voor single sign-on binnen de cloud en de tester is CSC ook onderdeel van de nieuwe applicatie- apparaten altijd uw desktop bij u te hebben. Veilig De gegevens staan veilig achter de firewall van de klant. klant betaalt per gebruiker per maand. Met CloudIAM ontwikkelingen op het gebied van Google App Engine. omdat er geen gegevens meer op mobiele apparaten BizCloud werkt even gemakkelijk als een public cloud: men behoudt men de volledige controle op toegang, zowel App Engine is een ontwikkelplatform dat ons in staat staan en er bij verlies van een apparaat geen verlies van betaalt naar gebruik en kan gemakkelijk op- en afschalen. rol- als persoongebaseerd en met een waterdichte stelt om uw applicaties te bouwen, gebruik makend gegevens optreedt. De Dynamic Desktop is een product De klant heeft binnen enkele minuten zelf een extra server provisioning. Tevens wordt voldaan aan auditeisen van de beschikbaarheid en robuustheid van de Google dat ontwikkeld is voor de wereldwijde markt en snel bijgeschakeld, bijvoorbeeld voor testdoel einden of om rondom toegangscontrole en gegevensbeveiliging. infrastructuur. Uw ideeën worden direct gerealiseerd door CSC lokaal geïmplementeerd kan worden. Onze extra pieken in gebruik tijdens een marketing campagne op U houdt controle op de toegang dankzij CloudIAM. tegen ongekend lage kosten. In CSC heeft Google een Dynamic Desktop maakt gebruik van de allernieuwste te vangen. CSC levert en beheert met BizCloud de gehele

8 Nederlandse Klantenreferenties Wist u dat CSC: 53 jaar ervaring heeft in Outsourcing, Business Solutions & Technology; is opgericht als service integrator die de business behoefte van de klant centraal stelt; een model dat vanaf de jaren negentig gemeengoed werd; is gevestigd in 90 landen, verspreid over 6 continenten; al in 1968 zijn deuren opende in Nederland; wereldwijd medewerkers telt; in India qua grootte het 2e vestigingsland met meer dan medewerkers kent; met het Leading Edge Forum een denk-tank en management consultancy groep van formaat heeft; Voor Koninklijke Ahold heeft CSC de migratie Al ruim vijf jaar is de Nederlandse Spoorwegen klant Voor Delta Lloyd heeft CSC één van haar leven Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vertrouwt op het ziekenhuis begeleid naar Google Apps for Business. Onder van CSC s Enterprise Service Desk voor ICT. Daarnaast administratie systemen geïmplementeerd en gekoppeld informatiesysteem/elektronisch patiëntendossier van CSC. Alle projectmanagement van CSC is dit platform uitgerold virtualiseert CSC de NS applicaties en is dit jaar de aan haar actuariele rekenbox, waarmee Delta Lloyd verpleegafdelingen van Ziekenhuis St Jansdal werken met het naar meer dan gebruikers in Europa en de VS. nieuwe virtuele werkplek in de vorm van CSC s Dynamic verzekeringsproducten via het internet kan aanbieden digitale Verpleegkundig Dossier in het Lorenzo ZIS/EPD. Desktop aan de uitbestede diensten toegevoegd. aan haar klanten en volledig geautomatiseerd in haar Christine Atkins (Senior VP Group IT Ahold) From a technical perspective, this was the easiest administratie kan verwerken. René van Es (Manager Shared Service Center ICT NS) Jan Roelofsen (Projectcoördinator ICT Ziekenhuis St Jansdal) Onze verpleegkundigen zijn erg enthousiast over het werken met het in 2011 een omzet van 16 miljard Amerikaanse dollar realiseerde; op nummer 162 op de Fortune 500 ranglijst staat (versie 2012); 2500 enterprise klanten bedient vanuit ruim 60 delivery centra, waaronder Utrecht en Amsterdam; mission critical applicaties beheert voor overheden en alle commerciële sectoren; migration I ve ever seen. And in terms of acceptance, Onze focus ligt op robuustheid van de organisatie. Het Verpleegkundig Dossier in Lorenzo. De registratie, bijvoorbeeld van de domein experts in dienst heeft die het primaire proces als geen ander we ve never had such happy users. enthousiasme van de mensen is hoog en de medewerkers Delta Lloyd is zeer tevreden met het door CSC vochtbalans, verloopt soepel en Lorenzo geeft een compleet overzicht zijn terecht trots op hun organisatie. Ik zou aanbevelen, geleverde software product LiFE en CSC heeft de van de gegevens die de verpleegkundigen nodig hebben. Dat heeft de kennen; denk bijvoorbeeld aan artsen, astronauten, juristen, logistiek geloof in de techniek maar vertrouw op de mensen. implementatie uitstekend ondersteund. Ook de overstap van papieren naar digitale registratie gemakkelijk gemaakt. We were really lucky to find CSC. As early enterprise Het werkplekconcept Dynamic Desktop is de samenwerking tussen de medewerkers van Delta Lloyd adopters of the platform we wanted the confidence katalysator, maar ook nieuwe ontwikkelingen qua en CSC is goed verlopen. that CSC s experience gave us. And they certainly hosting en concepten als BizCloud zijn voor ons zeer delivered for us. interessant. Ronald Looman (Senior Director Group IT Ahold) Leon van Riet (Algemeen Directeur Delta Lloyd Leven) planners en militairen; meer dan 1 miljoen desktops, 33 Petabyte data, 105 duizend servers, 113 duizend MIPS beheert.

9 CSC is een wereldleider in het leveren van op technologie gebaseerde business oplossingen en diensten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoon: of Orteliuslaan BD Utrecht Postbus RE Utrecht Copyright 2012 CSC. All rights reserved.

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN 1/7 \ ICT zou moeten werken als een nutsvoorziening: als stroom uit een stopcontact of als water uit de kraan. In theorie kan cloud

Nadere informatie

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth TNO-rapport TNO 2014 R11712 Disruptieve effecten van consumentenehealth Earth, Life & Social Sciences Schipholweg 77-89 2316 ZL Leiden Postbus 3005 2301 DA Leiden www.tno.nl T +31 88 866 30 00 Datum 28

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Om uw winstgevendheid te optimaliseren heeft u volledig overzicht nodig over uw organisatie

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

WOW! Het is nogal on-nederlands: trots

WOW! Het is nogal on-nederlands: trots WE MAKE IT HAPPEN! WOW! Het is nogal on-nederlands: trots vertellen over datgene wat je allemaal gepresteerd hebt. We vinden het al gauw borstklopperig, arrogant en zelfgenoegzaam. Dat is ook de gebruikelijke

Nadere informatie

Waarom Informatica? Waarom nu?

Waarom Informatica? Waarom nu? Waarom Informatica? Waarom nu? de gevaren in de markt omzeilen Onder de huidige economische omstandigheden moeten slimme bedrijven technologie optimaal benutten om de concurrentie voor te blijven en de

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Microsoft Lync Klantreferentie Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Overzicht Land: Nederland Branche: Productie, dienstverlening, retail, overheid Voordelen

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD?

WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD? WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD? VIJF REDENEN WAAROM BEVEILIGING VIA DE CLOUD BETER IS IN HET BESCHERMEN EN ONDERSTEUNEN VAN UW BEDRIJF 2012 Zscaler. All Rights Reserved. Page 1 Overzicht Het in evenwicht

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving?

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving? Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats

Nadere informatie