De kerstboom van art. 359a Sv: hoe moet de verdediging in strafzaken omgaan met het inkleden van vormverweren?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kerstboom van art. 359a Sv: hoe moet de verdediging in strafzaken omgaan met het inkleden van vormverweren?"

Transcriptie

1 De kerstboom van art. 359a Sv: hoe moet de verdediging in strafzaken omgaan met het inkleden van vormverweren? (gedeelte uit toespraak van Tom Schalken voor de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, NVSA, op 19 december 2013) In de jaren zeventig werden door Justitie subsidies beschikbaar gesteld aan advocaten om zich in het strafrecht te specialiseren, en nu nadat die specialisatie zich stevig heeft genesteld in de advocatuur dreigt de opgebouwde expertise in de loop der jaren te worden wegbezuinigd door zulke drastische maatregelen dat de rechtsbijstand met name in de eerste en uiterst belangrijke fase van het strafrechtelijk onderzoek onder zware druk komt te staan, en dan nog wel in een land waar we moeten erkennen dat vorig jaar maar liefst 5000 mensen ten onrechte werden opgesloten. Bezuinigen gaat van au, maar bezuinigen gaat soms ook vanzelf. Het blijkt dat er vanuit de politiebureaus momenteel steeds minder meldingen (verzoeken om rechtsbijstand) binnenkomen. Wat gebeurt daar op die politiebureau s? Steeds snellere procedures, maar ook buiten een advocaat om? En als dan een advocaat moet opdraven, moet hij met steeds minder honorarium genoegen nemen (tot beneden de kostprijs, werd er gezegd). Wellicht dat uw ingetogen rouwstoet in toga als protest tegen de bezuinigingen op korte termijn iets oplevert, maar ik zou er niet gerust op zijn. Het in Den Haag op Justitie zetelende duo moet nog steeds Salduz via wetgeving in de Nederlandse rechtsorde 1

2 implementeren; het voorontwerp uit 2011 over rechtsbijstand bij het politieverhoor is in de fase van de raadpleging blijven steken. Thans ontkomt het kabinet er niet aan om, ondanks alle bezuinigingsplannen, uitvoering te geven aan Richtlijn nr. 48 van de Europese Unie die onlangs door het Europees parlement is aanvaard en ik heb het uitgerekend op 26 november j.l. in werking is getreden en daarmee ook nu al in Nederland bindende kracht heeft. Die richtlijn schrijft niet alleen verplichte consultatie van een advocaat voor voorafgaande aan het politieverhoor, maar geeft de advocaat ook uitdrukkelijk het recht tijdens het verhoor aanwezig te zijn waarbij hij zich bepaald niet tot een passieve houding hoeft te beperken (zoals Teeven graag wil). Niet zonder reden heeft uw oud- collega Taru Spronken, thans advocaat- generaal bij de Hoge Raad, in haar conclusie op eveneens 26 november j.l. bepleit dat de Hoge Raad nu maar eens, aangemoedigd door de Straatsburgse rechtspraak, moet terugkomen van zijn eerder ingenomen standpunt dat de raadsman géén toegang heeft tot het politieverhoor. Want dat is nog wel het meest opvallende: hoe Nederland ondanks alle druk vanuit Europa op het terrein van wetgeving en rechtspraak blijft tegensputteren om datgene wat onvermijdelijk is ook in de Nederlandse strafrechtspleging ruiterlijk in te voeren. Daarbij speelt de Hoge Raad ik zeg het maar niet al te hard een weinig stimulerende rol. Aan de ene kant stelt onze cassatierechter steeds zwaardere eisen aan de specialisatie van strafrechtadvocaten en dus ook aan de kwaliteit van door hen opgeworpen 2

3 verweren, terwijl hij hen aan de andere kant bindt aan zulke zware, soms zelfs onredelijke eisen dat het effectief voeren van een verweer bijna en soms echt onmogelijk wordt gemaakt. Ik denk bij dit laatste dan met name aan de trits voorwaarden die de Hoge Raad aan een verweer stelt in verband met het sanctioneren van vormverzuimen. De vraag wordt steeds pregnanter hoe de verdediging in strafzaken kan of moet omgaan met de toepassing van art. 359a Sv. In de rechtspraak van de Hoge Raad wordt een redeneerschema zichtbaar waaraan zowel de verdediging als de rechter bij de concrete uitwerking van 359a dient te voldoen. Dit schema ziet eruit passend in dit jaargetijde - als een kerstboom: het begint in enkele uitspraken met het introduceren van nadere criteria (later samengevat in het eerste standaardarrest uit 2004, het Afvoerpijp- arrest) en waaiert daarna in den brede uit met allerlei ingewikkelde en steeds zwaardere met name aan de verdediging te stellen eisen, zoals gebeurd is in het recente tweede standaardarrest, het Examen- arrest uit 2013). Wat in de lijn van deze jurisprudentie het meest opvalt is dat alle nadere voorwaarden, die bij de toepassing van 359a in acht dienen te worden genomen, de onmiskenbare strekking hebben, niet om het toepassingsbereik van dat artikel te nuanceren, maar om het geheel buiten de wetgever om in te perken. Ik doe zomaar een greep uit alle geformuleerde condities: de aangebrachte beperkingen hebben betrekking op het te strikt begrenzen van het 3

4 voorbereidend onderzoek, de onbegrijpelijke hantering van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, de soepele herstelbaarheid van een vormverzuim, de verdoezeling via de Schutznorm, het buiten de rechterlijke beoordeling houden van bepaalde opsporingsmethoden (art. 8 EVRM), het te makkelijk doorbreken van de causale keten als het om verboden vruchten gaat (zodat het aangetaste bewijs wel gebruikt kan worden), het via de fictieve causaliteit repareren van een onbevoegdheid, het dicteren van de uitzonderlijkheid van bepaalde rechtsgevolgen en zo meer. De Hoge Raad maakt het helemaal bont met het Examen- arrest: daarin wordt het sanctioneren van vormverzuimen gekoppeld aan het doel van de sanctie. Dat is laat ik dat vooropstellen een op zichzelf nobele intentie van de Hoge Raad; in het strafproces moet duidelijk zijn waarom een fout bij de opsporing niet wordt geaccepteerd en hoe die kan worden vermeden. Maar vervolgens wordt het aannemelijk maken van die doelrationaliteit op het bord gelegd van niet alleen de rechter, maar in eerste instantie op dat van de verdediging. Zij krijgt de opdracht want anders hoeft de rechter niet te reageren - om onder meer te stellen en te onderbouwen dat en waarom het verzuim een zodanig ernstige schending van verdachte s rechten oplevert dat het nodig is om via de sanctie en dan gaat het vooral om het uitsluiten van het bewijs te bereiken dat politie en openbaar ministerie zich in de toekomst van dergelijke onregelmatigheden zullen onthouden. Als de verdediging niet aannemelijk kan maken dat door 4

5 middel van die preventieve sanctie een krachtige stimulans naar de opsporingspraktijk uitgaat, is het einde oefening. De verdediging is helemaal de klos als zij moet aantonen dat het verzuim een structureel karakter draagt. Ook dan is bewijsuitsluiting als sanctie preventief bedoeld, want zij kan alleen worden ingezet als daarvan een normerende werking op de politiepraktijk uitgaat. Wanneer de verdediging als ware zij bezig met een rechtssociologische operatie dat effect niet kan aantonen, wordt haar verweer zonder pardon gepasseerd. Dit laatste kan alleen worden voorkomen als zij op basis van objectieve gegevens kan aantonen dat een verkeerde praktijk structureel van aard is. In dat geval is het openbaar ministerie aan zet en zal het duidelijk moeten maken dat het zich voldoende inspanningen heeft getroost om aan die praktijk een einde te maken. Maar zelfs dan, als dat zou lukken, is de verdediging er nog niet. Wanneer bewijsuitsluiting als een gerechtvaardigde sanctie in aanmerking zou komen, dient zij zich vervolgens af te vragen (en in een verweer neer te leggen) of de sanctie van bewijsuitsluiting opweegt tegen de te verwachten negatieve effecten daarvan: het nadeel voor de waarheidsvinding, met name als het om ernstige strafbare feiten gaat, de impact die het heeft op de samenleving en op de slachtoffers of hun nabestaanden. Natuurlijk zijn dat respectabele belangen die bij de sanctionering afgewogen moeten worden. Maar is het de taak van de verdediging om dit type afweging 5

6 te maken en daarvoor als ware het wetenschappelijke arbeid de nodige feitelijke ondersteuning aan te dragen? Waar haalt de advocatuur de daarvoor benodigde kennis vandaan? Overstijgt die afweging niet de individuele casuïstiek van de in behandeling zijnde strafzaak? Als de Hoge Raad zulke zware eisen aan de verdediging in strafzaken stelt, zou je verwachten dat hij de advocatuur ook faciliteert bij het toezicht op de naleving van vormvoorschriften. Het tegendeel is echter het geval. Hoe moet de verdediging toezicht uitoefenen als de Hoge Raad bij voorbeeld het niet verbaliseren van bepaalde opsporingsactiviteiten en dus het niet controleerbaar maken daarvan - niet afstraft? En hoe wil de Hoge Raad toezicht op de politiepraktijk bevorderen als onrechtmatigheden met de mantel der liefde worden bedekt? Een onrechtmatige uitoefening van een politiebevoegdheid kan makkelijk en met terugwerkende kracht worden geredresseerd met het argument dat het niet betrapt worden op een strafbaar feit niet geldt als een rechtens te respecteren belang (zoals blijkt uit het Betrappings- arrest uit 2012). Daarmee is ook het Hollende kleurling- arrest exit: aan de hand van onrechtmatig aangetroffen bewijs mag achteraf gezien, op grond van een non- belang, worden aangenomen dat de primaire toepassing van de politiebevoegdheid toch juist was. Hoezo preventieve controle? Hoezo normatieve sturing van de politiepraktijk? 6

7 Art. 359a Sv is door de wetgever nooit bedoeld geweest om de politiepraktijk in bedwang te houden. Policing the police kan dus ook niet als een opdracht aan de verdediging in strafzaken worden opgelegd. Maar waarom worden aan haar dan wel zulke zware en excentrieke eisen gesteld, waarmee dat doel in elk geval niet wordt bereikt? Normatieve sturing van een opsporingspraktijk vindt niet vanuit de rechtszaal plaats. Daarvoor zijn andere en externe controlemechanismen noodzakelijk. Goede bedoelingen hebben vaak de neiging in hun eigen staart te bijten. (...) ******************** 7

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken

Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken Naar een nieuw vooronderzoek in strafzaken Mr. P.A.M. Verrest 1 Inleiding De afgelopen acht jaren heeft de wetgever gewerkt aan een herziening van het Wetboek van Strafvordering. Met een aantal wetsvoorstellen

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk

Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk Mr. S.L.J. Janssen is advocaat te Amsterdam. Anonieme getuigen: ervaringen uit de praktijk Het Wetboek van Strafvordering (Sv) biedt sinds jaar en dag mogelijkheden om de identiteit van getuigen voor verdachten

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 «tot wijziging van

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET 2014 mr. Hilke Grootelaar, mr. Laurens Venderbos, Simone Vromen LL.B. onder leiding van mr. dr. Herman van Harten TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET Een verkennend onderzoek naar relevante Nederlandse

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN

ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN Mr. S.L.J. Janssen Op 24 juni jl. casseerde de Hoge Raad (HR) voor een tweede maal in een zogenaamde HIV-zaak 1. In deze zaken gaat

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

de toekomst van de nationale rechtsstaat bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid

de toekomst van de nationale rechtsstaat bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 63 de toekomst van de nationale rechtsstaat bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN?

KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN? KAN EEN TOEZICHTHOUDER U VERPLICHTEN EEN VERHOOR TE ONDERGAAN? D.R. Doorenbos 1 1. Inleiding Een van de pijlers voor het uitoefenen van toezicht is de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen en een onderzoek

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Fraude en de grenzen van zorgvuldig

Fraude en de grenzen van zorgvuldig ontslag Fraude en de grenzen van zorgvuldig onderzoek Mr. F.H.A. ter Huurne en mr. M.J. Keuss Een werkgever die vermoedt dat een werknemer zich schuldig maakt aan fraude, zal dit willen onderzoeken. In

Nadere informatie