Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?"

Transcriptie

1 Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans opgesteld door een advocaat en is een officiële, schriftelijke oproep van de eiser aan de wederpartij (gedaagde) om te verschijnen voor een gerecht (bijvoorbeeld de rechtbank, kantonrechter, gerechtshof). De dagvaarding is een processtuk in een civiele procedure. Een civiele procedure is een procedure tussen twee burgers of organisaties onderling en niet tegen bijvoorbeeld de overheid. Inhoud dagvaarding In de dagvaarding worden in de eerste plaats de feiten en omstandigheden uiteengezet. Deze feiten en omstandigheden moeten de juridische grondslag (de reden van de vordering) dragen. Indien er bijvoorbeeld vanwege een wanprestatie schadevergoeding wordt gevorderd, zal uit de feiten moeten blijken dat er sprake is van een wanprestatie en dat er schade is geleden. De feiten en omstandigheden en de juridische grondslag in de dagvaarding worden het fundamentum petendi genoemd. Aan het einde wordt de eis geformuleerd. Hierin geeft de eiser aan wat hij wil dat de rechter oordeelt. Dit deel van de dagvaarding wordt het petitum genoemd. Andere punten waar de dagvaarding aan moet voldoen, staan opgesomd in de wet. Hierbij kan gedacht worden aan: - de datum van betekening door de deurwaarder; - de naam, en de woonplaats van eiser; - naam (inclusief voornamen, adres en woonplaats van gedaagde; - de naam en het kantoor van de gemachtigde of de advocaat van eiser; - aanwijzing van de rechter; - de datum waartegen wordt gedagvaard (roldatum). Hiervoor zijn vaste zittingsdagen te vinden in het zittingsrooster van de rechtbank; - hoe de gedaagde in het geding moet verschijnen (met of zonder advocaat).

2 Plichten van eiser voor de dagvaarding Naast de voormelde vereisten legt de wet een aantal verplichtingen op waaraan de dagvaarding nog meer moet voldoen. Stelplicht De eiser moet voldoende standpunten innemen en deze onderbouwen. Als eiser bijvoorbeeld betaling van een factuur vordert, moet hij stellen dat er een overeenkomst is en dat de betaling verschuldigd is, maar de factuur onbetaald is gebleven. Substantiëringsplicht De substantiëringsplicht houdt in dat de eiser verplicht is om alle bekende verweren/protesten die de gedaagde kenbaar heeft gemaakt tegen de eis van eiser, te vermelden. De gedachte achter deze plicht is dat de procedures daardoor een snellere doorlooptijd krijgen. De verweren van de gedaagde moeten in de dagvaarding weerlegd worden. Indien de eiser hier niet aan voldoet, dan zal de rechter conclusies trekken op basis van bestaande gegevens. Indien het niet voldoen aan de substantiëringsplicht geen nadelige gevolgen heeft opgeleverd, zal er geen sanctie worden opgelegd. Wanneer dit wel het geval is, kan in uiterste gevallen niet-ontvankelijkheid volgen, het niet-vatbaar verklaren van de gedaagde voor berechting. Bewijsaandraagplicht De eiser dient in de dagvaarding aan te geven over welke bewijsmiddelen en getuigen hij beschikt om de door hem gestelde feiten te bewijzen. Dit betekent dat wanneer eiser bijvoorbeeld stelt dat er sprake is van een getekende overeenkomst en hij heeft deze getekende overeenkomst in zijn bezit, hij deze dient te noemen en bij te voegen. Indien dit niet gebeurt, kan de rechter de eiser bevelen om deze gegevens alsnog te verstrekken of de vordering zelfs afwijzen wegens gebrek aan bewijs. Bewijsaanbod De eiser dient tevens in de dagvaarding een bewijsaanbod te doen. Wat wil hij bewijzen en hoe wil hij dat doen? Indien de eiser dit niet doet, dan loopt hij het risico dat, wanneer de

3 gedaagde bepaalde feiten of stellingen van de eiser betwist, de rechter geen bewijsopdracht zal verstrekken aan de eiser. Deze wordt dan niet in de gelegenheid gesteld bepaalde door hem gestelde feiten te bewijzen. Hierdoor kunnen bepaalde feiten en stellingen welke de eiser nodig heeft om zijn vordering toegewezen te krijgen, als niet voldoende vaststaand worden aangemerkt en krijgt de eiser niet de kans om hier verandering in te brengen. Betekening Indien de dagvaarding gereed is, dient deze te worden betekend/afgeleverd aan de gedaagde. De advocaat van de eiser zal de dagvaarding naar de deurwaarder sturen met het verzoek om deze tijdig te betekenen. Tijdig wil zeggen tenminste één week voor de datum waarop de procedure aanvangt. Betekening kan op de volgende manieren geschieden: - in persoon aan de gedaagde. De deurwaarder zal dan naar het adres van de gedaagde gaan. Wanneer deze aanwezig is en de dagvaarding in ontvangst neemt, is er sprake van betekening in persoon; - indien de gedaagde niet op het adres aanwezig is, maar hij daar wel officieel woont of gevestigd is, dan kan de deurwaarder de dagvaarding ook aan een huisgenoot (gezinslid) of medewerker van het te dagvaarden bedrijf overhandigen. Is er geen huisgenoot aanwezig maar wel iemand anders, dan kan de deurwaarder de dagvaarding ook aan deze persoon geven, mits daarbij aannemelijk is dat de dagvaarding bij de gedaagde terechtkomt; - indien er niemand aanwezig is, dan kan de deurwaarder de dagvaarding in een gesloten envelop achterlaten in de brievenbus; - indien de gedaagde niet in Nederland woont, dan dient bekeken te worden of de gedaagde binnen of buiten de Europese Unie woont. Is dit binnen de Europese Unie, dan dient de deurwaarder de dagvaarding naar de buitenlandse deurwaarder te sturen voor betekening. Heeft de gedaagde geen woonplaats binnen de Europese Unie, dan geschiedt betekening openbaar door middel van betekening aan de Officier van Justitie met doorzending aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor deze betekening gelden afwijkende termijnen. Dit is ook het geval als de gedaagde geen

4 bekende woon- of verblijfplaats heeft. De termijn tussen dagvaarden en start van de procedure is dan minimaal 3 maanden.

5 Aanbrengen dagvaarding Wanneer de dagvaarding is betekend, moet deze nog worden aangebracht/ingediend. Dit gebeurt door de betekende dagvaarding aan de betreffende instantie (rechtbank of gerechtshof) te sturen, met het verzoek deze in te schrijven op de rol. De procedure zal dan op de rol worden geplaatst voor de datum waartegen is gedagvaard. De zittingsdatum die in de dagvaarding staat vermeld is geen gewone zitting, maar een rolzitting. Een rolzitting is een administratieve handeling. De rechter kijkt alleen of de dagvaarding aan de eisen voldoet en of de gedaagde is verschenen en bepaalt wanneer de gedaagde op de dagvaarding kan reageren. Griffierecht Let er ook op dat wanneer de dagvaarding wordt aangebracht, er griffierecht verschuldigd is. Het griffierecht moet worden betaald vanaf de dag van de terechtzitting (rolzitting) die in de dagvaarding is genoemd. Ook de gedaagde is griffierecht verschuldigd indien hij in het geding verschijnt. Bij kantonzaken dient alleen de eiser griffierecht te betalen. De griffier stuurt voor het griffierecht een rekening. Als het griffierecht niet op tijd (binnen vier weken) wordt betaald, wordt op de zaak niet inhoudelijk beslist (indien de gedaagde niet op tijd betaalt, wordt met zijn verweer geen rekening gehouden). U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Heeft u een advocaat ingeschakeld, dan verloopt de betaling van het griffierecht via het kantoor van de advocaat. Absolute Advocaten voor uw dagvaarding Absolute Advocaten kan voor u uiteraard een dagvaarding opstellen of reageren op een dagvaarding in de vorm van een memorie van antwoord of schriftelijk om een minnelijke regeling/beëindigingsregeling na te streven. Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via telefoonnummer

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen SCHADEVERGOEDING BIJ WINKELCRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen 1 2 Schade door winkelcriminaliteit Bijna

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Raamovereenkomst Opdrachtgever - Opdrachtnemer Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Datum en geldigheid offerte Deze offerte is uitgebracht op

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege?

Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege? Toegankelijkheid van de rechtspraak of recht als privilege? De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter versus de kostendekkende griffierechten Michelle Vrolijk Haarlem, juni 2011 Toegankelijkheid

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Het niet naleven van de waarheids- en substantiëringsplicht

Het niet naleven van de waarheids- en substantiëringsplicht Het niet naleven van de waarheids- en substantiëringsplicht Een verstrekkend(e) gevolg(trekking)? Onderzoeksrapport Auteur: J.M. Groenen Afstudeerorganisatie: BANNING N.V. Plaats en datum: s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Condities voor gebruik binnen de Europese Unie MPC-Condities derde landen voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Arbitragereglement 2013 Gemzu, gevestigd te Den Haag (Nederland). Gedeponeerd d.d.

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 15 februari 1904, houdende bepalingen betreffende onteigening ten algemene nutte (G.B. 1904 no. 37), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1911 no. 19, G.B. 1924 no. 47,

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht Praktisch Burgerlijk Procesrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht Praktisch Bestuursrecht Praktisch Bijzondere

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie