Fiery-systeemsoftware installeren of bijwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiery-systeemsoftware installeren of bijwerken"

Transcriptie

1 Fiery-systeemsoftware installeren of bijwerken In dit document wordt uitgelegd hoe u systeemsoftware op de Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 kunt installeren of bijwerken. OPMERKING: De term Fiery verwijst in dit document naar de Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250. Met de term kopieermachine wordt altijd de DocuColor 240/250 bedoeld. Fiery System Installer bevindt zich op de cd-roms met systeemsoftware en biedt twee methoden om systeemsoftware te installeren: Rechtstreekse installatie: hiermee kunt u systeemsoftware rechtstreeks opnieuw installeren via een gekruiste ethernetkabel die is aangesloten tussen de Fiery en een Windows-computer. Deze methode is alleen bedoeld voor bevoegde onderhoudstechnici. Netwerkinstallatie: hiermee kunt u systeemsoftware op de Fiery bijwerken via een externe netwerkverbinding. Rechtstreekse installatie (alleen voor onderhoudstechnici) OPMERKING: Met de rechtstreekse installatiemethode kunnen onderhoudstechnici systeemsoftware opnieuw op de Fiery installeren voor onderhoud of het oplossen van problemen. Als u geen bevoegde onderhoudstechnicus bent, moet u rechtstreekse installatie niet gebruiken. Gebruik in plaats hiervan netwerkinstallatie (zie pagina 3). DE SYSTEEMSOFTWARE OPNIEUW INSTALLEREN VIA RECHTSTREEKSE INSTALLATIE 1. Zorg dat u een pc met Windows XP/2000 hebt die voldoet aan de systeemvereisten. Raadpleeg Installing system software over the network port (Systeemsoftware installeren via de netwerkpoort) in de Installatie- en onderhoudshandleiding van de Fiery voor informatie over systeemvereisten. 2. Voer de onderstaande stappen uit (neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie): Sluit alle softwaretoepassingen die mogelijk actief zijn op de pc. Stop alle FTP-services (File Transfer Protocol) en TFTP-services (Trivial File Transfer Protocol) die mogelijk worden uitgevoerd op de pc. Schakel alle virusscanprogramma s uit die mogelijk actief zijn op de pc. Verwijder alle netwerkkabels tussen de pc en het netwerk van de klant. Schakel alle draadloze netwerkverbindingen op de pc uit. Copyright 2007 Electronics for Imaging, Inc. Bestelnummer: november 2007

2 3. Voer stap 1 tot en met stap 5 uit van de procedure To install system software over the network port (Systeemsoftware installeren via de netwerkpoort) in de Installatie- en onderhoudshandleiding. 4. Start de pc en plaats cd-rom 1 met systeemsoftware in het mediastation van de pc. Wacht totdat het scherm van Fiery System Installer wordt weergegeven. OPMERKING: Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, opent u de map op de cd-rom en dubbelklikt u op Installer.vbs. Als een ander venster wordt geopend voor het scherm van Fiery System Installer, sluit u dat venster. 5. Klik op Direct Installation (Rechtstreekse installatie). 6. Ga verder met de resterende stappen van To install system software over the network port (Systeemsoftware installeren via de netwerkpoort) in de Installatie- en onderhoudshandleiding, te beginnen bij stap 7. Wanneer het installatieprogramma dit aangeeft, plaatst u cd-rom 2 met systeemsoftware en vervolgens cd-rom 3. 2

3 Netwerkinstallatie Via netwerkinstallatie kunt u de Fiery bijwerken naar de nieuwste versie van systeemsoftware. OPMERKING: Gebruik netwerkinstallatie niet als u dezelfde versie van Fierysysteemsoftware opnieuw moet installeren voor onderhoud of het oplossen van problemen. Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus en vraag deze de systeemsoftware opnieuw te installeren via rechtstreekse installatie. Voordat u systeemsoftware gaat bijwerken Houd rekening met het volgende wanneer u systeemsoftware gaat bijwerken: Externe gebruikers: voordat u begint met bijwerken, moeten alle gebruikers worden geïnformeerd dat een installatie op afstand wordt uitgevoerd. Waarschuw gebruikers dat tijdens de installatie geen interactie mag plaatsvinden met de Fiery( s) of kopieermachine(s) en dat zij deze niet mogen uitschakelen. Als tijdens de installatie gebruikersinteractie met een Fiery of kopieermachine plaatsvindt, zal de update op deze Fiery mislukken. Lettertypen: als u systeemsoftware bijwerkt, worden alle lettertypen die op de Fiery zijn geïnstalleerd, verwijderd. Alleen residente lettertypen worden tijdens de installatie van systeemsoftware teruggezet. Met Command WorkStation kunt u aanvullende lettertypen opnieuw installeren. Als u wilt nagaan welke aanvullende lettertypen op de Fiery zijn geïnstalleerd, drukt u de lettertypenlijst af voordat u de systeemsoftware gaat bijwerken en een tweede maal nadat het bijwerken is voltooid. Lettertypen die na het bijwerken niet op de lijst staan, moeten opnieuw worden geïnstalleerd. Raadpleeg Hulpprogramma s op de cd-rom met gebruikersdocumentatie voor informatie over het afdrukken van de lettertypenlijst. Aangepaste simulatie- en uitvoerprofielen: aangepaste simulatie- en uitvoerprofielen die op de Fiery zijn opgeslagen, worden verwijderd als u systeemsoftware bijwerkt. Zorg dat u reservekopieën opslaat van aangepaste profielen voordat u begint met bijwerken. Taal: schermen voor het installeren van systeemsoftware worden altijd weergegeven in het Engels, ook als de Fiery is geconfigureerd voor een andere taal. Compatibiliteit: op alle computers die naar de Fiery afdrukken, moet de nieuwste gebruikerssoftware zijn geïnstalleerd. Het gebruik van incompatibele versies van systeem- en gebruikerssoftware kan leiden tot problemen met het systeem. Configuratie: zorg dat u een configuratiepagina afdrukt voordat u begint met bijwerken (raadpleeg de Help van Command WorkStation voor instructies). Van alle instellingsconfiguraties (inclusief DNS-naam en IP-adres) voor de Fiery worden de standaardwaarden hersteld wanneer u systeemsoftware bijwerkt. 3

4 Systeemvereisten U hebt het volgende nodig om systeemsoftware bij te werken via netwerkinstallatie: Cd-roms met systeemsoftware (3) OPMERKING: Zorg dat u de drie cd-roms met systeemsoftware gebruikt die deel uitmaken van dit pakket. Gebruik geen andere cd-roms die bij de Fiery horen. Een computer met Windows Vista/XP/2000 met: Pentium III 1,0 GHz of sneller cd-rom- of dvd-station, intern of extern 4 GB vrije ruimte op de vaste schijf 512 MB RAM Systeemsoftware bijwerken via netwerkinstallatie Voer de onderstaande stappen uit om systeemsoftware op een of meer Fiery s op afstand via het netwerk bij te werken. DE SYSTEEMSOFTWARE BIJWERKEN VIA NETWERKINSTALLATIE 1. Controleer of de kopieermachine en de Fiery beide zijn ingeschakeld en of alle externe kabels juist zijn aangesloten op de Fiery. 2. Sluit de Windows-pc aan op hetzelfde netwerk als de Fiery en schakel de pc in. 3. Stop alle FTP-services (File Transfer Protocol) die mogelijk worden uitgevoerd op de pc. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over het stoppen van deze services. 4. Gebruik zo nodig Command WorkStation om niet-residente lettertypen op de Fiery naar een locatie op de pc te archiveren. 5. Archiveer aangepaste kleurprofielen naar een locatie op de pc. Raadpleeg Afdrukken in kleur op de cd-rom met gebruikersdocumentatie voor meer informatie. 4

5 6. Start de pc en plaats cd-rom 1 met systeemsoftware in het mediastation van de pc. Wacht totdat het scherm van Fiery System Installer wordt weergegeven. OPMERKING: Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, opent u de map op de cd-rom en dubbelklikt u op Installer.vbs. Als een ander venster wordt geopend voor het scherm van Fiery System Installer, sluit u dat venster. 7. Klik op Network Installation (Netwerkinstallatie). 8. Controleer of het versienummer van het systeem op het welkomstscherm overeenkomt met de nieuwste versie van de Fiery-systeemsoftware. Klik vervolgens op Next (Volgende). Controleer de versie van de systeemsoftware. OPMERKING: Als eerdere systeemsoftware-updates zijn mislukt, wordt een lijst met de betreffende Fiery( s) weergegeven. Als u de mislukte updates opnieuw wilt proberen, klikt u op Retry (Opnieuw proberen) en gaat u verder met stap 10. Anders klikt u op Retry Later (Later opnieuw proberen) en gaat u verder met stap 9. 5

6 9. Geef in het scherm Select Fierys (Fiery s selecteren) de Fiery op die u wilt bijwerken. Als u een Fiery handmatig wilt opgeven, voert u de DNS-naam of het IP-adres van de Fiery in en klikt u op Add (Toevoegen). Als u Fiery s wilt zoeken op het lokale subnet, klikt u op Search (Zoeken). Het kan enige tijd duren om het lokale subnet te controleren op alle Fiery s die naar de nieuwste versie van systeemsoftware kunnen worden bijgewerkt. Als u Fiery s wilt zoeken buiten het lokale subnet, klikt u op Advanced (Geavanceerd). Voer een bereik van IP-adressen of een subnetmasker in om te zoeken. Selecteer de gewenste Fiery in de lijst met beschikbare servers en klik op Add (Toevoegen). 6

7 10. Controleer in het dialoogvenster Login (Aanmelden) of admin wordt weergegeven in het veld User Name (Gebruikersnaam), voer het beheerderswachtwoord voor de Fiery in en klik op Login (Aanmelden). De Fiery wordt weergegeven in de lijst met geselecteerde servers voor de update. OPMERKING: De naam van de Fiery zoals deze in de lijst wordt weergegeven, kan verschillen van de DNS-naam van de Fiery. 11. Herhaal stap 9 en stap 10 als u meer Fiery s wilt toevoegen aan de updatelijst. Als u een Fiery van de lijst wilt verwijderen, selecteert u de Fiery en klikt u op Remove (Verwijderen). 12. Klik op Estimate Time (Geschatte tijd) om een schatting weer te geven van de hoeveelheid tijd die de update in beslag neemt. OPMERKING: Er wordt een schatting weergegeven hoe lang het duurt om updatebestanden op de Fiery te installeren. De precieze tijd hangt af van de netwerksnelheid en het aantal Fiery s dat wordt bijgewerkt. Naast de geschatte tijd kan het 10 minuten duren om de updatebestanden van de cd-roms met systeemsoftware naar de pc te kopiëren. 13. Klik op Next (Volgende). Klik vervolgens op OK wanneer wordt gevraagd of u de installatie wilt vervolgen. 7

8 14. Selecteer de optie waarmee u akkoord gaat met de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst en klik op Next (Volgende). 15. Indien dit wordt gevraagd, selecteert u de netwerkadapter die voor de installatie moet worden gebruikt en klikt u op OK. 16. Het installatieprogramma geeft statusschermen weer die de voortgang van de installatie aangeven. Schakel de Fiery of kopieermachine niet uit gedurende deze tijd en zorg dat hiermee geen interactie plaatsvindt. Als wel interactie plaatsvindt met de Fiery moet het installatieproces opnieuw worden uitgevoerd. Sluit gedurende deze tijd ook niet het scherm van het installatieprogramma. 8

9 17. Wanneer wordt gevraagd cd-rom 2 met systeemsoftware te plaatsen, verwijdert u cd-rom 1 uit de pc, plaatst u cd-rom 2 en klikt u op OK om verder te gaan. OPMERKING: Als na het plaatsen van de cd-rom een ander venster wordt geopend voor het scherm van het installatieprogramma, sluit u dat venster. De installatie gaat verder met cd-rom 2 met systeemsoftware. 18. Wanneer wordt gevraagd cd-rom 3 met systeemsoftware te plaatsen, verwijdert u cd-rom 2 uit de pc, plaatst u cd-rom 3 en klikt u op OK om verder te gaan. OPMERKING: Als na het plaatsen van de cd-rom een ander venster wordt geopend voor het scherm van het installatieprogramma, sluit u dat venster. De installatie gaat verder met cd-rom 3 met systeemsoftware. 9

10 19. Nadat de bestanden van cd-rom 3 met systeemsoftware zijn gekopieerd, wordt de Fiery een aantal maal opnieuw opgestart om de installatie te voltooien. Dit onderdeel van de installatie kan 15 tot 20 minuten duren. Schakel de Fiery of kopieermachine niet uit gedurende deze tijd en zorg dat hiermee geen interactie plaatsvindt. Sluit het scherm van het installatieprogramma niet. 20. Klik in het scherm Installation Completed (Installatie voltooid) op Finish (Voltooien) en verwijder cd-rom 3 uit de pc. 21. Wacht tot de Fiery wordt opgestart en de status Idle (Niet-actief) is bereikt (op het LEDdisplay van Fiery wordt 00 weergegeven). Wacht nog een aantal minuten totdat de kopieermachine is opgestart en de startpagina van de Fiery is afgedrukt. Controleer op de startpagina van de Fiery of het versienummer dat onder Server Info (Servergegevens) wordt weergegeven, overeenkomt met het versienummer dat op de cd-roms met systeemsoftware staat. 10

11 22. Configureer de instellingen met behulp van de configuratiepagina die u eerder hebt afgedrukt. Als de instellingen zijn afgerond, wordt het systeem opnieuw opgestart. Raadpleeg Configuratie en instellingen op de cd-rom met gebruikersdocumentatie voor meer informatie. 23. Zet de niet-residente lettertypen en aangepaste kleurprofielen terug die eerder zijn gearchiveerd. 24. Installeer mogelijke vereiste softwarepatches. Neem contact op met uw geautoriseerde onderhouds-/ondersteuningsdienst voor een lijst met geldige softwarepatches. Het is mogelijk dat enkele of alle patches die worden weergegeven op de configuratiepagina die u eerder hebt afgedrukt, niet langer geldig zijn. Voordat u een patch installeert, moet u bij uw geautoriseerde onderhouds-/ ondersteuningsdienst controleren of deze geldig is voor uw systeemversie. Het installeren van een ongeldige patch kan leiden tot een beschadiging van het systeem. Softwarepatches zijn verkrijgbaar via een of meer van de volgende locaties: Zoeken naar updates voor het product: maak in een webbrowser verbinding met het IP-adres van de Fiery, klik op het tabblad Configureren en klik op Zoeken naar updates voor het product. Cd-rom of dvd: zoek het patchbestand in de directory van de cd-rom of dvd en installeer dit volgens de bijgeleverde instructies. Foutcodes en foutberichten Voor mogelijke oorzaken en oplossingen voor bepaalde foutcodes of foutberichten tijdens netwerkinstallatie, kunt u het symptoom in de onderstaande tabel opzoeken en de aanbevolen acties uitvoeren. Foutcodes worden op het LED-display van de Fiery weergegeven en worden aangegeven met de knipperende code EE, gevolgd door een tweecijferige code. Foutberichten worden weergegeven op het scherm van het installatieprogramma op de pc. Symptoom Mogelijke oorzaak Aanbevolen actie EE FF (code knippert op het LEDdisplay van de Fiery) Netwerkinstallatie is gestart. Geen actie nodig. Deze statuscode duidt op een normale werking. EE 00 Netwerkinstallatie is voltooid. Geen actie nodig. Deze statuscode duidt op een normale werking. EE 10 of EE 20 Netwerkinstallatie kan niet worden uitgevoerd op de Fiery. Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus en vraag deze een rechtstreekse installatie uit te voeren op de Fiery. 11

12 Symptoom Mogelijke oorzaak Aanbevolen actie EE 15, EmE 25, EE 30, EE 35 of EE 40 Een van de volgende mogelijkheden: Probleem met de verbindingen van de Fiery. Gebruikersinteractie met de Fiery of kopieermachine tijdens installatie. Het scherm van het installatieprogramma is te vroeg gesloten op de pc. Controleer alle kabels en verbindingen naar de Fiery. Schakel de Fiery uit en in en probeer de netwerkinstallatie opnieuw. Notify users that an installation is in progress.waarschuw gebruikers dat een installatie wordt uitgevoerd. Als het probleem na drie pogingen blijft aanhouden, neemt u contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus en vraagt u deze een rechtstreekse installatie uit te voeren op de Fiery. Nadat u cd-rom 3 hebt geplaatst, blijft het scherm van het installatieprogramma na enkele minuten de melding Checking FTP (FTP controleren) weergeven. Een van de volgende mogelijkheden: Voor de installatie is de verkeerde netwerkadapter geselecteerd. Probleem met het netwerk. Wacht totdat het bericht Installation failed (Installatie mislukt) wordt weergegeven, schakel de Fiery uit en in en klik op Retry (Opnieuw proberen) om de installatie opnieuw uit te voeren. Zorg dat u de juiste netwerkadapter selecteert indien dit wordt gevraagd. Als het probleem na drie pogingen blijft aanhouden, neemt u contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus en vraagt u deze een rechtstreekse installatie uit te voeren op de Fiery. Installation failed (Installatie mislukt) wordt weergegeven voor een of meer Fiery s. Een van de volgende mogelijkheden: Probleem met de verbindingen van de Fiery. Gebruikersinteractie met de Fiery of kopieermachine tijdens installatie. Controleer alle kabels en verbindingen naar de Fiery. Schakel de aangegeven Fiery( s) uit en in en klik op Retry (Opnieuw proberen) om de installatie opnieuw uit te voeren. Waarschuw gebruikers dat een installatie wordt uitgevoerd. Als het probleem na drie pogingen blijft aanhouden, neemt u contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus en vraagt u deze een rechtstreekse installatie uit te voeren op de Fiery( s). Er wordt geen foutcode of foutbericht weergegeven, maar de Fiery start niet op in de status Idle (Niet-actief). Netwerkinstallatie kan niet worden uitgevoerd op de Fiery. Neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus en vraag deze een rechtstreekse installatie uit te voeren op de Fiery. 12

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7800 Series Welkom 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45109469 17

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Mac OS X Leopard versie 10.5 Installatiehandleiding

Mac OS X Leopard versie 10.5 Installatiehandleiding Mac OS X Leopard versie 10.5 Installatiehandleiding Als Mac OS X versie 10.3 of hoger al op uw computer is geïnstalleerd, hoeft u uw systeem alleen nog maar bij te werken naar Leopard. Raadpleeg het gedeelte

Nadere informatie

Firmware Update Bijwerken

Firmware Update Bijwerken Modelnr: Firmware Update Bijwerken Deze handleiding bevat informatie over hoe u de controller firmware van de machine en de PDL-firmware kunt bijwerken. U kunt deze updates van onze website downloaden.

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250

Afdrukken uit Mac OS. Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Fiery Network Controller voor DocuColor 240/250 Afdrukken uit Mac OS Waar in dit document wordt verwezen naar DocuColor 242/252/260 moet dit DocuColor 240/250 zijn. 2007 Electronics for Imaging, Inc. De

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Handleiding voor het downloaden en installeren van

Handleiding voor het downloaden en installeren van Handleiding voor het downloaden en installeren van i-link Software Handleiding software i-link ver-1.0 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Downloaden van i-link Software met Windows XP of Windows Vista pagina 3

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie Configuratie handleiding Gigaset SE505 In deze handleiding leest u hoe u uw Gigaset SE505 configureert voor een verbinding te maken met het internet via een ADSL / Kabel breedband internet verbinding.

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Stapsgewijze handleiding voor upgraden naar Windows 8 VERTROUWELIJK 1/53

Stapsgewijze handleiding voor upgraden naar Windows 8 VERTROUWELIJK 1/53 Stapsgewijze handleiding voor naar Windows 8 VERTROUWELIJK 1/53 Inhoud 1. 1. Installatieproces voor Windows 8 2. Systeemvereisten 3. Voorbereidingen 2. 3. 4. upgrade via 5. 6. 1. Persoonlijke voorkeur

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Zeg gewoon JA. Lees verder.

Zeg gewoon JA. Lees verder. Zeg gewoon JA PartSmart Internet Updating Service is Sneller dan Ooit We zijn verheugd bekend te kunnen maken, dat de PartSmart Internet Updating Service vanaf nu beschikbaar is. Het PartSmart-team heeft

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Welkom

Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series. Welkom Fiery Network Controller voor Xerox WorkCentre 7500 Series Welkom 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45092905

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Splash RPX-i Color Server. Handleiding voor probleemoplossing

Splash RPX-i Color Server. Handleiding voor probleemoplossing Splash RPX-i Color Server Handleiding voor probleemoplossing 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45054839 16

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor:

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: CD/MP3-CD HD SOURCE SEARCH REC MARK/UNMARK DBB Wireless Music Station WAS7000 Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: Het openen avan muziekbestanden die op uw PC

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Welkom Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45059497 18 mei

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom

EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server. Welkom EX700i Print Server/ Integrated Fiery Color Server Welkom 2011 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45099415 15 augustus

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. Voer de stappen uit die

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing

Splash RPX-ii Color Server. Handleiding voor probleemoplossing Splash RPX-ii Color Server Handleiding voor probleemoplossing 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45060101 27

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX 560 Print Server, Powered by Fiery, versie 2.0

Versienotities voor de klant Xerox EX 560 Print Server, Powered by Fiery, versie 2.0 Versienotities voor de klant Xerox EX 560 Print Server, Powered by Fiery, versie 2.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit)

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) Installatie van PC Software Volg de onderstaande stappen: 25.05.2011 1. Plaats de cd-rom die

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0

Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0 Versienotities voor de klant Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0 Dit document bevat informatie over de Fiery Network Controller voor WorkCentre 7700-serie, versie 1.0. Voordat

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Versie 1.0 Februari 2013. Eenvoudig hulpmiddel Aanpassing afdrukkwaliteit Installatie- en aanpassingenhandleiding

Versie 1.0 Februari 2013. Eenvoudig hulpmiddel Aanpassing afdrukkwaliteit Installatie- en aanpassingenhandleiding Versie 1.0 Februari 2013 Eenvoudig hulpmiddel Aanpassing afdrukkwaliteit 2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox en XEROX en Beeldmerk zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer. Welkom

Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer. Welkom Fiery EX Print Server/Fiery Controller voor Xerox Color 550/560 Production Printer Welkom 2010 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor

Nadere informatie