DAFTAR PUSTAKA. Ancel, Marc, Social defence, a modern approach. To criminal problem, New York, Schocken Books, 1965.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAFTAR PUSTAKA. Ancel, Marc, Social defence, a modern approach. To criminal problem, New York, Schocken Books, 1965."

Transcriptie

1 DAFTAR PUSTAKA Ancel, Marc, Social defence, a modern approach. To criminal problem, New York, Schocken Books, Andenaes, J, The general preventive erffects of punishment, paragraph 1 en 5 In: University of Pensylvania Law Review, vol. 114, 1965/1966, blz en b1z Offset Bibliotheek, E.U.R., Ars Aqui Libri, Tegen de regels, Atmasasmita, Romli, Dari pemenjaraan ke pembinaan Nara Pidana, Bandung, Alumni, Bajesmaf, Landshoff; in samenwerking met stedelijkmoeseum, Amsterdam. Barentes, Eurique: Castilo, J, Prison substitutes: Present status and trends in Latin Amierica Assosiated Prof. of Penal Law and Criminal Sociology Univ. of Costa Rica Bean, Philip, Puinishment, A Philosophical and Criminological Inquiry Martin Robertson & Company Ltd., 1981 Bemmelen, van J. M., De betekenis van het straf recht voor een normalen rede, Hoogleraar Nijhoff, 2 Okt., , Ons strafrecht 1, a1gemaen deel het materiele strafrecht., jeenk Willink, Grorningen, , Universiteit en strafrecht 's-gravenhage, Martinus Nijhoff, , Gedenk der gevangen, opsstellen over hervorming van het strafrecht en geevangeniswezen, 's-gravenhage, Nijhoff, , zedelijke verbetering tot recaassering; Proefschrift 3 November , Bewerk't door Kranz, D. E. (Mr), Ons strafrecht 2, het Willink, penitentiairerecht, H. D Tjeenk, Groningen

2 Bernhard Shaw, George, The crime of imprisonment. The Philosophical Library, Inc., Bertsnel, Alternatieve Mogelijkheden voor Nederlandse reklassering. Proces no. 54/75 (Universiteit L eiden Bibl). Beurmont, de Gustave, On th,e penitentiary system in the United State its application in France. Introduction by Thorsten Sellin. Southern Illinois University Press, Block, Richard, Het verloop van het strafproces. Een verkelijking van twee Landen Jus Ver., Briggs, Dennie, In place of prison. Temple Smith New Society, Bianchi, H, Ethiek van het straffen. Off set-bibliotheek, E. U. R Binsbergen, W. C, van (Mr), Inleiding strafrecht, vijfde druk. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, Buikhuizen, W Toluca een uitzonderlijke gevangenis-balans. Nov. - Dec Buiskool, J. A. E., Mogen wijstraffen, proeve tot verklaring van den rechtsgrond der straf, Zwolle, tjeenk Willink, Centralbureau, voor de Statistiek - Gevangenisstatistiek , voor de Statistiek, Criminele statistiek Chang, Dal, B. Warren B. Amstrong, Thie prison voice from the inside. Schenkman Publishing Company Cambridge, Massachusetts, Clemmer, Donald, The prison community. Rinehart & Company, Inc. New York, Council of Europe 1980, Some basic concepts:decrimilinalisation, Depenalisation, Diversion, crime and criminality a penal system ( ch:ap t.er I I ) , 1980, Is general prevention an obstacle to decriminalisation? A critical appraisal of the question. (chapter VII). 240

3 , 1980, Decriminalisation and the people (chapter VIII) , 1977, Proposition to improver communications with the outside (III). Treatment of long-term) prisoners , 1977, The problem of persons sentenced to life imprisonment , 1975, Council of Europe action in the field of crimes problems prisoner's rights. Cooper, Louis Blom, The place of prison in punishment. Prison Service Yournal, Cremers,W. A. M, voor gezet door Van Benthem, Wetboek van strafrecht en wetboek van strafvordering, S. Gouda Quint/D. Brouwer en zoon Arnhem, Cross, Rupert, Punishment, prison and the public, an assesment of penal reform in twentieth centurry England, London, Steven & Sons, Dekker, H. Singer, De organisasie van een community Service Centre Proces, Jan., , Dienstverlening reactie of het inter imrapport van de commissie alternatieve strafrechtelijke sanctie Proces, Juni, Directorate general of corrections Departement of Justice R.I., Tuned to the Rhythms of Society, Dodge, Calvert R., A nation without prisons Lexington Books, Doomen, Jeanne, Heb Je Soms aan leiding ge geven? Amsterdam, Eggink, J. W., De geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen, Emmerik, van J. L. Behandeling als straf of straf als Behandeling? Enschede, Strafrecht. Verleden en Heden. Heden en Toekomst. Subkonsorsium Ilmu Hukum Post-Graduate Summercourse Hukum Pidana-Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

4 Enschede, Ch. J. (Mr) & Heijder, A (Mr), Begeinsleven van strafrecht 5e-druk, Bewerkt door Mr. C. F. Ruter en Mr. S.A.M. Stolwijk Kluwer-Deventer, Evarrs, Peter, Prison crisis George Allen & Unwin Ltd. Friedrrnann, Law in changing society, chapter 6, criminal law; Subkonsorsium Ilmu Hukum.Post-Graduate Summercourse. Filstaad,William, J., An introduction to deviance,1972 Farrington, D. P, en C. P. Untall, Groote en overbevolking van Gevangenissen, de mate van Geweld binnen de gevangenisen recidive. Journal of crime Justice; Just. Ver., Galtung, J, Gevangenis en maatschappij Den Haag, Offset Bibliothieek E. U. R.Blz 23-37, , Geerlings, Peter, Hulpverleening aan drugs - verslaafden, Goldstein, J., Police discretion: The ideal versus the real In: Public administration review, Vol. 23, 1963, b1z Offset- Bibliotheek E. U. R. Graaff, Klaas de, Geweld gedworngen (enkele aspecten rond een sociaal vers chijnsel) Balans, nrs.11/ , Klaas de, Gevangeniswezen bevestiging van een stigma? Proces, 53/1974. Gutter, C, Straf 1972 Offset-Bibliotheek E. U. R. Gutter, C, Ons strafrecht, verlenning van een achtergebleven gebied In: Mooi Rood is niet lelijk: U. P. R Blz Offset- Bibliotheek U. E. R. Haaren, van Th. H, Reklasserirrg, Toezicht of Hulpverlening? Proces no. 60/ , van Th. H, Reacties op de nota reklassering Proces no. 62/ , van Th. H, Nieuwe structuur v/d reklassering. Proces, Mei no. 62,

5 , van Th. H, Reklassering in de ring. Proces 53/74. Hallema, A, Gesch1edenis van het gevangeniswezen. (Hoofdzakelijk in Nederland). Staatsdrukkerij-en uitgeverij bedrij. s-gravenhago, Harris, L.G., Employing ex-prisoners. Prison service journal, Hattum, W. F. C. Van, Afschiaffaig van de gevangenisstraf, Balans. 8 Sept Hawkins, Gordon, Thie prison. Policy and practice by the University of Chicago, Heijder, A (Mr), Bewakers een bewaakten. Meppel, Heijinsbergen, van P, De vergeldingsleer, Tijdschrift voor strafrecht, deel XXXV, Leiden, Brill, Heifetz, D. Milton, dan Charles Mangel, Het recht om te sterven, Het Nederlandse gevaneniswezen, Central Wervings en opleidingsinstituut v/h Gevangeniswezen, Heyder, A, Weten wij raad met alternatieven? Just. Ver. 2/ Hoekema, A. J. Rechtsnormen on sociale feiten (theorie en empire roud de kleine haven dief stal). Universitaire Pers Rotterdams, Hoofnagels, van, Help, ik word geholpen, Hood, Roger and sparks Richard, Understanding the sentencing process interacation between type of treatment and type of offender. Overdruk uit: Key issues in criminology by Roger Hood and Richard Sparks, London, 1970, b1z , Offsetbibliotheek E. U. R. Hood, R, Research, on the effectiveness of punishments and treatments overdruk uit: collected studies in criminological research, vo.1, 1967, blz Offset-Bibliotheek E. U. R Hoofnagels, G. P., Het einde der feiten van Loghum slaterus. Deventer,

6 Hosford, E. Ray and, The crurmbling walls treatment and counceling of prisoners by the Board of Trustees of the University of i1linois, Hulsman, L. H. C., Reclassering en strafrecht. Offset-Bibliotheek E. U. R., Hulsman, L. H. C., Hanndhaving van recht. Deventer Kriteria voorstraf baar stelling. In: strafrecht te rechts? Baarn Blz Offset-Bibliotheek E. U. R. Jepsen, Jorgen, Krim Krum Krom. Prison Service Journal, Oct Jongh, G. T. J. de, Bestraffen en bestrijden. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Jonkers, W. H. A, Het penitentiaire recht (strafrechtelijke sancties in Nederland). Gouda Quint B v. Arnhem, Jonkers, W. H. A, De rechtspositie van gedeti neerden, Jongkind, G, Kanttekenning bij een 5 jaring expriment in het jungdhuis van bewaring de sprang Balana, Jongman, R. W., Ongelijke kansen in derechts gang. Assen Offset-Bibliotheek, E. U. R. Jorg, N. D. Srafrechts, met mate. Samson uitgeverij Alphen aan den Rijin, Kalmtout, van A. M., Geef't de alternatieve strafrrog toekomst? Ars Aequi no. 9 Oct Kelk, Recht vroorgedetineer den. Samson uitgeverij Alphen aan den Rijin, , Kort begrip van het detentie recht, Ars Aqui Libri, , Recht voor geinstitutionaliseerden. Gouda Quint Arnhem , Rechts posiitie voor gedetineerden een gunst?, Kemp, G Th ( Dr), Reclassering, in onze samenleving. Van Loghum S1aterus Arnhem,

7 Ketting, Evert, Van mlisdrijf tot hulpverlening, Kilroy, Robert-Silk, Prison the last twenty years of the twentieth century Prison Service Yournaly, Jan Koentjaraningrat, Rintangan-rintangan mental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Djakarta, Bhratara, Koesnoen, R. A., Politik penjara nasional, Bandung, Sumur Bandung, Krissantono, Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, Jakarta, Yayasan Proklamasi, Kusumaatmadja Muchtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, suatu uraian tentang landasan pikiran pola dan mekanisme, pembaharuan hukum di Indonesia FakuItas Hukum Unpad, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Lemaire, W. L. C., Het wetboek van strafrecht voor Nederland Indie vergeleken met het Nederlandsch Wetboek van strafrecht, Batavia Centrum, Noordhoff Kolff, Lerner, Daniel, Memudarnya masyarakat tradisional, Gadjah Mada University Press, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, Jurisprusensi Jawa Barat tahun buku II Hukum Pidana, Mahadi, Peranan kesadaran hukum dalam proses penegakan hukum BPHN-1979 (Simposium Penegakan Hukum di Denpasar-Bali). Melai, A. L., Het strafrechten de cirkel van de abstractie (Rede). Arnhem. Gouda Quint/Brouwer, Meyer, Wichmann, C, Misdaad, straf en maatchappij VI, de rechtorde en haar hanhaving, Mitford, Jessica, The American Prison, Moerings, Martin, De gevangenis uit, de maatchappij in Samson, uitgeverij Alphen aan den Rijn,

8 Mortinier, John F., Doodstraf Leidensweg voor vero delden, Morgan, C., Community service voor kinderjaringen; Just.Ver., Morris, Norval, The future of imprisonment The University of Chicago Press, Moeljatno, Perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum pidana. Yogyakarta. Gadjah Mada, Mulder, G. E., Vrijheid en onv ri jheid in het strafrecht (Rede). E. E. Kluwer Deventer, Mulder, Niels, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional; Gadjah Mada University Press, Nagel, W. H., De funkties van de vrijbeidstraf. Samson uitgeverij, N. Drijarkara, Pantjasila and religion, secound printing, special issues 44, Departement of information. Republic of Indonesia, Jakarta, Nispon tot Sevenaer C. M. O. van, Het onbegrijpelijke probleem der vergelding, T. V. S. deel XLIII, Leiden, Brill, Noyon, T. J. (Mr) & Larrgemeyer (Mr) Bewerkt door Remelink J. (Mr), Het wetboek van strafrecht, zevende druk, S-Gouda Quint D. Brouwer en zoon Arnhem, Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam prospeksi, Jakarta, Erlangga, Opolot, S. E. James, Alternatives to imprisonment in the New States of Africa Atlanta Univ. Atlanta Georgia, Onrustgevoelen in Nederland, WODC. Mns. v. Just; Peter, A. A. G., Het rechtskarakter van het strafrecha Sub Konsorsium Ilmu Hukum, Post Graduate Course Hukum Pidana Kriminologi F. H. U. I., Jakarta, Phillips, Perrott, Vrouwen en misdaad; vertaald door D. L. Uijt den Bogaard;

9 Pompe, W. O. I., Beveiligings maatregelen maast straffen dekker en van de Vegt Utrecht, Pompe, W. P. I., De persoon des dader in strafrecht dekker en van de vegt, Utrecht, Pompe, W. P. I., Strafrecht en zedelijkheid, Ten Nagen, s-gravenhage, Radzinowics, Leon and Wolfgarrg Marvin E (ed), Crime and justice, Radzinowics, Leon, Ideology and crime, Post Graduate Course/ Sub Consorsium, Jakarta, Criminology-Criminal Law, Rechman, M, Eerrn celdeur slaat dicht, Richardson, Genevra, Time to take prisoners rights Seriously; Journal of Law & Society, Rijksen, R, Achter slot en grendel; 2e Terziene druk Samson, Rijksen, R, Vijf jaar tot levenslang. Samson Alphen aan den Rijn, Rijksen, R/ C. Kelk/ M. Moerings, Achter slot en grendel; 3 e herziene druk. Samson uitgeverij: Aphen aan den Rijn Brussel, Roux, J. P., The treatment of offenders misdaad straf en hanvorming, Roos, R, Brandes De, De strafmiddelen in de niewe re strafrechts wetenschap, Amsterdam, Scheltema & Holkema, Rook, A, Subculturen in Penitentiaire inrichtingen; Just.Ver., Rowell, Thelma, Sociaal gedrag bij apen. Uit geverij Het Spectrum, Ruller, van Sibo, Humanisering van de Gevangenissen fictie. Intermediair, yaar gang 27, 8 Juli Sahardjo, Pohon beringin pengayoman hukum, Pancasila/ Manipol/ Usdek, Djakarta,

10 Sahetapy, J. E., Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. Penerbit Alumni, Schwartz and Skolnick, Two studies of legal stigma In: The other sideed by H. S. Becker, b1z , Offset-Bibliotheek E. U. R., Snel. G, Het Reclasseringsproces:van verledem naar toekomst (dalam: reclassering in de King). Stichting Ars Aequi Tjeenk Willink- Zwolle, Smith, de Polly, Zo kan het bij ons ook: Enkele gedachten over het Nederlandse strafstelsel; Just. Ver., , Kisah penjara-penjara di berbagai negara. Bandung, Alumni, , Dasar-dasar penologi, usaha pembaharuan, sistem kepenjaraan dan pembinaan nara pidana Bandung, Alumni, , KRMH, Hukum adat dan Pancasila dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, Fakultas Hukum; Universitas Jember, , KRMN, Tentang kolektivisme dan individualisme-dividualisme dalam masyarakat Indonesia/ kepribadian Bangsa Indonesia, pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Luar Biasa di Universitas Airlangga, , R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, Sossen, G. H. J. en Putte, H van de, Een stu:diereis naar zweden I, II (Balans, Oct. Nov. Dec), Steenhuis, enerale prev entie en strafmaat:. Delink en delinquent, Stichting Ars Aequi Utrech, Recilasering in de ring. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, Studie gids rechten, Rijksuniversiteit te Leiden , Suatu dilemma dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia. Pusat studi Hukum dan Masyarakat F. H. Undip,

11 , Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Alumni, Thomas, C. W., Cs, Structurele en sociaal Psychologische oorzaken van prisonisatie; Crim. 1978/ Just. Ver., Thomas, C. W., Cs, Structurele en sociaal psychologische oorzaken van prisonisatie; Just.Ver. 27/ Uitsluitend bestemd voor studenten in de kriminologie te Leiden, Kriminaliteit en religie, United Nation, Alternatives to imprisonment Secretariat, , Report on the seminar on alternatives to imprisonment, , Report of working group of experts on the standard minimum rules for the treatmen of prisoners on the second meeting. United Nation Asia and Far East Institute for the prevention of crime and the prevention offender (UNAFEI), Alternatives to imprisonment in Asia Tokyo, Japan, , Extracts from the sixth United Nations Congress on the prevention of crime and treatment of Offenders, , Criminal Justice Correctional treatment and rehabilitation in Japan, , Role of the law in protecting the right of prisoners, , Establishment of the U. N. Latin, Amerika Institute for the Prev. of Crime and Treatment of Offenders. Int. Rev, of Pol, no. 33, , Prison administration and planning for Development in on African, setting, , Report of the African Regional Preparatory meeting of Experts on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Suimary), , Alternatives to imprisonment: Note on the Arab region, M. Zeid. Dean of Law Cairo Univ. Khartum,

12 , Revision of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Prepared by the Benelux Penitentiary Commission, , Second International Meeting of Heads of Penitentiary administrations. Int. Rev, of C. Pola no. 25, , Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. George E. Henries. Ass. Attorny General, Liberi Int. Rev. no. 26, United Nation, G.Protection of Persons Subjected to Detention or Imprisonment; 29 standar minimum rules for the treatment of prisoners. human rights ( st:/hr/i/rev. 2), United Nation, Second Meeting of the United Nations Consultative Group on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Geneva, 6-16 August Int. Rev, no. 26, United Nation, UNAFEI for Preventions of Crime and the Treatment of Offenders. Int. Rev.no.26, United Nation, Fourth United Nations Congress on The Preventions of Crime and the Treatment of Offenders. Int. Rev. no. 26, United Nation, A. the international bill of human rights. The Ind.'s Duties (E/C. N. 4./sub, 2/ 432/Rev. 2). United Nation, Basic Principles Govering Limitations or Restrictions on Individual Rights or Freedom. Human Rights, United Nation, War Crimes and Crimes Against Humanity, including Genocide. Human Rights (ST/HR/I/Rev.2), United Nation, M.Mariage and the Family, Childhood and Youth, Human Childhood and Youth. Human Rights (ST/HR/I/Rev.l), United Nation, Crime Trends and Crime Prevention. Strategies in Asian Countries. Int. Rev. no. 35, United Nation, Report on Activities of the United Nations Asia and the Far East Institute for the Prev. of C. and T of Off Int. Re Yoshio Suzuki; Director UNAFEI,

13 United Nation, Views on the World Crime Trends from the Prespective of the SALVATION ARMY. Int. Rev. No.35, Prepared by Salvation Int. Headquarters, London, United Nation, The Role of Penal Law in Combating Crime in the German Democratic Republic. Int. Rev. no Erich Bucholz; Berlin, United Nation, VI. Measures to Promote the Advandement of Women. United Nations Action in the Field of Human Rights, United Nation, Draft Principles on Freedom and non discrimination in the matter of Religious Rights and practices. Study on discrimination: in the matter of religious rights and practices, United Nation, Netherlarrds Yearbook on Human Rights for ; United Nation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Yearbook on Human Rights for ; United Nation, India, Yearbook on Human Rights for ; United Nation, C. Elimination of discrimination against women. Yearbook on Human Rights for United Nation, J. Forture and Other Cruel, in human or degrading treatment or punishment. Yearbook on Human Rights for , United Nation, Answer of the International Police Associations to United Nations Questionnaire on Crime situation. No ; Int.Rev., United Nation, Fifth United Nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders; Geneva, 1-12 September Report prepared by the Secretariat Departemen of Econom and Social Affair, New York, United Nation, SIXTH United Nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders; Caracas, Venezuela, 25 August-5 September Departemen, of Econom and Social Affair, New York,

14 Veen, van Th. W., Tenuitvoelegging van de vrij heidsstraf. Proces, Veen, van Th. W., Uit de Brochures over reklassering, Verdam, Mc, P. J., Nederlandse rechts geschiedenis Samson uitgeverij Alphen aan den Ri jn, Vogel, D, Het justice-model binnen de strafrechtstoepassing; Just. Ver., Wan, William, The spritual reformation of prisoner. University of Singapore, Faculty of Law, paper, Law 29/72, Wheeler, Harvey, Beyond the punitive society W. H. Freeman and Company San Fransisco, 1973 Williams, Y. E. Hall, Changing prisons. Peter Owen-London, Winarno, Surakhmat, Dasar dan tehnik research edisi ke-6 Pen. PTarsitoi, Bandung, Wootton, Crime and the criminal. Offset-Bibliotheek E. U. R. Blz , Worsley, Peter, Problems of modern society a sociological perspective Enoland, Penguin Books, Middlesek, 1972 Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia Penerbit Ichtiar Baru- Van Hoeve Jakarta, WODG. Staatsuitgevery 1978, Dienstverlening Interimrapport commissie. Alternatieve strafrechtelijke sancties. WODC. Staatsuitgevery, 1978, Dienstverlening Eindrapport v/h onderzoek baar de vervanging v/d vrijheids straf in het strafrecht voor volwassenan. Young, Warren, Community service orders. Heimemann, London, Zilboorg, Gregory, The psychology of the criminal act and punishment, New York, Harcout, Brace,

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014 Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie KAGB 28 september 2014 1 De Forensische Psychiatrie in België Unieke en baanbrekende start begin

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

Lijst van publicaties van Leo d Anjou

Lijst van publicaties van Leo d Anjou Lijst van publicaties van Leo d Anjou Deze publicatielijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld op basis van bestaande bronnen. Het is echter niet uitgesloten dat enkele moeilijk naspeurbare

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY Thesis, University of Leiden, The Netherlands The studies described in this thesis were performed

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij Collectief Inclusief Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelijking De internationale context

Nadere informatie

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Virtual department Interdisciplinary Units Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Samenstelling teams Kernteam: GW: Maurits van Tulder, Marjolein Visser, Lothar

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

De ontwikkeling van het Nederlandse gevangenisstelsel vanaf de 19 e eeuw.

De ontwikkeling van het Nederlandse gevangenisstelsel vanaf de 19 e eeuw. De ontwikkeling van het Nederlandse gevangenisstelsel vanaf de 19 e eeuw. Mei 2004 Simone van Esch ANR 304542 Universiteit van Tilburg Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Gevangenisstelsels in de 18 e eeuw. 2.1 Het

Nadere informatie

Analyse EHRM 9 juli 2013, Vinter e.a. v. het Verenigd Koninkrijk. Feiten

Analyse EHRM 9 juli 2013, Vinter e.a. v. het Verenigd Koninkrijk. Feiten Analyse EHRM 9 juli 2013, Vinter e.a. v. het Verenigd Koninkrijk Feiten De klagers in deze zaak (Vinter, Bamber en Moore) zijn in resp. 2008, 1986 en 1996 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN VAN BUITENLANDSE GEDETINEERDEN (FNPs)

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN VAN BUITENLANDSE GEDETINEERDEN (FNPs) FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN VAN BUITENLANDSE GEDETINEERDEN (FNPs) Informatie 1. Het recht op informatie bij aanhouding en bij aanvang van de detentie, of onmiddellijk daarna, in een taal die hij begrijpt

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Tot slot. 72 tot slot. M. Zeevalking, Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?, DOI / , 2000 M.A. Zeevalking, Schiedam

Tot slot. 72 tot slot. M. Zeevalking, Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?, DOI / , 2000 M.A. Zeevalking, Schiedam Tot slot Terwijl ik dit boekje over autisme en hulpverlening bij autisme schrijf, wordt me opnieuw duidelijk hoeveel er over dit onderwerp valt te vertellen en hoeveel er in dit bestek niet werd verteld.

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

LITERATURE CITED. Aziz, M. A., Japan's Colonialism and Indonesia ( 1955).

LITERATURE CITED. Aziz, M. A., Japan's Colonialism and Indonesia ( 1955). LITERATURE CITED Aziz, M. A., Japan's Colonialism and Indonesia ( 1955). Bemmelen, J. M. van, Strafvordering, Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht (zesde herz. dr. 1957). Bemmelen, J. M. van,

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Publicaties Dirk Van Daele (2004)

Publicaties Dirk Van Daele (2004) 1 Publicaties Dirk Van Daele (2004) I. BOOKS 1. FIJNAUT, C., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F. en VAN DAELE, D., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie,

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012).

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012). Publicaties Prof. mr. T. Liefaard April 2012 2012 T. Liefaard, Juveniles in transition from juvenile justice to adult criminal justice, in: R. Loeber, M. Hoeve, N.W. Slot & P. van der Laan (eds.), Persisters

Nadere informatie

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA Service Centre Classroom 1 Management Faculty Multi Purpose Hall Classroom 2 Library Sport Staff Residence PROGRESS REPORT Page 1 of 9 Project : Construction

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION?

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? EN JUNE 24, 2011 Investment seminar WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? On Friday 24th of June, the Kortrijk region organizes an investment seminar and network event for the economic representatives of

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA Kind aan het woord 21 april 2016 Marjon ten Velden MSc OT Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA 1 Luisteren naar Kinderen..zorgt voor succesvolle interventies hoe vaak bepaalt het kind de interventiedoelen?

Nadere informatie

1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97.

1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97. 129 1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97. 2 R. Florida, The Rise of the Creative Class. And How It s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York 2002, p. 7.

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Federale Overheidsdienst Justitie Diensten

Nadere informatie

Brazilie In De Nederlandse Archieven/O Brasil Em Arquivos Neerlandeses ( ): Documenten In Het Koninklijk Huisarchief En In Het Archief Van

Brazilie In De Nederlandse Archieven/O Brasil Em Arquivos Neerlandeses ( ): Documenten In Het Koninklijk Huisarchief En In Het Archief Van Brazilie In De Nederlandse Archieven/O Brasil Em Arquivos Neerlandeses (1624-1654): Documenten In Het Koninklijk Huisarchief En In Het Archief Van De... (English, French And Dutch Edition) By Marianne

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/18701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Gent, Tiejo van Title: Mental health problems in deaf and severely hard of hearing

Nadere informatie

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15 MASTER S PROGRAMME INFORMATION EVENING 1 FEBRUARY 2017 Session name Location Start End Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25, zaal 1.01 Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25,

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen!

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Sport en Detentie Kris Hermans Coördinator Sport De Rode Antraciet vzw De Rode Antraciet vzw Start 1 november 2002 2004 VFFW gaat op in De Rode Antraciet

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands For Sale & For Rent Gerdesiaweg 486-488 Rotterdam-Kralingen, the Netherlands Asking price: 1.100.000 k.k. Rental price: 95.000 per year www.reliplan.nl 2. Object Location The location is situated at Gerdesiaweg

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

DNA Profile. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen

DNA Profile. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen Succesvol Onderscheidend vermogen Wetenschappelijke grondslag Precieze statistische informatie (Random Match Probability) www.ai.rug.nl/forensicscience/ DNA Profile Locus Alleles times allele observed

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

MALADAPTIVE SOCIAL BEHAVIOUR OF STUDENTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

MALADAPTIVE SOCIAL BEHAVIOUR OF STUDENTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION MALADAPTIVE SOCIAL BEHAVIOUR OF STUDENTS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden op gezag van de Rector Magnificus Dr. D. D. Breimer,

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning. Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015

Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning. Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015 Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015 Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Good governance in a Complex World

Good governance in a Complex World Good governance in a Complex World Some examples from The Netherlands Rian van Gulijk-Boon Willem Stapel Subjects SD Team at the Ministry of Security & Justice Main Trends Use of SD and GMB (1): dealing

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen?

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? Doel van de Workshop Hoe kan de Rotary Foundation bijdragen aan club plannen Hoe kan de club de Rotary Foundation gebruiken Door: Uitwisselen ervaring, kruisbestuiving,

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Research Centre for Social Innovation Utrecht University of Applied Science, Netherlands Anneke Offereins, MA Istanbul, 4 October 2013 Inaugural International

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118 12 (2006) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2006 Nr. 118 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voor de Arq Nieuwsflits. 13 juni 2012 Magda Rooze

Voor de Arq Nieuwsflits. 13 juni 2012 Magda Rooze Voor de Arq Nieuwsflits 13 juni 2012 Magda Rooze Betreft: Workshop Psychosocial Support for Uniformed Workers European Guidelines and New Trends door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Praag, Tsjechische

Nadere informatie

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Websites www.sportdevelopment.org www.sportdevelopment.org/supporter www.toolkitsportdevelopment.org www.vnjaarsport.nl www.un.org/sport2005/

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE

SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO 20400 ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE LID NEN-NORMCOMMISSIE ISO 20400 VOORZITTER NEN-NORMCOMMISSIE ISO 20400 NETWERKMANAGER NEVI - KENNISMANAGER/TRAINER NEVI \ NEVI values

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H.

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Zingeving en suïcide. Jessie Dezutter (PhD) KULeuven

Zingeving en suïcide. Jessie Dezutter (PhD) KULeuven Zingeving en suïcide Jessie Dezutter (PhD) KULeuven UP Zomerschool 2016 Zingeving en suicide Wat is betekenis zin in het leven (meaning in life)? Is betekenis in het leven belangrijk? Kan betekenis in

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Bronvermelding: The Chicago Manual of Style

Bronvermelding: The Chicago Manual of Style Bronvermelding: The Chicago Manual of Style Versie januari 2016 / Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Tijdens de studie filosofie, theologie en religiewetenschappen moet je veel papers schrijven.

Nadere informatie

DE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF IN HET LICHT VAN ARTIKEL 3 EVRM SONJA MEIJER, UNIVERSITAIR DOCENT STRAF(PROCES)RECHT

DE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF IN HET LICHT VAN ARTIKEL 3 EVRM SONJA MEIJER, UNIVERSITAIR DOCENT STRAF(PROCES)RECHT DE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF IN HET LICHT VAN ARTIKEL 3 EVRM SONJA MEIJER, UNIVERSITAIR DOCENT STRAF(PROCES)RECHT DISCUSSIE OVER DE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF 2 Faculteit der Rechtsgeleerdheid DE WET

Nadere informatie