DAFTAR PUSTAKA. Ancel, Marc, Social defence, a modern approach. To criminal problem, New York, Schocken Books, 1965.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAFTAR PUSTAKA. Ancel, Marc, Social defence, a modern approach. To criminal problem, New York, Schocken Books, 1965."

Transcriptie

1 DAFTAR PUSTAKA Ancel, Marc, Social defence, a modern approach. To criminal problem, New York, Schocken Books, Andenaes, J, The general preventive erffects of punishment, paragraph 1 en 5 In: University of Pensylvania Law Review, vol. 114, 1965/1966, blz en b1z Offset Bibliotheek, E.U.R., Ars Aqui Libri, Tegen de regels, Atmasasmita, Romli, Dari pemenjaraan ke pembinaan Nara Pidana, Bandung, Alumni, Bajesmaf, Landshoff; in samenwerking met stedelijkmoeseum, Amsterdam. Barentes, Eurique: Castilo, J, Prison substitutes: Present status and trends in Latin Amierica Assosiated Prof. of Penal Law and Criminal Sociology Univ. of Costa Rica Bean, Philip, Puinishment, A Philosophical and Criminological Inquiry Martin Robertson & Company Ltd., 1981 Bemmelen, van J. M., De betekenis van het straf recht voor een normalen rede, Hoogleraar Nijhoff, 2 Okt., , Ons strafrecht 1, a1gemaen deel het materiele strafrecht., jeenk Willink, Grorningen, , Universiteit en strafrecht 's-gravenhage, Martinus Nijhoff, , Gedenk der gevangen, opsstellen over hervorming van het strafrecht en geevangeniswezen, 's-gravenhage, Nijhoff, , zedelijke verbetering tot recaassering; Proefschrift 3 November , Bewerk't door Kranz, D. E. (Mr), Ons strafrecht 2, het Willink, penitentiairerecht, H. D Tjeenk, Groningen

2 Bernhard Shaw, George, The crime of imprisonment. The Philosophical Library, Inc., Bertsnel, Alternatieve Mogelijkheden voor Nederlandse reklassering. Proces no. 54/75 (Universiteit L eiden Bibl). Beurmont, de Gustave, On th,e penitentiary system in the United State its application in France. Introduction by Thorsten Sellin. Southern Illinois University Press, Block, Richard, Het verloop van het strafproces. Een verkelijking van twee Landen Jus Ver., Briggs, Dennie, In place of prison. Temple Smith New Society, Bianchi, H, Ethiek van het straffen. Off set-bibliotheek, E. U. R Binsbergen, W. C, van (Mr), Inleiding strafrecht, vijfde druk. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, Buikhuizen, W Toluca een uitzonderlijke gevangenis-balans. Nov. - Dec Buiskool, J. A. E., Mogen wijstraffen, proeve tot verklaring van den rechtsgrond der straf, Zwolle, tjeenk Willink, Centralbureau, voor de Statistiek - Gevangenisstatistiek , voor de Statistiek, Criminele statistiek Chang, Dal, B. Warren B. Amstrong, Thie prison voice from the inside. Schenkman Publishing Company Cambridge, Massachusetts, Clemmer, Donald, The prison community. Rinehart & Company, Inc. New York, Council of Europe 1980, Some basic concepts:decrimilinalisation, Depenalisation, Diversion, crime and criminality a penal system ( ch:ap t.er I I ) , 1980, Is general prevention an obstacle to decriminalisation? A critical appraisal of the question. (chapter VII). 240

3 , 1980, Decriminalisation and the people (chapter VIII) , 1977, Proposition to improver communications with the outside (III). Treatment of long-term) prisoners , 1977, The problem of persons sentenced to life imprisonment , 1975, Council of Europe action in the field of crimes problems prisoner's rights. Cooper, Louis Blom, The place of prison in punishment. Prison Service Yournal, Cremers,W. A. M, voor gezet door Van Benthem, Wetboek van strafrecht en wetboek van strafvordering, S. Gouda Quint/D. Brouwer en zoon Arnhem, Cross, Rupert, Punishment, prison and the public, an assesment of penal reform in twentieth centurry England, London, Steven & Sons, Dekker, H. Singer, De organisasie van een community Service Centre Proces, Jan., , Dienstverlening reactie of het inter imrapport van de commissie alternatieve strafrechtelijke sanctie Proces, Juni, Directorate general of corrections Departement of Justice R.I., Tuned to the Rhythms of Society, Dodge, Calvert R., A nation without prisons Lexington Books, Doomen, Jeanne, Heb Je Soms aan leiding ge geven? Amsterdam, Eggink, J. W., De geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen, Emmerik, van J. L. Behandeling als straf of straf als Behandeling? Enschede, Strafrecht. Verleden en Heden. Heden en Toekomst. Subkonsorsium Ilmu Hukum Post-Graduate Summercourse Hukum Pidana-Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

4 Enschede, Ch. J. (Mr) & Heijder, A (Mr), Begeinsleven van strafrecht 5e-druk, Bewerkt door Mr. C. F. Ruter en Mr. S.A.M. Stolwijk Kluwer-Deventer, Evarrs, Peter, Prison crisis George Allen & Unwin Ltd. Friedrrnann, Law in changing society, chapter 6, criminal law; Subkonsorsium Ilmu Hukum.Post-Graduate Summercourse. Filstaad,William, J., An introduction to deviance,1972 Farrington, D. P, en C. P. Untall, Groote en overbevolking van Gevangenissen, de mate van Geweld binnen de gevangenisen recidive. Journal of crime Justice; Just. Ver., Galtung, J, Gevangenis en maatschappij Den Haag, Offset Bibliothieek E. U. R.Blz 23-37, , Geerlings, Peter, Hulpverleening aan drugs - verslaafden, Goldstein, J., Police discretion: The ideal versus the real In: Public administration review, Vol. 23, 1963, b1z Offset- Bibliotheek E. U. R. Graaff, Klaas de, Geweld gedworngen (enkele aspecten rond een sociaal vers chijnsel) Balans, nrs.11/ , Klaas de, Gevangeniswezen bevestiging van een stigma? Proces, 53/1974. Gutter, C, Straf 1972 Offset-Bibliotheek E. U. R. Gutter, C, Ons strafrecht, verlenning van een achtergebleven gebied In: Mooi Rood is niet lelijk: U. P. R Blz Offset- Bibliotheek U. E. R. Haaren, van Th. H, Reklasserirrg, Toezicht of Hulpverlening? Proces no. 60/ , van Th. H, Reacties op de nota reklassering Proces no. 62/ , van Th. H, Nieuwe structuur v/d reklassering. Proces, Mei no. 62,

5 , van Th. H, Reklassering in de ring. Proces 53/74. Hallema, A, Gesch1edenis van het gevangeniswezen. (Hoofdzakelijk in Nederland). Staatsdrukkerij-en uitgeverij bedrij. s-gravenhago, Harris, L.G., Employing ex-prisoners. Prison service journal, Hattum, W. F. C. Van, Afschiaffaig van de gevangenisstraf, Balans. 8 Sept Hawkins, Gordon, Thie prison. Policy and practice by the University of Chicago, Heijder, A (Mr), Bewakers een bewaakten. Meppel, Heijinsbergen, van P, De vergeldingsleer, Tijdschrift voor strafrecht, deel XXXV, Leiden, Brill, Heifetz, D. Milton, dan Charles Mangel, Het recht om te sterven, Het Nederlandse gevaneniswezen, Central Wervings en opleidingsinstituut v/h Gevangeniswezen, Heyder, A, Weten wij raad met alternatieven? Just. Ver. 2/ Hoekema, A. J. Rechtsnormen on sociale feiten (theorie en empire roud de kleine haven dief stal). Universitaire Pers Rotterdams, Hoofnagels, van, Help, ik word geholpen, Hood, Roger and sparks Richard, Understanding the sentencing process interacation between type of treatment and type of offender. Overdruk uit: Key issues in criminology by Roger Hood and Richard Sparks, London, 1970, b1z , Offsetbibliotheek E. U. R. Hood, R, Research, on the effectiveness of punishments and treatments overdruk uit: collected studies in criminological research, vo.1, 1967, blz Offset-Bibliotheek E. U. R Hoofnagels, G. P., Het einde der feiten van Loghum slaterus. Deventer,

6 Hosford, E. Ray and, The crurmbling walls treatment and counceling of prisoners by the Board of Trustees of the University of i1linois, Hulsman, L. H. C., Reclassering en strafrecht. Offset-Bibliotheek E. U. R., Hulsman, L. H. C., Hanndhaving van recht. Deventer Kriteria voorstraf baar stelling. In: strafrecht te rechts? Baarn Blz Offset-Bibliotheek E. U. R. Jepsen, Jorgen, Krim Krum Krom. Prison Service Journal, Oct Jongh, G. T. J. de, Bestraffen en bestrijden. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Jonkers, W. H. A, Het penitentiaire recht (strafrechtelijke sancties in Nederland). Gouda Quint B v. Arnhem, Jonkers, W. H. A, De rechtspositie van gedeti neerden, Jongkind, G, Kanttekenning bij een 5 jaring expriment in het jungdhuis van bewaring de sprang Balana, Jongman, R. W., Ongelijke kansen in derechts gang. Assen Offset-Bibliotheek, E. U. R. Jorg, N. D. Srafrechts, met mate. Samson uitgeverij Alphen aan den Rijin, Kalmtout, van A. M., Geef't de alternatieve strafrrog toekomst? Ars Aequi no. 9 Oct Kelk, Recht vroorgedetineer den. Samson uitgeverij Alphen aan den Rijin, , Kort begrip van het detentie recht, Ars Aqui Libri, , Recht voor geinstitutionaliseerden. Gouda Quint Arnhem , Rechts posiitie voor gedetineerden een gunst?, Kemp, G Th ( Dr), Reclassering, in onze samenleving. Van Loghum S1aterus Arnhem,

7 Ketting, Evert, Van mlisdrijf tot hulpverlening, Kilroy, Robert-Silk, Prison the last twenty years of the twentieth century Prison Service Yournaly, Jan Koentjaraningrat, Rintangan-rintangan mental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Djakarta, Bhratara, Koesnoen, R. A., Politik penjara nasional, Bandung, Sumur Bandung, Krissantono, Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, Jakarta, Yayasan Proklamasi, Kusumaatmadja Muchtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, suatu uraian tentang landasan pikiran pola dan mekanisme, pembaharuan hukum di Indonesia FakuItas Hukum Unpad, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Lemaire, W. L. C., Het wetboek van strafrecht voor Nederland Indie vergeleken met het Nederlandsch Wetboek van strafrecht, Batavia Centrum, Noordhoff Kolff, Lerner, Daniel, Memudarnya masyarakat tradisional, Gadjah Mada University Press, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, Jurisprusensi Jawa Barat tahun buku II Hukum Pidana, Mahadi, Peranan kesadaran hukum dalam proses penegakan hukum BPHN-1979 (Simposium Penegakan Hukum di Denpasar-Bali). Melai, A. L., Het strafrechten de cirkel van de abstractie (Rede). Arnhem. Gouda Quint/Brouwer, Meyer, Wichmann, C, Misdaad, straf en maatchappij VI, de rechtorde en haar hanhaving, Mitford, Jessica, The American Prison, Moerings, Martin, De gevangenis uit, de maatchappij in Samson, uitgeverij Alphen aan den Rijn,

8 Mortinier, John F., Doodstraf Leidensweg voor vero delden, Morgan, C., Community service voor kinderjaringen; Just.Ver., Morris, Norval, The future of imprisonment The University of Chicago Press, Moeljatno, Perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum pidana. Yogyakarta. Gadjah Mada, Mulder, G. E., Vrijheid en onv ri jheid in het strafrecht (Rede). E. E. Kluwer Deventer, Mulder, Niels, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional; Gadjah Mada University Press, Nagel, W. H., De funkties van de vrijbeidstraf. Samson uitgeverij, N. Drijarkara, Pantjasila and religion, secound printing, special issues 44, Departement of information. Republic of Indonesia, Jakarta, Nispon tot Sevenaer C. M. O. van, Het onbegrijpelijke probleem der vergelding, T. V. S. deel XLIII, Leiden, Brill, Noyon, T. J. (Mr) & Larrgemeyer (Mr) Bewerkt door Remelink J. (Mr), Het wetboek van strafrecht, zevende druk, S-Gouda Quint D. Brouwer en zoon Arnhem, Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam prospeksi, Jakarta, Erlangga, Opolot, S. E. James, Alternatives to imprisonment in the New States of Africa Atlanta Univ. Atlanta Georgia, Onrustgevoelen in Nederland, WODC. Mns. v. Just; Peter, A. A. G., Het rechtskarakter van het strafrecha Sub Konsorsium Ilmu Hukum, Post Graduate Course Hukum Pidana Kriminologi F. H. U. I., Jakarta, Phillips, Perrott, Vrouwen en misdaad; vertaald door D. L. Uijt den Bogaard;

9 Pompe, W. O. I., Beveiligings maatregelen maast straffen dekker en van de Vegt Utrecht, Pompe, W. P. I., De persoon des dader in strafrecht dekker en van de vegt, Utrecht, Pompe, W. P. I., Strafrecht en zedelijkheid, Ten Nagen, s-gravenhage, Radzinowics, Leon and Wolfgarrg Marvin E (ed), Crime and justice, Radzinowics, Leon, Ideology and crime, Post Graduate Course/ Sub Consorsium, Jakarta, Criminology-Criminal Law, Rechman, M, Eerrn celdeur slaat dicht, Richardson, Genevra, Time to take prisoners rights Seriously; Journal of Law & Society, Rijksen, R, Achter slot en grendel; 2e Terziene druk Samson, Rijksen, R, Vijf jaar tot levenslang. Samson Alphen aan den Rijn, Rijksen, R/ C. Kelk/ M. Moerings, Achter slot en grendel; 3 e herziene druk. Samson uitgeverij: Aphen aan den Rijn Brussel, Roux, J. P., The treatment of offenders misdaad straf en hanvorming, Roos, R, Brandes De, De strafmiddelen in de niewe re strafrechts wetenschap, Amsterdam, Scheltema & Holkema, Rook, A, Subculturen in Penitentiaire inrichtingen; Just.Ver., Rowell, Thelma, Sociaal gedrag bij apen. Uit geverij Het Spectrum, Ruller, van Sibo, Humanisering van de Gevangenissen fictie. Intermediair, yaar gang 27, 8 Juli Sahardjo, Pohon beringin pengayoman hukum, Pancasila/ Manipol/ Usdek, Djakarta,

10 Sahetapy, J. E., Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. Penerbit Alumni, Schwartz and Skolnick, Two studies of legal stigma In: The other sideed by H. S. Becker, b1z , Offset-Bibliotheek E. U. R., Snel. G, Het Reclasseringsproces:van verledem naar toekomst (dalam: reclassering in de King). Stichting Ars Aequi Tjeenk Willink- Zwolle, Smith, de Polly, Zo kan het bij ons ook: Enkele gedachten over het Nederlandse strafstelsel; Just. Ver., , Kisah penjara-penjara di berbagai negara. Bandung, Alumni, , Dasar-dasar penologi, usaha pembaharuan, sistem kepenjaraan dan pembinaan nara pidana Bandung, Alumni, , KRMH, Hukum adat dan Pancasila dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, Fakultas Hukum; Universitas Jember, , KRMN, Tentang kolektivisme dan individualisme-dividualisme dalam masyarakat Indonesia/ kepribadian Bangsa Indonesia, pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Luar Biasa di Universitas Airlangga, , R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, Sossen, G. H. J. en Putte, H van de, Een stu:diereis naar zweden I, II (Balans, Oct. Nov. Dec), Steenhuis, enerale prev entie en strafmaat:. Delink en delinquent, Stichting Ars Aequi Utrech, Recilasering in de ring. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, Studie gids rechten, Rijksuniversiteit te Leiden , Suatu dilemma dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia. Pusat studi Hukum dan Masyarakat F. H. Undip,

11 , Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Alumni, Thomas, C. W., Cs, Structurele en sociaal Psychologische oorzaken van prisonisatie; Crim. 1978/ Just. Ver., Thomas, C. W., Cs, Structurele en sociaal psychologische oorzaken van prisonisatie; Just.Ver. 27/ Uitsluitend bestemd voor studenten in de kriminologie te Leiden, Kriminaliteit en religie, United Nation, Alternatives to imprisonment Secretariat, , Report on the seminar on alternatives to imprisonment, , Report of working group of experts on the standard minimum rules for the treatmen of prisoners on the second meeting. United Nation Asia and Far East Institute for the prevention of crime and the prevention offender (UNAFEI), Alternatives to imprisonment in Asia Tokyo, Japan, , Extracts from the sixth United Nations Congress on the prevention of crime and treatment of Offenders, , Criminal Justice Correctional treatment and rehabilitation in Japan, , Role of the law in protecting the right of prisoners, , Establishment of the U. N. Latin, Amerika Institute for the Prev. of Crime and Treatment of Offenders. Int. Rev, of Pol, no. 33, , Prison administration and planning for Development in on African, setting, , Report of the African Regional Preparatory meeting of Experts on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Suimary), , Alternatives to imprisonment: Note on the Arab region, M. Zeid. Dean of Law Cairo Univ. Khartum,

12 , Revision of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Prepared by the Benelux Penitentiary Commission, , Second International Meeting of Heads of Penitentiary administrations. Int. Rev, of C. Pola no. 25, , Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. George E. Henries. Ass. Attorny General, Liberi Int. Rev. no. 26, United Nation, G.Protection of Persons Subjected to Detention or Imprisonment; 29 standar minimum rules for the treatment of prisoners. human rights ( st:/hr/i/rev. 2), United Nation, Second Meeting of the United Nations Consultative Group on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Geneva, 6-16 August Int. Rev, no. 26, United Nation, UNAFEI for Preventions of Crime and the Treatment of Offenders. Int. Rev.no.26, United Nation, Fourth United Nations Congress on The Preventions of Crime and the Treatment of Offenders. Int. Rev. no. 26, United Nation, A. the international bill of human rights. The Ind.'s Duties (E/C. N. 4./sub, 2/ 432/Rev. 2). United Nation, Basic Principles Govering Limitations or Restrictions on Individual Rights or Freedom. Human Rights, United Nation, War Crimes and Crimes Against Humanity, including Genocide. Human Rights (ST/HR/I/Rev.2), United Nation, M.Mariage and the Family, Childhood and Youth, Human Childhood and Youth. Human Rights (ST/HR/I/Rev.l), United Nation, Crime Trends and Crime Prevention. Strategies in Asian Countries. Int. Rev. no. 35, United Nation, Report on Activities of the United Nations Asia and the Far East Institute for the Prev. of C. and T of Off Int. Re Yoshio Suzuki; Director UNAFEI,

13 United Nation, Views on the World Crime Trends from the Prespective of the SALVATION ARMY. Int. Rev. No.35, Prepared by Salvation Int. Headquarters, London, United Nation, The Role of Penal Law in Combating Crime in the German Democratic Republic. Int. Rev. no Erich Bucholz; Berlin, United Nation, VI. Measures to Promote the Advandement of Women. United Nations Action in the Field of Human Rights, United Nation, Draft Principles on Freedom and non discrimination in the matter of Religious Rights and practices. Study on discrimination: in the matter of religious rights and practices, United Nation, Netherlarrds Yearbook on Human Rights for ; United Nation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Yearbook on Human Rights for ; United Nation, India, Yearbook on Human Rights for ; United Nation, C. Elimination of discrimination against women. Yearbook on Human Rights for United Nation, J. Forture and Other Cruel, in human or degrading treatment or punishment. Yearbook on Human Rights for , United Nation, Answer of the International Police Associations to United Nations Questionnaire on Crime situation. No ; Int.Rev., United Nation, Fifth United Nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders; Geneva, 1-12 September Report prepared by the Secretariat Departemen of Econom and Social Affair, New York, United Nation, SIXTH United Nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders; Caracas, Venezuela, 25 August-5 September Departemen, of Econom and Social Affair, New York,

14 Veen, van Th. W., Tenuitvoelegging van de vrij heidsstraf. Proces, Veen, van Th. W., Uit de Brochures over reklassering, Verdam, Mc, P. J., Nederlandse rechts geschiedenis Samson uitgeverij Alphen aan den Ri jn, Vogel, D, Het justice-model binnen de strafrechtstoepassing; Just. Ver., Wan, William, The spritual reformation of prisoner. University of Singapore, Faculty of Law, paper, Law 29/72, Wheeler, Harvey, Beyond the punitive society W. H. Freeman and Company San Fransisco, 1973 Williams, Y. E. Hall, Changing prisons. Peter Owen-London, Winarno, Surakhmat, Dasar dan tehnik research edisi ke-6 Pen. PTarsitoi, Bandung, Wootton, Crime and the criminal. Offset-Bibliotheek E. U. R. Blz , Worsley, Peter, Problems of modern society a sociological perspective Enoland, Penguin Books, Middlesek, 1972 Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia Penerbit Ichtiar Baru- Van Hoeve Jakarta, WODG. Staatsuitgevery 1978, Dienstverlening Interimrapport commissie. Alternatieve strafrechtelijke sancties. WODC. Staatsuitgevery, 1978, Dienstverlening Eindrapport v/h onderzoek baar de vervanging v/d vrijheids straf in het strafrecht voor volwassenan. Young, Warren, Community service orders. Heimemann, London, Zilboorg, Gregory, The psychology of the criminal act and punishment, New York, Harcout, Brace,