VERKORTE STUDIGIDS 5775 (2014/2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORTE STUDIGIDS 5775 (2014/2015)"

Transcriptie

1 VERKORTE STUDIGIDS 5775 (2014/2015) INHOUDSOPGAVE 1. Algemene studie-informatie 2 2. Afkortingenlijst en gebruiksaanwijzing van studiehandleiding 4 3. Docenten en curatorium N.I.S Vrije dagen en feestdagen Lesrooster Opleiding Docent Joodse Vakken (DJV) De vakken in uren uitgedrukt Jaarprogramma s DJV Opleiding Darsjan I De vakken in uren uitgedrukt Jaarprogramma s Darsjan I Opleiding Darsjan II 16 Bijlage 1 Colloquium doctum 18 [1]

2 1. ALGEMENE STUDIE-INFORMATIE Adres: Nieuw Herlaer BD Amsterdam Tel: Rekeningnummer IBAN: NL51ABNA ; BIC: ABNANL2A Begin studiejaar De colleges aan het NIS beginnen op maandag 1 september 2014/ 6 eloel Het einde van het studiejaar is op 30 juni 2015/ 2 tammoez Inschrijving en collegegelden Regeling ten aanzien van inschrijving en collegegeld studiejaar / Voorwaarden en procedure Om gebruik te maken van de voorzieningen van onderwijs en tentamens van het N.I.S. dient men als student ingeschreven te staan bij het Seminarium. Voor de inschrijvingen dienen studenten te overleggen: een getuigschrift van de benodigde vooropleiding (minimaal Havo of een vergelijkbaar diploma ter goedkeuring van het curatorium). Mocht er geen diploma zijn, dan is een aanvraag van een Colloquium Doctum* (zie bijlage 1) mogelijk. een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier kan worden aangevraagd bij het studiesecretariaat van het Seminarium of gedownload worden via de website. Op het inschrijvingsformulier machtigt u het Seminarium om het collegegeld van uw rekening af te schrijven. De ingevulde inschrijvingsformulieren moeten worden ingeleverd bij het secretariaat van het N.I.S. voor aanvang van het studiejaar. Definitieve inschrijving geschiedt pas na een schriftelijke bevestiging door het Curatorium. Studenten kunnen pas worden ingeschreven voor het nieuwe studiejaar als alle verplichtingen ten opzichte van het Seminarium uit voorgaande jaren zijn voldaan. *Colloquium Doctum De inhoud van het Colloquium Doctum kunt u vinden in bijlage 1. Naar aanleiding van uw CV bepaalt de Colloquium Doctum Commissie (rector en docenten) welke tentamens nodig zijn om aan te sluiten bij het gewenste niveau van de studie. Het examengeld voor het Colloquium Doctum bedraagt 25,-. [2]

3 Collegegeld Het collegegeld bedraagt Є 180,- per jaar. In november 2014 wordt de ene helft en in februari 2015 de andere helft van het collegegeld afgeschreven. De machtiging wordt alleen afgegeven voor het betreffende collegejaar. Men legt zich dus niet vast voor de daarop volgende studiejaren. Beëindiging van inschrijving Indien de student in geval van ziekte of andere dringende redenen de inschrijving wil beëindigen, wordt hierover een besluit genomen door het curatorium. Indien het curatorium akkoord gaat met de beëindiging van de inschrijving is restitutie van een deel van het collegegeld mogelijk. Bezwaar Indien de hoogte van het collegegeld een bezwaar vormt kan de student zich met een schriftelijk verzoek richten tot de penningmeester van het curatorium (per adres: Nieuw Herlaer 18-20, 1083 BD Amsterdam). Voor in aanmerking komende gevallen, kan een betalingsregeling getroffen worden dan wel vermindering van het collegegeld worden vastgesteld. Een betalingsregeling moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Vanzelfsprekend worden verzoeken om een betalingsregeling of om vermindering strikt vertrouwelijk behandeld. Studiesecretariaat Het studiesecretariaat is geopend van maandag tot en met donderdag van uur. Het telefoonnummer is en het adres Website: [3]

4 2. AFKORTINGENLIJST EN GEBRUIKSAANWIJZING VAN DEZE STUDIEHANDLEIDING Afkortingen: T&A PTA DJV D Toetsing en afsluiting Programma Toetsing en Afsluiting Docent Joodse Vakken Darsjan Gebruiksaanwijzing: Voor de concrete invulling van de eindtermen bekijkt men de PTA s van de desbetreffende vakken voor de opleidingen DJV of Darsjan. Bijvoorbeeld: wanneer u wilt weten wat de concrete invulling van de eindtermen is voor het vak Klassiek Hebreeuws bij de opleiding DJV (DJV2), dan kijkt u bij DJV 2 onder de PTA. Hier staat de concrete invulling van de eindtermen beschreven. Legenda codes: 1 e plaats = Opleiding (1=DJV en 2=Darsjan 1); 2 e plaats = Vaknummer (bijv.: 3= Modern Hebreeuws [DJV] of Artikel [Darsjan 1]); 3 e plaats = Jaar (leerjaar 1, 2, 3 of 4); 4 e plaats = Periode (periode 1, 2, 3 of 4); 5 e plaats = Extra informatie (roostervakken DJV of subvakken van D6.1, D6.2 en D6.3). Voorbeeld 1: Code: Opleiding Docent Joodse Vakken Geschiedenis (DJV7) e leerjaar e periode Roostervak S. Katz Voorbeeld 2: Voorbeeld 3: Code: = Opleiding Darsjan Code: 2.(6.1) = Opleiding Darsjan = Artikel (D3) 2.(6.1) = Halacha (D6.1) = 2 e leerjaar 2.(6.1) = 1 e leerjaar = 1 e periode 2.(6.1) = 2 e periode 2.(6.1) = Hilchot Sjabbat [4]

5 3. DOCENTEN EN CURATORIUM N.I.S. DOCENTEN: Dayan mr. drs. R. Evers, rector Chagam dr. P. Toledano Rabbijn S. Katz Mevr. drs. M.E. Broersma Mevr. drs. C. van Leeuwen. CURATOREN: Drs. B. de Bruijn, voorzitter Drs. M.E. Paktor, vice-voorzitter Dr. A.Z. Israëls, secretaris Drs. A.J. Polak, penningmeester Drs. C. Bachrach, lid. N.B.: Contact met het Curatorium loopt via het secretariaat. [5]

6 4. VRIJE DAGEN EN FEESTDAGEN 5775 Het Nederlands Israëlietisch Seminarium is gesloten op de volgende dagen: Rosj Hasjana Woensdag 24 september tot en met zondag 28 september eloel 5774 tot en met 4 tisjri 5775 Soekot Maandag 6 oktober tot en met 19 oktober tisjri tot en met 25 tisjri 5775 Chanoeka en wintervakantie Dinsdag 16 december 2014 tot en met zondag 4 januari kislev tot en met 13 tewet 5775 Poeriem Woensdag 4 maart tot en met vrijdag 6 maart adar tot en met 15 adar 5775 Pesach Maandag 30 maart tot en met zondag 12 april nissan tot en met 23 nissan 5775 Sjawoe'ot Zondag 24 mei en maandag 25 mei siwan en 7 siwan 5775 Zomervakantie Maandag 29 juni tot en met zondag 30 augustus tammoez tot en met 15 eloel 5775 De eerste studiedag van studiejaar is maandag 1 september [6]

7 5. LESROOSTER 5775 De lessen van Chagam dr. P. Toledano zijn niet in het rooster opgenomen omdat zij bestemd zijn voor een select gezelschap tentamenkandidaten. De lessen van Rabbijn Evers zijn dit studiejaar de vakken van jaar 2. Periode I week 36 t/m / Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis, Verlichting tot Moderne tijden S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas 16:00-17:30 2.D Kasjroet R. Evers Darsjan 1 20:30-22:00 2.D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.1 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Darsjan 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.1 Hilchot Nida, verdieping R. Evers Darsjan 1 [7]

8 Periode II week t/m week / Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis, naar de Moderne tijden S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.2 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Darsjan 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan 1 Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent 2 Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent 2 Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.2 Hilchot Nida,verdieping R. Evers Darsjan 1 [8]

9 Periode III week 6 t/m week / 5775 Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis, Holocaust en daarna S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.3 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Docent 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.3 Hilchot Nida, verdieping R. Evers Darsjan 1 [9]

10 Periode IV week 18 t/m week / 5775 Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis,Nederlands Jodendom S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.4 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Darsjan 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D6.2.4 Kasjroet R. Evers Darsjan Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.4 Hilchot Nida, verdieping R. Evers Darsjan 1 [10]

11 6. OPLEIDING DOCENT JOODSE VAKKEN (DJV) 6.1 De vakken in uren uitgedrukt Schema urenopgave van de vak-onderdelen voor DJV De opleiding DJV duurt 4 jaar. De hoofdvakken DJV 1-3 worden ieder jaar gegeven. De andere vakken, DJV 4-9 worden merendeels eens in de 4 jaar gegeven (zie jaarprogramma s). In overleg met de rector wordt bepaald op welk tijdstip en welk niveau de student zijn studie kan aanvangen. Na 4 jaar moeten alle vereiste punten behaald zijn. De onderstaande indeling van de vakken moet gedurende de vierjarige opleiding gevolgd worden. Met elke student wordt een persoonlijk leertraject afgesproken. De totale studielast is 1260 uur. De nummering (1 t/m 8) van de vakken volgt de vakken in deze hele studiegids. Voor de specialisaties in de hoofdrichtingen Hebreeuws, Halacha (Encyclopedie van het Joodse leven) en Geschiedenis is de totale studielast 450 uur. DJV: Docent Joodse Vakken: DJV 1a: Vertalen (en verklaren) van 35 hoofdstukken uit de Tora (en enkele hoofdstukken uit de profeten), studielast: 260 uur DJV 1b: Vertalen (en verklaren) van 35 hoofdstukken uit de Tora (en enkele hoofdstukken uit de profeten), studielast: 260 uur DJV 2a: Grondslagen van de Bijbelse grammatica, studielast: 200 uur DJV 2b: Grondslagen van de Bijbelse grammatica, studielast: 120 uur DJV 2c Grondslagen van de Bijbelse grammatica, hoofdrichting: studielast: 450 uur DJV 3a Modern Hebreeuws, studielast: 80 uur DJV 3b Modern Hebreeuws, studielast: 80 uur DJV 3c Modern Hebreeuws, hoofdrichting: studielast: 450 uur [11]

12 DJV 4a: Siddoer, dagelijkse gebeden, studielast:135 uur DJV 4b: Siddoer, speciale gebeden en tefilla- verklaringen, studielast 105 uur DJV 4c: Berachot, studielast: 20 uur DJV5a: Encyclopedie van het Joodse leven, studielast: 60 uur DJV5b: Encyclopedie van het Joodse leven, studielast: 100 uur DJV5c: Encyclopedie van het Joodse leven, hoofdrichting: studielast: 450 uur DJV 6: Rasjie- schrift, studielast: 10 uur DJV 7a: Geschiedenis, deel I, studielast: 50 uur DJV 7b: Geschiedenis, deel II, studielast: 120 uur DJV 7c: Geschiedenis, deel III, studielast: 106 uur DJV 7d: Geschiedenis, deel IV, Hoofdrichting: studielast: 450 uur DJV 8a: Achtergronden van het Jodendom, deel I, studielast: 60 uur DJV 8b: Achtergronden van het Jodendom, deel II, studielast: 82 uur DJV 8c: Achtergronden van het Jodendom, deel III, studielast: 98 uur De totale studielast voor de vierjarige opleiding Docent Joodse Vakken bedraagt 1260 uur. De studielast per jaar is 315 uur. De student moet een keuze maken uit bovengenoemde onderdelen. Hieronder volgen de jaarprogramma s van een vier-jarencyclus / , zie 6.2. N.B.: elk uur is een klokuur. [12]

13 6.2 Jaarprogramma s DJV Jaar 1. (vanaf 5775) DJV 1.1.A Tora vertalen DJV 1.1.B Tora verklaren DJV 1.2 Bijbels Hebreeuws DJV 1.3 Modern Hebreeuws Jaar 2. (vanaf 5776) DJV 2.1.A Tora vertalen DJV 2.1.B Tora verklaren DJV 2.2 Bijbels Hebreeuws DJV 2.3 Modern Hebreeuws DJV 2.4 Siddoer Berachot DJV 2.5 Encyclopedie van het Joodse leven DJV 2.6 Rasji-schrift Jaar 3. (vanaf 5777) DJV 3.1.A Tora vertalen DJV 3.1.B Tora verklaren DJV 3.2 Bijbels Hebreeuws DJV en Modern Hebreeuws DJV 3.7 Geschiedenis Jaar 4. (vanaf 5778) DJV 4.1.A Tora vertalen DJV 4.1.B Tora verklaren DJV 4.2 Bijbels Hebreeuws DJV 4.3 Modern Hebreeuws DJV 4.8 Filosofie TOETSING Alle toetsen worden afgenomen als open vragen of in essay-vorm of als multiple choice opgaven. Bij de vragen staat het aantal punten vermeld. De beoordelingscriteria zijn vooraf te verkrijgen bij het studiesecretariaat. [13]

14 7. OPLEIDING DARSJAN I 7.1 De vakken in uren uitgedrukt Vierjarige opleiding Nieuwe Rabbinale opleiding Darsjan I Voor deze opleiding is kennis van de Nederlandse taal aanbevolen. Niet-Nederlandstaligen krijgen een aantekening van hun niveau van kennis van de Nederlandse taal op hun getuigschrift. Schema urenopgave van de vak onderdelen voor Darsjan I In overleg met de rector wordt bepaald op welk tijdstip en welk niveau de student zijn studie kan aanvangen. Na 4 jaar moeten alle vereiste punten behaald zijn. De onderstaande urenindeling van de vakken moet gedurende de vierjarige opleiding gevolgd worden. De nummering (1 t/m 8) van de vakken volgt de vakken in deze hele studiegids. DARSJAN I Het programma voor de graad Darsjan I (Rabbinale opleiding) omvat de volgende vakken en minimale studielast (college en zelfstudie): D 1.: D 2.: D 3.: D 4.: D 5.: MIDRASJ: 120 uur HOMILETISCHE TEKSTEN: 80 uur ARTIKEL: 90 uur DERAASJA: 60 uur TALMOED: 130 uur D 6.1.: HALACHA, deel 1: 200 uur D 6.2.: HALACHA, deel 2: 280 uur D 6.3.: HALACHA, deel 3: 320 uur D 7.: PASTORALE VORMING D 8.: HALACHISCHE ACTUALITEITEN [14]

15 De totale studielast voor de vierjarige opleiding Darsjan I bedraagt 1440 uur. De studielast per jaar is minimaal 360 uur. De student moet een keuze maken uit bovengenoemde onderdelen om tot een juiste studielast te komen. Het programma wordt als onderstaand over vier studiejaren verdeeld. Hieronder volgen de jaarprogramma s / ; n.b. elk uur is een klokuur. 7.2 Jaarprogramma s Darsjan I Jaar 1. (vanaf 5775) D1 Midrasj, D7 Pastorale vorming en D8 Halachische actualiteiten. Jaar 2. (vanaf 5776) D4 Deraasja en D 6.1 Halacha: Orach Chaiem (geheel) Hilchot Sjabbat in extenso en Eroevien (inclusief syllabus Eroevien van R. Evers). Jaar 3. (vanaf 5777) D5 Talmoedverklaring en D 6.2 Halacha: Alle verplichte onderwerpen uit Jore Dea (meliecha, vlees en melk, mengsels, nida en aveloet). Jaar 4. (vanaf 5778) D2 Homiletische teksten, D3 Artikel, D 6.3 Halacha: Choepa, Gittien en Seder Hadien (civiel procesrecht). TOETSING Alle toetsen worden afgenomen als open vragen of in essay-vorm of als multiple choice opgaven. Bij de vragen staat het aantal punten vermeld. De beoordelingscriteria zijn vooraf te verkrijgen bij het studiesecretariaat. [15]

16 8. OPLEIDING DARSJAN II DARSJAN VERDIEPING Docenten: Rabbijn mr. drs. R. Evers en anderen Tijd: Op afspraak Duur van de opleiding: drie jaar Minimaal aantal vereiste punten: 1080 uur. Voor deze opleiding is kennis van de Nederlandse taal aanbevolen. Niet-Nederlandstaligen krijgen een aantekening van hun niveau van kennis van de Nederlandse taal op hun getuigschrift. 8.1 Inleiding Darsjan verdieping of Darsjan II is een nieuwe opleiding, die in collegejaar 5775/ voor het eerst van start gaat. Deze opleiding eist veel zelfstudie. De docent treedt voornamelijk als begeleider op. Vaste college-uren kunnen worden afgesproken. Darsjan II bereidt voor op het examen More bij het NIK, in het bijzonder de halachische vakken en specialismen, zoals concreet: a. bedrevenheid in de grondstellingen van de Talmoedische wetten, ontwikkeld in de drie eerste delen van שלחן ערוך en wel יורה דעה, אורח חיים en אבן העזר met טור ובית יוסף en de commentaren op שולחן ערוך als טורי זהב מגן אברהם שפתי כהן alsmede enige kennis van חושן המשפט met uitsluiting van alle casuïstiek; b. de beantwoording van een vraag uit een der drie eerste delen van de ערוך.שולחן Te dien einde wordt de kandidaat 's morgens een vraag opgegeven, die hij onder toezicht gedurende acht à tien uren moet bewerken en wier oplossing hij daarna voor het College van Examen verdedigt; c. de verklaring van een stuk uit een van de bekende שטות in de Talmud met מהרש''ל en uren; na een voorbereiding van ten hoogste twee מהר''ם לובלין d. bedrevenheid in de beantwoording van doktrinale vragen. Daartoe worden aan de :שולחן ערוך kandidaat drie vragen gesteld, en wel één uit ieder der drie eerste delen van Tot de beantwoording van die vragen wordt de kandidaat.אבן העזר enיורה דעה, אורח חיים minstens acht dagen tijd gegeven. De antwoorden moeten n.a.v. de op- of aanmerkingen van de examinatoren worden verdedigd. 8.2 Drie talen Bij deze verdieping van Darsjan zijn drie varianten mogelijk: - de variant, waarbij ook Nederlandse teksten gebruikt worden. - de variant, waarbij samengewerkt wordt met of aangesloten wordt op het programma van Pirchei Shoshanim, zie hun website; [16]

17 - de variant waarbij alleen van Hebreeuwse teksten gebruik gemaakt zal worden. In deze opleiding wordt voortgebouwd op de opleiding `Darsjan I. Na 3 jaar zijn alle afgesproken vakken de revue gepasseerd en zijn alle vereiste punten (1080 minimaal) behaald. Men kan zich ook specialiseren in een beperkte keuze uit bovenstaande. Studenten die willen participeren in deze opleiding beschikken over brede halachische kennis in de praktijk van de halacha, kunnen Hebreeuws bronmateriaal diepgaand analyseren en hierover in de vorm van Hebreeuwse artikelen of responsa publiceren. 8.3 Twee varianten De opleiding Darsjan II is bedoeld als verdieping van de opleiding `Darsjan I. Hierbij zijn twee varianten mogelijk: a. Algehele verbreding van de halachische kennis; negen van de tien hieronder aangegeven vakken worden, zij het relatief oppervlakkig, behandeld; b. Specialisering in minimaal twee onderwerpen van de hieronder aangegeven tien vakken. In deze variant worden twee van de hieronder aangegeven tien vakken zeer diepgaand behandeld. 8.4 Studieschema De student kiest na overleg met de rector een aantal van de onderstaande tien onderwerpen uit voor zijn driejarige opleiding en stelt samen met de rector een leer- en tentamenschema vast als richtlijn voor de studie. Dit studieschema is bindend. 8.5 Verplichtingen Van de studenten wordt verwacht dat ze huiswerk maken en regelmatig korte en langere Hebreeuwse halachische verhandelingen uitschrijven en uitleggen aan de Examencommissie en medestudenten. Na iedere studieperiode van acht weken wordt er een schriftelijk tentamen afgenomen. Bij studenten, die het programma van Pirchei Shoshanim volgen, worden begeleidingstoetsen afgenomen. 8.6 Literatuur Syllabi met relevante literatuur zijn digitaal verkrijgbaar bij de docent of bij Pirchei Shoshanim (Engelse teksten). Kosten van de teksten van Pirchei Shoshanim zijn voor de student. 8.7 Totale studielast: 360 uur per jaar. 8.8 Jaarprogramma s zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. [17]

18 BIJLAGE 1. Colloquium doctum Een colloquium doctum is een toelatingsexamen tot het Seminarium voor degenen, die niet voldoen aan de toelatingseisen van het Seminarium. Uitgebreide informatie over het colloquium doctum is verkrijgbaar bij de rector van het Seminarium. Hieronder volgen enkele globale richtlijnen. Aan de hand van de toetsingseisen (informatie hierover is verkrijgbaar bij de rector, zie 'Inhoud van het colloquium doctum') kan de student zich voorbereiden op het toelatingsexamen. [18]

NEDERLANDS ISRAELIETISCH SEMINARIUM

NEDERLANDS ISRAELIETISCH SEMINARIUM אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתאבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתאבגדהוזחטיךכלםמןנעף אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתאבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתאבגדהוזחטיךכלםמןנעף אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתאבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתאבגדהוזחטיךכלםמןנעף

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Studentenstatuut Nederlands Israëlietisch Seminarium (NIS) Maart 2011

Studentenstatuut Nederlands Israëlietisch Seminarium (NIS) Maart 2011 1 Studentenstatuut Nederlands Israëlietisch Seminarium (NIS) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inhoud Studentenstatuut 1.2 Vaststelling en beschikbaarheid Studentenstatuut 2. Toegang en Inschrijving

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor: c vwo, havo, mavo en vbo; c vso; c vhbo; c vavo; c de voorzitter van de staatsexamenscommissies vwo/ havo en mavo. a. het eerste tijdvak begint op 17 mei in

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Studieprogramma instroom 2008-2009

Studieprogramma instroom 2008-2009 Studieprogramma instroom 2008-2009 Alle colleges hebben een omvang van 5 ects tenzij anders vermeld. Studenten met een vwo-certificaat Grieks met een voldoende resultaat krijgen een vrijstelling voor het

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie Onderwijs- en examenregeling HBO-opleiding Theologie Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling CGO... 2 1. Vooropleidingseisen en toelatingsonderzoek... 2 2. Inrichting opleiding... 2 3. Toetsing... 3

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten n algemeen LEERPLAN en doelen JAHADOET + TENACH TALMOED TORA onderwijs Liberaal Joodse Gemeenten In dit leerplan staan de doelen per leerjaar genoemd. Hieraan kan worden afgelezen wat een leerling in dit

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Titel van de module Judaïca 2. Introductie In deze module gaat het over de basishouding

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

2015 VrolijkAgenda. kleur je dag. Met teksten van Anne Westerduin

2015 VrolijkAgenda. kleur je dag. Met teksten van Anne Westerduin 2015 VrolijkAgenda kleur je dag Met teksten van Anne Westerduin notities 2015 2015 VrolijkAgenda VrolijkAgenda van: geniet van je tijd mijn pagina persoonlijke gegevens: naam adres postcode woonplaats

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding 1 ONDEVIT BASIS CURSUS Deze cursus is bedoeld om u grondig te laten kennismaken met Ondevit en haar mogelijkheden.tijdens deze inleiding wordt niet alleen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Cursussenaanbod Grootseminarie Brugge 2014-2015

Cursussenaanbod Grootseminarie Brugge 2014-2015 Cursussenaanbod Grootseminarie Brugge 2014-2015 In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters,

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

onderdeel B HUISREGLEMENT FONS VITAE LYCEUM versie 2016

onderdeel B HUISREGLEMENT FONS VITAE LYCEUM versie 2016 Examendossier onderdeel B HUISREGLEMENT FONS VITAE LYCEUM versie 2016 Dit huisreglement is een verzameling bepalingen die een aanvulling vormen op het examenreglement van de svoaz (onderdeel C van dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar 2016-2017 voor huidige eerstejaarsstudenten Vanaf nu ben je zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van het onderwijs. Twee keer per jaar kan

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Mediterrane Studies Spaanse

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde CONTRACT STUDIEREIS 2009 - Boedapest Algemene informatie Achternaam:... Voornamen (zoals vermeld op je identiteitsbewijs):... Roepnaam:... Adres:... Postcode:...Woonplaats:... Telefoonnummer 1:... Telefoonnummer

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG

AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG AANMELDINGSFORMULIER KINDEROPVANG Locatie: Gasselte Gegevens kind Naam: Voornamen: Roepnaam: Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jongen 0 meisje Geboortedatum: Nationaliteit: Geboorteland: Gegevens

Nadere informatie

DIGITAAL 09 10 11 12 13 - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN

DIGITAAL 09 10 11 12 13 - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN Maandag 18 april Dinsdag 19 april Woensdag 20 april Donderdag 21 april Vrijdag 22 april DIGITAAL - OEFENEN DIGITAAL - OEFENEN DIGITAAL - OEFENEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL - EXAMEN DIGITAAL

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. 5 vwo

Programma van toetsing en afsluiting. 5 vwo Programma van ing en afsluiting 5 vwo 2015 2016 Inhoudsopgave: Vak: pagina: ANW 3 Lich. Opvoeding 5 2 Programma van ing en afsluiting voor het vak ANW (Wijzigingen voorbehouden) I THEORETISCHE TOETS periode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 cursus 2013/2014 GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE INLEIDING Beste leerlingen, Dit boekje is het eerste deel van jullie programma van toetsing en afsluiting. Je zit

Nadere informatie

Hoe ziet haar (nominale) opleidingstraject eruit? BASISFASE

Hoe ziet haar (nominale) opleidingstraject eruit? BASISFASE Ter illustratie van het onderwijs in de Netwerkschool werkte ROC Nijmegen werkte drie voorbeelden uit van (nominale) opleidingstrajecten voor studenten uit cohort 2013-2016/2017. 1. Student Yvette ( BOL

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie