VERKORTE STUDIGIDS 5775 (2014/2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORTE STUDIGIDS 5775 (2014/2015)"

Transcriptie

1 VERKORTE STUDIGIDS 5775 (2014/2015) INHOUDSOPGAVE 1. Algemene studie-informatie 2 2. Afkortingenlijst en gebruiksaanwijzing van studiehandleiding 4 3. Docenten en curatorium N.I.S Vrije dagen en feestdagen Lesrooster Opleiding Docent Joodse Vakken (DJV) De vakken in uren uitgedrukt Jaarprogramma s DJV Opleiding Darsjan I De vakken in uren uitgedrukt Jaarprogramma s Darsjan I Opleiding Darsjan II 16 Bijlage 1 Colloquium doctum 18 [1]

2 1. ALGEMENE STUDIE-INFORMATIE Adres: Nieuw Herlaer BD Amsterdam Tel: Rekeningnummer IBAN: NL51ABNA ; BIC: ABNANL2A Begin studiejaar De colleges aan het NIS beginnen op maandag 1 september 2014/ 6 eloel Het einde van het studiejaar is op 30 juni 2015/ 2 tammoez Inschrijving en collegegelden Regeling ten aanzien van inschrijving en collegegeld studiejaar / Voorwaarden en procedure Om gebruik te maken van de voorzieningen van onderwijs en tentamens van het N.I.S. dient men als student ingeschreven te staan bij het Seminarium. Voor de inschrijvingen dienen studenten te overleggen: een getuigschrift van de benodigde vooropleiding (minimaal Havo of een vergelijkbaar diploma ter goedkeuring van het curatorium). Mocht er geen diploma zijn, dan is een aanvraag van een Colloquium Doctum* (zie bijlage 1) mogelijk. een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier kan worden aangevraagd bij het studiesecretariaat van het Seminarium of gedownload worden via de website. Op het inschrijvingsformulier machtigt u het Seminarium om het collegegeld van uw rekening af te schrijven. De ingevulde inschrijvingsformulieren moeten worden ingeleverd bij het secretariaat van het N.I.S. voor aanvang van het studiejaar. Definitieve inschrijving geschiedt pas na een schriftelijke bevestiging door het Curatorium. Studenten kunnen pas worden ingeschreven voor het nieuwe studiejaar als alle verplichtingen ten opzichte van het Seminarium uit voorgaande jaren zijn voldaan. *Colloquium Doctum De inhoud van het Colloquium Doctum kunt u vinden in bijlage 1. Naar aanleiding van uw CV bepaalt de Colloquium Doctum Commissie (rector en docenten) welke tentamens nodig zijn om aan te sluiten bij het gewenste niveau van de studie. Het examengeld voor het Colloquium Doctum bedraagt 25,-. [2]

3 Collegegeld Het collegegeld bedraagt Є 180,- per jaar. In november 2014 wordt de ene helft en in februari 2015 de andere helft van het collegegeld afgeschreven. De machtiging wordt alleen afgegeven voor het betreffende collegejaar. Men legt zich dus niet vast voor de daarop volgende studiejaren. Beëindiging van inschrijving Indien de student in geval van ziekte of andere dringende redenen de inschrijving wil beëindigen, wordt hierover een besluit genomen door het curatorium. Indien het curatorium akkoord gaat met de beëindiging van de inschrijving is restitutie van een deel van het collegegeld mogelijk. Bezwaar Indien de hoogte van het collegegeld een bezwaar vormt kan de student zich met een schriftelijk verzoek richten tot de penningmeester van het curatorium (per adres: Nieuw Herlaer 18-20, 1083 BD Amsterdam). Voor in aanmerking komende gevallen, kan een betalingsregeling getroffen worden dan wel vermindering van het collegegeld worden vastgesteld. Een betalingsregeling moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Vanzelfsprekend worden verzoeken om een betalingsregeling of om vermindering strikt vertrouwelijk behandeld. Studiesecretariaat Het studiesecretariaat is geopend van maandag tot en met donderdag van uur. Het telefoonnummer is en het adres Website: [3]

4 2. AFKORTINGENLIJST EN GEBRUIKSAANWIJZING VAN DEZE STUDIEHANDLEIDING Afkortingen: T&A PTA DJV D Toetsing en afsluiting Programma Toetsing en Afsluiting Docent Joodse Vakken Darsjan Gebruiksaanwijzing: Voor de concrete invulling van de eindtermen bekijkt men de PTA s van de desbetreffende vakken voor de opleidingen DJV of Darsjan. Bijvoorbeeld: wanneer u wilt weten wat de concrete invulling van de eindtermen is voor het vak Klassiek Hebreeuws bij de opleiding DJV (DJV2), dan kijkt u bij DJV 2 onder de PTA. Hier staat de concrete invulling van de eindtermen beschreven. Legenda codes: 1 e plaats = Opleiding (1=DJV en 2=Darsjan 1); 2 e plaats = Vaknummer (bijv.: 3= Modern Hebreeuws [DJV] of Artikel [Darsjan 1]); 3 e plaats = Jaar (leerjaar 1, 2, 3 of 4); 4 e plaats = Periode (periode 1, 2, 3 of 4); 5 e plaats = Extra informatie (roostervakken DJV of subvakken van D6.1, D6.2 en D6.3). Voorbeeld 1: Code: Opleiding Docent Joodse Vakken Geschiedenis (DJV7) e leerjaar e periode Roostervak S. Katz Voorbeeld 2: Voorbeeld 3: Code: = Opleiding Darsjan Code: 2.(6.1) = Opleiding Darsjan = Artikel (D3) 2.(6.1) = Halacha (D6.1) = 2 e leerjaar 2.(6.1) = 1 e leerjaar = 1 e periode 2.(6.1) = 2 e periode 2.(6.1) = Hilchot Sjabbat [4]

5 3. DOCENTEN EN CURATORIUM N.I.S. DOCENTEN: Dayan mr. drs. R. Evers, rector Chagam dr. P. Toledano Rabbijn S. Katz Mevr. drs. M.E. Broersma Mevr. drs. C. van Leeuwen. CURATOREN: Drs. B. de Bruijn, voorzitter Drs. M.E. Paktor, vice-voorzitter Dr. A.Z. Israëls, secretaris Drs. A.J. Polak, penningmeester Drs. C. Bachrach, lid. N.B.: Contact met het Curatorium loopt via het secretariaat. [5]

6 4. VRIJE DAGEN EN FEESTDAGEN 5775 Het Nederlands Israëlietisch Seminarium is gesloten op de volgende dagen: Rosj Hasjana Woensdag 24 september tot en met zondag 28 september eloel 5774 tot en met 4 tisjri 5775 Soekot Maandag 6 oktober tot en met 19 oktober tisjri tot en met 25 tisjri 5775 Chanoeka en wintervakantie Dinsdag 16 december 2014 tot en met zondag 4 januari kislev tot en met 13 tewet 5775 Poeriem Woensdag 4 maart tot en met vrijdag 6 maart adar tot en met 15 adar 5775 Pesach Maandag 30 maart tot en met zondag 12 april nissan tot en met 23 nissan 5775 Sjawoe'ot Zondag 24 mei en maandag 25 mei siwan en 7 siwan 5775 Zomervakantie Maandag 29 juni tot en met zondag 30 augustus tammoez tot en met 15 eloel 5775 De eerste studiedag van studiejaar is maandag 1 september [6]

7 5. LESROOSTER 5775 De lessen van Chagam dr. P. Toledano zijn niet in het rooster opgenomen omdat zij bestemd zijn voor een select gezelschap tentamenkandidaten. De lessen van Rabbijn Evers zijn dit studiejaar de vakken van jaar 2. Periode I week 36 t/m / Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis, Verlichting tot Moderne tijden S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas 16:00-17:30 2.D Kasjroet R. Evers Darsjan 1 20:30-22:00 2.D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.1 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Darsjan 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.1 Hilchot Nida, verdieping R. Evers Darsjan 1 [7]

8 Periode II week t/m week / Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis, naar de Moderne tijden S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.2 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Darsjan 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan 1 Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent 2 Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent 2 Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.2 Hilchot Nida,verdieping R. Evers Darsjan 1 [8]

9 Periode III week 6 t/m week / 5775 Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis, Holocaust en daarna S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.3 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Docent 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.3 Hilchot Nida, verdieping R. Evers Darsjan 1 [9]

10 Periode IV week 18 t/m week / 5775 Zondag Code Vak Docent Opleiding Klas Geschiedenis,Nederlands Jodendom S. Katz Docent Maandag Code Vak Docent Opleiding Klas D Kasjroet R. Evers Darsjan D Aveloet R. Evers Darsjan 1 Dinsdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Aveloet R. Evers Darsjan Modern Hebreeuws Ch. v. Leeuwen Docent (2).10(7).2.4 Pastorale vorming S. Katz Docent/Darsjan D Hilchot Nida R. Evers Darsjan 1 Woensdag Code Vak Docent Opleiding Klas D6.2.4 Kasjroet R. Evers Darsjan Klassiek Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws beg. Ch. Broersma Docent Klassiek Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Modern Hebreeuws gev. Ch. Broersma Docent Tora vertalen, verklaren en grammatica R. Evers Docent Halachische actualiteiten R. Evers Darsjan 1 Donderdag Code Vak Docent Opleiding Klas D Hilchot Nida R. Evers Darsjan D8.1.4 Hilchot Nida, verdieping R. Evers Darsjan 1 [10]

11 6. OPLEIDING DOCENT JOODSE VAKKEN (DJV) 6.1 De vakken in uren uitgedrukt Schema urenopgave van de vak-onderdelen voor DJV De opleiding DJV duurt 4 jaar. De hoofdvakken DJV 1-3 worden ieder jaar gegeven. De andere vakken, DJV 4-9 worden merendeels eens in de 4 jaar gegeven (zie jaarprogramma s). In overleg met de rector wordt bepaald op welk tijdstip en welk niveau de student zijn studie kan aanvangen. Na 4 jaar moeten alle vereiste punten behaald zijn. De onderstaande indeling van de vakken moet gedurende de vierjarige opleiding gevolgd worden. Met elke student wordt een persoonlijk leertraject afgesproken. De totale studielast is 1260 uur. De nummering (1 t/m 8) van de vakken volgt de vakken in deze hele studiegids. Voor de specialisaties in de hoofdrichtingen Hebreeuws, Halacha (Encyclopedie van het Joodse leven) en Geschiedenis is de totale studielast 450 uur. DJV: Docent Joodse Vakken: DJV 1a: Vertalen (en verklaren) van 35 hoofdstukken uit de Tora (en enkele hoofdstukken uit de profeten), studielast: 260 uur DJV 1b: Vertalen (en verklaren) van 35 hoofdstukken uit de Tora (en enkele hoofdstukken uit de profeten), studielast: 260 uur DJV 2a: Grondslagen van de Bijbelse grammatica, studielast: 200 uur DJV 2b: Grondslagen van de Bijbelse grammatica, studielast: 120 uur DJV 2c Grondslagen van de Bijbelse grammatica, hoofdrichting: studielast: 450 uur DJV 3a Modern Hebreeuws, studielast: 80 uur DJV 3b Modern Hebreeuws, studielast: 80 uur DJV 3c Modern Hebreeuws, hoofdrichting: studielast: 450 uur [11]

12 DJV 4a: Siddoer, dagelijkse gebeden, studielast:135 uur DJV 4b: Siddoer, speciale gebeden en tefilla- verklaringen, studielast 105 uur DJV 4c: Berachot, studielast: 20 uur DJV5a: Encyclopedie van het Joodse leven, studielast: 60 uur DJV5b: Encyclopedie van het Joodse leven, studielast: 100 uur DJV5c: Encyclopedie van het Joodse leven, hoofdrichting: studielast: 450 uur DJV 6: Rasjie- schrift, studielast: 10 uur DJV 7a: Geschiedenis, deel I, studielast: 50 uur DJV 7b: Geschiedenis, deel II, studielast: 120 uur DJV 7c: Geschiedenis, deel III, studielast: 106 uur DJV 7d: Geschiedenis, deel IV, Hoofdrichting: studielast: 450 uur DJV 8a: Achtergronden van het Jodendom, deel I, studielast: 60 uur DJV 8b: Achtergronden van het Jodendom, deel II, studielast: 82 uur DJV 8c: Achtergronden van het Jodendom, deel III, studielast: 98 uur De totale studielast voor de vierjarige opleiding Docent Joodse Vakken bedraagt 1260 uur. De studielast per jaar is 315 uur. De student moet een keuze maken uit bovengenoemde onderdelen. Hieronder volgen de jaarprogramma s van een vier-jarencyclus / , zie 6.2. N.B.: elk uur is een klokuur. [12]

13 6.2 Jaarprogramma s DJV Jaar 1. (vanaf 5775) DJV 1.1.A Tora vertalen DJV 1.1.B Tora verklaren DJV 1.2 Bijbels Hebreeuws DJV 1.3 Modern Hebreeuws Jaar 2. (vanaf 5776) DJV 2.1.A Tora vertalen DJV 2.1.B Tora verklaren DJV 2.2 Bijbels Hebreeuws DJV 2.3 Modern Hebreeuws DJV 2.4 Siddoer Berachot DJV 2.5 Encyclopedie van het Joodse leven DJV 2.6 Rasji-schrift Jaar 3. (vanaf 5777) DJV 3.1.A Tora vertalen DJV 3.1.B Tora verklaren DJV 3.2 Bijbels Hebreeuws DJV en Modern Hebreeuws DJV 3.7 Geschiedenis Jaar 4. (vanaf 5778) DJV 4.1.A Tora vertalen DJV 4.1.B Tora verklaren DJV 4.2 Bijbels Hebreeuws DJV 4.3 Modern Hebreeuws DJV 4.8 Filosofie TOETSING Alle toetsen worden afgenomen als open vragen of in essay-vorm of als multiple choice opgaven. Bij de vragen staat het aantal punten vermeld. De beoordelingscriteria zijn vooraf te verkrijgen bij het studiesecretariaat. [13]

14 7. OPLEIDING DARSJAN I 7.1 De vakken in uren uitgedrukt Vierjarige opleiding Nieuwe Rabbinale opleiding Darsjan I Voor deze opleiding is kennis van de Nederlandse taal aanbevolen. Niet-Nederlandstaligen krijgen een aantekening van hun niveau van kennis van de Nederlandse taal op hun getuigschrift. Schema urenopgave van de vak onderdelen voor Darsjan I In overleg met de rector wordt bepaald op welk tijdstip en welk niveau de student zijn studie kan aanvangen. Na 4 jaar moeten alle vereiste punten behaald zijn. De onderstaande urenindeling van de vakken moet gedurende de vierjarige opleiding gevolgd worden. De nummering (1 t/m 8) van de vakken volgt de vakken in deze hele studiegids. DARSJAN I Het programma voor de graad Darsjan I (Rabbinale opleiding) omvat de volgende vakken en minimale studielast (college en zelfstudie): D 1.: D 2.: D 3.: D 4.: D 5.: MIDRASJ: 120 uur HOMILETISCHE TEKSTEN: 80 uur ARTIKEL: 90 uur DERAASJA: 60 uur TALMOED: 130 uur D 6.1.: HALACHA, deel 1: 200 uur D 6.2.: HALACHA, deel 2: 280 uur D 6.3.: HALACHA, deel 3: 320 uur D 7.: PASTORALE VORMING D 8.: HALACHISCHE ACTUALITEITEN [14]

15 De totale studielast voor de vierjarige opleiding Darsjan I bedraagt 1440 uur. De studielast per jaar is minimaal 360 uur. De student moet een keuze maken uit bovengenoemde onderdelen om tot een juiste studielast te komen. Het programma wordt als onderstaand over vier studiejaren verdeeld. Hieronder volgen de jaarprogramma s / ; n.b. elk uur is een klokuur. 7.2 Jaarprogramma s Darsjan I Jaar 1. (vanaf 5775) D1 Midrasj, D7 Pastorale vorming en D8 Halachische actualiteiten. Jaar 2. (vanaf 5776) D4 Deraasja en D 6.1 Halacha: Orach Chaiem (geheel) Hilchot Sjabbat in extenso en Eroevien (inclusief syllabus Eroevien van R. Evers). Jaar 3. (vanaf 5777) D5 Talmoedverklaring en D 6.2 Halacha: Alle verplichte onderwerpen uit Jore Dea (meliecha, vlees en melk, mengsels, nida en aveloet). Jaar 4. (vanaf 5778) D2 Homiletische teksten, D3 Artikel, D 6.3 Halacha: Choepa, Gittien en Seder Hadien (civiel procesrecht). TOETSING Alle toetsen worden afgenomen als open vragen of in essay-vorm of als multiple choice opgaven. Bij de vragen staat het aantal punten vermeld. De beoordelingscriteria zijn vooraf te verkrijgen bij het studiesecretariaat. [15]

16 8. OPLEIDING DARSJAN II DARSJAN VERDIEPING Docenten: Rabbijn mr. drs. R. Evers en anderen Tijd: Op afspraak Duur van de opleiding: drie jaar Minimaal aantal vereiste punten: 1080 uur. Voor deze opleiding is kennis van de Nederlandse taal aanbevolen. Niet-Nederlandstaligen krijgen een aantekening van hun niveau van kennis van de Nederlandse taal op hun getuigschrift. 8.1 Inleiding Darsjan verdieping of Darsjan II is een nieuwe opleiding, die in collegejaar 5775/ voor het eerst van start gaat. Deze opleiding eist veel zelfstudie. De docent treedt voornamelijk als begeleider op. Vaste college-uren kunnen worden afgesproken. Darsjan II bereidt voor op het examen More bij het NIK, in het bijzonder de halachische vakken en specialismen, zoals concreet: a. bedrevenheid in de grondstellingen van de Talmoedische wetten, ontwikkeld in de drie eerste delen van שלחן ערוך en wel יורה דעה, אורח חיים en אבן העזר met טור ובית יוסף en de commentaren op שולחן ערוך als טורי זהב מגן אברהם שפתי כהן alsmede enige kennis van חושן המשפט met uitsluiting van alle casuïstiek; b. de beantwoording van een vraag uit een der drie eerste delen van de ערוך.שולחן Te dien einde wordt de kandidaat 's morgens een vraag opgegeven, die hij onder toezicht gedurende acht à tien uren moet bewerken en wier oplossing hij daarna voor het College van Examen verdedigt; c. de verklaring van een stuk uit een van de bekende שטות in de Talmud met מהרש''ל en uren; na een voorbereiding van ten hoogste twee מהר''ם לובלין d. bedrevenheid in de beantwoording van doktrinale vragen. Daartoe worden aan de :שולחן ערוך kandidaat drie vragen gesteld, en wel één uit ieder der drie eerste delen van Tot de beantwoording van die vragen wordt de kandidaat.אבן העזר enיורה דעה, אורח חיים minstens acht dagen tijd gegeven. De antwoorden moeten n.a.v. de op- of aanmerkingen van de examinatoren worden verdedigd. 8.2 Drie talen Bij deze verdieping van Darsjan zijn drie varianten mogelijk: - de variant, waarbij ook Nederlandse teksten gebruikt worden. - de variant, waarbij samengewerkt wordt met of aangesloten wordt op het programma van Pirchei Shoshanim, zie hun website; [16]

17 - de variant waarbij alleen van Hebreeuwse teksten gebruik gemaakt zal worden. In deze opleiding wordt voortgebouwd op de opleiding `Darsjan I. Na 3 jaar zijn alle afgesproken vakken de revue gepasseerd en zijn alle vereiste punten (1080 minimaal) behaald. Men kan zich ook specialiseren in een beperkte keuze uit bovenstaande. Studenten die willen participeren in deze opleiding beschikken over brede halachische kennis in de praktijk van de halacha, kunnen Hebreeuws bronmateriaal diepgaand analyseren en hierover in de vorm van Hebreeuwse artikelen of responsa publiceren. 8.3 Twee varianten De opleiding Darsjan II is bedoeld als verdieping van de opleiding `Darsjan I. Hierbij zijn twee varianten mogelijk: a. Algehele verbreding van de halachische kennis; negen van de tien hieronder aangegeven vakken worden, zij het relatief oppervlakkig, behandeld; b. Specialisering in minimaal twee onderwerpen van de hieronder aangegeven tien vakken. In deze variant worden twee van de hieronder aangegeven tien vakken zeer diepgaand behandeld. 8.4 Studieschema De student kiest na overleg met de rector een aantal van de onderstaande tien onderwerpen uit voor zijn driejarige opleiding en stelt samen met de rector een leer- en tentamenschema vast als richtlijn voor de studie. Dit studieschema is bindend. 8.5 Verplichtingen Van de studenten wordt verwacht dat ze huiswerk maken en regelmatig korte en langere Hebreeuwse halachische verhandelingen uitschrijven en uitleggen aan de Examencommissie en medestudenten. Na iedere studieperiode van acht weken wordt er een schriftelijk tentamen afgenomen. Bij studenten, die het programma van Pirchei Shoshanim volgen, worden begeleidingstoetsen afgenomen. 8.6 Literatuur Syllabi met relevante literatuur zijn digitaal verkrijgbaar bij de docent of bij Pirchei Shoshanim (Engelse teksten). Kosten van de teksten van Pirchei Shoshanim zijn voor de student. 8.7 Totale studielast: 360 uur per jaar. 8.8 Jaarprogramma s zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. [17]

18 BIJLAGE 1. Colloquium doctum Een colloquium doctum is een toelatingsexamen tot het Seminarium voor degenen, die niet voldoen aan de toelatingseisen van het Seminarium. Uitgebreide informatie over het colloquium doctum is verkrijgbaar bij de rector van het Seminarium. Hieronder volgen enkele globale richtlijnen. Aan de hand van de toetsingseisen (informatie hierover is verkrijgbaar bij de rector, zie 'Inhoud van het colloquium doctum') kan de student zich voorbereiden op het toelatingsexamen. [18]

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Theologie. op HBO-niveau

Theologie. op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd in een studie theologie op HBO-niveau? Lees dan deze folder.

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie