Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen in het PTA en examenreglement"

Transcriptie

1 Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter: mw. drs. C.J. Japenga (rector) secretaris: drs. J.P. Andriesse, MBA (docent / secretaris eindexamen) lid: mw. dr. S.H.A. Diepeveen (ouder) 7 Beoordeling schoolexamen 4. Indien voor een vak in leerjaar 4 en/of 5 schoolexamentoetsen worden afgenomen, is het rapportcijfer voor dat vak in elke periode gelijk aan het schoolexamencijfer. Deze regeling geldt niet voor de vakken Griekse / Latijnse Taal en Cultuur in leerjaar Rekentoets 1. De leerling moet de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen. Om te kunnen slagen moet de leerling voor de rekentoets als eindcijfer 5 of meer hebben behaald en in het geval van een eindcijfer 5 voor de rekentoets moet hij voor de andere kernvakken als eindcijfer 6 of meer hebben behaald. Het cijfer van de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst. De rekentoets telt ook mee in de cum laude regeling. 2. De leerling die in 2017 eindexamen doet mag vier keer deelnemen aan de rekentoets. Het hoogst behaalde cijfer telt. De eerste deelname aan de rekentoets vindt plaats in leerjaar 5 op een nader te bepalen tijdstip in de eerste afnameperiode van woensdag 16 maart t/m woensdag 30 maart De tweede deelname aan de rekentoets vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip in de tweede afnameperiode van maandag 30 mei t/m vrijdag 10 juni De derde en vierde deelname aan de rekentoets vindt plaats in leerjaar 6 op een nader te bepalen tijdstip in de eerste afnameperiode van dinsdag 10 januari t/m maandag 23 januari 2017 en in de tweede afnameperiode van dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart Indien de leerling bij een van de vier afnames van de rekentoets afwezig was, kan hij de rekentoets inhalen op een nader te bepalen tijdstip in de laatste afnameperiode van maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni 2017 of op het extra afnamemoment op woensdag 24 mei. 3. De leerling die in 2018 eindexamen doet mag vier keer deelnemen aan de rekentoets. Het hoogst behaalde cijfer telt. De eerste deelname aan de rekentoets vindt plaats in leerjaar 5 op een nader te bepalen tijdstip in de eerste afnameperiode van dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart De tweede deelname aan de rekentoets vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip in de tweede afnameperiode van dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart Indien de leerling bij een van de twee afnames van de rekentoets afwezig was, kan hij de rekentoets inhalen op een nader te bepalen tijdstip in de laatste afnameperiode van maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni De derde en vierde deelname aan de rekentoets vindt plaats in leerjaar 6 op een nader te bepalen tijdstip. Pagina 1 van 9

2 4. De leerling heeft recht op inzage van het gemaakte werk en de scores die per vraag zijn toegekend. De inzage moet worden aangevraagd bij de rekencoördinator en vindt plaats onder toezicht van de rekencoördinator. De procedure voor de inzage is beschreven in de brochure Rekentoets van het desbetreffende schooljaar. 5. Voor overige regelingen betreffende de rekentoets wordt verwezen naar de brochure Rekentoets van het desbetreffende schooljaar. 21 Overgangsregeling van leerjaar 4 naar leerjaar 5 6. De leerling is cum laude bevorderd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele getallen uitgedrukte eindcijfers van de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel, de vakken van het profieldeel en het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, minimaal 8,0 bedraagt. Daarbij tellen het vak lichamelijke opvoeding en de onderdelen Cambridge Engels en Chinees niet mee. Tenslotte is er voor geen enkel afzonderlijk vak een op een geheel getal afgerond eindcijfer lager dan 7 behaald. Op het overgangsrapport wordt in voorkomend geval een vermelding gemaakt van het feit dat de leerling cum laude is bevorderd. 7. Als de leerling niet aan de in het vijfde lid genoemde bevorderingsnormen voldoet, en het totaal aantal tekorten is niet groter dan vier, heeft hij recht op een herexamen in één vak om alsnog aan de bovengenoemde bevorderingsnormen te voldoen. Hierbij gelden de volgende regels: het vak van het herexamen wordt aangewezen door de docentenvergadering; het herexamen kan alleen worden toegekend aan een vak met een onvoldoende eindcijfer. de leerstof voor het herexamen wordt door de vakdocent bepaald; het cijfer voor het herexamen is tevens het nieuwe eindrapportcijfer; bij een herexamen in een vak met reeds afgenomen schoolexamentoetsen waarvan het schoolexamen niet in leerjaar 4 afsluit, blijven de oorspronkelijke schoolexamencijfers staan; als een leerling drie onvoldoende eindcijfers heeft in zijn profiel en hij heeft recht op een herexamen, dan geeft de docentenvergadering een niet-bindend advies over zijn profielkeuze en/of de keuze betreffende het al dan niet afleggen van een herexamen. 8. Een leerling met vijf of meer tekorten wordt niet bevorderd., en komt niet in aanmerking voor een herexamen. 22 Overgangsregeling van leerjaar 5 naar leerjaar 6 3. Alle vakken die de leerling in leerjaar 5 gevolgd heeft met uitzondering van de onderdelen Cambridge Engels en Chinees en de vakken algemene natuurwetenschappen (ANW), maatschappijleer uit leerjaar 4 tellen bij de overgang mee. Daarbij tellen de vakken algemene natuurwetenschappen (ANW), maatschappijleer en klassieke culturele vorming (KCV) via het zogenoemde combinatiecijfer als één vak. Het combinatiecijfer wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 uitgedrukte eindcijfers van bovengenoemde vakken. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. Pagina 2 van 9

3 N.B. In leerjaar 6 wordt aan het combinatiecijfer nog het cijfer van het profielwerkstuk (PWS) toegevoegd. N.B. Het vak maatschappijleer zal in leerjaar 6 onderdeel uitmaken van het combinatiecijfer. Aan het combinatiecijfer wordt ook nog het cijfer van het profielwerkstuk (PWS) toegevoegd. Het combinatiecijfer wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 uitgedrukte eindcijfers van bovengenoemde onderdelen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 4. Het cijfer vijf telt als één tekort, het cijfer vier als twee tekorten, het cijfer drie en lager als drie tekorten. Het totaal aantal tekorten wordt verkregen door alle tekorten bij elkaar op te tellen. Bij het vaststellen van het aantal tekorten telt het combinatiecijfer wel mee, maar de cijfers waaruit het combinatiecijfer is opgebouwd tellen niet mee. 6. De leerling is cum laude bevorderd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele getallen uitgedrukte eindcijfers van alle vakken die hij volgt en de rekentoets minimaal 8,0 bedraagt. Hierbij telt in de vrije ruimte alleen het vak mee waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld. Daarnaast tellen het vak lichamelijke opvoeding en de onderdelen Cambridge Engels en Chinees niet mee. Tenslotte is er voor geen enkel afzonderlijk vak en de rekentoets een op een geheel getal afgerond eindcijfer lager dan 7 behaald. Op het overgangsrapport wordt in voorkomend geval een vermelding gemaakt van het feit dat de leerling cum laude is bevorderd. 7. Als de leerling niet aan de in het vijfde lid genoemde bevorderingsnormen voldoet, heeft hij recht op een herexamen in één vak om alsnog aan de bovengenoemde bevorderingsnormen te voldoen. Hierbij gelden de volgende regels: o o o het vak van het herexamen wordt aangewezen door de docentenvergadering; het herexamen kan alleen worden gekozen voor een vak met een onvoldoende eindcijfer. Daarbij gelden aanvullende regels voor een herexamen in het vak klassieke culturele vorming (KCV): zie verderop in dit artikel. de leerstof voor het herexamen wordt door de vakdocent bepaald; het cijfer voor het herexamen is tevens het nieuwe eindrapportcijfer; bij een herexamen in een vak met reeds afgenomen schoolexamentoetsen waarvan het schoolexamen niet in leerjaar 5 afsluit, blijven de oorspronkelijke schoolexamencijfers staan; bij een herexamen in het vak klassieke culturele vorming (KCV) gelden de volgende aanvullende regels: het herexamen wordt verplicht toegekend bij een eindcijfer drie of lager; het herexamen kan niet worden toegekend bij een eindcijfer vier of hoger; de cijfers voor praktische opdrachten blijven staan en worden samen met het cijfer voor het herexamen volgens de weging uit het desbetreffende vak-pta verwerkt tot een eindcijfer. Dit eindcijfer is tevens het eindcijfer voor het vak, tenzij dit lager is dan het oorspronkelijke eindcijfer. Pagina 3 van 9

4 24 (Summa) Cum laude slagen De leerling is cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele getallen uitgedrukte eindcijfers van alle vakken die hij volgt minimaal 8,0 bedraagt. Hierbij telt het combinatiecijfer als één vak en tellen het vak lichamelijke opvoeding en de onderdelen Cambridge Engels en Chinees niet mee. Daarnaast is er voor geen enkel afzonderlijk vak daaronder ook de onderdelen van het combinatiecijfer begrepen, maar niet het combinatiecijfer zelf een niet-afgerond eindcijfer lager dan 7,00 behaald. De leerling is summa cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele getallen uitgedrukte eindcijfers van alle vakken die hij volgt minimaal 8,5 bedraagt. Hierbij telt het combinatiecijfer als één vak en tellen het vak lichamelijke opvoeding en de onderdelen Cambridge Engels en Chinees niet mee. Daarnaast is er voor geen enkel afzonderlijk vak daaronder ook de onderdelen van het combinatiecijfer begrepen, maar niet het combinatiecijfer zelf een niet-afgerond eindcijfer lager dan 7,50 behaald. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor: 1. de rekentoets, de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het combinatiecijfer, en de vakken van het profieldeel, en 2. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en b. ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie voldoende voor de rekentoets en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 50 van het eindexamenbesluit VO. 25 Testimonium 1. Activiteiten Activiteit Deelname BBC Awards GNE Awards (op nationaal of hoger niveau) Deelname Day for Change (indien de landelijke finale is gehaald) Deelname International Youth Science Congress Deelname Nyenrode Business Battle Lidmaatschap commissie GSA (Gay-Straight-Alliance) Lidmaatschap jury klassiek muziekconcours Lidmaatschap jury muziekconcours Gymnasium Celeanum 3. Op het testimonium wordt in voorkomend geval een vermelding gemaakt van het feit dat de leerling cum laude respectievelijk summa cum laude is geslaagd. 26 Vakken in de vrije ruimte 1. In het vierde leerjaar mag de leerling zonder voorwaarden twee vakken in de vrije ruimte kiezen. In het vierde leerjaar moet de leerling één vak in de vrije ruimte kiezen. Een tweede vak in de vrije ruimte mag zonder voorwaarden worden gekozen. Als voorwaarde voor het kiezen van drie vakken in de vrije ruimte geldt dat het rekenkundig gemiddelde van de in een geheel getal uitgedrukte cijfers van de leerling op het eindrapport van het derde leerjaar tenminste 7,5 bedraagt. Daarbij tellen de cijfers voor Cambridge Engels en Chinees niet mee. Als voorwaarde voor het kiezen van vier of meer vakken in de vrije ruimte geldt dat het rekenkundig gemiddelde van de in een geheel getal uitgedrukte cijfers Pagina 4 van 9

5 van de leerling op het eindrapport van het derde leerjaar tenminste 8,0 bedraagt. Daarbij tellen de cijfers voor Cambridge Engels en Chinees niet mee. 29 Verblijfsduur Een leerling kan niet langer dan vier jaar over zijn opleiding in de Tweede Fase doen. Een leerling mag niet in twee opeenvolgende leerjaren van de Tweede Fase doubleren. Daarnaast mag een leerling niet leerjaar 3 én leerjaar 4 doubleren. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken. WIJZIGINGEN EXAMENREGLEMENT 1 Begripsbepalingen rekentoets ER: rekentoets als bedoeld in artikel 6.10, eerste lid; 2 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter: mw. drs. C.J. Japenga (rector) secretaris: drs. J.P. Andriesse, MBA (docent / secretaris eindexamen) lid: mw. dr. S.H.A. Diepeveen (ouder) 4.3 Indeling eindexamen; profielwerkstuk en maatschappelijke stage 2. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo kan mede een maatschappelijke stage omvatten. 4.7 Eindexamen vwo (gymnasium) 1. Het eindexamen vwo (gymnasium) omvat: a. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, genoemd in artikel 26b, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O., daaronder tevens begrepen een profielwerkstuk, b. de vakken van het profieldeel, genoemd in artikel 26b, derde tot en met zesde lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. en voor zover nodig wegens de in onderdeel c genoemde normatieve studielast, vakken van het vrije deel genoemd in artikel 26b, zevende lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O., c. ten minste één vak met een normatieve studielast van tenminste 440 uur van het vrije deel van elk profiel, genoemd in artikel 26b, zevende lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zoals geldend voor de scholen voor vwo, met dien verstande dat door het bevoegd gezag vast te stellen vakken onderdeel zijn van het eindexamen uitsluitend voor zover Onze Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend, en d. de maatschappelijke stage, en d. de rekentoets. 5.6 Beoordeling schoolexamen 4. Indien voor een vak in leerjaar 4 en/of 5 schoolexamentoetsen worden afgenomen, is het rapportcijfer voor dat vak in elke periode gelijk aan het schoolexamencijfer. Deze regeling geldt niet voor de vakken Griekse / Latijnse Taal en Cultuur in leerjaar 4. Pagina 5 van 9

6 5.7 Mededeling beoordeling schoolexamen Voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector aan de kandidaat bekend, voorzover van toepassing: a. welk cijfer of welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen, b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld en c. de beoordeling van de maatschappelijke stage. 5.8 Bewaren werk schoolexamen en rekentoets 6.8 De rekentoets 4. De rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste en laatste leerjaar. 5. In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste leerjaar toelaten tot de rekentoets. 6. Artikel 6.6 en artikel 6.7 zijn van overeenkomstige toepassing. 7. Indien de leerling de rekentoets heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en niet is bevorderd tot het laatste leerjaar, vervallen de met de rekentoets behaalde resultaten. In afwijking hiervan kan de leerling die na het voorlaatste leerjaar van het vwo deelneemt aan het laatste leerjaar van het havo het op het vwo behaalde cijfer voor de rekentoets behouden. 8. Voor nadere regelingen met betrekking tot de rekentoets wordt verwezen naar het desbetreffende programma van toetsing en afsluiting Rekentoets voor kandidaten met ernstige rekenproblemen 1. Er is een rekentoets ER waarbij de opgaven zijn aangepast voor kandidaten met ernstige rekenproblemen. 2. Het bevoegd gezag informeert een kandidaat tijdig voor de eerste gelegenheid over de mogelijkheid van het afleggen van de rekentoets ER, alsmede over de mogelijke gevolgen voor doorstroom naar het vervolgonderwijs of voor de arbeidsmarkt. 3. Op verzoek van een kandidaat verleent de rector toestemming voor het afleggen van de rekentoets ER, indien de kandidaat aantoonbaar ernstige problemen heeft met de beheersing van de vereiste rekenvaardigheden. 4. Er is in ieder geval sprake van aantoonbare ernstige rekenproblemen indien de kandidaat: a. zich heeft ingespannen de vereiste rekenvaardigheden te leren; b. daarbij gebruik heeft gemaakt van de door de school geboden extra ondersteuning; en c. hij desondanks aanhoudend onvoldoende resultaten laat zien. Pagina 6 van 9

7 7.1 Eindcijfer eindexamen 3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is afgenomen en niet tevens een centraal examen, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. 4. Van de cijfers die zijn behaald bij de gelegenheden om de rekentoets af te leggen, bedoeld in artikel 7.5, geldt het hoogst behaalde cijfer als eindcijfer voor de rekentoets. 5. In afwijking van het vierde lid bepaalt de rector in overleg met de kandidaat die gebruik heeft gemaakt van de rekentoets ER of van meerdere gelegenheden om de rekentoets af te leggen en gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in artikel 7.5, vierde of vijfde lid, welk van de voor de rekentoets behaalde cijfers geldt als eindcijfer. 4. Het cijfer voor de rekentoets is tevens het eindcijfer. 7.2 Vaststelling uitslag 1. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen in geval van een eindexamen de uitslag vast met inachtneming van artikel 7.3, en voor zover van toepassing artikel Uitslag 1. b. hij voor: 1. één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de rekentoets en het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of voor 2. de rekentoets als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; f. hij voor de rekentoets als eindcijfer 5 of meer heeft gehaald. 2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen, klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk. 7.4 Herkansing centraal examen 4. Na afloop van een herkansing in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. 7.5 Herkansing rekentoets Aantal toetsmogelijkheden rekentoets 1. De kandidaat heeft recht op één herkansing in de rekentoets binnen de periode waarin de rekentoets wordt afgenomen, bedoeld in artikel 6.9, vierde en vijfde lid. 2. Artikel 7.4, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 1. De kandidaat wordt binnen de periode waarin de rekentoets wordt afgenomen, bedoeld in artikel 6.9, vierde lid, viermaal in de gelegenheid gesteld de rekentoets af te leggen, met dien verstande dat de eerste mogelijkheid in het voorlaatste leerjaar wordt geboden. Pagina 7 van 9

8 2. Indien de kandidaat in één leerjaar examen doet, wordt in afwijking van het eerste lid een kandidaat driemaal in de gelegenheid gesteld de rekentoets af te leggen. 3. De kandidaat stelt het bevoegd gezag voor een door het bevoegd gezag te bepalen dag en tijdstip er schriftelijk van in kennis dat hij gebruik maakt van de tweede, derde dan wel vierde gelegenheid, bedoeld in het eerste en tweede lid. 4. Het bevoegd gezag kan bij de tweede, derde of vierde gelegenheid een kandidaat alsnog in de gelegenheid stellen, gebruik te maken van de rekentoets ER. 5. Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de rekentoets ER stelt de rector de kandidaat in de gelegenheid bij de tweede, derde of vierde gelegenheid, de rekentoets af te leggen zoals deze op grond van artikel 2, tweede lid, onder c, en lid 2a, van de Wet College voor toetsen en examens is vastgesteld voor de schoolsoort of leerweg waarin hij eindexamen doet. 7.6 Diploma en cijferlijst 6. Indien de rekentoets waarvoor het eindcijfer is vastgesteld een rekentoets ER betreft, wordt op de cijferlijst bij vermelding van de rekentoets de toevoeging ER geplaatst. 7. Op de cijferlijst wordt de rekentoets waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is verleend bij het eindexamen op grond van artikel 4.7, tweede lid vermeld op de cijferlijst, met vermelding van het eerder behaalde cijfer. 8. De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. 7.7 (Summa) cum laude slagen Voorschriften judicium cum laude De leerling is cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele getallen uitgedrukte eindcijfers van alle vakken die hij volgt minimaal 8,0 bedraagt. Hierbij telt het combinatiecijfer als één vak en tellen het vak lichamelijke opvoeding en de onderdelen Cambridge Engels en Chinees niet mee. Daarnaast is er voor geen enkel afzonderlijk vak daaronder ook de onderdelen van het combinatiecijfer begrepen, maar niet het combinatiecijfer zelf een niet-afgerond eindcijfer lager dan 7,00 behaald. De leerling is summa cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele getallen uitgedrukte eindcijfers van alle vakken die hij volgt minimaal 8,5 bedraagt. Hierbij telt het combinatiecijfer als één vak en tellen het vak lichamelijke opvoeding en de onderdelen Cambridge Engels en Chinees niet mee. Daarnaast is er voor geen enkel afzonderlijk vak daaronder ook de onderdelen van het combinatiecijfer begrepen, maar niet het combinatiecijfer zelf een niet-afgerond eindcijfer lager dan 7,50 behaald. Op het testimonium wordt in voorkomend geval een vermelding gemaakt van het feit dat de leerling cum laude respectievelijk summa cum laude is geslaagd. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor: 1. de rekentoets, de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer berekend op grond van artikel 7.3, tweede lid, en de vakken van het profieldeel, en 2. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en b. ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie voldoende voor de rekentoets en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 7.3. Pagina 8 van 9

9 7.8 Voorlopige cijferlijst 2. Op de voorlopige cijferlijst worden de rekentoets, het vak of de vakken waarin de kandidaat centraal examen heeft afgelegd vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het centraal examen en het eindcijfer, met de aantekening of het eindcijfer voor de rekentoets gebaseerd is op een rekentoets ER en of gebruik is gemaakt van de herkansingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 7.4. Pagina 9 van 9

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2017-2018 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 14 Rekentoets 1. De leerling moet de rekentoets als verplicht onderdeel

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

In dit boekje zijn alle regelingen en procedures rond de berekening van overgangscijfers en de procedures rond overgangsrapportvergaderingen

In dit boekje zijn alle regelingen en procedures rond de berekening van overgangscijfers en de procedures rond overgangsrapportvergaderingen In dit boekje zijn alle regelingen en procedures rond de berekening van overgangscijfers en de procedures rond overgangsrapportvergaderingen samengebracht. Elke medewerker van onze school is gebonden aan

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

In dit boekje zijn alle regelingen en procedures rond de berekening van overgangscijfers en de procedures rond overgangsrapportvergaderingen

In dit boekje zijn alle regelingen en procedures rond de berekening van overgangscijfers en de procedures rond overgangsrapportvergaderingen In dit boekje zijn alle regelingen en procedures rond de berekening van overgangscijfers en de procedures rond overgangsrapportvergaderingen samengebracht. Elke medewerker van onze school is gebonden aan

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2013-2014 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 24 Besluit van 22 december 2006, houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé Welkom! Dhr. T. Krikken tmkk@zaam.nl Mevr. K. Waltjé kawe@zaam.nl 1 Mentoraat Eerste aanspreekpunt op school over algemeen welbevinden, studievraagstukken Individuele gesprekjes LOB: Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Schooljaar Gymnasium Celeanum Zoom EM Zwolle

EXAMENREGLEMENT. Schooljaar Gymnasium Celeanum Zoom EM Zwolle EXAMENREGLEMENT Schooljaar 2017-2018 Gymnasium Celeanum Zoom 37 8032 EM Zwolle T 038-4552820 F 038-4552839 E administratie@celeanum.nl I www.celeanum.nl Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS

BIJEENKOMST KLAS BIJEENKOMST KLAS 6 2016-2017 Dinsdag 6 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf 1 103 examenkandidaten Vorig jaar: 95% geslaagden Controle adressenlijsten Invullen

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 24 september 2014 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2014 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., en het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in verband met wijziging

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 19 september 2017 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2017 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo 2010-2011 Bepaling eindcijfers: Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal in de onderbouw van De Theaterhavo/vwo gewerkt worden met rapportcijfers die gebaseerd zijn op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016. Gymnasium Celeanum Zoom 37 8032 EM Zwolle

EXAMENREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016. Gymnasium Celeanum Zoom 37 8032 EM Zwolle EXAMENREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Gymnasium Celeanum Zoom 37 8032 EM Zwolle T 038-4552820 F 038-4552839 E administratie@celeanum.nl I www.celeanum.nl Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2017-2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 1 EINDEXAMENBESLUIT V.W.O. H.A.V.O. ------------------------------------------------------------- blz. 3 Examenreglement ------------------------------------------------------------------------------------blz.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Examenreglement VO

Examenreglement VO Examenreglement VO 2016-2017 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 28 juni 2016 Instemming GMR: 16 september 2016 Vastgesteld door College

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. inspectie: de inspectie,

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder. onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Kaderregeling Examenreglement Pius X College locatie Van Renneslaan schooljaar 2015-2016 en verder Cohort: 2015-2016 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen de Wet: Onze Minister: inspectie:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Concept Examenreglement VO

Concept Examenreglement VO Concept Examenreglement VO 2017-2018 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 23 mei 2017 Instemming GMR: 19 juli 2017 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum VOORWOORD Bergen NH, september 2016 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; de inspectie bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht;

onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; de inspectie bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht; Kaderregeling Examenreglement (naam school) schooljaar 2016-2017 en verder Cohort: (invullen door school) HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen de Wet: Onze Minister: inspectie: College

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 Dinsdag 1 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf Sinds 2012: slaag/zakregeling strenger (gemiddeld 5.5 of hoger bij centraal examen)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; de inspectie bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht; examen;

onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; de inspectie bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht; examen; Examenreglement Ludger College schooljaar 2016-2017 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen de Wet: onze Minister: inspectie: College van Bestuur: rector: secretaris van het eindexamen:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO Examenperiode 2016-2017 Examenreglement 2016-2017 Programma van Toetsing en Afsluiting Algemeen gedeelte PTA Inhoud: Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 3 Hoofdstuk 2 Inrichting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO Schooljaar 2014-2015 Vestiging Horn uitgave september 2014 Het Examenreglement VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO van de Scholengemeenschap Sint Ursula, vestiging

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

VMBO de Spindel Examenreglement

VMBO de Spindel Examenreglement VMBO de Spindel Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Hengelo (O), september 2016 Beste jongens en meisjes, Dit schooljaar begint voor jullie het examen VMBO. Hierbij ontvangen jullie het examenreglement

Nadere informatie

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit)

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) datum:

Nadere informatie