Comenius Beroepsonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comenius Beroepsonderwijs"

Transcriptie

1 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Beroepsonderwijs VMBO-BASIS/KADER MET/ZONDER LWOO VOOR ECONOMIE, ZORG & WELZIJN

2 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Beroepsonderwijs DIRECTEUR MEVROUW V.C.J. PORS PELIKAANWEG ER CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL M.I.V. JANUARI 2015 LIJSTERSINGEL 2, 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON

3 02 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 03 BEREIKBAARHEID/CONTACT 04 WEBSITE 04 ONDERWIJS 04 Afdelingen en leerjaren met beschrijving 04 Onderwijskwaliteit 06 Slagingspercentage 06 In-/door- en uitstroom 06 Kwaliteitskaart 06 Vensters voor verantwoording 06 Bevorderingsregeling 06 ORGANISATIE 06 Algemeen 06 Vestigingsleiding 06 Studie- en leerlingbegeleiding 06 Algemene zorg 06 Vakdocent 06 Mentor 06 Zorgcoördinator 07 Teamleider 07 Vertrouwenspersoon 07 CJG en schoolverpleegkundige 07 Schoolmaatschappelijk werk 07 Remedial teacher 08 Verzuimcoördinator 08 SIS A 0 9 Veiligheid 09 Periodes en rapporten 10 Rooster en lestijden 10 Leerlingenraad 10 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 11 Afwezigheid en verlof 11 Huisregels 11 Algemene gedragsregels 12 Specifieke gedragsregels 12 Buitenlesaciviteiten 17 OUDERS EN SCHOOL 18 Ouderraad 18 Examenreglement 18 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 20 FINANCIËN 19 Boeken en Leermiddelen 19 Ouderbijdrage 19 Betaling 19 Studiekosten Reductieregeling 22 Kwijtscheldingsregeling 22 Verzekering 23 Sponsorbeleid 23 PERSONEELSLIJST 24 VAKANTIES 27 Jaarkalender 27 ALGEMEEN 28 Het Comenius College 28 CVO 28

4 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 03 VOORWOORD Voor het personeel ook heel bijzonder, de plek verlaten waar sommigen heel veel jaren hebben gewerkt en iets nieuws beginnen in een nog vreemde omgeving. De school wordt prachtig, eindelijk de nieuwe werkomgeving waar op een moderne manier geleerd kan worden. De digitale omgeving is eigentijds en de lokalen zijn fris en ruim. Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Het boekje dat u in handen heeft is de vestigingsgids voor het Comenius Beroepsonderwijs (CBO). Het geheel van beide scholen noemen we ook het Comenius Beroepsonderwijs, soms nog wat verwarrend, maar alles is gericht op de nieuwbouw. Het Vakcollege Techniek zit nu nog op de P.C. Boutenssingel en het CBO aan de Pelikaanweg. Naar verwachting zitten de beide scholen tot de kerstvakantie op deze adressen en betrekken we in de kerstvakantie ons nieuwe gebouw aan de Lijstersingel. Gedurende het schooljaar zal ik u zo goed mogelijk op de hoogte houden, zowel met brieven als ook via onze website. De vestigingsgids is een boekje om goed te bewaren, omdat u hierin alle huisregels, afspraken, vakantie en regelgeving terug kunt vinden. Namens het team van het Comenius Beroepsonderwijs wens ik u een goed en succesvol schooljaar toe. Mw V.C.J. Pors directeur Comenius Beroepsonderwijs Tegen die tijd zal ik u en jullie uitgebreid informeren over het nieuwe gebouw en de verhuizing. In die nieuwe school is dan plaats voor het Vakcollege Techniek, Vakcollege Mens & Dienstverlenen en Veelzijdig Vakkundig. Natuurlijk worden de laatste jaren van economie, verzorging, sdv en ICT-route afgebouwd. We gaan met elkaar een bijzonder schooljaar tegemoet, in de eerste plaats omdat de Vakcolleges en Veelzijdig Vakkundig steeds meer de school ingroeien en natuurlijk omdat we gaan verhuizen. Voor leerlingen heel spannend een nieuw schoolgebouw om te verkennen. Met ouders bedoelen we uiteraard ook de verzorgers. Voor de leesbaarheid zien we af van het gebruik van de term ouders/verzorgers.

5 04 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS BEREIKBAARHEID/CONTACT DIRECTEUR MEVROUW V.C.J. PORS PELIKAANWEG ER CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL M.I.V. JANUARI 2015 LIJSTERSINGEL 2, 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON WEBSITE Onderdeel van de schoolgids van het Comenius College is de website Op de website kunt u onze brochures en gidsen vinden, maar ook aanvullende informatie. Behalve de algemene informatie over de school, zijn op de website voor ouders, leerlingen en medewerkers aparte beveiligde portalen beschikbaar. Ouders en leerlingen kunnen hierop onder andere hun persoonlijke en financiële gegevens, persoonlijk rooster en eigen resultaten raadplegen. Met hun gebruikersnaam en eigen wachtwoord hebben ouders, leerlingen en medewerkers elk toegang tot de informatie in hun portaal. Ouders, leerlingen en medewerkers die nieuw aan het Comenius zijn verbonden, krijgen in de eerste weken van het schooljaar hun inloggegevens toegezonden. ONDERWIJS De bevorderingsregeling van het Comenius College staat op de website. VMBO leerjaar 1 en 2 De klassen worden, indien mogelijk, in de leerjaren 1 en 2 als volgt ingedeeld: - basisberoepsgerichte leerweg (met leerwegondersteuning) - kaderberoepsgerichte leerweg (met leerwegondersteuning) De leerling die overstapt naar de mavo zal na leerjaar 1 naar een andere vestiging van het Comenius College gaan. VMBO leerjaar 3 en 4 De meeste leerlingen in leerjaar 3 komen uit leerjaar 2 van onze vestiging. Er is ook instroom van leerlingen uit andere vestigingen en andere scholen voor voortgezet onderwijs. In het huidige schooljaar en komend schooljaar zullen de afdelingen zoals die worden aangeboden in de bovenbouw (ICT, Zorg & Welzijn, SDV en Handel & Administratie) de school uitgroeien. LWOO Het LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) biedt ondersteuning aan leerlingen binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De ondersteuning kan zichtbaar zijn in: - kleinere groepen; - remedial hulp; - individuele didactische werkvormen; - voor iedere leerling is er een ontwikkelperspectief. Leerwegondersteunend onderwijs is dus geen aparte leerweg, maar een ondersteuningsvorm met als einddoel: minimaal een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg. Voor iedere lwo-leerling wordt een ontwikkelperspectief opgesteld ten behoeve van de juiste begeleiding door docenten. De toewijzing of een leerling LWOO krijgt, is gebonden aan strikte regels van de overheid. Bij aanmelding zijn diverse tests verplicht. Een overkoepelend orgaan, de regionale verwijzingscommissie (RVC), beslist over de LWOO-indicatie. Gedurende de periode dat de leerling op school zit kan het zijn dat een doorverwijzing naar een andere vorm van onderwijs nodig is in het belang van de leerling. In dat geval worden ouders en eventuele zorginstanties bij de procedure betrokken.

6 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 05 ONDERWIJSKWALITEIT SLAGINGSPERCENTAGE EXAMENJAAR PELIKAANWEG Vmbo b 96% 93% 95% 92% Vmbo k 98% 92% 85% 93% IN- / DOOR- EN UITSTROOM AANTAL TIJDENS UITSTROOM UITSTROOM CBO LEERLINGEN CURSUS BEVORDERD DIPLOMA TOTAAL Bij Af Ja Nee 1E LEERJAAR E LEERJAAR BASIS KADER BASIS KADER TOEZICHTSKAART (KWALITEITSKAART) Een beknopte weergave van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over onze school is te vinden via VENSTERS VOOR VERANTWOORDING Via de landelijke website Vensters voor Verantwoording, is veel informatie in te zien over scholen voor voortgezet onderwijs. Evenals van vele andere scholen is in Vensters voor Verantwoording van het Comenius College o.a. te vinden: - het aantal leerlingen per vestiging en waar deze leerlingen vandaan komen (het voedingsgebied en marktaandeel); - onze onderwijsresultaten, zoals het slaagpercentage, de doorstroom in de onderbouw, het aantal tussentijdse schoolverlaters, de examenresultaten en de gemiddelde examencijfers; - De kenmerken van onze leerlingen; - Ons onderwijs-, zorg- en veiligheidsbeleid; - De tevredenheidsonderzoeken; - Onze verantwoording van de onderwijstijd en de mate van lesuitval; - Informatie over de bedrijfsvoering: verantwoording van de schoolkosten/ ouderbijdragen, de financiën en personeelsstatistieken.

7 06 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS SAMENWERKINGSVERBAND KOERS VO Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Het Comenius College is via haar bestuur aangesloten bij Koers VO. Het samenwerkingsverband heeft in onze regio een coördinerende rol bij de uitvoering van de wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke leerling binnen deze regio een plaats gevonden wordt waar deze leerling passend bij wat hij of zij nodig heeft om zich goed te ontwikkelen onderwijs volgt en ondersteuning krijgt. Meer informatie over dit samenwerkingsverband, Koers VO en de Wet Passend Onderwijs kunt u terug vinden op onze website en op de website van Koers VO. Het ondersteuningsprofiel van het Comenius College kunt u vinden bij BEVORDERINGSREGELING Voor de bevordering van de leerlingen naar een volgend/hoger leerjaar of andere afdeling hanteert het Comenius College een bevorderingsregeling. Deze regeling is te vinden op de portalen van de website. ORGANISATIE ALGEMEEN In het hoofdgebouw aan de Pelikaanweg worden alle praktijklessen en de lessen in creatieve vakken gegeven. Verder staan aan de Pelikaanweg ook semi-permanente gebouwen met daarin hoofdzakelijk theorielokalen. In het Talenhuis zijn de lokalen Nederlands, Duits en Engels te vinden. De laatst gebouwde lokalen staan achter op het nieuwe plein. Deze worden gebruikt voor de onderbouw. In dat gebouw beschikken we ook over een aula voor leerjaar 1. De leerlingen van het Beroepsonderwijs maken gebruik van de gymzalen van het Vakcollege Techniek, onze vestiging aan de P.C. Boutenssingel. Ook de nieuw gebouwde sporthal aan de Lijstersingel zal na de zomervakantie door ons gebruikt worden. VESTIGINGSLEIDING Directeur Mevrouw V.C. J. Pors Teamleiders Mevrouw I.M. Loef B.P. Ittmann STUDIE- EN LEERLINGBEGELEIDING In de leerlingbegeleiding is een groot aantal docenten en medewerkers actief. Zij hebben ieder hun eigen taak en werken samen waar nodig. DE VAKDOCENT In het voortgezet onderwijs zijn de meeste docenten vakdocent. Zij geven bij voorkeur les in een vak of vakgebied. Door ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs van de laatste jaren komen er meer docenten die les gaan geven in leergebieden of domeinen. Dit is een groep van vakken die over eenzelfde soort onderwerp gaat, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en economie als het domein mens & maatschappij. Vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun vak of domein, voor de resultaten en de begeleiding daarin. DE MENTOR De mentor is de eerstverantwoordelijke persoon voor een klas. Hij of zij draagt zorg voor de bewaking van het welbevinden en de resultaten van de leerlingen. De mentor belt met de ouders en spreekt regelmatig met zijn of haar leerlingen. Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt in de school als het om resultaten gaat of om andere informatie met elkaar te delen.

8 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 07 DE ZORGCOÖRDINATOR De zorgcoördinator heeft als speciale taak het coördineren van alle vormen van leerlingzorg. Deze coördinator is ook voorzitter van het zorgteam waar leerlingen zo nodig worden besproken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. DE TEAMLEIDER De teamleider heeft de verantwoordelijkheid voor een leerjaar of een afdeling en behoort tot de vestigingsleiding. De teamleider houdt samen met de mentoren de vorderingen en het functioneren van de leerlingen van zijn of haar afdeling in de gaten en geeft leiding aan de docenten en mentoren van het betreffende leerjaar. DE VERTROUWENSPERSOON Op de vestiging is een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen en docenten kunnen hierbij terecht als er klachten zijn over misbruik, op de gebieden agressie, discriminatie, seksualiteit en seksuele intimidatie. DE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER De schoolmaatschappelijk werker (smw) werkt een aantal dagdelen op de vestiging. De gesprekken met de smw zijn vertrouwelijk en hebben tot doel leerlingen te helpen die op bepaalde terreinen problemen hebben of ze als zodanig ervaren. In veel gevallen zullen deze gesprekken worden gehouden na overleg met de ouder(s). Soms zal de smw een leerling doorverwijzen naar een aparte vorm van hulpverlening. DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE Aan onze school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. De jeugdverpleegkundige is regelmatig op school. Voor het Beroepsonderwijs aan de Pelikaanweg is dat mevrouw H. Goud. Er is een aantal taken die de jeugdverpleegkundige op school uitvoert: Leerjaar 1 In het eerste schooljaar is er met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Er worden tijdens dit gesprek vragen gesteld aan de leerling over gezondheid en ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. De antwoorden in de vragenlijst zijn leidend voor het gesprek. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Leerjaar 3 In de derde klas wordt er door de leerlingen een digitale gezondheidsvragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestaat uit vragen over gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijgt iedere leerling een persoonlijk gezondheidsprofiel, handige tips en de resultaten van de vragenlijst te zien. Aan de hand van de uitslag van deze vragenlijst, of op eigen verzoek van de leerling, nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. De gesprekken en de digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld. Zorg- en Adviesteam De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ziekteverzuim De school werkt samen met het CJG als het gaat om ziekteverzuim van leerlingen. Bij ziekteverzuim kan de school de jeugdverpleegkundige inschakelen. Vragen? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan onze school verbonden is: Mevrouw H. Goud Centrum voor Jeugd en Gezin De Linie 8-12,2905 AX Capelle aan den IJssel Tel.nr

9 08 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS Alles onder één dak Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging van uw kind. Als het nodig is biedt het CJG advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Meer informatie over het CJG en handige links kunt u vinden op: DE REMEDIAL TEACHER De remedial teacher is een docent die aan leerlingen speciale hulp geeft bij het leren. LWOO leerlingen krijgen voorrang als er sprake is van een wachttijd. Voor het begeleidingsuur kan een leerling worden aangemeld via de vakdocent, de mentor of de teamleider. DE VERZUIMCOÖRDINATOR De verzuimcoördinator houdt zich bezig met de registratie en controle van het verzuim van leerlingen. Ouders kunnen rechtstreeks benaderd worden door deze coördinator over het verzuim van hun zoon of dochter. De coördinator zorgt voor rapportage van het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim aan directie, teamleiders en de ambtenaar leerplicht. ALGEMENE ZORG Naast de genoemde speciale zorg voor leerlingen is er ook een algemeen zorgaanbod. Hierin kunnen we antwoorden vinden over het welbevinden van onze leerlingen. Aan de leerlingen die dit willen en hiervoor worden voorgedragen door hun mentor of teamleider, bieden we (extern) een sociale vaardigheidstraining en/ of een faalangstreductietraining aan. In de loop van het eerste jaar worden er leerlingen getest op de mogelijke aanwezigheid

10 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 09 van dyslexie. Na overleg met de mentor en vaak de remedial teacher worden leerlingen voorgedragen voor een vervolgtest. Soms kan dit ook gebeuren op verzoek van de ouder(s). De ouders betalen een deel van de totale kosten. Verder heeft de school een uitgebreid leerlingvolgsysteem dat het mogelijk maakt alle vorderingen te beschrijven en te zien wanneer een leerling hulp kreeg of verder nodig heeft. SISA Het Comenius College is, evenals alle andere scholen in de Rotterdamse regio, deelnemer aan het SISA. Het SISA is een systeem waarin geregistreerd wordt welke hulpverlenende instanties een rol spelen bij de begeleiding van jongeren. Wanneer er bij een leerling van het Comenius College een bijzondere situatie ontstaat waardoor hulp van buiten de school noodzakelijk is, wordt er een signaal aan het SISA gegeven. Het SISA geeft dan aan of de leerling geregistreerd staat en bij welke instantie. Om het langs elkaar heen werken van organisaties te voorkomen wordt er dan contact gelegd tussen de verschillende organisaties. Eén van de organisaties krijgt daarna de leidende rol toebedeeld in de begeleiding van de leerling. Voor meer informatie kunt u kijken op KEUZEBEGELEIDING De decaan De mentor helpt leerlingen in samenwerking met hun ouders met het kiezen van de vervolgstudie of de baan, in leerjaar 4. De speciale taak van de decaan is de mentoren hierbij te ondersteunen. De decaan en de mentor maken onder andere gebruik van: - het schoolloopbaanteam van het MBO in de school; - een persoonlijk gesprek; - LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) in alle vakken; - het geven van voorlichting; - informatieavonden in verband met sectorkeuze en leerwegbepaling; - bezoek aan open dagen van een vervolgopleiding; - Beroeps en interessetest in leerjaar 2. VEILIGHEID Er zijn diverse maatregelen genomen die de veiligheid moeten vergroten voor de leerlingen en het personeel. De afgelopen jaren heeft dit aspect meer aandacht gekregen. De vestiging heeft een aantal zaken opnieuw georganiseerd en soms ook geïnvesteerd om aspecten van veiligheid te verbeteren. Een aantal voorbeelden: - in lessenseries wordt aandacht besteed aan pestgedrag, seksuele geaardheid en weerbaarheid (bv. Rots & Water); - in de mentorlessen staat veiligheid bovenaan en ook in de leerlingenraad wordt het regelmatig besproken; - er is toezicht in de overblijfruimten en buiten, in ieder geval tijdens de pauzes; - het is aan buitenstaanders niet toegestaan zich op het terrein en in de school te bevinden; - wij vragen ouders en leerlingen zaken rond onveiligheid te melden, waarna actie ondernomen kan worden; - om het jaar vullen leerlingen en personeel de veiligheidsenquête van ITS in; - de schoolregels zijn op het punt van veiligheid duidelijk. Overtreding hiervan kan leiden tot verwijdering van school of andere maatregelen. Het zal duidelijk zijn dat veiligheid belangrijk is op onze vestiging en doorlopend onze aandacht krijgt. Camerabeveiliging In onze gebouwen wordt op diverse plaatsen gebruik gemaakt van camera s. We doen dit om de veiligheid van de leerlingen te vergroten. Uiteraard vallen opnamen via deze camera s

11 010 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS onder de wettelijke privacy regels. Leerlingen kunnen worden aangesproken op zaken die op camerabeelden zijn geconstateerd. Pesten Alle leerlingen in de vestiging hebben recht op een veilige plek in de klas en in de school. Als pesten voorkomt, is het belangrijk dat dit door de leerling zelf of door zijn of haar ouders in een vroeg stadium aan de mentor wordt gemeld. Leerlingen die andere leerlingen pesten, worden daarop aangesproken. In geval van herhaald pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen en worden de ouders in kennis gesteld. Als u aanwijzingen heeft dat uw kind pest of gepest wordt, vragen wij u dit direct te melden bij de mentor. We hebben ervaren dat pestgedrag de minste schade aanricht als er snel actie ondernomen wordt. Dit geldt zowel voor de gepeste als de pester. Cyberpesten Het gebeurt helaas steeds vaker dat leerlingen door andere leerlingen via internet worden gepest. Indien dergelijke voorvallen plaatsvinden vanaf een computer op school, zal de vestigingsleiding trachten te achterhalen wie de pester is en tegen hem of haar passende maatregelen nemen. Indien het cyberpesten plaatsvindt vanaf een computer bij iemand thuis, raden we aan gesprekken, s, foto s e.d. te bewaren en uit te printen. Op school kunnen we dan actie ondernemen tegen de dader als deze ook bij ons op school zit. Wij raden ouders aan heldere afspraken te maken over het gedrag op de computer en hun kind te informeren over de gevaren van internet. schooljaar zijn de cijfers in te zien via het portaal op de website. ROOSTER EN ROOSTERTIJDEN Het rooster en de dagelijkse wijzigingen zijn te vinden op onze website. Lestijden LESUUR VAN - TOT PAUZETIJD OPMERKING pauze min (bel: 10.17) pauze min (bel: 12.22) pauze min (bel: 14.17) De klassennamen zijn aangepast. U zult daarin voortaan de vestiging en het onderwijsniveau herkennen. LEERLINGENRAAD Eén keer per zes weken vergadert de leerlingenraad met een docent en de vestigingsdirecteur onder schooltijd. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle leerjaren. Het doel is wederzijdse informatie-uitwisseling. De betreffende leerlingen wisselen de informatie uit in de diverse klassen van hun leerjaar. PERIODES EN RAPPORTEN In november/december en in maart/april komen de ouders het cijferoverzicht ophalen tijdens een oudergesprek met de mentor. (Zie jaarkalender voor de data). Gedurende het

12 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 011 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN Een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor school, leerlingen en ouders benoemen wij apart. Veel van de hierna genoemde regelzaken worden ook nog gedetailleerder genoemd in het hoofdstuk Huisregels. De genoemde zaken lijken heel eenvoudig, maar de praktijk heeft uitgewezen dat het verstandig is hierover ook echte afspraken te maken. AFWEZIGHEID EN VERLOF Verzuim Als leerlingen niet op school verschijnen zonder bekende redenen, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Verzuim wordt gecommuniceerd met ouders en met de afdeling leerplicht van de woonplaats van de leerling. Verzuim dient beperkt te zijn tot het hoogstnoodzakelijke en nooit zonder dat dit bekend is bij een teamleider of directielid. Dit geldt ook voor te laat komen. Ziekte In geval van ziekte moet de school z.s.m. op de hoogte worden gesteld door de ouders. De precieze afspraken zijn opgenomen in het hoofdstukje dat gaat over de schoolregels. Vakantie Vakanties van leerlingen dienen te vallen in de weken die hiervoor bestemd zijn. In alle andere gevallen wordt verlof aangevraagd bij de directie. Waar nodig zult u doorverwezen worden naar de afdeling leerplicht van uw woonplaats. De school is niet bevoegd voor langere periodes verlof toe te kennen anders dan de schoolvakanties. Afwezigheid docent De meest voorkomende reden dat een docent niet aanwezig is, is ziekte. Ook verplichte scholing van docenten kan een reden zijn. Indien vroegtijdig bekend, worden de roosterwijzigingen al op school bekend gemaakt via de roosterborden, verder worden de gewijzigde roosters gepubliceerd op de website van het Comenius College. HUISREGELS Leerlingen en ouders mogen van het Comenius College verwachten, dat de school - het onderwijs aan de leerlingen verzorgt met inachtneming van de missie van CVO en de doelstellingen van het Comenius College; - met respect en inachtneming van gangbare omgangsvormen omgaat met leerling en ouders; - zich inzet voor de veiligheid van leerling en medewerkers. Het Comenius College mag van de leerlingen verwachten, dat zij - de missie waar de school van uitgaat, respecteren en in hun gedrag rekening houden met de grondslag van CVO; - met respect en inachtneming van gangbare omgangsvormen omgaan met medeleerlingen en medewerkers van de school; - kennis hebben van de in de school geldende regels; - zich aan de geldende regels houden; - meedenken over en bijdragen aan de veiligheid op school. Het Comenius College mag van ouders verwachten, dat zij - de missie waar de school van uitgaat, respecteren en in hun gedrag rekening houden met de grondslag van CVO; - met respect en inachtneming van gangbare omgangsvormen omgaan met alle betrokkenen van de school; - de voor de school geldende regels respecteren; - meedenken over de veiligheid op school.

13 012 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS Regelgeving van de overheid, vastgelegd in wetten en verordeningen, is van toepassing in het Comenius College. De vestigingsdirecteur handelt namens en onder verantwoordelijkheid van de rector. De huisregels van de vestiging zijn afgeleid van en ondergeschikt aan het schoolreglement van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. De huisregels van de verschillende vestigingen van het Comenius College komen op hoofdlijnen overeen, maar kunnen in de uitwerking per vestiging van elkaar verschillen. De leerling volgt de aanwijzingen van de schoolleiding, de docenten en de overige medewerkers op. Deze regel geldt in het gehele schoolgebouw, op het schoolplein, de directe omgeving van het schoolgebouw en ook tijdens excursies, werkweken en andere buitenschoolse activiteiten. Het bestuur en/ of de medewerkers van het Comenius College kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen van leerlingen en/of verzorgers. ALGEMENE GEDRAGSREGELS De leerling is verplicht alle lessen en onderwijsactiviteiten (volgens het rooster) te volgen. De leerling heeft bij aanvang van elke les en elke onderwijsactiviteit alles bij zich wat noodzakelijk is voor het betreffende vak. Tevens moet hij op aanwijzing van de docent of mentor aanwezig zijn bij afspraken die belangrijk zijn voor de begeleiding van de leerling. Wanneer een leerling zich niet volgens de normen van de school gedraagt, kan dit leiden tot maatregelen ter correctie. Herhaald en/of ernstig overtreden van de regels kan leiden tot verwijdering van het Comenius College (zie ook artikel 15 van het CVO-reglement). In de gebouwen van het Comenius College wordt Nederlands gesproken (vanzelfsprekend geldt een uitzondering voor de lessen moderne en klassieke vreemde talen). SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS De leerling gedraagt zich in, en in de directe omgeving van de gebouwen van het Comenius College op een manier die niemand tot last is. Het is de leerling daarbij verboden om in, of nabij de school: - te stoeien of te vechten; - anderen te beledigen, lastig te vallen of te bedreigen (zowel fysiek als verbaal); - grove taal te gebruiken; - aanstootgevende kleding te dragen; - alcoholhoudende dranken of verdovende middelen te gebruiken, te verhandelen of bij zich te dragen; - in het bezit te zijn van wapens en alles wat als wapen gebruikt kan worden; - vuurwerk bij zich te hebben of te (doen) ontsteken; - in en rondom de school goederen te verhandelen; - te eten en/of drinken in de lokalen van het Comenius College; - in en rondom de school te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen plaatsen. De leerling heeft tijdens schooltijd altijd zijn of haar leerlingpas bij zich. De leerling moet dit op verzoek van een docent of een andere medewerker van de school tonen. Taalgebruik ten opzichte van medeleerlingen en medewerkers van het Comenius College dat beledigend, bedreigend of discriminerend is, wordt niet toegestaan. Van alle in de school gepleegde strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie (onder andere bij diefstal, wapenbezit, bedreiging, en handel in en gebruik van wettelijk verboden middelen). Gebruik rijwielstalling De leerlingen plaatsen hun fietsen, brommers of scooters uitsluitend in het daarvoor bestemde

14 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 013 gedeelte van de rijwielstalling. Alle rijwielen moeten op slot staan. Het plaatsen van rijwielen in de stalling is op eigen risico. De school doet haar uiterste best om diefstal van of beschadiging aan rijwielen te voorkomen. De school is niet aansprakelijk te stellen bij diefstal of beschadiging. Onnodig verblijf van leerlingen in de rijwielstalling is daarom niet toegestaan. Voor ieders veiligheid worden bromfietsen en scooters alleen met uitgeschakelde motor toegelaten op het schoolplein. Aanvang school Het schoolgebouw gaat voor de leerlingen een half uur voor aanvang van de lessen open. De leerlingen kunnen dan in de hal en aula verblijven tot de bel gaat. Kleding Iedere leerling kleedt zich op school, bij excursies en bij bedrijven en instellingen fatsoenlijk. Het dragen van hoofdbedekking en zonnebrillen is in de gebouwen van het Comenius College niet toegestaan. Gezichtsbedekking waardoor identificatie en communicatie worden belemmerd, is niet toegestaan. De schoolleiding kan aanvullende eisen stellen als aan veiligheidseisen moet worden voldaan of als de geldende normen van goede zeden en fatsoen geweld worden aangedaan. Jassen worden uitsluitend opgehangen in de garderobe of op de daartoe aangegeven plaats of opgeborgen in een kluisje. Het dragen van overjassen in de onderwijsruimten is niet toegestaan. Geld en andere waardevolle spullen mogen niet in de jassen worden achtergelaten. Het bestuur van de vereniging CVO, de schoolleiding noch de medewerkers van het Comenius College zijn aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Kluisjes Er is voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar. In het kluisje bevinden zich uitsluitend boeken, kledingstukken en algemeen gebruikte persoonlijke bezittingen. Waardevolle spullen laten de leerlingen thuis of in hun kluis. De school is niet aansprakelijk voor vermissing

15 014 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS of vernieling. Aan het begin van de zomervakantie moeten de kluisjes leeg zijn en open gelaten worden. De leerling verblijft niet onnodig in de ruimte met de kluisjes. Het wisselen van boeken en andere schoolbenodigdheden uit het kluisje gebeurt aan het begin of einde van de pauze. De politie heeft toestemming van de directie om steekproefsgewijs kluisjes te openen en controleren, ook dit in het kader van het veiligheidsbeleid van de school. Ook de schoolleiding kan als daar aanleiding toe is, kluizen openen ter controle. Leerlingpasje De leerlingen worden op geregelde tijden gefotografeerd voor administratieve doelen. Daarbij krijgen leerlingen ook de gelegenheid foto s van zichzelf te bestellen bij de fotograaf. Deze foto s worden onder andere gebruikt voor een leerlingpasje. Dit pasje moeten leerlingen op school en bij activiteiten van school, bijvoorbeeld schoolfeesten, altijd bij zich hebben. Ook het administratief melden in geval van de telaatregistratie vindt plaats d.m.v. het pasje. Bewegingsonderwijs Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt sportkleding gedragen (een sportbroek, een shirt en sportschoenen met witte zolen). Het dragen van sieraden is niet toegestaan. Tijdens het buiten sporten worden buitensportschoenen gedragen. Bij sportlessen in een zaal worden zaalsportschoenen gedragen. Wanneer een leerling een keer niet mee kan doen met de les, heeft deze een briefje bij zich van de ouders en geeft dat aan de docent. De leerling is wel bij de les aanwezig. Mobiele telefoons, Ipads e.d. Mobiele communicatiemiddelen mogen niet aan staan en niet zichtbaar aanwezig zijn in de leslokalen van het Comenius beroepsonderwijs. Ongeoorloofd gebruik van geluidsopname- apparatuur en het gebruik van camera s, (waaronder mobiele telefoons) is in de gebouwen niet toegestaan. Bij overtreding wordt alle hierboven genoemde apparatuur door de schoolleiding (tijdelijk) in beslag genomen. Computergebruik Activiteiten van leerlingen die tot doel hebben beveiligingen in het computersysteem van het Comenius College onbruikbaar te maken of te ontregelen worden niet toegestaan. Activiteiten die tot doel hebben beveiligde bestanden te openen worden niet toegestaan. Het gebruik van computers van het Comenius College voor het verzamelen van informatie die niet in relatie staat met het onderwijs is niet toegestaan. Schade die door de leerling aan de computers en toebehoren wordt toegebracht, moet door de leerling worden vergoed. Leermiddelen De leerling zorgt dat de boeken gekaft zijn en voorzien van hun naam. Schoolboeken worden uitsluitend in een stevige boekentas of rugzak vervoerd. Bij vermissing of schade aan leenboeken moet deze schade door de leerling/ ouder vergoed worden. Iedere leerling dient in het bezit te zijn van de volgende materialen: - agenda - schriften, wiskunde ruitjes 1 cm - 1 cm - multomap A4 - woordenboeken Nederlands, E-N, N-E - pennen - potlood - geodriehoek - kleurpotloden - schaar - gum - lijmstift - gymkleding - eenvoudige rekenmachine, bv. Casio fx-82 ms - passer

16 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 015 Aula De aula s en de benedenhal van de Pelikaanweg zijn de plaatsen waar de leerlingen in de pauzes kunnen eten en drinken. Eten en drinken is in de rest van het gebouw niet toegestaan. Bekertjes en ander afval worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd. Iedere dag heeft een aantal leerlingen corvee. Onderwijsruimten De leerling verblijft alleen in de onderwijsruimten tijdens de lessen. In de pauze gaat de leerling naar de aula of naar buiten. De onderwijsruimten zijn in de pauze alleen met toestemming van de docent voor leerlingen toegankelijk. Eigendommen van de school De leerling gaat zorgvuldig om met boeken en andere eigendommen van de school. Schade door leerlingen, in welke vorm dan ook aan de school of inventaris toegebracht, wordt direct aan de conciërge of de schoolleiding gemeld. De schade wordt op de ouders/ verzorgers verhaald. Aanwezigheid De leerling volgt alle onderwijsactiviteiten volgens het rooster. Alle activiteiten die tijdens schooltijden door de school georganiseerd worden, gelden als verplichte activiteiten. Te laat komen De leerling die te laat is, meldt zich bij de verzuimcoördinator. Deze bepaalt (onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding) of het telaat komen geoorloofd is of niet en verstrekt, een telaatbriefje. Alleen met het telaatbriefje wordt een leerling toegelaten tot de les. Een leerling die telaat is en zich meldt nadat de helft van het lesuur is verstreken, wordt niet meer tot de les toegelaten. Deze leerling wordt als absent geregistreerd. Te-laatkomers moeten diezelfde week de tijd inhalen. Afwezigheid Ziekte wordt door de ouder van de leerling op de eerste dag van de ziekte tussen en uur telefonisch gemeld bij de verzuimcoördinator. De leerling die ziek de school wil verlaten vraagt toestemming aan de teamleider of de verzuimcoördinator. Vanuit school worden ouders telefonisch geïnformeerd over de zieke leerling. Na ziekte meldt de leerling de terugkomst op school bij de verzuimcoördinator. Verlof voor één dag, niet door ziekte, wordt zo mogelijk ten minste één week voor de ingang van het verlof, schriftelijk aangevraagd bij de directie. Verlof voor meer dan één dag, niet door ziekte, wordt ten minste één week voor de ingang van het verlof, schriftelijk aangevraagd bij de vestigingsdirecteur. Het formulier voor de verlofaanvraag is te downloaden via de site. De leerling die zonder geldige reden afwezig is, wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de woonplaats van de leerling. Verwijdering Leerlingen die uit de les verwijderd worden, melden zich met de uitstuurbrief direct bij de daarvoor aangewezen toezichthouder. Repetities In de onderbouw van het Comenius College wordt zo mogelijk niet meer dan één repetitie (maximaal twee repetities) per dag gegeven. Een repetitie wordt door de docent binnen twee werkweken nagekeken. Voor een repetitie die niet door de leerling is gemaakt, wordt het voorlopige cijfer 0,0 gegeven. Bij de berekening van het rapportcijfer wordt het totaal van het aantal behaalde cijfers per vak gedeeld door het totaal aantal repetities dat de leerling geacht wordt te hebben gemaakt. Bij geoorloofd verzuim moet de leerling binnen één week na terugkomst op school een afspraak met de betreffende docent maken om de repetitie in te halen.

17 016 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS Naar school en werken Veel leerlingen hebben tegenwoordig een baantje. Deze leerlingen moeten er altijd rekening mee houden dat het naar school gaan prioriteit heeft. Van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur kunnen zij geen werkafspraken elders maken. Privacy Op het Comenius College worden regelmatig foto s en films gemaakt, bijvoorbeeld voor illustraties in schooluitgaven, in werkstukken en presentaties. Dit materiaal is uitsluitend gericht op een aan het onderwijs gerelateerd doel en heeft nooit de bedoeling om de privacy aan te tasten. Het materiaal is alleen voor eigen gebruik en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. De ouders kunnen aan het begin van het schooljaar aan de schoolleiding kenbaar maken dat zij bezwaar hebben tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/ of foto s van hun kinderen. Bij publicatie van informatie zal (strikt) vertrouwelijke informatie achterwege worden gelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie en informatie waarvoor toestemming is verkregen voor publicatie. Zowel met betrekking tot internet als overige publicaties worden door het Comenius College de regels en wetten met betrekking tot copyright, auteursrecht en portretrecht in acht genomen. Eindbepaling In de gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de vestigingsdirecteur of de rector. Ondertekening door ouders Aan het begin van een schooljaar legt de school een verklaring voor aan de ouders met de vraag deze te ondertekenen. De ondertekening houdt in dat de ouders verklaren van de inhoud van de regels van de school kennis genomen te hebben. Behandeling van klachten Heeft u klachten over de gang van zaken op de vestiging van uw zoon of dochter, dan kunt u

18 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 017 contact opnemen met de vestigingsdirecteur. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de rector van het Comenius College, J.P. Neven, postbus 797, 2900 AT Capelle aan den IJssel. In laatste instantie is er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij: Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, Telefoon , Fax , Website: Algemeen secretaris is mevr. mr. A.C. Melis- Gröllers. BUITENLESACTIVITEITEN We organiseren regelmatig activiteiten die buiten het gewone rooster vallen. De activiteiten vallen zowel binnen als buiten de normale lesuren. Kijkt u eens op de website van de vestiging, daar vindt u foto s en verslagen hiervan. - vieringen van de christelijke feestdagen - kennismakingskamp leerjaar 1 - tweedaagse reis naar het buitenland, leerjaar 4 - bezinningsdag met een actie voor een goed doel - activiteitenweek leerjaar 2 en 3 - workshops in het kader van CKV, leerjaar 3 - interactief theater leerjaar 1 en 2 - cultuurshock leerjaar 1 - sportdagen en sportoriëntatie - schoolreis naar Walibi World, leerjaar 2 - vakgebonden excursies - examendiner voor leerjaar 4 - schooldisco - gastlessen verzorgd door de NS - mentorklas-activiteiten We noemen een aantal van deze activiteiten buitenlesactiviteiten. Eén van de doelstellingen hiervan is de onderlinge band tussen leerlingen en docenten te verstevigen. Wij vragen ouders om hun zoon of dochter te stimuleren ook aan deze zaken actief mee te doen. Omdat niet alle activiteiten door de school bekostigd kunnen worden, vragen we de ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage (zie financiën). Indien door ouders geen bijdrage is betaald blijft de leerling met een vervangende opdracht op school. De leerling ontvangt uitgebreide informatie over de diverse activiteiten. Op de jaarkalender is steeds vermeld welke activiteiten er in een bepaalde maand gepland staan. We willen ons graag aan die planning houden, maar stellen op voorhand dat er wijzigingen mogelijk zijn. STAGE De derdeklassers lopen twee weken stage bij bedrijven of instellingen. De stage wordt aan het einde van het schooljaar gehouden. De stage heeft tot doel het kennismaken met de arbeidsmarkt. Het is een oriënterende stage. Voor leerjaar 4 is de stage beroepsgericht. KENNISMAKINGSKAMP In september 2014 houden we een kamp voor de nieuwe leerlingen in leerjaar 1. Het doel van dit kamp is kennismaken met medeleerlingen en docenten. Dit kamp is onderdeel van de introductieperiode van de leerlingen in de brugklas en is daarom verplicht. Er zal in het kamp maar ook in de eerste schoolweken, een introductie-programma worden verzorgd. De leerlingen maken kennis met docenten en krijgen uitleg over het rooster, het gebouw, de schoolregels en dergelijke. OUDERS EN SCHOOL ALGEMEEN Wij vinden een goed contact tussen school en ouders van essentieel belang. Ouders kunnen contact opnemen met een mentor. Natuurlijk staan ook de directie, decaan en alle andere docenten en medewerkers ouders graag te woord. Indien telefonisch contact voor u

19 018 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS moeilijk is, kunt u gebruik maken het mailadres van de school: Er volgt dan z.s.m. een reactie. OUDERRAAD De ouderraad van onze vestiging heeft als doel de relatie tussen ouders en school te bevorderen. Op de eerste ouderavond horen ouders hier meer over. De volgende personen hebben zitting in deze commissie: Mevr. J. Duvalois Mevr. M. den Haan Mevr. M.L.J. Dorst H. Hamer J. van der Meer Mevr. C van den Berghe Naar verwachting zal de ouderraad vanuit de ouders van leerjaar 1 en 2 aangevuld worden. EXAMENREGLEMENT In het vierde leerjaar wordt de schoolloopbaan afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). De leerlingen van leerjaar 3 en de leerlingen van leerjaar 4 krijgen aan het begin van het cursusjaar een examenreglement waarin allerlei belangrijke zaken rond het examen vermeld zijn. Ouders van leerjaar 4 tekenen voor ontvangst van dit boek. Wij adviseren ouders dringend ook nota te nemen van de inhoud van dit boek. Daarnaast beleggen we voor ouders van leerlingen in leerjaar 4 een ouderavond waarop de gang van zaken rond het totale examen wordt toegelicht. MEDEDELINGENBLAD Via ons mededelingenblad CBO-bericht informeren we ouders regelmatig over de gang van zaken in en rond de school. Dit mededelingenblad verschijnt voor elke vakantie op de website en wordt alleen op verzoek per post toegezonden. Op de website van het Comenius College treft u o.a. de vestiging Beroepsonderwijs aan, hier vindt u de meest actuele informatie over de kalender, activiteiten en dergelijke. Diverse formulieren zijn via deze site te downloaden voor ouders. Op de website Comenius Algemeen staan onder de titel Onderwijs: de kwaliteitskaart, Slagingspercentages en overgangsnormen. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Naast de ouderraad en leerlingenraad op iedere vestiging heeft het Comenius College ook een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van alle vestigingen. De MR overlegt met de algemene directie. Nadere informatie over de MR is op de website van de school te vinden. Contact met de MR via OUDERGESPREKKEN Twee keer per jaar halen de ouders de cijferlijst op school op tijdens een gesprek met de mentor (Oudergesprekken) U spreekt dan met de mentor van uw zoon of dochter. Als een leerling onder de norm van overgaan zit, zullen we u daarover informeren.

20 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 019 FINANCIËN BOEKEN EN LEERMIDDELEN Het Comenius College beschikt over een eigen boekenfonds waaruit boeken en werkboeken in bruikleen worden verstrekt aan de leerlingen. De overheid stelt hiervoor een bedrag per leerling beschikbaar aan de school. De meeste boeken uit het boekenfonds (zowel leerboeken als werkboeken) zijn bedoeld voor meerjarig gebruik. Daarom moeten ze aan het einde van het schooljaar worden ingeleverd en worden ze aan het begin van het nieuwe schooljaar weer uitgedeeld. In boeken en werkboeken die in bruikleen gegeven worden, mag niet worden geschreven. In alle gevallen is het uiteraard de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Vermiste, beschadigde of slecht onderhouden boeken worden geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht. (De hoeveelheid werkboeken bij de gebruikte methodes neemt hand over hand toe. Dat is niet alleen bijzonder kostbaar maar ook belastend voor het milieu. Daarom heeft het Comenius College besloten om antwoorden niet meer in werkboeken te laten schrijven maar in schriften. Daardoor kunnen de werkboeken meerdere jaren gebruikt worden en besparen wij kosten en milieu.) OUDERBIJDRAGE De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen. Het Comenius College wil echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van onze school, aan de huur van een kluisje, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, aan leermiddelen als atlassen, woordenboeken of bijbels (als klassenset) en aan goede communicatiemiddelen. Deze activiteiten, diensten en (leer) middelen bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast is er sprake van klasgebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen. De bekostiging van de overheid is voor dit alles helaas niet toereikend. We vragen daarom alle ouders om een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten. De zogenaamde algemene schoolkosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klasgebonden schoolkosten alleen bij de ouders van de leerlingen van de betreffende klas. Elk schooljaar maken we inzichtelijk hoe hoog de vrijwillige ouderbijdragen zijn en uit welke onderdelen de bijdragen zijn opgebouwd. U zult begrijpen dat wanneer u er voor kiest om deze vrijwillige bijdragen niet te betalen uw kind uitgesloten kan worden van de betreffende extra activiteiten, diensten en/of producten. De toelating tot de school bij inschrijving of deelname aan het reguliere onderwijs en examens is niet afhankelijk van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. BETALING Het Comenius College biedt ouders de gelegenheid om de betaling digitaal te verrichten via het ouderportaal. De school hoopt hiermee de betaling van de schoolkosten voor ouders te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor de school te beperken. Binnen het ouderportaal kunt u aangeven van welke activiteiten, diensten en producten u gebruik wilt maken voor uw kind. U kunt kiezen voor een betaling in vijf termijnen d.m.v. automatische incasso of voor een directe betaling via ideal.

21 020 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS STUDIEKOSTEN LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERWEG VT VM VV VT VM VV ICT voorzieningen Communicatie Verzekeringen Leermiddelen sets op school Lesgebonden activiteiten Beroepeninteressetest Huur kluisje Borg kluisje* Sportoriëntatie Bijdrage beroepskleding* Gereedschapsset Introductiekamp Introductieprogramma begin schooljaar Leerjaargebonden activiteit Excursies Gebedshuizen Corpus 1 17 Vakgebonden excursie Blijdorp 1 9 Bedrijfsbezoeken 1 5 Tweede Kamer (maatschappijleer) Fotojaarboek Buitenlandreis Walibi TOTAAL * Alleen voor nieuwe leerlingen.

22 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 021 LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 VT ZW SDV HA ICT VT ZW SDV HA ICT

23 022 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS REDUCTIEREGELING Indien er meerdere kinderen binnen het Comenius College in het betreffende schooljaar staan ingeschreven dan geldt de volgende reductie. Voor het eerste kind geen reductie. Voor de daarop volgende (jongere) kinderen geldt een korting van 1 25,- op het totaal bedrag van het betreffende kind. Voor de exacte voorwaarden wordt verwezen naar de digitale betaalmodule WISCollect. KWIJTSCHELDINGSREGELING Wanneer de betaling van de ouderbijdrage bezwaarlijk is, kunnen de ouders/verzorgers voor een gehele of gedeeltelijke ontheffing zich vóór 1 oktober van het lopende schooljaar wenden tot de directeur van de school. Het verzoek dient telefonisch of schriftelijk te worden aangevraagd, waarna u zo spoedig mogelijk zult worden uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Tijdens het gesprek dient te worden aangegeven waarom men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage vraagt. De directeur van de school heeft de bevoegdheid de schoolkosten geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Bij de besluitvorming worden inkomsten vanuit de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) meegewogen. Als u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding blijven alle diensten, producten en activiteiten voor uw kind beschikbaar. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan in de volgende gevallen worden verleend: - Het totale gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor de gezinssituatie geldende bijstandsnorm; - Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard.

www.comenius.nl Comenius 2014/2015 VESTIGINGSGIDS Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TECHNIEK

www.comenius.nl Comenius 2014/2015 VESTIGINGSGIDS Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TECHNIEK VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TECHNIEK www.comenius.nl comenius college / COMENIUS VAKCOLLEGE TECHNIEK < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Vakcollege Techniek DIRECTEUR

Nadere informatie

COMENIUS D E G I D S VA N. cmc. ccn. clc. cck. cbc. ccr WIE WAT WAAR IN 2015-2016 PRAKTISCHE INFORMATIE MET EEN HANDIGE UIT- SCHEURPAGINA

COMENIUS D E G I D S VA N. cmc. ccn. clc. cck. cbc. ccr WIE WAT WAAR IN 2015-2016 PRAKTISCHE INFORMATIE MET EEN HANDIGE UIT- SCHEURPAGINA D E G I D S VA N COMENIUS WIE WAT WAAR IN 2015-2016 PRAKTISCHE INFORMATIE MET EEN HANDIGE UIT- SCHEURPAGINA ccn clc cmc MAVO/PRE-HAVO/HAVO/VWO HAVO/VWO/TTO MAVO/PRE-HAVO cbc ccr cck BEROEPSONDERWIJS/ VMBO

Nadere informatie

VESTIGINGSGIDS 2014/2015. Comenius Krimpen. www.comenius.nl VWO, HAVO (ONDERBOUW), MAVO

VESTIGINGSGIDS 2014/2015. Comenius Krimpen. www.comenius.nl VWO, HAVO (ONDERBOUW), MAVO VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Krimpen VWO, HAVO (ONDERBOUW), MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS KRIMPEN < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Krimpen DIRECTEUR M.D. VAN SORGE BOEZEMDREEF

Nadere informatie

Comenius 2012/2013 VESTIGINGSGIDS Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TEChNIEK

Comenius 2012/2013 VESTIGINGSGIDS Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TEChNIEK VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TEChNIEK www.comenius.nl comenius college / COMENIUS VAKCOLLEGE TECHNIEK < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Vakcollege Techniek DIRECTEUR

Nadere informatie

Comenius Beroepsonderwijs

Comenius Beroepsonderwijs VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Beroepsonderwijs VMBO-BASIS/KADER MET/ZONDER LWOO VOOR ECONOMIE, ZORG & WELZIJN www.comenius.nl comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR MEVROUW

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

VESTIGINGSGIDS 2014/2015. Comenius Rotterdam. www.comenius.nl HAVO (ONDERBOUW), MAVO, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL MAVO, SPORTFOCUS MAVO EN HAVO

VESTIGINGSGIDS 2014/2015. Comenius Rotterdam. www.comenius.nl HAVO (ONDERBOUW), MAVO, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL MAVO, SPORTFOCUS MAVO EN HAVO VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Rotterdam HAVO (ONDERBOUW), MAVO, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL MAVO, SPORTFOCUS MAVO EN HAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS ROTTERDAM < 01 VESTIGINGSGIDS

Nadere informatie

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Rotterdam. www.comenius.nl HAVO (ONDERBOUW), MAVO

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Rotterdam. www.comenius.nl HAVO (ONDERBOUW), MAVO VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Rotterdam HAVO (ONDERBOUW), MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS ROTTERDAM < 01 VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Rotterdam DIRECTEUR M. van Sorge Kromhoutstraat

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij:

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Inlichtingen Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Dhr. J. Meester Afdelingshoofd onderbouw jmeester@melanchthon.nl Adres Onderbouw Bovenbouw Melanchthon Kralingen Crooswijksesingel

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Comenius. de gids van. clc. ccn. cmc. cck. cbc. ccr. Wie Wat Waar praktische informatie met handige uitscheurpagina MAVO/PRE-HAVO

Comenius. de gids van. clc. ccn. cmc. cck. cbc. ccr. Wie Wat Waar praktische informatie met handige uitscheurpagina MAVO/PRE-HAVO de gids van Comenius Wie Wat Waar 2016-2017 praktische informatie met handige uitscheurpagina ccn clc cmc MAVO/PRE-HAVO/HAVO/VWO HAVO/VWO/TTO MAVO/PRE-HAVO cbc ccr cck BEROEPSONDERWIJS/ VMBO BASIS/KADER

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

STARTBRIEF. Lesrooster 2017/2018. Beste ouders/verzorgers,

STARTBRIEF. Lesrooster 2017/2018. Beste ouders/verzorgers, STARTBRIEF Lesrooster 2017/2018 Beste ouders/verzorgers, Wij zijn blij uw kind komend schooljaar (weer) te kunnen verwelkomen op Wolfert PRO en Wolfert Mavo. Wij hopen dat iedereen na een heerlijke vakantie

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland Oud-Beijerland, juli 2013 Welkom op de Willem!! Beste brugklasser en geachte ouder(s)/verzorger(s), Na de zomervakantie ga je naar de CSG Willem van Oranje. Een spannende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas basis- en kaderberoepsgerichte leerweg schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum!

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel

Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel comenius college / COMENIUS NIEUWERKERK < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij FRESIAVELD 20 2914 PN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL POSTBUS 188 2910

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zaandijk, 17 juni 2015 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» «Klas» Betreft: Belangrijke data Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste «Roepnaam»,

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING

FINANCIËN SCHOOLBOEKEN, BORG EN BETALING FINANCIËN De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Wij doen dan

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli 2017 Betreft: informatie schooljaar 2017-2018 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Met nog een groot deel

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels Tvwo/Ath/Havo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Boeken en ouderbijdragen

Boeken en ouderbijdragen Boeken en ouderbijdragen 2016 2017 1 Profielbijdrage Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daar bovenop

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten.

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten. NAAM PROTOCOL : SCHOOLREGLEMENT Handboeknummer : 2.1.1 Datum : 31 maart 2006 (bijgesteld 20 februari 2015) Auteur : Peter Harlaar Verantwoordelijk : SL4/CvB Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure:

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie