VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO"

Transcriptie

1 VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO

2 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij-Ouwerkerk LIJSTERSINGEL JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON FAX

3 02 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL INHOUDsopgave VOORWOORD 03 BEREIKBAARHEID/CONTACT 04 WEBSITE 04 ONDERWIJS 04 Onderwijskwaliteit 04 Slagingspercentage 05 In-/door- en uitstroom 05 Kwaliteitskaart 05 Vensters voor verantwoording 05 Bevorderingsregeling 06 ORGANISATIE 06 Algemeen 06 Afdelingen 06 Studie- en leerlingbegeleiding 08 Mentor 08 Studievaardigheden 08 Begeleidingslessen 09 Zorg 09 Schoolmaatschappelijk werk en andere zorg 09 Keuzebegeleiding 11 Loopbaanoriëntatie 11 Decanaat 11 Veiligheid 11 Periodes en rapporten 12 Rooster en roostertijden 12 Leerlingenraad 13 OUDERS EN SCHOOL 20 Ouderacademie 20 Voorlichtingsavonden 21 Ouderraad 21 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 21 FINANCIËN 22 Boeken en Leermiddelen 22 Ouderbijdrage 22 Aanvullingen bij de schoolkosten voor TTO 22 Studiekosten Betaling 26 Tegemoetkoming 26 Reductieregeling 26 Kwijtscheldingsregeling 26 Verzekering 26 Sponsorbeleid 27 PERSONEELSLIJST 28 VAKANTIES 32 Jaarkalender 32 HET COMENIUS COLLEGE 34 Het Comenius College 34 CVO 34 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 14 Afwezigheid 14 HUISREGELS VOOR LEERLINGEN 14 Excursies 20 CoBuS 20

4 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 03 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Graag heet ik u van harte welkom op het Comenius College aan de Lijstersingel. In deze jaargids treft u informatie aan over het reilen en zeilen van de school, het bevat belangrijke praktische informatie. Het Comenius College is een goede keuze, een school waar wij trots op zijn. De aanmeldingen voor het cursusjaar zijn behoorlijk gestegen. Er is nog steeds een groeiende belangstelling voor het tto en de prehavo. Dit cursusjaar kan er voor de eerste keer ook gekozen worden voor het IBC ( International Business College). Er is vertrouwen in de school en daar zijn we blij mee. We richten onze blik op de toekomst en bieden de leerlingen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Binnen onze school is het behalen van een diploma heel belangrijk. Maar het is niet het enige dat telt. Het is ook een school waar leerlingen en medewerkers met energie meedoen aan buitenschoolse activiteiten. We willen een school zijn waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen, waar ze hun talenten kunnen ontplooien. Een school waar leerlingen zich veilig voelen en waar saamhorigheid wordt ervaren. Het Comenius College is een gemeenschap van mensen die gezamenlijk de weg naar het einddoel aflegt. verschillende klankbordgroepen en ook door middel van enquêtes, naar de bevindingen van zowel de leerlingen als de ouders. Voor ons is het van groot belang om te weten wat er bij u leeft, wat gaat er goed en wat kan beter? We zijn een christelijke school en weten ons gevoed door Bijbelse verhalen en de christelijke traditie. Er zijn dagopeningen en diverse vieringen waarbij het Bijbelse verhaal de kern vormt. De normen en waarden vanuit de wortels van onze christelijke cultuur staan daarbij centraal. Het Comenius College zijn we met elkaar, samen werken we aan het welbevinden van de leerlingen. Ik hoop dat leerlingen binnen onze school rijke en warme ervaringen mogen opdoen, waar later met genoegen op terug kan worden gezien. Namens alle personeelsleden wens ik alle leerlingen en ouders een gezond en succesvol schooljaar toe. Mevrouw J.H. Verbeij Directeur Op school staat het willen leren centraal. Niet alleen voor leerlingen maar ook voor ons als organisatie. We willen een lerende organisatie zijn. Wij vragen daarom met regelmaat in de *Met ouders bedoelen we uiteraard ook de verzorgers. Voor de leesbaarheid zien we af van het gebruik van de term ouders/verzorgers.

5 04 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL BEREIKBAARHEID/CONTACT LIJSTERSINGEL JD CAPELLE A AN DEN IJSSEL POSTBUS AT CAPELLE A AN DEN IJSSEL TELEFOON FA X W W W.COMENIUS.NL Routebeschrijving Met openbaar vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Met de trein reizen in de richting Rotterdam, uitstappen op station Rotterdam-Alexander. Vandaar met de metro in de richting Rotterdam, overstappen op Capelsebrug in de richting Capelle, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Met de metro richting Capelle aan den IJssel, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel. Met eigen vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Volg de A12 richting Rotterdam en Den Haag en vanaf Gouda de A20 richting Rotterdam en Hoek van Holland. Neem de afslag Capelle aan den IJssel/Prins Alexander. Volg de borden richting Capelle aan den IJssel, tot de verkeerslichten op de kruising Bermweg/ Abr. Van Rijckevorsselweg. Ga daar rechtsaf, richting Rotterdam. Ga bij de eerste verkeerslichten linksaf; dit is de Slotlaan. De tweede afslag links is de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Rijd over de ring rond Rotterdam tot de rotonde onder de Brienenoordbrug (noordelijke oever). Kies de richting Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel. Op de N210 bij het vierde verkeerslicht rechtsaf, de Slotlaan op. De tweede afslag links is de Lijstersingel. WEBSITE Onderdeel van de schoolgids van het Comenius College is de website Op de website kunt u onze brochures en gidsen ook vinden, maar ook aanvullende informatie. Behalve de algemene informatie over de school, zijn op de website voor ouders, leerlingen en medewerkers aparte beveiligde portalen beschikbaar. Ouders en leerlingen kunnen hierop onder andere hun persoonlijke en financiële gegevens, persoonlijk rooster en eigen resultaten raadplegen. Met hun gebruikersnaam en eigen wachtwoord hebben ouders, leerlingen en medewerkers elk toegang tot de informatie in hun portaal. Ouders, leerlingen en medewerkers die nieuw aan het Comenius zijn verbonden, krijgen in de eerste weken van het schooljaar hun inloggegevens toegezonden. ONDERWIJS Leerlingen op de vestiging Lijstersingel zijn ingedeeld in vier afdelingen: - de onderbouw: leerjaar 1 - mavo en pre-havo: leerjaar 2 t/m 4 - havo: leerjaar: 2 t/m 5 - vwo/tto: leerjaar: 2 t/m 6 Onderwijskwaliteit Slagingspercentage EXAMENJAAR LIJSTERSINGEL Havo 86% 84% 81% Vwo 92% 84% 90%

6 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 05 In- / door- en uitstroom LIJSTERSINGEL Aantal leerlingen per Tijdens DE cursus UITSTROOM BEVORDERD UITSTROOM DIPLOMA 01/10/2010 Bij Af Ja Nee Ja Nee 1e leerjaar e leerjaar e leerjaar(h/v) havo havo havo vwo vwo vwo vwo totaal Netto resultaat in/uitstroom a.g.v. verpl. tussen vestigingen 39 Externe instroom bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 141 Aantal leerlingen per 01/10/ SOM Toezichtskaart (kwaliteitskaart) Een beknopte weergave van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over onze school is te vinden via Vensters voor verantwoording Sinds 2011 is via de landelijke website Vensters voor Verantwoording, veel informatie in te zien over scholen voor voortgezet onderwijs. Evenals als van vele andere scholen is in Vensters voor Verantwoording van het Comenius College o.a. te vinden: - het aantal leerlingen per vestiging en waar deze leerlingen vandaan komen (het voedingsgebied en marktaandeel); - onze onderwijsresultaten, zoals het slaagpercentage, de doorstroom in de onderbouw, - het aantal tussentijdse schoolverlaters, de

7 06 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL examenresultaten en de gemiddelde examencijfers; - de kenmerken van onze leerlingen; - profiel- en sectorkeuze van de leerlingen; - ons onderwijs-, zorg en veiligheidsbeleid; - tevredenheidsonderzoeken; - onze verantwoording van de onderwijstijd en de mate van lesuitval; - informatie over de bedrijfsvoering: verantwoording van de schoolkosten/ouderbijdragen, de financiën en personeelsstatistieken. Bevorderingsregeling Voor de bevordering van de leerlingen naar een volgend/hoger leerjaar of andere afdeling hanteert Comenius een bevorderingsregeling. Deze regeling is te vinden in de portalen van onze website. ORGANISATIE ALGEMEEN Leerlingen op de vestiging Lijstersingel zijn ingedeeld in vier afdelingen: de onderbouw: leerjaar 1 mavo en pre-havo: leerjaar 2 t/m 4 havo: leerjaar: 2 t/m 5 vwo/tto: leerjaar: 2 t/m 6 Elke afdeling ontwikkelt expertise op het gebied van een specifieke groep leerlingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingsleider of teamleider. Deze wordt aangestuurd door de directeur, die eindverantwoordelijk is voor de gehele Lijstersingel. AFDELINGEN Afdeling mavo en pre-havo leerjaar 2 t/m 4 Mavo is er voor leerlingen met een advies vmbo-tl of mavo. Het eerste jaar vinden de meeste lessen plaats in de brugklasvleugel, waar ook de havo- en vwo- leerlingen les hebben. Door de kleinschalige opzet werken de leerlingen van de brugklas tot en met het examenjaar regelmatig met dezelfde docenten, waardoor men elkaar goed kent en goed kan inspelen op behoeftes van iedere leerling afzonderlijk. Mavo werkt vanuit het L.O.S.-model: Leerlingen, Ouders en School spelen een even grote belangrijke rol. Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk, we zetten derhalve in op intensieve samenwerking. Het docententeam volgt de persoonlijke ontwikkeling van iedere afzonderlijke leerling intensief gedurende de hele schoolloopbaan. Mavo Lijstersingel hecht grote waarde aan Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Vanaf het tweede leerjaar wordt veel aandacht besteed aan bewustwording van ieders talenten, toekomstwensen en mogelijkheden. Maatschappelijke stage, sectorwerkstuk en AOB-stage dragen bij aan oriëntatie op studiemogelijkheden en beroepenveld. Pre-havo Lijstersingel is er voor leerlingen met mavo/havo-advies die de ambitie hebben om het havodiploma te halen. Het is een geschikt traject voor leerlingen die graag theoretisch leren, die inzet en doorzettingsvermogen hebben en gecoacht willen worden tijdens hun studie. Hun cito-score ligt tussen 535 en 537. In de pre-havo worden extra uren Nederlands, Engels en wiskunde ingezet en er is extra aandacht voor leervaardigheden. De leerlingen hebben dezelfde boeken en toetsen als op de havo en worden gedurende de drie jaar pre-havo voorbereid op een onvertraagde overstap naar havo leerjaar 4. Als die overstap toch te zwaar is, vervolgt de leerling vanaf het vierde leerjaar de mavo-route op de mavo Lijstersingel en sluit deze af met een examen in 8 vakken. Ouders zijn actief betrokken bij het leerproces en kunnen via de ouderacademie ervaren hoe leervaardigheden worden ingezet bij het leren leren. Ouders en leerlingen halen

8 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 07 twee maal per jaar samen het rapport op bij de mentor. Afdeling havo leerjaar 2 t/m 5 Tijdens het derde leerjaar havo worden de leerlingen begeleid bij hun oriëntatie op het vervolg van hun leerroute in 4-havo en 5-havo en op de profielkeuze voor de tweede fase. Bij die oriëntatie spelen ook de ouders een rol. In de maand november in het derde schooljaar is er een voorlichtingsavond, waarbij de mentoren van de derde klassen uitgebreid op het profielkeuzetraject ingaan. Het zijn de mentoren die de leerlingen in dit traject begeleiden, daarin bijgestaan door de decaan. Er zijn in de tweede fase vier profielen met daarin een aantal verplichte vakken. CM = Cultuur en Maatschappij NG = Natuur en Gezondheid EM = Economie en Maatschappij NT = Natuur en Techniek Als in de loop van het derde leerjaar blijkt dat een tussentijdse overstap naar klas 3 van het vmbo noodzakelijk is, dan kan dat tot uiterlijk direct na de tweede periode. Als gedurende het derde leerjaar de resultaten niet voldoende zijn om over te gaan naar klas 4, wordt in overleg met ouders en leerling zorgvuldig overwogen welke stappen genomen moeten worden voor een zo succesvol mogelijke overstap naar mavo 3. IBC (International Business College) Leerlingen die het profiel Economie en Maatschappij (EM) kiezen, kunnen ook kiezen voor het IBC. 20% van de lestijd havo, één dag per week, doorlopen leerlingen IBC-onderwijs in modules. In leerjaar 5 is er stage op het HBO. Een voldoende resultaat leidt tot een certificaat bovenop het havodiploma. Het ministerie van OCW en EZ ondersteunt het IBC. Voor het IBC is gekozen voor een eigen ontvangstruimte, een vergaderruimte en een eigen lokaal. Dit alles in een zakelijke setting op de eerste verdieping van de vestiging Lijstersingel. De leerlingen zijn op de IBC-dag herkenbaar in de school aanwezig. Zij kleden zich professioneel en ontvangen binnen- en buitenlandse gasten en bedrijven. Het doel van het IBC is dat de leerling uitgedaagd wordt om beter te presteren, om ondernemendheid te genereren en om tot een passende keuze te komen in het HBO of universiteit. Het IBC kent een vast vakkenpakket en behandelt modules in het kader van communicatie, etiquette, psychologie, zakelijk Spaans, zakelijk Duits en elementair boekhouden. Afdeling vwo leerjaar 2 t/m 6 Op het Comenius College is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) gesplitst in een atheneum- en een gymnasiumafdeling. Vanaf augustus 2010 wordt gymnasium niet meer aangeboden aan de brugklasleerlingen. Naast een brede algemene vorming leidt het vwo in principe op voor een vervolgstudie aan een universiteit. Tijdens het derde jaar wordt met de leerlingen aandacht besteed aan de voorbereiding en de oriëntatie op de tweede fase. Centraal daarbij staat de vraag in welk profiel de opleiding in het vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt voortgezet. Bij die oriëntatie spelen ook de ouders een rol. In de maand november in het derde schooljaar is er een voorlichtingsavond, waarbij de mentoren van de derde klassen uitgebreid op het profielkeuzetraject ingaan. Het zijn de mentoren die de leerlingen in dit traject begeleiden, daarin bijgestaan door de decaan. Er zijn in de tweede fase vier profielen met daarin een aantal verplichte vakken. CM = Cultuur en Maatschappij NG = Natuur en Gezondheid EM = Economie en Maatschappij NT = Natuur en Techniek

9 08 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL TTO (Tweetalig vwo) In de bovenbouw wordt het tto programma voortgezet, maar de Engelstalige lestijd neemt echter af. De leerlingen bereiden zich voor op het examen vwo. Dit betekent dat alle examenvakken in het Nederlands zullen worden gegeven. Dit omdat het examen ook in het Nederlands wordt afgelegd. Leerlingen tto bereiden zich voor op een examen in het IBprogramma. Dat gebeurt in de lessen Engels. Daarnaast zullen er Engelstalige activiteiten zijn, enkele gemeenschappelijke vakken in het Engels worden gegeven en het profielwerkstuk zal in het Engels worden geschreven. Voor de extra kosten die gemaakt worden in het tto-programma (excursies al of niet naar het buitenland, internationale contacten, Engelstalig leermateriaal, extra kosten voor (gast) docenten, etc.) wordt jaarlijks een extra bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad. Ouders kunnen een beroep doen op het solidariteitsfonds als zij de extra kosten niet kunnen dragen. STUDIE- EN LEERLINGBEGELEIDING Mentor Op de vestiging Lijstersingel bestaat, zoals op het gehele Comenius College, een intensief mentoraat. De mentoren letten enerzijds op de prestaties van de leerlingen, anderzijds hebben zij aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Als er aanleiding voor is, neemt de mentor contact op met de ouders. Ouders kunnen ook zelf een afspraak maken met de mentor.

10 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 09 Studievaardigheden Studiebegeleiding is belangrijk voor alle leerlingen, maar met name voor de eersteklassers. Niet vreemd, want de vertrouwde figuur van hun eigen groepsleerkracht van de basisschool is er niet meer. Ze komen bijna elk lesuur een andere leraar tegen met een eigen aanpak van de leerstof en de daarbij behorende uitleg. De docenten streven naar een zo gelijk mogelijke aanpak van het schoolwerk en het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden. Tijdens de introductieperiode wordt er dan ook aandacht besteed aan het aanleren van de nodige studievaardigheden. Dit gebeurt zowel door de vakdocenten als door de mentoren die speciale modules op het gebied van studievaardigheden verzorgen. Zij besteden aandacht aan het maken van het huiswerk, het leren leren en het leren kiezen. Hierbij komen onder meer de volgende zaken aan de orde: het gebruik van de agenda, hoe pak ik het huiswerk aan, de belangrijkste schoolregels, zaken met betrekking tot het functioneren in de klas en hoe kan ik het beste omgaan met de leerstofplanners? Al deze zaken zijn ook voor de hogere leerjaren van belang. Naast een regelmatige bespreking van de studieresultaten van onze leerlingen is er in elke afdeling ruim aandacht voor het persoonlijk functioneren van de leerling. Begeleidingslessen Naast het aanleren van algemene studievaardigheden binnen de reguliere lessen biedt de vestiging een vast begeleidingsuur aan. Op een vast moment in de week kunnen leerlingen hiervan gebruik maken als ze bij bepaalde vakken niet goed meekomen of een achterstand hebben opgelopen. Het is enerzijds mogelijk dat een leerling op voorspraak van de docent in aanmerking komt, anderzijds kunnen leerlingen zelf op vrijwillige basis van het begeleidingsuur gebruik maken. Deze extra steun wordt geboden in alle vakken in alle leerjaren en op elk niveau. De uren worden aan het begin of aan het eind van de schooldag gepland. De aangemelde leerlingen hebben de plicht om op dit uur aanwezig te zijn. Zorg De vestiging Lijstersingel beschikt over een zorgteam onder leiding van een zorgcoördinator. Hiermee zijn wij in staat om in een aantal gevallen aan leerlingen die daar behoefte aan hebben, extra zorg te verlenen. Soms is het raadzaam gebruik te maken van de kennis en kunde van externe hulpverleners. Een leerling wordt dan besproken in het zorgteam van de vestiging om tot een passend traject te komen. Schoolmaatschappelijk werk De schoolmaatschappelijk werker is voor ouders telefonisch bereikbaar via de school. De leerlingen kunnen op de dagen dat zij op school aanwezig is, persoonlijk een afspraak maken. Verwijzing naar het schoolmaatschappelijk werk gaat uitsluitend via de teamleider of de afdelingsleider. Remediale hulp De vestiging kent verschillende vormen van remediale hulp. Hierbij kan gedacht worden aan individuele en groepsondersteuning bij taalzwakte en dyslexie. Leerlingen bij wie dyslexie is vastgesteld kunnen via de remedial teacher (rt) in het bezit worden gesteld van een dyslexiepas. Zij hebben dan recht op bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld meer tijd bij schriftelijke en/ of mondelinge overhoringen enz. Deze faciliteiten lopen door tot en met het eindexamen. Faalangstreductietraining Leerlingen bij wie vormen van faalangst de prestaties nadelig beïnvloeden, kan de school trainen in het omgaan met deze situaties. Deze faalangstreductietraining kan in overleg met de

11 010 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL mentor worden aangevraagd bij de zorgcoördinator. Vertrouwenspersoon Op de Lijstersingel zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig. Leerlingen en docenten kunnen bij hen terecht als er klachten zijn op het gebied van ernstig machtsmisbruik waarbij sprake is van agressie, discriminatie en/of intimidatie. Aan het begin van de cursus ontvangen leerlingen en ouders hierover een aparte informatiefolder. Centrum voor jeugd en gezin Aan onze school is een jeugdverpleegkundige verbonden van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdverpleegkundige is regelmatig op school. Er zijn een aantal taken die de jeugdverpleegkundige uitvoert op school: In het eerste schooljaar heeft de leerling een gesprek met de jeugdverpleegkundige op school. Er worden tijdens dit gesprek onder andere vragen gesteld over gezondheid en ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. De antwoorden op deze vragenlijst zijn leidend voor het gesprek. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld. In het jaar vóór het eindexamen wordt er door de leerlingen een digitale vragenlijst ingevuld. De vragen gaan over gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijgt iedere leerling digitaal een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en met handige tips. Afhankelijk van de uitslag van deze vragenlijst, of op eigen verzoek, nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. De gesprekken en de digitale vragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld. De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school werkt samen met het CJG als het gaat om ziekteverzuim van leerlingen. Bij ziekteverzuim kan de school de jeugdverpleegkundige inschakelen. Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging van uw kind. Als het nodig is biedt het CJG advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar ZAT (zorg advies team) Een keer per zes weken komt het zorgadviesteam bij elkaar om leerlingen te bespreken. In het zorgadvies team worden de afdelingen vertegenwoordigd door de afdelingsleider of de teamleider. Verder hebben de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de remedial teacher, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaren van de ons omringende gemeenten zitting in het team. SISA Het Comenius College is, evenals alle andere scholen in de Rotterdamse regio, deelnemer aan het SISA. Het SISA is een systeem waarin geregistreerd wordt welke hulpverlenende instanties een rol spelen bij de begeleiding van jongeren. Wanneer er bij een leerling van het Comenius College een bijzondere situatie ontstaat waardoor hulp van buiten de school noodzakelijk is, wordt er een signaal aan het SISA gegeven. Het SISA geeft dan aan of de leerling geregistreerd staat en bij welke

12 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 011 instantie. Om het langs elkaar heen werken van organisaties te voorkomen, wordt er dan contact gelegd tussen de verschillende organisaties. Eén van de organisaties krijgt daarna de leidende rol toebedeeld in de begeleiding van de leerling. Voor meer informatie kunt u kijken op w w w.sisa.rotterdam.nl. KEUZEBEGELEIDING Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Onderdeel van de begeleiding door de mentor is de oriëntatie op de loopbaan. Voor leerlingen in de eerste klas zal dat uiteraard minder van belang zijn dan voor leerlingen in hogere leerjaren. In de brugklas is een oriëntatie op de voor de leerling geschikte leerroute een belangrijk speerpunt van de mentorles. Bij de leerlingen in de tweede klassen mavo/havo speelt LOB al een grote rol, omdat voor het derde en vierde leerjaar gekozen moet worden uit één van de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Landbouw. Hiertoe worden gedurende het jaar activiteiten georganiseerd om de leerlingen en ouders behulpzaam te zijn in het maken van de juiste keuze. In het tto, atheneum en havo speelt LOB in het derde leerjaar een rol, omdat in de loop van dat jaar gekozen wordt voor één van de vier profielen in de tweede fase. In het programma van de mentorlessen speelt het keuzetraject een belangrijke rol. Onder leiding van de decaan gaan de mentoren met hun klas aan de slag. Daarbij gebruiken zij een methode waarin het keuzeproces wordt behandeld. Tevens zijn er in de tweede klas vmbo tl/havo en de derde klassen tto, atheneum en havo ouderavonden, waarop de ouders informatie krijgen over het keuzetraject. Decanaat Op het decanaatbureau van de Lijstersingel is de schooldecaan werkzaam die zowel het mavo-, havo- als vwo-gebied behandelt. De decaan stuurt in dit proces in eerste instantie de mentoren aan. De mentor is bij het keuzeproces het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders. Daarnaast begeleidt het decanaat de mavoleerlingen in klas 2 met de keuze van de juiste sector in leerjaar drie van de mavo. Publicaties en folders op het gebied van opleidingen, studie en beroep liggen voor leerlingen en ouders ter inzage bij het decanaatbureau. Als ouders de decaan willen spreken, kunnen zij telefonisch een afspraak maken. Zie hiervoor de personeelslijst. VEILIGHEID Er zijn diverse maatregelen genomen die de veiligheid vergroten voor de leerlingen en het personeel. De afgelopen jaren heeft dit aspect meer aandacht gekregen. De vestiging heeft een aantal zaken opnieuw georganiseerd en soms ook geïnvesteerd om aspecten van veiligheid te verbeteren. Voorbeelden hiervan: - In lessenseries wordt aandacht besteed aan pesten, pestgedrag, seksuele geaardheid en weerbaarheid. - In de mentorlessen staat dit aspect bovenaan en ook in de leerlingenraad wordt het regelmatig besproken. - Toezicht in de overblijfruimten en buiten, in ieder geval tijdens de pauzes. - Het is aan buitenstaanders niet toegestaan zich op het terrein en in de school te bevinden. - Wij vragen ouders en leerlingen zaken rond onveiligheid te melden, opdat actie ondernomen kan worden. - Leerlingen en personeel vullen de veiligheidsenquête van ITS in. - De schoolregels zijn op het punt van veiligheid duidelijk. Overtreding hiervan kan leiden tot verwijdering van school of andere maatregelen.

13 012 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Het zal duidelijk zijn dat veiligheid belangrijk is op onze vestiging en doorlopend onze aandacht krijgt. Camerabeveiliging In onze gebouwen wordt op diverse plaatsen gebruik gemaakt van camera s. We doen dit om de veiligheid van de leerlingen te vergroten. Uiteraard vallen opnamen via deze camera s onder de wettelijke privacy regels. Leerlingen kunnen worden aangesproken op zaken die op camerabeelden zijn geconstateerd. Pesten Alle leerlingen in de vestiging hebben recht op een veilige plek in de klas en in de school. Als pesten voorkomt, is het belangrijk dat dit door de leerling zelf of door zijn of haar ouders in een vroeg stadium aan de mentor wordt gemeld. Leerlingen die andere leerlingen pesten, worden daarop aangesproken. In geval van herhaald pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen en worden de ouders in kennis gesteld. Als u aanwijzingen heeft dat uw kind pest of gepest wordt, vragen wij u dit direct te melden bij de mentor. We hebben geleerd dat pestgedrag de minste schade aanricht als er snel actie ondernomen wordt. Dit geldt zowel voor de gepeste als de pester. Cyberpesten Het gebeurt helaas steeds vaker dat leerlingen door andere leerlingen via internet worden gepest. Indien dergelijke voorvallen plaatsvinden vanaf een computer op school, zal de vestigingsleiding trachten te achterhalen wie de pester is en tegen hem of haar passende maatregelen nemen. Indien het cyberpesten plaatsvindt vanaf een computer bij iemand thuis, raden we aan gesprekken, s, foto s e.d. te bewaren en uit te printen. Op school kunnen we dan actie ondernemen tegen de dader als deze ook bij ons op school zit. Wij raden ouders aan heldere afspraken te maken over het gedrag op de computer en hun kind te informeren over de gevaren van internet. PERIODES EN RAPPORTEN Op de Lijstersingel is het cursusjaar verdeeld in drie periodes van circa dertien weken.een enkel vak wordt geperiodiseerd aangeboden. Na iedere periode krijgt de leerling een cijferoverzicht uitgereikt. Dit overzicht moet, ondertekend voor gezien door een ouder, ingeleverd worden bij de mentor. Aan het eind van het cursusjaar krijgt de leerling een officieel eindrapport uitgereikt. Tijdens de cursus organiseert de vestiging spreekuren waarop ouders de gelegenheid hebben om vakdocenten en mentoren te spreken over de vorderingen en leerresultaten van hun zoon of dochter. Rooster- en roostertijden Het dagelijks rooster is opgebouwd in lessen van 50 minuten. Er zijn maximaal 8 lesuren per dag ingeroosterd. 50-minuten rooster 1e lesuur uur 2e lesuur uur Pauze 3e lesuur uur 4e lesuur uur Pauze 5e lesuur uur 6e lesuur uur Pauze 7e lesuur uur 8e lesuur uur 9e lesuur uur LEERLINGENRAAD De vestiging Lijstersingel van het Comenius College heeft een nieuwe leerlingenraad. De vestiging had al langer klankbordgroepen die werkten per afdeling, maar nu ook een echte

14 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 013 leerlingenraad die werkt voor de hele vestiging. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de mavo, havo en het vwo (klas 3 t/m 6). Dus iedereen werkt samen! De leerlingenraad is een idee van leerlingen zelf. Wel wil de schoolleiding dit heel erg graag, omdat zij ook naar leerlingen wil luisteren. Voor de leerlingen uit klas 1 en 2 bestaat er een speciale klankbordgroep die extra goed samenwerkt met de leerlingenraad. Het contactadres is DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN AFWEZIGHEID Verzuim wegens ziekte wordt op de eerste ziektedag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur telefonisch tussen en uur gemeld. De ouders gebruiken hiervoor het telefoonnummer Als een leerling ziek geweest is, neemt hij of zij op de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode van afwezigheid vermeld staat. Dit briefje moet ingeleverd worden bij de conciërge. Leerlingen die op school ziek worden en menen de lessen niet meer te kunnen volgen, melden zich af bij de teamleider of afdelingsleider (bij afwezigheid gebeurt dit bij de conciërge). De afdeling-/teamleider belt eerst naar de ouders om hen op de hoogte te stellen en geeft de leerling vervolgens een ziek-naar-huis-briefje. Zodra de leerling thuis is aangekomen, melden de ouders dit direct telefonisch bij de conciërge. Na de ziekte levert de leerling het door de ouders ondertekende briefje in bij de conciërge. Hiermee kunnen de ziekte-uren van de leerling worden afgehandeld.

15 014 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Verlof, extra vakantie Verlof voor één dag, niet door ziekte, wordt zo mogelijk ten minste een week voor de ingang van het verlof, schriftelijk aangevraagd bij de leiding. Verlof voor meer dan één dag (niet door ziekte) wordt ten minste één week voor de ingang van het verlof schriftelijk aangevraagd bij de teamleider/afdelingsleider van de afdeling. Bij minderjarige leerlingen doen ouders de aanvragen voor verlof. Extra vakantiedagen kunnen niet worden opgenomen. Op deze regel bestaat één uitzondering: ouders die hun zomervakantie moeten opnemen buiten de schoolvakantie als gevolg van een in hun beroep of bedrijf geldende vakantieregeling, kunnen hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de vestigingsdirecteur. Voor eventuele achterstand van schoolwerk bij de leerling kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. De bovenstaande uitzondering geldt uitsluitend voor de zomervakantie. Leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Leerlingen die tijdens toetsen ongeoorloofd afwezig zijn krijgen als cijfer een 1.0 Afwezigheid docent Als een docent afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, maakt de school dit bekend via de monitor in de aula, de website of het mededelingenbord in de hal. Hiernaast worden de leerlingen in de klassen 1, 2 en 3 indien mogelijk via het doorbelsysteem op de hoogte gebracht. Bij afwezigheid van een docent neemt een andere docent of een onderwijsassistente de lessen waar of wordt het rooster aangepast. Is dit niet mogelijk, dan kunnen de leerlingen rustig zelfstandig aan het werk in de aula. HUISREGELS VOOR LEERLINGEN Inleiding De vestigingsdirecteur handelt namens en onder verantwoordelijkheid van de rector. De huisregels van de vestiging zijn afgeleid van en ondergeschikt aan het schoolreglement van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. De huisregels van de verschillende vestigingen van het Comenius College komen op hoofdlijnen overeen, maar kunnen in de uitwerking per vestiging van elkaar verschillen. De leerling volgt de aanwijzingen van de schoolleiding, de docenten en de overige medewerkers op. Deze regel geldt in het gehele schoolgebouw, op het schoolplein, de directe omgeving van het schoolgebouw en ook tijdens excursies, werkweken en andere buitenschoolse activiteiten. Het bestuur en/ of de medewerkers van het Comenius College kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van eigendommen van leerlingen en/of ouders. Algemene gedragregels De leerling is verplicht alle lessen en onderwijsactiviteiten (volgens het rooster) te volgen. De leerling heeft bij aanvang van elke les en elke onderwijsactiviteit alles bij zich wat noodzakelijk is voor het betreffende vak. Tevens moet hij op aanwijzing van de docent of mentor aanwezig zijn bij afspraken die belangrijk zijn voor de begeleiding van de leerling. Wanneer een leerling zich niet volgens de normen van de school gedraagt, kan dit leiden tot maatregelen ter correctie. Herhaald en/of ernstig overtreden van de regels kan leiden tot verwijdering van het Comenius College (zie ook artikel 15 van het Schoolreglement). In de gebouwen van het Comenius College wordt Nederlands gesproken (vanzelfsprekend geldt een uitzondering voor de lessen moderne en klassieke vreemde talen).

16 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 015 Leerlingpasje In de loop van het cursusjaar ontvangt iedere leerling een leerlingpasje. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij het pasje altijd bij zich heeft. De leerling moet het pasje tonen bij school gerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld disco s) en dit kan alleen op vertoon van een geldig pasje. Verlies van het pasje moet onmiddellijk gemeld worden bij de teamleider of afdelingsleider. Bij tussentijds vertrek van school moet het pasje worden ingeleverd. Leerlingen dienen hun oude schoolpas (ook bij een overstap van en naar een andere vestiging) te behouden voor gebruik totdat er een nieuwe schoolpas aangeleverd is. Kluisjes Voor het opbergen van eigendommen staat er voor iedere leerling een afsluitbaar kluisje ter beschikking in de school. Deze kastjes zijn groot genoeg om er naast een rekenmachine, boeken en dergelijke ook kleding of gymspullen in op te bergen. Elke leerling huurt een kluisje van de school. Hoewel de kluisjes afsluitbaar zijn, adviseert de school dringend om onnodig kostbare spullen niet mee naar school te nemen. De leden van de schoolleiding en de conciërge hebben het recht de kluisjes te openen. Op gezette tijden onderzoekt de politie de kluisjes op de aanwezigheid van verboden zaken, zoals drugs of wapens. Bij het aantreffen hiervan neemt de politie maatregelen jegens degene die het betreffende kluisje huurt. De leerling dient ervoor te zorgen dat het kluisje aan het begin van de zomervakantie leeg is. De huur van het kluisje bedraagt 110,- per jaar. Hiernaast betaalt de leerling éénmalig nog 110,- aan borg. Dit bedrag wordt meegenomen in de betaling van de schoolkosten (zie de paragraaf Betaling ). De borg krijgt de leerling weer terug na inlevering van de kluissleutels als hij of zij definitief de school verlaat. SPECIFIEKE GEDRAGREGELS De leerling gedraagt zich in, rond en in de directe omgeving van de gebouwen van het Comenius College op een manier die niemand tot last is. Het is de leerling daarbij verboden om: - in, om of nabij de school te stoeien of te vechten; - anderen te beledigen, lastig te vallen of te bedreigen (zowel fysiek als verbaal); - grove taal te gebruiken; - aanstootgevende kleding te dragen; - alcoholhoudende dranken of verdovende middelen te gebruiken, te verhandelen of bij zich te dragen; - in het bezit te zijn van wapens en alles wat als wapen gebruikt kan worden; - vuurwerk bij zich te hebben of te (doen) ontsteken; - in en rondom de school goederen te verhandelen; - te eten en/of drinken in de lokalen van het Comenius College; - in en rondom de school te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen plaatsen. De leerling heeft tijdens schooltijd altijd zijn of haar leerlingpas bij zich. De leerling moet dit op verzoek van een docent of een andere medewerker van de school tonen. Taalgebruik ten opzichte van medeleerlingen en medewerkers van het Comenius College dat beledigend, bedreigend of discriminerend is, wordt niet toegestaan. Van alle in de school gepleegde strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie (onder andere bij diefstal, wapenbezit, bedreiging, en handel in en gebruik van wettelijk verboden middelen). Gebruik rijwielstalling De leerlingen plaatsen hun fietsen, brommers of scooters uitsluitend in het daarvoor bestemde gedeelte van de rijwielstalling. Alle rijwielen moeten op slot staan. Het plaatsen van rijwielen

17 016 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL in de stalling is op eigen risico. De school doet haar uiterste best om diefstal van of beschadiging aan rijwielen te voorkomen. De school is echter niet aansprakelijk te stellen, mocht diefstal of beschadiging zich onverhoopt voordoen. Onnodig verblijf van leerlingen in de rijwielstalling is niet toegestaan. Bromfietsen en scooters worden alleen met uitgeschakelde motor toegelaten op het schoolplein. Aanvang school Het schoolgebouw gaat voor de leerlingen een half uur voor aanvang van de lessen open. Kledingvoorschriften Het dragen van hoofdbedekking en zonnebrillen is in de gebouwen van het Comenius College niet toegestaan. Het dragen van kleding met aanstootgevende, discriminerende en/of politieke teksten of symbolen en het dragen van uitdagende kleding is niet toegestaan. Jassen worden uitsluitend opgehangen in de garderobe of op de daartoe aangegeven plaats of opgeborgen in het kluisje. Het dragen van jassen in de onderwijsruimten is niet toegestaan. Geld en andere waardevolle spullen mogen niet in de jassen worden achtergelaten. Het bestuur van de vereniging CVO, de schoolleiding en de docenten zijn niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Vanzelfsprekend doet de school haar uiterste best om dergelijke onplezierige ervaringen te voorkomen. Leerlingen zijn verplicht alle door de docent opgedragen veiligheidsvoorschriften op te volgen. Tijdens de lessen techniek en practica is op voorschrift van de docent het dragen van

18 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 017 beschermende kleding en veiligheidsbrillen verplicht. Indien een leerling dit weigert, kan hem de toegang tot de lessen worden ontzegd op grond van de veiligheidsvoorschriften. Lichamelijke opvoeding Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt uitsluitend sportkleding gedragen. Dat wil zeggen: een korte sportbroek, een shirt en sportschoenen met witte zolen. Voor het buitensporten is tevens het dragen van passende sportschoenen verplicht. Het gebruik van buitensportschoenen is in de gymzaal niet toegestaan. Loshangend lang haar moet tijdens de lessen bijeengebonden zijn. Na een dubbel uur lichamelijke opvoeding moet de leerling zich douchen. De leerling zorgt ervoor een handdoek bij zich te hebben. Indien een leerling om een bepaalde reden niet kan douchen, brengen de ouders de betreffende docent lichamelijke opvoeding hiervan tijdig op de hoogte. Mobiele telefoons, i-pads, e.d. Mobiele telefoons mogen in het gebouw van de vestiging Lijstersingel in de hal, garderobe en aula op de begane grond gebruikt worden om te telefoneren of sms en. Elektronische communicatiemiddelen mogen niet aan staan in de onderwijsruimten, tenzij de docent hiervoor specifiek toestemming geeft. Ook het gebruik van laserpointers is in de gebouwen van het Comenius College niet toegestaan. Bij overtreding wordt alle hiervoor genoemde apparatuur in beslag genomen en in bewaring gegeven bij de schoolleiding. Regels voor het gebruik van pc s Voor het gebruik van computers op het Comenius College is een ICT protocol opgesteld. Alle computergebruikers in het Comenius College moeten zich aan dit protocol houden. Het protocol is te vinden op de website. Activiteiten van leerlingen die tot doel hebben beveiligingen in het computer- systeem van het Comenius College onbruikbaar te maken of te ontwijken, worden niet toegestaan. Activiteiten die tot doel hebben beveiligde bestanden te openen, zijn verboden. Het gebruik van pc s van het Comenius College voor het verzamelen van informatie die niet in relatie staat met het onderwijs is niet toegestaan. Schade die door de leerling aan de pc s en toebehoren wordt toegebracht, moet door de leerling worden vergoed. Voor geldt het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de docenten van het Comenius College van leerlingen bekijken. Vóór het gebruik van de pc levert de leerling zijn of haar leerlingpasje in aan de balie van de mediatheek of bij de vakdocent van dat lesuur. Er mogen maximaal twee leerlingen achter een pc plaatsnemen. Beide leerlingen leveren dan hun pasje in. De pc s hebben geen diskette-station. Bestanden opslaan kan alleen met een USBstick. Het is niet toegestaan spelletjes van een cd-rom en/of USB-stick te installeren. Het is niet toegestaan de instellingen van de pc te wijzigen. Leerlingen mogen storingen niet zelf oplossen, maar moeten deze melden aan de balie of bij de vakdocent van dat lesuur. Na gebruik van een pc meldt de leerling zich af, waarna hij het leerlingpasje terugkrijgt. Leermiddelen Leerlingen zijn verplicht boeken uit het huurpakket te kaften en ervoor te zorgen dat deze boeken het gehele jaar gekaft blijven. Huurboeken mogen uitsluitend in een stevige boekentas of rugzak worden vervoerd. Bij vermissing of schade aan de huurboeken moet de leerling deze schade vergoeden. Gebruik liften In de gebouwen van het Comenius College mogen de liften uitsluitend worden gebruikt door personen die daarvoor toestemming hebben.

19 018 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Aula De aula is de plaats waar de leerlingen in de pauzes kunnen eten en drinken. Eten en drinken is in de rest van het gebouw niet toegestaan. Bekertjes en ander afval moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gegooid. De leerlingen verblijven niet onnodig in de ruimte met de kluisjes. Het wisselen van boeken en andere schoolbenodigdheden uit het kluisje gebeurt aan het begin of einde van de pauze. Met klem willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is dat tussen de lessen door boeken worden gewisseld. Onderwijsruimten De leerlingen mogen alleen in de onderwijsruimten verblijven tijdens de lessen. In de pauze gaan zij naar de aula of naar buiten. De onderwijsruimten zijn in de pauze alleen met toestemming van de docent voor leerlingen toegankelijk. Eten, drinken en snoepen (ook kauwgom) is in de onderwijsruimten niet toegestaan. Eigendommen van de school Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met de boeken en andere eigendommen van de school. Schade, in welke vorm dan ook, door leerlingen aan de school of inventaris toegebracht, wordt direct aan de conciërge of de schoolleiding gemeld. De schade wordt op de ouders verhaald en moet binnen één maand aan de school worden vergoed. Deelname aan de lessen De leerlingen volgen alle lessen volgens het lesrooster. Alle activiteiten die de school (voor alle groepen leerlingen) tijdens schooltijden organiseert, gelden als verplichte activiteiten. De leerling is alleen met toestemming van een docent aanwezig in lokalen (en andere ruimten in de school). Een leerling heeft bij de aanvang van elke les alles bij zich wat noodzakelijk is voor de les. Tijdens de lessen bevinden de leerlingen zich in de onderwijsruimten, de studieruimten en/of overblijfruimten. Bij de eerste bel, aan het begin van de schooldag en na een pauze, gaan de leerlingen naar hun lokaal. De lessen beginnen bij de tweede bel. Te laat komen Een leerling die te laat is, meldt zich bij de conciërge. De conciërge verstrekt een telaatbriefje. Alleen met dit telaatbriefje krijgt de leerling toegang tot de les. Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, krijgt door de conciërge, verzuimcoördinator of teamleider/afdelingsleider een passende maatregel opgelegd. Een leerling die te laat is en zich meldt nadat de eerste 20 minuten van het lesuur zijn verstreken, wordt niet meer tot de les toegelaten. Deze leerling wordt als ongeoorloofd absent geregistreerd. Als er naar het oordeel van de afdelingsleider of teamleider sprake is van veelvuldig te laat komen, ontvangen de ouders hierover een schriftelijk of telefonisch bericht. Melding bij leerplicht bestaat dan tot de mogelijkheden. Verwijdering uit de les Leerlingen die uit de les worden verwijderd, melden zich onmiddellijk bij de verzuim coördinator. Deze geeft een uitstuurformulier. De leerling vult het formulier in en geeft dat na afloop van het lesuur aan de betreffende docent om vervolgens het conflict op te lossen. De docent vult zijn zienswijze en de gemaakte afspraken en/ of maatregel in op het uitstuurformulier en levert het briefje in bij de mentor. In geval van ernstige of aanhoudende gedragsproblemen neemt de mentor, teamleider of afdelingsleider contact op met de ouders. Schoolwerk niet gedaan Als een leerling, om welke reden dan ook, het huiswerk of ander schoolwerk niet op het afgesproken tijdstip heeft kunnen doen, meldt hij dit aan het begin van de les aan de docent. Een briefje van de ouders is hierbij verplicht.

20 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 019 Toetsen De toetsingsregeling is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA staat vermeld op de website. Mediatheek De mediatheek is toegankelijk voor alle leerlingen met een schoolpas. Elke leerling meldt zich aan de balie. Voor een werkplek levert de leerling een pasje in. Vervolgens krijgt hij een werkplek toegewezen. Printen Leerlingen dienen elke gemaakte print af te rekenen. School en bijbaan Veel leerlingen hebben tegenwoordig een baantje. Zij moeten er rekening mee houden dat zij van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur geen werkafspraken elders kunnen maken. Dit in verband met roosterwijzigingen en eventuele afspraken na lestijd. Privacy Op het Comenius College worden regelmatig foto s en films gemaakt, bijvoorbeeld voor illustraties in schooluitgaven, in werkstukken en presentaties. Dit materiaal is uitsluitend gericht op een aan het onderwijs gerelateerd doel en heeft nooit de bedoeling om de privacy aan te tasten. Het materiaal is alleen voor eigen gebruik en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. De ouders kunnen aan het begin van het schooljaar aan de schoolleiding kenbaar maken dat zij bezwaar hebben tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto s van hun kinderen. Bij publicatie van informatie zal (strikt) vertrouwelijke informatie achterwege worden gelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie en informatie waarvoor toestemming is verkregen voor publicatie. Zowel met betrekking tot internet als overige publicaties worden door het Comenius College de regels en wetten met betrekking tot copyright, auteursrecht en portretrecht in acht genomen. Ondertekening door ouders Aan het begin van een schooljaar legt de school een verklaring voor aan de ouders met de vraag deze te ondertekenen. De ondertekening houdt in dat de ouders verklaren van de inhoud van de regels van de school kennis genomen te hebben en aan de financiële verplichtingen die vermeld staan in deze jaargids, te voldoen. Eindbepaling In de gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de vestigingsdirecteur of de rector. Behandeling van klachten Heeft u klachten over de gang van zaken op de vestiging van uw zoon of dochter, dan kunt u contact opnemen met de vestigingsdirecteur. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de rector van het Comenius College, J.P. Neven, postbus 797, 2900 AT Capelle aan den IJssel. In laatste instantie is er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij: Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Telefoon , Fax Website: Algemeen secretaris is mevr. mr. A.C. Melis- Gröllers.

21 020 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL BUITENLESACTIVITEITEN EXCURSIES In het schoolprogramma is een aantal excursies en uitstapjes opgenomen. Data en bestemmingen worden in de loop van de cursus bekend gemaakt. Naast deze geplande excursies is het mogelijk dat er in de loop van de cursus een aantal kleinere vakexcursies wordt georganiseerd. De kosten voor deze excursies worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht. Incidenteel wordt alsnog een bijdrage gevraagd voor een extra activiteit. COBUS Op de Lijstersingel organiseert een groep docenten samen met een aantal leerlingen een breed pakket aan buitenlesactiviteiten. Deze groep heet Comenius Buiten School oftewel CoBuS. De leerlingen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan allerlei activiteiten, zoals (panna) voetbal, graffitiworkshops, streetdance en freerunning. Deze activiteiten worden in samenwerking met de Brede School van de gemeente Capelle aan den IJssel georganiseerd. Voor onze jongste leerlingen, klas 1, worden deze activiteiten op de vrijdagmiddag georganiseerd. De leerlingen zijn om 14:20 uur uit zodat zij de hele middag in school bezig kunnen zijn met sportieve, culturele en/of ontspannende workshops. Ieder schooljaar organiseert CoBuS samen met de sectie beeldende vorming voor onze brugklassers 'Scapino in school. In één middag zetten de leerlingen onder professionele begeleiding een hele theatervoorstelling in elkaar. Van de kostuums en het decor tot de uitvoerende stukjes. Hiernaast organiseert CoBuS (al dan niet in combinatie met andere vaksecties) tijdens het cursusjaar een aantal avonden met muziekvoorstellingen, een disco en culturele activiteiten. Vlak voor de kerstvakantie organiseren wij al een aantal jaar een zeer succesvol kerstgala voor onze leerlingen uit het derde leerjaar. De mening van de leerlingen telt. Dus wanneer de leerlingen een leuk idee hebben, kunnen zij dit altijd kenbaar maken via het adres comenius.nl. OUDERS EN SCHOOL Ouderacademie De ouderacademie is een initiatief vanuit pre-havo waar ouders thema s aangeboden krijgen op het snijvlak van onderwijs en opvoeding. Onderwerpen als het begeleiden van leerlingen bij het huiswerk, waarbij aandacht besteed wordt aan de voorbereiding op moeilijker inzichtvragen van een repetitie en een korte introductie in de moderne wiskunde zijn voorbeelden van onderwijs gerelateerde onderwerpen. Onderwerpen als media, opvoeding en verslavingsrisico s zijn voorbeelden van opvoedkundige thema s. VOORLICHTINGSAVONDEN Er zijn in de loop van het schooljaar diverse ouderavonden. Op die avonden wordt aandacht geschonken aan onderwerpen die specifiek zijn voor een bepaalde afdeling of een specifiek leerjaar. U wordt op de hoogte gebracht van een ouderavond via mail, brief, de website en de wekelijkse nieuwsbrief. De data van de verschillende ouderavonden zijn opgenomen in de kalender die u aan het begin van de cursus ontvangt. OUDERRAAD De ouders van onze leerlingen worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Het streven is om van elke afdeling een oudervertegenwoordiging te hebben Aan het begin van de nieuwe cursus ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij deze

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR MEVROUW

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR

Nadere informatie

COMENIUS D E G I D S VA N. cmc. ccn. clc. cck. cbc. ccr WIE WAT WAAR IN 2015-2016 PRAKTISCHE INFORMATIE MET EEN HANDIGE UIT- SCHEURPAGINA

COMENIUS D E G I D S VA N. cmc. ccn. clc. cck. cbc. ccr WIE WAT WAAR IN 2015-2016 PRAKTISCHE INFORMATIE MET EEN HANDIGE UIT- SCHEURPAGINA D E G I D S VA N COMENIUS WIE WAT WAAR IN 2015-2016 PRAKTISCHE INFORMATIE MET EEN HANDIGE UIT- SCHEURPAGINA ccn clc cmc MAVO/PRE-HAVO/HAVO/VWO HAVO/VWO/TTO MAVO/PRE-HAVO cbc ccr cck BEROEPSONDERWIJS/ VMBO

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

VESTIGINGSGIDS 2014/2015. Comenius Krimpen. www.comenius.nl VWO, HAVO (ONDERBOUW), MAVO

VESTIGINGSGIDS 2014/2015. Comenius Krimpen. www.comenius.nl VWO, HAVO (ONDERBOUW), MAVO VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Krimpen VWO, HAVO (ONDERBOUW), MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS KRIMPEN < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Krimpen DIRECTEUR M.D. VAN SORGE BOEZEMDREEF

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels Tvwo/Ath/Havo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

www.comenius.nl Comenius 2014/2015 VESTIGINGSGIDS Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TECHNIEK

www.comenius.nl Comenius 2014/2015 VESTIGINGSGIDS Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TECHNIEK VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Vakcollege Techniek VAKCOLLEGE TECHNIEK www.comenius.nl comenius college / COMENIUS VAKCOLLEGE TECHNIEK < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Vakcollege Techniek DIRECTEUR

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

mavo - havo Startschot

mavo - havo Startschot mavo - havo Startschot Informatieboekje voor de brugklas 2014-2015 Welkom op Scala! Nog een paar maanden en dan gaat het echt beginnen: je bent dan brugklasser op Scala! De eerste kennismaking heb je inmiddels

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Comenius. de gids van. clc. ccn. cmc. cck. cbc. ccr. Wie Wat Waar praktische informatie met handige uitscheurpagina MAVO/PRE-HAVO

Comenius. de gids van. clc. ccn. cmc. cck. cbc. ccr. Wie Wat Waar praktische informatie met handige uitscheurpagina MAVO/PRE-HAVO de gids van Comenius Wie Wat Waar 2016-2017 praktische informatie met handige uitscheurpagina ccn clc cmc MAVO/PRE-HAVO/HAVO/VWO HAVO/VWO/TTO MAVO/PRE-HAVO cbc ccr cck BEROEPSONDERWIJS/ VMBO BASIS/KADER

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Comenius Beroepsonderwijs

Comenius Beroepsonderwijs VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Beroepsonderwijs VMBO-BASIS/KADER MET/ZONDER LWOO VOOR ECONOMIE, ZORG & WELZIJN www.comenius.nl comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter?

nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter? nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter? Controle: gegevens ouders U kunt zelf in Magister nagaan of het woonadres, e-mailadres, telefoonnummer etc. nog klopt en zo niet kunt u

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten.

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten. NAAM PROTOCOL : SCHOOLREGLEMENT Handboeknummer : 2.1.1 Datum : 31 maart 2006 (bijgesteld 20 februari 2015) Auteur : Peter Harlaar Verantwoordelijk : SL4/CvB Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure:

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet

Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Nieuwsbrief PENTA college CSG Hoogvliet Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt de tweede uitgave van de nieuwsbrief van PENTA college CSG Hoogvliet 2015-. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

SCHOOLJAAR Hoe ver kun jij komen? clc. cmc COMENIUS LYCEUM CAPELLE COMENIUS MAVO CAPELLE MAVO TTO IBC ANGLIA.

SCHOOLJAAR Hoe ver kun jij komen? clc. cmc COMENIUS LYCEUM CAPELLE COMENIUS MAVO CAPELLE MAVO TTO IBC ANGLIA. SCHOOLJAAR 2017-2018 clc COMENIUS LYCEUM CAPELLE MAVO pre-havo havo vwo TTO IBC ANGLIA Junior Lyceum cmc COMENIUS MAVO CAPELLE Hoe ver kun jij komen? Typisch Comenius kijk snel verder! Comenius Lyceum

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel

Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel comenius college / COMENIUS NIEUWERKERK < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij FRESIAVELD 20 2914 PN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL POSTBUS 188 2910

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Omgangsvormen op het Coenecoop College

Omgangsvormen op het Coenecoop College Kwaliteit Zelfstandigheid en Verantwoordelijkhei d voor leerlingen Ontplooiing Respect Omgangsvormen op het Coenecoop College Op het Coenecoop hebben we een aantal afspraken. Deze afspraken zijn nodig

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Voorlopig aanmeldformulier

Voorlopig aanmeldformulier VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T, HAVO, VWO, VWO+ (in te vullen door school) Naam inschrijver: Schooljaar 2016-2017 A. Aanmelding voor: Leerjaar: 2 3 4 5 6 Opleiding: VMBO-B/K VMBO-KT VMBO-TH HAVO/VWO VWO + VMBO-B

Nadere informatie

Havo-4 Augustus 2016

Havo-4 Augustus 2016 Havo-4 Augustus 2016 Voorstellen Dhr. Legierse Teamleider Havo Dhr. de Vries Mevr. Vlot Dhr. Janssen Mevr. Huisman Mentoren Havo Programma Havo-4 19.15 uur ontvangst met koffie en thee in de aula 19.30

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie