Lean leren, Lean leiden, Lean zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean leren, Lean leiden, Lean zijn"

Transcriptie

1 Lean leren, Lean leiden, Lean zijn LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP nyenrode. A reward for life

2 Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Om als organisatie te groeien zult u voortdurend de kwaliteit van de producten en diensten moeten verbeteren om in de behoefte van de klant te voorzien. Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen te elimineren. Elke verspilling kost tijd en geld. Lean Management stelt de klant voorop door de interne processen te verbeteren. Om Lean Management daadwerkelijk te implementeren is borging van de filosofie bij mensen in de organisatie op lange termijn van groot belang. Naast kennis vereist dit leiderschap en doorzettingsvermogen. Dit gaat alleen door Lean Management te integreren in het DNA van de organisatie. De visie van Nyenrode Lean Institute is Lean leren, Lean leiden, Lean zijn. In het Nyenrode Lean Institute zult u de werking van de Lean managementfilosofie ervaren en daadwerkelijk leren implementeren. Lean leren worden van de cultuur van uw organisatie. Het Nyenrode Lean Institute biedt als enige in Neder- Om als organisatie Lean te zijn zult u Lean land de mogelijkheid om zelf te ervaren strategische Management moeten implementeren in het DNA van Lean doelstellingen op de werkvloer uit te werken. de organisatie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. U gaat concreet aan de slag met Lean Management in De praktijk leert dat Lean Management daadwerkelijk de twee simulatieomgevingen: de assembly floor en moet worden ervaren om onderdeel te kunnen de bank office. In beide simulatieomgevingen leert u om Lean Management in de praktijk toe te passen, Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp. Confucius waarbij Experiential Learning de rode draad vormt.

3 U zult direct waarnemen waar verbeteringen Lean zijn mogelijk zijn en op een andere manier leren werken. U ervaart hoe u regie kunt voeren over de invoering Het Nyenrode Lean Institute biedt u een enerverende van Lean Management, op welke manieren processen leerervaring waarmee u de theorie leert omzetten in worden georganiseerd en welke verantwoordelijkheden direct toepasbare verbeteractiviteiten. U ervaart in de werknemers dragen op de werkvloer. beide simulatieomgevingen hoe verschillende manieren van werken van invloed zijn op uw organisatie. Lean leiden U zorgt er door middel van intensieve samenwerking Hoe voert u als executive of manager de regie processen van een echte productielijn op de assembly over de ontwikkeling van Lean Management binnen floor en administratieve processen in de bank office uw organisatie? Het Nyenrode Lean Institute biedt worden geoptimaliseerd. U wordt daarbij begeleid de mogelijkheid om naast de werknemers, ook aan door ervaren en gecertificeerde Lean Mastertrainers het top management te laten zien, hoe strategische die werken vanuit de nieuwste inzichten in Lean doelstellingen vanaf de werkvloer beter ondersteund Management. Thema s die hierbij aan bod komen zijn kunnen worden en hoe veranderingen kunnen onder meer het belang van een lange termijn visie, uitwerken. Op deze wijze wordt Lean Leadership dienend leiderschap, employee engagement, de ervaren. Dit leidt niet alleen tot inzicht in Lean inzet van talent en continu verbeteren. U verwerft Management maar kan uw inzicht en enthousiasme inzicht en vaardigheden om de transformatie naar vergroten in mogelijkheden die leiden tot continu een geïntegreerd Lean Management Systeem in gang verbeterde productiviteit, kostenbesparingen te zetten en uw organisatie daadwerkelijk Lean en een betere kwaliteit van producten en diensten. te besturen. met uw collega-deelnemers voor dat de operationele

4 Aanbod Nyenrode Lean Institute Gebaseerd op lean leren, lean leiden en lean zijn kunt u bij het Nyenrode Lean Institute terecht voor diverse mogelijkheden. Het Nyenrode Lean Institute biedt oplossingen voor u als individu of voor uw gehele organisatie. Afhankelijk van uw behoefte kunt u kiezen uit een inspiratiebijeenkomst of de Masterclass Lean Management. Exclusief voor organisaties biedt het Nyenrode Lean Institute compleet maatwerk door middel van een curriculum opgebouwd uit meerdere modules. Tenslotte is het voor organisaties mogelijk om gebruik te maken van advies of zich aan te sluiten bij het Nyenrode Lean Institute als Executive Partner. Inspiratie bijeenkomst Masterclass Lean Management Maatwerk modulair curriculum Nyenrode Lean advies NYENRODE LEAN ONDERZOEK Executive Partnership Inspiratiebijeenkomst Om inspiratie op te doen en kennis te maken met de Lean managementfilosofie organiseert het Nyenrode Lean Institute een aantal keer per jaar inspiratiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met Lean leiders die bewezen hebben dat de implementatie van Lean Management binnen hun organisatie significant betere resultaten hebben opgeleverd. Leiders die in staat zijn om Lean for a life-time, een actief en langlopend programma, waar te maken. Data: Duur: 3 ½ uur Locatie: Nyenrode Lean Institute Informatie & aanmelden:

5 Masterclass Lean Management Leren door doen Tijdens de Masterclass Lean Management - Leren door doen, wordt er aandacht besteedt aan het gedachtengoed van Lean Dr. Annalisa Jenkins CEO Dimension Therapeutics, Member of BOD of Prosensa and Biothera Management met de bijbehorende theoretische modellen. Nyenrode is in de juiste Het doel van de Masterclass Lean Management is om verschillende positie om de versnelling van organisaties die zich in de eerste fase van implementatie innovatie en daarmee bevinden samen te brengen. Samen zult u verkennen wat Lean de introductie van nieuwe Management concreet kan betekenen voor uw organisatie. therapieën bij patiënten In twee dagen doet u in de simulatieomgevingen van het Nyenrode Lean Institute praktische ervaring op met Lean Management. DATA: Duur: 2 dagen Locatie: Nyenrode Lean Institute Informatie & aanmelden: wereldwijd mogelijk te maken.

6 Maatwerk modulair curriculum Het Nyenrode Lean Institute biedt een modulair curriculum dat meegroeit met uw organisatie. Afhankelijk van de volwassenheidsfase waarin uw organisatie zich bevindt. Maatwerk dus, waarbij de cultuur en structuur van uw organisatie leidend zijn. Dit zorgt ervoor dat zowel medewerkers als het management in het juiste tempo worden meegenomen in het proces van verandering. Maatwerk voor uw organisatie Curriculum Module 1 Module 2 Module 3 kern HISTORIE EN EVOLUTIE VERDIEPING VERDIEPING LEAN MANAGEMENT MODULE 1 MODULE FILOSOFIE LEAN Het Lean Management Het Lean Management Volledige integratie van het basisprincipes System; de basis System; principes en tools Lean Management System kennis instrumenten Leren verspillingen te De Voice of the Customer Lean performance attitude identificeren in de management gedrag en simulatieomgevingen vaardigheden Herkennen en elimineren Continue verbeteren Analyse en tactisch van systeemverstoringen & Kaizen implementatieplan o.b.v. eigen organisatie diagnose Denken in klantwaarde Lean ontwikkelings- en Change Management en waardestromen transformatiemodellen Het curriculum is opgebouwd aan de hand van flexibele opgebouwde modulen. Lean Leiderschap Standaardisatie en de kracht van standaardwerk Lean performance management Lean Leiderschap; de regie voeren over een Lean transformatie Modellen voor Lean implementatie Lean Leiderschap; de regie voeren over uw eigen Lean transformatie Uitwisselen ervaringen met Nyenrode Lean Executive Partners Lean performance management Inspirerende organisatiebezoeken van Lean Leiders Managen in een Lean omgeving Inspirerende organisatiebezoeken Toetsing van Lean Leiderschap binnen van Lean Leiders uw organisatie

7 Module 1 Goed voorbereid van start met Lean Management Data: In afstemming Duur: 2 dagen VooR: implementatie-verantwoordelijken en besluitvormers in het hoger management Vorm: maatwerk voor uw organisatie In deze module krijgt u een introductie op het gedachtengoed van Lean Management met de bijbehorende theoretische modellen. Het doel van module 1 uit het curriculum is om te verkennen wat Lean Management concreet kan betekenen voor uw organisatie. In twee dagen doet u in de simulatieomgevingen van het Nyenrode Lean Institute praktische ervaring op met Lean Management. Uw organisatie, de eigen werkomgeving en specifieke kenmerken zijn vertrekpunt in deze module van het curriculum. Van deze module wordt met name gebruik gemaakt door organisaties die willen starten of net zijn gestart met de implementatie van Lean Management. Het programma kan worden uitgebreid met een vijfdaagse Gemba Kaizen binnen uw organisatie. Hierbij passen we de theorie van Lean Management nauwgezet toe op een zorgvuldig geselecteerd proces van uw organisatie. Resultaat U begrijpt de werking van Lean Management Uw kennis van Lean Management concepten en instrumenten is verdiept U leert hoe u het werkgedrag van medewerkers blijvend kunt veranderen U begrijpt hoe Lean Management kan worden toegepast op uw organisatie U krijgt inzicht in hoe Lean Management uw eigen leiderschap beïnvloedt

8 Module 2 Get the transformation going : de Lean implementatie doorvoeren DATA: in afstemming Duur: 2 tot 4 dagen Voor: hoger management en Lean leiders Vorm: maatwerk voor uw organisatie Wanneer organisaties gestart zijn met de implementatie van Lean Management en ervaring hebben opgedaan, worden de onvolmaaktheden van het programma zichtbaar of worden nieuwe gebieden en werkwijzen ontdekt. Regelmatig vindt er terugval in oud gedrag plaats. Dit is de cruciale fase voor organisaties die al enige tijd met de implementatie van Lean Management bezig zijn, waarin zij moeten doorzetten. In deze module worden kritische volgers van het proces definitief over de streep getrokken en kan het programma verder worden uitgebreid of gerevitaliseerd om opnieuw winst te behalen. De combinatie van theorie en een praktische leerervaring bieden u nieuwe inzichten en kennis over Lean Management. U werkt in de praktijk onder begeleiding van de Nyenrode Mastertrainers aan uw leiderschapsvaardigheden. Er wordt gewerkt vanuit vier Nyenrode Lean perspectieven: Long-term Vision & Strategic Alignment, Process Orientation, Stakeholder Engagement en Continuous Learning. U krijgt praktijkcases gepresenteerd door succesvolle Lean Leiders en in groepsverband gaat u aan het werk met ervaringen door vragen en groepsdiscussies. De opgedane praktische kennis kunt u direct toepassen in uw eigen organisatie. Na twee maanden volgt er een dag waarin de resultaten worden gedeeld en besproken. Resultaat U heeft inzicht in de basisprincipes van Lean Management U beheerst vaardigheden om overtuigend te spreken over Lean Management U begrijpt de operationele onderdelen van Lean Management U kunt een Lean Management rolmodel zijn voor anderen U heeft inzicht in hoe de toepassing van Lean Management uw eigen leiderschap beïnvloedt verschillende adoptiefasen van medewerkers en management en het managementsysteem van uw organisatie U begrijpt de effecten van Lean Management op de mensen in uw organisatie Hoog adopteren internaliseren ENTHOUSIASME Draagvlak Enthousiasme vertrouwen Vaardigheden wat gebeurt er GELOOF Laag SCEPSIS Management Medewerker Tijd

9 Module 3 Keep the transformation going : Het succes vasthouden en vergroten DATA: in afstemming Duur: 2 tot 4 dagen Voor: CEO s en senior Lean Leiders Vorm: maatwerk voor uw organisatie Module 3 helpt organisaties die Lean Management al grotendeels hebben geïmplementeerd en de filosofie eigen hebben gemaakt, verder verfijnen en de impact vergroten. Dit gebeurt deels op het Nyenrode Lean Institute in samenwerking met Nyenrode Mastertrainers, maar ook aan de hand van actiegericht onderzoek binnen uw eigen organisatie. Met toegepast onderzoek worden cases uit uw organisatie concreet aangepakt. Voor deze fase is daarom een programma ontwikkeld waarvan de output volledig wordt gegenereerd door problemen en specifieke kenmerken van uw organisatie. De organisatie transformeert door verbreding, verdieping en verdere professionalisering rondom Lean denken en doen. Het gebruik van alle tools en systemen van Lean Management verschuift naar het compleet absorberen van de filosofie in kernprincipes die daadwerkelijk worden ervaren door alle medewerkers van uw organisatie. In samenwerking met de Nyenrode Mastertrainers zijn de nieuwste inzichten uit het Lean Research Netwerk in het programma opgenomen. Praktisch ervaringsleren op de werkvloer van het Nyenrode Lean Institute en Gemba-walks bij collega s wisselt u af met academische inhoud. In vertrouwelijke sfeer bespreekt u in afwisselende werkvormen met uw betrokkenen en succesvolle Lean Leiders hoe u verder kunt bouwen op een geslaagde introductie van Lean Management in uw organisatie. Resultaat U heeft inzicht in de basis principes van Lean Management U begrijpt hoe u Lean Management daadwerkelijk kunt verankeren in het DNA van uw organisatie U begrijpt de effecten van Lean Management op de mensen in uw organisatie U bent in staat te overwegen hoe de toepassing van Lean Management uw eigen leiderschap beïnvloedt en het managementsysteem van uw organisatie en kunt inspelen op deze invloeden

10 Lean management krijgt echt betekenis als je de theorie hebt ervaren. In het Nyenrode Lean Institute heb ik in de praktijk ervaren waar ik mijn aandacht moet inzetten voor optimaal resultaat. Oprichting Nyenrode Lean Institute Nyenrode Business Universiteit is in 1946 opgericht door een groep Captains of Industry van o.a. Shell, Unilever, Philips en Akzo-Nobel, om de concurrentiekracht van Nederland in wederopbouw op het wereldtoneel te versterken. Met het Nyenrode Lean Institute bouwt Nyenrode voort op de grondbeginselen van haar founding fathers. Het Nyenrode Lean Institute is in 2012 door Nyenrode opgericht in partnership met ABN AMRO, Achmea en McKinsey & Company om exclusieve programma s voor deze organisaties te ontwikkelen.

11 Nyenrode Lean Advies Elk stadium van integratie van Lean Management kent haar eigen uitdagingen en specifieke vraagstukken die moeten worden opgelost. U kunt tussendoor behoefte hebben aan professionele coaching en advies. Daarom biedt het Nyenrode Lean Institute naast de programma s ook begeleiding en advisering in de dagelijkse praktijk. Ervaren Lean adviseurs helpen u om op zowel de werkvloer als in de boardroom de integratie van Lean Management binnen uw organisatie en in elk stadium te versnellen en te borgen. NYENRODE LEAN ONDERZOEK Het Nyenrode Lean Institute heeft een onderzoekscentrum waar zowel nationale en internationale organisaties en academische instellingen hun ervaring en kennis kunnen delen en ontwikkelen op het gebied van Lean transformatie, management, innovatie en productiviteit. De afdelingen Lean Transformation with/in IT en Lean for SMEs (MKB) vallen hieronder. Het onderzoekscluster Lean Transformation with/in IT voert onderzoeksprojecten uit over hoe IT ingezet kan worden als middel om Lean te implementeren binnen processen enerzijds, en hoe de Lean Management instrumenten en technieken toegepast kunnen worden binnen IT processen en de IT-sector. Het onderzoekscluster Lean & SMEs heeft de ambitie om bij te dragen aan het concurrentievermogen van het MKB door de ontwikkeling van instrumenten, methoden, en technieken op basis van de fundamentele ideeën van de Lean managementfilosofie. Executive Partnership Vanaf 1 januari 2015 kunnen naast de Founding Partners van het Nyenrode Lean Institute ook andere organisaties zich aansluiten als Executive Partner. Met het Executive Partnership heeft u doorlopend toegang tot trainingen, netwerkevents, begeleiding, coaching en onderzoek. Uw organisatie wordt onderdeel van een netwerk waarbinnen u kennis en ervaringen kunt opdoen en cases uit uw eigen praktijk kunt bespreken en delen met gelijkgestemde professionals in soortgelijke functies. Executive Partners zijn Nederlandse profit- en non-profit instellingen die zich met de implementatie van Lean Management in verschillende fases van volwassenheid bevinden. De inhoud van het partnership zal op maat worden vormgegeven. Afhankelijk van de fase van volwassenheid van uw organisatie en uw behoeftes op het gebied van Lean Management, zullen wij in nauw overleg met u bepalen op welke wijze invulling zal worden gegeven aan het partnership. Voor meer informatie neem contact op met Marieke van der Mark. Meer informatie & aanmelden Als u wilt weten op welke wijze het Nyenrode Lean Institute kan bijdragen aan de introductie, groei en implementatie van Lean Management binnen uw organisatie, neem dan contact op met Marieke van der Mark. Zij staat u graag te woord over wat het Nyenrode Lean Institute te bieden heeft en bespreekt met u graag de mogelijkheden van een passend programma voor uw organisatie. Ook voor meer informatie en voor het aanmelden voor de inspiratiebijeenkomst of de Masterclass kunt u bij Marieke van der Mark terecht. Marieke van der Mark, Operationeel Manager , Een inspirerend netwerk van Lean professionals en Lean-minded business executives.

12 CONTACT? i Wilt u zich aanmelden? Heeft u vragen? Wilt u persoonlijk advies? Heeft u meer informatie nodig? NEEM CONTACT OP MET Marieke van der Mark: VOLG NYENRODE VIA Nyenrode Business Nyenrode Business Universiteit Nyenrode Business Universiteit - Community Nyenrode Business Universiteit Executive Education and Organizational Development Postbus AC Breukelen Straatweg BG Breukelen nyenrode. A reward for life

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Lean leren, Lean leiden, Lean zijn LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP nyenrode. A reward for life Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Om als organisatie te groeien zult u voortdurend de kwaliteit

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Samenwerken aan Succes!

Samenwerken aan Succes! Samenwerken aan Succes! Discussiestuk voor samenwerking tussen: Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching BV Ede, 7 maart 2013 Inhoud Wat is de uitgangssituatie?... 3 Agrifirm Feed en VMR Training en Coaching:

Nadere informatie

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba

Deloitte Academy Learning Solutions 2015. Aruba Deloitte Academy Learning Solutions 2015 Aruba Dutch Caribbean, 2015 Welkom bij Deloitte Academy Learning Solutions for a 21st century workforce Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Sales Leadership Masterclass

Sales Leadership Masterclass Universiteit Nyenrode Sales Leadership Masterclass Geïntegreerde aanpak van alle facetten binnen het Salesproces Sales is, in many respects, the single most important function of any modern enterprise.

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

2e Dorpsstraat 56 3701 AB Zeist. *Per 01-08-2015 Prins Hendriklaan 35 3701 CL Zeist. T 085 8769346 E info@leaninstituut.nl I www.leaninstituut.

2e Dorpsstraat 56 3701 AB Zeist. *Per 01-08-2015 Prins Hendriklaan 35 3701 CL Zeist. T 085 8769346 E info@leaninstituut.nl I www.leaninstituut. Advies Opleidingen Events Boeken 2e Dorpsstraat 56 3701 AB Zeist *Per 01-08-2015 Prins Hendriklaan 35 3701 CL Zeist T 085 8769346 E info@leaninstituut.nl I www.leaninstituut.nl Opleidingen 2e Dorpsstraat

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Lean Six Sigma: lessen van industry leaders. Rob van Stekelenborg, Tjarko Bouman, Caroline Fluit

Lean Six Sigma: lessen van industry leaders. Rob van Stekelenborg, Tjarko Bouman, Caroline Fluit Lean Six Sigma: lessen van industry leaders Rob van Stekelenborg, Tjarko Bouman, Caroline Fluit Inhoudsopgave Voorwoord............................................ 3 1. Inleiding...........................................

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

Welkom 5. Over Nyenrode 6. Het programma 8. Curriculum 10. Onze studenten en alumni 12. Nyenrode experience 19. Toelating en financiering 20

Welkom 5. Over Nyenrode 6. Het programma 8. Curriculum 10. Onze studenten en alumni 12. Nyenrode experience 19. Toelating en financiering 20 Welkom Over Nyenrode 6 Het programma 8 Curriculum 10 Onze studenten en alumni 1 Nyenrode experience 19 Toelating en financiering 0 Ervaar het zelf Andere Nyenrode programma s BEST MASTERS REMARKABLE STUDENTS

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt Collegereeks plus masterclass y 5 april t/m 24 mei 2007 en 14 juni 2007 Nyenrode Business Universiteit Projectmanagement Hoe u uw projecten tot een succes maakt Inclusief unieke masterclass over projectmatig

Nadere informatie

PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde

PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN Doctoraal Programma Bedrijfskunde Introductie Als programmadirecteur van de PTMSc Bedrijfskunde en schrijver van dit voorwoord moet ik een bekentenis

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie