Lean leren, Lean leiden, Lean zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean leren, Lean leiden, Lean zijn"

Transcriptie

1 Lean leren, Lean leiden, Lean zijn LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP nyenrode. A reward for life

2 Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Om als organisatie te groeien zult u voortdurend de kwaliteit van de producten en diensten moeten verbeteren om in de behoefte van de klant te voorzien. Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen te elimineren. Elke verspilling kost tijd en geld. Lean Management stelt de klant voorop door de interne processen te verbeteren. Om Lean Management daadwerkelijk te implementeren is borging van de filosofie bij mensen in de organisatie op lange termijn van groot belang. Naast kennis vereist dit leiderschap en doorzettingsvermogen. Dit gaat alleen door Lean Management te integreren in het DNA van de organisatie. De visie van Nyenrode Lean Institute is Lean leren, Lean leiden, Lean zijn. In het Nyenrode Lean Institute zult u de werking van de Lean managementfilosofie ervaren en daadwerkelijk leren implementeren. Lean leren worden van de cultuur van uw organisatie. Het Nyenrode Lean Institute biedt als enige in Neder- Om als organisatie Lean te zijn zult u Lean land de mogelijkheid om zelf te ervaren strategische Management moeten implementeren in het DNA van Lean doelstellingen op de werkvloer uit te werken. de organisatie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. U gaat concreet aan de slag met Lean Management in De praktijk leert dat Lean Management daadwerkelijk de twee simulatieomgevingen: de assembly floor en moet worden ervaren om onderdeel te kunnen de bank office. In beide simulatieomgevingen leert u om Lean Management in de praktijk toe te passen, Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp. Confucius waarbij Experiential Learning de rode draad vormt.

3 U zult direct waarnemen waar verbeteringen Lean zijn mogelijk zijn en op een andere manier leren werken. U ervaart hoe u regie kunt voeren over de invoering Het Nyenrode Lean Institute biedt u een enerverende van Lean Management, op welke manieren processen leerervaring waarmee u de theorie leert omzetten in worden georganiseerd en welke verantwoordelijkheden direct toepasbare verbeteractiviteiten. U ervaart in de werknemers dragen op de werkvloer. beide simulatieomgevingen hoe verschillende manieren van werken van invloed zijn op uw organisatie. Lean leiden U zorgt er door middel van intensieve samenwerking Hoe voert u als executive of manager de regie processen van een echte productielijn op de assembly over de ontwikkeling van Lean Management binnen floor en administratieve processen in de bank office uw organisatie? Het Nyenrode Lean Institute biedt worden geoptimaliseerd. U wordt daarbij begeleid de mogelijkheid om naast de werknemers, ook aan door ervaren en gecertificeerde Lean Mastertrainers het top management te laten zien, hoe strategische die werken vanuit de nieuwste inzichten in Lean doelstellingen vanaf de werkvloer beter ondersteund Management. Thema s die hierbij aan bod komen zijn kunnen worden en hoe veranderingen kunnen onder meer het belang van een lange termijn visie, uitwerken. Op deze wijze wordt Lean Leadership dienend leiderschap, employee engagement, de ervaren. Dit leidt niet alleen tot inzicht in Lean inzet van talent en continu verbeteren. U verwerft Management maar kan uw inzicht en enthousiasme inzicht en vaardigheden om de transformatie naar vergroten in mogelijkheden die leiden tot continu een geïntegreerd Lean Management Systeem in gang verbeterde productiviteit, kostenbesparingen te zetten en uw organisatie daadwerkelijk Lean en een betere kwaliteit van producten en diensten. te besturen. met uw collega-deelnemers voor dat de operationele

4 Aanbod Nyenrode Lean Institute Gebaseerd op lean leren, lean leiden en lean zijn kunt u bij het Nyenrode Lean Institute terecht voor diverse mogelijkheden. Het Nyenrode Lean Institute biedt oplossingen voor u als individu of voor uw gehele organisatie. Afhankelijk van uw behoefte kunt u kiezen uit een inspiratiebijeenkomst of de Masterclass Lean Management. Exclusief voor organisaties biedt het Nyenrode Lean Institute compleet maatwerk door middel van een curriculum opgebouwd uit meerdere modules. Tenslotte is het voor organisaties mogelijk om gebruik te maken van advies of zich aan te sluiten bij het Nyenrode Lean Institute als Executive Partner. Inspiratie bijeenkomst Masterclass Lean Management Maatwerk modulair curriculum Nyenrode Lean advies NYENRODE LEAN ONDERZOEK Executive Partnership Inspiratiebijeenkomst Om inspiratie op te doen en kennis te maken met de Lean managementfilosofie organiseert het Nyenrode Lean Institute een aantal keer per jaar inspiratiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met Lean leiders die bewezen hebben dat de implementatie van Lean Management binnen hun organisatie significant betere resultaten hebben opgeleverd. Leiders die in staat zijn om Lean for a life-time, een actief en langlopend programma, waar te maken. Data: Duur: 3 ½ uur Locatie: Nyenrode Lean Institute Informatie & aanmelden:

5 Masterclass Lean Management Leren door doen Tijdens de Masterclass Lean Management - Leren door doen, wordt er aandacht besteedt aan het gedachtengoed van Lean Dr. Annalisa Jenkins CEO Dimension Therapeutics, Member of BOD of Prosensa and Biothera Management met de bijbehorende theoretische modellen. Nyenrode is in de juiste Het doel van de Masterclass Lean Management is om verschillende positie om de versnelling van organisaties die zich in de eerste fase van implementatie innovatie en daarmee bevinden samen te brengen. Samen zult u verkennen wat Lean de introductie van nieuwe Management concreet kan betekenen voor uw organisatie. therapieën bij patiënten In twee dagen doet u in de simulatieomgevingen van het Nyenrode Lean Institute praktische ervaring op met Lean Management. DATA: Duur: 2 dagen Locatie: Nyenrode Lean Institute Informatie & aanmelden: wereldwijd mogelijk te maken.

6 Maatwerk modulair curriculum Het Nyenrode Lean Institute biedt een modulair curriculum dat meegroeit met uw organisatie. Afhankelijk van de volwassenheidsfase waarin uw organisatie zich bevindt. Maatwerk dus, waarbij de cultuur en structuur van uw organisatie leidend zijn. Dit zorgt ervoor dat zowel medewerkers als het management in het juiste tempo worden meegenomen in het proces van verandering. Maatwerk voor uw organisatie Curriculum Module 1 Module 2 Module 3 kern HISTORIE EN EVOLUTIE VERDIEPING VERDIEPING LEAN MANAGEMENT MODULE 1 MODULE FILOSOFIE LEAN Het Lean Management Het Lean Management Volledige integratie van het basisprincipes System; de basis System; principes en tools Lean Management System kennis instrumenten Leren verspillingen te De Voice of the Customer Lean performance attitude identificeren in de management gedrag en simulatieomgevingen vaardigheden Herkennen en elimineren Continue verbeteren Analyse en tactisch van systeemverstoringen & Kaizen implementatieplan o.b.v. eigen organisatie diagnose Denken in klantwaarde Lean ontwikkelings- en Change Management en waardestromen transformatiemodellen Het curriculum is opgebouwd aan de hand van flexibele opgebouwde modulen. Lean Leiderschap Standaardisatie en de kracht van standaardwerk Lean performance management Lean Leiderschap; de regie voeren over een Lean transformatie Modellen voor Lean implementatie Lean Leiderschap; de regie voeren over uw eigen Lean transformatie Uitwisselen ervaringen met Nyenrode Lean Executive Partners Lean performance management Inspirerende organisatiebezoeken van Lean Leiders Managen in een Lean omgeving Inspirerende organisatiebezoeken Toetsing van Lean Leiderschap binnen van Lean Leiders uw organisatie

7 Module 1 Goed voorbereid van start met Lean Management Data: In afstemming Duur: 2 dagen VooR: implementatie-verantwoordelijken en besluitvormers in het hoger management Vorm: maatwerk voor uw organisatie In deze module krijgt u een introductie op het gedachtengoed van Lean Management met de bijbehorende theoretische modellen. Het doel van module 1 uit het curriculum is om te verkennen wat Lean Management concreet kan betekenen voor uw organisatie. In twee dagen doet u in de simulatieomgevingen van het Nyenrode Lean Institute praktische ervaring op met Lean Management. Uw organisatie, de eigen werkomgeving en specifieke kenmerken zijn vertrekpunt in deze module van het curriculum. Van deze module wordt met name gebruik gemaakt door organisaties die willen starten of net zijn gestart met de implementatie van Lean Management. Het programma kan worden uitgebreid met een vijfdaagse Gemba Kaizen binnen uw organisatie. Hierbij passen we de theorie van Lean Management nauwgezet toe op een zorgvuldig geselecteerd proces van uw organisatie. Resultaat U begrijpt de werking van Lean Management Uw kennis van Lean Management concepten en instrumenten is verdiept U leert hoe u het werkgedrag van medewerkers blijvend kunt veranderen U begrijpt hoe Lean Management kan worden toegepast op uw organisatie U krijgt inzicht in hoe Lean Management uw eigen leiderschap beïnvloedt

8 Module 2 Get the transformation going : de Lean implementatie doorvoeren DATA: in afstemming Duur: 2 tot 4 dagen Voor: hoger management en Lean leiders Vorm: maatwerk voor uw organisatie Wanneer organisaties gestart zijn met de implementatie van Lean Management en ervaring hebben opgedaan, worden de onvolmaaktheden van het programma zichtbaar of worden nieuwe gebieden en werkwijzen ontdekt. Regelmatig vindt er terugval in oud gedrag plaats. Dit is de cruciale fase voor organisaties die al enige tijd met de implementatie van Lean Management bezig zijn, waarin zij moeten doorzetten. In deze module worden kritische volgers van het proces definitief over de streep getrokken en kan het programma verder worden uitgebreid of gerevitaliseerd om opnieuw winst te behalen. De combinatie van theorie en een praktische leerervaring bieden u nieuwe inzichten en kennis over Lean Management. U werkt in de praktijk onder begeleiding van de Nyenrode Mastertrainers aan uw leiderschapsvaardigheden. Er wordt gewerkt vanuit vier Nyenrode Lean perspectieven: Long-term Vision & Strategic Alignment, Process Orientation, Stakeholder Engagement en Continuous Learning. U krijgt praktijkcases gepresenteerd door succesvolle Lean Leiders en in groepsverband gaat u aan het werk met ervaringen door vragen en groepsdiscussies. De opgedane praktische kennis kunt u direct toepassen in uw eigen organisatie. Na twee maanden volgt er een dag waarin de resultaten worden gedeeld en besproken. Resultaat U heeft inzicht in de basisprincipes van Lean Management U beheerst vaardigheden om overtuigend te spreken over Lean Management U begrijpt de operationele onderdelen van Lean Management U kunt een Lean Management rolmodel zijn voor anderen U heeft inzicht in hoe de toepassing van Lean Management uw eigen leiderschap beïnvloedt verschillende adoptiefasen van medewerkers en management en het managementsysteem van uw organisatie U begrijpt de effecten van Lean Management op de mensen in uw organisatie Hoog adopteren internaliseren ENTHOUSIASME Draagvlak Enthousiasme vertrouwen Vaardigheden wat gebeurt er GELOOF Laag SCEPSIS Management Medewerker Tijd

9 Module 3 Keep the transformation going : Het succes vasthouden en vergroten DATA: in afstemming Duur: 2 tot 4 dagen Voor: CEO s en senior Lean Leiders Vorm: maatwerk voor uw organisatie Module 3 helpt organisaties die Lean Management al grotendeels hebben geïmplementeerd en de filosofie eigen hebben gemaakt, verder verfijnen en de impact vergroten. Dit gebeurt deels op het Nyenrode Lean Institute in samenwerking met Nyenrode Mastertrainers, maar ook aan de hand van actiegericht onderzoek binnen uw eigen organisatie. Met toegepast onderzoek worden cases uit uw organisatie concreet aangepakt. Voor deze fase is daarom een programma ontwikkeld waarvan de output volledig wordt gegenereerd door problemen en specifieke kenmerken van uw organisatie. De organisatie transformeert door verbreding, verdieping en verdere professionalisering rondom Lean denken en doen. Het gebruik van alle tools en systemen van Lean Management verschuift naar het compleet absorberen van de filosofie in kernprincipes die daadwerkelijk worden ervaren door alle medewerkers van uw organisatie. In samenwerking met de Nyenrode Mastertrainers zijn de nieuwste inzichten uit het Lean Research Netwerk in het programma opgenomen. Praktisch ervaringsleren op de werkvloer van het Nyenrode Lean Institute en Gemba-walks bij collega s wisselt u af met academische inhoud. In vertrouwelijke sfeer bespreekt u in afwisselende werkvormen met uw betrokkenen en succesvolle Lean Leiders hoe u verder kunt bouwen op een geslaagde introductie van Lean Management in uw organisatie. Resultaat U heeft inzicht in de basis principes van Lean Management U begrijpt hoe u Lean Management daadwerkelijk kunt verankeren in het DNA van uw organisatie U begrijpt de effecten van Lean Management op de mensen in uw organisatie U bent in staat te overwegen hoe de toepassing van Lean Management uw eigen leiderschap beïnvloedt en het managementsysteem van uw organisatie en kunt inspelen op deze invloeden

10 Lean management krijgt echt betekenis als je de theorie hebt ervaren. In het Nyenrode Lean Institute heb ik in de praktijk ervaren waar ik mijn aandacht moet inzetten voor optimaal resultaat. Oprichting Nyenrode Lean Institute Nyenrode Business Universiteit is in 1946 opgericht door een groep Captains of Industry van o.a. Shell, Unilever, Philips en Akzo-Nobel, om de concurrentiekracht van Nederland in wederopbouw op het wereldtoneel te versterken. Met het Nyenrode Lean Institute bouwt Nyenrode voort op de grondbeginselen van haar founding fathers. Het Nyenrode Lean Institute is in 2012 door Nyenrode opgericht in partnership met ABN AMRO, Achmea en McKinsey & Company om exclusieve programma s voor deze organisaties te ontwikkelen.

11 Nyenrode Lean Advies Elk stadium van integratie van Lean Management kent haar eigen uitdagingen en specifieke vraagstukken die moeten worden opgelost. U kunt tussendoor behoefte hebben aan professionele coaching en advies. Daarom biedt het Nyenrode Lean Institute naast de programma s ook begeleiding en advisering in de dagelijkse praktijk. Ervaren Lean adviseurs helpen u om op zowel de werkvloer als in de boardroom de integratie van Lean Management binnen uw organisatie en in elk stadium te versnellen en te borgen. NYENRODE LEAN ONDERZOEK Het Nyenrode Lean Institute heeft een onderzoekscentrum waar zowel nationale en internationale organisaties en academische instellingen hun ervaring en kennis kunnen delen en ontwikkelen op het gebied van Lean transformatie, management, innovatie en productiviteit. De afdelingen Lean Transformation with/in IT en Lean for SMEs (MKB) vallen hieronder. Het onderzoekscluster Lean Transformation with/in IT voert onderzoeksprojecten uit over hoe IT ingezet kan worden als middel om Lean te implementeren binnen processen enerzijds, en hoe de Lean Management instrumenten en technieken toegepast kunnen worden binnen IT processen en de IT-sector. Het onderzoekscluster Lean & SMEs heeft de ambitie om bij te dragen aan het concurrentievermogen van het MKB door de ontwikkeling van instrumenten, methoden, en technieken op basis van de fundamentele ideeën van de Lean managementfilosofie. Executive Partnership Vanaf 1 januari 2015 kunnen naast de Founding Partners van het Nyenrode Lean Institute ook andere organisaties zich aansluiten als Executive Partner. Met het Executive Partnership heeft u doorlopend toegang tot trainingen, netwerkevents, begeleiding, coaching en onderzoek. Uw organisatie wordt onderdeel van een netwerk waarbinnen u kennis en ervaringen kunt opdoen en cases uit uw eigen praktijk kunt bespreken en delen met gelijkgestemde professionals in soortgelijke functies. Executive Partners zijn Nederlandse profit- en non-profit instellingen die zich met de implementatie van Lean Management in verschillende fases van volwassenheid bevinden. De inhoud van het partnership zal op maat worden vormgegeven. Afhankelijk van de fase van volwassenheid van uw organisatie en uw behoeftes op het gebied van Lean Management, zullen wij in nauw overleg met u bepalen op welke wijze invulling zal worden gegeven aan het partnership. Voor meer informatie neem contact op met Marieke van der Mark. Meer informatie & aanmelden Als u wilt weten op welke wijze het Nyenrode Lean Institute kan bijdragen aan de introductie, groei en implementatie van Lean Management binnen uw organisatie, neem dan contact op met Marieke van der Mark. Zij staat u graag te woord over wat het Nyenrode Lean Institute te bieden heeft en bespreekt met u graag de mogelijkheden van een passend programma voor uw organisatie. Ook voor meer informatie en voor het aanmelden voor de inspiratiebijeenkomst of de Masterclass kunt u bij Marieke van der Mark terecht. Marieke van der Mark, Operationeel Manager , Een inspirerend netwerk van Lean professionals en Lean-minded business executives.

12 CONTACT? i Wilt u zich aanmelden? Heeft u vragen? Wilt u persoonlijk advies? Heeft u meer informatie nodig? NEEM CONTACT OP MET Marieke van der Mark: VOLG NYENRODE VIA Nyenrode Business Nyenrode Business Universiteit Nyenrode Business Universiteit - Community Nyenrode Business Universiteit Executive Education and Organizational Development Postbus AC Breukelen Straatweg BG Breukelen nyenrode. A reward for life

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Lean leren, Lean leiden, Lean zijn LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP nyenrode. A reward for life Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Om als organisatie te groeien zult u voortdurend de kwaliteit

Nadere informatie

MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT

MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT LEREN DOOR DOEN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT In de tweedaagse Masterclass Lean Management leren door doen

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

LEAN en Retrieving Alfa Leadership Experiences

LEAN en Retrieving Alfa Leadership Experiences LEAN en Retrieving Alfa Leadership Experiences Leiderschap als voorwaarde voor een cultuur van leren, initiëren en ondernemen. In veel (technisch georiënteerde) organisaties, voelde men zich lange tijd

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry 25 juni 2014 Masterclass Training within Industry De oorsprong van Training Within Industry Ontstaan tijdens Tweede Wereldoorlog om snel nieuwe vakmensen te trainen. Destijds op zoek naar duurzame opleidingsprincipes,

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals Feit: Lean-trajecten zijn succesvoller als HR betrokken is. HR speelt een cruciale rol bij het introduceren van Lean in een organisatie. Het is de smeerolie die draagvlak creëert, iedereen aan boord houdt

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN VERGROOT DE KANSEN OP SUCCES DANKZIJ KENNIS EN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN ONDERBELICHTE SUCCESFACTOREN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Agile Consortium International Agile Master Assessment

Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Master Assessment Info & Criteria Page 1 of 5 Version 1.0 Wat is het Agile Master Certificaat Het Agile Master Certificaat is een bewijs van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 1 WAAROM? WAT? HOE? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 2 Ontwikkelingen in het Zorgsysteem 3 Ruimte voor ondernemerschap in de Zorg 4 Wicked problems in de Zorg 5 Conclusie en positionering

Nadere informatie

FLYING HIGHER TOGETHER

FLYING HIGHER TOGETHER FLYING HIGHER TOGETHER EXECUTIVE PROGRAMMA FUSIES & OVERNAMES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Flying higher together 3 Wat willen we en wat kunnen we? 3 Analyses

Nadere informatie

PHARMACY MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM POLIKLINISCHE APOTHEKEN

PHARMACY MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM POLIKLINISCHE APOTHEKEN PHARMACY MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM POLIKLINISCHE APOTHEKEN IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 PHARMACY MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM WERKEN AAN DE POLIKLINISCHE APOTHEEK VAN DE TOEKOMST:

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Executive Leergang Lean in de Zorg, Breukelen, 3 december 2013 Prof.dr.ing. Jacques Reijniers MBA 2 De hoofdlijnen van de bijdrage Introductie:

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business The Brown Paper Network 2015 Accelerate your Business Waarom jij bij The Brown Paper Network? Ben je zelfstandige of een kleine organisatie en: Wil je omzet verhogen? Zoek je maximale persoonlijke ontwikkeling?

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Jaarcongres Verandermanagement 2015 Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p Opbouw bijdrage 1. Uitdaging organisaties 2.

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd.

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd. MASTERCLASS Haal meer uit uw MVO communicatie en zelfverklaring 2 keer eerder met succes uitgevoerd. DOEL EN AMBITIE Deze masterclass vergroot uw inzichten in de communicatie- en businesskansen van MVO.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag?

Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? CONSULT COACHING TRAINING Voorbij je grenzen: stuur je kracht training persoonlijke kracht Gaat u elke ochtend fluitend aan de slag? Waarschijnlijk niet. En u

Nadere informatie

MANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG

MANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG MANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG ZES ACTUELE MANAGEMENTONDERWERPEN VOOR U SAMENGEBRACHT IN EEN COLLEGEREEKS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De zorg is een

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 Fantastisch niveau van deelnemers waar je veel van kunt leren Voor en door professionals, interessante thema

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ENGGNG DYNMCS N RGNZTNL CNTEXTS LEDERSHP, LES N MTN THE NYENRDE VLUES N DYNMC CNNECTN ENTREPRENEURSHP, STEWRDSHP NYENRDE. REWRD FR LFE NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ndernemers

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Adding Sustainable Value

Adding Sustainable Value Adding Sustainable Value Uw organisatie klaar voor de toekomst! Internationaal duurzaamheidsprogramma voor het Midden- en Kleinbedrijf Een praktisch opleidingsprogramma dat bedrijven helpt om een duurzaamheidplan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Trajectstap 4; dagdiagnose (walkthrough) Is het mogelijk om in één dag te zien in welke staat uw organisatie verkeerd?

Trajectstap 4; dagdiagnose (walkthrough) Is het mogelijk om in één dag te zien in welke staat uw organisatie verkeerd? ID@5 Trajectstap 4; dagdiagnose (walkthrough) Is het mogelijk om in één dag te zien in welke staat uw organisatie verkeerd? Copyright ID@5 2012 Niets uit deze flyer mag zonder toestemming van ID@5 gebruikt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

2e editie18 mei 2017 de DAG van de

2e editie18 mei 2017 de DAG van de 2e editie18 mei 2017 de DAG van de Stichting 1.000 ambtenaren op één dag verbonden rond het thema Future Work Skills Over de Stichting Digitale Overheid De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations Lean Management BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations BiZZdesign begeleidt ons zeer goed bij de optimalisatie van onze werkprocessen en de organisatiebrede aanpak. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie