Woordenlijsten Frans havo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenlijsten Frans havo"

Transcriptie

1 havo Signaalwoorden Uitbreiding ainsi que let op : ainsi alleen = voorbeeld aussi d abord d ailleurs d autant plus que d une part d autre part de même également en outre en plus / de plus enfin même même Pierre dit sinon Conclusie bref donc en clair en effet en résumé en somme finalement alors voilà pourqoui net als ook eerst en dan nog iets des te meer omdat enerzijds, anderzijds op dezelfde manier ook, eveneens bovendien bovendien ten slotte zelfs zelfs Piet zegt overigens kortom dus kortom inderdaad samengevat kortom, samengevat tenslotte dus (Let op: alors heeft veel verschillende betekenissen, in de meeste gevallen betekent het dus ) dat is omdat Frans havo woordenlijsten 1 SSL 2015

2 Gevolg ainsi* il en résulte que le résultat par conséquent Doel afin de le but l objectif pour que sans que Reden c est pour cela que c est pourquoi c est que car parce que puisque avant tout surtout tel que Voorwaarde à condition que grace à malgré sinon quand Verandering in tijd à l époque à l origine à partir de aujourd hui auparavant autrefois avant d abord depuis Let op: Je vis à Paris depuis dix ans dès que désormais ensuite et puis hier zo, op die manier (Let op: ainsi kan ook een voorbeeld zijn) daaruit volgt dat het resultaat als gevolg opdat het doel het doel opdat zonder dat het is daarom dat het is daarom dat is omdat want omdat aangezien voornamelijk vooral (als wordt gevraagd naar belangrijkste reden omdat op voorwaarde dat dankzij ondanks zo niet wanneer destijds oorspronkelijk vanaf vandaag de dag vooraf, vantevoren vroeger voorheen eerst sinds Ik woon al tien jaar in Parijs zodra voortaan vervolgens en toen gisteren Frans havo woordenlijsten 2 SSL 2015

3 jusqu à ce que lorsque maintenant pendant puis tandis que toujours tout à coup tout de suite Tegenstelling à l inverse alors que au contraire bien que bien sûr cependant totdat toen, zodra nu tijdens toen sinds, terwijl altijd, nog steeds plotseling meteen omgekeerd terwijl, maar met tegenstelling Hij wil slagen, terwijl hij niet werkt. daarentegen hoewel uiteraard (toegeving) desalniettemin certes zeker, (je hebt een punt als je zegt..) contrairement in tegenstelling tot en contrepartie integendeel en revanche daarentegen mais maar malgré ondanks malgré tout toch même si zelfs als néanmoins desalniettemin or welnu (als in: welnu, dat is dus niet zo) par contre daarentegen le paradoxe de tegenstelling par ailleurs daarentegen pourtant toch quand même toch reste que blijft het feit dat toutefois toch tout en terwijl kan tegenstelling uitdrukken: De regering verdient aan belasting op sigaretten, terwijl ze tegen roken zijn. Voorbeeld ainsi* zo (zo kun je bijvoorbeeld ) (Let op: ainsi kan ook op die manier betekenen) comme zoals par exemple bijvoorbeeld Frans havo woordenlijsten 3 SSL 2015

4 Basiswoorden Hieronder vind je de zogenaamde basiswoorden Frans. Deze lijst is gemaakt op basis van de examens van afgelopen jaren. De woorden die hier staan komen daarin relatief vaak voor. Wanneer je aan je woordenschat wil werken in voorbereiding op je examen, kun je deze woordenlijst leren. Om het leren gemakkelijker te maken, zijn de woorden in categorieën ingedeeld. Algemene ABCD-vragen Qu est-ce qui est vrai d après/selon le Wat is waar volgens de alinea? alinéa? Qu est-ce qu on apprend au premier Wat leren we in de eerste alinea? alinéa? Qu est-ce que raconte au premier Wat vertelt in de eerste alinea? alinéa? Que dit-on au premier alinéa? Wat wordt er gezegd in de eerste alinea? Que peut-on lire au premier alinéa? Wat kunnen we lezen in de eerste alinea? De quoi s agit-il au premier alinéa? Waar gaat het over in de eerste alinea? Interpretatievragen À quoi sert ce passage? À quoi sert cet exemple? Waartoe dient deze passage, dit stukje tekst? Waartoe dient dit voorbeeld? À + werkwoord Om te + werkwoord accentuer adapter critiquer décrire donner encourager expliquer expliquer pourquoi illustrer imposer inciter introduire montrer prouver relativiser souligner Que peut-on conclure du premier alinéa? Qu est-ce que l exemple au premier alinéa montre? accentueren aanpassen bekritiseren beschrijven geven aanmoedigen verklaren verklaren waarom (let op dat die reden er dan ook echt staat!) illustreren indruk te maken op aanzetten tot introduceren tonen bewijzen relativeren, afzwakken onderstrepen Wat kun je concluderen uit de eerste alinea? Wat laat het voorbeeld in de eerste alinea zien? Frans havo woordenlijsten 4 SSL 2015

5 De quel ton l auteur parle-t-il? Op welke toon spreekt de schrijver? critique déçu étonné indigné inquiet kritisch teleurgesteld verbaasd verontwaardigd ongerust ironique moqueur ironisch, spottend spottend neutre rassurant étonné L auteur nous fait preuve de quel sentiment? Quelle est l attitude de l auteur? neutraal geruststellend verbaasd Welk gevoel laat de schrijver hier blijken? Wat is de houding van de schrijver? l admiration l appréciation l espoir de bewondering de waardering de hoop l étonnement la méfiance la moquerie la résignation l indifférence de verbazing het wantrouwen de spot de berusting de onverschilligheid Frans havo woordenlijsten 5 SSL 2015

6 Tekstverbandenvragen Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? Hoe verhoudt zich deze zin tot de voorgaande? elle en donne la cause elle en donne la conséquence elle en indique la cause elle en indique la conséquence elle en montre la cause elle en montre la conséquence geeft de oorzaak geeft het gevolg geeft de oorzaak geeft het gevolg geeft de oorzaak geeft het gevolg elle s y oppose elle la contredit elle la relativise elle l affaiblit spreekt tegen spreekt tegen relativeert, zwakt af zwakt af elle l explique elle l illustre elle la confirme elle la renforce elle l appuie Ontkenningen ne pas ne plus ne pas encore ne jamais ne rien ne personne ne aucun Vergelijkingen moins que aussi que plus que legt uit illustreert bevestigt het versterkt het ondersteunt hem (bij een voorbeeld) niet niet meer nog niet nooit niets niemand geen enkel minder dan net zo als meer dan Instinkers in de antwoorden: heel sterke woorden à tout prix tot elke prijs de moins en moins minder en minder de plus en plus meer en meer le / la / les plus het meest surtout vooral trop te veel expliquer pourquoi verklaren waarom (Let op dat die reden dan ook echt in de tekst staat. Dat is meestal niet het geval, en dan is het antwoord dus fout.) Frans havo woordenlijsten 6 SSL 2015

7 Listige ontkenningen loin de verre van ne guère nauwelijks ne que slechts, alleen maar pas mal de best veel Andere woorden om goed op te letten davantage vooral parfois soms peu weinig la plupart het merendeel plusieurs verschillende sans zonder souvent vaak Let goed op: Als deze woorden in de antwoorden staan, moet je goed opletten, of dat is om het antwoord fout te maken. Als deze woorden in de tekst staan, hebben ze gewoon de betekenis die hier gegeven wordt en is er verder niets bijzonders mee aan de hand. Frans havo woordenlijsten 7 SSL 2015

8 Andere woorden die vaak voorkomen in vragen appliquer in de praktijk brengen au courant op de hoogte l avis de mening conduire begeleiden content tevreden le contenu de inhoud correspondre overeenkomen exceptionnel buitengewoon le mot het woord plutôt eerder la preuve het bewijs remplacer vervangen réparer herstellen séparer scheiden le sujet het onderwerp supprimer weghalen, afschaffen Positieve woorden aimer houden van l amour de liefde améliorer verbeteren apprécier waarderen attirer aantrekken augmenter toenemen l avantage het voordeel célèbre beroemd croître, croissant, accroissement groeien, groeiend, de groei acroissement, accroît, accru(e, s) groei, het groeit, is gegroeid efficace doeltreffend encourager aanmoedigen favoriser begunstigen, de voorkeur geven aan fier trots la hausse de stijging meilleur, mieux beter, best nouveau (m), nouvelle (v) nieuw préférer de voorkeur geven aan promouvoir promoten réussir, réussi(e,s) slagen, geslaagd riche, enrichir,l enrichissement, la rijk, verrijken, de verrijking, de rijkdom richesse Frans havo woordenlijsten 8 SSL 2015

9 Negatieve woorden aucun baisser, la baisse chuter, la chute le combat démodé difficile diminuer, diminution dur un échec l effort faible, faiblesse, il faiblit faux, fausse inquiétant limiter manque, il manque, un manque de mauvais, mal, pire, pis moins la mort nejamais nuire, il nuit, il a nui pauvre, la pauvreté la peur se plaindre, plaint, plaignent le préjugé réduire, réduit regretter reprocher rien Algemene woorden affirmer l âge les agriculteurs aîné ancien apprendre, apprentissage assez assurer avancer l avenir beaucoup le besoin chacun changer chaque geen enkele dalen, de daling dalen, de daling het gevecht ouderwets, uit de mode moeilijk verminderen, vermindering moeilijk, hard een mislukking de inspanning zwak, een zwakte, hij zwakt af fout verontrustend beperken gebrek, er ontbreekt, een gebrek aan slecht, erger, ergst (zeer negatief) minder de dood nooit schaden arm, de armoede de angst klagen, klaagt het vooroordeel verminderen, vermindert betreuren, spijt hebben van verwijten niets beweren de leeftijd boeren oudere (ouder mens, oudere broer/zus) oud leren, het aanleren nogal verzekeren verder gaan de toekomst veel de noodzaak, wat nodig is, wat je nodig hebt ieder veranderen elk Frans havo woordenlijsten 9 SSL 2015

10 le chiffre choisir le coeur comportement connu, connaître, la connaissance conseiller / déconseiller contribuer convaincu, convaincre croire, elle croit d après (le 2 e alinéa) décevant, décevoir, la déception décider, la décision déduire le défi dehors dernier le destin devenu, devenir la différence diversité le domaine en tant que En tant qu élève, il faut travailler encore ensemble l environnement l époque l esprit étonner, étonnant, étonné éviter exigeant, l exigence exprimer facile grâce à il faut le nombre le lieu lutter, la lutte malgré marcher mentir, mensonge moyen les moyens négliger, négligeable nombreux het cijfer kiezen het hart gedrag bekend, kennen, de kennis aanraden, raad geven / afraden bijdragen overtuigd, overtuigen geloven, ze gelooft volgens (de 2 e alinea) teleurstellend, teleurstellen, de teleurstelling beslissen, de beslissing afleiden van de uitdaging buiten laatste het lot geworden, worden het verschil verscheidenheid het gebied als Als leerling moet je werken nog geheel, samen het milieu (natuurbescherming) het tijdperk de geest verbazen, verbazingwekkend, verbaasd vermijden veeleisend, de eis uitdrukken gemakkelijk dank zij het is nodig om het aantal de plaats strijden tegen, het gevecht ondanks lopen liegen, leugen gemiddeld middelen verwaarlozen, verwaarloosbaar talrijk Frans havo woordenlijsten 10 SSL 2015

11 notamment ouvrir permettre, j ai permis petit prendre la preuve prévisible propre quitter rare réduire réfléchir regarder seulement le signe le soir la solution sortir sous-estimer suivre tel que (tels, telle, telles) Accepter tel qu il est transformer unique utiliser l utilité la valeur Economie acheter l affaire l argent le chômage le commerce consommer, la consommation l emploi l entreprise les frais gagner la magasin le marché la marque le métier la retraite vendu, vendre met name openen toestaan klein nemen, pakken het bewijs voorzienbaar eigen verlaten zeldzaam verminderen nadenken kijken alleen het teken de avond de oplossing weggaan onderschatten volgen zoals Accepteren zoals hij is veranderen enige gebruiken het nut de waarde kopen de zaak het geld de werkeloosheid de handel gebruiken, verbruiken, het verbruik de baan de onderneming de kosten verdienen, winnen de winkel de markt het merk het vak, het beroep het pensioen verkocht, verkopen Frans havo woordenlijsten 11 SSL 2015

12 Mens en maatschappij aider le banlieue beur, maghrébin la capitale la drogue les États-Unis étranger familles aisées, favorisées milieu favorisé le gouvernement l habitant l habitude le logement le mannequin milieu peu favorisé, populaire le monde la naissance l oeuvre le patrimoine pays d origine les Pays-Bas le quartier rencontrer SDF, sans domicile fixe, sans abri la société helpen de voorstad iemand uit Marokko, Tunesië, Algerije de hoofdstad, centrum de drugs Verenigde Staten meestal: buitenland, ook: vreemdeling rijke, gegoede, upper-class families de regering de inwoner de gewoonte de huisvesting het model armer milieu, volksmilieu de wereld de geboorte het werk het erfgoed land van herkomst Nederland de wijk ontmoeten daklozen de samenleving Frans havo woordenlijsten 12 SSL 2015

13 Onderzoek, onderwijs en opvoeding alimentaire la bac(calauréat) le cerveau le collège comprendre la conscience les cours demander le devoir les devoirs l enfant l enseignement la formation l histoire internaute les jeunes joueur les lettres le lycée la maladie les notes proposer la raison la récré (la récréation) savoir sècher (les cours) selon la toile voedingshet eindexamen het brein +/- de onderbouw (kan vmbo tot vwo zijn) begrijpen het bewustzijn de lessen vragen het huiswerk het huiswerk het kind het onderwijs de opleiding de geschiedenis, verhaal internet-gebruiker, websurfer jongeren spelen de letters, brieven +/- bovenbouw havo/vwo de ziekte de (rapport)cijfers voorstellen de reden de pauze weten, kennen spijbelen volgens het Web Frans havo woordenlijsten 13 SSL 2015

les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac

les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac l auteur parle d un ton calme dramatique étonné indifférent neutre positif

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

actualités Supplément Vwo Libre Service Avril 2010 PAGE 5: Les étudiants français toujours aussi nuls en anglais A2/B1

actualités Supplément Vwo Libre Service Avril 2010 PAGE 5: Les étudiants français toujours aussi nuls en anglais A2/B1 actualités Supplément Vwo Libre Service Avril 0 PAGE : La cagnotte: être payé pour venir au lycée! PAGE : Les étudiants français toujours aussi nuls en anglais PAGE 9: Rallye: le maestro Sébastien Loeb

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3380/001 DOC 53 3380/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 février 2014 17 februari 2014 Monitoring socio-économique 2013 du SPF Emploi, Travail

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise accent adj : adv : CC : compl : CS : D : ie: ind : mvt N : pers : place poss : prep : réfl : rel : S : sit U X : accentué adjectif adverbe :

Nadere informatie

Representatieve democratie: op weg naar het eind van een model? Diagnose en remediëring

Representatieve democratie: op weg naar het eind van een model? Diagnose en remediëring Representatieve democratie F-N.docx - 01/10/15-16:12 Page 1 of 115 Representatieve democratie: op weg naar het eind van een model? Diagnose en remediëring Démocratie représentative : vers la fin d un modèle?

Nadere informatie

limiteurs de puissance pour les personnes en défaut de paiement passeront de six à dix ampères.

limiteurs de puissance pour les personnes en défaut de paiement passeront de six à dix ampères. N 17 (2009-2010) 26-03-2010 (2009-2010) Nr. 17 44 limiteurs de puissance pour les personnes en défaut de paiement passeront de six à dix ampères. Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe pour son interpellation

Nadere informatie

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Deuxième rencontre Former les enseignants de français en HBO: renforcer la qualité Maison Descartes, 23 juin 2010 Table des matières Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL 2010 JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL jaarverslag 2010 Rapport annuel J. Bordetlaan 164 1140 Brussel Avenue J. Bordet 164 1140 Bruxelles T 02 649 63 11 F 02 649 89 08 info@renta.be www.renta.be I n h o u d C

Nadere informatie

Fouilleur de poubelles et militant contre le gâchis alimentaire

Fouilleur de poubelles et militant contre le gâchis alimentaire GRATUIT Actualités SUPPLÉMENT Libre Service vwo Libre service septembre 08 PAGE : Société: Pierrick Goujon, fouilleur de poubelles et militant contre le gâchis alilmentaire. PAGE : Société: Comment la

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting.

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting. COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 11 FÉVRIER 2014 Après-midi

Nadere informatie

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes. TaalNet 2. Textes et lexique

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes. TaalNet 2. Textes et lexique Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes TaalNet 2 Textes et lexique JOURNAAL 1... 4 JOURNAAL 4... 78 Nieuwsbericht 1 DE BELGEN EN HUN VAKANTIE.... 4 Nieuwsbericht 13 SINTERKLAAS

Nadere informatie

N. 7 Session 2001-2002 Zitting 2001-2002

N. 7 Session 2001-2002 Zitting 2001-2002 N. 7 Session 2001-2002 Séance plénière du jeudi 20 décembre 2001 Zitting 2001-2002 Plenaire vergadering van donderdag 20 december 2001 Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Verenigde

Nadere informatie

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 2-1018/1 2-1018/1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 Mensenhandel en visafraude La traite des êtres humains et la fraude de visas

Nadere informatie

mettre (la télé/ la lumière) ; allumer la télé

mettre (la télé/ la lumière) ; allumer la télé s avonds le soir s middags l après-midi s morgens le matin 12 uur (om - s middags) à midi 12 uur (om - s nachts) à minuit 2001 (en l an ) in het jaar 2001 (deux mil un) à peine nauwelijks a.s. (=assistant

Nadere informatie

D ACTIVITES 2002 DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE. Session extraordinaire de 2003

D ACTIVITES 2002 DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE. Session extraordinaire de 2003 EXAMEN DU RAPPORT D ACTIVITES 2002 DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE Session extraordinaire de 2003 Il est également important de souligner que, de façon générale,

Nadere informatie

Interculture taaltrainer Frans 3 CD s teksten www.interculture.nl 2014 Copyright Interculture Amersfoort

Interculture taaltrainer Frans 3 CD s teksten www.interculture.nl 2014 Copyright Interculture Amersfoort 1 2 Interculture taaltrainer Frans 3 CD s Uitgeverij Interculture 3 In de serie Interculture taaltrainers Frans zijn de volgende uitgaven verschenen: Interculture Franse grammatica en communicatie taaltrainer

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 8 APRIL 2008 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (2004-2005) Nr. 2 BIQ (2004-2005) N 2 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPS ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMUNAUTAIRE COMMUNE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin

Nadere informatie

Een nieuw logo maakt de lente niet.

Een nieuw logo maakt de lente niet. 39 KRITISCH ESSAY Een nieuw logo maakt de lente niet. Toegegeven, de titel van deze beschouwing klinkt als een oneliner en wellicht niet de sterkste die je zou kunnen bedenken. Zeker niet nu de herfst

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 23 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 23 JANUARI 2007 Voormiddag De vergadering wordt geopend om 10.13 uur en voorgezeten

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE C.R.I. COM (2005-2006) N 3 I.V. COM (2005-2006) Nr. 3 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMPTE RENDU INTÉGRAL CRIV 50 COM 278 CRIV 50 COM 278 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL MET HET BEKNOPT VERSLAG AVEC LE COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Nadere informatie

van MARDI 27 MARS 2012 DINSDAG 27 MAART 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 27 MARS 2012 DINSDAG 27 MAART 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 27 MARS 2012 Après-midi

Nadere informatie

van Après-midi Namiddag La réunion publique est ouverte à 14 h 07 sous la présidence de M. Pierre Lano.

van Après-midi Namiddag La réunion publique est ouverte à 14 h 07 sous la présidence de M. Pierre Lano. CRABV 51 COM 1175 24/01/2007 1 COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Nadere informatie

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente.

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente. CRABV 53 COM 062 07/12/2010 1 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Nadere informatie