Woordenlijsten Frans havo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenlijsten Frans havo"

Transcriptie

1 havo Signaalwoorden Uitbreiding ainsi que let op : ainsi alleen = voorbeeld aussi d abord d ailleurs d autant plus que d une part d autre part de même également en outre en plus / de plus enfin même même Pierre dit sinon Conclusie bref donc en clair en effet en résumé en somme finalement alors voilà pourqoui net als ook eerst en dan nog iets des te meer omdat enerzijds, anderzijds op dezelfde manier ook, eveneens bovendien bovendien ten slotte zelfs zelfs Piet zegt overigens kortom dus kortom inderdaad samengevat kortom, samengevat tenslotte dus (Let op: alors heeft veel verschillende betekenissen, in de meeste gevallen betekent het dus ) dat is omdat Frans havo woordenlijsten 1 SSL 2015

2 Gevolg ainsi* il en résulte que le résultat par conséquent Doel afin de le but l objectif pour que sans que Reden c est pour cela que c est pourquoi c est que car parce que puisque avant tout surtout tel que Voorwaarde à condition que grace à malgré sinon quand Verandering in tijd à l époque à l origine à partir de aujourd hui auparavant autrefois avant d abord depuis Let op: Je vis à Paris depuis dix ans dès que désormais ensuite et puis hier zo, op die manier (Let op: ainsi kan ook een voorbeeld zijn) daaruit volgt dat het resultaat als gevolg opdat het doel het doel opdat zonder dat het is daarom dat het is daarom dat is omdat want omdat aangezien voornamelijk vooral (als wordt gevraagd naar belangrijkste reden omdat op voorwaarde dat dankzij ondanks zo niet wanneer destijds oorspronkelijk vanaf vandaag de dag vooraf, vantevoren vroeger voorheen eerst sinds Ik woon al tien jaar in Parijs zodra voortaan vervolgens en toen gisteren Frans havo woordenlijsten 2 SSL 2015

3 jusqu à ce que lorsque maintenant pendant puis tandis que toujours tout à coup tout de suite Tegenstelling à l inverse alors que au contraire bien que bien sûr cependant totdat toen, zodra nu tijdens toen sinds, terwijl altijd, nog steeds plotseling meteen omgekeerd terwijl, maar met tegenstelling Hij wil slagen, terwijl hij niet werkt. daarentegen hoewel uiteraard (toegeving) desalniettemin certes zeker, (je hebt een punt als je zegt..) contrairement in tegenstelling tot en contrepartie integendeel en revanche daarentegen mais maar malgré ondanks malgré tout toch même si zelfs als néanmoins desalniettemin or welnu (als in: welnu, dat is dus niet zo) par contre daarentegen le paradoxe de tegenstelling par ailleurs daarentegen pourtant toch quand même toch reste que blijft het feit dat toutefois toch tout en terwijl kan tegenstelling uitdrukken: De regering verdient aan belasting op sigaretten, terwijl ze tegen roken zijn. Voorbeeld ainsi* zo (zo kun je bijvoorbeeld ) (Let op: ainsi kan ook op die manier betekenen) comme zoals par exemple bijvoorbeeld Frans havo woordenlijsten 3 SSL 2015

4 Basiswoorden Hieronder vind je de zogenaamde basiswoorden Frans. Deze lijst is gemaakt op basis van de examens van afgelopen jaren. De woorden die hier staan komen daarin relatief vaak voor. Wanneer je aan je woordenschat wil werken in voorbereiding op je examen, kun je deze woordenlijst leren. Om het leren gemakkelijker te maken, zijn de woorden in categorieën ingedeeld. Algemene ABCD-vragen Qu est-ce qui est vrai d après/selon le Wat is waar volgens de alinea? alinéa? Qu est-ce qu on apprend au premier Wat leren we in de eerste alinea? alinéa? Qu est-ce que raconte au premier Wat vertelt in de eerste alinea? alinéa? Que dit-on au premier alinéa? Wat wordt er gezegd in de eerste alinea? Que peut-on lire au premier alinéa? Wat kunnen we lezen in de eerste alinea? De quoi s agit-il au premier alinéa? Waar gaat het over in de eerste alinea? Interpretatievragen À quoi sert ce passage? À quoi sert cet exemple? Waartoe dient deze passage, dit stukje tekst? Waartoe dient dit voorbeeld? À + werkwoord Om te + werkwoord accentuer adapter critiquer décrire donner encourager expliquer expliquer pourquoi illustrer imposer inciter introduire montrer prouver relativiser souligner Que peut-on conclure du premier alinéa? Qu est-ce que l exemple au premier alinéa montre? accentueren aanpassen bekritiseren beschrijven geven aanmoedigen verklaren verklaren waarom (let op dat die reden er dan ook echt staat!) illustreren indruk te maken op aanzetten tot introduceren tonen bewijzen relativeren, afzwakken onderstrepen Wat kun je concluderen uit de eerste alinea? Wat laat het voorbeeld in de eerste alinea zien? Frans havo woordenlijsten 4 SSL 2015

5 De quel ton l auteur parle-t-il? Op welke toon spreekt de schrijver? critique déçu étonné indigné inquiet kritisch teleurgesteld verbaasd verontwaardigd ongerust ironique moqueur ironisch, spottend spottend neutre rassurant étonné L auteur nous fait preuve de quel sentiment? Quelle est l attitude de l auteur? neutraal geruststellend verbaasd Welk gevoel laat de schrijver hier blijken? Wat is de houding van de schrijver? l admiration l appréciation l espoir de bewondering de waardering de hoop l étonnement la méfiance la moquerie la résignation l indifférence de verbazing het wantrouwen de spot de berusting de onverschilligheid Frans havo woordenlijsten 5 SSL 2015

6 Tekstverbandenvragen Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? Hoe verhoudt zich deze zin tot de voorgaande? elle en donne la cause elle en donne la conséquence elle en indique la cause elle en indique la conséquence elle en montre la cause elle en montre la conséquence geeft de oorzaak geeft het gevolg geeft de oorzaak geeft het gevolg geeft de oorzaak geeft het gevolg elle s y oppose elle la contredit elle la relativise elle l affaiblit spreekt tegen spreekt tegen relativeert, zwakt af zwakt af elle l explique elle l illustre elle la confirme elle la renforce elle l appuie Ontkenningen ne pas ne plus ne pas encore ne jamais ne rien ne personne ne aucun Vergelijkingen moins que aussi que plus que legt uit illustreert bevestigt het versterkt het ondersteunt hem (bij een voorbeeld) niet niet meer nog niet nooit niets niemand geen enkel minder dan net zo als meer dan Instinkers in de antwoorden: heel sterke woorden à tout prix tot elke prijs de moins en moins minder en minder de plus en plus meer en meer le / la / les plus het meest surtout vooral trop te veel expliquer pourquoi verklaren waarom (Let op dat die reden dan ook echt in de tekst staat. Dat is meestal niet het geval, en dan is het antwoord dus fout.) Frans havo woordenlijsten 6 SSL 2015

7 Listige ontkenningen loin de verre van ne guère nauwelijks ne que slechts, alleen maar pas mal de best veel Andere woorden om goed op te letten davantage vooral parfois soms peu weinig la plupart het merendeel plusieurs verschillende sans zonder souvent vaak Let goed op: Als deze woorden in de antwoorden staan, moet je goed opletten, of dat is om het antwoord fout te maken. Als deze woorden in de tekst staan, hebben ze gewoon de betekenis die hier gegeven wordt en is er verder niets bijzonders mee aan de hand. Frans havo woordenlijsten 7 SSL 2015

8 Andere woorden die vaak voorkomen in vragen appliquer in de praktijk brengen au courant op de hoogte l avis de mening conduire begeleiden content tevreden le contenu de inhoud correspondre overeenkomen exceptionnel buitengewoon le mot het woord plutôt eerder la preuve het bewijs remplacer vervangen réparer herstellen séparer scheiden le sujet het onderwerp supprimer weghalen, afschaffen Positieve woorden aimer houden van l amour de liefde améliorer verbeteren apprécier waarderen attirer aantrekken augmenter toenemen l avantage het voordeel célèbre beroemd croître, croissant, accroissement groeien, groeiend, de groei acroissement, accroît, accru(e, s) groei, het groeit, is gegroeid efficace doeltreffend encourager aanmoedigen favoriser begunstigen, de voorkeur geven aan fier trots la hausse de stijging meilleur, mieux beter, best nouveau (m), nouvelle (v) nieuw préférer de voorkeur geven aan promouvoir promoten réussir, réussi(e,s) slagen, geslaagd riche, enrichir,l enrichissement, la rijk, verrijken, de verrijking, de rijkdom richesse Frans havo woordenlijsten 8 SSL 2015

9 Negatieve woorden aucun baisser, la baisse chuter, la chute le combat démodé difficile diminuer, diminution dur un échec l effort faible, faiblesse, il faiblit faux, fausse inquiétant limiter manque, il manque, un manque de mauvais, mal, pire, pis moins la mort nejamais nuire, il nuit, il a nui pauvre, la pauvreté la peur se plaindre, plaint, plaignent le préjugé réduire, réduit regretter reprocher rien Algemene woorden affirmer l âge les agriculteurs aîné ancien apprendre, apprentissage assez assurer avancer l avenir beaucoup le besoin chacun changer chaque geen enkele dalen, de daling dalen, de daling het gevecht ouderwets, uit de mode moeilijk verminderen, vermindering moeilijk, hard een mislukking de inspanning zwak, een zwakte, hij zwakt af fout verontrustend beperken gebrek, er ontbreekt, een gebrek aan slecht, erger, ergst (zeer negatief) minder de dood nooit schaden arm, de armoede de angst klagen, klaagt het vooroordeel verminderen, vermindert betreuren, spijt hebben van verwijten niets beweren de leeftijd boeren oudere (ouder mens, oudere broer/zus) oud leren, het aanleren nogal verzekeren verder gaan de toekomst veel de noodzaak, wat nodig is, wat je nodig hebt ieder veranderen elk Frans havo woordenlijsten 9 SSL 2015

10 le chiffre choisir le coeur comportement connu, connaître, la connaissance conseiller / déconseiller contribuer convaincu, convaincre croire, elle croit d après (le 2 e alinéa) décevant, décevoir, la déception décider, la décision déduire le défi dehors dernier le destin devenu, devenir la différence diversité le domaine en tant que En tant qu élève, il faut travailler encore ensemble l environnement l époque l esprit étonner, étonnant, étonné éviter exigeant, l exigence exprimer facile grâce à il faut le nombre le lieu lutter, la lutte malgré marcher mentir, mensonge moyen les moyens négliger, négligeable nombreux het cijfer kiezen het hart gedrag bekend, kennen, de kennis aanraden, raad geven / afraden bijdragen overtuigd, overtuigen geloven, ze gelooft volgens (de 2 e alinea) teleurstellend, teleurstellen, de teleurstelling beslissen, de beslissing afleiden van de uitdaging buiten laatste het lot geworden, worden het verschil verscheidenheid het gebied als Als leerling moet je werken nog geheel, samen het milieu (natuurbescherming) het tijdperk de geest verbazen, verbazingwekkend, verbaasd vermijden veeleisend, de eis uitdrukken gemakkelijk dank zij het is nodig om het aantal de plaats strijden tegen, het gevecht ondanks lopen liegen, leugen gemiddeld middelen verwaarlozen, verwaarloosbaar talrijk Frans havo woordenlijsten 10 SSL 2015

11 notamment ouvrir permettre, j ai permis petit prendre la preuve prévisible propre quitter rare réduire réfléchir regarder seulement le signe le soir la solution sortir sous-estimer suivre tel que (tels, telle, telles) Accepter tel qu il est transformer unique utiliser l utilité la valeur Economie acheter l affaire l argent le chômage le commerce consommer, la consommation l emploi l entreprise les frais gagner la magasin le marché la marque le métier la retraite vendu, vendre met name openen toestaan klein nemen, pakken het bewijs voorzienbaar eigen verlaten zeldzaam verminderen nadenken kijken alleen het teken de avond de oplossing weggaan onderschatten volgen zoals Accepteren zoals hij is veranderen enige gebruiken het nut de waarde kopen de zaak het geld de werkeloosheid de handel gebruiken, verbruiken, het verbruik de baan de onderneming de kosten verdienen, winnen de winkel de markt het merk het vak, het beroep het pensioen verkocht, verkopen Frans havo woordenlijsten 11 SSL 2015

12 Mens en maatschappij aider le banlieue beur, maghrébin la capitale la drogue les États-Unis étranger familles aisées, favorisées milieu favorisé le gouvernement l habitant l habitude le logement le mannequin milieu peu favorisé, populaire le monde la naissance l oeuvre le patrimoine pays d origine les Pays-Bas le quartier rencontrer SDF, sans domicile fixe, sans abri la société helpen de voorstad iemand uit Marokko, Tunesië, Algerije de hoofdstad, centrum de drugs Verenigde Staten meestal: buitenland, ook: vreemdeling rijke, gegoede, upper-class families de regering de inwoner de gewoonte de huisvesting het model armer milieu, volksmilieu de wereld de geboorte het werk het erfgoed land van herkomst Nederland de wijk ontmoeten daklozen de samenleving Frans havo woordenlijsten 12 SSL 2015

13 Onderzoek, onderwijs en opvoeding alimentaire la bac(calauréat) le cerveau le collège comprendre la conscience les cours demander le devoir les devoirs l enfant l enseignement la formation l histoire internaute les jeunes joueur les lettres le lycée la maladie les notes proposer la raison la récré (la récréation) savoir sècher (les cours) selon la toile voedingshet eindexamen het brein +/- de onderbouw (kan vmbo tot vwo zijn) begrijpen het bewustzijn de lessen vragen het huiswerk het huiswerk het kind het onderwijs de opleiding de geschiedenis, verhaal internet-gebruiker, websurfer jongeren spelen de letters, brieven +/- bovenbouw havo/vwo de ziekte de (rapport)cijfers voorstellen de reden de pauze weten, kennen spijbelen volgens het Web Frans havo woordenlijsten 13 SSL 2015

Woordenlijsten Frans vwo

Woordenlijsten Frans vwo Signaalwoorden Uitbreiding ainsi que Let op: ainsi alleen = voorbeeld aussi d abord d ailleurs d autant plus que d une part d autre part de même également en outre en plus / de plus enfin même Même Pierre

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac

les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac l auteur parle d un ton calme dramatique étonné indifférent neutre positif

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 22 juni 13.30 16.00 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 43

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 insdag 20 juni 13.30 16.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans 1,2

Examen HAVO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans nieuwe stijl

Examen HAVO. Frans nieuwe stijl Frans nieuwe stijl Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 22 mei 9.00 11.30 uur 20 00 Vragenboekje it examen bestaat uit 45 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Tous accros à la presse people? *

Tous accros à la presse people? * Libre Service Actualités 3 Clés avril 2011 1 Tous accros à la presse people? * Eercice 1 1 roddelblad soort verhalen doelgroep Beaumonde roddels over beroemdheden vrouwen Fancy roddels over popsterren

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN WETSONTWERP PROJET DE LOI. tot instelling van advocaten voor minderjarigen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN WETSONTWERP PROJET DE LOI. tot instelling van advocaten voor minderjarigen DOC 51 0644/004 DOC 51 0644/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 mai 2006 30 mei 2006 PROJET DE LOI instituant les avocats des mineurs WETSONTWERP tot instelling

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling opgenomen. Dit examen

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Voor de wedstrijd: Avant le match :

Voor de wedstrijd: Avant le match : HET BADMINTON- TELBLAD (Revisie 12 juni 2006) Dit telblad, op basis van het IBF-telblad, heeft als doel d.m.v. een makkelijke leesmethode vlot vast te kunnen stellen wie serveert en ontvangt en uit welk

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Donatienne Hermesse Maison de Quartier Bonnevie Donatienne

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

DRAW THE LINE IN ANY COLOUR

DRAW THE LINE IN ANY COLOUR DRAW THE LINE IN ANY COLOUR ArtiteQ state of the art hanging systems since 1989 2.17 pm het proces is voltooid / le processus est terminé CREËREN VANUIT BELEVING Na het grote wit, ontstaat het beeld. Aanvankelijk

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE r i 83/00 A 23/55 P/MDV/NT Trad MW P ur Bruxelles, le 27 juillet 1983. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. OBJET : ASSURANCE!'SOINS DE SANTE" 1983.- ECONOMIES. 1. RAPPEL.

Nadere informatie

DE UITDAGINGEN VOOR EEN MODERN ONTWIKKELINGSBELEID IN DE 21 STE EEUW PETER MOORS, DIRECTEUR GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

DE UITDAGINGEN VOOR EEN MODERN ONTWIKKELINGSBELEID IN DE 21 STE EEUW PETER MOORS, DIRECTEUR GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP DE UITDAGINGEN VOOR EEN MODERN ONTWIKKELINGSBELEID IN DE 21 STE EEUW EN DE ROL VAN ONDERNEMERS DAARBIJ PETER MOORS, DIRECTEUR GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP KEYNOTE SPEECH ONDERNEMERS

Nadere informatie

Communiqué de presse

Communiqué de presse Persbericht Interregionale jobmobiliteit versterkt p 2 Communiqué de presse Mobilité interrégional renforcée p 5 1 Interregionale jobmobiliteit versterkt Brussel, 19 maart 2015 De vijf grote publieke spelers

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen?

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Enkele redenen om ook dagelijks te fietsen! Fietsen is snel! Fiets je minder dan 5 km in de

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

k ga naar school e vais à l ecole

k ga naar school e vais à l ecole Nederlandstalig onderwijs k ga naar school e vais à l ecole Nederlands Français k ga naar school e vais à l école Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

Praktische kengetallen

Praktische kengetallen FRANCAIS PAGE 5 New Business Praktische kengetallen ZORG ERVOOR DAT JE BESCHIKT OVER GEGEVENS OM PERIODIEK (DAGELIJKS, WEKELIJKS, PER KWARTAAL) TE KUNNEN CONTROLEREN OF DE WERKELIJKE OMZET EN WINST IN

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1 ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1. Connaissances en gestion : Dans le cadre d une enquête menée en 2013, nous vous posions

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2012 1 tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Examen VWO. Herziene versie. Frans. tijdvak 1. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Herziene versie. Frans. tijdvak 1. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 1 Frans Herziene versie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Herhaalde en ongepaste bemoeienissen van de overheid op de huurmarkt Ondanks een stijgende vraag, worden de eigenaars en de investeerders ontmoedigd om te renoveren, te bouwen of te investeren in goedkope

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract Défi Trajets Courts Evénement de clôture : 2 décembre @ De Markten --- Korte Ritten Contract Afsluitevenement 2 december @ De Markten Programma woord van de Ministers P. Smet en E. Huytebroeck korte Ritten

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren,

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Ik heet u van harte welkom op het academisch deel van onze Algemene Vergadering, die dit jaar voor de derde

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Een week Kundalini Yoga in het rustige en prachtig landschap van de Sierra in Riogordo (Malaga, Andalousië, Spanje)

Een week Kundalini Yoga in het rustige en prachtig landschap van de Sierra in Riogordo (Malaga, Andalousië, Spanje) Een week Kundalini Yoga in het rustige en prachtig landschap van de Sierra in Riogordo (Malaga, Andalousië, Spanje) Van 15 tot 21 november 2015 Kundalini Yoga ->Stress en Vitaliteit Volgens de leer van

Nadere informatie

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Vergelijking van : Onderwijs Meertaligheid en ouderbetrokkenheid Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Minderhedenforum Meertaligheid positief benaderen

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Libre Service Actualités 2 Clés f évrier 2011 1

Libre Service Actualités 2 Clés f évrier 2011 1 Libre Service Actualités 2 Clés f évrier 2011 1 Lady Gaga * Exercice 1 1 Haar videoclips zijn extravagant en excentriek. Exercice 2 1 kleding 2 extravagant 3 heb op school gezeten 4 verloochent 5 heeft

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Beste leerling, We wensen je heel veel succes vandaag en op je examen straks! Namens het team van de Nationale Examentraining,

Beste leerling, We wensen je heel veel succes vandaag en op je examen straks! Namens het team van de Nationale Examentraining, Trainingsboek Frans VWO 2015 Beste leerling, Welkom op de examentraining Frans VWO! Het woord examentraining zegt het al: trainen voor je examen. Tijdens deze training behandelen we de examenstof in blokken

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44 News lekker Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44 Beste klanten, Nu de drukke eindejaarsperiode volledig achter de rug is, kunnen we

Nadere informatie

Human resources à la Défense : un grand défi

Human resources à la Défense : un grand défi Human resources à la Défense : un grand défi 17 Philippe GROSDENT Philippe GROSDENT, Lieutenant géneral, directeur général Human Resources. Le personnel est, par essence, l élément central de toute entreprise

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Frans

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Frans Taaltips voor succesvol zakendoen in het Frans Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Frans. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Franstalige

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

Beste leerling, We wensen je heel veel succes vandaag en op je examen straks! Namens het team van de Nationale Examentraining,

Beste leerling, We wensen je heel veel succes vandaag en op je examen straks! Namens het team van de Nationale Examentraining, Trainingsboek Frans HAVO 2015 Beste leerling, Welkom op de examentraining Frans HAVO! Het woord examentraining zegt het al: trainen voor je examen. Tijdens deze training behandelen we de examenstof in

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans 1,2. tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans 1,2. tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2008 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00-11.30 uur Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2011 tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling opgenomen. Dit examen

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

PACCO-FEST 15/02/2014 OUTCOMES - - - GEBRUIKERS UTILISATUERS

PACCO-FEST 15/02/2014 OUTCOMES - - - GEBRUIKERS UTILISATUERS PACCO-FEST 15/02/2014 OUTCOMES - - - GEBRUIKERS UTILISATUERS VRAGEN QUESTIONS * Doelpubliek: - op welk publiek richt de test zich? - welk netwerk kan het uitleenpunt inschakelen? * Educatief project: -

Nadere informatie

SECTION 3. L ADJECTIF het bijvoeglijk naamwoord

SECTION 3. L ADJECTIF het bijvoeglijk naamwoord SECTION 3. L ADJECTIF het bijvoeglijk naamwoord INTRODUCTION Zo we zijn al lekker op weg! Je hebt nu voldoende bagage om zelfstandige naamwoorden met de juiste lidwoorden te combineren. Twee essentiële

Nadere informatie

HR Challenges in Non-Profit 2009. Sense of Purpose is not Enough

HR Challenges in Non-Profit 2009. Sense of Purpose is not Enough HR Challenges in Non-Profit 2009 Sense of Purpose is not Enough HR Challenges in Non-Profit 2009 La vocation ne suffit pas! Une gestion professionnelle de l'humain est de nature à permettre de capitaliser

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MÉTRO, BOULOT, DODO. Unité 1. Vocabulaire 1 Lees de zinnen en kruis het juiste woord / de juiste uitdrukking aan.

MÉTRO, BOULOT, DODO. Unité 1. Vocabulaire 1 Lees de zinnen en kruis het juiste woord / de juiste uitdrukking aan. Unité 1 MÉTRO, BOULOT, DODO Vocabulaire 1 Lees de zinnen en kruis het juiste woord / de juiste uitdrukking aan. 1. Aujourd hui, c est la rentrée. Les enfants a reprennent b rangent c terminent l école

Nadere informatie

Febeliec Energy Forum 2015. ivox Januari 2015

Febeliec Energy Forum 2015. ivox Januari 2015 Febeliec Energy Forum 2015 ivox Januari 2015 1 o Online: survey uitgevoerd op het ivox panel Opzet van het onderzoek o Dataverzameling: 23 december 2014 5 januari 2015 o Doelgroep: Belgen 18+ o Steekproef:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

Mobiele chalets Chalets mobiles

Mobiele chalets Chalets mobiles Mobiele chalets Chalets mobiles Een klasse apart - Classe et originalité assurées Daar doen we het voor Stelt u zich eens voor, u draait de sleutel om, opent de deur, u stapt naar binnen en u voelt zich

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0205/001 DOC 54 0205/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 1 september 2014 1 er septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie