Woordenlijsten Frans havo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenlijsten Frans havo"

Transcriptie

1 havo Signaalwoorden Uitbreiding ainsi que let op : ainsi alleen = voorbeeld aussi d abord d ailleurs d autant plus que d une part d autre part de même également en outre en plus / de plus enfin même même Pierre dit sinon Conclusie bref donc en clair en effet en résumé en somme finalement alors voilà pourqoui net als ook eerst en dan nog iets des te meer omdat enerzijds, anderzijds op dezelfde manier ook, eveneens bovendien bovendien ten slotte zelfs zelfs Piet zegt overigens kortom dus kortom inderdaad samengevat kortom, samengevat tenslotte dus (Let op: alors heeft veel verschillende betekenissen, in de meeste gevallen betekent het dus ) dat is omdat Frans havo woordenlijsten 1 SSL 2015

2 Gevolg ainsi* il en résulte que le résultat par conséquent Doel afin de le but l objectif pour que sans que Reden c est pour cela que c est pourquoi c est que car parce que puisque avant tout surtout tel que Voorwaarde à condition que grace à malgré sinon quand Verandering in tijd à l époque à l origine à partir de aujourd hui auparavant autrefois avant d abord depuis Let op: Je vis à Paris depuis dix ans dès que désormais ensuite et puis hier zo, op die manier (Let op: ainsi kan ook een voorbeeld zijn) daaruit volgt dat het resultaat als gevolg opdat het doel het doel opdat zonder dat het is daarom dat het is daarom dat is omdat want omdat aangezien voornamelijk vooral (als wordt gevraagd naar belangrijkste reden omdat op voorwaarde dat dankzij ondanks zo niet wanneer destijds oorspronkelijk vanaf vandaag de dag vooraf, vantevoren vroeger voorheen eerst sinds Ik woon al tien jaar in Parijs zodra voortaan vervolgens en toen gisteren Frans havo woordenlijsten 2 SSL 2015

3 jusqu à ce que lorsque maintenant pendant puis tandis que toujours tout à coup tout de suite Tegenstelling à l inverse alors que au contraire bien que bien sûr cependant totdat toen, zodra nu tijdens toen sinds, terwijl altijd, nog steeds plotseling meteen omgekeerd terwijl, maar met tegenstelling Hij wil slagen, terwijl hij niet werkt. daarentegen hoewel uiteraard (toegeving) desalniettemin certes zeker, (je hebt een punt als je zegt..) contrairement in tegenstelling tot en contrepartie integendeel en revanche daarentegen mais maar malgré ondanks malgré tout toch même si zelfs als néanmoins desalniettemin or welnu (als in: welnu, dat is dus niet zo) par contre daarentegen le paradoxe de tegenstelling par ailleurs daarentegen pourtant toch quand même toch reste que blijft het feit dat toutefois toch tout en terwijl kan tegenstelling uitdrukken: De regering verdient aan belasting op sigaretten, terwijl ze tegen roken zijn. Voorbeeld ainsi* zo (zo kun je bijvoorbeeld ) (Let op: ainsi kan ook op die manier betekenen) comme zoals par exemple bijvoorbeeld Frans havo woordenlijsten 3 SSL 2015

4 Basiswoorden Hieronder vind je de zogenaamde basiswoorden Frans. Deze lijst is gemaakt op basis van de examens van afgelopen jaren. De woorden die hier staan komen daarin relatief vaak voor. Wanneer je aan je woordenschat wil werken in voorbereiding op je examen, kun je deze woordenlijst leren. Om het leren gemakkelijker te maken, zijn de woorden in categorieën ingedeeld. Algemene ABCD-vragen Qu est-ce qui est vrai d après/selon le Wat is waar volgens de alinea? alinéa? Qu est-ce qu on apprend au premier Wat leren we in de eerste alinea? alinéa? Qu est-ce que raconte au premier Wat vertelt in de eerste alinea? alinéa? Que dit-on au premier alinéa? Wat wordt er gezegd in de eerste alinea? Que peut-on lire au premier alinéa? Wat kunnen we lezen in de eerste alinea? De quoi s agit-il au premier alinéa? Waar gaat het over in de eerste alinea? Interpretatievragen À quoi sert ce passage? À quoi sert cet exemple? Waartoe dient deze passage, dit stukje tekst? Waartoe dient dit voorbeeld? À + werkwoord Om te + werkwoord accentuer adapter critiquer décrire donner encourager expliquer expliquer pourquoi illustrer imposer inciter introduire montrer prouver relativiser souligner Que peut-on conclure du premier alinéa? Qu est-ce que l exemple au premier alinéa montre? accentueren aanpassen bekritiseren beschrijven geven aanmoedigen verklaren verklaren waarom (let op dat die reden er dan ook echt staat!) illustreren indruk te maken op aanzetten tot introduceren tonen bewijzen relativeren, afzwakken onderstrepen Wat kun je concluderen uit de eerste alinea? Wat laat het voorbeeld in de eerste alinea zien? Frans havo woordenlijsten 4 SSL 2015

5 De quel ton l auteur parle-t-il? Op welke toon spreekt de schrijver? critique déçu étonné indigné inquiet kritisch teleurgesteld verbaasd verontwaardigd ongerust ironique moqueur ironisch, spottend spottend neutre rassurant étonné L auteur nous fait preuve de quel sentiment? Quelle est l attitude de l auteur? neutraal geruststellend verbaasd Welk gevoel laat de schrijver hier blijken? Wat is de houding van de schrijver? l admiration l appréciation l espoir de bewondering de waardering de hoop l étonnement la méfiance la moquerie la résignation l indifférence de verbazing het wantrouwen de spot de berusting de onverschilligheid Frans havo woordenlijsten 5 SSL 2015

6 Tekstverbandenvragen Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? Hoe verhoudt zich deze zin tot de voorgaande? elle en donne la cause elle en donne la conséquence elle en indique la cause elle en indique la conséquence elle en montre la cause elle en montre la conséquence geeft de oorzaak geeft het gevolg geeft de oorzaak geeft het gevolg geeft de oorzaak geeft het gevolg elle s y oppose elle la contredit elle la relativise elle l affaiblit spreekt tegen spreekt tegen relativeert, zwakt af zwakt af elle l explique elle l illustre elle la confirme elle la renforce elle l appuie Ontkenningen ne pas ne plus ne pas encore ne jamais ne rien ne personne ne aucun Vergelijkingen moins que aussi que plus que legt uit illustreert bevestigt het versterkt het ondersteunt hem (bij een voorbeeld) niet niet meer nog niet nooit niets niemand geen enkel minder dan net zo als meer dan Instinkers in de antwoorden: heel sterke woorden à tout prix tot elke prijs de moins en moins minder en minder de plus en plus meer en meer le / la / les plus het meest surtout vooral trop te veel expliquer pourquoi verklaren waarom (Let op dat die reden dan ook echt in de tekst staat. Dat is meestal niet het geval, en dan is het antwoord dus fout.) Frans havo woordenlijsten 6 SSL 2015

7 Listige ontkenningen loin de verre van ne guère nauwelijks ne que slechts, alleen maar pas mal de best veel Andere woorden om goed op te letten davantage vooral parfois soms peu weinig la plupart het merendeel plusieurs verschillende sans zonder souvent vaak Let goed op: Als deze woorden in de antwoorden staan, moet je goed opletten, of dat is om het antwoord fout te maken. Als deze woorden in de tekst staan, hebben ze gewoon de betekenis die hier gegeven wordt en is er verder niets bijzonders mee aan de hand. Frans havo woordenlijsten 7 SSL 2015

8 Andere woorden die vaak voorkomen in vragen appliquer in de praktijk brengen au courant op de hoogte l avis de mening conduire begeleiden content tevreden le contenu de inhoud correspondre overeenkomen exceptionnel buitengewoon le mot het woord plutôt eerder la preuve het bewijs remplacer vervangen réparer herstellen séparer scheiden le sujet het onderwerp supprimer weghalen, afschaffen Positieve woorden aimer houden van l amour de liefde améliorer verbeteren apprécier waarderen attirer aantrekken augmenter toenemen l avantage het voordeel célèbre beroemd croître, croissant, accroissement groeien, groeiend, de groei acroissement, accroît, accru(e, s) groei, het groeit, is gegroeid efficace doeltreffend encourager aanmoedigen favoriser begunstigen, de voorkeur geven aan fier trots la hausse de stijging meilleur, mieux beter, best nouveau (m), nouvelle (v) nieuw préférer de voorkeur geven aan promouvoir promoten réussir, réussi(e,s) slagen, geslaagd riche, enrichir,l enrichissement, la rijk, verrijken, de verrijking, de rijkdom richesse Frans havo woordenlijsten 8 SSL 2015

9 Negatieve woorden aucun baisser, la baisse chuter, la chute le combat démodé difficile diminuer, diminution dur un échec l effort faible, faiblesse, il faiblit faux, fausse inquiétant limiter manque, il manque, un manque de mauvais, mal, pire, pis moins la mort nejamais nuire, il nuit, il a nui pauvre, la pauvreté la peur se plaindre, plaint, plaignent le préjugé réduire, réduit regretter reprocher rien Algemene woorden affirmer l âge les agriculteurs aîné ancien apprendre, apprentissage assez assurer avancer l avenir beaucoup le besoin chacun changer chaque geen enkele dalen, de daling dalen, de daling het gevecht ouderwets, uit de mode moeilijk verminderen, vermindering moeilijk, hard een mislukking de inspanning zwak, een zwakte, hij zwakt af fout verontrustend beperken gebrek, er ontbreekt, een gebrek aan slecht, erger, ergst (zeer negatief) minder de dood nooit schaden arm, de armoede de angst klagen, klaagt het vooroordeel verminderen, vermindert betreuren, spijt hebben van verwijten niets beweren de leeftijd boeren oudere (ouder mens, oudere broer/zus) oud leren, het aanleren nogal verzekeren verder gaan de toekomst veel de noodzaak, wat nodig is, wat je nodig hebt ieder veranderen elk Frans havo woordenlijsten 9 SSL 2015

10 le chiffre choisir le coeur comportement connu, connaître, la connaissance conseiller / déconseiller contribuer convaincu, convaincre croire, elle croit d après (le 2 e alinéa) décevant, décevoir, la déception décider, la décision déduire le défi dehors dernier le destin devenu, devenir la différence diversité le domaine en tant que En tant qu élève, il faut travailler encore ensemble l environnement l époque l esprit étonner, étonnant, étonné éviter exigeant, l exigence exprimer facile grâce à il faut le nombre le lieu lutter, la lutte malgré marcher mentir, mensonge moyen les moyens négliger, négligeable nombreux het cijfer kiezen het hart gedrag bekend, kennen, de kennis aanraden, raad geven / afraden bijdragen overtuigd, overtuigen geloven, ze gelooft volgens (de 2 e alinea) teleurstellend, teleurstellen, de teleurstelling beslissen, de beslissing afleiden van de uitdaging buiten laatste het lot geworden, worden het verschil verscheidenheid het gebied als Als leerling moet je werken nog geheel, samen het milieu (natuurbescherming) het tijdperk de geest verbazen, verbazingwekkend, verbaasd vermijden veeleisend, de eis uitdrukken gemakkelijk dank zij het is nodig om het aantal de plaats strijden tegen, het gevecht ondanks lopen liegen, leugen gemiddeld middelen verwaarlozen, verwaarloosbaar talrijk Frans havo woordenlijsten 10 SSL 2015

11 notamment ouvrir permettre, j ai permis petit prendre la preuve prévisible propre quitter rare réduire réfléchir regarder seulement le signe le soir la solution sortir sous-estimer suivre tel que (tels, telle, telles) Accepter tel qu il est transformer unique utiliser l utilité la valeur Economie acheter l affaire l argent le chômage le commerce consommer, la consommation l emploi l entreprise les frais gagner la magasin le marché la marque le métier la retraite vendu, vendre met name openen toestaan klein nemen, pakken het bewijs voorzienbaar eigen verlaten zeldzaam verminderen nadenken kijken alleen het teken de avond de oplossing weggaan onderschatten volgen zoals Accepteren zoals hij is veranderen enige gebruiken het nut de waarde kopen de zaak het geld de werkeloosheid de handel gebruiken, verbruiken, het verbruik de baan de onderneming de kosten verdienen, winnen de winkel de markt het merk het vak, het beroep het pensioen verkocht, verkopen Frans havo woordenlijsten 11 SSL 2015

12 Mens en maatschappij aider le banlieue beur, maghrébin la capitale la drogue les États-Unis étranger familles aisées, favorisées milieu favorisé le gouvernement l habitant l habitude le logement le mannequin milieu peu favorisé, populaire le monde la naissance l oeuvre le patrimoine pays d origine les Pays-Bas le quartier rencontrer SDF, sans domicile fixe, sans abri la société helpen de voorstad iemand uit Marokko, Tunesië, Algerije de hoofdstad, centrum de drugs Verenigde Staten meestal: buitenland, ook: vreemdeling rijke, gegoede, upper-class families de regering de inwoner de gewoonte de huisvesting het model armer milieu, volksmilieu de wereld de geboorte het werk het erfgoed land van herkomst Nederland de wijk ontmoeten daklozen de samenleving Frans havo woordenlijsten 12 SSL 2015

13 Onderzoek, onderwijs en opvoeding alimentaire la bac(calauréat) le cerveau le collège comprendre la conscience les cours demander le devoir les devoirs l enfant l enseignement la formation l histoire internaute les jeunes joueur les lettres le lycée la maladie les notes proposer la raison la récré (la récréation) savoir sècher (les cours) selon la toile voedingshet eindexamen het brein +/- de onderbouw (kan vmbo tot vwo zijn) begrijpen het bewustzijn de lessen vragen het huiswerk het huiswerk het kind het onderwijs de opleiding de geschiedenis, verhaal internet-gebruiker, websurfer jongeren spelen de letters, brieven +/- bovenbouw havo/vwo de ziekte de (rapport)cijfers voorstellen de reden de pauze weten, kennen spijbelen volgens het Web Frans havo woordenlijsten 13 SSL 2015

Woordenlijsten Frans vwo

Woordenlijsten Frans vwo Signaalwoorden Uitbreiding ainsi que Let op: ainsi alleen = voorbeeld aussi d abord d ailleurs d autant plus que d une part d autre part de même également en outre en plus / de plus enfin même Même Pierre

Nadere informatie

Woordenlijsten Frans havo

Woordenlijsten Frans havo MEER DAN 20 JAAR ERVARING Woordenlijsten Frans havo Wil je meer hulp met tesktverklaren? www.examencursus.com Signaalwoorden Uitbreiding/opsomming ainsi que Let op: ainsi = voorbeeld of gevolg aussi d

Nadere informatie

Woordenlijsten Frans vwo

Woordenlijsten Frans vwo MEER DAN 20 JAAR ERVARING Woordenlijsten Frans vwo Wil je meer hulp met tesktverklaren? www.examencursus.com Signaalwoorden Uitbreiding/opsomming ainsi que Let op: ainsi = voorbeeld of gevolg aussi d abord*

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) tijdens, gedurende met betrekking tot, over, n.a.v. beletten, evrhinderen

bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) tijdens, gedurende met betrekking tot, over, n.a.v. beletten, evrhinderen teksten CE MAVO voorzetsels près de bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) à côté de naast sur op, over depuis sinds pour voor, om te à cause de vanwege jusqu'à tot, tot aan pendant tijdens, gedurende

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 1 woensdag 30 mei 9.00-11.30 uur Frans 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac

les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac l auteur parle d un ton calme dramatique étonné indifférent neutre positif

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 22 juni 13.30 16.00 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 43

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 dinsdag 12 mei 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 dinsdag 17 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 dinsdag 17 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2016 tijdvak 1 dinsdag 17 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Ruzie maken se disputer

Ruzie maken se disputer Ruzie maken se disputer Als kinderen ruzie maken Lorsque les enfants se disputent Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 vrijdag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 vrijdag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

Technique de lecture. Armoede in België (Wablieft )

Technique de lecture. Armoede in België (Wablieft ) Technique de lecture Armoede in België (Wablieft - 2008) De harde cijfers Armoede treft veel meer mensen dan we denken. Eén op 7 Belgen is arm. Voor een alleenstaande betekent dat een inkomen van minder

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Niveau: A2 Beheersingsniveau: Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse

Nadere informatie

Op het potje Sur le petit pot

Op het potje Sur le petit pot Op het potje Sur le petit pot Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans 1,2

Examen HAVO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 insdag 20 juni 13.30 16.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding DOC 54 2287/002 DOC 54 2287/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 februari 2017 14 février 2017 WETSVOORSTEL betreffende de vervanging van de ecocheques

Nadere informatie

Éventail-junior. woordkaarten

Éventail-junior. woordkaarten Éventail-junior En action 6 woordkaarten 2 Unité 21 un oncle une tante l anglais (m.) 21 la mer un pays un village une ville jouer de la guitare jouer du piano parler (anglais) parler à (Sam) travailler

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans nieuwe stijl

Examen HAVO. Frans nieuwe stijl Frans nieuwe stijl Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 22 mei 9.00 11.30 uur 20 00 Vragenboekje it examen bestaat uit 45 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 woensdag 17 juni uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 woensdag 17 juni uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Tous accros à la presse people? *

Tous accros à la presse people? * Libre Service Actualités 3 Clés avril 2011 1 Tous accros à la presse people? * Eercice 1 1 roddelblad soort verhalen doelgroep Beaumonde roddels over beroemdheden vrouwen Fancy roddels over popsterren

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling opgenomen. Dit examen

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN WETSONTWERP PROJET DE LOI. tot instelling van advocaten voor minderjarigen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN WETSONTWERP PROJET DE LOI. tot instelling van advocaten voor minderjarigen DOC 51 0644/004 DOC 51 0644/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 30 mai 2006 30 mei 2006 PROJET DE LOI instituant les avocats des mineurs WETSONTWERP tot instelling

Nadere informatie

Grootste examentrainer en huiswerkbegeleider van Nederland. Frans. Trainingsmateriaal. De slimste bijbaan van Nederland! lyceo.nl

Grootste examentrainer en huiswerkbegeleider van Nederland. Frans. Trainingsmateriaal. De slimste bijbaan van Nederland! lyceo.nl Grootste examentrainer en huiswerkbegeleider van Nederland Frans Trainingsmateriaal De slimste bijbaan van Nederland! lyceo.nl Traininingsmateriaal Frans Lyceo trainingsdag 2015 Jij staat op het punt je

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter 1. Présentation du concours 1. Présenter le concours et donner les consignes aux élèves. 2. Chaque élève choisit un personnage.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 26 July 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32141 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

N 21. Luc Van Nevel, Chairman de Picañol et Jacques Folon, Professeur à l ICHEC sur le thème: Le rôle et l utilité du manager professionnel

N 21. Luc Van Nevel, Chairman de Picañol et Jacques Folon, Professeur à l ICHEC sur le thème: Le rôle et l utilité du manager professionnel sous la présidence de Reginald Vermeiren, organisé par TOP MANAGEMENT en collaboration avec (XGM) Marketing Group, ICHEC-Entreprises, Korn/Ferry International, Delta Lloyd Life, ALTI, Cognos en Facilicom

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport

COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport JAAROVERZICHT 2013 14.03.14-1 Private consumptie 4% 3% 2% 1,7% 2,0% 2,8% 1,3% Na een daling in 2012 zien we weer een positieve tendens Prévision 2014:

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen?

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Enkele redenen om ook dagelijks te fietsen! Fietsen is snel! Fiets je minder dan 5 km in de

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous _[langue]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 18 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 18 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Donatienne Hermesse Maison de Quartier Bonnevie Donatienne

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2012 1 tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Examen VWO. Herziene versie. Frans. tijdvak 1. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Herziene versie. Frans. tijdvak 1. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 1 Frans Herziene versie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

NOTEBORN. creating new dimensions

NOTEBORN. creating new dimensions NOTEBORN creating new dimensions 38 3 8 3 Welk verhaal vertelt uw boekenkast? De boeken die u om zich heen verzamelt weerspiegelen uw karakter. Nu kunt u uw boekenkast net zo persoonlijk maken als de inhoud.

Nadere informatie

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE r i 83/00 A 23/55 P/MDV/NT Trad MW P ur Bruxelles, le 27 juillet 1983. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. OBJET : ASSURANCE!'SOINS DE SANTE" 1983.- ECONOMIES. 1. RAPPEL.

Nadere informatie

autant c est du gâteau c'est une vraie galère du coup emprunter en plus dès que à l'inverse en plus même enfin apporter

autant c est du gâteau c'est une vraie galère du coup emprunter en plus dès que à l'inverse en plus même enfin apporter autant c est du gâteau c'est une vraie galère du coup emprunter en plus en tant qu étudiant faire la fête indispensable le guichet le remboursement de frais poursuivre rester dans son coin résumer s épanouir

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Voor de wedstrijd: Avant le match :

Voor de wedstrijd: Avant le match : HET BADMINTON- TELBLAD (Revisie 12 juni 2006) Dit telblad, op basis van het IBF-telblad, heeft als doel d.m.v. een makkelijke leesmethode vlot vast te kunnen stellen wie serveert en ontvangt en uit welk

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0490/003 DOC 54 0490/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 april 2016 20 avril 2016 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 13 februari 1998

Nadere informatie

k ga naar school e vais à l ecole

k ga naar school e vais à l ecole Nederlandstalig onderwijs k ga naar school e vais à l ecole Nederlands Français k ga naar school e vais à l école Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling Développement professionnel

Professionele ontwikkeling Développement professionnel Professionele ontwikkeling Développement professionnel Wie neemt de lead? Qui prend la main? Talent Management in de praktijk De investering 1. HR-afdeling Investeert men in mijn talent? Oog voor talent

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

De l énergie verte pour tous

De l énergie verte pour tous De l énergie verte pour tous Gérald Semenjuk Directeur regional France et Suisse Décembre 2016 Agenda Quels enjeux? Pourquoi? 2 2016 Inc. Quels enjeux? Energies Bilan monde Besoins-Ressources 4 2016 Inc.

Nadere informatie