les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac"

Transcriptie

1 les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac les mots du bac

2 l auteur parle d un ton calme dramatique étonné indifférent neutre positif critique moqueur ni positif ni négatif indigné irrité frustré sceptique amusé légèrement admirateur déçu mi-positif mi-négatif plutôt négatif inquiet fort désapprobateur enthousiaste ironique moralisateur rassurant neutre kalm dramatisch verbaasd onverschillig neutraal positief kritisch spottend noch positief noch negatief verontwaardigd geïrriteerd gefrustreerd sceptisch geamuseerd licht bewonderend teleurgesteld half positief half negatief tamelijk negatief bezorgd, ongerust zeer afkeurend enthousiast spottend moraliserend geruststellend neutraal

3 incertain sérieux approbateur onzeker serieus goedkeurend le mot qui manque ainsi même d autant plus que par conséquent en outre en revanche par exemple sinon en effet par contre bref car autant moins cependant C est à voir zo zelfs, zelfde, zelf temeer daar derhalve bovendien daarentegen bijvoorbeeld zoniet, anderts want, inderdaad daarentegen kortom, kort want zo, zozeer min, minder echter, evenwel Dat blijft te bezien et comment! en hoe! pas du tout en plus enfin pourtant helemaal niet bovendien endelijk, tenslotte toch

4 voilà pourquoi donc quoique mais même si alors que bien que sans que à condition que pour que afin que C est que comme si d ailleurs C est pourquoi aussi important que ainsi que tout de même dès que jusqu'à ce que cependant certes au contraire pendant que dorénavant Or, daarom dus hoewel maar zelfs al(s) terwijl hoewel zonder dat op voorwaarde dat opdat, zodat opdat, zodat Dat is omdat alsof trouwens daarom even belangrijk als evenals toch zodra totdat echter, evenwel zeker, zeker--maar daarentegen terwijl voortaan Welnu,

5 toutefois peu un peu souvent davantage parfois par exemple trop surtout le/la/les plus de plus en plus de moins en moins un avantage une vertu un inconvénient un désavantage Aussi ( aan begin zin ) également de même en outre sauf la cause être en cause tout de même en résumé echter, evenwel weinig een beetje vaak meer soms bijvoorbeeld te, te veel vooral de/het meeste steeds meer steeds minder een voordeel een deugd, goede eigenschap, goede kant een nadeel een nadeel Daarom ook eveneens bovendien, naast behalve, met uiztondering van de oorzaak in het geding zijn toch samengevat

6 en somme finalement d'ailleurs en plus / de plus uiteindelijk, alles tezamen uiteindelij trouwens steeds meer Quel sentiment exprime l auteur? de l admiration de l étonnement du regret du sarcasme de la déception de l angoisse de l espoir de l indifférence de la désapprobation de l approbation de la méfiance de la résignation de l optimisme de l inquiétude du souci de l'appréciation du pessimisme de la moquerie de la colère bewondering verbazing spijt sarcasme teleurstelling angst hoop onverschilligheid afkeuring goedkeuring wantrouwen berusting optimisme ongerustheid zorg, bezorgdheid waardering pessimisme spot woede

7 Comment se rapporte cette phrase à celle qui précède/suit? elle en indique la cause elle en indique la conséquence elle l affaiblit elle l explique elle s y oppose elle la relativise elle la contredit elle l appuie elle la renforce elle la souligne elle l'illustre hij geeft de oorzaak aan hij geeft het gevolg aan hij zwakt hem af hij legt hem uit hij geeft het tegendeel aan hij relativeert hem hij weerspreekt hem hij ondersteunt hem hij versterkt hem hij benadrukt hem hij illustreert hem ne confondez pas. dépendre dépenser décider décéder abandonner abonder ( abondant, l abondance ) disposer de se débarasser de le cours le cours de l histoire quitte à quitter afhangen uitgeven beslissen overlijden opgeven overvoloedig aanwezig zijn ( overvloedig, overvloed ) beschikken over zich ontdoen van de les, de loop, de koers van een munt de loop van de geschiedenis op het gevaar af verlaten

8 la filière le fil la fille le fils traduire, la traduction. le traducteur cesser il ne cesse de... incessant le pouvoir pouvoir les pouvoirs publics le pouvoir d achat mêler l envers l enfer la mutation en effet parvenir à un mélomane un lien un lieu Qu est-ce qui ressort.. une manifestation un logiciel inciter polluer het profiel de draad de dochter, het meisje de zoon vertalen, de vertaling, de vertaler ophouden hij blijft maar... onophoudelijk de macht kunnen, mogen de overheid de koopkracht mengen de keerzijde de hel de verandering want, inderdaad bereiken een muziekfanaat een band een plek Wat blijkt uit.. een demonstratie software aansporen vervuilen

9 la province La Provence à midi le Midi enlever relever considérable catastrophique imprévisible négligeable avantage davantage inconvénient répandre répondre adapter de provincie de Provence om uur Zuid-Frankrijk wegnemen optillen, verheffen aanzienlijk rampzalig onvoorspelbaar te verwaarlozen voordeel meer nadeel verspreiden antwoorden aanpassen verbes A quoi sert encourager décourager rassurer montrer prouver critiquer Waartoe dient aanmoedigen ontmoedigen geruststellen aantonen, tonen bewijzen bekritiseren

10 relativiser renforcer expliquer accentuer décrire inciter donner énumérer souligner introduire esquisser il y a eu il était une fois il s'est tué dans un accident il a envie de s'amuser il doute de tout il s'en doutait il ne fait qu'accroître ils déplaisent il a plu tu suis ils nuisent il ne cesse de diminuer ils se plaignent il est convaincu il s'est convaincu relativeren versterken uitleggen accentueren beschrijven aansporen geven opnoemen, opsommen benadrukken introduceren schetsen er is geweest er was eens hij is omgekomen bij een ongeluk hij heeft zin om zich te vermaken hij twijfelt aan alles hij vermoedde het al, hij dacht het al hij blijft maar toenemen/groeien zij mishagen / bevallen niet hij is bevallen / het heeft geregend jij volgt zij schaden hij/het blijft maar afnemen zij klagen hij is overtuigd hij heeft zich overtuigd

11 il se moque de.. ils trompent ils se trompent il ressemble à ça mérite gérer mettre en valeur menacer il a vécu c'est un jeu où il pourrait n'y avoir que des gagnants hij spot met, hij lacht uit zij bedriegen zij vergissen zich hij lijkt op dat verdient managen uit laten komen bedreigen hij heeft geleefd het is een spel waar alleen maar winnaars zouden kunnen zijn uitbreiding aussi aussi----que ainsi que d autant plus que de même également en outre en plus / de plus enfin d ailleurs même ook, zó even---als evenals temeer daar eveneens ook bovendien, naast naast, bovendien eindelijk, tenslotte trouwens zelf, zelfs, zelfde conclusie bref kort(om)

12 donc en effet en résumé en somme finalement dus want, inderdaad samengevat alles tezamen tenslotte doel, voorwaarde le but l objectif afin de/que à condition que par conséquent pour que het doel het doel, de doelstelling opdat, zodat, om te op voorwaarde dat derhalve opdat, zodat reden C est pourquoi C est pour cela que car parce que daarom daarom want omdat Comme ( begin van zin ) Omadt ( of gewoon: zoals ) puisque aangezien, immers tijd à partir de aujourd hui autrefois avant d abord depuis vanaf vandaag, vandaag den dag vroeger voor, voorheen, vroeger eerst sinds

13 désormais ensuite et puis jusqu à ce que maintenant puis toujours dès que tout à coup tout de suite voortaan vervolgens en verder totdat nu daarna, verder altijd, nog steeds zodra opeens meteen tegenstelling alors que cependant bien que certes contrairement à en revanche mais même si néanmoins Or pourtant reste que au contraire par contre terwijl echter hoewel zeker, zeker maar in tegenstelling tot daarentegen maar zelfs al(s) niettemin Welnu toch blijft daarentegen daarentegen

14 à l inverse toutefois omgekeerd echter voorbeeld ainsi par exemple zo bijvoorbeeld negatieve woorden baisser, la baisse décevant démodé désapprouver diminuer, la diminution dur exagérer faux, fausse gêner honte, honteux un inconvénient inquiétant il manque, un manque de nuire, il nuit, il a nui mauvais, mal, pire, pis plaindre, la plainte, il se plaint un préjugé pauvre, la pauvreté punir, la punition regretter dalen, de daling teleurstellend ouderwets afkeuren vermidneren, de vermindering hard, zwaar, moeilijk overdrijven fout, vals hinderen schande,/schaamte, schandelijk/vol schaamte een nadeel zorgwekkend er mist, een gebrek aan schaden, hij schaadt, hij heeft geschaad slecht, slecht, slechter klagen, de klacht, hij klaagt een vooroordeel arm, de armoede straffen, de straf betreuren

15 reprocher sanctionner, la sanction un échec verwijten straffen, de straf een mislukking 'positieve' woorden améliorer apprécier attirer augmenter avantage un bienfait célèbre croître, croissant, accroissement, crû croire, elle croit, il a cru encourager favoriser meilleur, mieux plaire, il plaît, il a plu préférer la prospérité réussir, réussi, la réussite riche, enrichir, la richesse, l'enrichissement algemene woorden l'âge aîné apprendre, l'apprentissage verbeteren waarderen aantrekken vergroten voordeel een weldaad beroemd groeien, groeiend, groei, gegroeid geloven zij gelooft, hij heeft geloofd aanmoedigen begunstigen beter bevallen, hij bevalt, hij beviel ( of: het heeft geregend ) prefereren de welvaart slagen, geslaagd, het slagen/succes rijk, verrijken, de rijkdom, de verrijking de leeftijd oudere, oudste leren, het leren

16 assurer l'avenir les Bataves choisir la confiance considérer le comportement connaître, connu conseiller, déconseiller contribuer convaincre, convaincu d'après déduire défendre le défi devenir, devenu l'échange, échanger élargir éloigner en tant que envahir, envahi,l'envahisseur l'environnement l'époque étonner, étonné, étonnant éviter facile verzekeren de toekomst de Nederlanders kiezen het vertrouwen beschouwen het gerdag kennen, gekend aanraden, afraden bijdragen overtuigen, overtuigd volgens afleiden 1. verdedigen 2. verbieden de uitdaging worden, geworden de uitwisseling, uitwisselen verbreden verwijderen als veroveren, veroverd, de veroveraar het milieu het tijdperk, de tijd verbazen, verbaasd, verbazend vermijden makkelijk

17 grâce à honnête il faut le nombre limiter lutter, la lutte malgré mentir, le menteur, le mensonge moyen les moyens n'importe qui n'importe quoi négliger nier nombreux la preuve prévisible. imprévisible rare rarement réduire réfléchir la solution sous-estimer, surestimer tel que unique dankzij eerlijk het is nodig, men moet, er is nodig het aantal beperken strijden, de strijd ondanks liegen, de leugenaar, de leugen gemiddeld de middelen, het geld om het even wie het geeft niet wat verwaarlozen ontkennen talrijk het bewijs voorspelbaar, onvoorspelbaar zeldzaam zelden reduceren nadenken de oplossing onderschatten, overschatten zoals uniek

18 utiliser, l'utilité, l'utilisateur, l'utilisation user des quatre coins du monde la valeur gebruiken, het nut, de gebruiker, het gebruik slijten van de 4 hoeken van de wereld de waarde economie le chômage le cible consommer le marché la marque le métier la retraite vendre, vendu de werkelossheid de doel consumeren, verbruiken de markt het merk het beroep het pensioen verkopen, verkocht immigratie beur, maghrébin étranger pays d'accueil pays d'origine noordafrikaans buitenlands, buitenlander immigratieland land van oorsprong school en maatschappij le collège school ( onderbouw middelbare school ) le proviseur les devoirs la récré(ation) rector het huiswerk de pauze le lycée school ( bovenbouw middelbare school ) sécher les cours une famille aisée spijbelen een rijke/welgestelde familie

19 un milieu favorisé, défavorisé un milieu peu favorisé la société een rijk milieu, arm een arm milieu de maatschappij informatica - l'informatique un internaute la Toile l'ordinateur la puce une carte à puces une imprimante une souris le clavier un logiciel een internetter het Web de pc de chip een chipkaart een printer een muis het toetsenbord sotfware sigles - afkortingen les DOM-TOM ( domaines d'outre mer - territoires d'outre mer ) l'ue ( Union Européenne ) les E.-U. ( Etats-Unis ) un PDG ( Président Directeur Général ) un HLM ( habitation à loyer modéré ) un SDF ( sans domicile fixe ) le SMIC ( salaire minimum interprofessionnel de croissance ) l'onu ( Organisation des nations Unies ) le RER ( Réseau Express Réginonal ) overzeese gebiedsdelen van Frankrijk de E.U. de V.S. een CEO een goedkope huurwoning een dakloze het minimumsalaris de ONU de regionale metro van Parijs

20 la RATP ( Régie Autonome des Transports Parisiens ) un OVNI ( objet volant non identifié ) l'adn ( acide désoxyribonucléique ) le Sida ( syndrome de l'immunodéficience acquise ) les BD ( bandes dessinées ) l'insee ( Institut National de la Statistique et des Études Économiques ) Jour J Heure H SNCF ( Société Nationale des Chemins de fer Français ) ONG ( organisation non gouvernementale ) un VTT ( un vélo tout terrain ) de metro binnen Parijs een UFO DNA Aids stripverhalen instituut voor statistiek D Day Uur U Franse Spoorwegen NGO een mountainbike

Woordenlijsten Frans vwo

Woordenlijsten Frans vwo Signaalwoorden Uitbreiding ainsi que Let op: ainsi alleen = voorbeeld aussi d abord d ailleurs d autant plus que d une part d autre part de même également en outre en plus / de plus enfin même Même Pierre

Nadere informatie

Woordenlijsten Frans havo

Woordenlijsten Frans havo havo Signaalwoorden Uitbreiding ainsi que let op : ainsi alleen = voorbeeld aussi d abord d ailleurs d autant plus que d une part d autre part de même également en outre en plus / de plus enfin même même

Nadere informatie

Woordenlijsten Frans havo

Woordenlijsten Frans havo MEER DAN 20 JAAR ERVARING Woordenlijsten Frans havo Wil je meer hulp met tesktverklaren? www.examencursus.com Signaalwoorden Uitbreiding/opsomming ainsi que Let op: ainsi = voorbeeld of gevolg aussi d

Nadere informatie

Woordenlijsten Frans havo

Woordenlijsten Frans havo Woordenlijsten Frans havo Signaalwoorden Uitbreiding / opsomming ainsi que Let op: ainsi = voorbeeld of gevolg aussi d abord* d ailleurs d autant (plus) que d une part d autre part de même également en

Nadere informatie

Woordenlijsten Frans vwo

Woordenlijsten Frans vwo Woordenlijsten Frans vwo Signaalwoorden Uitbreiding / opsomming ainsi que Let op: ainsi = voorbeeld of gevolg aussi d abord* d ailleurs d autant (plus) que d une part d autre part de même également en

Nadere informatie

Woordenlijsten Frans vwo

Woordenlijsten Frans vwo MEER DAN 20 JAAR ERVARING Woordenlijsten Frans vwo Wil je meer hulp met tesktverklaren? www.examencursus.com Signaalwoorden Uitbreiding/opsomming ainsi que Let op: ainsi = voorbeeld of gevolg aussi d abord*

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) tijdens, gedurende met betrekking tot, over, n.a.v. beletten, evrhinderen

bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) tijdens, gedurende met betrekking tot, over, n.a.v. beletten, evrhinderen teksten CE MAVO voorzetsels près de bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) à côté de naast sur op, over depuis sinds pour voor, om te à cause de vanwege jusqu'à tot, tot aan pendant tijdens, gedurende

Nadere informatie

Technique de lecture. Armoede in België (Wablieft )

Technique de lecture. Armoede in België (Wablieft ) Technique de lecture Armoede in België (Wablieft - 2008) De harde cijfers Armoede treft veel meer mensen dan we denken. Eén op 7 Belgen is arm. Voor een alleenstaande betekent dat een inkomen van minder

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 1 woensdag 30 mei 9.00-11.30 uur Frans 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

A. Coördinatie / nevenschikking = HOOFDZIN + HOOFDZIN Een hoofdzin heeft dezelfde grammaticale constructie als de simpele zin!

A. Coördinatie / nevenschikking = HOOFDZIN + HOOFDZIN Een hoofdzin heeft dezelfde grammaticale constructie als de simpele zin! A. Coördinatie / nevenschikking = HOOFDZIN + HOOFDZIN Een hoofdzin heeft dezelfde grammaticale constructie als de simpele zin! 7 CONJUNCTIES * EN * MAAR *WANT *OF (betekenis: koffie of thee) * DUS * NOCH

Nadere informatie

Ruzie maken se disputer

Ruzie maken se disputer Ruzie maken se disputer Als kinderen ruzie maken Lorsque les enfants se disputent Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_?

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous _[langue]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

BURGER BUDGET CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK ANALYSE MINI-ENQUÊTE

BURGER BUDGET CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK ANALYSE MINI-ENQUÊTE BURGER BUDGET CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK ANALYSE MINI-ENQUÊTE Généalités - Algemeenheden Durée de mise en ligne : 15 jours / Tijdsspanne online : 15 dagen Questions / Vragen : 8 Langues / Talen : NL,

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 dinsdag 17 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 dinsdag 17 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2016 tijdvak 1 dinsdag 17 mei 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Op het potje Sur le petit pot

Op het potje Sur le petit pot Op het potje Sur le petit pot Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2011 tijdvak 1 woensdag 25 mei 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling opgenomen. Dit examen

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans 1,2. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.00 uur Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord 3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord Plaats 1. De meeste bijvoeglijke naamwoorden staan achter het zelfstandig naamwoord, zeker als het bijvoeglijk naamwoord meer dan een lettergreep heeft. un livre

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 22 juni 13.30 16.00 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 43

Nadere informatie

Tous accros à la presse people? *

Tous accros à la presse people? * Libre Service Actualités 3 Clés avril 2011 1 Tous accros à la presse people? * Eercice 1 1 roddelblad soort verhalen doelgroep Beaumonde roddels over beroemdheden vrouwen Fancy roddels over popsterren

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

not displaying correctly? View it in your browser.

not displaying correctly? View it in your browser. Email not displaying correctly? View it in your browser. Het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden en de geleidelijke harmonisatie van aanvullende pensioenplannen/ Le statut unique employés-ouvriers et

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Niveau: A2 Beheersingsniveau: Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 vrijdag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Frans. tijdvak 1 vrijdag 21 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 13.30-16.00 uur Frans tevens oud programma Frans 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Frans. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.00 uur Frans Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Herhaalde en ongepaste bemoeienissen van de overheid op de huurmarkt Ondanks een stijgende vraag, worden de eigenaars en de investeerders ontmoedigd om te renoveren, te bouwen of te investeren in goedkope

Nadere informatie

HANDLEIDING FARMACOMPENDIUM

HANDLEIDING FARMACOMPENDIUM VOUS TROUVEZ LA VERSION FRANCAISE A LA PAGE NR. 6 HANDLEIDING FARMACOMPENDIUM 1. U hebt nog nooit gebruik gemaakt van de website of integratie in de software 2. U hebt in het verleden reeds gebruik gemaakt

Nadere informatie

4 nummer 1 nummer 2 nummer 3

4 nummer 1 nummer 2 nummer 3 Chapitre 0: C est parti 1 a 1) 2 a les vacances de school la nourriture la famille la maison l école les passe-temps het huis de familie de vakantie het eten de hobby s 2 b les vacances la nourriture la

Nadere informatie

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage 1412 I II III 2 3 A 4 A 5 1 6 7 8 9 1 10 2 3 11 A C B D a b c 2 3 1 4 S 12 13 1 2 3 14 A 1 2 B 15 3 2 1 16 2 3 1 4 2 3 1 4 17 1 2 3 4 18 1 2 c a b 5 3 4 19 20 a a e b c 1 b 2 d f e g 21 3 4 22 23 A C B

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons. ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions sont

Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons. ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions sont Speech Steven Vandeput Nieuwjaarsreceptie 19 januari. Dames en heren, Mesdames et messieurs, Avec la traditionnelle réception du Nouvel An, nous entamons ensemble une nouvelle année de travail. Les réceptions

Nadere informatie

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren,

Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Mijnheer de eerste minister, Mevrouw en meneer de Voorzitters, Beste confraters, Dames en heren, Ik heet u van harte welkom op het academisch deel van onze Algemene Vergadering, die dit jaar voor de derde

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 26 July 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32141 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

DE UITDAGINGEN VOOR EEN MODERN ONTWIKKELINGSBELEID IN DE 21 STE EEUW PETER MOORS, DIRECTEUR GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP

DE UITDAGINGEN VOOR EEN MODERN ONTWIKKELINGSBELEID IN DE 21 STE EEUW PETER MOORS, DIRECTEUR GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP DE UITDAGINGEN VOOR EEN MODERN ONTWIKKELINGSBELEID IN DE 21 STE EEUW EN DE ROL VAN ONDERNEMERS DAARBIJ PETER MOORS, DIRECTEUR GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE HULP KEYNOTE SPEECH ONDERNEMERS

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

Examen HAVO. Frans nieuwe stijl

Examen HAVO. Frans nieuwe stijl Frans nieuwe stijl Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 22 mei 9.00 11.30 uur 20 00 Vragenboekje it examen bestaat uit 45 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten

Nadere informatie

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter 1. Présentation du concours 1. Présenter le concours et donner les consignes aux élèves. 2. Chaque élève choisit un personnage.

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering.

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

Examen VWO. Frans 1,2

Examen VWO. Frans 1,2 Frans 1,2 Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 insdag 20 juni 13.30 16.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen?

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Enkele redenen om ook dagelijks te fietsen! Fietsen is snel! Fiets je minder dan 5 km in de

Nadere informatie