Bedieningshandleiding Busch-Welcome. Busch-Welcome IP-gateway

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-gateway 2273-1-8354 04.07.2013"

Transcriptie

1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Busch-Welcome Busch-Welcome IP-gateway

2 Pos: 4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Busch-Welcome 1 Aanwijzingen over de IP-gateway Algemene aanwijzingen Opbouw van het handboek Symbolen in het handboek Veiligheid Beoogd gebruik Beoogd gebruik Doelgroepen en kwalificaties Aansprakelijkheid en garantie Milieu Systeemvereisten Eerste ingebruikname Inbedrijfname met Windows UPnP-dienst DNS-server Handmatige configuratie IP-adres direct invoeren Configuratie Algemene schakelvlakken in de configuratie Inloggen RESET Netwerkinformatie Configuratiepagina Netwerkconfiguratie Configuratiepagina Basisinstellingen Configuratiepagina Wachtwoord wijzigen Configuratiepagina Gebruikersbeheer Configuratiepagina Gebruiker toevoegen Inloggen met nieuwe gebruikersnaam Wachtwoord wijzigen Configuratiepagina Apparaatinstellingen Apparaat toevoegen Configuratiepagina Bijbehorende Busch-ComfortTouch 2.x Configuratiepagina Uploaden/downloaden configuratiebestand Configuratiepagina Firmware update Configuratiepagina NTP-instellingen Configuratiepagina Nieuw certificaat aanmaken Configuratiepagina Versie-informatie Integratie mobiele eindapparatuur met de Busch-Welcome -app Android vanaf versie ios-versie 4 / 5 en ipad Integratie Busch-ComfortTouch vanaf Technische gegevens Overzichtstabel Apparaataansluiting / aansluitschema Afmetingen / maatschets Productoverzicht Opbouw apparaat Montage en elektrischer aansluiting Instructies voor de installateur Montage

3 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Aufbau des Handbuches - @ 1 ( Pos: 6.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Aanwijzingen over de IPgateway Pos: 6.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Hinweise zum Aanwijzingen over de IP-gateway Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Allgemeine Algemene aanwijzingen Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Allgemeine Hinweise/Allgemeine Hinweise - KNX Technisches 1 Lees dit handboek zorgvuldig door en volg alle genoemde aanwijzingen op. Zo zorgt u voor een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw product. Om redenen van overzichtelijkheid bevat dit handboek niet alle gedetailleerde informatie bij alle productuitvoeringen en kan er ook geen rekening houden met alle denkbare inbouw-, gebruiks- of onderhoudssituaties. Als u meer informatie nodig heeft of als er problemen optreden, die in het handboek niet worden behandeld, kan de benodigde informatie bij de fabrikant worden verkregen. Het product is gebouwd op basis van de momenteel geldende technische regels en veilig te gebruiken. Het is getest en heeft de fabriek in goede veiligheidstechnische staat verlaten. Om deze toestand tijdens de gebruikstijd te behouden, moeten alle aanwijzingen in dit handboek in acht genomen en opgevolgd worden. Er mogen geen wijzigingen en reparaties aan het product worden uitgevoerd, voor zover die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in dit handboek. Alleen als alle veiligheidsinstructies en alle veiligheids- en waarschuwingssymbolen in dit handboek worden opgevolgd, zijn de gebruiker en het milieu optimaal beschermd en is het mogelijk het product veilig en zonder storingen te gebruiken. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau des Opbouw van het handboek Dit handboek levert gedetailleerde technische informatie over het apparaat, en de montage en configuratie ervan. Het gebruik van het apparaat wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden. In de hoofdstukken Aanwijzingen bij het handboek, Veiligheid, Milieuaanwijzingen en Productoverzicht vindt u algemene aanwijzingen, basisinformatie en een beschrijving van de functionaliteit. In de hoofdstukken Technische gegevens en Montage en elektrische aansluiting wordt de apparaattechniek toegelicht en worden de inbouw, montage en de elektrische aansluiting beschreven. In de hoofdstukken Eerste inbedrijfname en Configuratie vindt u aanwijzingen over de inbedrijfname, de configuratie en de integratie van het apparaat. In het hoofdstuk Onderhoud vindt u aanwijzingen over de reiniging, de toestandsdiagnose bij storingen en over de reparatie van het apparaat. 3

4 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX THB)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX 1 Pos: 7 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Aanwijzingen over de IPgateway Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S - T/Symbole des Symbolen in het handboek Gevaar levensgevaar Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord gevaar een gevaarlijke situatie die onmiddellijk kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Waarschuwing levensgevaar Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord waarschuwing een gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Voorzichtig licht letsel Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord voorzichtig een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht tot middelzwaar letsel. Let op materiële schade Dit symbool kenmerkt een situatie waarin materiële schade kan ontstaan. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan beschadiging of vernietiging van het product tot gevolg hebben. Aanwijzing... Dit symbool kenmerkt informatie of wijst op nuttige onderwerpen met aanvullende informatie. Dit is geen signaalwoord voor een gevaarlijke situatie. Dit symbool wijst op geïntegreerde video's met aanvullende informatie bij het hoofdstuk. Om deze video's te kunnen zien heeft u de Acrobat Reader vanaf versie 9.0 nodig. Dit symbool kenmerkt informatie over de bescherming van het milieu. Toepassings-, inbouw- en programmeervoorbeelden hebben een grijze achtergrond. 4

5 Pos: 8.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Pos: 8.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschädigung durch äußere 1 Pos: 9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Veiligheid Pos: 8.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Veiligheid Waarschuwing Elektrische spanning! Levensgevaar en brandgevaar door elektrische spanning van 230 V. Werkzaamheden aan het 230 V-net mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende elektrotechnische installateurs. Voor montage / demontage eerst de netspanning uitschakelen! Waarschuwing Schade aan het apparaat door externe invloeden! Vocht en vuil kunnen het apparaat vernietigen. Daarom moet het apparaat bij transport, opslag en gebruik worden beschermd tegen vocht, vuil en beschadiging. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Beoogd gebruik Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch Het apparaat mag uitsluitend binnen de aangegeven technische gegevens worden gebruikt. Het apparaat wordt gebruik voor de deurcommunicatie en video-overdracht. Voor het configureren van het apparaat is een extern apparaat nodig (laptop). Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungswidriger Beoogd gebruik Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungswidriger Gebrauch/Bestimmungswidriger Gebrauch Als het apparaat niet op de beoogde wijze wordt gebruikt kunnen er gevaren van het apparaat uitgaan. Iedere toepassing die verder gaat dan het beoogde gebruik geldt als niet beoogd. Voor de schade die hierdoor ontstaat is de fabrikant niet verantwoordelijk. Het risico draagt uitsluitend de gebruiker / exploitant. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U - Z/Zielgruppen und Doelgroepen en kwalificaties Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Zielgruppen und Qualifikationen/Zielgruppen und 1 De installatie, inbedrijfname en het onderhoud van het product mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleide elektromonteurs met de juiste kwalificatie. De elektromonteur moet dit handboek gelezen en begrepen hebben en de instructies opvolgen. De exploitant moet zich altijd houden aan de in zijn land geldende nationale voorschriften voor de installatie, functiecontrole, reparatie en het onderhoud van elektrische producten. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Haftung und Aansprakelijkheid en garantie Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung De fabrikant is niet aansprakelijk door schade die is veroorzaakt door onbeoogd gebruik, het niet in acht nemen van het handboek, het inzetten van onvoldoende gekwalificeerd personeel en eigenmachtige veranderingen. In dat geval vervalt de garantie van de fabrikant. 5

6 Pos: 10.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis 1 Pos: 12 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-IP_Project/IPP Guides/Installation/Systemvorraussetzungen Pos: 13 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Milieu Pos: 10.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Milieu Denk aan de bescherming van het milieu! Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijke afval worden gegooid. Het toestel bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Geef het toestel daarom af bij een verzamelpunt voor afgedankte apparatuur. Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung 1 Alle verpakkingsmaterialen en apparaten zijn voorzien van markeringen en keuringszegels voor correcte en vakkundige afvalverwijdering. Verwijder het verpakkingsmateriaal en elektrische apparatuur, inclusief de componenten ervan altijd via de hiertoe bevoegde verzamelpunten of afvalbedrijven. De producten voldoen aan de wettelijke vereisten, in het bijzondere de wetgeving betreffende elektrische en elektronische apparatuur en de REACH-verordening. (EU-richtlijn 2002/96/EG WEEE en 2002/95/EG RoHS) (EU-REACH-verordening en de wetgeving voor omzetting van de verordening (EG) nr. 1907/2006) Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Systeemvereisten Houd er bij het kiezen van de montageplaats rekening mee dat de IP-gateway met een LAN-kabel met de router verbonden moet zijn. Voor een probleemloze werking van de IP-gateway moet het systeem aan de volgende vereisten voldoen: Componenten voor de IP-gateway De volgende componenten zijn nodig om de IP-gateway te kunnen gebruiken: - Een Busch-Welcome -deurcommunicatiesysteem met minimaal een buitenpost en een systeemcentrale - IP-netwerk (als mobiele apparaten moeten worden verbonden, moet bovendien een WLAN-verbinding aanwezig zijn) - Voor de video-overdracht moet een buitenpost met camera geïntegreerd zijn Als binnenposten Als binnenposten voor het gebruik met de IP-gateway kunnen worden gebruikt: - De Busch-ComfortTouch vanaf serie Mobiele eindapparatuur met de besturingssystemen Google Android (van Android 4.0 en Cortex-A8 CPU) of Apple ios (vanaf ios 5) Mobile App Als u de Busch-Welcome -app mobiel vanuit het internet wilt gebruiken, moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: - Minimaal DSL-6000 internetaansluiting of sneller - Minimaal 3G (UMTS) mobiel internet - Camera voor snelle configuratie met QR-code - DynDNS-account Om ervoor te zorgen dat oproepen vanuit het internet correct kunnen worden doorgestuurd, moet de IP-gateway onder een statisch IP-adres bereikbaar zijn. Als dit niet gegarandeerd is, kan het correcte doorsturen met behulp van een DynDNS-dienst worden gerealiseerd (zie paragraaf Configuratiepagina Netwerkconfiguratie. 6

7 Pos: Pos: 17 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Eerste ingebruikname Pos: 15 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Eerste ingebruikname Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Erstinbetriebnahme De IP-gateway heeft een gebruikersinterface die met een internetbrowser kan worden bereikt. De gebruikersinterface kan met iedere computer worden geopend, die zich in hetzelfde netwerk bevindt als de gateway die moet worden geconfigureerd. Om de IP-gateway voor het eerst in gebruik te kunnen nemen, moeten basale instellingen in deze gebruikersinterface worden aangepast. Voor de eerste inbedrijfname zijn drie mogelijkheden beschikbaar: Inbedrijfname Variant 1 - UPnP Variant 2 - DNS-server Variant 3 - handmatig Variant 4 IP-adres Beschrijving Inbedrijfname met de Windows UPnP-dienst (vanaf Windows Vista). Inbedrijfname via een router met DNS-server Handmatige inbedrijfname IP-adres direct invoeren Aanwijzing over de documentatie De configuratiemogelijkheden zijn beschreven aan de hand van de Windows Vista-interface. 7

8 Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über UPnP Pos: 20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Eerste ingebruikname Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Inbetriebnahme mit dem Windows Inbedrijfname met Windows UPnP-dienst Voorwaarden: In het netwerk bevindt zich een DHCP-server, bijvoorbeeld geïntegreerd in de router. De IP-gateway is met een LAN-kabel verbonden met de router. De pc is verbonden met een netwerk. De IP-gateway is aangesloten en klaar voor gebruik. Afb. 1: Windows UPnP-dienst 1. Open de Windows Verkenner. 2. Klik op de vermelding Netwerk onder de weergegeven stations. In het rechter deel van het venster worden nu alle apparaten weergegeven die zich momenteel in het netwerk bevinden. 3. Dubbelklik op het symbool van de IP-gateway. Er opent automatisch een browservenster met de configuratie-interface. Als de browser niet automatisch opent, worden in plaats daarvan de apparaateigenschappen weergegeven. Kopieer in dat geval het aangegeven IP-adres bijvoorbeeld en voer deze handmatig in de adresbalk van uw browser in. 8

9 Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/DNS Server Pos: 24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über Manuelle Konfiguration Busch-Welcome Eerste ingebruikname Pos: 21 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/DNS DNS-server Voorwaarden: - router met DNS-server 1. Voer de IP-gateway gevolgd door de domeinnaam van de router in de adresbalk van de browser in. Bijvoorbeeld: IP-Gateway.fritz.box 2. Door de entertoets in te drukken verschijnt er een browservenster met de configuratie-interface. Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Manuelle Handmatige configuratie Voorwaarden: De IP-gateway is met een LAN-kabel direct verbonden met de pc. De IP-gateway is aangesloten en klaar voor gebruik. Afb. 2: Handmatige configuratie 9

10 Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Anzeige der IP-Adresse Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Eerste ingebruikname 1. Integreer het externe apparaat in een gezamenlijk netwerk met de IP-gateway. 2. Roep het configuratiescherm op. 3. Open het Netwerkcentrum. 4. Open de vermelding Local area connection (1). 5. Kies in het volgende venster de knop Eigenschappen (2). 6. Kies in het volgende venster Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4) (3) in de lijst. 7. Klik op de knop Eigenschappen (4). Het venster Eigenschappen van internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4) wordt geopend. 8. Kies de optie (5) voor het handmatig invoeren van het IP-adres. 9. Wijs een IP-adres (6) toe die in hetzelfde bereik als de IP-gateway ligt. Het standaard ingestelde adres van de IP-gateway is Het IP-adres van de pc mag niet gelijk zijn aan het IP-adres van de IP-gateway. Kies bijvoorbeeld Klik in het veld Subnetmasker (7). De actuele waarde wordt automatisch ingevuld en hoeft niet te worden gewijzigd. 11. Bevestig de invoer met OK. Pos: 25 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Anzeige der IP-adres direct invoeren Voer het IP-adres van de gateway direct in de adresbalk van uw browser in. Het actuele IP-adres van de gateway kunt u als volgt weergeven: 1. Open de gebruikersinterface van uw router. Hier vindt u een lijst met alle aangesloten apparaten inclusief namen en IP-adressen. Bijvoorbeeld bij gebruik van een Fritzbox onder: thuisnetwerk / netwerklijst. Kopieer het IP-adres van het apparaat IP-gateway en voeg deze in de adresbalk van uw browser om de gebruikersinterface van de gateway op te roepen. 2. Gebruik een speciaal programma om de in het netwerk gebruikte IP-adressen en bijbehorende apparaten te identificeren. Bijvoorbeeld: SoftPerfect Network Scanner (Windows); Overlook Fing (ios/ Android) 10

11 Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Allgemeine Schaltflöschen der Konfigurations Interface Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü LOGIN Tragen Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Configuratie Alle configuraties worden in de browserinterface ingesteld. 6.1 Algemene schakelvlakken in de configuratie Schakelvlak Afmelden Klik rechtsboven op het schakelvlak Afmelden om de configuratie-interface als aangemelde gebruiker te verlaten. U kunt de configuratie-interface op ieder moment verlaten. Schakelvlak Resetten Als u per ongeluk bij het invoeren een fout heeft gemaakt, kunt u met één klik alle ingevoerde gegevens in de invoervelden wissen. Alle invoervelden zijn niet meer ingevuld en u kunt uw gegevens opnieuw invoeren. Schakelvlak Opslaan Klik op het schakelvlak Opslaan om alle ingevoerde gegevens op te slaan en naar de volgende configuratiepagina te gaan. Naar een nieuwe configuratiepagina gaan Door op de verschillende configuratiepagina's in de linkerkolom met de configuraties te klikken gaat u naar de gewenste configuratiepagina. Pos: 30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Inloggen Afb. 3: Inlogvenster Het IP-adres geeft het IP-adres weer dat op dat moment door het apparaat wordt gebruikt. Het MAC-adres geeft het MAC-adres weer dat op dat moment door het apparaat wordt gebruikt. Gebruikersnaam Voer in de invoervelden Gebruikersnaam en Wachtwoord de standaardwaarden in. (Standaardwaarden): Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin Schakelvlak Inloggen Door op het schakelvlak Inloggen te klikken gaat u naar het configuratiemenu. Het venster met de netwerkinformatie wordt weergegeven. 11

12 Pos: 32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch RESET Als u uw persoonlijk ingestelde inloggegevens vergeten bent, kunt u door een reset de IP-gateway weer resetten naar de uitleveringstoestand. De resetknop bevindt zich op de IP-gateway aan de voorkant onderaan achter een klep. Resetten 1. Druk voor minimaal 3 seconden de resetknop in. Afb. 4: Positie RESET-knop 12

13 Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkinformation Pos: 35 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Pos: 33 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Menü Netwerkinformatie Nadat u bent ingelogd wordt de netwerkinformatie weergegeven. Afb. 5: Netwerkinformatie Op de pagina Netwerkinformatie worden de op dat moment gebruikte instellingen van de IP-gateway weergegeven. IP-adres Het IP-adres is het toegangsadres van de aangesloten IP-gateway. Dit adres heeft u nodig om weer in de configuratie-interface in te loggen! Noteer het weergegeven IP-adres voor de volgende aanmelding op de configuratie-interface, bijvoorbeeld als het nodig is om het systeem opnieuw op te starten bij het aanmaken van meer gebruikers. 13

14 Pos: 37 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkkonfiguration Pos: 36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Configuratiepagina Netwerkconfiguratie Afb. 6: Configuratiepagina Netwerkconfiguratie Op de configuratiepagina Netwerkconfiguratie kunt u uw apparaat naar wens configureren. DHCP Kies DHCP als het apparaat automatisch een IP-adres moet krijgen. Statisch IP-adres Houd er rekening van het IP-adres van de gateway bij het toewijzen van een statisch IP-adres niet verandert. Het toewijzen van een statisch IP-adres is slechts in uitzonderingsgevallen bij de handmatige configuratie van het netwerk nodig. Na het klikken op het keuzevakje Statisch IP-adres kunt u de volgende adressen invoeren: Optioneel heeft u deze mogelijkheid: Externe IP / hostname Voer hier het DynDNS-adres in voor de toegang via het internet of vanuit andere netwerken. Ga als volgt te werk: Om de IP-gateway vanuit het internet of andere netwerken te kunnen bereiken (wisselende IP-adressen), moet de hostnaam in het actueel geldende IP-adres worden omgezet. Voor dit geval moet een account bij een DynDNS-provider (DDNS-provider) aanwezig zijn. 1. Voer het toegewezen DynDNS-adres in het veld Externe IP / hostnaam in. 2. Configureer in uw router een doorsturen van de poorten (TCP en UDP) zoals weergegeven in het voorbeeld. 14

15 Pos: 38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 De weergave kan afhankelijk van de gebruikte router afwijken. Door vrijgave van meerdere poorten kunnen ook mobiele apparaten worden opgenomen. Voorbeeld aan de hand van een FRITZ!Box Afb. 7: Apparaat heeft toegang tot de Busch-Welcome -app Na het configureren van het externe IP-adres en het doorsturen van de poorten heeft u met de Busch-Welcome - app en een mobiel toestel direct vanuit het internet toegang tot de Busch-Welcome -installatie. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Integratie mobiele eindapparatuur met de Busch- Welcome -app. 15

16 Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Grundeinstellungen Pos: 41 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Configuratiepagina Basisinstellingen Afb. 8: Configuratiepagina Basisinstellingen Op deze configuratiepagina Basisinstellingen past u de basisinstellingen voor de IP-gateway aan. Adres binnenpost Het adres van de binnenpost geeft aan met welke oproeptoets op de buitenpost de IP-gateway wordt aangesproken. Er kunnen maximaal 4 mobiele eindapparaten Busch-ComfortTouch -apparaten met een oproeptoets worden verbonden. Ingestelde buitenpost Het adres van de ingestelde buitenpost is de post, die als voorkeursbuitenpost is ingesteld. Naar deze post kan een audio- en video-verbinding worden opgebouwd, ook zonder inkomende deuroproep. Master- / slave-modus Als er meer dan één binnenpost in een woning geïnstalleerd is (dezelfde adressen) moet één post als master geconfigureerd zijn en de andere als slave. 16

17 Pos: 43 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Passwort ändern Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Passwort Configuratiepagina Wachtwoord wijzigen Afb. 9: Configuratiepagina Wachtwoord wijzigen Op deze configuratiepagina verandert u het wachtwoord. Actueel wachtwoord Voer hier het tot nog toe gebruikte wachtwoord in. Nieuw wachtwoord Voer hier het nieuwe wachtwoord in. Nieuw wachtwoord bevestigen Voer hier nog een keer het nieuwe wachtwoord in. Het wachtwoord kan alleen worden gewijzigd voor de op dat moment actieve gebruiker. Houdt u zich daarbij aan de algemene aanbevelingen voor het genereren van veilige wachtwoorden. 17

18 Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung Pos: 47 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Pos: 45 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Configuratiepagina Gebruikersbeheer Afb. 10: Configuratiepagina Gebruikersbeheer Op deze configuratiepagina kunt u drie nieuwe gebruikers aanmaken en hun instellingen beheren. ID De ID is het volgnummer van de gebruiker. Gebruikersnaam Onder Gebruikersnaam worden alle toegewezen accounts weergegeven. Onder iedere account kunnen meerdere apparaten worden aangemeld. U heeft de mogelijkheid de gebruiker te wissen of de instellingen te bewerken. Gebruiker toevoegen Door op het schakelvlak Gebruiker toevoegen te klikken kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. 1. Klik op het schakelvlak Gebruiker toevoegen. De volgende beschrijving van de configuratiepagina Nieuwe gebruiker aanmaken legt deze functie uit. Bewerken Klik op het schakelvlak Bewerken zodat u uw persoonlijke gebruikersinstellingen kunt wijzigen. De configuratiepagina Gebruiker toevoegen verschijnt. De actuele gebruiker wordt weergegeven en kan worden bewerkt. Wissen Klik op het schakelvlak Wissen als u een gebruiker uit de lijst wilt verwijderen. 18

19 Pos: 48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Neuen Benutzer anlegen Configuratiepagina Gebruiker toevoegen Afb. 11: Configuratiepagina Gebruiker toevoegen De configuratiepagina Gebruiker toevoegen verschijnt. Gebruikersnaam Voer in het invoerveld Gebruikersnaam de naam van de nieuwe gebruiker in. In het totaal kunnen tot 3 gebruikers met verschillende rollen worden aangemaakt. Wachtwoord Voer in het invoerveld Wachtwoord het gewenste wachtwoord van de nieuwe gebruiker in. Bevestigen Voer in het invoerveld Bevestigen het gewenste wachtwoord van de nieuwe gebruiker nog een keer in. Voor het toewijzen van de gebruikersnamen zijn alleen letters zonder trema en cijfers mogelijk, bijvoorbeeld Smartphone1. Spaties en speciale tekens mogen niet worden gebruikt. Autorisatie De volgende autorisaties kunt u toewijzen aan de gebruiker: Bewakingsfunctie De gebruiker kan met de Welcome-app een videoverbinding naar de buitenpost (bijvoorbeeld met een buitenpost of een tablet) opbouwen zonder dat er een deuroproep is. 19

20 Pos: 49 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Deur openen Geef hier aan of de deur bijvoorbeeld mag worden geopend door een smartphone of dat alleen de inkomende oproep en het videosignaal worden overgedragen. Licht schakelen Deze functie is alleen beschikbaar, als de verlichting, bijvoorbeeld de trappenhuisverlichting, direct via de Busch-Welcome -installatie kan worden geschakeld. Nieuwe gebruiker opslaan 1. Klik op het schakelvlak Opslaan. De nieuwe gebruiker wordt opgeslagen. De configuratiepagina Gebruikersbeheer wordt geopend. Voor de activering van een nieuwe gebruiker moet de IP-gateway via het schakelvlak Herstart opnieuw worden gestart. Afb. 12: Herstart van IP-gateway Stel daarom eerst alle vereiste systeeminstellingen in voordat u nieuwe gebruikers aanmaakt. 2. Klik op het schakelvlak Herstart. De radio IP-gateway opnieuw op! De nieuwe gebruiker wordt geactiveerd. 20

21 Pos: 50 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Login mit neuem Benutzernamen Inloggen met nieuwe gebruikersnaam 1. Voer het genoteerde IP-adres in uw browser in. 2. Meldt u zich als nieuwe gebruiker aan. De nieuwe gebruiker is nu aangemeld. Afb. 13: Inloggen met nieuwe gebruikersnaam De gebruikersinformatie van de nieuwe gebruiker wordt weergegeven. Gebruikersnaam De naam van de nieuwe gebruiker wordt weergegeven. Autorisatie De autorisaties worden hier weergegeven. Wijzigen is niet mogelijk! 21

22 Pos: 51 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch QR-code Hier wordt de QR-code voor het integreren van mobiele eindapparatuur weergegeven. Het eindapparaat moet zich tijdens de configuratie in hetzelfde netwerk bevinden als de IP-gateway. Houdt u rekening met de volgende mogelijkheden: Voor het genereren van een configuratie-qr-code voor het verbinden van mobiele eindapparatuur moet de betreffende gebruiker, bijvoorbeeld Smartphone1 aangemeld zijn. Direct na het inloggen wordt de QR-code voor de snelle configuratie weergegeven. Als de Busch-ComfortTouch vanaf serie 3.0 moet worden opgenomen, moeten op de toepassingspagina IP-Project 3 (IPP 3) Telephony / Door Entry de gebruiker en het IP-adres van de IP-gateway worden ingevuld. Zie hoofdstuk Integratie Busch-ComfortTouch vanaf Wachtwoord wijzigen Hier kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het wachtwoord kan alleen worden gewijzigd voor de op dat moment actieve gebruiker. Houdt u zich daarbij aan de algemene aanbevelingen voor het genereren van veilige wachtwoorden. 22

23 Pos: 52 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Pos: 53 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Geräteeinstellungen Configuratiepagina Apparaatinstellingen Afb. 14: Configuratiepagina Apparaatinstellingen Alle buitenposten die met de IP-gateway moeten worden verbonden (maximaal 4), moeten in de apparaatinstellingen worden weergegeven. Apparaat toevoegen: Op deze pagina kunnen afzonderlijke apparaten worden toegevoegd. Voor de verdere stappen zie de volgende paragraaf Apparaten toevoegen. Op de configuratiepagina staat een lijst met de toegevoegde apparaten. ID De ID is het volgnummer van het apparaat. Bewerken Klik op het schakelvlak Bewerken zodat u uw persoonlijke instellingen kunt wijzigen. De actuele instellingen worden weergegeven en kunnen worden gewijzigd. Wissen Klik op het schakelvlak Wissen als u een gebruiker uit de lijst wilt verwijderen. Apparaattype Hier ziet u de beschrijving van het apparaattype. Apparaat-ID De ID is het adres van de buitenpost (als slechts één buitenpost beschikbaar is, is de ID in de regel het nummer 1). Naam Bij gebruik van de Busch-Welcome -app wordt deze naam weergegeven. 23

KNX Technisch Handboek Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825

KNX Technisch Handboek Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825 Pos: 2 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - BJE @ 35\mod_1363272688343_71511.docx @ 287653 @ @ 1 === Ende der Liste

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren FT2100 - Installation Guide 2. Hardware: overzicht Onze dank voor de aankoop van deze FT2100. Deze gids verschaft instructies hoe deze FT2100 in uw netwerk te installeren. Inhoud 1. Belangrijk advies...

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. VERBATIM NAS HARD DRIVE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3871724

Uw gebruiksaanwijzing. VERBATIM NAS HARD DRIVE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3871724 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Eigenschappen... 5 2 Inbedrijfstelling... 7 2.1 Touch-Manager wave met een pc verbinden... 7 2.2 IP-adressen instellen... 10 2.3 Andere taal instellen / update van de

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV Wireless N

devolo dlan 200 AV Wireless N devolo dlan 200 AV Wireless N 2011 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo

Nadere informatie

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER HANDLEIDING NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / LAN Rev. 924 Freecom Network Storage Center / Network Media Center Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de

Nadere informatie

Fronius Datalogger Web

Fronius Datalogger Web / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Datalogger Web NL Gebruiksaanwijzing Controle van de installaties 42,0426,0064,NL 005-04042013 0 Geachte lezer, NL Inleiding

Nadere informatie

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD LIVING Environment Systems MELCloud Gebruikershandleiding Mobiele app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD MELCloud Inhoud 1 Toegang tot MELCloud 03 1.1 Toegang tot MELCloud via app of mobiel internet

Nadere informatie

Server DIN-rail Best. nr. 5301 00

Server DIN-rail Best. nr. 5301 00 enet Productdocumentatie gavedatum documentatie: 24.03.2015 Server DIN-rail enet Productdocumentatie 1 Inbedrijfname met de enet-server - In een oogopslag... 7 2 Toepassingen van de enet-server... 8 2.1

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

FRITZ!Box 7360. Installatie en bedienung

FRITZ!Box 7360. Installatie en bedienung FRITZ!Box 7360 Installatie en bedienung Inhoudsopgave Symbolen en markeringen........................ 7 1 De FRITZ!Box 7360.............................. 8 2 Aansluitingen, knoppen en leds...................

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Thomson TG789(i)vn Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN

Thomson TG789(i)vn Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Thomson TG789(i)vn Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router...4 2. Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding HiPath 2000 V1.0 Installatiehandleiding Uitsluitend voor intern gebruik bktoc.fm Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1 Algemene informatie.................................................. 1-1 1.1 Inleiding............................................................

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding 1 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera uit de DIGI-LAN serie van Security Center. Met dit apparaat heeft u een

Nadere informatie

Installatiehandleiding ISDN-telefooncentrale tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up 4 tiptel.compact 84 Up 4 Rack.

Installatiehandleiding ISDN-telefooncentrale tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up 4 tiptel.compact 84 Up 4 Rack. Installatiehandleiding ISDN-telefooncentrale tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up 4 tiptel.compact 84 Up 4 Rack (NL/B) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding...

Nadere informatie