Bedieningshandleiding Busch-Welcome. Busch-Welcome IP-gateway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341 IP-gateway 2273-1-8353 04.07.2013"

Transcriptie

1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Busch-Welcome Busch-Welcome IP-gateway

2 Pos: 4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Busch-Welcome 1 Aanwijzingen over de IP-gateway Algemene aanwijzingen Opbouw van het handboek Symbolen in het handboek Veiligheid Beoogd gebruik Beoogd gebruik Doelgroepen en kwalificaties Aansprakelijkheid en garantie Milieu Systeemvereisten Eerste ingebruikname Inbedrijfname met Windows UPnP-dienst DNS-server Handmatige configuratie IP-adres direct invoeren Configuratie Algemene schakelvlakken in de configuratie Inloggen RESET Netwerkinformatie Configuratiepagina Netwerkconfiguratie Configuratiepagina Basisinstellingen Configuratiepagina Wachtwoord wijzigen Configuratiepagina Gebruikersbeheer Configuratiepagina Gebruiker toevoegen Inloggen met nieuwe gebruikersnaam Wachtwoord wijzigen Configuratiepagina Apparaatinstellingen Apparaat toevoegen Configuratiepagina Bijbehorende Busch-ComfortTouch 2.x Configuratiepagina Uploaden/downloaden configuratiebestand Configuratiepagina Firmware update Configuratiepagina NTP-instellingen Configuratiepagina Nieuw certificaat aanmaken Configuratiepagina Versie-informatie Integratie mobiele eindapparatuur met de Busch-Welcome -app Android vanaf versie ios-versie 4 / 5 en ipad Integratie Busch-ComfortTouch vanaf Technische gegevens Overzichtstabel Apparaataansluiting / aansluitschema Afmetingen / maatschets Productoverzicht Opbouw apparaat Montage en elektrischer aansluiting Instructies voor de installateur Montage

3 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Aufbau des Handbuches ( Pos: 6.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Aanwijzingen over de IPgateway Pos: 6.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Hinweise zum Aanwijzingen over de IP-gateway Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Allgemeine Algemene aanwijzingen Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Allgemeine Hinweise/Allgemeine Hinweise - KNX Technisches 1 Lees dit handboek zorgvuldig door en volg alle genoemde aanwijzingen op. Zo zorgt u voor een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw product. Om redenen van overzichtelijkheid bevat dit handboek niet alle gedetailleerde informatie bij alle productuitvoeringen en kan er ook geen rekening houden met alle denkbare inbouw-, gebruiks- of onderhoudssituaties. Als u meer informatie nodig heeft of als er problemen optreden, die in het handboek niet worden behandeld, kan de benodigde informatie bij de fabrikant worden verkregen. Het product is gebouwd op basis van de momenteel geldende technische regels en veilig te gebruiken. Het is getest en heeft de fabriek in goede veiligheidstechnische staat verlaten. Om deze toestand tijdens de gebruikstijd te behouden, moeten alle aanwijzingen in dit handboek in acht genomen en opgevolgd worden. Er mogen geen wijzigingen en reparaties aan het product worden uitgevoerd, voor zover die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in dit handboek. Alleen als alle veiligheidsinstructies en alle veiligheids- en waarschuwingssymbolen in dit handboek worden opgevolgd, zijn de gebruiker en het milieu optimaal beschermd en is het mogelijk het product veilig en zonder storingen te gebruiken. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau des Opbouw van het handboek Dit handboek levert gedetailleerde technische informatie over het apparaat, en de montage en configuratie ervan. Het gebruik van het apparaat wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden. In de hoofdstukken Aanwijzingen bij het handboek, Veiligheid, Milieuaanwijzingen en Productoverzicht vindt u algemene aanwijzingen, basisinformatie en een beschrijving van de functionaliteit. In de hoofdstukken Technische gegevens en Montage en elektrische aansluiting wordt de apparaattechniek toegelicht en worden de inbouw, montage en de elektrische aansluiting beschreven. In de hoofdstukken Eerste inbedrijfname en Configuratie vindt u aanwijzingen over de inbedrijfname, de configuratie en de integratie van het apparaat. In het hoofdstuk Onderhoud vindt u aanwijzingen over de reiniging, de toestandsdiagnose bij storingen en over de reparatie van het apparaat

4 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX THB)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX 1 Pos: 7 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Aanwijzingen over de IPgateway Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S - T/Symbole des Symbolen in het handboek Gevaar levensgevaar Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord gevaar een gevaarlijke situatie die onmiddellijk kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Waarschuwing levensgevaar Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord waarschuwing een gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Voorzichtig licht letsel Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord voorzichtig een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht tot middelzwaar letsel. Let op materiële schade Dit symbool kenmerkt een situatie waarin materiële schade kan ontstaan. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan beschadiging of vernietiging van het product tot gevolg hebben. Aanwijzing... Dit symbool kenmerkt informatie of wijst op nuttige onderwerpen met aanvullende informatie. Dit is geen signaalwoord voor een gevaarlijke situatie. Dit symbool wijst op geïntegreerde video's met aanvullende informatie bij het hoofdstuk. Om deze video's te kunnen zien heeft u de Acrobat Reader vanaf versie 9.0 nodig. Dit symbool kenmerkt informatie over de bescherming van het milieu. Toepassings-, inbouw- en programmeervoorbeelden hebben een grijze achtergrond

5 Pos: 8.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Pos: 8.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschädigung durch äußere 1 Pos: 9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Veiligheid Pos: 8.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Veiligheid Waarschuwing Elektrische spanning! Levensgevaar en brandgevaar door elektrische spanning van 230 V. Werkzaamheden aan het 230 V-net mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende elektrotechnische installateurs. Voor montage / demontage eerst de netspanning uitschakelen! Waarschuwing Schade aan het apparaat door externe invloeden! Vocht en vuil kunnen het apparaat vernietigen. Daarom moet het apparaat bij transport, opslag en gebruik worden beschermd tegen vocht, vuil en beschadiging. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Beoogd gebruik Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch Het apparaat mag uitsluitend binnen de aangegeven technische gegevens worden gebruikt. Het apparaat wordt gebruik voor de deurcommunicatie en video-overdracht. Voor het configureren van het apparaat is een extern apparaat nodig (laptop). Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungswidriger Beoogd gebruik Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungswidriger Gebrauch/Bestimmungswidriger Gebrauch Als het apparaat niet op de beoogde wijze wordt gebruikt kunnen er gevaren van het apparaat uitgaan. Iedere toepassing die verder gaat dan het beoogde gebruik geldt als niet beoogd. Voor de schade die hierdoor ontstaat is de fabrikant niet verantwoordelijk. Het risico draagt uitsluitend de gebruiker / exploitant. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U - Z/Zielgruppen und Doelgroepen en kwalificaties Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Zielgruppen und Qualifikationen/Zielgruppen und 1 De installatie, inbedrijfname en het onderhoud van het product mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleide elektromonteurs met de juiste kwalificatie. De elektromonteur moet dit handboek gelezen en begrepen hebben en de instructies opvolgen. De exploitant moet zich altijd houden aan de in zijn land geldende nationale voorschriften voor de installatie, functiecontrole, reparatie en het onderhoud van elektrische producten. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Haftung und Aansprakelijkheid en garantie Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung De fabrikant is niet aansprakelijk door schade die is veroorzaakt door onbeoogd gebruik, het niet in acht nemen van het handboek, het inzetten van onvoldoende gekwalificeerd personeel en eigenmachtige veranderingen. In dat geval vervalt de garantie van de fabrikant

6 Pos: 10.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis 1 Pos: 12 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-IP_Project/IPP Guides/Installation/Systemvorraussetzungen Pos: 13 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Milieu Pos: 10.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Milieu Denk aan de bescherming van het milieu! Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijke afval worden gegooid. Het toestel bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Geef het toestel daarom af bij een verzamelpunt voor afgedankte apparatuur. Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung 1 Alle verpakkingsmaterialen en apparaten zijn voorzien van markeringen en keuringszegels voor correcte en vakkundige afvalverwijdering. Verwijder het verpakkingsmateriaal en elektrische apparatuur, inclusief de componenten ervan altijd via de hiertoe bevoegde verzamelpunten of afvalbedrijven. De producten voldoen aan de wettelijke vereisten, in het bijzondere de wetgeving betreffende elektrische en elektronische apparatuur en de REACH-verordening. (EU-richtlijn 2002/96/EG WEEE en 2002/95/EG RoHS) (EU-REACH-verordening en de wetgeving voor omzetting van de verordening (EG) nr. 1907/2006) Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Systeemvereisten Houd er bij het kiezen van de montageplaats rekening mee dat de IP-gateway met een LAN-kabel met de router verbonden moet zijn. Voor een probleemloze werking van de IP-gateway moet het systeem aan de volgende vereisten voldoen: Componenten voor de IP-gateway De volgende componenten zijn nodig om de IP-gateway te kunnen gebruiken: - Een Busch-Welcome -deurcommunicatiesysteem met minimaal een buitenpost en een systeemcentrale - IP-netwerk (als mobiele apparaten moeten worden verbonden, moet bovendien een WLAN-verbinding aanwezig zijn) - Voor de video-overdracht moet een buitenpost met camera geïntegreerd zijn Als binnenposten Als binnenposten voor het gebruik met de IP-gateway kunnen worden gebruikt: - De Busch-ComfortTouch vanaf serie Mobiele eindapparatuur met de besturingssystemen Google Android (van Android 4.0 en Cortex-A8 CPU) of Apple ios (vanaf ios 5) Mobile App Als u de Busch-Welcome -app mobiel vanuit het internet wilt gebruiken, moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: - Minimaal DSL-6000 internetaansluiting of sneller - Minimaal 3G (UMTS) mobiel internet - Camera voor snelle configuratie met QR-code - DynDNS-account Om ervoor te zorgen dat oproepen vanuit het internet correct kunnen worden doorgestuurd, moet de IP-gateway onder een statisch IP-adres bereikbaar zijn. Als dit niet gegarandeerd is, kan het correcte doorsturen met behulp van een DynDNS-dienst worden gerealiseerd (zie paragraaf Configuratiepagina Netwerkconfiguratie

7 Pos: Pos: 17 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Eerste ingebruikname Pos: 15 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Eerste ingebruikname Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Erstinbetriebnahme De IP-gateway heeft een gebruikersinterface die met een internetbrowser kan worden bereikt. De gebruikersinterface kan met iedere computer worden geopend, die zich in hetzelfde netwerk bevindt als de gateway die moet worden geconfigureerd. Om de IP-gateway voor het eerst in gebruik te kunnen nemen, moeten basale instellingen in deze gebruikersinterface worden aangepast. Voor de eerste inbedrijfname zijn drie mogelijkheden beschikbaar: Inbedrijfname Variant 1 - UPnP Variant 2 - DNS-server Variant 3 - handmatig Variant 4 IP-adres Beschrijving Inbedrijfname met de Windows UPnP-dienst (vanaf Windows Vista). Inbedrijfname via een router met DNS-server Handmatige inbedrijfname IP-adres direct invoeren Aanwijzing over de documentatie De configuratiemogelijkheden zijn beschreven aan de hand van de Windows Vista-interface

8 Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über UPnP Pos: 20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Eerste ingebruikname Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Inbetriebnahme mit dem Windows Inbedrijfname met Windows UPnP-dienst Voorwaarden: In het netwerk bevindt zich een DHCP-server, bijvoorbeeld geïntegreerd in de router. De IP-gateway is met een LAN-kabel verbonden met de router. De pc is verbonden met een netwerk. De IP-gateway is aangesloten en klaar voor gebruik. Afb. 1: Windows UPnP-dienst 1. Open de Windows Verkenner. 2. Klik op de vermelding Netwerk onder de weergegeven stations. In het rechter deel van het venster worden nu alle apparaten weergegeven die zich momenteel in het netwerk bevinden. 3. Dubbelklik op het symbool van de IP-gateway. Er opent automatisch een browservenster met de configuratie-interface. Als de browser niet automatisch opent, worden in plaats daarvan de apparaateigenschappen weergegeven. Kopieer in dat geval het aangegeven IP-adres bijvoorbeeld en voer deze handmatig in de adresbalk van uw browser in

9 Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/DNS Server Pos: 24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über Manuelle Konfiguration Busch-Welcome Eerste ingebruikname Pos: 21 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/DNS DNS-server Voorwaarden: - router met DNS-server 1. Voer de IP-gateway gevolgd door de domeinnaam van de router in de adresbalk van de browser in. Bijvoorbeeld: IP-Gateway.fritz.box 2. Door de entertoets in te drukken verschijnt er een browservenster met de configuratie-interface. Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Manuelle Handmatige configuratie Voorwaarden: De IP-gateway is met een LAN-kabel direct verbonden met de pc. De IP-gateway is aangesloten en klaar voor gebruik. Afb. 2: Handmatige configuratie

10 Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Anzeige der IP-Adresse Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Eerste ingebruikname 1. Integreer het externe apparaat in een gezamenlijk netwerk met de IP-gateway. 2. Roep het configuratiescherm op. 3. Open het Netwerkcentrum. 4. Open de vermelding Local area connection (1). 5. Kies in het volgende venster de knop Eigenschappen (2). 6. Kies in het volgende venster Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4) (3) in de lijst. 7. Klik op de knop Eigenschappen (4). Het venster Eigenschappen van internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4) wordt geopend. 8. Kies de optie (5) voor het handmatig invoeren van het IP-adres. 9. Wijs een IP-adres (6) toe die in hetzelfde bereik als de IP-gateway ligt. Het standaard ingestelde adres van de IP-gateway is Het IP-adres van de pc mag niet gelijk zijn aan het IP-adres van de IP-gateway. Kies bijvoorbeeld Klik in het veld Subnetmasker (7). De actuele waarde wordt automatisch ingevuld en hoeft niet te worden gewijzigd. 11. Bevestig de invoer met OK. Pos: 25 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Anzeige der IP-adres direct invoeren Voer het IP-adres van de gateway direct in de adresbalk van uw browser in. Het actuele IP-adres van de gateway kunt u als volgt weergeven: 1. Open de gebruikersinterface van uw router. Hier vindt u een lijst met alle aangesloten apparaten inclusief namen en IP-adressen. Bijvoorbeeld bij gebruik van een Fritzbox onder: thuisnetwerk / netwerklijst. Kopieer het IP-adres van het apparaat IP-gateway en voeg deze in de adresbalk van uw browser om de gebruikersinterface van de gateway op te roepen. 2. Gebruik een speciaal programma om de in het netwerk gebruikte IP-adressen en bijbehorende apparaten te identificeren. Bijvoorbeeld: SoftPerfect Network Scanner (Windows); Overlook Fing (ios/ Android)

11 Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Allgemeine Schaltflöschen der Konfigurations Interface Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü LOGIN Tragen Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Configuratie Alle configuraties worden in de browserinterface ingesteld. 6.1 Algemene schakelvlakken in de configuratie Schakelvlak Afmelden Klik rechtsboven op het schakelvlak Afmelden om de configuratie-interface als aangemelde gebruiker te verlaten. U kunt de configuratie-interface op ieder moment verlaten. Schakelvlak Resetten Als u per ongeluk bij het invoeren een fout heeft gemaakt, kunt u met één klik alle ingevoerde gegevens in de invoervelden wissen. Alle invoervelden zijn niet meer ingevuld en u kunt uw gegevens opnieuw invoeren. Schakelvlak Opslaan Klik op het schakelvlak Opslaan om alle ingevoerde gegevens op te slaan en naar de volgende configuratiepagina te gaan. Naar een nieuwe configuratiepagina gaan Door op de verschillende configuratiepagina's in de linkerkolom met de configuraties te klikken gaat u naar de gewenste configuratiepagina. Pos: 30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Inloggen Afb. 3: Inlogvenster Het IP-adres geeft het IP-adres weer dat op dat moment door het apparaat wordt gebruikt. Het MAC-adres geeft het MAC-adres weer dat op dat moment door het apparaat wordt gebruikt. Gebruikersnaam Voer in de invoervelden Gebruikersnaam en Wachtwoord de standaardwaarden in. (Standaardwaarden): Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin Schakelvlak Inloggen Door op het schakelvlak Inloggen te klikken gaat u naar het configuratiemenu. Het venster met de netwerkinformatie wordt weergegeven

12 Pos: 32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch RESET Als u uw persoonlijk ingestelde inloggegevens vergeten bent, kunt u door een reset de IP-gateway weer resetten naar de uitleveringstoestand. De resetknop bevindt zich op de IP-gateway aan de voorkant onderaan achter een klep. Resetten 1. Druk voor minimaal 3 seconden de resetknop in. Afb. 4: Positie RESET-knop

13 Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkinformation Pos: 35 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Pos: 33 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Menü Netwerkinformatie Nadat u bent ingelogd wordt de netwerkinformatie weergegeven. Afb. 5: Netwerkinformatie Op de pagina Netwerkinformatie worden de op dat moment gebruikte instellingen van de IP-gateway weergegeven. IP-adres Het IP-adres is het toegangsadres van de aangesloten IP-gateway. Dit adres heeft u nodig om weer in de configuratie-interface in te loggen! Noteer het weergegeven IP-adres voor de volgende aanmelding op de configuratie-interface, bijvoorbeeld als het nodig is om het systeem opnieuw op te starten bij het aanmaken van meer gebruikers

14 Pos: 37 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkkonfiguration Pos: 36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Configuratiepagina Netwerkconfiguratie Afb. 6: Configuratiepagina Netwerkconfiguratie Op de configuratiepagina Netwerkconfiguratie kunt u uw apparaat naar wens configureren. DHCP Kies DHCP als het apparaat automatisch een IP-adres moet krijgen. Statisch IP-adres Houd er rekening van het IP-adres van de gateway bij het toewijzen van een statisch IP-adres niet verandert. Het toewijzen van een statisch IP-adres is slechts in uitzonderingsgevallen bij de handmatige configuratie van het netwerk nodig. Na het klikken op het keuzevakje Statisch IP-adres kunt u de volgende adressen invoeren: Optioneel heeft u deze mogelijkheid: Externe IP / hostname Voer hier het DynDNS-adres in voor de toegang via het internet of vanuit andere netwerken. Ga als volgt te werk: Om de IP-gateway vanuit het internet of andere netwerken te kunnen bereiken (wisselende IP-adressen), moet de hostnaam in het actueel geldende IP-adres worden omgezet. Voor dit geval moet een account bij een DynDNS-provider (DDNS-provider) aanwezig zijn. 1. Voer het toegewezen DynDNS-adres in het veld Externe IP / hostnaam in. 2. Configureer in uw router een doorsturen van de poorten (TCP en UDP) zoals weergegeven in het voorbeeld

15 Pos: 38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 De weergave kan afhankelijk van de gebruikte router afwijken. Door vrijgave van meerdere poorten kunnen ook mobiele apparaten worden opgenomen. Voorbeeld aan de hand van een FRITZ!Box Afb. 7: Apparaat heeft toegang tot de Busch-Welcome -app Na het configureren van het externe IP-adres en het doorsturen van de poorten heeft u met de Busch-Welcome - app en een mobiel toestel direct vanuit het internet toegang tot de Busch-Welcome -installatie. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Integratie mobiele eindapparatuur met de Busch- Welcome -app

16 Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Grundeinstellungen Pos: 41 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Configuratiepagina Basisinstellingen Afb. 8: Configuratiepagina Basisinstellingen Op deze configuratiepagina Basisinstellingen past u de basisinstellingen voor de IP-gateway aan. Adres binnenpost Het adres van de binnenpost geeft aan met welke oproeptoets op de buitenpost de IP-gateway wordt aangesproken. Er kunnen maximaal 4 mobiele eindapparaten Busch-ComfortTouch -apparaten met een oproeptoets worden verbonden. Ingestelde buitenpost Het adres van de ingestelde buitenpost is de post, die als voorkeursbuitenpost is ingesteld. Naar deze post kan een audio- en video-verbinding worden opgebouwd, ook zonder inkomende deuroproep. Master- / slave-modus Als er meer dan één binnenpost in een woning geïnstalleerd is (dezelfde adressen) moet één post als master geconfigureerd zijn en de andere als slave

17 Pos: 43 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Passwort ändern Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Passwort Configuratiepagina Wachtwoord wijzigen Afb. 9: Configuratiepagina Wachtwoord wijzigen Op deze configuratiepagina verandert u het wachtwoord. Actueel wachtwoord Voer hier het tot nog toe gebruikte wachtwoord in. Nieuw wachtwoord Voer hier het nieuwe wachtwoord in. Nieuw wachtwoord bevestigen Voer hier nog een keer het nieuwe wachtwoord in. Het wachtwoord kan alleen worden gewijzigd voor de op dat moment actieve gebruiker. Houdt u zich daarbij aan de algemene aanbevelingen voor het genereren van veilige wachtwoorden

18 Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung Pos: 47 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Pos: 45 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Configuratiepagina Gebruikersbeheer Afb. 10: Configuratiepagina Gebruikersbeheer Op deze configuratiepagina kunt u drie nieuwe gebruikers aanmaken en hun instellingen beheren. ID De ID is het volgnummer van de gebruiker. Gebruikersnaam Onder Gebruikersnaam worden alle toegewezen accounts weergegeven. Onder iedere account kunnen meerdere apparaten worden aangemeld. U heeft de mogelijkheid de gebruiker te wissen of de instellingen te bewerken. Gebruiker toevoegen Door op het schakelvlak Gebruiker toevoegen te klikken kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. 1. Klik op het schakelvlak Gebruiker toevoegen. De volgende beschrijving van de configuratiepagina Nieuwe gebruiker aanmaken legt deze functie uit. Bewerken Klik op het schakelvlak Bewerken zodat u uw persoonlijke gebruikersinstellingen kunt wijzigen. De configuratiepagina Gebruiker toevoegen verschijnt. De actuele gebruiker wordt weergegeven en kan worden bewerkt. Wissen Klik op het schakelvlak Wissen als u een gebruiker uit de lijst wilt verwijderen

19 Pos: 48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Neuen Benutzer anlegen Configuratiepagina Gebruiker toevoegen Afb. 11: Configuratiepagina Gebruiker toevoegen De configuratiepagina Gebruiker toevoegen verschijnt. Gebruikersnaam Voer in het invoerveld Gebruikersnaam de naam van de nieuwe gebruiker in. In het totaal kunnen tot 3 gebruikers met verschillende rollen worden aangemaakt. Wachtwoord Voer in het invoerveld Wachtwoord het gewenste wachtwoord van de nieuwe gebruiker in. Bevestigen Voer in het invoerveld Bevestigen het gewenste wachtwoord van de nieuwe gebruiker nog een keer in. Voor het toewijzen van de gebruikersnamen zijn alleen letters zonder trema en cijfers mogelijk, bijvoorbeeld Smartphone1. Spaties en speciale tekens mogen niet worden gebruikt. Autorisatie De volgende autorisaties kunt u toewijzen aan de gebruiker: Bewakingsfunctie De gebruiker kan met de Welcome-app een videoverbinding naar de buitenpost (bijvoorbeeld met een buitenpost of een tablet) opbouwen zonder dat er een deuroproep is

20 os: 49 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Deur openen Geef hier aan of de deur bijvoorbeeld mag worden geopend door een smartphone of dat alleen de inkomende oproep en het videosignaal worden overgedragen. Licht schakelen Deze functie is alleen beschikbaar, als de verlichting, bijvoorbeeld de trappenhuisverlichting, direct via de Busch-Welcome -installatie kan worden geschakeld. Nieuwe gebruiker opslaan 1. Klik op het schakelvlak Opslaan. De nieuwe gebruiker wordt opgeslagen. De configuratiepagina Gebruikersbeheer wordt geopend. Voor de activering van een nieuwe gebruiker moet de IP-gateway via het schakelvlak Herstart opnieuw worden gestart. Afb. 12: Herstart van IP-gateway Stel daarom eerst alle vereiste systeeminstellingen in voordat u nieuwe gebruikers aanmaakt. 2. Klik op het schakelvlak Herstart. De radio IP-gateway opnieuw op! De nieuwe gebruiker wordt geactiveerd

21 Pos: 50 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Login mit neuem Benutzernamen Inloggen met nieuwe gebruikersnaam 1. Voer het genoteerde IP-adres in uw browser in. 2. Meldt u zich als nieuwe gebruiker aan. De nieuwe gebruiker is nu aangemeld. Afb. 13: Inloggen met nieuwe gebruikersnaam De gebruikersinformatie van de nieuwe gebruiker wordt weergegeven. Gebruikersnaam De naam van de nieuwe gebruiker wordt weergegeven. Autorisatie De autorisaties worden hier weergegeven. Wijzigen is niet mogelijk!

Bedieningshandleiding Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-gateway 2273-1-8354 04.07.2013

Bedieningshandleiding Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-gateway 2273-1-8354 04.07.2013 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt - 83341 - ABB @ 36\mod_1370935982690_71511.docx @ 296872 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Nadere informatie

USB-laadstation. 6474 U USB-laadstation 2273-1-7952 14.06.2012

USB-laadstation. 6474 U USB-laadstation 2273-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_71511.docx @ 137255 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Nadere informatie

Busch-Welcome. 83340 IP-gateway 2-draads 0073-1-7510 22.02.2012

Busch-Welcome. 83340 IP-gateway 2-draads 0073-1-7510 22.02.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83340-xxx/Titelblatt - 83340 - BJE @ 18\mod_1303299850339_71511.docx @ 104450 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 0073-1-7510 22.02.2012

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Busch-iDock 8218 U-500 Busch-AudioWorld. 2273-1-8319 Rev. 01 17.12.2012

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Busch-iDock 8218 U-500 Busch-AudioWorld. 2273-1-8319 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8218 - BJE @ 22\mod_1332496454168_71511.docx @ 206011 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8319

Nadere informatie

Busch-Welcome /2 Videoverdeler buiten

Busch-Welcome /2 Videoverdeler buiten Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83325-2/Titelblatt - 83325-2 - BJE @ 18\mod_1303218165218_71511.docx @ 103883 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 0073-1-7480 22.02.2012

Nadere informatie

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-aansluitdoos Cat. 5e, Cat. 6 A iso

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-aansluitdoos Cat. 5e, Cat. 6 A iso Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck Kompakt-Universal-Anschlussdosen @ 23\mod_1333110220663_71511.docx

Nadere informatie

Countdowntimersokkel U-101 Countdowntimersokkel

Countdowntimersokkel U-101 Countdowntimersokkel Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_71511.docx @ 137329 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-7950

Nadere informatie

Busch-Welcome voor mybusch-jaeger. In enkele stappen verbonden. 1. Registreren en aanmelden bij het mybusch-jaeger Portal.

Busch-Welcome voor mybusch-jaeger. In enkele stappen verbonden. 1. Registreren en aanmelden bij het mybusch-jaeger Portal. Busch-Welcome voor In enkele stappen verbonden 1. Registreren en aanmelden bij het Portal. 2. De IP-gateway met het Portal verbinden. 3. De app Welcome voor installeren. 4. IP-gateway en de app Welcome

Nadere informatie

Led-dimmer. Led-dimmer 6523 U 2273-1-7953 14.06.2012

Led-dimmer. Led-dimmer 6523 U 2273-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_71511.docx @ 209478 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-7953

Nadere informatie

Busch-Welcome Schakelaktor deur/licht

Busch-Welcome Schakelaktor deur/licht Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83330/Titelblatt - 83330 - BJE @ 18\mod_1303276275831_71511.docx @ 103941 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 0073-1-7506 22.02.2012

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Netvoeding voor montage op DIN-rail Busch-AudioWorld Rev

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Netvoeding voor montage op DIN-rail Busch-AudioWorld Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8209 - BJE @ 22\mod_1332422011689_71511.docx @ 205476 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8312

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Audio-ingang 8210 U Busch-AudioWorld Rev

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Audio-ingang 8210 U Busch-AudioWorld Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_71511.docx @ 205603 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8314

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch-Infoline. 1520/1 UK Signaal-/afsteltoetssokkel. 1520/1 UKZ Signaal-/afsteltoetssokkel met trekkoordbevestiging

Bedieningshandleiding Busch-Infoline. 1520/1 UK Signaal-/afsteltoetssokkel. 1520/1 UKZ Signaal-/afsteltoetssokkel met trekkoordbevestiging Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1520 @ 25\mod_1341324449021_71511.docx @ 221419 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8178 Rev. 01

Nadere informatie

2273-1-8660 18.11.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. Telefoon-gateway 83350 83350

2273-1-8660 18.11.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. Telefoon-gateway 83350 83350 2273-1-8660 18.11.2014 Technisch handboek Busch-Welcome Telefoon-gateway 83350 83350 Inhoud 1 Veiligheid 3 2 Milieu 3 2.1 Afvoer en recycling 3 3 Technische details 4 4 Algemene beschrijving 5 4.1 Woordenlijst

Nadere informatie

Handleiding Busch-Wächter IR-handzender Rev

Handleiding Busch-Wächter IR-handzender Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_71511.docx @ 232623 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8107

Nadere informatie

Brink Home Module verbinden met lokaal netwerk

Brink Home Module verbinden met lokaal netwerk Portal Hoofdstuk 5 5.1 Router met WPS-functie Lokaal (thuis-)netwerk Brink Home emodule DSL-router (LAN / WLAN) LAN ebus WLAN WLAN ebus Via de WPS-functie (Wi-fi Protected Setup) van de router is het mogelijk

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch-Infoline U Alarmmeldersokkel Rev

Bedieningshandleiding Busch-Infoline U Alarmmeldersokkel Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1515 @ 25\mod_1341324203958_71511.docx @ 221293 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8176 Rev. 01

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Busch Dimmer. Busch -Universele draaidimmer Sokkel 6591 U-101-500 2273-1-7868 29.03.2012

Busch Dimmer. Busch -Universele draaidimmer Sokkel 6591 U-101-500 2273-1-7868 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6591 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333088838540_71511.docx @ 207023 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Nadere informatie

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2273-1-8139 Rev. 01 11.2012

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2273-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_71511.docx @ 214598 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Nadere informatie

Gebouwbeheerder art.1456b Vdc. Art 1456B NL TECHNISCHE HANDLEIDING A2 A3 A4

Gebouwbeheerder art.1456b Vdc. Art 1456B NL TECHNISCHE HANDLEIDING A2 A3 A4 NL TECHNISCHE HANDLEIDING B Art 1456B + - 40-56 Vdc SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500 ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 FIXED POE SETTABLE POE N0 POE A1 A2 A3 A4 Gebouwbeheerder art.1456b Inhoud

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

DALI-potentiometer voor broadcastmodus. DALI-potentiometer voor broadcastmodus Sokkel 2117 U Sokkel 2117/11 U

DALI-potentiometer voor broadcastmodus. DALI-potentiometer voor broadcastmodus Sokkel 2117 U Sokkel 2117/11 U Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 2117 U @ 23\mod_1336123192553_71511.docx @ 208972 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-7949

Nadere informatie

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825 2273-1-8367 21.08.2013 Handleiding Busch- 9 8136/09-811 8136/09-825 Busch- 12.1 8136/12-811 8136/12-825 1 Inleiding... 3 1.1 Beoogd gebruik... 3 2 Systeemvereisten voor mobiele eindapparaten... 4 3 Voorinstelling

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch Temperaturregler. Temperatuurregelaar 1099 UHK 1099 UHKEA

Bedieningshandleiding Busch Temperaturregler. Temperatuurregelaar 1099 UHK 1099 UHKEA Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Temperaturregler/Titelblatt 1099 @ 37\mod_1373543431500_71511.docx @ 298502 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8396 11.03.2014

Nadere informatie

domovea Deurintercom tebis

domovea Deurintercom tebis domovea Deurintercom tebis INHOUD INHOUD Pagina 1. INLEIDING...2 1.1 ONDERWERP VAN HET DOCUMENT...2 2. UITSLUITEND POORTVIDEO (ZONDER GELUID) OP BASIS VAN IP-CAMERA...3 2.1 ARCHITECTUUR...3 2.2 CONFIGURATIE...4

Nadere informatie

Handleiding Busch-Wächter IR-servicehandzender Rev

Handleiding Busch-Wächter IR-servicehandzender Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_71511.docx @ 219802 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 AGS- 220 MasterLINE select. 2273-1-8137 Rev. 01 11.2012

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 AGS- 220 MasterLINE select. 2273-1-8137 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847 200 MasterLINE select @ 28\mod_1347255391755_71511.docx @ 232392 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover ===

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP 3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP EN DE CONNECTION BOX 1PUNTEN VAN 1 tot 4 DE SMARTPHONE EN DE APP OP DE CONNECTION

Nadere informatie

USB-aansluitdoos

USB-aansluitdoos Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_71511.docx

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Verkorte handleiding. enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER

Verkorte handleiding. enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER Verkorte handleiding enet-server Art.-Nr.: ENET-SERVER I De elementen van het projecteringsscherm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bovenste navigatiebalk: (1) Auswahl, bijv. van

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren Handleiding Abakus Abakus Compleet app activeren Abakus Compleet Pagina 1 / 8 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus Compleet app instellen in Abakus Compleet... 4 Gebruikersbeheer... 4 Medewerker Stamgegevens...

Nadere informatie

Gira Intercom met xxter

Gira Intercom met xxter Gira Intercom met xxter xxter b.v. Elandsgracht 73 I 1016 TR Amsterdam The Netherlands Tel. +31 20 6242 865 www.xxter.com info@xxter.com In dit document wordt beschreven hoe een Gira intercom systeem met

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding Stap 1 : In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van android, maar is tevens toe te passen voor Apple ios apparaten. Open de App store. (Voor android apparaten

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Internetfilter HTTPS instellen

Internetfilter HTTPS instellen Internetfilter HTTPS instellen Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Handleiding Installatie van HTTPS bij het Internetfilter In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe het

Nadere informatie

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder. tens@shdh.nl

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder. tens@shdh.nl Inleiding Voor u ligt een bundel met snelkaarten. In iedere snelkaart vindt u stap-voor-stap instructies, bijvoorbeeld om in te loggen op Talent & Salaris. Op de volgende pagina is een inhoudsopgave van

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Hoe benader ik het instellingenmenu van mijn WLX-2003 als ik verbonden ben met mijn netwerk?

Hoe benader ik het instellingenmenu van mijn WLX-2003 als ik verbonden ben met mijn netwerk? Hoe benader ik het instellingenmenu van mijn WLX-2003 als ik verbonden ben met mijn netwerk? Als de WLX-2003 verbonden is met je netwerk, dan herken je de range extender in het overzicht van draadloze

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAK INGSCAMERA INSTALLATIEGIDS

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAK INGSCAMERA INSTALLATIEGIDS GEAVANCEERDE NETWERK BEWAK INGSCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING STAP 1 Het installatieproces dat beschreven staat in deze handleiding, kan op zowel Android als Apple ios apparaten toegepast worden. Voor Android apparaten opent u

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Intercom met xxter via analoge telefoon

Intercom met xxter via analoge telefoon Intercom met xxter via analoge telefoon Een intercom die als analoog toestel normaal op een centrale gekoppeld kan worden, kan indien aan bepaalde voorwaarde wordt voldaan ook op xxter worden aangesloten.

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

2273-1-8679 15.12.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. 8317x-xxx Toetsenmodule Transpondermodule Vingerafdrukmodule

2273-1-8679 15.12.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. 8317x-xxx Toetsenmodule Transpondermodule Vingerafdrukmodule 2273-1-8679 15.12.2014 Technisch handboek Busch-Welcome 8317x-xxx Toetsenmodule Transpondermodule Vingerafdrukmodule Inhoud 1 Veiligheid 3 2 Beoogd gebruik 3 3 Milieu 3 3.1 Afvalverwijdering 3 4 Gebruikershandboek

Nadere informatie

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone Versie: 1.1 Status: For review Om de camera beelden van de DVR op de smartphone te zien zijn er een aantal eisen vooraf. Binnen netwerk Voor binnen het netwerk

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen v060516rh Postbus 5236 9700 GE Groningen T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch Jalousiecontrol II. Busch-Jalousiecontrol II Inbouwsokkels 6418 U Jaloeziebasissokkel. 2273-1-8162 Rev. 01 17.12.

Bedieningshandleiding Busch Jalousiecontrol II. Busch-Jalousiecontrol II Inbouwsokkels 6418 U Jaloeziebasissokkel. 2273-1-8162 Rev. 01 17.12. Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_71511.docx @ 226529 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2273-1-8162 Rev.

Nadere informatie

Handleiding. multimediafilter ISA. Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android

Handleiding. multimediafilter ISA. Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Handleiding hét multimediafilter ISA Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Installatie van HTTPS bij Multimediafilter ISA In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe hét multimediafilter

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Software Release Notes

Software Release Notes Software Release Notes dss V1.8.1 Met de Software Release Notes (SRN) informeert aizo ag over software-veranderingen en - actualiseringen van bestaande producten. Documentnummer SRN-2013-04 Datum/versie

Nadere informatie

DIGITUS Plug&View IP camera s

DIGITUS Plug&View IP camera s DIGITUS Plug&View IP camera s Snelle Installatiehandleiding Leveringsomvang 1 X Plug&View IP camera 1 X voeding met kabel 1 X Ethernetkabel 1 X Snelle Installatiehandleiding 1 X CD met hulpmiddelen 1 X

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

FAQ KWB Comfort Online Inhoud

FAQ KWB Comfort Online Inhoud FAQ KWB Comfort Online Inhoud 1. Voorwaarden... 3 1.1. Ik wil Comfort Online gebruiken. Wat zijn de voorwaarden?... 3 1.1.1. Voorwaarden bij ketels met Comfort 4-regeling... 3 1.1.2. Voorwaarden bij ketels

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Comelit-applicatie 1.0 beschikbaar in de App Store en via Google Play

Comelit-applicatie 1.0 beschikbaar in de App Store en via Google Play NL GEBRUIKERSHANDLEIDING Comelit-applicatie 1.0 beschikbaar in de App Store en via Google Play Inhoud Inleiding... 2 Smart registratie... 3 Gebruik... 4 Legenda toetsen...4 MENU...4 Systemen beheren...4

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder.

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder. Inleiding Voor u ligt een bundel met snelkaarten. In iedere snelkaart vindt u stap-voor-stap instructies, bijvoorbeeld om in te loggen op Talent & Salaris. Op de volgende pagina is een inhoudsopgave van

Nadere informatie

Korte handleiding voor Nexus IP. Voor alle Nexus VW- en FW-modellen

Korte handleiding voor Nexus IP. Voor alle Nexus VW- en FW-modellen Korte handleiding voor Nexus IP Voor alle Nexus VW- en FW-modellen Inhoud 1.0 Eerste installatie... 3 1.1 KABELS AANSLUITEN... 3 1.2 DE CAMERA VINDEN... 3 1.3 LOG MET INTERNET EXPLORER 11 IN OP DE CAMERA...

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw e-dagboek

Handleiding voor het gebruik van uw e-dagboek Handleiding voor het gebruik van uw e-dagboek INHOUDSTAFEL GIDS BIJ HET INSTALLEREN VAN UW E-DAGBOEK Stap 1: Uw account aanmaken op de computer... pagina 3 Stap 2: Uw e-dagboek activeren op de computer...

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AC WLAN instellen via Desktop / Notebook (Windows)

Gebruikershandleiding AC WLAN instellen via Desktop / Notebook (Windows) Gebruikershandleiding AC WLAN instellen via Desktop / Notebook (Windows) SSID / wachtwoord wijzigen - IP-adres toekennen Algemeen Installeer de POF WLAN Outlet volgens de meegeleverde montage-instructies.

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AC WLAN instellen via Iphone / Ipad

Gebruikershandleiding AC WLAN instellen via Iphone / Ipad Gebruikershandleiding AC WLAN instellen via Iphone / Ipad SSID / wachtwoord wijzigen - IP-adres toekennen Algemeen Installeer de POF WLAN Outlet volgens de meegeleverde montage-instructies. Het apparaat

Nadere informatie

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 EENVOUDIG OVERSTAPPEN

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 EENVOUDIG OVERSTAPPEN PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 EENVOUDIG OVERSTAPPEN Inhoud Inhoud 1 PTV Map&Guide internet V2 Wat is er nieuw?... 3 1.1 Wijziging van het licentiemodel... 3 1.1.1 Bestaande klanten 3 1.1.2 Nieuwe klanten 3

Nadere informatie

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Voorwoord 3 2 Belangrijke gegevens 4 2.1 Aanmeldgegevens 4 2.2 De Digicampuz 4 3 Aan de slag 5 3.1 Aanmelden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket Gebruikershandleiding HomeWizard pakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe stel ik de HomeWizard in?... 4 2.1 De HomeWizard instellen voor gebruik via ios...4 2.2 De HomeWizard instellen voor gebruik

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie