Realisatie Blok E stap dichterbij Project dementerenden in Almenum slaat aan Terugblik op geslaagde Doedag Oosterpark Officiële opening complex Danzig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realisatie Blok E stap dichterbij Project dementerenden in Almenum slaat aan Terugblik op geslaagde Doedag Oosterpark Officiële opening complex Danzig"

Transcriptie

1 Jaargang 10 nummer 2 september 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Realisatie Blok E stap dichterbij Project dementerenden in Almenum slaat aan Terugblik op geslaagde Doedag Oosterpark Officiële opening complex Danzig

2 Redactiecolofon Woonkompas Harlingen is een uitgave van De Bouwvereniging en verschijnt driemaal per jaar. Woonkompas wordt huis-aan-huis verspreid in de straten met onze huur- en/of koopwoningen. Aan de informatie in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie Piet Bouma, Greetje de Groot, Lia van der Heide, Petra van der Wier, Ferry van Asperen, Janneke Schievink, Hans Huitenga, Nancy Harlaar (HA Teksten Harlingen, eindredactie) Foto s Janneke Schievink Nancy Harlaar Grafisch ontwerp Dorèl Extra Bold, Groningen Drukwerk Grafische Industrie de Marne, Leens Verspreiding Scouting Matravers, Harlingen Reacties op de artikelen kunnen gestuurd worden naar: Redactie Woonkompas Postbus AC Harlingen Telefoon Fax Foto s voorpagina - Realisatie Blok E stap dichterbij - Geslaagde Doedag Oosterpark - Project groepsopvang dementerenden in Almenum Belanghouders en samenwerking Belanghouders. Wie zijn dat?, zult u denken. Een nog modieuzere term is stakeholders. Voor De Bouwvereniging (dbv) gaat het om iedereen voor wie of met wie wij samenwerken. In de eerste plaats onze huurders en de huurdersorganisaties. Ook de gemeente Harlingen is een belangrijke belanghouder. Maar er zijn er meer: zorginstellingen, maatschappelijke instellingen, politie, collega-corporaties, et cetera. Het zijn er heel veel in deze complexe wereld. Wij kunnen het namelijk niet alleen; niemand kan het alleen. Elk bedrijf heeft anderen nodig om optimaal te presteren. Wat doen wij met al die belanghouders? Als we (bouw)plannen maken, overleggen we met hen. Niet zo moeilijk, lijkt het. Maar je moet elkaar kennen, want als je een plan of een project hebt en je moet dan gaan zoeken naar samenwerkingspartners, dan ben je te laat. Wij moeten hen kennen, en zij moeten ons kennen. Dus je moet elkaar ontmoeten, en uitwisselen wat je doet en wat je beweegt. En waarvoor je elkaar nodig hebt. Laatst zaten we met onze belanghouders een middag met elkaar om tafel, zo n 25 man/vrouw. Wij hebben daar ons nieuwe ondernemingsplan gepresenteerd. Daarin staan veel voornemens die anderen ook moeten weten. U ook, als lezer van deze column. Daarom vertel ik kort even de hoofdlijnen van dat ondernemingsplan. DBv gaat zich de komende tijd geheel op de kerntaak concentreren. Geen koopwoningen meer, en geen dure huurwoningen meer. Waar we mee bezig zijn, maken we uiteraard af. We nemen echter geen nieuwe initiatieven op deze gebieden. We gaan exclusief voor huurwoningen die met huurtoeslag bereikbaar zijn. We bedienen straks alleen nog maar mensen die geen al te dikke beurs hebben. We hebben speciale aandacht voor kwetsbare groepen, mensen met een beperking of mensen die maatschappelijk in de knel zijn gekomen. In deze tijd groeit die laatste categorie hard. We willen verder ons huuraanbod betaalbaar houden. Bij nieuwe verhuringen willen we voor sommige goedkope woningen mensen voorrang geven die een zeer laag inkomen hebben. En bij de jaarlijkse huurverhoging willen we bewaken dat er voldoende goedkope huurwoningen blijven bestaan. Ons grootste speerpunt voor de komende jaren is de huisvesting van ouderen, al dan niet met (zorg)faciliteiten. We willen een nieuw, modern en groter woonzorgcentrum Almenum bouwen. Maar we gaan vanaf volgend jaar ook op aanvraag bestaande woningen aanpassen voor senioren. Nederland en dus ook Harlingen vergrijst de komende decennia in hoog tempo. In Harlingen wordt tussen nu en 2030 een verdrievoudiging van het aantal 75+-ers verwacht. Daarop moeten wij als plaatselijke woningcorporatie anticiperen. En samenwerken met zorginstellingen. Op de belanghoudersbijeenkomst hadden we een professor uitgenodigd om kennis op te doen hoe dit het beste aangepakt kan worden. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. We wilden u als onze belangrijkste belanghouder deze informatie niet onthouden. Op onze website staat een compleet verslag van de bijeenkomst, inclusief enkele leuke filmpjes. Veel lees- een kijkplezier gewenst. Koos van Weerlee, directeur-bestuurder dbv

3 Projectmanager Jan Boelens over appartementencomplex Welgelegen-terrein: Positieve reacties op nieuwe ontwerp VOF Zuiderhaven heeft vlak voor de Bouwvak de omgevingsvergunning voor het nieuwe ontwerp van Blok E aangevraagd, het appartementencomplex dat zal verrijzen op het voormalige Welgelegen-terrein aan de Zuiderhaven. Projectmanager Jan Boelens: Architectenbureau Penta uit Harlingen heeft alle op- en aanmerkingen aangaande het vorige ontwerp meegenomen en een nieuw plan gemaakt. Dit hebben we onlangs tijdens een informatiebijeenkomst aan buurtbewoners en belangenverenigingen laten zien. De reacties, ook van welstandscommissie Hûs en Hiem, waren overwegend positief. Als we hopelijk half oktober de vergunning binnen hebben, willen we zo snel mogelijk starten met de bouw. Het bewuste appartementencomplex wordt binnen De Bouwvereniging aangeduid als Blok E. In het complex komen dertig ruime appartementen in de sociale huursector, dus vallend onder het systeem van huursubsidie. Sommige woningen zijn uitgerust met twee slaapkamers en andere met drie. Levensbestendige woningen Het betreft zogenoemde levensbestendige woningen, dus met mogelijkheden voor de bewoners om daar zorg te ontvangen en zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Onder meer door het ontbreken van drempels en de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen zoals een lift, legt Jan Boelens uit. Het ontwerp is dusdanig, dat er in het midden een gebied ontstaat met parkeervoorzieningen en een speeltuin. Deze voorzieningen zijn op het verzoek van de omwonenden en de belangenvereniging toegevoegd. De bedoeling is dat er in de toekomst een speciale werkgroep voor wordt opgericht om dit gebied in te richten. Blok E is een initiatief van VOF Zuiderhaven, een samenwerkingsverband tussen De Bouwvereniging en Heijmans Vastgoed. Jan Boelens: We hopen zo snel mogelijk na het verkrijgen van de definitieve vergunning te starten met de bouw. Met deze appartementen voorzien we in een grote vraag naar appartementen. Dat ze op een prachtige locatie dicht bij de stad liggen, maakt dit project extra aantrekkelijk om te wonen. We zijn blij dat we hier nu eindelijk mee verder kunnen.

4 Langer in vertrouwde omgeving wonen mogelijk dankzij speciale zorg van Palet Project groepsopvang dementerenden in Almenum slaat aan Een jaar geleden begon de Palet Groep in woonzorgcentrum Almenum met de dagopvang van dementerenden. Achterliggende gedachte was, dat de bewoners van Almenum door de speciale opvang langer in hun eigen vertrouwde omgeving konden blijven wonen. Een geslaagd project, zo blijkt inmiddels, mede omdat een dagelijkse routine de situatie van de bewoners ook stimuleert. Fiat om door te gaan is inmiddels door Palet gegeven. Hetty Sibma is als leidinggevende bij Palet verantwoordelijk voor de speciale groepsopvang. Almenum is een woonzorgcomplex voor ouderen. Ongeveer zestig procent van de mensen die hier wonen, maakt op een of andere manier gebruik van zorg. Dagelijks of incidenteel. Palet biedt al deze vormen van zorg, alarmering, verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Ze vervolgt: Het bieden van allerlei soorten zorg sluit aan bij het regeringsbeleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ook als er sprake is van een grotere of toenemende zorgvraag. Door het inzetten van verschillende zorgteams spelen wij daar op in. Tussenvorm De meer dan tien jaar ervaring in Almenum heeft geleid tot de dagopvang van dementerende bewoners. Wij merkten namelijk dat er een toenemende zorgvraag was bij dementerenden. Kenmerken van dementie zijn verschillend. Het kan gaan om vergeetachtigheid, maar ook het gebrek aan regie in het dagelijks leven. Daarom hebben wij het plan opgevat om een tussenvorm van zorg te bieden. Overdag krijgen de betreffende bewoners door de dagopvang structuur in hun leven. s Avonds is er ook zeven dagen in de week opvang en s nachts verblijven ze in hun eigen vertrouwde appartement. Overigens, verduidelijkt ze, kunnen wij deze zorg alleen bieden aan dementerenden die niet dwalen en niet agressief zijn. Bij ons is er namelijk geen sprake, zoals in een verpleeghuis, van een gesloten afdeling. Dankzij de steun van De Bouwvereniging huren wij een gewoon appartement om deze dagzorg te kunnen bieden. Bijzonder Inmiddels biedt Palet deze tussenvorm van zorg een jaar en de ervaringen zijn boven verwachting. Of we uniek zijn met deze constructie, is mij eerlijk gezegd onbekend, aldus Hetty Sibma. Wij weten inmiddels wel uit ervaring dat onze aanpak werkt. Deze mensen kunnen we meer overzicht en duidelijkheid bieden. Een onverwachte eveneens positieve ontwikkeling is dat we zien dat de bewoners ook weer beter voor zichzelf gaan zorgen. Weer hun eigen boterham smeren en opeten, omdat ze dat hun mede-bewoners ook zien doen. De familieleden van

5 de betreffende bewoners zijn mede daardoor ook heel blij met deze vorm van hulp. Het is voor deze mensen ook een enorme geruststelling en ontlasting van de zorg. Kernwoorden van de opvang zijn kleinschalig en dichtbij. De zorg wordt verleend door een speciaal team, dat de mensen uit bed haalt, verzorgt, overdag opvangt en ook weer naar bed brengt. Vertrouwde gezichten die overal voor zorgen, aangevuld met vrijwilliger, aldus Hetty Sibma. Zeven dagen per week zijn ze overdag bij ons. We merken dat de kwaliteit van het leven van deze mensen enorm verbetert. Op de slotvraag of er in de toekomst meer groepen speciale dagopvang komen, antwoordt Hetty Sibma. Er is op dit moment geen wachtlijst. Niet iedereen komt voor deze vorm van zorg in aanmerking. Mocht zich echter een stijgende zorgvraag aandienen, ook afhankelijk van het Rijksbeleid, kunnen we altijd verder kijken. Die plannen zijn er echter op dit moment nog niet, besluit ze. Webweetje Facebook pagina: Stop woninginbraken Sinds deze zomer is er op Facebook een pagina Stop woninginbraken gelanceerd. Dit is een initiatief van de gemeente Harlingen, gemeente Franekeradeel, Politie Harlingen/Franeker en de woningbouwcorporaties De Bouwvereniging en Accolade. Deze organisaties zijn al langere tijd in overleg om het aantal woninginbraken in hun werkgebied terug te dringen. Op de speciale Facebook-pagina zijn nuttige tips na te lezen om een woninginbraak te voorkomen. De burgemeesters Roel Sluiter en Fred Veenstra hebben ook een bericht op de pagina geplaatst. De Bouwvereniging stopt met acceptgirokaarten Omdat steeds meer huurders zelf de huur voldoen via internetbankieren en automatische incasso, heeft De Bouwvereniging besloten te stoppen met het verzenden van acceptgirokaarten voor de maandelijkse huur. De huurders die nog een acceptgirokaart ontvingen, hebben hiervan bericht gehad. Het verzoek aan deze huurders is om de huur voortaan op andere wijze te betalen. Door te stoppen met het versturen van acceptgirokaarten realiseert De Bouwvereniging een kostenbesparing. Bovendien werkt het systeem van de automatische incasso veel efficiënter. Technische tip Likje boter doet wonderen! Van onze technische dienst ontvingen we ditmaal een mooie huis-, tuin- en keukentip. U kent het allemaal wel. De schoot van een slot van een deur hapert net het laatste stukje en valt niet in het sluitgat. En dan moet je elke keer die lastige deur nog even goed dichttrekken. Een beetje grafietpoeder of smeerolie fikst de klus vaak al. Maar als u dit niet in huis hebt: een likje boter op de schoot maakt deze vet en zorgt er voor dat de schoot weer netjes de boel afsluit.

6 De huurwoning en de bijbehorende tuin De meeste woningen van De Bouwvereniging beschikken over een tuin. Maar wat zijn eigenlijk de regels ten opzichte van deze tuinen. In welke staat moet een tuin bij een verhuizing worden achtergelaten of geaccepteerd. Welke regels gelden er met betrekking tot het onderhoud? tot aan gevels en erfafscheidingen dient 2 meter of meer te zijn. Veel boomsoorten zaaien enorm uit. Tijdig verwijderen van jonge boompjes is daarom erg belangrijk. Als een huurder een nieuwe woning krijgt aangeboden, adviseert De Bouwvereniging de huurder om goed na te denken over de onderhoudsverplichtingen. Opzichter Rob Eisenga: Wanneer mensen een woning krijgen aangeboden, verwachten ze een gesnoeide en verzorgde tuin. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de tuin geheel vrij is van bomen of dat het naar uw eigen smaak is ingericht. De nieuwe huurder zal de tuin uiteraard wel moeten onderhouden. Hierdoor kan het zijn dat een klein boompje uitgroeit tot een boom die eigenlijk te groot wordt om te kunnen snoeien. Daar dient de toekomstige huurder rekening mee te houden, omdat tuinonderhoud en het eventueel verwijderen van grote bomen de eigen verantwoordelijkheid van de huurder blijft. Indien huurders een boom willen kappen, is het belangrijk om te weten wanneer dat mag en wanneer er een kapvergunning nodig is. De regels zijn als volgt: Vanaf twintig centimeter stamdiameter op 1,3 meter hoogte is het kappen vergunning plichtig, oftewel er moet een kapvergunning worden aangevraagd. Dit kan alleen de eigenaar doen. De Bouwvereniging kan dit verzorgen voor het bedrag van circa 35,. Het kappen van bomen, met of zonder vergunning, mag alleen voor 15 maart en na 15 juli. Dit in verband met het broedseizoen. Twijfelen huurders of ze wel of niet aan kapvergunning nodig hebben, dan kan uiteraard de opzichter om advies worden gevraagd. Achterlaten Maar hoe moet men de tuin achterlaten als men uit de woning trekt? Ron Eisenga: Als een huurder zijn of haar woning verlaat, gaat de opzichter met deze persoon door de woning en bekijkt de tuin. De opzichter zal bepalen of de begroeiing gesnoeid moet worden. Het kan ook zo zijn, dat een boom verwijderd moet worden omdat hij te groot is. De vertrekkende huurder heeft misschien plezier gehad van een steeds grotere boom, maar geeft geen toekomstperspectief naar de volgende huurder. De opzichter kijkt naar de plaats van de boom en het risico op overlast. Dreigt er overlast, dan is actie geboden. De medewerker van De Bouwvereniging vervolgt: Als nieuwe of bestaande bewoners zelf een boom willen planten, moeten ze zich wel realiseren dat een boom steeds groter wordt. Snelle groeiers zijn de es en populier. Het is dan erg belangrijk de juiste plaats te bepalen. Een boom mag niet te dicht bij bebouwing komen te staan, denk aan het beschadigen van fundering, goten en daken. De minimum afstand Klimop en erfafscheiding Maar niet alleen bomen kunnen tot overlast leiden. Ook klimop moet goed onderhouden worden. Klimop is een plant die gevels en houtwerk aantast. Toch kan een klimop een tuin mooi aankleden. Het is dan wel belangrijk deze snelle groeier tijdig terug te snoeien om begroeiing tegen gevels en houtwerk te voorkomen. Als een huurder een woning verlaat, mag er geen klimop tegen de gevels aangegroeid zijn. De opzichter zal hem of haar hier op aanspreken. De wijkbeheerder schrijft huurders aan wanneer ze de klimop niet bijhouden. Ook ten aanzien van erfafscheidingen grenzend aan buren of aan een achterpad zijn er regels. Wanneer mensen hun tuin willen aankleden met een schutting of een heg, is het belangrijk de buren hiervan in kennis te stellen. Tezamen een schutting of een heg plaatsen op de erfafscheiding kan hierdoor ook goedkoper worden. Het is belangrijk dat wanneer er een gezamenlijke erfafscheiding komt, dat deze precies op de grens van de beide tuinen komt te staan. De opzichter kan hierover adviseren. Afscheidingen tegen een steeg aan dient men op tenminste vijftien centimeter vanaf het tegelpad te plaatsen. Zodoende kan de doorgang in de steeg gewaarborgd blijven. Het is belangrijk de breedte van een heg goed in te schatten. Als een heg volgroeid is, dan mag deze niet

7 Geslaagde doedag Oosterpark voorbij de vijftien centimeter afstand tot aan de steeg komen. Groene tuin Voor liefhebbers van groene tuinen zijn er ook bepaalde regels opgesteld. Een groene tuin betekent een tuin die blijft doorgroeien. Zodoende is het raadzaam de tuin regelmatig te snoeien. Een begroeide tuin trekt veel dieren aan. Zeker als de begroeiing hoog is, is het belangrijk dat deze geen overlast naar buren mag veroorzaken. Het nadeel van een begroeide tuin is dat deze zo snel dichtgroeit dat hij slecht onderhouden kan worden. De buurtbeheerder houdt toezicht op het onderhouden van tuinen. Het voordeel van een meer betegelde tuin is dat het overzichtelijker is en makkelijk bij te houden. Het is al enige tijd geleden dat de Stichting Wijkbelangen Oosterpark op zaterdag 25 mei een Doedag in de Oosterparkwijk organiseerde. Verschillende vrijwilligers hebben zich ingezet om de buurtbewoners een gevarieerde dag te bezorgen. Met name de jeugdige buurtbewoners wisten het initiatief bijzonder op prijs te stellen en hebben zich prima vermaakt. Onder meer met spelletjes, muziek en er zijn zelfs foto s van een gigantische polonaise gesignaleerd. In de middaguren was er ook karaoke. De Bouwvereniging was er met een stand aanwezig en heeft daar ook diverse activiteiten ontplooid, waaronder een wedstrijd met de vraag wat het gewicht van een huis was. Mevrouw C. de Vries zat het dichtste bij het juiste antwoord. Bovendien werd belangstellenden gevraagd het huis van de toekomst te ontwerpen. De tienjarige Jeffrey ontwierp het beste huis, gevolgd door de zesjarige Fena en de tienjarige Jeva. Een aantal foto s van deze geslaagde dag wil de redactie van Woonkompas u niet onthouden. Indien de huurder zelf geen tuingereedschap heeft, kan hij of zij contact opnemen met de buurtbeheerder. Hij kan vertellen welk gereedschap kan worden geleend van De Bouwvereniging. De buurtbeheerder houdt toezicht op tuinen en stegen. Huurders denken dat ze geen verantwoordelijkheid hebben voor het onderhoud van de stegen. Dat is niet juist. Huurders moeten onderling de stegen onderhouden. De Bouwvereniging is verantwoordelijk voor het vervangen van bestrating en niet voor het onkruidvrij houden ervan.

8 Vilma Lima Martins en Ebony blij terug te zijn op hun plekje Steeds meer bewoners van het Rooie Dorp keren terug naar hun gerenoveerde woning. Een van de buurt bewoners die de gang naar een wisselwoning en weer terug inmiddels heeft gemaakt, is de goedlachse Vilma Lima Martins. Ze is samen met haar dochter Ebony een aantal weken geleden teruggekeerd op haar eigen plekje aan het watertje Ried. Heerlijk dat we weer thuis zijn, zegt ze genietend. Ik ben enorm blij met mijn nieuwe keuken en douche, maar in het bijzonder met de nieuwe CV-ketel. Ik heb namelijk de nodige problemen met de oude ketel achter de rug. Ze verontschuldigt zich voor het feit dat nog niet alle schilderijen en dergelijke zijn opgehangen en bepaalde snoeren nog moeten worden weggewerkt. We zijn hier net weer terug, want we hebben 5 juli de sleutel gekregen en moesten toen van onze wisselwoning in de Jacob Backerstraat weer met al onze spullen terug naar de Riedstraat. Een hectische periode, maar de thuiskomst vergoedt veel. De wisselwoning was prima, maar dit is echt ons stekje. Gebleven Vilma komt oorspronkelijk uit Portugal en woont sinds 1997 in Harlingen. In eerste instantie bij haar tante en oom in de Oosterparkwijk. De bedoeling was om mijn tante een paar maanden te helpen met het verzorgen van haar drie kinderen, maar ik vond Harlingen heel erg leuk. Daarom ben ik daarna op zoek naar werk gegaan. Als ik toen echter geen baan had kunnen vinden, was ik naar Portugal teruggekeerd. Zover is het niet gekomen, want eind jaren negentig kreeg de Portugese een vaste baan bij Lenger Seafoods. Toen ze zwanger was van dochter Ebony kreeg ze haar huis in de Riedstraat toegewezen. Ik was toe aan een eigen plekje en voelde me in dit huis meteen thuis. En dat is nog steeds zo. Uit haar verhaal blijkt dat het tijdelijke verblijf in de wisselwoning heeft bevestigd dat Vilma in de Riedstraat hoort. Een gezellige straat met fijne buren. Mensen letten hier op elkaar en dat is een fijn gevoel. Na de twee verhuizingen is Vilma bijna weer op orde. Dankzij de hulp van onder andere Rinne Boomstra, Willem Mulder, Piet Tazelaar en Ernst Kooi, want die hebben mij allemaal geholpen. Zonder deze personen had ik geen kant op gekund, dus ben ze heel dankbaar. Vriendin Jeanne Boomstra is inmiddels ook binnen gekomen. Dat doet iedereen met liefde voor je, want dat verdien je. Vilma besluit: Het is nog niet helemaal klaar, maar het is heerlijk om weer echt thuis te zijn.

9 Samen zijn we Sterk Van WIJ naar ONS heet het rapport over het nieuwe beleid van De Bouwvereniging. De kern van dat nieuwe beleid: Voortaan staan de huurders centraal en de organisatie is er voor hen. De organisatie gaat dus veranderen. De medewerk(st)ers van De Bouwvereniging in de wijken zullen de huurders meer direct helpen en met hen overleggen over de noodzakelijke verbetering van de woningen en de woonomgeving. De huurdersvereniging Harlingen juicht deze omslag van het beleid toe. Zo kan De Bouwvereniging weer Onze Bouwvereniging gaan worden, zoals dat hoort. De huurdersvereniging wil nadrukkelijk geen papieren nieuw beleid, maar echte stappen tot verandering. Niet vrijblijvend maar zo concreet mogelijk. Om onze Bouwvereniging te helpen met het nieuwe beleid Van Wij naar Ons concreet in te vullen, drukken wij hier de brief met concrete klachten af over het onderhoud, van het initiatiefcomité van actieve bewoners van de Hugo de Groot en de Thorbeckestraat. Hier volgt de brief van het initiatiefcomité aan de huurders Beste bewoner(s), Wij, bewoners van de Hugo de Grootstraat en de J.R. Thorbeckestraat, zijn het meer dan zat dat De Bouwvereniging Harlingen ons voorziet van slechte service, het nalaat onderhoud op onze woningen te plegen en ons daarnaast wel verplicht om aan de alsmaar stijgende huren te voldoen. Dit willen wij niet meer! Daarom hebben een aantal bewoners uit de Hugo de Grootstraat de handen ineen geslagen samen met de huurdersvereniging Harlingen om op vriendelijke, doch harde, manier te eisen wat ons als huurder toekomt. Na een bijeenkomst gehouden op 22 augustus jl. zijn er de volgende punten naar voren gekomen die wij als huurders graag aangepakt zien worden door De Bouwvereniging Harlingen: Vochtproblemen in de gehele woning, voornamelijk in de douche Veroudering van de C.V.-ketels Tocht bij de ramen Tegelwerk in de douche loopt bol, vertoont mankementen Voordeur sluit niet goed af Onderhoud van de dakgoten In de winter loopt het water van de dubbele beglazing af Niet kunnen behangen i.v.m. stucwerk dat loslaat Roosters van de ramen Stegen zijn slecht verlicht Asbestbuis in het toilet nog aanwezig Onderhoud van de regenpijpen van het afdakje boven de voordeur Schimmelvorming in vochtige ruimtes Hang- en sluitwerk van de ramen Vernieuwing van de beglazing Riolering Schilderwerk van de huizen is slecht. Wij gaan binnenkort met bovenstaande - punten verhaal halen bij de woningbouwvereniging. Maar we weten allen: samen staan we sterk. Vandaar onze oproep aan u, de huurder van deze woning, om ons te steunen en om te krijgen waar wij als huurder recht op hebben en ook voor betalen. Wij worden bij deze actie gesteund door de huurdersvereniging Harlingen. Ook raden wij u aan om voor een bedrag van 7,50 per jaar lid te worden van de huurdersvereniging Harlingen. Ons doel is om onze woningen leefbaar te houden voor onszelf, onze kinderen en toekomstige bewoners. Help hieraan mee en steun het initiatiefcomité! Met vriendelijke groet, Het initiatiefcomité bestaande uit: M. Aartsma, S. Schouten, R. Jaarsma, L. Westerhuis, S. Teuben, H. Musscher, E. Bouma Contactpersoon: M. Aartsma Hugo de Grootstraat Opmerking voor alle huurders van: Pieter Elbers namens het bestuur huurdersvereniging. Wij zijn er zeker van dat Onze Bouwvereniging de klachten serieus neemt, en samen met het initiatiefcomité van deze huurders, een plan van aanpak maakt. Wij zullen er boven op zitten. Dat is de taak van onze huurdersvereniging. Het is van groot belang dat u als huurder lid wordt van de huurdersvereniging Harlingen á 7.50 per jaar. Dit kan, onder andere, via aanmelding per e mail bij ondergetekende. Want Samen zijn wij Sterk. Noot van de redactie: De Bouwvereniging staat open voor kritische geluiden en daarom zal De Bouwvereniging op korte termijn in gesprek gaan met deze bewoners.

10 Tevredenheid troef bij officiële opening appartementencomplex Harlingen is een prachtig appartementen complex rijker, zo bleek tijdens de officiële opening van gebouw Danzig op de Rozengracht/Hofstraat op 18 juni jl. In het bijzijn van de bewoners, wethouder Maria Le Roy, vertegenwoordigers van de realiserende partijen en De Bouwvereniging stapte de wethouder op een shovel om een dranghek te verwijderen. Daarmee was de officiële openingshandeling een feit. Het appartementencomplex, dat vanwege de historische handel met de Hanzesteden Danzig is genoemd, herbergt veertien sociale huurwoningen. Danzig is verrezen op de plaats waar ooit het Rode Kruis-gebouw stond. Dit pand is afgebroken en Penta Architecten uit Harlingen is ingeschakeld een nieuw woongebouw te ontwerpen. Van Wijnen uit Gorredijk heeft het ontwerp als hoofdaannemer gerealiseerd. De opening vond plaats op een zonovergoten dag in juni. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis nam Koos van Weerlee, directeur/ bestuurder van De Bouwvereniging, de gelegenheid te baat om een aantal mensen in het zonnetje te zetten die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van Danzig, zoals het architectenbureau, bouwteam en medewerkers van De Bouwvereniging, waaronder projectmanager Jan Boelens en de mensen van afdeling Klant & Markt. Koos van Weerlee sprak in het bijzonder zijn dank uit richting de vertegenwoordigers van het Rode Kruis. De locatie Hofstraat/ Rozengracht was in bezit van de organisatie. Het Rode Kruis zei: Het doet ons het meeste deugd als de koper ook een maatschappelijke organisatie is en dat is gelukt. Daar zijn we beiden heel blij mee, zei de directeur met instemming van de twee aanwezige Rode Kruisbestuursleden. De architect heeft een fantastisch gebouw gerealiseerd, dat perfect past bij de omgeving. Geen grote woningen, maar geschikt voor één of tweepersoonshuishoudens. Daar hebben wij bewust voor gekozen, met name maar niet uitsluitend voor starters onder de 23 jaar met de mogelijkheid van huurkorting door huursubsidie. Hij sprak de hoop uit dat de bewoners er naar tevredenheid wonen. Felicitaties Tevredenheid ook bij de gemeente. Wethouder Le Roy bracht namens het gemeentebestuur felicitaties over. Als je kijkt naar Harlingen, is het een hele opgave om mensen zo goed mogelijk te huisvesten. Veel mensen willen zo dicht mogelijk bij het monumentale hart wonen, waar het echte Harlinger gevoel op zijn plaats valt. Dat is bij jullie woningen heel goed gelukt, sprak ze de bewoners van Danzig rechtstreeks aan. Het is de verdienste van De Bouwvereniging dat er is gekozen voor deze plek en de omvang.

11 Danzig Dit is een kwetsbaar gebied waar monumenten de boventoon voeren. De nieuwe woonopgave is gelukt en zonder bezwaren uit de buurt. Dat is voor alle betrokkenen een compliment waard. De gemeente is dankbaar en tevreden dat het zo gelopen is. Danzig is een verrijking. Ze besloot met de opmerking dat de bewoners nog een cadeautje van het gemeentebestuur te goed hebben, namelijk een schaal met rozen. Het meest toepasselijk hier, aldus Maria le Roy. De bewoners hadden overigens al een cadeautje ontvangen. De Bouwvereniging had voor de binnenplaats een loungeset en picknicktafel geschonken, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt tijdens de officiële opening. Om het feest compleet te maken, werden de aanwezigen getrakteerd op een barbecue. Huurders! Nikita Zijlstra blij met eigen stekkie De huurders, daar draait het bij De Bouwvereniging om. Dat ze vol tevredenheid in een huis van De Bouwvereniging leven, in een prettige omgeving. Dit keer in de rubriek Huurders! Nikita Zijlstra. De 23-jarige Nikita Zijlstra is een van de bewoners van het nieuwe appartementencomplex aan de Hofstraat/ Rozengracht. Ze vertelt heel prettig in haar eerste appartement te wonen, in gezelschap van hondje Raisa en vaak ook vriend Michel Kaandorp. Ik vond het tijd om op mezelf te gaan wonen en lekker mijn eigen ding te kunnen doen. Daarom heb ik me ongeveer drie jaar geleden ingeschreven bij De Bouwvereniging, aldus Nikita. Eén keer eerder reageerde ze op een woning, maar ze is blij dat ze toen uiteindelijk heeft afgezien van het aanbod. Mijn moeder las in de krant dat dit gebouw zou worden gerealiseerd en daarop heb ik gereageerd in de richting van De Bouwvereniging. Op dat moment waren ze overigens nog niet aan het bouwen. Ik denk dat het zo rond november/december 2012 was. Half mei ben ik hier komen wonen en het bevalt prima. Met name de woonkamer met het prachtige uitzicht, wijst ze naar buiten. Ze kijkt op de derde verdieping van het complex uit over de Rozengracht en over een deel van de daken van de overburen. Ook het feit dat alles lekker dichtbij is, spreekt Nikita aan. De stad, de supermarkt, dokter, apotheek en dergelijke, zegt de in Byniastate opgegroeide Ouwe Seun. Het appartement beschikt naast een woonkamer met half open keuken over een slaapkamer en een technische ruimte voor de wasmachine, plus een berging op de begane grond. Het is groot genoeg, al zal ik op termijn wel graag willen verhuizen naar een woning met meer ruimte en een tuin. Maar vooralsnog woon ik hier prima. Een voordeel is dat er in dit complex niet alleen jongeren wonen, maar een mix van leeftijden. Alles is goed geregeld. Ze doelt daarmee onder meer op de loungeset en picknickbank op de binnenplaats, bij de officiële opening geschonken door De Bouwvereniging. Kortom, de Harlingse is blij met haar huis, maar ook haar woonplaats. Ik ben hier geboren en getogen en eigenlijk niet van plan Harlingen te verlaten. Het voordeel van Harlingen is dat er de laatste tijd steeds meer wordt georganiseerd, zoals de koopzondagen, de braderie, de muziekevenementen en dergelijke. Geen reden dus om weg te gaan.

12 Storingen en reparatie- Storingen en reparatieverzoeken: CV: CV en Feenstra mechanische Service ventilatie CV Glasschade: Feenstra Service Vriesia Glasservice Glasschade Vriesia Kabeltelevisie: Glasservice Voor storingen, Ziggo Kabeltelevisie Rioolverstoppingen: Voor RRS 0800 storingen Ziggo Servicedienst De Bouwvereniging: Rioolverstoppingen (Als u ons belt tussen en RRS uur kunt u direct een afspraak maken wanneer er iemand bij u langs komt. Servicedienst Indien u op een ander moment belt, De Bouwvereniging: (0517) wordt de melding aangenomen en een (Als u ons belt tussen en opdracht gemaakt. uur kunt u direct een afspraak maken U kunt ook rechtstreeks mailen naar wanneer er iemand bij u langs komt. Indien u op een ander moment belt, Bij storingen betreffende gas, water en wordt de melding aangenomen en een elektra: neem contact op met uw eigen opdracht gemaakt). leverancier. Bij storingen aan liften en elektrische Bij storingen betreffende gas, water en deuren: zie sticker in de lift (op de elektra: neem contact op met uw eigen deuren). leverancier. Bij storingen aan lift en elektrische Verhuizen? deuren: zie sticker in de lift (op Geef de uw deuren). meterstanden tijdig door!! Geef uiterlijk twee weken van Verhuizen? tevoren uw verhuizing door aan de Geef desbetreffende METERSTANDEN energieleverancier, tijdig door! Geef bijvoorbeeld uiterlijk twee weken van tevoren uw meterstanden of 0900 door aan 0808 de en desbetreffende energieleverancier of (bijv. U bent zelf verantwoordelijk of voor het en doorgeven van de juiste of 0800 meterstanden 0330). U bent na uw zelf verhuizing. verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste meterstanden. Wie weet de oplossing? Los onderstaande puzzel op Los onderstaande puzzel op Los onderstaande puzzel op Los onderstaande puzzel op Los onderstaande puzzel op -t t=p -t v=k -t t=p -t v=k t=r -t t=p -t v=k t=r -t t=p -t v=k t=r -t t=p -t v=k t=r -t t=p -t v=k t=r b=w +t n=h t=w ver+ +t b=w +t b=w +t n=h t=w ver+ +t PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA va=ie b=w +t n=h t=w ver+ +t b=w +t n=h t=w ver+ +t b=w -ban +t n=h -b va=ie t=w a=e ver+ p=e +t -ban -b va=ie a=e p=e -ban -ban -b va=ie a=e p=e -ban -b va=ie a=e p=e -ban l=n -b va=ie -n a=e t=b p=e l=n -n t=b r=ig v=h l=n +t -n t=b r=ig v=h +t r=ig v=h +t r=ig v=h +t r=ig n=h -b r=ig v=h +t De redactie van Woonkompas heeft besloten variatie te brengen in de prijsvraag. Er zullen wisselende vraagstukken aan de lezers worden voorgelegd en geheel volgens traditie wordt er onder de goede inzenders een waardebon verloot. l=n -n t=b l=n l=n -n t=b v=h +t t=w -n t=r a=e t=b ver+ +d p=e Piet Frölich heeft voor de eerste prijsvraag een rebus gemaakt en de vraag luidt om welk gezegde het gaat. Stuur een kaartje met de oplossing van de rebus naar: Redactie Woonkompas Antwoordnummer XT Harlingen. (Postzegel plakken hoeft niet). Inzenden voor 1 november Onder de goede inzenders worden twee waardebonnen verloot. Bolswardervaart 1 Postbus AC Harlingen Telefoon (0517)

Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Groot onderhoud: doucherenovatie Nieuw: bewonerscommissie nieuwbouw Plan Zuid Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van

Nadere informatie

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd Jaargang 9 nummer 1 april 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

Vijftig jaar in huurhuis vol maken Energielabel voor huurwoningen Plan Zuid leeft! Winkelen in Wooncentrum Almenum

Vijftig jaar in huurhuis vol maken Energielabel voor huurwoningen Plan Zuid leeft! Winkelen in Wooncentrum Almenum Jaargang 8 nummer 1 januari 2011 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Vijftig jaar in huurhuis vol maken Energielabel voor huurwoningen Plan Zuid leeft! Winkelen in Wooncentrum Almenum Redactiecolofon

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen!

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! Inhoud PEPhuis maakt huu 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! 5 Wat gaan we allemaal in uw wijk doen? 6 Welk onderhoud moet u als huurder zelf

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen WOONVENSTER uitgave 4 15 de jaargang december 2013 Start bouw Geerpark! LEES VERDER OP PAGINA 3 >> 6 7 10 14 Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen Geweldige metamorfose in Oudheusden De Langste

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners magazine Investeren in onze relaties In dit nummer o.a.: Lopende

Nadere informatie

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8.

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8. infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners voorjaar 2014 nummer 1 In dit nummer: Voorwoord pagina 2 Veelgestelde vragen pagina 3 Zilvervisjes pagina 3 pagina 4 Onderhoudsplanning Hennepconvenant

Nadere informatie

Spatie. in Montferland. Tijd voor. een feestje. Ik voel me thuis. Muizenbergstraat Belangrijke rol voor bewoners

Spatie. in Montferland. Tijd voor. een feestje. Ik voel me thuis. Muizenbergstraat Belangrijke rol voor bewoners Spatie is een uitgave van Laris 18 14 nummer Spatie Jaargang 7 juni 2010 Veertig jaar Laris. Huizen vol herinneringen. Laris krijgt keurmerk voor goede dienstverlening. Een woningcorporatie als Laris staat

Nadere informatie

magazine Woonoverlast de buurt Zelf zonnepanelen plaatsen Rust en onrust op de woningmarkt

magazine Woonoverlast de buurt Zelf zonnepanelen plaatsen Rust en onrust op de woningmarkt NUMMER 5 2015 PAGINA 10 Rust en onrust op de woningmarkt Woonoverlast in de buurt PAGINA 14 Chris-Jan Almekinders Het is echt een uniek gebouw voor Haerkense begrippen Zelf zonnepanelen plaatsen PAGINA

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live!

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live! Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014 3 Laat je verrassen! Vlaardingen SuperTalent 2014 5 Vlaardingers Thuis de genieten Westwijkvan UitFestival 914 Krullen

Nadere informatie

Magazine van Brabantse Waard Jubileum Megaproject

Magazine van Brabantse Waard Jubileum Megaproject Nummer 3 > 2014 Magazine van Brabantse Waard In dit nummer o.a. Jubileum Ad en Zus Clarijs uit Zevenbergen huren al 50 jaar Megaproject 62 woningen in Fijnaart gelijktijdig gerenoveerd Voorwoord directie

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

buurtbelang 05jaargang 3 Ravelijnstraat bruist dankzij buurtkracht De krant van Openbaar Belang Buurt aan het woord

buurtbelang 05jaargang 3 Ravelijnstraat bruist dankzij buurtkracht De krant van Openbaar Belang Buurt aan het woord 03 Elk mens heeft een eigen verhaal 05 Openbaar Belang investeert flink 06 Fivel geniet van eerste buurtbarbecue maak kans op een lees het op pagina 7 buurtbelang De krant van Openbaar Belang Buurt aan

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie