In dit nummer: Schoolleiding. Ouders gezocht. Decanennieuws. Laura Kampioen 6. Sectorwerkstuk. Stage vmbo K-B 8-9. Zonnebloem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer: Schoolleiding. Ouders gezocht. Decanennieuws. Laura Kampioen 6. Sectorwerkstuk. Stage vmbo K-B 8-9. Zonnebloem"

Transcriptie

1 Ouder-info 2 In dit nummer: Schoolleiding 1-2 Ouders gezocht 3 Decanennieuws 4-5 Laura Kampioen 6 Sectorwerkstuk 7 Stage vmbo K-B 8-9 Zonnebloem 1011 Schoolexamen 1213 Zorg en welzijn Technasium 14 Excursie Levens- 15beschouwing 16 Mediatheek 18 d Oultre-dance 19 Agenda november 2012 Informatieavond technasium In het kader van de voorlichtingsbijeenkomsten voor de leerlingen van groep 8 organiseren we op maandag 26 november een informatieavond in ons technasiumgebouw, Alcoalaan 2. Tot vorig jaar maakten de leerlingen van de basisschool meteen na groep 8 de keus voor klas 1 gymnasium of klas 1 technasium. Wat het volgen van Latijn (gymnasium) of Onderzoek en Ontwerpen (technasium) precies inhield, was niet voor iedereen duidelijk. Vanaf dit schooljaar volgen alle leerlingen in klas 1 vwo een module Latijn en een module Onderzoek en Ontwerpen. Op het eind van het schooljaar kan een bewuste keus gemaakt worden voor 2 gymnasium, 2 technasium of 2 atheneum. De leerlingen in de eerste klassen havo/vwo krijgen een module Onderzoek en Ontwerpen. Zij maken ook op het eind van het jaar de keus of ze bijvoorbeeld naar 2 havo technasium willen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Een bijkomend voordeel is zeker dat meer meisjes geïnteresseerd zijn in het technasium.

2 Pagina 2 Ouder-info 2 Personeel In de ziektevervanging van mevrouw Cloosterman (biologie) is mevrouw Petra Arntz benoemd. Onze roostermaker, de heer Boumeester, is op dit moment ziek. Als vervangend roostermaker is de heer Sander van Kappel benoemd. Mevrouw Sally van Zanten (natuurkunde) heeft besloten per 1 december haar docentschap op onze school te verruilen voor een nieuwe baan in een chemisch laboratorium in Dordrecht. We wensen haar veel succes bij deze nieuwe stap in haar loopbaan. De sollicitatieprocedure voor haar opvolging is inmiddels gestart. Bovenbouw helpt onderbouw Via deze info willen we u nogmaals wijzen op de mogelijkheid van Bovenbouw helpt onderbouw. Als uw zoon of dochter moeite heeft met een of meerdere vakken, bestaat de mogelijkheid dat we een talentvolle leerling uit de bovenbouw matchen aan een leerling uit de onderbouw. U bespreekt zelf met deze leerling waar en wanneer u de bijles voor uw zoon of dochter wilt laten plaatsvinden. We adviseren hierbij een uurtarief van 5,00. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij het leerling-loket. Huiswerk na school Op onze school kunnen leerlingen na schooltijd huiswerk maken onder toezicht. Iedere dag van tot uur zijn docenten aanwezig in de cirkel om toe te zien op het maken van huiswerk. Leerlingen komen geheel vrijwillig. Ze noteren start- en eindtijd. Er zijn geen kosten verbonden aan deze service. Docenten zijn uiteraard ook aanwezig om daar waar het mogelijk is hulp te bieden aan de leerlingen. Proeflesjes Op 10 en 11 december krijgen we s middags bezoek van de leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit de gemeente Heusden. Daarnaast zijn ook een aantal basisscholen uit Wijk en Aalburg, Genderen, Engelen en Waalwijk uitgenodigd. Terwijl de groep 8 leerlingen bij een aantal van onze collega s lessen volgen, spreken de groepsleerkrachten hun oud-leerlingen door met onze brugklasmentoren. Rapporten en 10-minutengesprekken De eerste periode van dit schooljaar is inmiddels afgesloten. De rapportvergaderingen zijn geweest. De leerlingen van de klassen 1 hebben op 21 of 22 november hun eerste rapport opgehaald bij de mentor van hun klas. De rapporten van de leerlingen vanaf klas 2 worden 26 november uitgereikt aan de leerlingen. U kunt de mentoren spreken op 3 december (klas 2 en 3) en 4 decfember (klas 4, 5 en 6). Indien u op 12 december gebruik wilt maken van de mogelijkheid met een van de vakdocenten te spreken dan kunt u zich hiervoor via Magister inschrijven. U vindt alle informatie over deze ouderavonden in de brieven die bij het rapport zijn gevoegd. De schoolleiding

3 Pagina 3 Ouder-info 2 Ouders gezocht!! Op maandag 4 februari organiseren we voor de leerlingen van klas 2 VMBO een beroepencarrousel. Bedoeling is dat de leerlingen gedurende twee lesuren gesprekken voeren met beroepsbeoefenaren. Dat gaat gebeuren in 4 ronden van 20 minuten. We zoeken een 25-tal vrijwilligers (o.a. ouders) die op maandag 4 februari van tot tijd vrij willen en kunnen maken. Wat kunt u verwachten? Elke ronde komt een groepje van 6 à 7 leerlingen langs. We gaan die ochtend met 110 leerlingen aan de slag. We hopen 25 bereidwillige beroepsbeoefenaren te vinden. De beroepsbeoefenaar vertelt het een en ander over zijn werkzaamheden en daarna stellen de leerlingen vragen die zij in de mentorlessen hebben opgesteld. Denk aan vragen als: wat zijn voor- en nadelen van het beroep, werktijden, over welke kwaliteiten moet je beschikken, welke opleiding(en) hebt u gedaan? Doel Leerlingen VMBO moeten in de loop van het tweede leerjaar al keuzes maken. VMBO-GT laat in leerjaar 3 al vakken vallen en VMBO-BK moet voor leerjaar 3 een keuze maken voor een beroepsgericht vak (beroepsgerichte vakken voor deze leerlingen op onze school zijn Zorg en Welzijn breed en de ICT-route). En het is vooral belangrijk dat deze leerlingen een idee krijgen van wat het betekent als je werkt. Wat levert het u op? Als we het in euro s uitdrukken: NIETS. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om enthousiast met jonge mensen over je werk te kunnen praten. Als u bereid bent om aan deze eerste beroepenoriëntatie van onze leerlingen mee te werken, lezen wij dat graag van u. U kunt mailen naar Wilt u in de mail a.u.b. vermelden: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en adres. En natuurlijk uw beroep. Binnen twee dagen na ontvangst van uw mail nemen wij contact met u op. Mathieu Musters, decaan / LoopbaanOriëntatieBegeleider VMBO-BK Laurens van Oers, decaan VMBO-GT

4 Ouder-info 2 Pagina 4 Nieuws van de Decanen De eerste periode van dit schooljaar hebben er diverse activiteiten plaats gevonden, om onze havo en vwo leerlingen van klas 3 t/m 6 voor te bereiden op hun stroom- en profielkeuzes en oriëntatie op een mogelijke vervolgstudie ná een leven op het d Oultremontcollege. De klassen 3 havo, 3 atheneum, 3 gymnasium en 3 technasium zijn dit jaar gestart met een nieuwe profielkeuzemethode tijdens de mentorlessen. De eerste geluiden hierover klinken goed. In het kader daarvan hebben zij op 1 november j.l. een ochtend deel genomen aan workshops tijdens de techniekweek in s-hertogenbosch, georganiseerd door Avans Hogescholen, om op deze manier kennis te maken met de verschillende bètastudies. Dit ter voorbereiding op de voorlopige stroom- en profielkeuzes in januari havo heeft deel genomen aan de studieoriëntatieochtend, ook bij Avans, waarbij zij een workshop hebben gevolgd bij een studie van hun keuze. Verschillende sectoren als techniek, zorg en welzijn, ICT, economie, onderwijs en kunst passeren de revue. Alle 4 havo klassen en 5 vwo klassen hebben deels vóór en deels ná de herfstvakantie een lesuur door het decanaat aangeboden gekregen, waarbij hen een stappenplan is gegeven met betrekking tot oriëntatie op vervolgstudies. Hoe kun je wat waar vinden en hoe kun je er achter komen, wat bij jou past en welke stappen moet je vervolgens zelf ondernemen. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen. Deze lessen zijn aan het begin van het schooljaar ingepland, omdat juist in deze periode veel universiteiten en hogescholen hun open dagen organiseren. Het veelvuldig bezoeken van open dagen en het deelnemen aan meeloopdagen en proefstuderen past binnen een goed studiekeuzeproces. 5 vwo leerlingen met een NG- en NT-profiel gaan 23 november met ons naar de Technische Universiteit van Eindhoven om zich verder te verdiepen in bètastudies. Tal van bedrijven presenteren zich die dag tijdens de Jet-Net-Career-Day, waarbij het met name gaat om technische toepassingen, beroepsperspectieven en daar aan verbonden studierichtingen.

5 Pagina 5 Ouder-info 2 Vervolg nieuws decanen Op woensdagavond 6 februari 2013 volgt dan de Studievoorlichtingsavond voor 4 havo en 5 vwo op het St. Janslyceum in s- Hertogenbosch. Die avond bezoeken we met deze leerlingen de informatieavond, waarbij ingeschreven kan worden voor een drietal informatierondes over vervolgopleidingen. Meer informatie hierover volgt hierover half januari. Op dit moment worden de individuele gesprekken gevoerd met onze eindexamenkandidaten. Zij staan voor de keuze van een nieuwe studie of gap-year en tijdens deze gesprekken, die vóór eind december zullen zijn afgerond, kijken we in hoeverre het staat met het keuzeproces, het bezoeken van open dagen, meeloopdagen en proefstuderen, adviezen t.a.v. mogelijke bachelors en masters en het vergelijken van universiteiten en hogescholen. Sommige leerlingen hebben daarin al grote stappen gemaakt; met anderen, nog zoekenden, hebben we een stappenplan besproken en meegegeven. Hieruit volgen dan nog één of meerdere vervolgafspraken. Alle hierboven besproken groepen hebben uiteraard de mogelijkheid meerdere malen gebruik te maken van onze diensten. Hopende u hiermee weer voldoende op de hoogte gebracht te hebben, groet, Eric Gulikers en Wilfred Bardoul, decanen havo/vwo

6 Pagina 6 Ouder-info 2 Laura van Engelen uit de eerste klas vmbo van onze school is op 28 oktober jl. Nederlands juniorenkampioen geworden op de 800 meter vrije slag. Ze heeft deze geweldige prestatie geleverd in een tijd van 9 minuten en 49 seconden!! Ze zwom de wedstrijd in het Sloterparkbad in Amsterdam en ze was wel een beetje zenuwachtig. Er was namelijk wel heel erg veel publiek op af gekomen. Laura zwemt al 4 jaar bij Aquamigos in Vlijmen, ze is daar gestart nadat ze haar zwemdiploma s had gehaald en was opgevallen bij de zwemtrainer daar. Ze traint maar liefst 8 uur per week voor haar sport; 7 uur ligt ze in het water en 1 uur heeft ze een zogenaamde landtraining. Laura traint zowel in Oss als in Vlijmen. In februari, april en juli zijn er weer Nederlandse kampioenschappen in andere baden, steeds onder andere omstandigheden. Natuurlijk gaat Laura proberen daar haar titel te prolongeren. Haar ambitie is om een keer mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk nog heel ver weg, maar dit kampioenschap heeft ze toch maar mooi op haar naam staan. Laura, van harte gefeliciteerd met dit mooie succes, we zijn hartstikke trots op jou!! Alice van Laarhoven Adjunctdirecteur klas 1 t/m 4 VMBO/docent Engels

7 Ouder-info 2 Pagina 7 Het sectorwerkstuk van de leerlingen van 4 vmbo De leerlingen van de theoretische en de gemengde leerweg van de vierde klas moeten een sectorwerkstuk maken. Het werkstuk is onderdeel van het schoolexamen en het werkstuk kan alleen met voldoende of goed worden afgesloten. Zo lang het niet voldoende is, kan een leerling niet deelnemen aan het Centraal Examen en moet er dus een vervolg aan het werk worden gegeven. De leerlingen ontvingen aan het begin van het schooljaar een handleiding voor het sectorwerkstuk. Daarin wordt uitgelegd hoe zij begeleid worden en middels zogenaamde stop / go momenten gedwongen worden tot reflectie met de begeleidende docent. Zo is de begeleider in staat het proces te beoordelen, te ondersteunen en zo nodig te corrigeren. Aan het einde van het proces vindt de beoordeling van zowel het product als ook het proces plaats. Bij het sectorwerkstuk gaat het om een thema dat past binnen de gekozen sector. Er zijn zeer uiteenlopende onderwerpen gekozen zoals: obesitas, het opzetten van een eigen zaak, Unicef en verschillende vormen van duurzame energie. De leerlingen besteden aan het sectorwerkstuk ongeveer 20 uur. Ze werken in groepjes van 3 of 4 leerlingen. Zowel het proces als het product worden beoordeeld en de beoordeling vindt plaats door minimaal twee docenten aan de hand van criteria die vooraf aan de leerlingen bekend zijn gemaakt. De leerlingen maken hun sectorwerkstuk in de periode van week 38 tot en week 50. Ze zijn dus inmiddels al een week of acht aan de slag. Na een algemene informatiemiddag, het vormen van groepjes en het zoeken van een begeleider werken de leerlingen twee uur per week op school aan het sectorwerkstuk. Uiterlijk 14 december dient het sectorwerkstuk klaar te zijn. Dan begint het proces van bijschaven en voorbereiden van de presentatie. De leerlingen presenteren op 17 januari hun sectorwerkstuk aan de leerlingen van de derde klassen van het vmbo. Ze krijgen dan nog enkele tips over hun presentatie van de leerlingen en de docenten. Op 31 januari worden de presentaties gegeven aan de ouders, broertjes, zusjes en misschien ook wel een enkele opa en oma. Dat wordt dus heel erg spannend, want op dat moment worden de leerlingen definitief beoordeeld op hun prestatie. Wij wensen alle leerlingen heel veel succes toe met het maken van hun sectorwerkstuk en natuurlijk ook met de beide presentatie momenten. Het VMBO team

8 Pagina 8 Ouder-info 2 Examenkandidaten Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte Leerweg gingen op stage De vierdeklassers van de Basisberoepsgerichte en de Kaderberoepsgerichte Leerweg van het VMBO gingen in november op stage voor hun beroepsgerichte vak: Zorg & Welzijn breed of ICT. In dat kader is er gezocht naar stageadressen die passen bij de opleiding en de door de leerlingen opgegeven voorkeuren. Een aantal van deze leerlingen heeft ook al ideeën over de vervolgopleiding na het VMBO; waar mogelijk is daar bij het matchen met een stageplaats rekening mee gehouden. Met deze stage hopen we te bereiken dat leerlingen enig idee krijgen van werk en werkzaamheden in het algemeen na gaan denken over zichzelf als beroepsbeoefenaar meer zicht krijgen op mogelijkheden met hun opleiding een beeld krijgen van voorkomende beroepen en werkzaamheden binnen de organisatie of het bedrijf waar ze stage lopen nadenken over een mogelijke rol voor zichzelf in zo n organisatie of bedrijf. Om dit alles en nog veel meer mogelijk te maken, hebben we een beroep gedaan op organisaties en bedrijven. Gelukkig vonden we open deuren om onze leerlingen de mogelijkheid van een stage te bieden. Voor onze leerlingen van de ICT-route vonden we van maandag 12 november t/m vrijdag 16 november een gastvrije open deur bij: Bedrijf/organisataie Praxis Wartsila Durea B.V. Veluw Metal Creations Zorgboerderij Cosinus Computing JOS AMERICA MACHINES BV Reclame IVC Regmedia grafisch vormgever Software Society Me(n)tal Enterprizes Priest Computers Vermeulen Vermeulen reclame Metro XL ABN-AMRO bank Woonplaats Nieuwkuijk Giersbergen Nieuwkuijk Waalwijk Waalwijk Waalwijk Waalwijk s-hertogenbosch

9 Ouder-info 2 Pagina 9 Vervolg stage VMBO 4 De leerlingen van Zorg en Welzijn breed deden leerzame ervaringen op bij: Instelling/bedrijf Basisschool De Vijfhoeven Basisschool 't Span Basisschool Th J Rijken Des-In Health & Beauty Basisschool Jongleren Basisschool Olof Palme Jenaplanschool Antonius Abt Basisschool de Hoef Des-In Health & Beauty Ixxi hairstudio Artemiz kapper Pems Art Schakelring Zandley () PasPartoe Zorgboerderij Giersbergen PSZ Peuterpan KDV Pinokkio KDV Villa Kakelbont PSZ MIKZ PSZ Het Opstapje FD d Oultremontcollege De Drie Linden De Kluis Woonplaats Vlijmen Elshout s- Hertogenbosch Waalwijk Waalwijk Vlijmen Vlijmen Waalwijk Nieuwkuyk Vlijmen Giersbergen Vlijmen De mensen die onze leerlingen mogelijkheden bieden en die bereid zijn de leerlingen een week lang te begeleiden, zijn wij bijzonder dankbaar. We hopen dat de kandidaten na deze stageweek een levenservaring rijker zijn en dat ze op een leerzame en zinvolle week kunnen terugkijken. Wil Versteijnen, stagecoördinator VMBO B en K docent Biologie

10 Pagina 10 Ouder-info 2 ZORG EN WELZIJN ontvangt gasten via de ZONNEBLOEM De afdeling Zorg en Welzijn werkt praktisch en praktijkgericht. De lessen geven we in een werkplekstructuur waarin we verschillende werkvelden nabootsen. ( Kapsalon, schoonheidsverzorging, manicure, ouderenzorg en kinderverzorging). De theorie koppelen we aan de praktijk. We halen ook de Praktijk binnen de school. Met de heer Piet Vromans hebben we kunnen realiseren dat we gasten van de Zonnebloem een verwenochtend geven. 4 maandagochtenden ontvangen wij 5 gasten van de Zonnebloem. Leerlingen van 3VMBO Kader en Basis verzorgen deze verwenochtend. Het programma bestaat uit: het ontvangen van de gasten, thee en koffie presenteren praatje maken met de gasten een manicurebehandeling uitgebreide handmassage lakken van de nagels Maandag 12 november hebben we de eerste gasten en hun begeleiders ontvangen. De gasten waren zeer tevreden over deze ochtend en ze willen graag nog een keer terugkomen. De leerlingen hebben ervaren hoe het in het echt gaat en waren trots op alle complimenten. Wij ook! Team Zorg en Welzijn Wil Versteijnen docent biologie

11 Ouder-info 2 Pagina 11 Vervolg Zonnebloem Vandaag om 12 november 2012 kwamen er 4 ouderen van de Zonnebloem. Ze kwamen voor hun nagels te lakken. Er waren dan ook 4 leerlingen van klas db3a & dk3a die de nagels lakten van de ouderen. Het ging erg goed en was erg gezellig. De ouderen vonden het erg leuk en willen graag snel weer terug komen. Ik lakte de nagels van een mevrouw van 91 jaar die nog helemaal zelfstandig woont. De rest van de klas & ik waren er ook erg van onder de indruk. De mevrouw woont alleen in een groot huis in Elshout. Er was ook een mevrouw die vroeg of ze opgemaakt kon worden want ze had een verjaardag van haar kleinkind. Michelle maakten de mevrouw op, het zag er erg mooi uit. Er waren ook 2 begeleiders bij van de Zonnebloem, die legden ons uit hoe het daar zijn gang gaat. Het is geen bejaardentehuis maar een club van regio Heusden om leuke activiteiten te doen met ouderen en mensen met een handicap. De Zonnebloem heeft 3 verenigingen in /Elshout,Oudvlijmen/Vliedberg en Nieuwkuijk/Haarsteeg. De ouderen komen nog 3 maandag ochtenden langs van verschillende dorpen. Als het ons goed bevalt en de ouderen ook dan gaan we hier volgend jaar zeker verder mee. Geschreven door: Marieke Claus db3a

12 Pagina 12 Ouder-info 2 Schoolexamen zorg en welzijn Week 45 stond voor examenkandidaten in het teken van het schoolexamen. Zo ook het vak zorg en welzijn. Voor de leerlingen zorg en welzijn stond zowel een theoretisch als een praktisch schoolexamen te wachten. Dit examen stond in het teken van activiteitenbegeleiding. Binnen dit thema kon de leerstof van een heel project getoetst worden. De leerlingen kregen de opdracht om met de groep, waarin ze waren ingedeeld, een dagdeel te vullen met activiteitenbegeleiding. De opdracht werd verdeeld naar niveau, waarbinnen de leerlingen aan de slag moesten. Om de opdracht uit te kunnen voeren konden we gelukkig op de kleuterklassen van basisschool t Span rekenen. De kleuters hadden in ieder geval een geweldige ochtend, terwijl onze leerlingen examen deden! De kleuters mochten pepernoten bakken onder leiding van onze leerlingen. De pepernoten kregen ze later in een originele verpakking, opdracht voor onze leerlingen, mee naar huis. Na de inspanning van het bakken kregen de kleuters even rust door naar een poppenspel te kijken. De examenkandidaten hadden zelf een verhaaltje voor het poppenspel geschreven en de poppen gemaakt. Na een pauze met een lekker hapje en drankje gingen de kleuters naar de gymzaal voor Pietengym. De leerlingen moesten zelf een circuit uitzetten. Onder leiding van hun gymdocent werd het circuit gecheckt op veiligheid en moeilijkheidsgraad. Moe maar zeer voldaan gingen de kleuters met hun zelf gebakken pepernoten weer terug naar hun school. Onze leerlingen, die toch hun examen uitvoerden, gaven ons te kennen dat ze het een leuke ochtend hadden gevonden ondanks dat ze hun examen deden. Docenten zorg en welzijn Leonie van den Munkhof Elly Heshof Nog meer foto s zijn te zien op: Album=V4DIWJEZ

13 Ouder-info 2 Pagina 13 Bezoek van 't Span op het d'oultremontcollge maandag 5 november Ik ben Brynne van Belle en zit op het d'oultremontcollege in. Ik zit in mijn examenjaar van het VMBO in de richting zorg en welzijn. Vorige week heb ik mijn examens gedaan. Voor het vak zorg en welzijn heb ik naast mijn theorie-examen ook een praktijkexamen gedaan op 5 november. Toen kwamen de kleuters van t Span bij ons op school in het thema van Sinterklaas, onder onze (de examenleerlingen) begeleiding, pepernoten maken, een pietengym volgen en kijken naar een poppenspel. Over het poppenspel was ik heel enthousiast! We hebben met mevrouw Paes zwarte pieten handpoppen gemaakt. Samen met 2 klasgenootjes heb ik een verhaaltje gemaakt dat Choco Piet ( die ik speelde ) een chocoladereep had gestolen. In het begin was ik zenuwachtig, maar de kinderen deden erg enthousiast mee, dus dat maakte het alleen maar leuker. Ik vond het heel erg leuk om te doen en aan de reacties van de kleuters te horen vonden ze het ook leuk! Ik wil mijn mentor, mevrouw Heshof, en mevrouw Paes waarmee we de poppen hebben gemaakt en het stuk hebben geleerd heel erg bedanken voor deze dag! Ik hoop dat mijn klasgenoten het net zo leuk hebben gehad, zeker voor herhaling vatbaar!

14 Pagina 14 Ouder-info 2 Na het succes van vorig schooljaar kregen ook dit jaar weer de studenten van 3 technasium op 7 september 2012 van de schoolleiding de opdracht voor het maken van een Promotie film voor het d Oultremontcollege. Dit project leent zich uitermate goed om nieuwe planning vaardigheden aan te leren, kennis opdoen op het gebied van ICT, relatie leggen met kunst en cultuur, hoofdzaken van bijzaken scheiden en samenvatten. Zoals bij elk project te doen gebruikelijk hoort ook een programma van eisen. In dit geval waren de belangrijkste eisen: Inspelen op de belevingswereld van groep 7 8 leerlingen Film is minimaal 3 minuten en maximaal 4 minuten Brengt de sfeer van de school goed in beeld Geeft goede informatie over de diverse studiemogelijkheden op het d Oultremontcollege De film moet een prikkel en uitnodiging zijn voor basisschool leerlingen om zich op het d Oultremontcollege in te schrijven. Bezien vanuit de laatst gestelde eis hebben onze technasium leerlingen zich tevens ingeleefd in de rol als ambassadeur voor onze school. Deze opdracht heeft de school 5 uiteenlopende filmpjes opgeleverd, welke aan een deskundige jury bestaande uit leerlingen van basisscholen en leerlingen uit klas 1 van het d Oultremontcollege werden voorgelegd op vrijdag 2 november De jury heeft met name gelet op de onderdelen: muziek keus beeld gebruik informatie gehalte humor Deze vakjury heeft als beste film gekozen voor de film gemaakt door : Daan Max Harry Als tweede gekozen was de film van : Joost Nick en Denzel Momenteel wordt de film gebruikt voor de informatie avonden. Arnold Tjon A San Technasium coördinator d Oultremontcollege

15 Pagina 15 Ouder-info 2 EXCURSIE GODSDIENST-LEVENSBESCHOUWING In de activiteitenweek zijn wij met ongeveer 200 leerlingen op Kerkepad geweest. Het was een belevenis! Zowel voor de leerlingen als voor ons. De kinderen waren onder de indruk van de gebouwen en gastvrije ontvangst. In de Buddharamatempel (Waalwijk)en Al Geylani Moskee (Waalwijk) zijn zij zeer gastvrij onthaald en ook de Lambertuskerk ()en N.H. Kerk De Haven (Waalwijk) lieten zich van hun beste kant zien. De leerlingen hebben er veel van geleerd en binnenkort leest u daarover meer op de schoolsite. Het was vooral de bedoeling de leerlingen op een andere manier te laten kennismaken met de diverse godsdienstige gebouwen in de omgeving, door e.e.a. zelf te zien en te ervaren. Wij denken dat de opzet gelukt is en zullen hieraan zeker een vervolg geven het komende jaar. Wij willen langs deze weg graag iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Alle ouders die zich beschikbaar hebben gesteld, zijn wij zeer erkentelijk. Hartelijk dank voor uw tijd en inzet. Wij hopen nog eens een beroep op u te mogen doen als het nodig is, zodat wij weer op uw ervaring kunnen bouwen. Wij zijn er trots op dat wij samen met de ouders zoiets kunnen realiseren. Op het ogenblik zijn de kinderen hard aan het werk om een werkstukje te maken over een gebedshuis dat zij hebben gezien, waarvan we binnenkort ook resultaten mogen waarnemen. Zie vorige pagina. Namens de sectie Godsdienst-Levensbeschouwing, Annerieke Bogers Bill Banning

16 Ouder-info 2 Pagina 16 Verslag van de excursie levensbeschouwing Kaatje van Wijk Klas D1e Moskee Tempel Kerk bezoek Mijn indruk van het uitstapje Wij zijn op vrijdag met de fiets naar Waalwijk gereden waar wij de moskee Abdulkadir Geylani, de tempel Buddharama en de kerk aan de Haven hebben gezien. Op de volgende pagina kun je lezen hoe het was.

17 Pagina 17 Ouder-info 2 Kenmerken & gebruiken bij verschillende geloven Als eerste kwamen we aan bij de moskee. We gingen naar binnen en het was er lekker warm en heel erg mooi versierd met schilderingen en een mooie fontein. De leider bracht ons naar allerlei kamertjes waaronder een voor de vrouwen en kinderen, een voor de mannen en een voor de jongeren. Er was ook een was ruimte waar ze zich moeten reinigen voordat ze de gebedsruimte betreden. Ze moeten hun handen, mond, neus, gezicht, armen en voeten 3 x wassen. Ook moeten ze hun hoofd en nek 1 x bevochtigen en hun oren 1 x wassen. Daarna gingen we naar de gebedsruimte die boven was. Eerst moest je je schoenen uit doen en daarna gingen we naar boven. We moesten ook apart lopen (jongens en meisjes apart ieder een eigen trap). We kwamen binnen en er lag een hele mooie vloerbedekking. Er stonden strepen op die hielpen je zodat je wist hoe je moest zitten (in de richting van Mekka). Daarna reden we door naar de tempel. We werden daar warm welkom geheten met chips, koekjes, drinken en nog wat lekkernijen. Dat was erg lekker. Wat mij opviel was dat allen mensen die daar waren erg gastvrij waren. Toen we uiteindelijk klaar waren met het eten/drinken gingen we naar de gebedsruimte waar we weer onze schoenen uit moesten doen uit respect. Toen we daar binnen kwamen zat er een monnik in een oranje pak op ons te wachten. Iedereen was binnen toen zei de leider dat wij een soort van moesten bidden. 3 x naar de boeda s en 3 x naar de monnik. Toen we daar mee klaar waren mochten we aan de monnik vagen gaan stellen. Zo zijn we bijvoorbeeld te weten gekomen dat hij de oudste monnik is die daar woont en hij was al 82 jaar. Voor de oudste monnik hebben ze heel veel respect. Toen we klaar waren en we weg wilde gaan moesten we eerst weer dat soort van bidden doen. Wat me opviel toen we de kerk binnen kwamen was dat het er erg De tempel Buddharama open en groot was en als je de plattegrond zag kon je zien dat het in een kruis is op gebouwd. Daardoor herken je dat het een protestante kerk is. Een dominee leidde ons rond en vertelde een mooi geschiedenis verhaal over de kerk. Hij vertelde dat in de 80 jarige oorlog het nog een katholieke kerk was. Na de 80 jarige oorlog bouwde de katholieken een nieuwe kerk en de protestanten wilden toen die kerk hebben. De naam kerk aan de haven komt door dat er daar toen een haven lag. Kerk aan de haven Toen was er een gouden doopschaaltje die met een mooie krul aan de muur vast zat. Maar dat vindt men nu te ouderwets daarom heeft een glaskunstenaar een nieuwe schaal gemaakt. De dominee leest iedere zondag uit de bijbel voor. Hij staat dan op een preekstoel in een soort van torenkamertje. Ook waren er vroeger mensen in de kerk begraven. Kaatje van Wijk Klas 1d De moskee Abdulkadir

18 Pagina 18 Ouder-info 2 Nieuws uit de mediatheek Krantenartikel Maak cyberpesten bespreekbaar DOOR LISA ZITVER EN RICK TAEKEMA dinsdag 6 november Het gevaar van digitaal pesten is dat het niet goed zichtbaar is voor de buitenwereld en dat slachtoffers zich isoleren. Dat is helaas ook Tim Ribberink overkomen." Dat is de mening van Bamber Delver, directeur van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij die trainingen geeft in het herkennen van pesten op internet aan onder anderen ouders en leerkrachten. Digitaal pesten kan op heel veel manieren en varieert van roddels verspreiden op Facebook tot elkaar buitensluiten in groepsgesprekken op WhatsApp", vertelt hij. Ook iemands naam misbruiken en daarmee valse informatie over die persoon verspreiden is een vorm van cyberpesten. Slachtoffers van pesten trekken zich volgens Delver veelal de uitspraken die over hen gedaan worden zodanig aan dat zij zich isoleren en geen hulp zoeken. Jonge kinderen vertellen het vaak nog wel aan hun ouders wanneer ze gepest worden, maar voor tieners is dat heel moeilijk. Omdat alles op internet buiten het zichtveld van de ouders en leerkrachten valt, wordt het lang niet altijd tijdig opgemerkt." Delver benadrukt daarom dat het voor slachtoffers van digitaal pesten belangrijk is zelf iemand in vertrouwen te nemen. Denk niet dat je het alleen moet oplossen, zoek iemand die je wilt vertrouwen, zoek steun en vraag hulp, is zijn voornaamste advies. Dat vindt ook Niels Baas van Cyberpesten. De Baas: Het is belangrijk dat slachtoffers het lef hebben om aangifte te doen en het thuis of op school te bespreken. Alleen al het bespreken van problemen kan opluchtend werken. Scholen moeten dan ook een open bespreekcultuur nastreven en met leerlingen afspreken hoe je met elkaar omgaat. In het echt en online. Volgens Baas is het verstandig als leraren een lerarenaccount aanmaken op sociale media. Door niet vanuit een privéaccount te opereren, kun je een gepaste afstand bewaren en de klas online in de gaten houden. Leerlingen vinden dat vaak ook prettig. Dan weten ze dat de leraar aanwezig is en dat ze niet zelf stappen hoeven te nemen als er iets gebeurt. Baas heeft nog meer tips om cyberpesten tegen te gaan. Zoek jezelf zo nu en dan op via Google. Als er nepaccounts van je bestaan, staat vaak jouw naam erin. Zo kom je ze gemakkelijk op het spoor. Vervolgens kun je daar melding van maken bij bijvoorbeeld Twitter", legt Baas uit. Op staan tips en informatie voor slachtoffers van cyberpesten. Ook kunnen zij via deze website in contact komen met hulpinstanties. Op de schoolwebsite via leerlingen-mediatheek kun je in de folder van de mediatheek lezen =Zo hou je het leuk voor jezelf en anderen=. Tips hoe om te gaan met social media Jacomien Janssen/mediathecaris en mediacoach

19 Ouder-info 2 Pagina 19 DE GEBOORTE VAN D'OULTRE DANCE Het d'oultremontcollege heeft sinds jaren de geweldige traditie om leerlingen die talentvol blijken te zijn op kunstzinnig gebied, in het zonnetje te zetten. In een stampvolle aula wordt op een avond in juni werk getoond en beloond met een prijs: d'oultre d'art. D'Oultremontcollege kent ook sinds een aantal jaren naschoolse sport en kunstactiviteiten. In de lijn van d'oultre d'art hebben de school, SPORT na school en KUNST na school de handen ineen geslagen en we gaan nu geboorte geven aan een nieuwe traditie: d'oultre Dance! Dans is tenslotte zowel sport, als kunst. Er bestaat een gegrond vermoeden dat het op het d'oultremontcollege barst van het danstalent. En dat mag ook wel eens in het zonnetje gezet worden. We organiseren een battle, zoals we die kennen van TV. Er is een voorronde (18 december) waarin wordt bekeken wie er door mag naar de finale. De finale is op 29 januari, s' avonds in de aula. Voor de jury van deze finale hebben we niemand minder weten te strikken dan VINCENT VIANEN! Degenen die door zijn naar de finale krijgen ter inspiratie nog danslessen, tips en trics van Evelien Timmermans. Evelien is een oud leerling d'oultremontcollege en studeert nu af aan de dansacademie in Arnhem. Evelien zal met een paar klasgenoten die avond ook een gastoptreden verzorgen. Dat belooft een spetterende avond te worden! Marjolein van de Akker (combinatiefunctionaris cultuur gemeente Heusden) Kunst na school

20 Agenda komende periode d Oultremontcollege Ouder-info verschijnt 3 á 4 x per jaar Kopij kan aangeleverd worden aan Jacomien Janssen/mediatheek De ouders-info verschijnt via de mail en op de website van de school. November : Uitreiken Rapport 1 vanaf klas 2 29 : Solo 1 5h/6vwo 29 : Regionale voorlichting vmbo 30 : Uitreiken cijferlijsten examenklassen December : Ouderavond Rapport 1 mentoren klas 2 en 3 3 t/m 7 : Deze week 4e mentormoment SWS 4 vmbo 4 : Ouderavond Rapport 1 mentoren klas 4,5,6 5: Sint-viering door mentoren klas1+2 6 : Solo 2 5h/6vwo 10 en 11 : Proeflesjes groep 8 basisscholen 11 en 12 : Keulen: ex.lln. havo/vwo 12 : Ouderavond Rapport 1 vakdocenten 13 : Solo 3 5h/6vwo 18 : vanaf 12:00 Solo 4 vmbo 20 : Solo 4 5h/6vwo 21 : Kerstviering leerlingen 24 t/m 4 jan: Kerstvakantie Open Avond 15 januari 2013: uur Open avond technasium, gebouw Alcoalaan 2 22 januari 2013: uur

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

d Ampte infomagazine 2015-2016

d Ampte infomagazine 2015-2016 d Ampte infomagazine 2015-2016 2 Colofon Tabor College d Ampte Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn T: 0229-284 151 I: www.tabor.nl E: dampte@tabor.nl Foto s: Pieter Hulleman en Arjan Buis Inhoud Onderwijs op

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p

I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p voorkant + adv 3 08-09:Opmaak 1 18-3-09 15:33 Pagina 1 I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p Maartens College Magazine 3 jaargang 9 2009 O n d e r a n d e r e Onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Inhoud Inhoudsopgave...2 Colofon...2 Ontwikkeling en beweging...3 Bornego Toetsen: te veel of nuttig?...4 Briljant PWS...5 De beste ideeën...5

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang 8 2007 Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Publieksverslag 2009-2010 Voorwoord 2 Lef en vertrouwen De commissie Identiteit aan de Develsingel heeft het schooljaar 2009-2010 het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2013

Nieuwsbrief Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Agenda (data onder voorbehoud) Za. 12 t/m ma. 21 okt. Herfstvakantie Do. 24 okt. OPUS ouderavond: onderpresteren Ma. 28 okt. t/m vr. 1 nov. Uitwisseling Farum Ma. 4 t/m vr. 8 nov.

Nadere informatie

Specialade. We wensen u veel leesplezier. We nemen aan, dat u net als wij zult zeggen: wat gebeurt er toch veel in een jaar tijd.

Specialade. We wensen u veel leesplezier. We nemen aan, dat u net als wij zult zeggen: wat gebeurt er toch veel in een jaar tijd. Specialade Cambreur College maakt deel uit van Kwadrant Scholengroep rk scholengemeenschap voor gymnasium atheneum havo vmbo Met trots presenteren we u onze eerste Specialade. Hierin blikken we terug op

Nadere informatie

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN magazine 2010 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL DIALOOG

Nadere informatie

Bericht. Let op! Ouderbetrokkenheid. Derde prijs en award. Belangrijke mededeling op pag. 3

Bericht. Let op! Ouderbetrokkenheid. Derde prijs en award. Belangrijke mededeling op pag. 3 Bericht Nr. 21 - December 2012 Technasiumprijs Ben Woldring Drenthe voor deelt leerlingen ervaringen 2vwo met leerlingen entreprenasium Ouderbetrokkenheid Derde prijs en award bijzonder voor vakcollege

Nadere informatie