In dit nummer: Schoolleiding. Ouders gezocht. Decanennieuws. Laura Kampioen 6. Sectorwerkstuk. Stage vmbo K-B 8-9. Zonnebloem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer: Schoolleiding. Ouders gezocht. Decanennieuws. Laura Kampioen 6. Sectorwerkstuk. Stage vmbo K-B 8-9. Zonnebloem"

Transcriptie

1 Ouder-info 2 In dit nummer: Schoolleiding 1-2 Ouders gezocht 3 Decanennieuws 4-5 Laura Kampioen 6 Sectorwerkstuk 7 Stage vmbo K-B 8-9 Zonnebloem 1011 Schoolexamen 1213 Zorg en welzijn Technasium 14 Excursie Levens- 15beschouwing 16 Mediatheek 18 d Oultre-dance 19 Agenda november 2012 Informatieavond technasium In het kader van de voorlichtingsbijeenkomsten voor de leerlingen van groep 8 organiseren we op maandag 26 november een informatieavond in ons technasiumgebouw, Alcoalaan 2. Tot vorig jaar maakten de leerlingen van de basisschool meteen na groep 8 de keus voor klas 1 gymnasium of klas 1 technasium. Wat het volgen van Latijn (gymnasium) of Onderzoek en Ontwerpen (technasium) precies inhield, was niet voor iedereen duidelijk. Vanaf dit schooljaar volgen alle leerlingen in klas 1 vwo een module Latijn en een module Onderzoek en Ontwerpen. Op het eind van het schooljaar kan een bewuste keus gemaakt worden voor 2 gymnasium, 2 technasium of 2 atheneum. De leerlingen in de eerste klassen havo/vwo krijgen een module Onderzoek en Ontwerpen. Zij maken ook op het eind van het jaar de keus of ze bijvoorbeeld naar 2 havo technasium willen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Een bijkomend voordeel is zeker dat meer meisjes geïnteresseerd zijn in het technasium.

2 Pagina 2 Ouder-info 2 Personeel In de ziektevervanging van mevrouw Cloosterman (biologie) is mevrouw Petra Arntz benoemd. Onze roostermaker, de heer Boumeester, is op dit moment ziek. Als vervangend roostermaker is de heer Sander van Kappel benoemd. Mevrouw Sally van Zanten (natuurkunde) heeft besloten per 1 december haar docentschap op onze school te verruilen voor een nieuwe baan in een chemisch laboratorium in Dordrecht. We wensen haar veel succes bij deze nieuwe stap in haar loopbaan. De sollicitatieprocedure voor haar opvolging is inmiddels gestart. Bovenbouw helpt onderbouw Via deze info willen we u nogmaals wijzen op de mogelijkheid van Bovenbouw helpt onderbouw. Als uw zoon of dochter moeite heeft met een of meerdere vakken, bestaat de mogelijkheid dat we een talentvolle leerling uit de bovenbouw matchen aan een leerling uit de onderbouw. U bespreekt zelf met deze leerling waar en wanneer u de bijles voor uw zoon of dochter wilt laten plaatsvinden. We adviseren hierbij een uurtarief van 5,00. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij het leerling-loket. Huiswerk na school Op onze school kunnen leerlingen na schooltijd huiswerk maken onder toezicht. Iedere dag van tot uur zijn docenten aanwezig in de cirkel om toe te zien op het maken van huiswerk. Leerlingen komen geheel vrijwillig. Ze noteren start- en eindtijd. Er zijn geen kosten verbonden aan deze service. Docenten zijn uiteraard ook aanwezig om daar waar het mogelijk is hulp te bieden aan de leerlingen. Proeflesjes Op 10 en 11 december krijgen we s middags bezoek van de leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit de gemeente Heusden. Daarnaast zijn ook een aantal basisscholen uit Wijk en Aalburg, Genderen, Engelen en Waalwijk uitgenodigd. Terwijl de groep 8 leerlingen bij een aantal van onze collega s lessen volgen, spreken de groepsleerkrachten hun oud-leerlingen door met onze brugklasmentoren. Rapporten en 10-minutengesprekken De eerste periode van dit schooljaar is inmiddels afgesloten. De rapportvergaderingen zijn geweest. De leerlingen van de klassen 1 hebben op 21 of 22 november hun eerste rapport opgehaald bij de mentor van hun klas. De rapporten van de leerlingen vanaf klas 2 worden 26 november uitgereikt aan de leerlingen. U kunt de mentoren spreken op 3 december (klas 2 en 3) en 4 decfember (klas 4, 5 en 6). Indien u op 12 december gebruik wilt maken van de mogelijkheid met een van de vakdocenten te spreken dan kunt u zich hiervoor via Magister inschrijven. U vindt alle informatie over deze ouderavonden in de brieven die bij het rapport zijn gevoegd. De schoolleiding

3 Pagina 3 Ouder-info 2 Ouders gezocht!! Op maandag 4 februari organiseren we voor de leerlingen van klas 2 VMBO een beroepencarrousel. Bedoeling is dat de leerlingen gedurende twee lesuren gesprekken voeren met beroepsbeoefenaren. Dat gaat gebeuren in 4 ronden van 20 minuten. We zoeken een 25-tal vrijwilligers (o.a. ouders) die op maandag 4 februari van tot tijd vrij willen en kunnen maken. Wat kunt u verwachten? Elke ronde komt een groepje van 6 à 7 leerlingen langs. We gaan die ochtend met 110 leerlingen aan de slag. We hopen 25 bereidwillige beroepsbeoefenaren te vinden. De beroepsbeoefenaar vertelt het een en ander over zijn werkzaamheden en daarna stellen de leerlingen vragen die zij in de mentorlessen hebben opgesteld. Denk aan vragen als: wat zijn voor- en nadelen van het beroep, werktijden, over welke kwaliteiten moet je beschikken, welke opleiding(en) hebt u gedaan? Doel Leerlingen VMBO moeten in de loop van het tweede leerjaar al keuzes maken. VMBO-GT laat in leerjaar 3 al vakken vallen en VMBO-BK moet voor leerjaar 3 een keuze maken voor een beroepsgericht vak (beroepsgerichte vakken voor deze leerlingen op onze school zijn Zorg en Welzijn breed en de ICT-route). En het is vooral belangrijk dat deze leerlingen een idee krijgen van wat het betekent als je werkt. Wat levert het u op? Als we het in euro s uitdrukken: NIETS. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om enthousiast met jonge mensen over je werk te kunnen praten. Als u bereid bent om aan deze eerste beroepenoriëntatie van onze leerlingen mee te werken, lezen wij dat graag van u. U kunt mailen naar Wilt u in de mail a.u.b. vermelden: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en adres. En natuurlijk uw beroep. Binnen twee dagen na ontvangst van uw mail nemen wij contact met u op. Mathieu Musters, decaan / LoopbaanOriëntatieBegeleider VMBO-BK Laurens van Oers, decaan VMBO-GT

4 Ouder-info 2 Pagina 4 Nieuws van de Decanen De eerste periode van dit schooljaar hebben er diverse activiteiten plaats gevonden, om onze havo en vwo leerlingen van klas 3 t/m 6 voor te bereiden op hun stroom- en profielkeuzes en oriëntatie op een mogelijke vervolgstudie ná een leven op het d Oultremontcollege. De klassen 3 havo, 3 atheneum, 3 gymnasium en 3 technasium zijn dit jaar gestart met een nieuwe profielkeuzemethode tijdens de mentorlessen. De eerste geluiden hierover klinken goed. In het kader daarvan hebben zij op 1 november j.l. een ochtend deel genomen aan workshops tijdens de techniekweek in s-hertogenbosch, georganiseerd door Avans Hogescholen, om op deze manier kennis te maken met de verschillende bètastudies. Dit ter voorbereiding op de voorlopige stroom- en profielkeuzes in januari havo heeft deel genomen aan de studieoriëntatieochtend, ook bij Avans, waarbij zij een workshop hebben gevolgd bij een studie van hun keuze. Verschillende sectoren als techniek, zorg en welzijn, ICT, economie, onderwijs en kunst passeren de revue. Alle 4 havo klassen en 5 vwo klassen hebben deels vóór en deels ná de herfstvakantie een lesuur door het decanaat aangeboden gekregen, waarbij hen een stappenplan is gegeven met betrekking tot oriëntatie op vervolgstudies. Hoe kun je wat waar vinden en hoe kun je er achter komen, wat bij jou past en welke stappen moet je vervolgens zelf ondernemen. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen. Deze lessen zijn aan het begin van het schooljaar ingepland, omdat juist in deze periode veel universiteiten en hogescholen hun open dagen organiseren. Het veelvuldig bezoeken van open dagen en het deelnemen aan meeloopdagen en proefstuderen past binnen een goed studiekeuzeproces. 5 vwo leerlingen met een NG- en NT-profiel gaan 23 november met ons naar de Technische Universiteit van Eindhoven om zich verder te verdiepen in bètastudies. Tal van bedrijven presenteren zich die dag tijdens de Jet-Net-Career-Day, waarbij het met name gaat om technische toepassingen, beroepsperspectieven en daar aan verbonden studierichtingen.

5 Pagina 5 Ouder-info 2 Vervolg nieuws decanen Op woensdagavond 6 februari 2013 volgt dan de Studievoorlichtingsavond voor 4 havo en 5 vwo op het St. Janslyceum in s- Hertogenbosch. Die avond bezoeken we met deze leerlingen de informatieavond, waarbij ingeschreven kan worden voor een drietal informatierondes over vervolgopleidingen. Meer informatie hierover volgt hierover half januari. Op dit moment worden de individuele gesprekken gevoerd met onze eindexamenkandidaten. Zij staan voor de keuze van een nieuwe studie of gap-year en tijdens deze gesprekken, die vóór eind december zullen zijn afgerond, kijken we in hoeverre het staat met het keuzeproces, het bezoeken van open dagen, meeloopdagen en proefstuderen, adviezen t.a.v. mogelijke bachelors en masters en het vergelijken van universiteiten en hogescholen. Sommige leerlingen hebben daarin al grote stappen gemaakt; met anderen, nog zoekenden, hebben we een stappenplan besproken en meegegeven. Hieruit volgen dan nog één of meerdere vervolgafspraken. Alle hierboven besproken groepen hebben uiteraard de mogelijkheid meerdere malen gebruik te maken van onze diensten. Hopende u hiermee weer voldoende op de hoogte gebracht te hebben, groet, Eric Gulikers en Wilfred Bardoul, decanen havo/vwo

6 Pagina 6 Ouder-info 2 Laura van Engelen uit de eerste klas vmbo van onze school is op 28 oktober jl. Nederlands juniorenkampioen geworden op de 800 meter vrije slag. Ze heeft deze geweldige prestatie geleverd in een tijd van 9 minuten en 49 seconden!! Ze zwom de wedstrijd in het Sloterparkbad in Amsterdam en ze was wel een beetje zenuwachtig. Er was namelijk wel heel erg veel publiek op af gekomen. Laura zwemt al 4 jaar bij Aquamigos in Vlijmen, ze is daar gestart nadat ze haar zwemdiploma s had gehaald en was opgevallen bij de zwemtrainer daar. Ze traint maar liefst 8 uur per week voor haar sport; 7 uur ligt ze in het water en 1 uur heeft ze een zogenaamde landtraining. Laura traint zowel in Oss als in Vlijmen. In februari, april en juli zijn er weer Nederlandse kampioenschappen in andere baden, steeds onder andere omstandigheden. Natuurlijk gaat Laura proberen daar haar titel te prolongeren. Haar ambitie is om een keer mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk nog heel ver weg, maar dit kampioenschap heeft ze toch maar mooi op haar naam staan. Laura, van harte gefeliciteerd met dit mooie succes, we zijn hartstikke trots op jou!! Alice van Laarhoven Adjunctdirecteur klas 1 t/m 4 VMBO/docent Engels

7 Ouder-info 2 Pagina 7 Het sectorwerkstuk van de leerlingen van 4 vmbo De leerlingen van de theoretische en de gemengde leerweg van de vierde klas moeten een sectorwerkstuk maken. Het werkstuk is onderdeel van het schoolexamen en het werkstuk kan alleen met voldoende of goed worden afgesloten. Zo lang het niet voldoende is, kan een leerling niet deelnemen aan het Centraal Examen en moet er dus een vervolg aan het werk worden gegeven. De leerlingen ontvingen aan het begin van het schooljaar een handleiding voor het sectorwerkstuk. Daarin wordt uitgelegd hoe zij begeleid worden en middels zogenaamde stop / go momenten gedwongen worden tot reflectie met de begeleidende docent. Zo is de begeleider in staat het proces te beoordelen, te ondersteunen en zo nodig te corrigeren. Aan het einde van het proces vindt de beoordeling van zowel het product als ook het proces plaats. Bij het sectorwerkstuk gaat het om een thema dat past binnen de gekozen sector. Er zijn zeer uiteenlopende onderwerpen gekozen zoals: obesitas, het opzetten van een eigen zaak, Unicef en verschillende vormen van duurzame energie. De leerlingen besteden aan het sectorwerkstuk ongeveer 20 uur. Ze werken in groepjes van 3 of 4 leerlingen. Zowel het proces als het product worden beoordeeld en de beoordeling vindt plaats door minimaal twee docenten aan de hand van criteria die vooraf aan de leerlingen bekend zijn gemaakt. De leerlingen maken hun sectorwerkstuk in de periode van week 38 tot en week 50. Ze zijn dus inmiddels al een week of acht aan de slag. Na een algemene informatiemiddag, het vormen van groepjes en het zoeken van een begeleider werken de leerlingen twee uur per week op school aan het sectorwerkstuk. Uiterlijk 14 december dient het sectorwerkstuk klaar te zijn. Dan begint het proces van bijschaven en voorbereiden van de presentatie. De leerlingen presenteren op 17 januari hun sectorwerkstuk aan de leerlingen van de derde klassen van het vmbo. Ze krijgen dan nog enkele tips over hun presentatie van de leerlingen en de docenten. Op 31 januari worden de presentaties gegeven aan de ouders, broertjes, zusjes en misschien ook wel een enkele opa en oma. Dat wordt dus heel erg spannend, want op dat moment worden de leerlingen definitief beoordeeld op hun prestatie. Wij wensen alle leerlingen heel veel succes toe met het maken van hun sectorwerkstuk en natuurlijk ook met de beide presentatie momenten. Het VMBO team

8 Pagina 8 Ouder-info 2 Examenkandidaten Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte Leerweg gingen op stage De vierdeklassers van de Basisberoepsgerichte en de Kaderberoepsgerichte Leerweg van het VMBO gingen in november op stage voor hun beroepsgerichte vak: Zorg & Welzijn breed of ICT. In dat kader is er gezocht naar stageadressen die passen bij de opleiding en de door de leerlingen opgegeven voorkeuren. Een aantal van deze leerlingen heeft ook al ideeën over de vervolgopleiding na het VMBO; waar mogelijk is daar bij het matchen met een stageplaats rekening mee gehouden. Met deze stage hopen we te bereiken dat leerlingen enig idee krijgen van werk en werkzaamheden in het algemeen na gaan denken over zichzelf als beroepsbeoefenaar meer zicht krijgen op mogelijkheden met hun opleiding een beeld krijgen van voorkomende beroepen en werkzaamheden binnen de organisatie of het bedrijf waar ze stage lopen nadenken over een mogelijke rol voor zichzelf in zo n organisatie of bedrijf. Om dit alles en nog veel meer mogelijk te maken, hebben we een beroep gedaan op organisaties en bedrijven. Gelukkig vonden we open deuren om onze leerlingen de mogelijkheid van een stage te bieden. Voor onze leerlingen van de ICT-route vonden we van maandag 12 november t/m vrijdag 16 november een gastvrije open deur bij: Bedrijf/organisataie Praxis Wartsila Durea B.V. Veluw Metal Creations Zorgboerderij Cosinus Computing JOS AMERICA MACHINES BV Reclame IVC Regmedia grafisch vormgever Software Society Me(n)tal Enterprizes Priest Computers Vermeulen Vermeulen reclame Metro XL ABN-AMRO bank Woonplaats Nieuwkuijk Giersbergen Nieuwkuijk Waalwijk Waalwijk Waalwijk Waalwijk s-hertogenbosch

9 Ouder-info 2 Pagina 9 Vervolg stage VMBO 4 De leerlingen van Zorg en Welzijn breed deden leerzame ervaringen op bij: Instelling/bedrijf Basisschool De Vijfhoeven Basisschool 't Span Basisschool Th J Rijken Des-In Health & Beauty Basisschool Jongleren Basisschool Olof Palme Jenaplanschool Antonius Abt Basisschool de Hoef Des-In Health & Beauty Ixxi hairstudio Artemiz kapper Pems Art Schakelring Zandley () PasPartoe Zorgboerderij Giersbergen PSZ Peuterpan KDV Pinokkio KDV Villa Kakelbont PSZ MIKZ PSZ Het Opstapje FD d Oultremontcollege De Drie Linden De Kluis Woonplaats Vlijmen Elshout s- Hertogenbosch Waalwijk Waalwijk Vlijmen Vlijmen Waalwijk Nieuwkuyk Vlijmen Giersbergen Vlijmen De mensen die onze leerlingen mogelijkheden bieden en die bereid zijn de leerlingen een week lang te begeleiden, zijn wij bijzonder dankbaar. We hopen dat de kandidaten na deze stageweek een levenservaring rijker zijn en dat ze op een leerzame en zinvolle week kunnen terugkijken. Wil Versteijnen, stagecoördinator VMBO B en K docent Biologie

10 Pagina 10 Ouder-info 2 ZORG EN WELZIJN ontvangt gasten via de ZONNEBLOEM De afdeling Zorg en Welzijn werkt praktisch en praktijkgericht. De lessen geven we in een werkplekstructuur waarin we verschillende werkvelden nabootsen. ( Kapsalon, schoonheidsverzorging, manicure, ouderenzorg en kinderverzorging). De theorie koppelen we aan de praktijk. We halen ook de Praktijk binnen de school. Met de heer Piet Vromans hebben we kunnen realiseren dat we gasten van de Zonnebloem een verwenochtend geven. 4 maandagochtenden ontvangen wij 5 gasten van de Zonnebloem. Leerlingen van 3VMBO Kader en Basis verzorgen deze verwenochtend. Het programma bestaat uit: het ontvangen van de gasten, thee en koffie presenteren praatje maken met de gasten een manicurebehandeling uitgebreide handmassage lakken van de nagels Maandag 12 november hebben we de eerste gasten en hun begeleiders ontvangen. De gasten waren zeer tevreden over deze ochtend en ze willen graag nog een keer terugkomen. De leerlingen hebben ervaren hoe het in het echt gaat en waren trots op alle complimenten. Wij ook! Team Zorg en Welzijn Wil Versteijnen docent biologie

11 Ouder-info 2 Pagina 11 Vervolg Zonnebloem Vandaag om 12 november 2012 kwamen er 4 ouderen van de Zonnebloem. Ze kwamen voor hun nagels te lakken. Er waren dan ook 4 leerlingen van klas db3a & dk3a die de nagels lakten van de ouderen. Het ging erg goed en was erg gezellig. De ouderen vonden het erg leuk en willen graag snel weer terug komen. Ik lakte de nagels van een mevrouw van 91 jaar die nog helemaal zelfstandig woont. De rest van de klas & ik waren er ook erg van onder de indruk. De mevrouw woont alleen in een groot huis in Elshout. Er was ook een mevrouw die vroeg of ze opgemaakt kon worden want ze had een verjaardag van haar kleinkind. Michelle maakten de mevrouw op, het zag er erg mooi uit. Er waren ook 2 begeleiders bij van de Zonnebloem, die legden ons uit hoe het daar zijn gang gaat. Het is geen bejaardentehuis maar een club van regio Heusden om leuke activiteiten te doen met ouderen en mensen met een handicap. De Zonnebloem heeft 3 verenigingen in /Elshout,Oudvlijmen/Vliedberg en Nieuwkuijk/Haarsteeg. De ouderen komen nog 3 maandag ochtenden langs van verschillende dorpen. Als het ons goed bevalt en de ouderen ook dan gaan we hier volgend jaar zeker verder mee. Geschreven door: Marieke Claus db3a

12 Pagina 12 Ouder-info 2 Schoolexamen zorg en welzijn Week 45 stond voor examenkandidaten in het teken van het schoolexamen. Zo ook het vak zorg en welzijn. Voor de leerlingen zorg en welzijn stond zowel een theoretisch als een praktisch schoolexamen te wachten. Dit examen stond in het teken van activiteitenbegeleiding. Binnen dit thema kon de leerstof van een heel project getoetst worden. De leerlingen kregen de opdracht om met de groep, waarin ze waren ingedeeld, een dagdeel te vullen met activiteitenbegeleiding. De opdracht werd verdeeld naar niveau, waarbinnen de leerlingen aan de slag moesten. Om de opdracht uit te kunnen voeren konden we gelukkig op de kleuterklassen van basisschool t Span rekenen. De kleuters hadden in ieder geval een geweldige ochtend, terwijl onze leerlingen examen deden! De kleuters mochten pepernoten bakken onder leiding van onze leerlingen. De pepernoten kregen ze later in een originele verpakking, opdracht voor onze leerlingen, mee naar huis. Na de inspanning van het bakken kregen de kleuters even rust door naar een poppenspel te kijken. De examenkandidaten hadden zelf een verhaaltje voor het poppenspel geschreven en de poppen gemaakt. Na een pauze met een lekker hapje en drankje gingen de kleuters naar de gymzaal voor Pietengym. De leerlingen moesten zelf een circuit uitzetten. Onder leiding van hun gymdocent werd het circuit gecheckt op veiligheid en moeilijkheidsgraad. Moe maar zeer voldaan gingen de kleuters met hun zelf gebakken pepernoten weer terug naar hun school. Onze leerlingen, die toch hun examen uitvoerden, gaven ons te kennen dat ze het een leuke ochtend hadden gevonden ondanks dat ze hun examen deden. Docenten zorg en welzijn Leonie van den Munkhof Elly Heshof Nog meer foto s zijn te zien op: Album=V4DIWJEZ

13 Ouder-info 2 Pagina 13 Bezoek van 't Span op het d'oultremontcollge maandag 5 november Ik ben Brynne van Belle en zit op het d'oultremontcollege in. Ik zit in mijn examenjaar van het VMBO in de richting zorg en welzijn. Vorige week heb ik mijn examens gedaan. Voor het vak zorg en welzijn heb ik naast mijn theorie-examen ook een praktijkexamen gedaan op 5 november. Toen kwamen de kleuters van t Span bij ons op school in het thema van Sinterklaas, onder onze (de examenleerlingen) begeleiding, pepernoten maken, een pietengym volgen en kijken naar een poppenspel. Over het poppenspel was ik heel enthousiast! We hebben met mevrouw Paes zwarte pieten handpoppen gemaakt. Samen met 2 klasgenootjes heb ik een verhaaltje gemaakt dat Choco Piet ( die ik speelde ) een chocoladereep had gestolen. In het begin was ik zenuwachtig, maar de kinderen deden erg enthousiast mee, dus dat maakte het alleen maar leuker. Ik vond het heel erg leuk om te doen en aan de reacties van de kleuters te horen vonden ze het ook leuk! Ik wil mijn mentor, mevrouw Heshof, en mevrouw Paes waarmee we de poppen hebben gemaakt en het stuk hebben geleerd heel erg bedanken voor deze dag! Ik hoop dat mijn klasgenoten het net zo leuk hebben gehad, zeker voor herhaling vatbaar!

14 Pagina 14 Ouder-info 2 Na het succes van vorig schooljaar kregen ook dit jaar weer de studenten van 3 technasium op 7 september 2012 van de schoolleiding de opdracht voor het maken van een Promotie film voor het d Oultremontcollege. Dit project leent zich uitermate goed om nieuwe planning vaardigheden aan te leren, kennis opdoen op het gebied van ICT, relatie leggen met kunst en cultuur, hoofdzaken van bijzaken scheiden en samenvatten. Zoals bij elk project te doen gebruikelijk hoort ook een programma van eisen. In dit geval waren de belangrijkste eisen: Inspelen op de belevingswereld van groep 7 8 leerlingen Film is minimaal 3 minuten en maximaal 4 minuten Brengt de sfeer van de school goed in beeld Geeft goede informatie over de diverse studiemogelijkheden op het d Oultremontcollege De film moet een prikkel en uitnodiging zijn voor basisschool leerlingen om zich op het d Oultremontcollege in te schrijven. Bezien vanuit de laatst gestelde eis hebben onze technasium leerlingen zich tevens ingeleefd in de rol als ambassadeur voor onze school. Deze opdracht heeft de school 5 uiteenlopende filmpjes opgeleverd, welke aan een deskundige jury bestaande uit leerlingen van basisscholen en leerlingen uit klas 1 van het d Oultremontcollege werden voorgelegd op vrijdag 2 november De jury heeft met name gelet op de onderdelen: muziek keus beeld gebruik informatie gehalte humor Deze vakjury heeft als beste film gekozen voor de film gemaakt door : Daan Max Harry Als tweede gekozen was de film van : Joost Nick en Denzel Momenteel wordt de film gebruikt voor de informatie avonden. Arnold Tjon A San Technasium coördinator d Oultremontcollege

15 Pagina 15 Ouder-info 2 EXCURSIE GODSDIENST-LEVENSBESCHOUWING In de activiteitenweek zijn wij met ongeveer 200 leerlingen op Kerkepad geweest. Het was een belevenis! Zowel voor de leerlingen als voor ons. De kinderen waren onder de indruk van de gebouwen en gastvrije ontvangst. In de Buddharamatempel (Waalwijk)en Al Geylani Moskee (Waalwijk) zijn zij zeer gastvrij onthaald en ook de Lambertuskerk ()en N.H. Kerk De Haven (Waalwijk) lieten zich van hun beste kant zien. De leerlingen hebben er veel van geleerd en binnenkort leest u daarover meer op de schoolsite. Het was vooral de bedoeling de leerlingen op een andere manier te laten kennismaken met de diverse godsdienstige gebouwen in de omgeving, door e.e.a. zelf te zien en te ervaren. Wij denken dat de opzet gelukt is en zullen hieraan zeker een vervolg geven het komende jaar. Wij willen langs deze weg graag iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Alle ouders die zich beschikbaar hebben gesteld, zijn wij zeer erkentelijk. Hartelijk dank voor uw tijd en inzet. Wij hopen nog eens een beroep op u te mogen doen als het nodig is, zodat wij weer op uw ervaring kunnen bouwen. Wij zijn er trots op dat wij samen met de ouders zoiets kunnen realiseren. Op het ogenblik zijn de kinderen hard aan het werk om een werkstukje te maken over een gebedshuis dat zij hebben gezien, waarvan we binnenkort ook resultaten mogen waarnemen. Zie vorige pagina. Namens de sectie Godsdienst-Levensbeschouwing, Annerieke Bogers Bill Banning

16 Ouder-info 2 Pagina 16 Verslag van de excursie levensbeschouwing Kaatje van Wijk Klas D1e Moskee Tempel Kerk bezoek Mijn indruk van het uitstapje Wij zijn op vrijdag met de fiets naar Waalwijk gereden waar wij de moskee Abdulkadir Geylani, de tempel Buddharama en de kerk aan de Haven hebben gezien. Op de volgende pagina kun je lezen hoe het was.

17 Pagina 17 Ouder-info 2 Kenmerken & gebruiken bij verschillende geloven Als eerste kwamen we aan bij de moskee. We gingen naar binnen en het was er lekker warm en heel erg mooi versierd met schilderingen en een mooie fontein. De leider bracht ons naar allerlei kamertjes waaronder een voor de vrouwen en kinderen, een voor de mannen en een voor de jongeren. Er was ook een was ruimte waar ze zich moeten reinigen voordat ze de gebedsruimte betreden. Ze moeten hun handen, mond, neus, gezicht, armen en voeten 3 x wassen. Ook moeten ze hun hoofd en nek 1 x bevochtigen en hun oren 1 x wassen. Daarna gingen we naar de gebedsruimte die boven was. Eerst moest je je schoenen uit doen en daarna gingen we naar boven. We moesten ook apart lopen (jongens en meisjes apart ieder een eigen trap). We kwamen binnen en er lag een hele mooie vloerbedekking. Er stonden strepen op die hielpen je zodat je wist hoe je moest zitten (in de richting van Mekka). Daarna reden we door naar de tempel. We werden daar warm welkom geheten met chips, koekjes, drinken en nog wat lekkernijen. Dat was erg lekker. Wat mij opviel was dat allen mensen die daar waren erg gastvrij waren. Toen we uiteindelijk klaar waren met het eten/drinken gingen we naar de gebedsruimte waar we weer onze schoenen uit moesten doen uit respect. Toen we daar binnen kwamen zat er een monnik in een oranje pak op ons te wachten. Iedereen was binnen toen zei de leider dat wij een soort van moesten bidden. 3 x naar de boeda s en 3 x naar de monnik. Toen we daar mee klaar waren mochten we aan de monnik vagen gaan stellen. Zo zijn we bijvoorbeeld te weten gekomen dat hij de oudste monnik is die daar woont en hij was al 82 jaar. Voor de oudste monnik hebben ze heel veel respect. Toen we klaar waren en we weg wilde gaan moesten we eerst weer dat soort van bidden doen. Wat me opviel toen we de kerk binnen kwamen was dat het er erg De tempel Buddharama open en groot was en als je de plattegrond zag kon je zien dat het in een kruis is op gebouwd. Daardoor herken je dat het een protestante kerk is. Een dominee leidde ons rond en vertelde een mooi geschiedenis verhaal over de kerk. Hij vertelde dat in de 80 jarige oorlog het nog een katholieke kerk was. Na de 80 jarige oorlog bouwde de katholieken een nieuwe kerk en de protestanten wilden toen die kerk hebben. De naam kerk aan de haven komt door dat er daar toen een haven lag. Kerk aan de haven Toen was er een gouden doopschaaltje die met een mooie krul aan de muur vast zat. Maar dat vindt men nu te ouderwets daarom heeft een glaskunstenaar een nieuwe schaal gemaakt. De dominee leest iedere zondag uit de bijbel voor. Hij staat dan op een preekstoel in een soort van torenkamertje. Ook waren er vroeger mensen in de kerk begraven. Kaatje van Wijk Klas 1d De moskee Abdulkadir

18 Pagina 18 Ouder-info 2 Nieuws uit de mediatheek Krantenartikel Maak cyberpesten bespreekbaar DOOR LISA ZITVER EN RICK TAEKEMA dinsdag 6 november Het gevaar van digitaal pesten is dat het niet goed zichtbaar is voor de buitenwereld en dat slachtoffers zich isoleren. Dat is helaas ook Tim Ribberink overkomen." Dat is de mening van Bamber Delver, directeur van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij die trainingen geeft in het herkennen van pesten op internet aan onder anderen ouders en leerkrachten. Digitaal pesten kan op heel veel manieren en varieert van roddels verspreiden op Facebook tot elkaar buitensluiten in groepsgesprekken op WhatsApp", vertelt hij. Ook iemands naam misbruiken en daarmee valse informatie over die persoon verspreiden is een vorm van cyberpesten. Slachtoffers van pesten trekken zich volgens Delver veelal de uitspraken die over hen gedaan worden zodanig aan dat zij zich isoleren en geen hulp zoeken. Jonge kinderen vertellen het vaak nog wel aan hun ouders wanneer ze gepest worden, maar voor tieners is dat heel moeilijk. Omdat alles op internet buiten het zichtveld van de ouders en leerkrachten valt, wordt het lang niet altijd tijdig opgemerkt." Delver benadrukt daarom dat het voor slachtoffers van digitaal pesten belangrijk is zelf iemand in vertrouwen te nemen. Denk niet dat je het alleen moet oplossen, zoek iemand die je wilt vertrouwen, zoek steun en vraag hulp, is zijn voornaamste advies. Dat vindt ook Niels Baas van Cyberpesten. De Baas: Het is belangrijk dat slachtoffers het lef hebben om aangifte te doen en het thuis of op school te bespreken. Alleen al het bespreken van problemen kan opluchtend werken. Scholen moeten dan ook een open bespreekcultuur nastreven en met leerlingen afspreken hoe je met elkaar omgaat. In het echt en online. Volgens Baas is het verstandig als leraren een lerarenaccount aanmaken op sociale media. Door niet vanuit een privéaccount te opereren, kun je een gepaste afstand bewaren en de klas online in de gaten houden. Leerlingen vinden dat vaak ook prettig. Dan weten ze dat de leraar aanwezig is en dat ze niet zelf stappen hoeven te nemen als er iets gebeurt. Baas heeft nog meer tips om cyberpesten tegen te gaan. Zoek jezelf zo nu en dan op via Google. Als er nepaccounts van je bestaan, staat vaak jouw naam erin. Zo kom je ze gemakkelijk op het spoor. Vervolgens kun je daar melding van maken bij bijvoorbeeld Twitter", legt Baas uit. Op staan tips en informatie voor slachtoffers van cyberpesten. Ook kunnen zij via deze website in contact komen met hulpinstanties. Op de schoolwebsite via leerlingen-mediatheek kun je in de folder van de mediatheek lezen =Zo hou je het leuk voor jezelf en anderen=. Tips hoe om te gaan met social media Jacomien Janssen/mediathecaris en mediacoach

19 Ouder-info 2 Pagina 19 DE GEBOORTE VAN D'OULTRE DANCE Het d'oultremontcollege heeft sinds jaren de geweldige traditie om leerlingen die talentvol blijken te zijn op kunstzinnig gebied, in het zonnetje te zetten. In een stampvolle aula wordt op een avond in juni werk getoond en beloond met een prijs: d'oultre d'art. D'Oultremontcollege kent ook sinds een aantal jaren naschoolse sport en kunstactiviteiten. In de lijn van d'oultre d'art hebben de school, SPORT na school en KUNST na school de handen ineen geslagen en we gaan nu geboorte geven aan een nieuwe traditie: d'oultre Dance! Dans is tenslotte zowel sport, als kunst. Er bestaat een gegrond vermoeden dat het op het d'oultremontcollege barst van het danstalent. En dat mag ook wel eens in het zonnetje gezet worden. We organiseren een battle, zoals we die kennen van TV. Er is een voorronde (18 december) waarin wordt bekeken wie er door mag naar de finale. De finale is op 29 januari, s' avonds in de aula. Voor de jury van deze finale hebben we niemand minder weten te strikken dan VINCENT VIANEN! Degenen die door zijn naar de finale krijgen ter inspiratie nog danslessen, tips en trics van Evelien Timmermans. Evelien is een oud leerling d'oultremontcollege en studeert nu af aan de dansacademie in Arnhem. Evelien zal met een paar klasgenoten die avond ook een gastoptreden verzorgen. Dat belooft een spetterende avond te worden! Marjolein van de Akker (combinatiefunctionaris cultuur gemeente Heusden) Kunst na school

20 Agenda komende periode d Oultremontcollege Ouder-info verschijnt 3 á 4 x per jaar Kopij kan aangeleverd worden aan Jacomien Janssen/mediatheek De ouders-info verschijnt via de mail en op de website van de school. November : Uitreiken Rapport 1 vanaf klas 2 29 : Solo 1 5h/6vwo 29 : Regionale voorlichting vmbo 30 : Uitreiken cijferlijsten examenklassen December : Ouderavond Rapport 1 mentoren klas 2 en 3 3 t/m 7 : Deze week 4e mentormoment SWS 4 vmbo 4 : Ouderavond Rapport 1 mentoren klas 4,5,6 5: Sint-viering door mentoren klas1+2 6 : Solo 2 5h/6vwo 10 en 11 : Proeflesjes groep 8 basisscholen 11 en 12 : Keulen: ex.lln. havo/vwo 12 : Ouderavond Rapport 1 vakdocenten 13 : Solo 3 5h/6vwo 18 : vanaf 12:00 Solo 4 vmbo 20 : Solo 4 5h/6vwo 21 : Kerstviering leerlingen 24 t/m 4 jan: Kerstvakantie Open Avond 15 januari 2013: uur Open avond technasium, gebouw Alcoalaan 2 22 januari 2013: uur

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014 Leerjaar 2 Ouderavond 16 september 2014 Doel van deze avond Informatie over: Niveaubepaling (hoe en waarom?) De leerwegen VMBO MBO + Contact mentor Waarom niveaubepaling? Klas 1 en 2 kunnen nog heterogeen(gemixt)

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Informatieavond vwo 3. op 1 september 2015

Informatieavond vwo 3. op 1 september 2015 Informatieavond vwo 3 op 1 september 2015 Wie is wie? Locatie-assistentes: mevr. Parera, mevr. Terinathe Coördinator: mevr. De Jong Mentoren: bmm, ohu, ryp, enwm, ber Decaan: mevr. Beijert Coördinator

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen!

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Programma: 1. LOB, Stage (MAS en BO) & MBO+ Spreker: dhr. Nevels 2. Mavo+ Spreker: dhr. Mulder 3. Decanaat Spreker: dhr. Cornet

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 Bogerman Koudum Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 1 Programma van vanavond: Ontvangst, welkom en algemene info Dit schooljaar: Examen: PTA Voorwaarden om te slagen Vervolgopleiding kiezen: Mogelijkheden

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Paginanummer Bart Laureij 2

Paginanummer Bart Laureij 2 Nieuwsbrief nr. 3 2014 2015 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen genoemd: Paginanummer Bart Laureij 2 Jumbo 2 Rooster 2 Magister en spreekavond 2 CRAFTS stage en thema 6 3 Sectorwerkstuk 3

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke, maar ook leuke keuze: naar welke school wil je gaan als je straks van de basisschool

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 JAARAGENDA 2014-2015 1 34 MAANDAG 18-8-2014 ZOMERVAKANTIE (t/m 22-08-2014) DINSDAG 19-8-2014 WOENSDAG 20-8-2014 DONDERDAG 21-8-2014 VRIJDAG 22-8-2014 Vrijdag 22 augustus: bijeenkomst nieuwe docenten met

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 20 november 2014

Nieuwsbrief 7 20 november 2014 Vol verwachting klopt ons hart. Op maandagochtend werden kinderen en ouders verrast met een school, die weer helemaal was versierd in Sinterklaassfeer. Dankzij een groep actieve ouders is dit weer helemaal

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015.

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 9 Maand: juni 2015 29-05-2015 Beste ouders en verzorgers, Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Vrijdag 11 december 20 1 5 Jaargang 12, nummer 6 Inhoud Mededelingen vanuit team 1 Oproep decoratiegroep 1 Werkplaats van Wietske 2 Ateliers

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging Elke dag vertrouwd Sint-Michielsgestel elke dag een uitdaging Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. Als het aan het Elde College in Sint-Michelsgestel ligt, een prettige

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

2 april 2015. Ouderavond

2 april 2015. Ouderavond 2 april 2015 Ouderavond Elke 4 jaar moet de school een schoolplan vaststellen. Dat is een plan waarin staat wat we de komende 4 jaar op de Flevoparkschool allemaal gaan doen op het gebied van onderwijs

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN

DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN Handleiding voor leerkrachten Voorwoord Na de succesvolle Nationale Voorleeskampioenschappen van 2014 zijn wij weer op zoek naar voorleestalent. En ook nu hebben

Nadere informatie

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur)

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur) PBS Door: René Krechting (adjunct-directeur) Het schooljaar 2012-2013 is begonnen en de eerste periode zit er inmiddels alweer bijna op. Elke klas is direct in het begin van het schooljaar op introductiekamp

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

AGENDA OKTOBER 2015. Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015. Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2)

AGENDA OKTOBER 2015. Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015. Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2) Nummer 4 16 oktober 2015 AGENDA OKTOBER 2015 Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015 Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2) Woensdag 28 oktober Schoolexamen (SE) week 1 (klas

Nadere informatie

WELKOM. Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor. Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. Informatieavond klas 3:

WELKOM. Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor. Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. Informatieavond klas 3: WELKOM Informatieavond klas 3: Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. INFORMATIEAVOND KLAS 3 Programma: 19.00 algemene informatie dhr

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06-06-2014

Nieuwsbrief 06-06-2014 VSO Het Mozaïek Almelo Cesar Franckstraat 3 7604 JE ALMELO Telefoon : 088 02 03 700 E-mail : vso-almelo@mozaiektwente.nl Website : www.mozaiektwente.nl Nieuwsbrief 06-06-2014 De Medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

VMBO/MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. Hartelijk welkom. op de informatieavond leerjaar 3. 10 september 2014. www.wolfert.

VMBO/MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. Hartelijk welkom. op de informatieavond leerjaar 3. 10 september 2014. www.wolfert. VMBO/MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom op de informatieavond leerjaar 3 10 september 2014 VMBO/MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland PROGRAMMA 1. Opening 2. Voorwoord door

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! B CSG Liudger voor u Foto cover: Geerard Brouwer, decaan en docent economie en handel & administratie Bodien Grijpstra, mentor en docent Nederlands Hallo, wij zijn Geerard Brouwer en

Nadere informatie