Jezelf en anderen helen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jezelf en anderen helen"

Transcriptie

1 Jezelf en anderen helen Inhoudsopgave De kracht van je eigen bewustzijn... 2 Kosmische Geboortepijn...10 Valkuilen op weg naar helerschap...21 Het loslaten van je geboortefamilie...35 Mannelijke en vrouwelijke energie...44 Omgaan met emoties...55 Seksualiteit en spiritualiteit...62 Werk, geld en creativiteit:...70 Ziekte en gezondheid...75

2 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn De kracht van je eigen bewustzijn Op 4 april 2004 hebben wij een channeling met Jeshua gepresenteerd in spiritueel centrum De Maancirkel in België. Hieronder volgt de tekst, evenals Jeshua s antwoorden op vragen van het aanwezige publiek. De uitgesproken tekst is achteraf enigszins geredigeerd ter verbetering van de leesbaarheid. Ik ben hier gekomen vandaag om met jullie te spreken. Jullie zijn zulke goede bekenden van mij! Jullie weten niet hoe goed ik jullie ken. Ik ben dikwijls bij jullie omdat mijn hart met jullie verbonden is. Ik zie jullie pijn, ik zie jullie vreugde, ik jullie zorgen, jullie lijden. En ik wil jullie zo graag vertellen over de kracht in jezelf. De kracht van je eigen bewustzijn. De kracht van je eigen wezen. De kracht van je eigen ziel. Te vaak nog zijn jullie op zoek. Steeds maar weer zoeken jullie naar oplossingen van buitenaf. Maar zodra jullie die oplossingen tot je nemen, smelten ze al weer weg. Realiseer je dat jij het centrum bent van jouw wezen, de zon van je eigen universum. De richting en gestemdheid van jouw bewustzijn bepalen hoe jij je voelt, hoe jij denkt, hoe jij je gedraagt. Vanuit het diepst van jezelf geef je daar richting aan zoals een zon die zijn stralen uitzendt. Als jij gelooft dat er aspecten in je wezen zijn, waarin die zon niet mag schijnen, niet mag stralen, niet mag verwarmen, dan zal alles wat je tegenkomt in je omgeving dat bevestigen. Dus ook de hulp of de raad van een ander kunnen alleen binnenkomen, als je jezelf toestaat om op het aspect waarin je hulp behoeft, je eigen zon te laten schijnen. Het is altijd een beslissing van jezelf om dat aspect in het licht te zetten, en daarmee de deur open te zetten. Er is niemand anders die jou daartoe kan dwingen. Daarom kan niemand je helpen als je niet jezelf laat helpen. (Wij spreken hier zowel over aardse hulp als hulp van onze zijde). Er leven overtuigingen in jullie, waardoor jullie denken de kracht te missen om je eigen levenspad te vinden, om je eigen bestemming weer te voelen. Die overtuigingen hebben te maken met een verleden waarin jullie jezelf lang kwijt zijn geweest. Ik spreek hier in het bijzonder over een verleden op aarde, een verleden van vele aardse levens waarin jullie veel duisternis hebben ervaren. Deze geschiedenis is er niet om niks geweest. Het is een geschiedenis waarin jullie met veel angst zijn geconfronteerd en waarin angst jullie innerlijke zon is gaan overschaduwen. Maar nu zijn jullie langzaam allemaal aan het ontwaken. Er zijn delen van jullie die al weer in het licht staan, maar er zijn zeker ook veel aspecten die nog in het donker staan, overschaduwd door angst en onzekerheid over jezelf. Je kunt deze duisternis in jezelf vergelijken met het verdwaald zijn van een kind. Een deel van jullie ziel is een verdwaald kind. Het is verdwaald geraakt in een verleden van pijn. Maar het verleden is geen statisch gegeven. Zoals Gerrit heeft gezegd (in zijn inleidende praatje die middag, red.) is tijd op een bepaalde manier een illusie. Niets gaat onherroepelijk verloren in de tijd. Er 2

3 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn zijn geen afgesloten deuren. Het verdwaalde kind in jezelf, dat gefragmenteerd ligt over het verleden, kun je weer oproepen. Jij bent zijn ouder, jij bent de enige die dat kind kan koesteren en verwarmen en tot leven wekken. Want dat wil ik jullie ook zeggen, dat jullie zijn vergeten om te leven. Jullie kunnen heel goed overleven, maar werkelijk leven is zo veel meer bruisend en inspirerend en gelukkig. En juist het deel van jullie dat het best in staat is om dat te ervaren, het kind in jezelf, is zo verdwaald geraakt. Verdwaald in een soort doolhof van het verleden. Verdwaald in een opeenstapeling van ervaringen die traumatiserend waren voor het bewustzijn. In de loop van al die tijd dat jullie hier op aarde incarneren, maken jullie op zieleniveau een ontwikkeling door als van een kind naar een volwassene. Jullie kwamen in die zin als kind hier op aarde, namen vele ervaringen in jullie op, en vele ervaringen hebben jullie niet begrepen. Nu we aan het einde komen van een bepaalde periode, een bepaalde cyclus in jullie ontwikkeling, is het tijd is om boven dat onbegrepen stuk uit te stijgen: om uit te groeien tot ouder. Om de vader en moeder te worden van je eigen kind. En dat is waarover ik wil spreken: de kracht in jezelf om jezelf uit te tillen boven het verwonde kind in jezelf. Het kind in jullie is slachtoffer van vele onbegrepen ervaringen. Ik zeg jullie: het diepste trauma in jezelf is het trauma van het verlaten kind. Het kind dat niet weet wat haar/hem overkomt, het kind dat in de steek wordt gelaten, dat angstig is, geen referentie kader heeft om te begrijpen. Ooit zullen jullie beseffen, dat dit in de steek gelaten worden jullie eigen diepste keuze was en een scheppingsdaad die werkelijk goddelijk was. De diepe pijn die jullie hebben gevoeld toen jullie als ziel alleen op weg gingen, op jullie reis door ervaring, deze diepe pijn was tevens een grootse scheppingsdaad. Want door jezelf als ziel los te maken van het grote geheel, van de Vader-Moeder- God, stel je jezelf in staat om ontzettend veel te gaan ontdekken en te ervaren en te voelen. In het huidige stadium van jullie reis, waarin er nog veel innerlijke pijn is, is het moeilijk om te doorgronden wat de diepste betekenis is van die heel lange weg van huis. Maar ik wil jullie verzekeren dat jullie prachtige wezens van licht zijn, met grote moed en een groot vertrouwen in de schepper, anders hadden jullie deze reis nooit aangevangen. Waar ik jullie aan wil herinneren is die vonk van moed en creativiteit en licht in jezelf. Voel die vonk weer in je hart, maak daar weer contact mee. Weet dat je de kracht hebt om het kind in jezelf weer helemaal tot leven te laten komen. Om het te laten zingen en spelen. Het is een heel rijk symbool, het innerlijke kind. De reis begon met een verdwaald en verlaten kind, alleen gelaten in het donker. De reis eindigt bij een kind dat straalt van overvloed, geluk en licht. Het enige wat het nodig heeft om daar te geraken, is een volwassene die het bij de hand neemt en koestert en vertrouwen inspreekt. En dat zijn jullie nu: begeleiders van het kind in jezelf. En weet dat het kind zelf de grootste vrucht is, de grootste vreugde die je in jezelf kunt ontvangen. De tijd is nu gekomen. Op dit punt van de geschiedenis is het tijd om de verloren stukken van jezelf weer bijeen te brengen. In je centrum te staan. Je moet je voorstellen dat dit centrum niet iets ouds is, waar je naar terugkeert, maar 3

4 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn iets nieuws. Jullie zijn allemaal op weg naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuw bewustzijnsniveau dat er niet eerder was. Er is wel een aspect van terugkeer, in die zin dat het herkennen van je eigen goddelijkheid je een thuisgevoel geeft, een herinnering aan het oergevoel van éénheid en harmonie dat jullie kenden. Maar het is voor het eerst dat jullie dat eenheidsbesef gestalte gaan geven puur en alleen vanuit jullie eigen bewustzijn. Je zult terugkeren naar het Licht zonder dat je je individualiteit hoeft op te geven. Het gaat samen: God zijn en individu zijn, Een zijn en enig zijn. Hier wil ik graag jullie uitnodigen om zelf jullie vragen te stellen. Vraag 1 Is het verhaal van Jeshua niet in strijd met het idee dat tijd een illusie is? Er wordt hier constant gesproken over een geschiedenis en een evolutie. Dus er is een beweging, een voortgaande beweging. (Toelichting: Gerrit had in zijn praatje gezegd dat alle ervaringen deel uitmaken van en blijven voortbestaan in één groot Nu-moment, en dat in die zin nooit iets voorgoed verloren gaat in de tijd, zie ook zijn site Leven en Bewustzijn) Wij hebben gesproken over een verleden en een geschiedenis, die dus eigenlijk bestaat uit een verzameling van ervaringen die je in je ziel meedraagt. Dat wij hier spreken over een bepaalde chronologie is een hulpmiddel: het is ook een menselijke manier van spreken om duidelijk te maken dat jullie in een proces zitten. Een proces heeft altijd een tijdsverloop. Tegelijk is het zo dat het bewustzijn, je diepste zelf, niet gebonden is aan ruimte en tijd, net zoals je diepste zelf niet gebonden is aan een lichaam of aan de aarde. In de beweging naar jezelf toe, d.w.z. in het hervinden van dat Goddelijke stuk, transcendeer je als het ware de tijd. Op dat moment doet het er ook niet meer toe of een trauma gisteren was of een eeuw geleden of in welk leven dan ook. De energie van het trauma is aanwezig in jouw wezen, in jouw aura of energieveld. Op het moment dat een trauma heelt, transformeer je dus het verleden. Dus wij zouden zeggen: het verleden is aanwezig als een energetisch veld. Stel je voor dat jij zelf in het centrum staat van een veld om je heen, dat vibreert en beïnvloed wordt door wat jij met je bewustzijn doet. Je staat in interactie met het verleden: in die zin ligt het niet vast. In die zin is er geen contradictie tussen het spreken over een verleden en het spreken over een Nu-moment waarin alles nog aanwezig is. Aan de ene kant kun je spreken over een verleden, in de zin van een aantal ervaringen dat je hebt opgedaan. Aan de andere kant is datzelfde verleden een energetisch veld dat nog zo vrij toegankelijk is, dat je kunt zeggen dat alles er nu is. Ik hoop dat dit iets verduidelijkt. Vraag 2 U spreekt van onze ziel en van ons wezen en van ons lichaam. Ik wil graag wat meer verduidelijking over het verschil tussen deze dingen. Het is heel moeilijk om de werkelijkheid van het bewustzijn op te delen en in hokjes te stoppen. Maar je zou kunnen zeggen dat in het centrum van alles de zon staat. De zon gebruiken we hier als symbool voor je diepste kern. Dat zou je je wezen kunnen 4

5 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn noemen, maar we hebben geen voorkeur voor bepaalde termen. Deze zon straalt naar buiten en manifesteert zich in de materie, in ruimte en tijd, in de beperking van de vorm. Vormen kun je namen geven. Zo kun je zeggen dat het lichaam de meest verdichte vorm is waarin een ziel zich manifesteert, waarin jouw wezen zich manifesteert. Je zou kunnen zeggen - maar dit hangt af van definities - dat de ziel een entiteit is die door verschillende levens heen dezelfde blijft, maar wel steeds nieuwe ervaringen opdoet. Het is dus het deel van jezelf dat steeds weer incarneert. In die zin is de ziel deels een entiteit of vorm die zich ontwikkelt in de tijd, onafhankelijk van het lichaam. Maar er zit ook een Goddelijke vonk in de ziel die tijd- en vormloos is, het pure bewustzijn. Dit ongebonden stukje zou je je wezen kunnen noemen. (Mijn toevoeging (Pamela): de beweging van wezen naar ziel naar lichaam is dan de volgorde waarin het goddelijke jij zich manifesteert of uitvloeit in de verdichte, materiële werkelijkheid). Neem weer eens het beeld van de zon die stralen uitstraalt. De zon en de stralen tesamen ben jij. Naarmate de stralen verder van de zon komen, wordt de (bewustzijns)werkelijkheid dichter en meer gebonden aan tijd en ruimte, en ook meer vatbaar voor illusies en angst. Op die stralen kun je allemaal vakjes maken en daar namen aangeven: wezen, ziel, lichaam. Dat kan soms ook een functie hebben, om dingen te verduidelijken voor jezelf. Maar wij hechten niet zo aan specifieke definities. Vraag 3 Ik probeer vaak zaken die ik innerlijk voel en weet uit te dragen, maar dan word ik niet goed begrepen door mijn omgeving. Hoe moet ik daar mee omgaan? Ieder mens heeft zijn eigen bewustzijnswerkelijkheid. Je kunt je ook voorstellen dat die werkelijkheid, als we nog even dat symbool van de zon gebruiken, op een bepaald trapje in de straal van de zon zit. Als jij in jezelf de vonk voelt van het Godbewustzijn en de eenheid van alle dingen, dan kan jouw energie, jouw energetische uitstraling, confronterend zijn voor anderen. Vooral voor mensen die hun zekerheid ontlenen aan de wetten van de beperking : de maatschappelijke voorschriften over wat allemaal niet kan of mag of mogelijk is. Deze wetten (collectieve gedachtepatronen) zijn gebaseerd op angst. Als jij daar doorheen breekt met het licht van je bewustzijn, en in je energetische uitstraling uitdraagt dat je de wetten van de beperking wel kan overstijgen, dan kan dit wrevel en onbegrip oproepen, omdat je spreekt en uitstraalt vanuit een bron die onbekend is bij een ander. Ook kan er angst zijn bij de mensen om je heen, omdat het voor hen niet goed te bevatten is hoe jij je (levens)weg uitstippelt. Leef je namelijk werkelijk vanuit je intuïtie, vanuit je eigen bron van waarheid, dan kunnen de beslissingen die je neemt op jouw levensweg er van buitenaf uitzien als impulsief, chaotisch, onbetrouwbaar. De stem van je ziel houdt zich niet aan vaste kaders en regels. Dat kan een bevreemdend effect hebben op je omgeving. Het is belangrijk je daardoor niet van je stuk te laten brengen, en steeds weer in de stilte terug te keren naar deze bron in jezelf, omdat daar je werkelijke kracht ligt. Het is ook heel belangrijk dat als je boodschappen ontvangt vanuit dat stille intuïtieve stuk in jezelf, dat je die boodschappen goed grondt; met de aarde verbindt. Dat doe je door de energie die je op dat moment voelt (de energie van: dit is mijn waarheid ) helemaal door je lichaam te laten stromen en je daarbij voor te stellen dat je je heel stevig met de aarde verbindt. Want dat geeft je de kracht om vanuit die inzichten ook 5

6 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn echt te gaan leven en je niet van je stuk te laten brengen door meningen van anderen. Het is namelijk zo dat het collectieve energieveld van wat ik de wetten van beperking en angst noemde, heel massief aanwezig kan zijn in je omgeving. Het is een collectief bewustzijnsveld dat gedragen wordt door een massa mensen die er nog niet voor heeft gekozen te leven vanuit hun eigen licht en hun eigen waarheid. Vanwege de aanwezigheid van deze invloed, is het zo belangrijk je eigen waarheid kracht te geven door je goed te aarden. Vraag 4 Is het werkelijk mogelijk dat ik het beeld van Jezus gezien heb? Dat zijn stralende hart mij zo gegrepen heeft. Of was dat maar een droom? Je bent mij zo dierbaar en ik ben zo dichtbij je. Je hebt mij altijd gezien en gevoeld, ook al heb je het niet altijd geweten. Wij zijn sterk verbonden. Je kunt je altijd op mij afstemmen, op mijn energie, om lichter van gemoed te worden. Gewoon vertrouwen op je intuïtie, op je waarneming. Op het moment dat je die ervaring had, en ook nu nog hebt, sta je midden in je kracht. Zodra je gaat twijfelen, schiet je er uit en wordt het donkerder en kan je dan ook aan alles gaan twijfelen. Twijfel niet aan jezelf. Jij bent de bron van de kracht in je eigen leven. Natuurlijk was ik het die bij je was. Jullie moeten niet doen alsof het heel vreemd is dat ik bij jullie ben, want ik ben zeer diep begaan met jullie levensweg, met jullie gang naar licht, naar waarheid. En waar het ook mogelijk is, zal ik bij jullie zijn en wil ik jullie van dienst zijn. Ik ben een energieveld. Ik ben een mens geweest, maar ik ben ook van een werkelijkheid die niet gebonden is aan het lichaam, aan tijd en ruimte. Dus kan ik er altijd zijn. Je kunt je altijd op mij afstemmen. Het is niet iets dat je moet verdienen, het is niet iets waarvoor je eerst verlicht moet zijn, het is er. Net als liefde er altijd is. Je hoeft daar niet voor te werken. Je hoeft er niets voor te doen. Alleen maar jezelf toestaan het te ontvangen. Vraag 5 Hoe komen we in contact met die nieuwe vorm van bewustzijn, waarover je spreekt? Jullie zijn al in contact met die vorm van bewustzijn en jullie voelen het ook allemaal. Jullie zijn als bijen die om een honingraat zwermen en het borrelt in jullie harten. Het gonst en zoemt van iets, waarvan jullie voelen: daar moeten we naar toe, daar moeten we zijn. Dus de herkenning is er al. Je kunt alleen iets herkennen als je het al ten dele kent. Alleen jullie zijn als een gespleten wezen. Deels kennen jullie de waarheid en de realiteit van het licht, van het werkelijke zijn dat niet versluierd is door angst of onzekerheid. Maar een ander deel van jullie staat in de kou, staat nog in het duister. Waar het om gaat is dat je durft jezelf te identificeren, je één te voelen, met dat lichte stuk van die nieuwe werkelijkheid; het deel in jezelf dat weet heeft van die werkelijkheid. Als je je identificeert met het achtergebleven stuk, dat nog geheeld moet worden, dan 6

7 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn ga je je slachtoffer voelen; klein en troosteloos en altijd op zoek naar iets buiten je. Terwijl datgene waarnaar je op zoek bent al aanwezig is in jezelf. Het is louter een kwestie van vertrouwen dat jij het echt goed voelt. De belangrijkste maatstaf is: vertrouw op datgene wat in jezelf als licht aanvoelt. En met licht bedoelen we niet heilig, maar vreugdevol en vrolijk en inspirerend. Dat je het gevoel krijgt: daar heb ik zin in. Dat je je energie voelt opstijgen. Jullie voelen je tot heel veel dingen verplicht, en dat gevoel van verplichting is geen goede leidraad om bij het lichte stuk in jezelf te komen. Die nieuwe werkelijkheid waarover we spreken is er één van vrijheid en jezelf zijn. Het feit dat jullie er naar verlangen geeft al aan dat je er kennis van hebt. Dat stuk van jezelf dat er weet van heeft, dat zich opricht en uitreikt naar die nieuwe werkelijkheid, dat stuk staat in de voorhoede. Probeer je daarmee te identificeren. Probeer je daardoor te laten leiden. Ook al is het soms gek of raar. Als je dat doet dan komt de rest vanzelf mee. Vraag 6 Er wordt vaak een categorisering gemaakt van mensen, naar maand zoals in de astrologie, of naar jaar zoals in de Chinese astrologie. Soms spreekt men ook van lichtkinderen. Dus echt generaties van mensen. Hoe past dit in het geheel? Jullie zitten eigenlijk in een dilemma. Jullie willen de werkelijkheid van het licht begrijpen vanuit een werkelijkheid die nog in de schaduw staat, en je probeert de hulpmiddelen te gebruiken van je huidige werkelijkheid om een andere werkelijkheid te begrijpen. Dat is ook goed. Zolang het je helpt. Dus als je hulpmiddelen hebt die je verheffen dan zijn ze altijd goed. Of dat nou astrologie is of psychologie, of wat je dan ook gebruikt. De karakteriseringen van al die systemen, daar is niks mee aan de hand. Als een systeem je helpt om tot inzichten te komen, om in je hart contact te maken met de werkelijkheid van je hoger zelf of je eigen licht, dan is dat voor jou een perfect systeem. Dus er is niets mis met dat soort systemen op zich. Het wordt wel een probleem als ze beperkend gaan werken, als ze als algemene waarheid worden verkondigd en als ze dus meer als een keurslijf over de realiteit worden heen gelegd. Als je een bepaalde leer als beperkend gaat ervaren, is het heel belangrijk om deze los te kunnen laten. Dat is ook weer een kwestie van in je eigen kracht staan. Kunnen zien dat instrumenten heel waardevol zijn voor een bepaalde periode, voor een bepaald probleem, en het daarna ook gewoon weer los kunnen laten zonder het verder te hoeven beoordelen. Heel veel psychologische systemen, ook spirituele, zijn een combinatie van intuïtie en verstand. Er zit altijd een mengeling in (dat is het menselijke aspect van alle systemen) van enerzijds een vonk of ware impuls vanuit de lichtwerkelijkheid en anderzijds het verstand dat wil ordenen en categoriseren. En uit het verstand kunnen minder verlichte aspecten insluipen (omdat het verstand de werkelijkheid vaak aan zich wil onderwerpen in plaats van laten zijn ). Het is heel belangrijk om altijd de betrekkelijkheid van een leer vast te houden en je eigen intuïtie daarbij te blijven volgen. Er wordt nu veel gesproken over de kinderen van licht of de nieuwetijdskinderen. Met de komst van deze nieuwe generatie kinderen stroomt er een golf van licht jullie 7

8 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn wereld binnen. Het lijkt wel of jullie vanuit jullie verstand klaarstaan met allerlei rastertjes en theorieën om het te willen begrijpen en het een plaats te willen geven. Maar het licht stroomt er gewoon doorheen! Dit licht kan ook een overweldigende kracht zijn. Deze kinderen kunnen met hun aanwezigheid allerlei heilige paardjes omvergooien. Ze kunnen veel ideeën op losse schroeven zetten, waarvan jullie (het collectieve bewustzijn) dachten heel zeker te zijn. De komst van die kinderen is een realiteit. Welke naam je er precies aan geeft, daar kun je over twisten en ook over allerlei psychologische duidingen. Maar hun komst is wel degelijk de aankondiging van een nieuw soort bewustzijn, dat zij hier komen brengen. Vraag 7 Die zoektocht naar je eigen wezen is zo eenzaam. Mijn familie is niet groot en ik heb dikwijls zo n gevoel van eenzaamheid. Wat kan dan eigenlijk die kracht in jezelf betekenen tegen die eenzaamheid?. Ik voel daar een antwoord van Jeshua, dat erg toegespitst is op jou. Is dat goed? Het is meer een persoonlijk antwoord dan een algemeen antwoord. Okay Zodra je de weg gaat van het zoeken naar jezelf en de inkeer in jezelf, dan kom je een heel moeilijk stuk tegen: een innerlijke eenzaamheid die heel verlammend kan werken. Jouw weg op dit moment, de weg die je zelf hebt gekozen als ziel, is om het helemaal van de grond af aan in jezelf op te bouwen. Ik doel dan op je eigen kracht, je eigen fundament. En daarvoor moet je door een innerlijke eenzaamheid heen, waarin je echt helemaal op jezelf bent aangewezen. En juist daardoor zul je in jezelf je kracht vinden. Dit proces hangt ook samen met het toelaten van boosheid en woede in jezelf. In relatie tot je omgeving en met betrekking tot je verleden. In het algemeen kunnen we zeggen dat, op momenten dat je naar binnen keert om de kracht werkelijk uit jezelf te putten, en niet uit de ideeën of meningen van anderen, je bewustzijn een ommedraai maakt. Je komt daardoor in jezelf ook meteen de stukken tegen waarmee je het erg moeilijk hebt. Dat kan zijn een diepe eenzaamheid of verlatingsangst. Maar het kunnen ook andere gevoelens zijn van onrust of boosheid of verdriet. Dus het is niet ongewoon dat juist als je de groei naar een groter bewustzijn aangaat, je aanvankelijk je erg bewust wordt van nare aspecten in jezelf. Het is dan heel belangrijk je daarvan niet van af te keren, maar erbij te blijven. Jezelf te begeleiden, als een ouder bij een kind. Dat is dat stuk waar ik in het begin over sprak. Misschien heb je wel eens van gehoord van mensen die aan stervensbegeleiding doen. Die vertellen dat zij iemand vooral helpen eenvoudigweg door er te zijn. Naast iemand zitten, zonder iets te zeggen. Wat je met jezelf kunt doen in momenten dat je je diepste nood voelt, je grootste eenzaamheid, is er te zijn met jezelf. Er bij blijven zonder iets te hoeven doen. Dat is echte troost, dat is echte moed. Dat is ook de kracht van het bewustzijn. Op het moment dat je bij jezelf aanwezig kunt zijn in je grootste nood, in je grootste eenzaamheid, gebeurt er iets in jezelf. Je transformeert dan iets in jezelf waardoor die 8

9 Jezelf en anderen helen - De kracht van je eigen bewustzijn eenzaamheid slinkt en waardoor jij groter wordt dan je eenzaamheid. Dat is de kracht van bewust zijn. 9

10 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn Kosmische Geboortepijn Op 23 mei 2004 hielden wij een channeling met Jeshua in onze eigen praktijkruimte te Tilburg. Hieronder volgt de tekst, evenals Jeshua s antwoorden op vragen van het aanwezige publiek. De uitgesproken tekst is achteraf enigszins geredigeerd ter verbetering van de leesbaarheid. Lieve vrienden, ik ben zo verheugd over jullie komst hiernaar toe. En sommigen van zo ver! Ik heb jullie allemaal gezien en weet wie jullie zijn. Jullie zijn mij zo dierbaar. Mijn reis is die van jullie en jullie reis is de mijne. Daarom wil ik iets delen van mijn inzichten in de lange reis, die jullie als ziel hebben ondernomen. Deze reis leidt naar een Licht dat jullie allemaal voor je zien liggen, maar dat in wezen een Licht is dat nu al in jullie brandt. Maar jullie kijken er onvoldoende naar geloven er niet werkelijk in. Ik wil jullie meenemen naar het begin van jullie reis. Helemaal naar het begin toen jullie als zielen werden geboren in een werkelijkheid, die jullie tevoren niet kenden. Ik wil teruggaan naar het moment in de tijd waarop jullie met jullie reis begonnen. Jullie reis door de tijd, door de ruimte, door de materie. Heel ver terug ligt de oorsprong. Maar de gebeurtenis zelf, van het afgescheiden raken van thuis, de oerbron, de oorsprong waaruit jullie allen voortkomen, díe gebeurtenis en de pijn die daarmee samenhangt, is nog steeds heel sterk aanwezig in jullie. Deze geboortepijn ligt achter heel veel alledaagse gevoelens en gedragingen die jullie vertonen. Ik wil dit duidelijk maken met een voorbeeld. Velen van jullie hebben dagelijks te maken met innerlijke onrust, een constant gevoel van op zoek zijn. Er is een innerlijke spanning die te maken heeft met het niet helemaal thuis zijn bij jezelf: je niet helemaal thuis voelen bij je eigen zijn, je eigen wezen. Vanuit deze basisspanning is er een neiging om in de buitenwereld te zoeken naar bevestiging, erkenning, bemoediging of acceptatie. Er is steeds iets nodig van buitenaf wat jou geruststelt. Iets dat bij jou die innerlijke spanning even wegneemt en zegt: je bent thuis, je mag er zijn. Jullie kunnen wel nagaan hoe vaak jullie behoefte hebben aan die geruststelling, want jullie kunnen allemaal in jezelf die onrust bespeuren, die drang om te zoeken. De neiging om ergens heen te willen dat niet in het nu ligt, naar iets wat buiten je ligt en niet in je ligt. Ik wil spreken over de oorzaak van deze neiging. De werkelijke oorzaak is als het middelpunt van een ui waaromheen vele lagen zitten. De buitenste lagen worden gevormd door bepaalde gebeurtenissen in je leven, die ervoor zorgden dat je je onrustig bent gaan voelen, niet thuis bij jezelf. In de dieper gelegen lagen bevinden zich gebeurtenissen uit andere levens die traumatisch waren. Maar als je al die lagen er vanaf pelt, dan kom je tot een kernonrust, of een kernheimwee dat te maken heeft met het begin van jullie reis. 10

11 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn Stel je voor dat jullie, voordat jullie aan je reis begonnen, deel uit maakten van een eenheidstoestand, die heel geruststellend en omvattend was. Het was alsof jullie in een sluimer verkeerden, te vergelijken met een bepaalde slaaptoestand waarin alles veilig is en je over een heel ontvankelijk bewustzijn beschikt. Je laat alles gebeuren, alles is vloeiend. Jullie kennen deze toestand in jullie aardse levens enigszins als de situatie waarin je verkeert als embryo in de baarmoeder. Er is dan nog geen duidelijk onderscheid tussen binnen en buiten, er is een eenheid in de ervaring en een geborgenheid die vanzelfsprekend is. In dat prille begin waren jullie als zielen dus als embryo s: ondergedompeld in een toestand van vredigheid en geborgenheid. In jullie gewaarwording trad op een gegeven moment een ervaring op van verscheurdheid. Dit was het begin van jullie geboorte als individuele zielen; zielen die op reis zouden gaan om allerlei ervaringen op te doen. Eerst was alles één. Toen was er de ervaring van losgetrokken of losgescheurd worden uit een oerverband. En daarna was er een desoriëntatie en een verwildering. Een blind zoeken naar iets, een houvast, een zekerheid die er niet kwam. Het was een moment van duisternis. Zo zouden jullie het althans uitdrukken, maar het moment dat jullie je los maakten van de oerbron en jullie eigen weg gingen, was tevens een moment van diepe creativiteit. Je kunt je hierbij de voorstelling maken van een lege donkere ruimte waarin jullie werden uitgezaaid. Er was duisternis, maar ook de ruimte voor iets nieuws. Veel van de gevoelens die jullie bij de aanvang van jullie reis ervoeren, zijn terug te vinden in het beeld van het verloren kind in jezelf, dat ik de vorige keer heb besproken (in de channeling in de Maancirkel op , zie elders op de site). Dit beeld van het verloren kind maakt heel tastbaar met welke diepe innerlijke wonden jullie op reis zijn gegaan. Gedurende deze reis, waarin jullie allerlei vormen (lichamen) hebben aangenomen, hebben jullie veel ervaren, veel doorgemaakt en uiteindelijk zijn jullie hier beland, op deze planeet: de aarde. De aarde is een plaats van grote creativiteit en vele mogelijkheden. En toch, ondanks de mogelijkheden en de schoonheid van deze werkelijkheid hier op aarde, voelen jullie je nog steeds ontheemd. Er is een gevoel dat er iets niet klopt. Alsof er iets ontbreekt wat essentieel is om je goed te voelen. Wat er in jullie gevoel ontbreekt, is de basisliefde en geborgenheid die nodig is als voedingsbodem voor elk levend wezen om te groeien, te bloeien en je in alle vrijheid te kunnen ontplooien. Wat ik jullie wil vragen is om in je eigen bewustzijn te zoeken naar de oorspronkelijke wond die ontstond met het afscheid van Thuis. Kun je in jezelf de psychische plaats vinden waarin je jezelf ervaart als losgeraakt van een oereenheid? Het gaat hier om een oereenheid, die je met je verstand niet kunt uitleggen of verklaren, maar waarvan je diep in je gevoel zeker weet dat je deze hebt gekend. In het terugkeren naar de oorspronkelijke pijn van het afscheid van Thuis, kunnen jullie een enorme kracht vinden om jezelf te helen. Daar ligt namelijk de oorsprong van jullie verlies aan kracht! Jullie allen die hier zit en die deze tekst leest, zijn bezig om een bepaalde stap te zetten naar een nieuw bewustzijnsniveau. Een niveau waarop er een basis is van innerlijke veiligheid en zelfvertrouwen, waardoor vele nieuwe creaties mogelijk worden. Jullie zullen vanuit een nieuw bewustzijn kunnen gaan leven en scheppen. Maar om dat nieuwe bewustzijnsniveau werkelijk te realiseren, is het van groot belang naar de kern en de oorsprong te gaan van de blokkades en de onevenwichtigheden die 11

12 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn jullie in het dagelijkse leven ervaren. Het is in deze fase van jullie ontwikkeling tijd dat je niet alleen kijkt naar de pijnen en de traumata die zijn ontstaan in je huidige leven en eventueel in de levens daarvoor, maar dat je nog één stap dieper gaat. Het is nu aan de orde dat je naar dit oerstuk terug gaat en je, zodra je dit bewust herkent en met je hart herinnert, je ontfermt over die pijn in jezelf. Het is tijd dat je je ontfermt over dat pasgeboren kosmische kind, dat nog steeds in je leeft en dat niet weet waarheen het zich beweegt en dat elk gevoel van richting ontbeert. Ik wil jullie graag een handvat geven om deze oerpijn ervaarbaar te maken en er mee te werken. Het is belangrijk je te realiseren dat deze pijn ook een fysieke zetel heeft; ze zetelt in jullie buik. Dit is de plek van de emoties en het je verbonden voelen. De buik is vaak de plek of het energetisch centrum van waaruit jullie relaties aangaan met andere mensen. Het probleem dat hierbij vaak de kop opsteekt is dat er in dat centrum in je buik een pijn zit, die dit aardse leven overstijgt, die alle levens overstijgt, en die helemaal teruggaat naar jullie geboorte als individuele ziel. Het gaat ten diepste om een kosmische geboortepijn. Toch proberen jullie deze individuele, kosmische pijn vaak op te lossen op het niveau van relaties met andere mensen. Zeker in diepgaande persoonlijke relaties, waar je intiem met elkaar bent, gebeurt het heel vaak dat je je eigen diepste wond tracht te helen met behulp van de energie van een ander. Vaak herkennen jullie de pijn in een ander heel goed. Het is in wezen steeds die ene pijn die teruggaat op een verlies aan oerverbondenheid en geborgenheid. De ander fungeert vaak als spiegel voor je eigen pijn. Je herkent in wezen je eigen pijn in het gelaat van de ander. Omdat jullie je eigen pijn in de ander herkennen, gemakkelijker dan je deze in jezelf herkent, ga je die pijn van de ander proberen op te lossen en hoop je (onbewust) in feite dat je eigen pijn wordt verlicht door de aanwezigheid (liefde, erkenning) van de ander. Het spel dat vaak wordt gespeeld in (seksuele) relaties maakt echter de wond nog moeilijker te helen dan anders. Er kan namelijk heel gemakkelijk een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan, die ontstaat uit een emotioneel rollenspel waaraan beide partners gehecht raken. Zodra er afhankelijkheid ontstaat, gaan aspecten van macht een rol spelen, die je nog veel verder van huis brengen, letterlijk (van Huis). Waar je steunt op macht, geef je je eigen kracht weg. Macht en afhankelijkheid kunnen niet zonder elkaar. De sfeer van (intieme) relaties is een heel belangrijk aanknopingspunt om je bewust te worden van de diepere kosmische geboortepijn die jullie allen met je meedragen. Heel vaak hebben jullie het gevoel de aanwezigheid van een ander persoon in jullie leven nodig te hebben. Het is voor jullie vaak vanzelfsprekend dat eenzaamheid te maken heeft met het gemis aan contact met anderen en dat de oplossing ligt in de aanwezigheid van een vriendschap of een liefde. Maar in deze veronderstelling ligt potentieel een grote valkuil besloten. De valkuil is dat je de oorzaak van je pijn buiten je legt. Het gevolg is dat je in een subtiel rollenspel binnen relaties de ander verantwoordelijk gaat stellen voor jouw innerlijke wonden: jij bent het slachtoffer. Tegelijkertijd oefen je een bepaalde macht uit over de ander, omdat je zijn/haar innerlijke pijn en kwetsbaarheid kent. De spirituele betekenis van de liefde tussen man en vrouw, of van welke intieme seksuele relatie ook, is niet: het helen van elkaars wonden. De werkelijke schoonheid van een liefdesrelatie ligt in de ontmoeting tussen twee volstrekt zelfstandige, onafhankelijke wezens die elkaar laten delen in hun eigen rijkdom. Ieder heeft zijn unieke gezichtspunten op de werkelijkheid, zijn eigen manier van de dingen ervaren. Dit met elkaar tot op de diepste niveaus te kunnen delen, is een grote vreugde voor de ziel. 12

13 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn Dus niets ten nadele van intieme relaties! Ik wil jullie er alleen op wijzen dat deze relaties heel vaak verkeerd worden gebruikt om een innerlijke wond te helen die in wezen losstaat van de ander. Het is soms heel moeilijk om je dat ten diepste te realiseren. Om je te realiseren dat als je je ontzettend eenzaam voelt of verlaten of bedroefd, jij deze realiteit, dit gevoel voor jezelf schept. Dat jij de schepper bent van deze innerlijke werkelijkheid die jullie eenzaamheid of verlatenheid noemen. De werkelijke oplossing voor deze gevoelens, die een grote diepte hebben en heel oud zijn, ligt in het je toekeren naar jezelf in plaats van naar de ander, vanuit de werkelijke kracht die je tot je beschikking hebt. Voor alle gevoelens van wanhoop, depressie en eenzaamheid die er in je leven, is de oplossing energetisch beschikbaar in jezelf. De oplossing is er al, ze is aanwezig in jouw energie. De energie van de oplossing kan verborgen lijken te zijn, in die zin dat je eerst een deurtje moet vinden en openzetten, maar jij bent in wezen een Goddelijke energie die alles in zich heeft om zichzelf, het deel in jezelf dat verloren kind is, gerust te stellen. De uitnodiging aan jullie allen, aan elke individuele ziel, aan jou, is jezelf te bevruchten met je eigen Goddelijkheid. De neiging om je daarin afhankelijk op te stellen van een ander is de oorzaak van vele misverstanden en lost de diepste pijn nooit op. Het is daarom zo belangrijk de werkelijke oorsprong van die pijn goed te herkennen, te beseffen dat die in een spirituele dimensie ligt die veel groter is dan déze relatie, déze baan, déze ouders, etcetera. En om je dan te realiseren dat de oplossing dus niet ligt in het gedrag van je partner, je moeder, je kind, je collega, maar puur en alleen in jezelf. Ik heb hierover nog veel te vertellen, maar ik wil hier nu toch mee besluiten. Ik wil jullie graag de gelegenheid geven om vragen te stellen. Vraag 1 Ik voel soms een heel sterke energie in mezelf; is dat mijn werkelijke kracht, is dat liefde of iets anders? Als wij spreken over de kracht in jezelf, de enorme kracht die tot je beschikking staat, dan kan dat aanleiding geven tot misvattingen. Want jullie associëren kracht vaak met macht, met iets groots, iets explosiefs, iets dominants. Niet dat jíj dat daarmee bedoelt, maar in het algemeen bestaan er misvattingen over de kracht in jezelf. De werkelijke kracht in jezelf is een kracht die jullie allemaal kennen in de stilte. Als alles tot rust komt in jezelf, als alle gedachten en emoties als blaadjes op de grond dwarrelen en alles stil wordt, dan kan er in jezelf een zekerheid groeien, een weten over waar je je bevindt en waar je naar toe gaat. Dat weten noemen wij innerlijke kracht. Dit weten en die zekerheid hebben sterk te maken met in contact staan met je bron, met wie jij bent. Als je in contact staat met jouw kern, dan twijfel je niet aan jezelf. Je weet dat jij bent die je bent, en dat er niets is om aan te twijfelen: dat er geen standaard buiten jou is waaraan je moet voldoen, dat jij eenvoudigweg bent die je bent, in alle pracht en schoonheid die bij jou horen. Op zo n moment van innerlijk contact, van innerlijk weten, zijn er weinig gedachten en emoties. Er is alleen dit krachtige gevoel van er zijn en weten. En ook dit gevoel zetelt vaak in de buik. Het is een gevoel dat uit je kern komt en dat onder je gedachten en emoties doorgaat. Het is de stille maar grote kracht die in jullie allemaal huist. Dat is jullie directe verbinding met God, en tegelijk met je eigen diepste wezen. 13

14 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn In jouw wezenlijke, goddelijke kern ben je volstrekt onbeperkt, niet gebonden aan je lichaam of je karakter, je naam, je geslacht, enzovoorts. In contact daarmee heb je de gewaarwording van zuiver er zijn. Alles ligt open. En toch is het ook uniek. Het is jij die daar is. Vraag 2 Hoe weet je nou of je binnen een relatie onopgeloste stukken inbrengt van jezelf (die je eigenlijk zelf moet uitwerken), of dat je werkelijk bezig bent met de relatie? Als je merkt dat er angstgevoelens opspelen in je relatie met de ander, dan is het zaak goed op te letten. Want als er angst speelt, is dat een teken dat je de behoefte voelt om iets te veranderen of iets vast te houden of iets in een bepaalde baan te leiden.. Angstgevoelens geven altijd aan dat je bang bent iets van jezelf te verliezen. Maar je kunt nooit iets van jezelf verliezen zonder dat jij daar zelf toestemming voor geeft. Het is niet de ander die jou iets afneemt. Jij bent het die de angst voor verlies creëert. Vaak zijn relaties een mengsel van zuivere liefde, waarin je de ander vrijlaat en accepteert, en angstgevoelens, waarin aspecten van macht en afhankelijkheid een rol spelen. Om te beseffen waar jij je eigen innerlijke wonden onbewust een rol laat spelen in de relatie, is het heel belangrijk om je bewust te worden op welke momenten of in welke situaties je angsten voelt in je relatie. En als je je daarvan bewust bent, kun je dat stuk in jezelf sterk gaan onderzoeken. Dat wil dus zeggen: als je merkt in een conflict met de ander dat jij spreekt vanuit een innerlijke angst die niets te maken heeft met wat die ander zegt of doet, neem dan verantwoordelijkheid voor die angst: herken dit als iets wat van jou is en wat losstaat van de ander. Keer je bewustzijn naar jezelf toe en kijk wat er aan pijn leeft in jou en geef jezelf wat je nodig hebt. Zie het als een probleem dat jij alleen kan en moet oplossen. Dit hoeft helemaal niet te betekenen dat je een relatie moet beëindigen of dat je dus alleen moet leven. Het gaat erom helderheid te creëren in een relatie. Als jij verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen (negatieve) gevoelens, dan kun je deze gevoelens rustig en in openheid meedelen aan een ander. Als die ander daar ruimte voor geeft, dan geeft dat aan dat er een goede basis is om tot een helende relatie te komen. Ik heb eerder gezegd dat het doel van een liefdesrelatie niet is: elkaars wonden helen. Dit neemt niet weg dat een relatie waarin beide partners verantwoordelijkheid nemen en zich opstellen als onafhankelijke individuen, helend werkt.er gaat een helende werking uit van wederzijdse liefde. In een liefdevolle relatie hebben beide partners liefde en respect voor zichzelf. Ook in deze relatie spiegelt de ander aspecten van jezelf terug. De liefde die je aan jezelf geeft, wordt vergroot en gevoed door de aanwezigheid van die ander. Dat werkt heel inspirerend. Het cruciale punt is dus niet dat je geen heling mag ontvangen van een ander, maar dat je er niet van afhankelijk bent. En daar waar je angsten voelt opspelen - ook in de vorm van jaloezie, boosheid, teleurstelling, verwachtingen - wees dan alert op de onderliggende pijn of wond in jezelf die in wezen jouw verantwoordelijkheid is. Een ander kan die pijn zeker aanraken door bepaald gedrag, maar het is van groot belang je dan niet tot een slachtofferrol te laten verleiden. Blijf die pijn herkennen als jouw creatie. Dat is 14

15 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn meesterschap. Vraag 3 Op weg naar die kwetsuur, die diepe pijn in jezelf, kom je vaak een boosheid tegen, over het waarom. Misschien is het dat je je afvraagt waarom dat losscheuren gebeurd is? Kun je iets vertellen over die boosheid? De boosheid die jullie in dit opzicht kunnen voelen is een boosheid op het leven zelf. Boosheid op de geboortepijn, dat wil zeggen boosheid omdat je die innerlijke verscheurdheid moet doormaken, is in de kern een uiting van machteloosheid. Je voelt je klein en alleen en kwetsbaar en je hebt het gevoel dat jou iets onrechtvaardigs is overkomen. Je hebt het gevoel zo n moeilijke, duistere reis niet verdiend te hebben. Het probleem is dat je wanneer je die boosheid voelt, je je bevindt op het niveau van jezelf waarin je nog steeds het verloren kind bent, het kind dat op zoek ging en geen uitwegen zag. Dat kind is er nog steeds. Maar op dat niveau vind je geen antwoorden. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat dit kind heel kwaad is: het begrijpt er niets van. Het antwoord op deze boosheid ligt op een ander niveau van je bewustzijn. Jij bent namelijk meer dan dat verloren stuk in jezelf. Er is een niveau in jezelf waarin je kunt voelen dat jij meer bent dan dat verloren, machteloze kind. Daar waar je dat kind in je bewustzijn kunt opnemen, ben jij groter dan dat kind. Daar waar jij de pijn omarmt met je bewustzijn, laat je haar zijn en accepteer je haar. Daarmee stijg je er boven uit. Jij bent dan groter dan de pijn. Het wordt dan zelfs mogelijk om te voelen dat er een diepere betekenis ligt in jouw geboorte als ziel en je reis doorheen tijd, ruimte, illusie en duisternis (onwetendheid). Het is onmogelijk om deze betekenis met behulp van het verstand uit te leggen. Dit gaat zo diep, dat je het alleen kunt begrijpen vanuit dat stille krachtige stuk waarover we reeds spraken, het stille weten dat gedachten en emoties overstijgt. Daar willen we jullie mee naar toenemen en jullie vragen te voelen dat er in jullie een niveau is waarop jullie zelf toestemming hebben gegeven om deze reis aan te gaan, om deze pijn te dragen. In dit stadium van jullie ontwikkeling is het lastig om ten volle te beseffen welke positieve vruchten jullie reis zal afwerpen. We kunnen het misschien schetsen aan de hand van een beeld. Stel je de oertoestand waar jullie uit komen voor als een witte wolk, een ietwat pluizige wolk waarin alles met elkaar verstrengeld is. Alles is zacht en één, maar ook een beetje flets. Het moment dat jullie uit die oertoestand traden als afzonderlijke wezens, op reis door de lege ruimte, kun je je voorstellen als zaadjes die uit de wolk in de grond vielen. De zaden ontkiemden en er groeiden planten en bloemen uit. Jullie reis door het nieuwe en onbekende heeft het mogelijk gemaakt dat er dingen zijn ontkiemd in de schepping (het totaal van wat er is) die tevoren onmogelijk waren, die niet bestonden en niet eens verzonnen konden worden. Het vraagt om een individueel bewustzijn dat zichzelf kan ervaren als losstaand van andere wezens, om tot werkelijke creativiteit te komen. Pas dan kan er namelijk verschil zijn. Als alles één en verbonden is, wordt de toestand statisch. Als er onderscheid is, kan er diversiteit opbloeien. De bestemming van jullie reis kun je je voorstellen als een tuin die in volle bloei staat, met veel verschillende aparte bloemen en planten, die samen een diepgaand geheel vormen (op fysiek en spiritueel niveau). Vergelijk de diversiteit en de rijkdom van dat beeld nou eens met het beeld van de oorspronkelijke wolk; die wat fletse wolk die 15

16 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn weliswaar een oertoestand van geborgenheid in zich droeg, maar tevens een bepaalde ééndimensionaliteit, een soort platheid. Het is moeilijk dit goed uit te drukken. Zodra je de geboortepijn in jezelf gaat helen en de boosheid om die pijn loslaat, ga je zelf innerlijk ervaren wat een schoonheid er innerlijk tot bloei komt in jezelf. En dat - het ervaren van die schoonheid en rijkdom - is de betekenis van je reis. De duisternis is dan niet meer zinloos, maar wordt ervaren als iets dat een zekere bijdrage levert aan de schepping. Het is heel moeilijk om dit uit te leggen vanuit een standpunt dat boven de ervaring staat. Je moet het in je ervaring meemaken dat duisternis en pijn scheppende krachten kunnen zijn. Dit wordt aanvaardbaar wanneer je duisternis accepteert als iets dat er is, zonder het te willen bevechten of terzijde schuiven. Zodra je gevoelens van boosheid ervaart, is het belangrijk om deze ten volle te accepteren en om dan naar het stiltepunt in jezelf te gaan, waarover we al spraken. Het kan helpen als je de natuur opzoekt, of een inspirerende omgeving, waar je die stilte als het ware kunt inademen. In die stilte kan je boosheid oplossen, zonder dat je haar wegduwt. Vraag 4 Als ik alleen ben, vind ik het vaak makkelijker om in mijn eigen kracht of stiltepunt te blijven. Maar als ik onder mensen ben, word ik vaak meegetrokken in een soort kleinzieligheid, het gevoel dat ik me moet verdedigen en zo. Op het moment dat jij geraakt word door wat andere mensen zeggen of vinden, stroomt er een golf energie door jou heen met een ondertoon van angst. Deze golf trekt jouw bewustzijn uit je centrum weg. Je bewustzijn duikt als het ware in die golf en vereenzelvigt zich dan met die angst. Het is belangrijk om in alle losse incidenten die er zijn met mensen (opmerkingen of gebeurtenissen) steeds dezelfde onderliggende angst te herkennen. Want als je dat kunt, dan heb je het probleem teruggebracht tot een bepaalde eenvoud en dat is heel belangrijk. Als problemen heel ingewikkeld lijken, dan ben je in wezen met de details bezig, aan de buitenkant. Probeer altijd de onderliggende stroom te voelen van de emotie die in jou centraal staat. In dit geval is dat angst. Wat jij in zulke situaties ook voelt is een bepaalde onrust of nervositeit. Een boosheid ook, omdat jouw intenties niet goed worden weergegeven of gezien. Op het moment dat jij geraakt wordt door de ander, zie je de wereld en jezelf vanuit het perspectief van die ander en dan zeg je: dat klopt niet. Je voelt je onrustig en boos en soms verward, omdat er in de ander een beeld van jou is dat niet strookt met jouw innerlijke beleving. Het antwoord op dit probleem is: gun de ander zijn eigen waarneming. Gun een ander zijn manier van waarnemen, hoe beperkt die ook is in jouw ogen. Het is niet de bedoeling dat jullie de waarneming van anderen corrigeren. Jullie hoeven dat niet te doen, het is niet jullie verantwoordelijkheid. Als je jezelf ontslaat van die plicht, komt er heel veel ruimte om je heen. Vaak verwachten of hopen jullie dat mensen op een bepaalde manier over jullie denken. Jullie kijken naar de reacties van anderen met angst en verwachting. Maar als je die ander gewoon vrij kunt laten in zijn waarneming, dan hoef je zijn reactie ook niet meer te ervaren als een oordeel over jou. Je kunt een negatieve uiting dan gewoon bij de ander laten als iets dat zijn interpretatie vormt van bepaalde signalen. Je zei dat je gemakkelijker in je centrum blijft als je alleen bent. Voor velen van jullie 16

17 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn is het belangrijk om tijd alleen door te brengen, omdat jullie in het alleen zijn vaak beter contact kunnen maken met je eigen energie, dan in aanwezigheid van anderen. In aanwezigheid van anderen speelt vaak een bepaalde onrust op, iets waardoor je denkt anders te moeten zijn dan je bent. En zodra je dat denkt, raak je het contact met je kern kwijt. Je zit dan als het ware scheef in je eigen centrum, of je hangt er een beetje buiten. Om te voelen wat het is om in je eigen centrum te zijn, is het belangrijk om regelmatig ontspannen, rustige momenten voor jezelf te creëren waarin je voelt wat het is om in je eigen gezelschap te zijn. Momenten waarin je een bepaalde intimiteit met jezelf hebt en weet hoe jouw eigen energie aanvoelt op het moment dat je rustig en ontspannen bent. Zodra je weer in contact treedt met anderen en je voelt dat je uit je centrum wordt getrokken, is het eerste en belangrijkste dat je je daarvan bewust wordt. Je kunt dan door middel van je ademhaling je energie terug halen naar je buik, naar je centrum. Dus op het moment dat je dit merkt, probeer eens drie keer achter elkaar adem te halen vanuit je buik. Dan kun je merken dat er iets gebeurt: dat je energie terug schuift. Het kan zijn dat je dit vaak moet doen om weer bij jezelf te komen. Maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. En door dat bewustzijn kun je steeds makkelijker en sneller teruggaan naar je eigen energie, en dus steeds meer bij jezelf blijven. Nog een laatste punt voor jou. Jij bent een heel empathisch, invoelend iemand. Je beziet de dingen gemakkelijk vanuit de ogen van een ander. Maar probeer nu eens, terwijl je in contact staat met anderen, je af te vragen: wat vind ik eigenlijk? Wat zie ik eigenlijk? Niet door de ogen van anderen naar de situatie kijken, maar de energie terugnemen naar jezelf. Dat is ook een manier van terugkeren naar je centrum: je eigen waarneming vasthouden terwijl je bij anderen bent. Vraag 5 Ik kan soms zo kwaad zijn en dat kan ik dan niet uiten. Dan keert dat kwade zich tegen mezelf. En dat te leren uiten, die energie te leren gebruiken voor iets constructiefs, hoe doe je dat? Jij verzamelt je woede binnenin en laat eerst de lieve kanten van jezelf zien. Elk mens heeft een balans nodig tussen geven en ontvangen. De gevende kant in een mens is het stuk waarin hij zich verbindt met de ander, en zijn energie inzet ten behoeve van de ander. Het ontvangende is het stuk waarin een mens zich onderscheidt, ruimte neemt voor zichzelf en ik zegt in de relatie tot de ander. Bij jou is het zo dat het stuk van het gevende zich makkelijker toont, waardoor je er als vanzelf op liefdevolle wijze bent voor een ander. Maar als deze liefdevolle aanwezigheid niet goed ontvangen wordt, dan heb je er moeite mee om je energie terug te nemen, ik te zeggen en je eigen ruimte te claimen. En dat leidt tot heel veel frustratie en ook teleurstelling. Je moet jezelf voorop leren stellen. Het is nodig je onderscheidingsvermogen te gebruiken om aan te voelen of het gepast is om te geven in een bepaalde situatie. Dit moet niet vanzelfsprekend zijn. Het is nodig om tot een diepere innerlijke balans te komen van het geven en het ontvangen. Het is daarom ook heel belangrijk voor die boosheid een bepaalde uitlaatklep te vinden. Een uitingsvorm. Die boosheid vertelt jou ook van jouw innerlijke kracht, jouw visie, jouw originaliteit. Boosheid is niet slechts een negatieve energie, het is van oorsprong een creatieve energie die echter verstopt is geraakt en in die verstopte toestand tot problemen leidt. 17

18 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn Wat voor jou heel goed kan werken is om die boosheid te kanaliseren of om te zetten in creatieve energie. Je draagt namelijk een heel creatieve energie met je mee en als je die tot volle bloei laat komen, creëer je sowieso meer ruimte om je heen. Meer ruimte voor jezelf met jouw behoeftes en wensen. Het is belangrijk om op je strepen te durven staan. Vraag 6 Ik heb nog een vraag over liefde. Ik voel wel eens die stilte in mezelf waar je het over had. Maar daarnaast ook zo n oneindige liefde voor alles wat er om me heen is. Lang niet altijd hoor. Waar komt dat vandaan? Jij hebt het vermogen om vanuit je hart heel ver uit te reiken met je energie, om je heel diep verbonden te voelen met alles. Het is een spiritueel besef van de eenheid van alle levende wezens. Waar dat vandaan komt? Het is een zieleherinnering aan een werkelijkheid die het lichamelijke overstijgt en ten grondslag ligt aan al het geschapene, de waarneembare werkelijkheid. Het is een mystiek gevoel. Het is voor jou echter heel belangrijk dat je leert die spirituele energie te kanaliseren naar de aarde toe en daarmee bedoel ik dat je deze energie rustig moet laten aarden. Stel je voor dat die kosmische energie bij jou binnenkomt door je hogere chakras en een intensiteit met zich meebrengt die, als ze naar de lagere chakras toevloeit, een bepaalde onrust teweeg kan brengen. Je hebt dan last van een overvloed aan energie die leidt tot ongedurigheid een rusteloosheid. De vertaling van die spirituele inspiratie naar alledaagse aardse zijn, het aardse ritme, is dus belangrijk om op te letten. De natuur kan je helpen om balans te vinden. Er is een basisrust en ritme aanwezig in de natuur die je helpt rustig te worden. Met een goede aarding kun je deze spirituele energie op een harmonieuze wijze integreren met je dagelijks leven en ook delen met anderen. Vraag 7 Ik ben in mijn leven heel creatief geweest en dat stuitte altijd op allerlei onwil. Maar sinds ik het spirituele pad bewandel gaat alles veel beter. Maar tegelijkertijd, en dan kom ik op mijn vraag, bekruipt mij de angst dat ik teveel invloed op anderen uitoefen. Ik voel me verantwoordelijk voor de effecten van wat ik doe (vooral in mijn werk) en dat maakt me bang. Hoe moet ik daar mee omgaan? Jij vertrouwt je eigen kracht niet. Jouw werkelijke kracht zit in het je afstemmen op je intuïtie, wat je heel goed kunt. Handel volgens dit diepe innerlijke weten, en laat dan los. Niet het gevoel hebben dat je het daarna nog moet vasthouden of regelen. Het vermogen om los te laten dat kun je ontwikkelen door je te realiseren dat jij niet verantwoordelijk bent voor alle gevolgen van jouw keuze. Jouw verantwoordelijkheid is het om een beslissing te maken vanuit je diepste innerlijke gevoel voor waarheid. Wat er daarna gebeurt, is niet meer van jou. Hoe het zich verder gaat verwerkelijken in de wereld en hoe mensen erop gaan reageren, daarin speelt de keuzevrijheid van andere mensen een belangrijke rol. En het is niet jouw taak om daarin sturing of richting te geven. Je bent niet gewend je eigen kracht zo duidelijk neer te zetten en te manifesteren. Er is een bepaalde zelftwijfel en een minderwaardigheidsgevoel uit het verleden waardoor je terugdeinst en denkt: kan dit wel, mag ik zo sterk zijn? Mag ik zo stralen, mag ik zo duidelijk weten hoe ik het wil en wat er nodig is? 18

19 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn Het is een kwestie van jezelf dat gunnen. En beschouw de twijfels die je dan bekruipen als een oude energie die je terughoudt. Deze twijfels zijn niet een waardevol tegenwicht dat je in balans houdt, maar een energetische dam die je ervan weerhoudt je volledige creatieve potentieel tot uiting te brengen. Vraag 8 Een tijdgeleden kwam er spontaan een soort liefde gevoel over me heen. Waar komt dat vandaan? Er is op dat moment een poort in je hart geopend naar een stuk van jezelf dat oud is en tegelijk nieuw. Jij wordt in je leven gemotiveerd door een krachtige spirituele impuls. Je voelt je heel sterk gedreven op je spirituele pad en vanuit die gedrevenheid is er een verlangen om alles te realiseren wat er in je zit. Vanuit dat verlangen heb je ook die ervaring opgeroepen. Dat verlangen is er al veel langer en is op vele manieren in je werkzaam. De ervaring waarnaar je verwijst, heeft je in contact gebracht met een diepere laag in jezelf. Het is je hart dat zich opende naar een nieuwe bewustzijnswerkelijkheid, die mogelijk is voor ons allemaal, waarin het leven veel meer vanuit een innerlijke harmonie, met respect voor alle wezens, wordt beleefd. Ook bij jou kan je spirituele inspiratie iets heel intens hebben. (Jeshua verwijst hier terug naar een vraag die hierboven werd gesteld). Je kunt jouw spirituele ervaring beschouwen als het resultaat van een aantal aanzetten, die je innerlijk gedurende langere tijd hebt gegeven. In die ervaring zelf gebeurde er energetisch iets in het centrum van je hart. De opening die werd gevormd, maakt je op een bepaalde manier gevoeliger voor allerlei energieën om je heen, maar tegelijkertijd ook sterker. Met sterker bedoel ik dat je beter in staat bent transparant te zijn voor energieën die niet bij je horen, die jou niet aangaan. Gevoeligheid hoeft niet altijd samen te gaan met kwetsbaarheid. Bij jou is er een gevoeligheid geopend die ook een grote kracht in zich heeft. Wat belangrijk is om je te realiseren is dat het tijd kost om deze energie te wortelen op aarde, om haar te integreren met alle - aardse - aspecten van je leven. Het is belangrijk te vertrouwen op het ritme van de aarde en de dingen te laten gebeuren in de volgorde waarin ze zich vanzelf aandienen. Het komt naar jou toe. Je hoeft er niet hard voor te werken. Vraag 9 Ik heb het gevoel dat ik het niet alleen doe, dat er niet-fysieke energieën om mij heen aanwezig zijn. Wat kan ik daarmee? Je scepsis loslaten en je fantasie de vrije loop laten. Deze niet-fysieke energieën of gidsen zijn bij jullie allemaal aanwezig. Maar er zijn veel lagen in jullie zelf die zich daartegen verzetten, je verstand, maar ook bepaalde gevoelens. Jullie vragen je steeds af: moet ik er nou in geloven of niet, is het waar of niet waar? Mijn advies is: laat je eens helemaal gaan in een fantasie (visualisatie) waarin je contact maakt met die energieën of wezens om je heen. Vraag hen wie ze zijn, wat ze je te zeggen hebben. En vraag je niet af je nou fantaseert en of het niet allemaal onzin is. Stel die vraag uit. En pas als de hele fantasie rond is, als je daar in uitgevoeld bent en uitgefantaseerd, leg het dan nog eens voor aan je sceptische zelf en vraag je af of het allemaal klopt. Maar durf eerst die realiteit van die energieën 19

20 Jezelf en anderen helen - Kosmische Geboortepijn toe te laten in je hart en je hoofd en ga daarna pas erover oordelen. Dus niet te snel aan de rem trekken! Maar waar dient het toe? Wat kan ik er mee? Je hoeft er niet persé iets mee. Het is er gewoon. Het is een deel van jullie werkelijkheid. Je vraagt je ook niet af waarom de bomen er zijn en het water en de lucht. Zo moet je het zien. Het is een natuurlijk iets, deze begeleidende energieën om je heen. Als je denkt, ik vind het wel leuk om daarmee kennis te maken, dan moet je dat doen. Maar er is geen enkele verplichting, het is vrij en open. Eigenlijk is het heel goed om er niets van te verwachten, om er geen concrete doelen aan te verbinden. Want dan kun je open en vrij contact leggen met die energieën, en kunnen zij je verrassen met hun humor, liefde en wijsheid. 20

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe

Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Uitgeschreven channelings van Pamela Kribbe Oktober 2011 Copyright notice: De teksten in dit document zijn uitgetypte channelings, die je in het kader van het channel-abonnement reeds als geluidsbestand

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

www.asja-reizigersinvrede.nl

www.asja-reizigersinvrede.nl 1 Eerste uitgave: juni 2011, uitgeverij Boekscout. Herziene uitgave: mei 2014, e-book in eigen beheer, ASJA Boekomslag ontwerp: ASJA Foto cover: ASJA : privé collectie Disclaimer, copyrights en wijze van

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Verdwaald in de liefde

Verdwaald in de liefde Verdwaald in de liefde Valkuilen en uitdagingen van liefde en verlangen Willem Lems 1 Ik ben Willem Lems en heb nu meer dan 12 jaar ervaring als psychosociaaltherapeut en met name de laatste 6 jaar als

Nadere informatie

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Hoogsensitiviteit Van klacht naar kracht Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Sharon Nethercott Marsstraat 48 6133 WL Sittard 045 4580669 Registratienummer: 229 Ingeleverd

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

Aanwezigheid leven in vrijheid, vreugde en onschuld

Aanwezigheid leven in vrijheid, vreugde en onschuld Aanwezigheid leven in vrijheid, vreugde en onschuld 1 Dit document valt onder geen enkel copyright. Alles is gestolen en nagepraat. Je bent vrij om het te reproduceren, te verbeteren, te verspreiden, te

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Opstartboek Zelfvertrouwen

Opstartboek Zelfvertrouwen Opstartboek Zelfvertrouwen Rob Vellekoop Opstartboek Zelfvertrouwen - Versie dec09 - Blad 1 van 32 OPSTARTBOEK ZELFVERTROUWEN 1. Introductie 1.1 Zelfvertrouwen 1.2 Zelfrespect 1.3 Eigenwaarde som van zelfrespect

Nadere informatie

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. 1 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007)

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) Wat hier gepresenteerd wordt in deze klas is geen New Age idee. Het is een oude healing techniek die herontdekt is en daarna verder ontwikkeld.

Nadere informatie

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Door Jennifer Hoffman Door Jennifer Hoffman Kanaal voor Aartsengel Uriel healing@urielheals.com Vert. Fran Tielemans 1 Communiceren met je Engelen en Spirituele

Nadere informatie

Bijzondere mensen over hun eigen wijze van Authenticiteit. Hedwigh Verbruggen-Letty

Bijzondere mensen over hun eigen wijze van Authenticiteit. Hedwigh Verbruggen-Letty Bijzondere mensen over hun eigen wijze van Authenticiteit Hedwigh Verbruggen-Letty Copyright Copyright 2005-2011 Hedwigh Verbruggen-Letty Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR ATTITUDINAL HEALING EN EEN CURSUS IN WONDEREN. LOS NUMMER

TIJDSCHRIFT VOOR ATTITUDINAL HEALING EN EEN CURSUS IN WONDEREN. LOS NUMMER TIJDSCHRIFT VOOR ATTITUDINAL HEALING EN EEN CURSUS IN WONDEREN. LOS NUMMER 3,50 Jaargang 5, februari 2005 1 Het Goddelijke in de mens 3 Colofon Jaargang 5, nr. 1, februari 2004 van hart tot hart, tijdschrift

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... ...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 12, mei 2012. Los nummer 4,25 2 Zoek niets buiten jezelf Els Thissen De financiële crisis. In het westen veronderstellen we dat we met behulp van

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade

Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade Homoseksualiteit in het licht van Gods liefde en genade - Van veroordeling naar genezing - Ansel Pronk ABCS 2001 Amsterdam Vertaling door: Hadassa Stranders Voorwoord Er zijn in de loop van de afgelopen

Nadere informatie

AUTHENTIEK EN KRACHTIG. Train the trainer handleiding

AUTHENTIEK EN KRACHTIG. Train the trainer handleiding AUTHENTIEK EN KRACHTIG Train the trainer handleiding INHOUD 1. OMKADERING 6 1.1 Het ontstaan van de opleiding Authentiek en krachtig 6 1.2 Doelstellingen van de opleiding 6 1.3 Omschrijving van de beoogde

Nadere informatie

Wat is Gezins- en Kindercoach?

Wat is Gezins- en Kindercoach? Wat is Gezins- en Kindercoach? DreamChild Lindenlaan 1 1521 VH Wormerveer 075-6222511 info@dreamchild.nl www.dreamchild.nl 2 COLOFON Wat is een Gezins- en KinderCoach Auteur : Sylvia Roosendaal Sylvia

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie