Proefhoofdstuk Fysica TSO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefhoofdstuk Fysica TSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs."

Transcriptie

1 Proefhoofdstuk Fysica TSO

2 Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, Maak van je opleiding fysica TSO een succes! Beste toekomstige student, Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding fysica TSO aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs. Op de volgende pagina s vind je een hoofdstuk en de volledige inhoudstafel van deze thuisstudie terug. Ook krijg je alle nodige informatie over de werking van onze school. Neem deze info rustig door, zo krijg je een goed beeld van de inhoud van de cursus en weet je zeker dat je voor de opleiding kiest die het beste bij jou past. Noteer alvast dat alle diploma s die je via het CVA behaalt erkend zijn en uitermate praktijk- en dus jobgericht! Heb je na het inkijken van dit proefhoofdstuk nog vragen? Geef ons gerust een seintje op het nummer of mail ons op. Onze opleidingsconsulenten beantwoorden al jouw vragen en geven je persoonlijk advies omtrent je studiekeuze. Blader je graag door de volledige cursus? Ook dat kan. Het Centrum voor Afstandsonderwijs geeft je op vier plaatsen in België de mogelijkheid om de cursussen geheel vrijblijvend in te kijken. Je kan de cursussen inkijken in de campussen van Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW in Antwerpen, Gent en Hasselt of in Brussel. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken, kom gewoon vrijblijvend langs. Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie! Jo Vandevelde Opleidingsconsulent Centrum Voor Afstandsonderwijs

3 Fysica TSO: erkende opleiding en praktijkgerichte cursus Deze moderne en praktijkgerichte opleiding kwam tot stand in samenwerking tussen het Centrum Voor Afstandsonderwijs en zelfstandige beroepsdeskundigen met jarenlange ervaring. Een duidelijke structuur maakt deze cursus zeer overzichtelijk. Op deze manier garanderen wij je een vlot studietraject. Op de volgende pagina s vind je de volledige inhoudstafel van de opleiding en een gratis onderdeel uit de cursus terug.

4 1 Algemene inleiding 1.1 Materie en stoffen 1.2 Massa, volume en dichtheid 1.3 Ondoordringbaarheid van stoffen 1.4 Oplosbaarheid van stoffen 1.5 Intermoleculaire aantrekkingskrachten Inleiding Vanderwaalskrachten Dipool dipool interacties Waterstofbruggen Ion dipool interacties 1.6 SI eenheden 1.7 Oefeningen 2 Aggregatietoestanden en het deeltjesmodel 2.1 De drie fasen van een stof 2.2 Het deeltjesmodel 2.3 Vaste stoffen, vloeistoffen en gassen 2.4 Invloed van de temperatuur 2.5 Oefeningen

5 3 Gassen en gaswetten 3.1 De druk van een gas 3.2 Wet van Boyle 3.3 Het absoluut nulpunt 3.4 De wetten van Gay Lussac 3.5 De algemene gaswet 3.6 Oefeningen 4 Smelten en stollen 4.1 Verklaring aan de hand van het deeltjesmodel 4.2 Smelt en stolproces bij zuivere stoffen 4.3 Smelttraject bij samengestelde stoffen 4.4 Smeltpuntsverlaging Inleiding Verklaring aan de hand van het deeltjesmodel Koudmakende mengsels 4.5 Oefeningen 5 Verdampen en condenseren 5.1 Verklaring aan de hand van het deeltjesmodel Verdampen Condenseren 5.2 Kook en condensatieproces bij zuivere stoffen 5.3 Kooktraject bij samengestelde stoffen 5.4 Verzadigde en onverzadigde dampen Definities Verklaring aan de hand van het deeltjesmodel Verzadigingsdruk

6 5.4.4 Afkoelen en samenpersen van gassen 5.5 Koken van vloeistoffen Invloed van de druk op het kookpunt Kokende vloeistoffen 5.6 Kritieke temperatuur van een stof Definitie Het kritieke punt 5.7 Luchtvochtigheid Definities Meten van luchtvochtigheid Vochtigheidsindicatoren 5.8 Oefeningen 6 Oppervlaktespanning en capillariteit 6.1 Cohesie en adhesie Cohesie Adhesie 6.2 Oppervlaktespanning Grenslaag van een vloeistof Definitie oppervlaktespanning Factoren die een invloed hebben op de oppervlaktespanning 6.3 Capillariteit Definitie en voorbeelden Wet van Jurin 6.4 Toepassingen van oppervlaktespanning en capillariteit Druk in een zeepbel Streven naar de bolvorm

7 6.4.3 Bevochtigen van een oppervlak 6.5 Oefeningen 7 Diffusie en osmose 7.1 Diffusie Definitie Verklaring aan de hand van het deeltjesmodel Invloed van de concentratie Invloed van de temperatuur Invloed van de deeltjesgrootte Invloed van de aggregatietoestand 7.2 Osmose Definitie Isotonische, hypotonische en hypertonische oplossingen Osmotische druk Vergelijking osmose en diffusie 7.3 Diffusie en osmose in het menselijk lichaam Bloed Lichaamsvocht Nierdialyse 7.4 Oefeningen 8 Viscositeit 8.1 Het begrip viscositeit Definitie Eigenschappen en gedrag 8.2 Het debiet van een vloeistof 8.3 Laminaire stroming en het stroomprofiel

8 8.4 Formule van Poiseuille 8.5 Turbulente stroming 8.6 Oefeningen 9 Elektrische lading 9.1 Inleiding 9.2 Geleiders en isolatoren Inleiding en definities Verband met de atoomstructuur Het laden van voorwerpen 9.3 Elektrische inductie Inleiding Inductie bij een isolator Inductie bij een geleider 9.4 Aarding 9.5 Oefeningen 10 Basisbegrippen in verband met elektrische stroom 10.1 Elektrische stroom Elektrische stroom en spanning Spanningsbron Conventionele stroomzin Weerstand 10.2 Stroomsterkte 10.3 Eenheid van lading 10.4 Coulombkracht 10.5 Oefeningen

9 11 Elektrische weerstand en de wet van Ohm 11.1 Elektrische potentiaal Potentiële energie van een lading Definitie elektrische potentiaal 11.2 Spanning Definitie Meten van spanning 11.3 Stroom en stroomsterkte Definitie Meten van stroom 11.4 Elektrische stroomkringen 11.5 De wet van Ohm Bespreking van de wet van Ohm Alternatieve definitie voor de weerstand Weerstand van de Ampèremeter en de voltmeter Toepassingen op de wet van Ohm Grafische voorstelling van de wet van Ohm 11.6 Oefeningen 12 Schakelen van weerstanden 12.1 Serieschakeling Inleiding Stroom in een serieschakeling Spanning over een serieschakeling Vervangingsweerstand bij serieschakeling

10 12.2 Parallelschakeling Inleiding Stroom in een parallelschakeling Spanning in een parallelschakeling Vervangingsweerstand bij parallelschakeling 12.3 Gemengde schakelingen Motiverend probleem Oplossingsstrategie 12.4 De wetten van Kirchhoff De eerste wet of de stroomwet De tweede wet van Kirchhoff of de spanningswet 12.5 Oefeningen 13 De wet van Pouillet 13.1 Inleiding 13.2 Factoren die de weerstand van een geleider bepalen De lengte van de geleider De doorsnede van de geleider Het materiaal waaruit de geleider is samengesteld 13.3 De wet van Pouillet 13.4 Oefeningen 14 Energie en vermogen van de elektrische stroom 14.1 Inleiding 14.2 Het Joule effect 14.3 Elektrische energie en vermogen Elektrische energie E Elektrisch vermogen P

11 De kwh als eenheid van elektrische energie De elektriciteitsmeter 14.4 Oefeningen 15 Gevaren en veiligheidsaspecten 15.1 Inleiding 15.2 Gevaren voor het menselijk lichaam Inleiding Intensiteit van de stroomsterkte Tijdsduur van de stroomdoorgang De weg die de stroom volgt in het lichaam Frequentie van de stroom 15.3 Gevaren voor de omgeving Inleiding Brand ten gevolge van slechte contacten Brand ten gevolge van overbelasting Overschrijding van de toegestane stroomsterkte Brand ten gevolge van een kortsluiting Gevaar voor explosies 15.4 Voorbeeld van een eenvoudige huisinstallatie Inleiding Smeltveiligheid of zekering Automatische smeltveiligheden 15.5 Aarding Algemeen Aardingslus

12 15.6 Differentieelschakelaar Algemeen Werking 15.7 Oefeningen 16 Wisselstroom en wisselspanning 16.1 Soorten elektrische stroom Gelijkstroom (DC) Wisselstroom (AC) 16.2 Sinusvormige wisselspanning of stroom Inleiding Periode Frequentie Amplitude Momentele waarden Effectieve waarden 16.3 De transformator Inleiding De opbouw van een transformator De primaire en de secundaire spanning De primaire en de secundaire stroomsterkte 16.4 Voor- en nadelen van wisselstroom Voordelen Nadelen 16.5 Oefeningen 17 Herhalingsvragen elektriciteit

13 18 Trillingen 18.1 Definitie van een trilling 18.2 Amplitude A 18.3 Trillingstijd of periode T 18.4 Frequentie f 18.5 De pulsatie ω 18.6 Harmonische trillingen 18.7 Voorbeelden van harmonische trillingen Massa aan een veer De slinger De stemvork 18.8 Oefeningen 19 Ontstaan van golven 19.1 Inleiding 19.2 Het golfverschijnsel Inleiding Transversale en longitudinale golven 19.3 Golfsnelheid en golflengte Golfsnelheid Golflengte Verband tussen voortplantingssnelheid, frequentie en golflengte 19.4 Oefeningen 20 Toepassingen van golven 20.1 Geluid Wat is geluid? Hoe plant geluid zich voort?

14 Luidspreker en microfoon Soorten geluid 20.2 Kenmerken van een toon Toonhoogte en frequentie Toonsterkte Toonklank of timbre Geluidsniveau 20.3 Elektromagnetische golven Inleiding Wat zijn elektromagnetische golven? Het elektromagnetisch spectrum 20.4 Oefeningen 21 Herhalingsopgaven Trillingen en Golven 22 Index

15 HOOFDSTUK 12: SCHAKELEN VAN WEERSTANDEN 1.1 Serieschakeling Inleiding Wanneer we twee weerstanden achter elkaar plaatsen, dan zeggen we dat de weerstanden in serie geschakeld zijn. Men spreekt dan van een serieschakeling. R1 R2 De weerstanden R1 en R2 op bovenstaande figuur zijn in serie met elkaar geplaatst Stroom in een serieschakeling Wanneer we in de bovenstaande kring een bronspanning Ubron plaatsen over de twee weerstanden en de kring sluiten, zal er stroom in de stroomkring gaan vloeien. Als we dan de stroom voor R1, tussen R1 en R2 en na R2 meten, dan merken we op dat de stroom overal gelijk is. Hieruit kunnen we het volgende besluiten: In een serieschakeling is de stroomsterkte I overal gelijk: I1 = I2 = I3 = = I + I I1 I2 R1 R2

16 1.1.3 Spanning over een serieschakeling Indien we de spanning over de weerstanden R1 en R2 meten, merken we op dat de som van de spanning UR1 en UR2 gelijk is aan de bronspanning. Voor spanning geldt dus in een serieschakeling het volgende: In een serieschakeling wordt de spanning over de weerstanden verdeeld. De som van de spanningen over de weerstanden is steeds gelijk aan de bronspanning: Ubron = UR1 + UR2 + + Ubron I d R1 R2 UR1 UR Vervangingsweerstand bij serieschakeling Indien twee weerstanden in serie zijn geschakeld (R1 en R2) over een bron met spanning Ubron, dan kunnen we beide weerstanden vervangen door één weerstand die aangesloten is op dezelfde bron die dezelfde stroom I levert. Men noemt een dergelijke weerstand een vervangingsweerstand of een substitutieweerstand Rtot. De bronspanning wordt verdeeld in twee spanningen UR1 over de weerstand R1 en UR2 over de weerstand R2: Ubron = UR1 + UR2 Passen we de wet van Ohm toe op het rechterlid, dan krijgen we: Ubron = R1.I1 + R2.I2 Of aangezien de stroom overal dezelfde is bij een serieschakeling (I1 = I2 = I), vinden we: Ubron = (R1+R2).I

17 Dit geldt dus ook voor het geval dat er meer dan twee weerstanden in serie zijn geschakeld. We hebben dus het volgende: De vervangingsweerstand Rtot van in serie geschakelde weerstanden R1, R2, R3, is gelijk aan de som van de weerstanden R1, R2, R3, : Rtot = R1 + R2 + R Parallelschakeling Inleiding Wanneer we twee weerstanden langs elkaar plaatsen, dan zeggen we dat de weerstanden parallel geschakeld zijn. Men spreekt dan van een parallelschakeling. De weerstanden R1 en R2 op bovenstaande figuur zijn parallel geplaatst. Enkele belangrijke begrippen: Een knooppunt is een punt waar meerdere stromen samenkomen. Op bovenstaande figuur zijn er twee knooppunten, die aangeduid werden met de cijfers 1 en 2. Een tak is een deel van de schakeling tussen twee opeenvolgende punten. De tak met weerstand R1 is een tak of een zijtak. Een hoofdtak is een tak die de spanningsbron verbindt met de schakeling. De hoofdtak in bovenstaande figuur wordt gevormd door de spanningsbron te verbinden met weerstand R2.

18 1.2.2 Stroom in een parallelschakeling We nemen een Ampèremeter en meten de volgende stromen: De stroom I in de hoofdtak. De stroom I1 die door de weerstand R1 stroomt. De stroom I2 die door de weerstand R2 stroomt. + - I I1 R1 R2 I2 Wanneer we de meting uitvoering, stellen we vast dat de stroom I over de zijtakken verdeeld wordt in deelstromen I1 en I2: I = I1 + I2 In een parallelschakeling wordt de stroom over de verschillende weerstanden verdeeld: I = I1 + I Spanning in een parallelschakeling Wanneer we de spanning over de weerstanden R1 en R2 meten dan merken we dat de spanning over de weerstanden gelijk is aan de bronspanning. In een parallelschakeling is de spanning in elke tak gelijk aan de bronspanning: Ubron = UR1 = UR2 =

19 1.2.4 Vervangingsweerstand bij parallelschakeling We beschouwen twee parallel geschakelde weerstanden R1 en R2 en een bronspanning Ubron die voor een stroom met stroomsterkte I door de schakeling zorgt. De stroom I wordt verdeeld in twee stromen: I1 door de weerstand R1 en I2 door de weerstand R2. I = I1 + I2 Herhaling uit Hoofdstuk 11 : De wet van Ohm : De stroom door een geleider is, bij constante temperatuur, recht evenredig met de spanning over de geleider: U = R.I Passen we de wet van Ohm toe op het rechterlid, dan krijgen we: Of aangezien de spanning overal dezelfde is bij een parallelschakeling (UR1 = UR2 = Ubron), vinden we: Dit geldt dus ook voor het geval dat er meer dan twee weerstanden parallel geschakeld zijn. We hebben dus het volgende: De vervangingsweerstand Rtot van parallel geschakelde weerstanden R1, R2, wordt gegeven door:

20 1.3 Gemengde schakelingen Motiverend probleem De meeste schakelingen die we in de praktijk tegenkomen zijn een combinatie van serie en parallelschakelingen. Beschouw hiervoor de onderstaande schakeling als voorbeeld: + - Ub = 20V I I1 R1 = 40Ω R2 = 60Ω 1 2 R3 = 25Ω R4 = 200Ω Oplossingsstrategie Om bovenstaand probleem op te lossen moeten we volgende zaken bepalen: de vervangingsweerstand Rtot van de volledige schakeling de spanning over elke weerstand de stroom door elke tak Dit kunnen we doen door onderstaande methode te volgen: STAP 1: Duid alle knooppunten aan op de schakeling: We hebben in dit geval twee knooppunten en staan op bovenstaande figuur voorgesteld door de cijfers 1 en 2.

21 STAP 2: Vervang in elke tak de weerstanden die in serie met elkaar zijn door hun vervangingsweerstand: De weerstanden R1 en R2 zijn in serie met elkaar. We noemen de vervangingsweerstand R12: R12 = R1 + R2 = 40Ω + 60Ω = 100Ω. We hertekenen de schakeling en we vervangen hierin R1 en R2 door hun vervangingsweerstand R12: + - Ub = 20V I R12 = 100Ω R3 = 25Ω R4 = 200Ω STAP 3: Vervang alle weerstanden die parallel geschakeld zijn door hun vervangingsweerstand: Uit bovenstaande figuur kunnen we afleiden dat R12 en R3 parallel geschakeld zijn. De vervangingsweerstand R123 wordt gegeven door: Zodat: Het schema verandert in de volgende vorm: + - Ub = 20V R123 = 20Ω R4 = 200Ω

22 STAP 4: Herhaal STAP 2 en STAP 3 tot dat je een schema bekomt met één weerstand, die de vervangingsweerstand is van alle weerstanden in de schakeling. Op bovenstaande figuur zijn er twee weerstand in serie met elkaar geschakeld: R123 en R4. De vervangingsweerstand wordt bekomen door stap 2 te herhalen: Rtot = R123 + R4 = 20Ω + 200Ω = 220Ω We bekomen het volgend schema: + - Ubron = 20V I Rtot = 220Ω STAP 5: Bereken met behulp van de wet van Ohm de stroom in de hoofdtak: I = Ubron/Rtot = 20V/220Ω = 0,091A = 91mA STAP 6: Werk in stappen terug tot de oorspronkelijke schakeling en bereken telkens de stroom en de spanning: We beschouwen eerst het schema van in stap 3: Aangezien de weerstanden in serie geschakeld zijn, is de stroom door de weerstanden gelijk. De stroom door R123 is gelijk aan de stroom R4, zodat: I123 = I4 = I = 91mA De spanning over de weerstanden kunnen we nu met behulp van de wet van Ohm berekenen: o UR123 = I123.R123 = 0,091A.20Ω = 1,82V o UR4 = I4.R4 = 0,091A.200Ω = 18,2V o Controle: Ubron = U123 + U4 = 1,82V + 18,2V = 20,2V (afrondingsfoutje): OK!

23 Beschouw nu het schema van stap 2: R123 is gekend en bedraagt 20Ω. De stroom door R123 is eveneens gekend en bedraagt 91mA. De spanning over R123 bedraagt 1,82V. R12 en R3 zijn parallel geschakeld, wat impliceert dat de spanning over R12 en R3 constant is, dus: UR12 = UR3 = UR123 = 1,82V Bij een parallelschakeling wordt de stroom verdeeld. De stroom R12 en R3 kunnen we aan de hand van de wet van Ohm bepalen: o I12 = UR12/R12 = 1,82V/100Ω = 18,2mA. o I3 = UR3/R3 = 1,82V/25Ω = 72,8mA. o Controle: I = I12 + I3 = 18,2mA + 72,8mA = 91mA: dus OK! Beschouw nu het oorspronkelijke schema: Door R12 stroomt een stroom I12 = 18,2mA. Bij een serieschakeling is de stroom constant. Met behulp van de wet van Ohm kunnen we opnieuw de spanningen over R1 en R2 berekenen: UR1 = 0,46V en UR2 = 1,09V. Het uiteindelijke resultaat staat hieronder schematisch weergegeven:

24 1.4 De wetten van Kirchhoff De eerste wet of de stroomwet De som van alle stromen door een gesloten oppervlak is gelijk aan nul. Dit geldt dus ook voor de som van de stromen in alle takken die in één punt samenkomen. De bovenstaande wet kan ook als volgt geformuleerd worden: in elke knooppunt is de som van de intredende stromen gelijk aan de som van de uittredende stromen. Passen we de eerste wet van Kirchhoff toe op het geval in de nevenstaande figuur, dan krijgen we het volgende: I1 + I4 + I5 = I2 + I3 Of met andere woorden: I1 + I4 + I5 I2 I3 = 0 De eerste wet van Kirchhoff is een gevolg van de wet van behoud van lading: er kan geen lading gecreëerd of vernietigd worden De tweede wet van Kirchhoff of de spanningswet De spanningswet luidt als volgt: De som van de spanningen over een gesloten kring is gelijk aan nul. Anders geformuleerd: indien we een gesloten stroomketen in één volledige omloop doorlopen, dan is de som van alle potentiaalverschillen gelijk aan nul. Deze wet is een gevolg van de wet van behoud van energie. Hieronder geven we je nog een voorbeeld uit een later hoofdstuk dat hier goed bij aansluit.

25 1.5 Voorbeeld van een eenvoudige huisinstallatie Inleiding De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van een zeer eenvoudige elektrische installatie weer, bestaande uit twee geleiders, een wandcontactdoos en een lamp met schakelaar. De twee geleiders werden in de figuur aan geduid met L1 (fasegeleider) en N (nulgeleider). L1 wordt ook wel een fasedraad genoemd en N een nulleider. Omdat het elektriciteitsbedrijf graag wil weten hoeveel elektriciteit we hebben verbruikt, is een kwh-meter opgenomen. In de schakeling zijn eveneens smeltveiligheden opgenomen. De stroomkring op bovenstaande figuur noemen we een stroombaan. Een stroombaan kan bestaan uit een aantal aansluitpunten (lichtpunten, stopcontacten) die op een gemeenschappelijk punt van de verdeelkast zijn aangesloten Smeltveiligheid of zekering Het beperken van het aantal aansluitpunten per stroombaan is niet voldoende. Zet je bijvoorbeeld op alle stopcontacten van een stroombaan een straalkachel met een vermogen van 2000W dan wordt de stroombaan overbelast. Een overbelasting is een abnormaal grote stroom in de geleiders, die meestal te wijten is aan het inschakelen van te veel verbruikers op hetzelfde ogenblik, een te groot vermogen van een apparaat of een fout van het toestel die geen kortsluiting of isolatiefout is (vb. blokkeren van een motor).

26 Wanneer er in de installatie een verbinding ontstaat tussen twee fasedraden, één fasedraad en nulleider of één fasedraad en aarding zonder dat er een verbruiker tussen geschakeld is, spreken we van een kortsluiting. Bij een kortsluiting ontstaat een grote kortsluitstroom in de geleiders. De stroombaan verhit door een overbelasting of kortsluiting: dit kan brand veroorzaken. Daarom moet elke stroombaan uitgerust zijn met een aangepaste smeltveiligheid in elke voedingsdraad. Een smeltveiligheid is een kunstmatige zwakke plek in de stroombaan, die doorbrandt als de stroombaan dreigt verhit te raken door overbelasting of kortsluiting. De elektrische stroom wordt hierdoor onderbroken voordat er schade aan de installatie of brand kan ontstaan. Een doorgesmolten zekering mag je niet herstellen! Aan de hand van de toegekende (nominale) waarde van de stroom van de smeltveiligheid kan je berekenen met welk vermogen een stroombaan mag belast worden: Als één stroombaan beveiligd is met een smeltveiligheid van 10 ampère bij een netspanning van 230 V is het aan te sluiten vermogen maximaal: P = I.U = 10A.230V = 2300 W Automatische smeltveiligheden Bij een automatische smeltveiligheid of een automatische zekering berust de werking niet op het doorsmelten van een draadje waardoor de stroomkring wordt verbroken, maar op andere principes. De automatische zekeringen (ook wel kortweg automaten genoemd) kunnen telkens opnieuw worden gebruikt. Bij een te grote stroomsterkte verbreekt zo n automaat de stroomkring, net als een gewone smeltveiligheid. De automaat kan echter door de schakelaar te bedienen weer ingeschakeld worden. Met de schakelaar op de automaat kan je altijd een stroombaan onderbreken.

27 De werking van een automaat berust op een combinatie van een spoel en een bimetaal. Bij een kortstondige stroom van meer dan 3 à 4 maal de nominale waarde zorgt de spoel ervoor dat de automaat zichzelf uitschakelt. Dit is in het algemeen het geval bij kortsluiting. Is de stroomsterkte gedurende langere tijd te groot, dan trekt het bimetaal krom, waardoor de stroomkring ook wordt onderbroken. De automaat reageert dus zowel op kortstondige grote overbelastingen of kortsluitingen als op langdurige kleine overbelastingen. Op onderstaande figuur is de spoel aangeduid met (s), het bimetaal met (p) en de schakelaar met (k): Automatische zekeringen hebben verschillende voordelen t.o.v. de klassieke smeltveiligheid: Ze moeten zelden of nooit vervangen worden. Bij werkzaamheden aan de stroomkring kunnen deze uitgeschakeld worden. Ze kunnen nooit verwisseld worden (verwisselen van zekeringen met verschillende maximum stroomdoorlaatbaarheid is niet mogelijk). Ze kunnen eenvoudig terug ingeschakeld worden.

28 1.6 Vragenreeks 1. Analyseer de volgende schakeling: a. Welke soort schakeling is dit? b. Branden de lampjes? Waarom wel? Waarom niet? c. Hoeveel schakelaars bevat de schakeling? 2. Bekijk de volgende schakeling: a. Welke waarde geeft Ampèremeter 2 aan? b. Wat is de waarde van R? c. Bereken de vervangingsweerstand van de schakeling?

29 3. De lampjes van onderstaande schakeling zijn identiek De ampèremeter geeft een stroomsterkte aan van 6A. De spanningsbron heeft een spanning van 12 V. a. Bereken de stroomsterkte door één lampje. b. Bereken de spanning van één lampje. c. Bereken de weerstand van één lampje. 4. Er staan drie lampjes parallel op een spanningsbron aangesloten. De spanningsbron levert een stroomsterkte van 4 A. Twee lampjes zijn identiek. Door het derde lampje gaat een stroomsterkte van 0,5 A. Bereken de stroomsterkte door één van de andere lampjes. Teken ook de schakeling.....

30 5. Geef aan of de volgende beweringen juist of fout zijn: a. In een serieschakeling vloeit door elke weerstand dezelfde stroom. Juist / Fout b. In een serieschakeling zal de spanning over alle weerstanden verdeeld worden. Juist / Fout c. In een serieschakeling zal de spanning zich omgekeerd evenredig verdelen met de grootte van de weerstand. Juist / Fout d. De totale weerstand in een serieschakeling is gelijk aan het verschil van alle weerstanden. Juist / Fout e. De vervangweerstand van een serieschakeling is steeds groter dan de grootste deelweerstand. Juist / Fout f. In een parallelschakeling krijgt elke deelweerstand een verschillende spanning. Juist / Fout g. In een parallelschakeling zal de totaalstroom over alle deelweerstanden verdeeld worden. Juist / Fout h. In een parallelschakeling zal de stroom door de deelweerstanden omgekeerd evenredig zijn met de grootte van de deelweerstand. Juist / Fout i. De vervangweerstand van een parallelschakeling is steeds kleiner dan de kleinste deelweerstand. Juist / Fout

31 Afstandsonderwijs = studeren op je eigen tempo Een thuisstudie volgen aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de meest flexibele manier om je erkend diploma te behalen. Met een thuiscursus start je namelijk wanneer het jou het beste uitkomt. Je studeert waar en wanneer je wil, en legt examen af wanneer jij er klaar voor bent. Erg handig als jouw leven meer is dan studeren alleen! Tijdens je studie kan je rekenen op de professionele begeleiding van een persoonlijke docent. Met de taken die je docent aan elk hoofdstuk heeft toegevoegd, oefen je jezelf in de praktijk, en bereid je je optimaal op het examen voor. Heb je vragen, of wil je je gemaakte oefeningen uit de cursus laten verbeteren? Dan stuur je je docent een mailtje via het online leerplatform (je krijgt een toegangscode bij inschrijving). In het inschrijvingsgeld is twaalf maanden begeleiding van je docent inbegrepen. Klaar met studeren? Dan leg je examen af op één van onze campussen in Antwerpen, Gent of Hasselt of in Brussel. Je hebt vijf jaar de tijd om je examen af te leggen en je beslist zelf wanneer je dit wil doen. Dit kan bijvoorbeeld al na drie maanden, maar ook na een jaar; de keuze is aan jou! Geslaagd? Dan krijg je je diploma binnen de 14 dagen. Je kan hiermee meteen solliciteren als werknemer of als zelfstandige starten (mits je ook een attest bedrijfsbeheer hebt). Al onze diploma s zijn erkend en zijn een fikse meerwaarde op de arbeidsmarkt. Niet van de eerste keer geslaagd? Geen nood. Je kijk je examen in, en leert van je fouten. Vervolgens mag je gratis herexamen afleggen. Examen afleggen is trouwens nooit verplicht.

32 Zes ijzersterke redenen om te studeren aan het CVA 1. Je behaalt een erkend diploma Het Centrum Voor Afstandsonderwijs bezit het ISO certificaat. Dit is een onafhankelijk kwaliteitslabel dat elk jaar opnieuw, na een grondige audit, moet worden toegekend. Zowel ons cursusmateriaal als de docenten en de secretariaatswerking kregen en krijgen een positieve beoordeling. Dit is jouw beste garantie voor een kwaliteitsvolle en degelijke opleiding. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is door een groot aantal beroepsfederaties erkend. Je kan je met je diploma bij deze federaties aansluiten en genieten van allerlei voordelen. Bij werkgevers in verschillende sectoren heeft het diploma een grote troef bij je sollicitatie en biedt het je vaak werkzekerheid. Bovendien zijn onze diploma s internationaal erkend door de International Association of Professional Education (IAPE), die alle beroepsopleidingen wereldwijd registreert en accrediteert. De IAPE controleert en beoordeelt de kwaliteit van professioneel onderwijs van instellingen zoals universiteiten, hogescholen, publieke en private opleidingsverstrekkers, docenten en onderwijsinstellingen voor volwassenen. 2. Je kiest voor een praktijk- en jobgerichte opleiding Al onze opleidingen en cursussen worden ontwikkeld en geschreven door zelfstandige specialisten met jarenlange beroepservaring. Je gaat er meteen mee aan de slag. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we precies welke onderwerpen, extra uitleg of praktijkvoorbeelden het verschil maken. Hierdoor bereik je snel je doel: je carrière een boost geven of een nieuwe job vinden. Het contact tussen jou en je docent is maximaal door gebruik van ons online studentenplatform. Al je vragen zullen binnen de 48 uren worden beantwoord. Momenteel is er in het bedrijfsleven veel vraag naar goed opgeleide werknemers. Het diploma dat je behaalt is een internationaal erkend diploma. Deze cursus biedt daarom zeer goede perspectieven op de arbeidsmarkt en een groot voordeel tijdens je sollicitatie. Veel afgestudeerde studenten startten reeds hun eigen succesvolle zaak na het volgen van een opleiding bij het CVA. Wij zijn dan ook een echte ondernemersschool die startende

33 ondernemers met veel plezier begeleidt in hun eerste stappen naar een carrière als zelfstandig ondernemer. 3. Je kiest voor maximale flexibiliteit Thuisstudie is uiterst flexibel. Jij bepaalt zelf wanneer je studeert, hoe lang, en wanneer je examen aflegt. Je hebt je toekomst dus zélf in de hand! Ideaal als je je studie wil combineren met een job, kinderen of andere activiteiten. 4. Je weet zeker dat je de opleiding kiest die bij je past Nog vragen? Extra informatie nodig? Kom dan gewoon langs op onze secretariaten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt) voor een adviserend gesprek met één van onze professionele opleidingsconsulenten. Zij helpen jou met veel plezier bij het ontwikkelen van een studietraject dat volledig aan jouw eisen en wensen voldoet. Je kan er ook je volledige cursus inkijken! 5. Je kan boeiende stages lopen Het CVA helpt je carrière op weg! Heel wat studenten kiezen ervoor om tijdens hun opleiding stage te lopen, ook al is dat in de meeste gevallen geen verplichting. Je docent begeleidt je in jouw keuze van een stageplaats en jouw opleidingsconsulenten brengen de nodige papieren in orde. Een handige manier om praktijkervaring op te doen, waardevolle referenties te krijgen en connecties te leggen! 6. Dit aan een uiterst scherpe prijs! Wist je dat het CVA elk jaar meer dan studenten telt? Door die schaalgrootte kunnen we jouw cursus tegen een bijzonder scherpe prijs laten drukken en verzenden. Zonder in te boeten op de kwaliteit van het lesmateriaal. Het examen dat je aflegt op onze school is in je inschrijvingsgeld inbegrepen (inclusief herkansingen!). Geen verborgen kosten bij het CVA! Je kan mogelijk genieten van extra financiële voordelen bij je inschrijving, zoals de Ondernemerskorting voor startende ondernemers, korting indien meerdere familieleden dezelfde opleiding volgen, korting bij het volgen van een studietraject dat bestaat uit meerdere cursussen enz. Bel onze opleidingsconsulenten () tijdens je inschrijving om te weten voor welke korting jij in aanmerking komt.

34 Overtuigd? Start vandaag nog! Schrijf je snel en eenvoudig in: Wie studeert aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs heeft een streepje voor. Moderne werkgevers hechten veel belang aan permanente bijscholing en een praktijkgerichte kennis. Onze school bouwde in de loop der jaren op dit vlak een ijzersterke reputatie op. Alle diploma s die je behaalt via het Centrum Voor Afstandsonderwijs zijn erkend, en verhogen je kansen op de arbeidsmarkt. Jouw keuze gemaakt? Dan hoef je je alleen nog in te schrijven. Je hebt hiervoor 3 opties: 1. Je vult het inschrijvingsformulier in op 2. OF je mailt naar 3. OF je maakt gebruik van het inschrijvingsformulier op de volgende pagina (als je je rechtstreeks op één van onze locaties komt inschrijven). Je inschrijving is pas definitief nadat we ook je cursusgeld ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor de cursus fysica TSO bedraagt 209 en bevat de kostprijs van het cursusboek, de begeleiding van jouw docent en het (her)examen bij ons op school. Na ontvangst van je inschrijvingsgeld krijg je van ons een bevestigingsmail. Je krijgt je cursus dan binnen de week toegestuurd, zodat je meteen aan de slag kan! Veel succes!

35 INSCHRIJVINGSFORMULIER THUISSTUDIE FYSICA TSO Naam: Voornaam: Straat + Huisnummer: Postcode + Gemeente: Telefoon: GSM: adres: Geboortedatum: Heb je bij ons al een cursus gevolgd? Wens je een factuur na je betaling? JA - NEE JA - NEE Bij ja, vul hier je bedrijfsnaam en BTW-nummer in: O Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden zoals ze vermeld staan op onze website. (handtekening) Je inschrijving is pas definitief nadat we ook je inschrijfgeld ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor de cursus fysica TSO bedraagt 209 en bevat de kostprijs van de cursus, de begeleiding van je docent en je examen bij ons op school (en eventuele herexamens). Veel succes met je opleiding en je verdere carrière!

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Arabisch

Proefhoofdstuk Arabisch Proefhoofdstuk Arabisch www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden.

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden. Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Bedrijfsbeheer een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes!

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Wellnessmarketing

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Neurolinguïstisch programmeren een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes!

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kinderpsychologie

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Management Assistant een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes!

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dieetkok:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Wijnproeven een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Aromatherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes!

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes!

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Ayurvedische

Nadere informatie

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes!

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Huidaandoeningen

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsconsulent

Nadere informatie

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes!

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Natuurlijke

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes!

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes!

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Meridiaan

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven.

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven. Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai

Nadere informatie

Maak van je opleiding Yoga een succes!

Maak van je opleiding Yoga een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Yoga een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes!

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes!

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes!

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes!

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Energetisch

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Allround fotografie een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes!

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes!

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Visagie vervolmaking

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes!

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dagelijkse

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportmassage een succes!

Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes!

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kleermaker Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Maak van je opleiding Hairextensions een succes!

Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO.

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO. Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes!

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsmassage

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand:

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand: QUARK_5-Thema-05-elektrische schakelingen Blz. 1 THEMA 5: elektrische schakelingen Inleiding: PHET-opdracht ---> GEVAL-1 : SERIE-schakeling OPDRACHT: 1. bepaal de spanningspijlen en de stroomsterkten.

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Succescoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes!

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Thaise massage een succes!

Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Relaxatiemassage een succes!

Maak van je opleiding Relaxatiemassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Relaxatiemassage

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Ballonplooien.

Proefhoofdstuk Ballonplooien. Proefhoofdstuk Ballonplooien Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Breien. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Breien. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Breien Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kindercoaching aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kindercoaching aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding kindercoaching een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Maak van je opleiding Spa pedicure een succes!

Maak van je opleiding Spa pedicure een succes! Maak van je opleiding Spa pedicure een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kinderpsychologie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kinderpsychologie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kinderpsychologie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Hairstyling. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Hairstyling. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Hairstyling Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Proefhoofdstuk PR-assistant. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk PR-assistant. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk PR-assistant Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Dieetkok. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Dieetkok. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Dieetkok Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Budgetcoach.

Proefhoofdstuk Budgetcoach. Proefhoofdstuk Budgetcoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

Elektrische huisinstallatie

Elektrische huisinstallatie Elektrische huisinstallatie Titel: Vak: Domein: Sector: 3D aspecten: Elektrische apparaten - Ontwerp een huisinstallatie Natuurkunde Energie Havo - vwo Werkwijze: Modelontwikkeling en gebruik, Onderzoeken,

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF

NETWERKEN EN DE WETTEN VAN KIRCHHOFF NETWERKEN EN DE WETTEN VN KIRCHHOFF 1. Doelstelling van de proef Het doel van deze proef is het bepalen van de klemspanning van een spanningsbron, de waarden van de beveiligingsweerstanden en de inwendige

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Babymassage www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Babymassage www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Babymassage Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V Om te onthouden Serieschakeling Parallelschakeling Itotaal= I = I2 Utotaal=U + U2 totaal = + 2 Itotaal=I + I2 Utotaal= U = U2 tot 2 enz Voor elke schakeling I totaal U totaal totaal Itotaal= I = I2 Utotaal=U

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Project management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Project management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Project management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 13. 1 energie 19

Inhoud. 1 Inleiding 13. 1 energie 19 Inhoud 1 Inleiding 13 1 onderzoeken van de natuur 13 Natuurwetenschappen 13 Onderzoeken 13 Ontwerpen 15 2 grootheden en eenheden 15 SI-stelsel 15 Voorvoegsels 15 3 meten 16 Meetinstrumenten 16 Nauwkeurigheid

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Tekenen & Schetsen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Tekenen & Schetsen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Tekenen & Schetsen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292

Nadere informatie