Inhoudsopgave. 1. Het karakter van het Willem 4 Normen, waarden en regels 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Het karakter van het Willem 4 Normen, waarden en regels 4"

Transcriptie

1 Schoolgids 2015/16

2 Inhoudsopgave 1. Het karakter van het Willem 4 Normen, waarden en regels 4 2. Onderwijs 5 Havo/vwo-brugklas 5 Het atheneum 5 Het gymnasium 6 Overstapmogelijkheden 7 Lessentabellen Bijzonderheden omtrent het rooster 9 Periodisering 9 Talentklassen 9 Cambridge Engels in de bovenbouw 10 Havo 11 Vakoverstijgende projecten 11 Tweede Fase Ondersteuning 12 Mentorlessen 12 Pluslessen 12 Hersteluren 13 Huiswerkbegeleiding 13 Ondersteuning van leerlingen die zwak zijn in Nederlands, Engels of rekenen 13 Training Omgaan met faalangst 13 Vertrouwensgroep 14 Zorgafstemmingsteam (ZAT) 14 Decanaat Buitenles activiteiten 15 Kennismakingsdagen 15 Werkweken 16 Excursies en veldwerk 16 Arbeidservarend leren 16 Culturele en sportieve activiteiten Communicatie 18 Website 18 Magister 18 Zwijgerpraat on line 18 Schoolgids 18 Ouderavonden 18 Voortgangsrapportage en rapporten 19 Eindcijfer en overgangsnormen Ouder- en leerlingver tegen woordiging 20 Oudercommissie en medezeggenschapsraad 20 Leerlingenraad 21 B.L.B Kwaliteits gegevens en rendement 22 Rendement 22 Bevorderings- en slagingspercentages cursus Zakelijke informatie 24 Inschrijving 24 Toelating eerste leerjaar 24 Toelating havo 4 24 Toelating overige leerjaren 24 Toelating van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 24 Schooltijden 25 Studie-uren onderbouw 25 Vakantiedata Examendata Leermiddelen 25 ipad 25 Kantine 25 Ouderbijdrage 26 Nordenfonds 26 ANBI 27 Schade 27 Aansprakelijkheid 27 Klachtenregeling Het Willem een veilige school 28 Veiligheid 28 Absentie 28 Schorsing/verwijdering 29 Diefstal e.d. 29 Roken 29 Alcohol- en drugsbeleid Contact gegevens personeel 31

3 1. Het karakter van 1. Het het karakter Willem van het Willem Pag. 4 Pag Onderwijs Pag Ondersteuning Pag Communicatie Pag Buitenles activiteiten Pag Ouder- en leerlingver tegenwoordiging Pag Kwaliteitsgegevens en rendement Pag Zakelijke informatie Pag Het Willem een veilige school Pag Contactgegevens personeel Pag. 31 WILLEM DE ZWIJGER COLLEGE Scholengemeenschap van gymnasium, atheneum en havo, opgericht 24 april 1920, staat onder bestuur van de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi Bestuur dhr. drs. P.N. Wind mw. drs. P. Laseur Raad van toezicht Voorzitter: dhr. M. van der Heijden SCHOOLJAAR Nieuwe s-gravelandseweg 38, 1405 HM Bussum Postbus 255, 1400 AG Bussum Telefoon Faxnummer Website adres (alleen voor externe contacten, niet voor ouders. Voor contactgegevens docent zie pagina 31. Rekening nr.: NL67RABO Schoolgids 2015/16

4 1. Het karakter van het Willem De school waar iedereen zijn eigen plekje heeft. Het Willem de Zwijger College is een school die een gevarieerd onderwijsaanbod heeft, kleinschaligheid en sfeer biedt, waar we leerlingen goed begeleiden én waar de leerling centraal staat. De belangrijkste doelen van de school zijn: - dankzij kwalitatief goed onderwijs bereiden we de leerlingen voor op een vervolgopleiding ; - we leren de leerlingen kritisch en zelfstandig in de samenleving staan; - we leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen in de samenleving; - we stellen de leerlingen in de gelegenheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Deze doelen kunnen we realiseren omdat we een sfeer van veiligheid creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen. Dat kan in een school, waar docenten de leerlingen echt kennen, waardoor zij onderwijs op maat kunnen bieden. We werken aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen, schenken aandacht aan normen en waarden, stellen duidelijke regels en we organiseren veel activiteiten buiten de lessen. Normen, waarden en regels We vinden het, niet alleen vanuit onze christelijke grondslag, belangrijk aandacht te schenken aan normen en waarden. Dat komt tot uiting in al onze activiteiten. We benoemen expliciet de norm van wat we waardevol vinden en wat uitgangspunt van ons handelen is. Leidraad bij het handelen van ieder binnen de school zijn de gedragsregels die we met elkaar hebben afgesproken en die we met de leerlingen bespreken. Kort samengevat komt het erop neer dat we vinden dat ieder zich op het Willem thuis moet voelen, we niemand discrimineren of pesten, we naar elkaar luisteren en allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid. 4

5 2. Onderwijs We starten met een eenjarige brugperiode, omdat we vertrouwen hebben in de adviezen die de basisscholen geven en kiezen er bewust voor om leerlingen zo snel mogelijk onderwijs op niveau aan te bieden. We starten met een havo/vwo-brugklas, een atheneumbrugklas en een gymnasiumbrugklas. Aan het eind van het eerste jaar wordt voor iedere brugklasleerling bepaald in welke opleiding hij of zij verder gaat. Een één-jarige brugklas voorkomt dat leerlingen voor wie het tempo te laag is en de diepgang te gering is, zich gaan vervelen. Omgekeerd voorkomen we dat leerlingen, voor wie het in de brugklas af en toe te moeilijk is, een te grote achterstand oplopen. Zij kunnen in het tweede leerjaar een goede start maken op het havo. Het voordeel van een scholengemeenschap als het Willem de Zwijger College is dat er verschillende schooltypen onder één dak aanwezig zijn. Ook na het eerste leerjaar blijven er genoeg mogelijkheden over om van het ene schooltype naar het ander over te stappen. Havo/vwo-brugklas Om leerlingen in de havo/vwo-brugklas zo goed mogelijk voor te bereiden op een schoolcarrière op t Willem bieden we in deze klas extra les in de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde. Naast de reguliere vakken krijgen leerlingen extra ondersteuning als zij dat nodig hebben en bieden we de mogelijkheid tot verbreding en verdieping voor hen die meer aan kunnen. Zo bieden we de leerlingen die voldoen aan onze atheneumnorm in de loop van het jaar het vak Big History aan. Aan het eind van het eerste jaar van de havo/ vwo-brugklas stellen we vast welke leerlingen we in havo 2 of in atheneum 2 plaatsen. Het atheneum Voor leerlingen met een vwo-advies, zijn er aparte atheneum-brugklassen. Dit geeft ons de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoeften en kwaliteiten van deze groep leerlingen. Een atheneumleerling kan vaak met wat minder uitleg toe en kan een grotere zelfstandigheid aan. Het tempo van de lessen ligt 5 Schoolgids 2015/16

6 daarom hoger dan in de havo/atheneum-brugklas en de mate van zelfstandigheid is groter. Voor de leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben, is er ons Verbredingsproject: wanneer uit de toetsen of de lespraktijk blijkt dat een leerling veel meer aan kan dan wat in de gewone lessen wordt aangeboden, wordt hen de mogelijkheid geboden om een deel van de lestijd te besteden aan een zelfgekozen project. Een daarvoor speciaal vrijgestelde en opgeleide docent helpt deze leerlingen bij het opzetten en uitvoeren van het project. Verreweg de meeste atheneumleerlingen gaan na het behalen van hun diploma naar de universiteit. Daarom vinden we het belangrijk dat onze atheneumleerlingen goed op het wetenschappelijk onderwijs worden voorbereid. Zo bieden we vanaf de atheneumbrugklas het vak Big History aan, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van alle wetenschappen wordt behandeld. Big History is niet alleen een theoretisch vak; de leerlingen worden vooral met kleine of grotere projecten aan het werk gezet. Big History is een vak dat de horizon van een atheneumleerling verbreedt, belangrijke onderzoeksvaardigheden aanleert en de leerling in contact brengt met verschillende vakgebieden. Vanaf het schooljaar starten de leerlingen in 1 atheneum met het vak Cambridge Engels in plaats van het reguliere vak Engels. Het gymnasium Is uw kind een gemotiveerde leerling, is hij nieuwsgierig, vindt hij leren leuk en is hij breed geïnteresseerd? Dan is ons gymnasium dé plek voor hem of haar. Het gymnasium op het Willem is meer dan een gewoon gymnasium. (toegepaste natuur- en scheikunde) en het vak wetenschap aan. De moderne talen geven hun lessen in de betreffende taal, zodat de leerlingen snel Engels, Frans en Duits kunnen spreken en verstaan en we sluiten de vakken af met de mogelijkheid een internationaal erkend diploma te halen. Sinds het schooljaar volgen de leerlingen in 1 gymnasium het vak Cambridge Engels in plaats van het reguliere vak Engels. In het vak wetenschap wordt op een uitdagende manier geleerd hoe wetenschappelijk onderzoek verricht moet worden en hoe de resultaten van een onderzoek gepresenteerd moet worden aan medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden. Voor de beste gymnasiasten hebben we het Verbredingstraject, een vergelijkbaar traject als dat voor de atheneumleerlingen (zie vorige pagina). Wij zijn in Bussum de school met de oudste gymnasiale traditie; we koesteren dit en onze gymnasiumleerlingen. We zijn trots een grote gymnasiumafdeling binnen onze school te hebben en doen er alles aan de leerlingen, die bewust voor het gymnasium hebben gekozen, aan het eind van hun schoolloopbaan een gymnasiumdiploma te overhandigen. We handhaven zoveel mogelijk de aparte gymnasiumklassen ook in de bovenbouw, zodat we bijna een categoraal gymnasium binnen de scholengemeenschap hebben met het grote voordeel dat een leerling die echt niet met het gymnasium verder wil of kan, de mogelijkheid krijgt om over te stappen naar het atheneum zonder van school te hoeven veranderen. Wij bieden naast Latijn en Grieks, vanaf de tweede klas, ook versterkt talenonderwijs, techniek plus 6

7 De opbouw van de school 6 profiel 5 profiel vwo 4 havo 3 gymnasium atheneum havo 2 gymnasium atheneum havo 1 gymnasium atheneum havo/vwo eerste leerjaar gymnasium 1 atheneum 1 vwo/havo 1 tweede leerjaar gymnasium 2 atheneum 2 havo 2 derde leerjaar gymnasium 3 met Grieks en Latijn atheneum 3 havo 3 vierde leerjaar gymnasium 4 vwo 4 havo 4 vijfde leerjaar gymnasium 5 vwo 5 havo 5 zesde leerjaar gymnasium 6 vwo 6 Overstapmogelijkheden Onder een overstap wordt verstaan het veranderen van schooltype binnen een en dezelfde school. De meest gangbare overstap is die van havo 5 naar vwo 5* (op de eindlijst mag geen onvoldoende staan), maar ook stappen elk jaar leerlingen op een ander moment over van havo naar vwo of omgekeerd. Mogelijkheden: vwo/havo 1 naar gymnasium 2 *** gymnasium+ 1 naar atheneum/havo 2 * gymnasium+ 2 naar atheneum/havo 2 * gymnasium+ 2 naar atheneum 3 * gymnasium 3 naar atheneum 3 ** atheneum 2 naar havo 3 * atheneum 3 naar havo 3 ** atheneum 3 naar havo 4 * vwo 4 naar havo 4** havo 2 naar atheneum 3*** havo 3 naar vwo 4*** * overstap mogelijk na afloop van de het schooljaar ** overstap mogelijk tot de kerstvakantie (mits er plaats is) *** deze overstap alleen mogelijk bij zeer goede resultaten en met een positief advies van de docenten Voor meer informatie (over voorwaarden e.d.) kunt u terecht bij de afdelingsleiders. 7 Schoolgids 2015/16

8 Lessentabellen Onderbouw (lessen duren 60 minuten) Code gym h/v ath gym ath havo gym ath havo gd 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 1 0,5 0,5 0,5 la 2 1, gr 2 2 ne 2,0 3,25 2,75 2 2,5 2,5 2 2,25 2,25 fa 2 2,25 2,25 1, ,5 2 2,25 du 2 2, ,5 2,25 en 2 3 2,75 3 2,75 ce gs 1,25 1,75 1,75 1,5 1, ,5 2 2 ak 1,5 1,5 1,5 1,25 1,25 1,25 1 1,5 1,5 ec 1 1,25 1,75 in ,5 wi 2,5 2,75 2,5 2, ,75 2,75 3 na 1,25 1,25 1,5 1,75 2 2,25 sk 1,25 1,5 2,25 bi 1,5 1,5 1,5 1,25 1,25 1,5 0,5 mu ,5 0,75 1 0,5 0,25 0,5 te 0,5 1,5 1,5 0,75 0,5 0,75 0,75 hv 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 tc 1 1 tk 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 st/ml lo pl hs 1 1 gm 0,25 0,25 0,25 wet tc haco 1,5 1,5 bihi 1,5 0,75 mo 1 0,5 re 1 ma sp 0,5 totaal 29 27,5 28, ,5 26,5 28,25 27,75 31,5 8

9 Bovenbouw (lessen duren 60 minuten) havo vwo havo vwo vwo gd 0,75 0,75 0,75 la 3,5 3,75 2,75 gr 3,75 2,75 2,75 ne ,5 2,5 fa 3 2,25 2,75 2,25 2,25 du 3 2,5 2,75 2 2,25 en 2 2 2,75 2 2,25 ce 1,5 1,5 1,5 0,75 sp 2,75 2,25 2,25 2,25 1,5 gs 1,75 1,75 2,75 3 2,75 ak 1,75 1,5 2,75 2,5 2,75 ec 3 2 2,75 2,75 2,75 fv 1,5 if 1,5 1 0,75 wa 1,75 3 2,75 2,25 3 wb 2, wc 3 2,25 3 stt 1,5 na 3 2,25 2,75 2,25 2,25 sk 1,75 1,5 2,75 2,25 2,25 bi 3 1,5 2,75 2,75 2,5 anw mu 2 2 2,5 2 2,75 te 1,75 1,75 2,75 2,25 2,75 ckv 1,25 1,5 ma 1 0,75 ml lo kwt hs 0,5 0,5 fi 2,25 2,25 2,25 re 1 1 mo 1,75 1,5 2,75 2 2,5 haco 1 Verklaring afkortingen onderbouwen bovenbouwtabel: gd=godsdienst, la=latijn, gr=grieks, ne=nederlands, fa=frans, du=duits, en=engels, gs=geschiedenis, ak=aardrijkskunde, ec=economie, in=informatiekunde, wi=wiskunde, na=natuurkunde, sk=scheikunde, bi=biologie, mu=muziek, hv= handvaardigheid, te=tekenen, tc=techniek, tc+= techniek +, wet = wetenschap, tk=talentklasles (sport/kunst/science),kwt=keuze werktijd st=studieles, ml=mentorles, lo=lichamelijke oefening, re=rekenen, pl=plusles, gm=grammatica hs=hersteluur, kcv=klassieke culturele vorming, ce=cambridge engels, sp=spaans, mo=management en organisatie, fv=financiële verslaglegging, wet=wetenschap, haco=havocompetent, if=informatica, wa=wiskunde a, wb=wiskunde b, wc=wiskunde c, stt=statistiek, anw=algemene natuurwetenschappen, ckv=culturele kunstzinnige vorming, ma=maatschappijleer, fi=filosofie, bihi=big history Repetitie-uren, hersteluren, mentorlessen, studielessen, talentlessen zijn verplicht voor alle leerlingen. Leerlingen die geen hersteluren volgen, moeten op dat moment kwt-uren volgen. Bijzonderheden omtrent het rooster Periodisering Het schooljaar is ingedeeld in vier perioden, die elk een eigen rooster hebben. Zo kunnen leerlingen zich beter concentreren op een beperkt aantal vakken. Talentklassen Alle leerlingen hebben talenten en wij zien het als onze taak de leerlingen in staat te stellen die te ontplooien. In klas 1 kiezen de leerlingen voor de sportklas, de kunstklas of de scienceklas. Binnen het gewone rooster waar we alle reguliere vakken aanbieden, 9 Schoolgids 2015/16

10 hebben we ruimte vrijgemaakt voor een bijzonder programma dat bijdraagt in het aanleren van diverse belangrijke vaardigheden als samenwerken en initiatief nemen. De sportklas is voor ieder die van sport houdt, niet uitsluitend voor topsporters. De sporters krijgen een groot deel van het jaar extra uren sport. Wie van kunst houdt, krijgt in de kunstklas naast de traditionele vakken tekenen, muziek en handvaardigheid extra uren waarin de leerlingen b.v. gaan zingen en dansen, graffiti maken, aan theatersport doen en zelf een film maken waarin ze als acteur optreden of achter de camera staan. Wie nieuwsgierig van aard is en graag van alles onderzoekt, kan z n hart ophalen in de scienceklas. Daar leren de leerlingen bijvoorbeeld het weer voorspellen, bouwen ze zelf een spacelab en doen ze proeven en onderzoek op het terrein van de natuurkunde, scheikunde en biologie. Een paar keer per jaar nodigen we de ouders uit om te laten zien wat we tijdens deze middagen doen. Cambridge Engels in de bovenbouw We spelen in op het gegeven dat de samenleving steeds internationaler is ingesteld door alle leerlingen in de onderbouw extra Engels aan te bieden. Daarnaast worden de leerlingen in de lessen Engels in klas 3 voorbereid op een examen dat door de universiteit van Cambridge is opgesteld en dat internationaal erkend is. Leerlingen die voor dit examen slagen en een goed cijfer halen voor het reguliere Engels, kunnen in H4, V4 en V5 de lessen Cambridge Engels volgen. Ze krijgen dan een speciaal programma dat is opgesteld door de universiteit van Cambridge. Dit vak wordt afgesloten met een Cambridge-examen. Het Cambridge-certificate bereidt de leerlingen voor op een studie aan een buitenlandse universiteit of een Engelstalige studie aan een Nederlandse universiteit. Het Willem is als één van de weinige scholen in Nederland officieel erkend als opleidingscentrum en mag de titel Cambridge Preparation Centre voeren. 10

11 Havo De lessen op het havo worden zoveel mogelijk gegeven door docenten die daar als team speciaal voor getraind zijn. Zij hebben in de les als uitgangspunt dat de leerlingen uitgedaagd moeten worden om actief met de lesstof aan de slag te gaan. Dat gebeurt door de werkwijze en de opdrachten aan te laten sluiten bij de belevingswereld, veel gebruik te maken van activerende werkvormen en visueel materiaal. Bovendien is er veel aandacht voor de manier waarop je de lesstof het best kunt bestuderen. Meer dan op het vwo wordt er aandacht besteed aan de praktische verwerking van de theorie. In havo 2 en 3 volgen de leerlingen lessen in business, design of sport&gezondheid. Tijdens deze lessen wordt in groepen gewerkt aan praktische opdrachten zoals het organiseren van een sporttoernooi, het opzetten van een restaurant of het ontwerpen van een nieuw product. Daarbij ligt het accent op zaken die later op het HBO van belang zijn namelijk: samenwerken, presenteren, nadenken over je eigen rol in de groep, problemen oplossen en het ontwikkelen van een eigen beroepshouding. We hebben ons aangesloten bij Havistencompetent, een scholennetwerk dat als doel heeft het havo-onderwijs beter aan te laten sluiten bij de vervolgopleidingen. Vakoverstijgende projecten In de onderbouw (klas 1 t/m 3) organiseren we in elk leerjaar tenminste één vakoverstijgend project. Daarmee brengen we voor de leerlingen expliciet verband aan tussen de verschillende vakken én leggen we een duidelijke link tussen school en samenleving. We kiezen daarbij voor bijzondere en gevarieerde werkvormen. waarbij fotografie, internet en beeldende vormgeving een grote rol spelen. In het derde leerjaar hebben we het project Cross Your Borders, waar we het thema derde wereldproblematiek behandelen. Tweede Fase De bovenbouw van havo en vwo noemen we de Tweede Fase. De Tweede Fase heeft tot doel de aansluiting met het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs te optimaliseren. De leerlingen maken een keuze uit vier profielen, te weten: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. In de bovenbouw gaat het nog steeds in de eerste plaats om overdracht van kennis en vaardigheden, maar we schenken ook aandacht aan het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen en hun eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Op het Willem bieden we tekenen als examenvak aan zoals de meeste scholen dat doen en de leerlingen kunnen bij ons ook muziek als examenvak kiezen. Wij hebben daar een jarenlange ervaring mee opgebouwd. Op het havo bieden we informatica als examenvak. Vervolgstudies en beroepen vragen van de studenten kennis en ervaring op het gebied van de informatietechnologie en de moderne communicatiemiddelen. Het vak filosofie is een examenvak dat we al onze vwo-leerlingen aanbieden. Naast de reguliere moderne vreemde talen bieden we Spaans aan als examenvak en geven we versterkt talenonderwijs via Cambridge Engels. Op dit moment is er voor de leerlingen van klas 1 een Omgevingsproject. Daarbij krijgen ze voor biologie en aardrijkskunde allerlei opdrachten die leiden tot een presentatie over heel veel aspecten van het oudste natuurmonument van Nederland, het Naardermeer, 11 Schoolgids 2015/16

12 3. Ondersteuning Mentorlessen Elke klas heeft een eigen mentor, een docent die in de betreffende klas lesgeeft en daarnaast mentorlessen verzorgt. Hij heeft de speciale zorg voor die klas. Dat betekent in de praktijk het volgende: 1. de mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen van zijn klas; bij hem kunnen ze terecht met al hun vragen en opmerkingen; 2. de mentor bekommert zich om de absenties van zijn leerlingen en overlegt daarover desgewenst met leden van de schoolleiding en/of leden van het vertrouwensteam. 3. de mentor houdt de resultaten van de leerlingen van zijn klas bij; 4. de mentor pleegt overleg over die resultaten met collega s en afdelingsleider; 5. de mentor is de eerste die de contacten met de ouders onderhoudt; 6. de mentor verzorgt in samenwerking met de decanen in de betreffende klassen de oriëntatie op studie en beroep; de leerlingen maken zo een weloverwogen profielkeuze en, in een later stadium, een keuze voor een vervolgopleiding. Kortom: wat de begeleiding van de leerlingen betreft, is hij de spil waar het in de klas om draait. Voor de brugklas komt daar nog eens bij dat de mentor ook de studielessen verzorgt. In die studielessen leren we de leerlingen hoe ze moeten studeren. In klas 1 is de mentor ook heel nadrukkelijk betrokken bij de kennismakingsdagen voor de brugklasleerlingen, onze zogenaamde Willem I-dagen. Pluslessen Op twee dagen in de week kunnen de leerlingen uit de HV-brugklas, 2 atheneum en 3 atheneum tijdens één lesuur extra vakgerichte begeleiding krijgen. Soms gaat de uitleg tijdens een les wat te vlug voor een leerling of heeft iemand net wat meer oefening nodig dan de meeste anderen in de klas. Het kan ook zijn dat een kind door ziekte iets heeft gemist. Daarom hebben we voor een aantal vakken in de eerste drie leerjaren een extra uur ingeroosterd voor net dàt steuntje in de rug dat de leerlingen soms wel eens nodig hebben. 12

13 Hersteluren In havo 2 en havo 3 hebben we hersteluren ipv pluslessen. Als een leerling een repetitie uit een toetsweek of de repetitie-uren een keer niet zo goed maakt, kan hij dat herstellen. Hij gaat dan een aantal weken achtereen naar het hersteluur van het betreffende vak en maakt de repetitie opnieuw. Daarmee kan hij een onvoldoende herstellen. Het hoogste cijfer telt! Een vergelijkbaar systeem hanteren we in de bovenbouw van het havo. Training Omgaan met faalangst Binnen onze school hebben drie docenten zich geschoold zodat zij een cursus omgaan met faalangst kunnen geven. Leerlingen van wie is vastgesteld dat zij erbij gebaat zijn, volgen in kleine groepjes deze cursus. Uiteraard informeren we de betrokken ouders daarover en vragen we hun toestemming daarvoor. Huiswerkbegeleiding Op vier middagen in de week, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunnen leerlingen in kleine groepjes huiswerkbegeleiding krijgen. De begeleiding is in handen van docenten van de school. Dit biedt het grote voordeel dat zij direct overleg kunnen plegen over de leerlingen met hun collega s, de mentor en de afdelingsleider van de leerling. De opzet van de begeleiding is dat leerlingen voor wie dat nodig blijkt te zijn, leren om zelfstandig hun huiswerk aan te pakken. Sommige kinderen kunnen thuis moeilijk werken. Voor hen ruimen we graag een plaatsje in. Voor de huiswerkbegeleiding vragen we een kleine vergoeding. Ondersteuning van leerlingen die zwak zijn in Nederlands, Engels of rekenen Aan het begin van het jaar vindt een screening plaats in alle HV- en Atheneumbrugklassen. Onderzocht worden de rekenvaardigheid en de onderdelen lezen, spellen en woordkennis van Nederlands en Engels. De leerlingen die in een of meer van deze onderdelen tot de zwakste 10% behoren, worden door onze remedial teachers uitgenodigd voor wekelijkse begeleidingslessen binnen het rooster. Voor leerlingen met dyslexie geldt het dyslexieprotocol (zie de Willemsite). 13 Schoolgids 2015/16

14 Vertrouwensgroep Voor leerlingen die problemen hebben en vertrouwelijk met iemand hierover willen spreken, zijn er vertrouwenspersonen. Deze kunnen ze ook buiten schooltijd altijd aanspreken. Om een paar voorbeelden te noemen: - de ouders gaan scheiden - de leerling is bang voor de toekomst - hij/zij voelt zich niet thuis in de klas, op school - hij/zij voelt zich eenzaam en onbegrepen - hij/zij denkt dat hij/zij homo of lesbisch is - hij/zij heeft eetproblemen - hij/zij wordt door iemand (op school) lastiggevallen (seksueel). Dan is het niet alleen fijn als leerlingen met iemand kunnen praten, het is zelfs heel nodig. Iemand die in de eerste plaats naar de leerlingen luistert en ze begrijpt. En dat in vertrouwen! Ook over dingen die niets met school te maken hebben. Vanzelfsprekend kunnen leerlingen altijd een beroep doen op hun mentor, de schoolleiding, de afdelingsleiders of de decanen. Maar willen ze juist iemand anders spreken, dan kunnen ze terecht bij één van de vertrouwenspersonen. Zij zijn er speciaal voor, hen mogen ze altijd aanspreken, ook buiten schooltijd. mw. W. van Domburg dhr. C.W. Hasenaar dhr. P. Maatjes mw. drs. J.V. Weijer Daarnaast kunnen leerlingen ook terecht bij de schoolarts: dhr. B. van Halsema, Zorgafstemmingsteam (ZAT) De vertrouwenspersonen werken zo nodig samen met de schoolarts, een maatschappelijk werker van bureau Jeugdzorg en een leerplichtambtenaar. Zij vormen samen het Zorgafstemmingsteam (ZAT). Het ZAT komt regelmatig samen en bespreekt kinderen die professionele hulpverlening nodig hebben. De medewerkers van het ZAT kunnen school, ouders en leerlingen adviseren over gewenste hulp. Samen wordt gezocht naar de beste aanpak, zodat het kind weer beter kan functioneren. Er wordt gewerkt vanuit bestaande privacyreglementen. Ouders kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen (zie hierboven) voor het vragen van advies en/of het inschakelen van hulp. Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met de andere leden van het ZAT: - dhr. B. van Halsema schoolarts jeugd gezondheidszorg GGD Gooi en Vechtstreek - mw. S.A.C. Nagtegaal Poile, jeugdverpleegkundige gezondheidszorg GGD Gooi en Vechtstreek - mw. N. van Noort, schoolmaatschappelijk werkster Versa - mw. H. Kulik, bureau leerlingzaken (leerplichtambtenaar) - dhr. F. Helsloot, intern zorgcoördinator en voorzitter ZAT - mw. F. Dijkstra, secretaris ZAT Decanaat De school kent twee schooldecanen, die vrijwel dagelijks bereikbaar zijn. Globaal genomen houden zij zich bezig met de volgende taken: - het geven van informatie over allerlei aspecten van het vervolgonderwijs - het geven van inlichtingen over de verschillende beroepen en de daartoe vereiste opleidingen - het geven van advies bij het samenstellen en veranderen van het profiel- en vakkenpakket - het mede organiseren van het project Arbeidservarend Leren. Meer informatie over het decanaat kunt u vinden op onze site. 14

15 4. Buitenles activiteiten We organiseren regelmatig excursies of andere buitenlesactiviteiten, soms in het verlengde van de lessen. Dan ligt vooral het accent op de educatieve waarde. Soms gewoon omdat we vinden dat onze leerlingen een leuke schooltijd verdienen waarin we veel aandacht schenken aan diverse sportieve en culturele activiteiten. We noemen er hier enkele: Kennismakingsdagen De overgang van de vertrouwde basisschool naar de vreemde middelbare school brengt veel veranderingen met zich mee: een nieuwe klas, een heel ander gebouw, een lesrooster met veel verschillende docenten en nog veel meer. Om de nieuwe leerlingen vertrouwd te maken met elkaar en met de nieuwe situatie, beginnen we het schooljaar met WILLEM I, drie introductiedagen voor alle eersteklassers. Na die eerste week kennen de leerlingen elkaar, ze kennen hun mentor en ze zijn goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken op school. Het programma van WILLEM I bestaat uit informatieve en instructieve activiteiten, maar ook uit sport, spel en gezelligheid. Alle activiteiten vinden op school of in de directe omgeving plaats. We doen dat bewust. Er komt al heel veel nieuws op de kinderen af en het belangrijkste is dat ze zich snel thuis voelen op het Willem, letterlijk en figuurlijk. De introductiedagen WILLEM I brengen geen extra kosten voor de ouders met zich mee: alle kosten worden door de school gedragen. 15 Schoolgids 2015/16

16 Werkweken In gymnasium 3 en vwo 5 organiseren we werkweken. Bij havo 5 en vwo 5 ligt de nadruk op aansluiting bij het onderwijs. De keuze van het profiel draagt in hoge mate bij tot het programma van de werkweek. De leerlingen gaan naar b.v. Parijs, Berlijn, en Salamanca of, voor de gymnasiumleerlingen, Italië of Griekenland. De historische achtergronden en de culturele bezienswaardigheden komen die dagen ruimschoots aan de orde. Om het speciale karakter van de gymnasiumopleiding te benadrukken hebben we voor de leerlingen in gymnasium 3 een korte werkweek naar Trier, een stad met vele klassieke bezienswaardigheden. Excursies en veldwerk Voor alle leerjaren organiseren we vakgerichte excursies. Een kleine greep daaruit: voor Latijn en Grieks naar Xanten, voor maatschappijleer naar de Tweede Kamer, voor biologie naar Naturalis, voor de kunstvakken naar het Rijksmuseum en voor muziek naar het Concertgebouw. Voor de vakken aardrijkskunde en biologie organiseren we in de bovenbouw een veldwerk. Soms van één dag, soms van meerdere dagen. Soms in de omgeving van de school, soms ergens anders in Nederland. Dan zijn er uiteraard ook overnachtingen in het programma opgenomen. Arbeidservarend leren Alle leerlingen uit vwo 4 en havo 4 nemen gedurende één week deel aan een project Arbeidservarend leren. Dat houdt in dat zij die tijd geen gewone lessen volgen, maar een plaatsje in het bedrijfsleven of in een non-profitorganisatie hebben gekregen. De één loopt bij de KLM mee, een ander woont met de stage-advocaat rechtszaken bij, een derde assisteert de dierenarts of is werkzaam in een ziekenhuis, terwijl weer een ander leert hoe een krant wordt gemaakt. Wij begeleiden de leerlingen, maar ze moeten zelf- 16

17 standig een stageplek zoeken, contact opnemen met het bedrijf of de instelling en een bij het vak Nederlands voorbereide sollicitatiebrief schrijven. Het doel is de leerlingen in aanraking te brengen met de alledaagse praktijk van het beroepsleven, zodat zij t.z.t. met meer inzicht en overtuiging hun beroepskeuze kunnen maken. Het project is ingebed in de lessen maatschappijleer, terwijl ook de decanen een grote rol spelen in de voorbereiding ervan. Culturele en sportieve activiteiten Jaarlijks vinden er voor de verschillende leerjaren veel sportactiviteiten plaats. Er worden veel scholaire en interscholaire sporttoernooien georganiseerd, soms zelfs internationaal. De school heeft voetbal-, basketbal-, volleybal- en hockeyteams. Nog wat voorbeelden: voor de brugklassen hebben we een atletiekdag en met alle derde klassen gaan we een dag skiën in het Sauerland. Op cultureel gebied zijn de musicals op de Grote Avond en Kleine Avond het hoogtepunt. Veel leerlingen zijn op m.n. de vrijdagmiddag druk bezig met de voorbereidingen daarvan. De leerlingen uit klas 1 en 2 werken aan de musical voor de Kleine Avond die we in de theaterzaal van de school opvoeren en de leerlingen van klas 3 en hoger zijn bezig met de voorbereidingen van de Grote Avond, waarvoor we 2 dagen lang te gast zijn in theater Spant!. Elke vrijdagmiddag is er tijd voor toneel-, zang- en dansrepetities, terwijl andere leerlingen werken aan decors, de kleding of deelnemen aan de orkestrepetities. Ook gaan we regelmatig met groepen leerlingen naar het theater of nodigen we theatergezelschappen uit om in onze school te spelen. Ik vind kleine klassen echt super 17 Schoolgids 2015/16

18 5. Communicatie We hechten zeer aan een goed contact tussen de school en de ouders van onze leerlingen. Zoals u al hebt kunnen lezen, spelen de mentor en afdelingsleider hier een grote rol in. Daarnaast maken we echter gebruik van andere mogelijkheden. Website We gebruiken de website vooral als communicatiemiddel. Via kunt u veel over de school te weten komen. Belangrijke data, variërend van de data van de examen- en toetsdata tot aan de data van de vakanties plaatsen wij op onze site. Informatie over ons onderwijs, overgangsnormen en ander belangrijke zaken kunt u vinden op onze website. Daarnaast tonen we veel foto s van alle bijzondere activiteiten. Magister Magister is ons administratie- en informatieprogramma. In magister beheren wij de cijferadministratie, de agenda en de Electronische Leeromgeving (ELO) van uw kind. U krijgt van ons een inlognaam en inlogcode waarmee u de agenda en resultaten van uw kind dagelijks kan volgen in Magister. Het grote voordeel van dit systeem is dat ouders nooit voor verrassingen komen te staan en dat leerlingen weten dat er op ze gelet wordt, wat over het algemeen een positieve invloed heeft op hun gedrag en resultaten. Via Magister kunt u deze informatie beschikbaar krijgen op uw tablet of smartphone. Zwijgerpraat on line Met de Zwijgerpraat on line houden we de ouders d.m.v. korte nieuwsitems op de hoogte wat er zoal in en rondom de school gebeurt. De Zwijgerpraat online verandert regelmatig en u krijgt één keer per periode een mailtje wanneer hij helemaal vernieuwd is. Schoolgids Jaarlijks publiceren we op de website de schoolgids. Ouderavonden Voor alle leerjaren organiseren we tenminste één maal per jaar en vaak twee maal per jaar een ouderavond waarop we u informeren over de bijzonderhe- 18

19 den van dat betreffende cursusjaar en waar u kunt kennismaken met de afdelingsleider en de mentor van de klas van uw kind. De oudercommissie organiseert één maal per jaar een ouderthema-avond. Een actueel onderwerp staat dan centraal. Ze nodigt een deskundig spreker van buiten de school uit en een vertegenwoordiger van de school, vaak de rector, belicht de schoolspecifieke kanten van het onderwerp. Enkele voorbeelden: de invloed van t.v. op jongeren, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, de opvoedende rol van de school, de gevaren van Internet, de werking van het puberbrein. Voortgangsrapportage en rapporten Vier maal per jaar krijgen de leerlingen in de onderbouw een officieel rapport. In de bovenbouw zijn de cijfers in magister te raadplegen. Naar aanleiding van die rapporten geven we ouders enkele malen per jaar de gelegenheid met docenten of mentoren te spreken. Daarnaast nemen mentoren het initiatief ouders telefonisch te informeren over de resultaten en/of het gedrag van hun kind indien daar aanleiding toe is. Eindcijfer en overgangsnormen Aan het einde van een cursus wordt een leerling wel/ niet bevorderd op grond van zijn/haar laatste rapport. De cijfers op dat rapport zijn niet allemaal op dezelfde manier tot stand gekomen. Er zijn jaarcijfers die via verschillende methoden berekend worden. De school publiceert op de website uiterlijk 1 november alle informatie over de overgangsregels. Doubleren in gymnasium 1 en atheneum 2 is niet toegestaan. In dat geval vindt een gerichte bevordering naar atheneum 2 of havo 3 plaats. 19 Schoolgids 2015/16

20 6. Ouder- en leerlingver tegenwoordiging Oudercommissie en medezeggenschapsraad De oudercommissie is een vertegenwoordiging van de ouders en verzorgers van leerlingen op het Willem de Zwijger College. De huidige oudercommissie, die onder andere contacten onderhoudt met schoolleiding, schoolbestuur, leerlingenvereniging, docenten en andere medewerkers binnen de school, bestaat uit maximaal vijftien ouders van leerlingen uit verschillende afdelingen en leerjaren. Tot de activiteiten waarmee de oudercommissie zich in nauw overleg met andere geledingen en personen binnen de school bezighoudt, behoren onder meer de Open Dag, Beroepenvoorlichting, Arbeidservarend Leren en samen met de school de organisatie van de kantine. Daarnaast vertegewoordigen twee leden uit de oudercommissie de ouders en verzorgers in de medezeggenschapsraad. Tijdens een maandelijkse vergadering, waarin overleg met de rector plaatsvindt, wordt aandacht geschonken aan de voorbereiding en voortgang van genoemde activiteiten. Naast een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid, maken de diverse leden deel uit van een of meerdere activiteitencommissies. Voorzitter van de oudercommissie is mw. F. van Wingerden, Meer over de Oudercommissie is te vinden via de website. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van alle geledingen van de school: docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders. Verschillende keren per jaar komt de medezeggenschapsraad bijeen en bespreekt dan het beleid van de school. In sommige gevallen geeft de MR gevraagd of ongevraagd advies aan bestuur en schoolleiding. De personeelsleden kiezen uit hun midden de leden voor de MR. De leerlingenvertegenwoordiging komt voort uit de leerlingenraad. Van de ouders neemt een 20

21 vertegenwoordiging uit de oudercommissie zitting in de MR. Daarnaast vaardigt de MR ook leden af naar een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de Stichting waar het Willem de Zwijger College deel van uit maakt. Hier worden schooloverstijgende zaken besproken. Meer informatie vindt u op de website van de medezeggenschapsraad. secretaris MR dhr. drs. E. Bor Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van leerlingen uit verschillende leerjaren. De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen, waarbij het leerlingenstatuut richtlijn is. Een vertegenwoordiging van de leerlingenraad (twee leerlingen) heeft zitting in de medezeggenschapsraad. Deze twee leden (met eventuele toehoorders) vertegenwoordigen de leerlingen om allerlei voorstellen in te brengen, rechten en plichten van leerlingen op papier te zetten en een goede verstandhouding tussen docenten en leerlingen te bevorderen. adres: B.L.B. De leerlingenvereniging B.L.B. (Bussumse Lyceum Bond) houdt zich vooral bezig met de recreatieve activiteiten voor de leerlingen, o.a. het sporttoernooi en de feesten voor de onder- en bovenbouw. Vooral de Grote Avond in Spant! staat hierbij in de belangstelling. ledere leerling is in principe lid van de B.L.B.; het bestuur van de B.L.B. bestaat uiteraard uit leerlingen. 21 Schoolgids 2015/16

22 7. Kwaliteitsgegevens en rendement Rendement In-, door- en uitstroomgegevens cursus Op 1 oktober 2014 telde onze school 1081 leerlingen. Ze waren als volgt over de leerjaren verdeeld: havo/vwo 1 75 gymnasium 1 83 havo 2 57 atheneum 2 60 gymnasium 2 42 havo 3 60 atheneum 3 64 gymnasium 3 53 havo 4 79 vwo havo 5 84 vwo vwo N.B. Vanaf klas vwo 4 is er sprake van een zogenaamd ongedeeld vwo. Dat betekent dat de gymnasiumleerlingen de lessen Latijn en Grieks volgen in de gymnasiumklas, maar bij veel van de overige vakken zijn ingedeeld bij de vwo(atheneum)-leerlingen. Wat opvalt aan deze cijfers en wat kenmerkend is voor het Willem is het relatief grote aantal vwo-leerlingen. 8% van onze leerlingen zit in de havo/vwo-brugperiode; 30% van onze leerlingen volgt havo-onderwijs en maar liefst 62% van onze leerlingen vwo-onderwijs. Eén opmerking daarbij: het heeft o.i. geen zin leerlingen een programma aan te bieden dat boven hun capaciteiten ligt; we adviseren leerlingen ook een stapje terug te doen als dat wenselijk blijkt. 22

23 Bevorderings- en slagingspercentages cursus gemiddeld (over laatste drie jaar) havo/vwo gymnasium havo atheneum gymnasium havo atheneum gymnasium havo vwo havo vwo vwo Het aantal leerlingen dat in de cursus tussentijds zonder diploma de school heeft verlaten, vaak als gevolg van een verhuizing, is 35, terwijl 32 leerlingen tussentijds zijn ingestroomd. Bovenstaande cijfers over het Willem de Zwijger College zijn een uitvloeisel van ons beleid; cijfers die aantonen dat we erin slagen veel uit onze leerlingen te halen. Het zijn deze cijfers die een goed beeld geven van een belangrijk facet van de kwaliteit van ons onderwijs, maar alleen in combinatie met een groot aantal andere facetten tonen ze het volledige beeld van het Willem. 23 Schoolgids 2015/16

24 8. Zakelijke informatie Inschrijving Door inschrijving gaan de school en de ouders/verzorgers een overeenkomst aan. De ondertekenaar van het aanmeldingsformulier bindt zich aan de regeling van het onderwijs en de maatregelen van orde die door het bestuur en de schoolleiding zijn of worden vastgesteld. We gaan er vanuit dat ouders/verzorgers zich hiermee eveneens binden aan de financiële verplichtingen die voor het volgen van onderwijs aan het Willem de Zwijger College gelden. Toelating eerste leerjaar De beslissing over de toelating tot het eerste leerjaar van de school is overeenkomstig de wet. Toelating havo 4 Voor de toelating tot de vierde klas havo wordt jaarlijks de norm vastgesteld in overleg met de andere Bussumse havo s. In de loop van het schooljaar publiceren we deze norm via onze website. In alle gevallen wordt het advies van de vmbo ingewonnen en volgt een gesprek met de afdelingsleider en een decaan. Toelating overige leerjaren De toelating tot alle overige leerjaren gebeurt overeenkomstig de binnen de school geldende regels. Toelating wordt geregeld door de betrokken afdelingsleider. Toelating van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte geldt dat de school eerst in overleg met de ouders en de afleverende school zal nagaan, welke ondersteuning het kind behoeft en of hieraan door de school in voldoende mate kan worden voldaan. Vervolgens wordt besloten tot toelating of samen met de ouders een school gezocht die wel passende ondersteuning kan bieden. 24

25 Schooltijden uur 1e uur uur 2e uur pauze uur 3e uur uur 4e uur pauze uur 5e uur uur 6e uur pauze uur 7e uur Studie-uren onderbouw Het komt voor dat lessen uitvallen door ziekte, door bijzondere familie- of gezinsomstandigheden of door her- en/of bijscholing van docenten. Lesuitval wordt ook veroorzaakt doordat docenten betrokken zijn bij andere schoolactiviteiten. De leerlingen van klas 1 t /m 3 worden opgevangen als er een lesuur uitvalt Vakantiedata Herfstvakantie 17 oktober 2015 t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 27 februari 2016 t/m 6 maart 2016 Goede Vrijdag 25 maart 2016 Meivakantie 23 april 2016 t/m 8 mei 2016 Hemelvaart 5 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 16 juli 2016 t/m 28 augustus Herfstvakantie 15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016 Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 Examendata In de cursus zijn de data van het Centraal Examen vwo-havo: dinsdag 12 mei t/m donderdag 26 mei 2016 (C.E.I) dinsdag 21 juni t/m 22 juni 2016 (C.E.II) Leermiddelen De organisatie rondom alle leermiddelen voor de leerlingen berust bij de school. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen hun pakket met vrijwel alle leermiddelen. Aan het eind van het jaar moet dat pakket weer worden ingeleverd. Voor beschadigde leermiddelen moet een boete betaald worden waarvan de hoogte door de school wordt vastgesteld. Aan het gebruik van de leermiddelen zijn geen kosten verbonden. Wel wordt er een éénmalige borg gevraagd en mogen zaken als een tekendoos, rekenmachine en Willem-I-shirt in rekening worden gebracht. Aan het eind van de schoolloopbaan van de leerling zal de borgsom, eventueel na verrekening, worden teruggestort. ipad In de onderbouw werken we met ipads in de klas. Leerlingen mogen hun eigen ipad meenemen en de school zorgt ervoor dat er voor alle vakken boeken niet alleen op papier maar ook digitaal beschikbaar worden gesteld. Voor een groot aantal vakken zijn er onderwijskundige app s beschikbaar. Toch zullen er altijd momenten zijn dat de leerlingen hun ipad dicht moeten doen, maar de ipad geeft ook allerlei mogelijkheden om leerlingen beter te motiveren, zelf zaken te laten onderzoeken en vooral te differentiëren in tempo en lesaanbod. Kantine Midden in de school bevindt zich de leerlingenruimte. Leerlingen kunnen onder het genot van diverse verse broodjes, melk, frisdrank en gratis fruit etc. met elkaar kletsen in één van de vele zithoeken. Leerlingen kunnen in de kantine iets kopen met hun leerlingpasje. Het assortiment in de kantine is verantwoord samengesteld. 25 Schoolgids 2015/16

26 Ouderbijdrage Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen veel extra s aan. Hieronder geven wij een idee van dat extra aanbod: Beschikbaarheid van computers, schoolfruit, talentklassen, leerlingkantine, ZorgAfstemmingsTeam, huur sportvelden, huur Spant, toneelvoorstellingen op school, leerlingenvereniging BLB, ArbeidsErvarend Leren, een feestelijke diploma-uitreiking, inlogcode ouders webportaal waarmee o.a. de cijfers en de ab- senties zijn te volgen, proefwerk- en examenpapier, kopieerkosten, l.o., vieringen, bibliotheek, verbruiks- materialen voor de vakken handvaardigheid, tekenen, biologie, techniek, natuurkunde en scheikunde. We hechten eraan de kwaliteit van ons onderwijs niet alleen te handhaven, maar ook te verbeteren. We eva- lueren al onze werkzaamheden elk jaar grondig met alle geledingen die bij een school horen. Met de ouders doen we dat b.v. via jaarlijks af te nemen enquêtes, ouderresonansgroepen en de oudercommissie. Op basis van die evaluaties voeren we verbeteringen door. Voor het afgelopen jaar kunt u daarbij denken aan extra uren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, een intensieve examentraining, een nieuw aanbod van onderwijs projecten en een uitbreiding van de ICT-moge- lijkheden voor het onderwijs. Alle extra s, die we al jaren bieden of voor het komende jaar voor het eerst invoeren en zo kenmerkend zijn voor het Willem, kunnen we realiseren dankzij de inkomsten uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage, die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd, is vrijwillig. De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Kortingsregeling Aantal kinderen in gezin: Inkomen: of meer < ,- 80,- 120, ,- 230,- 295,- > ,- 360,- 420,- Een eenmalige betaling van de ouderbijdrage betekent dat u gedurende het schooljaar niet of nauwelijks nog extra rekeningen van de school krijgt. Een uitzondering op deze regel vormen b.v. de werkweken en de skidag voor de leerlingen van het derde leerjaar. Nordenfonds Het Nordenfonds is ontstaan uit een schenking aan de school door de ouders van twee oud-leerlingen. De school heeft de beschikking over de rente van dit kapitaal en gebruikt dit geld om te helpen waar ouders, door welke omstandigheden ook, niet kunnen voldoen aan de financiële eisen van het volgen van onderwijs. De ervaring leert dat het hierbij kan gaan om een tegemoetkoming in de kosten van een werkweek, een door de school geadviseerde bijles, en dergelijke. Aanvragen voor een bijdrage uit dit fonds lopen via de rector en worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. 26

27 ANBI Onze stichting (SIVOG) is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instellng (ANBI) Zie de site Giften aan onze stichting kunnen van de inkomstenof vennootschapsbelasting worden afgetrokken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Schade Alle schade in en om de school, door leerlingen veroorzaakt, wordt op kosten van de ouders/verzorgers hersteld. Aansprakelijkheid De school heeft uit de ouderbijdrage een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering met een eigen risico van 50,- per geval. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bv. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeelsleden, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling, die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Er is ook een eigendommenverzekering af te sluiten (www.leerlingenverzekering.nl). Klachtenregeling Voor klachten op het terrein van seksuele intimidatie of andere klachten de school betreffende die niet langs de gewone weg kunnen worden opgelost, is de school aangesloten bij GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Melding van de klacht geschiedt aan de contactpersoon, de rector van de school. Voor klachten betreffende het eindexamen heeft de school een eigen klachtencommissie. De samenstelling en regelgeving zijn opgenomen in het examenreglement, dat alle examenleerlingen krijgen uitgereikt. 27 Schoolgids 2015/16

28 9. Het Willem een veilige school Ik voel me hier veilig en heb veel vrienden Veiligheid Om de veiligheid van leerlingen en personeelsleden te garanderen, hanteren we een aantal schoolregels, die nodig zijn voor een goede en ordelijke gang van zaken op school, ze staan beschreven in het leerlingenstatuut dat op de website staat. Op verschillende plaatsen in de school hebben we cameratoezicht. Het bezit van wapens is onacceptabel. Voor het overige geldt dat geluids- en beeldopnamen op de terreinen van de school alleen met instemming van de betrokkene(n) worden gemaakt. Beeld- en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden vertoond aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding. Overtreding hiervan kan tot verwijdering van school leiden. Dit laatste geldt ook voor kwetsende teksten of beelden op internet. We gaan ervan uit dat leerlingen en personeelsleden van de school geen bezwaar hebben tegen publicatie van beeldmateriaal voor informatieve en/of wervende doeleinden op de website van de school, in de Zwijgerpraat on line, de schoolgids of in de vorm van foto s in het schoolgebouw. Wie daar wel bezwaar tegen heeft, kan dat aangeven bij de rector van de school. Absentie Elke leerling is verplicht de voor hem/haar op het rooster vermelde lessen te volgen. Lesverzuim dient vooraf telefonisch aan de school gemeld te worden. Dit is op ieder moment mogelijk door het inspreken van een boodschap op onze absentiemeldlijn nummer

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren:

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Bussum, 11 september 2014 Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij verstrek ik u informatie over de ouderbijdrage. Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven MELANCHTHON BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo hier leer je voor het leven Leren kan op veel manieren. Op Bergschenhoek leer je voor het leven. Een breed programma met veel

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke, maar ook leuke keuze: naar welke school wil je gaan als je straks van de basisschool

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2013-2013 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6 TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Kiezen is een kunst. En die kun je leren!

Kiezen is een kunst. En die kun je leren! Kiezen is een kunst want Ik weet het niet als nu eens maar stel je voor dat ik durf niet want wie weet gaat er wel je zult altijd zien dat voor je het weet is er weer ik wil het risico niet lopen dat jij

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Versie februari 2015 In dit boekje zijn voorstellen opgenomen voor enkele kleine wijzigingen in de lessentabel onder voorbehoud van definitieve instemming

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

VOORWOORD. drs.l.p.spelt rector

VOORWOORD. drs.l.p.spelt rector Bevorderingsnormen en aanverwante regelingen Schoolar 211-212 INHOUD blz. Inhoud 1 1. Voorwoord 2 2. Toelating. Rapporten 4. Bevorderingsnormen 4 4.1 Algemeen 4 4.2 gymnasium 6 4. tvwo 7 4.4 brugklassen

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Hendrik Pierson College. Onderwijs dat je pákt 2015-2016 OPEN DAG. 31 januari 2015. 9.30-13.00 uur

Hendrik Pierson College. Onderwijs dat je pákt 2015-2016 OPEN DAG. 31 januari 2015. 9.30-13.00 uur Hendrik Pierson College Onderwijs dat je pákt OPEN DAG 31 januari 2015 9.30-13.00 uur 2015-2016 Dit is de folder van het Hendrik Pierson College, waarin je kort kennismaakt met onze school. Ben je klaar

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus Locatie Quintus Welkom op Quintus! Quintus is een grote school waar veel te kiezen en te beleven valt. Door de kleinschalige organisatie hebben wij veel zorg en aandacht voor onze leerlingen. Wij werken

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas Ruimte voor ontwikkeling Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Jij krijgt de ruimte om te ontdekken wat het beste bij je past en om enthousiast mee te doen. scholengemeenschap

Nadere informatie

Voorlichting havo-4 september 2014

Voorlichting havo-4 september 2014 Voorlichting havo-4 september 2014 EVEN VOORSTELLEN Dhr. N. Janssen Economie H4A Dhr. R.J. Diehle Duits H4B EVEN VOORSTELLEN Dhr. F. Schot Aardrijkskunde H4C Mw. S. Stout Biologie H4D Dhr. H. de Heus Tekenen

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 2012-2013 OP WEG NAAR DE TWEEDE FASE Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Haco & Koerswijzer * Vakkenwijzer * Profielkeuzeboekje Tweede Fase Havo 4 Havo 5

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Naar de brugklas, een grote stap Kom naar het open huis. Parkdreef

Naar de brugklas, een grote stap Kom naar het open huis. Parkdreef Naar de brugklas, een grote stap Kom naar het open huis Parkdreef Beste ouders, Uw zoon of dochter gaat binnenkort naar de brugklas. Een grote stap. Niet alleen voor hem of haar maar ook voor u. In acht

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Theoretisch / Havo. Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans 2 Frans 2 En 2 En 2

Theoretisch / Havo. Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans 2 Frans 2 En 2 En 2 LESSENTABEL CITADEL COLLEGE vanaf 2014-2015 lessentabel- leerjaar 1 Basis / Kader Kader / Gemengd / Theor. Theoretisch / Havo Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans

Nadere informatie

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken!

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken! Profielkeuze Vwo 3 Profielkeuze in het algemeen Dit jaar maakt uw dochter/zoon een belangrijke keuze in haar/zijn schoolloopbaan. Er moet een profiel gekozen worden: vakken waarin uw kind eindexamen gaat

Nadere informatie

Hendrik Pierson College. Onderwijs dat je pákt 2016-2017 OPEN DAG. 30 januari 2016. 9.30-13.00 uur

Hendrik Pierson College. Onderwijs dat je pákt 2016-2017 OPEN DAG. 30 januari 2016. 9.30-13.00 uur Hendrik Pierson College Onderwijs dat je pákt OPEN DAG 30 januari 2016 9.30-13.00 uur 2016-2017 Welkom! Dit is de folder van het Hendrik Pierson College, waarin je kort kennismaakt met onze school. Ben

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Eric van den Boogaard, teamleider vmbo Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool -> voortgezet Meer vakken, docenten, meer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007 Voorlichtingsavond GSg Schagen 17 en 18 januari 2007 Hoe begeleiden we de overstap van basisschool naar de GSg Schagen? Open Dag op 19 januari voor ouders en leerlingen Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Nadere informatie

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2014 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Inspiratie Respect Prestatie Opendagen 2014 5 februari 2014 Minilessen Ouderinformatie van 13:45 tot 15:30 uur van 19:30 tot 21:00 uur 26

Nadere informatie

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 Toelichting: Je kiest één van de vier profielen die je in de tweede fase kunt volgen: Cultuur en Maatschappij, en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Elk

Nadere informatie

Welk profiel past bij mij?

Welk profiel past bij mij? Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor havoleerlingen op Lariks havo INHOudsopgave Bijna naar de bovenbouw 3 Wat verandert er? 4 Wat is een profiel? 5 Welk profiel kies jij? 6

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

Inhoud Dit is het Hoeksch Lyceum Verschillende brugklassen Talentklassen Kunstklas ICT-Scienceklas Sportklas In de brugklas

Inhoud Dit is het Hoeksch Lyceum Verschillende brugklassen Talentklassen Kunstklas ICT-Scienceklas Sportklas In de brugklas Verschillende Mavo, Havo, Atheneum brugklassen Gymnasium 1 Inhoud Dit is het Hoeksch Lyceum Verschillende brugklassen Talentklassen Kunstklas ICT-Scienceklas Sportklas In de brugklas Vwo: Atheneum & Gymnasium

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie