Inhoudsopgave. 1. Het karakter van het Willem 4 Normen, waarden en regels 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Het karakter van het Willem 4 Normen, waarden en regels 4"

Transcriptie

1 Schoolgids 2015/16

2 Inhoudsopgave 1. Het karakter van het Willem 4 Normen, waarden en regels 4 2. Onderwijs 5 Havo/vwo-brugklas 5 Het atheneum 5 Het gymnasium 6 Overstapmogelijkheden 7 Lessentabellen Bijzonderheden omtrent het rooster 9 Periodisering 9 Talentklassen 9 Cambridge Engels in de bovenbouw 10 Havo 11 Vakoverstijgende projecten 11 Tweede Fase Ondersteuning 12 Mentorlessen 12 Pluslessen 12 Hersteluren 13 Huiswerkbegeleiding 13 Ondersteuning van leerlingen die zwak zijn in Nederlands, Engels of rekenen 13 Training Omgaan met faalangst 13 Vertrouwensgroep 14 Zorgafstemmingsteam (ZAT) 14 Decanaat Buitenles activiteiten 15 Kennismakingsdagen 15 Werkweken 16 Excursies en veldwerk 16 Arbeidservarend leren 16 Culturele en sportieve activiteiten Communicatie 18 Website 18 Magister 18 Zwijgerpraat on line 18 Schoolgids 18 Ouderavonden 18 Voortgangsrapportage en rapporten 19 Eindcijfer en overgangsnormen Ouder- en leerlingver tegen woordiging 20 Oudercommissie en medezeggenschapsraad 20 Leerlingenraad 21 B.L.B Kwaliteits gegevens en rendement 22 Rendement 22 Bevorderings- en slagingspercentages cursus Zakelijke informatie 24 Inschrijving 24 Toelating eerste leerjaar 24 Toelating havo 4 24 Toelating overige leerjaren 24 Toelating van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 24 Schooltijden 25 Studie-uren onderbouw 25 Vakantiedata Examendata Leermiddelen 25 ipad 25 Kantine 25 Ouderbijdrage 26 Nordenfonds 26 ANBI 27 Schade 27 Aansprakelijkheid 27 Klachtenregeling Het Willem een veilige school 28 Veiligheid 28 Absentie 28 Schorsing/verwijdering 29 Diefstal e.d. 29 Roken 29 Alcohol- en drugsbeleid Contact gegevens personeel 31

3 1. Het karakter van 1. Het het karakter Willem van het Willem Pag. 4 Pag Onderwijs Pag Ondersteuning Pag Communicatie Pag Buitenles activiteiten Pag Ouder- en leerlingver tegenwoordiging Pag Kwaliteitsgegevens en rendement Pag Zakelijke informatie Pag Het Willem een veilige school Pag Contactgegevens personeel Pag. 31 WILLEM DE ZWIJGER COLLEGE Scholengemeenschap van gymnasium, atheneum en havo, opgericht 24 april 1920, staat onder bestuur van de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi Bestuur dhr. drs. P.N. Wind mw. drs. P. Laseur Raad van toezicht Voorzitter: dhr. M. van der Heijden SCHOOLJAAR Nieuwe s-gravelandseweg 38, 1405 HM Bussum Postbus 255, 1400 AG Bussum Telefoon Faxnummer Website adres (alleen voor externe contacten, niet voor ouders. Voor contactgegevens docent zie pagina 31. Rekening nr.: NL67RABO Schoolgids 2015/16

4 1. Het karakter van het Willem De school waar iedereen zijn eigen plekje heeft. Het Willem de Zwijger College is een school die een gevarieerd onderwijsaanbod heeft, kleinschaligheid en sfeer biedt, waar we leerlingen goed begeleiden én waar de leerling centraal staat. De belangrijkste doelen van de school zijn: - dankzij kwalitatief goed onderwijs bereiden we de leerlingen voor op een vervolgopleiding ; - we leren de leerlingen kritisch en zelfstandig in de samenleving staan; - we leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen in de samenleving; - we stellen de leerlingen in de gelegenheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Deze doelen kunnen we realiseren omdat we een sfeer van veiligheid creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen. Dat kan in een school, waar docenten de leerlingen echt kennen, waardoor zij onderwijs op maat kunnen bieden. We werken aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen, schenken aandacht aan normen en waarden, stellen duidelijke regels en we organiseren veel activiteiten buiten de lessen. Normen, waarden en regels We vinden het, niet alleen vanuit onze christelijke grondslag, belangrijk aandacht te schenken aan normen en waarden. Dat komt tot uiting in al onze activiteiten. We benoemen expliciet de norm van wat we waardevol vinden en wat uitgangspunt van ons handelen is. Leidraad bij het handelen van ieder binnen de school zijn de gedragsregels die we met elkaar hebben afgesproken en die we met de leerlingen bespreken. Kort samengevat komt het erop neer dat we vinden dat ieder zich op het Willem thuis moet voelen, we niemand discrimineren of pesten, we naar elkaar luisteren en allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid. 4

5 2. Onderwijs We starten met een eenjarige brugperiode, omdat we vertrouwen hebben in de adviezen die de basisscholen geven en kiezen er bewust voor om leerlingen zo snel mogelijk onderwijs op niveau aan te bieden. We starten met een havo/vwo-brugklas, een atheneumbrugklas en een gymnasiumbrugklas. Aan het eind van het eerste jaar wordt voor iedere brugklasleerling bepaald in welke opleiding hij of zij verder gaat. Een één-jarige brugklas voorkomt dat leerlingen voor wie het tempo te laag is en de diepgang te gering is, zich gaan vervelen. Omgekeerd voorkomen we dat leerlingen, voor wie het in de brugklas af en toe te moeilijk is, een te grote achterstand oplopen. Zij kunnen in het tweede leerjaar een goede start maken op het havo. Het voordeel van een scholengemeenschap als het Willem de Zwijger College is dat er verschillende schooltypen onder één dak aanwezig zijn. Ook na het eerste leerjaar blijven er genoeg mogelijkheden over om van het ene schooltype naar het ander over te stappen. Havo/vwo-brugklas Om leerlingen in de havo/vwo-brugklas zo goed mogelijk voor te bereiden op een schoolcarrière op t Willem bieden we in deze klas extra les in de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde. Naast de reguliere vakken krijgen leerlingen extra ondersteuning als zij dat nodig hebben en bieden we de mogelijkheid tot verbreding en verdieping voor hen die meer aan kunnen. Zo bieden we de leerlingen die voldoen aan onze atheneumnorm in de loop van het jaar het vak Big History aan. Aan het eind van het eerste jaar van de havo/ vwo-brugklas stellen we vast welke leerlingen we in havo 2 of in atheneum 2 plaatsen. Het atheneum Voor leerlingen met een vwo-advies, zijn er aparte atheneum-brugklassen. Dit geeft ons de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoeften en kwaliteiten van deze groep leerlingen. Een atheneumleerling kan vaak met wat minder uitleg toe en kan een grotere zelfstandigheid aan. Het tempo van de lessen ligt 5 Schoolgids 2015/16

6 daarom hoger dan in de havo/atheneum-brugklas en de mate van zelfstandigheid is groter. Voor de leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben, is er ons Verbredingsproject: wanneer uit de toetsen of de lespraktijk blijkt dat een leerling veel meer aan kan dan wat in de gewone lessen wordt aangeboden, wordt hen de mogelijkheid geboden om een deel van de lestijd te besteden aan een zelfgekozen project. Een daarvoor speciaal vrijgestelde en opgeleide docent helpt deze leerlingen bij het opzetten en uitvoeren van het project. Verreweg de meeste atheneumleerlingen gaan na het behalen van hun diploma naar de universiteit. Daarom vinden we het belangrijk dat onze atheneumleerlingen goed op het wetenschappelijk onderwijs worden voorbereid. Zo bieden we vanaf de atheneumbrugklas het vak Big History aan, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van alle wetenschappen wordt behandeld. Big History is niet alleen een theoretisch vak; de leerlingen worden vooral met kleine of grotere projecten aan het werk gezet. Big History is een vak dat de horizon van een atheneumleerling verbreedt, belangrijke onderzoeksvaardigheden aanleert en de leerling in contact brengt met verschillende vakgebieden. Vanaf het schooljaar starten de leerlingen in 1 atheneum met het vak Cambridge Engels in plaats van het reguliere vak Engels. Het gymnasium Is uw kind een gemotiveerde leerling, is hij nieuwsgierig, vindt hij leren leuk en is hij breed geïnteresseerd? Dan is ons gymnasium dé plek voor hem of haar. Het gymnasium op het Willem is meer dan een gewoon gymnasium. (toegepaste natuur- en scheikunde) en het vak wetenschap aan. De moderne talen geven hun lessen in de betreffende taal, zodat de leerlingen snel Engels, Frans en Duits kunnen spreken en verstaan en we sluiten de vakken af met de mogelijkheid een internationaal erkend diploma te halen. Sinds het schooljaar volgen de leerlingen in 1 gymnasium het vak Cambridge Engels in plaats van het reguliere vak Engels. In het vak wetenschap wordt op een uitdagende manier geleerd hoe wetenschappelijk onderzoek verricht moet worden en hoe de resultaten van een onderzoek gepresenteerd moet worden aan medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden. Voor de beste gymnasiasten hebben we het Verbredingstraject, een vergelijkbaar traject als dat voor de atheneumleerlingen (zie vorige pagina). Wij zijn in Bussum de school met de oudste gymnasiale traditie; we koesteren dit en onze gymnasiumleerlingen. We zijn trots een grote gymnasiumafdeling binnen onze school te hebben en doen er alles aan de leerlingen, die bewust voor het gymnasium hebben gekozen, aan het eind van hun schoolloopbaan een gymnasiumdiploma te overhandigen. We handhaven zoveel mogelijk de aparte gymnasiumklassen ook in de bovenbouw, zodat we bijna een categoraal gymnasium binnen de scholengemeenschap hebben met het grote voordeel dat een leerling die echt niet met het gymnasium verder wil of kan, de mogelijkheid krijgt om over te stappen naar het atheneum zonder van school te hoeven veranderen. Wij bieden naast Latijn en Grieks, vanaf de tweede klas, ook versterkt talenonderwijs, techniek plus 6

7 De opbouw van de school 6 profiel 5 profiel vwo 4 havo 3 gymnasium atheneum havo 2 gymnasium atheneum havo 1 gymnasium atheneum havo/vwo eerste leerjaar gymnasium 1 atheneum 1 vwo/havo 1 tweede leerjaar gymnasium 2 atheneum 2 havo 2 derde leerjaar gymnasium 3 met Grieks en Latijn atheneum 3 havo 3 vierde leerjaar gymnasium 4 vwo 4 havo 4 vijfde leerjaar gymnasium 5 vwo 5 havo 5 zesde leerjaar gymnasium 6 vwo 6 Overstapmogelijkheden Onder een overstap wordt verstaan het veranderen van schooltype binnen een en dezelfde school. De meest gangbare overstap is die van havo 5 naar vwo 5* (op de eindlijst mag geen onvoldoende staan), maar ook stappen elk jaar leerlingen op een ander moment over van havo naar vwo of omgekeerd. Mogelijkheden: vwo/havo 1 naar gymnasium 2 *** gymnasium+ 1 naar atheneum/havo 2 * gymnasium+ 2 naar atheneum/havo 2 * gymnasium+ 2 naar atheneum 3 * gymnasium 3 naar atheneum 3 ** atheneum 2 naar havo 3 * atheneum 3 naar havo 3 ** atheneum 3 naar havo 4 * vwo 4 naar havo 4** havo 2 naar atheneum 3*** havo 3 naar vwo 4*** * overstap mogelijk na afloop van de het schooljaar ** overstap mogelijk tot de kerstvakantie (mits er plaats is) *** deze overstap alleen mogelijk bij zeer goede resultaten en met een positief advies van de docenten Voor meer informatie (over voorwaarden e.d.) kunt u terecht bij de afdelingsleiders. 7 Schoolgids 2015/16

8 Lessentabellen Onderbouw (lessen duren 60 minuten) Code gym h/v ath gym ath havo gym ath havo gd 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 1 0,5 0,5 0,5 la 2 1, gr 2 2 ne 2,0 3,25 2,75 2 2,5 2,5 2 2,25 2,25 fa 2 2,25 2,25 1, ,5 2 2,25 du 2 2, ,5 2,25 en 2 3 2,75 3 2,75 ce gs 1,25 1,75 1,75 1,5 1, ,5 2 2 ak 1,5 1,5 1,5 1,25 1,25 1,25 1 1,5 1,5 ec 1 1,25 1,75 in ,5 wi 2,5 2,75 2,5 2, ,75 2,75 3 na 1,25 1,25 1,5 1,75 2 2,25 sk 1,25 1,5 2,25 bi 1,5 1,5 1,5 1,25 1,25 1,5 0,5 mu ,5 0,75 1 0,5 0,25 0,5 te 0,5 1,5 1,5 0,75 0,5 0,75 0,75 hv 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 tc 1 1 tk 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 st/ml lo pl hs 1 1 gm 0,25 0,25 0,25 wet tc haco 1,5 1,5 bihi 1,5 0,75 mo 1 0,5 re 1 ma sp 0,5 totaal 29 27,5 28, ,5 26,5 28,25 27,75 31,5 8

9 Bovenbouw (lessen duren 60 minuten) havo vwo havo vwo vwo gd 0,75 0,75 0,75 la 3,5 3,75 2,75 gr 3,75 2,75 2,75 ne ,5 2,5 fa 3 2,25 2,75 2,25 2,25 du 3 2,5 2,75 2 2,25 en 2 2 2,75 2 2,25 ce 1,5 1,5 1,5 0,75 sp 2,75 2,25 2,25 2,25 1,5 gs 1,75 1,75 2,75 3 2,75 ak 1,75 1,5 2,75 2,5 2,75 ec 3 2 2,75 2,75 2,75 fv 1,5 if 1,5 1 0,75 wa 1,75 3 2,75 2,25 3 wb 2, wc 3 2,25 3 stt 1,5 na 3 2,25 2,75 2,25 2,25 sk 1,75 1,5 2,75 2,25 2,25 bi 3 1,5 2,75 2,75 2,5 anw mu 2 2 2,5 2 2,75 te 1,75 1,75 2,75 2,25 2,75 ckv 1,25 1,5 ma 1 0,75 ml lo kwt hs 0,5 0,5 fi 2,25 2,25 2,25 re 1 1 mo 1,75 1,5 2,75 2 2,5 haco 1 Verklaring afkortingen onderbouwen bovenbouwtabel: gd=godsdienst, la=latijn, gr=grieks, ne=nederlands, fa=frans, du=duits, en=engels, gs=geschiedenis, ak=aardrijkskunde, ec=economie, in=informatiekunde, wi=wiskunde, na=natuurkunde, sk=scheikunde, bi=biologie, mu=muziek, hv= handvaardigheid, te=tekenen, tc=techniek, tc+= techniek +, wet = wetenschap, tk=talentklasles (sport/kunst/science),kwt=keuze werktijd st=studieles, ml=mentorles, lo=lichamelijke oefening, re=rekenen, pl=plusles, gm=grammatica hs=hersteluur, kcv=klassieke culturele vorming, ce=cambridge engels, sp=spaans, mo=management en organisatie, fv=financiële verslaglegging, wet=wetenschap, haco=havocompetent, if=informatica, wa=wiskunde a, wb=wiskunde b, wc=wiskunde c, stt=statistiek, anw=algemene natuurwetenschappen, ckv=culturele kunstzinnige vorming, ma=maatschappijleer, fi=filosofie, bihi=big history Repetitie-uren, hersteluren, mentorlessen, studielessen, talentlessen zijn verplicht voor alle leerlingen. Leerlingen die geen hersteluren volgen, moeten op dat moment kwt-uren volgen. Bijzonderheden omtrent het rooster Periodisering Het schooljaar is ingedeeld in vier perioden, die elk een eigen rooster hebben. Zo kunnen leerlingen zich beter concentreren op een beperkt aantal vakken. Talentklassen Alle leerlingen hebben talenten en wij zien het als onze taak de leerlingen in staat te stellen die te ontplooien. In klas 1 kiezen de leerlingen voor de sportklas, de kunstklas of de scienceklas. Binnen het gewone rooster waar we alle reguliere vakken aanbieden, 9 Schoolgids 2015/16

10 hebben we ruimte vrijgemaakt voor een bijzonder programma dat bijdraagt in het aanleren van diverse belangrijke vaardigheden als samenwerken en initiatief nemen. De sportklas is voor ieder die van sport houdt, niet uitsluitend voor topsporters. De sporters krijgen een groot deel van het jaar extra uren sport. Wie van kunst houdt, krijgt in de kunstklas naast de traditionele vakken tekenen, muziek en handvaardigheid extra uren waarin de leerlingen b.v. gaan zingen en dansen, graffiti maken, aan theatersport doen en zelf een film maken waarin ze als acteur optreden of achter de camera staan. Wie nieuwsgierig van aard is en graag van alles onderzoekt, kan z n hart ophalen in de scienceklas. Daar leren de leerlingen bijvoorbeeld het weer voorspellen, bouwen ze zelf een spacelab en doen ze proeven en onderzoek op het terrein van de natuurkunde, scheikunde en biologie. Een paar keer per jaar nodigen we de ouders uit om te laten zien wat we tijdens deze middagen doen. Cambridge Engels in de bovenbouw We spelen in op het gegeven dat de samenleving steeds internationaler is ingesteld door alle leerlingen in de onderbouw extra Engels aan te bieden. Daarnaast worden de leerlingen in de lessen Engels in klas 3 voorbereid op een examen dat door de universiteit van Cambridge is opgesteld en dat internationaal erkend is. Leerlingen die voor dit examen slagen en een goed cijfer halen voor het reguliere Engels, kunnen in H4, V4 en V5 de lessen Cambridge Engels volgen. Ze krijgen dan een speciaal programma dat is opgesteld door de universiteit van Cambridge. Dit vak wordt afgesloten met een Cambridge-examen. Het Cambridge-certificate bereidt de leerlingen voor op een studie aan een buitenlandse universiteit of een Engelstalige studie aan een Nederlandse universiteit. Het Willem is als één van de weinige scholen in Nederland officieel erkend als opleidingscentrum en mag de titel Cambridge Preparation Centre voeren. 10

11 Havo De lessen op het havo worden zoveel mogelijk gegeven door docenten die daar als team speciaal voor getraind zijn. Zij hebben in de les als uitgangspunt dat de leerlingen uitgedaagd moeten worden om actief met de lesstof aan de slag te gaan. Dat gebeurt door de werkwijze en de opdrachten aan te laten sluiten bij de belevingswereld, veel gebruik te maken van activerende werkvormen en visueel materiaal. Bovendien is er veel aandacht voor de manier waarop je de lesstof het best kunt bestuderen. Meer dan op het vwo wordt er aandacht besteed aan de praktische verwerking van de theorie. In havo 2 en 3 volgen de leerlingen lessen in business, design of sport&gezondheid. Tijdens deze lessen wordt in groepen gewerkt aan praktische opdrachten zoals het organiseren van een sporttoernooi, het opzetten van een restaurant of het ontwerpen van een nieuw product. Daarbij ligt het accent op zaken die later op het HBO van belang zijn namelijk: samenwerken, presenteren, nadenken over je eigen rol in de groep, problemen oplossen en het ontwikkelen van een eigen beroepshouding. We hebben ons aangesloten bij Havistencompetent, een scholennetwerk dat als doel heeft het havo-onderwijs beter aan te laten sluiten bij de vervolgopleidingen. Vakoverstijgende projecten In de onderbouw (klas 1 t/m 3) organiseren we in elk leerjaar tenminste één vakoverstijgend project. Daarmee brengen we voor de leerlingen expliciet verband aan tussen de verschillende vakken én leggen we een duidelijke link tussen school en samenleving. We kiezen daarbij voor bijzondere en gevarieerde werkvormen. waarbij fotografie, internet en beeldende vormgeving een grote rol spelen. In het derde leerjaar hebben we het project Cross Your Borders, waar we het thema derde wereldproblematiek behandelen. Tweede Fase De bovenbouw van havo en vwo noemen we de Tweede Fase. De Tweede Fase heeft tot doel de aansluiting met het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs te optimaliseren. De leerlingen maken een keuze uit vier profielen, te weten: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. In de bovenbouw gaat het nog steeds in de eerste plaats om overdracht van kennis en vaardigheden, maar we schenken ook aandacht aan het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen en hun eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Op het Willem bieden we tekenen als examenvak aan zoals de meeste scholen dat doen en de leerlingen kunnen bij ons ook muziek als examenvak kiezen. Wij hebben daar een jarenlange ervaring mee opgebouwd. Op het havo bieden we informatica als examenvak. Vervolgstudies en beroepen vragen van de studenten kennis en ervaring op het gebied van de informatietechnologie en de moderne communicatiemiddelen. Het vak filosofie is een examenvak dat we al onze vwo-leerlingen aanbieden. Naast de reguliere moderne vreemde talen bieden we Spaans aan als examenvak en geven we versterkt talenonderwijs via Cambridge Engels. Op dit moment is er voor de leerlingen van klas 1 een Omgevingsproject. Daarbij krijgen ze voor biologie en aardrijkskunde allerlei opdrachten die leiden tot een presentatie over heel veel aspecten van het oudste natuurmonument van Nederland, het Naardermeer, 11 Schoolgids 2015/16

12 3. Ondersteuning Mentorlessen Elke klas heeft een eigen mentor, een docent die in de betreffende klas lesgeeft en daarnaast mentorlessen verzorgt. Hij heeft de speciale zorg voor die klas. Dat betekent in de praktijk het volgende: 1. de mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen van zijn klas; bij hem kunnen ze terecht met al hun vragen en opmerkingen; 2. de mentor bekommert zich om de absenties van zijn leerlingen en overlegt daarover desgewenst met leden van de schoolleiding en/of leden van het vertrouwensteam. 3. de mentor houdt de resultaten van de leerlingen van zijn klas bij; 4. de mentor pleegt overleg over die resultaten met collega s en afdelingsleider; 5. de mentor is de eerste die de contacten met de ouders onderhoudt; 6. de mentor verzorgt in samenwerking met de decanen in de betreffende klassen de oriëntatie op studie en beroep; de leerlingen maken zo een weloverwogen profielkeuze en, in een later stadium, een keuze voor een vervolgopleiding. Kortom: wat de begeleiding van de leerlingen betreft, is hij de spil waar het in de klas om draait. Voor de brugklas komt daar nog eens bij dat de mentor ook de studielessen verzorgt. In die studielessen leren we de leerlingen hoe ze moeten studeren. In klas 1 is de mentor ook heel nadrukkelijk betrokken bij de kennismakingsdagen voor de brugklasleerlingen, onze zogenaamde Willem I-dagen. Pluslessen Op twee dagen in de week kunnen de leerlingen uit de HV-brugklas, 2 atheneum en 3 atheneum tijdens één lesuur extra vakgerichte begeleiding krijgen. Soms gaat de uitleg tijdens een les wat te vlug voor een leerling of heeft iemand net wat meer oefening nodig dan de meeste anderen in de klas. Het kan ook zijn dat een kind door ziekte iets heeft gemist. Daarom hebben we voor een aantal vakken in de eerste drie leerjaren een extra uur ingeroosterd voor net dàt steuntje in de rug dat de leerlingen soms wel eens nodig hebben. 12

13 Hersteluren In havo 2 en havo 3 hebben we hersteluren ipv pluslessen. Als een leerling een repetitie uit een toetsweek of de repetitie-uren een keer niet zo goed maakt, kan hij dat herstellen. Hij gaat dan een aantal weken achtereen naar het hersteluur van het betreffende vak en maakt de repetitie opnieuw. Daarmee kan hij een onvoldoende herstellen. Het hoogste cijfer telt! Een vergelijkbaar systeem hanteren we in de bovenbouw van het havo. Training Omgaan met faalangst Binnen onze school hebben drie docenten zich geschoold zodat zij een cursus omgaan met faalangst kunnen geven. Leerlingen van wie is vastgesteld dat zij erbij gebaat zijn, volgen in kleine groepjes deze cursus. Uiteraard informeren we de betrokken ouders daarover en vragen we hun toestemming daarvoor. Huiswerkbegeleiding Op vier middagen in de week, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunnen leerlingen in kleine groepjes huiswerkbegeleiding krijgen. De begeleiding is in handen van docenten van de school. Dit biedt het grote voordeel dat zij direct overleg kunnen plegen over de leerlingen met hun collega s, de mentor en de afdelingsleider van de leerling. De opzet van de begeleiding is dat leerlingen voor wie dat nodig blijkt te zijn, leren om zelfstandig hun huiswerk aan te pakken. Sommige kinderen kunnen thuis moeilijk werken. Voor hen ruimen we graag een plaatsje in. Voor de huiswerkbegeleiding vragen we een kleine vergoeding. Ondersteuning van leerlingen die zwak zijn in Nederlands, Engels of rekenen Aan het begin van het jaar vindt een screening plaats in alle HV- en Atheneumbrugklassen. Onderzocht worden de rekenvaardigheid en de onderdelen lezen, spellen en woordkennis van Nederlands en Engels. De leerlingen die in een of meer van deze onderdelen tot de zwakste 10% behoren, worden door onze remedial teachers uitgenodigd voor wekelijkse begeleidingslessen binnen het rooster. Voor leerlingen met dyslexie geldt het dyslexieprotocol (zie de Willemsite). 13 Schoolgids 2015/16

14 Vertrouwensgroep Voor leerlingen die problemen hebben en vertrouwelijk met iemand hierover willen spreken, zijn er vertrouwenspersonen. Deze kunnen ze ook buiten schooltijd altijd aanspreken. Om een paar voorbeelden te noemen: - de ouders gaan scheiden - de leerling is bang voor de toekomst - hij/zij voelt zich niet thuis in de klas, op school - hij/zij voelt zich eenzaam en onbegrepen - hij/zij denkt dat hij/zij homo of lesbisch is - hij/zij heeft eetproblemen - hij/zij wordt door iemand (op school) lastiggevallen (seksueel). Dan is het niet alleen fijn als leerlingen met iemand kunnen praten, het is zelfs heel nodig. Iemand die in de eerste plaats naar de leerlingen luistert en ze begrijpt. En dat in vertrouwen! Ook over dingen die niets met school te maken hebben. Vanzelfsprekend kunnen leerlingen altijd een beroep doen op hun mentor, de schoolleiding, de afdelingsleiders of de decanen. Maar willen ze juist iemand anders spreken, dan kunnen ze terecht bij één van de vertrouwenspersonen. Zij zijn er speciaal voor, hen mogen ze altijd aanspreken, ook buiten schooltijd. mw. W. van Domburg dhr. C.W. Hasenaar dhr. P. Maatjes mw. drs. J.V. Weijer Daarnaast kunnen leerlingen ook terecht bij de schoolarts: dhr. B. van Halsema, Zorgafstemmingsteam (ZAT) De vertrouwenspersonen werken zo nodig samen met de schoolarts, een maatschappelijk werker van bureau Jeugdzorg en een leerplichtambtenaar. Zij vormen samen het Zorgafstemmingsteam (ZAT). Het ZAT komt regelmatig samen en bespreekt kinderen die professionele hulpverlening nodig hebben. De medewerkers van het ZAT kunnen school, ouders en leerlingen adviseren over gewenste hulp. Samen wordt gezocht naar de beste aanpak, zodat het kind weer beter kan functioneren. Er wordt gewerkt vanuit bestaande privacyreglementen. Ouders kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen (zie hierboven) voor het vragen van advies en/of het inschakelen van hulp. Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met de andere leden van het ZAT: - dhr. B. van Halsema schoolarts jeugd gezondheidszorg GGD Gooi en Vechtstreek - mw. S.A.C. Nagtegaal Poile, jeugdverpleegkundige gezondheidszorg GGD Gooi en Vechtstreek - mw. N. van Noort, schoolmaatschappelijk werkster Versa - mw. H. Kulik, bureau leerlingzaken (leerplichtambtenaar) - dhr. F. Helsloot, intern zorgcoördinator en voorzitter ZAT - mw. F. Dijkstra, secretaris ZAT Decanaat De school kent twee schooldecanen, die vrijwel dagelijks bereikbaar zijn. Globaal genomen houden zij zich bezig met de volgende taken: - het geven van informatie over allerlei aspecten van het vervolgonderwijs - het geven van inlichtingen over de verschillende beroepen en de daartoe vereiste opleidingen - het geven van advies bij het samenstellen en veranderen van het profiel- en vakkenpakket - het mede organiseren van het project Arbeidservarend Leren. Meer informatie over het decanaat kunt u vinden op onze site. 14

15 4. Buitenles activiteiten We organiseren regelmatig excursies of andere buitenlesactiviteiten, soms in het verlengde van de lessen. Dan ligt vooral het accent op de educatieve waarde. Soms gewoon omdat we vinden dat onze leerlingen een leuke schooltijd verdienen waarin we veel aandacht schenken aan diverse sportieve en culturele activiteiten. We noemen er hier enkele: Kennismakingsdagen De overgang van de vertrouwde basisschool naar de vreemde middelbare school brengt veel veranderingen met zich mee: een nieuwe klas, een heel ander gebouw, een lesrooster met veel verschillende docenten en nog veel meer. Om de nieuwe leerlingen vertrouwd te maken met elkaar en met de nieuwe situatie, beginnen we het schooljaar met WILLEM I, drie introductiedagen voor alle eersteklassers. Na die eerste week kennen de leerlingen elkaar, ze kennen hun mentor en ze zijn goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken op school. Het programma van WILLEM I bestaat uit informatieve en instructieve activiteiten, maar ook uit sport, spel en gezelligheid. Alle activiteiten vinden op school of in de directe omgeving plaats. We doen dat bewust. Er komt al heel veel nieuws op de kinderen af en het belangrijkste is dat ze zich snel thuis voelen op het Willem, letterlijk en figuurlijk. De introductiedagen WILLEM I brengen geen extra kosten voor de ouders met zich mee: alle kosten worden door de school gedragen. 15 Schoolgids 2015/16

16 Werkweken In gymnasium 3 en vwo 5 organiseren we werkweken. Bij havo 5 en vwo 5 ligt de nadruk op aansluiting bij het onderwijs. De keuze van het profiel draagt in hoge mate bij tot het programma van de werkweek. De leerlingen gaan naar b.v. Parijs, Berlijn, en Salamanca of, voor de gymnasiumleerlingen, Italië of Griekenland. De historische achtergronden en de culturele bezienswaardigheden komen die dagen ruimschoots aan de orde. Om het speciale karakter van de gymnasiumopleiding te benadrukken hebben we voor de leerlingen in gymnasium 3 een korte werkweek naar Trier, een stad met vele klassieke bezienswaardigheden. Excursies en veldwerk Voor alle leerjaren organiseren we vakgerichte excursies. Een kleine greep daaruit: voor Latijn en Grieks naar Xanten, voor maatschappijleer naar de Tweede Kamer, voor biologie naar Naturalis, voor de kunstvakken naar het Rijksmuseum en voor muziek naar het Concertgebouw. Voor de vakken aardrijkskunde en biologie organiseren we in de bovenbouw een veldwerk. Soms van één dag, soms van meerdere dagen. Soms in de omgeving van de school, soms ergens anders in Nederland. Dan zijn er uiteraard ook overnachtingen in het programma opgenomen. Arbeidservarend leren Alle leerlingen uit vwo 4 en havo 4 nemen gedurende één week deel aan een project Arbeidservarend leren. Dat houdt in dat zij die tijd geen gewone lessen volgen, maar een plaatsje in het bedrijfsleven of in een non-profitorganisatie hebben gekregen. De één loopt bij de KLM mee, een ander woont met de stage-advocaat rechtszaken bij, een derde assisteert de dierenarts of is werkzaam in een ziekenhuis, terwijl weer een ander leert hoe een krant wordt gemaakt. Wij begeleiden de leerlingen, maar ze moeten zelf- 16

17 standig een stageplek zoeken, contact opnemen met het bedrijf of de instelling en een bij het vak Nederlands voorbereide sollicitatiebrief schrijven. Het doel is de leerlingen in aanraking te brengen met de alledaagse praktijk van het beroepsleven, zodat zij t.z.t. met meer inzicht en overtuiging hun beroepskeuze kunnen maken. Het project is ingebed in de lessen maatschappijleer, terwijl ook de decanen een grote rol spelen in de voorbereiding ervan. Culturele en sportieve activiteiten Jaarlijks vinden er voor de verschillende leerjaren veel sportactiviteiten plaats. Er worden veel scholaire en interscholaire sporttoernooien georganiseerd, soms zelfs internationaal. De school heeft voetbal-, basketbal-, volleybal- en hockeyteams. Nog wat voorbeelden: voor de brugklassen hebben we een atletiekdag en met alle derde klassen gaan we een dag skiën in het Sauerland. Op cultureel gebied zijn de musicals op de Grote Avond en Kleine Avond het hoogtepunt. Veel leerlingen zijn op m.n. de vrijdagmiddag druk bezig met de voorbereidingen daarvan. De leerlingen uit klas 1 en 2 werken aan de musical voor de Kleine Avond die we in de theaterzaal van de school opvoeren en de leerlingen van klas 3 en hoger zijn bezig met de voorbereidingen van de Grote Avond, waarvoor we 2 dagen lang te gast zijn in theater Spant!. Elke vrijdagmiddag is er tijd voor toneel-, zang- en dansrepetities, terwijl andere leerlingen werken aan decors, de kleding of deelnemen aan de orkestrepetities. Ook gaan we regelmatig met groepen leerlingen naar het theater of nodigen we theatergezelschappen uit om in onze school te spelen. Ik vind kleine klassen echt super 17 Schoolgids 2015/16

18 5. Communicatie We hechten zeer aan een goed contact tussen de school en de ouders van onze leerlingen. Zoals u al hebt kunnen lezen, spelen de mentor en afdelingsleider hier een grote rol in. Daarnaast maken we echter gebruik van andere mogelijkheden. Website We gebruiken de website vooral als communicatiemiddel. Via kunt u veel over de school te weten komen. Belangrijke data, variërend van de data van de examen- en toetsdata tot aan de data van de vakanties plaatsen wij op onze site. Informatie over ons onderwijs, overgangsnormen en ander belangrijke zaken kunt u vinden op onze website. Daarnaast tonen we veel foto s van alle bijzondere activiteiten. Magister Magister is ons administratie- en informatieprogramma. In magister beheren wij de cijferadministratie, de agenda en de Electronische Leeromgeving (ELO) van uw kind. U krijgt van ons een inlognaam en inlogcode waarmee u de agenda en resultaten van uw kind dagelijks kan volgen in Magister. Het grote voordeel van dit systeem is dat ouders nooit voor verrassingen komen te staan en dat leerlingen weten dat er op ze gelet wordt, wat over het algemeen een positieve invloed heeft op hun gedrag en resultaten. Via Magister kunt u deze informatie beschikbaar krijgen op uw tablet of smartphone. Zwijgerpraat on line Met de Zwijgerpraat on line houden we de ouders d.m.v. korte nieuwsitems op de hoogte wat er zoal in en rondom de school gebeurt. De Zwijgerpraat online verandert regelmatig en u krijgt één keer per periode een mailtje wanneer hij helemaal vernieuwd is. Schoolgids Jaarlijks publiceren we op de website de schoolgids. Ouderavonden Voor alle leerjaren organiseren we tenminste één maal per jaar en vaak twee maal per jaar een ouderavond waarop we u informeren over de bijzonderhe- 18

19 den van dat betreffende cursusjaar en waar u kunt kennismaken met de afdelingsleider en de mentor van de klas van uw kind. De oudercommissie organiseert één maal per jaar een ouderthema-avond. Een actueel onderwerp staat dan centraal. Ze nodigt een deskundig spreker van buiten de school uit en een vertegenwoordiger van de school, vaak de rector, belicht de schoolspecifieke kanten van het onderwerp. Enkele voorbeelden: de invloed van t.v. op jongeren, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, de opvoedende rol van de school, de gevaren van Internet, de werking van het puberbrein. Voortgangsrapportage en rapporten Vier maal per jaar krijgen de leerlingen in de onderbouw een officieel rapport. In de bovenbouw zijn de cijfers in magister te raadplegen. Naar aanleiding van die rapporten geven we ouders enkele malen per jaar de gelegenheid met docenten of mentoren te spreken. Daarnaast nemen mentoren het initiatief ouders telefonisch te informeren over de resultaten en/of het gedrag van hun kind indien daar aanleiding toe is. Eindcijfer en overgangsnormen Aan het einde van een cursus wordt een leerling wel/ niet bevorderd op grond van zijn/haar laatste rapport. De cijfers op dat rapport zijn niet allemaal op dezelfde manier tot stand gekomen. Er zijn jaarcijfers die via verschillende methoden berekend worden. De school publiceert op de website uiterlijk 1 november alle informatie over de overgangsregels. Doubleren in gymnasium 1 en atheneum 2 is niet toegestaan. In dat geval vindt een gerichte bevordering naar atheneum 2 of havo 3 plaats. 19 Schoolgids 2015/16

20 6. Ouder- en leerlingver tegenwoordiging Oudercommissie en medezeggenschapsraad De oudercommissie is een vertegenwoordiging van de ouders en verzorgers van leerlingen op het Willem de Zwijger College. De huidige oudercommissie, die onder andere contacten onderhoudt met schoolleiding, schoolbestuur, leerlingenvereniging, docenten en andere medewerkers binnen de school, bestaat uit maximaal vijftien ouders van leerlingen uit verschillende afdelingen en leerjaren. Tot de activiteiten waarmee de oudercommissie zich in nauw overleg met andere geledingen en personen binnen de school bezighoudt, behoren onder meer de Open Dag, Beroepenvoorlichting, Arbeidservarend Leren en samen met de school de organisatie van de kantine. Daarnaast vertegewoordigen twee leden uit de oudercommissie de ouders en verzorgers in de medezeggenschapsraad. Tijdens een maandelijkse vergadering, waarin overleg met de rector plaatsvindt, wordt aandacht geschonken aan de voorbereiding en voortgang van genoemde activiteiten. Naast een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid, maken de diverse leden deel uit van een of meerdere activiteitencommissies. Voorzitter van de oudercommissie is mw. F. van Wingerden, Meer over de Oudercommissie is te vinden via de website. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van alle geledingen van de school: docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders. Verschillende keren per jaar komt de medezeggenschapsraad bijeen en bespreekt dan het beleid van de school. In sommige gevallen geeft de MR gevraagd of ongevraagd advies aan bestuur en schoolleiding. De personeelsleden kiezen uit hun midden de leden voor de MR. De leerlingenvertegenwoordiging komt voort uit de leerlingenraad. Van de ouders neemt een 20

21 vertegenwoordiging uit de oudercommissie zitting in de MR. Daarnaast vaardigt de MR ook leden af naar een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de Stichting waar het Willem de Zwijger College deel van uit maakt. Hier worden schooloverstijgende zaken besproken. Meer informatie vindt u op de website van de medezeggenschapsraad. secretaris MR dhr. drs. E. Bor Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van leerlingen uit verschillende leerjaren. De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen, waarbij het leerlingenstatuut richtlijn is. Een vertegenwoordiging van de leerlingenraad (twee leerlingen) heeft zitting in de medezeggenschapsraad. Deze twee leden (met eventuele toehoorders) vertegenwoordigen de leerlingen om allerlei voorstellen in te brengen, rechten en plichten van leerlingen op papier te zetten en een goede verstandhouding tussen docenten en leerlingen te bevorderen. adres: B.L.B. De leerlingenvereniging B.L.B. (Bussumse Lyceum Bond) houdt zich vooral bezig met de recreatieve activiteiten voor de leerlingen, o.a. het sporttoernooi en de feesten voor de onder- en bovenbouw. Vooral de Grote Avond in Spant! staat hierbij in de belangstelling. ledere leerling is in principe lid van de B.L.B.; het bestuur van de B.L.B. bestaat uiteraard uit leerlingen. 21 Schoolgids 2015/16

22 7. Kwaliteitsgegevens en rendement Rendement In-, door- en uitstroomgegevens cursus Op 1 oktober 2014 telde onze school 1081 leerlingen. Ze waren als volgt over de leerjaren verdeeld: havo/vwo 1 75 gymnasium 1 83 havo 2 57 atheneum 2 60 gymnasium 2 42 havo 3 60 atheneum 3 64 gymnasium 3 53 havo 4 79 vwo havo 5 84 vwo vwo N.B. Vanaf klas vwo 4 is er sprake van een zogenaamd ongedeeld vwo. Dat betekent dat de gymnasiumleerlingen de lessen Latijn en Grieks volgen in de gymnasiumklas, maar bij veel van de overige vakken zijn ingedeeld bij de vwo(atheneum)-leerlingen. Wat opvalt aan deze cijfers en wat kenmerkend is voor het Willem is het relatief grote aantal vwo-leerlingen. 8% van onze leerlingen zit in de havo/vwo-brugperiode; 30% van onze leerlingen volgt havo-onderwijs en maar liefst 62% van onze leerlingen vwo-onderwijs. Eén opmerking daarbij: het heeft o.i. geen zin leerlingen een programma aan te bieden dat boven hun capaciteiten ligt; we adviseren leerlingen ook een stapje terug te doen als dat wenselijk blijkt. 22

23 Bevorderings- en slagingspercentages cursus gemiddeld (over laatste drie jaar) havo/vwo gymnasium havo atheneum gymnasium havo atheneum gymnasium havo vwo havo vwo vwo Het aantal leerlingen dat in de cursus tussentijds zonder diploma de school heeft verlaten, vaak als gevolg van een verhuizing, is 35, terwijl 32 leerlingen tussentijds zijn ingestroomd. Bovenstaande cijfers over het Willem de Zwijger College zijn een uitvloeisel van ons beleid; cijfers die aantonen dat we erin slagen veel uit onze leerlingen te halen. Het zijn deze cijfers die een goed beeld geven van een belangrijk facet van de kwaliteit van ons onderwijs, maar alleen in combinatie met een groot aantal andere facetten tonen ze het volledige beeld van het Willem. 23 Schoolgids 2015/16

24 8. Zakelijke informatie Inschrijving Door inschrijving gaan de school en de ouders/verzorgers een overeenkomst aan. De ondertekenaar van het aanmeldingsformulier bindt zich aan de regeling van het onderwijs en de maatregelen van orde die door het bestuur en de schoolleiding zijn of worden vastgesteld. We gaan er vanuit dat ouders/verzorgers zich hiermee eveneens binden aan de financiële verplichtingen die voor het volgen van onderwijs aan het Willem de Zwijger College gelden. Toelating eerste leerjaar De beslissing over de toelating tot het eerste leerjaar van de school is overeenkomstig de wet. Toelating havo 4 Voor de toelating tot de vierde klas havo wordt jaarlijks de norm vastgesteld in overleg met de andere Bussumse havo s. In de loop van het schooljaar publiceren we deze norm via onze website. In alle gevallen wordt het advies van de vmbo ingewonnen en volgt een gesprek met de afdelingsleider en een decaan. Toelating overige leerjaren De toelating tot alle overige leerjaren gebeurt overeenkomstig de binnen de school geldende regels. Toelating wordt geregeld door de betrokken afdelingsleider. Toelating van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte geldt dat de school eerst in overleg met de ouders en de afleverende school zal nagaan, welke ondersteuning het kind behoeft en of hieraan door de school in voldoende mate kan worden voldaan. Vervolgens wordt besloten tot toelating of samen met de ouders een school gezocht die wel passende ondersteuning kan bieden. 24

25 Schooltijden uur 1e uur uur 2e uur pauze uur 3e uur uur 4e uur pauze uur 5e uur uur 6e uur pauze uur 7e uur Studie-uren onderbouw Het komt voor dat lessen uitvallen door ziekte, door bijzondere familie- of gezinsomstandigheden of door her- en/of bijscholing van docenten. Lesuitval wordt ook veroorzaakt doordat docenten betrokken zijn bij andere schoolactiviteiten. De leerlingen van klas 1 t /m 3 worden opgevangen als er een lesuur uitvalt Vakantiedata Herfstvakantie 17 oktober 2015 t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 27 februari 2016 t/m 6 maart 2016 Goede Vrijdag 25 maart 2016 Meivakantie 23 april 2016 t/m 8 mei 2016 Hemelvaart 5 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 16 juli 2016 t/m 28 augustus Herfstvakantie 15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016 Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 Examendata In de cursus zijn de data van het Centraal Examen vwo-havo: dinsdag 12 mei t/m donderdag 26 mei 2016 (C.E.I) dinsdag 21 juni t/m 22 juni 2016 (C.E.II) Leermiddelen De organisatie rondom alle leermiddelen voor de leerlingen berust bij de school. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen hun pakket met vrijwel alle leermiddelen. Aan het eind van het jaar moet dat pakket weer worden ingeleverd. Voor beschadigde leermiddelen moet een boete betaald worden waarvan de hoogte door de school wordt vastgesteld. Aan het gebruik van de leermiddelen zijn geen kosten verbonden. Wel wordt er een éénmalige borg gevraagd en mogen zaken als een tekendoos, rekenmachine en Willem-I-shirt in rekening worden gebracht. Aan het eind van de schoolloopbaan van de leerling zal de borgsom, eventueel na verrekening, worden teruggestort. ipad In de onderbouw werken we met ipads in de klas. Leerlingen mogen hun eigen ipad meenemen en de school zorgt ervoor dat er voor alle vakken boeken niet alleen op papier maar ook digitaal beschikbaar worden gesteld. Voor een groot aantal vakken zijn er onderwijskundige app s beschikbaar. Toch zullen er altijd momenten zijn dat de leerlingen hun ipad dicht moeten doen, maar de ipad geeft ook allerlei mogelijkheden om leerlingen beter te motiveren, zelf zaken te laten onderzoeken en vooral te differentiëren in tempo en lesaanbod. Kantine Midden in de school bevindt zich de leerlingenruimte. Leerlingen kunnen onder het genot van diverse verse broodjes, melk, frisdrank en gratis fruit etc. met elkaar kletsen in één van de vele zithoeken. Leerlingen kunnen in de kantine iets kopen met hun leerlingpasje. Het assortiment in de kantine is verantwoord samengesteld. 25 Schoolgids 2015/16

26 Ouderbijdrage Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen veel extra s aan. Hieronder geven wij een idee van dat extra aanbod: Beschikbaarheid van computers, schoolfruit, talentklassen, leerlingkantine, ZorgAfstemmingsTeam, huur sportvelden, huur Spant, toneelvoorstellingen op school, leerlingenvereniging BLB, ArbeidsErvarend Leren, een feestelijke diploma-uitreiking, inlogcode ouders webportaal waarmee o.a. de cijfers en de ab- senties zijn te volgen, proefwerk- en examenpapier, kopieerkosten, l.o., vieringen, bibliotheek, verbruiks- materialen voor de vakken handvaardigheid, tekenen, biologie, techniek, natuurkunde en scheikunde. We hechten eraan de kwaliteit van ons onderwijs niet alleen te handhaven, maar ook te verbeteren. We eva- lueren al onze werkzaamheden elk jaar grondig met alle geledingen die bij een school horen. Met de ouders doen we dat b.v. via jaarlijks af te nemen enquêtes, ouderresonansgroepen en de oudercommissie. Op basis van die evaluaties voeren we verbeteringen door. Voor het afgelopen jaar kunt u daarbij denken aan extra uren voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, een intensieve examentraining, een nieuw aanbod van onderwijs projecten en een uitbreiding van de ICT-moge- lijkheden voor het onderwijs. Alle extra s, die we al jaren bieden of voor het komende jaar voor het eerst invoeren en zo kenmerkend zijn voor het Willem, kunnen we realiseren dankzij de inkomsten uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage, die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd, is vrijwillig. De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Kortingsregeling Aantal kinderen in gezin: Inkomen: of meer < ,- 80,- 120, ,- 230,- 295,- > ,- 360,- 420,- Een eenmalige betaling van de ouderbijdrage betekent dat u gedurende het schooljaar niet of nauwelijks nog extra rekeningen van de school krijgt. Een uitzondering op deze regel vormen b.v. de werkweken en de skidag voor de leerlingen van het derde leerjaar. Nordenfonds Het Nordenfonds is ontstaan uit een schenking aan de school door de ouders van twee oud-leerlingen. De school heeft de beschikking over de rente van dit kapitaal en gebruikt dit geld om te helpen waar ouders, door welke omstandigheden ook, niet kunnen voldoen aan de financiële eisen van het volgen van onderwijs. De ervaring leert dat het hierbij kan gaan om een tegemoetkoming in de kosten van een werkweek, een door de school geadviseerde bijles, en dergelijke. Aanvragen voor een bijdrage uit dit fonds lopen via de rector en worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. 26

27 ANBI Onze stichting (SIVOG) is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instellng (ANBI) Zie de site Giften aan onze stichting kunnen van de inkomstenof vennootschapsbelasting worden afgetrokken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Schade Alle schade in en om de school, door leerlingen veroorzaakt, wordt op kosten van de ouders/verzorgers hersteld. Aansprakelijkheid De school heeft uit de ouderbijdrage een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering met een eigen risico van 50,- per geval. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bv. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeelsleden, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling, die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Er is ook een eigendommenverzekering af te sluiten (www.leerlingenverzekering.nl). Klachtenregeling Voor klachten op het terrein van seksuele intimidatie of andere klachten de school betreffende die niet langs de gewone weg kunnen worden opgelost, is de school aangesloten bij GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Melding van de klacht geschiedt aan de contactpersoon, de rector van de school. Voor klachten betreffende het eindexamen heeft de school een eigen klachtencommissie. De samenstelling en regelgeving zijn opgenomen in het examenreglement, dat alle examenleerlingen krijgen uitgereikt. 27 Schoolgids 2015/16

28 9. Het Willem een veilige school Ik voel me hier veilig en heb veel vrienden Veiligheid Om de veiligheid van leerlingen en personeelsleden te garanderen, hanteren we een aantal schoolregels, die nodig zijn voor een goede en ordelijke gang van zaken op school, ze staan beschreven in het leerlingenstatuut dat op de website staat. Op verschillende plaatsen in de school hebben we cameratoezicht. Het bezit van wapens is onacceptabel. Voor het overige geldt dat geluids- en beeldopnamen op de terreinen van de school alleen met instemming van de betrokkene(n) worden gemaakt. Beeld- en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden vertoond aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding. Overtreding hiervan kan tot verwijdering van school leiden. Dit laatste geldt ook voor kwetsende teksten of beelden op internet. We gaan ervan uit dat leerlingen en personeelsleden van de school geen bezwaar hebben tegen publicatie van beeldmateriaal voor informatieve en/of wervende doeleinden op de website van de school, in de Zwijgerpraat on line, de schoolgids of in de vorm van foto s in het schoolgebouw. Wie daar wel bezwaar tegen heeft, kan dat aangeven bij de rector van de school. Absentie Elke leerling is verplicht de voor hem/haar op het rooster vermelde lessen te volgen. Lesverzuim dient vooraf telefonisch aan de school gemeld te worden. Dit is op ieder moment mogelijk door het inspreken van een boodschap op onze absentiemeldlijn nummer

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren:

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Bussum, 11 september 2014 Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij verstrek ik u informatie over de ouderbijdrage. Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO NAAR VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 3

Informatieavond HAVO 3 Informatieavond HAVO 3 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie HAVO 3 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas h3, eerste indruk 3 Overgang naar HAVO 3 De overgang naar

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO En Profil 5 VWO 2017-2018 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO 2017-2018 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE KEUZEPROCEDURE...3 3 DE PRE-PROFIELEN...4 4 DE

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-bk vmbo-tl havo/vmbo-tl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa - Duits du 2 - - - - - - Engels

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lessentabel vestiging Buitenpost Lessentabel klas 1 en VMBO VMBO 1 Vakken Afk TL-1 TL- Nederlandse taal ne 3 3 Engelse taal en 3 3 Duitse taal du Franse taal fa Friese taal fr 0, wiskunde wi 3 Mens & Natuur:

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

Informatieavond VWO 3

Informatieavond VWO 3 Informatieavond VWO 3 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie VWO 3 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas V3, eerste indruk 3 Overgang naar VWO 3 De overgang naar

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven MELANCHTHON BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo hier leer je voor het leven Leren kan op veel manieren. Op Bergschenhoek leer je voor het leven. Een breed programma met veel

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Groenewald. Waar staat. voor? Groenewald staat voor uitdagend onderwijs, kwaliteit, vernieuwing met behoud van het goede en kleinschaligheid.

Groenewald. Waar staat. voor? Groenewald staat voor uitdagend onderwijs, kwaliteit, vernieuwing met behoud van het goede en kleinschaligheid. groenewald Waar staat Groenewald voor? Groenewald staat voor uitdagend onderwijs, kwaliteit, vernieuwing met behoud van het goede en kleinschaligheid. De vakdocent neemt dan ook nog steeds een centrale

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014 OUDERAVOND 3 HAVO Dinsdag 7 januari 2014 Agenda: Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2013-2013 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6 TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE

Nadere informatie

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018 Hondsrug College Lessentabellen 2017/2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2 Inhoudsopgave Lessentabellen Hondsrug Start College leerjaar 1 3 Lessentabellen leerjaar 2 4 Lessentabellen

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 2

Informatieavond HAVO 2 Informatieavond HAVO 2 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie HAVO 2 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas, eerste indruk J Lipdub introductie 3 Overgang naar HAVO

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Lyceum volgens Mischa Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Uitdagend leren De leerlingen op het Lyceum volgen een opleiding voor havo, atheneum of gymnasium.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie